„Jinou školu“ nám ministerstvo nedovolí

18.4.2017

badatel

(přišlo mailem)

 

Čekat, až se na ministerstvu školství umoudří a dostanou k tomu pokyn ... ?

Toho se nikdy nedočkáme. Oni přeci mají od "páníčka" jiný úkol - zničit nás, nenápadně kompletně vymazat z povrchu zemského. Proto jsou všechny ty nové posuny ve školství a pod.

 

Již jsem dorazil k důchodové metě a mohu se ohlédnout a posoudit školství od "komunistického" až po současnou naprostou degradaci odkazu Komenského. A mohu mluvit o velkém štěstí pro mě, že mě ještě učili opravdoví kantoři, kteří ještě někteří pocházeli z první republiky. A druhé mé štěstí bylo, že "sekera reforem" ve školství dopadala vždy až za mýma patama – tedy hned jak jsem vyšel či postoupil dále. Neboť vždy byly všechny změny jen a jen k horšímu. Což jsem si uvědomoval již tehdy dávno, byť ještě student.

A dnes se mohu ohlédnout nejen z pozice věčného studenta (během let jsem si neustále doplňoval další obory doplňkovým studiem), ale i člověka prošlého praxí v průmyslu, abych pak ještě posledních cca 25 let působil v roli učitele. A musím jen konstatovat, že celková úroveň všech žáků se za posledních 10 až 15 let hluboce propadla. V podstatě dnes ke „studiu“ na střední školu berou každého, koho by za mých mladých let nevzali ani do učení. Takový je mozkový potenciál dnešní mládeže zpracované podle ministerských osnov.

Krátce – jsem již rád, že jsem v důchodu a že se již té degradace národa nemusím dále účastnit. Vůbec ne, že bych se toho aktivně účastnil, neboť věren zásadám „mých učitelů ze staré školy“ jsem se vždy snažil do žáků dostat co nejvíce a ještě je vést k přemýšlení a tvůrčímu přístupu, ale s tím materiálem, co je dnes k dispozici, je to tu stejné málem jak v USA.

 

Zajímavé je, že nejpozornější při výuce byli dospělí posluchači dálkových studijních oborů. Tedy s jistou mírou praktických zkušeností. Ti ihned vnímali, jak to, co jim vysvětluji, mohou využít. Zato v denní výuce – mrtvé mozky, vypnuté smysly. Zato neustále zapnuté mobily ...

 

A nově vyšlechtěná odrůda „taky pedagogů“ – ti jsou přece již programováni ke splnění jiného úkolu. Od nich se pomoci národ nedočká. Tuto ztracenou generaci je nutno ... ??

 

Toto je současný stav.

 

Jak z toho ven?

Snad jediná možnost – alternativní „rodinná“ škola.

Bohužel každá škola bude podléhat schvalování na ministerstvu. A budou samozřejmě i kontrolovat „kvalitu“ učitelů! A přeci jen nějaký „certifikovaný glejt“ o absolvovaném vzdělání asi bude vždy vyžadován. Jestli někdo přijde na to, jak tohoto „strážce“ podle platné legislativy obejít, dejte vědět.

Takže hlavní úkol je, napřed zachránit co se dá. A ještě nestrukturním způsobem připravovat změnu na všech prioritách. Vlastně totéž, co již kdysi provedli naši Otcové - národní buditelé.

 

Základní myšlenka:

Úkol rodičů (kromě mnoha jiných) je naučit děti základním životním pravidlům a správným návykům. A také tomu, že je v životě nutno také pracovat a také se stále učit. Zde jsou již první problémy – jednak to stálé učení a sebevzdělávání se – to jim nikdo nevštípil, o zákonu času se zatím nikde nemluví.

A práce? Jak může potomek dnes vidět svého rodiče cokoliv dělat? Pokud existovali živnostníci, dílničky, údržbáři a opravny a bylo možné navštívit rodiče (svého nebo kamarádů) u něj v práci (samozřejmě ne u vysoké pece) a vidět jej při práci, teprve pak mohl mít potomek představu, co to znamená – vydělat na chleba. A případně si ještě na to moci šáhnout – to bylo dobrodružství, na které se nezapomíná. A již jen to pasivní koukání na práci uloží do dětské duše potřebné informace a realizuje napojení na obecnější infopole, ze kterého jednou později bude stahovat inspiraci i pro to, co ještě nikdy nedělal. Ale bez praktického šáhnutí si – to prostě nelze (mimochodem poslední výzkumy mozku o tom mluví také a vliv práce přímo na změnu DNA se teprve bude zkoumat).

 

Pozn. na okraj: stav vývoje dnešní civilizace je, že ještě děti už samy vychovávají děti. Ale to by bylo téma na mnohem delší povídání.

 

Avšak získat do života to hlavní – moudrost – tu rodič nikdy nemůže předat. Tu ještě on sám nezískal. Sám se teprve pohybuje u životních zkoušek, právě se s nimi s různou mírou obtíží potýká.

Předávat moudrost – to byl vždy úkol dědků a babek. Přerušení generační spolupráce – to byl počátek rozbití rodin, sousedské soudržnosti, i následné likvidace národa.

 

Dědové a babičky (rodiče jsou přetíženi, je nutné jim pomoci) tedy musí opět nastoupit do své prastaré role. Všude kde to lze by měli převzít dohled nad potomky, ale ne jenom nad děláním úkolů a memorováním učiva, ale pokud možno i znovu nějak jinak, alespoň částečně duplovat výuku. A mluvit s ratolestmi i o něčem jiném, o čemkoliv ze života. A také kromě sportu (ten má reklamu neustále) také cokoliv dalšího dělat, modelařit, nějaké domácí dílny ...

A aby to bylo pro děcka zajímavé, vzít k tomu i jejich kamarády, ze školy, od sousedů ... Mohou se zapojit i další sousedé, kdo co umí a zná.

Pokud se k těmto aktivitám lidi mezi sebou nespojí a zůstanou uzavřeni pouze ve své ohrádce bytu a domácnosti – tak se z nich opravdu stanou jen králíci chovaní na maso. Ztratí šanci být znovu lidmi. Lidmi společenskými, spolupracujícími, myslícími, tvořivými, kladoucími si otázky a hledajícími odpověď.

 

Štěstí v duši – to je dar, který se objeví současně u toho, kdo dává i u toho kdo přijímá, ale také i u toho, kdo jen sleduje.

 

A zabavit jim mobily!!!

 

Diskusní téma: „Jinou školu“ nám ministerstvo nedovolí

Nedá mi to ještě jednou se ozvat

Tydýt | 24.04.2017

Někde níže mám příspěvek a dokonce i kryitiku, že mi chybí pokora.

Ještě jednou se opřu do pár dle méh mylných tvrzení:

Avšak získat do života to hlavní – moudrost – tu rodič nikdy nemůže předat. Tu ještě on sám nezískal. Sám se teprve pohybuje u životních zkoušek, právě se s nimi s různou mírou obtíží potýká.
Předávat moudrost – to byl vždy úkol dědků a babek. Přerušení generační spolupráce – to byl počátek rozbití rodin, sousedské soudržnosti, i následné likvidace národa.

1. Doba se natolik změnila, že zkušenosti našich babiček nám dnes k "přežití" nesjou nic platné
2. Strach o přežití na ekonomické úrovni vede k paralýze
3. Strach za daných podmínek vede k určité formě sobeckosti
4. Sobeckost vede k atomizaci společnsoti

Máme tu pak dnešní "svatou trojici" - nadlidi (ty tzv. dnešní úspěšné), póvl (ty co se neprosadili dle nadlidí) a sytém přirozeného výběru se zvláštní regulací

Ono totiž toho "póvlu" je zatím tolik, že kdyby se naštval, tak si "nadlidi" ani neuprdnou. Výsledkem je kombinace Nietzeho filozofie a Orwelovského řízení v moderní supertotalitě.

Je potřeba ji rozrišit, ale obouvat se do učitelů je ubohost nad ubohosti. Tvrzení:

A nově vyšlechtěná odrůda „taky pedagogů“ – ti jsou přece již programováni ke splnění jiného úkolu. Od nich se pomoci národ nedočká. Tuto ztracenou generaci je nutno ... ??

Žiji s tímto dle vás podřadným tvorem, ale rád bych viděl vás milí chytrolíni co byste zmohli. Dnes pedagog nezmůže nic!!! Každý kdo prošel ZDŠ tak ví jak to nejlépe dělat a pravomoci učitele jsou nula. Financování školství ubohost. Sociální prestiž pedagogů nula. Při tom jde o velmi vzdělané lidi. Ano, najdou se tam potřební idioti, ale ti tam budou vždy jako všude. Najdou se tam i velmi schopní a není to o tom jak jsou vzdělávání.

Problém autora je v tom, že zapomněl na jeden zásadní fakt. Učitelé jdou studovat jako tzv. dospělí a pokud v té době nemají základy, tak se stala chyba dříve ne během studií. Oni už jdou studovat s nějakým světonázorem a pokud ten stál za prd tak je výsledek dosti přednastaven.

cituji:
Ale bez praktického šáhnutí si – to prostě nelze (mimochodem poslední výzkumy mozku o tom mluví také a vliv práce přímo na změnu DNA se teprve bude zkoumat).

- myslíte-li epigenetiku, tak možná, ale tu ovlivněje i emoční prostředí v rodině např. když se budete chovat hezky k dětem, tak je předpoklad, že i ony se budou chovat hezky ke svým dětem a není to jen o vzorcích chování, ale i o epigentice. DNA jako taková ten kód se nemění, ale to co si z něj bereme a jak nás ovlivňuje to ano - tzv. genotyp vs fenotyp

cituji:
Úkol rodičů (kromě mnoha jiných) je naučit děti základním životním pravidlům a správným návykům. A také tomu, že je v životě nutno také pracovat a také se stále učit. Zde jsou již první problémy – jednak to stálé učení a sebevzdělávání se – to jim nikdo nevštípil, o zákonu času se zatím nikde nemluví.....

a dále

.... Dědové a babičky (rodiče jsou přetíženi, je nutné jim pomoci) tedy musí opět nastoupit do své prastaré role. Všude kde to lze by měli převzít dohled nad potomky. ..... Lidmi společenskými, spolupracujícími, myslícími, tvořivými, kladoucími si otázky a hledajícími odpověď.

- Hezké úvahy, ale zajímalo by mně jak to chce autor zařídit, když:
1. Prarodiče jak jsem se zmínil dnes nemají ponětí o tom jak to dnes funguje
2. Idealistické a růžové pojetí výchovy povede jen k tomu, že z vnoučat bude kořist pro dnešní predátory
3. Odpojí tak rodiče od dětí a to je chyba!!!!

Rodiče mají vychovávat a prarodiče pokud mohou tak by měli pomoci. Rodina by měla dávat základní morální kurz potomků do života, ale dnes to nejde bez jisté "schizofrenie", kdy nekdy je potřeba být milý a hodný, ale jindy tvrdý a nesmlouvavý. Třeba jak se říká jak se do lesa volá tak se zlesa ozývá.
Odebrat mobily nic nevyřeší. To jen vytvoříte předpoklad pro odmítnutí dětí většinovým kolektivem a pokud se má vytvářet informační pole či cokoliv co může ovlivnit dnešní kurz tak je to potřeba porvádět zevnitř a pomalu, ale usilovně. Děti nemohou být vyřazeny z kolektivu. Mobil, tablet, internet to vše je jen věc a to je-li dobrá či nikoliv určuje její použití a míra času věnovanému této věci. Míra určuje jde-li o závislost nebo nikoliv. Rodiče by měli být s dětmi, ale musí taky zajistit přežití rodiny v současné ekonomiké situaci. Není to snadné.

Vše musí být jistá forma symbiózy jak autor naznačuje, ale nelze se vyhýbat době. Je taková jaká je a je potřeba se ji přizpůsobit a přetvořit ji. K tomu není vhodné ji odmítat, ale poučit se z ní a vzít to dobré z minula a současnosti a skolubit to do nové kvality bytí.

Jenoduchá řešení neexistují a kritika školy je nesmysl. Škola vzdělává rodina vychovává a pokud škola vzdělává špatně tak je potřeba to doma korigovat. Nemá smysl učitelům nadávat nebo jako soudci jim jen nakládat další nesmyslný náklad. Oni za to mnohdy nemohou jsou spoutaní řetězy stejně jako jiní.


Škola je jen produkt dané doby a společnosti. Společnsot tvoříme my všichni a pokud chceme změnu musíme začít hlavně u sebe. Tím ovlivníme okolí a pak to můž pokračovat a růst.. výsledkem bude i ta jiná škola až k tomu doba dospěje.

Re: Nedá mi to ještě jednou se ozvat

Tydýt | 24.04.2017

Mám tam překlepy - bohužel zpětné editace je nemožná :)

krasny clanek

Dagmar | 19.04.2017

a velice pravdivy, az je z toho smutno. sama za sebe jsem vdecna, ze jsem vystudovala za "totace", uroven studii byla vynikajici a vsichni profesori jak vysokoskolsti tak stredoskolsti byli vysoke kvality. Jsem nekonecne vdecna svym rodicum a prarodicum, ze mi dali tak bohaty zivot. ale co nase deti-mladi dospeli? Sama jsem dala do vychovy svych deti co jsem mohla, zustala jsem doma 6 let abych si prozila to jehezci obdobi zivota s malymi detmi. Zili jsme ve velkem byte s rodici meho manzela a uvedomuji si jak to bylo dobre. Moje tchyne byla uzasna zena, mela jsem ji moc rada. To dectvi se nevrati a prace zustane. Ale stacilo to? nemuzem ty dospele deti uplne ochranit od vnejsich vlivu, egregoru a manuplacim. A tak nevim, nevim jak se napojit na tu noosferu. Staci to? A vsechny vase odpovedi jsou vystizne a kazdy prinasi neco. Pripada mi to ze jsme ztroskotanci uprostres oceanu, mame nadeji prezit?

Re: krasny clanek

badatel | 20.04.2017

Napojení na noosféru není zase až tak velký problém.
Tuto metodiku zatím nemám kompletně hotovu a zatím ji s přáteli ověřujeme. Lidi by se divili, pod jakými názvy se to vše skrývá.
Samozřejmě to má svá pravidla a je nutné je dodržovat.

text článku z mé duše

Přemek | 19.04.2017

Jako vysokoškolský pedagog si nevydělám, nikde mne nechtějí navzdory doktorátu zaměstnat. Nevadí, půjdu se živit kontrolou v odvětví, jež souvisí s vodou, bez té to opravdu nejde bez ohledu na znalost globální politiky.m Učím své děti, hraji volejbal a učím ty, kteří jej až tak moc nehráli. Těm nemnoha studentům, jež nyní smím učit, sděluji především to, co je na současném socioekonomickém systému špatné a proč tomu tak je. Autor článku je ohrožený druh stejně jako já, protože jsme vyrostli v době, která vyzývala ke zlepšování, díky mnoha vysoce mravným a kvalifikovaným učitelům ke zvídavosti a dychtění po poznání. Proto dnes jsem, kým jsem a neuzavírám se dalšímu poznání. Badatel přináší cenné informace o aktuálních zdrojích lidsky kultivovaného a obsahově užitečného a stravitelného vzdělávání. Základní škola je interakce učitelů a rodičů, bohužel slabší článek jsou mnohdy rodiče, kteří pro nezbytnost vydělávat peníze a nezapomínat na sebe své děti téměř nevidí a pokud, dají jim mobily, tablety a počítače, aby neotravovaly a hráli si, protože "kdo si hraje, nezlobí". Jenže hrát si dle Komenského znamená zcela něco jiného než gaming v elektronickém virtuálnu. Od jednoduchého ke složitému v reálném prostředí platí po celý život, jen to složité je zpočátku omezeno vývojovou fází lidského mozku. Mezi gymnazisty lze proniknout na základě jejich averze ke kopírování rodičů. KSB se může ve svých principiálních prvcích stát hitem středoškoláků. Vysokoškoláci si musí uvědomit, že s pasivitou nebude ani titul ani schopnost uplatnění v praxi, protože stará praxe se mění a oni nechápou jak a proč. Nikdo ze studentů ekonomie kromě těch mých nevědí, co se ve světě děje a proč. Vysvětlení nejsou žádoucí, zvláště ne ta stavějící na hlavu dosavadní paradigmata a teorie. Takže začít musíme každý u sebe a ve svém nejbližším okolí, to je i Badatelova silná zpráva.

Re: text článku z mé duše

badatel | 20.04.2017

Děkuji.
I ty jsi krásně naznačil další možnosti, kudy na to. A zapojit je nutno i ty, kteří chtějí něco ze svého (znalosti a čas) takto předat. Tedy i sousedi a důchodci takto mohou v lecčems pomoci.
Je potřebné jim přihrát ty své potomky a nalákat i jejich další kamarády. Říká se tomu - motivovat. Ono se to po iniciaci po nějaké době začne zvolna šířit. (Vzpomeňme na buditele.)

Přd chvílí jsem měl cca hodinovou diskusi - můj 10-letý vnuk přišel a chtěl vědět něco o "modré verlibě". A nasával, byť velmi stručné, informace o bezpečnosti v informatice 10× silněji než mí studenti z vyšší odborné školy.

je to ještě horší, než si umíte představit

také rodič | 19.04.2017

Tento degenerativní proces řízený shora obojkovými satrapy je již prakticky nezastavitelný, protože byly přeprogramovány už 2 generace a nyní to jede dál a rychleji samoindukcí.
Každý , kdo chápe pojem "kauzalita" , tedy chápe i obsah předchozího odstavce.
Bez hlubokých a razantních personálních a "kádrových" změn ve školství na minimálně čtyřech úrovních řízení shora se nic nezmění. Jenže kde brát nové lidi, když jsou již jen přeprogramovaní bioroboti ? A kdo by toto měl za učitelský stav vykonat, když ne učitelé sami ? Asi zemědělci nebo instalatéři....

Re: je to ještě horší, než si umíte představit

badatel | 20.04.2017

Učit se je nutné stále, celý život. To je náš úkol, jeden z několika hlavních, se kterými jsme přišli na svět do své současné inkarnace. Platí to i při práci, i když to jde hůře a hůře.
Kdysi každý učeň nasával od mistra a od tovaryšů. Vědomosti, znalosti, postoje, mravnost, morálku, ... I když to nemělo tu systematiku, kterou pak jednou precizoval J. A. Komenský.
A Makarenko k tomu dodal další rozšíření pro nové podmínky. Na to vše lze navázat v každodenním životě i bez posvěcení úřadů.
Navíc řada informací se při otevření vnímání žáka přenáší i bez jejich vyslovení přímou formou "z mozku na mozek".
Navíc je nutné využít i japonskou zkušenost - spolupráci kolektivu a přímo životní nutnost spoluúčasti na práci celku - to již se ale dostáváme k některým specifikům japonského menežmentu.

Jen připomínám, že instituce státního školství včetně "potřebných osnov a metodik" byla kdysi vytvořena na zakázku pruského panovníka, který potřeboval jednotně vycvičené bioroboty - vojáky, s jistou mírou úzce specializované inteligence (dnes se říká sofistikované).

A na změnu a pokrok lze využít fenomén zvaný "stá opice".

Varianta řešení

nigdo | 19.04.2017

Základní dělící čára v současné společnosti rozděluje všechny lidi na zaměstnavatele(kapitalisty,bankéře ...) a jejich služebníky (politici,státní orgány,justici,právníky, ekonomy,vědce...) a zaměstnance a nezaměstnané(kam patří důchodci). A školství je také takto rozděleno. Vzdělání pro první skupinu a pro druhou, větší část obyvatelstva jde o výuku biorobotů.Děti si ze škol odnesou pouze to co si přečtou na mobilu a na monitoru PC,tabletu a TV. A to pro zaměstnance-bioroboty bohatě stačí.
Takže,buď jsou děti z první skupiny a ty mají školy, kde se vzdělává a pro ty ostatní zůstane státní školství ve stavu, jak bylo v úvodním článku výborně popsáno.Řešení je ve stejné vzdělání pro všechny. Jenže, to už tady bylo. První skupina to samozřejmě nechce a bude si své zájmy tvrdě hájit a zbytek obyvatelstva přihlíží. Zaměstnanci na to nemají čas a nezaměstnaní dostatek sil.
Takže výroba biorobotů bude zdárně pokračovat. V USA jsou v tom už mnohem dál.

Re: Varianta řešení

ještě nerodič | 20.04.2017

První skupina je ještě rozdělená do dvou podskupin - první podskupina, to jsou skuteční velkokapitalisté a bankéři - ti mají znalosti v řízení velkých celků ( státy, úřady, korporace ), znají funkci peněz ( tu skutečnou, ne nám předkládanou ), mají pod svojí kontrolou hlavní manipulační páky ( média, tiskoviny, ... ), a vše skutečně řídí a ovládají - v Čechách se takoví nevyskytují, a tento typ vzdělání se zde nerealizuje.
Druhou podskupinou jsou ti nám dobře známí rádobymanageři, kteří ve své podstatě zvládají a učí se pouze to, co potřebují k řízení malých celků - většinou se jedná o subdodavatele, kteří zajišťují určitou činnost, nebo výrobu pro generálního dodavatele. U této skupiny jde ve výuce pouze o zvládnutí určité části řídících procesů, a zvládnutí řízení menších kolektivů "biorobotů". Většinou nejsou schopni nic sami vyprodukovat, zkonstruovat, jako celek postavit - v Čechách běžný stav, výuka na školách je tomu přizpůsobená. Pokud dotyčný/ná nemá dostatek vlastního umu, důvtipu a rozumu, a dost ochoty se porvat s nepříznivým nastavením společnosti, tak se nemá šanci dostat na úroveň první skupiny.

No to jsem se pobavil

Tydýt | 19.04.2017

Proboha,

já jako rodič se musím ještě učit? Autore prober se asi by jsi se divil kolik a jakých mám za sebou zkušeností. Bohužel "hotových" rodičů je minimum. Babičky to nezachrání!!!

Prozradím autorovi jedno velké tajemství. Lidé jsou různí a jsou formování podmínkami dané doby. Bohužel dnes doba nepřeje rodičům - snáhí prostředky na přežití. Staví je do vnitřního konfliktu rodina vs práce. To je ničí a cesta jsou "drogy" blbá zábava.

K tomu všemu je tu extra silné informační pole, které odvádí poozornost od podstatných věcí. Takové duševní drogy.

Bohužel to vede k tomu, že dnesní mládež by nevychoval ani Komenský, národní buditelé z dob obrození ani omylem TY děti za to nemohou, protože je i jejich rodiče mele šílený mlýnek dnešní doby. Strašlivý a pormyšlený nástroj zkázy lidské kultury.

Obedrat mobil nebo tablet taky nepřinese užitek. Děti budou vyčleněny a bude je to opět ničit. Tady na wbu je taková hezká troj-kategorie a jedne prvek je MÍRA. Kombinace nepatologické míry, lásky a pochopení a snaha obětovat čas dětem to je cesta, ale pokud ji nenastoupí většina tak to bude boj s větrnými mlýny.

Bohužel

Re: No to jsem se pobavil

Jozef | 19.04.2017

A kto má učiť ak nie rodič??? Nemyslím tým učiť odborné predmety, ale všeobecne výchovu mladého človeka.

A ak som v takej situácii ako popisujete, tak riešenie je vzdať sa a ostať v danom stave alebo sa snažiť, aby som svoju situáciu a situáciu svojich kolegov, blízkych zlepšil (o týždeň, o rok o 5 rokov...)?

Re: Re: No to jsem se pobavil

Tydýt | 19.04.2017

Sám jsi si odpověděl. NE UČIT, ALE VYCHOVÁVAT. Škola učí rodina vychovává.

Re: Re: No to jsem se pobavil

Tydýt | 19.04.2017

Jen někdo najde sílu a bojuje. Taky jste si pěkně odpověděl. Bojovat a snažit se, aby vás soukolí nesemlelo.

Re: No to jsem se pobavil

tatko | 20.04.2017

Prepáčte,ale trochu pokory by nebolo?? Nechcel by som s Vami závodiť,kto z nás dvoch má viac a akých skúseností,ale ja,ako rodič učím svoje deti práve ( a myslím že hlavne,ak nie iba) tým,že sa stále snažím učiť sám seba.. Ak si o sebe už teraz myslíte,že ste hotový človek,potom Vám prajem pokojný spánok!

Re: Re: No to jsem se pobavil

Tydýt | 24.04.2017

Ne já mám pokory dost, ale autor článku by trochu potřeboval. Hotový člověk nejsem, ale kde bere autor jistotu, že já nemám na to vychovávt své děti, ale měli by to dělat prarodiče?

Zkušeností mám dost a to dobré ze své výchovy dávám dětem.

Spánek mám někdy pokojný a někdy ne.

Jinak učite člověk může vždy. A já mohu děkovat za to, že mi život dal tolik zkušeností a že jsem mohl potkam lidi, kteří mi hodně dali. Takže se dejte do klidu můj příspěvek byl adekvátně ostrý k vyjádření autora.

Autor to vzal moc striktně a podal to dosti nešikovně, proto jsem reagoval. Jinak vás jen na okraj upozorňuji, že délka života se nerovná množství zkušeností.

A autor reakcí na mé komentáře si odpověděl opravdu hezky.

Ako pracuje globálny systém už od staroveku?

Lux | 18.04.2017

Autor má v mnohých fragmentoch pravdu, ale v niektorých, ako obyčajne pri takýchto pozorovaniach globálneho systému zvnútra, ani moc nie.

Globálny systém (určitou perifériou je každé "ministerstvo" v každom štáte = cez "agentov vplyvu" je už viac menej zglajšachtované) dovolí len to, čo si chápajúci, alebo nechápajúci, ľudia vybojujú = chcú (proste noosférické kolektívne moduly podvedomia sú všetkému nadradené - aj globálnemu systému dnešnej moci = známe Vox populi, vox Dei!).
To samozrejme platí aj o polyTikos, cirkevných HodnoStároch atď...., či ako ich dnes Médea naZýva...☺

Z pohľadu globálneho (a)sociálneho inžinieringu - ak chcem udržať skryto-globálnu, otrokársku tlupo-elitárnu pyramídu:

1) Viem, že SYSTÉM patrí ľudu (národu) a aby ho ten dokázal zodpovedne riadiť a "ovládať", tak musí byť jeho morálka a miera chápania vecí medzi Nebom a Zemou nad úrovňou globálnej periférie môjho riadenia.

2) K tomu je potrebný "kvantový" skok v oblasti morálky a chápania populu (u čo najväčšej časti), lebo to je jedinou zárukou bezpečného pozitívneho napĺňania optimálneho potenciálu InDiviDua i SpoloCnosti, ako celku.
Ináč degradácia a ExitUs do inej dimenzie bytia (a tak skončili mnohé ríše dávnoveku, či novoveku, ako Egypt, HelLada, Rím, či ríša Frankov alebo 3. Reich, či ZSSR...).

3) Prevzatie moci ľudu si vyžaduje adekvátne riadiace vedomosti a návyky s príslušnou úrovňou morálky. Takto rôzne kvákanie o výstupe z EÚ alebo NATO (do určitej miery Zhora preddefinované štruktúry koncentrácie riadenia) sú z pohľadu zámeru Vis Maior značne kontraproduktívne, lebo ľudstvo sa zákonite bude za nejakú dobu riadiť z 1 CENTRA, či sa to ľuďom dneška páči, alebo nie, pretože problémy v dnešnej dobe sú GLOBÁLNE a majú vplyv na každého jedinca.
Rozbíjať niečo, čo si vyžiadalo veľa práce a energie minulých generácii asi nie je moc správne (nezborím dom, ktorý má viacero funkčných /i fašistických/ vád a nezačnem stavať nový..) - je potrebné čo najviac využiť existujúce štruktúry systému (i lokálneho), a to na všetkých úrovniach SpoloCnosti.

4) Viem, že systém VM je nastavený na evolúciu morálky a myslenia, takže tam smerujú moje prvé prioritné útoky = periodicky útočím na zdravé jadro mladej populácie a snažím sa ho vykoľajiť, resp. aspoň "povykoľajiť".
Periodicky provokujem vojny a zničím značnú časť genetického jadra akvirovaného polygónu. Inteligentnejšiu časť populu už dávno pozývam do svojich služieb v rámci množstva adeistických kultov a tak využívam ich intelektuálny potenciál pre svoje ciele - aké jednoduché...☺

5) Ponúknem mládeži (najaktívnejšia a najviac energeticky "nabitá" časť spoločnosti) úlety z ReAlity - tak napr. na môj popud v 60. rokoch eliminovali páni profesori z Tavistock Institute revolučný potenciál v západných buržoáznych démonkraciach, a to smerom k degradácii, drogám, nihilizmu...čím sa celý proces stal kontrolovane riadeným.
Na tento účel sme vybrali nevýznamnú kapelu zo špinavej periférie Liverpoolu - Broukov (Beatles), ktorých riadil jeden z našich zasvätených okultistov Theo Adorno (viď schéma riadenia masovej kultúry - tá je nadradená ľudstvu). Dnes skoro nikto nevie, že bol autorom ich hudby a rôznych podprahových textov s nabádaním na degradatívne procesy za používania drog atď... Využíval svoje okultné znalosti pôsobenia hudby na "človeka - opičiaka" (hudba sú kmity a ľudský organizmus je "len" komplex kmitavých procesov) z blízkovýchodných starovekých kultov, najmä z kultu Baala, a to zakomponoval do skladieb Beatles, využívajúc prastaré znalosti vplyvu na kolektívne podvedomie (aj mne sa tie "skladBy" páčia...☺ = proste silno pôsobia na podvedomie programovaných ovečiek).
Keď Theo Adorno (samozrejme judaistického pôvodu - defektné infa vždy prichádzajú prednostne do judaistického egReGoru) zomrel, tak Beatles už nič nevytvorili a niečo po vyše pol roku sa rozpadli..
Nasledoval rozpad morálky "zlatej mládeže" na Západe, hlavne v USA, ktoré sa ocitli na špici napodobovania opičiakmi a vytváranie rôznych subkultúr hippies, voľných mravov a rôznorodých degenerátov = tí neskôr vstúpili do aktívnej fáze života a preniesli svoje návyky a hlavne defektné myslenie na západnú Spolo(ne)Cnosť... svoje "oVoCie"...☺
Preto je dnes aj taký obrovský interes Médei o rôzne degradačné festivaly s produkciou VF hudby, propagáciu rôznych hviezd a hviezdičiek (prečo "hviezd"? - otázka do pléna - akú to má náväznosť na prastaré znalosti o VesMíre?), vyťahovanie poväčšinou tupých, ale energeticky nabudených, mládežníkov na rôzne akcie "protestov" proti systému..
Mládež (obzvlášť) pociťuje z podvedomých úrovní psychiky, že systém je nespravodlivý a degeneratívne nastavený a tak rôzne protestuje.
To vyvoláva sklony k únikom z reality (alkohol, fajčenie marišky, drogy, PC hry, sociálne siete, verejné protesty...) a prečo takú mocnú zbraň nevyužiť v rámci samotnej spoločnosti?

6) Ďalším krokom, ktorý musím zabezpečiť je nevyhnutná debilizácia populu, hlavne mládeže a tu využívam tisícročia nastavovaný systém vzdelávania, ktorý sa "samo"riadi a štempluje svoje "autority" až po akademikov (v podstate zombíkov danej kultúry, v značnej miere grafomanov a papagájov, schopných sa naučiť kvantum nepreviazaných faktov). Takto anihilujem
"najinteligentnejšiu" sféru spoločnosti, ktorá potom neustále reprodukuje isté chyby (defekty), ktoré som cieľavedome postupne zaviedol do SpoloCnosti).

7) Moja periféria do istej miery vie - ak nevie, tak ju veľmi rýchlo vymením, a to rôznymi spôsobmi - že na udržanie svojho sociálneho statusu v tlupo-elitárnej pyramíde musí zabezpečovať hlavne demoralizáciu a debilizáciu Spol(u)Cnosti:
- demoralizácia plebsu (viď masmédia, filmy, DivaDielka, proste celá dekadentná umelecká sféra = priamy prenos obrazov do podvedomia diviakov), a to cestou sexuálnej "revolúcie", rozvratu rodiny, podporou zvrátených LGBTI komunít, juvenílkou, podporou rôznych kultov, keď už aj Pápa Rímsky požehnáva rôznych degenerátov, výchovou k "tolerantnosti" (pričom kmeň slova z lat. je tolerare = niečo trpieť, čo zdravý človek zo svojej podstaty nechce), podprahovou propagáciou alkoholu, fajčenia, drog, defektného profesionálneho športu atď.
Proste prvotné útoky vždy smerujú na morálku (rozvrat, umelý stres, deprivácia základných životných potrieb a pod.). Morálny štandard je totiž kľúčom k čo najobjektívnejšej úspešnosti vyhodnotenia každodenných informácii („myšlienok“) prichádzajúcich od VM, a to formou meniacich sa životných okolností, ktoré sú vnímané všetkými našimi 7 zmyslami (5 známych zo škôlky + intuícia a SvéDomie).
T.j., jedná sa o rozlíšenie dôležitých vecí (procesov) od menej dôležitých, v rámci pravdepodobnostne predurčených (v sumáre bezpečných) cieľov, ktoré sú predefinované VM pre človeka ako druh a jeho jednotlivé inDiViDuá.

- Druhotný útok je v súčinnosti s prvým smerovaný na idiotizáciu a debilizáciu obetí = ovečiek (obyčajne máločo chápajúcich ľudkov). Programovou a dlhodobou zámenou pojmov a dojmov, riadením spôsobov myslenia (stereotypov) v rámci danej kultúry, za využitia rôznych kultov, ideológii a škôl a pod. Dezinformačné odpílenie od informačných zdrojov od VM = religiózne kulty, masmédia, „móda“, „módne“ stereotypy myslenia, systém vzdelávania ... a z toho rezultujúce spôsoby spracovania informácii = rozpoznávania, hodnotenia a používania vnemov JeDionca.
Jedná sa o tzv. metódy kultúrnej spolupráce = infiltrácia, homogenizácia cieľovej biomasy a jej akvizícia. To sa praktizuje už od dôb po prehratej bitke Ramsessa II pri Kadeši v r. 1274 BC.. Kolektívne podvedomie, ktoré dominuje podvedomiu jedinca sa nazýva ináč aj kultúra. Keďže kontrolujem tu ktorú kultúru, tak automaticky riadim s nejakými prípustnými odchýlkami štatistickymi pravdepodobnostnými modelmi aj celú biomasu, prípadne cieľové subkultúry.

Zabavit mobily jednoducho zďaleka nestačí ...☺

Re: Ako pracuje globálny systém už od staroveku?

los/sol | 18.04.2017

Ahoj Luxi
V bodě 5. o hudbě je dobrým porovnávacím vzorkem ku korporátním podprahovkám zpěv ČloVĚKa v podání Sepéšiho a Bartošové.
Bohužel neštěstí na sebe nenechalo dlouho čekat a stalo se, než vyšla jejich první deska.
V podstatě by mě velmi zajímalo, jestli existuje někdo, kdo se tímto prokousával, aby si o tomto hudebně nadaném a talentovaném čloVĚKu (Bartošové a Sepéšiho) udělal mozaiku a zatřídil do matrice.
Jejich vibrace by vykonaly mnoho a zánik je tak obrovskou ztrátou.
Sólové zpěvy Bartošové pak už jsou protkány klasickými obrazci řízení např. v čase 0´22" ofiko videu "Víš lásko".
Při této příležitosti si neodpustím aktuální řízení davo-tlup například aktuálně ze dnes, kde je poukázáno na gymnazistu - čloVĚKa (18 letí Dávid+Karolin) aktivující k činnosti proti korupci a pochodu.
V programování tlup za účelem vytvoření potřebných vibrací, se tak použijí k zesílení efektu šablony bezpohlavních jedinců nebo rovnou čloVĚKa podle potřeb.

Re: Re: Ako pracuje globálny systém už od staroveku?

Lux | 19.04.2017

Ahoj los, či sol ... nad zlato?..☺

"...súdruhovia, niekedy je lepšie presoliť, ako nedosoliť." (V.I. Ulianov = Lenin)

V čom to "presoľujú" tie hviezdičky PopArtu, ako Sepéši, Schelinger, Bartošová, Lenon, či Elvis a mnoho, mnoho ďalších podľa teba los?
V čom robia fatálne chyby (neuvedomujúc si matricové formy riadenia plebsu), keď dávajú svoju tvár do služieb Médei, prastarej to ČaroDej-nici?...☺
Pozor, akékoľvek mýty sú hmotné (vykazujú riadiace pôsobenie na máločo chápajúce ovečky), aj tie starogrécke, či o Mosesovi, alebo Iesusovi ... ako je možné vidieť z našej každodennej reality..

Prečo majú podľa teba mnohé "hviezdy", a to nielen v oblasti showbiznisu, také tragické osudy?

Re: Re: Re: Ako pracuje globálny systém už od staroveku?

los/sol | 19.04.2017

Ahoj Luxi,
V čem přesolujeme:
Každý zná slogan: "Všeho s mírou" ale jak potom odolat "sladkým" a "omamným" nástrojům "neřestí"
Jak se lze ubránit neřestem a tím přesolení:
Mládež nebude chodit na koncerty, do kin, zfanatizovaný dav na stadiony a zpěváci, herci, sportovci, zůstanou ve zdraví.
Fanatický dav nebude vyráběn ani volbami, ani penězi k fanatickým pochodům a politici zůstanou ve zdraví a také ostatní,.... atd. atp.
Školský systém vyučí mladé k potlačování neřestí, odnaučí ambicím, odnaučí konkurenčnímu chování, odnaučí individualismu, odnaučí neohraničenému všeho si dovolování.
Naučí kamarádství, vzájemné pomoci druhým, hlavně naučí jak zachovat ROD, naučí bezpodmínečné zásady k zachování příRODy, atd.
Zruší se jakékoli vysílání, vyhodí se technogenní předměty.
Lid se vrátí z korporátního zotročení do příRODy a založí RODiny
Úspěšná (j)elita by měla být po pravdě k pláči a měl by je čloVĚK litovat a popřát jim, aby našli cestu k uzdravení.

Re: Re: Re: Re: Ako pracuje globálny systém už od staroveku?

F | 20.04.2017

Los - to myslis vazne? Lebo ja som to pochopil ako zavedenie diktatury, zmena ludi v sedu masu kde jeden sa neodlisuje od druheho a navrat do stredoveku. Vsetko sa vyvija a napreduje a ludstvo na zaklade "zakona casu" sa musi popasovat so zmenami. Pokial by sme sa vratili spat, tak neskor by sme asi dospeli do tohto isteho bodu kde sme teraz. V tom ze zmena skolskeho systemu je nevyhnutna s Tebou suhlasim.

- Čaro Dej Ničiaca -

mdmml | 23.04.2017

Nevedel som si spomenut na odpoved na tuto otazku, ale dnes som na nu narazil v najnovsom clanku...... : A navzdory mínění mnohých, zákonitosti této kategorie vycházejí za hranice lidské společnosti, a etika, diktovaná z hierarchicky vyšších úrovní v organizaci systémů různého druhu, je závazná pro hierarchicky nižší úrovně a odstoupení od jejích norem je trestáno.... Trest prichadza zhora za uplatne sirenie a vedome odstupenie od etických noriem daných z hora, ktore su pre nizsiu uroven zavazne.....
Inak dakujem za vyborne clanky.... Vela zdaru.

Re: Ako pracuje globálny systém už od staroveku?

Nikdo | 19.04.2017

Dobře popsané jak GP utočí na mladou generaci. Sám si pamatují jak, když jsem byl mladší jsem byl zranitelný. Když jsem se ocitl v nějakém prostředí, podlehl atmosféře a dělal věci, které jsem si vlastně ani nepřál, naštěstí jsem se pak styděl a to mně ochránilo, abych do toho nezabředl. I ten útěk společnosti jsem zkoušel, ale tam jsem narazil na to, že vše je propojené. (Často se setkávám, že bytost jedná pod vlivem co kostrbatě označím "egregor nadměrné spotřeby". Sám nejednou jsem si koupil co vlastně nechci a s mnoha osobami jsem mluvil, kteří potvrdili, že se jim stává to samé)

Nevidím však žádný rozpor v pozorování autora článku. Popisuje dobře situaci v průběhu jeho života, pouze se nezabývá kořeny probíhajících procesů z hlediska vlivu GP. Trochu vhodnější by bylo začít: Autor dobře popisuje současnou situaci, pojďme si přiblížit a podrobně podívat jakým způsobem GP působí na mladou generaci.

Zajdu ještě hlouběji, vše děje nejlepším možným způsobem v rámci vše udržitelnosti a našeho rozvoje a GP je podřízený HNR. Morálka a etika poskytuje každému jedinci ochranu a možnosti k jeho rozvoji v rámci rozvoje celku (když morálka upadne spadneme do spáru/pod vliv GP). Například autorovi bych přál, aby ještě učil a uplatnil svoje bohaté a cenné zkušenosti (skutečným učitelem se člověk stává až okolo 75 se traduje v Číně).

Re: Re: Ako pracuje globálny systém už od staroveku?

Rajka | 19.04.2017

,,skutečným učitelem se člověk stává až okolo 75 se traduje v Číně" Malo by tak byť. No mám odpozorované (robila som niekoľko rokov v Domove dôchodcov, inak celý život v nemocnici), že starí ľudia, čo by mali mať v sebe nakumulovanú múdrosť, hlúpnu. Väčšinou sú mierne, alebo ťažko dementní. Do 65 rokov treba pracovať, aj keď človek má už fyzické problémy a keď príde z práce, nemá silu pomáhať vychovávať vnúčatá. V tom posúvaní veku odchodu do dôchodku vidím tiež zámer, aby dedkovia a babky nemohli odovzdávať múdrosť. Keď sú už fyzicky a psychicky zničení, príde dôchodok a vtedy mozog vypne. Potom sa starý šupne do domova, lebo je len na obtiaž.

Re: Re: Re: Ako pracuje globálny systém už od staroveku?

Lekno | 19.04.2017

Problem demencie a chorob nie je problematika veku, ale hlavne vyzivy (+alkohol/cigariet/...).
Prosim:
http://www.lymphbuster.com/wp-content/uploads/2015/10/Lymphbuster-Version-1.0.pdf
(zial,len v anglictine)

Re: Re: Re: Re: Ako pracuje globálny systém už od staroveku?

Miki - SK | 20.04.2017

Bohužial, (alebo vdakabohu?) to nieje také jednoduché. človek je duch (duša) + telo (schránka). Celkový pohľad by mohol byť kruh (má kruh začiatok a tým pádom koniec?) Zatiaľ mi to vychádza , že je najskôr "problém" ducha a až potom sa to premieta do fyz. tela. Hovorí sa tomu tiež - reč životných okolností . Preto čím sme "starší" viac trpíme (trpieť-to je tiež otázne...) chorobami - teda - ak ich (životné okolnosti) "nepočúvame". Výživou sa to dá zvrátiť (viac-menej), ale je to hlavne o uvedomení si seba samého, ako celku. Bez uvedomenia si, že sme tiež aj súčasťou (bunkou) všetkého na okolo to nepôjde (hovorí sa tomu tiež - oddelovanie od celku).

Re: Re: Re: Re: Re: Ako pracuje globálny systém už od staroveku?

Lekno | 21.04.2017

... a casto je to aj pohodlnostou samovzdelavania sa (citania).

Re: Re: Re: Ako pracuje globálny systém už od staroveku?

Metla | 24.04.2017

Všetko je to o práci. Fyzickej! Aj pre deti, aj pre starcov. To že vieme pracovať, nás odlišuje od opice. Moja mama má 86 rokov a to mala sakra tvrdý život. Telo má patrične zhumpľované. Však také má ísť do hrobu. Má rozum lepší ako ja. Veľa sa nasmejeme, samé na sebe. Stále pracuje v záhrade. Demencia je aj dôsledok liekov: na tlak, na cholesterol, od bolesti a podobne. Užíva len vitamíny, najmä B komplex. Teraz má zlomenú chrbticu, stavec kvôli osteoporóze. Žiadny lekár. Tam by ju do 24 hodín zabili. Už sme to raz zažili. Ležať, pohyb len ako jej dovolí bolesť. A už je jej lepšie. Organizmus vie čo má robiť.
A k tým hipís, zo šesťdesiatych rokov. Používali ako symbol slovanskú runu smrti miesto runy života. Ale volali ju symbol života. Je to smiešne a smutné zároveň.

Re: Re: Ako pracuje globálny systém už od staroveku?

los/sol | 19.04.2017

Ahoj Nikdo,
Otazníkem je globální "učivo"
Mladá generace nutně potřebuje kvalitní globální matroš k nasávání a to podle mého názoru nasávat ve formě "samo sebou"
Všeho si dovolování, by pak s touto generací globálních nauk, mělo prostě skončit.
Ostatně toto období je obdobím přijímacích zkoušek, a kdo vyhoví matrici, která je předem korporátně prověřená, je přijat!
Pak ale co s těmi, kteří neuvažují prokorporátně a protiví se jim takové zhýralé, neslušné, nemorální téměř sprosté učivo?
Co s takovými mladými lidmi? Založí vesničky, kde budou sobě pěstovat potraviny, zakládat RODiny? Udržením RODu prací v příRODě, když je korporátní systém označil za nevyhovující element?
Já věřím ve velké procento takových mladých a oni zřejmě zatím nejsou vidět. Obratem, jen co by "vyšlo slunce", by nastala znatelná změna k lepšímu.
Kdy nastane taková změna, aby korporace ulehčili život byť už proslaveným indiánům, nebo obdobně přírodně smýšlejícím lidem?
Návod:
Jestliže Země dokáže uživit korporaci nenávidícího čloVĚKa, proč by neměla uživit samostatného čloVĚKa a ještě stokrát lépe?
Vidím to takto:
Na jedné louce stojí mohutná budova bez oken - korporátní agendy.
Na druhé louce vidím kvetoucí dřevěnou vesničku s lidmi.
Obě louky, jak ta s korporací, tak i ta s vesničkou má naprosto stejné výhody pro svou existenci: pitnou vodu, zemi.

jen tak

Nikdo | 19.04.2017

Ahoj, nepřeji si to rozvíjet, ale měl jsem pocit nějakou odpověď dát. Přišlo mi toto: A na té louce bude malá holčička a na prstu té holčičky bude beruška a holčička bude říkat: "do nebíčka nebo do peklíčka" :)

Re: jen tak - Na druhé louce

los/sol | 21.04.2017

Spolupracovníkom sa podarilo z horúceho železa vytiahnuť len časť jeho tela
"Vedenie Železiarní Podbrezová vyslovuje hlbokú ľútosť a úprimnú sústrasť rodine," uviedla pre Čas.sk Oľga Kleinová, vedúci odboru infomédií a propagácií Železiarní Podbrezová.

Hrozná správa o tragédii sa už rozšírila po dedine na Horehroní, kde sa Ján pred niekoľkými rokmi presťahoval aj s rodinou. "Ostala po ňom manželka a dve deti. Je to smutné, veľmi smutné,"

Rozbor básně Slávy Dcera od Jana Kollára

los/sol | 18.04.2017

Příklad našeho školství je možné shlédnout na You Tube: Ivan Mládek Slávy Dcera.
Tato ukázka je typickou ukázkou nelepších gymnazijních studií :)))

Re: Rozbor básně Slávy dcera od Jana Kollára

los/sol | 18.04.2017

Jééééé to velké D tam ale svítí! Uf!
Omlouvám se.

Je čas

Jura | 18.04.2017

Který se v pohádkách označuje: "Až ti bude nejhůř,....". Jefimov to samé nazval "hodina byka".

Ale pokračuje to: " vzpomeň si na nás ( mravenci, krkavci apod), ale i na Lásku- a ta patří k lidskému typu psychiky.

Takže někdo třeba neco vymýšlí. Každopádně bude třeba aktivizovat všechny síly.

Negramotnost

Boris | 18.04.2017

Moji soudruzi spolužáci na klasickém gymnáziu obyčejně neumějí bez chyb a "zadrhávání" přečíst odstavec souvislého textu, o pravopisu se u mnohých taktéž nedá mluvit. Nadáli byste se u gymnazisty, že napíše Malou Stranu s malým "s" nebo "mám na mysli" s tvrdým "y" na konci? Navíc nikdo nečte, o Puškinovi jsou mnozí schopní s odborným pathosem poznamenat, že to byl výrobce zbraní v Sovětském svazu. Takto vypadá "elita" naší země. :/ A nad tím vším se line záře obrazovek, mobilů a tabletů v rámci "zkvalitňování a dosahování konkurenceschopnosti ve vzdělávání".

.

Cico Ciciak | 18.04.2017

"Mobily a vsechny ty internety..." by som detom rozhodne nezabavoval, ani nezakazoval, ale neustale im vysvetloval, ze moderna technika (technologie) su len pomocky/prostriedky, ktore maju cloveku dopomoct stat sa Clovekom, a preto musia byt pouzivane s mierou.

Re: .

badatel | 18.04.2017

Problém kantora v hodině je ten, že děti do mobilů hledí neustále. I během vyučovací hodiny. Jak lze někomu cokoliv vysvětlit, když jeho smysly i mysl i "veškeré vědomí" je lapeno v té "čertově krabičce"? On prostě nevidí a neslyší. A bez aktivní spoluúčasti žáka (alespoň částečné) v mozku skutečně žádné stopy nezůstanou. Oni prostě nevidí, neslyší, neví, nemluví.
A od vedení školy se pak kantor dozví, že je to jeho chyba, že nedokáže žáka zaujmout. Prostě žák má všechna práva, kantor jen nesplnitelné úkoly bez pravomoci je naplnit.
Pjakin se o tomto problému již také zmiňoval - i když ne zrovna v souvislosti s mobily.

A v hodinách u počítačů (jedno jestli v předmětu výpočetky, anebo v jakémkoliv jiném) - opět neustále zapnutý internet o něčem ...
A požadavek na pořízení programu řídící školní síť, aby bylo možné internet deaktivovat, je vždy zamítnut.
A aby ratolesti neměly újmu, že navštěvují "zastaralou školu", tak jim ještě ve škole zavedou wifinu na každém patře.
Správně by měla na každé škole být instalována rušička mobilů s dosahem na celou budovu.

Chápu, že v informační éře je nutné se s technikou sžít, ale hlavní prioritou podle mě je "mobil či internet je sluha". Zatím to vypadá, že žáci jsou pouze pomocnou součástkou k chytrému mobilu. Až mobil bude chodit sám, pak již žáka nebude potřebovat.
A až budou stroje chytřejší než lidé, pak již nás ani Bůh již nebude potřebovat.

Re: .

Nikdo | 18.04.2017

Správné řešení podle mne je mobily ve škole o hodině zakázat, ale asi to je v současnosti nemožné. Umění učit to je umění přitáhnout pozornost studentů k danému tématu, velmi náročné a s takovým zlodějem pozornosti jako chytrý telefon nemožné.

A navíc by mladí museli cítit, že jsou pozvaní k rozvíjení a budování spravedlivé společnosti, aby je učivo bavilo. Jak může učitel zaujmout, pokud tohle nemůže nabídnout?

Re: Re: .

Cico Ciciak | 19.04.2017

No tak ja som to s tými mobilama a internetama myslel obecne.
V škole by som to tiež zakázal (buď celkovo alebo iba o vyučovacích hodinách).

Jaké "děti" ???

čtenář | 18.04.2017

Pravdivý (bohužel...) článek. Jen bych trošku zapolemizoval s poznámkou: Pozn. na okraj: stav vývoje dnešní civilizace je, že ještě děti už samy vychovávají děti.

Tomu nerozumím, protože naopak, dnešní mladí mají děti čím dál později. Dříve měly děti i 18-19 leté dívky, dneska je to výjimka, kromě jistého etnika, samozřejmě.. Takže jedině, že to autor myslel po psychické stránce, čili "děti" mají děti. ??

Re: Jaké "děti" ???

badatel | 18.04.2017

Problém vyspělosti osoby není v dosaženém věku, či pohlavní zralosti, anebo že má papír o "zkoušce dospělosti - dříve maturita či výuční list". Ani v tom, že již vydělává, anebo dokonce plodil potomky. To jsou dnešní uplatňovaná kriteria. Problém je v celkovém přerodu psychiky osobnosti.

Většina civilizací, zvláště tzv. "primitivních", důsledně dbalo na dodržování rituálu přechodu. Jak narození a přijetí do kmene (obce), či na druhém konci smrt a pohřeb, tak i svadby, ale především a hlavně rituál uznání za dospělého a tedy přechod z dítěte mezi ženy, či muže, bojovníky a pod. Podobně i třeba uvedení mezi poradní starce. Vždy tomu předcházel velice intenzivní výcvik následovaný náročnými veřejnými zkouškami a závěrečným veřejným obřadem a celospolečenským uznáním tohoto nového stavu osoby. A toto je velmi vážný energeticko-informační proces, který kromě vnějšího efektu skokově mění i psychiku jedince. A má vliv na jeho celkovou osobnostní kvalitu a také schopnost již ne stát si jako dosud dítě paličatě na svém, nýbrž v této nové roli také být platným členem pro celek. Kmen, vesnici, národ.
Toto nikdy nepochopí ten, kdo nějakým takovým zasvěcovacím rituálem, ať již jakýmkoliv, neprošel.

Jenže škola dnes nevychovává člověka, ale pouze cvičí součástku do stroje. Skutečně jsem již viděl "pedagogy", kteří měli sami se sebou problém. Natož aby učili a vychovávali někoho jiného.

Právě v tom přerušení kontaktu se starými, kteří předávali paměť rodu, vesnice, národa a předávali také moudrost žití, v tom je ten velký problém.
A to vše, spolu s přetížeností rodičů, kteří prostě nemají ani čas na své potomky (často sami již tak nebyli cvičeni), to vše má nahradit (suplovat) ve škole učitel?
Když má splnit ještě mnoho jiných úkolů "s vyšší prioritou"?

Mobily zastaví duchovní rozvoj dítěte

Anna | 18.04.2017

Místo zdravých a živých dětí zde máme ploužící se zombíky s tupým pohledem přilepené na stupidní hry a kdákací kvazidiskuse v mobilu. S úrovní vzdělání máte naprostou pravdu.

Viděli jste skvělý film Idiocracy (Absurdistán)? Koukněte. Uvidíte naši budoucnost jako společenství individuí s IQ 60.

Každá civilizace má začátek, vrchol - a pád. Obávám se, že jsme ve fázi mohutného sešupu. Zastavit to může pouze duchovní probuzení a vůle jednotlivce převzít zodpovědnost za svůj osud do svých rukou. A nevím, jestli toho bude tahleta banda primitivů schopná. No kdo ví? Může se stát zázrak...

Inú školu!

Interbulo | 18.04.2017

Pán Bádateľ, máte jasnú pravdu. Deti sú našimi nástupníkmi, ale len také budú, akú stopu v nich necháme.Úlohou Rodičov je vytvoriť deťom čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie, telesný vývin, EQ, ale nie taký, aký od nás chcú neomarxisti,skrátka. majú pôsobiť tak, aby svoje deti uchránili od Zla! A o starých Rodičoch by som mohol veľa, lebo som ním dosť dlho. A tu musím s Vami, zase, len súhlasiť! Páčil sa mi Váš článok, držte sa, aj my sa držíme, hlavne, pokiaľ môžeme mladej Generácii pomáhať, aby pokračovali v našich chodníkoch.Veď im ich naši pradedovia, dedovia, otcovia vyšľapali! A Mamy posvätili!

Přidat nový příspěvek