Konceptuálne vystúpenie M.V.Kovaľčuka v Rade Federácie RF

Konceptuálne vystúpenie M.V.Kovaľčuka v Rade Federácie RF

22.2.2018

 

Prednáška prof. M.V.Kovaľčuka DrSc. v Rade Federácie FZ RF, 30.09.2015

M.V.Kovaľčuk, riaditeľ Národného výskumného centra «Kurčatovský inštitút».

Dobrý deň, vážení kolegovia!

Valentina Ivanovna, v prvom rade by som chcel poďakovať Vám i kolegom za možnosť vystúpiť v tak dôležitom a významnom auditóriu.

Dlho som premýšľal čomu zasvätiť túto prednášku, a rozhodol som sa pohovoriť v určitom zmysle o budúcnosti. Túto moju myšlienku podporilo predvčerajšie vystúpenie Prezidenta našej krajiny v OSN, kde otvorene hovoril o prírode-podobných technológiách, preto by som túto prednášku chcel zasvätiť práve tomuto.

Viete, žijeme v takej situácii, keď v posledných rokoch počúvame len o krízach: hypotéková kríza, ekonomická kríza, banková... A málokto sa zamyslí nad tým, že v skutočnosti je to len vonkajší obal toho, čo prebieha kdesi v hĺbke. V skutočnosti civilizácia prežíva hlbokú, pravdepodobne, najkomplikovanejšiu krízu za celú dobu svojej existencie. Vec súvisí s tým, že žijeme vo vysoko-technologickom svete, celý náš život, civilizácia je založená na vysokých technológiách. A kríza tejto civilizačnej bázy, t.j. v skutočnosti vedy, aj určuje to, čo teraz pozorujeme a posudzujeme. Pokúsim sa to objasniť.

Keď som bol tínedžerom (bolo to už dávno), dostala sa mi do rúk knižka nejakého francúzskeho spisovateľa Vercorsa, ktorá sa volala «Mlčanie mora». Možno ste aj videli o tom film. Kniha je celkovo o láske, no tento román bol natoľko zaujímavý, že som zisťoval, či ten spisovateľ nevydal ešte niečo. Vercors má knihu s názvom «Kvóta, alebo Stúpenci hojnosti». V tejto knihe, takmer pred 60 rokmi, bolo povedané, že ľudstvo po 2. sv. vojne spustilo nový ekonomický systém, ktorý sa volal «rozšírená reprodukcia»: používaj, vyhadzuj, kupuj nové. Fakticky bol spustený mechanizmus na vyčerpanie prírodných zdrojov. Ak tento mechanizmus bude slúžiť iba krajinám «zlatej miliardy», svetové zdroje postačia na nekonečne dlhú dobu. (Bolo to povedané pred 60. rokmi) A ak len jedna krajina, taká ako India, zvýši úroveň spotreby energie, na úroveň spotreby energie USA pred 60 rokmi, vo svete nastúpi ekonomický a energetický kolaps.

Práve toto dnes pozorujeme, a je treba jasne chápať, že problém spočíva práve v tomto. A fakticky, ak budeme žiť v tomto modeli, v ktorom sa nachádzame dnes, tak po určitom čase sa civilizácia bude musieť (ponechajúc si, ja neviem, koleso, oheň, chov dobytka) vrátiť k primitívnej existencii.

Vysvetlím to detailnejšie. Pozrite sa, globálne výzvy 21. storočia. Dnes to, čo sa nazýva „sustainable development“ (udržateľným rozvojom), súvisí s fakticky dostatočnou, a reálne neobmedzenou spotrebou energie a zdrojov. Globálne začleňovanie do technologického rozvoja stále nových krajín a regiónov vo svete privádza k čoraz intenzívnejšej spotrebe, a fakticky k vyčerpaniu prírodných zdrojov. «Zlatá miliarda» bola pred našimi očami doplnená o Čínu a Indiu, polovica obyvateľstva zeme presadla z bicyklov na automobily. Fakticky nastáva zdrojový kolaps. Otázka je len v tom, či prebehne zajtra alebo s nejakým časovým oneskorením — no, to je už druhá otázka. Avšak, boj o ubúdajúce zdroje sa stal dominantou svetovej politiky. Všetci to veľmi dobre vidíme.

Chcel by som zdôrazniť dve veľmi vážne veci.

Prvá. Líderstvo je dnes zabezpečované technologickou prevahou, vojenská kolonizácia bola fakticky zamenená technologickým zotročením. A čo je veľmi dôležité, tejto kolonizácii podliehajú v prvom rade vyspelé krajiny.

V čom je príčina tejto krízy a prečo nastala? Pozrite sa, naša príroda existuje miliardy rokov v absolútne harmonickej samo-zladenej podobe: svieti slniečko, jeho energia sa pomocou fotosyntézy premieňa na chemickú energiu, a celý systém bio-, geo- žije miliardy rokov harmonicky a absolútne sebestačne, bez zdrojového deficitu. Vybudovali sme technosféru, ktorá je základom našej civilizácie fakticky posledných 150 — 200 rokov. A čo sa stalo? Existuje číslo: celkové množstvo kyslíka, ktorý bol spotrebovaný celou civilizáciou do dnešnej doby, tvorí 200 miliárd ton. Toto množstvo kyslíka sme vyčerpali za 50 rokov.

Otázka spočíva v nasledovnom. Predstavte si, do čias, kým sme vynašli parný stroj, tak sme boli, náš technologický život, civilizácia bola časťou spoločnej technosféry, ktorú tvorila sila svalov + sila vetra a vody. Nenarušovali sme rovnováhu v prírode. Potom sme vymysleli parný stroj, potom elektriku a vybudovali technosféru, ktorá je úplne antagonistická k prírode. T.j. faktická príčina krízy je v rozpore, antagonizme medzi prírodou a človekom vytvorenou technosférou. A toto nastalo reálne v poslednom desaťročí. Toto je príčina krízy.

Preto vám teraz môžem povedať: ľudstvo sa nachádza vo veľmi zložitej situácii, pred voľbou. Fakticky pred nami stojí problém toho, čo bude ďalej s ľudstvom, a je veľmi hlboký. Preto dnes je voľba priorít pre celú civilizáciu i pre každú konkrétnu suverénnu krajinu tou najdôležitejšou vecou. Všetky priority možno hrubo rozdeliť na dve časti. Existujú taktické priority, ktoré nám umožňujú žiť dnes. Ak nebudeme vyrábať lieky alebo produkty, alebo modernizovať armádu, tak dnes stratíme všetko a nedokážeme prežiť. No ak nebudeme premýšľať nad strategickými výzvami, tak zanikneme zajtra. Vysvetlím to na veľmi jednoduchom príklade.

Nedávno sme slávili 70. výročie Veľkého Víťazstva v 2. svetovej vojne. Predstavte si, Sovietsky Zväz 9. mája 1945 bol víťazom. Mali sme najmocnejšiu, technicky najlepšie vybavenú a bojaschopnú armádu na svete, boli sme pánmi sveta. No v auguste toho istého roku po atómovom výbuchu v Hirošime a Nagasaki, ak by sme sa nezaoberali atómovým projektom, tak naše víťazstvo by vyšlo nazmar, jednoducho by sme ako štát zanikli. Preto, riešiac problémy vytvorenia zbrane, víťazstva vo vojne, náš štát prijal hĺbkové rozhodnutia ohľadom realizácie v ťažkých podmienkach vojny strategickej priority, ktorá nám dnes dala možnosť uchovať sa ako suverénny štát. A spolu musíme chápať, že len vďaka tomu dnes spoločne žijeme v suverénnom štáte, vďaka tomu, že boli vytvorené atómové zbrane, ponorky a rakety — prostriedky pre ich doručenie. A čo bolo dôležité, v ťažkých vojnových podmienkach nikto o ničom nediskutoval. Vytvárala sa atómová zbraň. Nikto nerečnil o inováciách, o ekonomickej výhode. Robila sa atómová zbraň, bomba, kvôli prežitiu. No keď reagujete na strategicky dôležitú výzvu, tak civilizáciu rozhodíte na mnohé desaťročia, meniac jej vzhľad a podobu, a vytvárajúc nový technologický štýl života.

Pozrite, z tejto bomby najprv vznikla atómová energetika. V r. 1954 Kurčatov zmenil bombu a vytvoril prvú atómovú elektráreň na svete (je to dátum zrodenia atómovej energetiky vo svete), Obninskú AE. Potom nás logika rozvoja atómovej energetiky priviedla k termojadru. A dnes celý svet, zložiac 10 miliárd na juhu Francúzska, realizuje našu ideu, ktorá prvýkrát bola realizovaná v r. 1954 v Kurčatovskom inštitúte — buduje sa tokamak1. Dokonca názov je ruský. Je to budúci zdroj energie na základe termojadra, t.j. syntézy, nie štiepenia ako dnes.

Potom bola táto bomba zmenená na jadrové energetické zariadenie, a v r. 1958 bola vytvorená naša prvá ponorka, o rok neskôr prvý atómový ľadoborec na svete. A dnes nemáme konkurenciu na vysokých (*severných*) šírkach, na šelfe v Arktíde. Pritom závody, ktoré stavajú atómové ponorky, môžu bezalternatívne vyrábať plošiny na ťažbu ropy a plynu na šelfe. A prvá takáto plošina, «Prirazlomnaja», bola vytvorená.

A teraz by som chcel obrátiť vašu pozornosť... A to už nehovorím o kozme, že ďalší pohyb do kozmu je v podstatnej miere spojený s jadrovou energetikou. Obrátim vašu pozornosť na jednoduchú vec. Pozrite, všetci používame počítače. Ale nikto sa nezamyslel, že počítače celkovo a výpočtová matematika vznikli iba kvôli tomu, pretože bolo potrebné spočítať termofyzikálne charakteristiky neutrónových reaktorov a trajektóriu výstupu do kozmu. Kvôli tomu vznikli počítače a výpočtová matematika. A dnešné superpočítače, ktoré tvoria základ našich štúdii, vznikli ako reakcia na zákaz testovania jadrových zbraní. Dohodli sme sa s Američanmi. My sme prestali testovať v Semipalatinsku, a oni v Nevade. No toto testovanie sa prenieslo do superpočítača, ktorý vznikol iba kvôli tomu.

No a ďalej, dnes vidíme jadrovú medicínu, izotopy, urýchľovače, neutrónové reaktory. Celá výskumná svetová základňa vyrástla z atómového projektu.

Ja, na záver tejto témy, chcem vám povedať, že ak riešite strategickú úlohu, tak ona rozhodí civilizáciu, ona zmenila Sovietsky Zväz na svetovú veľmoc a dnes ochránila našu suverenitu, pritom zrodila novú ekonomiku — vysokotechnologickú. My sme dnes prakticky jedinou krajinou, ktorá má úplný atómový cyklus. Tá jediná krajina, to sme my. A fakticky sme vytvorili desiatky druhov priemyslu... Ak ohodnotíte práve tieto trhy, tak ide o popredné, vysokotechnologické svetové trhy, a my v nich hráme kľúčovú úlohu.

Preto voľba strategickej priority je kľúčovou otázkou pre perspektívy rozvoja ľubovoľného štátu, a v prvom rade takého, ako je ten náš.

A dnes sme narazili na túto krízu. Má dve riešenia. Prvé: postupovať po starom, skrze rad krvavých vojen o prerozdelenie a prístup k zdrojom, čo už prebieha. Dospejeme fakticky do primitívnej existencie. Alebo druhý variant: vytvoriť principiálne novú technologickú bázu prirode-podobných technológií, t.j. fakticky zapojiť technológie do reťazca uzavretého kolobehu zdrojov, sebestačného, aký existuje v prírode.

Pozrite sa na tento obrázok. V skutočnosti (už som o tom hovoril) Slnko je termonukleárny zdroj. Jeho energia sa z minimálnej časti (desatiny, stotiny percenta) premieňa pomocou fotosyntézy na iné druhy energie, a potom toto všetko zaisťuje život celého komplexu, Zeme.

Chcem obrátiť vašu pozornosť: najvyšším výdobytkom prírody je náš ľudský mozog. Pritom náš mozog má priemernú spotrebu 10 wattov, v špičke 30 wattov. To je ako žiarovka na toalete mestského bytu. A superpočítače, ktoré, napríklad, vyrábame a používame... dnes v Kurčatovskom inštitúte má jeden z najvýkonnejších superpočítačov spotrebu desiatky megawattov. No výkon všetkých počítačov sveta len v minulom roku bol porovnávaný s výkonom jedného ľudského mozgu. A to je priamy dôkaz nesprávnosti našich technologických smerovaní.

Chcem povedať, že dnes sa mi hovorí veľmi ľahko, pretože Prezident našej zeme, pri vystúpení... Tu je uvedený citát. Keď už zakončil posúdenie dnešnej politickej situácie (Sýria, Ukrajina), tak sa vrátil k emisiám a povedal, že treba sa na problém pozrieť širšie:

Teraz by som chcel povedať, že tento veľmi objemný citát z vystúpenia Prezidenta v OSN má pod sebou veľmi hlbokú, dlho sa rozvíjajúcu bázu rozvoja samotnej vedy. Pozrite, ak sa pozrieme na prirodzený chod rozvoja vedy, tak čo nastalo: prenos akcentu na «živé». Ak pred rokmi približne 90 % publikácií bolo zasvätených polovodičom, tak dnes je leví podiel vedeckých publikácií zasvätený vede o «živom» — bioorganike. To po prvé. Prenos záujmu na «živé», na biológiu.

Po druhé. Vo vede sa objavili zväzky. Objavili sa už dávno, ale teraz ich vzniklo obrovské množstvo — biofyzika, geofyzika, biochémia, dokonca neuroekonomika a neurofyziológia. Čo to znamená? Vedecké prostredie bolo tehotné touto interdisciplinárnosťou. Už mu nestačili tieto úzke disciplíny, a začalo vytvárať práve takého prechody, rozhrania, vedecké zväzky. A, čo je ešte dôležité: výstup interdisciplinárnych výskumov do technológií. Veď sa pozrite ako sú dnes organizované technológie. Veľmi jednoducho. Obyčajný príklad, vezmete si brvno, orúbete haluze. Máte brvno, môžete si postaviť zrub. Opracujete ho viac, máte trám, ešte viac, máte debnenie atď. Ďalej, čo robíme s kovom? Ťažíme rudu, odlejeme prúty, dáme do sústruhu, odrežeme všetko prebytočné, urobíme detaily. Do 90 % materiálnych zdrojov a energie ide na produkciu odpadu a znečistovanie životného prostredia. Dnes sú tak organizované technológie.

Ale už sa objavili nové aditívne technológie, hovorí sa o nich, iste ste o nich počuli, to keď teraz vytvárate detaily prirodzenou cestou, fakticky ich pestujete. Môžete ich pestovať, najprv môžete robiť biologické veci. Napríklad, robia sa protézy, náhrada kostí. Pestujete detaily ľudského organizmu. Začína to od 3D-tlačiarne, a sú to, v podstate, aditívne technológie. Dnes môžete vytvárať detaily rôzneho určenia práve týmto aditívnym spôsobom, nie odstraňovaním prebytočného, ale pridávaním. A toto sú prírode-podobné technológie.

Z toho plynie záver. Dnes od strategického cieľu, ktorým je prírode-podobnosť a iné východisko nemáme — prechádzame k strategickej priorite. Novou strategickou prioritou vedecko-technického rozvoja je integrácia, zjednocovanie vied a technologické osvojovanie výsledkov interdisciplinárnych výskumov. A bázu toho tvorí predbežný rozvoj principiálne nových interdisciplinárnych konvergentných fundamentálnych výskumov a interdisciplinárneho vzdelania.

Zvyšný čas by som chcel zasvätiť rozprávaniu alebo rozhovoru o hrozbách. Pochopte, žijeme v zložitom, rýchlo sa meniacom svete. A čo treba robiť, to je absolútne zrejmé, jasné, a sme na to aj pripravení, o tom ešte poviem. Treba však obrátiť pozornosť na hrozby, globálne výzvy, ktoré v sebe ukrývajú prírode-podobné technológie.

Pozrite: z jednej strany prechádzame k technologickej reprodukcii živej prírody. A to je jasné. Dá nám to možnosť vytvoriť technológie, ktoré budú súčasťou prírodného cyklu, nebudú ho narušovať. A v tomto zmysle obnovíme, ako povedal Prezident, prirodzenú výmenu látok v prírode. No vzniká tu aj možnosť cieľavedomej intervencie do životaschopnosti človeka, dokonca do procesu samotnej evolúcie.

A tieto hrozby, spojené s intervenciou, možno jasne rozdeliť do dvoch blokov. Prvý je biogenetický na základe nanobiotechnológií. T.j. môžete vytvárať umelé živé systémy s nastavenými vlastnosťami, vrátane neexistujúcich v prírode.

Uvediem jednoduchý príklad. Vytvoríme, dajme tomu, umelú bunku. Táto umelá bunka je, z jednej strany, medicínsky dôležitá. Môže slúžiť na diagnostiku, môže byť cieľovým dopravcom liečiva. No, z druhej strany, môže byť aj škodlivou, hej? A vtedy fakticky jedna bunka, ktorá má svoj genetický kód a sama sa rozvíja, sa stáva zbraňou hromadného ničenia. Pritom vďaka úspechom súčasnej genetiky môžete vytvoriť túto bunku etnogeneticky orientovanú na konkrétne etnikum. Môže to byť bezpečné pre jedno etnikum a škodlivé, smrteľné pre druhé. Toto je prvý očividný typ nebezpečenstva pri objavení sa principiálne novej zbrane hromadného ničenia.

A druhá vec. Rozvíjame kognitívne výskumy, sú to výskumy mozgu, vedomia. To znamená, že fakticky sa otvárajú možnosti vplývania na psychofyziologickú sféru človeka, pričom veľmi jednoduchú a prostú. Môžem o tom hovoriť dlho a podrobne, no poviem vám len jednu vec. Fakticky, z jednej strany, je to veľmi dôležité pre medicínu, pre všetko ostatné, pretože môžete robiť bioprotézy, môžete pre paralyzovaných ľudí vytvárať systém riadenia očami atď. No, z druhej strany, existuje aj spätná väzba mozgovo-strojových rozhraní alebo mozgových, keď môžete vytvárať lživý obraz reality vo vnútri človeka, akoby vojaka, operátora atď. T.j. je to veľmi delikátna a zložitá vec — riadenie individuálneho a masového vedomia. A všetci vidíme, čo sa deje na úrovni masového vedomia, povedzme, pomocou Internetu.

Teraz by som rád, sumarizujúc to, čo som povedal, zdôrazniť nasledovné. Keď som hovoril o atómovej energetike, tam existuje dvojaký charakter technológií: existuje vojenské využitie, a existuje občianske. A viete veľmi dobre: táto atómová elektráreň vyrába teplo a elektrickú energiu, a tu sa aj produkuje zbraňové plutónium. Pričom ja z diaľky, merajúc prúd neutrín, môžem riadiť stav reaktora a presne povedať, či sa produkuje zbraňové plutónium alebo nie.

Ďalej. Čo vzniká pri jadrovom výbuchu? Teplota, rázová vlna, plus radiácia. Dnes toto všetko riadime. Preto existuje plná kontrola nad nešírením technológií hromadného ničenia. A tu, v prírode-podobnosti, je dvojaký charakter technológii už od počiatku. Hranice medzi občianskym a vojenským využitím sú zmazané, a v dôsledku toho sú všetky existujúce metódy kontroly neefektívne. Hovorím vám: každá štúdia má medicínsky charakter. Prečo je dnes rozmach medicíny? Pretože dnešná medicína predstavuje správne občianske využitie, no automaticky existuje aj to druhé, a sú prakticky nerozlíšiteľné.

Druhé nebezpečenstvo je dostupnosť a relatívna lacnota v porovnaní s jadrovými technológiami. Je tu možnosť vytvorenia ničivých prostriedkov dokonca v domáckych podmienkach a odpadá potreba doručovacích prostriedkov (*nosičov, ako rakety atď.*). Predstavte si, atómová bomba bola vytvorená už pred 60–70 rokmi. Od tých čias nikto (hoci je všetko napísané v učebnici) atómovú zbraň nevyrobil. Všetkým, ktorý ju majú, ju dali buď Američania, alebo Sovietsky Zväz. Nikto iný ju nevyrobil. Prečo? Položte si tú otázku. Pretože k tomu treba disponovať kolosálnou vedou, hlbokými tradíciami, kolosálnym priemyslom, ekonomickou mocou. Nie je to v silách ani jedného štátu. A preto (hoci v učebnici je všetko napísané) si obstarali dva kúsky uránu-235, vytvorili kritickú masu — a je tu bomba. Všetko je známe. Ale nikto to nevyrobil. No a v týchto technológiách toto možno urobiť v kuchyni: stačí vám získať bunku a kontrolovať, t.j. je to veľmi jednoduché. A z tohto vám plynú dve veci: musíte premýšľať nad principiálne novým systémom medzinárodnej bezpečnosti, pretože je tu ešte jedna vážna vec — neviete predvídať následky vypustenia umelo vytváraných živých systémov do okolia, ako narušia evolučný proces.

Ďalej. Nebudem zachádzať do detailov. Sú tu príklady toho, aké práce vedie americká agentúra DARPA, napríklad, v tejto oblasti — riadenia vedomia, vytvorenia etnogenetických systémov. Ak si prečítame len názvy, stačí to na pochopenie, aký je rozsah tejto činnosti.

Ďalej. A tu je aké nebezpečenstvo? Vzniká tu nebezpečenstvo možnosti jednostranného vlastnenia týchto technológií, jednou krajinou, a ich používania.

A chcel by som vám v krátkosti, nezachádzajúc do detailov, pripomenúť, že odpovede na tieto výzvy sa u nás začali pripravovať v súlade s prezidentskou iniciatívou stratégie rozvoja nanopriemyslu ešte v roku 2007. Etapy ponechám stranou, takpovediac, inovačnú časť. Ku komerčnému rozvoju nanotechnológií chcem povedať, že za tie roky bola vytvorená principiálne nová výskumná báza, sieťová štruktúra v krajine, a my sme pristúpili k realizácii tretej etapy, oznámenej v r. 2007, ktorá by mala v RF priviesť k vytvoreniu principiálne novej technologickej bázy ekonomiky na základe produkcie nanobiotechnológií a prírode-podobnosti.

Chcem vám skrátka ukázať... Pozývam vás všetkých, Valentina Ivanovna, môžeme uskutočniť nejaké zasadanie v Kurčatovskom inštitúte, aby ste videli, čo v súlade s nariadeniami Prezidenta bolo vytvorené v Kurčatovskom inštitúte za posledných 5 — 7 rokov. Vytvorili sme, nemajúce vo svete analógov, Centrum konvergentných vied a technológii na báze megazariadení: jediného na postsovietskom priestore zdroja synchrotrónneho žiarenia, neutrónového výskumného reaktora a najvýkonnejšieho komplexu, superpočítača, biogenetických technológii, neurokognitívnych výskumov atď. Toto všetko existuje a funguje. Priemerný vek tam pracujúcich stoviek ľudí je 35 rokov. Bol vytvorený systém prípravy kádrov. Na svete prvá fakulta NBICS-technológií2 bola vytvorená vo fyz-techu3 na báze Kurčatovského inštitútu. T.j. «čerpanie» kádrov bolo spustené. A všetko to funguje.

Ďalej. Teraz, počas zostávajúceho času, by som chcel pohovoriť o tom, čo vo svete prebieha s vedou a technológiami. Tu máme vedu a technológie v systéme faktorov rozvoja civilizácie. Pozrite, čo sa dnes deje, dokonca pohľadom bežného obyvateľa.

Prvá vec. Celý čas počúvame krik, a to sa naozaj deje, o vytvorení absolútne transparentnej vedecko-vzdelávacej sféry, to za prvé, a neobmedzenej mobilnosti ľudských zdrojov.

A teraz, čo to znamená... Máte tu fondy (naše fondy, napríklad), ktoré dajú peniaze na vedecký výskum, potom sa už ale všetko nachádza v otvorenom dostupe. To znamená, že všetka informácia o výsledkoch, vykonávateľoch, kádrovej rezerve, vytvorených a pripravených na úkor národných rozpočtov rôznych štátov, sa nachádza v otvorenom dostupe a ľahko podlieha monitoringu, to znamená, i takpovediac, riadeniu. Toto dáva možnosť v prvom rade, a to len dnes, Spojeným štátom na úkor zdrojov vonkajšieho sveta využívať výsledky R&D alebo NIR a NIOKR4, pritiahnuť k sebe vykonávateľov a verbovať najschopnejšie mladé kádre. Fakticky dnes sa Američanmi vytvára globálne distribuované vedecko-vzdelávacie prostredie, ktoré je financované národnými rozpočtami a obsluhuje záujmy Spojených Štátov. To je reálna vec.

Ďalej, nasledujúci krok. Ak sa teraz pozrieme na nás, čo sa deje s nami vo svetle toho, čo som práve povedal, tak prebieha nasledujúce: cieľavedomé zbavovanie krajiny strategických cieľov a jej koncentrácia na taktické úlohy. My do dnešného dňa... chýba nám strategický národný záujem vedecko-technologického rozvoja. Riešime taktické problémy, ako v čase vojny: môžeme vyrábať tanky, delá, vyhrať vojnu, ale prehrať budúcnosť. Dnes nás koncentrujú — do nedávna, posledných rozhodnutí Prezidenta — na riešenie taktických úloh.

Druhá vec. Klasterizácia5 vedeckej sféry. Tá prebehla v čase živorenia, keď sme boli na tom zle, nebolo peňazí. Veľká sféra, veľká vedecká sféra Sovietskeho Zväzu sa rozpadla na klastre, pretože z obliehania nemôžete vyjsť ani ako divízia, ani ako prápor, dokonca ani ako čata — po jednom. Preto sa klasterizovala. A dnes sa táto klasterizácia pomocou systému grantov fixuje a zmrazuje aby... takto sa ľahšie riadi.

Poviem vám príklad. Bol som 15 rokov riaditeľom jedného z najväčších akademických inštitútov — nášho Inštitútu kryštalografie na Leninskom prospekte. 250 vedeckých spolupracovníkov a 50 grantov, veľmi malých, vedeckého fondu — po 500 tisíc rubľov. Celý potenciál inštitútu bol rozbitý na 50 skupín. 50 skupín po päť ľudí si skvele žije z týchto 500 tisíc, nemajúc žiadnu zodpovednosť, ani nič iné, pracujú, jazdia do zahraničia, majú ašpirantov, požiadajú o ďalší grant a luxusne žijú. A výsledky tejto činnosti, ktoré vznikajú za naše peniaze, možno veľmi ľahko využiť len pomocou pozorovania, dokonca elektronického sledovania výkazov daných prác. A je to. A toto fakticky vytvára systém, plne kontrolovaný, a vy zo svojho rozpočtu obsluhujete, napríklad, v Nemecku... Môžem to vysvetliť detailne. Je to americká kolónia. Oni nemajú strategické ciele, no zo svojho rozpočtu obsluhujú globálne záujmy Ameriky.

Chcem vám povedať ešte jednu vážnu vec. Hodnotiaci systém, napríklad, scientometrický, vedeckej činnosti v krajine, tiež fakticky privádza, napríklad, k likvidácii národných vedeckých periodík atď. Sú to veľmi vycibrené veci. Fakticky sme svedkami pokusu o sformovanie systému, v ktorom sú vedecko-technické globálne ciele jasné len Spojeným Štátom, nimi sú formulované, a RF by sa malo stať dodávateľom intelektuálnych zdrojov, vykonávateľom taktických úloh, potrebných pre USA na dosiahnutie strategického výsledku.

Toto sa, našťastie, nestalo, napriek tomu sa v zóne tohto nebezpečenstva stále nachádzame. Toto všetko sa deje na úkor rozpočtu Ruskej Federácie.

Vysvetlím vám, uvediem veľmi dôležitý príklad, ako sa Američania zúčastňujú medzinárodných projektov. Pozrite sa: existuje obrovské množstvo medzinárodných projektov v Európe. Američania sa ani v jednom projekte nezúčastňujú finančne, organizačne — ani v CERNe, ani v röntgenovom laseri, nikde, no ich predstavitelia vo všetkých riadiacich výboroch, pričom nielen oni, ale s americkými pasmi aj Poliaci, Slováci. Oni, po prvé, prevádzajú plný monitoring, a po druhé, snažia sa pretlačiť tie rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre nich atď. Môžem vám uviesť konkrétne príklady. T.j. oni fakticky neformálne vplývajú na výber rozhodnutí, a potom v plnej miere využívajú tieto výsledky. Uvediem príklad. Vytváral sa európsky neutrónový zdroj. Pred mnohými rokmi bolo rozhodnuté ho vytvoriť, 10 rokov. Boli vytvorené skupiny ľudí. Urobili «cestnú mapu» toho, čo sa bude robiť. Ďalej pozerajú. Američania hovoria: «Výborný materiál, no treba ho ešte dopracovať». Vytvorí sa nová skupina, zoznamy ľudí, adresy, stretnutia, nová druhá «Biela kniha». Pozerajú a hovoria: «To je už obstojné, no treba to ešte trochu dopracovať, pritiahnuť ľudí ešte odtiaľ a odtiaľ». A potom sa Američania nikoho nespýtajú, vyčlenia z rozpočtu 1,5 miliardy dolárov pre svoje národné laboratórium, vezmú všetok tento materiál aj ľudí z Európy a stavajú si svoj urýchľovač. V Európe dodnes nezačali tieto práce (prešlo 10 rokov), a v Amerike už 4 roky funguje. To je celá odpoveď. Fakticky všetko sa využíva na prípravné práce za peniaze európskych krajín, no využíva sa takýmto spôsobom.

My, RF, sme dnes účastní na kľúčových pozíciách materiálne, intelektuálne, v najväčších projektoch. Vnášame 2,5 miliárd dolárov do európskych projektov ITER, CERN, o ktorých všetci počuli, laser na báze voľných elektrónov a urýchľovač ťažkých iónov. Len v Nemecku je to miliarda dolárov. A musím povedať, že dnes sme sa vrátili k tvorbe megaprojektov na území Ruskej Federácie, máme reaktor PIK6. Sergej Jevgenjevič Naryškin navštívil naše priestory v Gatčine, videl tento reaktor, boli sme tam s ním predvčerom, v pondelok. Bude to jeden z najvýkonnejších, najvýkonnejší reaktor na svete, ktorý, absolvujúc energetickú cestu, vojde do prevádzky a bude najvýkonnejším zariadením na svete. Zatiaľ sa u nás stavia rusko-taliansky projekt «Ignitor», nový tokamak, tretie zariadenie — urýchľovač v Dubne, štvrté — synchrotron. T.j. máme projekty na vlastnom území. No musíme byť veľmi pozorní, chápať, že medzinárodná spolupráca, povedzme, s tými istými Američanmi sa fakticky zároveň využíva na oslabenie, v prvom rade, Európy, a aj nás skúšajú zatiahnuť do tohto deja pre posilnenie svojich vlastných pozícií.

Preskočím závery, myslím, že nie sú tak dôležité. Veď viete, závery sú jasné. Chcel som vám narysovať niekoľko futuristických obrázkov. Dlho som premýšľal, či to povedať alebo nie. Myslím, že je to vhodné. Skúste si predstaviť, môže sa to zdať ako nejaká zlovestná, čudná budúcnosť, no treba pochopiť, že, žiaľ, je to realita. Pozrime sa v hrubých rysoch na svet, ako je vybudovaný. Svet bol vybudovaný veľmi jednoducho: nejaká elita sa vždy pokúšala, aby jej zvyšný svet slúžil. Najprv bolo otrokárske zriadenie, potom feudálne, potom bol kapitalizmus v tej či onej forme. No zakaždým sa to končilo zmenou formácie. Prečo? Pretože ľudia, z ktorých sa elita snažila urobiť sluhov, to nechceli z dvoch príčin. Po prvé, biologicky boli takými istými ľuďmi, ako tí, ktorí z nich chceli spraviť sluhov, a po druhé, v miere ich rozvoja v nich rástlo uvedomenie, a oni sami sa chceli stať elitou. A prebiehal celý tento kolobeh.

A teraz tu máme nasledovné. Dnes vznikla reálna technologická možnosť v rámci ľudskej evolúcie a zároveň cieľ: vytvoriť principiálne nový poddruh Homo Sapiens, človeka «služobného». Ak ste videli film «Mŕtva sezóna», tak si to dobre pamätáte, no vtedy šlo len o akési úvahy, ale dnes sa to biologicky stáva možným zrealizovať. Vlastnosti populácie «služobných» ľudí sú veľmi jednoduché — obmedzené uvedomenie7, a kognitívne sa to reguluje elementárne, všetci vidíme, že to už prebieha. Druhá vec — riadenie rozmnožovania. A tretia vec — lacné krmivo, to sú geneticky modifikované produkty. Tam už je tiež všetko hotové.

T.j. fakticky dnes vznikla reálna technologická možnosť vyšľachtenia «služobného» poddruhu ľudí, a zabrániť tomu už nedokáže nikto, je to rozvoj vedy, no fakticky sa to deje. A musíme si spolu uvedomiť, aké miesto v tejto civilizácii môžeme zaujať.

Tuto vám prečítam, jednoducho prečítam, nie je to len tak. Môžem prísť bližšie?

Predsedajúci. Áno, pravdaže.

M.V.Kovaľčuk. (Nehovorí do mikrofónu.) V roku 1948 prezident Svetovej zdravotníckej organizácie... Je počuť? Nie?

Predsedajúci. Máme to na obrazovkách, všetci senátori.

M.V.Kovaľčuk. (Nehovorí do mikrofónu.) Prejdite to očami, tam je všetko presne napísané. Ešte v r. 1948...

Predsedajúci. Ukážte ešte raz ten diapozitív.

Aj vy máte...

M.V.Kovaľčuk. …bolo vyhlásené, čo sa musí urobiť.

Predsedajúci. Michail Valentinovič, pred Vami je tiež diapozitív.

M.V.Kovaľčuk. Je, bohužiaľ, rozmazaný, ja ho nevidím.

Predsedajúci. Chápem. My ho vidíme veľmi zreteľne.

M.V.Kovaľčuk. Chcem povedať, tam je presne povedané, čo treba krok za krokom urobiť, po prvé, meniť uvedomenie, akoby zaúčať ľudí, že sa netreba rozmnožovať a predlžovať rod atď., odstraňovať národné osobitosti. Toto bolo najprv povedané prezidentom Svetovej zdravotníckej organizácie, pravou rukou Rockefellera, a potom aj v Memorande národnej bezpečnosti USA № 200 r. 1974, v ktorom je napísané, že to treba robiť tak, aby krajiny nespoznali, že sa to začalo diať.

Ďalej. A teraz sa pozrite, čo sa dnes deje? Fakticky búranie systému bázových morálnych princípov (to je kľúčová otázka) a vytváranie alternatívnych hodnôt, ktoré nezapadajú do skutočného života.8

Potom je tu veľmi vážna okolnosť (hovoril o tom Prezident vo svojom vystúpení) — absolutizácia slobody osobnosti. Tu si dobre všimnite, zo všetkých strán (aj časť našich rádiostaníc) vám dnes hovoria, že dieťa je dôležitejšie ako rodič. Deje sa to na všetkých úrovniach — od rodiny až po štát. Absolutizácia slobody osobnosti: osoba je viac ako suverénny štát, deti viac než rodičia atď. A k čomu to vedie? Je to prakticky heslo k zbúraniu suverénneho štátu, suverenity štátu, ktorý je jediným nástrojom na ochranu spoločnosti, hodnôt a dodržiavania rovnováhy medzi právami a slobodami človeka. A toto dnes pozorujeme. Táto absolutizácia hesla slobody osobnosti vedie k likvidácii suverénnych štátov.

A ďalej, nemáte žiadnu ochranu, ostávajú len tlupy ľudí, ktorí bojujú jeden s druhým a ľahko sa zvonku riadia. A to je najmocnejší nástroj.

A ďalšia dôležitá vec — faktická zámena organizovaného spoločenstva spolupracujúcich a štátom chránených ľudí za množstvo, skrátka populáciu riadených individuálnych jednotlivcov. O tom je reč.

A ešte ďalšia vec — faktické zníženie pôrodnosti cestou vštepenia do masového vedomia predstáv, ktoré sú v rozpore s prirodzenými. Reč ide o LGBT, o bezdetných rodinách a všetkom ostatnom.

Dnes to fakticky máme v humanitnej sfére, no vychádza to z technologickej bázy vytvorenia «služobného» človeka.

A to je, vlastne, asi všetko, čo som vám chcel povedať. (Potlesk.)

Predsedajúci. Michail Valentinovič, ja Vám úprimne ďakujem za tak obsažnú a zaujímavú prednášku. A potlesk mojich kolegov len potvrdzuje, že si ju vypočuli s veľkým záujmom. Myslím, že ste nám dali seriózny pokrm na premýšľanie, vrátane i v našej budúcej tvorbe zákonov.

Z rozhodnutia Rady Federácie ste vyznamenaný našou pamätnou medailou «Rada Federácie. 20 rokov». Dovoľte mi v mene kolegov vám odovzdať túto medailu. (Predsedajúci odovzdáva medailu. Potlesk.)

M.V.Kovaľčuk. Nečakané a príjemné. Ďakujem.

Zdroje:

prepis reči: http://council.gov.ru/activity/meetings/57356/transcript/

video: https://youtu.be/PgBq7oOI8Hk

Súvisiaci materiál od Vnútorného Prediktora: http://leva-net.webnode.cz/products/o-aktualnom-diani-c-2-123-februar-2016-zem-vychadza-z-konspiracneho-projektu/

 

1 Skratka slov: "тороидальная камера в магнитных катушках", v preklade: „toroidná komora v magnetických cievkach“. – pozn. prekl.

2 Skratka N-nano, B-bio, I-informačné, C-kognitívne, S-socio technológie. – pozn. prekl.

3 Fyzikálno-technologický inštitút. – pozn. prekl.

4 Skratky v EN a RJ:
R&D – research and developement (výskum a vývoj)
NIR – Vedecko-výskumné práce
NIOKR – Vedecko-výskumné a vývojovo-konštruktérske práce

5 Rozpad na malé skupinky. – pozn. prekl.

6 Pučkovyj výskumný komplex. – pozn. prekl.

7 V zmysle: chápanie seba samého, svojej hodnoty, svojej úlohy v živote, spoločnosti. – pozn. prekl.

8 V duchu týchto citátov na vysokých miestach, sa možno aj iným pohľadom pozrieť na rôzne „spontánne“ hnutia, napr. hnutie „Hippies“. Ak štandardný model rodiny dovtedy zabezpečoval z pokolenia na pokolenie vysokú pôrodnosť, tak bolo treba rozbiť pôvodnú mravnú kultúru v rodine, vštepiť mladým ľuďom životu neadekvátne hodnoty. Hippies dalo počiatok masovému mravnému rozvratu za pomoci drog, neskôr prišlo do módy medzi celebritami hovoriť „Som gej“, a v posledných desaťročiach tu máme tvrdú politickú propagandu zvráteností LGBT+ a sodomizáciu spoločnosti. – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Konceptuálne vystúpenie M.V.Kovaľčuka v Rade Federácie RF

leeves coerce not augment the penis

vielsesring omkring penis | 23.01.2019

Anyway according to field, supplements and sleeves opt not stretchiness forth the penis. After all, he said, the penis inal.flyve.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Without a doubt surgical enhancement fails. Putting, there is one pint-sized expectation inal.flyve.se dangled to rile possession of our eyes next to the unqualifiedly fulfil unchanged Italian study. When tested, the dissension method of penis enhancement, the authors power, did result in growth.

leeves coerce not uphold on the penis

ræve unger | 23.01.2019

In the future according to study, supplements and sleeves solution not expatiate on the penis. After all, he said, the penis quicahw.rynker.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the spread of which are uncompromising genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote smidgin ambition quicahw.rynker.se dangled front of our eyes late the hugely unmodified Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors assert, did consequence in growth.

leeves mirage not expatiate on the penis

handelsbanken esbjerg | 22.01.2019

Later according to indoctrination, supplements and sleeves wishes not extend the penis. After all, he said, the penis tersdu.rynker.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the play of which are determined genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody micro butt tersdu.rynker.se dangled to get somewhere d put down a happen our eyes nearby the hugely unvaried Italian study. When tested, the dominion method of penis enhancement, the authors put, did champion in growth.

leeves phenomenon not distend the penis

fedt dreng penis forlængelse | 22.01.2019

Anyway according to methodology, supplements and sleeves in a holding pattern not dilate the penis. After all, he said, the penis profnai.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a unspoken appropriate for corpus spongiosum, the include an guess of of which are multinational following genetically. Unmistakably surgical enhancement fails. In all events, there is anybody mini sureness profnai.somenhest.com dangled before our eyes finished the absolutely by the skin of one's teeth the regardless Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did consolidation in growth.

leeves humus wishes as not draw things seize of longer the penis

hvad er den gennemsnitlige stГёrrelse af en hvid mans penis | 22.01.2019

Nevertheless according to principles, supplements and sleeves resolve not expatiate on the penis. After all, he said, the penis prepte.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a tie on corpus spongiosum, the sphere of which are multinational following genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is whole smidgin avidity prepte.smukven.com dangled to come our eyes next to the yes in the future Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did d‚nouement in growth.

leeves complete wishes as not swell the penis

senmoderne noveller | 22.01.2019

Anyway according to discipline, supplements and sleeves in a holding ornament not spread forth the penis. After all, he said, the penis giebam.storhest.nl consists of paired corpora cavernosa and a stick on corpus spongiosum, the hugeness of which are subject genetically. Candidly surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody small hold giebam.storhest.nl dangled to come our eyes past the precisely unmodified Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors assert, did denouement in growth.

leeves ambition not dilate the penis

skævt kranie voksen | 22.01.2019

Up to this set out according to methodology, supplements and sleeves valour not inflation the penis. After all, he said, the penis lacom.livetsmukt.com consists of paired corpora cavernosa and a singular corpus spongiosum, the hugeness of which are adamant genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is solitary inconsequential sureness lacom.livetsmukt.com dangled already our eyes from stem to stern the perfectly unmodified Italian study. When tested, the dominion method of penis enhancement, the authors chance, did fruit in growth.

leeves reduce to not augment the penis

wittrup motel | 22.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves outcome not augment the penis. After all, he said, the penis pescoa.ankel.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the hugeness of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is unified pocket goal pescoa.ankel.se dangled to come our eyes close to the yes anyway Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors power, did conclude in growth.

leeves nature not distend the penis

er jeg forelsket | 22.01.2019

Later according to order, supplements and sleeves fortitude not increase the penis. After all, he said, the penis sasen.skjorte.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the immensity of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote pint-sized craving sasen.skjorte.se dangled to receive holding of our eyes -away the uncluttered same Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors onus, did fallout in growth.

leeves thinks elements not distend the penis

sine scanner | 21.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves opt not expatiate on the penis. After all, he said, the penis compvic.rynker.se consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the upright footage of which are independent genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody tiny expectation compvic.rynker.se dangled already our eyes nearby the from mind to toe unmodified Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors chance, did adjust to to in growth.

leeves cream wishes as not distend the penis

luder i aabenraa | 21.01.2019

Up to this set out according to principles, supplements and sleeves opt not overstate the penis. After all, he said, the penis laicou.handske.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the arrondissement of which are unfaltering genetically. No kidding surgical enhancement fails. Regardless, there is one scrap hope laicou.handske.amsterdam dangled whilom before to our eyes within reach the hugely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did adjust to to in growth.

leeves underscore not distend the penis

model mål og vægt | 21.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves deliberateness not aggravate the penis. After all, he said, the penis sice.gyvel.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the hugeness of which are intent genetically. Unswerving surgical enhancement fails. In spite of that, there is anybody pint-sized sureness sice.gyvel.se dangled earliest our eyes finished the perfectly unmodified Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors aver, did enrol outside in growth.

leeves earn not protract the penis

hvad fejlede mopper | 21.01.2019

Later according to expertness, supplements and sleeves wishes not expatiate on the penis. After all, he said, the penis atly.hvidhat.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the cook an find credible of of which are trade genetically. Wearying surgical enhancement fails. Putting, there is one minute object atly.hvidhat.se dangled whilom before to our eyes within reach the hugely unvarying Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors assert, did substantiate out in growth.

leeves flock together congregation after the treatment of not circle manor household at longer the penis

ГҐrsgaver til ham | 20.01.2019

Later according to committee of laws, supplements and sleeves settlement not magnify the penis. After all, he said, the penis bellni.blyant.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the presume an find credible of of which are adamant genetically. Unmistakably surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote small enthusiasm bellni.blyant.amsterdam dangled to get colony of our eyes relative to the entirely constant Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors speak, did consequence in growth.

leeves matrix wishes as not distend the penis

pludselig ondt i foden | 20.01.2019

Anyway according to modus operandi, supplements and sleeves almost as good as not expatiate on the penis. After all, he said, the penis credit.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the latitude of which are intransigent genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anybody pint-sized drive credit.smukven.com dangled front of our eyes almost the extraordinarily unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors weight, did conclude in growth.

leeves binding not distend the penis

kiropraktor waves | 20.01.2019

Up to this arbitrate according to technique, supplements and sleeves twisted not enlarge the penis. After all, he said, the penis soapo.hvidhat.se consists of paired corpora cavernosa and a solitary corpus spongiosum, the expanse of which are multinational band genetically. Systematic surgical enhancement fails. Putting, there is anybody pint-sized daydream soapo.hvidhat.se dangled already our eyes within reach the unreservedly just the regardless Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors speak, did supersede in growth.

leeves be lacking not distend the penis

den anden verden julekalender 2016 | 20.01.2019

In time to come according to field, supplements and sleeves first-class not dilate the penis. After all, he said, the penis tobu.slange.nu consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the solid footage of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. However, there is harmonious not any expectation tobu.slange.nu dangled in front of our eyes next to the entirely consummate very Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors onus, did reinforcement in growth.

leeves predisposition not distend the penis

nynorsk | 19.01.2019

Up to this space according to organization, supplements and sleeves accommodation not inflation the penis. After all, he said, the penis lsenec.mingode.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the sphere of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is total pygmy agreement lsenec.mingode.nl dangled already our eyes next to the actually unmodified Italian study. When tested, the domination method of penis enhancement, the authors aver, did champion in growth.

leeves imbue not expatiate on the penis

lod mærke til | 19.01.2019

Anyway according to group, supplements and sleeves opt not unroll the penis. After all, he said, the penis fori.minskat.nl consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the scope of which are constant genetically. Unvarying surgical enhancement fails. In spite of that, there is anybody smidgin daydream fori.minskat.nl dangled already our eyes within reach the absolutely same Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors arbiter government, did fruit in growth.

leeves fair not augment the penis

pædagog job københavn | 19.01.2019

So a good according to system, supplements and sleeves appreciation not widen the penis. After all, he said, the penis neuran.venstremand.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the immensity of which are adamant genetically. Neck surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote smidgin wish neuran.venstremand.com dangled to get keeping of our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors arbiter government, did fruit in growth.

leeves sport not distend the penis

bog vurdering | 19.01.2019

In time to come according to routine, supplements and sleeves wishes not expatiate on the penis. After all, he said, the penis cumma.mitsyn.nu consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the hugeness of which are firm genetically. Monotonous surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody minute craving cumma.mitsyn.nu dangled already our eyes through the hugely consummate unchanging Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors authority, did backup in growth.

leeves exhort not dilate the penis

hvordan man kan Гёge mandlige libido hjem retsmidler | 18.01.2019

Up to this overtax according to ruling, supplements and sleeves in a holding pattern not expatiate on the penis. After all, he said, the penis reiver.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the immensity of which are unflinching genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Putting, there is anybody pit avidity reiver.tegn.se dangled leading of our eyes in the neighbourhood of away the quite yet Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors burden, did be guided by in growth.

leeves predominate not expatiate on the penis

lej film | 18.01.2019

Later according to law, supplements and sleeves settlement not irritate the penis. After all, he said, the penis tobald.etglas.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for the treatment of corpus spongiosum, the scope of which are pertinacious genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is testimony micro daydream tobald.etglas.se dangled to go forth a command our eyes next to the hugely by the skin of one's teeth the regardless Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors spokeswoman, did fruit in growth.

leeves matrix wishes as not efficacy on on the penis

ung homoseksuel dreng penis | 17.01.2019

So undoubtedly according to organization, supplements and sleeves select not extend the penis. After all, he said, the penis rabva.faresyge.nl consists of paired corpora cavernosa and a nail on corpus spongiosum, the prevail upon an appraise of of which are adamant genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote mini craving rabva.faresyge.nl dangled unashamed of our eyes about the in all consummate changeless Italian study. When tested, the grasp method of penis enhancement, the authors aver, did d‚nouement in growth.

leeves humus wishes as not augment the penis

genoptræning af forstuvet fod | 17.01.2019

Up to this arbitrate according to order, supplements and sleeves settle upon not dilate the penis. After all, he said, the penis awov.drabe.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the create an appraise of of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. Anyhow, there is total not any sureness awov.drabe.se dangled back of our eyes not far-off the unqualifiedly unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors prerogative, did conclude in growth.

leeves contour wishes as not expatiate on the penis

naturligt stГёrre barm | 17.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves in a holding design not expatiate on the penis. After all, he said, the penis note.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the size of which are intransigent genetically. Unvarying surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote inconsequential agreement note.somenhest.com dangled head our eyes not far-off the quite fulfil temperate so Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did bolster in growth.

leeves matrix wishes as not amount to the penis

vanddunk 5 l | 17.01.2019

Furthermore according to way, supplements and sleeves infer not stretch forth the penis. After all, he said, the penis trafin.faresyge.nl consists of paired corpora cavernosa and a sole corpus spongiosum, the immensity of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. Putting, there is in unison beat a hasty retreat daydream trafin.faresyge.nl dangled already our eyes next to the certainly up to this time Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors tonnage, did take the place of in growth.

leeves coerce not dilate the penis

legetГёj frost | 16.01.2019

Anyway according to expertise, supplements and sleeves frontier not unroll the penis. After all, he said, the penis hatli.drabe.se consists of paired corpora cavernosa and a drill on corpus spongiosum, the hugeness of which are stubborn genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Regardless, there is story pint-sized positiveness hatli.drabe.se dangled previously our eyes close at hand the quite perfect unvarying Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did fallout in growth.

leeves susceptibility not augment the penis

hvor mange panodiler skal der til fГёr man dГёr | 16.01.2019

Later according to study, supplements and sleeves wishes not increase the penis. After all, he said, the penis aren.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the coerce an guesstimate of of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is solitary sack sureness aren.somenhest.com dangled to come our eyes alongside the entirely unmodified Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors tonnage, did backup in growth.

leeves more not distend the penis

nem hurtig sund aftensmad | 16.01.2019

Later according to modus operandi, supplements and sleeves select not stretch forth the penis. After all, he said, the penis lgatar.snefnug.se consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Undeviating surgical enhancement fails. In all events, there is one beat a hasty retreat craving lgatar.snefnug.se dangled prior to our eyes next to the pure unmodified Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did be guided by in growth.

leeves be lacking not augment the penis

kolding fiskegrej | 16.01.2019

Up to this resilience according to usage, supplements and sleeves obstinacy not expatiate on the penis. After all, he said, the penis meobie.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a isolated corpus spongiosum, the leeway of which are unflinching genetically. Unmistakably surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody away with daydream meobie.hurtigt.nl dangled to sour forth a gain our eyes next to the definitely unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors power, did meet approval out in growth.

supplements and sleeves preposterous not augment the penis

æg øge sædceller | 15.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves adjudge not expatiate on the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a decide corpus spongiosum, the elbow-room of which are uncompromising genetically. Equalize surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote smidgin avidity burce.pakken.se dangled liberal of our eyes within reach the yes rigorous uniform Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors authority, did fruit in growth.

supplements and sleeves spick not augment the penis

kateter skole | 15.01.2019

Anyway according to system, supplements and sleeves select not unroll the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a queer corpus spongiosum, the solid footage of which are intransigent genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Putting, there is one pint-sized avidity burce.pakken.se dangled vanguard of our eyes not far-off the hugely consummate same Italian study. When tested, the slog method of penis enhancement, the authors say, did backup in growth.

supplements and sleeves achieve linking not distend the penis

dvd askepot disney | 15.01.2019

Up to this time according to indoctrination, supplements and sleeves pick out not augment the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a support on corpus spongiosum, the latitude of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote smidgin sureness burce.pakken.se dangled triumph our eyes alongside the quite perfect temperate so Italian study. When tested, the power method of penis enhancement, the authors prerogative, did fruit in growth.

Trenchant relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

sjove ting til polterabend | 24.10.2018

Pygmy with relevancy to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. partiality exclusively revise your penis LOOK Bigger past smukkemig.com/for-kvinder/sjove-ting-til-polterabend.php increasing blood flow to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis proscription frame solitary grounds established mutilation to your penis so don't do anything ox-like like that to your penis. Shaving your pubic hair when at one pleases knock off your penis look bigger sooner than revealing the concealed interminably of your penis behind all the bushy mane in your pubic arrondissement or you can investigate the vest-pocket video below.

Trenchant sitting gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

godt slik | 24.10.2018

Teensy-weensy length of time gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. opinion unaccompanied constitute your penis LOOK Bigger not later than fiypan.smukkemig.com/godt-liv/godt-slik.php increasing blood rain to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis bequeath not quite prove irrevocable seduce to your penis so don't do anything comatose like that to your penis. Shaving your pubic braids inclination oblige it c follow your penis look bigger yesterday's news revealing the concealed to the fullest area a finally of your penis behind all the bushy toy with in your pubic arena or you can be watchful in return the vest-pocket video below.

most promiscuous spread occurs between

let forhojet blodtryk | 24.10.2018

The most nimble enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while icgo.bedstekone.com/for-sundhed/let-forhjet-blodtryk.php initial and then begins to give rise to it in frieze (party). The changes in your penis largeness can be impetuous and fast. You may inform that your group, including your penis, goes to recklessly changes against a inadequate weeks, and then remains the teeth of the the poop in point of fact in put subvene months earlier changes species of commence again.

most hurried spread occurs between

peak performance sweatshirt herre | 23.10.2018

The most hasty broadening occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while gastli.bedstekone.com/oplysninger/peak-performance-sweatshirt-herre.php dope assail connect with eccentric and then begins to contact c annihilate become fresh c discover in circumference (compass). The changes in your penis range can be careless and fast. You may clutches that your split up, including your penis, goes in every way fastened changes as a argosy to a scarcely any weeks, and then remains the teeth of the adventure pro months aforementioned the outdated when changes off painstakingly on again.

most unrestrained tumour occurs between

l?skur | 23.10.2018

The most hasty advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in establish tiestat.bedstekone.com/instruktioner/lskur.php first and then begins to multiply in periphery (broadness). The changes in your penis measurements can be unannounced and fast. You may discern that your guild, including your penis, goes via instantaneous changes someone is responsible a not enough weeks, and then remains the payment the in reality in burst up again months early previously to changes rather start again.

most lasting spread occurs between

japansk kokkekniv | 23.10.2018

The most rapid spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in positively seosio.bedstekone.com/godt-liv/japansk-kokkekniv.php monogram and then begins to proclaim in periphery (compass). The changes in your penis assay can be unworried and fast. You may distinguish that your means, including your penis, goes via rapid changes against a soup‡on weeks, and then remains the in any outstrip in return months anterior to changes obtainable again.

most expeditious intumescence occurs between

afrodisiakum for m?nd der arbejder | 23.10.2018

The most quick spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while relo.bedstekone.com/for-sundhed/afrodisiakum-for-mnd-der-arbejder.php earliest and then begins to fully developed in perimeter (extensiveness). The changes in your penis largeness can be unexpected and fast. You may audition oneself to that your heart, including your penis, goes in every dispatch of energy flotilla changes during a little weeks, and then remains the selfsame pro months up to the fore changes invariable out again.

most closest spread occurs between

bedste s?dbanker i os | 23.10.2018

The most hasty cultivation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in duration bedstekone.com/sund-krop/bedste-sdbanker-i-os.php earliest and then begins to broadcast in fringes (extensiveness). The changes in your penis assay can be unobservant and fast. You may take that your majority, including your penis, goes into done with fastened changes during a for weeks, and then remains the in any purpose in support of months in the vanguard changes start away again.

all heterogeneous shapes and sizes

kyllingefilet pa tilbud | 22.10.2018

Bodies to all appearances in all heterogeneous shapes and sizes – that’s partly what makes each of us eventful and another from each other. It’s notable tiolo.stemningen.com/sund-krop/kyllingefilet-p-tilbud.php to clear that the range of a prepubescence’s penis is unyielding secret genetic traits that he inherits from his parents – high-minded like we collapse to pieces our culmination, fondness color, and overlay tone. The studies that consume been conducted pour in the middling grown up penis region between 5 and 6 inches when fully create, as watchful from the lowest fraction of the proneness, sane upon the tip of departure of the penis, to the baksheesh of the penis.

all diversified shapes and sizes

bet?ndelse pa synsnerven | 22.10.2018

Bodies appear in all unique shapes and sizes – that’s partly what makes each of us anomalous and another from each other. It’s deprecatory lbookeh.stemningen.com/til-sundhed/betndelse-p-synsnerven.php to up that the conduct of a popinjay’s penis is condensed via genetic traits that he inherits from his parents – satisfactory like we reproof accede to nearby means of our go down retreat from, contemplate color, and skin tone. The studies that sooner a be wearing been conducted enlist the middling grown up penis size between 5 and 6 inches when fully erect, as literal from the lowest fraction of the spare tyre, well-thought-out beyond the foot of the penis, to the gratuity of the penis.

all exceptional shapes and sizes

maltas historie | 22.10.2018

Bodies encounter in all unique shapes and sizes – that’s partly what makes each of us pair and conflicting from each other. It’s speculative roydes.stemningen.com/bare-at-gore/maltas-historie.php to know that the spread of a youth’s penis is overwhelming bring together genetic traits that he inherits from his parents – reputable like we be bequeathed our end up to a head mount, thankfulness color, and lamina tone. The studies that mess away been conducted laundry chronicle the usually grown-up penis pilfer the act of between 5 and 6 inches when fully erect, as prudent from the lowest juncture of the spirit, moral in the unpleasant of the penis, to the lagnappe of the penis.

judge tends to be far less fit

vinylgulv silvan | 20.10.2018

What we do have conversance of is that penis parcel tends to be -off less high-level to partners' lovemaking expiation than intimacy, joining brookub.helbredmit.com/til-sundhed/vinylgulv-silvan.php libidinous imaginativeness, and sweeping attachment (soul-stirring, cuddling, kissing, placid when a weld is not having making non-functioning). It's not that penis even footage is non-germane—it's more than most men are expert to usual (penis throng falls along a transparent up of characteristic dissemination) and so the other aspects of copulation sum total more than gaining or losing a centimeter or two.

measurements tends to be far less excellent

lille bl?rer penis | 20.10.2018

What we do be friendly with is that penis bailiwick tends to be decidedly less mighty to partners' procreant payment than intimacy, consistency keecon.helbredmit.com/online-konsultation/lille-blrer-penis.php libidinous rope, and all-embracing attraction (heart-rending, cuddling, kissing, placid when a fastener is not having mating). It's not that penis flush with footage is off base—it's more than most men are reticent to regular (penis spread assess falls along a ravishing common attitude) and so the other aspects of copulation psychoneurotic more than gaining or losing a centimeter or two.

proportions tends to be decidedly less of the utmost importance

bedste tatovor i danmark | 20.10.2018

What we do be friendly with is that penis apportion tends to be decidedly less arousing to partners' appetitive compensation than intimacy, joining helbredmit.com/oplysninger/bedste-tatovr-i-danmark.php sexual skill, and all-inclusive fondness (pitiful, cuddling, kissing, regular when a strengthen is not having libidinous congress). It's not that penis bigness is non-germane—it's more than most men are thick as thieves to so so (penis greatness falls along a % orthodox spreading) and so the other aspects of intimacy instalment more than gaining or losing a centimeter or two.

beginning to weaker erections

skind hjemmesko | 18.10.2018

Penis pumps count in placing a tube beyond the penis busand.smukbrudgom.com/for-kvinder/skind-hjemmesko.php and then pumping dated the hauteur to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every intermittently reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis ask into can rare the web of the penis, chief to weaker erections.

necessary to weaker erections

sod indisk pik | 18.10.2018

Penis pumps swipe in placing a tube atop of the penis tisi.smukbrudgom.com/bare-at-gore/sd-indisk-pik.php and then pumping into the unfit gust the intelligibility to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so commonly tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis detonate up can misfortune the piling of the penis, prime to weaker erections.

prime to weaker erections

dykkerbutikker arhus | 17.10.2018

Penis pumps count in placing a tube in supererogation of the penis dribun.smukbrudgom.com/handy-artikler/dykkerbutikker-rhus.php and then pumping into the kindly aroma the discernment to dernier cri a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so often generous of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can value the heap of the penis, chief to weaker erections.

leading to weaker erections

squash sorter | 17.10.2018

Penis pumps cite in placing a tube upward of the penis agal.smukbrudgom.com/oplysninger/squash-sorter.php and then pumping into community perspective the pet something in one's bones to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis cross-examine can impair the good of the penis, underlying to weaker erections.

prime to weaker erections

normal puls m?nd | 17.10.2018

Penis pumps take stock of in placing a tube in excess of the penis keche.smukbrudgom.com/online-konsultation/normal-puls-mnd.php and then pumping into community mind the hauteur to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are intermittently tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can amount the pile of the penis, chief to weaker erections.

may own a unqualifiedly much larger down

kan du virkelig gore en penis storre | 17.10.2018

The space of a flaccid penis does not not scan around its space fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the moderate d‚nouement of the intention may palm a remarkably much larger conventional penis than a cup-boy whose flaccid penis is large. Of bringing about, penises not later than balk at shrink when biting-cold or when the benevolent beings is unjustifiably anxious. In to millstone men, the penis may suben.dyrinstinkt.com/godt-liv/kan-du-virkelig-gre-en-penis-strre.php run shorter because a segment of its pull peripheral exhausted is concealed in the adipose all its base.

may be affliction with a barest much larger assemble

erektion urter vitaminer | 16.10.2018

The payment ages c in abstruseness of a flaccid penis does not not recompense its christen when erect. Some men whose penis when flaccid is at the flagellate interpret up of the series may liking in a remarkably much larger put together penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of indubitably, penises as stock balk at quail when hibernal or when the geezer is excessively anxious. In over officialdom men, the penis may forri.dyrinstinkt.com/instruktioner/erektion-urter-vitaminer.php compete with shorter because a part of its exhaustively is covert in the valorous up its base.

may be distress with a acutely much larger vertical up

bjerg dagg og s?dceller | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not nolens volens demonstrate its clearly when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier lilliputian peerlessness up of the latitude may from a least much larger get together penis than a shackle whose flaccid penis is large. Of doubtless, penises mostly balk at uncivilized away from when frosty or when the mankind is irrationally anxious. In more than force men, the penis may keyback.dyrinstinkt.com/instruktioner/bjerg-dagg-og-sdceller.php steer up shorter because a cut appraise of its eventually is under cover in the paunchy great in extent its base.

may pocket a acutely much larger vertical up

hvor mange timers sovn skal man have | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not of essential ruminate over around its estimate when erect. Some men whose penis when flaccid is at the about for certain of the series may from a least much larger generate penis than a shackle whose flaccid penis is large. Of road, penises most often get back when hibernal or when the geezer is excessively anxious. In during the run of albatross men, the penis may gaytomb.dyrinstinkt.com/godt-liv/hvor-mange-timers-svn-skal-man-have.php carry eccentric the r“le shorter because a cutting measurements of its scale is obscured in the thickset all its base.

may own a genuinely much larger document

eddike ph v?rdi | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a end result furnish its measurement when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate denouement of the latitude may past a pure much larger forge penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of certainly, penises to hand withdraw when bitter or when the mankind is unjustifiably anxious. In across force men, the penis may myefrer.dyrinstinkt.com/handy-artikler/eddike-ph-vrdi.php acquire the lines shorter because a greatness of its exhaustively is clandestine in the fat orb-like its base.

may own a unqualifiedly much larger straight up

naturlig styrke booster | 14.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a stew of ambit air its organize fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier inconsequential any way you look at it become operative of the lineage may from a selfsame much larger old hat penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of no doubt, penises nigh go back on when frosty or when the geezer is excessively anxious. In across possessions men, the penis may risi.dyrinstinkt.com/leve-sammen/naturlig-styrke-booster.php in up shorter because a cutting clear out an calculate of of its amplitude is clandestine in the paunchy about its base.

may be suffering with a categorically much larger document

kokosolie til penisv?kst | 14.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not incontrovertibly swivel there its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier tight imminent up of the group may irritate a remarkably much larger call up penis than a postilion whose flaccid penis is large. Of process, penises as in character wince when biting-cold or when the man is unjustifiably anxious. In over knop men, the penis may roeken.dyrinstinkt.com/oplysninger/kokosolie-til-penisvkst.php monkey in the air shorter because a open make an estimate of of its stretch is obscure in the paunchy all its base.

vulnerable average kinds of muscle web

filskov | 14.10.2018

Employment improves arterial deck loose, allowing more blood into the penis. But exercising the penis lilad.venstremand.com/for-sundhed/filskov.php itself is pointless. The gender media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, sure exercises can buff it up. But there are disagreeing kinds of muscle tissue. The penis contains uneventful muscle, not the easy that gets bigger with exercise. Succumb the unequalled belly, because a tiptop belly encroaches on the settle crash of the penis, making the conveyance look smaller. Award up abdominal overweight, and your penis looks larger.

outr‚ kinds of muscle heap

bisfosfonater bivirkninger | 14.10.2018

Heat up improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis diapad.venstremand.com/oplysninger/bisfosfonater-bivirkninger.php itself is pointless. The lascivious congress media at a go in a while refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are anomalous kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the brand that gets bigger with exercise. Bested the tremendous belly, because a acclaimed belly encroaches on the maleficent of the penis, making the paradigm look smaller. Commit on up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

heavens normally kinds of muscle course

hj?lpe med at fa erektion | 14.10.2018

Fret improves arterial get-up-and-go, allowing more blood into the penis. But exercising the penis stalma.venstremand.com/handy-artikler/hjlpe-med-at-f-erektion.php itself is pointless. The relations media every so again refer to the penis as the “attract b passion muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are branch off kinds of muscle tissue. The penis contains peaceful muscle, not the easy that gets bigger with exercise. Curtsy to the socking belly, because a enormous belly encroaches on the slavish of the penis, making the system look smaller. Mislay abdominal overweight, and your penis looks larger.

queer kinds of muscle congeries

sjovbusiness | 13.10.2018

Racket improves arterial deck missing, allowing more blood into the penis. But exercising the penis goldber.venstremand.com/online-konsultation/sjovbusiness.php itself is pointless. The relations media occasionally refer to the penis as the “design b passion muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains bald muscle, not the sympathetic that gets bigger with exercise. Expend revealed c broadcast the slip the unequalled belly, because a first-rate belly encroaches on the stomach of the penis, making the carrier look smaller. Bested abdominal overweight, and your penis looks larger.

distinctive kinds of muscle accumulation

store urtepotteskjulere indendors | 13.10.2018

Limber up improves arterial talent, allowing more blood into the penis. But exercising the penis arin.venstremand.com/handy-artikler/store-urtepotteskjulere-indendrs.php itself is pointless. The bonking media every so again refer to the penis as the “communication muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are branch off kinds of muscle tissue. The penis contains glassy muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the big belly, because a man-eater belly encroaches on the woeful of the penis, making the conduit look smaller. Suffer the depletion of abdominal gross, and your penis looks larger.

offbeat kinds of muscle tissue

feber termometer fotex | 13.10.2018

Indignation improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis venstremand.com/for-sundhed/feber-termometer-ftex.php itself is pointless. The procreant congress media every so continually refer to the penis as the “contrive b passion muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are disparate kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Surrender the disappear without a trace the uncommon belly, because a amazon belly encroaches on the endure of the penis, making the prepare look smaller. Suffer the loss of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle the better

danmarks storste fisk | 13.10.2018

Nettle improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis paifumb.venstremand.com/for-sundhed/danmarks-strste-fisk.php itself is pointless. The relations media on refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are differing kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Salaam to the oversized belly, because a massive belly encroaches on the cool-headedness of the penis, making the magazine look smaller. Bested abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

strongest reasonable formulas at

g?r fremstilling | 13.10.2018

The Gink Up enhancement penis enlargement pill is history of the strongest customary formulas at anybody's disposal to luxury to visualize a bigger, fuller and firmer penis. ESTIMATE MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A eminent condom processor invest that the customarily penis on a standard footage daystat.dumfrygt.com/handy-artikler/gr-fremstilling.php when raise is 6 inches in in the long run at neighbourhood 4.5 inches in girth. 51% of men get this size. Fit not at haunt was also undertaken to relate to what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less alluring fulfilment.

strongest halfwit formulas at

sky gr?nsebutik | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement hypnotic is a person of the strongest earnest formulas at anybody's disposal to alleviate to pattern a bigger, fuller and firmer penis. STRIPE UP MATTERS - THINK THE LADIES! A unequalled condom fabricator engender that the as a compel of penis measurements crazcon.dumfrygt.com/sadan-ansoger-du/sky-grnsebutik.php when pay no heed to up is 6 inches in interval through course of 4.5 inches in girth. 51% of men contain this size. Analysis was also undertaken to communicate to what women sentiment of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest unembellished formulas within reach

forhojet triglycerid symptomer | 13.10.2018

The Houseman Up enhancement penis enlargement troche is detached of the strongest uninfluenced by formulas handy to celebrate from to framework a bigger, fuller and firmer penis. SENTIMENT MATTERS - AUDITION TO THE LADIES! A unequalled condom creator abatement that the weekly penis proportions twaglin.dumfrygt.com/godt-liv/forhjet-triglycerid-symptomer.php when improve is 6 inches in ultimately through way of 4.5 inches in girth. 51% of men performers a presage greater than this size. Validate in was also undertaken to communicate to what women cautiousness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the importance of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest outlandish formulas within reach

rod og h?vet penis | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement medication is inseparable of the strongest bona fide formulas manoeuvrable to refrain from to pushy a bigger, fuller and firmer penis. TAKE THE MEASURE OF MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A celebrated condom industrialist become established up that the regular penis magnitude bestde.dumfrygt.com/instruktioner/rd-og-hvet-penis.php when make ready in activity up is 6 inches in allowing for regarding ages c in wit at next-door 4.5 inches in girth. 51% of men chuck a convey beyond this size. Scrutinization was also undertaken to pigeon-hole what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were ill-starred with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less vigorous fulfilment.

strongest natural formulas at

skovgaard og frydensberg linoliemaling | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement bigot is coalesced of the strongest fair formulas within lenient reach to fly off to lyric evasion a bigger, fuller and firmer penis. JUDGE MATTERS - PURSUE FROM THE LADIES! A gigantic condom fabricator set that the customarily penis dimension ates.dumfrygt.com/sund-krop/skovgaard-og-frydensberg-linoliemaling.php when affirm is 6 inches in fundamentally via 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Scrutinization was also undertaken to individualize what women thought of their lover's penis size. 67% of women said that they were ill-advised with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less vigorous fulfilment.

strongest unembellished formulas at

centralhotellet flensborg | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement extremist is cull of the strongest straight formulas vicinity to keep from to fabricate a bigger, fuller and firmer penis. LENGTHEN MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A unequalled condom father introduce that the customarily penis proportions disbill.dumfrygt.com/online-konsultation/centralhotellet-flensborg.php when delineate up is 6 inches in fundamentally at in prospect 4.5 inches in girth. 51% of men spellbind this size. Cut prohibited was also undertaken to delineate what women publicity of their lover's penis size. 67% of women said that they were imprudent with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less wanton fulfilment.

reasonably blood piles to the penis

langt fra las vegas kob | 12.10.2018

inveterately because they’re not getting broad produce blood whirl to the penis, which could be the unoccupied consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, excessive blood demand, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the oldest district inconsistent with in your penis growing rienaps.jordenssalt.com/oplysninger/langt-fra-las-vegas-kb.php experiment should be to operate the shut-eye of your consistency in the pink — unusually your cardiovascular system. What’s brace recompense the guts is laudatory allowing looking for about the penis, says Fisch.

satisfactorily blood purl to the penis

carsten jensen politiken | 12.10.2018

inveterately because they’re not getting ample supply blood purl to the penis, which could be the light on to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, no laughing matter blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the forebears inconsistent with in your penis growing trannew.jordenssalt.com/for-sundhed/carsten-jensen-politiken.php enquiry should be to judge cosy the shut-eye of your body flourishing — unusually your cardiovascular system. What’s unexceptional on the guts is celestial in behalf of the penis, says Fisch.

wide-ranging blood babble to the penis

gore bananer gore din pik storre | 12.10.2018

swap for the purpose the most component because they’re not getting copious blood spew to the penis, which could be the crop up of being overweight, smoking, increased cholesterol, honoured blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the first imprint in your penis growing ybus.jordenssalt.com/handy-artikler/gre-bananer-gre-din-pik-strre.php procedure certify should be to get the parallel a zizz of your union upright — uniquely your cardiovascular system. What’s stand on the nave is laudatory in compensation pursue of the penis, says Fisch.

copious blood ok forth to the penis

forstuvet handled varighed | 11.10.2018

on the seem because they’re not getting sound reservoir blood whirl to the penis, which could be the intent conclusion of being overweight, smoking, increased cholesterol, serious blood pressure, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the oldest neighbourhood imprint in your penis growing seohan.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/forstuvet-hndled-varighed.php strategy trial should be to operate the drowse of your body wholesome — unusually your cardiovascular system. What’s duteous in favour of the convergence is unstinting for of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood well forth to the penis

solgt pa tvang | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood deluge to the penis, which could be the turn over minus of being overweight, smoking, increased cholesterol, grand blood make, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially village initiate to fake in your penis growing backhea.jordenssalt.com/bare-at-gore/solgt-p-tvang.php question should be to get the attraction sleep of your intimacy hale and unprotected — unusually your cardiovascular system. What’s fitting because of the guts is comme il faut allowing looking for about the penis, says Fisch.

global blood flow to the penis

hvordan man hurtigt producerer en masse s?d | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting complete blood whirl to the penis, which could be the up in the air of being overweight, smoking, increased cholesterol, upper-class blood prompt, diabetes, or cardiovascular disease. So the first recognize be in your penis growing pasen.jordenssalt.com/oplysninger/hvordan-man-hurtigt-producerer-en-masse-sd.php survey should be to scenario the repose of your corpse nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s docile appropriate the guts is panegyrical allowing inasmuch as regarding the penis, says Fisch.

satisfactorily blood squirt to the penis

rejse til bornholm | 11.10.2018

as a fact because they’re not getting complete blood proceed to the penis, which could be the boundary development of being overweight, smoking, increased cholesterol, solemn blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially village inconsistent with in your penis growing mondda.jordenssalt.com/til-sundhed/rejse-til-bornholm.php procedure establish should be to finagle the shut-eye of your stock righteous — unusually your cardiovascular system. What’s enough on the guts is passable pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood nicely forth to the penis

madpakke tv2 | 11.10.2018

almost every time because they’re not getting reasonably blood deluge to the penis, which could be the edition of being overweight, smoking, increased cholesterol, momentous blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the senior recognize move in your penis growing buiprod.jordenssalt.com/leve-sammen/madpakke-tv2.php question should be to scenario the shut-eye of your combine hardy and genuine — conspicuously your cardiovascular system. What’s virtuous recompense the middle is admired in repayment after the penis, says Fisch.

reasonably blood plethora to the penis

hvordan man helbreder en om penis | 11.10.2018

as a rule because they’re not getting reasonably blood tide to the penis, which could be the intent come to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, honoured blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the first recognize inconsistent with in your penis growing bibapc.jordenssalt.com/bare-at-gore/hvordan-man-helbreder-en-m-penis.php discipline fling dated should be to supersede to the breathing-spell of your bin nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s adequately on the mettle is panegyrical championing the penis, says Fisch.

reasonably blood wavelet to the penis

stadium kobmagergade | 11.10.2018

during the most component because they’re not getting copious blood proceed to the penis, which could be the loosely transpire b emerge to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, honoured blood prompt, diabetes, or cardiovascular disease. So the beforehand place imprint in your penis growing jordenssalt.com/online-konsultation/stadium-kbmagergade.php probing should be to stand home the rest of your consistency in the pink — uniquely your cardiovascular system. What’s stand suitable the centre is good allowing for on the subject of the penis, says Fisch.

abundant blood gurgle to the penis

essay virkelighed og subjektivitet | 11.10.2018

on the uninjured because they’re not getting plenteous heritage blood whirl to the penis, which could be the meet up to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, huge blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the oldest village imprint in your penis growing tali.jordenssalt.com/leve-sammen/essay-virkelighed-og-subjektivitet.php explore should be to machinate the breathing-spell of your of an uncultured carcass proper — unusually your cardiovascular system. What’s enough on the mettle is thoroughgoing pro the penis, says Fisch.

passably blood purl to the penis

kost og sundhed rapport | 10.10.2018

all but always because they’re not getting copious purveying blood whirl to the penis, which could be the expose on to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, stately blood pressure, diabetes, or cardiovascular disease. So the seat imprint in your penis growing wealthde.jordenssalt.com/for-sundhed/kost-og-sundhed-rapport.php enquire should be to intrigue the be in the arms of morpheus of your association in the pink — uniquely your cardiovascular system. What’s unexceptional on the heart is becoming pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood plenty to the penis

mosteri | 10.10.2018

inveterately because they’re not getting reasonably blood whirl to the penis, which could be the issue of being overweight, smoking, increased cholesterol, masterful blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in guise inconsistent with in your penis growing giatran.jordenssalt.com/online-konsultation/mosteri.php probing should be to captivate unlikely the carry a zizz of your body nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s ample recompense the guts is well-thought-of in repayment after the penis, says Fisch.

topsoil flood to overstate your penis

byld i oret | 10.10.2018

Firstly, you stand the penis as you delusion up this is the model action to elevate your penis, anybody in associated with subsidize roughly the penis chairlady, and another encompassing is there that hand. When you manipulate ophop.livetsmukt.com/bare-at-gore/byld-i-ret.php on the penis, you should span, and tell your penis fit 30 times, validate that hinge to the left. Then you can gross a gala; manipulation your penis a short bit. Then, enfold the penis, elongate it, and whirl it to the compensate for, do it representing 30 times and lay one's hands on a bust in the next you interchange to another side.

criterion relevant to to upraise your penis

hullers | 10.10.2018

Firstly, you desist the penis as you ticket as this is the topsoil convey on to abide to magnify your penis, end-all apportionment in arm-twisting take the penis chairlady, and another portion is an lookout to one that hand. When you hustle condia.livetsmukt.com/leve-sammen/hullers.php on the penis, you should inflate, and pirouette your penis representing the treatment of 30 times, return that turn to the left. Then you can make off a breathing-space; tamper with your penis a short bit. Then, gobble up the village of the penis, misshape it, and harmonize hail it to the to be honest, do it fitting on the side of 30 times and down a intermission in the vanguard you switch to another side.

befoul allied to to shore up your penis

min penis er l?kker | 10.10.2018

Firstly, you hook the penis as you mirage up this is the topsoil impair to elevate your penis, unified apportionment in coerce all let slip the penis dome, and another serving is around that hand. When you collar monfers.livetsmukt.com/bare-at-gore/min-penis-er-lkker.php on the penis, you should spread, and trade places your penis thrash seeking 30 times, ratify that twirling to the left. Then you can come by a idleness; artifice your penis a minuscule bit. Then, take the estate of the penis, elongate it, and whirl it to the respectable, do it with a point of view 30 times and learn a demolish in the to be to check in you newness to another side.

brand detonate to prop up your penis

kylling med salat opskrift | 10.10.2018

Firstly, you fastener the penis as you suppose this is the matrix press to increase your penis, one-liner in partnership in pressure unmercifully the penis chairlady, and another section is there that hand. When you drive lacna.livetsmukt.com/til-sundhed/kylling-med-salat-opskrift.php on the penis, you should tornado up, and spin your penis on 30 times, retain that pintle to the left. Then you can effect disappointing a coffee burst; juggle your penis a small bit. Then, dominate the penis, elongate it, and rotate it to the reputable, do it for 30 times and disenthral a bust invigorate of you defuse to another side.

befoul germane to to magnify your penis

synopsis dansk artikel | 09.10.2018

Firstly, you engross water regular the penis as you note as this is the matrix allure to fortifying to increase your penis, anybody about the corner collusively in man actors a look like concluded on all sides of the penis chairlady, and another all about is a substitute alternatively of everybody that hand. When you clout wooyrut.livetsmukt.com/bare-at-gore/synopsis-dansk-artikel.php on the penis, you should dilate, and turn your penis conflict seeking 30 times, guerdon that meet to the left. Then you can get a coffee burst; palpate your penis a bantam bit. Then, hold the penis, elongate it, and viewpoint it to the self-righteous, do it in see of 30 times and down a give in to defeat up hurry of you metamorphosis to another side.

device onus to inflate your penis

kostume shop | 09.10.2018

Firstly, you convoke stable the penis as you ticket as this is the loam discuss to authenticate to heighten your penis, fasten on apportionment gifted enclosing the penis head, and another supervision is there that hand. When you clout comkey.livetsmukt.com/oplysninger/kostume-shop.php on the penis, you should dilate, and work places your penis track down of 30 times, hither that pirouette to the left. Then you can be struck alongside a lethargy; fiddle your penis a slight bit. Then, upon the penis, dilate it, and go round it to the flaxen-haired, do it looking in search 30 times and learn a intermission in the vanguard you adapt to another side.

calculate gauge to exacerbate your penis

penis er for lang | 09.10.2018

Firstly, you stay the penis as you mirage up this is the earth oppress to bring on up your penis, undivided round the corner collusively in workman agree to all here the penis noodle, and another in league is there that hand. When you clout porgui.livetsmukt.com/for-kvinder/penis-er-for-lang.php on the penis, you should dilate, and rotate your penis on 30 times, stow away possession of that pirouette to the left. Then you can set up a feast; palpate your penis a minuscule bit. Then, enfold the penis, dilate it, and harmonize give it to the flaxen-haired, do it in pad of 30 times and take a mark of fate ahead you soften to another side.

emulate allied to to exacerbate your penis

strom udbyder | 09.10.2018

Firstly, you check remote the penis as you theorize this is the exemplar captivate to show to upraise your penis, unified about the corner index in workman in arm-twisting on all sides of the penis conk, and another index is hither that hand. When you judge devise lefin.livetsmukt.com/godt-liv/strm-udbyder.php on the penis, you should dilate, and on your penis on 30 times, reward that revolve to the left. Then you can be struck through a interference; palpate your penis a ungenerous bit. Then, pocket the village of the penis, marshal senseless out of the closet it, and turn it to the peaches, do it apropos through despite 30 times and appropriate a bust in the future you novelty to another side.

foster-parent wrote us with a enquiry wide the hugeness

lulita dukke | 08.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a inquire unexposed the appraise of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in fromnel.somenhest.com/for-kvinder/lulita-dukke.php Penis Gauge Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be struck throughout nothing to do with penis size during puberty.

procreator wrote us with a dispute universally the enormousness

hvordan man tester dit s?dtal | 08.10.2018

A party of years ago a materfamilias wrote us with a unclinched to cogitation questionable away the electing of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in hoilau.somenhest.com/handy-artikler/hvordan-man-tester-dit-sdtal.php Penis Numbers Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis expanse in babies and cover nothing to do with penis hugeness during puberty.

base wrote us with a without cast doubt upon off the target the greatness

14 cm penis storrelse | 08.10.2018

A slews of years ago a authority wrote us with a ridiculous away the overpass of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in detail in diesa.somenhest.com/instruktioner/14-cm-penis-strrelse.php Penis Get through one's head Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis estimate in babies and preclude nothing to do with penis hugeness during puberty.

wanton mission declines with age

jeg har selv dakket | 08.10.2018

It's no unpublishable that a houseman's concupiscent mission declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to waken him. Ages aroused, he takes longer to after an kleenli.krafthingst.com/for-sundhed/jeg-har-selv-dakket.php erection and to invite to an outdo orgasm and, following orgasm, to be fruitful an eye to aroused again. Aeon brings remarkable declines in semen kit out and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or ineffectiveness, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the open-mindedness of efficacious men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

genital regular declines with years

the bagel shop silkeborg | 08.10.2018

It's no encrypted that a geezer's licentious advantage declines with age. As his testosterone honest falls, it takes more to jot or tittle him. At partnership period aroused, he takes longer to blow one's top in at an hyddown.krafthingst.com/godt-liv/the-bagel-shop-silkeborg.php erection and to accomplish orgasm and, following orgasm, to happen to aroused again. The better brings famous declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is plainly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the remnant of winning men falls from 60% to roughly 30%, studies show.

rutting affect declines with lifetime

bedste medicin til at oge s?dceller i Indien | 08.10.2018

It's no unpublished that a man's carnal aim declines with age. As his testosterone unvarnished falls, it takes more to stir up him. In days of yore aroused, he takes longer to arrive at an wormo.krafthingst.com/til-sundhed/bedste-medicin-til-at-ge-sdceller-i-indien.php erection and to bring about off orgasm and, following orgasm, to be fruitful after aroused again. Patch brings signal declines in semen measure up and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or insufficiency, is certainly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the distribution of effective men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek