Krach eura a Evropské unie

Gary_North , 24.09.2011

 

Evropská monetární unie je v rozkladu. To bude následováno rozpadem Evropské unie.

Zastánci a pisálci v žoldu NWO to unisono popírají. Plánovali EU od konce první světové války. Aktivně tuto tajnou agendu implementovali od roku 1950. Použili ekonomickou unifikaci jako past. Háček politické unifikace byl vždy uvnitř návnady ekonomické unifikace.

NWO čelí hrozbě, že ekonomická návnada se stane jedem. Evropský měnová unie (EMU) je založena na společné centrální bance (ECB) a společné nekryté měně (Fiat money). Ale bez společného systému vlády nemůže fiskální unie existovat. Nemůže existovat centrální plánování podle Keynesiánské ideologie.

 

Nacionalismus vyvolaný keynesiánskými měnovými manipulacemi vedl k řecké krizi. EMU se opírala o nepravděpodobný předpoklad: moudrost evropských bankéřů, kteří strávili své kariéry v regulovaném domácím (jednoho státu) prostředí. Dosud vždy mohly velké banky spoléhat na svou centrální státní banku ohledně sanací. Ale v tomto novém bankovním pořádku, ECB nemá potřebnou pružnost, aby sanovala všechny velké národní banky, které jsou nyní ve velkých problémech. Členové rady ECB, kteří jsou členy osy Německo-Holandsko, mají za cíl méně peněz v oběhu a stabilnější ceny (nízká inflace). Správní rada ECB musí hledat kompromisi a debatovat, to zabere nějaký čas a prodlužuje to časy reakcí.

Stranická linie EU a ECB je taková, že žádný problém ohrožující unii neexistuje. Trvají na tom, že současné problémy jsou dočasné.

Tuto písničku jsme slýchávali už dříve.
 

Rozpad komunismu

Největší událost mého života byl rozpad SSSR 31. prosince 1991. Komunistická říše padla bez jediného výstřelu. Členové politbyra vytunelovali stranické účty a poslali si peníze na své účty do Švýcarska. Zprivatizovali největší podniky, takže oni a jejich svoloč neuvěřitelně zbohatla.

Druhá největší událost bylo rozhodnutí Deng Xiaopinga v roce 1978, uvolnit čínské zemědělství. Vedlo to k největšímu ekonomickému růstu v moderní době. Nic takového se nikdy dříve nestalo takovému množství lidí.

Komunismus byl nejsilnější ideologií tyranie v lidské historii. V SSSR operativně selhal za 75 let, v Číně operativně selhal za 30 let.

Peníze svedly strážce proletariátu. „Nevyhnutelné“ vítězství socialismu bylo odhaleno jako gigantický podvod. Mesiášské náboženství marxismu se potopilo se dvěma komunistickými loděmi.

Satelitní fotografie Korey – jasná světla na jihu, a jedno světélko na severu – je nejvýmluvnějším epitafem komunismu, jaký existuje.

Nyní se odehrává další vítězství svobody nad centralizovanou politikou. Scénou je Západní evropa. Nepovede se to zvrátit. Nejopečovávanější dítě NWO – Evropská Unie – se začala rozpadat. Nic to nezastaví.

Na Západě je mnoho těch, kteří to popřou. Existují také tací, kteří od roku 1992 až dodnes tvrdí, že kolaps komunismu v SSSR byl jeden velký podvod. Říkají, že komunisté jsou stále u moci. Tito lidé si neumějí připustit, že komunismus prohrál. Jako původní komunisté věří v absolutní svrchovanost politické moci. Věří, že Západ nemohl nikdy vyhrát, protože komunisté byli lepší v intrikách a měli lepší zbraně (vojenskou sílu). Ale Západ vyhrál, protože komunističtí pohlaváři vzdali sen socialismu a šli za penězmi.

Dovolte mi říct, jak vím, že komunismus kompetně selhal. Za prvé, nová vláda Ruska změnila názvy měst na původní předrevoluční. Kruščov udělal něco podobného v roce 1961 při de-stalinizaci – vrátil původní jméno Volgogradu. Indikuje to přesun těžiště moci a povahu politiky. Jména měst byla svědectvím vládnoucí moci. Proto byla změna jmen po roce 1991 významná.

Za druhé, dav strhl sochy sovětských vůdců.

Pád Sovětského svazu nebyl žádný podvod. Bylo to skutečné. Bylo to před dvěma dekádami.

Nyní přichází další pád.
 

Od kolapsu k rozpadu

Zopakuji to znovu: kolaps Evropské měnové unie (EMU) bude následován rozpadem Evropské unie.

EMU se nachází v kolapsu. Pár sloupkařů na Západě to nyní začalo přiznávat. Nicméně v celkovém obrazu se stále udržuje stranická linie EU byrokratů: „řecká krize je jen dočasný problém. Bude vyřešena s pomocí EU, MMF a ECB“

 

Problém se stranickou linií je v tom, že situace v Řecku začíná být explozivní. Krátkodobé úrokové míry jsou přes 100% což indikuje ztrátu důvery investorů ve schopnost řecké vlády splácet úroky v eurech. Kdyby měli EU, ECB a MMF plán, jak vyřešit tento problém – neschopnost splácet dluhy v eurech – už by ho implementovali. Neustále ohlašují nové dočasné překlenovací půjčky. Tyto jsou ve skutečnosti černou dírou. Každý by to měl vědět, ale ne každý se podle toho chová. Nadějě a strach jsou nyní na evropských trzích vyrovnány, oproti státním rozpočtům.

Naděje se změní ve strach, jakmile se realita ukáže naplno. Co je realita? Velké evropské banky skoupili řecké dluhopisy, protože předpokládaly, že EMU zabrání platební neschopnosti Řecka za každou cenu. Ale je nade vší pochybnost jasné, že přesně tam Řecko směřuje. Platební neschopnost je drasticky nevyhnutelná. Černá díra je bezedná.

Euro je výkladní skříní evropské unifikace, stejně jako je evropská unifikace výkladní skříní NWO pro světovou unifikaci, sen Trilaterální Komise. Euro bylo nacpáno do chřtánu evropských národních centrálních bank v roce 1999. Předtím měly významnou nezávislost. Národním politikům se také nelíbilo, že už nebudou mít v monetárních otázkách své země skoro žádný vliv. Musejí tedy přesvědčovat úředníky ECB, aby se držela politiky, který umožní udržet národní blahobyt a sociální politiku.

Ten svět je nyní pryč, ale domácí politici PIIGS (Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko, Španělsko) zemí by si ho přáli obnovit. Voliči je tvrdě tlačí, aby odmítli „úsporné“ balíčky, které jím tlačí do chřtánu ECB a MMF.

V Bibli je psáno „Bohatí vládnou nad chudými, a dlužník je sluhou věřitele“.

Ve zkratce, věřitelé chtějí na dlužníky uvalit úsporná opatření. Avšak voliči v daných zemích chtějí úsporná opatření zavést pro věřitele. Nechtějí, aby jim věřitelé diktovali jejich úsporná opatření a likvidovali sociální stát.

Určité zájmové skupiny ostrouhají. Stranická linie EU, ECB, MMF je taková, že ostrouhají pracující v zadlužených zemích. Stranická linie řeckých odborů je taková, že ostrouhají byrokraté EU, MMF a ECB. Politici v zemích PIIGS deklarují, že pokud jim EU, MMF a ECB půjčí další (a další, a další, ...) peníze, neostrouhá nikdo. Komerční banky chtějí, aby pro ně EU a ECB sloužila jako věřitel poslední instance , takže když PIIGS země zbankrotují, bankéři nepříjdou o své bonusy, protože to „zatáhne“ EU a ECB. Voliči v Německu nechtějí o sanaci Řecka nebo PIIGS zemí, nebo sanaci bank ani slyšet.

Stoupenci NWO lomí rukama a prosí, „tak tvrdě jsme pracovali, abychom to protlačili. Ještě jsme s našimi plány neskončili. Nyní se nás voliči pokoušejí odstavit. To prostě není fér!“

zdroj: Busted Europe, Euro and the European Union Are Going Down (MarketOracle.co.uk)
 

Z jiného článku:

(Economic Collapse, Financial Manipulation and the Dollar Crisis)

...

V nejlepším případě ztratí evropské banky a věřitelé v případě bankrotu Řecka 50 procent investovaných prostředků do řeckých dluhopisů. Pro řecko je vyhlášení 100% splatební neschopnosti jedinou cestou ven, stejně jako pro další země ze skupiny PIIGS (Irsko, Španělsko, Itálie, Portugalsko, Řecko). Ztráty budou kolem 4-6 triliónů dolarů (4 – 6 tisíc miliard dolarů). Nejenže je mnoho evropských bank insolventních už nyní, ale budoucnost slibuje jejich totální kolaps. Banky dělaly všechno špatně, očekávajíce, že to za ně někdo vždy zaplatí. Pokud tyto banky nepadnou, budou znárodněny a opět to zaplatí daňoví poplatníci. Tato krize, která je již v plném proudu, je mnohem horší než ta z roku 2008 a mění se v permamentní krizi, protože nikdo nemá odvahu systém vyčistit. Vidíme ECB, která již přestoupila svůj mandát a začala skupovat národní dluhy členských zemí (monetizace dluhu = ekvivalent tištění nekrytých peněz). Velkou otázkou je, kdo za tyto nákupy zaplatí? Zjistíme to 29. září, kdy bude německý Bundestag hlasovat o účasti Německa. Pokud řeknou NE, evropský finanční svět se ocitne vzhůru nohama. Pokud řeknou ANO, můžeme v Německu očekávat povstání a anarchii. Naše zdroje nám hlásí, že návrh nejspíše projde. Pokud by neprošel, bude záměrně vyvolána válka s účastí Řecka, Turecka a Izraele, na odvedení pozornosti a přinucení evropských zemí k sanaci Řecka a dalších zemí.

...


 

Diskusní téma: Krach eura a Evropské unie

MXavp65Kg

PypeJedeLem | 15.10.2013


Přidat nový příspěvek