Některé aspekty matric v objektivní realitě

Některé aspekty matric v objektivní realitě

21.6.2016

 

Pro zájemce, výňatek z interní diskuse


Matrica je okrem iného práve tým, čo vytvára vzájomnú súvislosť medzi dejinami a matematikou, a vnáša do dejín ako objektívneho javu zákonitosť (matrice sú ale samozrejme aj v iných oboroch vedy, presnejšie, aspektoch objektívnej reality). Čísla 11 a 22 v globálnych procesoch sú väčšinou subjektívne a vedome vybraté čísla "elít" a 11 sa častejšie spája práve s atlantickými elitami (obzvlášť tými US regionálnymi čo chápu viac, a ich satelitmi) - moc by som ich ani matricou nenazýval, len tam kde ide o objektívny jav, toto je skôr ich pečať.


Každá matrica je forma/schéma/naprogramovaný algoritmus pre mnohovariantný proces – s tým že každá takáto matrica má svoju ideálnu (harmonickú) variantu (rovnako ako v schéme dynamického programovania) a okrem nej existuje v každej matrici Limitovaný počet variant. No všetky varianty, podľa toho nakoľko sa vzďaľujú od ideálnej varianty, vytvárajú objektívny tlak (priamy ale aj sprostredkovaný cez iné matrice) k tomu, aby sa proces vrátil do svojho normálu. Ten tlak môže byť buď fyzikálny (prírodný) alebo psychický (algoritmy psychiky) - napr. magnety sa môžu k sebe nasilu priblížiť ale odpudzujú sa (dva rovnaké poly), človek sa môže prinútiť stretnúť s niekým koho neznáša, ale bude sa v ňom všetko búriť. A keď si uvedomíme že svet – je komplikovaná štruktúra vložených matríc procesov, tak príťažlivé a odpudivé sily, človekom vnímané dobro a zlo, harmonické a disharmonické procesy sa týmto systémom/štruktúrou matríc šíria na základe určitých objektívnych zákonitostí. Takéto prírodné zákonitosti odhaľujú prírodné vedy, a tie sociálne zákonitosti zasa psychológia a sociológia. Avšak bez životu adekvátnej filozofie by u tých čo majú rozum a ešte nevedia poriadne čo s ním (ľudstvo), ani nebolo kam kráčať a rásť. Rastliny a zvieratá filozofiu nepotrebujú, ich matrica možností je oveľa, oveľa užšia. O správny smer k norme/harmonii biosféry/Zeme/Vesmíru sa starajú u nich inštinkty a nepodmienené reflexy.

 

Lze o harmonické variantě mluvit i u destruktivních matric?

 

Až tak dôkladne do toho nevidím, ale odpoveď je v mechanizmoch, v prírode (ak pozorujeme ich algoritmy). Vyložene deštruktívna matrica neexistuje (ak hodnotíme v dlhodobej perspektíve - z pohľadu scenára objemnejšej matrice), táto vždy realizuje len nejaký prechodný manéver a z dlhodobejšieho hľadiska plní tvorivú úlohu (rozložením jednej substancie vzniká základ pre inú substanciu v objemnejšej matrici - procese). Myslím že Boh-Tvorca má takto poistené všetky procesy, jeho živé výtvory môže chytračiť koľko chcú, aj tak ho neprechytračia, a budú nútení sa pohybovať IBA v koryte Jeho Predurčenia, ak keď nie nutne v koryte Zámeru. Ak si "telo potrubia" predstavíme ako predurčenie, toto je aj ohraničením možných variant v ňom, Zámer je tiecť v ňom priamo, no ak aj vzniká turbulencia a vírenie, molekuly vody sa napriek tomu vďaka vnútornému tlaku a plnému objemu trubky všetky hýbu smerom dopredu, rozdiel je len v tom, že vírenie spomaľuje celkový tok, ale zastaviť ho nemôže. A turbulencia to sú overstagy, opakujúce sa varianty, ktoré mali bežať inak, ale niečo proces zmenilo (teda podľa najoptimálnejších variant v matrici. Hoc aj najlepšej spomedzi zlých. Varianty sa v matrici kvalitatívne odlišujú a vytvárajú v procesoch menšie alebo väčšie napätie. Pozitívne alebo negatívne. Hľadá sa vždy kompromis). Overstagy spúšťa až určitá miera odklonenia od kompromisu/normy. Čiže viacero vyvážených variant môže byť bezproblémových – vždy to (prahová hodnota - okamih zvratov) závisí aj od iných okolností/matríc ktorých je daná matrica súčasťou.
 

Někdy může však ona „turbulence“ představovat i kataklyzmatické události, neslučitelné
s další existencí daného (sub)systému...

 

Tak ono, každá vec a každý proces má danú svoju periodu života, a to platí aj pre civilizácie. Všetko sa rodí a zaniká. Je to súčasťou vývoja a regenerácie objemnejších procesov.
Dokonca si myslím, že sa môže vyskytnúť "niečo" (globálny druh) čo sa vyvíja, ale v dôsledku nejakých problémov v externých procesoch môže toto "niečo" vyhynúť... Je ale dosť možné, že ak sa táto prekážka odstráni, dané niečo sa objaví znova a bude pokračovať vo svojom vývoji. Rovnako ako voda, keď odstráni prekážku, turbulencie zmiznú a vytvorí sa normálne prostredie pre normálne procesy. Život má vždy svoje cesty.
 

Předurčenost a možnost volby


Boh, ako tvorca má plnú informáciu o svojom výtvore. Vie presne ako bude všetko plynúť, povedal by som on štatistiku a pravdepodobnosti nepotrebuje. Myslím že z jeho pohľadu je celý proces jasný od začiatku do konca, akoby ani varianty neboli. (a ktovie, možno iné varianty sa realizujú v iných vesmíroch).
- pre človeka ale platí (nie je nám dané uhádnuť, ako naše slovo odpovie...). Sme len súčasťou procesu, nemôžme disponovať plnou informáciou, len konceptom, výcucom, inak by sme prestali byť ľuďmi ale stali sa „bohmi“. Ten kto vie priveľa, už neplní úlohu na ktorú je predurčený. A my tu na Zemi máme svoje poslanie, takže máme prístup len k tým informáciám (množine pojmov) ktorú pre svoje poslanie potrebujeme. A čo sa týka predvídania, musíme si vystačiť len so štatistikou. Je dostatočná na to aby sa človek stal Človekom, a ľudstvo Ľudstvom. Čiže Boží scenár je síce jasný a predurčený, ale nám to tak nie je dané tak vidieť (nemáme jasné vízie budúcnosti, len štatistiku, vôľu, emocie, svedomie, vedomosti – a chuť žiť). A Božia predurčenosť sa realizuje len tak, keď konáme v zmysle, že máme svoj osud vo svojich rukách a usilujeme sa naplniť svoj potenciál, a celkovo dospieť ako ľudstvo.

 

KSB je v podstate formou vysokoškolského vzdelania v škole Života. Ako kedysi riešili problém negramotnosti obyvateľstva? Nariadenim zhora, o povinnom vzdelávaní detí... KSB takú možnosť nemá. Asi ani nie je cieľom v tejto chvíly presvedčiť/vzdelať všetkých bez výnimky, ale najmä určité cieľové skupiny, ktoré formujú novú generáciu. Podľa možnosí vychovávatelia, učitelia a vzdelanejší rodičia. Aj z automechanika, upratovačky, kuchárov, možno spraviť kvalifikovaného manažéra – no musí byť vôľa na sebe pracovať, vôľa nebyť politicky ľahostajným..

 

Diskusní téma: Některé aspekty matric v objektivní realitě

K úvodnímu obrázku

Miky CZ | 23.06.2016

Myslím si, že na úvodním obrázku je špatně frekvence sociálního času. Pokud by došlo k nějakému kolapsu civilizace, tak se ten čas opět zpomalí.

logika je "peklo"!

marvo | 22.06.2016

Čítam, že „Ten, kto vie priveľa, už neplní úlohu, na ktorú je predurčený.... my tu na Zemi máme svoje poslanie, takže máme prístup len k tým informáciám ..., ktorú pre svoje poslanie potrebujeme.“
Musím uznať, nádherne formulovaný teleologický fundamentalizmus par excellence. Platón by zaplesal. Zišiel mi na um - dnes už pomerne známy - príklad s africkým krovákom, najduvším v buši funkčný tranzistor...
V tom odseku je ale trošku textový guľáš: najprv: „čo sa týka predvídania, musíme si vystačiť len so štatistikou. Je dostatočná na to aby sa človek stal Človekom“ /to asi nie, to sotva stačí na zombie/; a potom: „Boží scenár je síce jasný a predurčený /skutočne?/, ale nám to tak nie je dané tak vidieť (nemáme jasné vízie budúcnosti, len štatistiku, vôľu, emócie, svedomie, vedomosti – a chuť žiť) /tak ako to je s tou „štatistikou“?/; a zakončíme to: „A Božia predurčenosť sa realizuje len tak, keď konáme v /aha, no debre vedieť.../.

Re: logika je "peklo"!

udo | 22.06.2016

Ako by si ten (podľa teba) guláš protichodných vyjadrení
poskladal Marvo do takého kontextu, aby viac-menej pekne popisoval realitu?

Re: Re: logika je "peklo"!

marvo | 22.06.2016

udo, akosi na sémanticko-pragmatickej rovine sa domnievam, že pointu autora viem dekódovať ako-tak správne. Možno mi šlo skôr v tomto prípade o trošku poctivejšiu redaktorštinu, ladnejší prejav... nie je to pritom maličkosť - asi neplatí to staré známe, že ak o niečom hodne premýšľaš, slová ti o tom akoby samé poplynú (naučiť sa dobre písať je ťažké, ťažšie je už asi len úmyselne písať zle...).
Povedzme, že argumentácia inkriminovaného výseku textu vychádza z predpokladu: „Sme len súčasťou procesu, nemôžeme disponovať plnou informáciou, len konceptom, výcucom, inak by sme prestali byť ľuďmi ale stali sa „bohmi“.
- To je hádam jasné, že sme v poznaní sveta a človeka stále akoby len za „výrobným pásom“ a sme radi, ak sa nám vôbec podarí zahliadnuť a preskúmať niektoré „súčiastky a ich funkcie“ jednotlivých „výrobkov“. Tým som len chcel naznačiť - a zároveň odpovedať (resp. neodpovedať) na tvoju príliš silnú otázku o konštelácii všehomíra - že osobne nateraz žiadne laplaceovské ašpirácie nemám a aj napriek tomu ma svet a Človek v ňom neprestáva udivovať.
Rozvinúť však daný predpoklad spôsobom, akým to učinil autor textu, vraviac zároveň o božích zámeroch, nie je „bohorovná“ vedecká trúfalosť – je to prachobyčajná intelektuálna nepoctivosť ... hovoriť totiž o božích zámeroch, vychádzajúc pritom z uvedeného predpokladu nekompletnej informácie, je totiž moment, kedy mozog odovzdal riadenie do rúk absurdity.

Re: Re: Re: logika je "peklo"!

Hox | 22.06.2016

Trošku to uvedu do kontextu, je to totiž úryvek diskuse, kde předchozí kontext má asi dost značný vliv na interpretaci. Řeč šla o vesmíru jako celku, jako o mnohovariantní matrici všech možných stavů vesmíru a všech možných přechodů mezi jednotlivými stavy (souvisí to také s textem "Rodová "karma", egregory a turbulence", hlavně s částí o optimálním průběhu procesů versus "turbulencím"), řeč šla o tom, zda, pokud vezmeme v úvahu že Vesmír neexistuje bezcílně, a vezmeme v úvahu předpoklad o optimálním průběhu procesů jako o objektivně existující jevu, tak zda v tomto případě má Vesmír dopředu pevně daný "cíl" a "hraje se" jen o to jakým způsobem a v jakém časovém období bude dosažen, nebo zdali je tato otázka otevřená. Analogií varianty "je to předurčeno" je rozvětvený graf stavů a přechodů mezi nimi, kdy ale nakonec cílový stav je vždy stejný ("všechny cesty (nakonec) vedou (různě příjemnými nebo nepříjemnými cestami) do "Říma").

Je to třeba brát ale v makropohledu, tzn. netvrdí se, že tato civilizace se například nemůže samolikvidovat, když její chápání nebude na dostačné úrovni. V takovém případě by nastal reset civilizace a další iterace rozvoje, jako tomu bylo už nejednou v minulosti, tzn. proces jako takový by pokračoval, a smazání civilizace z povrchu zemského spadá pod pojem "turbulence". Otázka je, kdy je Shora připuštěna likvidace celé civilizace, což znamená samozřejmě velký skok zpět a určitou ztrátu získaných zkušeností a informací. Dle mého, když se nějaká civilizace dostane do slepé vývojové větve, přičemž takovým způsobem, že v matrici možných scénářů vývoje už neexistuje možnost, že by se ze svého "zacyklení" vymotala a začala se opět rozvíjet v řečišti Záměru. Tento stav, ale s odlišností, že vnějším zásahem k nápravě došlo, popisuje Jefremov v "Hodině býka".

Re: Re: Re: logika je "peklo"!

autor | 22.06.2016

marvo.
Po prvé, je to osobný názor, ktorý bol diskutovaný ako dialóg dvoch ľudí a vznikol z toho po úprave článok... Nie je to žiadna vedecká práca...
Po druhé, už len z toho, ako si aj sám parafrázoval, súčiastka nemá (podľa pravidiel kybernetiky ani nemôže) a nemá ani zmysel aby mala plnú informáciu o celom systéme, len určitý koncept, teda diskretizovanú a pojmovo ohraničenú informáciu vhodnú pre existenciu v "jeho časti sveta" aby fungoval ako "tá správna" InFormácia a časť Miery hierarchicky nadradených Mier. Už len z tohto princípu sa nepredpokladá, že človek opíšu úplne presnú definíciu objektívnej reality. Veď napokon aj popisné kategórie ktorými si človek pomáha pri opise reality si volí a definuje subjektívne.
Články a následné debaty tohto typu, majú hlavne stimulovať samostatné premýšľanie všetkých, ktorí sú ochotní sa zúčastniť dialektického procesu a tiež kolektívne tvoriť objemnejší a dokonalejší koncept popisu objektívnej reality.
Hoci niekedy je dosť ťažké rozumieť tvojim úvahám a náznakom, predsa len máš encyklopedické znalosti a už si si zrejme zvykol z dôvodu toho objemu informácií uvažovať v iných stereotypoch než väčšina bežných ľudí, predsa len, tešil by som sa tvojim celistvým názorom a článkom ak by si bol ochotný takto priložiť ruku k dielu.
No ak si tímový hráč - "kritik" (pri ostatných archetypoch), tak potom beriem späť.

Samozrejme, diskusia sa môže rozvíjať do ľubovoľnej hĺby, hoci je tam jedno úskalie, sú tam totiž hlbky, ktoré by stroho a odrazu podaná teória ľudí "odrovnala". Sú veci ktoré človek nie je schopný "stráviť" ak do toho emočne nedozrel. Súvisí to s egregormi na ktoré je človek v bežnom živote naladený, a ktoré sa podobným informáciám bránia. Je to ako v realite, na pobyt v určitých morských hĺbkach musí byť človek trénovaný. Prípadne z potapačskej pretlakovej komory (ak je dnu človek a pred východom von - analógia s "pobytom psychiky v egregore") nemožno prudko vypustiť vzduch, jedinec by to neprežil.

Re: Re: Re: Re: logika je "peklo"!

marvo | 23.06.2016

Takže dúfam, že „článok“ napokon dajaký svoj účel predsa len splnil - niečo podnietil ... :-)
PS. Ďakujem za ohodnotenie mojich vedomostí, mám však o sebe značne skromnejšiu a prízemnejšiu mienku. Pokiaľ ide o priloženie ruky k dielu, z mojej strany nevidím najmenšie „archetypálne“ prekážky (aj v diskusii som napr. TauRus-ove návrhy idúce takýmto „kooperačným“ smerom ocenil). S časom a čiastočne písaním je to horšie. Od istého fatálneho zlomového okamihu (v akademickej oblasti) sa mi píše akosi ťažkopádne, čokoľvek po sebe prečítam, akoby som sa v tom nespoznával. Vraj sa to môže za istých okolností stať, že narazíš na momentálny strop svojich intelektuálnych medzí, a potom akoby „spätným nárazom“ si rozdriapeš mnoho základných predstáv o usporiadaní, povedzme sociálnej reality (čo je napokon aj hlavný dôvod môjho čítania materiálov VP – trošku odlišný pohľad na usporiadanie soc. reality, na aký som bol dovtedy zvyknutý). Je to ako keby si sa po porážke znovu učil chodiť – väčšinu vecí musím prečítať ešte raz...
Inak dik za článok, a vôbec za akékoľvek pozitívne úsilie niečo aj prostredníctvom takejto diskusie vytvoriť.

Re: Re: Re: Re: Re: logika je "peklo"!

autor | 23.06.2016

Ďakujem marvo. Aj ja ti prajem, aby si našiel čo sa snažíš nájsť, ak predpokladám správne, tak fundamentálnu matricu sociálnej reality... (na ktorej sa ako v snehovej vločke vykryštalizuje celá štruktúra jej tela)

upresnenia

udo | 22.06.2016

re: "nie je nám dané uhádnuť, ako naše slovo odpovie..."
ak to mala byť citácia F.I.Ťučeva, znelo by to asi skôr:
"Nie dané je nám uhádnuť sa, ako slovo naše odozve sa.."
(t.j., akú bude mať systém odozvu, ozvenu, reakciu na naše konanie..navyše to jeho vyjadrenie platí pre obdobie nie dneška, ale pre dejiny DO informačného výbuchu = Zmeny logiky sociálneho správania)

re: vystačiť si so štatistikou
a funkčnou, kontinuálne metodicky optimalizovanou intuíciou, zjednocovaním vlastného (i kolektívneho) stroja psychiky

re:..
pre skúmajúcich KSB/DVTR: skúste v rámci cvićenia uviesť ďalśie príklady možných hraníc platnosti v článku uvedených formulácii..

..inak dik autorovi za celkom fajn popis tejto časti supersystémových mechanizmov

Re: upresnenia

autor | 22.06.2016

áno, slovo "odozve sa" bude asi výstižnejšie... hoci horeuvedený význam je rovnaký, trochu viac v rovine metafory. Slovo má svoj účinok, a naň prichádza odpoveď. Čiže následok je metaforicky viazaný na príčinu. "naše slovo odpovie..."

kde je Pjakin?

Dagmar | 21.06.2016

Kde je pan Pjakin? nemuzem se dockat a tesime se na jeho navstevu

Re: kde je Pjakin?

Paulo | 21.06.2016

Vy si snáď robíte srandu...

Re: kde je Pjakin?

los | 21.06.2016

Tohle autorovi článku dělat nemůžete, Dagmar..

Re: Re: kde je Pjakin?

Tony Clifton | 23.06.2016

Neco mi uniklo?

Přidat nový příspěvek