Matrice příchodu Putina v díle Puškina

Matrice příchodu Putina v díle Puškina

19.11.2013

Hox

 

Objevení se "fenoménu Putin" nese egregoriálně-matriční povahu, respektive hlavně to, jakou shodou okolností ("náhodou") se stalo, že Putin stanul v čele Ruska (psát p-rezident příliš nechci, neodpovídá to podstatě. Formálně je prezident, neformálně více). Přičemž prezidentský systém, kde má prezident velké pravomoci, vytvořili liberálové na míru svému Jelcinovi, sestrojili tak "kravatu", za kterou je Putin následně pověsil (obrazně).

Druhá smyslová úroveň je díle Puškina téměř všude, je to důvod jeho populárnosti v ruskojazyčných zemích a nezájmu o něj mimo ně (ztrácí se během překladu). Jedno dílo má v jeho tvorbě zvláštní postavení - Pověsti nebožtíka Ivana Petroviče Bělkina (Повести покойного Ивана Петровича Белкина), u nás vydáno jako Bělkinovy povídky. Je to cyklus pěti povídek, které Puškin napsal během nuceného tříměsíčního "oddechu", kdy se během cesty dostal do oblasti karantény. Jako jediné dílo Puškina je časově ukotveno - v povídce Metelice (Метель). Všech pět povídek však spolu souvisí a obsahuje matrici budoucího vývoje. Logicky sem patří ještě "Domek v Kolomně", napsaný také během karantény. Puškin sám si přítomnost matrice uvědomil zřejmě až dodatečně, protože po napsání třetí povídky dělá pauzu, píše Domek v Kolomně, poté dopisuje zbývající dvě a nakonec mění jejich pořadí (pro podrobnou analýzu viz besedy Zaznobina, který se Puškinem často zabývá).

Druhá smyslová úroveň v díle je často důvodem jeho popularity, i když si jí člověk přímo neuvědomuje. Pro rozklíčování děl Puškina je třeba znát alespoň následující:

  • postavy jsou až na výjimky symboly sociálních jevů a vrstvev;

  • Puškin psal pro budoucí generace, jeho tvorba se týká budoucnosti. Protože se ale nacházel v podmínkách, kdy Rusko bylo převážně negramotné a číst a psát umělo jen cca 100.000 příslušníků tehdejší "elity", která navíc dávala přednost francouštině, a rusky se jejich děti učili až následně, byl přinucen skrýt smysl do symbolů a formu zvolit tak, aby to tehdejší cenzura nepochopila. Sám při jedné příležitosti na přítomnost druhé smyslové roviny přímo poukázal, kromě toho v Domku v Kolomně napsal: "Ach, kéž by mě pod lehkou maskou, tlupa zábavná nepoznala." Čímž měl na mysli sebe, fakt že nemůže psát "na rovinu". Tlupou zábavnou měl na mysli tehdejší "inteligenci".

Český překlad Metelice se mi najít nepodařilo, Bělkinovy  povídky se však dají najít v antikvariátech, dokonce v bilingvní verzi. Jako audiokniha ve slovenštině se povídka nachází například zde. Matrici příchodu Putina obsahuje právě ona. Napovím, že Marja představuje národ, lid, jedna hlavní postava představuje prozápadně oritentovanou "elitu" (liberály-liberasty) a druhá hlavní postava je symbolem Putina. Pomocná otázka by zněla, s kým Marja(národ) nakonec spojí svůj osud (a naopak), jakým způsobem a po jakých peripetiích. Stojí také za připomenutí, jak Puškin vnímal "náhodu", která v ději hraje roli (úryvek je z DVTR):

O vzájomnej previazanosti ohraničenej štatistiky a zriedkavých a jedinečných udalostiach, vychádzajúcich za hranice jej ohraničenosti napísal Puškin:

„Predvídanie nie je algebra. Um človeka je, ľudovo povedané, nie prorok, ale hádajúci. Vidí celkový chod vecí a môže z neho vyvodiť hlboké predpoklady, neraz časom stvrdené. Avšak nie je schopný predvídať náhodu – mocný a okamžitý nástroj Predvídania“..

(„Predvídania“ rozumej ako „Boha“)

 

A.S.Puškin. „O druhom zväzku “Dejín ruského národa“ N.A.Polevoj“. Citácia z Kompletnej akademickej zbierky spisov o 17.zväzkoch, reedície v r.1996 vo vydavateľstve „Nedeľa“ na osnove vydania AN ZSSR z r.1949, str.127. Slovo „náhoda“ je vyznačené samotným A.S.Puškinom. Vo vydaniach, ktoré vyšli pred r.1917 ni je slovo „náhoda“ vyznačené a za ním dali bodku, vynechajúc text “ mocný a okamžitý nástroj Predvídania“. Predrevolučná cenzúra predpokladala, že človeku, ktorý nedostal špeciálne bohoslovské vzdelanie, netreba uvažovať o Predvídaní (konkrétne vydanie A.S.Suvorina z r.1887 a vydanie pod redakciou P.O.Morozova). Cirkev neradila A.S.Puškina (Slnko ruskej poézie) k spisovateľom, ktorých diela by sa slušilo a patrilo citovať a komentovať vo svojich traktátoch budúcim generáciám bohoslovcov. V ére vlády ideológie historického materializmu sa ukázali byť vydavatelia A.S.Puškina čestnejšími, ako ich v Boha veriaci predchodcovia, a uviedli názor A.S.Puškina ohľadom tejto otázky bez deformácie.

Přítomnost druhé smyslové roviny a matric v díle Puškina je důvodem, proč například Zaznobin čas od času opakuje, že ruská civilizace stojí na třech sloupech: ideje spravedlivosti, ruském jazyce a Puškinovi; nebo že v současnosti se Rusko stále nachází ve stavu konceptuální neurčitosti (souboje dvou protichůdných koncepcí ve společnosti) a do vyřešení funguje a bude fungovat na "autopilotu", v němž nyní hrají významnou roli puškinské matrice. Některé tyto matrice (v Pikové dámě) jsou popsány i v  Posledním gambitu , jehož částečný překlad se zde nachází.

 

Diskusní téma: Matrice příchodu Putina v díle Puškina

Metelice

taurus | 09.11.2013

Obsah "Metelice" je přibližně následovný:
V provinčním městě žije slečna Maša (měšťanka), která se zamiluje do mladíka. Rodíče jejích vztahu nepřejí a tak dvojíce se rozhodne tajně oddát v kaplíčce ve vedlejší vesnici. V čas, kdy se měla svatba uskutečnit, začala sněhová bouře - metelice.
Maša, i přes tyto nesnáze, ke kapličce dorazí. Tam, vynervovaná, čeká na ženicha.
Po nějaké době dorazí dvojíce mladíků. Duchovní se jích zeptá, kdo je z ních ženichem. Jeden se přihlásí. A když proběhne obřad a Maša se podívá na tvář svého muže, pozná, že to není její vyvolený a omdlévá.
Další děj se odehráva po několiká létéch. Maša už není nejmladší (asi 27 let), z pohledu společnosti už stará panná, která promárnila svoji příležitost.
Do města přijíždí husarský pluk. Dle zvyklostí té doby, husaří se ubytovávají v měšťanských doméch. Mezi husarem, ubytovaným v domě Maši a ní, vzníká cítový vztáh. Po nějaké době mezi níma dochází k rozhovoru, ve kterém husar vyznává Maše lásku a současně se omlouvá, že si jí nemůže vzít, protože už je ženatý.
Potom jí vypráví příběh, kdy z legrace si vzál dívku, která přišla se oddát se svým vyvoleným. Po upřesnění detajlu, dvojíce pochopí, že jsou manželé. Šťastný konec, opona.
Ten husar je Putin, Maša národ. Zaznobin v této souvislosti poukazuje na to, že národ hned Putina nepozná a nepříjme.A ono to tak nějak probíhá.
Při prvním jeho příchodu - svatba - velká popularita.
Při druhém, nejdříve odcízení, až nepříjetí, pokles popularity. A teprvé poté, co se Putinovi podařilo dosáhnout úspěchů v globální politice, ho národ opět začne přijímat. Čekáme, až i zbytek národa pochopí, že Putin je v životě Ruska fenomén, na který Rusko čekalo.
V této souvislostí je také zajímavý rozbor od VP SSSR o rozvodu Putina.
http://dotu.ru/files/2013/06/20130612_Razvod-Putina.pdf

