Exkluzivní rozhovor s poslancem a předsedou hospodářské komise ruské Dumy Jevgenijem Fjodorovem

Exkluzivní rozhovor s poslancem a předsedou hospodářské komise ruské Dumy Jevgenijem Fjodorovem

Na téma kdo cenzuruje Putina, studená okupace Ruska, státní suverenita.

 

Politrash.ru: Důvod, kvůli kterému mám zájem udělat s vámi rozhovor je vaše velké, dvouhodinové vystoupení, které dosáhlo v blogosféře velkého ohlasu...

Jevgenij Fjodorov: Přitom, nic nového jsem v něm neřekl

P: Ale přesto, blogeři obrátili pozornost na to, že tam bylo mnoho z mého pohledu a z pohledu mnoha dalších lidí, dostatečně neobvyklých výroků. Já jsem poté shlédl ještě několik vašich vystoupení, vystoupení v MGU a další...

F: Je jich tam kolem dvou set, takže sledovat lze celý den

P: Ano. Vyvstalo u mě několik otázek. Hned řeknu, že finanční část nechám bokem, protože na to nejsem odborník. Mí známí, kteří studovali vaše návrhy spojené s centrální bankou obecně říkají, že tam jsou skutečně rozumné kroky, a já jsem nakloněn jim věřit. Mají sice drobné výhrady, ale jako celek vaši iniciativu podporují...

F: Putin o tom mluvil i v Poslání.

P: Ano, všiml jsem si, že fakticky vaši myšlenku podpořil

F: To je obecná myšlenka, ne jen má.

P: Ale vy za ní lobujete osobně.

F: Já lobuju jen za jednu jedinou věc - suverenitu. Vše ostatní jsou důsledky.

P: Přejděme ke konkrétním bodům. Prohlásil jste že, Putin u nás fakticky podléhá cenzuře na federálních televizních kanálech a celá ruská federální televize se nachází v rukou Američanů a nepřátelů Ruska.

F: Ano

P: U nás prakticky všechny federální TV kanály patří státu nebo velkým firmám typu Gazprom. A v souladu s tím, ředitelé jsou jmenováni v podstatě V. Putinem, pokud se například podíváme na Dobrodějeva, Kulistikova...

F: Aha

P: Tak jak se může dít, že lidé, jmenovaní Putinem, lidé, jmenovaní řediteli federálních kanálů cenzurují samotného prezidenta země a kdo to tedy nařizuje? To mi obecně není vůbec jasné - kdo tedy cenzuruje Putina?

F: Podívejme se na to blíže. Tam bylo dlouhé interview a všechny věci jsou v něm propojeny, protože tady hovoříme o systému. Například, uvedl jsem tam jako příklad Kalinina (prezident SSSR v 30. letech, pozn. p.)

P: Ano, vzpomínám si.

F: Kalinin, včetně jeho rodiny, se dostal pod určité tlaky a byl cílem represí. Ty realizovali jeho přímí podřízení, protože on byl statusem "prezident Sovětského svazu"...

P: Nu.. ano.

F: A i přesto, oni to dělali. To znamená, připouštíte, že osoba, která je prezidentem - ve vztahu k ní se mohou provádět jeho formálními - podtrhuji, formálními podřízenými - akce, navzdory její vůli. Těžko si Kalinin přál, aby byl cílem represí, aby byla cílem jeho rodina. Ano?

P: To znamená, vy předpokládáte, že Dobrodějev a Kulistikov jsou řekněme pouze formálními podřízenými Putina a fakticky je na ty posty neurčoval on?

F: To je očividné. Uvedu vám jiný příklad, pro ilustraci situace. Vezměte si vztahy Polska a Sovětského svazu. V Polsku byly různé posty, činitelé, byla to nezávislá země, ale nikdo si nemyslel a nemyslí, že ta nezávislá země prováděla nezávislou politiku, odlišnou od politiky Sovětského svazu. A navíc, pokud se podívat dovnitř systému, to všechna infrasktruktura nezávislého státu Polsko byla podřízena sousednímu státu zosobněnému zahraničním oddělením CK.

P: To znamená, Putin ty lidi jmenoval pod tlakem nějakých vnějších sil?

F: Ne tak úplně. Ve skutečnosti on, jako garant Ústavy, je jmenoval díky ustanovenému mechanismu umísťování kádrů. A v systému jmenování kádrů hraje V. Putin roli kontroly a rovnováhy. Co je to taková "role kontroly a rovnováhy (protiváh)"? (“система сдержек и противовесов”). To je když kádry nejmenuje první osoba, ale řekněme nějaké klany, a ona jen udržuje rovnováhu mezi klany. To je principiálně rozdílný model řízení, a protože se teď ptáte, řeknu vám, že řekněme prezident Německa plní tutéž roli - jmenoval tam taky ředitele státních sdělovacích prostředků, a ty ho před několika měsíci s chutí "odstřelily". To znamená, je to obyčejný evropský, německý model, systém vztahů. Jestli mluvit rusky, pak - prezident Ruské federace je garant Ústavy, což obecně všichni říkají, a to znamená, že je "politický notář".

Notář - to je člověk, který nemůže odmítnout službu, pokud uchazeč dodal potřebný souhrn dokumentů. Zde je to to samé. V systému vztahů on podepisuje papíry, ale to neznamená, že to jsou jeho lidé. To jsou dvě různé věci.

P: Takže oni nejsou členy jeho týmu?

F: Nejsou. Kromě toho, pokud se podíváme na instituce, uvidíme.. například, instituce byznysu - celý byznys je v zahraniční jurisdikci. Z úhlu pohledu státu je samostatným systémem, a řešení, která bude navrhovat Putinovi, budou navrhovány na bázi mezinárodního systému vztahů.

P: Na to téma mám otázky zvlášť.

F: To jsou spojené věci. To stejné se týká i všeho ostatního: vlády, konkrétních úřadů, politického systému... Nyní se mě ptáte, tak vám řeknu - tak je to zařízeno všude a vždy. Pokud zobecnit, co se týká první části dotazu, systém, kdy garant Ústavy podepisuje papíry, které připravili jiní, to je standartní systém, který existuje prakticky ve všech státech.

P: To je fakt, jako člověk se skušeností z administrativy to mohu potvrdit.

F: A proč předpokládáte, že ve vztahu ke Kulistikovi pracuje něco jinak? Ta samá situace!

P: Jednoduše předpokládám, že Vladimir Putin provádí dostatečně samostatnou politiku. Řeknu to tak, na podobné posty on sám, osobně, dívá se na člověka, kterého jmenuje a při jmenování k němu zažívá osobní důvěru.

F: Vidíte, sám to říkáte, dívá se! To jest, dají mu člověka, a on se na něj dívá.

P: Doporučují mu jemu blízcí lidé, například Zubkov.

F: Ne. Rovnováha sil. On nemá vůbec... no kromě Cholmanského, není jedno jediné jmenování vně systému. A Cholmanský - to je zvláštní historie, a řekněme, konkrétní výjimka. Všechny kádry, jak u Kalinina, tak u všech prezidentů všech zemí, jsou dodávaní systémem. A systém je pod kontrolou Američanů. Z úhlu pohledu strategického a globálního řízení. V souladu s tím, všechny kádry prochází jejich kontrolou.

P: úpřímně řečeno, pracoval jsem v systému a neviděl tam tuto kontrolu Američanů, ale může být nějaká globální, na mentální úrovni...

F: Ona je v pravidlech. Američané se soustředili, podobně jako SSSR v Polsku, na tři hlavní centra. První - pravidla, to jest, strategie. Druhé - informace. A propaganda, protože Polsko nemělo právo na svou propagandu - ta byla sovětská uvnitř Polska. Strategie, propaganda, a informace, která je s tím svázána. Tři směry, na které se soustředí Spojené státy. Zajímají instituce spojené s těmito směry - proto i ministerstvo školství. A ministerstvo dopravy je nezajímá, podobně jako Sovětský svaz nezajímalo polské ministerstvo dopravy.

P: Řekl jste, že ve vládě je nepřátel kolem 80 procent, a z nich je přímých amerických agentů 5 lidí. Nemohl byste konkrétně vyjmenovat, o kom je v daném případě řeč? Například ministerstvo školství. Máte na mysli ministra Livanova. To je jeden, kdo další?

F: Začal jste z analytické otázky, a skončil jste u nějaké takové veřejné, což?

P: No, zajímá mě to...

F: Tomu rozumím, ale já nejsem tajná služba. Každý má svůj typ přístupu. Já - analytický. Politický a analytický. Pokud bych byl pracovník služeb, odposlouchával bych telefony, srovnával informace...

P: Můžete říct o koho se jedná, "podle vašeho názoru"?...

F: Počkejte, .. srovnával informace a nazýval jména. Tak to funguje. Mechanizmus. Na úrovni speciálních služeb vám dají jména. Jsem přesvědčen, že naše služby se tím zabývají, jen jim nikdo nenaslouchá - nikdo je nepotřebuje, oni o tom mnohokrát hovořili, ještě za časů SSSR. Když KGB říkalo: "Tamten je agent USA". A Gorbačov jim zakázal tu informaci šířit a to je dnes veřejně známo, tak ten systém pracuje. My dnes můžeme hovořit jen na úrovni analytiky, já nejsem výzvědná služba, nemám odposlechy. To znamená, můžu mluvit jen o analytické komponentě. Vidíme, že veřejně o své podpoře Američanů mluvil Livanov, Goloděc, no jsou ještě nějací ministři, kteří jsou označeni v materiálech administrativy USA (Wikileaks) jako jejich opěrné body v Rusku. Nebudu nazývat jména, ale všude to najdete. To znamená, takoví lidé jsou, že je umístili na jejich posty i přímo Američané o tom se také ví, nikdo to dvakrát neskrývá. Co se týká podstaty, pokud se podíváme na analytický aparát libovolného ministerstva, zde konkrétně - ministerstva školství. Co zajímalo Sovětský svaz v Polsku? Ministerstvo školství, vše, co je spojeno s informací, se vzděláním, vše, co je svázáno s ekonomikou... podobně nyní zde - centrální banka je pod kontrolou USA, ministerstvo školství - pod kontrolou Američanů, protože to potřebují pro své cíle, kontrolu situace vztahů Rusko-USA jako vztahu okupant-poražený, jako dobyvatel-poražený - oni potřebují ty nástroje, proto na ně i zaměřují pozornost. Mohli by vzít pod kontrolu všechna ministerstva, ale pro to je třeba mnohem více prostředů a je to jednoduše i technicky složitější.

P: V tom případě na vás mám otázku. Jak se stavíte k programu privatizace, který nyní připravuje vláda?

F: Dívám se na otázku v jiné rovině. Vše, co se v Rusku privatizuje, automaticky odchází pod zahraniční jurisdikci. To znamená, je to forma platby daně.

P: To znamená, negativně?

