Letecky o systému, ve kterém žijeme

29.7.2017

Lux


Urobím taký veľmi skrátený pohľad z dronu..☺:

1) Systém v ktorom žijeme je globálny a riadený z úrovne, ktorá je mimo marionetných politikov a viditeľnej periférie. Pracuje sa bezštruktúrnym spôsobom a prostredníctvom tzv. virtuálnych štruktúr, ktoré vznikajú a zanikajú v dnešných podmienkach podľa potreby.
2) Takto je globálny systém nastavovaný už cca 3 500 rokov a má ešte pomerne veľkú stabilitu, v dôsledku do istej miery defektnej psychodynamiky ľudí, ktorí ho podporujú (z drvivej väčšiny nevedomky, čo ich však neospravedlňuje, len mierne posúva následky v zrýchľujúcom sa sociálnom čase).
3) Globálny systém je nastavený ako otrokársky a dosť dlho trvalo asociálnym inžinierom, aby ho dostali zo stavu viditeľného otroctva, do stavu skrytého otrokárstva, cez rôzne mechanizmy globálneho pôsobenia, a to na na všetkých 6 prioritách riadenia, či ZHN.
4) Dnešné politické strany sú len programovo-adaptívne modely stále rovnakého globálneho otrokárskeho systému.
5) V podmienkach liberálneho kapitalizmu sa všetko točí okolo peňažných vzťahov (4. priorita riadenia) a tak korupcia je systémovým prvkom, priamo zakomponovaná do spoločenských vzťahov defektného svetonázoru rôznych ideológii (relígii, kultov..), ktoré "vykladajú" pravdivosť danej ideológie..
6) V takýchto nastavených podmienkach programovo - adaptívne moduly bojujú o moc (z princípu o finančné koristenie z istých statusov v hierarchii štruktúrneho riadenia štátov i z pohľadu nadštátneho riadenia) = pri hlbšom chápaní neexistujúce politické strany..
7) Viditeľní politici = marionety sú v rámci dnešného nastaveného globálneho systému riadení v zásadných otázkach masmédiami (= tzv. 4. ideologická moc). Podľa reakcii masmédii a miery svojho chápania reagujú na "podnety".
8) Ako už neraz zaznelo u Pjakina, globálny systém (GP) delegoval právomoci globálneho policajta (strážcu biblickej "demokracie") na USA (prevzali štafetu od masonských GB lóži), ktoré sa do istej miery vymkli spod kontroly. Takto dnes prebieha boj medzi "štátnou" elitou USA a viac chápajúcimi "globalistami", keď snahou GP je zničiť liberálny kapitalizmus, ako obrovského parazita prisosnutého na matičku Ma.
9) Pochopiteľne GP z pohľadu Zákona času už stráca plnú kontrolu nad globálnymi procesmi a nedokáže v zmenenom sociálnom "čase" robiť adekvátnym podmienkam zodpovedajúcu prognostiku a zostala mu len pozícia "hasiča" = korektora, čím už nie je schopný riadiť v tzv. Plnej funkcii riadenia podľa schémy prediktor-korektor.
10) Z hľadiska regionálnej politiky sa to prejavuje tým, že dnes v informačnej spoločnosti sú viditeľní regionálni politici v očiach plebsu skôr na "smiech". Sú však v skutočnosti zrkadlom spoločnosti = miery chápania populusu a jeho morálky, čo vyplýva z analytiky DVTR. Objekt a subjekt riadenia musia byť zhruba kompatibilné v rámci príslušného supersystému.
11) Ak by miera chápania a morálky SpoluCnosti bola na dostatočnej úrovni, tak by si ovčania jednoducho nemohli zvoliť za rezidenta globálnych štruktúr úžerníka a scientoša Kisku, či rôzne kreatúry (trojských koníkov) podporované USS EmbaSSy typu fasskov Šebeja, Dostála, Radičovej, Remišovej, či Nicholsonovej...
12) To sú overené figúrky s "vypláchnutými a vydrezírovanými mozgami" istej skupinky, ktoré prešli školeniami v globalistických mienkotvorných médiách, "arte", či v "dobročinných" globalistických organizáciách rôzneho typu.
13) Tieto osôbky (periféria) budú vždy držať "basu" a budú kecať o obrovskej korupcii na regionálnej úrovni a vyťahovať malé, mnohokrát nevýznamné, prípady korupcie...ale o tej obrovskej globálnej korupcii, zotročovaní všetkých štátov, najmä tých "rozvojových" a "východných", ktoré sú v postavení kryptokolónií, nebude v ich kvákacích prejavoch ani najmenšia zmienka...☺
14) Koľko má SR štátny dlh? Niekde vyše 42 mld. (j)Evro? Koľko sme už od éry samostatnosti zaplatili na úrokoch? Vyše 60 mld. (j)Evro? Komu?
Koľko informácii ste o tom počuli a koľko stoviek informácii o Baštrnákovi, nejakom predraženom CT o rádovo stotisíc E, či predraženej projekcii EÚ na MZV a množstvo, množstvo nevýznamných kauzičiek (málo významných prípadov korupcie, ktoré sú nepochybné, ale priamo vyplývajú z nastaveného korupčného prostredia, aby sa držali "vinníci" ľudovo "za gule"), ktoré periférne masmédia neustále vyťahujú a nafukujú do obrovských rozmerov a neustále sa diviakom pretriasajú??
15) V politickom žargóne sa hovorí o tzv. volavkách = krytie globálneho, fašistického zločinu - kolosálných rozmerov, v duchu genocídy celých národov, za rabinátom doporučované krytie (obrovské nafukovanie) týchto zločinov proti ľudskosti za nevýznamné (málo významné) krádeže - korupcie lokálnych politických marionet a ich majiteľov (v podstate isté klany, ktoré vždy očakávajú min. 10 násobný návrat investícii)..
16) Žiaľ - stále obrovské množstvo ľudí tomu verí - a Médea (čarodejnica z gréckych = GP vytvorených mýtov a báji) a zasvätenejšia predajná periféria (špinaví a amorálni žoldáci z médiálnych a "neziskových" kruhov) sa jednoducho nezaprie a rozdúva tieto "prkotinky" do kolosálnych rozmerov, aby skryli ZÁKLADNÝ GLOBÁLNY PROBLÉM ĽUDSTVA = ÚROK.
17) Klasika = najjednoduchšie riešenia obyčajne bývajú najefektívnejšie:
"Svojmu bratovi nebudeš dávať na borg a cudzím áno...a budeš vládnuť nad všetkými národmi ... a ich králi sa ti budú chodiť klaňať a cudzinci budú stavať tvoje múry, či hradby..."..☺

Dnes cca 358 globálnych klanov = blízka periféria GP (niekde okolo 10 000 persón) vlastní majetok nad 50 % celého majetku Zeme..
Ako sa k nemu dostali?
Kúpili ho na dlh, tak ako je to v programovom dokumente napísané (t.j. v Biblii) ... rovnako, ako sú dlhom aj dnešné "fiat money".

Prečo vám to verejní marionetní politici nepovedia?
Nemôžu - lebo chápanie bežných ľudí je veľmi nízke a riskovali by nejakú "nehodu", či nevysvetliteľné zdravotné problémy..
Za ukradnuté peniaze po celom svete je možné si v podmienkach liberálneho KaPíku kúpiť takmer všetko - celé politické strany, vytvoriť globálne "neziskovky", financovať "správne" média , "vedu-pavedu", religiózne kulty až po vysokofrekvenčné "fest-i-valy" pre mládežníkov, aby sa nafetovaní a spití radšej váľali na hnojisku dejín, namiesto toho, aby sa aktívne podieľali na budovaní lepšej SpoloCnosti..

Takže nadávať na Fica, Orbána, Merkel, Trumpa...atď. je pri hlbšom chápaní "globalizácie", ako sa hovorí, mimo mísu...
Akú majú reálnu moc?
Nedokážu riadiť vojenskú prioritu (6.), lebo patríme k nadštátnemu spolku NATO.
Nemôžu riadiť ani 5. prioritu = rôzne genocídne praktiky, počnúc od alkoholu, drog, cez lieky, očkovania, VF hudbu, až po GMO.
Neriadia ani zodpovednú finančnú politiku svojich krajín (národné banky sú nadštátne organizácie riadené z centrály GP = Švajčiarska), keďže úverové bremeno je riadené a nastavované niekde úplne inde, ako v danom štáte.
Nemôžu nič urobiť ani s dominujúcou ideológiou (dnes liberálny kapitalizmus) a ani s dominujúcimi religióznymi kultmi (v našom prípade pseudokresťanstvo) = takže len kývkajú tolerantne hlavičkami, prijímajú delegácie rôznych kultov a vedú s nimi "dialóg".
Proti pavede sa jednoducho nemôžu tiež postaviť, len ten celý systém klamania človeka človekom podporovať a o druhej priorite - chronologickej, ani nehovoriac a podporujú biblické (v podstate judaistické H-is-Tórie, vrátane holohoaxu a pod.).
O svetonázorovej priorite ani nehovoriac, lebo poväčšine sú produktom danej kultúry a na tak vysokú úroveň sa jednoducho ani nedostali.

Takže otázkou je: čo vlastne riadia viditeľní marionetní politici??
Len ilúziu..

Za všetko môžu noosférické agregátne moduly ľudstva - stále ešte s prevážne zvieracou psychikou, ktorú zľahka dokáže riadiť bližšia zombie periféria (rabinát a "židáci" rôznych smerov = psychickí devianti, ako sa potvrdzuje za celú známu hisTóriu novoveku), či démonické osobnosti (nadštátny nadrabinát), a to na rôznych úrovniach globálneho riadenia ľudkom podobných opičiakov na "Planéte opíc"..

Žiaľ - je to ešte stále tak, ako nám praví majstro duHovný HVRN (judaistický Havran) ..., ktorý vystriedal v deMagógii čoraz viac opitého jedovatého Hríbika pod lampičkou, kde býva obyčajne najväčšia tma...☺

Kardinálny problém ľudstva je ÚROK a dnes s ním spojené ničím nekryté peniaze (tzv. fiat money), ktoré umožňujú globálnej periférii kupovať si pol. strany, organizovať glob. terorizmus, tajné a špeciálne služby, majdany a pod. - za ukradnuté prostriedky po celom svete!
Ak by neexistovali tieto globálne mechanizmy krádeže, tak každý bežný štát (dokonca aj v Afrike) si v pohode vyfinancuje všetky demograficky podmienené potreby svojich občanov (ale nie ovčanov, ako je to dnes vo svete).
Ľudia musia pochopiť, že na uliciach nič zmysluplného nevyriešia - viď problém UA, kde návrat k predmajdanovským ekon. ukazovateľom a s ním súvisiaca obnova úrovne života priemerného Ukra (samo, že nielen) býva po "revolúciách" v mediáne 15 - 20 rokov!
Proste tupo skákať a rapovať bez vyššieho zmyslu je hlboko kontraproduktívne a amorálne (ako aj to celé myšlienkovo podporovať)..

Čiže eVolúcia (myslenia "človiečikov") a nie ReVolúcia lúzy je kľúčikom k východu z bludiska krivých zrkadiel biblického projektu..
Preto sa treba vyhýbať akýmkoľvek masovým pouličným protestom (i tým proti tzv. "korupcii", ktoré organizujú jedni z najväčších korupčníkov z pohľadu globálneho riadenia, zneužívajúc prostorekých ľudkov typu Hlávkovej (kapusty) a pod., ktoré sú spravidla organizované v zákulisí trojskými koníkmi ala Demeš (USS Marshall Fonds a iné podobné "revolučné" = destabilizačné globalistické organizácie fašistického typu)...a masonské heslo je prastaré: "Ordo ab chao."
Proste "svine", ktoré chaos vytvoria vedia potom loviť z "mútnych" vôd a posúvajú plebs bližšie k zrázu do priepasti = prastaré technológie, dnes v novom háve tzv. "farebných" revolúcii.

