Karol Hrádela: Nebezpečí konkordátu po církevních restitucích - Stanovisko k utajované připravované dohodě se svatým stolcem

8.10.2014

 

Důležitá zpráva:

Příspěvek věnovaný jednání českých ústavních činitelů se svatým stolcem, které bylo před občany utajované. Jednalo se o uzavření smlouvy, která má zabránit případným budoucím změnám zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Text také informuje o neochotě státních orgánů sdělit občanu požadované informace.

 

Vážení spoluobčané, nenechám se vydírat a český národ ohlupovat. Jak víte, byl jsem v minulosti požádán o právní pomoc ve věci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Tuto jsem poskytl tehdejší skupině poslanců, které bylo  zabráněno přednést stanovisko klubu k tomu, jak vznikal církevní majetek. Poslanci vycházeli z toho, že nemohou hájit své voliče, pokud je jejich klubu odnímáno právo informovat veřejnost o obsahu vědecké práce zabývající se oprávněností případných restitucí na základě historického vývoje vzniku církevního majetku.

Ústavní soud dle předpokladu nevyhověl, mimo jiné i proto, že těchto poslanců bylo málo. Protože touto prací byla moje analýza, setkal jsem se poprvé po této schůzi s těmito poslanci. Tehdy jsem začal podrobněji sledovat celou problematiku tzv. vyrovnání s církvemi a dospěl jsem k závěru, že se v ní děje řada nekalostí.

To se projevilo i v přístupu veřejných sdělovacích prostředků. Oponenti tohoto zákona měli mnohem menší příležitost vystupovat, než jeho zastánci. Po přijetí zákona jsem zastupoval skupinu senátorů, kteří zákon napadli u Ústavního soudu. Těmito senátory byli někteří senátoři ČSSD (necelých 30%), všichni senátoři Severočechů a KSČM. Až po nás se na Ústavní soud obrátili poslanci z řad ČSSD a KSČM. Senátoři jako jediní požadovali nejen zrušení celého zákona, ale protože předpokládali na základě provedených analýz, že Ústavní soud nevyhoví tomuto návrhu, domáhali se alternativě zrušení několika bodů či slov z textu zákona. Dosáhli tak mimořádného úspěchu. Ústavní soud na základě jejich návrhu vypustil ze zákona požadavek, aby se vracel i majetek, za který byla případně poskytnuta náhrada. Tato náhrada by odpovídala tehdejším předpisům z dob první republiky, ale obtížně by obstála dnešním pohledem. Senátoři nechtěli, aby církve případně majetek dostaly v minulosti zaplacený, a nyní se jim znovu vydával, a to bez plnění Obávali jsme se, že někteří političtí představitelé se budou snažit zabránit změně zákona v souladu s vůlí většiny národa tím, že dojde k uzavřením Konkordátu, tj. smlouvy, která má podle naší &uacu te;stavy vyšší právní sílu než zákon. Předpokládali jsme, že se bude vydávat případně i majetek, za který byla poskytnuta náhrada, protože se výplata náhrad nebude prověřovat. To mne vedlo k dalšímu sledování této věci.

Nenechal jsem se tak zastrašit škodou v řádech desítek tisíc korun, ke které došlo dvojím vykradením mého automobilu před jednáním u Ústavního soudu, a to pod kamerou průmyslové televize, aniž by byli dopadeni pachatelé prvního trestného činu. Ti mi odnesli nejenom věci běžné, ale i podklady pro jednání Ústavního soudu včetně zahraniční literatury. Policie dopadla a identifikovala až následného pachatele, který se pouze zajímal o to, co se dá zpeněžit.

V rámci své snahy o ochranu České republiky jsem zjistil, že se mé obavy potvrzují. Delegace ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny ČR dne 28. května 2014 jednala ve Vatikánu o uzavření Konkordátu. Delegaci tvořili po jednom zástupci hnutí ANO 2011 – vedoucí delegace, ČSSD – členka delegace a významní prosazovatelé zákona Stanislav Polčák z TOP09 a Marek Benda z ODS, zpravodaj zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Dle mých údajů se dokonce uskutečnilo i setkání s papežem. Při jednání se Svatým stolcem česká delegace konstatovala, že jejich strany nemají zájem otevírat uzavřené problémy a nebudou se vra cet k zákonu o majetkovém rovnání s církvemi. Tím fakticky měly politické strany a hnutí proklamovat snahu zabránit novele zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi způsobem, který by odpovídal názoru většiny obyvatel naší země. Obsahem tohoto jednání jak odpovídá i další postup poslanců těchto stran v Parlamentu. Delegace diskutovala o uzavření Konkordátu mezi Svatým stolcem a ČR a to dle mých údajů z iniciativy arcibiskupa Dominiqua Mambertiho, tajemníka pro styk se státy.

Jednou z cest pro ověření, zda se skutečně toto děje, bylo i využití oprávnění občana naší republiky získat informace podle zákona o veřejném přístupu k informacím. Obrátil jsem se proto na obě komory našeho Parlamentu (příloha č. 1 a č. 2). Zatímco ze Senátu jsem získal vyčerpávající informaci (příloha č. 3), z Poslanecké sněmovny byla neúplná a neodpovídala na všechny zásadní otázky (příloha č. 4). Proto jsem podal novou žádost jak Poslanecké sněmovně (příloha č. 5), tak Ministerstvu zahraničí ČR (dále jen „MZV“) (příloha č. 6).

Protože se Poslanecká sněmovna opětovně vyhnula projednávání novely zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, které bylo na programu této schůze, a to v s obsahem jednání, obrátil jsem se při jejím skončení písemně prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny a předsedů poslaneckých klubů na všechny poslance s žádostí, aby svolali mimořádnou schůzi sněmovny k projednání závažných otázek souvisejících s církevními restitucemi (příloha č. 7). Nedlouho po odeslání této žádosti ČTK vydala informaci Transparency International (dále jen „TI“), že jsem dle TI nejméně transparentním kandid&aac ute;tem na funkci senátora, zatímco nejtransparentnějším je zakladatel této společnosti Mgr. Láska. Několik hodin po odeslání žádosti poslancům jsem obdržel i odpověď z MZV (příloha č. 8) a dnes i odpověď z Poslanecké sněmovny (příloha č. 9). Z těchto listin je zřejmé, že jsem nedostal podrobnější zprávu o tom, co se dělo při jednání naši ústavních činitelů se Svatým stolcem. O jednání se sdělovací prostředky vůbec nezmínily. Poslanecká sněmovna se odkazuje na MZV. MZV se vůbec o jednání se Svatým stolcem ve Vatikánu přitom nezmiňuje, přestože na něj bylo v příloze č. 6 dotázáno.

Považuji proto celou situaci za mimořádně krizovou. V ČR platí zákon, který podstatná část občanů považuje za nemorální, probíhají utajovaná jednání se Svatým stolcem, který de facto se má stát vlastníkem majetku za více než 100 miliard a státní orgány o tom neposkytují občanům jakékoliv relevantní informace. Dokonce se zdá, že proti kritikům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi probíhá skrytá štvavá kampaň a zastrašování. Z tohoto důvodu a na základě dnešní informace z Poslanecké sněmovny, když dle očekávání, jak jsem již včera uvedl na svém facebooku, není zájem o svolání mimořádné chůze sněmovny pro odstranění pochybností o neprozkoumávání výplaty finančních náhrad. Po zahájení revize pozemkové reformy přitom došlo k podstatným nárůstům výdajů na církve se na Vás obracím s žádostí o pomoc. Donuťme konečně naše ústavní činitele k tomu, aby prováděli transparentní majetkové vypořádání s církvemi, aby nevznikaly pochybnosti o tom, zda dochází či nedochází k rozkrádání naší země. Donuťme je k tomu, aby přijali zákon o referendu, ve kterém bychom mohli i my případně proti vůli našich zákonodárců rozhodnout o změně zákona o ma jetkovém vyrovnání tak, jak si přeje většina společnosti. Donuťme naše poslance k tomu, aby nás akceptovali, a sami jsme mohli rozhodnout o případném Konkordátu se Svatým stolcem a umožnili nám rozhodnout v referendu vždy, když se budeme bát korupce při přijímání zákona. Návrh příslušné novely zákona o majetkovém vyrovnání je připraven, ale bez tlaku nás, občanů ČR, kteří nemají možnost svobodně vyjádřit své názory a získat informace a kteří financují církve nejen dle tohoto zákona, toho nedocílíme. Zajisté není náhodou, že Římsko-katolická církev se začíná intenzivněji zasazovat o politické věci, že sotva byla oznám ena moje kandidatura do Senátu, začala se rozbíhat snad nejdražší senátorská kampaň v naší republice Mgr. Lásky, kterého prokazatelně podporují na akcích osoby, které v minulých volbách podporovaly KDU-ČSL. Hrozí nebezpečí, že bez Vaší podpory neprosadíme nic. Nežádám Vás dokonce ani o Váš hlas ve volbách, vždyť většina z Vás není ani z mého volebního obvodu Praha 5, Praha 13 a Řeporyjích, žádám Vás pouze o podporu toho, abychom skutečně jako občané mohli rozhodovat o zásadních otázkách naší historie, a to bez obav z korupce.

Děkuji Vám.

JUDr. Karol Hrádela

Přílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Info též zde: stop-cirkevnim-restitucim.cz

 

Diskusní téma: Karol Hrádela: Nebezpečí konkordátu po církevních restitucích - Stanovisko k utajované připravované dohodě se svatým stolcem

KOB názorně aneb důkaz, že

Aleš Krejčí / Brno | 09.10.2014

tunelující materialisti (marxisti/trockisti/pravdoláska) a tunelující idealisti (černoprdelníci) jedno jsou..

nabudúce

dusan | 08.10.2014

uverejnite článok o snehové vánici a debatujte o tom jaké plafky má Dan použít k zahřátí
du

ja neviem

dusan | 08.10.2014

čo má tento článok spoločne s Danovým požiadavkom, možno by to Dan vysvetlil, čo má sssr spoločné s cirkevnými reštitúciami, ale predpokladám, že sa jako dobrý človek k tomu nejako dostane, dan má asi plné zuby súčastnej propagandy od toho judr a radśej by sa vyprával o stalinovi a jeho hrôzovláde
du

Re: kto vie?

udo | 08.10.2014

Keby si si prečítal uvedenú publikáciu, pravdepodobne by si pochopil, o čo ide podstatou pri cirkevných reštitúciách.
Resp. aké sú moźné, reálne varianty ďalśích krokov korytárov a čo by s tým bežní ľudia mohli robiť..

Stalin vnímal kresťanstvo a komunizmus skôr ako synonymá.
Je o tom viacero dokladov.
Ježiša považoval za docela rozumného človeka, za jedného z prvých známych komunistov.
"Boh pomáha bolševikom!"
Viď aj známe detailné výpovede jeho dcéry.

Nemal rád cirkev, presnejšie akékoľvek inštitucionálne cirkvi.
Mnohí si ešte aj dnes pletú pojmy kresťanstvo a cirkev, i keď ide v zásade aktuálne skôr o antagonizmy. Teda minimálne posledných cca. 1700 rokov.
Ďžugašvilli študoval v seminári a preto dobre vedel, o čo ide.

Kritizoval tvrdo i marxizmus.
Snažil sa v maximálnej moźnej miere uskutočniť reálny komunizmus(kresťanstvo) a poukazoval hlavne v uvedenej práci na absurdnosť, principiálnu nefunkčnosť marxizmu, na jeho konkrétne chyby, resp. systémovo-sabotážne zámery Marxa, či jeho dobre známych rodinných "protektorov"..strejdov-vychovávateľov a čomu boli koncepčno-ideologicky oddaní..

Re: Re: kto vie?

dusan | 11.10.2014

už raz som mal chuť Ti napísať za Ťa obdivujem ako sa dostaneš od viery v krista k počtu mimozemských civilizácii, ja na to nemám
reštitúcie by prišli či by stalin sedával na sedátku alebo používal šlapací klozet
du

Re: Re: Re: kto vie?

udo | 13.10.2014

Ak by sa podarilo Stalinovi(alebo vtedajšiemu blízkemu okruhu podobne mysliacich) okrem uvedenej práce o "ekonomických problémoch socializmu" ohraničiť sa voči marxizmu aj terminologicky, možno by ho v podstate už nebolo malo aź taký zmysel zavraždiť..

Družstevný podnikavý socializmus, očistený od základných "mín" marxizmu, by nedegradoval a aj ekonomicky by západnejśi model ekonomiky isto predčil.

T.j., aj cirkev by sa musela urýchlene adaptovať, alebo by výraznejšie v spoločnosti degradovala.
Neprišlo by k roku ´68 a ani k roku ´89.
Reštitúcie by boli teda v princípe dnes mimo hry.

Aktuálne môžu mať naopak za istej konštelácie tzv. "reštitúcie" aj veľmi pozitívne stránky. I keď chápem pri pohľade, na zväčša stále ešte skôr bezprízorné stádo, z pozície tých skutočných, zodpovednejśích a gramotnejšich kresťanov v cirkvi, isté obavy.

Navyše je otázka morálnosti reštitúcii veľmi vážna.
Vieme predsa, ako cirkev tie majetky počas stáročí až prečasto nadobúdala.. (a ani "darovanie" stáročia tupenými ovcami, nie je objektívne pred Bphom určite zrovna v poriadku..)

Síce je pravda, že možno k "prostriedkom" niekedy trochu menej temne, ako bratia starší v nevere, no to by už bol ďalší náväzný, podstatný príbeh..
..a neviem, či majú tí, čo sa hlásia k odkazu Issu z Nasarie, právo do tej miery sa odvolávať na "menšie zlo"..

Tož život sám..a každý z nás v ňom..ukáže, kudy kam.

Re: ja neviem

Dan | 09.10.2014

Jen jsem se chtěl zeptat a jelikož byly články o SSSR na tomto webu tak půl roku stare, tak jsem se logicky neptal u nich, nebot nepředpokládám ze u nich ještě někdo diskutuje. Církevní restituce jsou sice problém, ale takových je. Příčina je tento systém. Reseni důsledku je trhání plevele bez kořene, na to žádný "zemědělec" nemá čas. Osobne je mi jedno jestli má nějaký papalas jednu nebo deset miliard, zavřel bych je do gulagu všechny. :-) už nějaký ten týden občas mrknu na tento web a některý věci mi sice připadají trochu extrémní (nevěřim na "Ufo" apod.), ale dost věcí je zde zajímavých a lecos osvětlujících. Spise než církev a ten fašisticky pidistat cernoprdelniku (vatikan) me zajímá ropný zlom, docházejíci pitna voda, zničene ekosystémy a ww3. Proto jsem přemýšlel o alternativě a začal se zajímat o plánovanou ekonomiku, socialismus a tim pádem i o SSSR. Tolik k vysvětlení mych pohnutek a Děkuji za odkazy

Re: Re: ja neviem

udo | 09.10.2014

Myslím, źe nikto tu v tomto zmysle na ufo neverí.
Otázka štatistickej pravdepodobnosti existencie mimozemského života, či dokonca civilizácii a možných dôsledkov tohoto javu, je niečo iné.

Špekulácie okolo tzv. "Atlantídy", alebo ako to nazvete, sú len jednou z hypotéz osvetľovania niektorých závažných problémov okolo doteraz, v mnohom z čisto vedeckého hľadiska, oficiálne absurdne modelovaných tzv. evolučných a iných teórii druhu Homo sapiens sapiens.

Mnohí majú žiaľ propagandou naočkované vnímanie tak, źe akonáhle sa objaví nekde nejaký "systémovo problematický", Niekým zadefinovaný termín, pojem, spúšťa sa u daného jedinca automatická predprogramovaná pseudokonšpiračná reakcia - "ufo, 11.9., atlantída, židia, sprisahania, apod..".

Btw., vychádzali sme kedysi pred mnohými rokmi spolu s ďalšími kolegami(nie zlými špecialistami vo svojich oboroch) z podobných pohnútok a predpokladov, ako Vy.

To, čo tu na stránkach vidíte, je len vrchol "ľadovca" doterajśí výsledok. Cez 10 000 strán vzájomne prepojených analýz, štúdii a návrhov riešení jednotlivých kľúčových tém. Určite nie dokonalý a neustále korigovaný, no je to snaha o aspoň nejakú systematickú komplexnejšiu alternatívu dnešnej koncepcie formovania, tak-či onak podstatou otrokárskych režimov. Možno sú už ale aj lepšie koncepcie rozvoja civilizácie, kultúry myslenia, no my o nich iba zatiaľ nevieme.. Preto sú pre nás tak dôležité reakcie, inFormácie zúčastného publika, resp. v tomto zmysle už kolegov.

Re: Re: ja neviem

dusan | 11.10.2014

plánované hospodárstvo - trh a plánované hospodárstvo sú dve strany jednej mince v ponímaní dneška - trh končí a začína tam kde sa objavujú chúťky podnikatela /nový bavorák, jachta miesto investícii do podniku, účet offshore .../, plánovanie je to isté, ale v podstate sú to dve rôzne veci, aj za socializmu musel výrobca topánok rozmýšľať trhovo, či nie ? plánovať sa musí aj za jedného systému ja za druhého, druhá vec je k čomu plán smeruje a zákonné reštrikcie ktoré obmedzujú smerovanie /v nových ekonomikách eu dobre zarobím a kapitál ofshorujem - aj to je plánovanie/ du

Zajímavosti

Dan | 08.10.2014

Zdravím všechny
Mám dotaz, zda někdo nemá odkaz na "ekonomické problémy socialismu v SSSR" od J.V.Stalina, nebo nějaké zajímavosti o Sovětském svazu 30-50. let. Moc mě to zajímá a mám už plné zuby současné propagandy. Předem děkuji

Re: Zajímavosti

Dušan | 08.10.2014

ekonomické problémy socialismu v SSSR mám ale v ruštine sken

Skús
https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/Stalin_Ekonomicheskie_problemi_socializma_v_SSSR.djvu

Re: Zajímavosti

Hоx | 08.10.2014

http://muj-antikvariat.cz/kniha/ekonomicke-problemy-socialismu-v-sssr-stalin-iosif-vissarionovic-1952

dá se bez problému najít v antiku, online českou verzi jsem zatím neviděl... pokud si to někdo opatří, byla by záslužná činnost to digitalizovat a hodit online...

Re: Re: Zajímavosti

ADM | 10.10.2014

Je tam verze co má kolem 400 stran a jedna, která má kolem 90.

Re: Zajímavosti

A. | 09.10.2014

Ekonomicke problemy a vzlety SSSR ci sucasneho Ruska je dobre vidiet aj v suvislosti so zmenami ceny ropy (ktore samozrejme iste kruhy kontroluju)
http://realcurrencies.wordpress.com/2014/08/20/the-brics-bank-next-stop-on-the-road-to-world-currency/

Přidat nový příspěvek