F: Ne, to jsem neřekl. Je to forma platby daně. Ale vláda i obecně systém státního řízení - oni jsou taky podřízení USA, jak jsme o tom právě hovořili. To znamená, z tohoto úhlu pohledu - tak i tak je špatně. Rozumíme si? Dobře bude, když Rusko provede nacionalizaci (znárodnění), v tom smyslu slova, v kterém ona existuje v ruském jazyku, a ne tak, jak nám to vnutili. Nacionalizace - to není "zestátnění"...

P: Chápu - je to převod pod ruskou jurisdikci.

F: Ano, to, o čem Putin hovořil ve svém projevu.

P: Já to v tomto případě naprosto podporuji, tzn. nějakou anti-offshore kampaň Rusko bezúslovně potřebuje.

F: Ne jen anti-offshore, ale týkající se vší zahraniční elity, to znamená, z úhlu pohledu politiky. Pokud mluvíme o privatizaci, jsem stoprocentní stoupenec soukromého vlastnictví. Protože ono je efektivnější a já jako ekonom to chápu. Ale privatizace v Rusku - to není moje oblast. Privatizace v Rusku nemá na nic vliv, protože pokud převedeme ekonomiku v národní jurisdikci, pak dokonce pokud bychom nějaký podnik dali cizincům, a u nás jsou všeobecně podniky v cizích rukou, to jest, soukromý byznys je nyní zahraniční, oni se stejně nakonec vrátí do Ruska. V procesu mechanismů, založených v Poslání (projevu) Putina.

P: Vy jste nejspíše pochopili moji narážku - měl jsem na mysli, že za program privatizace u nás odpovídá Arkadij Dvorkovič, bratr vašeho kolegy v nové straně...

F: Ne v nové straně, ale v národně osvobozeneckém hnutí...

P: Dobře, nazvěme to tak.

F: U nás je mezi spojenci i Putin Vladimir Vladimirovič...

P: Dobře, a tady mě zaujalo, jak se k tomu stavíte a jestli vy osobně řadíte například Arkadij Dvorkovič k oněm "nepřátelským silám" ve státním aparátu, které nás vedou...

F: Já k nepřátelským silám neřadím, protože jsem právník, mluvím o reálných lidech. Reální lidé jsou takoví, že dokonce i když pracují, řekněme, poslanci Dumy na Američany, přijímají zákony po požadavkům z USA (mechanismus je podrobně popsán ve Wikileaks), to neznamená, že.. řeknu to tak - na okupovaném území to jinak být nemůže. To neznamená že bychom měli vzít a všechny, kteří spolupracovali s okupanty, vyvést ze země - tehdy bychom ztratili půl země. To není cesta. Proto my mluvíme jen o těch lidech, kteří nejen že spolupracují pasivně, ale veřejně prohlašují svou pozici: "Kašlu na Rusko, veřejně prohlašuji, že jsem agentem Spojených států a na vás, tuzemce, já kašlu, a když tady s prací skočím, vezmu děti a rodinu a odjedu do USA, dostanu tam prebendy a podporu, ochranu i vše ostatní..." To je poněkud jiné zabarvení vztahů.

P: No, nakolik mně neklame paměť, nikdo z našich ministrů něco takového neřekl, včetně Livanova, Goloděce. Oni taková slova nepoužili.

F: Máte pravdu. Oni jen otevřeně řekli: "Nám nevyhovuje politika Putina"...

P: Oni otevřeně kritizovali zákon, spojený se zákazem adopce ruských sirotků Američany, ale ten zákon kritizoval například i Lavrov, kterého je složité obvinit v tom, že realizuje nějakou okupační politiku.

F: Vy se trochu, jak bych to řekl, dostáváte stranou od zdravého smyslu reálných vztahů mezi lidmi. Reálné vztahy jsou takové, že na okupovaném uzemí jsou všichni pod okupanty. To jest není to tak, že řekněme v Polsku se v sovětské epoše objevili lidé, kteří byli veřejně "pro" a "proti" SSSR. To v principu nemohlo být. Tam byli všichni "pro", chápete, což? Jen někteří doma skřípěli zuby. A někteří to nedělali, ale jak se říká, prodávali svou vlast s radostí, a Livanov se řadí k těmto, od zrazuje svou vlast s radostí, stejně tak jako Goloděc. Já se dívám na výroky Livanova a Goloděce...

P: A Lavrov ne?

F: Lavrov je mezinárodní činitel a má svá pravidla v systému vzájemných vztahů.

P: Dobře.

F: Chápete, co mám na mysli, což?

P: Ano, pochopil jsem, kudy vedete linii. Pojďme se podívat obecně na ten zákon, zákon Dimy Jakovleva. Vy jste řekl, že to není odpověď na "zákon Magnitského" v USA. Já jsem speciálně prošel ten text, a dokonce jsem ho pro všechny případy přinesl s sebou. A z něj vyplývá, v principu, že je to nějaký druh zrcadlové odpovědi.

F: Ukažte, kde to podle vás vyplývá...

P: I hned ze začátku. Vidíme, že tam v preambuli není, že je to odpověď na "zákon Magnitského", ale dále vidíme, že tam je zákaz vstupu (na území RF). V principu je tam mnoho zrcadlových opatření ve vztahu k "zákonu Magnitského". Já vím, že "zákon Magnitského" je velmi obšírná věc, neohraničená lidmi, kteří měli něco společného se smrtí samotného Magnitského. To je mi známo.

F: Vidíte, a to není známo všem našim hlavním kanálům: "Prvému", "Rossii", NTV. Není to známo žurnalistům, ačkoliv je mezi nimi mnoho znalců angličtiny. To znamená, že oni nepodléhají ruské jurisdikci, z úhlu pohledu jejich informační politiky. Provádí koordinovanou politiku cizího státu.

P: Z mého pohledu, zde jde spíš o neprofesionalizmus, než o řízení ze zahraničí.

F: Podívejte, proč si myslíte, že obrovský kolektiv "Prvního" nebo NTV, nebo "Rossie", tisíce lidí, jsou menší profesionálové, než vy?

P: Řeknu to tak, setkal jsem se s případy, které mi dovolují si to myslet.

F: Vy jste jeden a oni - systém, v kterém jsou: právníci, experti na mezinárodní politiku, korespondenti, to znamená, jeden člověk se může mýlit, tisíc lidí zároveň se zmýlí těžko. A oni všichni nedosahují vašeho profesionalizmu?

P: Ne, jistě. Na některých kanálech uváděli, že v zákonu Magnitského je rozšířený výklad těch, kdo jím může být ovlivněn.

F: Ano, potom, když už nebylo možné se o tom nezmínit. Teprve tehdy se začali zmiňovat. To jest, neotevřít internet a nepodívat se na dostupný text zákona Spojených států, předtím než o něm v relaci deset minut mluvili, vy to považujete za nedostatečný profesionalizmus, když tam dokonce mají korespondenty přímo ve Státech?

P: Vy jste toho názoru, že to byla cílená cenzura?

F: Očividná věc! Nebo když NTV uvede 5-ti minutové informační video, ukazujíc prohlášení ministerstva zahraničí, kde je vše napsáno na obrazovce, ale moderátor mluví věci v rozporu s tím, co vy vidíte na obrazovce. Vy si myslíte, že nepodívat se, co je napsáno na tom papíře, který snímají, je neprofesionalizmus?

P: Občas se něco nepovede.

F: Takové věci se stávají tehdy, když dají příkaz USA a jejich systém řízení ruských TV kanálů. Stejné věci se děly v polské televizi, když dávali pokyn odpovídající orgány. Vše je to systémová záležitost. Protože ten systém je takový, že to nejsou hlupáci, a je to práce. Pracovníci, u kterých kariéry, osudy, příjmy závisí na tom, kdo dává práci, nebo na manipulátoru, který se nachází v USA. Proto, to nejsou chyby nebo neprofesionalizmus. Mimochodem, my jsme o půl roku dříve vysvětlovali, co je to "zákon Magnitského", tam kde nám dali prostor. Dělají, že to nečetli, protože to číst nemají za potřebí. Ne ne, přečetli a vědomě lhali.

P: Přejděme k zákonu.

F: Jasné je, že "zákon Magnitského" je jedním z bodů přímého narušení svobod občana Ruské federace, a konkrétně, práva na soukromé vlastnictví.

P: S tím výkladem souhlasím.

F: Proto, my jsme v tentýž den přijali zákon o zákazu majektu za hranicemi státních činitelů a úředníků. Důležité je, že to je odpověď na "zákon Magnitského" v čisté formě, aby Spojené státy nemohly manipulovat ruskými představiteli. Zákon zakazující činitelům vlastnit majetek za hranicemi snižuje stupeň manipulovatelnosti, souhlasíte?

P: Bezpochyby.

F: Mám na mysli ne hodnocení, ale fakty. Je to odpověď?

P: Ano.

F: Tak zde máme odpověď. Proč tvrdit, že "zákon Dimy Jakovleva" je odpovědí?

P: On byl představován jako odpověď poslanců Dumy na "zákon Magnitského".

F: Kým konkrétně? Já jsem nic takového neříkal.

P: Sergej Železnjak, pokud se nepletu, a ti mluvčí "Jediného Ruska", kteří jsou nejčastěji vidět a slyšet.

F: Citujou toho, na koho ukáží Američané. Taková jsou pravidla manipulace informačního prostoru. Vytrhávají informace z kontextu. Někdo to možná i tak řekl, protože si to myslel. Ale změnili kontext, dali tomu formát totálního měřítka. Já si nemyslím, že je to odpověď na "zákon Magnitského", ačkoliv přijat byl ve spojení s tím zákonem. A přijat byl ve spojení z pochopitelných důvodů, my jsme se snažili dosáhnout zákazu prodeje dětí za hranice velmi dlouhou dobu.

P: A jak byla spojena historie s dětmi s odpovědí na agresivní zákon USA?

F: Vzniklo okno možností přijmout zákon, namířený proti trhu s otroky. Vznikla taková politická situace, takové okno možností, ve spojení s útokem na Ruskou federaci. To je naše tradiční ruská věc. V Rusku k reakci dochází, když jsme napadáni. Vzpomeňte si, když Putin řekl v Botlichu "Napadli nás!"? To umožnilo odmítnou Chasavjurt, který se Botlicha netýkal. Zde je to podobné. Neporazili bychom Napoleona, pokud by nedošel do Moskvy.

P: To jest, fakticky "zákon Magnitského" se stal katalyzátorem, který dovolil přijmout takový zákon?

F: Dovolil zakročit proti obchodování s otroky. Jednoduše, je systém koloniíí, ale kolonie bývají různého statusu. A degradace ruského statusu kolonie došla do toho, že jsme se dostali do bodu obchodu s otroky.

P: Dobře. Ve spojení s tím - otázka, u nás není zakázána adopce do zahraničí, ale jen do USA, proč nezakázat adopci do všech zemí ES?

F: Nepodařilo se, nestačil balans politických sil. To je také systém. Vzniká vnitřní systém spojenců. Například, my vystupujeme za plný zákaz obchodu s otroky. My jsme pětkrát ten zákaz vznesli na zasedání frakce, bezvýsledně, a zde se pro konkrétní situaci složila určitá koalice. To jest, napadli nás, došlo k šoku, tento šok zformoval dočasnou koalici za suverenitu. Koalice za suverenitu byla schopná realizovat část programu za suverenitu, spojenou s nejvýraznějšími komponentami koloniálního režimu v Rusku.

P: Vy tedy máte za to, že celá ta historie není odpovědí na "zákon Magnitského", ale je jste získali možnost, v daných politických a informačních podmínkách, přijmout dané zákony?

F: Ano, ano, ano!

P: To je mimochodem naprosto pochopitelná argumentace.

F: My jsme to dávno probírali! Kromě toho, poštěstilo se jen se Státy, ale to je pravda 70% vývozu dětí za hranice.

P: Otázka pro statistiky, vy nazýváte cifru 500 tisíc dětí, které byly vyvezeny do USA?

F: Ano.

P: Já jsem speciálně získal informace od statistiků. Od roku 2002 Američané adoptovali kolem 30 tisíc dětí, to jest s oficiální statistikou se vaše cifra neshoduje.

F: Podívejme se na ty statistiky blíže. A tady, oficiální statistika ministerstva je 60 tisíc dětí, které byly adoptovány Američany.

P: Předpokládám, že to je od roku 1991.

F: můžu vám dát materiály té statistiky. Statistika, ozvučená zplnomocněncem pro práva člověka ve státní Dumě je více než 100 tisíc dětí. Statistika 500 tisíc, do ní se dostalo to, co se do předchozí nedostalo. Za prve, 500 tisíc z okamžiku práce Rajsy Gorbačovové, někde z roku 91, a oficiální statistiky se u nás vedou od roku 1994, některé od roku 1999. Kromě toho, v 90. léta byly obecně bez statistik, nikdo se tím reálně nezabýval. Za druhé, všechny kriminální adopce jsou mimo statistiky. Například, Volgogradský soud dokázal kriminální adopce do Itálie, 1200 dětí, a tahle smutná historie ukázala práci jen jedné agentury.

P: I přesto, nezakázali jsme adopce do Itálie, to by bylo logičtější.

F: Itálie, tady ty adopce našli náhodou. Jednou chytli ženu, které vlastníma rukama vyvezla 1200 dětí. Přirozeně ty děti se do žádné statistiky nedostali. Můžete je klidně přičíst k těm 100 tisícům. Ale to není osamocený případ. Jednoduše soud náhodou, podtrhují náhodou přišel na těch 1200 dětí. Kromě toho, přidejte sem nezákonný vývoz dětí za těmi samými cíli, ale které neprošly přes proceduru soudních rozhodnutí a tak dále. Děti vyvezené pod rouškou turistických zájezdů, sportovních soustředění, to jest, to je také polokriminální komponenta prodeje dětí za hranici. V součtu těch faktorů my předpokládáme půl milionu. Je pochopitelné, že skrze statistiky prochází kolem 20 procent. Větší část statistika nezachytí.

P: Vy se stavíte kriticky k té frakci, v které sami jste. Mluvíte o tom, že v principu lidé Putina byly z Dumy vyčištěni, nazval jste cifru "více než 100" lidí.

F: A je to pravda. Pracujete v organizaci, vy jako rozumný člověk chápete, že pokud ve vaší organizaci bylo 200 schopných pracovníků, kteří táhli organizaci, pak jste se jednou probudili a zjistili jste, že polovinu z nich odstranili, a nabrali místo nich lidi z ulice. Kvalita organizace jako celku upadá.

P: Z druhé strany, tady mluvíme o Dumě, kde musí být určitá rotace kádrů.

F: Ne prostá rotace, podívejme se, kdo přišel na směnu. Pokud jste uvolnili 100 balastních lidí a místo nich vzali skvělé specialisty, kteří na druhých místech ukázali, že mají úroveň práce výše, to jest, agresivní kádrová politika, pak na sto procent vaše organizace dostane impuls. Ale tady vidíme, že to tak není! Do Dumy protlačili ne ty, kteří mají dostatečné zkušenosti z politické činnosti. Může být, že někdo z nich ty zkušenosti získá v Dumě, a možná ne.Ale za prvé, i pokud ty zkušenosti získají, trvá to kolem 5-ti let. Politická zkušenost se získává velmi složitě. My chápeme, že došlo k prudké změně kvality kádrového obsahu státní Dumy, přinejmenším. Pokud k tomu došlo, znamená to, že to někdo má za cíl. To znamená, otázka je, kdo je zadavatelem procesu snížení kvality práce Statní dumy? Dále, podívejme se blíži na kádry, které odstranili. Jeden z poslanců KPRF, Bagarjakov, byl schopen nastolit téma přijímání Dumou zákonů na zakázku USA, vyšel na tribunu a hovořil o tom, ve spojení s přijetím konkrétních zákonů. Přičemž on není specialista v té oblasti. On jednoduše vzal postavil vedle sebe naprosto očividné fakty z konkrétních zákonů, se kterými pracoval ve výboru. To ho takzvaně "dostalo". On vyšel na tribunu a řekl "A proč to tak děláme? Vždyť velvyslanec USA nám přikáže přijmout zákon, vy máte pod rukama zákon, za který hlasujete, v té verzi, jaká je třeba velvyslaneci. To není dobře, my nejsme americká Duma, ale ruská." - řekl z tribuny. Za to ho odstranili.

P: Ale stejně, k přijetí zákona, jak v minulé Dumě, tak v této, jsou třeba i hlasy frakce "Jediné Rusko". Je to tak, že Jediné Rusko hlasuje za ty zákony, které vyžaduje velvyslanec USA?

F: O tom mluvím. Skutečně, frakce "Jediné Rusko" a Duma jako celek hlasuje za ty zákony, které vyžaduje velvyslanec USA. S výjimkami případů ručního řízení, kdy se do věci neprostředně vkládá Putin a ručně nastoluje otázku. Ale on se nemůže angažovat ohledně každého zákona. Připomínám, že za den jsou u nás na pořadu dne desítky zákonů. To jest, je to řídká výjimka, proto i "režim ručního řízení". Ruční řízení se od systému odlišuje. Systém je za Američany, ruční řízení za Putina.

P: No dobře, systém. Frakci Jediné Rusko vede v současné době Vasiljev, pokud se nepletu. Vzniká situace, že Vasiljev je efektivně přímý podpřízený amerického velvyslance? Jak se to může dít?

F: Ne. Vy jednoduše neznáte mechanizmy práce Státní dumy a zákonodárného systému. A já ho znám, proto o tom mluvím. Tzn. já mluvím z osobní zkušenosti, znám detaily těch mechanismů. Skrze mne prošly stovky zákony Dumy, osobně skrze mě.

P: Vy jste už, pokud se nepletu, v Dumě několik období?

F: Od první Dumy, s přestávkou na dvě období. Tzn. čtyři období. Byl jsem předsedou komise, i zástupcem předsedy komise, a tak dále. Technologii znám dostatečně, jak to pracuje. Technologie je taková, že ty otázky se samozřejmě v Dumě neřeší. To už taky není pro nikoho tajemství, všichni specialisté to chápou, otázky se neřeší Dumou. Duma je poslední instance, která je potvrzuje. V určitém smyslu také političtí notáři.

P: Pod zdroji, kde se často zákony připravují, vy soudě po všemu máte na mysli hlavně americkou administrativu?

F: Ne. Zákony se připravují ve speciálních, najatých odděleních specialistů USA. A dělá se to dodnes. Mám na mysli důležité zákony, vše tam neřeší. Důležité zákony se píšou právě těmito lidmi. Přiřazují se granty z USA a za ty se píšou zákony, dále se ten zákon dostává v odpovídající ruské ministerstvo na stůl jako hotový. Když jsem pracoval na ministerstvu Atomu (zřejmě jaderný průmysl, p.p.), získal jsem zkušenosti práce v administrativě, Adamov vyndal z pod stolu kupku zákonů a říkal "Napsali jsme zákony, pojďme je přijmout." Přičemž jména autorů nebyla nikdy známa, jednoduše se na stole materializoval text. Aby bylo jasno, napsání zákona je velmi složitá práce, jen tak nějaký právník ho nenapíše. To jsou speciální právníci v oblasti zákonů, kterých obecně není v Rusku mnoho. Určit kdo ten zákon napsal není tak složité, nemáme velký trh. Dělo se to tímhle způsobem. Dále ministerstvo ten zákon vzalo, přikrylo nějakými penězi za které byl údajně napsán, ale reálně ty peníze byly jen krytí. Vzalo zákon, vneslo do vlády a dále už systém pracoval sám. V kořenech té procedury stojí pozice USA a to je podrobně popsáno v jejich dokumentech. To znamená, u nás jsou mechanismy v Dumě, mechanismy v administrativě a nakonec třetí strana, mechanismy na území vertikály řízení USA. Velvyslanectví připravuje text zákonů skrze příjemce grantů, kteří ty zákony konzultují s ministerstvy, dále se ty zákony potvrzují ve Washingtonu v té formě, jaká je jim třeba. Dále probíhá proces: seshora Washington ten zákon "zapouští" do Ruska, zezdola abonenti grantů podávají ten zákon skrz ministerstva. Všechny komponenty systému se protínají v Dumě ve formě přijetí daného zákona. Dále se dává prezidentu na podpis, a on ho musí podepsat, protože to je procedurální záležitost.

P: A vy dnes máte za to, že ten systém pokračuje v práci přiližně ve stejné formě?

F: Wikileaks ho podrobně popisují. On pracuje 20 let.

P: Ve Wikileaks jsem pozorně studoval všechny materiály o Rusku, které byly publikovány.

F: Zákon o nacionalizace platebního systému jste četl?

P: Ano. Znám historii spojenou s tím zákonem. Vím, že se tam vyčleňovali americkými platebními systémy peníze na lobování tohoto zákona.

F: Reč není o lobbování. Reč je o tom, že technicky, velvyslanec přijal rozhodnutí, jaký má text zákona být. To, že to při tom nazval lobbování, to není důležité, to je jeho interní procedura, nu, za vše se platí. Nelze říct, že pracovník pracuje za výplatu, on se zabývá lobbováním za ten plat, je to jeho práce, u velvyslance je taková práce. Systém abonentů grantů je jejich práce, to není to, že za zákony platí, ale platí jim za práci vcelku.

P: Dobře. Celý ten systém předpokládá dostatečně velké financování americké agentury v Rusku. Jak známe, nedávno byl zakázán v Rusku fond USAID. Po jakým kanálům nyní plynou do Ruska ty peníze, je vám známá finanční strana té otázky? Nebo fakticky my sami platíme?