Re: Metelice

taurus | 09.11.2013

Kdo si netroufá na knihu, existuje film podle povídky "Metel" Puškina, z roku 1964 a je docela přesný, co se obsahu týče.
http://kinofilms.tv/film/metel/26037/

interpretácia

udo | 10.11.2013

Isto..interpretácii Puškina je mnoho..
..ostatne tak, ako aj u mnohých iných významných umelcov svetovej literatúry, kultúry celkovo..
..a nedá sa úplne vylúčiť, že možno jej(reality) vyššie uvedený výklad nie je až "od veci" :)

Život sám o sebe vyzerá byť v tomto zmysle interpretačnou súťažou Jazyka..

Tak správne K-Leo v Nociach Egypta vraví:
"Ktože kúpi noc moju, životom svojim..pravým?"

I to sa dá rôzne uchopiť.
Nie nadarmo(a pre seba darmo) A.S. nástojčivo tvrdil:
Nepodavávajte sa vášňam..v zmysle "prvým".
..užívajte i tú(a hlavne) kvapku vody v mori,
že by ste i v malom svet(l)a jas videli celý.

K symbolike:
Kvapka = vedomie
More = podvedomie

Odborne z pohľadu praktickej sociálnej "Psyché"-i-Logos
ide zase raz o schopnosť identifikácie, hodnotenia a o-pravy objektívne neadekvátnych stereotypov v myslení(správaní sa) kolektívu a jeho jednotlivcov jedinečných..
T.j.hneď po do-statočnom u-vedomení si(aktivizácii) pozitívnych stránok kulturologickej autopilotáže(konkrétnych mat(r)icových supersystémov)..na vyššej úrovni: mechanizmov protodialektických metód aproximácie a symmetrizačného rozvoja objektívnej reality. Toľko asi k praktickému sociálnemu inžinierstvu v rámci danej témy.

Re: interpretácia

Hox | 10.11.2013

.. korektnější by bylo asi tedy napsat "Všech pět povídek však spolu souvisí a obsahuje matrici MOŽNÉHO budoucího vývoje"
(a dnes už můžeme vidět, že uskutečňovaného)
Otázka pak může znít, co určuje, nebo napomáhá tomu, že některé matrice se realizují a jiné nikoliv, a částečná odpověď - jednou z podmínek je jejich soulad s vektorem cílů HNR.
A v "plaintextu" - matrice Puškina se realizují mimojiné i proto, že jsou v souladu s božím záměrem pro lidstvo.

Re: Re: Metelice

Hox | 10.11.2013

po shlédnutí filmu bych řekl, že tam není matrice, ale přímo "proroctví"... detailů které sedí je tam velmi mnoho, třeba že národ téměř nepřežije, když se nechá svést "elitou" a zpočátku důvěřuje.

Re: Re: Metelice

J.Dolejší | 12.02.2016

Vynikající český překlad "Melelice" od Bohumila Mathesia je obsažen ve Výboru z díla A.S. Puškin, SN, Praha 1955.
Představa predestinace V.V. Putina Puškinem v ní je ovšem směšná. Je to uměle vytvořený obraz se zřejmým propagandistickým cílem, který snižuje i hodnotu jinak skvělých analýz V. Pjakina.

Přidat nový příspěvek