Exkluzivní rozhovor s poslancem a předsedou hospodářské komise ruské Dumy Jevgenijem Fjodorovem

Exkluzivní rozhovor s poslancem a předsedou hospodářské komise ruské Dumy Jevgenijem Fjodorovem

Na téma kdo cenzuruje Putina, studená okupace Ruska, státní suverenita.

 

Politrash.ru: Důvod, kvůli kterému mám zájem udělat s vámi rozhovor je vaše velké, dvouhodinové vystoupení, které dosáhlo v blogosféře velkého ohlasu...

Jevgenij Fjodorov: Přitom, nic nového jsem v něm neřekl

P: Ale přesto, blogeři obrátili pozornost na to, že tam bylo mnoho z mého pohledu a z pohledu mnoha dalších lidí, dostatečně neobvyklých výroků. Já jsem poté shlédl ještě několik vašich vystoupení, vystoupení v MGU a další...

F: Je jich tam kolem dvou set, takže sledovat lze celý den

P: Ano. Vyvstalo u mě několik otázek. Hned řeknu, že finanční část nechám bokem, protože na to nejsem odborník. Mí známí, kteří studovali vaše návrhy spojené s centrální bankou obecně říkají, že tam jsou skutečně rozumné kroky, a já jsem nakloněn jim věřit. Mají sice drobné výhrady, ale jako celek vaši iniciativu podporují...

F: Putin o tom mluvil i v Poslání.

P: Ano, všiml jsem si, že fakticky vaši myšlenku podpořil

F: To je obecná myšlenka, ne jen má.

P: Ale vy za ní lobujete osobně.

F: Já lobuju jen za jednu jedinou věc - suverenitu. Vše ostatní jsou důsledky.

P: Přejděme ke konkrétním bodům. Prohlásil jste že, Putin u nás fakticky podléhá cenzuře na federálních televizních kanálech a celá ruská federální televize se nachází v rukou Američanů a nepřátelů Ruska.

F: Ano

P: U nás prakticky všechny federální TV kanály patří státu nebo velkým firmám typu Gazprom. A v souladu s tím, ředitelé jsou jmenováni v podstatě V. Putinem, pokud se například podíváme na Dobrodějeva, Kulistikova...

F: Aha

P: Tak jak se může dít, že lidé, jmenovaní Putinem, lidé, jmenovaní řediteli federálních kanálů cenzurují samotného prezidenta země a kdo to tedy nařizuje? To mi obecně není vůbec jasné - kdo tedy cenzuruje Putina?

F: Podívejme se na to blíže. Tam bylo dlouhé interview a všechny věci jsou v něm propojeny, protože tady hovoříme o systému. Například, uvedl jsem tam jako příklad Kalinina (prezident SSSR v 30. letech, pozn. p.)

P: Ano, vzpomínám si.

F: Kalinin, včetně jeho rodiny, se dostal pod určité tlaky a byl cílem represí. Ty realizovali jeho přímí podřízení, protože on byl statusem "prezident Sovětského svazu"...

P: Nu.. ano.

F: A i přesto, oni to dělali. To znamená, připouštíte, že osoba, která je prezidentem - ve vztahu k ní se mohou provádět jeho formálními - podtrhuji, formálními podřízenými - akce, navzdory její vůli. Těžko si Kalinin přál, aby byl cílem represí, aby byla cílem jeho rodina. Ano?

P: To znamená, vy předpokládáte, že Dobrodějev a Kulistikov jsou řekněme pouze formálními podřízenými Putina a fakticky je na ty posty neurčoval on?

F: To je očividné. Uvedu vám jiný příklad, pro ilustraci situace. Vezměte si vztahy Polska a Sovětského svazu. V Polsku byly různé posty, činitelé, byla to nezávislá země, ale nikdo si nemyslel a nemyslí, že ta nezávislá země prováděla nezávislou politiku, odlišnou od politiky Sovětského svazu. A navíc, pokud se podívat dovnitř systému, to všechna infrasktruktura nezávislého státu Polsko byla podřízena sousednímu státu zosobněnému zahraničním oddělením CK.

P: To znamená, Putin ty lidi jmenoval pod tlakem nějakých vnějších sil?

F: Ne tak úplně. Ve skutečnosti on, jako garant Ústavy, je jmenoval díky ustanovenému mechanismu umísťování kádrů. A v systému jmenování kádrů hraje V. Putin roli kontroly a rovnováhy. Co je to taková "role kontroly a rovnováhy (protiváh)"? (“система сдержек и противовесов”). To je když kádry nejmenuje první osoba, ale řekněme nějaké klany, a ona jen udržuje rovnováhu mezi klany. To je principiálně rozdílný model řízení, a protože se teď ptáte, řeknu vám, že řekněme prezident Německa plní tutéž roli - jmenoval tam taky ředitele státních sdělovacích prostředků, a ty ho před několika měsíci s chutí "odstřelily". To znamená, je to obyčejný evropský, německý model, systém vztahů. Jestli mluvit rusky, pak - prezident Ruské federace je garant Ústavy, což obecně všichni říkají, a to znamená, že je "politický notář".

Notář - to je člověk, který nemůže odmítnout službu, pokud uchazeč dodal potřebný souhrn dokumentů. Zde je to to samé. V systému vztahů on podepisuje papíry, ale to neznamená, že to jsou jeho lidé. To jsou dvě různé věci.

P: Takže oni nejsou členy jeho týmu?

F: Nejsou. Kromě toho, pokud se podíváme na instituce, uvidíme.. například, instituce byznysu - celý byznys je v zahraniční jurisdikci. Z úhlu pohledu státu je samostatným systémem, a řešení, která bude navrhovat Putinovi, budou navrhovány na bázi mezinárodního systému vztahů.

P: Na to téma mám otázky zvlášť.

F: To jsou spojené věci. To stejné se týká i všeho ostatního: vlády, konkrétních úřadů, politického systému... Nyní se mě ptáte, tak vám řeknu - tak je to zařízeno všude a vždy. Pokud zobecnit, co se týká první části dotazu, systém, kdy garant Ústavy podepisuje papíry, které připravili jiní, to je standartní systém, který existuje prakticky ve všech státech.

P: To je fakt, jako člověk se skušeností z administrativy to mohu potvrdit.

F: A proč předpokládáte, že ve vztahu ke Kulistikovi pracuje něco jinak? Ta samá situace!

P: Jednoduše předpokládám, že Vladimir Putin provádí dostatečně samostatnou politiku. Řeknu to tak, na podobné posty on sám, osobně, dívá se na člověka, kterého jmenuje a při jmenování k němu zažívá osobní důvěru.

F: Vidíte, sám to říkáte, dívá se! To jest, dají mu člověka, a on se na něj dívá.

P: Doporučují mu jemu blízcí lidé, například Zubkov.

F: Ne. Rovnováha sil. On nemá vůbec... no kromě Cholmanského, není jedno jediné jmenování vně systému. A Cholmanský - to je zvláštní historie, a řekněme, konkrétní výjimka. Všechny kádry, jak u Kalinina, tak u všech prezidentů všech zemí, jsou dodávaní systémem. A systém je pod kontrolou Američanů. Z úhlu pohledu strategického a globálního řízení. V souladu s tím, všechny kádry prochází jejich kontrolou.

P: úpřímně řečeno, pracoval jsem v systému a neviděl tam tuto kontrolu Američanů, ale může být nějaká globální, na mentální úrovni...

F: Ona je v pravidlech. Američané se soustředili, podobně jako SSSR v Polsku, na tři hlavní centra. První - pravidla, to jest, strategie. Druhé - informace. A propaganda, protože Polsko nemělo právo na svou propagandu - ta byla sovětská uvnitř Polska. Strategie, propaganda, a informace, která je s tím svázána. Tři směry, na které se soustředí Spojené státy. Zajímají instituce spojené s těmito směry - proto i ministerstvo školství. A ministerstvo dopravy je nezajímá, podobně jako Sovětský svaz nezajímalo polské ministerstvo dopravy.

P: Řekl jste, že ve vládě je nepřátel kolem 80 procent, a z nich je přímých amerických agentů 5 lidí. Nemohl byste konkrétně vyjmenovat, o kom je v daném případě řeč? Například ministerstvo školství. Máte na mysli ministra Livanova. To je jeden, kdo další?

F: Začal jste z analytické otázky, a skončil jste u nějaké takové veřejné, což?

P: No, zajímá mě to...

F: Tomu rozumím, ale já nejsem tajná služba. Každý má svůj typ přístupu. Já - analytický. Politický a analytický. Pokud bych byl pracovník služeb, odposlouchával bych telefony, srovnával informace...

P: Můžete říct o koho se jedná, "podle vašeho názoru"?...

F: Počkejte, .. srovnával informace a nazýval jména. Tak to funguje. Mechanizmus. Na úrovni speciálních služeb vám dají jména. Jsem přesvědčen, že naše služby se tím zabývají, jen jim nikdo nenaslouchá - nikdo je nepotřebuje, oni o tom mnohokrát hovořili, ještě za časů SSSR. Když KGB říkalo: "Tamten je agent USA". A Gorbačov jim zakázal tu informaci šířit a to je dnes veřejně známo, tak ten systém pracuje. My dnes můžeme hovořit jen na úrovni analytiky, já nejsem výzvědná služba, nemám odposlechy. To znamená, můžu mluvit jen o analytické komponentě. Vidíme, že veřejně o své podpoře Američanů mluvil Livanov, Goloděc, no jsou ještě nějací ministři, kteří jsou označeni v materiálech administrativy USA (Wikileaks) jako jejich opěrné body v Rusku. Nebudu nazývat jména, ale všude to najdete. To znamená, takoví lidé jsou, že je umístili na jejich posty i přímo Američané o tom se také ví, nikdo to dvakrát neskrývá. Co se týká podstaty, pokud se podíváme na analytický aparát libovolného ministerstva, zde konkrétně - ministerstva školství. Co zajímalo Sovětský svaz v Polsku? Ministerstvo školství, vše, co je spojeno s informací, se vzděláním, vše, co je svázáno s ekonomikou... podobně nyní zde - centrální banka je pod kontrolou USA, ministerstvo školství - pod kontrolou Američanů, protože to potřebují pro své cíle, kontrolu situace vztahů Rusko-USA jako vztahu okupant-poražený, jako dobyvatel-poražený - oni potřebují ty nástroje, proto na ně i zaměřují pozornost. Mohli by vzít pod kontrolu všechna ministerstva, ale pro to je třeba mnohem více prostředů a je to jednoduše i technicky složitější.

P: V tom případě na vás mám otázku. Jak se stavíte k programu privatizace, který nyní připravuje vláda?

F: Dívám se na otázku v jiné rovině. Vše, co se v Rusku privatizuje, automaticky odchází pod zahraniční jurisdikci. To znamená, je to forma platby daně.

P: To znamená, negativně?

F: Ne, to jsem neřekl. Je to forma platby daně. Ale vláda i obecně systém státního řízení - oni jsou taky podřízení USA, jak jsme o tom právě hovořili. To znamená, z tohoto úhlu pohledu - tak i tak je špatně. Rozumíme si? Dobře bude, když Rusko provede nacionalizaci (znárodnění), v tom smyslu slova, v kterém ona existuje v ruském jazyku, a ne tak, jak nám to vnutili. Nacionalizace - to není "zestátnění"...

P: Chápu - je to převod pod ruskou jurisdikci.

F: Ano, to, o čem Putin hovořil ve svém projevu.

P: Já to v tomto případě naprosto podporuji, tzn. nějakou anti-offshore kampaň Rusko bezúslovně potřebuje.

F: Ne jen anti-offshore, ale týkající se vší zahraniční elity, to znamená, z úhlu pohledu politiky. Pokud mluvíme o privatizaci, jsem stoprocentní stoupenec soukromého vlastnictví. Protože ono je efektivnější a já jako ekonom to chápu. Ale privatizace v Rusku - to není moje oblast. Privatizace v Rusku nemá na nic vliv, protože pokud převedeme ekonomiku v národní jurisdikci, pak dokonce pokud bychom nějaký podnik dali cizincům, a u nás jsou všeobecně podniky v cizích rukou, to jest, soukromý byznys je nyní zahraniční, oni se stejně nakonec vrátí do Ruska. V procesu mechanismů, založených v Poslání (projevu) Putina.

P: Vy jste nejspíše pochopili moji narážku - měl jsem na mysli, že za program privatizace u nás odpovídá Arkadij Dvorkovič, bratr vašeho kolegy v nové straně...

F: Ne v nové straně, ale v národně osvobozeneckém hnutí...

P: Dobře, nazvěme to tak.

F: U nás je mezi spojenci i Putin Vladimir Vladimirovič...

P: Dobře, a tady mě zaujalo, jak se k tomu stavíte a jestli vy osobně řadíte například Arkadij Dvorkovič k oněm "nepřátelským silám" ve státním aparátu, které nás vedou...

F: Já k nepřátelským silám neřadím, protože jsem právník, mluvím o reálných lidech. Reální lidé jsou takoví, že dokonce i když pracují, řekněme, poslanci Dumy na Američany, přijímají zákony po požadavkům z USA (mechanismus je podrobně popsán ve Wikileaks), to neznamená, že.. řeknu to tak - na okupovaném území to jinak být nemůže. To neznamená že bychom měli vzít a všechny, kteří spolupracovali s okupanty, vyvést ze země - tehdy bychom ztratili půl země. To není cesta. Proto my mluvíme jen o těch lidech, kteří nejen že spolupracují pasivně, ale veřejně prohlašují svou pozici: "Kašlu na Rusko, veřejně prohlašuji, že jsem agentem Spojených států a na vás, tuzemce, já kašlu, a když tady s prací skočím, vezmu děti a rodinu a odjedu do USA, dostanu tam prebendy a podporu, ochranu i vše ostatní..." To je poněkud jiné zabarvení vztahů.

P: No, nakolik mně neklame paměť, nikdo z našich ministrů něco takového neřekl, včetně Livanova, Goloděce. Oni taková slova nepoužili.

F: Máte pravdu. Oni jen otevřeně řekli: "Nám nevyhovuje politika Putina"...

P: Oni otevřeně kritizovali zákon, spojený se zákazem adopce ruských sirotků Američany, ale ten zákon kritizoval například i Lavrov, kterého je složité obvinit v tom, že realizuje nějakou okupační politiku.

F: Vy se trochu, jak bych to řekl, dostáváte stranou od zdravého smyslu reálných vztahů mezi lidmi. Reálné vztahy jsou takové, že na okupovaném uzemí jsou všichni pod okupanty. To jest není to tak, že řekněme v Polsku se v sovětské epoše objevili lidé, kteří byli veřejně "pro" a "proti" SSSR. To v principu nemohlo být. Tam byli všichni "pro", chápete, což? Jen někteří doma skřípěli zuby. A někteří to nedělali, ale jak se říká, prodávali svou vlast s radostí, a Livanov se řadí k těmto, od zrazuje svou vlast s radostí, stejně tak jako Goloděc. Já se dívám na výroky Livanova a Goloděce...

P: A Lavrov ne?

F: Lavrov je mezinárodní činitel a má svá pravidla v systému vzájemných vztahů.

P: Dobře.

F: Chápete, co mám na mysli, což?

P: Ano, pochopil jsem, kudy vedete linii. Pojďme se podívat obecně na ten zákon, zákon Dimy Jakovleva. Vy jste řekl, že to není odpověď na "zákon Magnitského" v USA. Já jsem speciálně prošel ten text, a dokonce jsem ho pro všechny případy přinesl s sebou. A z něj vyplývá, v principu, že je to nějaký druh zrcadlové odpovědi.

F: Ukažte, kde to podle vás vyplývá...

P: I hned ze začátku. Vidíme, že tam v preambuli není, že je to odpověď na "zákon Magnitského", ale dále vidíme, že tam je zákaz vstupu (na území RF). V principu je tam mnoho zrcadlových opatření ve vztahu k "zákonu Magnitského". Já vím, že "zákon Magnitského" je velmi obšírná věc, neohraničená lidmi, kteří měli něco společného se smrtí samotného Magnitského. To je mi známo.

F: Vidíte, a to není známo všem našim hlavním kanálům: "Prvému", "Rossii", NTV. Není to známo žurnalistům, ačkoliv je mezi nimi mnoho znalců angličtiny. To znamená, že oni nepodléhají ruské jurisdikci, z úhlu pohledu jejich informační politiky. Provádí koordinovanou politiku cizího státu.

P: Z mého pohledu, zde jde spíš o neprofesionalizmus, než o řízení ze zahraničí.

F: Podívejte, proč si myslíte, že obrovský kolektiv "Prvního" nebo NTV, nebo "Rossie", tisíce lidí, jsou menší profesionálové, než vy?

P: Řeknu to tak, setkal jsem se s případy, které mi dovolují si to myslet.

F: Vy jste jeden a oni - systém, v kterém jsou: právníci, experti na mezinárodní politiku, korespondenti, to znamená, jeden člověk se může mýlit, tisíc lidí zároveň se zmýlí těžko. A oni všichni nedosahují vašeho profesionalizmu?

P: Ne, jistě. Na některých kanálech uváděli, že v zákonu Magnitského je rozšířený výklad těch, kdo jím může být ovlivněn.

F: Ano, potom, když už nebylo možné se o tom nezmínit. Teprve tehdy se začali zmiňovat. To jest, neotevřít internet a nepodívat se na dostupný text zákona Spojených států, předtím než o něm v relaci deset minut mluvili, vy to považujete za nedostatečný profesionalizmus, když tam dokonce mají korespondenty přímo ve Státech?

P: Vy jste toho názoru, že to byla cílená cenzura?

F: Očividná věc! Nebo když NTV uvede 5-ti minutové informační video, ukazujíc prohlášení ministerstva zahraničí, kde je vše napsáno na obrazovce, ale moderátor mluví věci v rozporu s tím, co vy vidíte na obrazovce. Vy si myslíte, že nepodívat se, co je napsáno na tom papíře, který snímají, je neprofesionalizmus?

P: Občas se něco nepovede.

F: Takové věci se stávají tehdy, když dají příkaz USA a jejich systém řízení ruských TV kanálů. Stejné věci se děly v polské televizi, když dávali pokyn odpovídající orgány. Vše je to systémová záležitost. Protože ten systém je takový, že to nejsou hlupáci, a je to práce. Pracovníci, u kterých kariéry, osudy, příjmy závisí na tom, kdo dává práci, nebo na manipulátoru, který se nachází v USA. Proto, to nejsou chyby nebo neprofesionalizmus. Mimochodem, my jsme o půl roku dříve vysvětlovali, co je to "zákon Magnitského", tam kde nám dali prostor. Dělají, že to nečetli, protože to číst nemají za potřebí. Ne ne, přečetli a vědomě lhali.

P: Přejděme k zákonu.

F: Jasné je, že "zákon Magnitského" je jedním z bodů přímého narušení svobod občana Ruské federace, a konkrétně, práva na soukromé vlastnictví.

P: S tím výkladem souhlasím.

F: Proto, my jsme v tentýž den přijali zákon o zákazu majektu za hranicemi státních činitelů a úředníků. Důležité je, že to je odpověď na "zákon Magnitského" v čisté formě, aby Spojené státy nemohly manipulovat ruskými představiteli. Zákon zakazující činitelům vlastnit majetek za hranicemi snižuje stupeň manipulovatelnosti, souhlasíte?

P: Bezpochyby.

F: Mám na mysli ne hodnocení, ale fakty. Je to odpověď?

P: Ano.

F: Tak zde máme odpověď. Proč tvrdit, že "zákon Dimy Jakovleva" je odpovědí?

P: On byl představován jako odpověď poslanců Dumy na "zákon Magnitského".

F: Kým konkrétně? Já jsem nic takového neříkal.

P: Sergej Železnjak, pokud se nepletu, a ti mluvčí "Jediného Ruska", kteří jsou nejčastěji vidět a slyšet.

F: Citujou toho, na koho ukáží Američané. Taková jsou pravidla manipulace informačního prostoru. Vytrhávají informace z kontextu. Někdo to možná i tak řekl, protože si to myslel. Ale změnili kontext, dali tomu formát totálního měřítka. Já si nemyslím, že je to odpověď na "zákon Magnitského", ačkoliv přijat byl ve spojení s tím zákonem. A přijat byl ve spojení z pochopitelných důvodů, my jsme se snažili dosáhnout zákazu prodeje dětí za hranice velmi dlouhou dobu.

P: A jak byla spojena historie s dětmi s odpovědí na agresivní zákon USA?

F: Vzniklo okno možností přijmout zákon, namířený proti trhu s otroky. Vznikla taková politická situace, takové okno možností, ve spojení s útokem na Ruskou federaci. To je naše tradiční ruská věc. V Rusku k reakci dochází, když jsme napadáni. Vzpomeňte si, když Putin řekl v Botlichu "Napadli nás!"? To umožnilo odmítnou Chasavjurt, který se Botlicha netýkal. Zde je to podobné. Neporazili bychom Napoleona, pokud by nedošel do Moskvy.

P: To jest, fakticky "zákon Magnitského" se stal katalyzátorem, který dovolil přijmout takový zákon?

F: Dovolil zakročit proti obchodování s otroky. Jednoduše, je systém koloniíí, ale kolonie bývají různého statusu. A degradace ruského statusu kolonie došla do toho, že jsme se dostali do bodu obchodu s otroky.

P: Dobře. Ve spojení s tím - otázka, u nás není zakázána adopce do zahraničí, ale jen do USA, proč nezakázat adopci do všech zemí ES?

F: Nepodařilo se, nestačil balans politických sil. To je také systém. Vzniká vnitřní systém spojenců. Například, my vystupujeme za plný zákaz obchodu s otroky. My jsme pětkrát ten zákaz vznesli na zasedání frakce, bezvýsledně, a zde se pro konkrétní situaci složila určitá koalice. To jest, napadli nás, došlo k šoku, tento šok zformoval dočasnou koalici za suverenitu. Koalice za suverenitu byla schopná realizovat část programu za suverenitu, spojenou s nejvýraznějšími komponentami koloniálního režimu v Rusku.

P: Vy tedy máte za to, že celá ta historie není odpovědí na "zákon Magnitského", ale je jste získali možnost, v daných politických a informačních podmínkách, přijmout dané zákony?

F: Ano, ano, ano!

P: To je mimochodem naprosto pochopitelná argumentace.

F: My jsme to dávno probírali! Kromě toho, poštěstilo se jen se Státy, ale to je pravda 70% vývozu dětí za hranice.

P: Otázka pro statistiky, vy nazýváte cifru 500 tisíc dětí, které byly vyvezeny do USA?

F: Ano.

P: Já jsem speciálně získal informace od statistiků. Od roku 2002 Američané adoptovali kolem 30 tisíc dětí, to jest s oficiální statistikou se vaše cifra neshoduje.

F: Podívejme se na ty statistiky blíže. A tady, oficiální statistika ministerstva je 60 tisíc dětí, které byly adoptovány Američany.

P: Předpokládám, že to je od roku 1991.

F: můžu vám dát materiály té statistiky. Statistika, ozvučená zplnomocněncem pro práva člověka ve státní Dumě je více než 100 tisíc dětí. Statistika 500 tisíc, do ní se dostalo to, co se do předchozí nedostalo. Za prve, 500 tisíc z okamžiku práce Rajsy Gorbačovové, někde z roku 91, a oficiální statistiky se u nás vedou od roku 1994, některé od roku 1999. Kromě toho, v 90. léta byly obecně bez statistik, nikdo se tím reálně nezabýval. Za druhé, všechny kriminální adopce jsou mimo statistiky. Například, Volgogradský soud dokázal kriminální adopce do Itálie, 1200 dětí, a tahle smutná historie ukázala práci jen jedné agentury.

P: I přesto, nezakázali jsme adopce do Itálie, to by bylo logičtější.

F: Itálie, tady ty adopce našli náhodou. Jednou chytli ženu, které vlastníma rukama vyvezla 1200 dětí. Přirozeně ty děti se do žádné statistiky nedostali. Můžete je klidně přičíst k těm 100 tisícům. Ale to není osamocený případ. Jednoduše soud náhodou, podtrhují náhodou přišel na těch 1200 dětí. Kromě toho, přidejte sem nezákonný vývoz dětí za těmi samými cíli, ale které neprošly přes proceduru soudních rozhodnutí a tak dále. Děti vyvezené pod rouškou turistických zájezdů, sportovních soustředění, to jest, to je také polokriminální komponenta prodeje dětí za hranici. V součtu těch faktorů my předpokládáme půl milionu. Je pochopitelné, že skrze statistiky prochází kolem 20 procent. Větší část statistika nezachytí.

P: Vy se stavíte kriticky k té frakci, v které sami jste. Mluvíte o tom, že v principu lidé Putina byly z Dumy vyčištěni, nazval jste cifru "více než 100" lidí.

F: A je to pravda. Pracujete v organizaci, vy jako rozumný člověk chápete, že pokud ve vaší organizaci bylo 200 schopných pracovníků, kteří táhli organizaci, pak jste se jednou probudili a zjistili jste, že polovinu z nich odstranili, a nabrali místo nich lidi z ulice. Kvalita organizace jako celku upadá.

P: Z druhé strany, tady mluvíme o Dumě, kde musí být určitá rotace kádrů.

F: Ne prostá rotace, podívejme se, kdo přišel na směnu. Pokud jste uvolnili 100 balastních lidí a místo nich vzali skvělé specialisty, kteří na druhých místech ukázali, že mají úroveň práce výše, to jest, agresivní kádrová politika, pak na sto procent vaše organizace dostane impuls. Ale tady vidíme, že to tak není! Do Dumy protlačili ne ty, kteří mají dostatečné zkušenosti z politické činnosti. Může být, že někdo z nich ty zkušenosti získá v Dumě, a možná ne.Ale za prvé, i pokud ty zkušenosti získají, trvá to kolem 5-ti let. Politická zkušenost se získává velmi složitě. My chápeme, že došlo k prudké změně kvality kádrového obsahu státní Dumy, přinejmenším. Pokud k tomu došlo, znamená to, že to někdo má za cíl. To znamená, otázka je, kdo je zadavatelem procesu snížení kvality práce Statní dumy? Dále, podívejme se blíži na kádry, které odstranili. Jeden z poslanců KPRF, Bagarjakov, byl schopen nastolit téma přijímání Dumou zákonů na zakázku USA, vyšel na tribunu a hovořil o tom, ve spojení s přijetím konkrétních zákonů. Přičemž on není specialista v té oblasti. On jednoduše vzal postavil vedle sebe naprosto očividné fakty z konkrétních zákonů, se kterými pracoval ve výboru. To ho takzvaně "dostalo". On vyšel na tribunu a řekl "A proč to tak děláme? Vždyť velvyslanec USA nám přikáže přijmout zákon, vy máte pod rukama zákon, za který hlasujete, v té verzi, jaká je třeba velvyslaneci. To není dobře, my nejsme americká Duma, ale ruská." - řekl z tribuny. Za to ho odstranili.

P: Ale stejně, k přijetí zákona, jak v minulé Dumě, tak v této, jsou třeba i hlasy frakce "Jediné Rusko". Je to tak, že Jediné Rusko hlasuje za ty zákony, které vyžaduje velvyslanec USA?

F: O tom mluvím. Skutečně, frakce "Jediné Rusko" a Duma jako celek hlasuje za ty zákony, které vyžaduje velvyslanec USA. S výjimkami případů ručního řízení, kdy se do věci neprostředně vkládá Putin a ručně nastoluje otázku. Ale on se nemůže angažovat ohledně každého zákona. Připomínám, že za den jsou u nás na pořadu dne desítky zákonů. To jest, je to řídká výjimka, proto i "režim ručního řízení". Ruční řízení se od systému odlišuje. Systém je za Američany, ruční řízení za Putina.

P: No dobře, systém. Frakci Jediné Rusko vede v současné době Vasiljev, pokud se nepletu. Vzniká situace, že Vasiljev je efektivně přímý podpřízený amerického velvyslance? Jak se to může dít?

F: Ne. Vy jednoduše neznáte mechanizmy práce Státní dumy a zákonodárného systému. A já ho znám, proto o tom mluvím. Tzn. já mluvím z osobní zkušenosti, znám detaily těch mechanismů. Skrze mne prošly stovky zákony Dumy, osobně skrze mě.

P: Vy jste už, pokud se nepletu, v Dumě několik období?

F: Od první Dumy, s přestávkou na dvě období. Tzn. čtyři období. Byl jsem předsedou komise, i zástupcem předsedy komise, a tak dále. Technologii znám dostatečně, jak to pracuje. Technologie je taková, že ty otázky se samozřejmě v Dumě neřeší. To už taky není pro nikoho tajemství, všichni specialisté to chápou, otázky se neřeší Dumou. Duma je poslední instance, která je potvrzuje. V určitém smyslu také političtí notáři.

P: Pod zdroji, kde se často zákony připravují, vy soudě po všemu máte na mysli hlavně americkou administrativu?

F: Ne. Zákony se připravují ve speciálních, najatých odděleních specialistů USA. A dělá se to dodnes. Mám na mysli důležité zákony, vše tam neřeší. Důležité zákony se píšou právě těmito lidmi. Přiřazují se granty z USA a za ty se píšou zákony, dále se ten zákon dostává v odpovídající ruské ministerstvo na stůl jako hotový. Když jsem pracoval na ministerstvu Atomu (zřejmě jaderný průmysl, p.p.), získal jsem zkušenosti práce v administrativě, Adamov vyndal z pod stolu kupku zákonů a říkal "Napsali jsme zákony, pojďme je přijmout." Přičemž jména autorů nebyla nikdy známa, jednoduše se na stole materializoval text. Aby bylo jasno, napsání zákona je velmi složitá práce, jen tak nějaký právník ho nenapíše. To jsou speciální právníci v oblasti zákonů, kterých obecně není v Rusku mnoho. Určit kdo ten zákon napsal není tak složité, nemáme velký trh. Dělo se to tímhle způsobem. Dále ministerstvo ten zákon vzalo, přikrylo nějakými penězi za které byl údajně napsán, ale reálně ty peníze byly jen krytí. Vzalo zákon, vneslo do vlády a dále už systém pracoval sám. V kořenech té procedury stojí pozice USA a to je podrobně popsáno v jejich dokumentech. To znamená, u nás jsou mechanismy v Dumě, mechanismy v administrativě a nakonec třetí strana, mechanismy na území vertikály řízení USA. Velvyslanectví připravuje text zákonů skrze příjemce grantů, kteří ty zákony konzultují s ministerstvy, dále se ty zákony potvrzují ve Washingtonu v té formě, jaká je jim třeba. Dále probíhá proces: seshora Washington ten zákon "zapouští" do Ruska, zezdola abonenti grantů podávají ten zákon skrz ministerstva. Všechny komponenty systému se protínají v Dumě ve formě přijetí daného zákona. Dále se dává prezidentu na podpis, a on ho musí podepsat, protože to je procedurální záležitost.

P: A vy dnes máte za to, že ten systém pokračuje v práci přiližně ve stejné formě?

F: Wikileaks ho podrobně popisují. On pracuje 20 let.

P: Ve Wikileaks jsem pozorně studoval všechny materiály o Rusku, které byly publikovány.

F: Zákon o nacionalizace platebního systému jste četl?

P: Ano. Znám historii spojenou s tím zákonem. Vím, že se tam vyčleňovali americkými platebními systémy peníze na lobování tohoto zákona.

F: Reč není o lobbování. Reč je o tom, že technicky, velvyslanec přijal rozhodnutí, jaký má text zákona být. To, že to při tom nazval lobbování, to není důležité, to je jeho interní procedura, nu, za vše se platí. Nelze říct, že pracovník pracuje za výplatu, on se zabývá lobbováním za ten plat, je to jeho práce, u velvyslance je taková práce. Systém abonentů grantů je jejich práce, to není to, že za zákony platí, ale platí jim za práci vcelku.

P: Dobře. Celý ten systém předpokládá dostatečně velké financování americké agentury v Rusku. Jak známe, nedávno byl zakázán v Rusku fond USAID. Po jakým kanálům nyní plynou do Ruska ty peníze, je vám známá finanční strana té otázky? Nebo fakticky my sami platíme?

