Mayský kalendář a globální procesy

Mayský kalendář a globální procesy

9.10.2016

V.A. Jefimov / zakonvremeni.ru
 


ROZHOVOR

Po tom, čo som sa minule dotkol témy Mayského kalendára, dostal som množstvo otázok. Pozval som tela človeka, ktorý sa s Mayským kalendárom zaoberá už 7 rokov.

Prečo je Mayský kalendár tak dôležitý pri analýze globálnych procesov? Kalendár je vo svojej podstate rozpisom nejakých vesmírnych energií, s pomocou ktorých je možné zvyšovať účinnosť a s využitím týchto energií je možné zvýšiť šancu na úspech nejakých činností/akcií. V podstate to nie je Mayský kalendár, k Mayom prišiel od Aztékov a tam sa stopy v histórii strácajú.

Ako vyzerá Tzolk'in. – vertikálne je umiestnených 20 posvätných znakov, ku ktorým sa pridávajú čísla tónu. Číslo tónu – etapy rozvoja týchto znakov, kde 1 – počiatočná etapa. Od 1 do 13 – etapy rozvoja znaku kde 13 sa považuje už za výsledok realizácie.

Takže ak u nás je 12 mesiacov a 30 dní potom tu je 20 znakov a 13 „tónov“. To dá 260 dní. Výnos prezidenta o KSB je vydaný v 2013 roku, čas 13:20 a množstvo iných špeciálnych číselných okolností nemôžu nehovoriť o tom, že ľudia, ktorí to robili nepoznali Mayský kalendár. Áno, kombinácia čísel 13 a 20, spojených s týmto zákonom, nie je náhodná a  publikácia má tiež číslo tónu 13, 20.11.2013, čas zverejnenia na stránke prezidenta tiež 13:20.

FED a Mayský kalendár – keď sa pozrieme na vyhlásenia FED-u, ktoré boli od 2007 – 2012 roku, vo váčšine dátumov je číslo 11. Všetky vyhlásenia do 2012 – proces synchronizácie – čísla tónu ukazovali na číslo 11. Keď boli v USA emitované peniaze, boli vydané výnosom, ktorého číslo malo dva krát po 11. Aj zákon Kenedyho, ktorý sa pokúsil vrátiť FED zo súkromných rúk štátu, mal číslo 11110. Konvertorov z gregoriánskeho kalendára na Mayský kalendár je veľa a môžete sa sami presvedčiť.

Situácia sa kardinálne zmenila po 21.12. 2012, odkedy je číslo tónu v poradí 5,2,5,2,5,2, - tabuľka, aby ste sa mohli presvedčiť. Samotné znaky sú zoradené v určitom poradí, každý znak patrí k určitej farbe. Farby sú 4, a znaky, t.j. kiny (kin – kombinácia čísla tónu a znaku). Znaky teda patria k určitej farbe a ako vidno z tabuľky, sú zoradené. Je tu určené poradie, ktoré nezodpovedá tomu zoradeniu, ktoré existuje v samom Tzolk'ine.

Tzolk'in využívajú nie len v zahraničí, no i naša vláda. Náš prezident. V.V. Putin, na 70-tom jubilejnom zasadnutí OSN 27.9.2015 urobil z tribúny OSN vyhlásenie, v ktorom zaznela fráza – „a vtedy/potom tí, ktorí sa ocitli na vrchole pyramídy...“, kľúčové slová – ohľadom vrcholku pyramídy. Je zaujímavé pozrieť sa na kin (mesiac a deň) – číslo tónu a znak – 27.9.2015 – prevod na kin – nachádza sa to v samom centre kalendára. Kalendár je v podstate 7 stupňová pyramída, čiže vyhlásenie bolo dané „na vrchole pyramídy“.

Sám Putin, nachádzajúc sa na vrchole tejto pyramídy vyhlásil, „Už dosť! – stačí“. Odpovedal im v ich jazyku. Pripomeniem, že tá pyramída je ten Tzolk'in, ten Mayský kalendár, len v objemnom 3D zobrazení kedy sa dátumy pohybujú - najskôr stúpajú smerom k vrcholku pyramídy a potom idú nadol. Vystúpenie Putina bolo v momente, kedy dátum zodpovedal samotnému centru kalendára, nakoniec 13:20 výnos prezidenta – tiež osobitná okolnosť, hovoriaca o význame KOB v globálnej histórii ľudstva. Presne tak, pretože deň, ktorý bol vybraný je veľmi silný a znamená súčasne očistenie a tiež nejaký výsledok – nie je náhodný.

Zostáva nám mať nádej, že dátum o oficiálnom uznaní KOB je vybraný veľmi úspešne, naše dielo je správne a víťazstvo bude naše.


Komentár redakcie "Zakon Vremeni":

V súčasnosti je proces konvergencie – na svojom vrchole, o čom nás informuje Holywood aj Bolywood. Na prvý pohľad – divné zosúladenie/synchronizácia. No nie je tu nič divné, len sa na stranu boľševického krídla globálnej politiky postavilo indiánske znacharstvo, len tak je možné vysvetliť uvedenie konceptuálne významných boľševických filmov USA (“Inception”,“Interstellar”, “10 000 rokov pred Kristom”) a v Indii (О, мой Бог! / OMG OhMyGod (2012), и  PeeKay / PK (2014)) – v spoločnosti, kde je fašizmus od čias pádu Atlantídy.

Je ťažké povedať, čo konkrétne za tým stojí: akí potomkovia nositeľov poznania Mayov (Ako je známe, každý v miere svojho chápania pracuje na seba a miere svojho nechápania pracuje na toho, kto chápe viac. Mayovia, podľa tvrdenia mnohých zainteresovaných osôb, predstavujú civilizáciu, ktorej vedomosti o ustrojení sveta prevyšujú vedomosti Babylonu a Starobylého Egypta), možno samotní Mayovia, rozptýlení medzi národmi Zeme, predsa však je mnoho znakov poukazujúcich na ich podporu ruskej matrice v priebehu posledného tisícročia (Коба, ТУЛА – mesto civilizácie Mayov na ostrove Šikotan (rus. Шикотан). Koba bolo najsevernejšie centrum klasických Mayov, vymiznutých v 830 roku. Toto osídlenie sa ukazuje byť jedným z najväčších a zahŕňa okolo 6500 objektov, z ktorých mnohé ešte neboli archeologicky skúmané. Koba predstavuje celú encyklopédiu záhad Mayov (Jose Arguelles “Faktor Mayov”).

Video „I Pet Goat II“, je podľa všetkého ich upovedomenie o objektívnom konci biblickej epochy a začiatku novej. V epizóde záverečného šamanského tanca nám bol ukázaný obraz indického mladíka, vítajúceho s radosťou východ slnka (obraz zrodenia nového sveta), naznačujúc figúru, stojacu za všetkými predchádzajúcimi maskami šamanov. Mayovia nepovažovali Slnko len za zdroj tepla a života, no tiež informačným kanálom spojenia s centrom galaxie a s vesmírom.

Film “Valhala: Sága o vikingovi” prostredníctvom určitého systému obrazov rozpráva o príchode kresťanstva do jazyčníckeho sveta, a o tom, ako sa cesta do svätej zeme spolu s najatým neporaziteľným jednookým jazyčníkom mení na smrť všetkých v ústí „veľkej rieky“ (Missisipi) privodenej indiánmi.

Vo filme “10 000 rokov pred Kristom” sú národy, žijúce pri úpätí uralských hôr, zobrazení ako indiáni. Prečo slobodomurári vidia ruských ako indiánov je tiež otázka. A námet filmu «Počiatok» je vybudovaný práve na tom, že je potrebné aby sa Kobba vrátil domov, do Štátov. Takže buď oni prijímajú KSB (KOB v ruštine) ako poznanie predané indiánskym znacharstvom, alebo ruskí a indiáni mali v minulosti pôvod v jednej civilizácii.

Ruských a indiánov spája veľmi veľa, dá sa povedať, akýsi jeden kultúrny predok. Indiáni, rovnako ako ruskí sú otvorení pre vonkajší svet, ľahko preberajú z druhých kultúr a prepracovaním v rámci svojich tradícií, sa rýchlo učia všetkému novému, t.j. nie sú uzatvoreným systémom. Rovnako ako jazyčnícka Rus, indiáni žili v láske a harmónii s prírodou. Tiež ľahko podľahli “zelenému hadovi”. Vzniká domnienka, že Čína, India, Rus a indiánska civilizácia kedysi tvorili jedinú civilizáciu a spolu odporovali biblickej civilizácii. A čím väčší odpor jej kládli, tým ona načerpala viac síl, príčina – existencia davo-”elitarizmu” vo všetkých vymenovaných kultúrach. Pričom sa davo-elitarizmus biblického typu ukázal byť krutejší ako ostatné, pretože hoc aj v najhoršej osočujúcej forme, ale aj tak hovorí o účasti Boha v živote ľudí. Jazyčnícke civilizácie sa vystríhali/vyhýbali tohto poznania, a možno “družne” s biblistami aj “uspali” rodiace sa spravodlivé spoločenstvo na Rusi (t.j. nasmerovali Rus na dlhšiu cestu). Predsa však Ruská civilizácia prekonala ateizmus, ktorý biblisti predstavili svetu v jeho krajnej forme, a vypracovala alternatívnu, nie davo-elitárnu koncepciu, následkom čoho bude samotnej potrebné učiť sa žiť v súlade s Tvorcom-Všedržiteľom a Vesmírom a tiež naučiť tomu zvyšok sveta. V tom je zmysel globálnej zodpovednosti Ruska, jeho synov a dcér.

 

Poznámky

Šikotan: - V starších zdrojoch sa uvádza, že Šikotan je názov z jazyka Ainu: ši — veľký, významný; kotan — osada, mesto; takže zrejme „zem s veľkými osadami“. Ostrov bol oddávna obývaný kmeňmi Ainu. Európania ho objavili v rámci veľkej severnej expedície v rokoch 17331743 a nazvali ostrov Figurnyj. Bol považovaný za súčasť Ruska až do roku 1855, kedy Rusko podpísalo s Japonskom Šimodskú dohodu, podľa ktorej se stal súčasťou Japonska.[p 1]

Šikotan bol obsadený bez boja sovietskou armádou dva dni pred japonskou kapituláciou v druhej svetovej vojne.[2] Následne ho Sovietsky zväz anektoval v súlade s požiadavkami dohodnutými na jaltskej konferencii so spojencami, ktorým za to prisľúbil účasť vo vojne s Japonskom.

V roku 1956 po zložitom vyjednávaní spoločnej sovietsko-japonskej deklarácie, ktorá ukončila vojnový stav mezi oboma stranami, Sovietsky zväz prisľúbil navrátiť Šikotan spolu s Habomajskými ostrovami Japonsku po uzatvorení vzájomnej mierovej zmluvy. Hoci taká zmluva nebola podpísaná, bol tento sľub obnovovaný počas sovietsko-japonských a neskôr rusko-japonských jednaní.

José Argüelles, Wiki: (24.1.1939 – 23.3.2011) – umelec a spisovateľ.

V diele “Time and the Technosphere” (Čas a technosféra) prezentoval predstavu, ktorú nazval “Zákon času”, v rámci svojej interpretácie toho, ako fungovala matematika Mayského kalendára. Tvrdí, že identifikoval “základný zákon” , ktorý zahŕňa dve časové frekvencie: jednu nazval “mechanický čas” s frekvenciou “12:60” a “prirodzený čas kodifikovaný Maymi” s frekvenciou 13:20). Podľa neho je “podvodný/nepresný 12-mesačný kalendár a umelá, mechanická 60-minútová hodina” výtvor, ktorý umelo reguluje ľudskú činnosť a je mimo prirodzeného “synchronického usporiadania”. Navrhol všeobecné odstúpenie od gregoriánskeho kalendára a nahradenie kalendárom s 28 dňami a 13 mesiacmi, aby “ľudská rasa nastúpila späť na správny smer”. Prijatím tohto kalendára perfektnej harmónie by ľudstvo mohlo znovu vyčistiť/dať do poriadku svoju myseľ/ducha. Tento kalendár vznikol z 260 dňového kalendára tzolk'in-a.Tento kalendár by začínal 26.júla, na heliaktický vzostup hviezdy Sírius.

Jeho dielo Faktor Mayov bolo publikované v spojitosti s Harmonickou konvergenciou (podujatie, kde bol hlavným organizátorom – august 1987 – prvé globálne synchronizované meditačné podujatie. Bolo zamerané na dátumy, identifikované Tony Shearerom v jeho diele Lord of the Dawn (1971) - Pán úsvitu, - zbierke básní na počesť aztéckeho božstva Quetzalcoatl a opisu hlavných časových cyklov). Argüelles opísal číselný systém, ktorý využíva kombináciu prvkov pochádzajúcich z predkolumbovského Mayského kalendára s I Ching a prvkami šamanizmu.

V čase svojej smrti bol riaditeľom projektu “Noosféra II” – projektu nadácie Inštitútu galaktického výskumu, vrátane Prvého svetového noosférného fóra. Projekt, ktorý zahŕňa vytváranie dialógu, ktorý zjednocuje sieť organizácií pracujúcich na podpore pozitívneho posunu vedomia do 2012 s víziou, že celý svet je umelecké dielo.

 

Diskusní téma: Mayský kalendář a globální procesy

Zdravím

JaroX | 11.10.2016

Zdravím všetkých, dúfam, že si niekto nájde čas mi odpovedať na pár otázok ohľadom Mayského kalendára... Už dlhodobo som uvažoval nad tým, že ... sú určité chvíle, keď je výhodnejšie robiť určitú činnosť než inokedy (pričom na dátume a mieste narodenia človeka, na jeho mene..., ani tak nezáleží - ide hlavne o to, že sa PRÁVE TO urobí PRÁVE VTEDY, aby sa maximalizoval účinok toho, čo robíme). Takže som veľmi rád za videá prepájajúce globálne aktivity GP s Mayským kalendárom. Som toho názoru, že sa zo strany Jefimova jedná o priamu odpoveď na vyhrážky o zničení od generálneho štábu armády USA (gen. Mark Mille) a v prípade ďalšieho vyhrocovania situácie zo strany USA pôjdu cez Jefimova ďalšie - ešte konkrétnejšie informácie...

Rád by som sa opýtal:
(1.) My teraz používame rôzne časové pásma a deň začína "uprostred noci" o 00:00 v každom časovom pásme zvlášť. Je Mayský kalendár niečo ako UTC (Univerzálny Koordinovaný Čas http://sk.thetimenow.com/utc/coordinated_universal_time#backmenu) alebo Internetový čas (http://www.presnycas.cz/novinky/internetovy-cas.html) - čiže jednotný pre celú Zemeguľu (lebo napríklad sa celá Zemeguľa dostane do pôsobenia daného energetického poľa a neskôr už príde iné pole, ktoré posiluje už iné činnosti)?

(2.) Kedy nastal moment prechodu z jedného dňa na ďalší? https://josefstepanek.cz/maysky-kalendar-v-pravem-svetle uvádza, že 1 mayský deň mal 13 hodín a deň začínal východom slnka, čo sa podľa mňa vylučuje. Mayovia nepočítali nižšie časové jednotky ako dni?

(2.) Náš cyklus (/kmit Zeme okolo Slnka) má 365 dní, 5 hodín, 48 minút a 45,4 sekúnd. Mayský cyklus (/kmit energetický?) má 20x13=260 dní.

(3.) Evidentne existujú rôzne metódy prepočtu "nášho" kalendára na Mayský... "Korelace BB je výsledkem srovnání souboru několika set astronomických dat především z Drážďanského kodexu (mayských astronomických tabulek) s moderními astronomickými výpočty za pomoci matematicko-statistických metod,[6] neboť ty umožňují analýzu, identifikaci a testování těchto dat.[9] Výpočty potvrdili i odborníci z Astronomického ústavu AV ČR a Výzkumného centra dynamiky Země." (https://cs.wikipedia.org/wiki/Mayský_kalendář). Ktorá z týchto metód sa vám zdá byť najpresnejšia (Böhm–Böhm?)? Je takýto prepočet dňa platný iba pre Americký kontinent, alebo pre celú Zem? Ak by sme sa snažili maximalizovať efekt našej aktivity pomocou využitia energetických tokov (?) na základe Mayského kalendára, tak -7 hodín je dosť rozdiel...

