Kniha "Mládí J. V. Stalina", 1953

9.11.2017

Hox

 

Pro případné zájemce, čtenář zaslal redakci digitalizovanou kopii knihy "Mládí J. V. Stalina" z roku 1953. Pokud si člověk odmyslí ideologický balast, něco zajímavého se tam najít dá. Je to také velmi dobrá ilustrace faktu, že věda je vždy konceptuálně podmíněná a pracuje na cíle koncepce, aktuálně panující ve společnosti. Zde je příklad ohledně historie. Ohledně sociologie se pak jedná například o fakt, že neexistuje nějaká "sociologie obecně" - existuje buď sociologie, hájící zájmy parazitické menšiny, nebo existuje sociologie, hájící zájmy většiny (převážně žijící ze své práce). Sociologie, hájící zároveň zájmy parazitické menšiny i pracující většiny, existovat nemůže. V minulosti se na to poukazovalo jako na "třídní charakter vědy".

 

Mládí J. V. Stalina (1953).pdf (5mb)

 

Diskusní téma: Kniha "Mládí J. V. Stalina", 1953

Odhalenie veľkej ruskej idey.

Vlkan | 10.11.2017

Trochu mimo témy,Rus Pyžikov prednedávnom ohlásil,že 11.9.2017 zverejní tzv.,,Odhalene veľkej ruskej idey",ktorá bola stovky rokov potlačovaná.Uskutočnilo sa toto zverejnenie?

Re: Odhalenie veľkej ruskej idey.

Hox | 10.11.2017

22.9. zveřejnil záznam vystoupení, v kostce jde o sdělení, že "západní náplava", která nemá žádný vztah k pojmu "ruský", jsou nejen Romanovci a západofilové, ale i slavjanofilové orientovaní na RPC a odkaz Byzantské říše. Rozebírá práci Stasova, který to v 19. století dokázal na architektuře, lingvistice, pomocí analýzy takových věcí jako například ornamenty na domech a výšivkách a dalších.

Re: Re: Odhalenie veľkej ruskej idey.

JS | 12.11.2017

Hox: Takže nic nového pod sluncem, nicméně, mnohé zajímavé dílky do mozaiky by tam mohly být.
Kdo to byl ten Stasov?

Máš prosím odkaz?

Re: Re: Re: Odhalenie veľkej ruskej idey.

Hox | 12.11.2017

Nemám, a jméno Stasov jsem slyšel prvně od Pyžikova. Záměrně "zapomenutý" badatel, i když v 19. století to byla vědecká hvězda.

Re: Re: Re: Odhalenie veľkej ruskej idey.

Hox | 13.11.2017

Ale jestli myslíš odkaz na video Pyžikova, je jich více, jedno je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=3AUL5qgDsVY

Re: Odhalenie veľkej ruskej idey.

Hox | 10.11.2017

Další sdělení spočívá v tom, že RPC byla ideologií pouze "elit", mezi lidmi neměla jakoukoliv významnou podporu, a naopak, starověrci, kterých byl řádově větší podíl mezi lidmi než se oficiálně uvádělo, později podpořili Stalina a jeho projekt, a velká část tzv. stalinských kádrů pocházela právě z prostředí starověrců, kde byl silný občinný princip.

dtto

Magnus Maximus | 09.11.2017

oprava: pro mě nic nového ...

Svatá pravda

Magnus Maximus | 09.11.2017

Nejenom že věda má třídní charakter čili jede podle koncepece někoho a v něčí prospěch, ale jak hovořil Lenin i demokracie a legislativní proces mají třídní charakter. A jak psal Lenin, že vůle vládnoucí třídy je ustanovena v zákonech. A vládnoucí třídou po roce 89 u nás rozhodně není jak se dříve říkalo pracující lid. Pro nic nového. To já zase mohu digitalizovat knihu Nás vychoval Stalin z roku 1952 z podobné edice.

Re: Svatá pravda

anonymus animus | 10.11.2017

Výborně, s chutí do práce a ať už je to na uloz.to :-) Opravdu, to by bylo velmi záslužné, přesně tento typ knih se znaží vymazat z historie, je nutné tomu zabránit.

Re: Blud Demokracie

Michal2 | 10.11.2017

>... ale jak hovořil Lenin i demokracie a legislativní proces mají třídní charakter. A jak psal Lenin, že vůle vládnoucí třídy je ustanovena v zákonech.
Tak to je to správné téma k diskuzi !!!
Nikoli nějaká biblická doktrína, která je už dávno součástí smetiště dějin ...
Pro dnešní dobu je důležité pochopení období nástupu Věku rozumu, kdy byla zavržena vláda božích zákonů a byla nahražena doktrínou vlády lidu podle zákonů svého omezeného rozumu ..
Tato koncepce se nazývá Demokracií .... je to blud založený na blbosti vzniku jakési společenské smlouvy všech lidí vyjádřené Ústavou ...


Re: Re: Prízrak Démonkracie

ľudo | 11.11.2017

Ok, poďme teda ešte o ďalší krok-dva hlbśie do diskusie, do témy, do tela spoločnosti.. neostaňme ani na na úrovni tesne pod povrchom - "vládnucej triedy a zákonov ustanovených na jej ochranu"
..a presnejšie ochranu podprahovo-otrokárskej globalizačnej koncepcie, ktorú tu jelita nejedno tisícročie prevádzkuje..

Biblia-jej dnešná verzia je práve oným zavrhnutím Boźích zákonov.(I keď by sa i jej listy dali od náNosov moci m´amoenovej očistiť, čo je už ale iný náväzný príbeh)
Moźno ona(biblia..hlavne tzv. "Starý zákon"-Tanach)
i AKOŽE do prachu dejín Zapadá,
avšak jej deriváty tu zostáva-jú.

Keďže ona veky kultúru myslenia Západu formovala,
z nej nevyhnutne i marxizmus a davokracia pochádza..
..pardon "demo(n)kracia" - a to nie je koncepcia, ale nástroj.
V praktickej každodennej politike to musíme rozliśovať.

3D obraz sochy..alebo jej "pohybu" v čase, prípadne robot, či "bio-robot" sa nerovná "dlátu a kladivu" ktorými ju-ho vyhotovím.
A keď to kladivo, dláto..či nôž, motorovú pílu dám do ruky nejakému magorovi, či nevzdelanému, alebo ešte horšie - bande zdemagogizovaných mentálne zdegenerovaných "neandertálcov", čo mi pomocou demokracie vytvoria??

Práve preto mal z nej Sókratés takú hrôzu:
"Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie..." Sokrates (4. června 469–399 př. n. l.)
..pričom to zďaleka nie sú všetky jej úskalia..Scilly a Charybdy..

Áno..demokracia je krásna forma SAMO-S-Právy od istého stupňa vývoja
1) morálky,
2) chápania a
3) vôle spoloČnosti..

Re: Re: Strukturní a bezstrukturní řízení

Michal2 | 11.11.2017

Ludo, za správné a přínosné jsem označil diskutovat a analyzovat koncepci - model strukturního vládnutí, resp. řízení, uplatňovaný v současné době, a to je ve většině států zastupitelská demokracie ..

Hlubší historicko sociologický rozbor z hlediska bezstrukturního řízení a vlivu elit na společnost bych k té věci neotvíral ... Zabývá se tím dostatečně Ksb, a je to v diskuzích pod články mnohokrát prodiskutováno ...

Za nástroj strukturního vládnutí se asi v první řadě dá považovat legální moc, která se vždy odvolává na nějaké právo a tím i spravedlnost.
Na základě nějakého práva jsou vytvořeny struktury, které prostřednictvím státu vládnou a ovládají společnost.
Veškeré strukturní řízení je hlavně o právu, právním systému, právním státu, mezinárodním právu, ...
I zastupitelská demokracie je struktura založená na právu, kterou jsem označil za blbost .. - na teorii společenské smlouvy, rep. ústavy (viz. Hobbes, Locke, Rosseau a další).
V minulosti naší křesťanské civilizace bylo základní právo společnosti odvozováno od práva seslaného bohem (v islámu je to dodnes) a bylo deformováno hlavně v zájmu ekonomické nelegální moci, tuto deformaci Ksb označuje jako biblickou doktrínu ...
Ale v posledních zhruba 200 letech začalo být právo společnosti odvozováno od bludu o vládě lidu, prostřednictvím rozumem vytvářených zákonů. Lidské zákony se staly nástrojem moci a nahradily zákony vládnoucího boha .... Lidské zákony jsou zneužívány proti lidem v zájmu legální i nelegální moci ..

Ludo, dá se říci že Ksb se zabývá hlavně bezstrukturním řízením, které nevládne, ale pouze nějakým způsobem ovlivňuje struktury, které prostřednictvím států vládnou a ovládají společnost. Aby Ksb mohla účinným způsobem ovlivňovat strukturní řízení, musí ho umět i analyzovat ..., na tom se snad můžeme shodnout ..

Re: Re: Re: Strukturní a bezstrukturní řízení

ľudo | 11.11.2017

Isto, v tomto zmysle do veľkej miery súhlasím.
Akurát v poslednom odseku by som mierne skorigoval-doplnil, že Koncepcia, ako základňa-osnova bezštruktúrneho(nepriameho) riadenia vládne aj bez štruktúry.
Naopak, štruktúra bez nej nevládne a ani nemôže v princípe existovať.

Základná politická koncepcia je v akejkoľvek forme vlády prítomná vždy. Či si to riadený objekt a pódiový subjekt uvedomujú, alebo nie.

Ak si to neuvedomujú, ide o niekým niekedy v minulosti skoncipovaný program, algoRytmus samoriadenia, ktorý bol väčšinou ukrytý pred verejnosťou z bezpečnostných dôvodov utajenia. T.j., hlavne ak ide o podprahovo-otrokársky koncept.

(Nie bez dôvodu má napr. "boh"- vprojektovaný "korporátny duch" jedného z najstarších stále aktívnych kultov - už viac, ako 5000 rokov trvajúci Amen-Ra epiteton "Tajomný"..viď aj jeho úsmev na tvári a´la (a)Mona L´Isa.)

Pro-ľudský Koncept samosprávy spoloČnosti (KSB) však v zásade utajovať netreba.
Skôr naopak.. je prospešné, keď je kód daného sociologického operačného systému zverejnený, keďže tak môźe byť pod drobnohľadom verejnosti a v neposlednom rade môźe tým byť pri dnes neustále zrýchľujúcom sa "čase" optimalizovaný touto široko participujúcou verejnosťou rôznych špecializácii.

Ide zároveň o II.kľúčovú konkurenčnú výhodu spomínaného open source sociologického operačného systému (OSSOS) pred tzv. biblickým "hidden" modelom.
I. sme tu dávnejšie rozoberali, tak ju asi nebudem opakovať.

Prvoradé je teda ovládnutie infopoľa.
Kvalitatívne.
Kvantitatívny aspekt je sekundárny a orientuje sa akurát na spomínané sociologické prahy.
Ako klasická "podsádka" pri politických mítingoch mediálnych kampaní (samozrejme trochu zjednodušene povedané..).

Přidat nový příspěvek