Konceptuální moc, mýtus či realita?

 

aneb "Kdo určuje dlouhodobé strategické cíle naší společnosti?"

Současné uspořádání státu rozeznává tři typy moci: zákonodárnou, výkonnou a soudní.
Některé univerzitní fakulty uvádějí ještě čtvtou, mediální moc (nahrazuje zčásti dřívější ideologickou).

Nyní série (ne)vhodných otázek (zda vhodných nebo pro někoho tzv. společensky nevhodných záleží na úhlu pohledu):

- lze řídit, "menežovat" atd., pokud není určen cíl řízení? (nelze, je to jakoby člověk sedl do taxíku a neřekl, kam se chce dostat - bez existence cíle(ů) nemá řízení smysl)
- je v ČR prováděno nějaké řízení na státní úrovni? (bezpochyby, pokud by nebylo, máme anarchii)
- pokud je řízení, musí tedy existovat cíl(e) a koncepce řízení, nebo být realizován nějaký druh samořízení.
- mají některé ze tří(čtyř) oficiálně uznávaných typů moci v popisu práce stanovování cílů a koncepce řízení = vyjádření dlouhodobých strategických zájmů společnosti? Nikoliv. Zákonodárná moc, zákony jsou jen nástrojem realizace určité koncepce, tuto koncepci však zákony netvoří, jen pomáhají realizovat a chrání ji (konzervují).

Druhů moci je ve skutečnosti pět, nad zákonodárnou stojí ideologická moc, a nad ní ještě konceptuální moc. Ideologie je opět jen nástrojem konceptuální moci, má za úkol dát konkrétní koncepci lákavý obal "pro masy" - obal prodává... - přičemž ideologií deklarované cíle se nemusí shodovat (a často se neshodují, v případě současné tzv. biblické koncepce globalizace se neshodují nikdy) s reálnými cíly koncepce, kterou ideologie obaluje. Jedna a tatáž koncepce také může mít mnoho ideologických obálek, které můžou být zdánlivě protichůdné (od "pravice" po "levici", od tržního kapitalizmu po marxizmus...).

Stanovování cílů a koncepce řízení, tj. určování strategického dlouhodobého směřování společnosti má v "popisu práce" až konceptuální moc (podrobněji viz tzv. plná funkce řízení a materiály Koncepce sociální bezpečnosti, konkrétně Dostatečně všeobecné teorie řízení).

Otázka na zamyšlení - kdo, nebo co, tedy určuje dlouhodobé strategické cíle, směr vývoje naší společnosti? Například konkrétně České republiky. Ať už je to v praxi realizováno strukturně, bezstrukturně či oběma způsoby zároveň, tj. zda se jedná o spíše řízení, nebo spíše o "instalaci" a kontrolu vhodného režimu "samo"řízení společnosti

Otázka tedy nezní "zda" (mýtus či realita), ale "kdo/co" - neboli otázka identifikace objektivního jevu.

 

aktualizace: bezstrukturní řízení globální konceptuální moci a její dopady a omezení jsou nastíněny mj. ve studii „Arbitráž“ hlavy štátu ako osnova pre „rozhodovanie“ vo vzťahu k elitárskym klanom


 

 

Diskusní téma: Konceptuální moc, mýtus či realita?

Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

Vasiľ | 13.11.2013

Len malá otázka z čírej zvedavosti:
Prečo pok-rok a nie po-krok, príp. po-k-rok?

Re: Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

Lux | 14.11.2013

Ahoj Ba-si-leos..:)

Opičím sa síce po udovi (ak si dobre pamätám..:-) ), ale skús si vyhľadať, čo tie dielčie proto-jazykové sk-Ra-tky znamenajú v starovekých jazykoch.Tvoji rodičia Ti nie nadarmo dali oné mienko do archiválií...:-)

Sledujem, že si hĺbavý, čomu by zodpovedalo to ba (va) zo starogréčtiny, ale nechodíš na podstatu veci - asi to "si " v mene..
Lebo leos idú úplne na doraz...:)

Ale to cháp len na odľahčenie ..

K otázke:

U Bezáka mi jednoducho vyskočili obrazy rocku (roku-povedzme gúľajúci sa kameň je deformácia..okrem iného, alebo v iných jazykoch napr. ruštine je rok aj napr. osud, prípadne s neblahými následkami), pri deformácii vnímania aj mladšej generácie napr. na rockovom festivale Pohoda s ma-est-rom Hríbom :

"Boh je najväčší P(p)ohoďák".

Samozrejme, každý si to môže vyložiť ináč, ale ja to vnímam, ako úplne jasný hlboko deformovaný satanizmus, už len vzhľadom na to, akú funkciu daný festival pod vedením judaistu Kaščáka plní..
Či si to dotyčný uvedomuje, alebo nie, tak to nič na hlbokej satanistickej podstate veci nemení, ak chápeš...

Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

Petr | 13.11.2013

Děkuji za jasnou odpověď.
Ps. Nějakou intervenci z "vyšších míst" v možnosti posunu výsledného vektoru obyvatel naší matičky Země směrem k lidskosti neočekáváte ? Pokud nikoliv, pak soudím, že těch několik "přechodových" generací je ještě hodně optimistický předpoklad. Žádné signifikantní "vnitřní rezervy soudobého lidstva" k autoposunu moc nevidím. Ale možná se pletu, hapruje mi pravá hemisféra - vím o tom:). Ještě jednou díky.

Re: Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

Lux | 14.11.2013

Ahoj Petr,

v jednej múdrej knihe zjavení z vyšších úrovní Vše-vesmíru sa píše: "Boh nemení to, čo prichádza s ľuďmi."

Dáva len spätnú väzbu, či z-vie-ra-tká,
polozvieratká ... sú na horšej, či lepšej ceste...
Je to teda len a len na nich, aby sa dlho nehrýzli do vlastného chvosta, keď sa už viackrát v minulosti silno pokúsali a niekedy aj z toho až zošaleli.

Majú internet, kde si za pár hodín môžu nájsť takmer čokoľvek, čo kedysi stálo aj niekoľkotýždenné úmorné hľadanie infa v nejakej väčšej biblio-théke, ak to nebolo zahermetizované..
Ide teda o to čomu veriťa ako to správne chápať, aby sa pozitívne ľudské matrice vylepšovali a tie negatívne nulovali.Preto je tu aj táto webstránka, aby sa mnohí mohli aspoň trochu zorientovať.

Bude treba prestať veriť rôzným pastierským, politickým... autoriťkám, či všakovakým vykladačom pravdy, mééédiálnym kaukliarom, ktorí dnes nahradili chrámové mystéria a vytvárajú kult-ové stereotypy spracovávaných biorobotov..

V pozadí mi akurát beží "vysoko" intelektuálna beseda maestra Hríba - Lampa. Keď tak počúvam ten "slobodne" zvolaný "riadiaci" zbor židov, tak sa mi chce silno smiať.

Veď už naši starí predkovia vedeli, že pod lampou býva najväčšia tma... :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

Ahoj Luxi, | 15.11.2013

Ano souhlasím s Tvými slovy ohledně Božího zasahování do lidských věcí. Na zvážení jsou však (předpokládám) vlivy z "meziúrovní", abych se tak nějak jednoduše vyjádřil, které by nám s nějakou tou inovací mohli pomoci. Ale i tak souhlas v tom, že je to zejména na nás, nehledě na jakoukoliv případnou pomoc odkudkoliv.
Internet - jsem u jeho zrodu (u nás ne v USA:) od začátku a tak si troufnu tvrdit, že o něm (ostatně jako i o mnoha jiných prostředcích) stále více platí - dobrý sluha ale zlý pán - přesně jak píše - co brát v té rychle narůstající záplavě in/dez-informací za bernou minci ? To vidím jako docela vážný problém. Jak se píše v DVTR - velmi rychle jsou paměťové kapacity přetíženy a to ještě spíše dez-informace než validními in-formacemi a to ještě u zvídavé menšiny než masy nemyslících uživatelů. Bez nějaké formy efektu 100. opice si neumím představit, jak by tito občánkové mohli dosáhnout na povědomí o tom, že s tímhle pozemským stavem není něco v pořádku. Bohužel o probouzení lidstva z ohlupovací letargie slyším už příliš dlouho na to, abych mohl konstatovat, že to koreluje s - mou osobou identifikovanou a tedy subjektivně-objektivní realitou. Na druhou stranu jsem se už naučil - sám sobě tak trochu nevěřit, což mi umožňuje zůstávat v otázkách výsledku emancipace lidstva t této epoše mírným optimistou.

Díky za komu-nika-ci:)

P.s. říká se křesťanství má v kořenech trojici, budhismus čtveřici a GP pětici. Tak čekám, jestli se nám ty vlajky budou měnit:)

Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

Miroslav | 14.11.2013

Ďakujem Lux za tvoj názor.
Cítim rovnako, ako ty.
NWO má skúsenosť miliónov rokov a podľa mňa nič nenasvedčuje tomu, že by dnes nerežírovali svet podľa svojich predstáv.
Ešte jedna dôležitá poznámka.
Hneď ako som sa zoznámil s KOB, všimol som si jednu podstatnú skutočnosť.
Ich časová os siaha len po Egypt, akoby pred tým časom bolo všetko v poriadku.
Žeby si nevšimli autori KOB takú dôležitú skutočnosť?

,,NWO už má históriu pekných pár možno i desiatok miliónov rokov, ak uvažujeme podľa množstva artefaktov, ktoré sa neustále nachádzajú všade po matke Ma"

,,Ilúzie o tom, či povedzme 1055. Cecil Rhodes alebo 2057. Abramovič, či vo Forbese teraz 1. Vladimír Vladimirovič Putin zmenili alebo zmenia túto planétu sú vysokou fantastikou.
Rozhoduje kolektívne podvedomie (alebo pre ruskojazyčných nevedomie) celého spektra osadenstva planéty Ma."

,,Ak laicky - na úrovni stredoškolskej fyziky a matiky - poskladám výsledný vektor z množstva cca 7mld. parciálnych, tak dostanem obraz podobný dnešnej neutešenej spoločnosti.

Žiaden voj-vodca tudiž tých opičiakov v bojovom okupovanom poli nikdy nemôže nahradiť.

Čaká nás ešte niekoľkogeneračný posun vektora k ľudskosti."


Re: Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

udo | 14.11.2013

Milióny rokov? čo tým myslíš?..veď času v tomto zmyse niet :)
Ako môže mať koniec to, čo začiatku nemá?
To je kameň uholný, skutku véda.
Ako len motivovať opice zísť zo stromu?
..občas dáka padne a rozbije si tanier i s držkovú
Aj strom, les raz.. na prach zmení sa
a zomrie ten, kto ne-prispôsobí sa.
Kto hru uhádne, vidí dopredu,
no ak seba-, prevýši sve-domie, raz príde "čas",
keď dieťa nezoženie náhradu.
Naopak to asi nejde, tak veru.

Ešte raz..
Skutočné sebavedomie môžeš mať iba ak máš svedomie,
no naopak to nejde..tak veru

Pozri si napr. analytickú prácu KSB "Smutné dedičstvo Atlantídy"..na tebou spomenutú tému..

Civilizácii mohlo byť na zemi aj viacero, no dnešná je asi najviac technokratická.
Oveľa ľahšie sa vyškolenému a šikovnému sociánemu inžinierovi riadi systém protézno-telepatických egregorov, ako internet, ak chápeš.

Presne naopak, ako sa ovciam snažia dnes nahovoriť.
Vzájomná podmienenosť úročenia a technického rozvoja(noosféry) je len ďalší bezpečnostný automatický mechanizmus vývoja opíc smerom HSS.
Preto skúšali v "predkolumbovskej amerike" j-elitá zákaz kolesa..

Védická kultúra sa tiež zvrhla na takmer bezvýchodiskový elitárny režim. Pozri napr. na indický šialený pôvodom védický kastový protofašizmus. Ťažko ba-ra-he-man-ov ospravedlniť. Nemali na to právo, no "Člověka to pokouší, když je takřka mezi zvířaty.."

Predstavte si, že by ťa "osud" zaniesol ako stroskotanca, preživšieho nejakú kata-strofu na pustý ostrov medzi domorodcov s tvojimi dnešnými znalosťami(+niečo naviac) a stovky slečien v kokosových rúškach by vás mali za "Boha".

Ovládol by si sa nehrať tú rolu?
Veď oni to chcú, že?
Ak sa im aj niečo snažíš vysvetliť, naučiť, stereotypy starého šamanizmu sú u "zverencov" mocnejšie.
Vykašleš sa na to, spravíš pár decák a budete si po generácie predávať isté informácie..

Predošlé civilizácie tu, či inde, riešili na danej etape vývoja rovnaké problémy(príležitosti), ako my. Ak prešli cvičenie a pridlho neopakovali, pridali sa k ostatným a ak nie..
To sú asi niektoré z trosiek, ktoré si spomínal.

Védy boli tiež strašne zneužité, no je v nich tak, ako aj v biblii veľa múdrosti. Otázkou je, či vieš rozlíšiť pravdu od lži.
Či ovládaš takú techné-logos, rozprávkový to meč,
vytiahnutý z kameňa mŕtveho
(temer nehybného),
ktorý hlavu na-dobro drakovi odtne,
do pošvi zarazený bude,
konáre vyženie, stromom sa stane
i plody rajské svet(l)u prinosí..
tak, ako rokov tisíce vánok jemný šveholí,
do uší tých, čo po lese.. chodia bosí
a kúpu sa v sviežej rose.
I ten správny meč volí.
Ako Tri-stan, či Boj-aj-ja,
no najlepšie oba-ja.

Re: Re: Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

Petr | 15.11.2013

Mohu požádat o upřesnění jednoho aspektu Vašeho textu ?

Když sebe-vědomí pře-pere svě-domí, přijde čas...

S jakou představou toho, co vlastně v tento (pro chybující subjekt evidentně nepříjemný) čas přijde, pracujete ? A kdo zde vlastně chybuje (ve smyslu - která složka člověka je zde, za nastalý stav, odpovědná) ?

Předem díky za reakci

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

udo | 15.11.2013

Hneď Vami uvedenou formoupod je predsa vysvetlenie..

Na plytkejšej úrovni ide o "osobné" problémy tímu GPP,
trpiaceho aktuálne problémom s dnes rozšíreným názvom Team
(Toll, Ein Anderer Macht es)
GPP dávno nie je tým, čo býval.
a trčí v diere..ako mýval..
Naozaj by sme asi nemali jeho možnosti príiš preceňovať..
bu-bu-bu..viac komplikácii nám robí jeho opar, ako oni sami.

K textu a jeho zjednodušeniu.
Môžete si to v tomto prípade interpretovať aj napr. tak,
že prví histórickí šamani..neskôr, po sformovaní písma "kňazi", ašpirujúci na konceptuálnu moc(riadenie globálneho h-isteÓrického procesu koncentrácie prostriedkov moci), odovzdávali nahromadené svojim ideologickým(občas aj fyzickým) potomkom..no nie len, avšak to by bol ďalší príbeh..

Ich "dietky" ale, pokiaľ sa príliš presýtili Egom(geo, alebo Ja centrizmom..),
automaticky počali strácať moc.
Internet..technokracia totiž isto nie je mechanizmom jediným z dielne Vis Maior na tému bezpečnosť..
"Dediči" tak boli nútení hľadať rôzne protézy, proxy-systémy a pod, imitácie Ka, Ak chápete.
No každá z nich má svoju "životnosť", to tiež viete.

Preto spomínaný "zákon času".
Oslobodí sa od neho len ten, kto chápe, čo je to "čas".
Navyše je hlavne tento zákon morálne podmienený.
Preto sa hovorieva správne aj:
"Sloboda je vedomá nevyhnutnosť".
Končí pri vedomí..uvedomení si dostatočnom..objektívnej reality..že svet sa netočí kolom mňa..

Podvedome si každý môže vnímať čo a ako chce..každý prirodzene vníma jedinečne..
No keď obraz chcete u-, či po-chopiť, začnete mu dávať Slovo(Logos)=kód-Mieru,
Keď s niekým chcete dohodnúť sa.. na smere, k Cieľu
A on obraz iný pod kódom stejným vidí,
Ktože nesie potom, na vojnách tých viny?

Vo formulácii symboliky
tej sekvencie obrazov básničky, čo ste si vybral,
je mnoho úrovní a nie každá je výhra..
Naznačil som niektoré a zopár nie,
Aby napätie tu trochu vytvoril som,
potenciál medzi riadkami pre tých,
ktorým vskutku o život večný,
nad“časový“ a nie len hru pre hru ide.

hRa=had(symbol procesu)..
hádať..a presnejšie uhádnuť svetlo,
pravdu, večno tu na tejto zemi ..jesto,
kde vôbec nie sme opustení.
Bo načo je hra, keď nikto neuhádne,
Uhádnuť by nemal..
To pod-vod jasný a signál presný pre toho,
Kto námahu, vôľu čo i malú, selskú vy(í)-dal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

Petr | 16.11.2013

Děkuji za od-po-védy, myslím si že (alespoň některým kódům) rozumím, když kombinace poznatků jako:

1. "Čas" - ve smyslu dědičných cyklů - kopie z kopie není originálem - pracuje "jako matrici rozežírající rakovina" proti GPP, a proto - neopakujme jejich chyby.

2. Vyřešení hádanky není jimi podmíněné, meč (excalibur) můžeme "zprovoznit" vlastními prostředky.

3. Pochopení, že zde žádný boj mezi nimi a námi není, pouze naše úsilí/řízení vlastního života není doposud natolik dostatečné/koordinované (ve všeobecnosti), aby jsme slezli ze stromů.

By nám mohlo napovědět, jak se Rubikova skládá.

Re: Vektor cílů GP ?

udo | 17.11.2013

1.Čas je subjektívny pojem.
Neide v tomto zmysle o bjektívny proces,
ale o pomer dvoch procesov, z ktorých jeden považujem(znova subjektívne, resp. po konsenzuálnej dohode danej skupiny ľudí,..civilizácie) za etalón.

Ak dostatočne rozpoznám, vyhodnotím a používam objektívny proces(a nie ilúziu), kontrolujem=riadim čas a automaticky som schopný v ňom chodiť, cestovať do oboch strán..či všetkých.

Malo by logicky ísť o nejakú formu podľa možnosti dominantného procesu, resp. komplexu(supersystému) objektívne dominantných procesov.zvolenej časti uni-vers-a a najlepšie vesmíru celého.
Inak sa nachádzam v ilúzií, ktorú kontroluje zákonite n-tita, čo chápe viac základných parametrov(v starších textoch: "kameňov uholných").

..a áno, vyzerá, že „čas“(komplex vzájomne previazaných objektívne dominantných procesov) nepracuje pre mono-pol ega. Zneužijú jeden a príde ďalší..ra-na. So Strojcom karty hrajú. Nemôžu vyhrať a sú len používaný ako motivácia. Samozrejme plebs svojou neaktivitou trpí zbytočne. Preto neustála akcentácia absurdnou kedysi „potrebnosťou, mys-tikos utrpenia“ pseudocirkvami a dnes „prirodzenosťou osobného zlyhávania človeka“..cielená systematická deformácia vnímania pojmu „ľudský faktor“ sociálnymi inžiniermi.

No tak, ako sa strojením hierarchie moci zaoberali „elity“,
riešil..tvoril..stroj civilizáciu vždy sám národ..bežný ľud.
Ako strom a jeho lístie, čo v zime opadá..Na jar nové vyraší.

2.súhlas. Dodatok i bez nich, no môžeme ich využiť..ich vedomosti, skúsenosti..pozorovať, skúmať GPP.
..a s pomocou Strojcu Uni-vers..VM

3. Isto, v hlbšom zmysle by sme GPP nemali zbytočne dávať príležitosť,
pokušenie robiť z nás otrokov. Ak nie oni, ešte „dlho“ bude motivačný faktor potrebný
a podobný jav by sa mohol v inej forme opakovať, i keby GPP „fyzicky zanikol“..
Avšak na uvedenú činnosť(na zneužívanie svojho postavenia) nemajú objektívne morálne právo.

Predbiblické:
„Po ovocí poznáte ich“
platí o to viac pre GPP v ich pozícii.
Dnešné globálne problémy sú v prvom rade dielom jednoduchého chápavého,
no egoistického myslenia Globálnej klobásy..jelita..
a až potom dielom nečinnosti=hlúpej naivity (nie)ich košiara.

Nikdy nemá zmysel bojovať PROTI niečomu(včítane GPP).
V podstate synov Človeka je bojovať ZA niečo.
Tiež ide o masovo vy-, a presnejšie zne-užívaný stereotyp.
Jelito „elít“.. chce len moc..
a..jeho pernoféria vie zväčša iba čo nechce..
keďže na hovorenie o svojich skutočných cieľoch
má v dnešnom asociálnom systéme so zakrytým kódom podprahový zákaz.

Ako sa hovorí:
„Nemôžete svojim ovciam predsa priamo vysvetliť,
čo s nimi zamýšľate urobiť.“
Stádo by inak i baču rozdupalo..

4.Áno Rubikova kocka je pekný príklad pre vizualizáciu práce mat(r)icového inžinierstva.
Osobne ich(matice..kulturologické tenzory) vnímam ale so zaoblenejšími hranami..
Niečo ako logo wikipédie..ak chápete..dobré logo-s..

Dik za podnet.
Snáď náš rozhovor dá aj ostatným niečo..
u.

Re: Re: Vektor cílů GP ?

Miroslav | 17.11.2013

...ďakujem určite dal, potvrdilo sa mi moje chápanie spôsobu ako von z problémov.

,,Nikdy nemá zmysel bojovať PROTI niečomu(včítane GPP).
V podstate synov Človeka je bojovať ZA niečo."

Otázka, prečo ste vy osobne udo už dávnejšie nerealizoval stránky na tému DOTU ?

Re: Re: Vektor cílů GP ?

Petr | 17.11.2013

I já (kdo jsem já ? - ve smyslu naší diskuse :) děkuji za plodonosnou výměnu.

ad. Aspekt času

Složení mozaiky na rubikově kostce = "Ztráta času" a ta s sebou přináší i "ztrátu osobnosti" - jak říkají budhisté - Ty jsi jen jiné já - když každé žije simultánně teď a tady, ale každé mj. i je jinak staré:)
Kvízová otázka do pléna - kolik ti je let, adepte a jaké je Tvé jméno ?

P.

Re: Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

popolvár | 14.11.2013

podla môjho názoru casová os KOB siaha len po Egypt z toho dôvodu, ze autori KOB riesia problematiku aktuálnej konceptuálnej moci, resp. jej nositela, tvorcu... vo vztahu k nasim regiónom.

Re: Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

taurus | 14.11.2013

"Čaká nás ešte niekoľkogeneračný posun vektora k ľudskosti."

-A MOŽNA NENÍ TŘEBA GENERACÍ, - řekl zamyšleně Sergej, a je třeba BOŽÍHO SVOLENÍ...
(z kníhy ROK PROROKA)

P.S.čímž jí zároveň doporučují, čte se jedným dechem.:)

Re: Re: Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

popolvár | 15.11.2013

je tá kniha aj v elektronickej podobe? Ak áno, prosím link a meno autora. Dakujem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

popolvár | 15.11.2013

...a poprosím, aký je význam slov: Опекуны, опекуна, опекуну, опекунствo. Dakujem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

popolvár | 15.11.2013

... a este tento výraz: "что бы ни делать, лишь бы не работать"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

Hox | 15.11.2013

kniha: http://lib.rus.ec/b/350242/read#t1

"opekunstvo" je dle mého patronát, zmíněná fráze - dělat cokoliv, jen ne pracovat.

měl bych taky dotaz - název knihy znamená čistě "osud proroka", nebo jsou možné i další výklady?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vektor cílů GP ?

taurus | 16.11.2013

Rok - nevyhnutelný osud, takový "damoklův meč".
Existuje slovo "suďba" - neutrální, a záleží na tom jak jí obarvíš.
Kdyžto rok, se používá v negativním smyslu.
Třeba "zlověstnýj rok", nic dobrého.

Re: Vektor cílů GP ?

Vlk | 13.11.2013

z predhistorickych casu je povedomost o mnoha "mytickych" mirovych spolecenstvich a risich,ktere nakonec byly potlaceny nasilim,neboli valkou a vojenskymi akcemi-tolik jako odpoved na tuhle vetu-"Kdyby britská vláda byla absolutní, jaký by potom mohl být důvod pro válku, a kdo by se o ni mohl pokusit?


Re: Re: Vektor cílů GP ?

Petr | 16.11.2013

Podobně jako v Atlantidě - občanská válka je možnou odpovědí.

Putin a KOB

taurus | 12.11.2013

Aby už nedocházelo k ruzným spekulacím, ví Putin o koncepcí, či neví, podívejte se na video s Petrovym, kde on sám na kameru říká, že koncepcí Putinovi vlastnoručně předal, mluvili spolu o ní a podle hodnocení Petrova, Putin postupuje v duchu a v souladu s koncepcí. Dokonce používá jejích věty.

.Петров К П о Путине В В .
http://www.youtube.com/watch?v=VCS_gYakx7Q

P.S. Včera jsem to na youtube objevil čírou náhodou.:)

Re: Putin a KOB

taurus | 13.11.2013

A zde je přednáška Jefimova v FSB
.Управление Миром Лекции ФСБ ( Ефимов ) .
http://www.youtube.com/watch?v=raFJDUXDTMs

Re: Putin a KOB

Hox | 13.11.2013

>Včera jsem to na youtube objevil čírou náhodou.:)
níže v diskusi jsou další zajímavé náhody ze včerejška

Re: Re: Putin a KOB

taurus | 13.11.2013

Proto tam byl ten smajlík.
Jínák, lekce Jefimova v FSB - moje vůbec první seznámení s KOB, po všech těch hledáních pravdy - slovánskými weby počinaje, alternativní historií konče.

Kachna ?

Petr | 12.11.2013

http://www.senatorskykuryr.cz/news/vladimir-putin-pripravte-se-na-valku-/

Re: Kachna ?

Hox | 12.11.2013

Jako by to z ok(n)a vypadlo "sorche faal" (dezinfo sajt)

Otázka

Vasiľ | 12.11.2013

Najefektívnejšie riadenia z pohľadu GP je vhodnou kombináciou bezštruktúrneho a štruktúrneho riadenia, pričom skoro celá práca je prenechaná na perifériu GP.
Podlieha však periféria GP aj priamemu, alebo len bezštruktúrnemu riadeniu danému ich svätou knihou a podobne? Pri druhej možnosti sa periféria GP javí ako nástroj, ktorého fungovanie je pevné dané a zmeniť jeho prácu môže znamenať jeho výmenu za iný nástroj. Pri prvej možnosti, tj. s trochou štruktúrneho riadenia s priamymi príkazmi zase hrozí nebezpečenstvo pre GP - byť v priamom kontakte s objektom riadenia môže byť nebezpečné (ako pri drezúre levov).
Má niekto predstavu, ako to môže v praxi prebiehať, napríklad ak sa GP rozhodne pre krok, ktorý je mimo rámca ideológie, ktorej podlieha periféria GP? Dá sa to vôbec bez toho kontaktu s objektom riadenia? Ani bezštruktúrne riadenie sa predsa nezaobíde bez fyzických - materiálnych nástrojov. Nestačí, aby si dvaja (či dvadsiati dvaja) sadli do miestnosti a dohodli sa na koncepcii. Musia mať aj nejaké páky.
???

Re: Otázka

Petr | 12.11.2013

Já si to vysvětluji tak, že řízená změna ideologie v rámci jedné koncepce je něco jako reakce GP na vývoj organizace společnosti v důsledku "příchodu" do společnosti něčeho, co nazývám INOVACE. Např. přechod z feudálního do kapitalistického systému řízení společnosti je GP řízená změna ideologie pod jednou a téže zde tzv. biblickou koncepcí coby jejich reakce na příchod TRHU na světlo světa. Jako realizační páky slouží GO podřízené složky moci a systémové prvky řízení jako peníze, knihy, internet etc. GP do přímé konfrontace (ruční režim) s periférií nevstupuje a když už, tak možná pouze v situaci nějakého skutečně systémového průšvihu, který má potenciál ohrozit koncepci jako takovou. Ale to ještě kdo ví jestli, jestli na tyto situace nemá předpřipraveny dílčí "zásahová komanda".

Re: Otázka

Hox | 12.11.2013

Způsob řízení GP a jeho omezení je mj. popsán v http://leva-net.webnode.cz/products/arbitraz-hlavy-statu-ako-osnova-pre-rozhodovanie-vo-vztahu-k-elitarskym-klanom/

Re: Re: Otázka

Vasiľ | 12.11.2013

To som čítal. Keby nie, tak je moja otázka ešte negramotnejšia. Mal som z toho pocit, že GP je od svojej periférie hermeticky oddelený (ako vrch pyramídy na tej bankovke) a využíva čisto len neštruktúrne riadenie.
Lenže aj na realizáciu bezštruktúrneho riadenia treba nejaké páky. A na tie páky sa práve pýtam. Najmä tie, čo musí využívať v súčasnosti (izolovať skupinu ľudí niekde v púšti po dobu 40 rokov už dnes nie je také ľahké...).
Vôbec s bezštruktúrnym riadením je problém v časovým oneskorením, čo v neustále sa zrýchlujúcej dobe robí stále väčšie problémy...

Re: Re: Re: Otázka

Hox | 12.11.2013

přesně tak, nejsou schopni reagovat na okamžité výzvy a změny, to co iniciujou má vždy nějaký čas na rozběh a následně "inerci", to lze vidět. Co se týká konkrétních mechanismů, nemám jasno, tak se zdržím úvah, možná někdo jiný doplní.

Re: Re: Re: Re: Otázka

udo | 15.11.2013

jednoducho..
napr. tam(v polygóne), kde zdvihnete úrokové sadzby nad rast HDP..príp.rest efektivity hospodárskeho segnemtu, fkorporácie, firmy..nasleduje úpadok, rozklad spoločnosti. Tam, kde ich necháte nižšie, spravidla rast.

U nás(čím ďalej na východ Európy, tým zámerne dlhodobo vyššie sadzby) banky s oddanosťou maniaka držia sadzby hore, čim si rúbu konár pod sebou. Logicky ide o politické rozhodnutie "Klubu", negujúce ich vlastný pud sebazáchovy. Padne ekonomika, padnú aj banky..

Iste..vyekzekujú a ukážu svoju ľavú tvár upíra. Potom príde zmena zdola a opätovná..putovná privatizácia do rúk občanov..a tak dokola..alebo človeku podobné opice spozornejú a prerušia ďalší z infernálnych kruhov psrudo-oiko-nomos.
Vytiahnu tekvicu z oprátky a prejdú na normálny bezkrízový vývoj..režim samoriadenia..

Tak riadiš nepriamo cez úrok a naviazanú infláciu tzv.frakčnych rezerv(fiat money). Štatistické sterotypy cez "akčné" a apolepyfilmy..atď..a čo veta: "opica rodí sa už zlá" a pod. učení przniacich meno Nás-arijského.
Asi ako prostitúciou za panenstvo humanitujúcich aparátčikov.

Hierarchie moci

Petr | 12.11.2013

O tom by se dala napsat disertace:) Pro osobní praxi stačí vědět-vidět, že soudobý (polistopadový) koncept řízení ČR je plně konformní s vektorem cílů vytýčeným anglosaskou větví vítězů WW2, kteří přes počáteční odpor Francie nakonec uvedli na evropský trůn poražené Německo, které bylo pozvednuto (podobně jako Japonsko v Asii) do pozice lokomotivy dílčí řídící struktury dnes operující pod názvem Evropská unie, která ovšem sama je řízeným subsystémem ze strany Wall Street -City (kontrolní otázka - kdo a jak řídí Wall-Street ?:). Klíčovým pragmatickým médiem-nástrojem-prvkem řízení (vedle všech typů podprahovek, více či méně otevřených lží (médií) a samozřejmě i tzv. zákonodárství) jsou tzv. peníze a právě jejich současný (adminy GP nezamýšlený) kolaps (ostatní prvky řízení zatím nekolabují) je jistou šancí pro alternativní snahy o celoplanetární (vynucené-nedobrovolné) změny konceptu.

Re: Hierarchie moci

Oracle 911 | 12.11.2013

Ja by som začal pochybovať o tom, že tento kolaps je náhoda, hovorím to na základe toho, že krízy sú nástrojom na inštaláciu nových poriadkov "pre plebs".

V čom ale súhlasím, že KSB má šancu na víťazstvo a keď predstavitelia tohoto konceptu sú šikovný a využijú príležitosti správne GPP prehrá a ľudstvo ako celok vyhrá.

Re: Re: Hierarchie moci

Petr | 12.11.2013

Obecně s tím, že krize jsou zhusta řízenými ději, nesoucími záměr posunout status-quo potřebným směrem nelze než souhlasit. To bezesporu. Nicméně se domnívám, že současný krizový vývoj subsystému finance se jejich tvůrcům přece jen vymyká z rukou. Ne že by nechtěli pohnout status-quo k jedné celoplanetární měně, v tomto by jim řízená krize samozřejmě mohla býti pomocným prostředkem, ale jde spíš o to, že tento posun by se jim přece jen dělal lépe v situaci, kdy otěže drží pevně v rukou a masy nejsou v nespokojeném pohybu. Implementace žádoucích změn ve financích, při plné kontrole ostatních mocenských složek (schopných účinně paralyzovat odpůrce), by pro ně neměl být problém (alá implementace bretton-woodského režimu). Ale jak vidíme, nárůst nespokojenosti davu není prvkem ve hře, který by tyto změny ulehčoval, spíše je komplikuje, což implikuje ztrátu kontroly nad vývojem situace. Tento dílčí závěr (ale možná se pletu) v je v mé mysli podpořen určitou znalostí ekonomické podstaty toho, jak se mohlo udržet při životě více než cca 30-leté deficitní financování provozu hlavního mocenského aparátu GP - USA (na úkor zbytku světa).

Re: Re: Hierarchie moci

Hox | 12.11.2013

ps. "představitelé KSB" je oxymoron, dá se sice říct že Putin dělá kroky, které lze z pohledu KSB úspěšně interpretovat či předvídat, a dá se spekulovat o tom, jestli se Putin o své chápání KSB/DVTR opírá či nikoliv, ale je to vždy o tom, že Putin může reálně jen tolik, nebo jen o trochu více, na co má podporu "zezdola". Zaznobin je zase mluvčí kolektivu VP, nic více, nic méně - zabývá se šířením informací.
"představitelé KSB" zavání "autoritami", a pokud se nějaké "autority" pasují do role "představitelů KSB", už to nebude KSB, ale imitace-provokace.

Re: Re: Re: Hierarchie moci

udo | 12.11.2013

Ak má Putin schopný tím analytikov, musí o KSB vedieť.

Otázka č.1:
Mohol by V.V.zotvávať vo funkcii, ktorú zastáva, bez schopného tímu?

Otázka č.2:
Aký je jeho osobný vzťah ku KSB?

Otázka č.3:
Môže sa za dnešnej situácie postaviť pred médiá a deklarovať svoj názor na KSB?

Re: Re: Re: Re: Hierarchie moci

Hox | 12.11.2013

jasně, bral jsem to +- z obecné roviny, indikátory odpovědi na č.2 jsou také v dostatečné míře. ps. viděl jsem scan dokumentu, na kterém Putin jako hlava FSB odepisuje nějakému poslanci, nebo snad Petrovovi, ohledně KOB a píše, že nemá čas se tím do hloubky zabývat, ale doporučuje Mrtvou vodu k bližšímu studiu pro složky FSB a další struktury, nebo něco v tom smyslu. Nemáš o tom náhodou nějaké informace?

Re: Re: Re: Re: Re: Hierarchie moci

udo | 13.11.2013

Kópiu skenu máš v maily.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hierarchie moci

Hox | 13.11.2013

diky. hodil jsem to online: https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/kob%20putin%2098.jpg

Re: Re: Re: Re: Hierarchie moci

Hox | 12.11.2013

ještě oprava, kroky Putin se dají úspěšně interpretovat skrze DVTR, ne že "..dá se říct, že..."

Re: Re: Re: Re: Re: Hierarchie moci

dodo | 13.11.2013

http://slovak.ruvr.ru/2013_11_12/Putin-komentoval-svoje-liderstvo-v-zozname-Forbes/

Prečo to povedal práve tejto "KBS"?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hierarchie moci

Hox | 13.11.2013

každý si může zvolit vlastní úhel pohledu:
a) náhoda
b) náhody nejsou: Informácia je z pozície vyššieho(a hlavne Najvyššieho, všeobjímajúceho) supersystému v systéme príčinno-dôsledkových vzťahov uni-vers-a, vždy cirkulačne adresná, cielená. Náhoda je v tomto zmysle extremizačne absurdný výraz. Ide len o abstraktné pomenovanie zatiaľ dostatočne nepochopeného javu a jeho miesta v hierarchií vzájomnej previazanosti procesov

neboli jazyk životních okolností, a ty okolnosti jsou v tomhle případě zajímavé... vyšlo to včera, kdy tady probíhala diskuse-spekulace na téma Putin a KSB. Ale KSB je "KSB" jen v češtině/slovenštině, rusky je zkratka "KOB".

Re: Hierarchie moci

Hox | 12.11.2013

častečně souhlas, s výhradami - EU není subsystémem Wall Streetu, lepší by bylo říct, že EU a Wall Street, potažmo USA mají stejné "pány", a k tomu má každý výkonný modul vlastní dílčí cíle a ambice (regionální "elita" atd.)

peníze jsou nástrojem řízení, ale ne tím klíčovým, výše stojí ještě tři kategorie prostředků agrese/manipulace. Neřízený kolaps není v plánu, to je pravda, nicméně řízená demontáž USD jako rezervní měny je ze strany GP zamýšlená, dá se říct pod tlakem okolností... GP nemá zdaleka tolik možností a tolik prostoru jako dříve, posledních 100 let minimálně se mu vše daří jen napůl, nachází se v podstatě v režimu krizového řízení a nucených reakcí, funkci "prediktor" už víceméně ztratil... čili nepřeceňovat, no ale ani nepodceňovat.

Re: Re: Hierarchie moci

Petr | 12.11.2013

No jak se to vezme. Z hlediska finančních toků je EU jednoznačně podřízeno Wall Streetu. Současně souhlas s tím, že mají společné "pány".
Význam peněz je rovněž relativní. Z hlediska psychologie ovládání mas a jejich přístupu k tomuto zajisté systémovému prvku řízení, to je nástroj klíčový. Tím určitě nemyslím že klíčovým je sám.
Těch 100 let problémů je opět relativních. Neztrácejme ze zřetele, že v této době došlo k největšímu technologickému pokroku lidstva možná v celé zde námi uvažované etapě (od pádu Atlantidy) a GP musel reagovat na tyto z hlediska řízení rušivé vstupy. Řekl bych, že se mu to docela dobře dařilo a docela dobře to (nám všem - lidem - ku škodě) ustál.

Re: Re: Re: Hierarchie moci

Hox | 12.11.2013

ono je spíš problém najít něco, kde by plně uspěli, počínaje voděním jednoho nomádského kmene po sinajské poušti před mnoha lety. Jejich kroky mají společný jmenovatel: skoro nic se jim nedaří tak, jak chtěli, a skoro vždy s časovým skluzem. I ten sinajský "pochod" museli ukončit předčasně, což jim přinášelo a přináší periodicky problémy. Z důvodu podstaty jejich koncepce je z objektivních důvodů "pronásleduje" efekt opičí pracky v nějaké formě prakticky neustále, a projevuje se stále více. Nyní došel podle mého stav do bodu, kdy prakticky přiznali krach svého projektu a fakt, že neví jak dále. Chyba řízení za cca 3500 let se nahromadila do kritické velikosti.
Co se týká některých událostí, kde jejich řízení utrpělo krach a museli se následně přizpůsobit novým okolnostem, třeba:
- plán zrušení buržoazního liberalizmu a kapitalizmu marxistickou světovou revolucí: kompletní selhání
- výsledek druhé světové války: zdaleka ne ten, o který usilovali
- trvalá fixace davo-"elitární" společnosti dříve, než dojde ke změně logiky sociálního chování: kompletní selhání
- připuštění vzniku jaderných zbraní a možnosti zničení biosféry Země termojadernou válkou: kompletní selhání z jejich strany
- snaha udržet populaci (počet obyvatel) pod kontrolou: kompletní selhání z jejich strany
- ...

dalo by se pokračovat velmi dlouho.

Re: Re: Re: Re: Hierarchie moci

Petr | 12.11.2013

Dotkl jste se jednoho z klíčových aspektů Ksb, který doufám, že najdu někde blíže specifikován - jak si Ksb definuje povahu (pragmaticky uchopitelně) GP, jak dochází k závěrům ohledně jejich činnosti (monitoring), identifikaci jejich vektoru cílů a z toho plynoucí schopnosti komparovat mezi těmito cíly a realitou. Metafora Odysseova NIKDO pro vážnou práci stačit samozřejmě nemůže.

Re: Re: Re: Re: Re: Hierarchie moci

Hox | 13.11.2013

řekl bych, pochopení obecného chodu věcí, zákonitostí nadřazeného supersystému a pak analýzou z pozice zdravého smyslu a principu "po ovoci poznáte je" či "když to chodí jako kachna, hýká jako kachna, tak to asi bude kachna". Materiálů na to téma je tady myslím už dost, ale roztroušeno na různých místech, takže link na materiál konkrétně o tomto není k dispozici.
jinak, analýzou informací z dostupných zdrojů, žádné "tajemství", ke kterým by měli přístup jen autoři KSB, tady nemají místo. Každý si může ověřit a prověřit.. jen je třeba čas a číst tlusté knihy (a znalost jazyků)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hierarchie moci

Petr | 13.11.2013

Pokud byste měl zájem, mohl bych Vám - k libovolnému (ne)využití - poskytnout vlastní analýzu průběhu 20.století, kterou jsem si osobně sesumíroval v už roce 2005, abych mohl následně monitorovat, jak moc jsem se mýlil:) Pro studijní účely by možná mohla být zajímavá i pro čtenáře tohoto webu, byť celou řadu jejich tezí by dnes již bylo možno vysvětlit přesněji, zejména s využitím formativního přístupu a znalostí KSB. Ale dnes jsme o 8 let dál a i pro mne je zajímavé zpětně sledovat časový vývoj vlastního "probouzení":) Není to dlouhé a kdyby se to upravilo o nové poznatky, mohlo by to pomoct šíření osvěty tím lapidárnějším a jednodušším způsobem, o němž jsem se již zmiňoval. Ale samozřejmě byste ji mohl zcela ignorovat.

Re: Re: Re: Hierarchie moci

Hox | 12.11.2013

jinak k tématu sinajského pochodu se tu nachází materiál: http://leva-net.webnode.cz/products/sinajska-tura-1-/

Re: Hierarchie moci

Hox | 12.11.2013

ještě dodatek - "vektor cílů vítězů WW2" je jen jedna z hierarchických úrovní, nikoliv poslední, a to hlavní - při každém začlenění nového prvku do struktury dochází i ke informační výměně opačným směrem - struktura začleňuje vektor cílů nového prvku do svého vektoru cílů, resp. probíhá vytváření nového vektoru cílů na základě původního a dílčích vektorů cílů nových prvků. Otázkou do diskuse je jen, kdo koho v jaké míře ovlivnil, v principu se EU ani NATO nemohlo rozšířit o nové členy, aniž by získala/o i nové dílčí cílové vektory.

Re: Re: Hierarchie moci

Petr | 12.11.2013

Můj názor je ten, že naše (tehdy ČSR) polistopadová reprezentace žádný podstatný příspěvek do "vektoru cílů anglosaské větve vítězů WWW2" nepřinesla. Spíš bych to vyjádřil tak, že jejich vektor cílů mohl být jakoby "frekvenčně rozladěn", což ovšem předpokládali a brzy i ustabilizovali. Hlavní náš příspěvek spočíval spíše v realizaci samotného přechodu do jejich sféry vlivu (z východu na západ), což jim-západu umožnilo pokročit v realizaci tzv. globalizace - skrze pozdější rozšíření EU (zařazení Českých a potažmo i Slovenských samospráv pod jejich řízení).

Re: Re: Re: Hierarchie moci

Hox | 12.11.2013

vektor cílů nese společnost jako celek, nikoliv "elita", a objektivně má význam ten reálný, nikoliv někým deklarovaný... takže nejde o vektor cílů "elit", ale reálný, statisticky převládající, = kolektivní nevědomí. Ten proces je objektivní a nese egregoriální povahu, takže "nebrat ohled" na něj nejde, respektive lze, ale on bude probíhat tak jako tak. Dá se to přirovnat k "rozladění" a následnému ustálení na trochu jiné "frekvenci", neboli - každý proces předání informace je řízení/vliv, a vektory cílů středoevropských a východoevropských kultur nemohly nezměnit (v nějaké míře) informační stav, situaci struktury, která je do sebe zahrnula.

Re: Re: Re: Re: Hierarchie moci

Petr | 12.11.2013

Kvalitativně to souhlasí, teď jen kdyby to šlo kvantifikovat. Možná by se ukázalo, že ten "náš" vliv byl zanedbatelný.

Re: Re: Re: Re: Re: Hierarchie moci

Hox | 13.11.2013

otázka: co rozumíte pod "zanedbatelný"? (není to samovysvětlující-se pojem)
jde k tomu přistoupit i z jiné strany: vliv byl a je nenulový.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hierarchie moci

Petr | 13.11.2013

Četl jste Alternativu 3 ?

<< 1 | 2 | 3

Přidat nový příspěvek