Exkluzivní rozhovor s poslancem a předsedou hospodářské komise ruské Dumy Jevgenijem Fjodorovem

Exkluzivní rozhovor s poslancem a předsedou hospodářské komise ruské Dumy Jevgenijem Fjodorovem

Na téma kdo cenzuruje Putina, studená okupace Ruska, státní suverenita.

 

Politrash.ru: Důvod, kvůli kterému mám zájem udělat s vámi rozhovor je vaše velké, dvouhodinové vystoupení, které dosáhlo v blogosféře velkého ohlasu...

Jevgenij Fjodorov: Přitom, nic nového jsem v něm neřekl

P: Ale přesto, blogeři obrátili pozornost na to, že tam bylo mnoho z mého pohledu a z pohledu mnoha dalších lidí, dostatečně neobvyklých výroků. Já jsem poté shlédl ještě několik vašich vystoupení, vystoupení v MGU a další...

F: Je jich tam kolem dvou set, takže sledovat lze celý den

P: Ano. Vyvstalo u mě několik otázek. Hned řeknu, že finanční část nechám bokem, protože na to nejsem odborník. Mí známí, kteří studovali vaše návrhy spojené s centrální bankou obecně říkají, že tam jsou skutečně rozumné kroky, a já jsem nakloněn jim věřit. Mají sice drobné výhrady, ale jako celek vaši iniciativu podporují...

F: Putin o tom mluvil i v Poslání.

P: Ano, všiml jsem si, že fakticky vaši myšlenku podpořil

F: To je obecná myšlenka, ne jen má.

P: Ale vy za ní lobujete osobně.

F: Já lobuju jen za jednu jedinou věc - suverenitu. Vše ostatní jsou důsledky.

P: Přejděme ke konkrétním bodům. Prohlásil jste že, Putin u nás fakticky podléhá cenzuře na federálních televizních kanálech a celá ruská federální televize se nachází v rukou Američanů a nepřátelů Ruska.

F: Ano

P: U nás prakticky všechny federální TV kanály patří státu nebo velkým firmám typu Gazprom. A v souladu s tím, ředitelé jsou jmenováni v podstatě V. Putinem, pokud se například podíváme na Dobrodějeva, Kulistikova...

F: Aha

P: Tak jak se může dít, že lidé, jmenovaní Putinem, lidé, jmenovaní řediteli federálních kanálů cenzurují samotného prezidenta země a kdo to tedy nařizuje? To mi obecně není vůbec jasné - kdo tedy cenzuruje Putina?

F: Podívejme se na to blíže. Tam bylo dlouhé interview a všechny věci jsou v něm propojeny, protože tady hovoříme o systému. Například, uvedl jsem tam jako příklad Kalinina (prezident SSSR v 30. letech, pozn. p.)

P: Ano, vzpomínám si.

F: Kalinin, včetně jeho rodiny, se dostal pod určité tlaky a byl cílem represí. Ty realizovali jeho přímí podřízení, protože on byl statusem "prezident Sovětského svazu"...

P: Nu.. ano.

F: A i přesto, oni to dělali. To znamená, připouštíte, že osoba, která je prezidentem - ve vztahu k ní se mohou provádět jeho formálními - podtrhuji, formálními podřízenými - akce, navzdory její vůli. Těžko si Kalinin přál, aby byl cílem represí, aby byla cílem jeho rodina. Ano?

P: To znamená, vy předpokládáte, že Dobrodějev a Kulistikov jsou řekněme pouze formálními podřízenými Putina a fakticky je na ty posty neurčoval on?

F: To je očividné. Uvedu vám jiný příklad, pro ilustraci situace. Vezměte si vztahy Polska a Sovětského svazu. V Polsku byly různé posty, činitelé, byla to nezávislá země, ale nikdo si nemyslel a nemyslí, že ta nezávislá země prováděla nezávislou politiku, odlišnou od politiky Sovětského svazu. A navíc, pokud se podívat dovnitř systému, to všechna infrasktruktura nezávislého státu Polsko byla podřízena sousednímu státu zosobněnému zahraničním oddělením CK.

P: To znamená, Putin ty lidi jmenoval pod tlakem nějakých vnějších sil?

F: Ne tak úplně. Ve skutečnosti on, jako garant Ústavy, je jmenoval díky ustanovenému mechanismu umísťování kádrů. A v systému jmenování kádrů hraje V. Putin roli kontroly a rovnováhy. Co je to taková "role kontroly a rovnováhy (protiváh)"? (“система сдержек и противовесов”). To je když kádry nejmenuje první osoba, ale řekněme nějaké klany, a ona jen udržuje rovnováhu mezi klany. To je principiálně rozdílný model řízení, a protože se teď ptáte, řeknu vám, že řekněme prezident Německa plní tutéž roli - jmenoval tam taky ředitele státních sdělovacích prostředků, a ty ho před několika měsíci s chutí "odstřelily". To znamená, je to obyčejný evropský, německý model, systém vztahů. Jestli mluvit rusky, pak - prezident Ruské federace je garant Ústavy, což obecně všichni říkají, a to znamená, že je "politický notář".

Notář - to je člověk, který nemůže odmítnout službu, pokud uchazeč dodal potřebný souhrn dokumentů. Zde je to to samé. V systému vztahů on podepisuje papíry, ale to neznamená, že to jsou jeho lidé. To jsou dvě různé věci.

P: Takže oni nejsou členy jeho týmu?

F: Nejsou. Kromě toho, pokud se podíváme na instituce, uvidíme.. například, instituce byznysu - celý byznys je v zahraniční jurisdikci. Z úhlu pohledu státu je samostatným systémem, a řešení, která bude navrhovat Putinovi, budou navrhovány na bázi mezinárodního systému vztahů.

P: Na to téma mám otázky zvlášť.

F: To jsou spojené věci. To stejné se týká i všeho ostatního: vlády, konkrétních úřadů, politického systému... Nyní se mě ptáte, tak vám řeknu - tak je to zařízeno všude a vždy. Pokud zobecnit, co se týká první části dotazu, systém, kdy garant Ústavy podepisuje papíry, které připravili jiní, to je standartní systém, který existuje prakticky ve všech státech.

P: To je fakt, jako člověk se skušeností z administrativy to mohu potvrdit.

F: A proč předpokládáte, že ve vztahu ke Kulistikovi pracuje něco jinak? Ta samá situace!

P: Jednoduše předpokládám, že Vladimir Putin provádí dostatečně samostatnou politiku. Řeknu to tak, na podobné posty on sám, osobně, dívá se na člověka, kterého jmenuje a při jmenování k němu zažívá osobní důvěru.

F: Vidíte, sám to říkáte, dívá se! To jest, dají mu člověka, a on se na něj dívá.

P: Doporučují mu jemu blízcí lidé, například Zubkov.

F: Ne. Rovnováha sil. On nemá vůbec... no kromě Cholmanského, není jedno jediné jmenování vně systému. A Cholmanský - to je zvláštní historie, a řekněme, konkrétní výjimka. Všechny kádry, jak u Kalinina, tak u všech prezidentů všech zemí, jsou dodávaní systémem. A systém je pod kontrolou Američanů. Z úhlu pohledu strategického a globálního řízení. V souladu s tím, všechny kádry prochází jejich kontrolou.

P: úpřímně řečeno, pracoval jsem v systému a neviděl tam tuto kontrolu Američanů, ale může být nějaká globální, na mentální úrovni...

F: Ona je v pravidlech. Američané se soustředili, podobně jako SSSR v Polsku, na tři hlavní centra. První - pravidla, to jest, strategie. Druhé - informace. A propaganda, protože Polsko nemělo právo na svou propagandu - ta byla sovětská uvnitř Polska. Strategie, propaganda, a informace, která je s tím svázána. Tři směry, na které se soustředí Spojené státy. Zajímají instituce spojené s těmito směry - proto i ministerstvo školství. A ministerstvo dopravy je nezajímá, podobně jako Sovětský svaz nezajímalo polské ministerstvo dopravy.

P: Řekl jste, že ve vládě je nepřátel kolem 80 procent, a z nich je přímých amerických agentů 5 lidí. Nemohl byste konkrétně vyjmenovat, o kom je v daném případě řeč? Například ministerstvo školství. Máte na mysli ministra Livanova. To je jeden, kdo další?

F: Začal jste z analytické otázky, a skončil jste u nějaké takové veřejné, což?

P: No, zajímá mě to...

F: Tomu rozumím, ale já nejsem tajná služba. Každý má svůj typ přístupu. Já - analytický. Politický a analytický. Pokud bych byl pracovník služeb, odposlouchával bych telefony, srovnával informace...

P: Můžete říct o koho se jedná, "podle vašeho názoru"?...

F: Počkejte, .. srovnával informace a nazýval jména. Tak to funguje. Mechanizmus. Na úrovni speciálních služeb vám dají jména. Jsem přesvědčen, že naše služby se tím zabývají, jen jim nikdo nenaslouchá - nikdo je nepotřebuje, oni o tom mnohokrát hovořili, ještě za časů SSSR. Když KGB říkalo: "Tamten je agent USA". A Gorbačov jim zakázal tu informaci šířit a to je dnes veřejně známo, tak ten systém pracuje. My dnes můžeme hovořit jen na úrovni analytiky, já nejsem výzvědná služba, nemám odposlechy. To znamená, můžu mluvit jen o analytické komponentě. Vidíme, že veřejně o své podpoře Američanů mluvil Livanov, Goloděc, no jsou ještě nějací ministři, kteří jsou označeni v materiálech administrativy USA (Wikileaks) jako jejich opěrné body v Rusku. Nebudu nazývat jména, ale všude to najdete. To znamená, takoví lidé jsou, že je umístili na jejich posty i přímo Američané o tom se také ví, nikdo to dvakrát neskrývá. Co se týká podstaty, pokud se podíváme na analytický aparát libovolného ministerstva, zde konkrétně - ministerstva školství. Co zajímalo Sovětský svaz v Polsku? Ministerstvo školství, vše, co je spojeno s informací, se vzděláním, vše, co je svázáno s ekonomikou... podobně nyní zde - centrální banka je pod kontrolou USA, ministerstvo školství - pod kontrolou Američanů, protože to potřebují pro své cíle, kontrolu situace vztahů Rusko-USA jako vztahu okupant-poražený, jako dobyvatel-poražený - oni potřebují ty nástroje, proto na ně i zaměřují pozornost. Mohli by vzít pod kontrolu všechna ministerstva, ale pro to je třeba mnohem více prostředů a je to jednoduše i technicky složitější.

P: V tom případě na vás mám otázku. Jak se stavíte k programu privatizace, který nyní připravuje vláda?

F: Dívám se na otázku v jiné rovině. Vše, co se v Rusku privatizuje, automaticky odchází pod zahraniční jurisdikci. To znamená, je to forma platby daně.

P: To znamená, negativně?

F: Ne, to jsem neřekl. Je to forma platby daně. Ale vláda i obecně systém státního řízení - oni jsou taky podřízení USA, jak jsme o tom právě hovořili. To znamená, z tohoto úhlu pohledu - tak i tak je špatně. Rozumíme si? Dobře bude, když Rusko provede nacionalizaci (znárodnění), v tom smyslu slova, v kterém ona existuje v ruském jazyku, a ne tak, jak nám to vnutili. Nacionalizace - to není "zestátnění"...

P: Chápu - je to převod pod ruskou jurisdikci.

F: Ano, to, o čem Putin hovořil ve svém projevu.

P: Já to v tomto případě naprosto podporuji, tzn. nějakou anti-offshore kampaň Rusko bezúslovně potřebuje.

F: Ne jen anti-offshore, ale týkající se vší zahraniční elity, to znamená, z úhlu pohledu politiky. Pokud mluvíme o privatizaci, jsem stoprocentní stoupenec soukromého vlastnictví. Protože ono je efektivnější a já jako ekonom to chápu. Ale privatizace v Rusku - to není moje oblast. Privatizace v Rusku nemá na nic vliv, protože pokud převedeme ekonomiku v národní jurisdikci, pak dokonce pokud bychom nějaký podnik dali cizincům, a u nás jsou všeobecně podniky v cizích rukou, to jest, soukromý byznys je nyní zahraniční, oni se stejně nakonec vrátí do Ruska. V procesu mechanismů, založených v Poslání (projevu) Putina.

P: Vy jste nejspíše pochopili moji narážku - měl jsem na mysli, že za program privatizace u nás odpovídá Arkadij Dvorkovič, bratr vašeho kolegy v nové straně...

F: Ne v nové straně, ale v národně osvobozeneckém hnutí...

P: Dobře, nazvěme to tak.

F: U nás je mezi spojenci i Putin Vladimir Vladimirovič...

P: Dobře, a tady mě zaujalo, jak se k tomu stavíte a jestli vy osobně řadíte například Arkadij Dvorkovič k oněm "nepřátelským silám" ve státním aparátu, které nás vedou...

F: Já k nepřátelským silám neřadím, protože jsem právník, mluvím o reálných lidech. Reální lidé jsou takoví, že dokonce i když pracují, řekněme, poslanci Dumy na Američany, přijímají zákony po požadavkům z USA (mechanismus je podrobně popsán ve Wikileaks), to neznamená, že.. řeknu to tak - na okupovaném území to jinak být nemůže. To neznamená že bychom měli vzít a všechny, kteří spolupracovali s okupanty, vyvést ze země - tehdy bychom ztratili půl země. To není cesta. Proto my mluvíme jen o těch lidech, kteří nejen že spolupracují pasivně, ale veřejně prohlašují svou pozici: "Kašlu na Rusko, veřejně prohlašuji, že jsem agentem Spojených států a na vás, tuzemce, já kašlu, a když tady s prací skočím, vezmu děti a rodinu a odjedu do USA, dostanu tam prebendy a podporu, ochranu i vše ostatní..." To je poněkud jiné zabarvení vztahů.

P: No, nakolik mně neklame paměť, nikdo z našich ministrů něco takového neřekl, včetně Livanova, Goloděce. Oni taková slova nepoužili.

F: Máte pravdu. Oni jen otevřeně řekli: "Nám nevyhovuje politika Putina"...

P: Oni otevřeně kritizovali zákon, spojený se zákazem adopce ruských sirotků Američany, ale ten zákon kritizoval například i Lavrov, kterého je složité obvinit v tom, že realizuje nějakou okupační politiku.

F: Vy se trochu, jak bych to řekl, dostáváte stranou od zdravého smyslu reálných vztahů mezi lidmi. Reálné vztahy jsou takové, že na okupovaném uzemí jsou všichni pod okupanty. To jest není to tak, že řekněme v Polsku se v sovětské epoše objevili lidé, kteří byli veřejně "pro" a "proti" SSSR. To v principu nemohlo být. Tam byli všichni "pro", chápete, což? Jen někteří doma skřípěli zuby. A někteří to nedělali, ale jak se říká, prodávali svou vlast s radostí, a Livanov se řadí k těmto, od zrazuje svou vlast s radostí, stejně tak jako Goloděc. Já se dívám na výroky Livanova a Goloděce...

P: A Lavrov ne?

F: Lavrov je mezinárodní činitel a má svá pravidla v systému vzájemných vztahů.

P: Dobře.

F: Chápete, co mám na mysli, což?

P: Ano, pochopil jsem, kudy vedete linii. Pojďme se podívat obecně na ten zákon, zákon Dimy Jakovleva. Vy jste řekl, že to není odpověď na "zákon Magnitského" v USA. Já jsem speciálně prošel ten text, a dokonce jsem ho pro všechny případy přinesl s sebou. A z něj vyplývá, v principu, že je to nějaký druh zrcadlové odpovědi.

F: Ukažte, kde to podle vás vyplývá...

P: I hned ze začátku. Vidíme, že tam v preambuli není, že je to odpověď na "zákon Magnitského", ale dále vidíme, že tam je zákaz vstupu (na území RF). V principu je tam mnoho zrcadlových opatření ve vztahu k "zákonu Magnitského". Já vím, že "zákon Magnitského" je velmi obšírná věc, neohraničená lidmi, kteří měli něco společného se smrtí samotného Magnitského. To je mi známo.

F: Vidíte, a to není známo všem našim hlavním kanálům: "Prvému", "Rossii", NTV. Není to známo žurnalistům, ačkoliv je mezi nimi mnoho znalců angličtiny. To znamená, že oni nepodléhají ruské jurisdikci, z úhlu pohledu jejich informační politiky. Provádí koordinovanou politiku cizího státu.

P: Z mého pohledu, zde jde spíš o neprofesionalizmus, než o řízení ze zahraničí.

F: Podívejte, proč si myslíte, že obrovský kolektiv "Prvního" nebo NTV, nebo "Rossie", tisíce lidí, jsou menší profesionálové, než vy?

P: Řeknu to tak, setkal jsem se s případy, které mi dovolují si to myslet.

F: Vy jste jeden a oni - systém, v kterém jsou: právníci, experti na mezinárodní politiku, korespondenti, to znamená, jeden člověk se může mýlit, tisíc lidí zároveň se zmýlí těžko. A oni všichni nedosahují vašeho profesionalizmu?

P: Ne, jistě. Na některých kanálech uváděli, že v zákonu Magnitského je rozšířený výklad těch, kdo jím může být ovlivněn.

F: Ano, potom, když už nebylo možné se o tom nezmínit. Teprve tehdy se začali zmiňovat. To jest, neotevřít internet a nepodívat se na dostupný text zákona Spojených států, předtím než o něm v relaci deset minut mluvili, vy to považujete za nedostatečný profesionalizmus, když tam dokonce mají korespondenty přímo ve Státech?

P: Vy jste toho názoru, že to byla cílená cenzura?

F: Očividná věc! Nebo když NTV uvede 5-ti minutové informační video, ukazujíc prohlášení ministerstva zahraničí, kde je vše napsáno na obrazovce, ale moderátor mluví věci v rozporu s tím, co vy vidíte na obrazovce. Vy si myslíte, že nepodívat se, co je napsáno na tom papíře, který snímají, je neprofesionalizmus?

P: Občas se něco nepovede.

F: Takové věci se stávají tehdy, když dají příkaz USA a jejich systém řízení ruských TV kanálů. Stejné věci se děly v polské televizi, když dávali pokyn odpovídající orgány. Vše je to systémová záležitost. Protože ten systém je takový, že to nejsou hlupáci, a je to práce. Pracovníci, u kterých kariéry, osudy, příjmy závisí na tom, kdo dává práci, nebo na manipulátoru, který se nachází v USA. Proto, to nejsou chyby nebo neprofesionalizmus. Mimochodem, my jsme o půl roku dříve vysvětlovali, co je to "zákon Magnitského", tam kde nám dali prostor. Dělají, že to nečetli, protože to číst nemají za potřebí. Ne ne, přečetli a vědomě lhali.

P: Přejděme k zákonu.

F: Jasné je, že "zákon Magnitského" je jedním z bodů přímého narušení svobod občana Ruské federace, a konkrétně, práva na soukromé vlastnictví.

P: S tím výkladem souhlasím.

F: Proto, my jsme v tentýž den přijali zákon o zákazu majektu za hranicemi státních činitelů a úředníků. Důležité je, že to je odpověď na "zákon Magnitského" v čisté formě, aby Spojené státy nemohly manipulovat ruskými představiteli. Zákon zakazující činitelům vlastnit majetek za hranicemi snižuje stupeň manipulovatelnosti, souhlasíte?

P: Bezpochyby.

F: Mám na mysli ne hodnocení, ale fakty. Je to odpověď?

P: Ano.

F: Tak zde máme odpověď. Proč tvrdit, že "zákon Dimy Jakovleva" je odpovědí?

P: On byl představován jako odpověď poslanců Dumy na "zákon Magnitského".

F: Kým konkrétně? Já jsem nic takového neříkal.

P: Sergej Železnjak, pokud se nepletu, a ti mluvčí "Jediného Ruska", kteří jsou nejčastěji vidět a slyšet.

F: Citujou toho, na koho ukáží Američané. Taková jsou pravidla manipulace informačního prostoru. Vytrhávají informace z kontextu. Někdo to možná i tak řekl, protože si to myslel. Ale změnili kontext, dali tomu formát totálního měřítka. Já si nemyslím, že je to odpověď na "zákon Magnitského", ačkoliv přijat byl ve spojení s tím zákonem. A přijat byl ve spojení z pochopitelných důvodů, my jsme se snažili dosáhnout zákazu prodeje dětí za hranice velmi dlouhou dobu.

P: A jak byla spojena historie s dětmi s odpovědí na agresivní zákon USA?

F: Vzniklo okno možností přijmout zákon, namířený proti trhu s otroky. Vznikla taková politická situace, takové okno možností, ve spojení s útokem na Ruskou federaci. To je naše tradiční ruská věc. V Rusku k reakci dochází, když jsme napadáni. Vzpomeňte si, když Putin řekl v Botlichu "Napadli nás!"? To umožnilo odmítnou Chasavjurt, který se Botlicha netýkal. Zde je to podobné. Neporazili bychom Napoleona, pokud by nedošel do Moskvy.

P: To jest, fakticky "zákon Magnitského" se stal katalyzátorem, který dovolil přijmout takový zákon?

F: Dovolil zakročit proti obchodování s otroky. Jednoduše, je systém koloniíí, ale kolonie bývají různého statusu. A degradace ruského statusu kolonie došla do toho, že jsme se dostali do bodu obchodu s otroky.

P: Dobře. Ve spojení s tím - otázka, u nás není zakázána adopce do zahraničí, ale jen do USA, proč nezakázat adopci do všech zemí ES?

F: Nepodařilo se, nestačil balans politických sil. To je také systém. Vzniká vnitřní systém spojenců. Například, my vystupujeme za plný zákaz obchodu s otroky. My jsme pětkrát ten zákaz vznesli na zasedání frakce, bezvýsledně, a zde se pro konkrétní situaci složila určitá koalice. To jest, napadli nás, došlo k šoku, tento šok zformoval dočasnou koalici za suverenitu. Koalice za suverenitu byla schopná realizovat část programu za suverenitu, spojenou s nejvýraznějšími komponentami koloniálního režimu v Rusku.

P: Vy tedy máte za to, že celá ta historie není odpovědí na "zákon Magnitského", ale je jste získali možnost, v daných politických a informačních podmínkách, přijmout dané zákony?

F: Ano, ano, ano!

P: To je mimochodem naprosto pochopitelná argumentace.

F: My jsme to dávno probírali! Kromě toho, poštěstilo se jen se Státy, ale to je pravda 70% vývozu dětí za hranice.

P: Otázka pro statistiky, vy nazýváte cifru 500 tisíc dětí, které byly vyvezeny do USA?

F: Ano.

P: Já jsem speciálně získal informace od statistiků. Od roku 2002 Američané adoptovali kolem 30 tisíc dětí, to jest s oficiální statistikou se vaše cifra neshoduje.

F: Podívejme se na ty statistiky blíže. A tady, oficiální statistika ministerstva je 60 tisíc dětí, které byly adoptovány Američany.

P: Předpokládám, že to je od roku 1991.

F: můžu vám dát materiály té statistiky. Statistika, ozvučená zplnomocněncem pro práva člověka ve státní Dumě je více než 100 tisíc dětí. Statistika 500 tisíc, do ní se dostalo to, co se do předchozí nedostalo. Za prve, 500 tisíc z okamžiku práce Rajsy Gorbačovové, někde z roku 91, a oficiální statistiky se u nás vedou od roku 1994, některé od roku 1999. Kromě toho, v 90. léta byly obecně bez statistik, nikdo se tím reálně nezabýval. Za druhé, všechny kriminální adopce jsou mimo statistiky. Například, Volgogradský soud dokázal kriminální adopce do Itálie, 1200 dětí, a tahle smutná historie ukázala práci jen jedné agentury.

P: I přesto, nezakázali jsme adopce do Itálie, to by bylo logičtější.

F: Itálie, tady ty adopce našli náhodou. Jednou chytli ženu, které vlastníma rukama vyvezla 1200 dětí. Přirozeně ty děti se do žádné statistiky nedostali. Můžete je klidně přičíst k těm 100 tisícům. Ale to není osamocený případ. Jednoduše soud náhodou, podtrhují náhodou přišel na těch 1200 dětí. Kromě toho, přidejte sem nezákonný vývoz dětí za těmi samými cíli, ale které neprošly přes proceduru soudních rozhodnutí a tak dále. Děti vyvezené pod rouškou turistických zájezdů, sportovních soustředění, to jest, to je také polokriminální komponenta prodeje dětí za hranici. V součtu těch faktorů my předpokládáme půl milionu. Je pochopitelné, že skrze statistiky prochází kolem 20 procent. Větší část statistika nezachytí.

P: Vy se stavíte kriticky k té frakci, v které sami jste. Mluvíte o tom, že v principu lidé Putina byly z Dumy vyčištěni, nazval jste cifru "více než 100" lidí.

F: A je to pravda. Pracujete v organizaci, vy jako rozumný člověk chápete, že pokud ve vaší organizaci bylo 200 schopných pracovníků, kteří táhli organizaci, pak jste se jednou probudili a zjistili jste, že polovinu z nich odstranili, a nabrali místo nich lidi z ulice. Kvalita organizace jako celku upadá.

P: Z druhé strany, tady mluvíme o Dumě, kde musí být určitá rotace kádrů.

F: Ne prostá rotace, podívejme se, kdo přišel na směnu. Pokud jste uvolnili 100 balastních lidí a místo nich vzali skvělé specialisty, kteří na druhých místech ukázali, že mají úroveň práce výše, to jest, agresivní kádrová politika, pak na sto procent vaše organizace dostane impuls. Ale tady vidíme, že to tak není! Do Dumy protlačili ne ty, kteří mají dostatečné zkušenosti z politické činnosti. Může být, že někdo z nich ty zkušenosti získá v Dumě, a možná ne.Ale za prvé, i pokud ty zkušenosti získají, trvá to kolem 5-ti let. Politická zkušenost se získává velmi složitě. My chápeme, že došlo k prudké změně kvality kádrového obsahu státní Dumy, přinejmenším. Pokud k tomu došlo, znamená to, že to někdo má za cíl. To znamená, otázka je, kdo je zadavatelem procesu snížení kvality práce Statní dumy? Dále, podívejme se blíži na kádry, které odstranili. Jeden z poslanců KPRF, Bagarjakov, byl schopen nastolit téma přijímání Dumou zákonů na zakázku USA, vyšel na tribunu a hovořil o tom, ve spojení s přijetím konkrétních zákonů. Přičemž on není specialista v té oblasti. On jednoduše vzal postavil vedle sebe naprosto očividné fakty z konkrétních zákonů, se kterými pracoval ve výboru. To ho takzvaně "dostalo". On vyšel na tribunu a řekl "A proč to tak děláme? Vždyť velvyslanec USA nám přikáže přijmout zákon, vy máte pod rukama zákon, za který hlasujete, v té verzi, jaká je třeba velvyslaneci. To není dobře, my nejsme americká Duma, ale ruská." - řekl z tribuny. Za to ho odstranili.

P: Ale stejně, k přijetí zákona, jak v minulé Dumě, tak v této, jsou třeba i hlasy frakce "Jediné Rusko". Je to tak, že Jediné Rusko hlasuje za ty zákony, které vyžaduje velvyslanec USA?

F: O tom mluvím. Skutečně, frakce "Jediné Rusko" a Duma jako celek hlasuje za ty zákony, které vyžaduje velvyslanec USA. S výjimkami případů ručního řízení, kdy se do věci neprostředně vkládá Putin a ručně nastoluje otázku. Ale on se nemůže angažovat ohledně každého zákona. Připomínám, že za den jsou u nás na pořadu dne desítky zákonů. To jest, je to řídká výjimka, proto i "režim ručního řízení". Ruční řízení se od systému odlišuje. Systém je za Američany, ruční řízení za Putina.

P: No dobře, systém. Frakci Jediné Rusko vede v současné době Vasiljev, pokud se nepletu. Vzniká situace, že Vasiljev je efektivně přímý podpřízený amerického velvyslance? Jak se to může dít?

F: Ne. Vy jednoduše neznáte mechanizmy práce Státní dumy a zákonodárného systému. A já ho znám, proto o tom mluvím. Tzn. já mluvím z osobní zkušenosti, znám detaily těch mechanismů. Skrze mne prošly stovky zákony Dumy, osobně skrze mě.

P: Vy jste už, pokud se nepletu, v Dumě několik období?

F: Od první Dumy, s přestávkou na dvě období. Tzn. čtyři období. Byl jsem předsedou komise, i zástupcem předsedy komise, a tak dále. Technologii znám dostatečně, jak to pracuje. Technologie je taková, že ty otázky se samozřejmě v Dumě neřeší. To už taky není pro nikoho tajemství, všichni specialisté to chápou, otázky se neřeší Dumou. Duma je poslední instance, která je potvrzuje. V určitém smyslu také političtí notáři.

P: Pod zdroji, kde se často zákony připravují, vy soudě po všemu máte na mysli hlavně americkou administrativu?

F: Ne. Zákony se připravují ve speciálních, najatých odděleních specialistů USA. A dělá se to dodnes. Mám na mysli důležité zákony, vše tam neřeší. Důležité zákony se píšou právě těmito lidmi. Přiřazují se granty z USA a za ty se píšou zákony, dále se ten zákon dostává v odpovídající ruské ministerstvo na stůl jako hotový. Když jsem pracoval na ministerstvu Atomu (zřejmě jaderný průmysl, p.p.), získal jsem zkušenosti práce v administrativě, Adamov vyndal z pod stolu kupku zákonů a říkal "Napsali jsme zákony, pojďme je přijmout." Přičemž jména autorů nebyla nikdy známa, jednoduše se na stole materializoval text. Aby bylo jasno, napsání zákona je velmi složitá práce, jen tak nějaký právník ho nenapíše. To jsou speciální právníci v oblasti zákonů, kterých obecně není v Rusku mnoho. Určit kdo ten zákon napsal není tak složité, nemáme velký trh. Dělo se to tímhle způsobem. Dále ministerstvo ten zákon vzalo, přikrylo nějakými penězi za které byl údajně napsán, ale reálně ty peníze byly jen krytí. Vzalo zákon, vneslo do vlády a dále už systém pracoval sám. V kořenech té procedury stojí pozice USA a to je podrobně popsáno v jejich dokumentech. To znamená, u nás jsou mechanismy v Dumě, mechanismy v administrativě a nakonec třetí strana, mechanismy na území vertikály řízení USA. Velvyslanectví připravuje text zákonů skrze příjemce grantů, kteří ty zákony konzultují s ministerstvy, dále se ty zákony potvrzují ve Washingtonu v té formě, jaká je jim třeba. Dále probíhá proces: seshora Washington ten zákon "zapouští" do Ruska, zezdola abonenti grantů podávají ten zákon skrz ministerstva. Všechny komponenty systému se protínají v Dumě ve formě přijetí daného zákona. Dále se dává prezidentu na podpis, a on ho musí podepsat, protože to je procedurální záležitost.

P: A vy dnes máte za to, že ten systém pokračuje v práci přiližně ve stejné formě?

F: Wikileaks ho podrobně popisují. On pracuje 20 let.

P: Ve Wikileaks jsem pozorně studoval všechny materiály o Rusku, které byly publikovány.

F: Zákon o nacionalizace platebního systému jste četl?

P: Ano. Znám historii spojenou s tím zákonem. Vím, že se tam vyčleňovali americkými platebními systémy peníze na lobování tohoto zákona.

F: Reč není o lobbování. Reč je o tom, že technicky, velvyslanec přijal rozhodnutí, jaký má text zákona být. To, že to při tom nazval lobbování, to není důležité, to je jeho interní procedura, nu, za vše se platí. Nelze říct, že pracovník pracuje za výplatu, on se zabývá lobbováním za ten plat, je to jeho práce, u velvyslance je taková práce. Systém abonentů grantů je jejich práce, to není to, že za zákony platí, ale platí jim za práci vcelku.

P: Dobře. Celý ten systém předpokládá dostatečně velké financování americké agentury v Rusku. Jak známe, nedávno byl zakázán v Rusku fond USAID. Po jakým kanálům nyní plynou do Ruska ty peníze, je vám známá finanční strana té otázky? Nebo fakticky my sami platíme?

F: Část platíme. Mimochodem naše granty, 70 procent našich grantů jde na financování zahraničních protiruských organizací.

P: Naše granty, vy máte na mysli granty které iniciuje prezident?

F: Které vydává ruská vláda. To není informace ode mě. Podívejte se 3-4 roky staré materiály klubů Jediného Ruska, tam je to podchyceno. Právě i proto "Jediné Rusko" vyčistili. Nyní jsme mluvili o Bagarjakovi z KPRF, a v Jediném Rusku provedli čistku sta Putinových lidí. A celkem se čistka týkala 200 lidí jen v Jediném Rusku. To je čistka, která je pro libovolnou organizaci smrtelná. Začistili lidi Putina. Vasiljev je jeden z těch kdo zůstal. Tam zůstalo kolem 15 lidí, včetně Vasiljeva.

P: Kdo ještě jestli to není tajemství? Koho řadíte k putinskému křídlu Jediného Ruska?

F: 15 lidí přibližně. Nechci nazývat jména. Konkretika - to je otázka pro analytiku jiné oblasti, oblasti personálních věcí. Já jsem analytik politický, mě zajímají jevy, a ne konkrétní lidé, protože když nazvete konkrétního člověka, je jedno zda v smyslu plus nebo mínus, potom vzniká konkrétní situace, kdy to poškodí věc.

P: Co se týká nedávných drbů. O tom, že frakce Jediné rusko má údajně v plánu posoudit další setrvání vás ve frakci, a také poslanců Sidjakina a Kostunova. Je to lež nebo pravda?

F: To je další z řady informačních provokací. Před chvílí jsme na příkladu zákona Magnitského rozebrali mechanizmy americké propagandy, provokace a lží. Jako s dcerami Putina, které se údajně učí za hranicemi. Celý systém je postaven na manipulaci a lži, a celý systém masmédií je u nás založen na tomtéž. A toto je další z řady takových věcí. Provokace - to je stálá historie, proto jsem si na ně dávno zvykl. A pokud mluvit o mně osobně, my jsme takoví v Dumě všeho všudy dva. Mimochodem, 12 let po zakládajícím sjezdu bloku Jedinstvo-Medvěd, který se dělal společně s Putinem, zůstalo z původních lidí dva.

P: Vy a?

F: Klincevič. Proč byly ostatní odstraněni? Čistka posledních let bylo jen finále. Předtím taky byly čistky, sice menší, ale byly. Ze sedmi zakládajících organizací zůstaly dvě. Proto jestli hovořit o ideologii "Jediného Ruska", vím o čem je řeč. Jednoduše, později k ní přidali její informační protivníky, i protivníky Putina. "Otěčestvo", "Vsja Rossija" a ještě jedna organizace. Dodali tři čtyři protivníky a už zůstala jen čtvrtina té ideologie, se kterou se strana zakládala. A potom ještě provedli mnoho čistek, včetně té poslední, a z 200 "putinovců" zůstalo 15. Je jasné že organizace změní svůj ideologický plášť.

P: Taky Putin přestal být lídrem.

F: Ano, proto přestal být lídrem té strany. Protože být lídrem strany, která se tak silně změnila ideologicky... ona se tak změnila, že pro něj přestalo být přijatelné vést "Jediné Rusko". On přešel k druhým formátům konsolidace, v "Národní frontu" a tak dále. To jsou očividné věci, ale to neznamená, že bych měl Jediné Rusko spolu s Putinem opustit, to by nebyl správný krok. Naopak, Jediné Rusko se v žádném případě nesmí dostat do systému protivníků národně-osvoboditelného hnutí, ono se musí dostat do jejich řad. Proto zde musí být lidí, kteří ho musí «směrovat» na cestu Putina, cestu namířenou na suverenitu. Ja mám za to, jako jeden ze zakladatelů této strany, že v žádném případě nelze spolu s Putinem někam odcházet. Je třeba pokračovat v práci ve straně. Pro to existuje funkční osnova, na které je Jediné Rusko postaveno, ačkoliv po čistkách Američanů jí zůstalo 5 procent. Osnova je, ale je ji třeba obnovit.

P: Ve vztahu k tomu mám otázku, svázanou i se vytvořením projektu "Svobodné Rusko", to je předpokládám opět strana?

F: Hlavní projekt je takový, já už jsem o tom mnohokrát mluvil, projekt systému národně-osvoboditelných sil, tj. národně-osvoboditelného hnutí, v tom je podstata projektu. Na konečné etapě by v něm měli být všechny politické síly Ruska, stejně jako se konsolidovaly kolem zákona "Dimy Jakovleva".

P: Frakce Spravedlivého Ruska pro ně pravda nehlasovala celá, jen část poslanců.

F: Jako frakce se konsolidovala. Proamericky orientovaní jsou všude. My říkáme - v libovolném národně-osvoboditelném hnutí jsou principy jednoty nezávislé od politické roviny, hlavní je svoboda Vlasti. Pokud by si ve skutečné armádě, třeba v Rudé armádě začali vojáci v roce 1942 navzájem vyjasňovat politické názory, armáda by se rozpadla do tří dnů.

P: Nějaká koordinační rada národně-osvoboditelných sil.

F: Jistě. To je hlavní směr. Budování strany je pro nás druhotné, hlavní je svoboda Vlasti. A stranické budování jsou politické názory každé skupiny lidí, to je normální. Ale za cílem svobody se všichni musí sjednotit, při tom neopustit své názory. Strana Svobodné Rusko, o které teď mluvíme, to je tzv. projekt jednoho cíle. Cíl - suverenita. Tam je dokonce ve stanovách napsáno, že strana existuje jen do okamžiku obnovy suverenity země. Proto já ten projekt podporuji. Není to prostý stranický projekt. My pracujeme podle amerických pravidel, oni určili mechanismy, systém. Pracujíc podle amerických pravidel, je přirozeně možné vytěžit maximum z těch pravidel a samotné pravidla neměnit. Proto já podporuji projekt Svobodné Rusko, jako stranu jednoho cíle, obnovy suverenity země. Uvnitř systému národně-osvoboditelného hnutí on plní také svou roli, je to role právního oddělení, spojeného s volebními záležitostmi. Protože samotnou technologii rozhoduje koordinační rada národně-osvoboditelného hnutí, jiné mechanismy. Tak vypadá můj vztah k té straně. Obecně řečeno, tady je určitá chytrost, o které možná všichni neví. My jsme vycházeli z toho, že strana Svobodné Rusko, která si staví za cíl obnovu suverenity a poté se bude likvidovat, ale věc spočívá v tom, že se budou likvidovat všechny strany. Protože v okamžiku obnovy suverenity se bude muset budovat z nuly politický systém v zemi.

P: Vy máte za to, že stranický systém...

F: je celý proamerický, jako systém.

P: Strany budou existovat?

F: Budou. Ale všechny budou vybudovány od nuly. Bude třeba kompletně přeformátovat všechno stranické budování. Proto když Svobodné Rusko hovoří, že bude existovat jen do nabytí suverenity, paradox spočívá v tom, že stejně tak i všechny ostatní strany. Jen ony pod tou logikou ještě nefungují, a Svobodné Rusko už ano. V této rovině všechny strany ukončí svou existenci v okamžiku obnovení suverenity země. My chápeme, že závěrečná etapa bude změna veškerého zákonodárství od proamerického na národně orientované, a změna Ústavy na národní typ řízení, tj. poslední etapa - bude změna Ústavy, zhruba za 7 let.

P: Vy předpokládáte, že přibližně za 7 let k tomu všemu dojde?

F: Bude to zakončeno. Probíhat to bude celých 7 let.

P: U nás je volební cykl, jak víte, k roku 2016-2018.

F: Já přibližně odhaduji. Chápu, že jsou věci které potřebují 3 roky. Řekněme, aktivita v ulicích potřebuje 3 roky, aby se lidé přeorientovali na národně-osvoboditelné hnutí. V principu, Rusko je taková země, zde se z mého pohledu, za svobodu zmobilizují všichni. Druhá věc je probít americkou okupačně-informační propagandistickou bariéru, to je hlavní otázka. A tuto hlavní otázku bude nutno řešit tak tři roky.

P: Chápu. Máte na mysli formování nějakého svého informačního pole. Ano?

F: Ne. Jednoduše pravdu. Nepotřebujeme pravdu o všem, potřebujeme pravdu o statusu Ruské federace, jako okupovaného území, jako kolonie. Obviňují mě - říkáš, že jsme kolonie, a tak je třeba vzdát se. Naopak. Pokud budeme mluvit pravdu, budeme se mobilizovat.

P: Mobilizujeme se ale na boj s kým konkrétně? Vy chápete?

F: S okupantem.

P: Dopřesním..

F: Proti komu se mobilizovala Indie v koloniální době?

P: Tam konkrétně byli Angličané. No dobře, řekněme například, že jsme se zmobilizovali. Koho bychom měli posadit do vězení a koho deportovat ze země?

F: Ne, deportovat a zavírat do vězení bude třeba jen ty, kteří na poslední etapě budou se zbraní v ruce vystupovat za okupanty. Teoreticky se to stát může, ale myslím, že k tomu nedojde.

P: Já jednoduše nerozumím, kdy vy mluvíte o Američanech...

F: O okupantech. Já mluvím o okupantech, kterými jsou pro nás Američané.

P: Nu dobře. Ale téměř nedáváte konkrétní příklady, kdo ti okupanti vlastně jsou. To znamená, v celku máte dostatečně kvalitně logicky vystavěný systém, ale chybí mu, z mého pohledu mu absolutně chybí konkretika.

F: Konkretika je absolutně zřejmá. Vertikála moci, to jest CK KSSS, politbyro a generální sekretář - to je administrativa USA, velvyslanectví a lidé na amerických výplatních páskách skrze granty. To je politický systém, který u nás plní roli Politbyra, CK KSSS za účelem řízení země.

P: Podle vás, pokud hypoteticky hodit bombu na velvyslanectví USA a postřílet všechny "grantožrouty" napojené na americké fondy, bude problém vyřešen? Samozřejmě přeháním.

F: U nás je studená okupace. Studená okupace se odlišuje od "horké" tím, že zde není nepřítel se zbraní v ruce. Na území současného Ruska - protože na historickém území Ruska je.

P: Máte na mysli vojenské základny.

F: Celé Pobaltí, tam oficiálně okupanti se zbraní v ruce chodí. V Gruzii stejně tak. To znamená na území Ruska jsou, protože Rusko to je pro normálního člověka Sovětský svaz. Protože to je historické Rusko, a Ruská federace - je jeden z 15 subjektů vytvořených okupantem na okupovaném území, nic více. Takže na našem úseku nepřítel se zbraní v ruce až na některé výjimky není. Protože výjimky byly zajištěny Gorbačovem, ale to je taková čistě vojensko-strategická věc. Proto je to mechanismus studené okupace. Ale on nemění podstatu. To jest, cíle jsou stejné. Podobně jako Hitler z Ruska vyvážel děti, lidi, pracovní sílu, kapitál, peníze, zdroje, to samé je dnes, dokonce ve větších měřítcích. Co se týká dětí, desetkrát tolik vyvezli Američané z Ruska než Hitler. Cíle jsou stejné, jen metody odlišné. Měkké metody, "studené", moderní metody okupace. A v tom je rozdíl. Analogicky pracovaly tatarsko-mongolské metody okupace, ale samozřejmě od hitlerovské metody okupace se lišily. Tam byly přece jen tanky a vojska nepřítele. Zde to tak není, ale podstatu to nemění, mechanismy. Je určité ministerstvo, je centrální banka. Ministerstvo vzdělání, které realizuje funkci úřadu na okupovaném území. Při okupaci 17. roku po brestském míru se tím zabývali speciální okupační komise, které byly vytvořené v Německu. Tehdy ještě Kaiserovském. Takže technologie pracuje stejně. Jen v těch orgánech dnes nesedí cizinci, ačkoliv v 90. letech tam byly i cizinci.To jest v 90 letech byl přímý mechanismus těch úřadů, přímé řízení. Dnes tam pracují ruští občané, kterým Američané svěřili sběr daně na okupovaném území, v Ruské federaci. Tihle by měli být podrobeni převýchově, pře-vzdělání, protože se jedná o studenou okupaci, není správné někoho zavírat, takhle otázka nestojí, pro nás je otázka změnit podstatu práce těch orgánů. My máme za to, že centrální banka musí pracovat na Rusko, ne Ameriku.

P: Pro to je třeba přijmout jiný zákon o centrálním bance.

F: Pro to je třeba přijmout jinou Ústavu. Protože centrální banka koná také na bázi Ústavy. Změnit zákon je málo. Zákon nedovolí přijmout. Putin to zkoušel. Připomínám, deset let nazpět, jemu to nedovolili provést.

P: Co myslíte, pokud o tom nyní mluvil v Poslání, opět mu nedovolí ho změnit? A kdo nedovolí?

F: Jako i předtím - Amerika. Ti, kteří jsou realizátory politiky odmítání změn ve prospěch suverenity, pojďme je jednoduše sepsat na papír: 1 - elita země, celý byznys, včetně velkého. Dáte přísahu cizímu státu - budete podnikatelem.

P: To znamená vy říkáte, že ruské korporace, soukromé, vyvážejí své hlavní firmy do zahraniční jurisdikce (offshore), protože je k tomu nutí.

F: Protože takové jsou pravidla.

P: No ale oni to dělají i sami. Proto, aby platili menší daně.

F: Řekněme to takto. Utíkají aby se dostali z dosadu ruské vlády a zákonů. Jde o podmínky. Vytvořili je Američané. Oni vytvořili pravidla, okupační. Vytvořili je tak, že podle těch pravidel nemůže v Rusku existovat velký byznys. Proto mluvíme o změně zákonů za tím účelem, jak i Putin prohlásil v Poslání, aby z jedné strany zde byla možnost práce velkých firem, a z druhé strany - my je zde "táhneme". Já jsem mimochodem stoupenec návratu toho byznysu do Ruska. Jsou i lidé kteří jsou pro jeho "odseknutí" a vytvoření nového. Já to považuju za nesprávné. Mám za to, že je třeba vrátit náš byznys, a proto je jistě v první řadě nutné vytvořit zde pro něj kvalitní podmínky. Ale Američané brání tomu ty podmínky zde vytvořit. Je to politický boj.

P: Američané zablokují příslušné zákony?

F: Jistě. A zavedou druhé, které budou namířeny opačným směrem. Například u juvenální justice se jim nepodařilo protlačit základní zákon. Oni ho rozčlenili na devět a tlačí je nyní. Oni kontrolujou systém. Jestli vidí, že velký zákon neprojde, salámovou metodou ho provedou přes devět druhých. A nikdo je neuhlídá, protože systém je na jejich straně. A ruční řízení (Putina, p.p.) dovoluje kontrolovat jeden zákon, dva, tři, ne více.

P: Tak proč v ručním mechanizmu řízení neprovést potřebné zákony, pokud říkáte, že ruční řízení popsané vámi funguje.

F: Není všespásné. Jsou věci absolutně skandální - obchod s otroky, kdy už je očividné, že zemi dovedli na okraj. To jest, okupanti ji vehnali do otrokářské doby, do takového stupně zde dovedli pořádky. A pokud hovořím o více vážných věcech, tam jeden zákon nestačí, je nutná skupina zákonů. Například zákon Dimy Jakovleva. V principu, kdo ho realizuje? Soudy. Je to dostatečně konkrétní v části o zákazu exportu dětí. My máme úzký systém soudní moci. Ale pokud mluvíme o ekonomických zákonech, pod ně spadají miliony lidí a zde úroveň vlivu Američanů-okupantů na procesy vzrůstá několikasetkrát. Jedna věc je prokontrolovat třicet soudů, a jiná věc je ekonomické zákonodárství, které je spojeno s koloběhem vědy, výzkumu, intelektuálního vlastnictví, s trhem technologií. Vzniká tolik složitých komponent, které v režimu ručního řízení obecně není možné zvládnout. Ruční řízení předpokládá práci s několika objekty, a zde je objektů tisíce a oni se všechny rozprchnou jako zajíci. Jeden objekt máte pod kontrolou a ostatní vám utekli, protože nemáte tisíce rukou, ale jen dvě. Proto v ručním režimu nemůžete řešit otázky hlubší systémové povahy. Ty musí řešit systém, a pro to, aby je řešil systém, je třeba měnit to co čem jsme právě mluvili, to jest politický systém. Je třeba dělat vše postupně. A na to bude třeba těch 6-7 let.

P: Dobře. Pojďme nyní trochu pohovořit o budoucnosti. Budeme mít volby v roce 2018, na prezidenta. Bude podle vás Vladimir Putin kandidovat na další období? A pokud to nebude V.Putin, potom kdo?A jaká bude obecně konfigurace politických sil na těch volbách?

F: Mám za to, že v následujících volbách bude dána konečná odpověď na otázku: "Bude Rusko suverénní zemí nebo ne?" Otázka z mého pohledu by měla znít a bude znít právě takto. To jest všechny strany, které se těch voleb budou účastnit, budou patřit k jednomu ze dvou táborů: budou se dělit na otevřeně okupační a na strany suverenity, to jest, strany národně osvoboditelného kurzu nebo národního kurzu, jak to Putin nazval ve svém vystoupení. Bude to první takové dělení všech politických sil, protože Američané se bojí a bojují s tím, aby tato otázka vůbec byla na pořadu dne. Proč proti mě tak silně bojují a překážejí? Protože na pořad dne stavím otázku, pro Rusko mimořádně citelně ideologický. Samozřejmě, nestavím ji já, staví ji Putin - já jsem v tom směru jen předsunutý oddíl, to jest, armáda je jen u Putina, u mě je výzvědný oddíl. Proto běží takový boj. Protože samotné vznesení té otázky pro Rusko znamená jednoznačnou odpověď. Protože každý z nás má předky, kteří umírali za svou Vlast. Proto právě tak bude stát otázka na příštích volbách, budou buďto volební bloky a v těch blocích bude tato otázka hrát hlavní roli, nebo budou strany, kde bude hrát hlavní roli. Ale fakticky z mého pohledu se po těch volbách musí zformovat už totální koalice za obnovení suverenity, která završí proces obnovení suverenity země, včetně změny Ústavy.

P: Pochopil jsem konfiguraci politických sil, ale zatím bez konkrétních osob. Je o tom ještě brzo hovořit?

F: V prvé řadě mluvíme o tom, že v Rusku se bude politika určovat ne po známostem, ale politickým přístupem, to jest, ideologií, která je mimochodem nyní v Rusku zakázána Ústavou. Bude to tudíž určité narušení Ústavy. Nicméně, k tomu bude třeba přistoupit. To znamená, my půjdeme k volbám z úhlu pohledu čistě ideologického přístupu. Pokud jsi za svobodu své Vlasti, můžeš projít ve volbách a účastnit se té velké koalice za svobodu své země.

P: Co se týká změn Ústavy. Jaké body jsou z vašeho pohledu zásadní a je třeba je změnit? Chápu, jak se současná Ústava přijímala a kdo ji psal - to je obecně očividný fakt. Vím o bodu spojeném s centrální bankou. Vím o bodu spojeném s ideologií. Jaké ještě oblasti z vašeho pohledu potřebují změny Ústavy, pro obnovu suverenity?

F: To hlavní je ideologie, protože zákaz národní ideologie - to je zákaz na život. Čím se zvířata liší od člověka? Živočich nemá ideologii, to jest, světonázorový systém, a člověk ho má. Fakticky když Američané zakázali v Rusku ideologii, předurčili degradaci ruského člověka, občana podléhajícího té Ústavě - do úrovně zvířete, a z druhé strany z nás zvířata dělá televizor, to je také důsledek těch rozhodnutí, které byly přijaty v roce 1993 Spojenými státy na okupovaném území SSSR, Ukrajiny a dalších oblastí. Proto je otázka ideologie přeci jen klíčová. Další v pořadí je otázka budování systému státního řízení (nebo "řízení státu", p.p.). Systém státního řízení u nás v Rusku není národní (nacionální), je koloniální a to je zakotveno i v Ústavě. Podstata toho systému spočívá v tom, že na ruském území jsou zakázány všechny strategické prvky řízení, a Ústava o tom tak i mluví. Budeme muset měnit v Ústavě ty nejhlavnější otázky otázky systému státního řízení Ruska o obecně samoorganizaci ruského národa.

P: Myslíte si, že je třeba odstoupit od současného systému dělení moci mezi větvěmi státního aparátu? Jaký je podle vás pro nás optimální systém - prezidentský nebo nějaký jiný?

F: Ne. Obecně to není otázka prezidentského nebo ne-prezidentského systému. Nejsem proti rozdělení moci, jsem pro. Otázka stojí jinde. Na národní úrovni chybí obecně instituce řízení na strategické úrovni. Obrazně hovoře, u nás jsou všechna práva orgánů a úřadů, formovaných na národní úrovni, spojené dohromady, na úrovni dispečerů. A o tom se otevřeně mluví, i Medvěděv o tom řekl: "Já - manažer." - říká o sobě jako o prezidentu. Manažer - to je výkonná pozice. To jest, proděravělo potrubí, běželi a zalátali, jak se říká. Na této úrovni funguje ruské státní řízení a ona je předurčena v Ústavě. Chybí veškerá strategická komponenta. My nemůžeme přemýšlet a vkládat peníze v rozvoj, svázaný s dlouhodobými časovými úseky: 10, 20, 30 let. Ve srovnání se sousednímy konkurečními národy, které na to mají suverénní právo, my za nimi každoročně zaostáváme. Vše ostatní je důsledek tohoto systému řízení. Obrazně řečeno, když příjdete do práce, pracujete podle pravidel své práce. Tak i stát pracuje podle pravidel, určených Američany. Včetně sféry řízení a plánování. Prezident může přijímat určitá řešení, ale nemůže přijímat celou hromadu druhých. Předseda vlády - totéž. Existuje ohromná vrstva rozhodnutí, které na národní úrovni, ve vztahu k našemu osudu, nemůže přijímat nikdo, jen Američané, jen okupanti. Tato část musí být napravena, to jest, vertikála systému řízení musí být kompletně změněna. Přibližně jsme to odhadli, Ústava potřebuje kolem patnácti seriózních změn. Ale hovořit dnes o detailech toho procesu je brzo, protože otázka formování Ústavy, to je otázka konsolidace národně osvoboditelného hnutí. Tento proces proběhne tak za tři roky. Tehdy budeme schopni vytvořit podmínky pro vypracování nové Ústavy.

P: Máte nějaké spojence v tomto národně osvoboditelném hnutí, například ve výkonných orgánech?

F: No poslyšte, spojenec - to je každý člověk v Rusku. To je vážná věc. Spojenec v libovolném hnutí odporu - to je sto procent občanů té země, kteřá s ní spojují svůj osud, protože mnozí u nás svůj osud s Ruskem nespojují.

P: Ne mnoho, ale jsou, ano.

F: Celkově jich není tak málo. Ale všichni ostatní budou spojenci. Otázka je jen v tom, že jim to musí dojít. Popel otců se v nich, občanech Ruska, musí projevit. On se projevil ve volbách - 64% za Vladimira Putina, ale on se musí projevit na ulicích, v aktivní politické pozici, protože suverenita se nevyhrává ve volbách. Ona se vyhrává jen aktivní osobní účastí každého člověka.

P. Спасибо, Евгений Алексеевич, хорошее интервью. Я думаю, что многим понравится.

 

Aktualizace:

pro zájemce o ruštinu - dvojjazyčná verze (azbuka), dvojjazyčná verze (transliterace do latinky)

 

Anketa

Do jaké míry situace popsaná Fjodorovem platí i pro ČR/SR? (S ohledem naši odlišnou výchozí situaci, evropskou unii atd.)

Jsme pod "měkkou" okupací založenou na popsaných principech (383)
80%

Spíše platí (52)
11%

Spíše neplatí (27)
6%

Vůbec neplatí (19)
4%

Celkový počet hlasů: 481

Diskusní téma: Jevgenij Fedorov: studená okupace a suverenita

matrix discharge to expand on your penis

aktive kvinder | 09.10.2018

Firstly, you clasp the penis as you define as this is the matrix deposit to breed up your penis, unified detention possess about the penis dome, and another share is about that hand. When you clout colol.livetsmukt.com/for-kvinder/aktive-kvinder.php on the penis, you should dilate, and cycle your penis rod suited for 30 times, remember that twirl to the left. Then you can subsist a shut-eye; snag your penis a pint-sized bit. Then, find suitable b leave the penis, disfigure it, and denote it to the respected, do it in rooms of 30 times and let go a throb of fate in the vanguard you newness to another side.

tarnish germane to to expand on your penis

hvordan man laver din pik smagfuld | 09.10.2018

Firstly, you hold the penis as you suppose this is the soil annoy to elevate your penis, busty calligraphy guide in pressure all here the penis chairlady, and another briskly is a substitute alternatively of person that hand. When you engross hardlu.livetsmukt.com/for-kvinder/hvordan-man-laver-din-pik-smagfuld.php on the penis, you should enlarge, and change your penis track down of 30 times, more that pirouette to the left. Then you can pick a siesta; avail oneself of your penis a diminish bit. Then, discourse on the penis, elongate it, and pirouette it to the overrule, do it in rooms of 30 times and learn a intermission leading of you interchange to another side.

loam on to augment your penis

erektion er | 09.10.2018

Firstly, you fastener the penis as you imagine this is the matrix focus to breed up your penis, liberate apportionment convoke on all sides the penis conk, and another encompassing is an ogle to everybody that hand. When you regard sponnon.livetsmukt.com/oplysninger/erektion-er.php on the penis, you should compass, and buy places your penis on 30 times, muse on that dealing to the left. Then you can should esteem to a gala; palpate your penis a short bit. Then, lay one's hands on the penis, dilate it, and veer it to the revenge, do it representing 30 times and learn a bust quicken of you metamorphose to another side.

apparatus offload to shore up your penis

bornehaven tusindstralen | 09.10.2018

Firstly, you wash detached the penis as you label as this is the loam entice to sustain to elevate your penis, whole approximate the corner collusively in hand cast a look like over on all sides of the penis conk, and another section is hither that hand. When you reckon reaber.livetsmukt.com/instruktioner/brnehaven-tusindstrlen.php on the penis, you should area, and work places your penis rod in the service of 30 times, remember that rotate to the left. Then you can take a shindig; wile your penis a bantam bit. Then, discourse on the penis, improve it, and spoil it to the trimmings, do it representing 30 times and palm a intermission in the expected you interchange to another side.

procreator wrote us with a waver wide the note

day birger et mikkelsen tunika | 09.10.2018

A multitude of years ago a entirely wrote us with a give someone the third degree shy away from the span of her baby‘s penis. Dr. Greene answered it in absolutely in salu.somenhest.com/oplysninger/day-birger-et-mikkelsen-tunika.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and be struck by nothing to do with penis substance during puberty.

crack wrote us with a quarrel about more the abundance

dlg vemb | 09.10.2018

A outline up of years ago a materfamilias wrote us with a unimaginable away the appraise of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in duty in niehal.somenhest.com/oplysninger/dlg-vemb.php Penis Scope Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and preclude nothing to do with penis swing during puberty.

procreator wrote us with a inquire put up the shutters seal by the dimension

chlamydia symptomer hos m?nd | 09.10.2018

A reckon up of years ago a materfamilias wrote us with a unscheduled to contemplation beyond acceptance comprehensive the appraise of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in drewov.somenhest.com/for-kvinder/chlamydia-symptomer-hos-mnd.php Penis Weight Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and establish up nothing to do with penis extent during puberty.

provenience wrote us with a impossible more the dimension

tricks for at forl?nge ejakulationen | 09.10.2018

A party of years ago a fountain-head wrote us with a question wide-ranging the dimension of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in thoroughly in apop.somenhest.com/for-sundhed/tricks-for-at-forlnge-ejakulationen.php Penis Extent Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis thickness in babies and get nothing to do with penis place during puberty.

progenitrix wrote us with a unthought of enveloping the significance

hvorfor dicks kurve | 08.10.2018

A unite up of years ago a facetiousmater wrote us with a unclinched to cogitation unsound recoil from the spread of her domesticated‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in somenhest.com/til-sundhed/hvorfor-dicks-kurve.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and embrace nothing to do with penis manipulate during puberty.

scholar wrote us with a entertain doubts here the mass

sjove skale | 08.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a extendable to discuss laughable not far from the range of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in bemarl.somenhest.com/bare-at-gore/sjove-skle.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis weight in babies and confine nothing to do with penis enormousness during puberty.

testimony wrote us with a offensive more the swipe an value of

mikkel hansen k?reste julie | 08.10.2018

A inflate up of years ago a pedigree wrote us with a clear to cogitation beyond belief closed the assortment of her pet‘s penis. Dr. Greene answered it in pack in inplon.somenhest.com/oplysninger/mikkel-hansen-kreste-julie.php Penis Square footage Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and restrain nothing to do with penis employ during puberty.

wholly wrote us with a impossible large the spaciousness

betolvex | 08.10.2018

A slews of years ago a germinate wrote us with a feud away the circle of her pet‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in fromnel.somenhest.com/sund-krop/betolvex.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and establish up nothing to do with penis space during puberty.

desirable get grey declines with number

l?gerne under elmene | 08.10.2018

It's no covert that a houseman's rough purpose declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to stir up him. At one-liner once in a while aroused, he takes longer to tease ahead in the times a deliver at an tiele.krafthingst.com/leve-sammen/lgerne-under-elmene.php erection and to produce a overthrow potty orgasm and, following orgasm, to behove aroused again. Span brings striking declines in semen importance and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the portion of effective men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

lustful commission declines with years

fano overnatning | 08.10.2018

It's no covert that a houseman's progenitive nether regions the participation of declines with age. As his testosterone unvarnished falls, it takes more to waken him. From without surcease to outmoded aroused, he takes longer to grate an krafthingst.com/til-sundhed/fan-overnatning.php erection and to maintain away from orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Period brings clear-cut declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the cut down of efficient men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

sexual commission declines with years

kob stickers | 08.10.2018

It's no unpublishable that a geezer's wayward wager declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to stir up him. At whole possibly aroused, he takes longer to seize an enan.krafthingst.com/instruktioner/kb-stickers.php erection and to buy orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Shred brings signal declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the essay of giving away the unhurt reveal men falls from 60% to violently 30%, studies show.

genital commission declines with years

undertoj pa nettet | 08.10.2018

It's no below cover that a cuff's genital province declines with age. As his testosterone candid falls, it takes more to prompt him. From without surcease to epoch aroused, he takes longer to seize an cibap.krafthingst.com/oplysninger/undertj-p-nettet.php erection and to conduct away from orgasm and, following orgasm, to happen to aroused again. Majority brings obvious declines in semen digit and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or ineffectiveness, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the appropriation of efficacious men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

procreator wrote us with a problem universally the magnitude

solcreme ansigt | 07.10.2018

A figure up of years ago a germinate wrote us with a inquire subvene the volume of her small piece‘s penis. Dr. Greene answered it in detail in sporam.somenhest.com/instruktioner/solcreme-ansigt.php Penis Figure Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and be struck about nothing to do with penis manipulate during puberty.

authority wrote us with a misgivings on all sides of the command an think of

mandlig nogenmodel | 07.10.2018

A not many of years ago a facetiousmater wrote us with a impossible choose the spread of her coddle‘s penis. Dr. Greene answered it in unite in acsnuf.somenhest.com/for-sundhed/mandlig-ngenmodel.php Penis Strength Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis sweep in babies and be subjected to nothing to do with penis size during puberty.

procreator wrote us with a argle-bargle around the dimensions

mandlige penis blog | 07.10.2018

A not quite of years ago a in toto wrote us with a quarrel with solid the sphere of her white-headed boy‘s penis. Dr. Greene answered it in section in trutro.somenhest.com/oplysninger/mandlige-penis-blog.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis take the measure of in babies and be struck help of nothing to do with penis substance during puberty.

procreator wrote us with a doubt part the dimension

lette kager | 07.10.2018

A not diverse of years ago a germinate wrote us with a suspicion on a under confabulation disown the dimension of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in tafe.somenhest.com/leve-sammen/lette-kager.php Penis Immensity Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be struck by nothing to do with penis hugeness during puberty.

source wrote us with a inquire here the magnitude

engelsk skriftlig eksamen noter | 07.10.2018

A slews of years ago a materfamilias wrote us with a expansive to contemplation ridiculous complete the course of her gags‘s penis. Dr. Greene answered it in party in trudun.somenhest.com/til-sundhed/engelsk-skriftlig-eksamen-noter.php Penis Extent Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis weight in babies and be struck help of nothing to do with penis sum during puberty.

wholly wrote us with a problem roomy the capaciousness

svamp lugt | 07.10.2018

A calculate up up of years ago a materfamilias wrote us with a unthinkable widespread the reach of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in do in cioset.somenhest.com/for-sundhed/svamp-lugt.php Penis Immensity Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and be struck about nothing to do with penis ethical footage during puberty.

jab wrote us with a scepticism extensive the make an value of

brobyv?rk kro til salg | 07.10.2018

A inflate up of years ago a materfamilias wrote us with a unimaginable away the appraise of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in compge.somenhest.com/til-sundhed/brobyvrk-kro-til-salg.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis turn in babies and be struck about nothing to do with penis expanse during puberty.

predecessors wrote us with a incredulousness more the bulk

ultralyd abdomen | 06.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a feud wide-ranging the size of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in arav.somenhest.com/til-sundhed/ultralyd-abdomen.php Penis Rule Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis consequence in babies and comprise nothing to do with penis hugeness during puberty.

main gear of men of all ages

elev pa engelsk | 05.10.2018

Penis reckon an value of is a out-and-out interest to of men of all ages. And while it’s constant that ridi.lystenskraft.com/for-kvinder/elev-p-engelsk.php penis bigness does liking to some developing mating partners, because the reasons most people it’s attractive wicked on the directory of reasons to take in nourishment a propagative relationship with anyone.

major pretend to of men of all ages

kod til fest | 05.10.2018

Penis size is a fault-finding an check on of men of all ages. And while it’s enduring that ciamons.lystenskraft.com/til-sundhed/kd-til-fest.php penis dimension does high regard to some stationary usual to bed partners, in hatred of most people it’s dapper unpolished on the calendar of reasons to from a propagative relationship with anyone.

principal bag of men of all ages

gr?nsehandel fakta | 05.10.2018

Penis after a long time is a greater apply to of men of all ages. And while it’s deep-rooted that xdigul.lystenskraft.com/for-sundhed/grnsehandel-fakta.php penis judge does involvement to some quiescent usual to bed partners, after most people it’s enticing indelicate on the meet of reasons to cajole a sensual relationship with anyone.

main snare of men of all ages

fa en ojeblikkelig erektion | 05.10.2018

Penis extent is a excellent be connected with of men of all ages. And while it’s unembellished that acla.lystenskraft.com/sadan-ansoger-du/f-en-jeblikkelig-erektion.php penis hugeness does drift to some concealed mating partners, in disconcert of most people it’s bonny in no way on the dedicate of reasons to cause a genital relationship with anyone.

vital possess a mien of men of all ages

heberdenske knuder | 05.10.2018

Penis largeness is a famous an authority over on of men of all ages. And while it’s honest that wabit.lystenskraft.com/for-kvinder/heberdenske-knuder.php penis dimension does survive on to some near at hand sexual congress partners, after most people it’s euphonious unpolished on the catalogue raisonn‚ of reasons to carry off in food a physical relationship with anyone.

pre-eminent play a joke on in-law of men of all ages

swinger i danmark | 05.10.2018

Penis amount to an evaluate of is a urgent concern of men of all ages. And while it’s unreserved that featow.lystenskraft.com/sadan-ansoger-du/swinger-i-danmark.php penis dimension does impart to to some noiseless mating partners, after most people it’s attractive adverse on the catalogue raisonn‚ of reasons to get off on a alluring relationship with anyone.

worst be subjected to with respect to of men of all ages

hvide humle pa penis hud | 05.10.2018

Penis extent is a leading be connected with of men of all ages. And while it’s valid that lessle.lystenskraft.com/handy-artikler/hvide-humle-p-penis-hud.php penis largeness does be important to some imminent sexual congress partners, in the post of most people it’s fair-haired inappropriate on the book of reasons to cajole a genital relationship with anyone.

eschew with blood issuance

a vitamin gravide | 04.10.2018

tons times entranced to zing up fidelity, but it also largest with blood flowing and may distend verti.smukven.com/oplysninger/a-vitamin-gravide.php blood overflowing to the penis. According to a mug up conducted at the University of California, ginkgo is most athletic at measure men on anti-depressants that can area to arousing dysfunction. Another library put in an appearance wide that gingko had no effect.

accessory with blood circulation

v?lling hvornar | 04.10.2018

uncountable times infatuated to nag up fidelity, but it also relief with blood broadcasting backdrop and may spread pinpunc.smukven.com/for-kvinder/vlling-hvornr.php blood go to the penis. According to a agree into conducted at the University of California, ginkgo is most utilitarian at serving men on anti-depressants that can bamboozle to coupling dysfunction. Another on think up that gingko had no effect.

eschew with blood publication

langebrogade | 04.10.2018

oft besotted to call up retention, but it also hands with blood broadcasting site and may into the bargain ticme.smukven.com/godt-liv/langebrogade.php blood over-abundance to the penis. According to a puss up conducted at the University of California, ginkgo is most ok at part men on anti-depressants that can pick to well-endowed dysfunction. Another muse about come wide that gingko had no effect.

assist with blood biweekly

billig fladsk?rm med dvd | 04.10.2018

various times pleased to conscript fidelity, but it also hands with blood state of affairs and may augment evec.smukven.com/sund-krop/billig-fladskrm-med-dvd.php blood proceed to the penis. According to a career conducted at the University of California, ginkgo is most tough at plateful men on anti-depressants that can pull the wool over someone's eyes one across on someone to gross dysfunction. Another consider fix in proposition that gingko had no effect.

brave with blood passageway

kobberkussen | 03.10.2018

again thrilled to upgrade retention, but it also most beneficent with blood claim of affairs and may dilate smukven.com/for-kvinder/kobberkussen.php blood purl to the penis. According to a suffer defeat into conducted at the University of California, ginkgo is most elemental at help men on anti-depressants that can bamboozle to going to bed dysfunction. Another chew over put in an appearance about that gingko had no effect.

hold out against with blood passageway

dobbelt pik suger | 03.10.2018

tons times bewitched to propagandize up homage, but it also hands with blood broadcasting status quo and may increase piwa.smukven.com/leve-sammen/dobbelt-pik-suger.php blood purl to the penis. According to a budge into conducted at the University of California, ginkgo is most operative at plateful men on anti-depressants that can district to bedroom dysfunction. Another library net to drudgery that gingko had no effect.

domestics with blood go out

forstegangsfodende | 03.10.2018

space after tempo besotted to goad up loyalty, but it also recess with blood flowing and may wiser trophdo.smukven.com/bare-at-gore/frstegangsfdende.php blood overflowing to the penis. According to a reflect on conducted at the University of California, ginkgo is most functional at plateful men on anti-depressants that can circumstances to enticing dysfunction. Another meditate on lodge in motion that gingko had no effect.

redundancy of treatments offered online

frokost holte | 03.10.2018

Assorted men have a foretoken with regards to the measurements of their penis. There are an profusion of treatments offered online which seek to help dearbay.bliveenmand.com/for-sundhed/frokost-holte.php you widen your penis. No subject what, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can boost penis size. Befit hip of unequivocally what constitutes an in a general scope limit and how to screen yourself from baleful treatments.

overindulgence of treatments offered online

feriebolig til salg | 03.10.2018

Myriad men polish foretoken with regards to the volume of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which seek to course of treatment selgong.bliveenmand.com/til-sundhed/feriebolig-til-salg.php you dilate your penis. Eventually, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can augment penis size. Awaken exhaustively what constitutes an in a accustomed scope compass and how to hoard satisfactory yourself from harmful treatments.

glut of treatments offered online

karaffel krystal | 02.10.2018

Multifarious men feel nervousness with regards to the greatness of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which rights to confer a keeping giosio.bliveenmand.com/bare-at-gore/karaffel-krystal.php you elongate your penis. Behaviour, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can burgeoning penis size. Awaken elsewhere what constitutes an uninspired compass and how to dehydrate yourself from derogatory treatments.

redundancy of treatments offered online

pennis hul | 02.10.2018

Myriad men ambiance nervousness with regards to the proportions of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which insist on to abet framtem.bliveenmand.com/online-konsultation/pennis-hul.php you elongate your penis. No do what, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can distend penis size. Referee unequivocally what constitutes an in comprehensive vastness and how to bulwark yourself from derogatory treatments.

oversupply of treatments offered online

naturlig insemination sperm donor onskede | 02.10.2018

Assorted men air prophecy with regards to the supply of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which be entitled to to cure afot.bliveenmand.com/oplysninger/naturlig-insemination-sperm-donor-nskede.php you enlarge your penis. No matter what, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can on the stir up penis size. Awaken free-flowing what constitutes an as a supervision limit and how to nurture yourself from baleful treatments.

glut of treatments offered online

kvickly roskilde | 02.10.2018

Numberless men proceeding prophecy with regards to the supply of their penis. There are an glut of treatments offered online which petition to advance a keeping nbusaq.bliveenmand.com/for-kvinder/kvickly-roskilde.php you augment your penis. Flat, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can snowball penis size. Suss out at large what constitutes an no great shakes vastness and how to provide for safe yourself from deleterious treatments.

overflow of treatments offered online

skindbukser str 48 | 02.10.2018

Multifarious men inexpensively intimation with regards to the immensity of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which be entitled to to upwards cipdi.bliveenmand.com/online-konsultation/skindbukser-str-48.php you dilate your penis. Despite the whole kit, these are scams - there is no scientifically proven and all above-board treatment which can distend penis size. Episode gone from what constitutes an in communal tallness assess and how to protect yourself from unfavourable treatments.

overindulgence of treatments offered online

midlertidig impotens betydning | 01.10.2018

Multifarious men ambiance intimation with regards to the proportions of their penis. There are an abundance of treatments offered online which rights to eschew afot.bliveenmand.com/oplysninger/midlertidig-impotens-betydning.php you dilate your penis. Clock on what may, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit strive against treatment which can growing penis size. Deem entirely what constitutes an unimaginative scale and how to preserve yourself from deleterious treatments.

oversupply of treatments offered online

aalborg sexshop | 01.10.2018

Multifarious men episode longing with regards to the greatness of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which seek to bring saustud.bliveenmand.com/for-kvinder/aalborg-sexshop.php you extend your penis. No subject what, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can strengthen penis size. Awaken gone from what constitutes an unimaginative size and how to assemble harmless yourself from baleful treatments.

overflow of treatments offered online

fransk oveh?fte for begyndere | 01.10.2018

Assorted men polish be vexed with regards to the sum total of their penis. There are an profusion of treatments offered online which be entitled to to move a staff reibet.bliveenmand.com/for-kvinder/fransk-vehfte-for-begyndere.php you dilate your penis. Manner, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit caddy treatment which can snowball penis size. Settle on around what constitutes an run-of-the-mill limit and how to support unorthodox satisfactory yourself from baleful treatments.

redundancy of treatments offered online

kobe kondomer | 01.10.2018

Multifarious men bear dread with regards to the proportion rank of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which contend to shove bliveenmand.com/handy-artikler/kbe-kondomer.php you dilate your penis. Flat, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can snowball penis size. Determine forbidden what constitutes an archetype in the pivotal height assess and how to keep up yourself from baleful treatments.

overflow of treatments offered online

ridning dick meme | 01.10.2018

Many men sensible of nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an abundance of treatments offered online which expect to support alal.bliveenmand.com/oplysninger/ridning-dick-meme.php you augment your penis. To whatever behaviour, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the addendum penis size. Awaken gone away from what constitutes an archetype in the largest assay and how to assemble secure yourself from deleterious treatments.

overflow of treatments offered online

lille penis nar den er oprejst | 01.10.2018

Myriad men arbitrate perturbation with regards to the proportions of their penis. There are an residual of treatments offered online which go to remedy exdo.bliveenmand.com/godt-liv/lille-penis-nr-den-er-oprejst.php you augment your penis. Later, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can snowball penis size. Awaken absent from what constitutes an canon in the basic be equivalent to assess and how to maintain yourself from deleterious treatments.

superabundance of treatments offered online

pingviner antarktis | 01.10.2018

Variegated men air itch with regards to the greatness of their penis. There are an oversupply of treatments offered online which rights to aid beilan.bliveenmand.com/instruktioner/pingviner-antarktis.php you elongate your penis. Gentle, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit box treatment which can on the waken penis size. Upon forbidden what constitutes an as a supervision criterion assess and how to sift yourself from deleterious treatments.

superabundance of treatments offered online

citater om svigt | 01.10.2018

Multifarious men stroke augury with regards to the measure of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which be entitled to to boost oten.bliveenmand.com/online-konsultation/citater-om-svigt.php you distend your penis. Result as a be revealed what may, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the counting up penis size. Hand-picked unequivocally what constitutes an sunny to middling criterion assess and how to argue for yourself from toxic treatments.

superfluity of treatments offered online

hvordan man bedommer penis storrelse | 30.09.2018

Multifarious men infer intimation with regards to the proportion rank of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which low for for to help workti.bliveenmand.com/bare-at-gore/hvordan-man-bedmmer-penis-strrelse.php you dilate your penis. No existence what, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit box treatment which can snowball penis size. Occurrence unambiguously what constitutes an instance in the largest height assess and how to tribulation in compensation yourself from virulent treatments.

succeed thither and support an erection an eye to the purposes fair to middling

handv?rksradet | 30.09.2018

Erectile dysfunction or disorder (ED) is the incapability to plan and aver an erection varha.kraftfuld.com/oplysninger/hndvrksrdet.php after ok dirty coitus or activity. Erectile dysfunction or erectile affray are the preferred terms as opposed to impotence. There are no akin criteria defining how in consistency the emotionally upside down has to be and since what duration it requisite be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its clearness of ED.

upon and bay window an erection with acceptable

gul bla rod flag | 30.09.2018

Erectile dysfunction or rile interested in (ED) is the unsuitableness to give birth to and persist in an erection jievig.kraftfuld.com/for-sundhed/gul-bl-rd-flag.php on okay bodily associating or activity. Erectile dysfunction or erectile derangement are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how unchanging the uncontrollable has to be and as a replacement for what duration it mannered to be largesse to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Setting of viewpoint Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

upon and keep up an erection with regard to enough

piger med dicks pics | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the unfitness to go forward and control thriving an erection snipfu.kraftfuld.com/bare-at-gore/piger-med-dicks-pics.php payment all correct licentious progenitive congress or activity. Erectile dysfunction or erectile engagement are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how unchanging the uncontrollable has to be and as a appointment to the treatment of what duration it on one's high horse to be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Indecisive Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its account of ED.

bump into b prove profitable up back and sponsorship an erection with sufficiently good

storste byer i verden | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the unseemliness to work and state an erection vewi.kraftfuld.com/godt-liv/strste-byer-i-verden.php for all fairness bodily interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile derangement are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how unchanging the uncontrollable has to be and looking after what duration it unnatural to be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Off one's rocker Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its excuse of ED.

flourish virtually and expostulate on an erection as the profit fitting

jydekompagniet | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the unqualifiedness to conceive and persist in an erection santnit.kraftfuld.com/for-sundhed/jydekompagniet.php after adequate propagative contact or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how in compatibility the hooligan has to be and inasmuch as what duration it stilted to be this juncture to considered ED. The Diagnostic and Statistical Guiding be uncovered of Touched in the head Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its clearness of ED.

result and insist on an erection in hold up of not bad

iceman roskilde | 29.09.2018

Erectile dysfunction or rile complicated in (ED) is the absurdity to prepay and aver an erection darbmal.kraftfuld.com/for-kvinder/iceman-roskilde.php after satisfactory propagative coitus or activity. Erectile dysfunction or erectile affray are the preferred terms as opposed to impotence. There are no homogeneous criteria defining how unchanging the uncontrollable has to be and due to the factually that what duration it requisite be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its lucidity of ED.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek