Ján Čarnogurský ml.: Prečo naozaj išiel Haščák do väzby? A kto bude ďalší?

 

8.12.2020

srspol.sk 

 

Jaroslav Haščák, jeden z najbohatších a najvplyvnejších Slovákov, skončil vo väzbe. Očividne to neočakával, ako asi aj málokto na našom malebnom Slovensku. (HSP)

 

Na fotografiách však už dávno vyzerá strhane, ako človek, ktorý denne rieši veľa problémov, a ktorý stratil pokoj na duši. Stal sa totiž zajatcom okolností. Napriek svojej moci a bohatstvu stratil možnosť riadiť svoj život, musel sa iba rýchlo prispôsobovať okolnostiam, pretože vonkajšie vplyvy, vplyvy mimo jeho firmy a blízkeho okolia, začali smerovať spoločnosť a jeho okruh záujmov smerom opačným ako pán Haščák predpokladal.

Pán Haščák a skupina Penta zamestnávajú veľa ľudí, riadia veľké finančné aktíva. Cez banky, v ktorých majú svoj vplyv, priamo ovplyvňujú životy ďalších státisícov ľudí. Svojimi aktivitami v slovenskom zdravotníctve majú vplyv skoro na každého občana Slovenska. Veľmi rýchlo narástli a zdali sa byť neohrozenými. Získali aj potrebný mediálny vplyv. Stali sa miestnou elitou, ktorá nepriamo spolu–riadila Slovensko. Preto ich postupy a ciele začali porovnávať so svojimi očakávaniami aj nadnárodné štruktúry.

V praxi to vyzerá tak, že pokiaľ sa ciele skupiny Penta zhodovali s očakávaniami medzinárodných štruktúr, dostala Penta nepriamu zahraničnú podporu a prístup k ďalším zdrojom, najmä finančným a informačným. Keď sa ciele skupiny Penta začali rozchádzať s nadnárodnými záujmami, boli ponechaní sami na seba.

Každé spoločenstvo má samoočistnú schopnosť. Ľudia sa poznajú a vedia, kto je kto. Pokiaľ sa niekto správa arogantne a v neprospech spoločnosti, spoločenstvo ho dokáže potrestať, pokiaľ niekto zvonka trestu nezabráni. To sa skupine Penta práve stalo. Boli ponechaní sami na seba a spoločenstvo, Slovenská republika, v rámci samoočistných postupov, tentokrát dokonca v rámci platného práva, začalo pána Haščáka postihovať.

Dnes sa totiž našla na Slovensku nová potenciálna elita, ktorej ciele v liberálnej časti spektra sa nadnárodným štruktúram pozdávajú viac ako ciele skupiny Penta. Je to skupina Eset.

Skupina Eset, pozostávajúca predovšetkým z technokratov, nemá žiadne morálne zábrany a nevyzná sa v histórii, a ani v etike. Bolo jej umožnené rozprávkovo zbohatnúť v USA vďaka ich vynikajúcemu počítačovému softvéru. Ich úspech však má podmienky, ak chcú žiť na Slovensku. Jednou z nich je čiastočné prevzatie spoločenského riadenia. Začali preto cez vytvorenie a financovanie denníka N, ďalším krokom je finančná podpora importovaných politických myšlienok, reprezentovaných predovšetkým stranou Progresívne Slovensko a podobnými progresívne-liberálnymi mimovládkami.

Aj spoločníci skupiny Eset stihli vyrobiť právne prešľapy, najmä pri nepriateľskom prevzatí hotela Carlton, pri ktorom im pomáhali rovnakí hráči ako predtým skupine Penta: pán Kováčik a pán Zoro Kollár. Ich prešľapy však zostanú nateraz ignorované, pretože im z vonka bude poskytnutá podpora a ochrana.

Pokiaľ bude skupina Eset sledovať ciele, ktoré sú v súlade s očakávaniami nadnárodných štruktúr, budú ich konkurenti oslabovaní, likvidovaní a ponechávaní sami na seba.

 

...

celý text: srspol.sk/clanek-jan-carnogursky-ml-preco-naozaj-isiel-hascak-do-vazby-a-kto-bude-dalsi-21044.html