Niklotova závěť

Niklotova závěť

 

Od autora

"Niklotova závěť" je napsána podle autentických letopisných zdrojů západních Slovanů, především Čechů a Poláků. České kroniky, které nejúplněji vypovídají o křížové výpravě katolíků na území slovanského Pomoří, byly v 19. století doplněny polskými zdroji. Později byly v archivech Kodaně nalezeny písemné zdroje o pochodu dvou dánských bratří, jarlů Svena a Knuta, na Obodrity. Dánský letopis se plně shoduje se slovanskými zdroji.

Proto současní historici nemají pochybnosti o přítomnosti Dánů u stěn stolice Obodritů Dubína. Kromě toho, dánská kronika podrobně popisuje neobjasněné stránky - zánik flotily Svena a fakt, že lodě Knuta zůstaly Rujany nepotopeny. Což je opět v plném souladu s ústními legendami Srbů-Lužičů o roli knížete Niklota, kterého současní Srbové považují za svého, v odražení křesťanské katolické agrese. Složitejší se ukázala otázka o přítomnosti novgorodských Slovenů a Krivičů u stěn Dubína.

Věc je v tom, že západní historická věda je do dneška tendenční, nijak nemůže překonat stereotyp zaostalosti a divokosti Slovanů, vnucený jí v minulosti katolicizmem. Vždyť není tajemství, že západní historická věda se pokouší dokonce své křesťanské kroniky skrýt před veřejností. Vezměme například Livonský letopis o zániku armády rytířského řádu na ledu Čudského jezera, ve výsledku čehož se celé Východní německo ocitlo napospas ruské expanzi a přežilo jen díky tomu, že novgorodský kníže Alexandr Jaroslavič netoužil po cizích zemích. Ten letopis existuje, ale ví o něm jen úzký kruh zasvěcených historiků, a společnosti se vnucuje, nehledě na ruské písemné zdroje, že žádná bitva na ledě nebyla a rytíři Rigy nikdy velkou porážku neutrpěli.

To stejné se děje s písemnými zdroji vypovídajícími o roli sil Velkého Novgorodu, Pskova a Smolenska v porážce křižáckého vojska pod hradbami hlavního města Obodritů - Dubína. Latinsky psané letopisy o těch událostech podrobně vypovídají, například Magdeburský letopis, ale málokdo o něm ví.

Pravoslavné křesťanstvo Ruska kvůli solidaritě k bratrům-katolíkům, zahynulým rukama "pohanů", se také snažilo ve svých kronikách tuto otázku obcházet. Ale pravdu je těžké skrýt. O velké válce sjednocených sil Slovanů proti společnému nepříteli vypovídají karelská ústní podání. O pochodě Karelů jako součásti ruského vojska k Dubínu a o jejich účasti v grandiózní bitvě proti křesťanům, pod vedením knížete Latikajněna. Kromě toho, jak novgorodské letopisy, tak finské i estonské jedním hlasem vypovídají o zániku staré stolice Švédů - Segtuny - pod údery Rusů a Karelů. Všechny tyto události, jak vypovídají písemné zdroje, se odehrály ve stejné době - v první polovině 12. století.

Západní historická věda se postarala ukrýt před zraky veřejnosti události, které ukazují nízkost papežské instituce a těch, kdo jí vírou a pravdou sloužili. Pokusila se rozdělit jednotlivé události této velké srážky Slovanů s Vatikánem a představit je jako samostané události, nemající mezi sebou vztah. Autor je sjednotil v jeden celek, sňal oponu mlčení a v umělecké formě je představuje lidem.

- G. Sidorov

Niklotova zavet.zip (113,9 kB) (html formát)

 

Diskusní téma: Niklotova závěť

Další silný materiál

Radomír | 07.04.2012

NIkdo se ještě nevyjádřil? To je škoda... :(

Máme jen jednu záruku našich osudů
Spočíívá v jednotě, věřte mi, přátelé!
Můžete poznat na příkladu
naší spolupráce na bitevním poli
Temné síly se snaží vládnout
rozdělujíc jednotu národů
Snaží se nám namluvit,
že není žádného bratrství Rossianů (Rusů),
že není ve světě žádné jejjich jednoty
Říkají, že temné slovanské zvířeckosti
jsou k dispozici jen zvířecí vášně
Ale je to tak? Podívejte se - jste tu spolu!
Všichni společně neseme krvavé břemeno!
A dokud náše spojenectví bude silné
nenajde se na zemi taková síla
která by nás zlomila
Proto vás bratři zaklínám a prosím jménem Bohů
buďte jednotní - v jednotě je vítězství!
Vždyť jsme všichni odnože jednoho kořene,
jedné krve a společných tradic!

Re: Další silný materiál

sylva | 07.04.2012

... ještě si to asi všichni od včerejška(?) nestačili přečíst Já na tom už pracuji, a zatím jsem asi na 54 straně. A je to opravdu "silný materiál". Díky :-)))

Re: Další silný materiál

Prince | 07.04.2012

vstřebávám, později se vyjádřím :) Nemysli, Radomíre, že to tu něčtu (po volných chvílích)...

Re:pro Sylvu a Prince

Radomír | 07.04.2012

Však já vím, že je to delší text a že je třeba vstřebat. Jen jsem "povzbudil", aby téma nezapadlo. :)
Sám jsem četl včera pozdě do noci a ještě v posteli přemýšlel, jak je snadné zatajit minulé události. Dneska se nám pokoušejí namluvit, že celá tahle ohromná říše byla odpradávna germánská, že i na našem území žili odpradávna Germáni, takže na ni mají větší "historický" nárok, než-li my.
Dnes jsem se díval na wikipedii, co se o tomto tématu uvolili říci. Je to smutné čtení.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polabští_Slované

Při té příležitosti jsem si vzpomněl na odpověď kardinála Vlka, když byl tázaný, proč křesťané tak vehementně "obraceli na víru" pohany v Evropě, hlavně tedy Slovany. Odpověděl, že to není pravda, že na křesťanství pohané přestupovali dobrovolně, protože jim nabídlo lepší alternativu víry. A začal s oslavným výčtem českých knížat, kteří se houfně nechávali pokřtít.
Ona Venedská křížová výprava, o které je v článku řeč, byla strašná. Zvěstovala konec říše polabských Slovanů. Dnes zůstala jen hrstka, která si říká Lužičtí Srbové.

Přidat nový příspěvek