Marxismus — světská verze biblického projektu zotročení lidstva (4)

Marxismus — světská verze biblického projektu zotročení lidstva (4)

25.5.2017

předchozí část

 

Pro obnovu řiditelnosti světa byli tedy nuceni rozhodnout o „odpisu“ SSSR a tak volba „úctyhodných“ politiků a dalších řídících pracovníků patrony marxismu dovedla SSSR ke krachu. Ale o něco dříve výběr politiků a dalších řídících pracovníků J. V. Stalinem, který se snažil zajistit SSSR nezávislost na vnějším diktátu, dovedl zemi k postavení „velmoci č. 2“ a ve výsledku úspěšnosti tohoto výběrů kádrů v epoše stalinismu jsme se do Vesmíru v současné globální civilizaci dostali jako první.

A přitom ten první i druhý výsledek politiky byl doprovázen stejným marxistickým učením a výkladem života na jeho základě.

To vypovídá o tom, že každý z těchto výsledků byl ve skutečnosti podmíněn příčinami ležícími mimo marxisticko-leninské učení: v subjektivně svévolné politice selekce, výběru a rozmísťování kádrů; jinými slovy, za Stalina byli vybíráni způsobilí řídící pracovníci a odborníci a po Stalinovi škodící a nezpůsobilí.

V důsledku krachu marxistického projektu se však všeobecnou krizi kapitalismu v globálním měřítku vyřešit nepodařilo a ona je stejně jako dříve objektivní daností epochy. V článku Rusko ničí sociální darwinismus zveřejněném v novinách Sankt-Petěrburgské zprávy č. 48 (1717) ze dne 14.03.1998, je uvedena charakteristika stavu kapitalismu, který tu historicky vzniknul na základě idejí buržoazního liberalismu, kterou podal G. Soros, jehož není možné ze sympatií k marxismu podezřívat (sám utekl před marxistickým experimentem v Maďarsku):

«Na začátku roku 1997 (Soros: naše vysvětlivka k citaci) zveřejnil článek Nebezpečí plynoucí z kapitalismu. Člověk, který podle svého vlastního vyjádření nadělal jmění hrou na finančních burzách, uviděl nebezpečí pro demokracii založené v kapitalistickém systému. Svobodný trh a ideje sociálního darwinismu, na kterých je založen, píše Soros, představují pro demokracii nebezpečí, a pro ilustraci své pozice se dotýká třech aspektů: ekonomické stability, sociální spravedlnosti a mezinárodních vztahů.

Současný kapitalismus vytvořil systém, myslí si Soros, který je charakteristický svou nestabilitou. Čas od času dochází k finančním krizím a pádu burz vedoucím k ekonomické depresi. Přívrženci svobodného trhu vzdorují jakémukoliv vládnímu zásahu do této oblasti, neboť jsou přesvědčeni, že tyto negativní jevy v ekonomickém boji není možné vysvětlit vnitřní nestabilitou systému, ale pouze jeho neschopným řízením.1 Tržní mechanismy a nestabilita, kterou způsobují, pokračuje Soros, pronikají do všech oblastí života společnosti. Reklama, technika marketingu a dokonce i balení zboží jsou využívány k tomu, aby ovlivňovaly lidské chování a usměrňovaly volbu lidí, kteří se popleteni všemi těmi manipulacemi začínají orientovat pouze na peníze jako na ukazatel úspěchu a hodnotící kritérium: pokud je něco nejdražší, je to i nejlepší. V takových podmínkách kult úspěchu vytěsnil víru v principy a společnost přišla o své orientační body.

V oblasti sociální spravedlnosti se přívrženci volného trhu vzpouzejí přerozdělení bohatství, neboť vyznávají princip sociálního darwinismu: přežívá ten nejschopnější. Ale tento princip, píše Soros, je lehké vyvrátit s odkazem na skutečnost, že bohatství se dědí, což také vyvrací tvrzení vyznavačů trhu o jakoby rovných příležitostech vytvářených trhem.

Vztahy mezi státy musí být podle názoru ideologů volného trhu založeny na konkurenci, neboť státy se ve své politice neřídí nějakými principy, ale pouze sledují své zájmy. Jenže to vede k tomu, že se státy starají pouze o svou kupní sílu a ne o obecné blaho. Ideje sociálního darwinismu a absence realismu převládající na Západě podle Sorosova názoru přispěly k tomu, že byl v Rusku místo demokratické společnosti ustanoven kriminální kapitalismus.»

I když převyprávění názoru G. Sorose končí slovy o Rusku, je v daném úryvku uvedena charakteristika toho systému, který se pro naše domácí „elitáře“ stal objektem závisti a napodobování. Ale G. Soros nejednou mluvil a psal o tom, jak by podle něho měla vypadat alternativa. V týdeníku Sověršeno sekretno č. 2, 1998 jsou pod názvem Zlodějský kapitalismus s podtitulkem „Senzační řeč George Sorose, kterou všichni, kteří ji odsuzovali, komentovali, ale nečetli“ (http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/136), uvedeny obsáhlé úryvky z vystoupení G. Sorose na Americko-Ruském sympóziu investorů na Harvardské univerzitě, které se konalo na začátku ledna roku 1998. I když se tam pojednává pouze o ruském kapitalismu té doby, který je charakterizován jako zlodějský, tak ve své podstatě G. Soros odsuzuje celý globální systém kapitalismu na základě idejí buržoazního liberalismu a vyjadřuje své mínění o alternativě:

«Zhroucení jednoho systému si vyžádalo rychlé vytvoření nového. Existují dva pohledy2 na to, jakým by ten nový režim měl být. Z mého hlediska by optimálním bylo vytvoření otevřené společnosti, která by nebyla závislá na žádné ideologii.»

V kontextu dříve uvedeného Sorosova odsouzení kapitalismu vytvořeného na základě idejí buržoazního liberalismu předpokládá poslední fráze osvobození společnosti i od jeho ideologie. A dále G. Soros píše o tom, jak by to podle jeho názoru mělo vypadat:

«A protože neustále narážíme na nedokonalost vnímání, nedokonalost vzájemného pochopení, nemůžeme vytvořit dokonalou společnost. Jediné, co nám tedy zbývá, je vytvořit nedokonalou společnost, ve které mají lidé svobodu volby a svobodu seberealizace, čímž vlastně zdokonalují společnost. Podobný systém nemůže bezesporu existovat bez nezbytných demokratických institucí, bez tržních mechanismů schopných korigovat chyby a samozřejmě bez vedoucí role zákona řídícího život celé společnosti… Tak v podstatě existují všechny civilizované státy.»

Odpovídá to dříve uvedené větě B. H. Obamy (v kapitole 8.5), že je nutné chápat demokracii USA jako diskusi, „kterou je nutné provést“, a předpokládající „pluralismus názorů“3 jako normální stav společnosti pouze s výhradou, že je nutné dodržovat zákony. A G. Soros a B. H. Obama nejsou jedinými představiteli „elit“ buržoazně-liberální společnosti, kteří se obávají toho, že „takhle se dále žít nedá“, a proto „je nutné něco udělat“, aby se ten systém změnil. Otázkou pouze zůstává, kdo jakou budoucnost volí a co dělá pro to, aby se jeho volba v životě realizovala.

 

Vnitřní prediktor SSSR,
24.10.2009

 

 

 

1 V tomto sporu mají v podstatě pravdu obě strany a jejich rozpory vyplývají z toho, že v západních teoriích managementu a v kybernetice neexistuje ponětí o takovém jevu, jako je „stabilita objektu ve smyslu předvídatelnosti jeho chování v definované míře pod vlivem vnějšího prostředí, jeho vnitřních změn a řízení“ (důkladněji o tomto jevu viz kurz Dostatečně všeobecné teorie řízení – DVTŘ).

Na základě chápání stability jako schopnosti systému vrátit se do výchozího režimu své existence po ukončení rušivého vlivu a nestability jako spontánního opuštění výchozího režimu samotným systémem, má se svou charakteristikou kapitalismu jako vnitřně nestabilního systému pravdu G. Soros.

Pokud je však chování vnitřně nestabilního systému předvídatelné, může být organizováno jeho řízení, které může být stabilním; systém může být ale také nestabilní v případě, že prognostika jeho chování, na které je takové řízení založené, není přesná nebo je odborná způsobilost těch, kteří ho mají řídit, nedostatečná, nebo je vliv vnějšího prostředí a vnitřních změn z nějakých důvodů příliš velký. Potom zase mají pravdu ti, kteří kritizují řízení a hodnotí ho jako „neschopné“, i když ono může být i schopné, ale orientované na cíle, které „kritici“ nechápou nebo o nich nevědí.

Když však k této problematice přistoupíme z pozic DVTŘ, tak budeme postaveni před otázky:

1) o cílech řízení, tj. o úkolech, které musí být vyřešeny prostřednictvím řízení objektu, a

2) nastavení objektu tak, aby strukturně a funkčně co nejlépe odpovídal úkolům, které s jeho pomocí mají být řešeny.

K těmto otázkám se již G. Soros ani jeho oponenti nedokážou dobrat kvůli svým primitivním a neadekvátním představám o řízení jako o jevu obecně.

2 Jeden pohled, který „se rozumí samo sebou“: je nutné budovat demokracii na západní způsob. Ale G. Soros předkládá i druhý, „nepřímo vyjádřený“ pohled odmítající demokracii na západní způsob.

3 O jeho poslání v řízení davo-„elitářské“ společnosti se hovoří v kapitole 4.2 práce vnitřního prediktoru SSSR – „Sad“ roste sám?..

 

 

Diskusní téma: Marxismus — světská verze biblického projektu zotročení lidstva (4)

Kontakt

Tomi | 29.05.2017

tomasorsula02@gmail.com

Odporucanie

Tomi | 29.05.2017

Tiez odporucam aby ste si pozreli prednasky Profesora Doktora Waltera Veitha...
Prof. Dr. Walter veith - skryta agenda a tojomstvo tajnych spolocnosti...
Jedna nadvezuje na druhu no uz si nepametam kt. je prva...
Dalej prednaska: zena iduca na selme
A tiez: bilblicka archeologie
Tieto a mnohe ine najdete na youtube.

Odporucanie

Tomi | 29.05.2017

https://m.youtube.com/watch?v=LvzoJskUBfU
...
Len dodam fakty su fakty, ale s nazorom tych ludi (tvorcov vydea) na vec zasadne nesuhlasim.
Nic menej fakty ktore tam su spomenute su pravdive len to treba spravne chapat

Suhlas s nazorom o cikvi

Tomi | 29.05.2017

S vasim nazorom na cirkev teda suhlasim, len hovorim ze to plne nechapete a neuvefomujete si fakt ze ludia ktory si spajaju boha-vieru... S cirkvov si precitaju len ten titulok a dalej citat nebudu. Chapete to? Ako s nimi chcete po tom jednat? Ako im to poto chcete vysvetlit? Nerozumiem.
Suhlasim ze veci treba nazyvat pravimi menami. No tiez je potrebne to robyt vhodnym sposobom a vhodnu dobu. A toto v sucasnom stave veci nieje vhodne. Dokonca ani pre tych ktory chapu rozdiel medzi bohom a cirkvov.

Re: Suhlas s nazorom o cikvi

Hox | 31.05.2017

Nesouhlasím s tím, že je třeba nějak politicky korektně "chodit kolem horké kaše", dnes je třeba naopak, říkat věci na rovinu, ať je jasno.
Co se týká křesťanů, pro které je víra totéž co církev, nikomu nic nenutíme ani aktivně nepropagujeme, děláme prostě to co považujeme nutné, KSB znamená činnost PRO něco, nikoliv PROTI nečemu. Proti nikomu se nevymezujeme, pokud část křesťanů bude tyto informace ignorovat, je to naprosto v pořádku, a pokud je vezme v úvahu, je to také v pořádku. Jinak vám můžu říct, že zdaleka ne všichni činitelé církve vnímají tyto stránky negativně, máme kontakty i zde.

S církví to je složité

čtenář | 28.05.2017

"Bilblicky projekt zotrocenia ludstva! - Zdravím, chápu Vaše rozhořčení, ale věci se musí nazývat podle pravdy!! Ne tak, jak se to někomu líbí. A že církev zneužívá svého postavení a využívá k tomu věřící, to snad uznáte jako pravdu. Tady jde o jedinou věc - věřící nepotřebují CÍRKEV k tomu, aby mohli být s souladu s BOHEM. A Bibli vynalezla církev, ne Bůh.
Že je to cesta na dlouho, to máte pravdu, ale někdy a někde ta cesta musí začít. Třeba právě zde a právě teď.

PS. Co je ta "společná věc" ?? Pokud tím myslíte něco jako spravedlivý svět, tak pozor, církev spolupracuje s elitami a NEMÁ proto zájem na nějaké změny. S těmi změnami totiž padne i ona, takže se změn bojí. Proto nejde spoléhat na to, že církev něco změní. Prově naopak, ona je brzdou změn a v rámci toho nechává lidi v nevědomosti.. Čili tady cesta nevede, aspon podle mne.

Re: S církví to je složité

čtenář | 28.05.2017

To je reakce na Tomiho.
A ještě důležitá poznámka - biblický projekt se zde chápe jako části podle STARÉHO ZÁKONA !!
Ježíšovo učení (NOvý zákon) se zde nějak neřeší a tedy ani nekritizuje (pokud to dobře chápu, znalejší upřesní). Takže Ježíši stále věřit můžete.
Možná by nebylo od věci to upřesnit jako "Starozákonní biblický projekt".

Re: Re: S církví to je složité

Tomi | 29.05.2017

Mili ctenar.
Lenze novy zakon nadvezuje na ten stary. A sam kristus sa nan odvolaval mnoho krat a tiez povedal, pre tych ktory vydia a pocuju: Neprisiel som zakon zrusit, ale naplnit.
Ako to mozete rozdelovat? Ved bez znalosti stareho zakona je problematycke plne pochopit kristovo ucenie.

Re: Re: Re: S církví to je složité

Hox | 31.05.2017

To jsou jen manipulace ze strany církve. Ve starém zákoně jsou dva bohové, jeden milující a laskavý, a druhý sadistický a krvelačný. Jak by mohl toho Ježíš "přijít potvrdit a naplnit"?
Starý zákon propaguje ideál rasového nacizmu, prohlašuje židy za vládnoucí rasu která má právo parazitovat na ostatních, a ostatní jim musí sloužit, jinak budou vyhubeni.
Starý zákon přímo nařizuje lichvu jako nástroj zotročení ostatních národů.
Skutečně by něco takového mohl skutečný Ježíš přijít "potvrdit a naplnit"? Vždyť tím by popřel samotnou podstatu svého učení, sámého sebe.
Zkrátka, Bible jako celek je profesionální práce týmů protilidských sociálních inženýrů, shnilé jádro, obalené lákavým obalem. Navíc vše nasvědčuje tomu, že Starý zákon byl k Novému připojen přes překrucování a manipulace až dodatečně, že dříve bylo křesťanství jen Nový zákon a Starý zákon (v nynější známé podobě) nikdo nepovažoval za svaté písmo, naopak, byl vnímán jako protikřesťanský a protilidský.
Zkuste si přečíst některé zdejší materiály, předtím než budete dělat závěry:
http://leva-net.webnode.cz/products/ako-a-preco-sa-pisma-robia-svatymi/
http://leva-net.webnode.cz/products/podle-viry-vasi-bude-vam/

Jinak, KSB není proti křesťanství, řeč je o biblickém projektu, nikoliv křesťanském projektu. Podstata KSB a podstata Ježíšova učení je kompletně v souladu, žádný rozpor mezi nimi není. Jde jen o to že KSB nepovažuje současný obsah Bible za Ježíšovo učení, tento názor mimochodem vyslovovalo mnoho lidí celou známou historii, například Tolstoj: "čím blíže k církvi, tím dále od Boha". Co naděláte, věci je nutné označovat pravými jmény, ať se to někomu líbí nebo ne.

Re: Re: Re: Re: S církví to je složité

Hox | 31.05.2017

ještě doporučuji k přečtení: http://leva-net.webnode.cz/products/sinajska-tura-1-/

Re: Re: Re: Re: S církví to je složité

Hox | 31.05.2017

A v neposlední řadě toto: http://leva-net.webnode.cz/products/historie-prekladu-bible-do-rustiny-podmena-svateho-pisma-jako-nastroj-agrese-biblickeho-projektu/

Re: S církví to je složité

Tomi | 29.05.2017

Tomu ja chapem, ale je treba oddelit vieru od nabozenstva, cirkev od biblie. Nesuhlasim ze biblia je dielo cirkvi. Cirkev ju iba pozmenila - nieco vymazali, nieco upravili a nieco proste vykladom prekrutili.
Nic menej biblia je vo svojej podstate totozna zo vsetkymi uceniami. Samozrejme je pisana inym sposobom. Napr. V porovnani s knihou svetla je pisana takym sposobom aby bola pochopitelnejsia aj jednoduchsim ludom bez vecssich znalosti o svete ci vesmire a tak ako je napr. Kniha svetla spojena s konkretnym miestom ktorym je rus (slovansky svet) a tiez s konkretnym "narodom" (rusmi/slovanmi) - slovan - povodne bolo oznacenie pre pravoverneho cloveka(verneho bohu-pravde), tak biblia je spojena s blizkym vychdom a zidmi. Ale duchovna podstata je rovnaka.
A to co ma na tom rozhorcuje je vase nepochopenie tychto veci a hlavne to ze krestanom je potrebne vysvetlit prave toto s takto ich ptiviest k pichopeniu toho ze cirkev predstavujuca nabozenstvo nieje potrebna pre spojenie s bohom ako hovorite, ale ze jednoducho zneuzila kristove ucenie vo svoj prospech.
Kedze nemohli zastavit sirenie sveteho pisma - hlavne kristovho ucenia, tak nad tym prevzali kontrolu a menovali sa do pozicie jeho zastupcu na zemi co neni pravda ved sam kristus nas varoval ze pridu v jeho mene a budu zvadzat a zvedu. A tiez je to samotna biblia ktora nas proszrednictvom proroctiev varuje pred rymskou cirkvov (zena iduca na selme...) a tiez naz vyziva vystupit s tejto cirkvi aby sme nemali ucast na jej neplodnych skutkoch.
...
Takze: mylite sa vo svojom chapani a ten omyl nas vyde draho - tymto ste proti sebe postavili miliony ludi. A dalsie miliony utvrdite v ich pohlade na boha - krista a jeho ucenie.
Je treba to chapat.
To by bolo na dlhu debatu, ale som tomu otvoreny a mozem v to priblizit a napovedat vam.

Biblicky projekt zotrocenia

Tomi | 28.05.2017

Biblicky projekt zotrocenia - uvedomujete si co sposobujete touto vetou. Uvedomujete si kolko ludi je krestanov u ktorych je biblia sveta kniha cislo 1. Uvedomujete si tie masy, ktore potrebujete "priviest k rozumu" - ako na toto budu reagovat? Uvedomujete si kolko zbytocnej prace si tymto sposobom vytvarate.
Chapete co znamena pojem informacne pole? Ako mozete toto vyplodit, ak chapete v akom informacnom poli ty ludia ziju
ako si to predstavujete?
Ved tu obrovsku masu ludi staviate proti sebe. Co s nimi potom chcete robyt? Ako im to chcete vysvetlit? A ak to nepojde a po tomto to nepojde tak ich chcete co? Pozabyjat, alebo im to nekonecne pracne vysvetlovat. Chapete pojem egregor (nepoznam materialistycku poucku, ale chapem duchovny vyznam) ved oni su napojeny na jeden egregor a po tomto bude treba obrovske mnozstvo prace (casu) aby ste to tym ludom vysvetlili ako to myslite (ja to chapem) ale ta masa ludi s tym bude mat problem. Po tomto sa zablokuju este skor ako vobec dostanete moznost im to vysvetlit, cim sa o tu moznost uz vopred pripravite. Moc casu tomu nevenujem, tak neviem ci chapete ze biblia bola zneuzita pre spatne ciele. Chapete ze tymto nekrestanov utvrdzujete v ich postoji voci kristovmu uceniu, ktory je podmieneny postojom tychto ludi k cirkvi s ktorou si spajaju bilbliu, boha, krista a jeho ucenie. A ze ak budu odmietat krista a jeho ucenie, tak zhoria spolu s tymto svetom.
Ako vobec - pokial naozaj tak chapete co hovorite a robyte - mozete pouzit takyto termin. Uvedomujete si komu tym sadate na lep?
A nehovorte mi ze, skor ako budem sudit, tak si mam precitat o com to je. Ja to viem aj bez toho, ale oni to nepochopia. Oni si precitaju titulok a tym fakla zhasne a ak to budu citat, tak uz vopred budu ovplivneny nadpisom. A ako potom asi pristupia k samotnej biblii.
Chapete kolko ludi ste tym odisali a ake to moze a bude mat dosledky? (Aj pre vas samych)
Chapete proti komu/comu stojime?
Ja nepotrebujem citat dvtr ci ksb aby som vedel ze tam nieje ani pol slova o nasom skutocnom nepriatelovi a teda tam neni ani to ako sa branit. Sudim tak na zaklade vyjadreni ludi ktory sa pisia chapanim riadenie. Mozno mi to len uniklo, ale neviem o tom ze niekto by sa nejak viac (ze by to dal do popredia a venoval tomu nejaky cas) venoval tomu ze skutocnym nepriatelom kazdeho cloveka je on sam, ze nasim skutocnym nepriatelom su materialne hodnoty, ktore nas vedu ku zlu. Idete s Moskvy do Londyna cez juzny pol.
Bilblicky projekt zotrocenia ludstva - chapete ze tym ludi zase len rozdelujete miesto toho aby ste ich spajali.? Ze ich staviate proti sebe a svojej veci miesto toho aby ste ich zyskavali na svoju stranu pre nasu spolucnu vec. Je to otazka umyslu ci nepochopenia?

Přidat nový příspěvek