Komentář člena autorského kolektivu VP SSSR k rozsudku Lefortovského soudu o zařazení knihy Mrtvá voda mezi extrémistické materiály

Komentář člena autorského kolektivu VP SSSR k rozsudku Lefortovského soudu o zařazení knihy Mrtvá voda mezi extrémistické materiály

Začlenění knihy KSB mezi extrémistické materiály Lefortovským soudem se dalo očekávat. Tento fakt hovoří o tom, že mezi špičkami klanů probíhá boj a liberálové chtějí ukázat Kremlu, v čích rukách je skutečná moc.

Když prezident 20.listopadu potvrdil KSB, všechna masmédia tento fakt zamlčela, protože komentováním takového rozhodnutí Kremlu by šli proti vlastním zájmům. Ale úplně ho zapřít – tak, jako tomu bylo po parlamentním slyšení ve věci KSB v r.1995 – to už nemohou. Proto kurátoři liberálů dali po 20.listopadu soudu příkaz – potopit KSB. A média začala okamžitě rozsudek soudní moci šířit, protože jejich úkolem je chránit biblickou koncepci proti vtržení koncepce, která je s ní nekompatibilní. Jenže ani experti, ani zaměstnanci soudu materiál KSB „Mrtvá voda“ nečetli a už vůbec se neobtěžovali ho nastudovat. Formulace v rozsudku: „Podle zjištění psycho-lingvistického výzkumu, text obsahuje známky vzbuzování nenávisti vůči určitým skupinám lidí a ostře negativní hodnocení těchto skupin, jejich jednání a chování“, může sloužit k diskreditaci libovolné nepohodlné osoby či organizace.

Historie se opakuje dvakrát: jednou jako tragédie, jednou jako fraška. Ve třicátých letech minulého století se dělo to stejné: na každý krok Stalina a bolševiků odpovídali trockisté v tisku svým krokem – nejdříve psali udání a dopouštěli se masakrů na nevinných lidech a pak křičeli do celého světa o „stalinských represích“. Vše podle vzorce „každý mírou svého chápání pracuje na sebe, mírou svého nechápání na toho, kdo chápe víc“. A nyní se podíváme, kdo dnes chápe probíhající procesy více.

Co se týká konkrétního rozsudku o zařazení knihy „Mrtvá voda“ mezi extrémistické materiály, je nutné bojovat ne za jeho zrušení, ale za zrušení celého seznamu extrémistických materiálů, protože už sama existence takového seznamu odporuje Ústavě Ruské federace. Hlavně narušuje práva a svobody občanů, garantované v oddílu 2 - „Práva a svobody člověka a občana“ (http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm)

1/ Především jde o porušení práv a svobod, garantovaných článkem 29 oddílu 2 Ústavy RF:

  1. Každému je zaručena svoboda myšlení a slova.

  2. Není přípustná propagace nebo agitace podněcující sociální, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist a nesnášenlivost. Zapovídá se propagace sociální, rasové, národnostní, náboženské nebo jazykové nadřazenosti.

  3. Nikdo nemůže být přinucený k vyjádření svých názorů a přesvědčení nebo se jich vzdát.

  4. Každý má právo vyhledávat, přijímat, vysílat, vytvářet a šířit informace jakýmkoli zákonným způsobem. Seznam informací, které spadají pod státní tajemství, je stanoven federálním zákonem.

  5. Svoboda slova je garantována. Cenzura se zapovídá.

Jak je vidět, vše je vyjádřeno zcela jednoznačně. A bod 2 tohoto článku není v rozporu s ostatními body, protože, jak vyplývá z celého textu Ústavy RF, zákaz propagandy a agitace se realizuje administrativně-mocenskými metodami, takovými jako např. odmítnutí v poskytnutí (poskytnutí je jedná věc a organizace masové informace zákonným způsobem, vlastním úsilím - je věc jiná) mediálního prostoru pro propagandu podobných názorů, odmítnutí registrace podobných médií, přičemž řeč je o trvale fungujících prostředcích operativního informování, jako noviny, rádio, televize. Ale knihy a internet zde už nespadají, protože nepatří k periodikám. A tím méně se zákaz vztahuje na svobodu mysli konkretního člověka.

K uvedenému je třeba říci, že KSB „Mrtvá voda“ nemůže být nikomu v žádném případě zakázána na základě čl. 29 odd.2 Ústavy RF, protože v KSB „Mrtvá voda“ jsou naopak stanoveny principy, podle kterých nemůže dojít k žádné sociální, rasové, národnostní, náboženské nebo jazykové nadřazenosti a, následkem toho, k nenávisti.

Všeobecně je při zabraňování šíření nepohodlných informací (z pohledu vládnoucího režimu) nutné společnosti nabídnout jinou, alternativní informaci, lepší a smysluplnější. Žádný zákaz šíření informací sám o sobě ještě nikdy nevedl k posílení vládnoucího režimu. Naopak – libovolný zákaz šíření informací se vždycky ukázal být minou, na které režim exploduje a umírá. -фкт-алтай.рф

 

Комментарий представителя авторского коллектива ВП СССР на решение Лефортовского районного суда г. Москвы о признании книги «Мёртвая вода» экстремистским материалом vyšlo 25.11.2013 na fct-altai.ru. Překlad Lin.

 

Diskusní téma: Komentář člena autorského kolektivu VP SSSR k rozsudku Lefortovského soudu o zařazení knihy Mrtvá voda mezi extrémistické materiály

Miera

udo | 04.12.2013

Miera komplikovanosti zákonodárstva je mierou nedôvery spolocnosti v samú seba.

5.Súdy sú vždy len nerozlučne späté s
2.vládnucou ideológiou(dnes: "Výhodné predať"..mozog, čas, obličku, dieťa, budúcnosť,..atď), na nej postavenom 3.zákohnodárstve, ktoré definuje
4. vládu.
Proste chránia tichý, alebo verejný
1. Koncept samoriadenia spolocnosti..alebo necnosti..sprostredkovávaný kolektívnemu podvedomiu cieľovej skupiny príslušným interface-om(médiom).

Je dôležité zi uvedomiť, že v modernej histérii..is-Tórii tu zákony nikdy neboli pre ľudí, ale pre ochranu samozvaných elít a ich aparátčikov. V tej, či onej forme fašizmu.
Ako pred 1000 rokmi, tak aj dnes tu řádí fasci-nácie. Neschopnosť racionálneho prehodnotenia e-moci.

Ostatne tak, ako prakticky v každé jiné zemi.
Akurát si to "vďaka" bývalým otvorenejším formám fašizmu u nás, viac uvedomujeme.
Taký Amík, či Nemec,.. "žije" vo svojom fašizme, postavenom na licencii princípu West-Ost Gefälle, či KonfliktPotenzialErhaltungs- und -Aufbaupolitik (alebo klubovoŽargónovo: OstScheisseWeiterLeitungsPolitik) pod vlajkou prútov a dvojitej sekery už bez reptania. V tej či onej démoNkratickej forme.

Keby sme aktívnejšie pomohli zotročiť Ukrajinu a ruské zdroje, dostali by sme sa aj my na Wall of fame(shame).
S almužnou..ohlodanou kosťou zo zombiágru, stola Schekelgräberov.
Ein Reich, ein Unvolk, eine Bank!
Es kann nur Eine geben!

Ako povedal klasik:

"Drazí kolegové, hlavně si pro boha přestaňte plést právo s morálkou! Jde o hodně nebezpečný spúsob myšlení v dnešním světě.."

..ano jistě.. každý má v monoteistické vizi, podle své osobné morálky a míry chápaní objektivní reality, toho Svého..
..a ne vždycky se ti "bohové" zhodnou..
..ako jinak v celé té bibli..a kultech na ní stavěných..

Podobně jako Velký duch a MoneyToo..
teda abych zase neopoměl naše staro-nové soudruhy..

Všetko, aj dnešné zákony a ich použiteľnosť, sú čisto otázkou interpretácie. Netreba ich meniť. Len nasadiť brejle a vyrovnať tie paragrafy. Sudcov niet. A Práv-Nik?
Tí, z bývalých, čo sa skôr od-vážia pre-hodnotiť mieru svojej občianskej zodpovednosti, budú tí šťastnejší.
Ostatní..

V objektívnej realite je zodpovednosť nevyhnutne vždy kolektívna.
Niet nezávislosti. Proces globalizácie je zavŕšený. Nie je kam utiecť.
Nerozhodnosť je znakom amorálnosti.
Sú to hlupáci, alebo masoví vrahovia?
Psychiatria, alebo..?

Re: Miera komplikovanosti zákonodárstva je mierou nedôvery spolocnosti v samú seba.

udo | 04.12.2013

Pardon..
zasa mi poskočil text hore..
to mala byť odpoveď Alešovi nižšie v diskusii..

Priority v ruských materiálech Ksb

Petr | 30.11.2013

S dovolením, mám dotaz na znalce KSB.
Jak významný je materiál Mrtvá voda ? Patří mezi klíčové dokumenty Ksb ? Možná by nebylo od věci, kdyby jste nám, Ksb začátečníkům, kteří jsou schopotni (současný výskyt schopnosti a ochoty:) investovat do studia originálních ruských materiálů pomohli v tom smyslu, že byste poskytli/navrhli nějaký orientační přehled prioritní děl. I když investice do validního vzdělání nikdy není ztracená, přece jen to je dnes i o její efektivnosti.
Za překlady však v každém případě je potřeba jejich autorům poděkovat, což tímto činím - DĚKUJI. Je to skutečně velmi záslužná práce a její ovoce si tito Lidé, zajisté již vychutnávají nejen v jistotě získaného nadhledu.

Předem díky.

Re: Priority v ruských materiálech Ksb

Lin | 30.11.2013

Mrtvá voda je souborem materiálů KSB.

Re: Re: Priority v ruských materiálech Ksb

Lin | 30.11.2013

Jen pro upřesnění - nakopíruju text:
DVTR predchádzali pracovné materiály (tzv. „Mŕtva voda“2), v ktorých bola postupne zložená čitateľovi predkladaná DVTR. MV predchádzali ešte 3(včítane úvodu) časti svetonázorovo-filozofického charakteru. Preto je pre čitateľa naozaj dôležité prečítať.
2 V ľudových rozprávkach pokropenie zabitého hrdinu tzv. mŕtvou vodou(písané slovo, informácia) rany zaceliloa po pokropení živou vodou(aplikovaná, žitá informácia) sa človek prebudil. .

Je to hned v úvodu DVTR:
http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/

Re: Re: Re: Priority v ruských materiálech Ksb

Petr | 30.11.2013

Dík za objasnění.
Mrtva voda - metafora pro validní teoretickou informaci (v Gnozi tzv. Slovo Poznání), Živá voda - metafora pro životní praxi jedince a společnosti vedené (řízené) Mrtvu vodou. Ok, takže úkol dne zní - napsat knihu (potravu), srozumitelnou ovečkám, s názvem Živá voda.

Re: Priority v ruských materiálech Ksb

udo | 30.11.2013

Úkol dne: Praktický život..
Aplikácia.. vody do úst, očí smädných..

Živá voda "píše sa“ životom každého z nás.
Napísané Slovo je mŕtve Slovo..Logos..kód..Miera
Až keď niekto ho vysloví, vykoná,
riadiť seba..svoj osud, búducnosť,
paragrafy chrbtov práva vyrovná
i vieru slepú v Mieru zmení Vie-Ra.
Tak nás všetkých, spolu riadiť začne,
dážď ten Boží(Logos), koláč načne..
a voda ako vzlínať, tak i padať bude
z nebies aj zo zeme prameň živý vyjde.

Preto voda Života-praxe len písmom, jazykom Božím sa píše,
stvorením, strojením sveta z každého celkovej mysle.
Bo prišiel koniec fragmentom tisícim ega
a raz dietky nad dobou touto len sa pousmejú,
pokrútiac hlavami, neveriac aká to bola bieda..
Len všetci spolu, že konať majú
a nikto sám nepríde k raju..

Obete teda, nikto tu nechce,
iba ľudskosti, mozaiky života čepce.
Avšak sám v poli hoc je ten Človek-vojak,
báť sa nemusí, ak v zhodu S(l)ova zakúsi
a mocnejší armády veľkej.. stane sa nevdojak.

Viribus unitis

Re: Re: Priority v ruských materiálech Ksb

Petr | 30.11.2013

Ano, chápu a souhlasím. Právě to Viribus unitis jsem měl na mysli, když jsem si do (své) "mrtvé proměnné" - pojmenované "kniha" dosadil "živou aktivitu" - napsat tuto knihu/text s ambicemi druhým pomáhat chápat (nejen) dnešní realitu. Více verzí - více chápajících. Přitom samozřejmě nezapomínám na platnost již zmíněného axiomu - kdo chceš pomoct druhým, pomož nejdříve sám sobě. V podobě tvorby textu takovéto knihy se oba dva cíle dosahují jedním úsilím (a to jsou dohromady tři:).
Ps. Ty ruské zdroje jsem si již vyhledal ve Vašich příspěvcích na Zvědavci. Díky za ně i Vaše tamější příspěvky a energii tam odpracovanou.

Re: Re: Priority v ruských materiálech Ksb

Hox | 02.12.2013

>Mrtvá voda je souborem materiálů KSB.
na určité úrovni chápání...

jinak je to prvotní kniha KSB, která vyšla v roce 91, celým názvem "Mrtvá voda - koncepce sociální bezpečnosti".

Co se týká pořadí studia, často jsou na to tázáni třeba Zaznobin nebo další mluvčí KSB, odpovídají většinou, začít se dá vším, ale vhodnější než jiné je kniha "Základy sociologie" a "Od korporativnosti pod patronátem idejí k sobornosti v bohoděržaví". Obě k nalezení třeba na vodaspb.ru. Samotná Mrtvá voda nebyla psaná pro široké publikum, proto je tak informačně nahuštěná a složitá ke čtení. My tady máme nevýhodu, že kromě tohoto základu a "výcucu" ve formě materiálů MIM žádná kniha z asi 50-60 přeložená není.

užitečné

taurus | 29.11.2013

Vidím to jako dobrý příklad napsaného odvolání na zvůli soudníctví.
Logicky se to dá aplikovat i na konkrétní případy různých rozhodnutí našého parlamentu (které jsou v rozporu s ústavou), třeba i budoucích a sestavení kolektivních žalob.

Re: užitečné

Lin | 29.11.2013

Máš pravdu. Já říkám už mnoho let, že na znění existujících zákonů a na jejich vymahatelnosti je u nás možné (nejen možné, ale potřebné) bránit se svévoli. Také máme v Ústavě zakotvenou Listinu základních práv a svobod a v ní jsou stejná ustanovení jako v Rusku. Také máme seznam "extrémistického materiálu" a já říkám, že pouhým přečtením se ze mě ještě extrémista nestane. Jak můžu odsoudit něco, co neznám (nečetla jsem, nevím, o čem to je)? A na druhou stranu - jak může někdo druhý rozhodovat za mě, co je pro mě "nevhodné, nebezpečné"?
Bránit se tímto způsobem dá nejen moci soudní, ale veškeré - tj. od parlamentu po úředníky, radnice. Jenže - je to namáhavé a člověk musí vědět, co hledá a kde to najde. Což je "kámen úrazu" pro většinu obyvatelstva. A právníci za to chtějí dost drsně zaplatit...
Dobré (a možné) vidím v tom, aby si každý "průměrný" člověk byl schopný položit otázku tak, jako autor článku = odporuje či neodporuje to existujícím zákonům? Listina základních práv a svobod není dlouhý elaborát a není náročné ho nastudovat. A tato listina je nadřazena všem ostatním zákonům = nesmějí být s ní v rozporu. Tak aspoň to kdyby se lidem dostalo "do krve"...
No... a jinak od nového roku se do našeho nového občanského zákoníku dostal pojem "průměrný rozum". Poznámky tento zvláštní pojem vysvětlují všelijak, ale v principu by mělo jít o "selský rozum". Tak ať ho lidi už konečně začnou používat...

Re: Re: užitečné

Aleš Krejčí / Brno | 02.12.2013

Upřesnil bych jenom, že svévole je zneužívání zákonů státem, nikoliv obrana před tím. LZPS je základ a také jí považuji za blahodárnou, zákony jsou však o něčem jiném. Z mého osobního pohledu je vůbec celý český justiční systém zvrácený a jako takový není reformovatelný. Soudců máme nejvíc z celé EU, jako bychom byli ti největší zločinci. Stejný počet soudců má japonsko, to má ale 10x víc obyvatel. Soudcem se dnes už může stát pouze křivák, nebo hlupák. Právnící a soudci je jedna a táž justiční mafie, to jsou ti, co si svojí lobby prosazují pro sebe vhodné zákony a to napříč poslaneckým spektrem, sami se podívejte, že tituly JUDr a Mgr. se hemží všude a nikdo z nich proti svým profesním zájmům nepůjde. Nový občanský zákoník plně odpovídá výše sdělenému a jako takový svojí složitostí a novátorstvím zajistí jenom znásobení práce justiční mafii a tím nespravedlnost ve společnosti!

Re: Re: Re: užitečné

Právo? | 04.12.2013

Miera komplikovanosti zákonodárstva je mierou nedôvery spolocnosti v samú seba.

5.Súdy sú vždy len nerozlučne späté s
2.vládnucou ideológiou(dnes: "Výhodné predať"..mozog, čas, obličku, dieťa, budúcnosť,..atď), na nej postavenom 3.zákohnodárstve, ktoré definuje
4. vládu.
Proste chránia tichý, alebo verejný
1. Koncept samoriadenia spolocnosti..alebo necnosti..sprostredkovávaný kolektívnemu podvedomiu cieľovej skupiny príslušným interface-om(médiom).

Je dôležité zi uvedomiť, že v modernej histérii..is-Tórii tu zákony nikdy neboli pre ľudí, ale pre ochranu samozvaných elít a ich aparátčikov. V tej, či onej forme fašizmu.
Ako pred 1000 rokmi, tak aj dnes tu řádí fasci-nácie. Neschopnosť racionálneho prehodnotenia e-moci.

Ostatne tak, ako prakticky v každé jiné zemi.
Akurát si to "vďaka" bývalým otvorenejším formám fašizmu u nás, viac uvedomujeme.
Taký Amík, či Nemec,.. "žije" vo svojom fašizme, postavenom na licencii princípu West-Ost Gefälle, či KonfliktPotenzialErhaltungs- und -Aufbaupolitik (alebo klubovoŽargónovo: OstScheisseWeiterLeitungsPolitik) pod vlajkou prútov a dvojitej sekery už bez reptania. V tej či onej démoNkratickej forme.

Keby sme aktívnejšie pomohli zotročiť Ukrajinu a ruské zdroje, dostali by sme sa aj my na Wall of fame(shame).
S almužnou..ohlodanou kosťou zo zombiágru, stola Schekelgräberov.
Ein Reich, ein Unvolk, eine Bank!
Es kann nur Eine geben!

Ako povedal klasik:

"Drazí kolegové, hlavně si pro boha přestaňte plést právo s morálkou! Jde o hodně nebezpečný spúsob myšlení v dnešním světě.."

..ano jistě.. každý má v monoteistické vizi, podle své osobné morálky a míry chápaní objektivní reality, toho Svého..
..a ne vždycky se ti "bohové" zhodnou..
..ako jinak v celé té bibli..a kultech na ní stavěných..

Podobně jako Velký duch a MoneyToo..
teda abych zase neopoměl naše staro-nové soudruhy..

Všetko, aj dnešné zákony a ich použiteľnosť, sú čisto otázkou interpretácie. Netreba ich meniť. Len nasadiť brejle a vyrovnať tie paragrafy. Sudcov niet. A Práv-Nik?
Tí, z bývalých, čo sa skôr od-vážia pre-hodnotiť mieru svojej občianskej zodpovednosti, budú tí šťastnejší.
Ostatní..

V objektívnej realite je zodpovednosť nevyhnutne vždy kolektívna.
Niet nezávislosti. Proces globalizácie je zavŕšený. Nie je kam utiecť.
Nerozhodnosť je znakom amorálnosti.
Sú to hlupáci, alebo masoví vrahovia?
Psychiatria, alebo..?

Přidat nový příspěvek