K otázce Pjakina a VP SSSR

22.12.2021

Hox
 

Poté co jsem přestal přibližně v polovině roku 2019 publikovat pravidelné pořady Pjakina, ačkoliv dále vycházely s českými titulky, vyrojilo se spousta spekulací a nesmyslů na téma, jak si mě "koupili", vydírali a podobně. Po publikaci překladu materiálu VP SSSR ohledně činnosti Pjakina, který vyšel v dubnu 2020, jsou doufám jasnější důvody mého tehdejšího rozhodnutí. Už zhruba rok předtím jsem se pokoušel zainteresovaným osobám vysvětlit, že pravidelné titulkování Pjakina není úplně to pravé a že by z pohledu osobního rozvoje a rozvoje komunity zabývající se KSB bylo lepší přestat překlady Pjakina dělat, nicméně setkal jsem se jen s jednoznačným odmítnutím vůbec se na to téma bavit. Ze své strany jsem pak mohl udělat už jen jediný krok, přestat zveřejňovat Pjakina zde, což jsem také udělal.

Nyní je tedy zveřejněný postoj VP SSSR v této otázce a každý si může udělat vlastní názor, do této doby byl v češtině dostupný jen názor jedné strany - Pjakina - navíc pravidelně týden co týden opakovaný. V delší pauze mezi zveřejnění zmíněného materiálu VP SSSR (duben 2020) a jeho překladu (prosinec 2021) byl také určitý záměr, poskytnout možnost popřemýšlet nad situací a dojít k vlastním závěrům, zvláště když důvod k zamyšlení - stopka zveřejňování Pjakina na těchto stránkách - zde také byl.

Za sebe bych chtěl dodat ještě následující. Motivací k překladu materiálu VP SSSR o Pjakinovi nebyl v první řadě souhlas úplně se vším, co VP SSSR v dané analýze píše, ale, jak už bylo uvedeno, poskytnutí prostoru pro vyjádření i druhé straně, aby si každý mohl udělat vlastní názor. Osobně mám k Pjakinovi a jeho činnosti kritický postoj, nicméně k činnosti VP SSSR a některým věcem v dané analýze jsou také výhrady. Uvedu jeden příklad, kde se dle mého autorský kolektiv VP SSSR docela dost mýlí:

 

  • V Rusku je jeho vlastní koncepcí uplatňování suverenity jako celku - Koncepce sociální bezpečnosti. Rozvíjí se a šíří na základě činnosti výhradně veřejných iniciativ, přičemž státní politikou vůči ní je mlčení a epizodické potlačování. Média, vzdělávací systém, věda jako veřejná instituce, finance, mnoho sektorů reálného sektoru ekonomiky jsou buď ovládány domácím liberálním davem, prostoupeny nadnárodní zednářskou mafií, nebo jsou ovládány zahraničními „investory“, kteří se k Rusku chovají jako ke kolonii a mají své agenty vlivu v podnikání a ve veřejných orgánech, jejichž činnosti není ničím a nikým bráněno - ani FSB, ani kolegy: ani ne tak díky vlivu čl. 13, část 2 Ústavy Ruské federace (o tom, že státní ideologie je v RF zakázána, pozn.), jako spíše kvůli nepochopení toho, co je to globalizace jako „hybridní válka“ za světovou nadvládu.

Tj. státnost Ruska je v konfliktu s KSB; a problémy Ruska jsou do značné míry důsledkem toho, že od roku 1995 do současnosti státní orgány neudělaly nic pro to, aby se vytvořila kádrová báze a řídící sbor na základě KSB, schopnou identifikovat a řešit problémy země a lidskosti na základě znalosti objektivních zákonitostí všech šesti priorit, kterým je podřízen život lidí.

 

Zde je několik aspektů. Za prvé, v roce 1995 bylo Rusko pod strukturní okupací a ve vládě seděli kádroví spolupracovníci CIA, jak jsme se nedávno dozvěděli, takže VP kritizuje že nebylo provedeno něco, co nebylo vůbec možné udělat. Rusko donedávna fungovalo v režimu krizového řízení a pomalého se vyhrabávání z pod okupace Západem a krůček po krůčku získávalo suverenitu, kritizovat zde že nebyly provedeny kroky, které by byly výzvou (kvůli setrvačnosti kultury a společnosti) i za ideální situace, jednoduše není na místě. Putin dokázal nemožné – za situace při svém nástupu, kdy neměl prakticky žádné páky a všechno v Rusku kontrolovali oligarchové nebo liberálové (a oligarchové probírali, kdy Putina vymění), dokázal postupně zvrátit situaci a převzít řízení, spolu se skupinou skutečných patriotů, a zabránit aby se Rusko stalo kořistí kolektivního Západu. Putin chápe globální situaci velmi dobře, což ilustrují mj. jeho opakovaná prohlášení „Rusko bude buď suverénní, nebo nebude vůbec“.

Za druhé, postoj VP zde není ani faktologicky v pořádku. Přes vše uvedené je jednoduše faktem, že dnes neexistuje stát s vyšším stupněm suverenity, než má Rusko, a Rusko uštědřuje globalistům významné porážky (Krym, Sýrie, nabytí vojenské převahy a další věci).

Co se týká odstavce začínajícího „Tj. státnost Ruska je v konfliktu s KSB...“, řešení těchto věcí bude moct přijít na pořad dne, jakmile bude dosaženo dlouhodobé strategické bezpečnosti a jakmile bude dosaženo suverenity v potřebném stupni, která to umožní. Kritizovat to nyní je předčasné, je to analogické tomu vytýkat někomu, kdo pracuje na získávání suverenity a zbavování se okupace a vnějších vlivů, že nedělá to, co bude možné dělat právě po nabytí dostatečné suverenity (nejen vojenské) a zbavení se vnějších vlivů. Řečeno obrazně, je to jako kritizovat nesprávnou teplotu čaje podávaného v jídelním voze, zatímco se posádka zabývá tím, aby byla zajištěna samotná existence vlaku i v budoucnu.

Rusko není nějaký státní útvar ve vákuu, který se může v klidu soustředit na vnitřní rozvoj, jako by ho nikdo neohrožoval. Naopak, Rusko dodnes funguje v režimu krizového řízení. Dlouhodobý plán likvidace Ruska ze strany globalistů je realitou a myslím že dnes už jen slepý nevidí, že Rusko je obkličováno s cílem odzbrojujícího bleskového úderu, který se dosud neodehrál jen proto, že během prezidentství Trumpa které dalo Rusku potřebný čas, se mu podařilo dosáhnout vojenské převahy cestou hyperzvukových zbraní a jakýkoliv útok na Rusko by dnes znamenal garantované zničení agresora. Dnes neexistuje více suverénní stát, než Rusko, a Rusko uplatňuje vlastní globální politiku a dnes už nastoluje agendu. Odzbrojující bleskový úder na Rusko je plánován právě proto, že čas pracuje na straně Ruska a globalisté vidí likvidaci Ruska jako poslední šanci. Nicméně díky faktu, že Trump svým nečekaným vítězstvím globalistům na určitou dobu svázal ruce a přinutil je používat zdroje na jeho odstranění, nikoliv na kontrolu Ruska, se tento plán stává nemožným, resp. jeho negativní důsledky pro globalisty se stávají nepřijatelnými (jejich vlastní zničení v řádu minut po spuštění podobného útoku).

Mimochodem, před pár dny zveřejněný návrh Ruska o strategické bezpečnosti, kterým převzalo strategickou iniciativu, je možný právě jen a jen díky nabyté vojenské převaze cestou hypersonických zbraní, proti kterým nemají globalisté odpověď. Při zpětném pohledu bude prosinec 2021 označován za zlomový bod globální historie.