Původní tabulka prvků Mendělejeva

Původní tabulka prvků Mendělejeva

To, co se dnes pod názvem "periodická tabulka prvků Mendělejeva" prezentuje ve školách a univerzitách, je zjevný falzifikát.

Naposledy spatřila skutečná Tabulka Mendělejeva světlo světa v roce 1906 v Petrohradu v učebnici "Základy chemie", a teprve o 96 let později vstává z popela díky publikaci v žurnále Ruské fyzikální společnosti.

"Periodický systém prvků se skupinami a řády" Mendělejeva, publikovaný v 70. letech 19. století, byl v několika podstatných věcech odlišný od formy, prezentované dnes. Provedené změny nesou systémový charakter, takže nelze mluvit o ničem jiném než vědomé falsifikaci. Jako první vztáhl ruku na dílo Mendělejeva po jeho smrti syn jeho přítele, B.N.Menšutkin. Nová, změněná periodická tabulka je pak všemi akademiemi světa unisono vydávána za originální tabulku Mendělejeva, i když je s ní neslučitelná, protože změny porušují základní princip, na kterém Mendělejev svůj systém vystavěl. Provedené změny byly následující:

  1. Originál obsahoval nultou skupinu prvků a nultý řád, ty byly odstraněny, dnes začíná tabulka prvním řádem a první skupinou
  2. Vzácné plyny (helium, neon, argon, krypton, ...) byly v originálu v nulté skupině (úplně první sloupec na obrázku), nikoliv v uměle vytvořené "VIII A".
  3. Byly odstraněny první dva superlehké prvky (v nulté skupině nultého řádu, a nulté skupině prvního řádu), které Mendělejev umístil před vodík - oznáčovány jako "x" a "y" nebo jako Newtonium a Coronium.

 

Jak je vidět z povahy provedených změn, cílem bylo skrýt existenci nulté skupiny a nultého řádu, čímž ale Mendělejevův systém přichází o svůj základní princip, a logika dostává na frak - inertní plyny z dané skupiny jsou posunuty až za kovy.

Skrýt nultou skupinu a nultý řád jako vodítka vedoucímu k osmyslení existence prvku "x", prvku "odpovědného" za éter (jak se domníval Mendělejev), bylo systémovým opatřením "hermetizace" vědy (a přesun k dogmatům), příprava na jednu z "velkých operací" 20. století, instalaci teorie relativity.

Mendělejev byl zastáncem existence éteru, tvzení o opaku je další lží z téže kuchyně, která "uvařila" zfalšovanou tabulku:

".. pokud analogy argonu obecně nevstupují do sloučenin, je očividné, že je nelze zařazovat do žádné skupiny dříve známých prvků, a je třeba pro ně otkrýt zvláštní skupinu nultou... Toto umístění argonových analogů v nulové skupině představuje stroze logický důsledek chápání periodického zákona, a proto (umístění do 8. skupine je zjevně mylné) je přijato nejen mnou, ale i Braiznerem, Piccinim a dalšími... Nyní, když se ukázalo naprosto nepochybným, že před I. skupinou, do které patří vodík, existuje ještě nulová skupina, jejíž představitelé mají atomovou hmotnost menší, než elementy 1. skupiny, zdá se mi nemožným odmítat existenci prvků lehčích, než vodík. Z nich obrátíme pozornost nejprve na element prvního řádu nulté skupiny. Označíme ho jako "y". Bude očividně mít základní vlastnosti argonových plynů... "Coronium", vahou 0,2 ve vztahu k vodíku; a on nemůže být žádným způsobem světovým étherem. Tento element "y" je nicméně nutný proto, dostat se myšlenkovým pochodem k tomu hlavnímu, a proto i nejrychleji se pohybujícímu prvku "x", který podle mého chápání je možné považovat za éther. Chtěl bych ho předběžně nazvat "Newtonium", na počest nesmrtelného Newtona... Problém gravitace a problémy vší energetiky si nelze představit reálně řešitelnými bez skutečného chápání étheru, jako prostředí, předávající energii na dálku." ("Pokus o chemické chápání světového étheru", 1905, str. 27)

O tom, na čí straně je pravda - zda na straně Mendělejeva a stoupenců éteru, nebo relativistů a odpůrců éteru, se lze jednoduše přesvědčit aplikací metriky "praxe - kritérium pravdy": o 112 let později je gravitace pro oficiální vědu stále ještě "neřešitelný oříšek", stejně jako dlouhodobé přijatelné řešení energetických potřeb lidstva.

Lze také dospět k zajímavým závěrům ohledně motivů a myšlenkových procesů těch, co si tuto falzifikaci objednali: jelikož považovali za nutné odstranit vodítko k přijetí éteru (a vykolejit vědu na 100+ let instalací teorie relativity), museli být bytostně přesvědčeni, že éter je objektivní realita a nevyhnutelný pro správné pochopení světa.

 

Diskusní téma: Nezfalšovaná tabulka prvků Mendělejeva

Re: Re: Re: Re: Re: Moja teória:

kyklop | 26.07.2013

tak sa vzdelaj
http://www.lpi.usra.edu/books/MESSII/9038.pdf
Slnko obsahuje v povrchovách vrstvách menej deutéria než je bežné na Zemi. Je to preto, že v horných vrstvách zemskej atmosféry prebieha proces štiepenia vody slnečným UV žiarením a procium je z vysokej atmosféry v magnetickom poli "vyfúkané" slnečným vetrom ľahšie, ako deuterium.

Samotné meno izotop (z gréckeho iso- (rovnaké-) a topos (miesto)) označuje, že izotopy jedného prvku majú v periodickej tabuľke rovnaké miesto.
Ostatne, izotopy jedného prvku sa žiadnou chemickou analýzou, žiadnym čisto chemickým postupom rozlíšiť nedajú - na to je potrebna fyzikálne analýza a fyzikálne postupy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moja teória:

Oracle 911 | 26.07.2013

Slovičkárenie Vám ide, za to Vám dám kredit a vysvetľovať chemikovi význam slova izotop je zbytočné.

Začnem od "Adama a Evy", chémia je vedecký odbor ktorý študuje stavbu hmoty, konkrétne zlúčenín a prvkov. V tomto vednom odbore vedci zaoberajú väzbami medzi atómami.
Konkrétne keď príde reč na väzby, to už je parketa viac menej fyziky. A teraz konkrétne k vodíkovým väzbám, keď enzýmy dokážu rozlíšiť deutérium od prócia (ich inaktivácia je svojim spôsobom schopnosť rozlíšenia) a pri ostatných izotopoch toto rozlišovanie nefunguje (pokiaľ moje obmedzené znalosti z biochémie ma neklamú). Z toho logicky vyplýva to že prócium a deutérium (a samozrejme trícium) nie je tá istá látka, inými slovami podľa mňa veda sa aj v tomto prípade mýli.

Opakuje ešte raz keby to niekto nepochopil deutérium (a jej izotop trícium) NIE JE izotopom prócia, ľahkého vodíka, je k nej len veľmi podobná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moja teória:

kyklop | 27.07.2013

dobre, kde sú teda miesta procia, deutéria a trícia?
umiestnite ho v periodickej tabuľke tak, aby pre ne platili rovnaké pravidlá, ako pre iné prvky a ich izotopy, ktoré sa líšia počtom neutrónov.

Mimochodom, rozlíšenie procia a deutéria pomocou aktivity biochemických molekúl je značne neostré a kolísavé, aktivita sa mení nielen podľa celkového množstva atomov ťažkého vodíku v danej molekule, ale aj podľa ich pozícií v molekulárnej štruktúre.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moja teória:

Oracle 911 | 28.07.2013

Iste v prípade ostatných izotopov je mierne kolísanie, ale deutérium rovno deaktivuje tie enzýmy.

Umiestnenie týchto "izotopov" som uviedol vo svojom 1. príspevku tohoto vlákna.

Ďalšia vec je, oficiálna veda môže sa mýliť, čo skúmame v urýchľovačoch môže niečo iné ako si vedci myslia, a podľa všetkého aj je, lebo výpočty a elegantné teórie nie a nie súhlasiť s realitou.
Čo v normálnych okolnostiach by znamenalo zneplatnenie teórie, ale oni ju neustále menia a prispôsobujú, celé potom to vyzerá ako nejaké pomätené náboženstvo.

Ku skutočnosti je bližšia táto teória:

http://www.gewo.info/nalim/001indexhtm.htm

-ktorá je zasadená do fiktívneho príbehu, ale vysvetľuje väčšinu javov a dáva zjednocujúci rámec, v podstate dosť dobre korešponduje s originálnou tabuľkou prvkov Mendelejeva.

Re: Re: Re: Re: Re: Moja teória:

kyklop | 26.07.2013

keď budeš to pdf študovať, všimni si, že Venuša a Mars majú deutéria relatívne k prociu ešte oveľa viac ako Zem - Zem má pomer 149:1000000, Mars 780:1000000, Venuša 16000:1000000, Jupiter 26:1000000, Slnko pôvodne tiež 25:1000000, ale dnes to bude trochu iné, pretože deuterium vzniká aj vo vnútri slnka pri jadrových reakciách proton-protonového cyklu syntézy helia.

Re: Re: Re: Re: Moja teória:

Časostroj | 08.02.2019

Dovolím si nesúhlasiť s vašou tézou o bezpečnosti ťažkej vody, podľa istých indícií je zodpovedná za starnutie, bunečnú smrť. Zdroj musím dohľadať, tú knihu som čítal cca pred 25-30 rokmi, takže z fleku si názov nepamätám.

Re: Re: Re: Re: Moja teória:

Časostroj | 08.02.2019

Dovolím si nesúhlasiť s vašou tézou o bezpečnosti ťažkej vody, podľa istých indícií je zodpovedná za starnutie, bunečnú smrť. Zdroj musím dohľadať, tú knihu som čítal cca pred 25-30 rokmi, takže z fleku si názov nepamätám.

Re: Moja teória:

Feer | 04.11.2019

Mohli byste někdo upřesnit co se myslí tím souřadnicovým systémem?

Jaký faktor či veličina značí první sloupec a jaká druhej?

Díky

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek