Maďarsko shodilo euro-oprátku

Maďarsko shodilo euro-oprátku

Andrej Kravec, 08.01.2012

V Maďarsku národní banku znárodnili! To znamená, že jí nebude přikazovat globální finanční mafie, ale maďarská vláda. Světový sionismus hned vyje a začal na Maďarsko házet špínu, připravujíc novou revoluci …
V Maďarsku od 1. ledna vstoupila v platnost nová ústava. Nová ústava, která byla přijata 18.dubna maďarským Národním shromážděním (parlamentem) a podepsána prezidentem 25. dubna, nahradí ústavu z roku 1949.

"Bože žehnej Maďaru!" - Těmito slovy národní hymna Maďarska začíná v preambuli Základního zákona, kterým "se ruší komunistická ústava z roku 1949, protože byla východiskem pro vládu tyranie." Preambule také odkazuje k Bohu a křesťanství, které by měly udržovat "duchovní a intelektuální jednotu maďarského národa." Podle nové ústavy je jméno země "Maďarská republika" změněno na "Maďarsko". Poznamenává se také, že národnosti žijící v zemi jsou součástí maďarské politické komunity a jsou faktory státu.

Nová ústava také zaručuje právo se bránit, celoživotní svobodu, ustanovuje vlastnictví půdy a vodních zdrojů jako národní dědictví.

Stát, v souladu s ustanoveními dokumentu, musí chránit lidský život, který začíná v okamžiku početí. Ve skutečnosti, tento článek Ústavy zakazuje potraty. Také zakotvuje, že manželství je spojením muže a ženy. Základní zákon také dává zajištění práva hlasování zahraničním Maďarům. Podle nové Ústavy může prezident rozpustit parlament v případě, že Poslanecká sněmovna nejpozději do 31. března neschválí státní rozpočet.

Ústava stanovuje, že národní měnou je forint a pro přechod na euro je potřebné rozhodnutí v parlamentu ústavní většinou. Státní dluh nesmí překročit 50 procent HDP. Symboly státnosti jsou definovaný tisíciletou zlatou korunou a žezlem prvního krále Maďarska Štěpána.

Taková zpráva přišla z Maďarska. Nyní přejděme na nejzajímavější - reakce "civilizovaného" světa v podobě světových "nezávislých" médii na tuto událost. Co tam předvedli: hodnocení Maďarska snížili a prakticky ho vyhnali z Evropské unie a straší posílením finanční krize. Za účelem posouzení rozsahu „vytí“ kolem Maďarska stačí pouze přečíst titulky z „předních světových médií“ na toto téma:

1. Maďarsku hrozí vyloučení z Evropské unie

2. Kritika nové ústavy v Maďarsku pokračuje

3. S dnešními zákony by Maďarsko nikdy nebylo přijato do EU

4. Tisíce Maďarů protestuje proti nové ústavě

5. V Maďarsku novela Ústavy způsobila vlnu masových protestů

6. Maďarsko - krize finanční a krize demokracie

7. Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor snížila Maďarsku rating z VBB do BB + a varovala před možností dalšího snížení v průběhu roku.

8. Maďarsko překročilo nebezpečnou hranici

9. USA hrozí vyloučením Maďarska z EU

10. Kurz maďarského forintu k euru rekordně klesl

11. Maďarsku hrozí potíže od EU za nacionalizmus a homofobii

12. Fitch snížil Maďarsku rating na úroveň „odpadu“

Co to všechno znamená?

V případě, kdy Západ něco chválí, musíme být velmi opatrní. Pokud kritizuje, pak se naopak pohybujeme správným směrem, posilujeme naší zemi a obnovujeme naši ztracenou suverenitu. Není to nic osobního. Pouze podnikání. Není to nic osobního. Pouze geopolitika. Jen geopolitické zájmy. Co se stalo v Maďarsku? Proč je tak nemilosrdně kritizováno a vyhrožuje se mu?

Dnes jsme svědky toho, že Maďarsko se statečně odvážilo na krok k posílení své státnosti a své identity jako národa! Maďarsko ukazuje příklad - vystupuje z parazitického finančního systému, který parazituje v současném světě na slabých a "nemocných“ státech. A největší šok systému způsobilo ovládnutí národní banky státem. To ve skutečnosti znamená, že nyní v zemi národní banka bude podléhat státu.

A v tom je problém. Globalisté nechtějí, aby centrální banka byla řízena státem! Národní banku Maďarska (jako národní banky i v jiných zemích), chtějí ovládat ti, kteří nyní stojí v čele tohoto  globálního parazitního finančního systému. A dnes mu tato možnost byla odepřena. Proto se spustil křik ze všech těchto "demokratických a nezávislých" médií o porušení všech norem civilizovaného chování demokratického státu.

A samozřejmě, používají se všechny prostředky k diskreditaci vlády. Opět se snaží začít novou barevnou revoluci. Vždyť již čteme titulky: "Tisíce Maďarů protestuje proti nové ústavě." Podobných pokusů o destabilizaci státu a změnu režimu jsme byli svědky 10. prosince Bolotném a 24.prosince na Sacharově náměstí.

Můžeme popřát statečnost, odvahu, moudrost, pevnost a rozhodnost maďarské vládě a lidem, aby se zabránilo rozvoji negativního scénáře v jejich zemi.

P.S. A také čekáme na politickou vůli, moudrost a odvahu našich vůdců, aby se nakonec se rozhodli a začali aktivně a rychle realizovat skutečné kroky k suverenitě, a to i na příkladu Maďarska. Koneckonců, bez skutečné národní suverenity jsou vládci jen loutkami v rukou cizích!

Překlad Nina

Diskusní téma: Maďarsko shodilo euro-oprátku

Lululemon Canada Outlet66134

assworatm | 08.10.2013


Přidat nový příspěvek