Prečo sa proti Kriskovi nerealizovala červeno kartičková demonštrácia pred jeho funkčným rezidenčným wigwamom, že si svoju cnostnú riť vozí lietadlom za ťažké státisíce (j)Evro, a to aj na súkromné action? A že pracuje do štvrtku a odlieta za "rodinou" a vracia sa do úradu obyčajne až v utorok a že asi stále nie je rezidentom 24 hodiniek?
Ako vždy je v globalistickom programe rozlíšenie: "náš-cudzí" a Kriska je evidentne "ich" = teda nie náš..☺
Preto aj globalistická Médea len tak máličko pána úžerníka postrkáva rožkami, aby sa nepovedalo..
Kde sú SaS, Maťovič, vekslák a mafiánsky drogový dealer Kollár ? Prečo neukazujú plebsu grafy a cifry, o ktoré národ prostoreký okráda Kriska? Prečo nestoja s hudobnými kapelami pod hradom s heslami odstúp ty parazit a úžerník, ktorý si do nešťastia doviedol desaťtisíce naivných ľudí (hlúpych a v istej miere po "zásluhe" dôverčivých okradnutých oviec, ktoré nechápu podstatu pôsobenia úžerníckej globálnej mafie a systémovými predurčenými defektmi sa dostávajú do neriešiteľnej situácie - pre nich)?
Lebo...je predsa "náš", keďže poberáme príspevky z istých fondov, alebo ani nemusíme - máme zisky z nevedomosti a hlúposti bežného populusu..☺

Net je predurčený vývojovo Zhora, aby si každý našiel príslušné inFormácie, samozrejme navigácia (alebo prídu "akoby" samé od seba) je daná mierou chápania a morálky daného jedinca..
Tak je to nastavené z vyšších poschodí vzájomne dosť previazaných egregorov (či anjelov, alebo "bohov" v rituálnych kultoch ohlupovania bežných ovečiek..).


 

Demokrati a Republikáni v USA sú len vetvičky rovnakého masonského stromčeka.
GP vyťahuje demo kandidáta, keď potrebuje riešiť isté globálne záležitosti (potom Obama dostáva napr. Nobelovu cenu mieru, hoci ešte nič nestihol pre "mier" urobiť, z čoho je "prekvapený"...☺ = proste náznak, ako sa má správať v globálnej politike a pod.) = sú viac kozmopolitickí, napojení na množstvo periférnych "judaistických" štruktúr a väčšina "demo" masonského establishmentu vytvára tzv. "USS elitu" = majú v USA historicky osídlenú "základňu"..

Naproti tomu ResPublica-ni sú v horných poschodiach masonskej pyramídy prevážne "patrioti" = chcú niečo urobiť aj pre "americký" národ, lebo ich hlavná zberová (zisková) funkcia je viazaná na produktívne sféry oikonomics a nie až tak na finančné špekulácie rôzneho rozsahu, ako je tomu u DémosKritos.
Preto GP preferoval Trumpa, aby sa mu USA chaoticky (už nie dostatočne kvalitne riadene z globálnej úrovne) úplne "nezrútili". Majú globálnu zodpovednosť za ľudstvo a v prípade, že nemajú lepšie riešenie musia podporovať to, ktoré im dáva nejakú väčšiu pravdepodobnosť riadenia sociálnych systémov - s vyššou pravdepodobnosťou úspechu..
Proste GP potrebuje trochu načas "globálneho copsa" posilniť a revitalizovať, lebo mnohé infraštruktúrne a podnikateľské aktivity USS elity hrozia "nekontrolovateľným" pádom riadenia v rámci USA a samo nielen = istou stratou kontroly riadenia, z pohľadu globálnych HieroFantos v zákulisí globálnej polyTikos.

Dnes už GP stratil monopol na určité egregoriálne-matricové (nepriame) formy riadenia v globálnom rozsahu a USS "elita" si myslí, že už môže prebrať oprátky svojich masonských a "neziskovkových" koníkov po svete do svojich rúk a realizovať svoj scenár globalizácie..
Neustále však dostáva po prstoch a nie je moc schopná chápať "vyššiu hru".
Podľa prejavov tých ktorých "politikov", či predstaviteľov 3. sektoru (čo je to za sektor - ako to vysvetľuje Médea??...☺) sa dá vcelku určiť, aká je ich miera chápania" a za aký manschaft kopú do mičudy (satana), aby ho dostali do bránky súpera...☺
Súperov je veľa = multišachovnica..

Samozrejme je to pomerne dosť zložitá komplexná globálna hRa, v ktorej aj "naši" židkovia (v drvivej väčšine) nepresahujú úroveň chápania USS "elity", skôr sú to len ukecaní "pseudohumanisti" a poslední "rytieri" biblického zakatu, ktorí rôznymi populárnymi témami ohlupujú stádo oviec (ak sa však človek pozrie do ich minulosti, tak "ovocie" ich prezradí, hoci nikdy ich netreba odpisovať, lebo z toho najväčšieho pytliaka býva najlepší rybár = ryba symbol biblickej civilizácie...☺).

Globalisti chcú rôznymi spôsobmi zničiť pre ľudstvo devastujúci liberálny kapitalizmus, čo sa samozrejme mnohým globálnym klanom, ktoré si už myslia, že "na to majú" nepáči, zároveň však podporujú globálnu debilizáciu a "anihiláciu" človeku podobných, kde sa ich vektory cieľov dosť prelínajú..

Na Zemi je veľa pahltných kobyliek, veľa hmyzu, dobytka ... známe to rečičky zasvätenejšej ortodoxnej synaGógy...☺

Bez "čistenia" to nepôjde, preto aj neľudské psychiky budú odsúdené na "reinkarnáciu", vrátane všetkých LGBTI, Femini, Iustitie komunít, ktoré sú v princípe hlboko antiľudské = proti Vyšším objektívnym zákonitostiam predurčených pre druh Homo S.s.

 

Diskusní téma: Letecky o systému, ve kterém žijeme

Ďakujem

Juraj | 31.07.2017

Dobrý deň.

Rád by som sa vyjadril k téme DVTR. Sledujem Vašu stránku dlhšiu dobu (týmto Vám aj ďakujem za Vašu snahu a úsilie) a preto ľuďom znalým v tejto problematike nemusím vypisovať prínosy DVTR, ktoré by mala v spoločnosti ak by bola Dostatočne pochopená. Radšej opíšem svoj pohľad, ktorý sa nezhoduje. Ak môj názor nebude prijateľný budem rád ak ho vymažete.

Usúdil som, že jediný spôsob ako poďakovať je povedať moju skúsenosť. Hlavný bod DVTR, ktorý sa nezhoduje s mojou skúsenosťou je otázka boha ako myšlienkového pojmu, niečoho čo stojí za všetkým a má nejaké plány. Hovoriť o ňom ako o niečom nie je možné (ako sa píše bez jednotky merania nie je možné merať). Preto osvietení muž môže povedať o Bohu/osvietení len to čím nie je.
Boh neexistuje ako forma myšlienky, nemá identitu ani plány. To čo opisuje DVTR je iba vyššia forma vedomia (rastlina - zviera- človek - ? ), lepší prijímač, ktorý funguje na iných zákonoch (úroveň vyšších dimenzií/vesmírov). Tam podľa mňa môže naraziť človek na bariéru vo svojom duchovnom vývoji (ostať "iba človekom s dokonalým intelektom a morálnym úsudkom ").
Človek ako prvá bytosť na Zemi má možnosť sa vedome naladiť na (myseľ to nazvala) podstatu alebo nemennosť. Za slovom Osvietenie je príliš veľa mysticizmu a myseľ si začne predstavovať Osvieteného ako bytosť, ktorá činí "zázraky". Konať zázraky je iná forma znalostí, ktorá však nie je prístupná hocikomu, kvôli zodpovednosti.
Je jedno čo sa udeje vo vesmíre podstata ostane nemenná. To ako sa človek správa voči sebe (celý vesmír je iba odrazom jeho samotného) sa tohto bodu nedotkne, surovo povedané je jedno či zabijete alebo budete misionárom v Afrike, pretože človek koná sám pre seba. Je to čistý "Egoizmus." Ak ukradnete kradnete iba sebe, ak dávate dávate iba sebe. Podstata JE a ostatok (subjektívny Vesmír so súčasnými MIM ) vzniká a zaniká bez ovplyvňovania podstaty.
Dverami medzi týmito dvoma "aspektami" je chcenie . Chcenie byť upriamený na život človeka ako (osobnosť) alebo na "nemennosť." Je ťažké popísať túto "silu" no dá sa povedať ak odstránite zo života ( Ja ako osobnosť) a pochopíte iluzórnosť vesmíru, no zároveň jej (súčasné) pevné pravidlá spočiniete v tejto podstate, ktorá je stála a nemenná.

Re: Ďakujem

Cico Ciciak | 01.08.2017

KSB a DVTR je subjektívne kolektívne dielo a preto aj ich definícia Boha-Tvorcu, Vis Maior, HNVR (= hierarchicky najvyššie všeobjímajúce riadenie), ... je pochopiteľne len subjektívna, ale myslím si, že do veľkej miery zodpovedá objektívnej skutočnosti a praxi.

Tu je definícia VP-ZSSR:

<< Bůh - nad-realita, Všemohoucí, jediný pro všechny živé na Zemi Tvůrce a Všedržitel jím vytvořeného (tvárného) Vesmíru. Nejvyšší všeobjímající úroveň řízení, která se ve vědomí většiny lidí odráží jako řetěz nahodilostí. "Náhoda - pseudonym Boha, když se nechce podepisovat vlastním jménem." (Anatole France). >>

Mimochodom, asi každý človek na Zemi min. aspoň tuší, že je tu ešte niečo mocnejšie nad ním a celým Vesmírom, čoho (nepriamym) dôkazom je práve prítomnosť samotného (neskutočne komplikovane prepracovaného) Vesmíru a všetkého čo sa v ňom nachádza a existuje, vrátane človeka.

Re: Re: Ďakujem

Pištol | 27.05.2018

Tieto úvahy aj definícia,,pri všetkej úcte k autorom,, ,ale všetko mimo terča. Ale to je dobre, lebo na tento cieľ sa nedoporučuje ani mieriť, nieto ešte páliť.
Máte to prezložitené

Re: Re: Re: Ďakujem

Cico Ciciak | 04.07.2018

Ale nehovor.
Tak skús niečo "do terča" frajere!

.

Cico Ciciak | 31.07.2017

Samozrejme, že úrok je jeden z najhlavnejších problémov ľudstva, lenže netreba zabúdať na to, že aj po jeho zrušení si ho banky môžu čiastočne vykompenzovať pomocou rôznych, amorálnych paraziticko-vykoristovateľských poplatkov za svoje služby ľuďom.
Akurát včera vo večerných správach na Markíze informovali, že banky na Slovensku menia sadzobník poplatkov smerom nahor!


Takže okrem úroku sú ďalším významným problémom ľudstva aj dnešné kapitalistické výrobné vzťahy, kde majiteľ/majitelia, prípadne kapitálo-tvorná "elita" (majitelia, akcionári, dividendári) rozhoduje o všetkých ziskoch.

Tu sa javí do určitej miery ako celkom rozumné a praktické riešenie zavedenie participatívnej ekonomiky napr. typu tzv. "ekonomickej demokracie", t.j. rôzne malé a stredné výrobné družstvá, kooperativy a podniky bez klasického kapitalistického vlastníka, prípadne vlastníkov a akcionárov, ktoré nie sú ani akciovými spoločnosťami, ani "eseročkami", to znamená, že sa ich akcie nedajú vlastniť jednotlivcami alebo investormi a nedá sa tým pádom s nimi ani kšeftovať a špekulovať na burzách a finančných trhoch.
Jednoducho, chceš pracovať pre takúto firmu? Môžeš, ale iba za normálny plat a keď vo firme skončíš, tak u teba zanikajú všetky práva (rozhodovacie práva a nárok na spravodlivý podiel zo zisku z ekonomickej činnosti firmy/podniku) vyplývajúce z pracovného pomeru.
Samozrejme, k takejto vyššej forme kooperácie medzi ľuďmi na pracoviskách musia najprv samotní ľudia morálne dospieť.

Otázka.

Peter | 31.07.2017

Stále sa tu pretriasa úrok,ale čo dane?Lebo dane môžu byť a aj sú skrytý úrok.

Re: Otázka.

Oracle 911 | 31.07.2017

Keby štát nemusel splácať úroky na vydané dlhopisy (cez tieto dlhopisy sa emituje mena), tak dane by boli buď nižšie alebo boli peniaze na hocičo životne dôležité.

Re: Otázka.

Hox | 31.07.2017

Daně nejsou úrok, to jsou dvě úplně odlišné kategorie. Bez daní současná společnost nemůže existovat, s úrokem současná společnost nemůže dlouhodobě existovat.
Princip daní nemá s principem lichvy nic společného.

Re: Re: Otázka.

Matěj | 31.07.2017

Hoxi,
jistě, jsou to odlišné kategorie, ale spojené jsou tím, že náš státní, závratně rostoucí a naprosto nesplatitelný dluh je vlastně obhospodařován (hezké slovo, že?), tedy (hruběji) hrazen z daní pracujících, kteří ten dluh nezavinili.
Vůči nim je to vydírání, zvláště proto, že státní elity, jež to mají na svědomí nejsou v požitcích kráceny, nýbrž naopak jejich příjmy rostou.Ovšem sociálně ekonomická situaci běžných lidí, důchodců, postižených, atd. se díky rostoucím cenám rapidně zhoršuje.
Ono pri kaleidoskopickém vnímání se to jeví jinak, než v mozaice.
Jinak to vnímají psycho-struktury zvířátek a biorobotů, jinak démoni, a samozřejmě jinak s těmito pojmy zřejmě zacházejí skuteční lidé. Matěj

Re: Re: Re: Otázka.

Cico Ciciak | 31.07.2017

> ... hrazen z daní pracujících, kteří ten dluh nezavinili.

Minimálne nepriamo ho majú na svedomí aj obyčajní ľudia (tupá, osprostená a ľahostajná väčšina), ktorých môžme nazvať aj spoluvinníkmi tohto podvodu na spoločnosti ako ľudstvu.

Re: Re: Re: Re: Otázka.

Cico Ciciak | 31.07.2017

Oprava:
... ako celku.

Re: Re: Re: Re: Otázka.

Matěj | 31.07.2017

Cico Cicak,
ano, dá s to tak říct. Ale jistě víte, co úsilí dalo, než jste se k tomuto způsobu uvažování a chápání dostal, že? Ale spoluviníkem v tomto případě můžeme nazvat pouze toho, kdo ví. Ovšem, kdo z nich. měl tu kliku, že se potkal s něčím, či s někým, kdo ho vhodně nasměroval?
Oni nejsou tupí ani lhostejní. Oni se stejně jako kdysi my pouze dostali do obojku systému výchovou a vzděláním. Většinou v dobré víře, že je jim sdělována pravda. A s tímhle se lidé neradi loučí, a to zvláště když na to nemají čas. Teď ovšem už jde hlavně o to, co s tímhle udělat.
Zde lidé pracují na blogu, vzdělávají se a šíří informace. Jiní z téhož důvodu píší knížky, někteří kážou, či písničkaří, těch způsobů je mnoho, ale tohle všechno, jak jste jistě sami poznali na vlastní kůži, je velmi málo. Ruku na srdce, Kdo z vás, potažmo z vašich souputníků zaznamenal alespoň u svých nejbližších nějaký výrazný úspěch? Teď nemluvím o blogerech, ale o nás, co se "jaksi vezeme" byť trochu zasvěceným pokecáním na blogu.
Pomoci davu je velmi těžké, zvláště když jsme jeho součástí, že? A toto je možná odrazový můstek a východisko, jak z toho ven. Matěj

Re: Re: Re: Re: Re: Otázka.

Matěj | 31.07.2017

Jenom bych ještě dodal k mému příspěvku, že ona situace potenciálu davu, jíž jsem zmiňoval jako odrazový můstek a východisko pro urovnání jeho čepýřící se nesourodnosti, je totiž velmi podobná situaci, kterou Pjakin vysvětloval v poslední debatě ohledně toho, co právě na Ukrajině začínají velmi opatrně, mírně, vstřícně a sofistikovaně řešit Luhanci a Dombas. Jdou na to velmi šikovně a impulz je jistě z Moskvy. Popřemýšlejte o tom. Ono totiž pro každý problém vždy existuje řešení. Matěj

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka.

klacek | 16.09.2017

snad si to ještě přečteš....

stránky sem tam pročítám a velmi málo se zde vyjadřuji. Ale tvůj přístup k situaci se mi líbí. Zajímá tě, jaké úspěchy slavíme u naších blízkých. Je to obecně velmi slabé si myslím. Nicméně naději mám tak napůl.

Obecně člověk v těchto věcech nemá plán jak dál. Neví, co je dobré a co špatné. Není naučený svým fotrem, jak čelit GP, neboť to do nedávna nikdo nevěděl. Jistá naděje může být v "tlustých knihách". Ale zatím to není sexy to číst. Nikdo o tom neví. Toto se bude postupně zlepšovat. Ale zpátky k člověku, který nemá plán. On se dokáže vzbouřit a říct "NE!" svému pánu. Ale neví, co bude dál. Jako otroci když utekli od pána a pak nemohli fungovat ve společnosti, protože nevěděli vůbec co mají dělat. A tak je zase rychle chytli... A obecně, toto se nikdy nezlepší, neboť mobilizovat lidi ke každému dalšímu kroku na cestě k cíli, který vlastně ani neexistuje, je nemožné.

A za druhé, teď trochu více optimisticky. Těm blízkým, kteří zatím spí, nemá cenu je násilím lámat. Bohatě stačí, když se doví od tebe jak to je. A nepřesvědčovat je. A oni se časem od někoho dalšího dozví znovu jak to je. A pak od někoho dalšího znovu atd. A třebaže nebudou věřit napoprvé tobě, tak třeba na poosmé nějakému jinému zdroji. On si pak řekne. "sakra, všichni o té záležitosti furt mluví, co jim hráblo? Nebo snad mi, že o tom ještě nic nevím?". A začne se třeba zajímat. Bude nahlodaný. Třebaže ještě chvíli vzpurný, nakonec se tomu poddá a splní funkci vědoucího davu(bohužel jen davu). Nemá cenu se tím trápit. Jsme mravenci a každý má svůj úkol. A úkolem je, informovat(stačí jednou jednu bytost. Počet bytostí ovšem není omezen). Dá se říct, že je to taková reklama na nějaký dobrý názor či pravdu. Na špatný názor to moc nefunguje, neboť časem se začne ukazovat, že je to špatný názor. A tak probíhají kontranázory(tedy ty dobré) k těm špatným. Opakovaná lež se stává pravdou jen tehdy, pokud sem tam nezaznívá i pravda....

Re: Re: Otázka.

Pištol | 27.05.2018

no,kategorie-nekategorie, záleží na tom, kde tie prostriedky reálne skončia

Re: Otázka.

merlin | 31.07.2017

Asi uznáš, že nejaké dane musia byť, lebo z čoho by si vyfinancoval celospoločenské potreby - infraštruktúra, riadiaci štátny aparát, školstvo, obrana, zdravotníctvo a pod.?
Dane sú však až druhoradým problémom, najprv je potrebné urobiť adekvátny poriadok s úrokom - teda ho ako inštitút sofistikovaného okrádania celých štátov, právnických i fyzických osôb postupne dotlačiť k nule (prípadne aj do záporných hodnôt, čo už niekde pri refinancovaní komerčného sektoru bánk obmedzene funguje) a peniaze musia byť kryté množstvom vyprodukovaných tovarov a služieb, čím sa odstráni inflácia a v dôsledku vedecko-technického pokroku bude dochádzať k znižovaniu cien a postupnému nárastu miezd.
Taktiež musí postupne zmiznúť špekulatívny sektor ekonomiky a podporovať sa reálny sektor, ktorý skutočne nejaké hodnoty produkuje.
Zaviesť následne garantovaný nepodmienený príjem na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb všetkých členov spoločnosti.

Potom by sa mohlo odstrániť zdaňovanie fyzických osôb a zdaňovali by sa len "stroje", to znamená, že by zostala len DPH.
Banky by sa mohli zostať privátne, ale ako aj iné inštitúcie by mali dostávať odmenu za poskytované služby a transformovali by sa na investičné spoločnosti, keď by svoj zisk generovali zo spolufinancovania nejakých projektov.
Peniaze totiž ešte dlho budú istým motivačným faktorom, pokiaľ sa spoločnosť nevyprofiluje ako spravodlivá a ľudská, teda slúžiaca pre zabezpečenie potrieb väčšiny a nie v prvom rade parazitujúcej menšiny.

Globálnym odstránením úroku by ceny produktov a služieb v istých kategóriách klesli o 30 až 70 %, pričom by bolo nutné odstrániť aj množstvo parazitujúcich medzičlánkov medzi reálnym producentom a konečným spotrebiteľom.

Všetko postupne ako trend, aby nedošlo k nepredvídateľným kolapsom ekonomík, čo by si isté kruhy želali, lebo pri skrytých informáciách z chaosu vedia vyťažiť pre seba tučné "dividendy".

Re: Re: Otázka.

klacek | 19.09.2017

Merline, i tobě ještě napíšu. Snad si to ještě přečteš.

Úrok je jiná forma zisku. V dávnějších dobách bylo tvoření zisku, tedy okrádáním svého partnera, nemorální. Zřejmě i proto se ještě v některých zemích smlouvá. Obchodník nasadí cenu, nakupující řekne nižší a obchodník ubere na znamení, že tam nemá žádný zisk a že vlastně ještě prodělává na tom obchodě. Zisk je okradení obchodního partnera, se kterým obě strany souhlasí. Okradený okradl a okrade zase jindy někoho jiného.

Podmíněný příjem není udržitelný. Buď bude natolik malý, že se člověk neosvobodí, nebo bude natolik velký, že nebude nutit jít pracovat. Už teď se nadává na určitě skupiny příjemců dávek, že... tito už s množstvím vystačí, nepracují a zbytku je to trnem
v oku.
A navíc, když nikdo nebude robit, tak z čeho se příjem zaplatí? Bud se to pokryje inflací(tištěním peněz), nebo se příjem sníží. Oboji bude mít přesně ten stejný efekt, že dojde k poklesu životní úrovně.

Re: Re: Re: Otázka.

Cico Ciciak | 04.07.2018

> Úrok je jiná forma zisku.

Úrok = úžera = musíš vrátiť viac peňazí, než si si požičal - je nemorálny a parazitický spôsob obohacovania sa na úkor poctivo pracujúcej väčšiny, ktorá vytvára reálne hodnoty - a navyše má zhubné účinky pre ekonomiku a hospodárstvo spoločnosti, štátov a sveta - a tým aj pre ľudí.
Pomocou úroku sa odsávajú financie z reálnej do špekulatívnej časti ekonomiky; a na splácanie úrokov v ekonomike normálne neexistujú peniaze, pokiaľ sa do nej nedostávajú cez ďalšie pôžičky.
A preto je nutné globálnym bankstrom-parazitom túto nespravodlivú výhodu a takisto prostriedok genocídy ľudstva - zobrať a zakázať.

> Zisk je okradení obchodního partnera, se kterým obě strany souhlasí.

To je nezmyselne zovšeobecňujúce tvrdenie.
Prečo by mal byť akýkoľvek zisk apriori okrádaním?

> Podmíněný příjem není udržitelný. Buď bude natolik malý, že se člověk neosvobodí, nebo bude natolik velký, že nebude nutit jít pracovat.

Čo si predstavuješ pod pojmom "oslobodiť sa"?.
NZP by v dnešnej dobe nemal mať za úlohu vyriešiť všetky problémy ľudí alebo sveta, ale dopomôcť k tomu, aby sa ľudia mohli v živote rozhodovať slobodnejšie a tým aj žiť dôstojnejší život, než žijú dnes, keď sú vystavení zámernému permanentnému ekonomickému teroru.

audiočlánok

Igor Jurečka | 31.07.2017

https://www.youtube.com/watch?v=xcKOIS0-A88

Re: audiočlánok

JanaK | 31.07.2017

Bezva.

úrok

Nikdo | 30.07.2017

Velmi zřetelně popsáno jak malá skupina skoupila svět a využila přitom úrok. Můžeme se na úrok dívat jako na poplatek mafiánům za to, že nám řídí společnost, aby nespadla do úplného chaosu. Je to daň za to, že neumíme nebo nejsme ochotni samostatně řídit svoje životy a nejsme ochotni se domluvit a spojit a upřednostňujeme svoje degradační záliby před zájmy celku.

Úrok to je nástroj na řízení společnosti vykonstruovaný tak, aby sloužil parazitické menšině. Nicméně lze úrokem řídit i ve prospěch společnosti než se vytvoří a zprovozní jiný nástroj. Úrok může byt použit na opravu infrastruktury, na vzdělání a další náklady na rozvoj společnosti (teď místo toho končí v rukách mafiánů a svět je jejich rukojmím).

Vyžadovalo by to tyto podmínky:
1. Nemohli by úročit soukromé osoby, ale pouze stát. To znamená, že pouze stát by půjčoval na nové projekty. To znamená znárodnění bank.

2. Stát v případě potřeby může část dluhu podle výsledku hospodaření státu snižovat a odepisovat jak plošně tak podle významu projektu pro společnost i jednotlivě.

Jenže než to může nastat musí si státy vydobýt svoji samostatnost a poskládat se do blokových struktur, protože v dnešní době stát nemůže fungovat odděleně od ostatních (To vlastně plánoval Stalin, když chtěl převést řízení na národní sověty a zrušit monopol KS).

Re: úrok

popolvár | 30.07.2017

Ak štátom bude dovolené znárodniť banky a robiť vlastnú monetárnu politiku, tak už úrok nebude potrebný. Úrok je v podstate odčerpávanie zdrojov z reálnej ekonomiky. Ak ich bude nadbytok a bude to ohrozovať chod ekonomiky alebo naštrbovať vzťahy v spoločnosti, štát má aj iné mechanizmy ako množstvo peňazí v obehu regulovať

Re: Re: úrok

Nikdo | 30.07.2017

Je to pouze úvaha (asi chybná) - věci by jeli co nejvíce po "staru", protože myšlení lidí se mění pomalu a tak by se ve struktuře společnosti měnilo zpočátku pouze na nejnutnějších místech. Nebude problém v případě získání svobody rozhodování vyřadit úrok a ponechat pouze investice a výnosy z investic.

Poznámka:
Cílím na to (ale nebyl to vhodný příklad), že když už něco funguje lze "snadno" vymyslet něco lepšího, ale "nesnadné" je nalézt cestu a zdroje a změnit stávající na nové lepší. Vlastně je "těžké" vymyslet a objevit takové nové co bude lépe fungovat a přitom změna bude co "nejméně" nákladná a okolím vítána natolik, že přijme "porodní bolesti" zavádění nového.

Re: Re: Re: úrok

Oracle 911 | 31.07.2017

Ľudia by mali pochopiť, že úrok je parazitovanie na cudzej práci, či už je to robené bankami alebo nebankovkami pri poskytovaní úverov alebo pri vydávaní dlhopisov buď firmami alebo štátmi.

Akonáhle to ľudia pochopia (nemusia všetci, len kritická masa) a presadí sa v spoločnosti odmietnutie tohto inštitútu, tak nie všetky banky sa musia znárodňovať, zoštátňovať atď.

Re: Re: Re: Re: úrok

Cico Ciciak | 01.08.2017

> Akonáhle to ľudia pochopia (nemusia všetci, len kritická masa) a presadí sa v spoločnosti odmietnutie tohto inštitútu, tak nie všetky banky sa musia znárodňovať, zoštátňovať atď.


Áno, nejaké znárodňovanie súkromných bánk v dnešných kapitalistických podmienkach nie je moc reálne a podľa mňa ani potrebné, pretože ani po zoštátnení bánk nebude vôbec isté, že kto ich bude nakoniec v skutočnosti riadiť a v prospech koho (či v prospech pozitívneho rozvoja celej spoločnosti alebo naopak jej degradácie - v prospech skrytých egoistických plánov zákulisia).

Banky bude nutné postupne pretransformovať na investičné spoločnosti, ktoré budú pomáhať vrátane štátu financovať verejne prospešné projekty (podnikateľské zámery) ľudí a firiem/podnikov v danej spoločnosti.
Pre správnu a zdravú činnosť bánk je skrátka treba nastaviť adekvátne/optimálne parametre ich fungovania v spoločnosti.

Ďalšou otázkou je, že ako to bude s centrálnou bankou štátu, či bude a akým spôsobom bude poskytovať/dodávať súkromným bankám emitovanú národnú menu, alebo či budú banky investovať len z úspor svojich zákazníkov (teda či kompletne zaniknú fiat peniaze).

...

Re: Re: Re: Re: Re: úrok

Vaclav | 14.10.2017

Bez úroku to v době inflace nejde. Úrok (aby nešlo o prodělek na straně půjčujícího) musí krýt minimálně inflační míru.

Toto hovorí za všetko.

Talent | 30.07.2017

USA doufají, že spolupráce s RF v nejdůležitějších světových otázkách bude pokračovat a zavedené sankce už nebudou nutné, řekl ministr zahraničních věcí USA Rex Tillerson.
„Téměř jednohlasé odhlasování návrhu sankčního zákona v Kongresu svědčí o přání Američanů uvidět, že Rusko podniká kroky ke zlepšení vztahů s USA. Doufáme, že spolupráce s RF v hlavních světových otázkách bude pokračovat a zavedené sankce už nebudou nutné", uvádí se Tillersonově prohlášení.
Uvedl také, že USA „budou úzce spolupracovat" s jejich „přáteli a partnery", aby zajistily, aby jejich „signál Rusku, Íránu a Severní Koreji byl jasně pochopen".

děkuji

zleoš | 29.07.2017

přesný, výstižný souhrn, perfektní!

Uvediem na pravú mieru jednu nejasnosť.

Oracle 911 | 29.07.2017

Lux píše, že politici riadia ilúziu.
Skutočnosti ide o 2 veci:
-verejná viditeľná politika je hra pre ovce, o dôležitých veciach sa rozhoduje v kuloároch v rámci neformálnych rozhovorov (a tam má málokto prístup napr. p-rezident Kiska určite nie, možno ani Kotleba);
-politik rieši praktické problémy na štátnej/medzinárodnej a občas na globálnej úrovni.

lehce zmatený dron

Přemek | 29.07.2017

Obecný pohled z dronu neobsahuje detaily, jimiž se to v textu hemží. Výčet slovenských politiků je zcela zbytečný, podstatu nezmění otevřenost či skrytost jejich služebného zaměření. Co je podstatné v současnosti je to, nakolik parazité ještě disponují zdroji, díky nimž mohou nadále a třeba i koncentrovaně zaškodit. Technické možnosti dosud nejsou vyčerpány, USD již ztratil většinu ze svého bývalého krytí a přesto se jím stále masivně platí - důvěra ve fikci nevyčerpatelných finančních zdrojů přetrvává a živí ji a zadržování finančního kapitálu v úsilí dočkat se výnosnějších investic, jež ne a ne přicházet - proč asi? Pak tu máme přírodní zdroje vydrancované do té míry, že se prostřednictvím biosférických systémových vazeb začínají projevovat různými formami přirodní nestability. O lidských zdrojích to platí snad ještě více - velká část lidské populace přijala bez mrknutí oka pozice slušně placených otroků, kteří musí makat tak, že po krátké době ochoří na překyselení organismu, aniž by to jejich přepracovaní felčaři vůbec byli schopni diagnostikovat. Lidské zdroje jsoou trvale přetěžovány způsobem, jenž hrozí populační redukcí té části populace, která je stále schopna reverzního návratu k lidsky důstojnému životu. To od "barbarů" jako kanonfutru parazitů ohrožených smršťováním zdrojového koláče čekat opravdu nelze, Darrapa a Mohenžo-Daro by mohly vyprávět. Rezonovat s Bohem je nutné tím více, čím více jsou utahovány šrouby a výroba iluzí běží na plné obrátky, až se z ní podezřele kouří. Milý Luxi, je dobré u pohledu z dronu zůstat u obecností a neplýtvat výstižnými příklady. Odhady z dronu nemají mnoho smyslu, ty musí podkládat kvalitní aktualizovaná analýza. Neškodilo by posílit tvorbu podmínek pro prediktivní složku řízení, korektivní složkou nevládněme ani jeden z nás (i když vystavení dobrého příkladu je kupodivu účinný prvek řízení). Tož méně zmatených výškových manévrů a více analytického pohledu k posílení silné argumentace. I z termínů KSB a DVTR se moho stát floskule...

Re: lehce zmatený dron

Matěj | 29.07.2017

Přemku,
máš jistě mnoho pravdy ve svých výtkách k Luxovu článku. Ale na druhou stranu, nám méně poučeným ... on s jistou dávkou, možná nepříliš odůvodněné razance a zdá se, že i velké dávkyl černého humoru, tedy svým způsobem vykreslil, alespoň pro mne docela dobrý portrét současného lokálního i planetárního dění. A to je taky pro nás neználky poměrně dobrý a stravitelný informační tok, ne? Matěj

Re: lehce zmatený dron

Sugar | 29.07.2017

No vidíš z Luxova příspěvku jsem se dozvěděl alespoň něco málo nového.
Z toho tvého nic, jen notnou dávku nihilismu... :-)

S čím ale souhlasím na 100%:
"Rezonovat s Bohem je nutné tím více, čím více jsou utahovány šrouby a výroba iluzí běží na plné obrátky, až se z ní podezřele kouří."

Přidat nový příspěvek