Něco o křesťanství

Něco o křesťanství

(ps.: Všimněte si tvaru rukojeti meče - na jejich konci je trojlístek, slovanský symbol (viz levý pruh na tét stránce)... není to náhoda. Vyobrazená malba je malba z kaple na jihu Francie)

 

Panuje názor, že Bible, popřípadě desatero přikázání má něco společného s účením/věděním Ježíše Krista. V tomto článku se pokusím tento mýtus vyvrátit.

 

Je omyl považovat desatero jako předáno „Stvořitelem“ a přineseno Ježíšem. Desatero předal starozákonní „bůh“ Jehova Mojžíšovi, a Ježíš s tímto materiálem nemá vůbec nic společného. Ve skutečnosti je Bibli, velmi velmi málo z Ježíšových skutečných slov – on sám nic nenapsal, a vše co řekl, je v Bibli významově překrouceno vě větší či menší míře (spíše větší). Starozákonní „bůh“ Jehova je totožný s Hospodinem, jedná se o tutéž „entitu“, kdo by měl pochybnosti, nechť si prostuduje Starý zákon, Talmud a Tóru. Bůh židů i křesťanů je jeden a tentýž, jediný principiální rozdíl je ten, že židé uznávají jako mesiáše Mojžíše, a očekávají jeho druhý příchod, kdežto křesťané uznávají jako mesiáše Mojžíše a Krista, o očekávají druhý příchod Krista. Jinými slovy – jediný fundamentální rozdíl mezi těmito dvěma náboženstvími je ve věci, koho uznávají jako mesiáše vyslaného bohem Jehovou. Ve skutečnosti, Starý Zákon je jen mírně „cenzurovaná“ verze Tóry, kde jsou vynechány pasáže, které by Gojímové „neskousli“. Například - židé měli pravidlo, že pokud Gojim bude číst jejich svaté knihy, musí být zabit. Pro ilustraci si dovolím pár citátů z těchto knih (bohužel český překlad nemám k dispozici. Kdo má k dispozici české texty, může si to v nich najít – citáty z Tóry a Talmudu, podle kterých si lze udělat velmi přesný obrázek o jakého „boha“ se v případě judaismu jedná, lze ve slovenštině najít zde – doporučuji k pročtení):

 

 

2. For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: but the

Light of the LORD shall shine upon thee, and his glory shall be seen upon thee.

3. And the Gentiles shall come under thy light, and kings under the brightness of thy rising.

4. Lift up thine eyes round about and see: all they gathered from the countries of exile and

they come to thee: thy sons shall come from far, and thy daughters shall be nursed at the side

of the kings.

5. Then thou shalt see, and shine, and be flustered with joy, and thine heart shall be filled with

gratitude; because the abundance of western countries shall be thy, the wealth of the Gentiles

shall be thy.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

9 Surely the isles shall flow together to me, and the ships of Tarshish first, to bring thy sons

from far, their silver and their gold with them, unto the name of the LORD thy God, and to

the Holy One of Israel, because he embellishes thee with splendour.

10 And the sons of strangers shall build up thy walls, and their kings shall minister unto thee:

for in my wrath I smote thee, but in my favour have I had mercy on thee.

11 Therefore thy gates shall be open continually; they shall not be shut day nor night; that

men may bring unto thee the wealth of the Gentiles, and that their kings shall be brought as

slaves.

12 For the nation and kingdom that will not serve thee shall perish; yea, those nations shall

be utterly wasted.

13 The glory of Lebanon shall come unto thee, the fir tree, the pine tree, and the box together,

to beautify the place of my sanctuary; and I will make the place of my feet glorious.

14 The sons also of them that afflicted thee shall come bending unto thee; and all they that

despised thee shall bow themselves down at the soles of thy feet; and they shall call thee; The

city of the LORD, The Zion of the Holy One of Israel.

15 Whereas thou has been forsaken and hated, so that no man went through thee, I will make

thee an eternal ruler filled with joy everlastingly.

16 Thou shalt also suck the milk, take all the best out of the Gentiles, and shalt suck the

breast of kings: and thou shalt know that I the LORD am thy Saviour and thy Redeemer, the

mighty Owner of Jacob.

………………………………………………

(The Pentateuch and Haphtarahs. The book of Dvarim, Shoftim XX, 10-18, p.1286-1288, ISBN 5-93273-047-1.)


 

Tato pasáž jasně říká, že kdo nebude „sloužit“ Izraelitům, musí být zničen – (12) „tyto (národy) musí být kompletně vyhlazeny, a lidé vybiti“. A dále např. (11) “vaše brány nechť jsou pořád otevřeny, dnem i nocí, ať k vám může proudit bohatství Gojímů, a jejich králové musí být přivedeni jako otroci“, popřípadě (16) „budete z Gojímů sát život (mléko), a brát jim to nejcennější co vlastní“

 

Dále, jak je jasné z následující pasáže, Izraelité uzavřeli navěky „spojenectví“ s Jehovou, které stvrzovali krví – obětmi. Byla po nich požadována naprostá poslušnost pod hrozbou smrti, jinými slovy, byli otroky svéha boha. Jehova jim poté „milostivě“ umožňil vykoupit své prvorozené penězi:

 

15. Every firstborn that openeth the matrix in all flesh, which they bring unto the LORD,

whether it be of men or beasts, shall be thine: nevertheless the firstborn of man shalt thou

surely redeem, and the firstling of unclean beasts shalt thou redeem.

16. And those that are to be redeemed from a month old shalt thou redeem, according to thine

estimation, for the money of five shekels, after the shekel of the sanctuary, which is twenty

gerahs.

17. But the firstling of a cow, or the firstling of a sheep, or the firstling of a goat, thou shalt

not redeem; they are holy: thou shalt sprinkle their blood upon the altar, and shalt burn

their fat for an offering made by fire, for a sweet savour unto the LORD.

 

( Book "Deuteronomy", Korach XVIII, 15-17, 915, Published by "The Bridges of Culture", ISBN 5-93273-047-1)

 

Z následující pasáže je zřejmé, jak se Jehova „pojistil“ proti případné konkurenci, přičemž tento „návod“ později Levité (vládnoucí kasta Izraelitů) do písmene dodrželi:

 

1. All that I command you, strictly complies shalt not add ANYTHING TO THIS and NOTHING is unbroken from that.

2. If there arise in your midst a prophet or a dreamer of dreams, and give thee a sign or miracle.

3. And there will be signs and wonder, about which he speaks to say: "GO FOR THE OTHER gods, which thou knowest not, and let us serve them."

4. Do not listen the Prophet that or the dreamer this, for testing you GOD, Yahweh YOU TO KNOW Do you love God, Yahweh your, all your heart and your whole soul.

5. For God, the Omnipotent yours go, and fear him, and keep His commandments, and obey his voice. And his serve, and to cleave unto him.

 

6. The prophet or that dreamer of dreams that must be put to DEATH for what He spoke of crimes against Yahweh your God who brought you out of the country of Egypt and redeemed you out of the house of bondage - to knock you on the way in which he commanded YOU GOD Yahweh thy walk; ERADICATE evil from your midst ...

 

("The Pentateuch and Gaftarot. Book Re, Chapter 13, 1-6. 1163-1165, Publishing House" Bridges of Culture ", 1999, ISBN 5-93273-047-1).

 

Zde se přikazuje, že pokud se objeví prorok nebo „snílek snů“ / boží posel atd., který bude „hovořit proti Jehovovi“, potom se proviňuje proti Boží Vůli a musí být zabit.

 

Myslím že není třeba dále rozebírat, že Desaterem nemá Ježíš vůbec nic společného. Naopak, Ježíšova slova na toto téma jsou následující (jak je doslovně uvedeno v Bibli):

 

42 Tedy řekl jim Ježíš: Byť Bůh Otec váš byl, milovali byste mne. Nebo já jsem z Boha pošel, a přišel jsem; aniž jsem sám od sebe přišel, ale on mne poslal.

43 Proč mluvení mého nechápáte? Protože hned slyšeti nemůžete řeči mé.

44 Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce vašeho chcete činiti. On byl vražedník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo lhář jest a otec lži. (1)

45 Já pak že pravdu pravím, nevěříte mi.

(Nový Zákon, Jan 8, 42-45)

(1) alternativní překlad pasáže z jiného zdroje: "Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži."

Koho nazývají jak Izraelité, tak křesťané, Otcem? Svého „Boha“ - Jehovu / Hospodina.

 

Co byla „mise“ Ježíše zde na zemi, to říká jasně sama Bible, a je to jeden z případů kdy Ježíšova slova nebyla překroucena:

 

(Matouš 15:24) : But he answered and said, „I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.„ (King James Bible)

 

Různé české překlady:

 

Ježíš sám řekl: „Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského“

On pak odpověděv, řekl: Nejsem poslán než k ovcem zahynulým z domu Izraelského.

On odpověděl: "Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského."

 

Co se zde poměrně jasně říká? Ježíšova mise na Zemi byla vyvést Izraelity z „temnoty“, tj. osvobodit je z otroctví Jehovy - nikoliv obětovat se za spasení lidsta, vykoupení všech hříchů, či něco podobného. Dá se říct, že v jistém smyslu se „obětoval“ za lidstvo, v pokusu „neutralizovat“ Izraelity ve smyslu jim otevřít oči, ukázat jim, že kráčí po špatné cestě, a kdyby se mu to podařilo, tak by nezemřel... ale bohužel neuspěl, a Levité, kteří ho fanaticky nenáviděli a báli se ho, ho zavraždili, ve skutečnosti, obětovali na svátek Pesach (Passover), přesně jak jim jejich „Bůh“ Jehova přikazoval, a následně zfalšovali události jeho života, prohlásili ho za Syna Božího a na tomto základě sestavili Bibli, novou „svatou knihu pro Gojímy“ pro následující tisíciletí. Je zcela logické, že Levité, stojící proti Ježíši v naprosté názorové opozici, v této knize nenechali jediný prvek učení Ježíše v původní nepřekroucené podobě. Ale na pár místech nebyli dostatečně důkladní, nebo byli tak hloupí, že tam nechali věci, které nepovažovali za „nebezpečné“, viz několik pasáží které jsem uvedl.

 

Zde uvádím zajímavý úryvek z autobiografie Levašova, který se úzce váže k tématu:

 

(během svého seminíře – pozn. překl. ) „ ..pokračoval jsem ve vysvětlování, že osoba nazývána Ježíš znala dokonale Tóru a demaskovala Judaismum a jeho pohůnky jako služebníky Temných Sil, o čemž výmluvně hovoří pasáže Janova Evangelia. Jasně ukazují, že rozuměl perfektně, kdo Bůh Jehova byl. Postupně jsem přivedl posluchače k porozumění, že Ježíš přišel zachránit … ztracené ovce z kmene Izraelského … protože tito se stali Jehovovou první obětí, o čemž Nový Zákon otevřeně mluví. Podle všech evangelií, Ježíš demaskoval nenávistnou podstatu Judaismu a Boha Jehovy! …

Krok za krokem jsem vedl posluchače k porozumění tomu, co Ježíš přinesl lidem, čistě na základě citací Nového Zákona. Nasměroval jsem jejich pozornost na fakt, že vše o čem mluvím je tam napsáno, ačkoliv z Ježíšových skutečných slov tam zbylo málo. Ale i takto zkreslená informace stačí na vyvození závěrů podobných mým, pokud osoba čte pozorně a je schopná obejít zombie-programy navázané na Nový Zákon. Řekl jsem jim jak jsem ještě v SSSR navrhl svým tamním posluchačům, aby si přečetli Nový Zákon a poté mi knihu přinesli, abych mohl sejmout kódující programy. Popsal jsem jim naprosté ohromení lidí, kteří si znovu přečetli Nový Zákon poté, co jsem nad ním přejel rukou, bez toto aniž bych tu knihu vůbec otevřel, a najednou mu rozuměli naprosto jinak, jako by jej předtím nikdy ani nečetli. Byli zcela ohromeni jak se pro ně změnilo jejich porozumění knize, po mojí, celkem „nevýznamné“ akci.  Ne všichni američtí studenti mi věřili, tak jsem jim navrhl stejný pokus – ať si přečtou znovu Nový Zákon a poté mi jej přinesou na sejmutí kódujících programů, a poté si jej přečtou znovu. Výsledky byly stejné jako v SSSR..“

(Levashov: Mirror of my Soul, vol.2, p. 90-91)

 

 

Nyní bych si dovolil uvést křesťanství do trochu širšího kontextu, není totiž zdaleka první „náboženství pro Gojímy“, které Levité implementovali v průběhu tisíciletí. Předchozí inkarnace byly například kult Osirise, kult Adonise, kult Atise, kult Dionýsa (tzv. „Greek Religion“) a poslední varianta je kult Krista. „Kristus“ dokonce není ani jméno - Je to z řečtiny a znamená „Spasitel“. Podstata všech těchto kultů je ve vytvoření konceptů „dědičného hříchu“ a povinnosti snášet bez reptání veškeré útrapy a nespravedlnosti tohoto života, jako zkoušky pevnosti „víry“, aby se člověk po smrti dostal do ráje. Tyto kulty byly vytvořeny původně ve společnostech, kde existovalo dělení společnosti na „vrchnost“ a otroky, jakožto způsob jak tento stav ospravedlnit a udržet, pouze v případě kultu Krista se již nejedná o fyzické otroctví (i když i o tom by se dalo polemizovat), ale o zotročení duševní. Kdo by pochyboval o tom, že křesťanství je jen další inkarnací tohoto kultu, nechť si prostuduje jakýkoliv z uvedených.... zjistil by, že po patřičném nahrazení jmen „aktuálními“ jmény by dostal „náboženství“ ve všech důležitých rysech identické s křesťanstvím. (Na toto téma je detailnější článek na stránkách vedy.sk)

 

Pro ilustraci, následující obrázek by zřejmě všichni ihned identifikovali jako Ježíše. Byl by to omyl. Kromě toho, že stáří amuletu je určeno na 2300 let, nápis říká, že je zde vyobrazen Orfeus-Bakchus (jeden z pseudonymů Dionýsa).

 

 

Teď bych chtěl obrátit pozornost k jedné zásadní věci. Člověk, jehož dnes lidé znají jako Ježíše Krista a na jehož zfalšovaném životě bylo vytvořeno křesťanství, nežil před dvěma tisíci v palestině a nebyl židovského původu, ale jmenoval se Radomír, byl slovanského původu, žil v 11. století a byl ukřižován v roce 1086 v Konstantinopoli.

 

Tehdy žili Slované po celé Evropě. Pocházel z jižní Francie, z oblasti Okcitánie, z místa zvaného (volný překlad) „údolí mágů“ - bylo to místo silného energetické „fontány“ tryskající ze země, což způsobovalo že velká většina lidí narozených v této oblasti měla „Dar“ ( = sílu myšlenky nad hmotou, neboli schopnost vnímat a pracovat s primárními hmotami).

 

Ten, od kohož se odvíjí náš letopočet, byl židovský „prorok“ Joshua a neměl s křesťanstvím vůbec nic společného. Jeho osoba byla Levity pouze použita na zakrytí skutečných událostí. Toto vědění (o Radomírovi), kvůli kterému bylo v raném středověku vyvražděno bezpočet lidí, jejichž jediným „proviněním“ bylo, že znali pravdu, popřípadě odmítali „zapomenout“, se dostalo na světlo světa po staletích díky unikátnímu daru Světlany Levašov a díky její knize Revelation. Tehdejší církevní vládci, kromě zničení veškerých knih a písemností, neváhali často vyvraždit (za pomocí křižáků – jejich ozbrojené složky) celé města či etnika, tak moc se báli pravdy o Radomírovi a jeho skutečném poslání, že kromě likvidace veškerých písemností přistoupili i k fyzické eliminaci všech, kdo o tomto měli povědomí.

 

Kromě knihy Revelation, která mj. popisuje velmi detailně tehdejší události (zhruba rok 1086 – 1250) svědčí ve prospěch tohoto například následující:

 

  • problém s „kacířy“ se najednou objevil až ve 11-12 století, nikdy předtím církev s „kacířy“ problém neměla. Mám na mysli hlavně Katary, proti nimž církev bojovala nemilosrdně zhruba 150 let (1100 – 1242). Věc se má tak, že komunitu Katarů založila po Radomírově smrti Magdalena, byli tudíž nositeli jeho pravého učení. Proto byli církvi (sociálním parazitům) tak smrtelně nebezpeční, a ta je za pomocí křižáků vyhladila do posledního, včetně žen, dětí, kojenců.... nikdo nesměl zůstat naživu, kdo by byl nositelem tohoto vědění. Dalo by se předpokládát, že pokud by Ježíš žil o tisíc let dříve, v 11. století už by víra měla být „standartizována“ a nemělo by existovat „podhoubí“ z nehož by mohly vyrůst „kacířské“ výklady Ježíšova učení.

  • Křižáci, křižácké výpravy – opět, jaký smysl dává, že po tisíc let by nikoho neznepokojovalo, že „svatá“ země je v rukou „bezvěrců“, a najednou se zmobilizuje půlka evropy a vydá se na křížovou výpravu? Ve skutečnosti je toto smyšlená „krycí historka“, pravým důvodem vzniku křižáků byla nutnost církve – řízené Levity – získat ozbrojenou složku, kterou poté použili na fyzickou likvidaci ideových odpůrcu napříč celou evropou. Nabízí se paralela s „ocelovou pěstí dělnické třídy“, která o tisíc let později „dopadla“ na Rusko a jiné země a měla na svědomí miliony životů slovanů.. (a opět byla řízena zpoza opony Levity, ale to je za rámec tohoto článku)

  • Díky ignoranci pisatelů bible v ní zůstala informace, že v den Ježíšovy smrti se „otevřela země a nastala noc za bílého dne“ … jinými slovy, nastalo silné zemětřesení a zatmění slunce současně. Takováto událost je zaznamenána v dobových kronikách za poslední 2000 let pouze jednou, a to v roce 1086 v konstantinopoli, nehledě na to, že zatmění slunce se dají velmi přesně zpětně spočítat, a přesně v roce 1086 k němu opravdu došlo, a navíc přesně v den a na místě, v jakém je v kronikách Konstantinopole uvedeno

  • Pokud by někdo namítl, jak mohl Ježíš/Radomír žít až v 11. století, když „pokřesťanštění“ Čech, Moravy a jiných zemí probíhalo už v 10. století i dříve, odpověd je jednoduchá – tehdy se „křesťanství“ nenazývalo „křesťanství, ale kult Dionýsa neboli Řecké náboženství („Greek religion“). Ve skutečnosti se termín „křesťanství“ začal používat až během 13. století (až poté co byli zlikvidováni všichni Kataři) , a historie byla zpětně přepsána, o čemž existuje mnoho důkazů. Církev samotná je nicméně o mnoho starší, ta vznikla v roce 324 n.l. ediktem císaře Konstantina jakožto římská „státní“ organizace.

 

V nejvyšších patrech církve velmi dobře znají pravou historii Radomíra a Magdaleny, stejně jakožto události ohledně Katarů a podobně, a jestli budou někdy Vatikánské archivy skutečně otevřeny, bude se každý moci přesvědčit sám.

 

Nyní to vezmu trochu zeširoka. Z určitých důvodů, Země je středobodem zájmu jak sil Světla, tak sil Temna, a působí zde zástupci obou stran od nejnižší až po nejvyšší hierarchii. Chtěl bych nyní vysvětlit, v jaké smyslu budu hovořit o silách Světla a Temnoty, popřípadě o Světlu a Temnotě, Světlé cestě / Temné cestě apod.

 

Světlá cesta je kreativní, konstruktivní způsob existence, naproti tomu Temná cesta je parazitický způsob existence. Síly Světla jsou tedy bytosti nebo civilizace, které si zvolili kreativní cestu vývoje, v kontrastu s parazitickou cestou vývoje. Existuje množství civilizací ve vesmíru, které vyznávají parazitickou cestu, některé z nich na vysokém stupni technického rozvoje, což jim dovoluje být „pány“ méně vyvinutých civilizací.

 

Co přesně znamená parazitická forma existence? Nejlépe uvést na příkladech. Parazit nemá morálku ani svědomí, tyto pojmy mu nic neříkají – jediné měřítko pro něj je jeho osobní prospěch. Když parazit zjistí, že je jednodušší někoho zabít a vzít mu jeho dům, než postavit dům vlastní, bez váhání to udělá. A když má prostředky jak bez rizika něčeho dosáhnout, je mu jedno, jestli přitom zemře 1, 10 nebo milión lidí, pokud dosáhne svého cíle. Zbabělost je další znak, nikdy nepřijme výzvu, kde si není jistý svým vítězstvím, vždy bojuje podle, zradou, klamem, dýkou do zad, apod.

 

Dobré vysvětlení pojmu Temnoty / Zla skýtá vysvětlení podstaty sociálních parazitů. Za tímto účelem si „vypůjčím“ slova Nikolaje Levašova:

 

Názorným příkladem pojmu "zlo" může sloužit vysvětlení pojmu "sociální parazit." Tyto pojmy jsou do určité míry zástupné. Abychom pochopili, co je to "sociální parazit", musíme si nejdříve uvědomit, co je to "přírodní“ parazit. Přírodní parazit primárně infikuje nemocná zvířata nebo osoby. Samozřejmě, napadeným bytostem se to nemůže líbit, ale obecně pro přežití druhu je to pozitivní jev, i když odpuzující, protože umožňuje přežít silným a zdravým jedincům. Tj. do jisté míry tento jev poskytuje takzvaný "Přírodní výběr".

Sociální parazit jedná naopak: v první řadě se snaží zničit nejsilnější jedince společnosti („silného člověka“, potenciální vůdce), kteří jim jsou schopni stát v cestě, a pak ovládnou ostatní, kdo se nemají sílu bránit. Rozšiřují svůj vliv různými způsoby: zavedením pokroucených tradic a rituálů, skrze náboženství, skrze média, pokleslou kulturu; vštěpují permanentní strach, teror a podobně. Aby se udrželi ve své pozici, sociální parazité jsou nuceni provádět čas od času „čistky“ mezi svými „otroky“, aby eliminovali novou generaci „silného člověka“, kterým se povede nestat se nemyslícími „bioroboty“, a v určitém množství vždy objevují. Tyto jedince se pokoušejí fyzicky eliminovat, aby mohli pokračovat v parazitování na ostatních. Přičemž, takto napadený „sociální organismus“ je nevyhnutelně odsouzený k degeneraci a smrti. Vidíme to velmi dobře na příkladu současné společnosti.... „

 

Tady bych chtěl zdůraznit, že absolutně nemám na mysli pojmy dobro/zlo v nějakém relativním pojetí, jak hlásají různá esoterická učení (dualita, jedno bez druhého nemůže být, apod.), ale právě naopak – jedná se o boj na život a na smrt, lépe řečeno pouze na smrt, mezi entitami / civilizacemi vyznávajícími kreativní cestu, a těmi, které vyznávají parazitickou cestu. Jedni se jednoduše odmítají stát „potravou“, a druzí jinak existovat neumí. V tomto boji lze zvítězit nebo zemřít, kompromis neexistuje.

 

Skutečnost je taková, že „Izraelité“ byli „vytvořeni“ (velmi krutým způsobem, nutno říct) Temnou stranou, jejichž „styčný důstojník“ si dal jméno „Jehova“, jakožto jedna ze zbraní ve válce o planetu Zemi, během období hruba 1800-1500 let před naším letopočtem, tj. zhruba před 3800-3500 lety. (Detaily o tomto, a velmi relevantní argumentaci, získanou komparativní analýzou Tóry, Starého Zákona a Véd lze najít v knize „Russian History Viewed through Distorted Mirrors“  N. Levašova). Jejich plán (Izraelitů) trval uskutečnit tisíce let, a k téměř úplnému završení dospívá teprve nyní. Cílem tohoto plánu je zavést na celé planetě parazitické uspořádání společnosti, tak aby nikde nezůstal ani kousek „svobodné“ země. Myslím že kdo se trochu porozhlédne kolem, jasně uvidí parazitickou podstatu fungování současného světa, udržovaného defakto v otroctví pomocí finančního systému, jakožto i jasně viditelnou parazitickou podstatu Talmudu a Tóry.

 

Jakou roli v tomto kontextu hraje Ježíš / Radomír? Byl vyslancem Světlých sil v reakci na tento plán, jeho mise zde byla vyvést Izraelity z otroctví jejich „boha“, ke světlu, to znamená k vědění, a tím tuto „sociální zbraň“ neutralizovat - před nejkritičtějším obdobím dějin, tzv. Nocí Svaroga.

 

Toto naznačuje i směr, v jakém duchu bylo jeho skutečné učení – Radomír byl bojovník do morku kostí, neváhal dát v sázku svůj život za šanci, že pro budoucí generace něco změní... „křesťanský“ postoj ve smyslu pasivity, mentality ovcí jdoucí na porážku, prezentované jako „pokora“, jedna z „ctností“, je naprostým opakem všeho, co zastával a představoval.

 

Ježíš / Radomír zastával védický světonázor, neboli moudrost našich předků, prověřenou tisíciletou tradicí... (Védy od slova „Vědět“, od Slovanských Véd, nikoliv od těch Indických). V kontrastu s pokrouceným pohledem na svět, vnuceným nám sociálními parazity, hodnoty našich předků byly zcela jiné, např.:

  • odpouštět jen tomu, kdo je hoden odpuštění

  • vážit si toho, kdo je hoden vážnosti

  • milovat toho, kdo je hoden lásky

  • atd..

jednou ze základních věcí bylo mj. přijmutí veškeré odpovědnosti za všechny své činy a jejich důsledky... ne náhodou měli slované totožný termín pro Vědění a pro Světlo - „RA“ (odtud například slovo „víra“ - „ví RA“). Jít za „světlem“, tj. duchovně se vyvíjet, pro ně znamenalo získávat vědění (ale skutečné vědění - o podstatě fungování světa, nikoliv v dnešním smyslu „informačního balastu“. Dlužno říct že v tomto ohledu byli o světelné roky dále, než jsou nyní moderní „věTci“)... také slovo „Bůh“ pro ně znamenalo něco naprosto odlišného než dnes. O sobě mluvili jako o „vnucích a pravnucích“ Bohů, a koncept Boha jako „Pána“ jim byl naprosto cizí.

 

Něco více k védickým hodnotám a světonázoru, podle kterých žili naši předkové před „příchodem“ ( = krvavým vnucením zradou svých vládců) křesťanství. Například názor, že ne-odpuštění automaticky znamená nenávist, vztek nebo něco podobného je nepochopení védických hodnot.

Jsou podrobně popsány na stránkách védy.sk, a konkrétně tam před pár dny přibyl článek, porovnávající základní morální a etické hodnoty křesťanství, judaismu a védických hodnot. Doporučuji, je to velice podnětné.

 

Vybírám pár bodů – naši předkové například:

 

- si vážili života, ani za nějtěžší zločiny nebyl trest smrti (neplatí pro války – zde se samozřejmě bránili, neboť to byly situace zabít nebo být zabit)

- chovali se ohleduplně ke zvířatům, názor že zvířata nemají duši, je až „křesťanský“ vynález

- Tolerovali a chránili národnostní menšiny na svém uzemí, tyto měli stejná práva jako většinová populace. Tolerovali také svobodu vyznání.

- i váleční zajatci nebyli zajatci v dnešním smyslu slova, měli určitá omezení a povinosti (museli odpracovat několik let), ale např. jedli u jednoho stolu se svými „vězniteli“, spali ve stejném domě, atd.. a poté co si odpracovali svůj dluh, mohli se svobodně rozhodnout, zda se vrátí do vlasti, nebo zůstanou, a pokud zůstali, stali se plnoprávnými členy společnosti.

 

Srovnejme to s tím, jakou „duchovnost“ propaguje kult Krista / Dionýsa / Atise / …. , jinými slovy kult smrti, měsíční kult. (není náhoda, že hlavní svátky – vánoce – jsou ve dnech kolem 24.12, kdy je vliv měsíce největší a vliv slunce nejmenší, ale toto je také na delší povídání)

 

Křesťanství prohásilo člověka za „nízkého a špinavého“, rodícího se s „dědičným hříchem“, který musí celý život „napravovat“, a vše co se mu dějě, je „boží vůle“, nesmí se protivit „osudu“, který mu bůh připravil, a musí bez reptání snášet všechno špatné, protože je to „zkouška jeho víry“, a jedině tak se dostane po smrti do ráje. Jinými slovy, nesmí bojovat s nepřízní osudu, za svá práva, za svůj život, musí se naopak „kát“ za své (domnělé) hříchy, a modlit se, modlit se, modlit se....

 

Zde se naplno projevuje podstata křesťanství jakožto sociální zbraně určené k „behaviorálnímu programování“ lidí, k formování „otrocké“ mentality, v kontrastu ke kreativní mentalitě svobodných lidí.

Jinými slovy, křesťanství je nástroj k uvrhnutí lidstva do duševního otroctví, k implantaci falešných konceptů, které blokují jakoukoliv možnost skutečného duchovního vývoje.

 

A i kdybychom nechali analýzu křesťanství ze strany morálních a duchovních konceptů zcela stranou, skutky hovoří samy za sebe, například genocida Katarů, kde jednalo se o statisíce zavražděných lidí, jejichž jediným zločinem bylo, že vyznávali jiné hodnoty, nebo upalování „čarodějnic“, kdy během 2-3 století shořela na hranicích téměř třetina obyvatel evropy, zcela v duchu metod sociálních parazitů – eliminovat „silného člověka“. Upalováni byli totiž zejména nositelé určitých schopností, obecně, lidé, kteří byli velmi prospěšní své komunitě, a kteří se nedali snadno „zlomit“ ani obelhat, proto byli fyzicky eliminováni.

 

(Tady stojí za zmínku, že existuje nemálo případů, kdy se prosperující stát / říše poté, co adoptoval nějakou variantu „měsíčního kultu“, vždy poměrně rychle odebral „na smetiště dějin“, což říká dle mého názoru vše potřebné o vlivu tohoto kultu na zdravou společnost)

 

Radomír ve své misi tehdy neuspěl, nicméně i tak se mu podařilo plány sociálních parazitů částečně zbrzdit, takže tito je nestačili naplno implementovat před koncem Noci Svaroga (rok 1995-1996), což se ukázalo jako kritický faktor, a nyní, i když ještě není dobojováno, se jejich šance rapidně zmenšují každým dnem.

 

Závěrem uvádím jeden výrok Nikolaje Levašova na téma duchovnosti a (skutečného) duchovního vývoje člověka:

 

"... Duchovní člověk klade zájmy druhých, zájmy národa nad své vlastní, a dokonce i nad hodnotu vlastního života! A nedělá to v očekávání díků! Duchovní člověk neusiluje o osobní zisk, je nemožné zastrašit, koupit, přinutit udělat něco proti jeho svědomí! Může být jen zabit, zničen fyzicky, a dokonce i pak, duchovní člověk nebude pokorně se založenýma rukama v modlitbě na kolenou čekat, až mu někdo podřízne hrdlo, ale bude bojovat s nepřítelem až do poslední kapky krve, až do jeho posledního dechu .."

 

 

Diskusní téma: Něco o křesťanství

Jako člověk z oboru

Kryštof od sv.L. | 20.05.2016

mohu říci, že taková snůška demagogie a blábolů je k pohledání.
Jeden lapsus pouze pro ilustraci: řecký pojem Christós (lat. Kristus) určitě neznačí "Spasitel" jak tvrdí ve své konstrukci onen pisálek, nýbrž jednoznačně a pouze "Pomazaný", a je z jiného kulturně-jazykového prostředí i konotace.

Atd, atd.

P.S.: Běda těm, kdo takovým žvástům popřejí slechu, budou akorát svedení.

Re: Jako člověk z oboru

Cico Ciciak | 29.09.2016

Vodprejskni bigotný biblista!

Re: Re: Jako člověk z oboru

OTO ZATKO | 04.02.2018

Existuje mnoho starozákonných proroctiev o Ježišovi Kristovi. Niektorí interpreti počítajú mesiánske proroctvá v stovkách. Nižšie sú uvedené tie, ktoré sú považované za najjasnejšie a najdôležitejšie.

V súvislosti s Ježišovým narodením – Izaiáš 7:14: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.“ Izaiáš 9:6: „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ Micheáš 5:1: „Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.“

V súvislosti s Ježišovou službou a smrťou – Zachariáš 9:9: „Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice.“ Žalm 22:17-19: „Lebo psi ma obkľúčili, obkolesila ma tlupa zlosynov a prebodli mi ruky, nohy. Môžem si počítať všetky kosti, oni sa prizerajú, zrak si pasú na mne. Rozdeľujú si moje šaty a o môj odev hádžu lós.“

Pravdepodobne najjasnejšie proroctvo o Ježišovi je celá 53. kapitola Izaiáša. Izaiáš 53:3-7 je zvlášť nezameniteľný: „Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi.”

Proroctvo o „Sedemdesiatich“ v 9. kapitole proroka Daniela predpovedá presný dátum, kedy Ježiš, Mesiáš, bude „odrezaný“. Izaiáš 50:6 presne opisuje bitie, ktoré Ježiš vytrpel. Zachariáš 12:10 predpovedá „prebodnutie“ Mesiáša, ktoré nastalo potom, ako Ježiš zomrel na kríži. Mnoho ďalších príkladov by mohlo byť poskytnutých, ale tieto postačia. Starý zákon celkom určite prorokuje príchod Ježiša ako Mesiáša.

vsuvka pre Stanku

jarka | 12.11.2012

Uhly pohľadu máme len do tej miery , ake máme informácie, presvedčenia, dogmy, Ľudská bytosť, ktorá už uhly pohľadu žúžené nemá, pozerá na život cez cito-vedenie. Toto žili naši predkovia Slovania-Arijcii. Tato bytosť nepotrebuje dokazovať svoju pravdu, neutláča, nezabíja.Je to v základe veľmi nebezpečná bytosť. Nie však pre seba, ale pre parazita. Pre život parazita je potrebné oslabiť cito-vedenie v ľudskej bytosti, a zúžiť uhly pohľadu. Tieto zásahy prinášajú žiadúce výsledky, potravu pre parazity: boj o pravdu.V zúženom poli myslenia, cítenia videnia vzniká veľmi aktívna pôda na otroctvo DUŠE. Otrok si však toho neni vedomí, lebo stratil čistý kontakt so sebou. Strata tohoto kontaktu prináša boj o pravdu.V boji o pravdu PRAVDA nie je. PRAVDA je ukrytá, lebo sme si nevšimli, že sme otroci aj keď nechodíme do kostola.Parazity sú všade nielen v kostole. Parazit sa živým aj odsudzovaním a posudzovaním. Každý si vyživujeme svojho vlastného a to je spôsob ako sa šíri. Odtajnením archívou, si myslím ,že by sa nepálili pátričky, ale by vznikla agresívna revolúcia za podvod,ktorá by bola rovná agresívnemu kresťasnkému učeniu. Lebo toto učenie agresivitu živý v ľudoch. Určite účelom nebolo ľudí spájať, ale rozdeľovať. Aby nič nevytvorili ale ničili. Každý si hľadajme svojho PARAZITA a rozhodnime sa ho NEVYŽIVOVAŤ. Hlavne nemať k nemu ODPOR, vtedy ukáže čo je ZAČ.

Přidat nový příspěvek