Re: Zdravím

Hox | 11.10.2016

Na mayský kalendář nejsem expert, ale na youtube se potulují přednášky v češtině, které by mohly myslím část věcí zodpovědět.

Re: Re: Zdravím

JaroX | 11.10.2016

Nevadí, že nie si expert na mayský kalendár, možno sa niekto taký nájde. Ani Jefremov s tým mladým nepôsobia ako experti (skôr si myslím, že im tieto info a súvislosti niekto podsunul - pravdepodobne žreci stojaci za KOB a Putinom). Idem pozrieť pár videí a prečítať pár článkov, keď nájdem odpovede, doplním ich aj sem.

Re: Zdravím

Bynk | 14.10.2016

Tiež nie som expert ale už tolko viem že toto nie je pravda:
V podstate to nie je Mayský kalendár, k Mayom prišiel od Aztékov a tam sa stopy v histórii strácajú.

Tažko mohol príst od Aztékov k Mayom, keď Mayovia tu už boli dokázatelne od prelomu letopočtov, ranné nápisy a datované stély a Aztéci začali svoju ríšu budovat po príchode do Zeme zaslúbenej až niekedy po roku 1200. Navyše všetci spomínajú koniec Mayského kalendára v roku 2012 ale pravda je taká že my vôbec nevieme kedy sa skutočne končí. Lebo všetko sú to len výpočty archeológov a sú rôzne výsledky. Zabúda sa že po páde Mayskej ríše vypadlo aj počítanie kalendára takže je tam určitá medzera a preto všetky tie výpočti ktoré sú teraz na intenrete sú založené na Godmanovej korelácii ku koncu 2012 21 decembra ale podla novších zistení, aby sa mayský kalendár aj skutočne zhodoval z pozorovaniami zatmení Slnka, Mesiaca a prechodu Venuše Slnkom musí ten kalendár v skutočosti končiť až v roku 2116. Čiže ku všetkým dátam ktoré si teraz najdeš na nete musíš odpočítat asi 104 rokov, teda celé dva 52 ročné mayské cykly. Mayovia nepoužívali len 13 kráť 20 = 260 dnoví ale aj normálny 360 a 365 dnový kalendár ktoré sa súbežne stretali v určitých cykloch.

Re: Re: Zdravím

JaroX | 08.11.2016

Ďakujem za odpoveď. Hľadal som ďalej aj ja, zaujímavé video je tu https://www.youtube.com/watch?v=DIwGOSR18Lk
ale po pravde stále neviem, podľa čoho je počítaný Mayský kalendár na http://yamaya.ru/maya/

... lebo... sa nezhoduje s väčšinou ostatných prepočtov, ktoré vychádzajú z Drážďanského kódexu.

Re: Zdravím

JaroX | 02.12.2016

Dobre... tak nadišiel čas, aby som si odpovedal na moje otázky. (Záujemcom o Mayský kalendár odporúčam video s Adolfom Innemanom: https://www.youtube.com/watch?v=DIwGOSR18Lk)

(1.) Kto vytvoril Mayský kalendár (vlastne súbor kalendárov - Tzolkin, Haab, Dlhý počet), nie je celkom jasné. Je možné, že ho používali ľudské civilizácie desaťtisíce/státisíce rokov, pričom dochádzalo k jeho zjednodušovaniu (pravdepodobne v súvislosti s degradáciou znalostí ľudí, ktorý ho udržiavali - Mayovia, pravdepodobne aj iné civilizácie). Deň sa začínal východom slnka a Tzolkin priraďoval každému dňu znak/archetyp 1-20 a tón/intenzitu 1-13. Popritom sa striedalo aj 9 pánov noci. Ak si niekto chce podľa dátumu narodenia vypočítať prislúchajúci archetyp a narodil sa v noci, odporúča sa uvádzať predchádzajúci deň (napr. http://www.mayskystromzivota.cz/#myform používajúci koreláciu GMT - pozor, sú GMT1-2-3). Zaujímavý Tzolkin v angličtine je aj tu: http://www.xzone.com.au/tzolkin/tzolkin.html

(2.) Prechod z jedného dňa na druhý bol pri východe slnka.

(3.) Mayský kalendár má základný cyklus 13:20, teda 260 dní, ale cyklov v systéme majských kalendárov je mnoho: 13 dní - tón/intenzita, 20 dní - znak/archetyp, 9 pánov noci, 260 dní Tzolkin, 360 dňový rok (aby udržiavali synchronicitu s konjunkciou Jupiteru a Saturnu), 365 dní Haab (aby udržiavali synchronicitu s Venušou), 20 rokov konjunkcia Jupiteru a Saturnu, 52 rokov + 13 dní, cyklus jedného slnka 5200 rokov, ...

(4.) Áno, existuje množstvo spôsobov prepočtu dátumu z Mayského kalendára do nášho, Gregoriánskeho, pri použití rôznych korelácií (napr. http://manana.cz/kalendar/maya.html). Väčšina západných kalkulačiek používa koreláciu GMT1, ktorá k nultému Juliánskemu dňu zodpovedajúcemu v našom kalendári 1. januáru 4713 pred Kristom pripočítava 584283 dní a takto určuje nultý deň Mayského kalendára - Dlhého počtu - na 11. august 3114 pred Kristom, pričom posledný deň 13.0.0.0.0 pripadol na 21.12.2012 (koniec cyklu jedného slnka). Pre zaujímavosť, podľa Böhme-ho korelácie s 622261 dňami, začiatok bol 4. augusta 3010 a koniec cyklu slnka nastane až 14. decembra 2116... Čo sa týka energií, stretol som sa s názorom, že tých 13 tónov prichádza z centra galaxie a 20 archetypov zo Slnka.

(5.) Dlho som nevedel, prečo kalkulačka na http://yamaya.ru/maya/ "neladí" s bežne používanými kalkulačkami/koreláciami. Je to preto, že vychádza z prístupu Jose-ho Arguelles-a The Law of Time (napr. http://www.lawoftime.org/decode/index.php).

jazyčniky

ypsilon | 10.10.2016

jazyčeský - pohanský, ale slovo pohan dostalo taký hanlivý podtón, možno by sa dalo nahradiť slovom predkresťanský, ak ide o Rusko.

Re: jazyčniky

Dušan | 10.10.2016

Keď si rozobereš slovo pohan zistíš že je to v postate urážlivé slovo.

pohan=po-haniť = poohovárať + naliať slovnú špinu

Ešte je tu v kresťanskej dobe používané staroverstvo.

Re: jazyčniky

Hox | 10.10.2016

upraveno..

Re: Re: jazyčniky

Gogolung | 14.10.2016

Pagan nebo pogan je zkomolené slovo Bogan nebo Bohan. Vyznavač božstev, většinou přírodních. Ale je ještě jedna možnost. Pogan nebo poganin čteno jako azbuka bez posledního písmene zní RODAN, RODANIN, tery rodný, rodák.

Valhalla

MA3X | 09.10.2016

toto je jinej název téhož
http://www.csfd.cz/film/253354-barbar/prehled/
viz
http://kinogo.club/4608-valgalla-saga-o-vikinge-2009.html

Valhala

MA3X | 09.10.2016

https://uloz.to/!asiXNbMp/valhalla-saga-o-vikingovi-2009-rus-dabing-avi

valhala

Torge Tareg | 09.10.2016

saga o vikingovi. Měl by někdo platný odkaz na film, případně by vysvětlil o co se jedná?
předpokládám že se nejedná o u nás rozšiřený animovaný film saga of Biorn

jo

Tomas | 09.10.2016

Jo, tohle je optimizmus.

Nelze přehlédnout ..

Bohumil | 09.10.2016

.. také délku tohoto videa.

Přidat nový příspěvek