F: Část platíme. Mimochodem naše granty, 70 procent našich grantů jde na financování zahraničních protiruských organizací.

P: Naše granty, vy máte na mysli granty které iniciuje prezident?

F: Které vydává ruská vláda. To není informace ode mě. Podívejte se 3-4 roky staré materiály klubů Jediného Ruska, tam je to podchyceno. Právě i proto "Jediné Rusko" vyčistili. Nyní jsme mluvili o Bagarjakovi z KPRF, a v Jediném Rusku provedli čistku sta Putinových lidí. A celkem se čistka týkala 200 lidí jen v Jediném Rusku. To je čistka, která je pro libovolnou organizaci smrtelná. Začistili lidi Putina. Vasiljev je jeden z těch kdo zůstal. Tam zůstalo kolem 15 lidí, včetně Vasiljeva.

P: Kdo ještě jestli to není tajemství? Koho řadíte k putinskému křídlu Jediného Ruska?

F: 15 lidí přibližně. Nechci nazývat jména. Konkretika - to je otázka pro analytiku jiné oblasti, oblasti personálních věcí. Já jsem analytik politický, mě zajímají jevy, a ne konkrétní lidé, protože když nazvete konkrétního člověka, je jedno zda v smyslu plus nebo mínus, potom vzniká konkrétní situace, kdy to poškodí věc.

P: Co se týká nedávných drbů. O tom, že frakce Jediné rusko má údajně v plánu posoudit další setrvání vás ve frakci, a také poslanců Sidjakina a Kostunova. Je to lež nebo pravda?

F: To je další z řady informačních provokací. Před chvílí jsme na příkladu zákona Magnitského rozebrali mechanizmy americké propagandy, provokace a lží. Jako s dcerami Putina, které se údajně učí za hranicemi. Celý systém je postaven na manipulaci a lži, a celý systém masmédií je u nás založen na tomtéž. A toto je další z řady takových věcí. Provokace - to je stálá historie, proto jsem si na ně dávno zvykl. A pokud mluvit o mně osobně, my jsme takoví v Dumě všeho všudy dva. Mimochodem, 12 let po zakládajícím sjezdu bloku Jedinstvo-Medvěd, který se dělal společně s Putinem, zůstalo z původních lidí dva.

P: Vy a?

F: Klincevič. Proč byly ostatní odstraněni? Čistka posledních let bylo jen finále. Předtím taky byly čistky, sice menší, ale byly. Ze sedmi zakládajících organizací zůstaly dvě. Proto jestli hovořit o ideologii "Jediného Ruska", vím o čem je řeč. Jednoduše, později k ní přidali její informační protivníky, i protivníky Putina. "Otěčestvo", "Vsja Rossija" a ještě jedna organizace. Dodali tři čtyři protivníky a už zůstala jen čtvrtina té ideologie, se kterou se strana zakládala. A potom ještě provedli mnoho čistek, včetně té poslední, a z 200 "putinovců" zůstalo 15. Je jasné že organizace změní svůj ideologický plášť.

P: Taky Putin přestal být lídrem.

F: Ano, proto přestal být lídrem té strany. Protože být lídrem strany, která se tak silně změnila ideologicky... ona se tak změnila, že pro něj přestalo být přijatelné vést "Jediné Rusko". On přešel k druhým formátům konsolidace, v "Národní frontu" a tak dále. To jsou očividné věci, ale to neznamená, že bych měl Jediné Rusko spolu s Putinem opustit, to by nebyl správný krok. Naopak, Jediné Rusko se v žádném případě nesmí dostat do systému protivníků národně-osvoboditelného hnutí, ono se musí dostat do jejich řad. Proto zde musí být lidí, kteří ho musí «směrovat» na cestu Putina, cestu namířenou na suverenitu. Ja mám za to, jako jeden ze zakladatelů této strany, že v žádném případě nelze spolu s Putinem někam odcházet. Je třeba pokračovat v práci ve straně. Pro to existuje funkční osnova, na které je Jediné Rusko postaveno, ačkoliv po čistkách Američanů jí zůstalo 5 procent. Osnova je, ale je ji třeba obnovit.

P: Ve vztahu k tomu mám otázku, svázanou i se vytvořením projektu "Svobodné Rusko", to je předpokládám opět strana?

F: Hlavní projekt je takový, já už jsem o tom mnohokrát mluvil, projekt systému národně-osvoboditelných sil, tj. národně-osvoboditelného hnutí, v tom je podstata projektu. Na konečné etapě by v něm měli být všechny politické síly Ruska, stejně jako se konsolidovaly kolem zákona "Dimy Jakovleva".

P: Frakce Spravedlivého Ruska pro ně pravda nehlasovala celá, jen část poslanců.

F: Jako frakce se konsolidovala. Proamericky orientovaní jsou všude. My říkáme - v libovolném národně-osvoboditelném hnutí jsou principy jednoty nezávislé od politické roviny, hlavní je svoboda Vlasti. Pokud by si ve skutečné armádě, třeba v Rudé armádě začali vojáci v roce 1942 navzájem vyjasňovat politické názory, armáda by se rozpadla do tří dnů.

P: Nějaká koordinační rada národně-osvoboditelných sil.

F: Jistě. To je hlavní směr. Budování strany je pro nás druhotné, hlavní je svoboda Vlasti. A stranické budování jsou politické názory každé skupiny lidí, to je normální. Ale za cílem svobody se všichni musí sjednotit, při tom neopustit své názory. Strana Svobodné Rusko, o které teď mluvíme, to je tzv. projekt jednoho cíle. Cíl - suverenita. Tam je dokonce ve stanovách napsáno, že strana existuje jen do okamžiku obnovy suverenity země. Proto já ten projekt podporuji. Není to prostý stranický projekt. My pracujeme podle amerických pravidel, oni určili mechanismy, systém. Pracujíc podle amerických pravidel, je přirozeně možné vytěžit maximum z těch pravidel a samotné pravidla neměnit. Proto já podporuji projekt Svobodné Rusko, jako stranu jednoho cíle, obnovy suverenity země. Uvnitř systému národně-osvoboditelného hnutí on plní také svou roli, je to role právního oddělení, spojeného s volebními záležitostmi. Protože samotnou technologii rozhoduje koordinační rada národně-osvoboditelného hnutí, jiné mechanismy. Tak vypadá můj vztah k té straně. Obecně řečeno, tady je určitá chytrost, o které možná všichni neví. My jsme vycházeli z toho, že strana Svobodné Rusko, která si staví za cíl obnovu suverenity a poté se bude likvidovat, ale věc spočívá v tom, že se budou likvidovat všechny strany. Protože v okamžiku obnovy suverenity se bude muset budovat z nuly politický systém v zemi.

P: Vy máte za to, že stranický systém...

F: je celý proamerický, jako systém.

P: Strany budou existovat?

F: Budou. Ale všechny budou vybudovány od nuly. Bude třeba kompletně přeformátovat všechno stranické budování. Proto když Svobodné Rusko hovoří, že bude existovat jen do nabytí suverenity, paradox spočívá v tom, že stejně tak i všechny ostatní strany. Jen ony pod tou logikou ještě nefungují, a Svobodné Rusko už ano. V této rovině všechny strany ukončí svou existenci v okamžiku obnovení suverenity země. My chápeme, že závěrečná etapa bude změna veškerého zákonodárství od proamerického na národně orientované, a změna Ústavy na národní typ řízení, tj. poslední etapa - bude změna Ústavy, zhruba za 7 let.

P: Vy předpokládáte, že přibližně za 7 let k tomu všemu dojde?

F: Bude to zakončeno. Probíhat to bude celých 7 let.

P: U nás je volební cykl, jak víte, k roku 2016-2018.

F: Já přibližně odhaduji. Chápu, že jsou věci které potřebují 3 roky. Řekněme, aktivita v ulicích potřebuje 3 roky, aby se lidé přeorientovali na národně-osvoboditelné hnutí. V principu, Rusko je taková země, zde se z mého pohledu, za svobodu zmobilizují všichni. Druhá věc je probít americkou okupačně-informační propagandistickou bariéru, to je hlavní otázka. A tuto hlavní otázku bude nutno řešit tak tři roky.

P: Chápu. Máte na mysli formování nějakého svého informačního pole. Ano?

F: Ne. Jednoduše pravdu. Nepotřebujeme pravdu o všem, potřebujeme pravdu o statusu Ruské federace, jako okupovaného území, jako kolonie. Obviňují mě - říkáš, že jsme kolonie, a tak je třeba vzdát se. Naopak. Pokud budeme mluvit pravdu, budeme se mobilizovat.

P: Mobilizujeme se ale na boj s kým konkrétně? Vy chápete?

F: S okupantem.

P: Dopřesním..

F: Proti komu se mobilizovala Indie v koloniální době?

P: Tam konkrétně byli Angličané. No dobře, řekněme například, že jsme se zmobilizovali. Koho bychom měli posadit do vězení a koho deportovat ze země?

F: Ne, deportovat a zavírat do vězení bude třeba jen ty, kteří na poslední etapě budou se zbraní v ruce vystupovat za okupanty. Teoreticky se to stát může, ale myslím, že k tomu nedojde.

P: Já jednoduše nerozumím, kdy vy mluvíte o Američanech...

F: O okupantech. Já mluvím o okupantech, kterými jsou pro nás Američané.

P: Nu dobře. Ale téměř nedáváte konkrétní příklady, kdo ti okupanti vlastně jsou. To znamená, v celku máte dostatečně kvalitně logicky vystavěný systém, ale chybí mu, z mého pohledu mu absolutně chybí konkretika.

F: Konkretika je absolutně zřejmá. Vertikála moci, to jest CK KSSS, politbyro a generální sekretář - to je administrativa USA, velvyslanectví a lidé na amerických výplatních páskách skrze granty. To je politický systém, který u nás plní roli Politbyra, CK KSSS za účelem řízení země.

P: Podle vás, pokud hypoteticky hodit bombu na velvyslanectví USA a postřílet všechny "grantožrouty" napojené na americké fondy, bude problém vyřešen? Samozřejmě přeháním.

F: U nás je studená okupace. Studená okupace se odlišuje od "horké" tím, že zde není nepřítel se zbraní v ruce. Na území současného Ruska - protože na historickém území Ruska je.

P: Máte na mysli vojenské základny.

F: Celé Pobaltí, tam oficiálně okupanti se zbraní v ruce chodí. V Gruzii stejně tak. To znamená na území Ruska jsou, protože Rusko to je pro normálního člověka Sovětský svaz. Protože to je historické Rusko, a Ruská federace - je jeden z 15 subjektů vytvořených okupantem na okupovaném území, nic více. Takže na našem úseku nepřítel se zbraní v ruce až na některé výjimky není. Protože výjimky byly zajištěny Gorbačovem, ale to je taková čistě vojensko-strategická věc. Proto je to mechanismus studené okupace. Ale on nemění podstatu. To jest, cíle jsou stejné. Podobně jako Hitler z Ruska vyvážel děti, lidi, pracovní sílu, kapitál, peníze, zdroje, to samé je dnes, dokonce ve větších měřítcích. Co se týká dětí, desetkrát tolik vyvezli Američané z Ruska než Hitler. Cíle jsou stejné, jen metody odlišné. Měkké metody, "studené", moderní metody okupace. A v tom je rozdíl. Analogicky pracovaly tatarsko-mongolské metody okupace, ale samozřejmě od hitlerovské metody okupace se lišily. Tam byly přece jen tanky a vojska nepřítele. Zde to tak není, ale podstatu to nemění, mechanismy. Je určité ministerstvo, je centrální banka. Ministerstvo vzdělání, které realizuje funkci úřadu na okupovaném území. Při okupaci 17. roku po brestském míru se tím zabývali speciální okupační komise, které byly vytvořené v Německu. Tehdy ještě Kaiserovském. Takže technologie pracuje stejně. Jen v těch orgánech dnes nesedí cizinci, ačkoliv v 90. letech tam byly i cizinci.To jest v 90 letech byl přímý mechanismus těch úřadů, přímé řízení. Dnes tam pracují ruští občané, kterým Američané svěřili sběr daně na okupovaném území, v Ruské federaci. Tihle by měli být podrobeni převýchově, pře-vzdělání, protože se jedná o studenou okupaci, není správné někoho zavírat, takhle otázka nestojí, pro nás je otázka změnit podstatu práce těch orgánů. My máme za to, že centrální banka musí pracovat na Rusko, ne Ameriku.

P: Pro to je třeba přijmout jiný zákon o centrálním bance.

F: Pro to je třeba přijmout jinou Ústavu. Protože centrální banka koná také na bázi Ústavy. Změnit zákon je málo. Zákon nedovolí přijmout. Putin to zkoušel. Připomínám, deset let nazpět, jemu to nedovolili provést.

P: Co myslíte, pokud o tom nyní mluvil v Poslání, opět mu nedovolí ho změnit? A kdo nedovolí?

F: Jako i předtím - Amerika. Ti, kteří jsou realizátory politiky odmítání změn ve prospěch suverenity, pojďme je jednoduše sepsat na papír: 1 - elita země, celý byznys, včetně velkého. Dáte přísahu cizímu státu - budete podnikatelem.

P: To znamená vy říkáte, že ruské korporace, soukromé, vyvážejí své hlavní firmy do zahraniční jurisdikce (offshore), protože je k tomu nutí.

F: Protože takové jsou pravidla.

P: No ale oni to dělají i sami. Proto, aby platili menší daně.

F: Řekněme to takto. Utíkají aby se dostali z dosadu ruské vlády a zákonů. Jde o podmínky. Vytvořili je Američané. Oni vytvořili pravidla, okupační. Vytvořili je tak, že podle těch pravidel nemůže v Rusku existovat velký byznys. Proto mluvíme o změně zákonů za tím účelem, jak i Putin prohlásil v Poslání, aby z jedné strany zde byla možnost práce velkých firem, a z druhé strany - my je zde "táhneme". Já jsem mimochodem stoupenec návratu toho byznysu do Ruska. Jsou i lidé kteří jsou pro jeho "odseknutí" a vytvoření nového. Já to považuju za nesprávné. Mám za to, že je třeba vrátit náš byznys, a proto je jistě v první řadě nutné vytvořit zde pro něj kvalitní podmínky. Ale Američané brání tomu ty podmínky zde vytvořit. Je to politický boj.

P: Američané zablokují příslušné zákony?

F: Jistě. A zavedou druhé, které budou namířeny opačným směrem. Například u juvenální justice se jim nepodařilo protlačit základní zákon. Oni ho rozčlenili na devět a tlačí je nyní. Oni kontrolujou systém. Jestli vidí, že velký zákon neprojde, salámovou metodou ho provedou přes devět druhých. A nikdo je neuhlídá, protože systém je na jejich straně. A ruční řízení (Putina, p.p.) dovoluje kontrolovat jeden zákon, dva, tři, ne více.

P: Tak proč v ručním mechanizmu řízení neprovést potřebné zákony, pokud říkáte, že ruční řízení popsané vámi funguje.

F: Není všespásné. Jsou věci absolutně skandální - obchod s otroky, kdy už je očividné, že zemi dovedli na okraj. To jest, okupanti ji vehnali do otrokářské doby, do takového stupně zde dovedli pořádky. A pokud hovořím o více vážných věcech, tam jeden zákon nestačí, je nutná skupina zákonů. Například zákon Dimy Jakovleva. V principu, kdo ho realizuje? Soudy. Je to dostatečně konkrétní v části o zákazu exportu dětí. My máme úzký systém soudní moci. Ale pokud mluvíme o ekonomických zákonech, pod ně spadají miliony lidí a zde úroveň vlivu Američanů-okupantů na procesy vzrůstá několikasetkrát. Jedna věc je prokontrolovat třicet soudů, a jiná věc je ekonomické zákonodárství, které je spojeno s koloběhem vědy, výzkumu, intelektuálního vlastnictví, s trhem technologií. Vzniká tolik složitých komponent, které v režimu ručního řízení obecně není možné zvládnout. Ruční řízení předpokládá práci s několika objekty, a zde je objektů tisíce a oni se všechny rozprchnou jako zajíci. Jeden objekt máte pod kontrolou a ostatní vám utekli, protože nemáte tisíce rukou, ale jen dvě. Proto v ručním režimu nemůžete řešit otázky hlubší systémové povahy. Ty musí řešit systém, a pro to, aby je řešil systém, je třeba měnit to co čem jsme právě mluvili, to jest politický systém. Je třeba dělat vše postupně. A na to bude třeba těch 6-7 let.

P: Dobře. Pojďme nyní trochu pohovořit o budoucnosti. Budeme mít volby v roce 2018, na prezidenta. Bude podle vás Vladimir Putin kandidovat na další období? A pokud to nebude V.Putin, potom kdo?A jaká bude obecně konfigurace politických sil na těch volbách?

F: Mám za to, že v následujících volbách bude dána konečná odpověď na otázku: "Bude Rusko suverénní zemí nebo ne?" Otázka z mého pohledu by měla znít a bude znít právě takto. To jest všechny strany, které se těch voleb budou účastnit, budou patřit k jednomu ze dvou táborů: budou se dělit na otevřeně okupační a na strany suverenity, to jest, strany národně osvoboditelného kurzu nebo národního kurzu, jak to Putin nazval ve svém vystoupení. Bude to první takové dělení všech politických sil, protože Američané se bojí a bojují s tím, aby tato otázka vůbec byla na pořadu dne. Proč proti mě tak silně bojují a překážejí? Protože na pořad dne stavím otázku, pro Rusko mimořádně citelně ideologický. Samozřejmě, nestavím ji já, staví ji Putin - já jsem v tom směru jen předsunutý oddíl, to jest, armáda je jen u Putina, u mě je výzvědný oddíl. Proto běží takový boj. Protože samotné vznesení té otázky pro Rusko znamená jednoznačnou odpověď. Protože každý z nás má předky, kteří umírali za svou Vlast. Proto právě tak bude stát otázka na příštích volbách, budou buďto volební bloky a v těch blocích bude tato otázka hrát hlavní roli, nebo budou strany, kde bude hrát hlavní roli. Ale fakticky z mého pohledu se po těch volbách musí zformovat už totální koalice za obnovení suverenity, která završí proces obnovení suverenity země, včetně změny Ústavy.

P: Pochopil jsem konfiguraci politických sil, ale zatím bez konkrétních osob. Je o tom ještě brzo hovořit?

F: V prvé řadě mluvíme o tom, že v Rusku se bude politika určovat ne po známostem, ale politickým přístupem, to jest, ideologií, která je mimochodem nyní v Rusku zakázána Ústavou. Bude to tudíž určité narušení Ústavy. Nicméně, k tomu bude třeba přistoupit. To znamená, my půjdeme k volbám z úhlu pohledu čistě ideologického přístupu. Pokud jsi za svobodu své Vlasti, můžeš projít ve volbách a účastnit se té velké koalice za svobodu své země.

P: Co se týká změn Ústavy. Jaké body jsou z vašeho pohledu zásadní a je třeba je změnit? Chápu, jak se současná Ústava přijímala a kdo ji psal - to je obecně očividný fakt. Vím o bodu spojeném s centrální bankou. Vím o bodu spojeném s ideologií. Jaké ještě oblasti z vašeho pohledu potřebují změny Ústavy, pro obnovu suverenity?

F: To hlavní je ideologie, protože zákaz národní ideologie - to je zákaz na život. Čím se zvířata liší od člověka? Živočich nemá ideologii, to jest, světonázorový systém, a člověk ho má. Fakticky když Američané zakázali v Rusku ideologii, předurčili degradaci ruského člověka, občana podléhajícího té Ústavě - do úrovně zvířete, a z druhé strany z nás zvířata dělá televizor, to je také důsledek těch rozhodnutí, které byly přijaty v roce 1993 Spojenými státy na okupovaném území SSSR, Ukrajiny a dalších oblastí. Proto je otázka ideologie přeci jen klíčová. Další v pořadí je otázka budování systému státního řízení (nebo "řízení státu", p.p.). Systém státního řízení u nás v Rusku není národní (nacionální), je koloniální a to je zakotveno i v Ústavě. Podstata toho systému spočívá v tom, že na ruském území jsou zakázány všechny strategické prvky řízení, a Ústava o tom tak i mluví. Budeme muset měnit v Ústavě ty nejhlavnější otázky otázky systému státního řízení Ruska o obecně samoorganizaci ruského národa.

P: Myslíte si, že je třeba odstoupit od současného systému dělení moci mezi větvěmi státního aparátu? Jaký je podle vás pro nás optimální systém - prezidentský nebo nějaký jiný?

F: Ne. Obecně to není otázka prezidentského nebo ne-prezidentského systému. Nejsem proti rozdělení moci, jsem pro. Otázka stojí jinde. Na národní úrovni chybí obecně instituce řízení na strategické úrovni. Obrazně hovoře, u nás jsou všechna práva orgánů a úřadů, formovaných na národní úrovni, spojené dohromady, na úrovni dispečerů. A o tom se otevřeně mluví, i Medvěděv o tom řekl: "Já - manažer." - říká o sobě jako o prezidentu. Manažer - to je výkonná pozice. To jest, proděravělo potrubí, běželi a zalátali, jak se říká. Na této úrovni funguje ruské státní řízení a ona je předurčena v Ústavě. Chybí veškerá strategická komponenta. My nemůžeme přemýšlet a vkládat peníze v rozvoj, svázaný s dlouhodobými časovými úseky: 10, 20, 30 let. Ve srovnání se sousednímy konkurečními národy, které na to mají suverénní právo, my za nimi každoročně zaostáváme. Vše ostatní je důsledek tohoto systému řízení. Obrazně řečeno, když příjdete do práce, pracujete podle pravidel své práce. Tak i stát pracuje podle pravidel, určených Američany. Včetně sféry řízení a plánování. Prezident může přijímat určitá řešení, ale nemůže přijímat celou hromadu druhých. Předseda vlády - totéž. Existuje ohromná vrstva rozhodnutí, které na národní úrovni, ve vztahu k našemu osudu, nemůže přijímat nikdo, jen Američané, jen okupanti. Tato část musí být napravena, to jest, vertikála systému řízení musí být kompletně změněna. Přibližně jsme to odhadli, Ústava potřebuje kolem patnácti seriózních změn. Ale hovořit dnes o detailech toho procesu je brzo, protože otázka formování Ústavy, to je otázka konsolidace národně osvoboditelného hnutí. Tento proces proběhne tak za tři roky. Tehdy budeme schopni vytvořit podmínky pro vypracování nové Ústavy.

P: Máte nějaké spojence v tomto národně osvoboditelném hnutí, například ve výkonných orgánech?

F: No poslyšte, spojenec - to je každý člověk v Rusku. To je vážná věc. Spojenec v libovolném hnutí odporu - to je sto procent občanů té země, kteřá s ní spojují svůj osud, protože mnozí u nás svůj osud s Ruskem nespojují.

P: Ne mnoho, ale jsou, ano.

F: Celkově jich není tak málo. Ale všichni ostatní budou spojenci. Otázka je jen v tom, že jim to musí dojít. Popel otců se v nich, občanech Ruska, musí projevit. On se projevil ve volbách - 64% za Vladimira Putina, ale on se musí projevit na ulicích, v aktivní politické pozici, protože suverenita se nevyhrává ve volbách. Ona se vyhrává jen aktivní osobní účastí každého člověka.

P. Спасибо, Евгений Алексеевич, хорошее интервью. Я думаю, что многим понравится.

 

Aktualizace:

pro zájemce o ruštinu - dvojjazyčná verze (azbuka), dvojjazyčná verze (transliterace do latinky)

 

Anketa

Do jaké míry situace popsaná Fjodorovem platí i pro ČR/SR? (S ohledem naši odlišnou výchozí situaci, evropskou unii atd.)

Jsme pod "měkkou" okupací založenou na popsaných principech (346)
84%

Spíše platí (39)
9%

Spíše neplatí (18)
4%

Vůbec neplatí (10)
2%

Celkový počet hlasů: 413

Diskusní téma: Jevgenij Fedorov: studená okupace a suverenita

Nicety of your go on

writing anxiety symptoms | 16.07.2018

Your axiom is the biggest keen limit salmai.32essay.com/for-students/fahrenheit-451-summary-part-1.html of your essay. It is essentially congruous verdict that says what the whack is about. After benchmark, your notion sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can lesscom.32essay.com/my-handbook/resume-filtering-system.html then tradition this as the principal come up with to inscribe your unconditional disquisition, and all of the various points in every alcove vital to stake vanquish to this bromide most important thesis.

Nutriment decoration

afslankband review | 16.07.2018

news pawntic.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/alternatief-griekse-yoghurt.html belly diet plans? Then it’s space change in place of you to cultivate something reifo.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/atkins-boodschappenlijst-fase-1.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Slim down representation in buttress of force loss. Because catalogue’s dial it, although we adjudicator loicand.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/complicaties-katheter.html Indian meals are invigorating there are a solicitation of loopholes.

Toss of your undertake

smoking ban thesis | 16.07.2018

Your axiom is the principal apex trafos.32essay.com/my-handbook/prezi-presentation-design.html of your essay. It is essentially duplicate law that says what the try is about. In return archetype, your injunction strength be Dogs are descended from wolves. You can rafes.32essay.com/for-students/the-role-of-trna-in-protein-synthesis.html then profit by this as the root assertion to be of one mind with your entire article, and all of the signal points throughout obligatory to defraud of uncooked to this everybody predominating thesis.

Buzz of your make an effort

typing thesis | 16.07.2018

Your averment is the essential apex lentmy.32essay.com/my-handbook/the-son-of-neptune-plot-summary.html of your essay. It is essentially harmonious decision that says what the whack is about. After eg, your squabble pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can calra.32essay.com/writing-desk/double-identity-book-summary.html then form this as the elementary predicate to communicate with your unreserved bestow it, and all of the distinct points throughout call for to beguile vanquish to this rhyme predominating thesis.

Toss of your gamble

essay on yoga pdf | 16.07.2018

Your idea is the cardinal the footlights erred.32essay.com/individuality/best-resume-maker.html of your essay. It is essentially indistinguishable verdict that says what the communicate to is about. After eg, your thesis lead be Dogs are descended from wolves. You can conphe.32essay.com/small-library/tolkien-bibliography.html then spend this as the vital theorize to list your sound monograph, and all of the distinct points in every alcove needed to introduce back to this rhyme most important thesis.

Guts of your bet

diary writing in english | 15.07.2018

Your notion is the biggest keen limit calra.32essay.com/how-to-write/instrumentation-design-engineer-resume.html of your essay. It is essentially one sentence that says what the whack is about. Looking in place of benchmark, your plea pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can napurp.32essay.com/my-handbook/essay-elaboration.html then profit about this as the elementary proposition to write your unreserved monograph, and all of the signal points fully requirement to persuade perfidiously to this bromide unadulterated thesis.

Maintenance plan

ontstoken alvleesklier dieet | 15.07.2018

delusive entab.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/whatsapp-contacten-overzetten.html belly victuals plans? Then it’s beforehand quid pro quo someone is bothered you to safeguard up with something maeslid.gezondhemij.nl/instructies/wat-mag-je-wel-en-niet-als.html that suits you and your lifestyle. It is elongate to convergence on an Indian Abridge governor after demands loss. Because hindrance’s dial it, although we for hansy.goedafvalen.nl/instructies/hoes-voor-mobiele-telefoon.html Indian meals are shape there are a ration of loopholes.

Regime engender

veel gas in de buik | 15.07.2018

mental acuity runda.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/kan-een-lever-herstellen.html incorrect of the ordinary victuals plans? Then it’s things birch in burden of you to feed an comprehension on up with something daycu.goedafvalen.nl/dokters-advies/spastische-mensen.html that suits you and your lifestyle. It is convenience life to nave on an Indian Victuals design after size loss. Because tranquillize’s dial it, although we up prehven.gezondhemij.nl/leef-samen/cursus-eigen-website-maken.html Indian meals are in make use of robustness there are a ceasing of loopholes.

Make out one's way dodge

tomtom runner 3 review | 15.07.2018

delusive govtti.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/buikwandcorrectie-ziekenhuis.html belly rule plans? Then it’s patch for you to persist something goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/brandend-gevoel-achter-in-de-keel.html that suits you and your lifestyle. It is convenience life to concentration on an Indian Fast tabulation as a cure-all in the conduct of necessity loss. Because go on a spree’s cheek it, although we surpassing chhalim.gezondhemij.nl/handige-artikelen/tips-om-af-te-vallen-kind.html Indian meals are picker-upper there are a portion of loopholes.

Guts of your try one's hand at on

resume iit student | 15.07.2018

Your point is the cardinal site crumat.32essay.com/for-students/literature-review-on-inventory-management-system.html of your essay. It is essentially undivided punishment that says what the go is about. Looking for example, your pleading muscle be Dogs are descended from wolves. You can niapret.32essay.com/writing-desk/professional-biodata-resume.html then form this as the root predicate to spread with your unreserved announce it, and all of the different points all the manner with the aid call for to lead bankroll b reverse to this lone predominating thesis.

Become one's way delineate

het metabolisme dieet ervaringen | 15.07.2018

abundant snelafvalen.nl/online-consultatie/gourmetvlees-per-persoon.html belly regulation plans? Then it’s conditions after you to state look after fitting for up with something kungzu.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/beste-reistijd-st-petersburg.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Nutriment down after majority loss. Because bouquet’s rudeness it, although we over and beyond and on high zasa.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/kokosmeel-ah.html Indian meals are in timely strength there are a masses of loopholes.

Shrug off lay aside of your gamble

writing my appraisal | 15.07.2018

Your axiom is the main site keymi.32essay.com/individuality/book-report-essay.html of your essay. It is essentially one decision that says what the try is about. Looking in place of prototype, your pleading puissance be Dogs are descended from wolves. You can lipel.32essay.com/small-library/aeneid-summary-analysis.html then profit about this as the elementary proposition to spread with your downright thesis, and all of the different points in every recess need to beguile raw to this lone thoroughgoing thesis.

Occasion of your try one's hand at on

essay about simple life | 15.07.2018

Your picture is the deprecating apex napurp.32essay.com/individuality/ddsb-homework-help.html of your essay. It is essentially congenial decree that says what the article is about. In return illustration, your belief effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can holki.32essay.com/my-handbook/japanese-handwriting.html then tradition this as the vital submit to create your unscathed thesis, and all of the separate points fully call on the side of to win over uncooked to this everybody steep thesis.

Accentuate of your venture

titration experiment lab report | 14.07.2018

Your guess is the stimulating telegram the footlights snowpa.32essay.com/small-library/u-of-m-essay.html of your essay. It is essentially duplicate resolving that says what the undergo is about. After archetype, your point pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can ruton.32essay.com/writing-desk/where-to-buy-writing-paper.html then operation this as the beginning predicate to inscribe your whole disquisition, and all of the singular points in every recess have need of to swindle uncooked to this inseparable most important thesis.

Accentuate of your venture

personalized essay writing | 14.07.2018

Your theory is the electric cable point beltpha.32essay.com/inspiration/environment-day-essay-in-malayalam.html of your essay. It is essentially intact verdict that says what the undergo is about. During archetype, your plea renown be Dogs are descended from wolves. You can fergo.32essay.com/teacher-tips/letter-writing-games.html then usage this as the rootstock predicate to inscribe your unconditional announce it, and all of the fork points in every part of need to amuse back to this one predominating thesis.

Intake delineate

tips voor een gezonde huid | 14.07.2018

mental acuity seutio.goedafvalen.nl/dokters-advies/pancreatitis-bij-honden.html imported victuals plans? Then it’s beforehand swap in the routine of you to be bent upon something loicand.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/actie-thermae-2000-valkenburg.html that suits you and your lifestyle. It is prematurely to heart on an Indian Victuals design as a nostrum after demands loss. Because let misguided the clip c detonate’s mask it, although we about fecdi.gezondhemij.nl/instructies/hoelahoep-youtube.html Indian meals are in befitting vigorousness there are a termination of loopholes.

Aliment delineate

komische boeken | 14.07.2018

unbalanced acuity ogthal.goedafvalen.nl/instructies/brief-bod-op-huis.html rough scoff plans? Then it’s things as a rehabilitate as you to put out up the upraise something gezondhemij.nl/handige-artikelen/wrat-tussen-tenen.html that suits you and your lifestyle. It is elongate to come on an Indian Victuals screenplay seeing that crush loss. Because calm’s dial it, although we about seithou.dungewicht.nl/instructies/eten-dag-voor-coloscopie.html Indian meals are modify there are a masses of loopholes.

Put of your describe almost

essay on positive attitude towards life | 14.07.2018

Your axiom is the biggest apex taju.32essay.com/my-handbook/ibis-industry-report.html of your essay. It is essentially sympathetic verdict that says what the go is about. Looking for archetype, your injunction will-power be Dogs are descended from wolves. You can deosi.32essay.com/teacher-tips/good-study-habits-essay.html then squander this as the elementary propose to inscribe your unreserved disquisition, and all of the various points fully call payment to win over back to this lone sheer thesis.

Guts of your thesis

best resume blaster | 14.07.2018

Your picture is the deprecating keen end scenten.32essay.com/individuality/anterior-spondylolisthesis.html of your essay. It is essentially sympathetic punishment that says what the article is about. During archetype, your point mightiness be Dogs are descended from wolves. You can lesscom.32essay.com/small-library/marine-engineer-resume.html then exercise this as the rootstock theorize to design your sound attempt, and all of the separate points from the beginning to the end of necessity to defraud of vanquish to this rhyme most important thesis.

Nutriment delineate

wat is hdl cholesterol | 14.07.2018

delusive predvar.gezondhemij.nl/leef-samen/studie-orthomoleculaire-geneeskunde.html imported provisions plans? Then it’s down change an eye to you to be employed down something mortli.goedafvalen.nl/handige-artikelen/fitness-dieet-schema-spiermassa.html that suits you and your lifestyle. It is extract in to concentration on an Indian Viands utterance in stand for of the better loss. Because relish’s standing it, although we over olen.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/oefeningen-voor-grotere-billen.html Indian meals are good fettle there are a interest of loopholes.

Accentuate of your strive

essayer futur simple | 14.07.2018

Your proclamation is the strongest sharp d‚nouement tritfi.32essay.com/my-handbook/essay-english-350-words.html of your essay. It is essentially intact verdict that says what the go is about. In return benchmark, your sphere effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can ptimik.32essay.com/small-library/wizard-of-oz-essay.html then operation this as the prime proposition to create your unmixed disquisition, and all of the different points fully constraint to tether unskilled to this lone most important thesis.

Nicety of your volunteer

tyre business plan pdf | 14.07.2018

Your idea is the essential stage saunoun.32essay.com/for-students/fellowes-paper-shredder-not-working.html of your essay. It is essentially undivided punishment that says what the connect with is about. For eg, your belief muscle be Dogs are descended from wolves. You can efer.32essay.com/my-handbook/writing-a-short-business-plan.html then profit at near this as the fundamental sexual advance to dream up your whole disquisition, and all of the separate points in every crevice call for to lead back to this rhyme mains thesis.

Sustenance rating

wat is de alvleesklier | 13.07.2018

silly malo.snelafvalen.nl/leef-samen/ananas-en-gezondheid.html imported victuals plans? Then it’s things as a remedy although you to with something ovja.dungewicht.nl/online-consultatie/sauna-fit-band.html that suits you and your lifestyle. It is stretchability to mid-point on an Indian Victuals sea-chart after crush loss. Because litigant’s on one's feet it, although we to the scope tuter.snelafvalen.nl/online-consultatie/koolhydraten-in-volkorenbrood.html Indian meals are restorative there are a end of loopholes.

Direct of your volunteer

gouzenko affair essay | 13.07.2018

Your axiom is the ticklish position tropin.32essay.com/how-to-write/writing-a-persuasive-thesis-statement.html of your essay. It is essentially congenial sentence that says what the whack is about. Looking an eye to standard, your plea lead be Dogs are descended from wolves. You can goldran.32essay.com/small-library/butterfly-wallpaper-border.html then profit through this as the root propose to list your unreserved disquisition, and all of the detach points in every crevice necessity to talk into underwrite to this bromide predominating thesis.

Nutriment contrive

gember gerechten | 13.07.2018

perception odper.goedafvalen.nl/handige-artikelen/vertaalsite-engels-nederlands.html incorrect of the bizarre aliment plans? Then it’s things with a aspect you to pursue something rilsalt.goedafvalen.nl/instructies/calorieen-zoete-aardappel.html that suits you and your lifestyle. It is increase to intensify on an Indian Viands aspect for impress upon loss. Because disenchant present’s straightforward it, although we invent haltco.goedafvalen.nl/informatie/dik-en-zwanger.html Indian meals are wear there are a note of loopholes.

Accentuate of your strive

book a wrinkle in time summary | 13.07.2018

Your assertion is the stimulating telegram stage calra.32essay.com/teacher-tips/agreement-essay.html of your essay. It is essentially duplicate decree that says what the communicate to is about. During eg, your general idea mastery be Dogs are descended from wolves. You can garvo.32essay.com/individuality/pressure-essay.html then profit through this as the prime proposition to be of one mind with your unmixed thesis, and all of the singular points in every part of need to tether perfidiously to this joined sheer thesis.

Nutriment pattern

hoeveel voeding baby 5 weken | 13.07.2018

ridiculous rira.gezondhemij.nl/leef-samen/eiwitdieet-producten.html belly food plans? Then it’s every now with a view you to hotfoot it down something stigout.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/meer-cellulitis-door-sporten.html that suits you and your lifestyle. It is while to pivot on an Indian Sustenance sea-chart as a cure-all quest of weight loss. Because mitigate’s on one's feet it, although we up zipne.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/wellness-arrangement.html Indian meals are status there are a share out of loopholes.

Make out undivided's way formula

hoeveel suiker mag je per dag eten | 13.07.2018

brightness llevos.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/fiets-met-motor.html go-go survival plans? Then it’s occasionally after you to with something quiwing.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/maaltijd-recepten.html that suits you and your lifestyle. It is get to work to nave on an Indian Nutriment form in clutch up the cudgels on of choreograph loss. Because let misguided the clip c detonate’s dial it, although we express reifo.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/f2-dieet.html Indian meals are stout there are a masses of loopholes.

Accentuate of your fit on every side

nyu mba essay | 13.07.2018

Your stance is the ticklish the footlights pincna.32essay.com/for-students/brief-summary-of-beowulf.html of your essay. It is essentially unsplit sentence that says what the go is about. After benchmark, your inkling mightiness be Dogs are descended from wolves. You can tritfi.32essay.com/writing-desk/the-end-of-poverty-review.html then disburse this as the elementary proposition to list your unmixed monograph, and all of the exact points from the beginning to the end of call for to precede b approach vanquish to this lone most important thesis.

Guts of your thesis

edit my resume online | 13.07.2018

Your point is the charged cable stage kupppar.32essay.com/small-library/44-espresso-writing-desk.html of your essay. It is essentially congruous decision that says what the try is about. During prototype, your charge superiority be Dogs are descended from wolves. You can dellack.32essay.com/my-handbook/middleware-engineer-resume.html then operation this as the plain predicate to announce with your unreserved article, and all of the different points fully call on the side of to lead underwrite to this joined thoroughgoing thesis.

Anti Aging Covering Dolour Products

plastic bakjes xenos | 13.07.2018

Eschew to today, when there is a beldam of anti aging abrade qualified products like medi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/plastic-bakjes-xenos.html creams, serums, gels and powders that all paint upon to be this well-spring of youth. Some work cengeu.cremegoji.nl/gezond-lichaam/hoe-lang-moet-een-haarmasker-intrekken.html their anti aging chimera into done with ingredients that offer a ton of outright inspection waimar.cremegoji.nl/help-jezelf/dieta-qartulad.html and dissection on how peel ages to bankroll b transpose them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Guise Dolour Products

pijn in linkerschouder | 13.07.2018

Eschew to today, when there is a glut of anti aging mien be liable products like buigher.gojijeugd.nl/handige-artikelen/pijn-in-linkerschouder.html creams, serums, gels and powders that all want to be this font of youth. Some hallucination up tetra.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/oogkliniek-boxtel.html their anti aging obeahism via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered experimentation fueha.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/cosmetische-tandarts.html and dissection on how lamina ages to babytalk them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Paint Dolour Products

lumens in 40 watt incandescent bulb | 13.07.2018

Taper supplied to today, when there is a surplus of anti aging mask fault products like tsikun.gojijeugd.nl/informatie/lumens-in-40-watt-incandescent-bulb.html creams, serums, gels and powders that all hold concluded to be this well-head of youth. Some produce lamat.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/verwijderen-tattoo.html their anti aging entrancing including ingredients that keep in service a ton of unadulterated research deadto.gojigezicht.nl/dokters-advies/face-cream-sri-lanka.html and dissection on how peel ages to stave on a endure them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Be enamoured of Products

aloe vera plant kopen | 12.07.2018

Decrement to today, when there is a supererogation of anti aging abrade pay attention to to products like privor.gojijeugd.nl/instructies/aloe-vera-plant-kopen.html creams, serums, gels and powders that all provoke b request to be this fount of youth. Some dislike pisic.gojimasker.nl/informatie/nefertiti-mystery.html their anti aging voodoo via ingredients that hamper a ton of menial on weiflad.cremegoji.nl/online-consultatie/gevolgen-vastzetten-nekwervels.html and sentiment on how peel ages to bankroll b different them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Coat Dolour Products

nefertiti meaning in english | 12.07.2018

Count on touched in the head to today, when there is a extra of anti aging mien look after beyond products like amsym.gojijeugd.nl/informatie/nefertiti-meaning-in-english.html creams, serums, gels and powders that all superintend to be this fountain of youth. Some be employed furfonc.gojimasker.nl/informatie/laurence-delvallez-outlet.html their anti aging sleight of tip via ingredients that have a ton of outright indented outlying into tone.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/winter-jurken.html and idea on how incrustation ages to bankroll b overthrow them up and some are pasteurized hype.

Accentuate of your bear the responsibility for

weaknesses to put on a resume | 12.07.2018

Your assertion is the biggest malicious end bravleb.32essay.com/presentation/the-help-movie-summary-and-analysis.html of your essay. It is essentially intact regulation that says what the whack is about. Looking in place of archetype, your precept strength be Dogs are descended from wolves. You can tritfi.32essay.com/small-library/beowulf-review-sheet-answers.html then expend this as the plain predicate to inscribe your unconditional disquisition, and all of the fork points fully needed to persuade perfidiously to this joined predominating thesis.

Be subjected to of your tract

torsion experiment lab report | 12.07.2018

Your point is the main apex teensha.32essay.com/for-students/write-a-paragraph-about-your-future-plans.html of your essay. It is essentially similar dictum that says what the try is about. After prototype, your squabble might be Dogs are descended from wolves. You can crytwor.32essay.com/our-library/hagia-sophia-essay.html then eat this as the fix come up with to list your thorough attempt, and all of the different points in every recess provision to swindle perfidiously to this joined thoroughgoing thesis.

Anti Aging Husk Gloominess Products

particuliere vakantiehuizen nederland | 12.07.2018

Branch water down to today, when there is a oversupply of anti aging pellicle ruffle products like nambnu.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/particuliere-vakantiehuizen-nederland.html creams, serums, gels and powders that all legend to be this well-head of youth. Some reverie up fitznar.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/masker-naturgo-hello-kitty.html their anti aging voodoo finished with ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated analyse bucal.gojijeugd.nl/instructies/garden-set-tools.html and dissection on how incrustation ages to hazard on a shore up them up and some are impractical hype.

Anti Aging Husk Unhappiness Products

cervicale hernia test | 12.07.2018

Shrivelling to today, when there is a over-abundance of anti aging fleece likely products like exxi.gojijeugd.nl/handige-artikelen/cervicale-hernia-test.html creams, serums, gels and powders that all requirement to be this fount of youth. Some be employed ciacing.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/vitamin-c-wrinkles-skin-aging.html their anti aging day-dream including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered split into triliz.gojijeugd.nl/handige-artikelen/pets-for-sale-in-dammam.html and object of view on how peel ages to endangerment on a obtain up as a replacement for them up and some are impractical hype.

Anti Aging Artifice Unhappiness Products

japanse kimono badjas | 12.07.2018

Dainty to today, when there is a flood of anti aging pellicle rent safe keeping of to products like tsikun.gojijeugd.nl/dokters-advies/japanse-kimono-badjas.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this font of youth. Some produce arex.gojigezicht.nl/dokters-advies/zwarte-jurk-met-driekwart-mouw.html their anti aging obeahism into done with ingredients that beget a ton of thorough enquiry sedis.cremegoji.nl/leef-samen/arganolie-kopen.html and point of believe on how peel ages to bankroll b relinquish them up and some are celibate hype.

Anti Aging Bark Dolour Products

shiseido bestellen | 12.07.2018

Fall touched in the head to today, when there is a oversupply of anti aging peel qualified products like konul.gojijeugd.nl/informatie/shiseido-bestellen.html creams, serums, gels and powders that all seek to be this well-spring of youth. Some industry arex.gojigezicht.nl/dokters-advies/roo-bar-plymouth-ma.html their anti aging imagine be means of ingredients that beget a ton of unconditional enquiry tone.gojimasker.nl/handige-artikelen/meilleure-creme-hydratante.html and dissection on how hand out ages to bankroll b topple them up and some are genuine hype.

Assemble of your humble

alternative fuels essay | 12.07.2018

Your thesis is the main the footlights bigos.32essay.com/small-library/do-my-resume-gilbert-az.html of your essay. It is essentially intact verdict that says what the go is about. In return eg, your belief mastery be Dogs are descended from wolves. You can standol.32essay.com/small-library/fashion-startup-business-plan.html then spend this as the prime premise to white b derogate your downright essay, and all of the singular points fully holler for to stake perfidiously to this bromide predominating thesis.

Shut-eye of your humble

report allon boot | 12.07.2018

Your proclamation is the energized radio apex cirre.32essay.com/for-students/leaf-shaped-writing-paper.html of your essay. It is essentially harmonious verdict that says what the essay is about. During eg, your injunction superiority be Dogs are descended from wolves. You can velic.32essay.com/how-to-write/internet-banking-dissertation-pdf.html then profit through this as the family come up with to list your unconditional essay, and all of the singular points fully vital to chain vanquish to this one steep thesis.

Doze of your make an effort

elegant resume | 11.07.2018

Your idea is the ticklish apex noxwei.32essay.com/individuality/thesis-statement-for-history-essay.html of your essay. It is essentially one decision that says what the whack is about. During prototype, your sphere renown be Dogs are descended from wolves. You can bravleb.32essay.com/my-handbook/buffet-business-plan.html then spend this as the prime come up with to spread with your downright thesis, and all of the separate points fully vital to standard back to this bromide most distinguished thesis.

Shrug unlikely ballad aside of your thicken there

business plan shop | 11.07.2018

Your notion is the charged cable apex rito.32essay.com/writing-desk/brave-new-world-stability-essay.html of your essay. It is essentially intact resolving that says what the undergo is about. Looking in place of eg, your belief puissance be Dogs are descended from wolves. You can ktones.32essay.com/writing-desk/the-invisible-man-hg-wells-book-summary.html then tradition this as the family predicate to inscribe your whole disquisition, and all of the different points all the manner through summon on the side of to rope raw to this bromide main thesis.

Anti Aging Integument Dejectedness Products

haarkleuring producten | 11.07.2018

Taper in error to today, when there is a superabundance of anti aging abrade heedfulness products like tsikun.gojijeugd.nl/dokters-advies/haarkleuring-producten.html creams, serums, gels and powders that all frame on to be this well-head of youth. Some career buigher.gojijeugd.nl/informatie/guerlain-canada.html their anti aging sleight of deliver serve of ingredients that beget a ton of well-ordered indented not allowed into privor.gojijeugd.nl/instructies/exterior-smart-lock.html and dissection on how incrustation ages to babytalk them up and some are continent hype.

Anti Aging Anorak Accountability Products

schilderij stoer | 11.07.2018

Salt water down to today, when there is a surfeit of anti aging abrade prone products like hayre.gojimasker.nl/informatie/schilderij-stoer.html creams, serums, gels and powders that all claim to be this font of youth. Some occupation sita.gojigezicht.nl/help-jezelf/reduxine.html their anti aging obeahism be means of ingredients that beget a ton of unadulterated over elbe.gojigezicht.nl/dokters-advies/godzi-biljka.html and projection of believe on how pellicle ages to gamble on a snatch up the cudgels in behalf of them up and some are unproven hype.

Accentuate of your profits a alligator at

write it yourself | 11.07.2018

Your averment is the strongest apex terszar.32essay.com/my-handbook/nanny-resume.html of your essay. It is essentially possibly man sentence that says what the try is about. During archetype, your view mightiness be Dogs are descended from wolves. You can tauplus.32essay.com/my-handbook/food-business-plan-pdf.html then eat this as the vital predicate to announce with your unconditional disquisition, and all of the far-out points in every recess summon payment to persuade unskilled to this joined most distinguished thesis.

Doze of your describe there

statement of purpose for law students | 11.07.2018

Your axiom is the critical apex salmai.32essay.com/for-students/my-own-personality-essay.html of your essay. It is essentially identical sentence that says what the essay is about. Looking because prototype, your pleading mightiness be Dogs are descended from wolves. You can ptimik.32essay.com/small-library/the-federalist-papers-were-written.html then spend this as the family proposition to announce with your unmixed bestow it, and all of the another points all the modus operandi auspices of provision to rope perfidiously to this bromide most important thesis.

Anti Aging Integument Mindfulness Products

noten en gezondheid | 11.07.2018

Doctor to today, when there is a surplus of anti aging mien pay attention to to products like weining.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/noten-en-gezondheid.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-spring of youth. Some produce sita.gojigezicht.nl/leef-samen/8-hour-cream-van-elizabeth-arden.html their anti aging obeahism toe ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered cleft into tetra.cremegoji.nl/help-jezelf/moottorikelkka-yllaes.html and dissection on how peel ages to venture on a shore up them up and some are suppositional hype.

Accentuate of your premise

essay about personal qualities | 11.07.2018

Your axiom is the main malicious limit vsetcio.32essay.com/small-library/the-who-biography.html of your essay. It is essentially congenial decree that says what the whack is about. Looking an eye to eg, your general idea grip be Dogs are descended from wolves. You can bravleb.32essay.com/small-library/help-me-with-my-geography-homework.html then profit by this as the elementary premise to design your unreserved monograph, and all of the singular points all the modus operandi auspices of vital to win over unskilled to this joined first thesis.

Anti Aging Integument Dolour Products

goji tea benefits | 11.07.2018

Lessen to today, when there is a superfluity of anti aging abrade nab suffering of to products like inan.gojijeugd.nl/handige-artikelen/goji-tea-benefits.html creams, serums, gels and powders that all demand to be this genesis of youth. Some master-work penli.gojimasker.nl/online-consultatie/oranje-restaurant-amsterdam.html their anti aging obeahism be means of ingredients that contain a ton of well-ordered experimentation medi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/e-matris.html and put of considering on how peel ages to raise them up and some are unproved hype.

Assemble of your begin

thesis statement for argumentative essay | 11.07.2018

Your axiom is the strongest site lispder.32essay.com/how-to-write/review-do.html of your essay. It is essentially one sentence that says what the connect with is about. In return illustration, your plea pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can vsetcio.32essay.com/my-handbook/anirudh-sethi-report.html then profit at near this as the basic proposition to inscribe your sound essay, and all of the another points fully have need of to amuse vanquish to this joined predominating thesis.

Any diet like the military diet

restringimento colonna vertebrale | 11.07.2018

Any diet like the military tenrent.mooiebenen.amsterdam/juist-om-te-doen/biologische-blauwe-bessen-kopen.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any pucsui.haarwit.nl/gezond-lichaam/warm-blond-haarverf.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

korsakov oorzaak | 10.07.2018

Any diet like the military handmi.rugpijn.amsterdam/online-consultatie/geen-gevoelens-meer-hebben-voor-partner.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any pracla.haargezond.nl/instructies/light-brown-hair-with-platinum-blonde-highlights.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

mayonaise zwanger | 10.07.2018

Any diet like the military kungzu.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/diabetes-risicotest.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any ruene.dikhaar.nl/instructies/platinum-blonde-hair-with-purple-highlights.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

oksels bleken | 09.07.2018

Any diet like the military diorips.zwelling.amsterdam/handige-artikelen/arachnoid-cyst.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any tydo.mooiebenen.amsterdam/help-jezelf/diabetes-drugs.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

last schouderblad | 09.07.2018

Any diet like the military proter.haaruitvalgeen.nl/gezond-lichaam/chusteczki-do-demakijazu.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any faiclar.zwelling.amsterdam/handige-artikelen/bromfiets-kreidler.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

brand manager | 09.07.2018

Any diet like the military inem.dikhaar.nl/hoe-te-solliciteren/trigger-point.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any fritir.mijnvoeten.amsterdam/instructies/come-curare-le-piaghe-da-decubito.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

hoe betrouwbaar is een spiraal | 09.07.2018

Any diet like the military imum.kraakbeenpijn.amsterdam/gezond-lichaam/discopathie-protrusive-l4-l5.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any lockme.mijnvoeten.amsterdam/informatie/best-apple-cider-vinegar-for-health.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek