Král Artuš – Sarmatský válečník

Král Artuš – Sarmatský válečník

 

(c) Elena Ljubimova, překlad Prince

 

Slované – Árijci žili v dávných časech v mlžné oblasti Albionu a měli rozhodující vliv na kulturu a zvyky tamnějšího národa.

Tuto skutečnost museli, v posledních letech, uznat i historikové Spojeného království (Velké Británie)

 

V roce 2004 uvedl Hollywood novou verzi historie o světově proslulém králi Artušovi - protagonistovi starověkého britského eposu, legendárním vůdci Britů, který v 5. století př.n.l. porazil útočníky – germánské Sasy.

Verze Antoine Fuqua, režiséra filmu Král Artuš, otřásla zraky publika svou nečekanou interpretací kanonické látky.

 

Ve filmu, King Arthur a rytíři Kulatého stolu, jsou ve službách Říma jakousi pořádkovou policií, střežící nejzápadnější hranici Římské říše, v provincii Británie, před nájezdy Sasů. Nicméně, nejvíce šokující detaily děje filmu, je původ slavných rytířů. Jsou uvedeni jako "barbaři" - Sarmati ze stepí severního pobřeží Černého moře.

 

Zajisté není nutno zmiňovat, že taková pobuřující interpretace prastaré britské události, byla přijata, jak

na Západě, tak i v Rusku s rozhořčením. Kritici umístili film do kategorie "brusinky", spolu s pseudohistorickým Gladiátorem. Jejich reakce je pochopitelná. Od dětství všichni vyrůstali na tom, že král Artuš a jeho rytíři Kulatého stolu, čaroděj Merlin i Jezerní královna jsou praobyvatelé mlžného Albionu a výhradním majetkem britské historie. Zdá se, že nic není více anglicé a jasnější publiku,

než-li legenda o tajuplném městě Camelot a kouzelném meči Excalibur.

 

A co vidíme ve filmu? Naprostý výsměch posvátným symbolům Británie. Vznešení britští rytíři jsou oblečeni do "barbarského" vojenského oblečení Sarmatů, vyznávají "barbarskou" víru a ne méně "barbarským" způsobem,před útokem, řvou jejich bojový pokřik "RU-U-U-U-U-S!"

Je to něco, co vede k rozpačitému podráždění.

 

Avšak, otřesení, rozhořčení kritici byli nuceni připustit, že skutečné a listinné důkazy o existenci krále Artuše neexistuji!. Informace o něm se nedochovaly v jakémkoliv stavu, ani v kronikách o jeho životě, nebo v soukromých sbírkách. Ostatně, o mnohých událostech z těch "temných" staletí jsme slyšeli jen z roztříštěných pověstí, zaznamenaných o mnoho století později. Artušův příběh ve formě,

v jaké ji známe, byl dokončen v roce 1139 (více než 500 let po údajných událostech), kdy biskup Geoffrey Monmouthu dokončil "Historii králů Británie" ve dvanácti svazcích, z nichž dva byly věnované Artušovi. Právě v nich byl jmenován králem.

Nehledě na to, že drtivá většina Angličanů si myslí, že legenda o králi Artušovi má svůj základ v mýtech Sarmatských kmenů severní pobřeží Černého moře, je téměř svatokrádež, že britští historici vyvrátili tradiční verzi.

V roce 2000 byla v New Yorku a Londýně, zveřejněna kniha Scotta Littletona a Lindy Malcolm - Od Skýtů po Kamelot : Radikální přehodnocení legendy krále Artuše, rytířů kulatého stolu a svatého grálu .

Kniha způsobila opravdovou senzaci. Autoři sledovali paralely mezi legendárními eposy starověkých Angličanů a Nartů, kteří vyslali „průzkumníky“ k obyvatelům stepí Černomořského pobřeží: Skýtům, Sarmaťanům a Alanům, a přesvědčivě ukázali Skýtsko - Sarmatský základ pro většinu z hlavních prvků Artušovského cyklu.

 

Například jedním z klíčových prvků artušanů je kult meče: Artuš jej vytahujez kamene a proto se uznává plnoprávným králem Británie.. meč mu dává Jezerní královna a znovu jej dostane zpět, atd.

Je známo, že Alané uctívali boha války ve formě meče zapíchlého do země a meč Batraza, hlavního hrdiny eposu Nartů, po jeho smrti vhazují do moře, ten uchvacuje ruka vynořivší se z vln.

Obraz krále Artuše je spojený se symbolem draka. Právě draci se používali na válečných standartách Sarmaťanů a Alanů, jako kmenový symbol.

 

Ale kdy Sarmaťanské mýty mohly vstoupit na území Spojeného království?

 

Odpověď na tuto otázku poskytuje lékař antropologie na univerzitě v Cambridgi a etnograf Howard Reed. V roce 2001 jeho knihu "Král Artuš – Dračí král: nomád barbar se stal největším hrdinou Británie" Studoval 75 pramenů a dospěl k závěru, že legenda o králi Artušovi, královně Gvinerve, čaroději Merlinovi, rytířích Kulatého stolu míří do historie Sarmatů , který žili ve stepích severního Černého moře. Reid zaměřil svou pozornost na předměty s draky uložené v Petrohradské Ermitáži a zistil, že tyto předměty byly nalezeny v hrobech sibiřských válečníků a kočovníků a pochází z doby 500 let př.n.l. Na předmětech jsou vyobrazeni draci stejní, jako Sarmaťanští, známí v irských ilustrovaných rukopisech, psaných v letech 800 n.l. Nutno dodat, britská kavalerie se doposud nazývá Dragouni.

 

Reed tvrdí, že první oddíly vysokých, urostlých, světlovlasých jezdců , chráněných kovovým brněním, se zástavami s vyobrzením draků, se objevily v římské armádě ve Velké Británii v roce 175. Tehdy asi 5500 Sarmatských žoldnéřů přibylo na ostrově. Jsou to oni a jejich potomci, kteří dali základ legendě o Artušovi.

Je známo, že ani Keltové, ani Britové neměli kavalerii, ale Sarmaté měli. Ještě v 1. století n.l. Plutarchos barvitě popsal těžké kavalérie, takzvané katafrakty, kteří tvořili jádro sarmatských žoldnéřů: "... oděni do přilby a brnění z markianské, oslnivě lesklé oceli, jako jejich koně v brnění z mědi a železa."

 

Byzantský encyklopedický slovník 10. století velmi podrobně popisuje bojové síly katafraktů.

Nic podobného neměli ani Římané, ani autochtonní (nativní) kmeny Albionu v 5., 6. nebo dokonce 7. století našeho letopočtu. Katafrakti nebyli známy v Evropě až do příjezdu východních "barbarů", což znamená další šok pro fanoušky rytířských románů - počátky středověkého evropského rytířství se nachází na východě, ve stepích severního Černého moře.

 

Reed naznačuje, že prototyp krále Artuše mohl být vůdce (král), Alan (Rex alanorum) Eohar (Eothar) nebo Gohar, který žil v 5. století a byl spojencem Římanů v Galii po dobu 40 let. Mimochodem, autor se dozvěděl, že slovo "Alan", je možná odvozené od slova "árijský" , které znamená "ušlechtilý" a kterému je nyní připojen nějaký k rasový stereotyp. Jako zázrakem se shoduje s popisem starověkých Alanů, vysokých, hezkých blonďáků se sveřepýma modrýma či zelenýma očima.

V době, kdy se Římané postupně odkládali své državy, Sarmatané (Alané) se stali vlivnými vlastníky pozemků, plně zachovávájící své vojenské postavení a vliv, při zachování své pověsti jako nejlepší kavalérie na světě. Sarmati – Alané, zastávali vysoké pozice moci v Evropě, až do 12.století.

Bylo mezi nimi mnoho biskupů a dokonce i světec jménem Alan. Stejné jméno nosí mnoho šlechtických evropských rodin. Nejméně do počátku 10. století našeho letopočtu se hrabě Brittany jmenoval Alan . Mimochodem, Vilém dobyvatel , který vybojoval v 11. století Británii, argumentoval tím, že jeho matka – bretonka měla svůj původ od krále Artuše a vyzval bretonského hraběte Alana Rufuse, aby vedl jeho kavalérie v bitvě u Hastingsu, kde bojovalo mnoho vysoce postavených hodnostářů, kteří také nesli jméno Alan.

 

Francouzský historik Bernard Bachrach napsal knihu "Dějiny Alanů na západě", kde dokázal, že vznik středověkého rytířství Západ vděčíme především Skýtům/Sarmatům , jejichž role na dobytí Evropy Časech temna, je ignorována moderními učenci a to navzdory skutečnosti, že žili dlouho na území moderní Francie, napadli Itálii, spolu s vandaly vstoupili do Španělska a podmanili si Afriku. V knize se uvádí, že "... v nejvyšších kruzích středověké společnosti považovali lov na koních s pronásledováním zvířete, za významný sport. Lov tohoto druhu byl součástí života Alanů, když byli kočovníci. Když se stali vlastníky půdy v období raného středověku v Evropě, pokračovali v lovu jelenů a vlků pro radost, nikoli za účelem zajištění potravy, jako to bylo předtím " .

Stojí za připomenutí, že i dnes je hon na lišku tradiční zábavou anglických aristokratů.

 

Závěr zní velmi jednoduše: slavný anglický král Artuš byl Slovan – bojovník - Sarmat. Celá Evropa ve starověku hovořila rusky, byla obývána Slovany, kteří přišli z oblastí Sibiře po nástupu chladného počasí.

Поклонение мечу у Сарматов Сарматские рыцари с символом дракона Сарматский дракон на колонне Траяна в Риме Сарматский панцирь на колонне Траяна в Риме Сарматские рыцари Короля Артура

 

Mozaiky z "římských" vil, nacházející se na území anglie - lze jasně vidět Slovansko-Árijskou symboliku:

 

Mosaics on the Mosaics on the Mosaics on the Mosaics on the Mosaics on the

 

zdroj: peshera, rouen

 

 

Diskusní téma: Král Artuš – Sarmatský válečník

nastvany

kurna to tady nemate vlajku krále artuše | 01.09.2013

to ji nemate ?

Evropa mluvila rusky ?

Sir Lancelot | 28.11.2012

Je historicky dokázáno, že většina evropanu kteří zde žili a z nichž pochazeji například i Češi, byli Keltové, každý z nás má v sobě jejich krev a nepamatuju si, že by keltové mluvili rusky :) Pan " Yehuda " zrejme zabloudil v uličce historických anlálu mezi sci-fi fantasy z Běloruska :))

Re: Evropa mluvila rusky ?

Fakticky? | 08.05.2015

To jako fakt? Já zas myslel, že keltský kmen Bójů, který pobýval na území naší dnešní republiky odsud zase odešel, a to ještě před začátkem našeho letopočtu. Došel na území dnešního Švýcarska a tam se spojil s jiným keltským kmenem - Helvéty - proti Ceasarovi. (Toto není otázka, je to myšleno jako ironie)
Tak nevím, co je větší sci-fi, jestli si myslet, že celá Evropa v pravěku mluvila rusky, nebo že Češi jsou přímými potomky Keltů.

Re: Evropa mluvila rusky ?

aaa | 04.05.2016

A kdo to prosim historicky dokazal?Mel bys te si o teto problematice neco nastudovat :-)

Re: Evropa mluvila rusky ?

eM | 19.11.2016

Ty důkazy bych chtěl vidět. Poprvé bych konečně viděl něco neviditelného.

Rusky?

Yehuda | 23.10.2012

"Celá Evropa ve starověku hovořila rusky.. ", stejně tak by bylo možno napsat českynebo chorvatsky. Stará slovanština ("praslovanština) byla společná ještě všem budoucím samostatným slovanským národům, o ruštině nemůže být řeči! :o)

Re: Rusky?

Přemek | 29.08.2015

Tak jest. Ona Velká Tartárie, obsahovala silný (pra)slovanský prvek, o čemž svědčí zejména čínské artefakty, jež uvádějí obyvatele se světlými vlasy vysokého vzrůstu a kulatých obličejů s vousy. To, že se o Velké Tartárii historici nezmiňují, je pouze důkazem, že nepohodlné je třeba z dějin vymazat.. Ostatně stačí příklad českého husitství, které se stále příčí mnoha z těch, kteří by rádi odpustky, církevní bohatství a manipulaci s lidmi. Propaganda světem vládne.

Přidat nový příspěvek