Jak jsme se stali finančními otroky

Jak jsme se stali finančními otroky

23.1.2017

F.J.

 

Poznámka redakce: článek na téma, co už zde bylo v principu mnohokrát rozebráno (např. zde, zde). Přišlo mailem od čtenáře F.J.

 

Je to můj názor a nikomu jej nevnucuji. Pokud se někde mýlím, rád se nechám poučit. Všude slyšíme, že na to či ono nejsou peníze. Ale není tomu jinak?

Ekonomika, je jeden ze základních pilířů společnosti. Na ekonomice jsme bytostně závislí. Je klubkem problémů, se kterým je nutné zacházet velmi obezřetně. To klubko je velmi zamotané a zatáhneme-li za špatný konec, tak jej ještě více zamotáme, nebo zamotané ještě více utáhneme.

V úvodu je nutné uvést jednu podstatnou věc. Současný svět je po produkční stránce jiný, než byl na konci 2. světové války. Zatímco po skončení války byl problém lidi nasytit, obléci a zajistit jim základní životní potřeby, tak dnes díky nárůstu efektivity produkce to problém není.

Ekonomika prošla ke konci století radikální proměnou. Dosáhla schopnosti uspokojit poptávku. K uspokojení poptávky stačí práce menšího počtu lidí. Přičemž efektivita produkce neustále roste. Paradoxně tento přelom nebyl doprovázen odpovídající změnou na úrovni řízení ekonomiky. K jistým změnám došlo, ale změny se udály ve prospěch menšiny na úkor většiny.

Rozpor mezi stavem produkce a způsobem jejího národního a světového řízení vyúsťuje do celé řady negativních důsledků a krizí.

Pokusím se popsat podstatu mechanismu fungování celosvětové ekonomiky, který umožňuje malé skupině lidí koncentrovat ve svých rukách většinu světového bohatství.

Na úvod vysvětlení několika výrazů.

 

Produkční a neprodukční ekonomika

Produkční ekonomika

Pokud někdo, osoba, firma, vyrobí výrobek, dodá zákazníkovi zboží, tak vytvoří nějakou konkrétní službu vůči zákazníkovi. Obchodník musí nakoupit zboží, správně s ním nakládat a dopravit jej na místo kde si jej zákazník koupí. Dodavatel nakoupí materiál a služby a zkompletuje je do výrobku, nebo služby a dodá je zákazníkovi. Tedy v obou případech byla vytvořena nějaká konkrétní přidaná hodnota, za kterou si dodavatel oprávněně účtuje odměnu. Celková cena samozřejmě kromě přidané hodnoty obnáší ještě náklady na zboží, materiál a služby.

Neprodukční ekonomika

To je ta část ekonomiky, která dosahuje zisku tím, že žádné konkrétní služby neposkytuje. Například spekulace na burze, spekulace s měnovými kurzy a podobně. Pokud levně nakoupí akcie a pak je draho prodají tak jedinou službu, kterou poskytli, je služba sama sobě. V reálu žádnou službu, kterou by mohli ostatní lidé, nebo firmy spotřebovat, nebo využít, neposkytli. Nedodali zboží zákazníkovi, nedodali službu, nebo výrobek jiným lidem. Jen hraním si s čísly vykázali zisk. Tento zisk však není žádnou reálnou službou. Za takto fiktivně vydělané peníze však na trhu nakupují. Tedy přisvojují si výsledky práce ostatních, výsledky práce, která byla realizována v produkční ekonomice.

 

Peníze

Za peníze je možné vydávat cokoli (platidlo), co splňuje tyto znaky:

 • Jsme ochotni za to směňovat svoji práci
 • Jako platidlo to akceptují i ostatní lidé
 • Toto platidlo akceptuje státní administrativa

V momentě, kdy svoji práci směníme za takovéto platidlo se z potištěného papírku, nebo čísla v bankovním systému stanou peníze kryté skutečnou hodnotou – hodnotou naší práce.

 

Proč jsou potřeba nové peníze

Postupem času jsme se naučili, efektivněji obdělávat a sklízet pole. To co dříve dělalo 10 lidí celý den, udělá 1 člověk s technikou za zlomek původního času. Díky technologickému pokroku vyrábíme více, rychleji a efektivněji. Daleko více se specializujeme. Čím dál méně věcí si zabezpečujeme sami. Vznikají nové firmy a služby, které nám dodávají levněji a kvalitněji to, co se nám již nevyplatí, abychom si zabezpečovali sami. Z toho důvodu více nakupujeme. Tedy roste objem směny a s tím roste potřeba většího množství peněz v oběhu. Nehledě na to že roste počet lidí jako takových.   

Je to obdobné, jako když člověk roste. S tím jak roste, potřebuje mít více krve. K udržení funkčnosti větší a rozvinutější ekonomiky potřebujete více peněz. Pokud jich je málo ekonomika skomírá, pokud jich je hodně tak dochází k jejich devalvaci. Udržení správného množství peněz v ekonomice je úkolem centrální banky. Správné množství peněz je složitá otázka, ale v podstatě lze říci, že jich má být jen tolik, aby je bylo neodkladně možné směnit za zboží a služby na aktuálním trhu.

 Množství nových peněz ovlivňuje centrální banka tím, že definuje základní úrokovou míru. Pokud usoudí, že je peněz málo tak ji sníží a obráceně.

 

Jak vznikají nové peníze

Nové peníze se dostávají do ekonomiky v zásadě formou půjček, hypoték a úvěrů.

Firma, nebo člověk přijdou do banky a řeknou, že potřebují půjčit. Banka prozkoumá jejich schopnost splácet a řekne, že to bude za těchto a těchto podmínek a s takovou úrokovou sazbou. Pokud obě strany toto akceptují, dojde k podpisu smlouvy.

Banka do účetních knih zanese povinnost dlužníka uhradit dluh proti povinnosti věřitele připsat dlužníkovi na jeho účet smluvenou částku. Banka svoji povinnost splní tím, že připíše na účet dlužníka smluvenou částku.

Co je, ale velmi důležité je skutečnost, že banka na účet dlužníka nepřevedla svoje peníze! Ona je vygenerovala z ničeho. Se souhlasem centrální banky tam napsala číslo – vytvořila nové peníze. Banka nevzala svoje peníze a neposkytla je dlužníkovi na účet! Ona je prostě vygenerovala z ničeho, banka tam jen napsala ničím nepodložené číslo.

Vlastně podložené. Svolením centrální banky - protože je nutné uvést nové peníze do oběhu - protože roste ekonomika – protože tuto funkčnost delegovala na soukromé banky. 

Takto vygenerované číslo získá skutečnou hodnotu až v momentě, kdy je za něj někdo ochoten dodat službu, nebo zboží. V tomto momentě se na nově vzniklé číslo v bankovním systému, nebo na nově vytištěný papír - peníze nabalí hodnota práce a z čísla, nebo potištěného papíru se stanou standardní peníze odrážející hodnotu práce.

Bohužel toto platí i o ziscích neprodukční ekonomiky. Akceptujeme je a směňujeme za ně hodnotu vzniklou v produkční ekonomice.

 

Jak to je s úroky

Pokud někdo pronajímá svůj byt tak se zříká částí svých práv ve prospěch druhého. Umožňuje mu užívat svoji věc. Tedy poskytuje druhému službu. Oprávněně požaduje odměnu za tuto službu – nájemné. Obdobně lze pochopit, že když někdo půjčí někomu své peníze tak si účtuje úrok, je to taková obdoba nájmu.

Je také pochopitelné, že banka účtuje poplatky za vedení účtu, za vyřízení žádosti, posouzeni schopnosti klienta splácet – to jsou skutečně poskytnuté služby, které někdo musel v bance udělat a banka oprávněně za tyto služby požaduje odměnu.    

Jenže! Jakým právem banka účtuje úroky za peníze, které její nejsou a nikdy nebyli. Které jen vytvořila prostým napsáním čísla do účetních knih?

 

Splátky jistiny

Další skutečnost, která si zaslouží naši pozornost, je to, kam se podějí splátky jistiny. Splátky úvěru, hypotéky se dostanou na účet soukromé banky!

Tedy banka nám nepůjčila svoje peníze, jen z ničeho vygenerovala peníze a ve svém důsledku je na její účty připsána jak jistina, tak úroky.

 

Přelévání peněz do neprodukční ekonomiky

Co s těmito penězi banka provede? Začne tyto peníze točit v neprodukční ekonomice ve snaze získat víc. Banka je takzvaně investuje. (Těch investičních možností je mnoho, ale mají stejnou podstatu)

Obchoduje se s akciemi a se spoustou dalších finančních produktů, komodit, firem apod. s cílem levně koupit a draho prodat. Jenže! Ceny těchto komodit se mění bez ohledu na jejich skutečnou hodnotu. Jejich aktuální hodnota je ovlivněna prohlášeními politiků, vhodnými zprávami v tisku a různými krizemi, aférami a dokonce i takzvanými chybami počítačů. Je to sofistikovaný systém na ovlivňování aktuální ceny těchto produktů a generování zisku.

Prostřednictvím finančních prostředků a správných kontaktů lze dosáhnout toho, aby se tu a tam podpořilo politické prohlášení, přihrála se štědrá reklama a další benefity spřízněným novinářům, aby došlo k podpoře rebelů a politické opozice v daném regionu, financovala se investigativní novinařina zaměřená na konkrétní cíl, nebo se dostatečně zabezpečili IT specialisté, jejichž vinou došlo v počítačích k chybě. Pak stačí ve vhodný čas vydat pokyn k nákupu, nebo prodeji.

 

Kde končí peníze z produkční ekonomiky

Firmy, které obchodují na burze, nebo které burzy vlastní jsou vlastněny třeba i zprostředkovaně právě těmi kteří jsou schopni takovéto pokyny vydávat. A tyto firmy vlastníkům vyplácí podíly, tak jak si vlastníci určí.

Takže úroky a splátky jistiny poté co projdou strukturou neprodukční ekonomiky nevyhnutelně skončí na jejich účtech.

A tyto peníze jsou poté zpět realizovány v neprodukční ekonomice. V neprodukční ekonomice vzniká přetlak finančních prostředků a iniciuje vznik dalších a dalších finančních produktů a investičních příležitostí. Dochází k chybám a podvodům. Za finanční produkty jsou vydávány i takové, jejichž reálná cena je nulová, nebo mizivá. Draze placení absolventi prestižních škol vymýšlí způsoby jak vytvořit fiktivní zisk hraním s čísly. Podstatná je však kumulace obrovských objemů finančních prostředků v pochybných finančních produktech. Pak stačí, aby se někdo začal pídit po skutečné hodnotě dotyčného produktu a je na světě další finanční krize.

 

Co je na tom špatně

Vše! Samozřejmě že způsob kdy si malá skupina přivlastňuje výsledek práce většiny je ze zásady nespravedlivý. Ve své podstatě jde o naše zotročení.

 

Ale je tu ještě jeden daleko větší problém!

Ten problém souvisí s úroky.

Vysvětlil jsem, jak se nové peníze do rostoucí ekonomiky dostávají.

K vysvětlení problému provedeme značné zjednodušení. Ekonomika fiktivního státu roste 2% ročně, nové peníze se do ekonomiky dostávají jednou za rok, úvěry se splatí za rok.

Potřebujeme tedy novými penězi pokrýt 2% nárůst ekonomiky. Necháme komerční banky, aby v hodnotě 2% vytvořily nové peníze. Banky to provedou formou hypoték a půjček a zatíží je úroky. Podíváme-li se po splácení těchto půjček a hypoték na stav ekonomiky, tak zůstatek peněz v oběhu je nižší, než byl na začátku této operace. Z ekonomiky byly kromě splátek jistiny odčerpány navíc ještě úroky. Peněz v oběhu produkční ekonomiky ubylo.

Takže na další období je potřeba vytvořit více nových peněz a další rok ještě více a pak ještě více. Postupně dojde k situaci, kdy se do neprodukční ekonomiky přes úroky odčerpají i původní zásoby peněz a je třeba nové peníze vydávat i na úhradu úroků.

Do tohoto momentu byl časový cyklus vytváření nových peněz konstantní. Od tohoto momentu je však nutné tento časový cyklus zkrátit. Protože se musí půjčovat stále více, tak tento proces neprobíhá lineárně, ale progresivně.

Je otázkou, kdy se tento proces zadrhne a co se poté stane.

 

Důsledky tohoto stavu

Uvedu jen, co mne napadne, všímavý čtenář těch důsledků kolem sebe uvidí daleko více.

Především dochází k degradaci morálních hodnot. Sdělovací prostředky vše sledují přes peníze. O slušnosti a morálce se tak nemluví jako o penězích.

Aby bylo možné potřebu nových peněz uspokojit, zejména vzhledem ke stále kratšímu cyklu, tak jsme v současné době svědky takových věcí jako.

 • Snižování úrokových sazeb až do záporných úroků (banka dostane jistinu – stejně z vlastních peněz nic nepůjčila)
 • Refinancování půjček – jedna půjčka je umořena druhou a mohou být vygenerovány nové peníze
 • Půjčování peněz i těm, kteří jsou poté uvrženi do existenčních problémů  

Přebytek peněz v neprodukční ekonomice tlačí na hledání způsobů jejich zhodnocování

 • Investice – chovají se obdobně jako půjčky a hypotéky ale cestou dividend významně odvádějí peníze z produkční ekonomiky, obdobně jako úroky
 • Zelené projekty – jedná se o umělé vytvoření reálně neexistujících problémů, jejichž řešení jsou jednotlivé státy přinuceny financovat
 • Trh s firmami – nakoupit a rozprodat, nebo nákladově optimalizovat, zlepšit ziskovost firmy a výhodně prodat. Po koupi firmy jsou do firmy nasazeni 3A manažeři (jak řekl jeden můj přítel - angličtina, arogance a nic neumí), kteří provedou nákladovou optimalizaci. Propustí část zaměstnanců, jejich povinnosti převedou na zbylé zaměstnance bez navýšení platů a připraví firmu na prodej. Vytváří se strach o pracovní pozice a nezaměstnanost.
 • Trh se zbraněmi – je to nejziskovější investice, ale je třeba zajistit odběr zbraní a munice. To se daří vhodnou podporou „opozičních sil“ a najatých žoldáků. Barevné revoluce a ostatní konflikty.
 • Migrace, potravinové a podobné pomoci třetímu světu – podobně jako zelené projekty, uměle vyvolaný a při životě udržovaný problém, jehož řešení jsou státy donucené financovat. Na konkrétním řešení tohoto problému profituje řada organizací, s vhodnou vlastnickou strukturou.
 • Vytvoření atmosféry studené války – donucení stran studené války k navýšení prostředků na financování armád a zbrojení.
 • Vyvolání velkého ozbrojeného konfliktu. Obě světové války byly po této stránce nejziskovější.

Těm, co ovládají světovou ekonomiku, jde takzvaně jen o zisk. Kolik lidí za to zaplatí životem je pod jejich rozlišovací schopností.

 

Diskusní téma: Jak jsme se stali finančními otroky

Re: Re: Re: nejenom financ-otroci

Matěj | 24.01.2017

Dík, Hoxi.
Ale mám pocit, že ono nestačí pouze být mravný, chápat, mít svědomí a v tomto smyslu řídit svoje soukromé osobní, rodinné, či internetové konání. Je také nutné přijmout, že po těchto "do jisté míry" zvládnutých osobních kvalitách musí nevyhnutelně následovat odvaha přijmout zodpovědnost. A to v co nejširším slova smyslu, než je pouze ono - Já a Rodina. Za tímto segmentem totiž následuje celá a to nejenom sociální škála. Pak teprve se dá do určité míry mluvit o té nejvyšší struktuře lidské psychiky. Neboť ta je završena pouze v odvaze řešit, vyřešit a užívat!
Tím chci říct, že diskuse je pouhá příprava na to nejdůležitější, což je doposud skryté v mlze, či kouři. To, že si vyjasníme tisíciletý čachr s financemi, dějinami, politikou a vším co nás obklopuje, ještě naprosto neznamená, že budeme mít odvahu k tomu začít to také smysluplně řešit. Čímž teprve pak, pokud to budeme provádět v rámci Vyššího Záměru, bychom mohli uvažovat o své kvalitě lidství.
Ve všech internetových debatách se hovoří o jednotlivých konkrétnech. Ovšem je tu naprostá neexistence představy o tom, co by pak už konečně mělo následovat! Když už teď nebude kriticky co nejpřesněji vyjádřována posloupnost oněch kroků, tak se pouze znovu někdy, někde potkáme v cíli tohoto směřování, tedy v ještě vyleštěnějších formách davo-elitarismu. Matěj

Re: Re: Re: Re: nejenom financ-otroci

Hox | 24.01.2017

Vlajku do ruky a vpřed, jdi příkladem. Vidím jen kibicování a kritizování. Jestli máš pocit, že zde nebylo "nic podstatného uděláno", nic jsi nepochopil.
Chceš měnit druhé, zatímco začít bys měl u sebe. Až nečeho dosáhneš, můžeš se o výsledky podělit.

Re: Re: Re: Re: Re: nejenom financ-otroci

Matěj | 24.01.2017

Pane Hox!
Proč tak zhurta?
Nenapsal jsem naprosto nic ve smyslu, Vašich, výčítek. Naopak, nedovolil bych si to díky tomu, že si velmi vážím, Vaší, práce a to nejenom z důvodu, že témata jimiž se zde zabýváte mi velmi pomohla napsat několik knih, ale hlavně proto, že tu vnímám to, co v onom komentáři který, Vás, tak rozčílil - zmiňuji. Tedy odvahu.
Já naprosto nechci nikoho měnit. Neboť osobní změnu vnímání, chápaní a rozhodování ČLOVĚKA, tedy mimo, narkomanů zvířat a biorobotů ani nelze proti jejich vůli měnit.
Ano, samozřejmě, že jako všichni něco chci a určitě se mám o co podělit. A to, že jsem ve svém už velmi dlouhém životě mnoho věcí nepochopil, to stejně jako jiní LIDÉ ... moc dobře vím. Vlajka je sice dobrý nápad, ale chce ideu, vůli a čas. Vy myslíte, že je čas?
Čas je zvláštní a pro mne velmi studená veličina. Ovšem vůle a idea to je jiná káva. A víte proč? Protože vychladlá káva se dá ohřát.
Všechno, co jsem v onom komentáři napsal jsem mínil velmi vážně. A naprosto ne v duchu, jež mi vyčítáte. A to, že je už nutno jít po hraně a vyžadovat změnu jistě chápete. A tohle pochopení je vidět i díky širokému pásmu znalostí, jimiž zde vládnou komentující.
Nic ve zlém. Matěj

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nejenom financ-otroci

Hox | 24.01.2017

Ten komentář je kombinací nadřazenosti a nepochopení, je to takový výkřik do tmy typu "Je treba niečo robit!!" "Priamo teraz!!", což je vždy jednodušší než skutečně pracovat na sobě.

Zatímco je třeba ne "niečo robit", ale udělat si především pořádek v hlavě, bez toho cokoliv to "niečo" skončí špatně. Přesně naopak, než prosazujete.

Když někomu adresujete "nestačí být takový a takový, je třeba také být makový", pak to znamená že máte za to, že adresát je jen "takový", nikoliv "takový a makový".

> Tím chci říct, že diskuse je pouhá příprava na to nejdůležitější

Tolik k otázce, co zde chápete za to hlavní.

> Čímž teprve pak, pokud to budeme provádět v rámci Vyššího Záměru, bychom mohli uvažovat o své kvalitě lidství.

Ultimátní kravina.

> Ovšem je tu naprostá neexistence představy o tom, co by pak už konečně mělo následovat!

O kom je řeč? O vás? Z pozice koho?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nejenom financ-otroci

Matěj | 24.01.2017

Pane Hox!
Co míníte mojí nadřazeností, nepochopením a pokřikem ... hurá na ně? Když odečtu svůj prenatální a kojenecký věk, tak na sobě pracuji, cca 67 let. Netvrdím, že mám v hlavě pořádek, ale úplný svinčík to asi rovněž nebude. A tak se nedivte, že by pro mne bylo velmi milé, kdybych se dožil alespoň náznaku jakési pozitivní změny pro své vnuky. Tedy ne jenom samé sklopené hlavy na polospících tělech pospíchajících do nějaké montovny.
Ale když už jsme se dostali na tuhle "úroveň". Tak já jsem přeci nepopíral důležitost diskuse. A za hlavní stále považuji státi se člověkem. A ne být jako já, který během dne vystřídá několik nechutných psycho pozic. Což je bohužel z mě strany pravda a zároveň i ultimativní kravina.
Moje představa, co by mělo následovat je velmi prostá. Jde pouze o to, aby se co nejvíce lidských bytostí mohlo svobodně podporováno všemi státními i soukromými institucemi - státi člověkem. Metoda to pro moudré v moudrém světě velmi jednoduchá a účinná.
Je tu ovšem problém s tím moudrým světem, že? Zvláště pokud je řízení vykonáváno ne-moudrými. Takový svět zde paradoxně nedávno chviličku byl. Ovšem provázely ho hrůznosti z venku i zevnitř. Přeji dobrou noc. Matěj

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nejenom financ-otroci

Hox | 25.01.2017


Na tom komentáři se mi nelíbí víc věcí. Nemám rád, když někdo někomu diktuje co a jak dělat a jaký má být, za druhé mi vadí, když někdo tlačí katastrofické varianty jako jediné možné, kdy posiluje katastrofické scénáře. Vy jste vlastně napsal, všechno spěje k záhubě a když s tím rychle něco neuděláme (priamo teraz!), bude zle. To jest, jakoby čas pracoval proti nám. Ve skutečnosti čas pracuje pro nás.

Ten komentář je psaný z pozic, že je to zde nějaká tlachárna, kde se tlachá o nesmrtelnosti chrousta místo toho, aby se "něco řešilo". Tím jste shodil zároveň jak studenty-čtenáře, tak studenty-autory materiálů, z pozice jakési domnělé "morální autority", nadřazené ve vztahu k těmto stránkám, čtenářům a komunitě.

Ve skutečnosti je šíření informací v informační válce to hlavní. Až bude dostatečná část populace chápat princip finančního systému, bude ho možné změnit ku prospěchu lidem, dokud bude drtivá většina spočívat v blažené nevědomosti, je problém neřešitelný.

> Ovšem je tu naprostá neexistence představy o tom, co by pak už konečně mělo následovat!

Kdo nemá představu, vy nemáte představu?

To, že si lidé uvědomí podstatu finančního systému je základní předpoklad k tomu, aby s tím šlo něco dělat, vy se o tom vyjadřujete ve smyslu že to "naprosto nic neznamená".

Z toho komentáře přímo čiší nedůvěra v budoucnost, vaše vnitřní obavy. Existuje pojem "přivolat neštěstí", čímž se v tom příspěvku v jisté míře zabýváte. Pokud má člověk takové stavy, obavy, které jsou důsledkem ateismu, je jde o to si je vyřešit u sebe, ne ventilovat do společnosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nejenom financ-otroci

Matěj | 25.01.2017

Pane Hox!
Všichni máme nějakou představu o rozpětí ve škále přijatelné-nepřijatelné. Pro mne je současný stav stále ve skupenství přijatelno, protože se u nás neděje to, co např v Sýrii. Jenomže v současném světě, jehož nestabilitu uměle vytvořili ti nejmocnější, tak ji vytvořili proto, aby ji využíli ke svým účelům. A v této situaci jsou nejohroženější zvláště malé státy. A dnes už je jedno mají-li nádavkem zdroje, či nikoli. Oni tu planetární plochu chtějí využít ve smyslu deseti bodů vytesaných na monumentu Guide Stones (Poradní Kameny) v Georgii. Kde první bod obsahuje velmi krutou myšlenku: snižte populaci na půl miliardy lidí. Proti ostatním devíti bodům nelze nic namítat. Jsou úžasné, ale pouze pro výše uvedený počet lidských bytostí. Z nichž ovšem většina bude sluhy. Takže z toho hlediska je možná důvodné mít jistou starost, ne?
Tlachárnu nebudu řešit, neboť nic v tomto smyslu jsem nenapsal. Neboť šíření co nejpravdivějších informací ze všech lidských oborů je naprosto nutná záležitost. A to nejenom v této planetární situaci, ale vždy!
Kdo nemá představu, vy nemáte představu?
Pane Hox, v Čechách má většina lidí předstvu, jak toto řešit na úrovni svého chápání. Jen je potřeba vystihnout správný okamžik ... k debatě o tom. To byl hlavní důvod mých hloupých, podceňujících, katastrofických, ateistických a morálně autoritativních komentářů. Matěj


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nejenom financ-otroci

Hox | 25.01.2017

:)
ok

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nejenom financ-otroci

Matěj | 25.01.2017

Děkuji, Matěj

Jak jsme se stali finančními otroky...

Matěj | 23.01.2017

Svým strachem o to málo, co máme a svou odvahou, kterou nemáme.
Pokud tenhle stav a příslušné chování nezměníme, tak jsme tam, kde nás oni chtějí mít.
Takže řešení je jasné, nikoli však jednoduché. Opět se pokusit státi se člověkem a lidmi. Nikoli jen bučící součástí davu, jež pasou elity.
Proto tohle za nás nemohou vyřešit ani Putin, Trump, či Zeman. Neboť v každém z nás hnízdí jeden takový ne-oříliš

Re: Jak jsme se stali finančními otroky...

Cico Ciciak | 23.01.2017

Obecne by sa to tak dalo povedať.
Aj to, že či ťa bude zdierať a vykorisťovať zahraničný alebo domáci kapitalista, tak to je v skutočnosti úplne, ale úplne jedno.

Re: Re: Jak jsme se stali finančními otroky...

Cico Ciciak | 23.01.2017

... úplne jedno, pokiaľ sa nezmení morálka vykorisťovateľa k lepšiemu, resp. k tomu nebude nejakou silou (zákona, štátu, vyššieho chápania a morálky ľudu) donútený.

Re: Re: Re: Jak jsme se stali finančními otroky...

Cico Ciciak | 24.01.2017

To rovnako platí aj o zamestnancoch, lebo nie všetci z nich sú poctiví a preto značná časť zamestnávateľov zvykne preventívne a automaticky voliť tvrdší prístup ku svojim zamestnancom, ktorých potom berú len ako obyčajné nástroje.

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek