"Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR). Proces 2

"Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR). Proces 2

29.11.2017

<< předchozí část    následující část >>

 

Pokračování textu knihy Mrtvá Voda, svazek 2.

Proces č.2
 

Globálna cirkulácia informácii, režim utajenia a zabezpečenie informačnej bezpečnosti riadenia

 

Voda Mrtva II, kapitola 3, proces 2.doc (587264)

 

Ukázka:

V tejto časti budeme skúmať hlavne procesy súvisiace so zabezpečením utajenia (pred kým? – toť hlavná otázka) v sférach riadenia, vedy a priemyslu.

 

Systém režimu utajenia existujúci v býv. ZSSR bol formovaný v dobe, keď mali v orgánoch vedenia štátnej bezpečnosti z pohľadu personálneho zastúpenia proporcionálne DRVIVÚ väčšinu izraeličovci. Tento systém režimu utajenia vychádzal z toho, že každý, koho zriadenie štátu pripustí k práci s informáciou, podliehajúcou utajeniu, je potenciálny zradca. Z tohto dôvodu je nevyhnutné každý jeho krok kontrolovať a aby bola minimalizovaná škoda v prípade jeho zrady, je nevyhnutné dávať mu k dispozícii minimum informácii, akoby iba jeho sa týkajúcich.

 

Ak by sme skúmali zoznam skutočných a nie potenciálnych zradcov záujmov národov býv. ZSSR, tak pomer židov a s nimi rodinne spútanými osôb mnohonásobne prevyšuje ich podiel v zložení celkovej populácie krajiny1. V tomto prípade nemáme na mysli zradcov, odsúdených podľa príslušných paragrafov Trestného Zákonníka republík býv. ZSSR, ale osoby, ktoré získali prístup k práci s utajovanými informáciami a po nejakom čase prejavili želanie opustiť býv. ZSSR preto, že tu niet tých- či oných „slobôd“, alebo je nízka úroveň spotreby materiálnych rozkoší, či sa prosto rozhodli ísť cestou podkopania jeho štátnosti.

 

Základnou vlastnosťou sformovaného systému utajenia sa javí byť to, že špecialista, vypracovávajúc a uskutočňujúc riešenie daného konkrétneho problému, nedisponuje všetkými informáciami, nevyhnutnými na to, aby toto riešenie bolo správne2. Deje sa tak hlavne z nasledovných dôvodov:

  1. To, čo sa deje v informačne previazaných oblastiach činnosti, systém režimu utajenia pred úzkym špecialistom (odborníkom) skrýva, aby ohraničil okruh pripustených osôb a tak zmenšil štatistickú predurčenosť možného úniku utajenej informácie;

  2. odborníkovi môže byť neznáme, čo sa deje v rámci jeho špecializácie, keďže nadriadení manažéri považovali z dôvodu neznalosti, alebo vedome za nepotrebné oboznámiť ho s nejakou informáciou;

  3. systém priamo zakazuje kumuláciu informácii a oboznámenie sa s nimi špecialistom, aby sa vyhol možným únikom veľkých objemov pustenej informácie. To komplikuje sledovanie procesov rozvoja jednotlivých oblastí vedy pre väčšinu dobromyseľných špecialistov.

 

Všetko vyššie spomenuté vedie k tomu, že špecialista spravidla nepozná všetko potrebné týkajúce sa otázok, ktorými sa zaoberá, miesto svojej tématiky vo všeobecnom kruhu otázok nevidí a preto je v princípe neschopný pohotovo vypracovať a prijať správne riešenie, nenarúšajúc režim utajenia danej práce. Na určitej úrovni kariéry je tento fakt vnímaný všetkými, kto sa dostatočne dlhý čas stretáva s týmto systémom3. Keďže sa drvivá väčšina personálu ovládaná „ochranou“ systému režimu utajenia nejaví byť zradcami, tak ich želanie dobre pracovať na blaho Vlasti (t.j., v potrebnom čase vypracovávať a prijímať správne riešenia na princípe všetkej nevyhnutnej informácie), rodí neoficiálny systém cirkulácie utajenej informácie, založený na osobnej dôvere špecialistov jedného voči druhému. Je prakticky nemožné kontrolovať, ako v tomto neoficiálnom systéme informácia cirkuluje. Avšak jeho existencia umožňuje získať prakticky ľubovoľnú informáciu, ak aj nie priamo, tak cez s ňou previazané informácie4.

 

Bojovať s týmto neoficiálnym systémom na princípe oficiálneho systému režimu utajenia nemá zmysel, keďže samotný oficiálny systém vytvára systém neoficiálny. Fakticky ide o dva podsystémy vo vzťahu k nim objemnejšieho systému RIADENIA štátnosti býv. ZSSR Euro-Americkým konglomerátom, vykonávaného bezštruktúrnym (hlavne) spôsobom.

 

Mechanizmus tohto uzavierania riadenia (fixného napojenia) na vonkajšie štruktúry zahrňuje, zdalo by sa, vzájomne jeden s druhým nepreviazané elementy ako vo vnútri býv. ZSSR, tak aj za jeho hranicami.

 

Dnes poniektorí trocha pozabudli na úplne správne heslo: „Kádre5 riešia všetko!“ Kádrová (personálna) politika v býv. ZSSR vychádzala po roku 1953 z princípu opísaného M.E. Saltykovom - Ščedrinom: „Nebojaci sa činov, za ne odmenení NEbudú! Bojacemu sa ale, všetko bude dané.. A hoc by aj s mečom, ani raz nebol v boji proti nepriateľom-vrahom“.

 

Avšak táto vernoPoddanosť je prehĺbená ešte aj systémom režimu utajenia. Prakticky každé vedenie spoločností6 vyrastalo z úzkych špecialistov, ktorí vždy mali prístup k informáciám iba „v časti, ich týkajúcej sa“.. v závislosti od povinností spätých s ich funkciou. Dvíhajúc sa po stupienkoch hierarchie riadenia, sa dotyční v rámci okruhu zodpovedností im (kým) pridelenej funkcie stretávali s otázkami, o podstate ktorých nikdy predtým nemali predstavu. A nemali o nich predstavu vďaka svojráznostiam systému režimu utajenia7 a svojej vlastnej nízkej metodologickej kultúre. Neschopnosť rýchločítania v spojení s nízkou metodologickou kultúrou stavia takéhoto vedúceho činiteľa do závislosti od úzkych špecialistov v obsahovo jemu neznámych oblastiach činnosti8. Pritom dotyčný manažér9 správnosť odporúčaní takých špecialistov z uvedených dôvodov prosto nie je schopný preverovať a preto je nútený im slepo buď veriť, alebo neveriť.

1 Na Západe existuje staré porekadlo: „Nie každý žid je bankár, ale každý bankár je žid“ ..dnes to platí samozrejme už nie etnicky, ale ideologicky. Viď Deut. 23:19-20, 28:12 a Iz. 60:10-12 (PentaTeuch). Vzniká otázka, prečo sa úročenie kresťanom zakazovalo i tzv. cirkvami a židom bol tento mocný nástroj výkonu do-časnej moci SYSTEMATICKY „tolerovaný“? Ako nechal rabinát, rukou kráľov zakázať, židom prácu inú, ako úžeru vykonať? „Nie som kráľom všetkých židov, ale židom všetkých kráľov“. (pozn. prekl.)

2Samozrejme nie dokonalé, ale za daných objektívnych možností čo najoptimálnejšie. (pozn. prekl.)

3 O to viac sa to týka „konkurenčného“ boja..o moc, podiel na trhu, prakticky vždy cielený monopol, v rámci korporátnej sféry a jej pyramídového systému „dávkovania“ celkovej informácie - hlavne technológii, techník riadenia jednotlivým mannažerskym „kastám“. (pozn. prekl.)

 

[konec ukázky]

 

4 Viď princíp doplniteľnosti chýbajúcej informácie pri riadení inFormačných systémov. DVTR kap.13.6. (pozn. prekl.)

5 Manažment, riadiaca štruktúra, kvalita personálu, pesonálneho obsadenia riadiacich pozícii. (pozn. prekl.)

6 Ako verejných, tak aj privátnych. (pozn. prekl.)

7 Na Západe v súkromnej-korporátnej i štátnej, či „zmiešanej“ sfére strategických firiem (so špeciálnymi zákonmi ošetreným dozorom) ide tzv. „confidential policy“. (pozn. prekl.)

8 V tom, v čom sa proste nevyzná. (pozn. prekl.)

9 Verejný a/alebo súkromný činiteľ, konateľ, riadiaci pracovník. (pozn. prekl.)

 

 

Diskusní téma: "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR). Proces 2

Důležité vědět

Přemek | 04.12.2017

Mnozí z nás zkušenějších se jistě setkali se situací, kdy po nadřízených požadovali informace pro plnění svých úkolů a nadřízení to odmítli s tím, že to ke splnění úkolu není třeba, že takovou informaci smai nemají nebo že informaci nelze šířit mezi neoprávněné osoby. To je ve výše uvedeném textu z Mrtvé vody krásně vysvětleno, cui prodest.

Nadrabinat

Kolkobudeszit@centrum | 30.11.2017

Vdaka prekladatelovi, drzim palce, tym, co napreduju. Ked uz spolupracujete i so siritelmi Vedickeho poznania je obcas dobre novym poukazat na skutocnost, ze na Problem sformovania akychkolvek odlisnych socialnych systemov fungujucich paralelne na Mitgard Zemi a ich riadenie je uz nutne, vzhladom na pristupnost informacii, pozerat i ocami Prave tych mimozemskych entit, ktore to sformovali, formuju a riadia.
Ako bez poznania reality chce niekto tuto realitu pozmenit k lepsiemu? Bahavasta Purana,Kali, Cierna Madonna-siviti...
Je dobre poznat, co bolo, lebo mudri tvorivy vidi, co moze byt...Ale, co bolo, nebude v danej forme znovu, kedze stupame-klesame v spirale. Napr. Sucasna spolocnost uz nepotrebuje medium cirkvi, ma ucinnejsie media a ocipovana spolocnost v bezhotovostnom styku nepotrebuje sucasne media, ani povodny system riadenia socialnych supersystemov. A preto zachrana je v tvorivosti, tvorivom chapani reality a v pripravte akcneho dorastu pre buducnost, ked ako viri v PC z dosiahnutych pozicii odstavia system, ked nasi rodni SA priblizia k nam. A k tomu potrebujeme prave pracovat s Realitou.

Re: Nadrabinat

ludo | 01.12.2017

"Kto však príliš do minulosti hľadí,
v nej sa stráca a tým i budúCnosť.."

Všetko s Mierou

Re: Re: Nadrabinat

Kolkobudeszit@centrum | 01.12.2017

Veruze tak

Re: Nadrabinat

Přemek | 04.12.2017

Není od věci si v této souvislosti uvědomit, že právě naše silná mravně zásadová lidská psychika je sama o sobě klíčem odemykajícím všechny zámky včetně okovů a zdrojem síly konat lidsky důstojně a společensky odpovědně.

Přidat nový příspěvek