Nové interview s Clifem High, zajímavé střípky

1.listopadu vyšlo nové dvouhodinové interview s autorem projektu webbot, Clifem High:

 

Interview je doslova nabito zajímavými informacemi (i když ne příliš veselými), proto kdo rozumí anglicky - vřele doporučuju. Toto interview by si velice zasloužilo transkript, ale z časových důvodů to není v mých silách, bylo by to několik desítek stránek. Clif vede v podstatě dvouhodinový monolog a mluví velice rychle. Vybírám proto jen několik nejzásadnějších, nebo nějak zajímavých informací.

1) Clif je zastáncem teorie expandující planety, která říká, že zemské jádro je koule plazmy, která syntetizuje novou hmotu, která se hromadí a čas od času planeta projde cyklem expanze. Nyní jsme podle jeho předpovědi na začátku nového cyklu expanze. Z podvodních vulkánů uniká kromě lávy a plynů ohromné množství vody ve formě páry, což ale není "recyklovaná" mořská voda, ale "nová" voda materialiovaná v zemském jádře. To je příčinou nezvykle vysokých přílivů na různých místech světa, a může se dost dobře stát, že současné záplavy Bangkoku nejsou pouhé záplavy, ale má to spojitost s "novou" vodou a Bangkok se promění v nové Benátky.

2) Podobně ropa není organického původu, ale vzniká abioticky v souvislosti s procesem expanze planety (to ale pro zasvěcené není nic nového, v Rusku už to vědí 30-40 let - o abiotickém původu ropy)

Ještě ale trochu o technologii webbotu, nejedná se o nějaké "počítačové orákulum", jak se o tom někdy píše, počítačová složka systému zde funguje podobně jako například internetové vyhledávače - jen sbírá a zpracovává data, sama o sobě nic "nepředpovídá". Tato data jsou pak interpretována člověkem (Clifem) a jsou z nich vyvozovány závěry a předpovědi. Takže "předpovědi" neprovádí ani Clif sám, ten jen interpretuje, co se objeví v datech. A co je tedy ve sbíraných datech? Krátce řečeno, kolektivní podvědomá předpověď budoucnosti. A podrobněji - hypotéza je, že každý člověk je do určité míry jasnovidec, byť jen na podvědomé úrovni, a je schopen "načítat" podvědomím dění v budoucnosti, což pak ovlivňuje způsob, jak se vyjadřuje v současnosti. A tyto změny ve vyjadřování právě systém webbot hledá a zpracovává. Je to vzdáleně podobné jevu "kolektivní moudrosti", kdy jedinec není například v drtivé většině případů schopen správně odhadnout například počet lentilků ve sklenici, ale když se vezmou odhady stovek lidí a udělá se průměr, získaná hodnota se od skutečnosti liší jen zanedbatelně - například o 0,5 procenta. Pokud bychom tedy považovali lidstvo jako celek za jasnovidce (což podle mě odpovídá skutečnosti), pak Webbot-počítač sbírá data, a Clif High je interpretuje.

V datech se objevilo několik zajímavých věcí:

1) objevení se nových vodních ploch až moří uprostřed existujících kontinentů, některé budou sladkovodní, nejméně jedno ale slané (souvislost s expandující Zemí)

2) nová mini-doba ledová, která začne v roce 2012, nejhorší bude na severní polokouli

3) občanské nepokoje, rabování kvůli jídlu, revolty - i v Evropě a Americe (což už se částečně koneckonců děje)

4) kolaps náboženství. Toto je velmi zajímavý bod. Bude to souviset s nepokoji - při rabování či něčem podobném budou objeveny (vyrabovány) tajné archivy, možná vatikánské, a jejich obsah spatří proti vůli vlády atp. světlo světa. Důsledky budou tak nedozírné (čti: lidé si uvědomí, v jakém měřítku byli obelháváni a do jaké míry je oficiální historie podvod), že to mj. způsobí kolaps světových náboženství. Tato událost by se měla stát v nejbližších měsících.

5) nějaká velmi závažná událost kolem 8.11.2011, +- 3dny. Možná souvislost - viz tento článek.

6) Kolaps finančních trhů v ne příliš vzdálené budoucnosti

 

Následují Clifovy osobní komentáře k datům či domněnky.

Jako největší současné nebezpečí označil bublinu derivátů na finančních trzích, která kolabuje/imploduje/exploduje, těžko říct, a hrozí nebezpečí, že se s tím Temní (PTB - Powers That Be = vládnoucí vrstva) pokusí něco udělat, aby touto událostí nepřišli o moc. (Zajímavá vsuvka - zatímco kdysi byl finanční sektor doplňkem či partnerem průmyslu, dnes se proměnil v přímého protivníka výrobního sektoru, díky své spekulativní a parazitické povaze).

Podle Clifa mají tři možnosti, o které se můžou pokusit, které by způsobily dostatečný emoční šok, aby PTB dosáhli svého cíle (emoční šok = psy-operace na principu: člověk se nebude starat o to, že ho někdo okradl o celoživotní úspory, když bude bojovat o holý život):

1) vyvolání bezprecedentního zemětřesení, jaké moderní lidstvo ještě nezažilo, po nemž by musela být celá země "postavena z popela"

2) vyvolání ničivé třetí světové války, která by měla ve výsledku podobný efekt jako bod 1)

3) fingování mimozemské invaze.

Zajímavé je, že podle jeho slov bude situace tak vážná, že ani falešný jaderný útok na USA by "nestačil". Podle jeho slov, jakmile derivativní bublina začne kolabovat, budou mít PTB jen několik dní na reakci, a pokud neudělají nic, riskují, že lidé vezmou věci do svých rukou a nastane lynčování tzv. třídy "pohůnků PTB", tj. vrstvy, která ze současného stavu profituje - primárně bankéři, ale také složky vynucování zákonů atp.

Podle jeho slov bude reakce PTB na kolaps finančního systému, pokud se k tomu PTB uchýlí, neočekávaná a šokující. Poznávací znamení, že se ke kolapsu schyluje, bude objevení se tzv. "rostoucí řady" - jeden den například zbankrotuje jedna významná finanční firma (to už se stalo, bankrot MF Global 1.1.2011), další den zbankrotují 2 další, další den 3-4 další atd.. (to se ještě nestalo). Od okamžiku objevení se "rostoucí řady" budou zbývat jen dny, než autority budou muset reagovat (viz body 1-3 výše), nebo než se jim to vymkne z rukou. Přicházejí v úvahu také bankovní prázdniny a konfiskace zlata (týká se primárně zřejmě USA).

Dlouho mluvil o datu 8.11. a následujích dnech (8-11.11, možná 8-15.11), které jsou z jeho pohledu (z mého také), a toho, co "ukazují" data, velmi podezřelé:

1) průlet asteroidu mezi Zemí a Měsícem;

2) autority USA plánují na tuto dobu "cvičení" - absolutní odpojení všech sítí (elektřina, internet, televize, telefony, ...) na tři minuty. Viz také tento článek výše zmíněný. Podle slov Clifa je velmi pravděpodobné, že se internet nepodaří "nahodit" zpět tak rychle, jak si představují, a možná bude internet nefunkční 24-48 hodin. Jediná věc, která by za takové riziko stála, je podle jeho slov touha vlády USA ověřit si schopnost "vypnout internet - tzv. internet kill switch".

3) možnost kolapsu finančních trhů mezi 8-15.11.

Řekl také jednu velmi zajímavou věc, že východoevropské jazyky (resp. lidé jimi hovořící) jsou "jasnovidnější" než ostatní jazyky (lidé), např. angličtina. Jinými slovy - mají v systému webbotu, pokud se analyzují samostatně, vyšší procento úspěšných předpovědí než celek (průměr). Pro něj je to záhada, myslím ale že dlouhodobějším čtenářům LevaNetu bude příčina celkem jasná, alespoň intuitivně...

Další zajímavý bod: v odpovědi na dotaz posluchače, co se po kolapsu dolaru stane s jejich (americkými) dluhy. Odpověď:

Nestane se nic, dluh se škrtne, je to imaginární koncept, není to nic reálného. Na Zemi nebude po smazání dluhů ani o jednoho motýla méně než předtím. Mnohem závažnější otázka je, co se bude dít potom, zda využijeme (my lidstvo) šanci. Lidé jsou totiž tak zvyklí na život v paradigmatu dluhu, že si mnozí nejsou schopni nic jiného představit a budou požadovat po vládě opět "instalaci" nějakého systému, opět založeného na dluhu (=parazitického)... může to vyústit ve vznik nějaké odrůdy totálního fašismu, který si navíc lidé "vyžádají" sami.

 

Na závěr bych chtěl zdůraznit - všechny předpovědi Webbotu jsou jen předpovědi, historicky se zdaleka ne všechny vyplnily, ale zato některé (dost) se vyplnily se spektakulární přesností. Webbot také nedokáže rozlišit, zda se nějaká událost stala (stane), nebo zda o ní lidé jen mluví, jako by se stala.

 

Diskusní téma: Nové interview s Clifem High, zajímavé střípky

FGqja34Vh

PypeJedeLem | 16.10.2013


Lululemon Canada Sale85529

andomeaw | 07.10.2013


Přidat nový příspěvek