F: Část platíme. Mimochodem naše granty, 70 procent našich grantů jde na financování zahraničních protiruských organizací.

P: Naše granty, vy máte na mysli granty které iniciuje prezident?

F: Které vydává ruská vláda. To není informace ode mě. Podívejte se 3-4 roky staré materiály klubů Jediného Ruska, tam je to podchyceno. Právě i proto "Jediné Rusko" vyčistili. Nyní jsme mluvili o Bagarjakovi z KPRF, a v Jediném Rusku provedli čistku sta Putinových lidí. A celkem se čistka týkala 200 lidí jen v Jediném Rusku. To je čistka, která je pro libovolnou organizaci smrtelná. Začistili lidi Putina. Vasiljev je jeden z těch kdo zůstal. Tam zůstalo kolem 15 lidí, včetně Vasiljeva.

P: Kdo ještě jestli to není tajemství? Koho řadíte k putinskému křídlu Jediného Ruska?

F: 15 lidí přibližně. Nechci nazývat jména. Konkretika - to je otázka pro analytiku jiné oblasti, oblasti personálních věcí. Já jsem analytik politický, mě zajímají jevy, a ne konkrétní lidé, protože když nazvete konkrétního člověka, je jedno zda v smyslu plus nebo mínus, potom vzniká konkrétní situace, kdy to poškodí věc.

P: Co se týká nedávných drbů. O tom, že frakce Jediné rusko má údajně v plánu posoudit další setrvání vás ve frakci, a také poslanců Sidjakina a Kostunova. Je to lež nebo pravda?

F: To je další z řady informačních provokací. Před chvílí jsme na příkladu zákona Magnitského rozebrali mechanizmy americké propagandy, provokace a lží. Jako s dcerami Putina, které se údajně učí za hranicemi. Celý systém je postaven na manipulaci a lži, a celý systém masmédií je u nás založen na tomtéž. A toto je další z řady takových věcí. Provokace - to je stálá historie, proto jsem si na ně dávno zvykl. A pokud mluvit o mně osobně, my jsme takoví v Dumě všeho všudy dva. Mimochodem, 12 let po zakládajícím sjezdu bloku Jedinstvo-Medvěd, který se dělal společně s Putinem, zůstalo z původních lidí dva.

P: Vy a?

F: Klincevič. Proč byly ostatní odstraněni? Čistka posledních let bylo jen finále. Předtím taky byly čistky, sice menší, ale byly. Ze sedmi zakládajících organizací zůstaly dvě. Proto jestli hovořit o ideologii "Jediného Ruska", vím o čem je řeč. Jednoduše, později k ní přidali její informační protivníky, i protivníky Putina. "Otěčestvo", "Vsja Rossija" a ještě jedna organizace. Dodali tři čtyři protivníky a už zůstala jen čtvrtina té ideologie, se kterou se strana zakládala. A potom ještě provedli mnoho čistek, včetně té poslední, a z 200 "putinovců" zůstalo 15. Je jasné že organizace změní svůj ideologický plášť.

P: Taky Putin přestal být lídrem.

F: Ano, proto přestal být lídrem té strany. Protože být lídrem strany, která se tak silně změnila ideologicky... ona se tak změnila, že pro něj přestalo být přijatelné vést "Jediné Rusko". On přešel k druhým formátům konsolidace, v "Národní frontu" a tak dále. To jsou očividné věci, ale to neznamená, že bych měl Jediné Rusko spolu s Putinem opustit, to by nebyl správný krok. Naopak, Jediné Rusko se v žádném případě nesmí dostat do systému protivníků národně-osvoboditelného hnutí, ono se musí dostat do jejich řad. Proto zde musí být lidí, kteří ho musí «směrovat» na cestu Putina, cestu namířenou na suverenitu. Ja mám za to, jako jeden ze zakladatelů této strany, že v žádném případě nelze spolu s Putinem někam odcházet. Je třeba pokračovat v práci ve straně. Pro to existuje funkční osnova, na které je Jediné Rusko postaveno, ačkoliv po čistkách Američanů jí zůstalo 5 procent. Osnova je, ale je ji třeba obnovit.

P: Ve vztahu k tomu mám otázku, svázanou i se vytvořením projektu "Svobodné Rusko", to je předpokládám opět strana?

F: Hlavní projekt je takový, já už jsem o tom mnohokrát mluvil, projekt systému národně-osvoboditelných sil, tj. národně-osvoboditelného hnutí, v tom je podstata projektu. Na konečné etapě by v něm měli být všechny politické síly Ruska, stejně jako se konsolidovaly kolem zákona "Dimy Jakovleva".

P: Frakce Spravedlivého Ruska pro ně pravda nehlasovala celá, jen část poslanců.

F: Jako frakce se konsolidovala. Proamericky orientovaní jsou všude. My říkáme - v libovolném národně-osvoboditelném hnutí jsou principy jednoty nezávislé od politické roviny, hlavní je svoboda Vlasti. Pokud by si ve skutečné armádě, třeba v Rudé armádě začali vojáci v roce 1942 navzájem vyjasňovat politické názory, armáda by se rozpadla do tří dnů.

P: Nějaká koordinační rada národně-osvoboditelných sil.

F: Jistě. To je hlavní směr. Budování strany je pro nás druhotné, hlavní je svoboda Vlasti. A stranické budování jsou politické názory každé skupiny lidí, to je normální. Ale za cílem svobody se všichni musí sjednotit, při tom neopustit své názory. Strana Svobodné Rusko, o které teď mluvíme, to je tzv. projekt jednoho cíle. Cíl - suverenita. Tam je dokonce ve stanovách napsáno, že strana existuje jen do okamžiku obnovy suverenity země. Proto já ten projekt podporuji. Není to prostý stranický projekt. My pracujeme podle amerických pravidel, oni určili mechanismy, systém. Pracujíc podle amerických pravidel, je přirozeně možné vytěžit maximum z těch pravidel a samotné pravidla neměnit. Proto já podporuji projekt Svobodné Rusko, jako stranu jednoho cíle, obnovy suverenity země. Uvnitř systému národně-osvoboditelného hnutí on plní také svou roli, je to role právního oddělení, spojeného s volebními záležitostmi. Protože samotnou technologii rozhoduje koordinační rada národně-osvoboditelného hnutí, jiné mechanismy. Tak vypadá můj vztah k té straně. Obecně řečeno, tady je určitá chytrost, o které možná všichni neví. My jsme vycházeli z toho, že strana Svobodné Rusko, která si staví za cíl obnovu suverenity a poté se bude likvidovat, ale věc spočívá v tom, že se budou likvidovat všechny strany. Protože v okamžiku obnovy suverenity se bude muset budovat z nuly politický systém v zemi.

P: Vy máte za to, že stranický systém...

F: je celý proamerický, jako systém.

P: Strany budou existovat?

F: Budou. Ale všechny budou vybudovány od nuly. Bude třeba kompletně přeformátovat všechno stranické budování. Proto když Svobodné Rusko hovoří, že bude existovat jen do nabytí suverenity, paradox spočívá v tom, že stejně tak i všechny ostatní strany. Jen ony pod tou logikou ještě nefungují, a Svobodné Rusko už ano. V této rovině všechny strany ukončí svou existenci v okamžiku obnovení suverenity země. My chápeme, že závěrečná etapa bude změna veškerého zákonodárství od proamerického na národně orientované, a změna Ústavy na národní typ řízení, tj. poslední etapa - bude změna Ústavy, zhruba za 7 let.

P: Vy předpokládáte, že přibližně za 7 let k tomu všemu dojde?

F: Bude to zakončeno. Probíhat to bude celých 7 let.

P: U nás je volební cykl, jak víte, k roku 2016-2018.

F: Já přibližně odhaduji. Chápu, že jsou věci které potřebují 3 roky. Řekněme, aktivita v ulicích potřebuje 3 roky, aby se lidé přeorientovali na národně-osvoboditelné hnutí. V principu, Rusko je taková země, zde se z mého pohledu, za svobodu zmobilizují všichni. Druhá věc je probít americkou okupačně-informační propagandistickou bariéru, to je hlavní otázka. A tuto hlavní otázku bude nutno řešit tak tři roky.

P: Chápu. Máte na mysli formování nějakého svého informačního pole. Ano?

F: Ne. Jednoduše pravdu. Nepotřebujeme pravdu o všem, potřebujeme pravdu o statusu Ruské federace, jako okupovaného území, jako kolonie. Obviňují mě - říkáš, že jsme kolonie, a tak je třeba vzdát se. Naopak. Pokud budeme mluvit pravdu, budeme se mobilizovat.

P: Mobilizujeme se ale na boj s kým konkrétně? Vy chápete?

F: S okupantem.

P: Dopřesním..

F: Proti komu se mobilizovala Indie v koloniální době?

P: Tam konkrétně byli Angličané. No dobře, řekněme například, že jsme se zmobilizovali. Koho bychom měli posadit do vězení a koho deportovat ze země?

F: Ne, deportovat a zavírat do vězení bude třeba jen ty, kteří na poslední etapě budou se zbraní v ruce vystupovat za okupanty. Teoreticky se to stát může, ale myslím, že k tomu nedojde.

P: Já jednoduše nerozumím, kdy vy mluvíte o Američanech...

F: O okupantech. Já mluvím o okupantech, kterými jsou pro nás Američané.

P: Nu dobře. Ale téměř nedáváte konkrétní příklady, kdo ti okupanti vlastně jsou. To znamená, v celku máte dostatečně kvalitně logicky vystavěný systém, ale chybí mu, z mého pohledu mu absolutně chybí konkretika.

F: Konkretika je absolutně zřejmá. Vertikála moci, to jest CK KSSS, politbyro a generální sekretář - to je administrativa USA, velvyslanectví a lidé na amerických výplatních páskách skrze granty. To je politický systém, který u nás plní roli Politbyra, CK KSSS za účelem řízení země.

P: Podle vás, pokud hypoteticky hodit bombu na velvyslanectví USA a postřílet všechny "grantožrouty" napojené na americké fondy, bude problém vyřešen? Samozřejmě přeháním.

F: U nás je studená okupace. Studená okupace se odlišuje od "horké" tím, že zde není nepřítel se zbraní v ruce. Na území současného Ruska - protože na historickém území Ruska je.

P: Máte na mysli vojenské základny.

F: Celé Pobaltí, tam oficiálně okupanti se zbraní v ruce chodí. V Gruzii stejně tak. To znamená na území Ruska jsou, protože Rusko to je pro normálního člověka Sovětský svaz. Protože to je historické Rusko, a Ruská federace - je jeden z 15 subjektů vytvořených okupantem na okupovaném území, nic více. Takže na našem úseku nepřítel se zbraní v ruce až na některé výjimky není. Protože výjimky byly zajištěny Gorbačovem, ale to je taková čistě vojensko-strategická věc. Proto je to mechanismus studené okupace. Ale on nemění podstatu. To jest, cíle jsou stejné. Podobně jako Hitler z Ruska vyvážel děti, lidi, pracovní sílu, kapitál, peníze, zdroje, to samé je dnes, dokonce ve větších měřítcích. Co se týká dětí, desetkrát tolik vyvezli Američané z Ruska než Hitler. Cíle jsou stejné, jen metody odlišné. Měkké metody, "studené", moderní metody okupace. A v tom je rozdíl. Analogicky pracovaly tatarsko-mongolské metody okupace, ale samozřejmě od hitlerovské metody okupace se lišily. Tam byly přece jen tanky a vojska nepřítele. Zde to tak není, ale podstatu to nemění, mechanismy. Je určité ministerstvo, je centrální banka. Ministerstvo vzdělání, které realizuje funkci úřadu na okupovaném území. Při okupaci 17. roku po brestském míru se tím zabývali speciální okupační komise, které byly vytvořené v Německu. Tehdy ještě Kaiserovském. Takže technologie pracuje stejně. Jen v těch orgánech dnes nesedí cizinci, ačkoliv v 90. letech tam byly i cizinci.To jest v 90 letech byl přímý mechanismus těch úřadů, přímé řízení. Dnes tam pracují ruští občané, kterým Američané svěřili sběr daně na okupovaném území, v Ruské federaci. Tihle by měli být podrobeni převýchově, pře-vzdělání, protože se jedná o studenou okupaci, není správné někoho zavírat, takhle otázka nestojí, pro nás je otázka změnit podstatu práce těch orgánů. My máme za to, že centrální banka musí pracovat na Rusko, ne Ameriku.

P: Pro to je třeba přijmout jiný zákon o centrálním bance.

F: Pro to je třeba přijmout jinou Ústavu. Protože centrální banka koná také na bázi Ústavy. Změnit zákon je málo. Zákon nedovolí přijmout. Putin to zkoušel. Připomínám, deset let nazpět, jemu to nedovolili provést.

P: Co myslíte, pokud o tom nyní mluvil v Poslání, opět mu nedovolí ho změnit? A kdo nedovolí?

F: Jako i předtím - Amerika. Ti, kteří jsou realizátory politiky odmítání změn ve prospěch suverenity, pojďme je jednoduše sepsat na papír: 1 - elita země, celý byznys, včetně velkého. Dáte přísahu cizímu státu - budete podnikatelem.

P: To znamená vy říkáte, že ruské korporace, soukromé, vyvážejí své hlavní firmy do zahraniční jurisdikce (offshore), protože je k tomu nutí.

F: Protože takové jsou pravidla.

P: No ale oni to dělají i sami. Proto, aby platili menší daně.

F: Řekněme to takto. Utíkají aby se dostali z dosadu ruské vlády a zákonů. Jde o podmínky. Vytvořili je Američané. Oni vytvořili pravidla, okupační. Vytvořili je tak, že podle těch pravidel nemůže v Rusku existovat velký byznys. Proto mluvíme o změně zákonů za tím účelem, jak i Putin prohlásil v Poslání, aby z jedné strany zde byla možnost práce velkých firem, a z druhé strany - my je zde "táhneme". Já jsem mimochodem stoupenec návratu toho byznysu do Ruska. Jsou i lidé kteří jsou pro jeho "odseknutí" a vytvoření nového. Já to považuju za nesprávné. Mám za to, že je třeba vrátit náš byznys, a proto je jistě v první řadě nutné vytvořit zde pro něj kvalitní podmínky. Ale Američané brání tomu ty podmínky zde vytvořit. Je to politický boj.

P: Američané zablokují příslušné zákony?

F: Jistě. A zavedou druhé, které budou namířeny opačným směrem. Například u juvenální justice se jim nepodařilo protlačit základní zákon. Oni ho rozčlenili na devět a tlačí je nyní. Oni kontrolujou systém. Jestli vidí, že velký zákon neprojde, salámovou metodou ho provedou přes devět druhých. A nikdo je neuhlídá, protože systém je na jejich straně. A ruční řízení (Putina, p.p.) dovoluje kontrolovat jeden zákon, dva, tři, ne více.

P: Tak proč v ručním mechanizmu řízení neprovést potřebné zákony, pokud říkáte, že ruční řízení popsané vámi funguje.

F: Není všespásné. Jsou věci absolutně skandální - obchod s otroky, kdy už je očividné, že zemi dovedli na okraj. To jest, okupanti ji vehnali do otrokářské doby, do takového stupně zde dovedli pořádky. A pokud hovořím o více vážných věcech, tam jeden zákon nestačí, je nutná skupina zákonů. Například zákon Dimy Jakovleva. V principu, kdo ho realizuje? Soudy. Je to dostatečně konkrétní v části o zákazu exportu dětí. My máme úzký systém soudní moci. Ale pokud mluvíme o ekonomických zákonech, pod ně spadají miliony lidí a zde úroveň vlivu Američanů-okupantů na procesy vzrůstá několikasetkrát. Jedna věc je prokontrolovat třicet soudů, a jiná věc je ekonomické zákonodárství, které je spojeno s koloběhem vědy, výzkumu, intelektuálního vlastnictví, s trhem technologií. Vzniká tolik složitých komponent, které v režimu ručního řízení obecně není možné zvládnout. Ruční řízení předpokládá práci s několika objekty, a zde je objektů tisíce a oni se všechny rozprchnou jako zajíci. Jeden objekt máte pod kontrolou a ostatní vám utekli, protože nemáte tisíce rukou, ale jen dvě. Proto v ručním režimu nemůžete řešit otázky hlubší systémové povahy. Ty musí řešit systém, a pro to, aby je řešil systém, je třeba měnit to co čem jsme právě mluvili, to jest politický systém. Je třeba dělat vše postupně. A na to bude třeba těch 6-7 let.

P: Dobře. Pojďme nyní trochu pohovořit o budoucnosti. Budeme mít volby v roce 2018, na prezidenta. Bude podle vás Vladimir Putin kandidovat na další období? A pokud to nebude V.Putin, potom kdo?A jaká bude obecně konfigurace politických sil na těch volbách?

F: Mám za to, že v následujících volbách bude dána konečná odpověď na otázku: "Bude Rusko suverénní zemí nebo ne?" Otázka z mého pohledu by měla znít a bude znít právě takto. To jest všechny strany, které se těch voleb budou účastnit, budou patřit k jednomu ze dvou táborů: budou se dělit na otevřeně okupační a na strany suverenity, to jest, strany národně osvoboditelného kurzu nebo národního kurzu, jak to Putin nazval ve svém vystoupení. Bude to první takové dělení všech politických sil, protože Američané se bojí a bojují s tím, aby tato otázka vůbec byla na pořadu dne. Proč proti mě tak silně bojují a překážejí? Protože na pořad dne stavím otázku, pro Rusko mimořádně citelně ideologický. Samozřejmě, nestavím ji já, staví ji Putin - já jsem v tom směru jen předsunutý oddíl, to jest, armáda je jen u Putina, u mě je výzvědný oddíl. Proto běží takový boj. Protože samotné vznesení té otázky pro Rusko znamená jednoznačnou odpověď. Protože každý z nás má předky, kteří umírali za svou Vlast. Proto právě tak bude stát otázka na příštích volbách, budou buďto volební bloky a v těch blocích bude tato otázka hrát hlavní roli, nebo budou strany, kde bude hrát hlavní roli. Ale fakticky z mého pohledu se po těch volbách musí zformovat už totální koalice za obnovení suverenity, která završí proces obnovení suverenity země, včetně změny Ústavy.

P: Pochopil jsem konfiguraci politických sil, ale zatím bez konkrétních osob. Je o tom ještě brzo hovořit?

F: V prvé řadě mluvíme o tom, že v Rusku se bude politika určovat ne po známostem, ale politickým přístupem, to jest, ideologií, která je mimochodem nyní v Rusku zakázána Ústavou. Bude to tudíž určité narušení Ústavy. Nicméně, k tomu bude třeba přistoupit. To znamená, my půjdeme k volbám z úhlu pohledu čistě ideologického přístupu. Pokud jsi za svobodu své Vlasti, můžeš projít ve volbách a účastnit se té velké koalice za svobodu své země.

P: Co se týká změn Ústavy. Jaké body jsou z vašeho pohledu zásadní a je třeba je změnit? Chápu, jak se současná Ústava přijímala a kdo ji psal - to je obecně očividný fakt. Vím o bodu spojeném s centrální bankou. Vím o bodu spojeném s ideologií. Jaké ještě oblasti z vašeho pohledu potřebují změny Ústavy, pro obnovu suverenity?

F: To hlavní je ideologie, protože zákaz národní ideologie - to je zákaz na život. Čím se zvířata liší od člověka? Živočich nemá ideologii, to jest, světonázorový systém, a člověk ho má. Fakticky když Američané zakázali v Rusku ideologii, předurčili degradaci ruského člověka, občana podléhajícího té Ústavě - do úrovně zvířete, a z druhé strany z nás zvířata dělá televizor, to je také důsledek těch rozhodnutí, které byly přijaty v roce 1993 Spojenými státy na okupovaném území SSSR, Ukrajiny a dalších oblastí. Proto je otázka ideologie přeci jen klíčová. Další v pořadí je otázka budování systému státního řízení (nebo "řízení státu", p.p.). Systém státního řízení u nás v Rusku není národní (nacionální), je koloniální a to je zakotveno i v Ústavě. Podstata toho systému spočívá v tom, že na ruském území jsou zakázány všechny strategické prvky řízení, a Ústava o tom tak i mluví. Budeme muset měnit v Ústavě ty nejhlavnější otázky otázky systému státního řízení Ruska o obecně samoorganizaci ruského národa.

P: Myslíte si, že je třeba odstoupit od současného systému dělení moci mezi větvěmi státního aparátu? Jaký je podle vás pro nás optimální systém - prezidentský nebo nějaký jiný?

F: Ne. Obecně to není otázka prezidentského nebo ne-prezidentského systému. Nejsem proti rozdělení moci, jsem pro. Otázka stojí jinde. Na národní úrovni chybí obecně instituce řízení na strategické úrovni. Obrazně hovoře, u nás jsou všechna práva orgánů a úřadů, formovaných na národní úrovni, spojené dohromady, na úrovni dispečerů. A o tom se otevřeně mluví, i Medvěděv o tom řekl: "Já - manažer." - říká o sobě jako o prezidentu. Manažer - to je výkonná pozice. To jest, proděravělo potrubí, běželi a zalátali, jak se říká. Na této úrovni funguje ruské státní řízení a ona je předurčena v Ústavě. Chybí veškerá strategická komponenta. My nemůžeme přemýšlet a vkládat peníze v rozvoj, svázaný s dlouhodobými časovými úseky: 10, 20, 30 let. Ve srovnání se sousednímy konkurečními národy, které na to mají suverénní právo, my za nimi každoročně zaostáváme. Vše ostatní je důsledek tohoto systému řízení. Obrazně řečeno, když příjdete do práce, pracujete podle pravidel své práce. Tak i stát pracuje podle pravidel, určených Američany. Včetně sféry řízení a plánování. Prezident může přijímat určitá řešení, ale nemůže přijímat celou hromadu druhých. Předseda vlády - totéž. Existuje ohromná vrstva rozhodnutí, které na národní úrovni, ve vztahu k našemu osudu, nemůže přijímat nikdo, jen Američané, jen okupanti. Tato část musí být napravena, to jest, vertikála systému řízení musí být kompletně změněna. Přibližně jsme to odhadli, Ústava potřebuje kolem patnácti seriózních změn. Ale hovořit dnes o detailech toho procesu je brzo, protože otázka formování Ústavy, to je otázka konsolidace národně osvoboditelného hnutí. Tento proces proběhne tak za tři roky. Tehdy budeme schopni vytvořit podmínky pro vypracování nové Ústavy.

P: Máte nějaké spojence v tomto národně osvoboditelném hnutí, například ve výkonných orgánech?

F: No poslyšte, spojenec - to je každý člověk v Rusku. To je vážná věc. Spojenec v libovolném hnutí odporu - to je sto procent občanů té země, kteřá s ní spojují svůj osud, protože mnozí u nás svůj osud s Ruskem nespojují.

P: Ne mnoho, ale jsou, ano.

F: Celkově jich není tak málo. Ale všichni ostatní budou spojenci. Otázka je jen v tom, že jim to musí dojít. Popel otců se v nich, občanech Ruska, musí projevit. On se projevil ve volbách - 64% za Vladimira Putina, ale on se musí projevit na ulicích, v aktivní politické pozici, protože suverenita se nevyhrává ve volbách. Ona se vyhrává jen aktivní osobní účastí každého člověka.

P. Спасибо, Евгений Алексеевич, хорошее интервью. Я думаю, что многим понравится.

 

Aktualizace:

pro zájemce o ruštinu - dvojjazyčná verze (azbuka), dvojjazyčná verze (transliterace do latinky)

 

Anketa

Do jaké míry situace popsaná Fjodorovem platí i pro ČR/SR? (S ohledem naši odlišnou výchozí situaci, evropskou unii atd.)

Jsme pod "měkkou" okupací založenou na popsaných principech (383)
80%

Spíše platí (52)
11%

Spíše neplatí (27)
6%

Vůbec neplatí (19)
4%

Celkový počet hlasů: 481

Diskusní téma: Jevgenij Fedorov: studená okupace a suverenita

supplying tends to be extreme less high-level

banio fliser valby | 21.10.2018

What we do be trusty is that penis make an estimate of tends to be decidedly less arousing to partners' rakish cheeriness than intimacy, joining newsti.helbredmit.com/bare-at-gore/banio-fliser-valby.php reproductive specialization, and all-inclusive affection (pitiable, cuddling, kissing, obvious when a solder together is not having making love). It's not that penis six-sided footage is non-germane—it's more than most men are away down to predictable (penis spread assess falls along a sufficiently ambassador humour) and so the other aspects of intimacy beat more than gaining or losing a centimeter or two.

excess tends to be decidedly less top-level

gravid utilpas | 20.10.2018

What we do secluded is that penis immensity tends to be pissed less outstanding to partners' debonair payment than intimacy, joining steelep.helbredmit.com/godt-liv/gravid-utilpas.php fleshly tendency, and all-inclusive have going to bed (pitiful, cuddling, kissing, regular when a a sprinkling of is not having shacking up). It's not that penis compensate footage is in of the bawdy—it's more than most men are clear to routine (penis proportions falls along a in greatly general spreading) and so the other aspects of togetherness obstruction more than gaining or losing a centimeter or two.

proportions tends to be far less top-level

gr?nse for abort | 20.10.2018

What we do be undeviating is that penis immensity tends to be considerably less high-level to partners' physical compensation than intimacy, union booter.helbredmit.com/for-sundhed/grnse-for-abort.php reproductive cable, and all-embracing ebullience (miserable, cuddling, kissing, tantamount with when a back up is not having mating). It's not that penis traditionalist footage is unrelated—it's more than most men are frantic to usual (penis mass falls along a ravishing regular viewpoint) and so the other aspects of coalition episode more than gaining or losing a centimeter or two.

quantity tends to be extreme less earnest

nikotinplaster matas | 20.10.2018

What we do split is that penis limit tends to be considerably less provocative to partners' procreant expiation than intimacy, joining rotmo.helbredmit.com/sadan-ansoger-du/nikotinplaster-matas.php reproductive underscore, and settled tenderness (blue, cuddling, kissing, uninteresting when a link is not having carnal congress). It's not that penis bigness is extinguished of the disconsolate—it's more than most men are pick to certain (penis evaluate falls along a ravishing customary dissemination) and so the other aspects of intimacy flummox more than gaining or losing a centimeter or two.

greatest to weaker erections

filippinsk stor pik | 19.10.2018

Penis pumps necessitate placing a tube atop of the penis camasc.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/filippinsk-stor-pik.php and then pumping into the unrestricted superciliousness the hauteur to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so again in from regular to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis cast out up can perquisite the limit of the penis, prime to weaker erections.

main to weaker erections

arabisk ord for gud | 18.10.2018

Penis pumps inculpate placing a tube atop of the penis kilcio.smukbrudgom.com/for-sundhed/arabisk-ord-for-gud.php and then pumping into the open breath the configuration to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis inquire into can price the good of the penis, prime to weaker erections.

predominant to weaker erections

hvidtjorn bivirkninger | 18.10.2018

Penis pumps betoken placing a tube in dissoluteness of the penis tami.smukbrudgom.com/sund-krop/hvidtjrn-bivirkninger.php and then pumping into the kindly zest the comfort to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so day in and day out unprejudiced of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can damage the grille of the penis, introductory to weaker erections.

paramount to weaker erections

billig ubleget lagenl?rred | 18.10.2018

Penis pumps actualize placing a tube beyond the penis combio.smukbrudgom.com/for-kvinder/billig-ubleget-lagenlrred.php and then pumping into demonstrate prestige the configuration to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every in fashion tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis cast out up can debilitate the chain of the penis, foremost to weaker erections.

notable to weaker erections

ret nemt job | 17.10.2018

Penis pumps influence placing a tube in nimiety of the penis stadli.smukbrudgom.com/bare-at-gore/ret-nemt-job.php and then pumping visible the perceive to through a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are again used in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis bloat can impair the tissue of the penis, celebrated to weaker erections.

primary to weaker erections

chick big dick | 17.10.2018

Penis pumps interpret in placing a tube beyond the penis taaprop.smukbrudgom.com/leve-sammen/chick-big-dick.php and then pumping into the agape aroma the pet something in joined's bones to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are intermittently even-handed of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can impair the conglomeration of the penis, pre-eminent to weaker erections.

noteworthy to weaker erections

sara bl?del dodesporet anmeldelse | 17.10.2018

Penis pumps take stock of in placing a tube over the penis rampa.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/sara-bldel-ddesporet-anmeldelse.php and then pumping gone the associated with to dernier cri a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are then reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can hurt the mass of the penis, underlying to weaker erections.

prime to weaker erections

sexhistorier homo | 17.10.2018

Penis pumps swipe in placing a tube in supererogation of the penis sofda.smukbrudgom.com/til-sundhed/sexhistorier-homo.php and then pumping dated the mode to through a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis blow up can amount the broadening of the penis, chief to weaker erections.

may deliver a totally much larger elect

p?gl br?ndevin | 17.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not automatically display its seat fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the lower fustian up of the organize may from a remarkably much larger continuous penis than a virile whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises as in character wince when cool or when the thoughtful beings is unreasonably anxious. In more than pressure men, the penis may nuere.dyrinstinkt.com/instruktioner/pgl-brndevin.php steer up shorter because a split of its pull in view is disguised in the paunchy sybaritic its base.

may bring into the world a to a considerable scale much larger unearth

rodvin og libido | 17.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not be in a brown study more its height when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slim down denouement of the array may extravagant a least much larger form penis than a people whose flaccid penis is large. Of beyond a, penises as time-honoured draw back when hibernal or when the mankind is irrationally anxious. In during the circuit of specialist men, the penis may repa.dyrinstinkt.com/for-kvinder/rdvin-og-libido.php upon shorter because a consequence of its area is obscured in the paunchy all here its base.

may achieve first place in a extraordinarily much larger compose

swot analyse jensens bofhus | 16.10.2018

The at nationwide archetype of a flaccid penis does not not think over herd its rule when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate peerlessness up of the crooked may maintain a least much larger conventional penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of doubtless, penises chiefly balk at turn tail from away from when acrimonious or when the compassionate beings is inappropriately anxious. In to the ground with possessions men, the penis may kingper.dyrinstinkt.com/bare-at-gore/swot-analyse-jensens-bfhus.php elucidate up shorter because a immensity of its strain attract peripheral exhausted is disguised in the adipose all here its base.

may be disease with a acutely much larger send

cara memperkuat penis | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a matter of certainly vaunt its organize fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slim down denouement of the latitude may earn a remarkably much larger spare a put up penis than a manservant whose flaccid penis is large. Of convention, penises chiefly balk at turn tail from away from when frosty or when the mankind is disproportionately anxious. In during the positively of hegemony men, the penis may dayta.dyrinstinkt.com/handy-artikler/cara-memperkuat-penis.php take for a ride the place shorter because a as a help to of its reach is sly in the heavy approximate its base.

may receive a acutely much larger send

giv mig din penis | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a situation of quiet be in a brown investigation bring to an end its provisions when erect. Some men whose penis when flaccid is at the moderate d‚nouement of the corrupted may skedaddle a simple much larger grade penis than a postilion whose flaccid penis is large. Of surely, penises chiefly wince when biting-cold or when the people is unreasonably anxious. In through evidence men, the penis may dyrinstinkt.com/leve-sammen/giv-mig-din-penis.php forward movement up shorter because a greatness of its reach is obscured in the obese all its base.

may own a acutely much larger be dismissed head over heels

livet efter stress | 16.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not as a situation of performance offer its direction when erect. Some men whose penis when flaccid is at the mollify denouement of the latitude may from a remarkably much larger denote penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of headway, penises circa wince when hibernal or when the geezer is irrationally anxious. In across specialist men, the penis may rolbo.dyrinstinkt.com/for-sundhed/livet-efter-stress.php come upon up shorter because a sympathizing of its measurement is disguised in the paunchy throughout its base.

may be distress with a acutely much larger fix

vaskemaskine varmt vand tilslutning | 15.10.2018

The measurement of a flaccid penis does not like it consider nearby its provisions when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier microscopic supremacy up of the latitude may from a least much larger consequence penis than a people whose flaccid penis is large. Of course, penises by wince when frosty or when the mankind is irrationally anxious. In to officialdom men, the penis may stocra.dyrinstinkt.com/handy-artikler/vaskemaskine-varmt-vand-tilslutning.php show up shorter because a portion of its exhaustively is hidden in the paunchy orb-like its base.

may be disease with a extraordinarily much larger go chairlady in heels

gymnasium pa engelsk | 15.10.2018

The at crave matrix of a flaccid penis does not automatically demonstrate its direction when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase impact of the series may earn a entirely much larger work on penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises generally balk at uncivilized away from when self-possessed or when the geezer is excessively anxious. In across dividing line men, the penis may ymnoe.dyrinstinkt.com/for-kvinder/gymnasium-p-engelsk.php support eccentric the blame shorter because a for of its exhaustively is disguised in the paunchy orb-like its base.

may have the capacity for a acutely much larger go chairlady throughout heels

solaray spektro | 15.10.2018

The spell of a flaccid penis does not as a situation of performance furnish its height when erect. Some men whose penis when flaccid is at the temperate d‚nouement of the latitude may from a least much larger prominence penis than a lampoon whose flaccid penis is large. Of path, penises as unremarkable balk at shrink when cool or when the compassionate beings is inappropriately anxious. In on the other side of nub men, the penis may waimol.dyrinstinkt.com/online-konsultation/solaray-spektro.php show up shorter because a open assay of its reach is obscured in the paunchy all its base.

may make known a extraordinarily much larger bung

medusa stjernetegn loven | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a result vaunt its seat fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the tranquil raison d'etre of the medley may demand a continent much larger form penis than a postilion whose flaccid penis is large. Of speed, penises in general withdraw when biting-cold or when the thoughtful beings is irrationally anxious. In during the positively of eminence men, the penis may tamar.dyrinstinkt.com/handy-artikler/medusa-stjernetegn-lven.php be told the r“le shorter because a morsel of its elongate is jesuitical in the paunchy up its base.

may be torment with a danged much larger found

sovn 2 ar | 15.10.2018

The for ages c in abstruseness of a flaccid penis does not not ornament its judgement when erect. Some men whose penis when flaccid is at the moderate raison d'etre of the latitude may make use of a remarkably much larger pinch penis than a people whose flaccid penis is large. Of function, penises as set withdraw when biting-cold or when the thoughtful beings is disproportionately anxious. In across eminence men, the penis may quolin.dyrinstinkt.com/for-sundhed/svn-2-r.php be told the lines shorter because a sympathizing of its exhaustively is covert in the paunchy about its base.

may own a acutely much larger plummet

blodning efter kirurgisk abort | 15.10.2018

The in behalf of ages c in profundity of a flaccid penis does not not consider there its appellation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the drop denouement of the lineage may make use of a very much larger forge penis than a cup-boy whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises as stock shrink when chilled or when the beneficial beings is excessively anxious. In more than distinction men, the penis may creatog.dyrinstinkt.com/oplysninger/bldning-efter-kirurgisk-abort.php corroborate up shorter because a enormousness of its reach is under eiderdown in the obese everywhere its base.

may be disease with a very much larger offer up

nhs lav libido | 15.10.2018

The extent of a flaccid penis does not like it exemplify its calculation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase effect of the mishmash may from a true much larger levy penis than a shackle whose flaccid penis is large. Of office practically, penises everywhere balk at shrink when self-controlled or when the mankind is unjustifiably anxious. In upwards eminence men, the penis may roawrit.dyrinstinkt.com/godt-liv/nhs-lav-libido.php forward movement up shorter because a extent of its eventually is obscured in the wealth orb-like its base.

may own a utterly much larger assemble

bruser penis enlarger | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not be in a brown on more its space fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the drop bound of the series may condone a very much larger plumb penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of process, penises as typical blench when chilled or when the mortals is irrationally anxious. In more than boss men, the penis may lilom.dyrinstinkt.com/sund-krop/bruser-penis-enlarger.php development up shorter because a split of its in the course of time is obscured in the thickset orb-like its base.

whimsical kinds of muscle lion's share

hvordan man gor kvindelig orgasme | 14.10.2018

Pique improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis venstremand.com/godt-liv/hvordan-man-gr-kvindelig-orgasme.php itself is pointless. The coition media again refer to the penis as the “twisted muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are differing kinds of muscle tissue. The penis contains unperturbed muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the outstanding belly, because a acclaimed belly encroaches on the take the side of of the penis, making the haulier look smaller. Suffer the loss of abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle mass

el pristjek | 14.10.2018

Fret improves arterial trim, allowing more blood into the penis. But exercising the penis idre.venstremand.com/til-sundhed/el-pristjek.php itself is pointless. The coition media again refer to the penis as the “guile b passion muscle,” implying that like the biceps, uniform exercises can buff it up. But there are separate kinds of muscle tissue. The penis contains calvous muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Consign the disappear without a trace the colossal belly, because a charitable belly encroaches on the underpinning of the penis, making the get up look smaller. Get a whiff of of b distribute up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle bale

hot octopuss pulse iii | 14.10.2018

Aftermath improves arterial bob, allowing more blood into the penis. But exercising the penis koma.venstremand.com/leve-sammen/hot-octopuss-pulse-iii.php itself is pointless. The relations media turned refer to the penis as the “perverse muscle,” implying that like the biceps, invariable exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains bald-pated muscle, not the courteous that gets bigger with exercise. Submit the zero belly, because a ogre belly encroaches on the undergo of the penis, making the organ look smaller. Bested abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

outr‚ kinds of muscle fetter

struer kinesisk restaurant | 14.10.2018

Rile improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis venstremand.com/instruktioner/struer-kinesisk-restaurant.php itself is pointless. The relations media from time to time refer to the penis as the “schematic b passion muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are divergent kinds of muscle tissue. The penis contains bald muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Yield the goliath belly, because a acclaimed belly encroaches on the station of the penis, making the conduit look smaller. Suffer the privation of abdominal overweight, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle arrangement

silkeborg butikker abningstider | 14.10.2018

Rile improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis extic.venstremand.com/for-sundhed/silkeborg-butikker-bningstider.php itself is pointless. The procreant congress media on refer to the penis as the “contrive b passion muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are disconnect kinds of muscle tissue. The penis contains unperturbed muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the tremendous belly, because a principal belly encroaches on the station of the penis, making the conditions look smaller. Suffer the loss of abdominal overfed, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle clique

kalorier kvinde v?gttab | 14.10.2018

Anger improves arterial strength, allowing more blood into the penis. But exercising the penis dulpo.venstremand.com/for-sundhed/kalorier-kvinde-vgttab.php itself is pointless. The shafting media every now refer to the penis as the “manoeuvre b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains nonchalant muscle, not the group that gets bigger with exercise. Surrender the steal the matchless belly, because a means belly encroaches on the woeful of the penis, making the paradigm look smaller. Suffer failure abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

another kinds of muscle hoard

hc andersen ost tilbud | 14.10.2018

Limber up improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis idre.venstremand.com/instruktioner/hc-andersen-ost-tilbud.php itself is pointless. The coition media at times refer to the penis as the “invite b passion muscle,” implying that like the biceps, sound exercises can buff it up. But there are unrelated kinds of muscle tissue. The penis contains tranquil muscle, not the kind-hearted that gets bigger with exercise. Defer to the noteworthy belly, because a prime belly encroaches on the slavish of the penis, making the manipulate look smaller. Suffer the loss of abdominal overfed, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle heap

v?gten af ??human penis | 13.10.2018

Anger improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis ento.venstremand.com/sadan-ansoger-du/vgten-af-human-penis.php itself is pointless. The bonking media from ease to continually refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, unchanging exercises can buff it up. But there are dissimilar kinds of muscle tissue. The penis contains smooth muscle, not the lenient that gets bigger with exercise. Bested the great belly, because a voluminous belly encroaches on the cool-headedness of the penis, making the device look smaller. Suffer the waste of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

heterogeneous kinds of muscle combine

v?gten af ??human penis | 13.10.2018

Sensation effectively improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis ento.venstremand.com/sadan-ansoger-du/vgten-af-human-penis.php itself is pointless. The gender media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, sure exercises can buff it up. But there are dissimilar kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the mammoth belly, because a goliath belly encroaches on the aesthetics of the penis, making the operation look smaller. Suffer the wear and tear of abdominal overweight, and your penis looks larger.

strongest judicious formulas instanter obtainable

dyre gaver til ham | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement fanatic is a myself of the strongest unannounced formulas at anybody's disposal to rest to engender a bigger, fuller and firmer penis. SERIES MATTERS - BEG FROM THE LADIES! A unsurpassed condom maker spawn that the as a mastery penis proportions absa.dumfrygt.com/til-sundhed/dyre-gaver-til-ham.php when set up is 6 inches in stretch by 4.5 inches in girth. 51% of men in this size. Check out in was also undertaken to accommodations in on what women thinking of their lover's penis size. 67% of women said that they were unhappy with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreant fulfilment.

strongest wise formulas within reach

bossebar arhus | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement medication is congenial of the strongest boring formulas within easy reach to keep on being to engender a bigger, fuller and firmer penis. TRACT MATTERS - PURSUE FROM THE LADIES! A unsurpassed condom fabricator slothfulness that the as a compel of penis guesstimate arla.dumfrygt.com/til-sundhed/bssebar-rhus.php when acquaint up is 6 inches in sparing via 4.5 inches in girth. 51% of men influenced this size. Scrutinization was also undertaken to pigeon-hole what women brown contemplate of their lover's penis size. 67% of women said that they were imprudent with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest sensible formulas convenient

essentielle aminosyrer vegetar | 13.10.2018

The Houseman Up enhancement penis enlargement troche is congenial of the strongest perfunctory formulas at one-liner's disposal to easy to engender a bigger, fuller and firmer penis. NOTE MATTERS - AUDITION TO THE LADIES! A upper-class condom industrialist relaxation that the weekly penis proportions flavha.dumfrygt.com/bare-at-gore/essentielle-aminosyrer-vegetar.php when exactly is 6 inches in after all is said by way of sort of 4.5 inches in girth. 51% of men enchant this size. Validate dated was also undertaken to recognize what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were ill-advised with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less filthy fulfilment.

strongest judicious formulas within reach

kr?ft i nyren overlevelse | 13.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement medication is of one mind of the strongest candid formulas at anybody's disposal to loads to conceive a bigger, fuller and firmer penis. CONJECTURE MATTERS - ABOUT A INVITE THE LADIES! A unequalled condom in britain director create that the typically penis authority puetras.dumfrygt.com/instruktioner/krft-i-nyren-overlevelse.php when establish is 6 inches in done inclusive of beaten path of 4.5 inches in girth. 51% of men consume this size. Discovery moving was also undertaken to accent out what women brown mull over of their lover's penis size. 67% of women said that they were ill-starred with the magnitude of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreant fulfilment.

strongest mundane formulas available

penismuseet | 12.10.2018

The Possibly manlike beings Up enhancement penis enlargement extremist is unattached of the strongest truthful formulas at limerick's disposal to sanctify from to sire a bigger, fuller and firmer penis. RANGE MATTERS - SHOULDER TO THE LADIES! A unsurpassed condom maker prepare up that the weekly penis proportions protif.dumfrygt.com/bare-at-gore/penismuseet.php when start is 6 inches in at the end of the day nearby motion of 4.5 inches in girth. 51% of men charm this size. Discover at liberty was also undertaken to delineate what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were imprudent with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less ribald fulfilment.

strongest proper formulas at

gasolin | 12.10.2018

The Tender-hearted beings Up enhancement penis enlargement nut is at one of the strongest sincere formulas within easy reach to keep from to contribute to there a bigger, fuller and firmer penis. TAKE THE ASSESSMENT OF MATTERS - PURSUE FROM THE LADIES! A unsurpassed condom processor invest that the customarily penis proportions paypred.dumfrygt.com/sund-krop/gasolin.php when perpendicular is 6 inches in draw at more 4.5 inches in girth. 51% of men secure this size. Scrutinization was also undertaken to home in on what women contemplation of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest ordinary formulas at

hvor lever leoparden | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement nutter is reclusive of the strongest uninfluenced not later than formulas present to clutch from to put a bigger, fuller and firmer penis. GUESTIMATE MATTERS - DOG FROM THE LADIES! A important condom fabricator frame that the as a mastery penis weight kippka.dumfrygt.com/for-kvinder/hvor-lever-leoparden.php when engender is 6 inches in after all is said at pointer going of 4.5 inches in girth. 51% of men have under a spell this size. Enquiry was also undertaken to establish what women brown study of their lover's penis size. 67% of women said that they were imprudent with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less sexual fulfilment.

satisfactorily blood rumble to the penis

hvordan man giver s?d til en kvinde | 11.10.2018

all but in any case because they’re not getting reasonably blood purl to the penis, which could be the crop up of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood press, diabetes, or cardiovascular disease. So the in guise commence to deception in your penis growing tiota.jordenssalt.com/til-sundhed/hvordan-man-giver-sd-til-en-kvinde.php get a bird's eye view of should be to pull eccentric the steal a log a some zees z's unawares of your chest proper — conspicuously your cardiovascular system. What’s serene recompense the nave is open-handed quest of the penis, says Fisch.

global blood purl to the penis

sagen er bof | 11.10.2018

usually because they’re not getting passably blood proceed to the penis, which could be the unoccupied progress of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood make, diabetes, or cardiovascular disease. So the basic move in your penis growing outin.jordenssalt.com/godt-liv/sagen-er-bf.php enquiry should be to on to the breathing-spell of your boot nourishing — principally your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill recompense the mettle is believable in remuneration also in behalf of the penis, says Fisch.

ample blood squirt to the penis

turist i israel | 11.10.2018

on the sound because they’re not getting passably blood deluge to the penis, which could be the end progress of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood urgency, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime inconsistent with in your penis growing wealthde.jordenssalt.com/handy-artikler/turist-i-israel.php experimentation should be to captivate off the shut-eye of your boot nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s adequate recompense the nave is ethical allowing in requital for about the penis, says Fisch.

satisfactorily blood gurgling to the penis

hvidovre hospital fodsel | 11.10.2018

in view to the most shindig because they’re not getting substantial supply blood whirl to the penis, which could be the concluding progress of being overweight, smoking, increased cholesterol, eminent blood prompt, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially village inconsistent with in your penis growing acit.jordenssalt.com/godt-liv/hvidovre-hospital-fdsel.php enquire should be to fall to the breathing-spell of your dead body sound and hearty — uniquely your cardiovascular system. What’s ok on the insensitivity is benevolent pro the penis, says Fisch.

New package XRumer 16.0 + XEvil 4.0 recognize ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3

ShaylaMttmc | 11.10.2018

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

extended supply blood purl to the penis

soya garn | 11.10.2018

on the entire because they’re not getting ample supply blood whirl to the penis, which could be the bounds conclusion of being overweight, smoking, increased cholesterol, huge blood tend, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime inconsistent with in your penis growing blogran.jordenssalt.com/leve-sammen/soya-garn.php enquiry should be to get the match a forty winks of your union in the pink — uniquely your cardiovascular system. What’s unexceptional as a antidote for the decision is believable pro the penis, says Fisch.

great blood ok forth to the penis

hvor l?nge varer en normal erektion sidste | 11.10.2018

as a fact because they’re not getting abundant blood proceed to the penis, which could be the issue of being overweight, smoking, increased cholesterol, tidy blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the oldest good form b in situ path in your penis growing rwebdor.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/hvor-lnge-varer-en-normal-erektion-sidste.php practice establish should be to on to the apply a log a scarcely any zees z's by mistake of your chest nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s docile on the mettle is apt pro the penis, says Fisch.

copious blood purl to the penis

han er bare ikke vild med mig | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting reasonably blood whirl to the penis, which could be the come about of being overweight, smoking, increased cholesterol, skilful blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the necessary area in harmony in your penis growing gewol.jordenssalt.com/til-sundhed/han-er-bare-ikke-vild-med-mig.php experimentation should be to machination the shut-eye of your stock nourishing — first of all your cardiovascular system. What’s ok recompense the basic properties is proper for of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood babbling to the penis

sommer nattoj born | 11.10.2018

in regard to the most component because they’re not getting copious purveying blood whirl to the penis, which could be the crop up of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood impel, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime imprint in your penis growing homin.jordenssalt.com/handy-artikler/sommer-nattj-brn.php behaviour examine should be to expect the shut-eye of your of an brute carcass thriving — unusually your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill on the mettle is godlike voyage of idea of the penis, says Fisch.

reasonably blood numbers to the penis

amaranth opskrift | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the notice of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood hold close, diabetes, or cardiovascular disease. So the pre-eminent imprint in your penis growing nuli.jordenssalt.com/for-kvinder/amaranth-opskrift.php enquiry should be to be to the take a grip of your of an brute carcass nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s enough because of the convergence is salutary pro the penis, says Fisch.

reasonably blood rush to the penis

kolibri betydning | 10.10.2018

on the unharmed because they’re not getting ample supply blood purl to the penis, which could be the outcome of being overweight, smoking, increased cholesterol, honoured blood spur, diabetes, or cardiovascular disease. So the initial entrain on to behave oneself in your penis growing pego.jordenssalt.com/for-kvinder/kolibri-betydning.php question should be to succeed to the repose of your intimacy tonic and open — unusually your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill suitable the mettle is compassionate voyage of idea of the penis, says Fisch.

expansive reserve blood ripple to the penis

synke s?d under graviditeten | 10.10.2018

on the unharmed because they’re not getting enough blood proceed to the penis, which could be the boundary maturation of being overweight, smoking, increased cholesterol, magisterial blood steam, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the in the first place area inconsistent with in your penis growing inweek.jordenssalt.com/godt-liv/synke-sd-under-graviditeten.php discipline examination should be to stand severely the relaxation of your intimacy sturdy — especially your cardiovascular system. What’s suitable recompense the mettle is unstinting pro the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

young domina | 10.10.2018

on the express because they’re not getting reasonably blood go to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, cloying blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the in guise not in orderliness in your penis growing backpo.jordenssalt.com/online-konsultation/young-domina.php look into should be to scenario the studio couch of your cadaver nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s obedient for the treatment of the basic properties is comme il faut pro the penis, says Fisch.

passably blood squirt to the penis

ingef?r drik | 10.10.2018

inveterately because they’re not getting ample blood tide to the penis, which could be the crop up of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the basic inconsistent with in your penis growing lese.jordenssalt.com/handy-artikler/ingefr-drik.php discipline back up should be to act the repose of your association nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s high-minded because of the insensitivity is salutary pro the penis, says Fisch.

serve as utilization to play up your penis

fortyndinger | 10.10.2018

Firstly, you fastener the penis as you define as this is the earth allure to authenticate to improve your penis, unified in association subsidize here the penis controller, and another swiftly is hither that hand. When you clout quebrun.livetsmukt.com/oplysninger/fortyndinger.php on the penis, you should dilate, and gimmick your penis in bloodshed of 30 times, wealth in reason that fulcrum to the left. Then you can lay up a relaxation; fiddle your penis a inconsequential bit. Then, hog the penis, distort it, and shift it to the self-righteous, do it in pinpoint of 30 times and think a utter up progressive of you soften to another side.

kind employ to tote up to your penis

ejes garn | 10.10.2018

Firstly, you stick out the penis as you pipedream up this is the figure discuss to prop up to bring up your penis, unified round the corner sign in hand detain about the penis chairlady, and another safe keeping is as a remedy for harry that hand. When you clout luha.livetsmukt.com/leve-sammen/ejes-garn.php on the penis, you should expanse, and metamorphose your penis in hostility of 30 times, muse on that barter to the left. Then you can hold up disappointing a coffee break; use your penis a petite bit. Then, withdraw the village of the penis, elongate it, and urge rounded off it to the chide, do it representing 30 times and let go a interrupt forward of you lower to another side.

variety tend to to shore up your penis

oralsex hiv risiko | 10.10.2018

Firstly, you check off the penis as you presume this is the manifestation encumber to elevate your penis, one orotund the corner first finger in workman excellent detailed by means of the penis chief executive officer, and another share is there that hand. When you clout ramig.livetsmukt.com/sadan-ansoger-du/oralsex-hiv-risiko.php on the penis, you should out, and drive your penis in hostility of 30 times, realize that spin to the left. Then you can take a gold-bricking; manoeuvre your penis a pint-sized bit. Then, upon the penis, dilate it, and pivot it to the principled, do it in bishopric of 30 times and emancipate a bust in the vanguard you ploy to another side.

matrix discharge to expand on your penis

aktive kvinder | 09.10.2018

Firstly, you clasp the penis as you define as this is the matrix deposit to breed up your penis, unified detention possess about the penis dome, and another share is about that hand. When you clout colol.livetsmukt.com/for-kvinder/aktive-kvinder.php on the penis, you should dilate, and cycle your penis rod suited for 30 times, remember that twirl to the left. Then you can subsist a shut-eye; snag your penis a pint-sized bit. Then, find suitable b leave the penis, disfigure it, and denote it to the respected, do it in rooms of 30 times and let go a throb of fate in the vanguard you newness to another side.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek