Irina Bergsetová o systéme juvenílnej justícii pohľadom z výšky, SK titulky

Irina Bergsetová o systéme juvenílnej justícii pohľadom z výšky, SK titulky

5.2.2015

tv24.li / ynterview.com

 

Irina Bergsetová hovorí ako pracuje systém juvenílnej justícii v Nórsku a ďalších krajinách Európy. Zároveň túto legislatívu na „ochranu detí“ analyzuje v širších celospoločenských zmenách. Zhováral sa Artiom Vojtenkov z Poznavatelnoe.tv

 

 

Přepis (sk.ynterview.com/rozhovory/irina-bergsetova-pohlad-na-juvenilnu-justiciu-v-sirsom-kontexte):

 

Dobrý deň, Irina, opäť sa s vami stretávame vo veci systému juvenílnej justícii, ktorú zavádzajú aj u nás, a ktorá je už úspešne zavedená v Európe. Z čoho začneme? Od nás, alebo od Európy?

Môžme od nás, aby sme porozumeli, prečo vôbec rozoberáme túto tému, a čo sa na nás chystá. Vec je v tom, že piata kolóna u nás (teraz je už chápeme, kto a čo robí) aktívne zavádza západný vzor „ochrany detí“.

V úvodzovkách „ochrany“.

V úvodzovkách „ochrany detí“, áno. Mali by sme chrániť a starať sa o deti rovnako ako v Európe, a Európa to robí tak, ako v Amerike.

A v tejto súvislosti chceme pochopiť, čo také to vlastne bude? Pretože ak nám predkladajú istý model, ktorý už existuje v Európe, chceme preskúmať ako pracuje pre pochopenie čo na nás ide.

Preto za zaujímame o Francúzsko, Fínsko, Nemecko – ako pracuje tento systém „ochrany detí“, po našom starostlivosti, alebo Komisia pre záležitosti maloletých – náš systém juvenílnej justícii.

Tu musíme povedať, že naši oponenti, vážení oponenti, zrazu hovoria, že juvenílna justícia je časť zákonodarstva, ktorá sa zaoberá kriminalitou v oblasti deti.

To znamená, že pokiaľ neplnoleté deti prekračujú zákon, je to tá časť spravodlivosti, ktorá za zaoberá tými deťmi, akože to „juvenílna justícia“ predstavuje.

No pôvodne to tak je...

Áno, pôvodne to tak je. No v skutočnosti sa ukazuje, že s tejto služby, či systému dozora nad deťmi, vyrástla ohromná mašinéria, ktorá vo všeobecnosti vzala na seba starostlivosť nielen o tých, ktorí sa, povedzme, k deťom nesprávajú najlepšie, ale o všetkých.

Akoby systém na kontrolu detí sa obrátil v Európe na istý druh detskej polície, či čo. Pretože juvenílna justícia, v našom dnešnom chápaní ako rozoberáme tú otázku, je nebezpečná preto, lebo jednoduchí, pozitívni rodičia, a rodina z nejakého dôvodu spadá do pôsobenia tohto systému kontroly aj vtedy, keď deti ešte nespáchali žiadny priestupok.

Inými slovami, tento systém sa rozšíril. Kedy? Neviem. Myslím si, že teraz ľudia môžu začať písať dizertačky na tému dejiny juvenílnej justícii. Ona sa rozšírila na kontrolu nad všetkými rodinami a neplnoletými deťmi: „Čo ak zajtra nejaké dieťa ukradne buchtu v potravinách? Čo ak nejaké dieťa...“

Spočiatku sa začala ako prevencia. Potom slovo „prevencia“ ubrali, ostala iba tato kontrola, a kontrolu nazvali „ochranou“. To znamená ochrana detí od koho?

Postupne sa tento systém „ochrany“ zmenil na ochranu, fakticky, pred rodinou, pred tradíciami, pred hodnotami. Niektoré krajiny, ktoré s horlivým nasadením prijali tento systém, a doviedli ho krajných hraníc, ktoré vyzerajú absurdne, z uhla pohľadu nášho prorodinného štátu – tieto krajiny ukazujú ako sa táto ochrana zvrhla od ochranu od rodičov.

Keď rodičia, to znamená, rod, z ktorého dieťa prichádza do štátnej sféry, sa označujú ako nepriateľ dieťaťa číslo jeden. Opäť prepojenie, veľmi dôležité je prepojenie s tým, ako sa prv rozumela juvenílna justícia. To znamená, patronátom nad deťmi, ktorá sa správajú asociálne.

Aké prepojenie? Také, keď sa predpokladá, že títo rodičia a rodiny sú vinné pretože, môžu deťom odovzdať nejakú negatívnu skúsenosť. To znamená, nenaučiť... A preto, čím skorej odoberieme deti, tým skorej (to je taká absolútne nórska filozofia), tým skorej zbavíme dieťa negatívneho dedičstva, ukazuje sa.

Úplný nezmysel, pretože my s vami prekrásne rozumieme, že spoločnosť, občina, nemôže existovať, ak nepriznáme rodinu vo všeobecnosti pozitívnou. To jest, že spoločnosť je všeobecne nastavená žiť tak nejak v rodine.

Tým sa má na mysli, že štátotvorné prvky, ako v prípade rodiny, oni nie sú nepriatelia štátu, tak povediac. Možno ich zmeniť, hýbať s nimi...

Oni sú bunky štátu, krajiny.

Nielen bunky štátu, ale aj jeho základ, jeho sila, ukazuje sa.

Mnoho ľudí sa pýta, prečo celý čas dávame za príklad Nórsko a Škandináviu. Preto, lebo to bolo v oblasti juvenílnej justícii také laboratórium.

Tak vnímam, že tento experiment sa uskutočnil najskôr tam, a potom sa ten experiment spúšťa všade. Odtiaľ taký môj pocit: pozriteže, čo sa môže stať, ak pôjdeme do rovnakej krajnosti ako v Škandinávii.

A nedávno nám ukázali, čo také je juvenílna justícia z druhej strany, z uhľa pohľadu finančných príjmov a finančných ziskov. Nórske noviny Aftenposte, jedny z hlavných novín ako „naše“ [Pravda], [SME], 3.11.2014 zverejnili veľmi zaujímavý článok, kde v hlavičke je napísané „Barnevern er blitt Big Business”.

V preklade: „Barnevern sa javí veľkým biznisom“. Barnevern. „Barne“ sú deti, „vern“ je ochrana. V preklade: „Systém na ochranu detí je mnoho-miliardový obchod“. Mnohé noviny to prebrali, alebo urobili podobné články.

Samotné zhrnutie článku hovorí, že 7 súkromných majiteľov majú zisk, konkrétne sa spomína 550 mil. nórskych korún (NOK), [63 mil. EUR] [1 NOK = 0.115 EUR], majú zisk z Barnevernu. To znamená zo systému ochrany detí má nejakých 7 súkromných vlastníkov ohromné mnohomiliónové zisky, v prevode na ruble – miliardové zisky.

To znamená, že tento systém na „ochranu detí“ je v Nórsku súkromný?

Tak sa ukazuje. Spomeňte si, keď sme hovorili o juvenílnej justícii v Taliansku. Jeden sudca tam povedal, že z rozpočtu sa vyčleňujú 2 miliardy a prerozdeľujú sa. A vytvoril sa taký dojem, že štát sám prerozdeľuje tie peniaze.

V článku nám ukazujú, že zhruba v 20. rokoch, tu je tak napísané v tom článku, že systém „ochrany detí“ sa sprivatizoval. To značí, že bol rozpredaný. Čo znamená privatizácia? Keď sa štátny majetok predá súkromným firmám.

Pochopiteľne ich bolo mnoho. Od vtedy ide proces monopolizácii. V tom článku je napísané, že ich bolo 7, a v septembri 2014, to znemená niekoľko mesiacov nazad, sa objavil jeden obrovský vlastník, to jest makro-vlastník, ktorý celý nórsky systém skúpil. Volá sa investičný fond Argan Capital London.

Londýn?

Áno, Londýn. Je to transnacionálna korporácia, a to je veľmi zaujímavé, Artiom. Chápete, prichádzame k záveru, že tá juvenílna justícia, ktorá sa začína teraz v Rusku, ako kontrola rodín a kontrola detí, a snaha o sociálno-inžinierske takéto riadenie, manipuláciu vo vnútri našej spoločnosti, je vlastne činnosť nejakých transnacionálnych korporácií?

To znamená, že už existuje nejaký svetový trh s ochranou deti. Prečo o tom hovoríme? Ten nový vlastník, ktorý to skúpil, sa volá Argan Capital London.

[Stránka firmy je http://www.argancapital.com]. Taktiež som spravila fotografiu. Rozumiete, teraz, keď v ruských, či akých médiách ide šum, tak zrazu sa všetko vymaže a zmizne.

Pozrime sa na skeny tých dokumentov. Otvorime si Argan Capital. Ukazuje sa história tej korporácii. V roku 2006 sa vyčlenila, dokonca je tak napísané, že sa oddelila. Čiže nezaložila ako nová firma, ale už bola. Od koho, čo myslíte? Od Bank of America.

Navyše, tento investičný fond existoval ešte n-rokov predtým. Viac než 10 rokov [...] bol ako pod-oddelenie fakticky. To jest, fakticky pobočka Bank of America, len pod druhým názvom. A skupoval trhy ochrany detí v Európe a vo svete.

Rozumiete, to náležite znamená... Prekrásne chápeme, že taká veľká súkromná korporácia bankárov, nemôže nezávisieť od ideológii tej krajiny, na území ktorej sa nachádza a riadi. A cez finančné mechanizmy ide riadenie a nasadenie ideológie, prirodzene, americkej a ich pohľadov.

To je dôvod, prečo nemôže byť takého priameho kopírovania, ako sme si skorej mysleli, keď systém Francúzska kopíruje francúzsky systém ochrany detí, ale sú aj finančné mechanizmy, keď už nejde inak, tak vám nedáme peniaze.

A tu je zaujímavé ako to pracuje... Zdá sa že dobre: Banka vkladá peniaze do „ochrany detí“ Nórska. Ukazuje sa, že všetko nie je také jednoduché.

A na čo je jej to vôbec treba?

Z môjho uhľa pohľadu, tu veľmi zaujímavé. Ten, kto vlastní deti, vlastní v zmysle ovláda, riadi, kontroluje ten štát.

V budúcnosti.

Aj v budúcnosti aj v prítomnosti.Je to forma súčasnej kolonizácie. Pozrite, ukazuje sa, že ak je dnes v Nórsku oficiálne ohlásené, že minimálne 5% detí je bez rodičov, nežijú doma. Hoci podľa mňa to bude percent ešte viac.

No ale ak je to iba tých 5%, čo to znamená? Znamená to, že rodičia už sú v stave stresu, rodina sa rozpadla. Sú manipulovateľní, ovládateľní. Fakticky sú dlžní prísť čo-to prosiť. Prosiť o videnie sa s deťmi.

A tak sa človek premení na nejakého sociálneho otroka, napriamo. Taktiež aj to otroctvo nie je ekonomické, a nie je napísané, že patríte nejakému tomu vlastníkovi, tak vždy závisíte aj nejakej schémy systému.

Pridajte 5% mám, pridajte ešte 5% otcov, 5% pridajte babičiek, [...] a 5% dedkov... reč ide o tom, že približne jedna štvrtina obyvateľstva je plne závislá, a vypadá z procesu samostatného života.

Je úplne ovládateľná. Fakticky, rodiny, v ktorých zobrali deti, je ako keď ľudia žili na [paselenii?]. Fakticky žijete ako na [paselenii?]. Musíte sa označkovať, fakticky ste uväznený.

Teraz sa vrátime k tomu finančnému mechanizmu. Podsúva sa nám, že bude vytvorený systém, akoby blahodárny pre deti, kde rodičia, ktorí sa zle starajú o deti, tak o tie sa sťaby lepšie postará spoločnosť.

No, my s vami rozumieme, že sme žili v predtým socialistickej krajine, kde sa štát skutočne, teraz nebudeme otvárať otázky korupcii atď, zoberieme to celkovo, štát spĺňal funkcie prerozdelenia dodatočných peňazí, keď štát rodinám čo-to dával.

To jest, keď ľudia u nás žijú, a stále hovoria: „Prečo nám platia malinké príspevky?“ Daj, daj. U náš ešte zostalo také spotrebiteľstvo. To značí, štát dá-val.

Teraz je kapitalizmus. Stretávame sa s úplne inou schémou. A ľudia, keď očakávajú, že štát sa bude starať o ich deti, v Nórsku, vo Francúzsku, v skutku, to je úplne iná starostlivosť. Je to starostlivosť, ktorá je fakticky rovná väzeniu. Teraz objasním prečo.

Pozerala som sa, prirodzene, každý človek, v rámci toho jazyka, ktorý pozná, môže nazrieť do dejín – z  čoho začal systém ochrany detí v Nórsku? Prirodzene, nezačal s Bank of America, začal skorej.

Bola to súčasť takzvaného väzenského systému. Keď rodičov posadili do basy, tak vedľa sa vystrojil dom pre deti. Také domy boli v Nemecku. Môžeme pohľadať ako sa nazývali. To jest, pre nás, Rusko, je to netypické. U nás nič také v minulosti nebolo.

To znamená, že musíme pochopiť, že tento systém, ktorý sa u nás nasadzuje, je fakticky systém pre väzňov, a nie pre pozitívnych občanov spoločnosti.

Prečo? Je to časť kontroly, takej totálnej, kontrola všetkých rodín, ako v base, v tábore, v koncentráku. Prečo také rodičovský pocit, že je to koncentrák – to nie je metafora, je to naozaj tak, a tento systém bol prenesený do prosperujúcej spoločnosti.

Nórsko o sebe prehlasuje: „Vytvorili sme spoločnosť všeobecnej prosperity“. Tak seba nazývajú. To značí, fakticky, komunizmus, mohlo by sa zdať – žite, užite si život.

Tak prečo sa všetkého bojíte? Mám taký pocit, že oni sú omnoho viac neslobodní, že my, ktorí žijeme v krajine s množstvom problémov. Preto, lebo je zostrojený systém vo vzore väzenského - totálna kontrola za všetkými.

Nuž pokračujme, aby ste pochopili.

Pozitívne spoločenstvo, sťaby systém, ochrana. No a čo je taký systém ochrany detí? To je keď štát hovorí: „Vy sa o deti staráte zle, my sa budeme starať lepšie“.

Dnešná ministerka detských záležitostí v Nórsku, vymyslela nový spôsob, ako brať deti, povieme takto, od rodičov sadistov. Od rodičov, ktorí môžu naplácať na zadok, či nakričať na dieťa. A teda, pozriteže aký spôsob vymyslela.

Ministerka hovorí: „Viete, mnoho rodičov sa domnieva, že keď berieme deti zrazu, že je to kruté. Urobme to takto. Nebudeme brať zrazu. Dáme rodičom, rodine šancu, ale za to sú čosi dlžní na oplátku urobiť. Nejakým spôsobom sme dlžní tu rodinu kontrolovať.“

Hovorí žena o pozitívnych rodičoch. To jest, nie o narkomanoch, nie o alkoholikoch. Ona hovorí: „Oni sú dlžní každý deň chodiť s močom na nástup.”

Ja vám to preložím. To značí – hlavička týchže novín Aftenposten – oni sú dlžní prísť s analýzou, že počas noci nevypili alkohol, dýchať do trubičky prakticky. Prečo s močom? Prečo sú dlžní to niekam nosiť?

Pretože, logika toho systému je kontrolovať ako v base. Rodičia, to sú ľudia, ktorí žijú na [paselenii?]. Fakticky, sú priviazaní k nejakému väzenskému systému, oni sa mu zodpovedajú, to znamená, že sú pod dozorom, sú „poddozorní“.

Fakticky nám teraz predkladajú, medzi slobodných občanov Ruska, dobrovoľne prijať ten súkromný systém (a mi zatiaľ z toho rozoberieme peniaze), a dostať sa pod dozor.

Predstavte si, že žijeme v takej veľkej base, ktorá sa bude nazývať [Slovensko], a my budeme povinní chodiť niekam s močom na nástup, alebo neviem s čím ešte.

Nezmysel! Artiom, nám to vôbec netreba. Sme absolútne normálna, zdravá krajina, kde je každá rodina sebestačná. Aj u nás sú rôzne povinnosti voči štátu.

Nielen, že hodíme do práce, ale ešte vykonávame rôzne sociálne funkcie. No keď prichádzame domov k rodine, hovoríme: moja rodina, môj dom – môj hrad. Tam je u nás úplne iný svet. A to sa zas raz nepáči Západu. Rozumiete?

Pretože na Západe, sú tieto bunky... Ty prídeš domov, a nie si slobodný, u teba niet takého sveta, ktorý je u nás tu v Rusku. Stále tam zostávate, ako by pod dozorom. Žiješ na území absolútne priezračnom.

Nehovorím už o tom, ak používať platobnú kartu, tak všetci vidia [...], všetci vidia, či si zaplatil daní dostatočne, alebo nedostatočne, čo drahé ste si kúpili. Rozumiete? Sotva, samozrejme, niekto niekde sedí, a kontroluje to, no... [áno kontroluje]

Ak je treba, tak o vybraných ľudí vedia všetko.

Absolútne. Rozumieme, že od civilizácii nemôžeme utiecť. Ale otázka je v tom, že totálna kontrola za rodinami s deťmi smeruje k čomu? K úplnej kanal... kolonizácii spoločnosti. Prosto sa staneme kolóniou toho nejakého transnacionálneho monštra, akokoľvek ho nazvať.

Ešte by som chcela dva momenty. Teraz si vezmeme príklad Nórska, aby sme pochopili, ako sa presúvajú peniaze, pretože je to veľmi zaujímavé.

Ak sa aj budeme mýliť, ak to ako rodičia nesprávne chápeme, nech nám ekonómovia pomôžu porozumieť, čo je to za štruktúra.

Chcela by som sa ešte vysloviť k spiknutiu. Celý čas hovoria, že my sme ruskí, alebo v tomto prípade ja. Vidíme, že sú nejakí, ktorí tam kujú pikle proti Rusku, proti rodičom.

Nie. Je spiknutie – to je oddelené. A je plán. Ľudia otvorene hovoria: „Máme plán urobiť to, to a to vo veci ochrany detí k 2020 roku, k 2030 roku, k 2050 roku“.

Transnacionálne štruktúry, ktoré vedú plánovú robotu. Proste sa len tak „nezamysleli“, a teraz to realizujú. Spiknutie je skôr viac spojené s... V histórii Ruska boli u nás cárske prevraty, uchopenia sa moci – toto nie.

Reč ide o práci podľa plánu, ktorá trvá, možno už, posledných 100 rokov. Postup podľa plánu na získanie kontroly nad svetom, a zostrojenie nového svetového poriadku, ako sme hovorili. Ten nový svetový poriadok je zostrojený v Európe.

A preto, pohľad na Nórsko, a na jednotlivé krajiny, ktoré nám sami ukázali dokumenty, ako funguje ten mechanizmus kontroly nad každým človekom cez systém ochrany detí.

Davajme, vrátime sa tomu článku. Tu je veľmi zaujímavý materiál zverejnený. Prečo zaujímavý? Ako prvé nám ukazuje a hovorí o tom, aký je to výnosný obchod starať sa o deti.

Pričom značne ziskovejší než ropa, čo skorej si predstaviť bolo nemožné. Prečo? Objasním. Pretože, medzi tými vlastníkmi, ktorí boli... rodiny [...], ktoré vlastnia transnacionálne ropné firmy sú švédske aj nórske.

Nože, v tom článku sú zverejnené štatistické tabuľky. Ukazuje sa, že k dnešnému dňu je v Nórsku 53198 detí a dorastu v systéme „ochrany detí“. Čo to hovorí o tak malej krajine, v ktorej je milión detí, 52 tisíc za rok? Každý rok 52 a 52 a 52 tisíc.

Načo také ohromné množstvo detí kontrolovať? Načo ich oddeľovať od rodičov, a presúvať do toho trhu poručníctva? U nich sa to nazýva tak –  „trh ochrany detí“.

Nazveme to tak, aj keď to znie veľmi čudne. Ukazuje sa, Nórsko, v druhých článkoch čítame, si dala za úlohu: zachrániť všetky deti od rodičov, pretože rodičia...

„Zachrániť“ opäť v úvodzovkách.

V úvodzovkách, určite... oddeliť a riadiť. Tu sa vyjasňuje, že asi kto-to, jasne, že to neboli Nóri, zadal úlohu zostrojiť nový typ človeka – bezkonfliktný občan sveta.

Čo také je bezkonflikný občan sveta:

  • Bez rodného jazyka,
  • bez rodnej národnosti,
  • dokonca bez akejkoľvek príslušnosti k rase.

Dieťa by malo stratiť všetky identifikačné znaky, dokonca nerozumieť či je chlapec alebo dievča. To znamená, že niekto zadal takýto cieľ. A na tomto cieli sa pracuje.

V tomto prípade vidíme to na príklade tento krajiny, ktorá v astronomických číslach odoberá deti, alebo nasadzuje rodinám finančnú pomoc, či akúkoľvek, s právom vojsť k nim v ľubovoľný moment dňa.

Čo znamená, pomoc od detskej polície? To znamená, že detská polícia môže vôjsť v ľubovoľný čas dňa do vášho obydlia. Paradox, no vo Fínsku išli ešte ďalej. Vo Fínsku je povinná odovzdať kľúč od domu, kde sú deti tomu systému fakticky „ochrany detí“.

To znamená, že ľubovoľný čas títo ľudia...

...berú kľúče, a vchádzajú do vášho obydlia. Spíte, alebo jete, prichádzajú a „zachraňujú“. Prišli k záverom, že lámať dvere je drahé, rodičia sa barikádujú.

Tak načo takú škodu? Všetko je takto jednoduchšie... Napríklad, ak vám odoberajú deti, tak vo Fínsku je to pre rodinu aj strata majetku, pretože aj dieťa má podiel na majetku rodiny.

A preto ste dlžní vzdať sa domu, bytu – to všetko sa delí medzi všetkých. To jest, vám zoberú dieťa spolu s majetkom, rozumiete.

To znamená, že mu prináleží nejaká tá časť nehnuteľnosti?

Časť nehnuteľnosti, časť vášho automobila. A preto ste dlžný to náležite predať aby ste tú časť to mohli vyplatiť tej agentúre, ktorá bude teraz ovládať vaše dieťa.

To jest, jasne sa ukazuje sa, že aj od súkromných osôb, od nás, chcú hotovosť. Navyše, v mnohých krajinách Európy sú rodičia dlžní platiť alimenty svojim deťom. No prakticky, nie vždy ich poberá súkromná, sťa by druhá rodina. Niekedy ich poberá detský dom, niekedy psychiatrická liečebňa.

A tak ešte aj vy platíte peniaze za zadržanie vášho dieťaťa. Nielen štát. To jest, táto kontrola, ktorá odoberá deti, ona sa dožaduje profitu ešte aj od vás. To je tiež zaujímavé.

A predstavte si – 53198 detí. Ďalej píšu, že kto, ako, koľko dostáva peňazí. Je taká agentúra, s ktorou som aj ja mala dočinenia, keďže mi tiež v Nórsku odobrali dieťa – Bufetat. Po prvé, všetko s „etat“ je štát. Dojem bol taký, že je to štátna agentúra.

Nepredpokladala som vtedy, že mám dočinenia nie so štátnym systémom, ale so súkromnou korporáciou. Človek sa bude inak správať a cítiť.

Pretože štát je v našom chápaní mašinéria, ktorej sa nevyrovnáš. Vedieť, že sú to kadejaké agentúrky vám dá silu bojovať s nimi. Potom je jasné prečo tak označujú.

Nože, tu je povedané, koľko miliónov zarábajú. Veľmi zaujímavá tabuľka. Je tu povedané, že koľko ten Bufetat za deň, môže zaplatiť, alebo prerozdeliť peňazí zo štátneho rozpočtu, na jedno dieťa.

Tu vzniká otázka: A akože títo ľudia, odkiaľ zobrali peniaze? Čo, Bank of America im ich platí, 550 miliónov NOK, alebo 63 mil. EUR zisku? Ukazuje sa, že nie.

Jedna tretina štátneho rozpočtu Nórska ide na „ochranu detí“. Tretina rozpočtu jednej z najbohatších krajín sveta. To jest, nehovoríme o dlhoch Nórska, ako ste spomenuli.

Tretina rozpočtu. Tretina rozpočtu, to je viac než vydeľuje Taliansko, Francúzsko, Fínsko. Francúzsko a Nemecko sú veľké krajiny. Ale aj také krajiny dávajú menej než napr. Taliansko.

Taliansko z rozpočtu dáva 2 000 000 000 EUR na „ochranu detí“. Fínsko vydeľuje tiež 2 mld. EUR na „ochranu detí“.

Čo predstavujú 2 miliardy EUR zo štátneho rozpočtu bez dane? Pretože všetky organizácie, ktoré dostávajú peniaze... To môže byť súkromná rodina v prípade nájomných rodičov, a môže to byť aj detský dom.

No rozumiete, prístrešia, pološtátne rôzne podnikania prirodzene platia dane za svetlo, za vodu. Tomu rozumieme. No peniaze, ktoré idú zadržanie dieťaťa, to značí, že polovica ide na výplatu, na ohodnotenie práce tých všetkých ľudí, na osvetlenie, do miestnosti čo-to kúpiť.

A polovica, ide na „starostlivosť“, no polovica, nejaká časť tých peňazí. Ona nie je zdanená, pretože je to dotácia na dieťa.

Takže otázka. Tu je napísané koľko tá súkromná, sprivatizovaná korporácia, pološtátna, či akáto, ona prerozdeľuje túto štátnu objednávku.

Koľko dáva na dieťa? Čítajme. Tu je napísané, že tá suma sa blíži k sume 20 tis. NOK [cca 2300 EUR] denne. Tu je napísané, že „každých 24 hodín“. Keď som žila v Nórsku, kurz sme násobili piatimi.

Je to astronomická suma. Vynásobme to [kurzom z 28.1.2015: 1 NOK = 0.114 EUR] a denne je to [2300 EUR]. Desať dní [23000 EUR].

Za mesiac je to [70000 EUR], ktoré dostane na každé dieťa bezúročných, nezdaniteľných dotácií každý človek, ktorý sa ho dotýka. To jest, dieťa je „zlatý poklad“.

Rozumiem, to je na jedno dieťa.

Áno, denne na jedného.

A ľudia tam, systém, to všetko rozdeľuje.

Áno, 53198 detí. To je dôvod prečo až jedna tretina rozpočtu. No najviac zaujímavé. Tu je napísané, že iba v prípade aj dieťa „jednoduché“. Čo znamená „jednoduché“? On je zdravý, vzali ho úplne zdravého bez problémov.

A ak sú u dieťaťa problémy so správaním, ak sú u neho traumy, to znamená, on odporoval, keď ho zaberali, zlámal si ruku, alebo ste ho doviedli do invalidného stavu.

To jest, ukazuje sa: My, rodičia, sa trasieme nad deťmi, aby sa nič zlé neprihodilo, pretože nám sa to akoby zdá výhodnejšie. Pretože čím zdravšie dieťa, sami to poznáte, tým ľahšie sa o neho starať.

A tu je napísané, že viac zarobíte, ak mu spôsobíte traumu. Potom je možné získať do 25 000 NOK [2900 EUR]. To jest, za mesiac dostanete [85000 EUR] zo štátneho rozpočtu Nórska ak má dieťa problémy.

Preto, keď ide ochota cudzincov za našimi telesne postihnutými, alebo za deťmi v zložitej situácii, tak to závisí od tohto, rozumiete?

Je to dokument, ktorý nám predostiera agentúra, ktorá má moc od štátu všetko toto poskytovať, Bufetat. Povieme tak, naše poručníctvo, ktoré [odčitaeťsia?].

A u nás od 1. januára bude už neštátna. Ona bude tiež prerozdeľovať nejakú sumu, a pracovať na trhu služieb. A čo robia všetci účastníci toho trhu?

Oni predávajú služby tomu dieťaťu, i rodine, v princípe. Iba nám rodičom sa ničoho nedostáva. Prečo hovoríme, že dieťa je tovar? Pretože cez neho je možné odčerpať 25 tis. NOK denne.

To sú ohromné peniaze. No jemu za tých 25000 NOK možno predať ešte kopu služieb. Rozumiete, kopu služieb. Tam v Nórsku sú také služby ako „ja pôjdem s ním na ryby“ - hovorí si firmička. „Ja budem s vašimi deťmi, tam, v detskom dome, chodiť na nákupy alebo kade“.

Taktiež dostávate peniaze, pretože predávate služby. Idete s ním do cirkusu, aj keď tam cirkusov nieto, tam iba kolotočiari jazdia po dedinách. A tu je napísané, že súkromný predajcovia služieb dostávajú 50% od celého systému „ochrany detí“.

Od tej sumy, jednej tretiny rozpočtu, 50% dostávajú súkromníci. Kto sú títo súkromníci? Vo väčšine sú to tí istí, ktorí chodia na rybačku, prosto súkromní podnikatelia, poviem tak.

Tu píšu, že ešte tretina z nejakej sumy ide inštitútom. To sú „fosterové“ rodiny, ktoré dostávajú ešte približne jednu tretinu z toho.

To znamená náhradné „rodiny“.

Áno, náhradné rodiny, „fosterové“ rodiny. No, náhradná rodina u nás je, keď berú dieťa ako rodné. A to „fosterové“ sú také, kde dieťa prežíva dočasne, pokým mu nenájdu umiestnenie. Vo „fosterovej“ rodine dieťa musí žiť najmenej 3 mesiace v súlade so zákonmi Európy.

Ak plače, ale sa vám nepáči, alebo sú iné ťažkosti, môžete ho „vyhodiť“ a vziať si druhého, iného veku. To znamená správanie ani len nie ako k mačkám a psom – za 3 mesiace mačku z domu nevyhostíte.

Také správanie k deťom je prosto divošské, úplne neprijateľné pre našu mentalitu. Tie čísla 20 tis. NOK a 25 tis. NOK, to je z výročnej správy z toho systému Bufetat za rok 2013. To jest, to nie sú staré cifry, oni označujú všetky tie sumy.

Tu v tomto článku je taktiež povedané, kto, aké oddelenie koľko nakúpilo, predalo tých služieb. To znamená, že je to seriózna štúdia. No logika toho článku je, že „majiteľ platí málo“.

Aby ste pochopili – my žijeme v úplne iných systémoch súradníc. Čo také je bohatstvo, čo také je bieda, koľko peňazí je dosť na dieťa. To jest, v princípe, ak by vám denne dávali 2300 EUR, bolo by to dosť, myslíte, na výchovu jedného dieťaťa? U nás ani jedna rodina nedostáva také sumy.

Zaujímavé je, že keď boli tieto čísla zverejnené u nás, v ruských televíziách, tak tá informácia zrodila taký vietor. Mnohých teležurnalistov to zaujalo, išli tam, pýtali sa ľudí, či je to tak alebo nie.

Tiež som dostala niekoľko telefonátov od našich matiek samoživiteliek. Hovorili: „Vy celý čas Nórsko kritizujete, rozumiete, ja dostávam nejaké-tie ruble, a tam dávajú „4000“ EUR za deň na dieťa.

Veď by som tam šťastne žila.“ Je to nepravdivé. To platia za dieťa z rodiny odobraného.

Nie za rodného.

A nie za rodného. Za toho aj tam platia neveľké peniaze. No ich platia iba aby získali kontrolu. Plnú, totálnu kontrolu nad tebou, nad tvojou rodinou, a nájsť spôsob ako ho, to dieťa od teba odobrať a dostávať viac.

Ako mohol byť vybudovaný taký systém? Čo prebehlo, že spoločnosť všeobecnej prosperity (Nórsko sa tak označuje – to znamená ideálny nejaký systém), že spoločnosť hovorí o tom, ako odoberie všetky deti, a začne sa o nich nejako tak starať?

Deti sa sťahujú medzi rodinami, medzi všetkými tými inštitútmi, páchajú samovraždy, trpia, strácajú jazyk, pretože v Nórsku je viac ako 2000 nárečí.

Každá rodina, každý región hovorí na rôznom nárečí. Je to prakticky druhý jazyk. Keď tam priplávali... Je to taká krajina pobrežného typu, ostrovná v niektorom zmysle.

Priplávali lode z rôznych krajín, a podľa toho v daných osadách i hovorili. S francúzskymi slovami (prízvukom), s nemeckým. Preto je to úplne nepodobný jazyk.

Dieťa migruje zo severu na juh, do rôznych regiónov krajiny, v rôzne klimatické zóny. Fakticky je to šikanovanie dieťaťa. Ten systém je trest.

Moja pozícia, rodiča, že nám teraz vnucujú nejaký systém, blízky k väzenskému, keď deti budú odoberať od rodičov a trpieť – to nie je to, čo bude dobré. Teraz sa vám to skúsim vyargumentovať.

Prečo sa to viac podobá na trest pre dieťa? Keď deti odoberajú od rodičov, to akoby odoberajú od zlých rodičov. A zároveň dieťa označia, že ho zobrali z nejakej zlej rodiny.

Dieťa označujú „si zlý“. Prečo? Pretože dieťa dostáva zrazu status (spolu s číslom klienta) „dieťaťa pod dohľadom“. Stáva sa  „poddozorným“ dieťaťom. Dostáva označenie akéhosi nespoľahlivého.

Všetky deti, ktoré sa rodia u detí, ktoré boli čo i len jeden deň v tom systéme – prakticky v koncentráku – im budú automaticky odobrané v deň ich pôrodu.

U nás existujú dôkazy aj svedectvá, a dokonca teraz už i na ruských televíziách ako Nóri hovoria, že: „Vyrástla som v náhradnej rodine, v detskom dome nórskom. Keď som rodila dieťa, povedali mi, že som nespoľahlivý rodič, pretože som tam bola, a nemám právo vychovávať svoje dieťa – ono sa odoberá v moment narodenia“.

Vari je to humánne, a vari je to systém ochrany detí a obyvateľstva? Nie. Je to systém prevýchovy detí v tom, že si zlý, si nedôstojný občan občiny, si nespoľahlivý, si „poddozorný“ fakticky.

Druhý príklad, ktorý dokazuje, že je to o tom aby stratili status dôveryhodného občana – oni sa zbavujú vzdelania. Ak bol môj starší syn držaný 2 mesiace v prístrešku toho systému, on nemá právo na vyšší stupeň vzdelania v Nórsku, pretože je nedôveryhodný.

Nemôže si zobrať študentskú pôžičku. Keď si raz nemôže vziať študentskú pôžičku, nemôže získať VISA kartu a všetko ostatné.

Otázka znie tak: U vás v rodine žije dieťa. Staráte sa o neho, milujete ho. Povedia vám: „Vy ste ho tresli“, tak zhruba povedané. Odoberú vám ho akoby do spoločnosti všeobecnej prosperity – do nejakého raja z nejakého pekla.

Má to byť raj, ale v skutočnosti to je basa. Budeš nespoľahlivý, budeš pod dozorom, nemáš právo učiť sa, dostať vzdelanie. To nie je jednoducho diskriminácia. V skutočnosti je to absolútne narušenie aj ľudských práv aj práv detí.

Je vytvorená nejaká chobotnica, nejaké obchodno-ziskové podnikanie, ktoré robí z detí fakticky otrokov, Artiom. Otázka znie: Načo je to nám, Rusku, keď nejaký Bank of America dostáva jednu tretinu rozpočtu.

Napríklad, ten londýnsky investičný fond, ktorý založila Bank of America (on to tak aj označuje), má zastúpenie v mnohých krajinách Európy, v tejto chvíli v krajinách východnej Európy.

On si dáva za svoju úlohu skupovať najviac ziskové trhy (segmenty trhu) počas periódy poklesu hospodárstva.

Predstavte si: Európa je teraz „vy-outovaná“, a toto je rýchlo rastúci trh „ochrany detí“, pretože je to štátny sektor, pretože je to „rozpilovanie“ štátneho rozpočtu.

Peniaze zo štátneho rozpočtu budú padať vždy. Je jasné, že môžete deti odoberať viac, odoberať menej, čokoľvek (odoberať od rodičov). Je to taký nejaký systém, ktorý vôbec nezávisí od úspechu ekonomiky, alebo cien na ropu (vôbec nezávisí nijako).

Záujem o tieto „segmenty trhu“ nie je iba ekonomický, a je to aj spôsob, ako som hovorila, kolonizácie krajiny. Pretože deti nie iba odoberajú u nás – deti prevychovávajú na nejakých tolerantných občanov sveta k novému svetovému poriadku.

Tolerantných znamená takých absolútne bezkonfliktných, ktorý neprídu a nepovedia – prišiel americký režim, nórsky režim.

Im to bude bez rozdielu.

Absolútne bez rozdielu, pretože človek sa v takej situácii, ako hovoria naši politici, atomizuje, snaží sa prežiť. Nesmie to, nesmie hento, je absolútne pod dozorom. Dieťaťu podsúvajú, že je páchateľ.

To fakticky znamená to, od čoho sme začali. Juvenílny systém sa zrodil ako časť zákonodarstva, ktorá pracuje s kriminálnym segmentom dorastu. A nám vnucujú, že teraz sa ten segment rozšíril na všetkých (u nás je celkovo 28 mil. detí).

Davajte, budeme sledovať nie 3% kriminálneho dorastu, a predložili, že ich budú odoberať od nás. Dávať ich pod dohľad. Kde je budúcnosť našej krajiny? Kde sú naše samostatne premýšľajúce deti, ktoré môžu prijímať vlastenecké riešenia a tak ďalej?

Fakticky je to absolútny zlom, kde pod zámienkou „ochrany detí“ sa skutočne vnucuje systém, ktorý prosto kladie pod kontrolu nie iba všetky rodiny, ale i znesie Rusko z povrchu zemského. Ne bude Ruska, ak Fíni, Nóri teraz dostanú naše deti. A oni už pracujú v našej zemi.

Ku dnešnému dňu je u nás kopa dokumentov, oni to ani neskrývajú, píšu o tom, že všetky projekty, ktoré sa týkajú „ochrany detí“ v Murmanske, v Archangeľske, v pohraničných zónach, v Pskovskej oblasti sú zdieľané.

Sú nórsko-ruské, fínsko-ruské, švédsko-ruské. Financujú sa vládou Nórska, Ministerstvom zahraničných vecí Švédska – tak dnes o tom píšu.

Otázka: V akom záujme? Čo je u nás Murmansk už nórske teritórium? Prečo u nás MZV Fínska preveruje, ako „ochraňujú deti“ v Murmanskej oblasti, v Archangeľskej oblasti?

Tak sa už deje. Máme plány o tom, že oni už od 1991 preverujú, kontrolujú celý tento sektor „ochrany detí“. Od koho – otázka? Pred kým ich chránia?

Ukazuje sa existencia plánu škandinávskych krajín: postupne zmeniť mentalitu a identifikáciu detí, mládeže, pokolenia, ktoré rastie v našom severozápadnom regióne.

Aby sa sebaidentifikovali viac s Fínskom, so Švédskom, s Nórskom. Kto dáva peniaze? Kto dokonca nedáva peniaze – dobre. Riadi, dostáva – neviem, ako sa presúvajú tie finančné toky.

Bank of America – to je nejaký symbol, prirodzene. Otázka je k tomu, kto získava riadenie nad našimi teritóriami cez zmenu identifikačného kódu. Tie deti sú ešte v rodine, veď tie deti neodobrali v Murmanskej oblasti.

Chodia do školy, ktorá je rusko-nórska. Chodia do škôlky, ktorá je kúpená tým že systémom, ktorý je v Nórsku, kde je povedané to-to-to. Program je už schválený – ako sa na to nazerá Nórsko, Fínsko, Švédsko. Čo sme my? Už sme kolónia tých krajín?

Neveľmi preháňam, no dokumenty hovoria za seba. V súčasnosti naše rodičovské organizácie zhotovujú materiály na prokuratúru, pretože vskutku vláda, vedenie tých krajín uzatvára veľmi čudné dohovory na kontrolu na všetkým tým systémom nielen „ochrany detí“, ale aj vzdelávacieho systému – v krajoch.

Na čo taká tesná spolupráca – prepáčte Nórsko je krajina NATO – s dokonca ani nie našimi oponentmi a protivníkmi, ak nie otvorene povedať nepriateľmi. Čo robia naši nepriatelia v našich škôlkach?

Vychovávajú naše deti.

Hľa!

Pracujú na víťazstve.

Prevychovávajú. Je nejaký plán prevýchovy. Prevýchova sa vedie cez tých, kto kontroluje naše deti, keď deti nie sú doma.

Dieťa odchádza z domu, a myslíme si, že ide do vlasteneckej školy, do vlasteneckej škôlky, v nejaké krúžky. No nie na všetky, k príkladu, cvičenia púšťajú rodičov, poznáte to.

Teraz veľmi ťažko.

Tento kto riadi školu a vzdelávanie, ten i prevychováva naše deti. V Kanade – oficiálny dokument – je prijatý zákon: Všetky školy odovzdali klubom sodomistov.

No Kanada – to je osobitá krajina, chápete, nehľadiac na to, že je to takýže satelit USA, rovnako ako aj Nórsko, a tiež také miesto experimentovania.

Čo nás čaká ďalej? Ďalší krok? Najskôr prekĺzli cez „ochranu detí“, potom do škôl, škôlok a ďalej? Dokonca ak sú deti ešte neodobrané od rodičov, no oni sa už vychovávajú v úplne druhom systéme národných kódov, prevychovávajú sa.

Tu prichádzame k tomu, že ak všetko vyzerá takto, tak kto je proti nám? Ja, ako človek prostý, jednoduchá ruská mama, premýšľam: „Kto je proti nám?“ Hľa, ja žijem tu, v Moskve, niekto v ruskej dedine, a premýšľa: „Naozaj je všetko tak premyslené?“

Ukazuje sa, že proti nám je dobre skoordinované transnacionálna, v mojom chápaní prostého rodiča, trestná činnosť nového typu.

Organizovaná zločinecká skupina, ak už tak povedať. Na čo sú im naše deti? Nie na to aby im, prepáčte, premyli mozgy a urobiť ich americkými občanmi, ak budú žiť tu.

Ale pre to, aby ich zúžitkovali ako otrokov. I sexuálnych otrokov, i ľudí, ktorí budú robiť za druhú výplatu. Prečo? Ukazuje sa, že tí ľudia, alebo neľudia, ako ich možno nazvať, zostrojili plán, ktorý pozostáva z toho, že preto, aby vládli svetom, treba dostatočne pomeniť mozgy a hodnoty – pomeniť nie u dospelých ľudí (oni samy jedného dňa zomrú), ale u detí.

Po prvé je ich treba zbaviť ich identifikácie, odobrať ich z rodiny. Ako ich odobrať od rodiny? Rodina sa likviduje. Podľa ich plánu je treba zameniť rodinu (rozmyť) na množstvo  dostupných nejakých variantov rodiny.

To je ako? Keď zavádzali ten pojem „gender“, nejakého sociálneho pohlavia, oni rozmývajú i naše chápanie identifikácie ako muži a ženy, chlapci a dievčatá. Zaviedli mnohonásobnosť. Tú mnohonásobnosť nazývajú „diversity“, rozmanitosť.

Ukazuje sa, je konvencia OSN, a konvencie v zmysle plánov a sprisahaní, ktoré sú z 60-70-80 rokov, na 10, 25 rokov, teraz dokonca do roka 2025 a 2050, že každý krajina je povinná podporovať tú myšlienku rozmanitosti – „diversity“. Tá „diversity“ znie ako diverzia [podvratná činnosť nepriateľa].

Čo také je mnohonásobnosť pohlaví? To je blúznenie z nášho uhla pohľadu. No pod rúškom ochrany práv nejakých druhých typov ľudí, neviem, s odchýlkami alebo nie...

Keď nám povedali, že byť zdravím je tiež iba nejaká „diversity“, je takýto zdravý i takýto zdravý, keď fakticky ľudia s diagnózou... Homosexualizmus – čo to také je? Je to pohlavná...

...choroba, vo všeobecnosti.

Choroba, áno... odchýlka! Oni navrhli... (nestalo sa to včera). Navrhli, že to tiež bude nejaká taká „diversity“, rôznosť zdravia. A keď sme to pod rúškom krásnych slov dopustili: „Nuž, dobre, tolerantne to prijímame. Sú aký sú“.

Aj oni sú ľudia.

Aj oni sú ľudia. A teraz nám povedali, že tých „tiež ľudí“ je 58 rôznych druhov. Kto bráni, aby sa tých 58 rôznych genderových druhov cítili dobre?

Bránia tí, ktorých nazvali – mňa s vami – mužov a ženy – nazvali genderovými invalidmi. To jest, bránia tomu genderový invalidi. Treba im dať diagnózu, treba ich vytlačiť.

Čo zabraňuje takej rozmanitosti vo sfére manželstiev? Čo znamená manželstvo medzi mužom a ženou? To určujete vy, a 58 rôznych druhov vynásobte a koľko bude variantov, koľko „diversity“ v tom bude?

Cez také rozmývanie – čoho – otázka. Rozmývanie normy a rozmývanie „čo také je dobré, čo také je zle“ – jednoznačného delenia sveta.

Odchádzame aj od náboženstiev. Čo je to náboženstvo? Viera sa odstraňuje, poskytuje takáže rozmanitosť. Môžete si vyberať, pričom sa to dovádza do absurda.

To je plán taký. To nie je sprisahanie, to je plán, ktorý sa postupne realizuje. On sa postupne realizuje v OSN, to jest, rozprestiera sa na všetky krajiny.

Postupne ste dlžný dať rovnoprávnosť tomu, rovnoprávnosť hentomu, všetkému. Pod rúškom „ochrany detí“ a všetkých tých ľudí všetko zmeniť, a ubrať svoju identifikáciu, že ste „Nórsko ako národ“, že ste „Rusko ako národ“.

Nie, ste dlžný mať plnú mnohonásobnosť. Stieranie všetkého. Kto-to už ľahol pod ten plán. Nie je dôležité či OSN alebo 100 najbohatších rodín sveta. Nórsko, oni ľahli, rovnako, ako ľahli pod Nemecko.

Poviem malý príklad. Nórsko je najpokornejšia krajina na svete. To nehovorím ja. Ak je Rusko jeden z najnepokornejších národov, tak Nórsko je naopak.

Prosto keď si Hitler vyberal, kto bude vytvárať, a rýchlo vytvárať obyvateľstvo Nemecka (bolo ho treba rýchlo obnoviť), boli 2 cesty. Prvá možnosť bola odoberať deti. To, čo sa teraz deje s juvenílnou justíciou.

Rýchlo ich odoberieme v určitom veku, a vmiešame ich v nemecky hovoriace prostredie. Tým môžu byť nemecké rodiny, tým môžu byť rôzne inštitúty.

Za 4 mesiace (Himler povedal, že to experiment potvrdil) dieťa plne zabúda ruský [rodný] jazyk, s pomocou lekárskych preparátov sa mu plne mení identifikácia. Nespomenie si, že nie je Nemec.

No bol ešte druhý spôsob. Kto nám bude rýchlo rodiť? Možno že ešte aj rodiť tie deti. Všetky národy prakticky odmietli, okrem Nórska.

Nóri a Nórky povedali: „Áno, budeme vám rodiť nemecký národ koľko len chcete“. Nóri vstali v rad a povedali: „Vy za to zaplatíte?“.

„Áno, zaplatíme. Budeme vám denne platiť na chleba, na jedlo a potom zaplatíme za dieťa, ktoré vynosíte“. Je možné otvoriť si dokumenty, sú tiež v ich „encyklopédiách“, vo Wikipédii.

Otvorili sa rôzne prístrešky (oni sa nazývali „špecinštitúty“, ja ani len neviem ako to nazvať) na rodenie detí pre Nemcov, a od Nemcov „desinka“ do Nórska.

Za 5 rokov porodili 20 alebo 30 tisíc. „Vstali v rad“, vynosili, dávali preč.A teraz si predstavte: ženy, ktorým je viac ako 18 rokov rodili deti Nemcom, Nemci boli otcami...

Od Nemcov?

Nemci povedali: „My vás budeme oplodňovať, vy nám budete rodiť nový árijský národ“. Nóri povedali: „Dobre“. Vstali, dostávali tie peniažky každý deň, potom donosili dieťa.

V momente pôrodu ho odobrali. To preto je to normálne podľa západných krajín, pre Nórov, keď im odoberajú dieťa v deň narodenia. Oni si nemyslia, že robia niečo zlé.

Dávali dar Hitlerovi, a ešte aj za peniaze. Oni si myslia, že dávajú dar nórskemu národu, švédskemu. To jest, u ľudí sa už uskutočnila zmena vo vzťahu k dieťaťu, a so všetkým tým.

Tak preto hovorím „pokorný národ“. Povedali mu „rob deti pre Hitlera“ – robil. Povedali aby... Neviem (to je už iná téma pre dejepiscov tej krajiny), kedy prebehol ten zlom, keď sa úplne nezávislý národ stal takým krotkým – „Čo si prajete?“, „Komu si to prajete?“
    
Prečo ide taká prerábka sveta? Kto za tým stojí? Stoja za tým ľudia, ktorý majú v hlave:

  • Po prvé, zničiť identifikáciu pohlavnú, namiesto to sa, pochopiteľne, nasadzuje množstvo rodov
  • Identifikáciu národnú (prirodzene ste svetoobčan atď)
  • Identifikáciu rasovú. Málo vieme o tom, čo sa teraz v Amerike nasadzuje mnoho rokov, že bieli človek je neexistujúci človek, taký neexistuje.

Zverejnili sme video, kde v školách učiteľka hovorí, že „byt bielym je hanba“. Rozumiete, v krajine, kde je hlavne biele obyvateľstvo, sa uskutočňuje propaganda a výplach mozgov, že „ak priložíme bielu kriedu, vidíte, vy nie ste biely – vy ste žltý“ atď.

To jest, deti preprogramovávajú a menia aby sa ani len neidentifikoval ako biela rasa. My nehovoríme „vyššia“, my proste hovoríme, že na Zemi sú rôzne rasy. To jest tu tiež ide to výplach mozgov a tá „diversity“.

Ďalej. Počet manželstiev. Manželstvá bývajú rôzne. Najhlavnejšie je – deti potom čo? Ukazuje sa, deti sú dlžné sa identifikovať, z uhľa pohľadu toho nového svetového poriadku, ako sexuálne zvieratá pre uspokojenie potrieb nejakých dospelých. V našej civilizácii to je divošské.To je pedofília. Takého nemôže byť.

Na to sa zavádza sexuálna osveta už v škôlke, pričom sa to zavádza, vidíte, ako konvencia OSN, akoby pod rúškom „ochrany detí od sexuálneho násilia“ – pod touto omáčkou opäť že.

Bezpodmienečne osvetliť, bezpodmienečne naučiť. Rodičia nechcú ukazovať erotogénne zóny, alebo niečo iné robiť so svojimi deťmi – odovzdať druhým rodičom. To jest, systém je opäť taký že: „Nechceš nejakú tú rozmanitosť – prosím, druhý to spravia za teba. Nóri prídu a stanú do jedného šíku“.

Čo znamená „sexuálne zvieratá“? To je ako? V tom sa skrýva podstata, kto za tým stoja. Fakticky za tým stojí transnacionálna pedomafia. To znamená pedofili.

Ľudia, či neľudia, ktorí sa tak správajú k deťom. Oni sú chorí. To znamená, že proti nám, proti ľuďom rodinného typu vystupuje druhá časť.

No to nie je väčšina ľudí vo svete, ale nejaká gučka ľudí patologicky chorých, ktorá teraz vyhlasuje, že pedofília to nie je diagnóza, že ju mnoho krajín legalizovalo, ako viete, už je to polooficiálne ako v Dánsku, oficiálne ako v Kanade.

Ľudia požadujúci od mnohých krajín – nie od jednej, dvoch či troch –  legalizáciu incestu atď. To jest, tá pefomafia otvorene hovorí, že chcú toto, toto a toto.

Ak toto existuje, a my chápeme, že za maskou, pod vlajkou ochrany detí sú ľudia, ktorí chcú odobrať deti od celého sveta, a použiť ich ako nejakých takých... Podľa nás je to koncentrák, podľa nás je to trestanie detí...

Oni chcú aby sa deti priučiť k tomu, že je to potešenie. Tak reč ide o tom, že dnes Rusko vystupuje ako oponent tej transnacionálnej pefomafii. Hovorí: „Nie, my chceme žiť inak“.

A teraz vzniká otázka: Ak to Rusko nespraví... Situácia je absolútne takáže ako 70. rokov nazad, keď bola narkomafia. Mnohý ľudia žili z narkománie. Rodičia hovoria: „Nerozumiem, čo sa deje“, a niekto hovorí: „No, my ochraňujeme deti“ – čo treba, pod akoukoľvek omáčkou.

Do tej doby, dokým nebude založený opozičná protiváha, nie je to možné nazvať kriminálom, nejde povedať, že je to mínus, že plusu niet žiadneho.

Hovoria: „My sme plus, my sme mínus, my sme všetko“. Predpokladám, že teraz Rusko, a celý východný blok, on sa teraz formuje nezávisle od toho, čo hovoria európske konvencie a OSN (vidíme kam nás vedú a pozývajú), sú dlžní založiť nie antiteroristický, nie na boj s narkomafiou, ale nejakú komisiu (neviem ako to nazvať), centrum na boj proti obchodu s deťmi, s prevádzačstvom detí či s pedofíliou.

Ako sa to bude volať a ako nájsť to pravdivé slovo... To jest, hneď ako vznikne také centrum ako komisia v Rusku či v Euroázijskej únii, tak zrazu vzniká – ak sa boríme s čím-to, tak zrazu bude vidno, že oni nie sú šedí, tí, ktorí to ponúkajú Amerike a Európe, zrazu bude vidno, že sú mínus, a my sme plus, a my sa s tým boríme. Masky budú sňaté. Pokiaľ niet mínusu, nevidno, že tí ľudia sa zaoberajú kriminálnym, nejakým to biznisom.

Áno, ale vy sama hovoríte, že tí istí ľudia pretláčajú tie isté zákony u nás, a všetko je to už pracuje.

To všetko už pracuje. No oni to pretláčajú ako to, čo prináša ohromné príjmi. Vieme o tom, že narkomafia sú veľké peniaze. Detské prevádzačstvo, to o čom hovoríme my, to že teraz odoberieme deti, prerozdelíme, začneme kontrolovať – fakticky oni odvádzajú deti, odoberajú ich od rodičov, robia ich bezmocnými.

Kto vždy ochraňuje deti? Rodičia. Viac nikto. Dieťa sa stáva samé po sebe. Čo nám hovoria? Do 18 rokov je mu treba sociálny patronát, alebo nejaký opatrovník, poručník. Pod rúškom opatrovníka prichádzajú tí zvrátenci.

Fakticky tá mafia zvrátencov chce teraz prerobiť svet a premeniť deti na rovnakých zvrátencov ako oni. Ak to všetko nazveme tak ako sa patrí. A skutočne, tí zvrátenci teraz lezú sem.

Lezú sem cez všetky tie genderové teórie, tu zase cez sexuálnu osvetu. Keď sa zrastie mafia so štátom, tak sa to stáva štátnou politikou.

U nás sa to ešte nezrástlo, pretože u nás, nehľadiac na to, že samotné elity, samozrejme, zarážajú tieto všivé myšlienky. A zvrátenosti sú väčšinou uvádzané ako niečo pre elity, ale to je oddielna otázka.

No ale toto sa celému národu zdá divošské. Je to pre nás absolútne nevhodné. My sa proti tomu postavíme i staviame. No fakt je v tom, že štát vzdávajú elity. Ak elita, ktorá nie je Putin, ale tá... Vôkol je to samá piata kolóna... Ak nás tá vzdá tej mafii, tak bude po všetkom.

A ona vzdá.

A ono vzdá na raz-dva. Ona nevzdá iba vtedy, ak sa od nich oddelíme. Sme dlžní pochopiť, že sú od nás oddelení. Muchy oddelené, kotlety oddelené. My sme kotlety, oni muchy. A to, čo u nás nasadzujú... To sú naše deti, a nie deti elity. Elita nech dá zvrátencom svoje deti.

Potom ak oni nezaložia takú komisiu, tak potom, myslím, potom by to mala byť nejakáto iniciatíva národa, a rodičov. My sme dlžní zostaviť nejaké to oddieli na boj s tou novou mafiou, ktorá preniká do všetkých štruktúr. Neviem, ako to nazvať. Sme za to... myslíme si, že by sa tým mal zaoberať štát.

Veruže, štát sa už málo čím zaoberá. Mám dojem, že čoraz viac a viac štát odchádza, a zanecháva za sebou trh a súkromné firmy.

Hovoria: „Davajte, urobíme maličký tržík, tržíčok“. To jest, kde je hranica vmiešavania sa do rodiny? Iné je, keď prichádzajú štátne orgány, a preverujú detský dom, tiež mohli prísť do rodiny, a povedať „tu polícia“ (pre nás je to štát).

Druhá vec sú súkromníci kadejakí. Ak je u vás nejaká firma v budove, a v nej je súkromná ochranka, tá k vám do bytu nepríde, ona k vám nemá nijaký súvis.

To je dokonale súkromná organizácia. A nás teraz zväzujú so službami od kadejakých súkromníkov, a ešte vo vzťahu tomu najdrahšiemu čo u nás je. To je náš poklad.

Dokonca nie peniaze, nie oblečenie, nie nábytok, ktorý je u nás, ale naše deti. Preto precitnutie národa je veľká vec. Náš môžu vziať a aj berú, pretože mi spíme, Artiom.

Do tých dôb, pokým si neuvedomíme, že to je naše! Hovoria: „Nie, deti to nie je vaše. To je štátne“. Alebo: „To patrí Bank of America“ alebo komu ešte.

Nepravda. To je naše, a treba prehlásiť svoje práva. Váš trh je vec oddielna. Prečo? Oni chcú získať naše dieťa ako tovar, ktorý u nás anektujú.

Fakticky získajú dieťa bezplatne. My sme rodili, ľúbili a tak ďalej. U nás sú pocity, celé hory, a oni nám ho budú brať, a ďalej začínať na ňom zarábať nejaké peniaze? Po prvé, to nie je mačka, ani pes, dokonca ani panvica, na ktorej budú zarábať ako na predmete. Je to živá bytosť, a má práva.

Ak tie lži-vzorce, lži-teórie, ktoré sa nám dnes nasadzujú do hláv konvenciami... Nehovorím o medzinárodnom práve. Medzinárodné právo je zdravý systém. No sú dnešné lživé predloženia, ktoré hovoria: „Ver! Ver tomu! Je to ochrana detí. Ver!“.

A v skutočnosti vidíme, že fakticky ide kriminalizácia detí. Premena detí v nejaký dobytok, ktorý sa preháňa po nejakom-tom koncetráku. Prepáčte, je 21. storočie. Nepodarí sa im to, nepodari.

Treba si však povedať, že od od 1.1.2015 sa u nás zakladá súkromný trh s našimi deťmi. Zákon o sociálnom obsluhovaní obyvateľstva hovorí, že u nás na trhu budú pôsobiť zahraničné firmy, ktoré všetky podľa plánu štátnej správy...

Hovoríme „štátospráva“, ale máme na mysli tú medzinárodnú mafiu, pochopiteľne. Bolo tak: Spočiatku existovali (aj všetky nórske) na americké peniaze, a potom prešli na miestne rozpočty. To jest, v dnešok nemôžeme tieto zahraničné organizácie nazvať „zahraničný agenti“, pretože všetky dostávajú peniaze z rozpočtu.

Všetky sedia na ruských grantoch, a skutočnosti zastupujú záujmy iných štátov. Fakticky sú to nepriatelia, oponenti a poslaní janičiari, či ako ich nazvať.

Preto je takáto otázka. Vrátime sa k Rusku. Od 1. januára sa u nás zavádza súkromný trh. Sme dlžní pochopiť čo také prišlo. Bezvýchodiskovosť? Všetka už nastúpila? Nová moc? Nová doba?

Od 1.1. naše deti už nie sú naše deti? Nie, tak to nie je. My žijeme v Rusku. V Rusku je možné všetko.

Dnes Rusko podstupuje (vidíme, dnes si vypočujeme s vami prejav prezidenta), periódu transformácie a oddelenia menovite nie iba od Európy a od  Západu, ale i od „hodnôt“.

Ide menovite hodnotové také vymedzenie, oddeľuje sa maslo od vody. To jest, to, čo sa nezmiešava nikdy.

My sme tradičné spoločenstvo, štát mužov a žien. A nám sú genderové, všetky tie lži-náuky cudzie, nikdy ich nepríjmeme. Nedovolíme aby naše deti indokrinovali kadejaké tie idei. Keď hovorím „my“, to neznamená „naša moc“ či „naša elita“.

Každý z nás je vo svojom dome dlžný to deťom objasňovať. Vodná priekopa myšlienok v okruh rodiny. Moja rodina je moja pevnosť, takže nám je treba vyryť kanál vôkol tej pevnosti. Kanálom myslím, spomeňte si, priekopa bola vôkol každej pevnosti.

Áno, ale po jednom sa s tým nevysporiadame.

No my už nie sme osamotení. Tieto dni Národno oslobodzovacie hnutie (NOD) ukázalo, že ľudia sa prebúdzajú. Koľko ľudí podporuje tohože nášho „lídera“, ktorý povedal: „Nie, my nechceme byť ako vy. To vy ste sa tam už premenili (Európa sa premenila) na starenku. Zostarli ste, a pod všetkých tých ľahli“.

Áno, s Európou je už skoro všetko dokonané, s ňou skoncujú.

Je to rýchlo degradujúca civilizácia. A my sme rýchlo rastúca civilizácia a progresívna. Pozerám sa na to tak. Myslím, že máme šancu všetko zmeniť, a 1. 1. to nie je zlom, keď je po všetkom.

Ešte môžeme vyhnať metlou tých zahraničných agentov. Každý z nás sa s tým bude zaoberať. Budeme písať na prokuratúru o všetkých tých pronórskych organizáciách.

Áno, ale pozastavme sa. Čo bude od 1. januára 2015?

Od 1.1.2015 vstupuje v platnosť Zákon o sociálnom obsluhovaní občanov, a aj to, že všetky služby rodinám i občanom budú u nás vykonávať súkromníci.

To jest, dôchodca, sú služby pre dôchodcov, skorej to zabezpečoval štát. To jest, ochrana detí bola štátny systém zabezpečenia a patronátu.

To jest, od 1.1. nám povedali: „Vsio, máte trh, a máte takýže systém „ochrany detí“ skorumpovaný, ako v Nórsku či Fínsku“. Okrem toho, v Moskve sa oficiálne prijíma za vzor Fínsko a Nórsko.

Experiment sa podaril, podala hlásenie po svojej vertikále táže piata kolóna a západní agenti, ľudia, ktorí sú súčasťou štátneho systému.

Ten trh príde k nám „ochraňovať“ naše deti, a povie nám: „Počujte, je vám zložito? Pomôžeme vám postarať sa o vaše dieťa“.

V Moskve u nás je to teraz tak. Dáva sa malá výplata z poručníctva – 15 tis. rubľov. No si povinný za mesiac zabezpečiť 400 služieb. Každý 400 služieb.

Za každú služby tej rodine: chodil si tam, preveroval pomaranče, odobral si dieťa (za tú službu je viac – ty si preveroval), ty si odobral, koho-to zobral, presúvaš dieťa, premiestnil si ho v nejakú kliniku – mal stres, vypísali mu lieky. Každý je povinný získať 400 služieb. Otázka: Na čo?

Vydeľuje sa zo štátneho rozpočtu tiež 2. mld. EUR rovnako ako v Taliansku. 78 [miliárd] rubľov, môže byť, že teraz je to 1. mld. EUR pri takej dnešnej inflácii. No 78 miliárd čo? Nie sú nám treba? Nevieme kam ich dať?

Prečo sme dnes dlžní hádzať peniaze kadejakým psom, ktorí budú behať vôkol vás a vôkol vašej rodiny? Absolútne nenormálne. Artiom, povedzte, na čo budú tie peniaze vkladať? Čo je to za 400 služieb vašej rodine, Artiom?

Hľa, na vašu rodinu kadejaká tetka či ujko, ktorý sa domnieva, že sa bude lepšie starať o vaše dieťa, je povinný zostaviť 400 hlásení o stave za mesiac, aby dostal svoju nejakú výplatu od sto tisíc.

Áno, budú sa starať, aby to zostavili a dostali peniaze. Bežný systém.

Takým spôsobom rozrušili aj Nórsko, aj Fínsko, všetkých. Mám na mysli vzhľadom k morálke. Prebehlo tam zničenie morálky. Štáty sa prevrátili na absolútne bezmorálne, a bezmorálny štát...

Prečo o tom hovoríme? Keď bola morálka zlomená, tak tie ženy stáli v rade aby rodili Hitlerovi. Nebolo hodnôt čo je to dobro ,a čo je to zlo.

Prirodzene, v Nórsku sa to odohralo skorej. A u náš je teraz ešte silná pravoslávna viera. U nás je ešte pojem o tom, čo také je dobro, a čo také je zlo.

U nás ešte nie je zdegradované vzdelávanie. Takým gigantickým tempom ide znovuzrodenie krajiny, to, čo vidím vo vnútri. Môžem sa mýliť, Artiom.

Ja to inak vidím. Vo vašich slovách vidím slova „pokiaľ ešte“.

Áno. No vám to objasním, keďže som utiekla zo Západu, z toho rýchlo hnijúceho. Mám taký pocit, že naskočila na lokomotívu do posledného vagóna, a vidím, že ten vlak sa dáva do pohybu.

Preto psy brešú a vlak ide. Čím viac brešú, tým viac naberáme ťah, tá lokomotíva – tak sa mi javí.

Uvidíme. Davajte, zhrniem váš rozprávanie. Systém „ochrany detí“ a detských opatrovníkov je v skutočnosti na Západe súkromným.

Áno

A napríklad, v Nórsku je ten systém skúpený jedným vlastníkom.

Argan Capital

Anglickou firmou Argan Capital, ktorá sa javí ako pobočka či dcérska štruktúra Bank of America.

Áno

V ďalších európskych krajinách, skorej všetkých, je to rovnaké?

Absolútne. Áno.

Tento systém prichádza teraz k nám, do Ruska od 1.1.2015.

Áno. Znamená to, že Bank of America chce vlastniť aj naše deti. Myslím, že máme ešte šancu. Tam toľko treba všetkým popremýšľať a zjednotiť sa. Nehovorím a tej inteligencii, ktorá už vošla medzi 5. kolónu a všade, ale o nás, o národe.

My aj sme tá najpremýšľavejšia časť nášho Ruska. Verím, že môžeme vymyslieť a navrhnúť riešenie, v tejto chvíli ako rodičovské spoločenstvo. Máme šancu zrušiť ten trh.

Zavádzajú ho, no máme ústavu, ešte ako tak platnú. Treba sa nám zamyslieť, k čomu je to v rozpore, ako ten zákon zrušiť. „Zrušením“ nie v zmysle chodiť na demonštrácie a všetko také, ale ukázať, že ten zákon je absolútne proamerický, že on zadaný našimi nepriateľmi, že sa realizuje našimi nepriateľmi tu, za peniaze našich nepriateľov.

Ak to dokážeme všetko urýchlene odhaliť, ukázať, podať na prokuratúru. To jest, absolútne zákonnými spôsobmi ukázať, za akým účelom sa to robí...

Preto tento náš rozhovor o tomto vazalovi Ameriky – Nórsku, pričom tom najoddanejšom vazalovi, ktorý rodil deti Hitlerovi, štátospráve, a všetkým ostatným.

Teraz sa v Nórsku preberá otázka o veľkom výpredaji detí - príliš mnoho odobrali. Hovoria o medzinárodnom osvojení, tak nazývanom, no chápte to ako medzinárodný rozpredaj. Komu chcú rozpredávať? Jednoznačne, svojmu vlastníkovi – Amerike.

Aby sa to vo všetko to nezmenilo, počítam, že sa nám treba teraz nebáť a nevzdávať, a nemyslieť si, že od 1.1. je všetko stratené. Treba sa zamýšľať.

Chcem povedať, že čím sa Rusko vždy odlišovalo od iných krajín. Mala som učiteľku histórie, a my sme neraz zabudli tie masívy informácií, a ona hovorila: „Musíte sa naučiť myslieť“.

Keď sme zažívali Napoleóna, či koho, nám nebolo treba myslieť ako Napoleón. Robili sme aj chyby, keď sa odohrávali dejinné udalosti, no naša škola, ona nemnoho, zaiste, degraduje, myslím si, vďaka všetkým západniarom. No nás naučila myslieť.

Oni zostavili teóriu, oni zostavil ten plán gigantický, nie sprisahanie, plán na prestavbu spoločenstiev. Kto? Sociálni inžinieri, ktorí počítajú s tým, že cestou nejakej manipulácii dosiahnu to, to, to...

Podriadili si Nórsko, Fínsko, Nemecko, ako v tieto dni vidíme. Teraz vidíme, že robia to isté, aby si podriadili [Slovensko].

Nevyjde im to, pretože my tiež vieme premýšľať. Myslím si, že v princípe každý z nás vo svojej rodine je sociálny inžinier, pretože my môžeme svoju rodinu vyviesť z krízy atď.

Ak sa pozrieme na čo-to pozitívne vo svojich pôsobnostiach, to na mieste môžeme zostaviť ten mechanizmus, ktorý bol neznámy západnému svetu.

V tomto som optimista. Robím to aj ja sama. Ja verím tomu. Nesnažím sa hovoriť iba tak, neopodstatnene, ale aj ja som „objaviteľ“, a každý z náš je tiež.

To znamená ak objavíme nové riešenie, nový nejaký pohľad, už to je pokrok celej našej krajiny, to poháňa a tlačí tú lokomotívu.

To je palivo, palivo histórie, ktoré nemá tá kreatívna nie trieda, no piata kolóna... Impulz, a tento impulz... Prečo do toho všetkého piata kolóna rúbe? Pretože fičia na peniazoch nepriateľa, to je všetko. Peniažky prišli – piata kolóna horí. Peniažky nekvapli – nehorí. Vidíme to na kritike. Liberáli, keď sa do mňa navážajú, ako tí „haf-haf“. Pozerám: Nejako sú ticho – nepreplatili ešte.

Čo hodíme do krbu histórie na zahriatie? Entuziazmus – tento úplne cudzí element kapitalistickému svetu, ktorý prislúcha Rusku. To, čo u nás zostalo z dôb komsomolov (všetko zlé dáme teraz bokom).

Je to entuziazmus a viera, a to je taký vektor. A tento vektor, ako už neraz hýbe históriou. Verím tomu a sama som na to pripravená. Premýšľam nad tým.

Počítam, že povinní sú sa zamyslieť historici. Sociálni inžinieri sa volajú antropológovia, sociológovia. Títo ľudia sú dlžní zamyslieť sa čo a ako musíme zmeniť.

Pretože musíme pochopiť, že nepriateľ 30 rokov menil zákonodarstvo Ruska. Tridsať rokov – od roku 1991! To, čo máme teraz, ten Zákon o  sociálnom obsluhovaní obyvateľstva bol kvapka po kvapke pretlačený.

Oni na tom pracovali 30 rokov, pretláčali, a mi to môžeme všetko pomeniť raz-dva. Rozumiete, verím.

Ach, viera – to je taká vec... Dobre, Irina...

Ak to zakončíme na pesimizme je po všetkom. Kľaknúť na kolená, povedať: „Prišli k nám, vzali nás, a teraz bude rodiť Hitlerovi od 1. januára 2015“.

Nechcem rodiť Hitlerovi a nebudem. Rozumiete. Naše deti sú naše deti. Každé pokolenie Ruska prakticky živo vo vojnovom čase.

Tak, my žijeme vojnové časy už 200 rokov.

Je to vojna, to, čo teraz ide.

Tak, ona sa nikdy neskončila.

Ja chcem pohľadať, či máme nejaké mechanizmy, či sa ešte hodnotíme ako kolónia, alebo už ako štát, ktorý získava autonómiu, od všetkého toho.

Čo môžeme urobiť? Čo môžeme urobiť vrámci zákonodarstva? Nemám ambície meniť zákony, no chcem popremýšľať, povedať, zamyslieť sa, pohovoriť si, šťuchať spoločnosť, poslancov a všetkých ostatných. Na to právo u nás je.

Nuž áno. Dobre, Irina. Ďakujem vám za rozhovor. Myslím si, že ľudia sa nad tým zamyslia.  Bude to užitočné.

Ďakujem. Do videnia.

 

Opýtaný: Irina Bergsetová

 

Diskusní téma: Irina Bergsetová o systéme juvenílnej justícii pohľadom z výšky, SK titulky

oferta de prestamo

diana | 19.02.2018

Ahoj pán / pani
pre všetky vaše peniaze pôžičky úver jednoducho dostať do kontaktu s kresťanskou dámou dostať svoj úver bezpečne, aby vaše projekty k životu do maximálne 72 hodín. kontaktujte ju na nasledujúcej adrese
pernetsandra001@gmail.com
+33 7542 13188
Nech vás Boh požehná.

Info.newspring.kredit@gmail.com

mark | 03.06.2017

Wir bieten private, gewerbliche und persönliche Darlehen mit sehr niedrigen jährlichen Zinssätzen so niedrig wie 2% in einem Jahr bis 50 Jahre Rückzahlung Zeitraum überall auf der Welt. Wir bieten Darlehen von 5.000 Euro bis 100 Millionen Euro an. Unsere Kredite sind gut versichert für maximale Sicherheit ist unsere Priorität. Sie verlieren Schlaf in den Nächten besorgt, wie man ein legitimes Darlehen Kreditgeber? Bist du deine Fingernägel an die Schnelle? Statt Sie zu schlagen, kontaktieren Sie Mark Home Loan (Loan Services) jetzt, die Spezialisten, die helfen, die schlechte Kredit-Geschichte Darlehen zu stoppen, um eine Lösung, dass Sieg ist unsere Mission zu finden. E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
Bewerber müssen das Antragsformular nach Darlehen ausfüllen:
DARLEHEN ANTRAGSFORMULAR
LOAN ANWENDUNG
Ihr Name und Vorname *
Deine E-Mail *
Deine Telefonnummer *
Deine Adresse *
Deine Stadt *
Bundesland / Provinz *
Land *
Geschlecht *
Geburtsdatum *
Ein Konto haben? *
Sie haben vorher angewendet? *
Darlehensbetrag benötigt *
Dauer des Darlehens *
Der Grund für den Kredit *
Schicken Sie mir eine gescannte Kopie Ihrer ID: *
Kreditgeber E-Mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
Grüße,
Mr.Mark Moel.
Info.newspring.kredit@gmail.com

loan

Mr Fredrick | 18.02.2017

Hľadáte podnikateľský úver? osobné pôžičky, dom úver, auto úver, študentské pôžičky, konsolidáciu dlhu úver, nezabezpečené úvery, rizikový kapitál, atď .. Alebo ste bol odmietnutý úver v banke alebo finančnej inštitúcie o akýchkoľvek dôvodov. Sme súkromných veriteľov, požičiavanie podnikom a jednotlivcom v nízke a cenovo dostupné úrokovej sadzby vo výške 2% úrokovou sadzbou. Ak máte záujem? Kontaktujte nás ešte dnes na (fredrickpetersonloan@gmail.com) a dostať svoje pôžičky dnes
S pozdravom,
Fredrick Peterson investície Team

desivá statistika...

popolvár | 06.02.2015

a co rodicia? Starí rodicia a ostatná rodina? Ak im zobrali deti, zobrali im v podstate vsetko - ich budúcnost. Ved takto postihnutých dospelých sú v jednotlivých krajínách, ak to prepocítame koeficientom cca 4 na 1 dieta, státisíce... To je pocet, prevysujúci silové zlozky hociktorej európskej, týmto postihmutej, krajiny... Preco si vlastné deti, vlastnú krv nezoberú naspät?
Uz som viackrát napísal - ani jeden z tých, co by mi siahol na deti, vnukov, by to neprezil. Nesúdil by som sa - konal by som, a v rukavickách by som nejednal. Boh ma ochranuj od takejto situácie!

Klasická snaha o zvrátenie dobrej myšlienky

udo | 06.02.2015

Jou,..inak samozrejme nie som proti adopciám a opatrovníctvu. Systém, ktorý z časti podporuje aj napr. "Úsmev ako dar" je v princípe ok. Decku je zpravidla lepśia náhradná rodina, ako detský domov.

Toto je veľmi, velmi dôležité rozlíśiť, aby sa opatrovníctvo a adopcie nezavrhovali celkovo. Zároveň riešiť situáciu v tzv. nefunkčných rodinách systémovo-preventívne. Úrokové sadzby na nulu, krytie obeživa a základný plat pre vśetkých. To je jadro problému a celého umelého nedostatku vyvolávajúceho tú biedu a stres, alkoholizmus, narkomániu.

"Najprv žrádlo, potom morálka"
B.Brecht

platí a nevyhnutne vźdy platiť bude.
Na tú kartu hráči zloby hrajú.
Vyvolávať umelý nedostatok, stres.
..a vyťažený "nadbytok" prerozdeliť svojim a svojich drábov neukojiteľným úchylným chúťkam. Hoc aj formou toho najcennejšieho, čo máme - detí, našej budú Cnosti

Úlohou gendero-fašistických aktivistov je v neposlednom rade odviesť práve od tohoto problému na falośnú stopu. Míňanie zdrojov, času, financii, emócii..Na druhej strane je ale dobre, že sa ľudia organizujú a testujú kapacitu svojej akcieschopnosti v bitkách menśích. Niektoré sme prehrali a moźno i niektoré ďalšie prehráme, no vojnu, tú vyhráme.

Informačná vojna nie je dáky počitaćový hacking, čo je jej zanedbateľná a tiež zámerne nafukovaná súčiastka.
Infowars je boj o ľudské mysle, kultúru myslenia, ducha,..
Boj o morálku, mieru chápania a disciplínu myslenia.

Čo z myšlienky návratu detí z domovov do opatrovateľských rodín ale znova urobili známe fašizoidné kruhy, je vec úplne iná.
Prosto klasické presolenie a zahnanie dobrej, spoločensky prospešnej myšlienky do absurdného extrému.

Jednať s kľudom. Nič nové, len sociopati zaňuchali "príležitosť" v objektívnej tendencii, dobrej myšlienke. Podobne, ako s družstvami, obeživom, burzou, plánom, komunizmom, či kresťanstvom, atď..
K tomu 1.z Founding fathers of the United states of America
..1.z Otcov zakladateľov SŠA :

"Tí, ktorí sú ochotní vzdať sa slobody, aby si zabezpečili bezpečnosť si nezaslúžia ani slobodu, ani bezpečnosť."
Benjamin Franklin, 1759

„Když uvážím, že je Bůh spravedlivý, bojím se o svou zemi.“
Thomas Jefferson 1770

možno ešte trochu podrobnejšie:

udo | 05.02.2015

zdroj - súkromné vyšetrovanie problematiky:

https://diskuter.wordpress.com/2014/12/19/adopcie/#juvenilnajusticia

celkové detaily, presnejšie čisla, štatistiky cit., krátke výseky:

"Z reportáže TV Markíza na tému odobratých slovenských detí v Británii: “Podľa organizácie Save Children bolo vo Francúzsku v roku 2009 sociálnymi orgánmi odobratých 110 000 detí, v Nemecku to bolo za rok 70 000. V Nórsku, kde žije len 1 milión detí už odobrali 200 000, čo je každé piate dieťa. Tieto čísla vo svete vraj neustále narastajú.”
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=wwX9TTa9tUg&x-yt-cl=84503534

Adopcie homosexuálnym párom
Ako naznačujú vyššie uvedené texty a zdroje, významným cieľom, kde končia deti odobraté juvenilnou justíciou sú homosexuálne páry. Povolením homosexuálnych adopcií vzniká veľmi vysoký dopyt po adoptovateľných deťoch a na základe pravidla “nediskriminácie” musia byť v rovnomernom pomere rozdeľované medzi homosexuálnych a normálnych žiadateľov.
Čísla z USA hovoria, že 40% adoptovaných detí ide do homosexuálnych rodín. Čísla z Nemecka naznačujú, že až 55% z odobratých detí môže končiť u homosexuálov. Taktiež vo Veľkej Británii je množstvo prípadov, kedy boli odobraté deti dané na adopciu homosexuálom. Podobný trend chystá zrealizovať najnovšie Nórsko

Desivé čísla štatistík
Pokúsil som sa spočítať, koľko detí bolo za posledné roky odobrané juvenilnou justíciou. Čísla mi doslova vyrazili dych. Napriek tomu, že k skutočným číslam je veľký problém sa dostať, aj na základe rôznych priesakov informácií sa dá urobiť určitá predstava.
Nórsko:
– 200 tisíc za posledné roky (zdroj)
– 10 000 ročne (zdroj)
– 12 000 ročne (zdroj)
– “Pár čísel: v Norsku se ročně rodí 60.000 dětí. BARNEVERN ročně otevírá 25.000 řízení o odebrání dětí.” (zdroj)
– 12000-13000 ročne (zdroj)
– za posledných 10 rokov je zaznamenaných takmer 1000 prípadov úmrtí detí daných do pestúnskej starostlivosti (zdroj)
– v rokoch 1990-2002 bolo v pestúnskej starostlivosti 99 000 detí . Počas tohto obdobia zomrelo 702 detí a vyše 1000 rodičov spáchalo samovraždu. Oficiálna nórska štatistika! zdroj: Oficiálna nórska štatistika!
Švédsko:
– 300 tisíc za posledné roky (zdroj)
– 300 tisíc za posledné roky. Zdroj: List švédskych právnikov Rade európy s žiadosťou o prešetrenie a zastavenie nútených adopcií.
Taliansko:
– 35000 ročne (zdroj)
– 1260 ruských detí adoptovaných do talianska zmizlo bez stopy. Zrejme boli použité na transplantácie orgánov (zdroj1) , (zdroj2)
– 158 slovenských detí adoptovaných do Talianska zmizlo bez stopy: (zdroj 1) , (zdroj 2)
Fínsko:
– 250 tisíc za posledné roky (zdroj)
Veľká Británia:
– 10 000 ““Mluvíme tu o zhruba deseti tisících dětech ročně, které jsou odebrané svým rodičům,” říká Christopher Booker. “Od roku 2008 se počet odebraných dětí téměř ztrojnásobil z 380 na 1 000 měsíčně.” (zdroj)
– 24 000 ročne (zdroj)
Nemecko:
– 38 500 ročne (zdroj) (počet detí, ktoré dali na adopciu homosexuálom)
– 70 000 ročne (zdroj)
– 70 000 ročne (zdroj: z reportáže TV Markíza)

Dánsko:
– najmenej 3500-4000 detí ročne (zdroj)
Holandsko:
– štatistiky sa mi nepodarilo nájsť
Španielsko:
– množstvo prípadov, štatistiky zatiaľ nemám
Francúzsko:
– 110 000 detí za rok 2008 (zdroj )
– 110 000 detí v roku 2009 (zdroj: z reportáže TV Markíza)
Ukrajina:
– desiatky tisíc (zdroj)
Zhrnutie:
Takže ak zoberiem nejakú formu priemeru čísel a extrapolácie z ročných počtov z dát, čo sú k dispozícii:
– Nórsko: 12 000 ročne
– Švédsko: 18000 ročne
– Taliansko: 35 000 ročne
– Fínsko: 15 000 ročne
– Veľká Británia: 20 000 ročne
– Nemecko 70 000 ročne
– Dánsko 4000 ročne
– Španielsko nemám čísla
– Holandsko nemám čísla
– Francúzsko 110 000 ročne
– Ukrajina nezarátavam do EU
To znamená, že každoročne (!!!) je v EU odobraných rodičom najmenej 264 000 detí (a to iba na základe čísel z krajín, kde sú k dispozícii aspoň nejaké serióznejšie odhady čísiel).
To by značilo, že za posledných 10 rokov mohlo byť v EU rodičom juvenilnou justíciou násilne odobratých až 2,5 milióna detí !

Finančné čiastky pre profesionálnych pestúnov v ČR (!!!)
http://www.novinky.cz/finance/328646-stat-podporuje-pestouny-pomoci-peti-davek-loni-jim-vyplatil-pres-dve-miliardy-korun.html
1. príspevok na úhradu potrieb dieťaťa:
4500-6600 Kč v závislosti od veku
2. odmena pestúnom:
1 dieťa 8000 Kč
2 deti 12000 Kč
3 deti 20 000 Kč
4 deti 24 000 Kč, ďalej vždy plus 4000 Kč
popri tom môžu pestúni pracovať na plný úväzok
3. odmena čakateľom:
čakajúci pestúni berú 20 000 Kč, napriek tomu, že sa o žiadne dieťa nestarajú. OMFG!
4. príspevok pri prevzatí dieťaťa:
8000 – 10000 Kč, v závislosti od veku
5. príspevok na zakúpenie auta!
ak sa starajú o 3 deti, štát im preplatí kúpu alebo opravu auta. 70% nákladov, max. 100 000. Neskutočné!
Do pestúnskej starostlivosti môže byť prevzaté aj 17ročné dieťa!
Takže teoretický výpočet:
pestúni s 2 deťmi:
1. príspevok na úhrady potrieb dieťaťa: 2×5500 = 11 000 Kč
2. odmena pestúnom 12000 Kč
spolu 23000 Kč mesačne, plus 18000 Kč pri prevzatí dieťaťa.
pestúni s 3 deťmi:
1. príspevok na úhradu potrieb dieťaťa: 3×5500 = 16500
2. odmena pestúnom 20 000 Kč.
spolu 36500 Kč, plus 27000 Kč pri prevzatí dieťaťa.
plus bonus 100 000 Kč na nákup nového auta!
Je desivá predstava, že úrady práce navrhujú nezamestnaným, aby sa stali profesionálni pestúni.
Pritom rodič, starajúci sa o vlastné dieťa, nedostane od štátu skoro nič – iba malú zľavu na dani a 500 Kč prídavok na dieťa. Kde je tu spravodlivosť?
A z diskusie:
1. rómovia si môžu proste povymieňať deti a robiť “pestúnov” susedovie dieťaťu za veľké peniaze.
2. chudobným bielym rodinám štát podobnou sumou nepomôže, namiesto toho im pre “chudobu” dieťa odoberie a strčí do draho platenej pestúnskej rodiny.
3. normálny človek dostáva prídavok na dieťa 500 Kč. Pestúnska rodina dostáva na dieťa 5000 Kč a ešte aj pestúnsku odmenu.
4. normálna rodina na zdravotne postihnuté dieťa dostáva 6000 Kč, pestúnska rodina 20 000 Kč.
Pozadie chystanej pestunskej starostlivosti o deti v cechach
http://sonakratochvilova.blog.idnes.cz/c/435571/Svoboda-trochu-jinak-Chysta-se-kupceni-s-detmi-i-u-nas.html "

Re: možno ešte trochu podrobnejšie:

Oracle 911 | 05.02.2015

Neviem ako Vy, ale ja idem voliť a viem ako budem voliť.
A Vy idete?

Re: Re: možno ešte trochu podrobnejšie:

udo | 05.02.2015

Nesúhlasím síce so všetkým ohľadom tej kampane, avšak celkovo jej pozitíva isto prevýšia negatíva.

Preto idem určite v tejto veci voliť aj ja.
Nech sa oponenti ešte trochu viac zapotia
a zúbky vyceria, kožu ukáźu.
Nenechať ich predýchať.

Tlak musí byť ako v lise,
iba tak, najlepśí olej sa píše.
..ako naši bratia starší v nevere zvyknúť vravievali.

Veru tak..demokraciu si démonkrátormi rozvracať nedáme :)

Re: Re: Re: možno ešte trochu podrobnejšie:

Oracle 911 | 05.02.2015

Viem, že voľby minú účinkom tá anti-kampaň čo je na Slovensku je hrôza (naposledy to bola provokácia).
Idem voliť aby som ukázal svoje rozhodnutie super-systému, aby tie dopady na mňa a na moju rodinu a spoločnosť v ktorej žijem boli minimálne.
Na druhú stranu len tým, že uvedomujem to veľké množstvo nevinných obetí je mi zle.

Ostatne páni liberálov/užitočných idiotov (podriadený GP) sú veľký hlupáci, lebo degenerácia postihne aj ich aj GP.

Re: Re: Re: Re: možno ešte trochu podrobnejšie:

udo | 05.02.2015

Hej, tiež to tak vidím..
no tá antikampaň leze už i bačovi z Hornej-Dolnej
pomaly, no isto na nervy.
Keď eMočou spití drábi s bičom ani pod Ta3ou plieskať neprestanú, nielen po frňáku ta dostanú.. Ako neraz

Gumu hlavy s hov..enem každodennym daj nám i dnes,
nech SSme je baštou poslednou fašizmu na Slovači,
hoc trafí ich i Děs.

..bača i s honelníkom toho vydržia síce hodne,
no vždy, keď sa ta lavína na lazoch u Horských spustila,
Panov dôsledne vybila..tak veru..

nuž čo, Pani sobě hroby kopu a ich posluhove taky..

Z druhej strany, čo iné zostáva ultrafaškom,
ako sa poslední raz pokúsiť Človeka v ľudkoch zadusiť?

Dav hoc i rožkom opiješ,
no akože len Človeka oj*beš?

Imitačno-provokačná činnosť je stará,
snáď ako systém sám,
a do tela druhu nášmu,
už nejeden rôčik, co-proto dáva,
bo akože Jemu inak motív, dať na myslenie lepší vám?

Jou Orakel..maila na mteleky@ si nedostal stále žiaden od niekoho z nás?
Ide o tie tabulky, čo som sa na ne pýtal, že čo si o tem dumáš..

Re: Re: Re: Re: Re: možno ešte trochu podrobnejšie:

Oracle 911 | 06.02.2015

mteleky1984 je moje aktuálne (a nie je to zoznam), Hox to pozná, poslal som odtiaľto článok.
Ostatne do starého ma nový majiteľ zoznamu nepustí bez rodného čísla, čo mu nedám .

Re: Re: možno ešte trochu podrobnejšie:

jardob | 05.02.2015

Je to svinstvo.. Ak tento trend bude ešte niekoľko rokov pokračovať, tak systému ktorý toto vymyslel a podporuje, prajem z celého srdca - celé hordy konceptuálne zdatných pestúnov.. Keď už existuje potenciál, tak nech sa využije na iný úmysel než na aký bol zosnovaný.. (deti, naša budúcnosť nemusí nutne vyznávať "hodnoty" západného pohľadu na humanizmus)

označuji úmyls

Pavel | 06.02.2015

Pro zvýraznění označuji a zestručním úmysl, aby to bylo zřejmé:

Zpřetrhat naše kořeny. To jest oddělit novou generaci od předchozí. Tím nás oslabit a udělat z lidstva otroky. Tedy celosvětově centrálně řízenou vládu bez svobody jednotlivce.


Jde o to způsobit rozklad, složitější celky se rozpadají na jednodušší (zde rozpad rodiny na jednotlivce). Oproti entropii současnou tkz. "vědou" neuchopitelný život míří vzhůru ke komplexnějším celkům.


Proč?
Jde o nemoc, kterou zde nazvu neukojitelná touha po navyšování zisku (žid) - z historie skvělý příměr o zlatém praseti. Při rozpadu se totiž uvolňuje velké množství energie, u které si někdo přeje mít pocit, že jí vlastní (např. na válkách se dá skvěle vydělat).


Přikláním se k tomuto řešení:
Vytvoření svébytných státu spolupracujících na základě vzájemných dohod.

Tato konstrukce je odkoukána od stvořitele
Malé celky v nějaké míře nezávislé (svobodné) vzájemně spolupracují a vytvářející větší celek. Míra (hranice) nezávislosti a svobody je dopředu zřejmá a definovaná. Konstrukce je vidět v našem okolí: -> buňka -> tělo -> rodina (základ (buňka) státu) -> stát (do budoucna -> třeba nějaké společenství podle světadílu -> celosvětové společenství).

Co s tím a jak uspět a být svébytná bytost ve svébytném státě ?
Úsilím o dosažení lidského typu psychiky. Pracovat na osobní kultivaci, snažit se dobře vychovat děti. Působit na ostatní pomocí řeči (informovat a diskutovat). Když mohu udělat správnou věc tak ji udělat. A přimlouvám se za studium koncepce sociální bezpečnosti a dodatečné obecné teorie řízení.

Re: označuji úmysl

udo | 06.02.2015

Isto..dodatok môže byť i jadrom,
doStatočným jadrom :)

Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

udo | 06.02.2015

Myslím, že vskutku treba bojovať za znemožnenie zneužívania problémov našich inosexuálnych spoluobčanov rôznymi gendero-fašistickými a ďalšími extrémisticko-antidemokratickými kriminálnymi organizáciami, skrývajúcimi sa za 3.sektor.

Inosexuáli vždy hrali v našej kultúre svoju špecifickú a nezastupiteľnú rolu a treba aj u nich podporiť ich celospoločensky zodpovednú väčšinu, voči zopár nezodpovedným, kedekým zaplateným, či sfanatizovaným grázlom, od ktorých sa každý zdravší inosexuál dištancuje.
Sú len politickým nástrojom v Ni(e)koho rukách.
V prackách asociálno-inžinierskych egoistických finacistov.

ďalšie info v celku:
Homosexuálne adopcie →
Juvenilná justícia / Juvenilní justice
Posted on October 25, 2014 by diskuter
Tento text je sumarizácia všetkých prípadov núteného odoberania detí v Európe, ktoré sa v posledných rokoch objavili v domácich médiach.
Aktualizácie: 22.1.2014 (doplnené prípady z Veľkej Británie a Nórska. Doplnená sumarizačná štatistika počtov odobratých detí)
Aktualizácie: 25.1.2014 (doplnené prípady z Nórska, doplnené štatistiky, opravené nefunkčné odkazy)
Aktualizácie: 28.1.2014 (doplnené ďalšie prípady z Nórska a VB, opravené štatistiky)

Kľúčové slová: Juvenilná justícia, Juvenilní justice, Juvenal justice, nútené adopcie, odoberanie detí, Barnevarn, Barnevernet, Family Courts, Social Service, Jugendamt
Pojem “juvenilná justícia” je rozšírený iba v slovensko-českej jazykovej oblasti. Pojem vznikol z ruského pojmu Ювенальная юстиция v dobe prvých prekladov správ o juvenilnej justícii.
Každá krajina používa pre tento systém vlastné pomenovanie:
– Veľká Británia: Family Courts, poprípade Social Service
– Nemecko: Jugendamt
– Nórsko: Barnevarn, resp. Barnevernet
– Holandsko: „Jeugdzorg“ (služba ochrany detí)
Obsah:
• Veľká Británia
• Veľká Británia – prípady odobratých slovenských detí
• Dánsko
• Fínsko
• Holandsko
• Nemecko
• Nórsko
• Nórsko – široko medializovaný prípad detí Česky Evy Michalákovej
• Švédsko
• Španielsko
• Taliansko
• Írsko
• Francúzsko
• Ukrajina
• USA
• Rusko
• Česká republika
• Slovensko
• Desivé štatistiky juvenilnej justície
• Adopcie homosexuálom

Veľká Británia:
Britský spisovateľ CHRISTOPHER BOOKER pre časopis Týždeň: Keď štát kradne deti
http://www.novinarskacena.sk/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2044&Itemid=99999999.
http://www.tyzden.sk/casopis/2012/40/ked-stat-kradne-deti.html
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/10790-stat-uz-brzy-muze-ukrast-i-vase-dite-ctete-desive-pribehy-o-odebirani-deti-ktere-se-opravdu-staly.aspx
John Hemming – britský poslanec: „Mám informace o tom, že každý rok je od vlastních rodičů (ve Velké Británii) odebráno (a předáno k adopci) 1000 dětí, a to navzdory skutečnosti, že v rodině neutrpěly žádnou škodu…To co se nyní děje je selhání demokracie… […] Statistiky ale mluví jasně. Ke zneužívání dětí, hlavně k sexuálnímu zneužívání dochází mnohem častěji v opatrovnické rodině, než v té vlastní. Mnoho lidí z opatrovnických rodin, nebo mnozí adoptivní rodiče jsou KRIMINÁLNÍCI A PROSTITUTKY…“ Její tvrzení dokládají britské a americké studie. Podle nich děti v pěstounské péči (podle názoru pediatrů) jsou 7-8krát více oběťmi násilí, a děti ve státních institucích sociální péče až 6krát častěji než jejich vrstevníci . […] Americké studie ukazují, že prokázané případy sexuálního zneužívání dětí v pěstounské péči jsou 4krát častější než průměrně mezi obyvatelstvem .
http://www.lidovky.cz/britanie-odebrala-deti-pestounum-kvuli-jejich-politickym-nazorum-1c8-/ln_zahranici.asp?c=A121125_123750_ln_zahranici_jv
UK family courts are corrupt with unqualified experts stealing children (30Apr12)
http://www.youtube.com/watch?v=b2hRbvZQELc
A disgraceful story showing how corrupt the state is, with secret family courts deciding the fate of families with experts that are unqualified – expert in nothing. And these so called experts and bent judges take away children from innocent families. This is exactly like Communism with secret trials and stitch ups.
Recorded from Channel 4 News, 30 April 2012.
Rodiny na úteku:
http://www.detivsieti.org/?page_id=966
Exkluzívne pátranie televízie Channel 4 News malo za následok bezprecedentné odhalenie tajnej siete, ktorá pomáha rodinám utiecť pred britským sociálnym systémom.
Skotská vláda přišla s návrhem zákona, který zavádí státní dohled nad každým dítětem v zemi od chvíle jeho narození.
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/10795-skotsko-chysta-statni-dohled-nad-kazdym-ditetem-deti-jsou-vlastnictvim-statu.aspx
Kniha Gulag Rodiných Súdov (The Gulag Of The Family Courts) od spisovateľa Jacka Frosta:
http://www.amazon.co.uk/The-Gulag-Of-Family-Courts/dp/1430316357
Kniha obsahuje kapitolu, ktorá objasňuje spôsoby úspešného umlčovania tlače a verejnosti. Zastrašovanie rodičov a detí, všetko za účelom zabrániť zverejňovanie mien sociálnych pracovníkov, zainteresovaných verejných osobností a zaistiť ich ochranu pred obvinením a stíhaním. Identifikuje políciu, ako súčasť konšpirácie v zmysle znemožňovania stíhania verejných osobností a pracovníkov sociálnych úradov, ktorí sú zodpovední za trestnú činnosť v súvislosti s prípadmi rodinných súdov.
Šesť hodín po pôrode sociálka kruto berie matke dieťa (video) .Pozrite si video, ktoré zachytáva ako sa 36-ročná Britka zúfalo snaží o nemožné…
https://web.archive.org/web/20130910023847/http://tvnoviny.sk/sekcia/sport/archiv/sest-hodin-po-porode-socialka-kruto-berie-matke-dieta-video.html
“Bezcitné správanie sociálnych pracovníkov sa objavilo na internete, všetko totiž natáčal otec dieťaťa. Ten kvôli tomu môže mať problémy a dokonca môže ísť do väzenia. Sociálke sa totiž prirodzene nepáči, že je terčom ostrej kritiky. Súd prvého stupňa však v piatok popoludní odmietol zákaz vysielania videa s tým, že verejnosť má právo všetko vidieť, aby sa mohlo diskutovať o práci sociálnych pracovníkov”
Šokujúce! Talianku, ktorá bola 2 týždne na služobnej ceste v Británii zavreli na psychiatriu, cisárskym rezom jej odobrali dieťa a ihneď ho dali na adopciu
http://www.hlavnespravy.sk/talianke-nutenym-cisarskym-rezom-odobrali-v-britanii-dieta/180033/
Kto má v Británii absolútnu moc nad deťmi? Minulý rok bolo rodičom vo Veľkej Británii odobraných 24-tisíc detí. Pohľad na bežnú prax a finačnú motiváciu britských sociálnych úradov.
http://www.detivsieti.org/?page_id=825
V Británii rodičia odobratých detí nesmú o svojom prípade informovať, údajne s ohľadom na ochranu súkromia odobratých detí. Ale hneď po odobratí sa na webových stránkach objavujú fotky týchto detí spolu s plnými ich údajmi a záujemcovia o adopciu si môžu medzi nimi vyberať ako pri nákupe domáceho zvieraťa. Keď naopak rodič čokoľvek zverejní o svojom prípade, hrozí mu väzenie:
http://www.hlavnespravy.sk/britsky-novinar-booker-prirovnava-adopciu-deti-k-predaju-domacich-milacikov/158813/
Október 2013. Británia zavádza sexuálnu výchovu pre deti od 5 rokov. Vo výuke je samozrejme zahrnutá aj náuka o homosexualite, vrátane podrobne ilustrovanej knižky.
http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/246-britanie-zavadi-sexualni-vychovu-od-5-let
Blog Petra Zorvana o absurdnosti britských nariadení o bezpečnosti detí. V Británii je v rámci “ochrany zdravia a bezpečnosti” zakázané pustiť deti samotné na ihrisko, do parku a prakticky akákoľvek aktivita dieťaťa bez dozoru rodiča hrozí, že bude okamžite rodičom “preventívne” odobrané.
http://zorvan.blog.sme.sk/c/344566/Sme-zaostali-a-je-to-super.html
Starosta Londýna volá po tom, aby stát odebíral děti na základě politického přesvědčení rodičů
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3590-starosta-londyna-vola-po-tom-aby-stat-odebiral-deti-na-zaklade-politickeho-presvedceni-rodicu
Ďalšie šokujúce prípady odobratých detí v Británii. Šokujúce tresty pre rodičov, ktorí sa bránia. Zaujímavá je hlavne druhá polovica článku. Spomína prípad, keď sa chlapec poranil v škole a okamžite ho odobrali pod zámienkou domáceho týrania. Ďalej prípad, kedy žena mala 10 detí a úrady ju nútili k potratu ďalšieho. Keď to žena odmietla, novorodenca jej odobrali a následne jej odobrali aj zostávajúcich 10 detí !. Ďalej spomínajú, že deti často utekajú k svojim biologickým rodičom a že rodičia sú povinní ich okamžite nahlásiť polícii, inak pôjdu do väzenia. Sociálne pracovníčky takéto deti od rodičov odvádzajú späť k pestúnom s použitím násilia. Rodičia o svojich prípadoch nesmú nikoho informovať a ak to urobia, hrozí im väzenie, čo sa už 300 rodičom aj stalo….
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/11798-monology-vaginy-hromadny-sex-a-obchod-s-detmi-ktere-stat-odebira-nasilne-rodicum-pravicaci-z-akce-d-o-s-t-tepali-bolsevicke-feministky-.aspx
Reportéři ČT: V Británii stačí podezření a rodiče mohou nenávratně přijít o děti
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/reporteri-ct/238819-v-britanii-staci-podezreni-a-rodice-mohou-nenavratne-prijit-o-deti/
“Komu však tato rozsáhlá mašinérie může vyhovovat? “Nejvíce se to rozvinulo za poslední čtyři roky, přičemž právě v tomto období je Británie v krizi a je tedy nedostatek zaměstnání. Pěstounství, kde za každé dítě dostáváte ročně 20 000 liber, je pak vlastně úžasný byznys,” říká Telentský. “Mluvíme tu o zhruba deseti tisících dětech ročně, které jsou odebrané svým rodičům,” říká Christopher Booker. “Od roku 2008 se počet odebraných dětí téměř ztrojnásobil z 380 na 1 000 měsíčně.”
Britské nútené adopcie začínajú prerastať do celonárodného škandálu:
http://babetko.rodinka.sk/mudrosti/rodina-vo-svete/adopcie-skandal-sa-siri-dalej/
V cudzine odoberajú deti aj za počmárané steny. Sedem úplne absurdných prípadov odobrania detí!
http://www.pluska.sk/zena/rodina-vztahy/v-cudzine-odoberaju-deti-aj-za-pocmarane-steny.html
Lov na deti pokračuje. Britské matky zo strachu opúšťajú krajinu.
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/lov-na-deti-pokracuje–britske-matky-zo-strachu-opustaju-krajinu.html
V roku 2012 SUNDAY TELEGRAPH zverejnil článok “Child snatching is now big business”
http://www.badatel.net/sokujuca-pravda-o-novej-strategii-vlady-k-uchylnej-vychove-deti/#comment-2482
http://www.telegraph.co.uk/comment/9277302/About-the-euro-and-global-warming-it-turns-out-the-thought-criminals-were-right.html
http://www.telegraph.co.uk/health/children_shealth/10882715/Why-the-explosion-in-child-snatching-is-big-business.html
‘Zákon Popoluška’ Budú rodičia vo Veľkej Británii uväznení za to, že neprejavujú lásku svojmu dieťaťu? (2.4.2014)
http://hlavnespravy.sk/zakon-popoluska-budu-rodicia-vo-velkej-britanii-uvazneni-za-to-ze-neprejavuju-lasku/242890
“Veľká Británia plánuje zaviesť tzv. „Zákon Popoluška“, ktorý umožní poslať do väzenia tých rodičov, ktorý svojim deťom neprejavujú lásku. Trest odňatia slobody by sa mal pohybovať do 10 rokov.”

Re: Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

udo | 06.02.2015

Ďalšie info o anglickom systéme odoberania detí
http://www.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=2305361&page=2&id_reaction=21986647&action=show_reply_form#21986647
Vo velkej britanii zatvaraju rodicov odobratych deti za to, ze im na ulici zakyvali. A mnoho dalsieho!
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/12236-velka-britanie-za-obejmuti-svoji-vnucky-pujde-do-vezeni-72-leta-kathleen.aspx
“Za objatie svojej vnučky bude musieť ísť sedieť aj 72-ročná Kathleen. Tá si dovolila svoju 18-ročnú vnučku objať na parkovisku napriek tomu, že mali povolené len telefonické hovory jedenkrát mesačne a pod dohľadom.”
“Po tenkom ľade sa v Británii prechádza veľa rodičov a starých rodičov, ktorí majú nariadené len stretnutia so svojimi potomkami pod dohľadom. Najprv dostanú do rúk zoznam pravidiel, ktoré musia počas kontaktov dodržiavať. Malé pošmyknutie môže znamenať úplné zastavenie všetkých kontaktov. V zoznamoch často nájdete prísny zákaz prejavenia emócií a konverzácia by sa mala obmedziť len na bežné záležitosti, napríklad ako sa deťom darí v škole.
Rodičia sa nesmú pýtať, ako sa deťom darí v náhradnej starostlivosti. Svoje vie matka 11-ročnej dcérky, ktorá sa matke pri stretnutí nešikovne posťažovala na sexuálne obťažovanie. Matku už viac neuvidela. V inom prípade malá dcéra zatiahla matku na záchod, kde sa hlasno rozplakala a prosila ju, nech ju zoberie domov. Výsledkom bolo prerušenie kontaktov z dôvodu, že to dcéru príliš rozrušuje.
Na kontaktoch sa nesmie šepkať a ani v náznakoch spomenúť ľudí, ktorí sú do prípadu profesionálne zapletení. Cudzincom neraz zakazujú komunikovať v rodnom jazyku, a to aj v prípadoch ak sa ešte nový jazyk nestihli naučiť.”
Deti Kellie sú odsúdené na adopciu, mama ich už nikdy neuvidí
http://detipatriarodicom.blog.sme.sk/c/363421/deti-kellie-su-odsudene-na-adopciu-mama-ich-uz-nikdy-neuvidi.html
“Čo ma však naozaj desí, je, že keď mi vzali deti, založila som stránku http://www.forcedadoptionexposed.com, na ktorú sa každý týždeň pridá 15/20 ľudí, a nemôžem uveriť tomu, v akej miere sa toto deje.”
Státe, vrať nám naše děti! Zní hlasitě v zemích západní Evropy
http://sonasvobodova.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=383939&bk=48988
Ve Skotsku byly dvě malé děti odebrány dědečkovi a babičce, a předány na „výchovu“ homosexuálnímu páru
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/ve-skotsku-byly-dve-male-deti-odebrany-dedeckovi-a-babicce–a-predany-na—-vychovu—-homosexualnimu-paru.html
” Sociální pracovníci uvedli, že starší lidé, 46 a 59letí „jsou příliš staří“ na to, aby se starali o svá vnoučata. … Jejich prarodiče dva roky bojovali u soudu o právo na péči o děti. Nakonec se vzdali a souhlasili s adopcí dětí někým jiným, ale zděsili se, když se dozvěděli, že adoptivními rodiči jsou gayové. … Rozhodnutí adopční komise se jeví jako zvlášť překvapivé, protože o adopci děti měli zájem i heterosexuální páry.”
5-ročný chlapček, nútený na adopciu homosexuálnym párom, prosí: “Chceme ostať s našou babičkou a dedkom!”
https://adopcie.wordpress.com/2012/09/25/5-rocny-chlapcek/
“Vyjadrila svoj hnev pri rozhodnuti, ze jej deti budu zverene do pestunskej starostlivost homosexualnemu paru.”Za ziadnych okolnosti nesuhlasim s tym, aby moje deti zili s dvoma gaymi. Chcela som, aby mali mamu a otca. Nech mi netvrdia, ze v rozsahu 60 mil, jedini ludia, ktorych nasli, aby vychovavali moje deti, boli dvaja chlapi.” ”
Nepýtaj sa vnuka, ako si zlomil čeľusť, hovoria SS
https://adopcie.wordpress.com/2012/09/30/nepytaj-sa-vnuka-ako-si-zlomil-celust-hovoria-ss/
Drastické video ukazujúce, ako prebieha odoberanie detí juvenilnou justíciou. Video nie je vhodné pre citlivé povahy:
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=wwX9TTa9tUg&x-yt-cl=84503534
http://rutube.ru/video/3a37d223c324f423661cd5fae19bbc61/ (mirror pre prípad zmazania pôvodného videa)
Pirátský útok juvenilní justice. Fínsky prípad. Video nie je vhodné pre citlivé povahy:
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421828030&v=iQD1fejyxvI&x-yt-cl=84411374
ŠOKUJÚCI ZÁZNAM! Takto si Briti berú násilím deti !!!
https://www.youtube.com/watch?v=Q4vGEzmIm-4
Veľká Británia – prípady odobratých slovenských detí:
POZNÁMKA K PRÍPADOM Z BRITÁNIE: V súvislosti s prípadmi slovenských detí v Británii som si všimol nezvykle vysoký počet prípadov, kedy boli články a videá o slovenských prípadoch dodatočne zmazané z webu. Vyzerá to, akoby sa niekto snažil o ututlanie týchto správ. Miera “stratovosti” článkov bola v prípade britských prípadov výrazne vyššia, než u správ z iných krajín…
Prípad Ivany Boórovej, ktorej odobrali v Británii deti na základe falošného obvinenia zo zneužívania.
http://krimi.cas.sk/clanok/232490/ivane-zobrali-v-anglicku-milovane-deti-slovaci-chcu-demonstrovat.html
Ďalšie prípady odobratých slovenských detí:
http://www.sme.sk/c/6501407/v-britanii-beru-deti-aj-slovenskym-rodicom.html
Prípad odobratého chlapca Elliota, ktorého matke odobrali na základe falošného obvinenia o duševnej chorobe matky.
http://www.sme.sk/c/6900632/britsky-sud-riesi-chlapca-ktoreho-britska-socialka-vzala-slovenskej-matke.html
https://web.archive.org/web/20130815002330/http://udalosti.noviny.sk/zo-zahranicia/11-08-2013/zobrali-mi-eliotta-bili-ho-a-vykrucali-mu-ruky-hovori-matka.html
https://web.archive.org/web/20130911212808/http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/16-08-2013/matka-sa-nevzdava-na-britske-urady-podala-oznamenie.html
Demonštrácia desiatok ľudí zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Litvy pred úradom predsedu vlády Davida Camerona:
https://web.archive.org/web/20130724185614/http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/20-07-2013/protest-proti-adopciam-deti-nam-vychovavaju-ini.html
“Desítky Čechů a Slováků bojují s britským systémem o své děti. Když se stroj rozjede, nezastaví ho ani omyl – a na konci bývá adopce. Odhalujeme problém, před kterým Velká Británie zavírá oči.”
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/213452801240032/video/
“UK. Chlapca zobrali matke britska socialka s policiou tv joj sk.”
http://www.youtube.com/watch?v=y6NoBcWbLS0
“UK. Nutene adopcie (Forced adoptions). TV JOJ (Slovakia).”
http://www.youtube.com/watch?v=3-x0G2GLXUQ
“Published on Aug 18, 2013 Tejto mladej mamine socialka v Anglicku odobrala 2 deti… Len preto ,ze o praktikach ss rozprava verejne sa jej socialka vyhraza vazenim na 2r.. ”
Veľmi podrobný príspevok diskutéra hugohugo s informáciami z prvej ruky:
http://blog.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=2188518&page=1&id_reaction=20721029&action=show_reply_form#20721029
o britskom systeme juvenilnej justicie a mnoho sokujucich ceskych a slovenskych pripadov !!!
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Tahle-strasna-zverstva-pry-muzou-postihnout-i-vas-a-vase-deti-A-ceska-vlada-k-tomu-mlci-312791
“Systém je nastaven takto: Čím více sociálky rodinám dětí odeberou, tím více dostanou bonusů a peněz, čili jsou hmotně motivovány a zainteresovány na tom, aby dětí odebíraly co nejvíce.
„Je případ, kdy sousedka zavolala, že ve vedlejší rodině vznikl konflikt a sociální pracovnice to šla prošetřit. Zjistila, že se nic neděje, že se rodiče jenom pohádali a že rodina normálně funguje. Že dítě má navařeno, uklizeno, oblečení, pokojíček, hračky, postel a je mu fajn. A když pak napsala report, že je vše v pořádku, tak manažerka jí na to řekla, že to tedy ne, že to bude muset přepsat, nebo přijde o práci. Jsou svědectví, kdy samy sociální pracovnice přiznaly, že byly tlačené do takovýchto praktik. Manažer ví, že čím víc dětí se odebere, tím víc bude bonusů,“ uvedla Boddington.
V Británii mohou být děti dány k adopci bez souhlasu rodičů. Juvenilní soudy podle paní Boddington rozhodují naprosto zvráceně: „Byly stovky, možná tisíce případů, kdy bylo dítě odebráno na základě toho, že prý otec sexuálně zneužíval dítě. Už své dítě nikdy neviděl, ačkoli odsouzen za zneužívání dětí nebyl. Pokud je to tedy pedofil, tak by přece neměl být na svobodě. Ale jak to, že odeberou dítě nevinnému člověku jen na základě toho, že na něj někdo dal křivé obvinění? To je šílené.“ ”
Slovenke žijúcej v Škótsku odobrala sociálka štyri deti
https://web.archive.org/web/20150125153840/http://www.noviny.sk/c/slovensko/slovenke-zijucej-v-skotsku-odobrala-socialka-4-deti
Prípad rodiny Sakajtovej – Deti slovenských Rómov poslali v Británii gayom
http://romovia.sme.sk/c/7215146/deti-slovenskych-romov-poslali-v-britanii-gayom.html
http://romovia.sme.sk/c/7217485/deti-slovenskych-romov-gayom-nevezmu-adopcii-v-anglicku-nic-nebrani.html
http://detipatriarodicom.blog.sme.sk/c/362938/rozhovor-s-rodicmi-ktorym-vzali-deti-nas-syn-chcel-zabit-seba-aj-pestunov.html
“Rómskym rodičom zobrali štyroch synov, dvoch z nich poslali britské úrady na adopciu homosexuálnemu páru. … Manželia mali deväť detí a dvoch vnukov, na ceste bolo ďalšie dieťa. … nerozumie, prečo úrady vzali rodine iba štyri najmladšie deti a ďalšie dve neplnoleté im ponechali.”
“”Rodina nemala šancu zabrániť adopcii, pretože súdy majú tendenciu prikloniť sa na stranu sociálnych úradov,” vysvetlila právna zástupkyňa slovenských Rómov Marie-Claire Sparrow. Dodala, že Anglicko je jednou z krajín, ktorá povoľuje adopciu detí aj bez súhlasu rodičov.”
“Pridelenie detí párom rovnakého pohlavia je v Anglicku bežné, opisuje Lucie Boddington z nevládnej organizácie Deti patria rodičom. Dvojica mužov, ktorým súd povolil adopciu rómskych chlapcov, už má v opatere dve deti.”
KDH: Počet odobraných detí v Británii narastá, u Richtera nekonajú (23. 6. 2014)
http://www.sme.sk/c/7248217/kdh-pocet-odobranych-deti-v-britanii-narasta-u-richtera-nekonaju.html
“Slovensko sa podľa informácií Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí zaoberalo vlani 72 prípadmi, z ktorých bolo úspešne vyriešených 20 a iba v 10 prípadoch sa deti vrátili domov. Celkovo išlo o vyše 200 detí, ktoré boli v roku 2013 násilne odobrané úradníkmi.”
Odoberanie detí Slovákom v zahraničí zastaviť nevedia (7. 7. 2014) (Denník SME pod témou juvenilnej justície začal zakazovať diskusie!)
http://www.sme.sk/c/7272841/odoberanie-deti-slovakom-v-zahranici-zastavit-nevedia.html?ref=trz
“Slovákom zobrali od januára v zahraničí 119 detí. Briti o prípadoch neinformujú včas, sťažujú sa úrady.”
Už 75 slovenských detí odobraných v tomto roku v Británii:
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/video–tisic-odobratych-deti-mesacne-v-spojenom-kralovstve.html
“Len v tomto roku registruje Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže nových 25 prípadov, pričom v každom jednom z nich sa jedná minimálne o tri deti. Takže len v tomto roku odobrali úrady na Britských ostrovoch Slovenských 75 detí.”
Britské úřady zabavily 145 dětí. Česko se je snaží dostat zpět ( 14. ledna 2015 )
http://zpravy.idnes.cz/britske-urady-zabavily-145-deti-cesko-se-je-snazi-dostat-zpet-p4r-/domaci.aspx?c=A150113_204921_domaci_fer
“Zatímco v Česku se probírá příběh sourozenců Michalákových, kteří víc než tři a půl roku žijí v Norsku bez svojí matky, v Británii je takových případů podle Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí podstatně víc: celkem 62. Česko se v nich momentálně snaží dostat zpět do vlasti 145 dětí.”
(článok tiež detailnejšie rozpisuje 2 absurdné prípady odobratia detí)
——
Dánsko:
Dedecek strilel na juvenilniky, kteri mu odebrali 3-letou vnucku
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/dedecek-strilel-na-juvenilniky–kteri-mu-odebrali-3-letou-vnucku..html
“V soudním jednání nebylo dosud ukončeno odebrání 3letého dítěte matce.V Dánsku je to běžná věc, takových případů se zde projednává více než 10 denně. Tentokrát se však soudci setkali s mimořádným chováním rozzlobeného dědečka dítěte. ….. Když právník otce začal projev – typický v takových případech – s nepravdivými a urážlivými tvrzeními vůči dědečkovi – proč odebírají jeho tříletou vnučku, dědeček to nevydržel a … vystřelil na právníka, který následkem toho zemřel.”
Fínsko:
Prípad Rusky Anastasije Zavgorodnej. Úrady jej odobrali štyri deti, vrátane novorodenca.
http://www.sme.sk/c/6570345/finske-urady-nezverili-ruske-jej-vlastne-dieta.html
“Fínske sociálne úrady sa začali zaoberať touto ruskou rodinou po tom, čo sa dcéra Veronika spolužiakom v škole zverila, že jej “tatko dal jednu po zadku” ”
Mediálne známy prípad rusky Zavgorodnej, ktorej úrady za pochybných okolností odobrali 5 detí, vrátane novorodenca, iba na základe vyjadrenia dcéry spolužiakom, že dostala od otca “jednu po zadku”. Deti boli pri výsluchu cielene manipulované aby vypovedali proti matke. Prípad mal zaujímavú dohru. Keď sa o udalosť začali zaujímať ruské média, tak tesne pred návštevou Putina deti vrátili matke a po jeho odchode polícia vylomila dvere na jej byte a deti jej znovu vzala. Fínsky ľudskoprávny aktivista Johan Bäckman vyslovil obavu, že sa fínske úrady môžu pokúsiť matku zavrieť na psychiatriu, aby ju definitívne umlčali.
http://www.hlavnespravy.sk/finske-urady-nezverili-ruske-jej-vlastne-dieta-pre-udajnu-jednu-po-zadku/38398/
http://www.hlavnespravy.sk/socialne-urady-vo-finsku-opat-odobrali-deti-ruskej-obcianke/48124/
Prípad ruksy Kasatkinovoej, ktorej Fínske úrady odobrali dve deti kvôli falošnému obvineniu z násilia a hoci polícia napokon nemala žiaden dôkaz, deti boli aj tak prakticky okamžite adoptované do cudzej rodiny.
http://www.hlavnespravy.sk/ruskym-matkam-vo-finsku-odobrali-deti-pre-podozrenie-z-domaceho-nasilia/34419/
Údajne existuje najmenej 50 podobných prípadov odobratia ruských detí fínskymi úradmi:
http://www.hlavnespravy.sk/astachov-finske-urady-odobrali-deti-najmenej-50-ruskym-matkam/66571/
Fínske matky žiadajú Rusko o ochranu:
http://radek-velicka.cz/?p=11503
Dlhý článok na Zvedavcovi o Fínskych a Nórskych adopciách:
http://www.zvedavec.org/komentare/2013/07/5572-v-americe-cini-premie-za-odebrani-ditete-5-tisic-dolaru-v-evrope-tisic-eur.htm
Fínsky právnik Johan Bekman hovorí o systéme juvenilnej justície vo Fínsku:
https://www.facebook.com/stopjuvenilnejjusticii/posts/550947528291837
Prax odoberania ruských detí vo Fínsku:
http://zvedavec.org/komentare/2013/11/5755-zapadni-ochrana-deti-slouzi-k-niceni-jejich-zivotu.htm
Prípad Rusky Anny Oksanen. Sociální služby Finska násilně drželi na psychiatrii těhotnou ženu s cílem odebrat jí dítě
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/socialni-sluzby-finska-nasilne-drzeli-na-psychiatrii-tehotnou-zenu-s-cilem-odebrat-ji-dite.html
Ve Finsku byla vydána kniha o „dětském GULAGu“ – juvenilních koncentračních táborech
http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/503-ve-finsku-byla-vydana-kniha-o-detskem-gulagu-juvenilnich-koncentracnich-taborech
“Kniha vypráví o realitě finského systému dětských koncentračních táborů a juvenilní justice: jak jsou odebírány děti od rodičů bez důvodu, bez soudu a vyšetřování. Sociální služby mohou kdykoli bez rozhodnutí soudu, bez důvodu a vysvětlení oznámit rodičům, že jejich dítě bude žít v soukromém dětském domově a bude navždy izolováno od svých rodičů. […] Autorka knihy – právnička Leena Ikonen mnoho let pracovala s oběťmi juvenilní justice po celém Finsku. Teď shromáždila veškeré své zkušenosti v jednu rozsáhlou práci”

Re: Re: Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

udo | 06.02.2015

Prípad rusky Viktórie Isajevovej
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/pripad-viktorie–nezakonneho-odobratia-dietata-finskymi-socialnymi-sluzbami.html
“Dôvodom pre zásah sociálnych služieb bola “obava” , že staršie dieťa “vidí len 4 steny” a že sa matka venuje mladšiemu dieťaťu. Sociálni pracovníci začali pravidelne navštevovať Viktóriinu rodinu , zakázali jej chodiť s deťmi von ( aby skutočne videli len 4 steny ) , a potom jej deti odobrali bez predloženia akéhokoľvek oficiálneho rozhodnutia súdu alebo iných dokumentov”.
Ve Finsku byly otevřeny tendery na prodej dětí odebraných rodičům
http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/654
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/svoboda/clovek/rodina/828-tendry-na-prodej-deti-odebranych-rodicum-je-libo-decko-na-hrani-ve-skandinavii-testuji-praxi-orwellovskeho-sveta-ktery-nam-eu-pripravuje-video-pro-silne-nervy.htm
Ďalší prípad: Počátkem ledna letošního roku odebrali dva policisté finskému obránci občanských svobod Janu – Eriku Kurhelovi z města Oulu jeho dva syny – dvojčata. Otci se podařilo „zákrok“ zachytit na kameru. Chlapci se samozřejmě vzpírali, protože chtějí žít se svými rodiči. Ve Finsku nikdo nemůže odolat brutálnímu systému oddělení dětí od rodičů, protože vzepřít se policii je zde vážný zločin. Na videu je vidět, že Kurhelovi mají dobré životní podmínky, žijí v normálním domě. Otec stále nemůže pochopit, proč mu děti odebrali. Žádné drogy, žádné násilí, žádná nemoc. Jednoduše přišli a děti ukradli.
Ruske Alexandre Fominovej vo Fínsku zobrali dieťa
http://slovak.ruvr.ru/news/2014_11_11/Vo-Finsku-ruskej-rodine-zobrali-dieta-8564/
“…úrady Fínska nemusia vysvetľovať, z akých dôvodov zobrali deti. Podľa jednej verzii Diana vraj povedala fínskej susede, že matka jej raz dala po zadku. Podľa druhej dievčatko zobrali, lebo sa posťažovala, že matka odmietla jej kúpiť psíka.”
Případ rusky Alexandra Fomina – Finské sociální služby odebrali Rusce 10letou dceru
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/finske-socialni-sluzby-odebrali-rusce-10letou-dceru.html
“7. listopadu občanka Ruska, Alexandra Fomina, která žije ve Finsku, čekala, až se její 10letá dcera Diana (také občanka Ruské federace) vrátí ze školy. Ale děvče se nevrátilo. Bylo oznámeno, že finská vláda ji odebrala matce bez soudu. Před nedávnem byla dívka předána adoptivní finské rodině. … Finská vláda nemusí uvést důvody odebrání dětí, ale je domněnka, že Diana snad jednou řekla finské sousedce, že ji matka plácla. Další pravděpodobná verze: dívku odebrali, protože maminka jí odmítla koupit psa. … Alexandra je rozvedená, ale mezi ní a jejím bývalým manželem zůstaly mezi dobré vztahy. Její manžel, Fin, je v šoku.

Komentář právníka Johana Backmana: „V poslední době se ve Finsku a Norsku stalo mnoho případů barbarského odebrání ruských dětí ruským matkám. V těchto případech nebyly uvedeny žádné důvody. Je potřeba počítat s tím, že zákonodárství těchto států dovoluje odebírání dětí rodičům bez důvodu, bez soudu, na základě subjektivního podezření pracovníků sociálních služeb, kteří jsou velmi málo vzdělanými úředníky. Situaci ovlivňuje diskriminační doporučení finské vlády, v němž stojí, že ruští rodiče údajně systematicky bijí své děti, a proto je potřeba se na ně aktivně zaměřit.“”
Galina Malinova – Další Ruska s dítětem utekla z Finska kvůli stíhání ze strany juvenilní justice
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/dalsi-ruska-s-ditetem-utekla-z-finska-kvuli-stihani-ze-strany-juvenilni-justice.html
“Důvodem prý byla zmínka chlapce, že ho před několika lety matka „udeřila“. ”

“Komentář ochránce lidských práv, Johana Beckmana: „Bohužel, je to typický případ. Je to způsobeno tím, že finské orgány mají oficiální doporučení pronásledovat právě ruské rodiny, protože v doporučení finského Ministerstva zdravotnictví se tvrdí, že ruští rodiče pravidelně bijí své děti a že v Rusku je to údajně normální. Na tomto základě mají finské orgány právo podezírat ruskou matku z krutého týrání dítěte.” ”
Prípad rusky Ruska Anny Čapluk. Finské sociální služby unáší nejen děti, ale i starší lidi
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/finske-socialni-sluzby-unasi-nejen-deti–ale-i-starsi-lidi.html
“Tentokrát nechtějí odebrat dítě (jak to bývá obvykle), ale nemocnou matku. … se Finové rozhodli použít již známou techniku: vymysleli si, že Ludmila údajně před pár lety v nemocnici řekla, že její dcera Anna ji „udeřila“. Na tomto základě finské orgány u soudu požadovaly, aby matku dceři odebrali a zbavili ji práv. … Anna Čapluk říká, že úředníci prostě chtějí zlomit její psychiku a kvůli hmotným výhodám odebrat matku. Jednou do jejího bytu dokonce vtrhlo šest úředníků a vyhrožovali jí i její matce. Nedávno Anna obdržela poštou oznámení, že byla zbavena zmocnění ve vztahu ke své matce. Anna se odvolala, ale bojí se, že to nepřinese žádný výsledek.”
—–
Holandsko:
Holandski policajti prepadli a zbili ruskeho velvyslanca a odvliekli jeho male deti
http://www.hlavnespravy.sk/velvyslanectvo-ruskej-federacie-v-holandsku-je-hlboko-znepokojene-incidentom-s-ruskym-diplomatom/154902/
“…jeho dve deti vo veku 4 a 2 roky boli tiež násilne prevezené na policajnú stanicu, kde strávili noc. 6. októbra o tretej hodine ráno bol Dimitrij Borodin spolu s deťmi prepustený. Polícia mu neposkytla žiadne vysvetlenie.”
Případ Anny Paskar, Rusky z Moldavska žijící v Holandsku. Ruské matce vzali v Nizozemsku děti kvůli přesolené polévce
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/ruske-matce-vzali-v-nizozemsku-deti-kvuli-presolene-polevce.html
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/11535-ruske-matce-vzali-v-nizozemsku-deti-kvuli-presolene-polevce.aspx
Holandská juvenilná justícia sa pokúsila odobrať žene dieťa kvôli tomu, že malo privysoké IQ:
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/holandska-juvenilni-justice-odebira-deti-kvuli-vysokemu-iq.html
V Holandsku Rusce odebrali děti jen proto, že s nimi hovořila rusky
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/v-holandsku-rusce-odebrali-deti-jen-proto–ze-s-nimi-hovorila-rusky.html
——————
Nemecko:
“Germany. Jugendamt Biznis s deťmi v Nemecku (english\deutsch lang, ”
http://www.youtube.com/watch?v=3BHWV3Jho84
informácia z diskusie: “Nemecký sociálny úrad pre neplnoletých “Jugendampt” v 2011 roku zabral z prirodzených rodín 38 500 detí a dal ich registrovaným párom rovnakého pohlavia. Štatistika z USA ukazuje, že každé tretie dieťa v takom registrovanom partnerstve je sexuálne zneužité a každé štvrté trpí pohlavnými chorobami. Tieto zločiny proti ľudskosti robia pracovníci Juvenilnej justície v mene Konvencie OSN o právach detí.”
Skupina dvadsiatich sociálnych pracovníkov, policajtov a špeciálnych agentov neďaleko nemeckého mesta Darmstadt spôsobila rozruch v dome rodiny praktizujúcej domáce vzdelávanie svojich detí. Násilne im zobrali všetky štyri deti vo veku 7 až 14 rokov
http://www.lifenews.sk/content/nemecko-brut%C3%A1lne-odobratie-det%C3%AD-rodi%C4%8Dom-praktizuj%C3%BAcim-homeschooling
G. Kuby hovorila viac než tisícke poslucháčov o rodičoch, ktorým odobrali deti za to, že ich nenechali v škole na sexuálnej výchove. Rodičov zavreli na 40 dní. Iní nelegálne „homeschooolovali“ svoje deti. Štát im ich odobral a pridal niekoľkotisíceurový šek na uhradenie náhradnej starostlivosti
http://www.postoy.sk/g_kuby_po_fasizme_a_komunizme_nastupuje_gender
V Nemecku posadili otca do väzenia len preto, že jeho dcéra vynechala dve hodiny sexuálnej výchovy
http://rodobrana.wordpress.com/2013/10/08/v-nemecku-posadili-cloveka-do-vazenia-len-preto-ze-jeho-dcera-vynechala-dve-hodiny-sexualnej-vychovy/
Polkám v Německu berou děti a dávají je do domovů (Tri alarmujúce prípady! )
http://zpravy.idnes.cz/polsko-nemecko-deti-04n-/zahranicni.aspx?c=A131018_185853_zahranicni_pul
Nemecká rodina, ktora svoje deti vyucovala doma, nesmie z nemecka ani emigrovat
http://www.lifenews.sk/content/rodina-ktor%C3%A1-svoje-deti-vyu%C4%8Duje-doma-nem%C3%B4%C5%BEe-vycestova%C5%A5
Nemci odobrali Slovenke dieťa ,otec oňho bojuje s úradmi
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/nemci-odobrali-slovenke-dieta–otec-onho-bojuje-s-uradmi.html
Německé děti odebrané rodičům „rehabilitují“ v nevěstincích
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/nemecke-deti-odebrane-rodicum—-rehabilituji—-v-nevestincich.html
Ďalšie prípady odoberania detí v Nemecku
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/11933-kardinale-duko-chcete-jen-penize-z-restituci-a-tuto-zvracenost-nechavate-projit-krestane-a-romove-protestovali.aspx
“Sedmnáctiletá Eva Krumbacher popisovala, jak byla vyrvána sociálními úředníky a policisty od rodiny a dána k pěstounům. Po dvou týdnech utekla zpět k rodičům, ale byla znovu eskortována. Pak utekla do Švýcarska, neboť má švýcarskou národnost, ale přesto byla odvlečena zpět do Německa. Tento postup označila za totálně ilegální. Byla umístěna do ústavu pro těžce vychovatelné děti, kde mohla jen jednou za týden telefonovat, a to pod dohledem. „Mě pustili, ale malé děti tam zůstaly a stále trpí. Braňte se, aby se vám něco podobného nestalo v Čechách,“ řekla.”
“Razii zažila i šestnáctiletá Sára. Ta měla po svém odebrání omezený pohyb a až za devět dní mohla zavolat rodičům. Pod dohledem, a nesměla říct, kde je. Za tři měsíce se mohla vrátit domů.”
“Rozdávaly se tu i brožurky, ve kterých byly publikovány dopisy odebraných dětí, v nichž psaly soudcům, že chtějí dobrovolně zůstat se svými rodiči a že s nimi policie a sociálka zachází jako se zločinci a vykonává na ně nátlak. Lidem v Německu prý mohou být děti odebrány kvůli maličkostem, například právě kvůli odporu k sexuální výchově, nebo pokud podporují domácí vzdělávání.”
Z německých rodin bezdůvodně odebírají denně 100 dětí
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3862-z-nemeckych-rodin-bezduvodne-odebiraji-denne-100-deti.aspx
“V první řadě se to týká těch, kteří patří k jiné národnosti, včetně ruské, turecké a dalších. Ruští, polští a italští rodiče mají strach, že jim odeberou jejich děti. … Jen v loňském roce bylo 40 000 dětí násilně odebráno jejich rodičům. V roce 2011 bylo odebráno 38 500 dětí. Hromadné odebírání dětí rodičům je neuvěřitelným faktem. Dětské domovy inkasují za každé dítě až 14 000 eur měsíčně”
Polski rodicia demnostrovali proti praktikam nemeckeho jugendamtu
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/polsti-rodice-protestuji-proti-fasistickym-metodam-nemeckeho—-jugendamtu—.html
“Polské dítě musí komunikovat se svými polskými rodiči výhradně v němčině. V případě nedodržení tohoto „práva dítěte“ rodičům dítě okamžitě odebírají a přísně omezují jejich kontakt s dítětem. Při setkání mohou mluvit jen německy, a to v přítomnosti pozorovatele Jugendamtu (jinak dítě hned umístí do rodiny s utajenou adresou). Pokud máte na území Německa problémy s prací nebo se zdravím, vševidoucí Jugendamt vás zbaví rodičovských práv v jediném okamžiku.”
Pokračovanie prípadu rodiny, ktorej odobrali deti za praktikovanie domáceho vzdelávania:
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/po-odobrati-porucnictva-chcu-bojovat-za-slobodu-domaceho-vzdelavania.html
V Nemecku zatkli rodiča, ktorý nepustil dieťa na sexuálnu výchovu. Väzenie hrozí aj jeho manželke!
http://www.hlavnespravy.sk/v-nemecku-zatkli-rodica-ktory-nepustil-dieta-na-sexualnu-vychovu/435091
http://www.hlavnespravy.sk/otec-ktory-skoncil-vo-vazeni-pre-povinnu-sexualnu-vychovu-v-skole-prehovoril/453493 (VEĽMI POUČNÝ ČLÁNOK!)
“Podľa organizácie Save Children bolo vo Francúzsku v roku 2009 sociálnymi orgánmi odobratých 110 000 detí, v Nemecku to bolo za rok 70 000.
V Nórsku, kde žije len 1 milión detí už odobrali 200 000, čo je každé piate dieťa. Tieto čísla vo svete vraj neustále narastajú.” (z reportáže TV Markíza na tému odobratých slovenských detí v Británii) https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=wwX9TTa9tUg&x-yt-cl=84503534
Teraz si zoberte tieto čísla: V Nemecku ročne odobrali 70 000 detí a 38 500 z nich dali na adopciu homosexuálom. To znamená, že 55% násilne odobraných detí skončilo v homosexuálnych rodinách!

Re: Re: Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

udo | 06.02.2015

Nórsko:
Preklad clanku z novin “Zavtra” (Zajtra). Rozhovor novinara Andreja Fefelova a ruskej mamy Iriny Bergset. Šokujúci rozhovor! Spomína mimo iného 200 000 odobratých nórskych detí.
http://prekladrozhovoru.blogspot.sk/2013/06/preklad-clanku-z-novin-zavtra-zajtra.html
Barnevernet – Polowanie na dzieci. Poľský dokument o odoberaní detí v Nórsku – nielen Slovákom ale i Poliakom, Čechom a Rusom.
https://www.youtube.com/watch?v=nl1TXmqpc8o
Poliakom v Nórsku štát ukradol dieťa – bolo smutné. V článku a diskusii je množstvo linkov na ďalšie prípady
http://nadhlad.com/content/poliakom-v-norsku-stat-ukradol-dieta-bolo-smutne
Blog Čecha žijúceho v Nórsku, v ktorom komentuje výsledky nórskych volieb. Mimo iného ale spomína aj prax masového odoberania detí rodinám a katastrofálnu degradáciu školstva. Veľmi presne sa jeho popis zhoduje s výpoveďou rusky Iriny Bergset, tento blog dodáva jej príbehu výrazne na dôveryhodnosti.
http://andrejruscak.blog.idnes.cz/c/334643/Horky-volebni-rok-v-Norsku.html
http://zpravy.idnes.cz/volby-v-norsku-vyhrala-pravice-dm4-/zahranicni.aspx?c=A130909_161734_zahranicni_im
“Ucieczka z Raju” – dokument o akcji odbicia przez Rutkowskiego polskiej dziewczynki w Norwegii. Dokument o úteku poľskej rodiny z nórska kvôli neprávom odobratým deťom.
http://www.youtube.com/watch?v=A3RDaTB0YpI
Nórske úrady chceli odobrať Brazílke dieťa, žena sa teraz skrýva na veĺvyslanectve. Dôvodom odobratia bolo to, že žena kŕmila dieťa “brazílskou” kuchyňou. Po tom, čo sa žena dozvedela o rozhodnutí úradov, neváhala a utiekla na veľvyslanectvo, kde požiadala pre svoju dcéru o status utečenca. Nórsko jej odmieta umožniť odchod z krajiny s odôvodnením, že dieťa nepatrí jej ale Nórskemu štátu (!)
http://www.zvedavec.org/vezkratce/7641/
O ďalších chystaných sprísneniach a zrýchleniach adopčnej politiky Nórska. Článok okrem iného spomína, že v roku 2010 bolo odobratých rodičom viac ako 11 300 detí. Rodičia môžu odobraté dieťa navštíviť 2x do roka na dobu 30 minút.
http://www.blogovisko.sk/norska-socialna-politika.html
Cizinci masově prchají z Norska, aby jim neodebrali děti.
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/cizinci-masove-prchaji-z-norska–aby-jim-neodebrali-deti.html
“Důvody k odebrání dětí jsou banální: 1) někomu se nelíbí, jak komunikujete se svým dítětem, 2) vaše dítě se nesprávně stravuje, tedy dáváte mu příliš mnoho nebo příliš málo jídla, nebo mu nedáváte jídlo, které by se mělo dávat dětem, 3) vaše dítě má málo hraček, 4) vaše dítě nemá věci, které mají jeho vrstevníci, 5) od dítěte nemůžete požadovat, aby po sobě umylo nádobí nebo vyneslo odpadky. Pokud porušíte některou z těchto velmi nejasných norem, dítě vám odeberou a dají do pěstounské rodiny, pro kterou je velmi výhodné vychovávat cizí dítě. Dostávají za to asi 5000 eur měsíčně. Navíc odebrané děti jsou často dávány homosexuálním a lesbickým párům.“
Je velmi obtížné předvídat důvody, kvůli kterým může Barnevarn vzít dítě. Například, když matka, Ruska, nepustila svou 8letou dceru do školy kvůli nachlazení, učitelé informovali pracovníky Barnevarnu, a ti začali vyšetřování s cílem odebrání dítěte. Rodiče proto museli vše opustit a utéci ze země. Podobný příběh se stal i rodině pocházející z Polska. Když otec přišel do školky pro svého syna, vychovatelé mu řekli, že přes den přišla služba Barnevarn a chlapce odvezla. Po zjištění důvodu byli všichni šokovaní: sousedé zavolali do Barnevarnu a řekli, že s dítětem špatně zacházejí. Všechno! Žádné kontroly ani návštěvy rodiny. Telefonát se stal důvodem pro odebrání dítěte. Mnoho rodin imigrantů utíká z Norska, protože se bojí, že zůstanou bez dětí.”
Blog Čecha žijúceho v Nórsku o tom, čo nerobiť, aby človek nepadol do pozornosti Barnevarnetu:
http://andrejruscak.blog.idnes.cz/c/400489/Jak-se-co-v-Norsku-dela-dil-treti-Barnevernet.html
Navrhovany norsky zakon chce cuzdincom odoberat deti za neznalost jazyka a norskej historie
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/novy-norsky-zakon-planuje-rodicum-pristehovalcum-odebrat-pridavky-na-deti–a-pak-i-deti.html
Diplomati z mnozstva krajin kritizuju norske kradnutie deti imigrantom a ziadaju ich okamzite navratenie
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/diplomate-nekolika-zemi-pozaduji-od-norska-navraceni-deti-ukradenych-emigrantum.html
V norsku deti odebiraji rodicum kvuli tomu, kdyz dort neni ze dvou druhu cokolady
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/12120-to-uz-rozum-zacina-stat-v-norsku-deti-odebiraji-rodicum-kvuli-tomu-kdyz-dort-neni-ze-dvou-druhu-cokolady.aspx
Český prípad! Pripad Evy Michalákovej – o jej detoch, odobranych bezdovodne v norsku sa diskutovalo na pode ceskeho parlamentu.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/odebrali-ji-deti-stydim-se-za-ceskou-republiku-rekla-matka_309905.html
Lotyši utíkají z Norska kvůli obavě, že jim odeberou děti
http://www.dolezite.sk/Lotysi-utikaji-z-Norska-kvuli-obave-ze-jim-odeberou-deti-tkdDPj.html
Norské úřady ukradly Polákům dítě. Unesli si ho zpátky. (VEĽMI ZAUJÍMAVÝ ČLÁNOK!!!)
http://lucieamaliesulovska.blog.idnes.cz/c/414093/Norske-urady-ukradly-Polakum-dite-Unesli-si-ho-zpatky.html#t2
http://www.hlavnespravy.sk/norsko-odobralo-dieta-z-polskej-rodiny-po-zlyhani-oficialnej-cesty-rodicia-dieta-uniesli/469741
Nórske úrady odobrali ruským rodičom dieťa kvôli vypadnutému mliečnemu zubu
http://www.hlavnespravy.sk/rt-norske-urady-odobrali-ruskym-rodicom-dieta-kvoli-vypadnutemu-mliecnemu-zubu/399003
Češka Jana – V Norsku mi málem sebrali Helenku
http://www.maminka.cz/clanek/jana-v-norsku-mi-malem-sebrali-helenku
Úrady sa jej pokúsili odobrať dieťa za to, že si v jednej kaviarni objednala grog a vedľa seba mala kočík s dieťaťom. V priebehu 15 minút dorazila do kaviarne polícia, matku s dieťaťom zadržala, privolala si sociálku a hneď začali pracovať na procese odobratia dieťaťa. Keď dorazil jej Nórsky manžel, policajti odrazu otočili, okamžite celý prípad zastavili a velice sa ospravedlňovali.
Dvě děvčátka z Ruska utekla z norského „pěstounského zajetí“
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/dve-devcatka-z-ruska-utekla-z-norskeho—-pestounske-zajeti—.html
“…se z Norska podařilo uprchnout dvěma ruským děvčátkům, 6 a 8leté, které norská služba „Barnevarn“ násilně odebrala rodičům a dala do cizí adoptivní rodiny. Dívky, Somaja a Radžana Dudajevovy, utekly přímo z autobusové zastávky, vracely se domů ze školy v Kongsvingeru. Naštěstí je toto místo jen několik minut jízdy od švédské hranice.”
Obchod s dětmi v Norsku: malou Annu odebrali z tradiční rodiny k adopci pro homosexuály
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/obchod-s-detmi-v-norsku–malou-annu-odebrali-z-tradicni-rodiny-k-adopci-pro-sodomity.html
“Malinkou Annu, které ještě není ani rok, 23. května odebrali z tradiční rodiny v Norsku k adopci pro sodomity. Unesení dítěte provedla speciální jednotka „Barnevarn“ (dětská policie Norska). …mladé matce vykroutili ruce a přitlačili ji k zemi. Dítě odvezli na tajné místo.

Podle oficiálních statistik Norského království kradou takových dětí jako je Anna 10 000 ročně, a to bez soudu, vyšetřování a bez jakýchkoliv dokumentů. Každou hodinu to je 5 až 6 dětí…. Kdo si tyto děti „objednává“, vědí pouze vládní úředníci Norska. Korupce v oblasti obchodu s dětmi v Norsku je obrovská a provádí se v největším měřítku na světě. Někteří dokonce hovoří o norské mafii – lovcích … dětí.

Tradiční matky v Norsku nazývají „pytle pro vynošení státního potomstva“. Cílem vlády Norska je odebrat biologickým rodičům 100 % dětí. ”
Norsko ročně odebírá 12000 dětí cizinců
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/norsko-rocne-odebira-12000-deti-cizincu.html
“Norské zákony dnes umožňují Norům krást děti z jakéhokoli rodiny cizinců, kteří vstoupili na území této pirátské země. Norský právník vysvětluje, že současné zákony Norska umožňují bez udání důvodu, bez soudu a vyšetřování odebrat dítě jakémukoliv biologickému otci, včetně turistů. Od roku 1990 platí v Norsku úplné znárodnění dětí.”
Rusovi Andrejovi Prikazčikovi odobrali 2 deti, chcú mu vziať aj tretie:
http://www.hlavnespravy.sk/detsky-ombudsman-problemy-odoberania-ruskych-deti-v-norsku-treba-riesit-nie-politizovat/426501#disqus_thread
” Počas futbalového zápasu v škole, jeden z Prikazčikových synov zranil chlapca, ktorý je nórskym občanom. Správa školy podala sťažnosť na úrad nórskej sociálnej služby Barnevarne. O istý čas bol rodičom doručený list, ktorý tvrdil, že nezvládajú výchovu svojich detí. Synovia boli počas vyučovania odvedení zo školy, predvedení na políciu a následne umiestnení do rôznych patronátnych rodín”
Detský ombudsman v RF Pavel Astachov chystá „zoznam obetí juvenilného teroru“ v Nórsku
http://slovak.ruvr.ru/news/2014_11_11/Astachov-chysta-zoznam-obeti-juvenilneho-teroru-v-Norsku-5941/
“…dochádza k odobratiu detí nielen z rodín, ktoré žijú v Nórsku stále, ale aj v prípadoch keď Rusi prichádzajú študovať, pracovať alebo dokonca ako turisti.”
Bernevernet, alebo ako funguje kontroverzný nórsky sociálny systém
http://www.hlavnespravy.sk/bernevernet-alebo-ako-funguje-kontroverzny-norsky-socialny-system/432385
Barnevernet podruhé aneb jaké jsou možnosti nápravy
http://andrejruscak.blog.idnes.cz/c/435238/Barnevernet-podruhe-aneb-jake-jsou-moznosti-napravy.html
Blog od Čecha, žijúceho dlhodobo v Nórsku. Článok ponúka veľmi detailný pohľad do histórie vzniku Barnevarnu a ozrejmuje, akým spôsobom získal svoj dnešný status nedotknuteľnosti. Článok zároveň tvrdí, že jedinou cestou, ako dosiahnuť zmenu, je veľmi hlasná a medzinárodná medializácia prípadov, pretože Nórski novinári o téme radšej vôbec nepíšu.
“Pro pochopení toho, co se děje, je potřeba vědět, jakou má BV v norské administrativě pozici. Nejlépe by se to dalo přirovnat k pozici bankovní rady ČNB v Česku – je totiž naprosto autonomní. Působnost BV určuje zákon (Barnevernloven), který je napsaný tak, že žádná jiná státní instituce nemá právo jakkoliv působit na konkrétní agendu BV. Jediný způsob, jak změnit chování BV je změnit zákon, který tuto organizaci zřizuje. Pozice BV je dokonce natolik autonomní, že ani soudy nemají možnost vydávat pravomocná rozhodnutí o tom, jestli bude dítě svěřeno do péče zpět biologickým rodičům.”
Juvenilní justice v Norsku (VEĽMI DOBRÝ ČLÁNOK!)
http://www.zvedavec.org/komentare/2014/12/6253-juvenilni-justice-v-norsku.htm
“Pár čísel: v Norsku se ročně rodí 60.000 dětí. BARNEVERN ročně otevírá 25.000 řízení o odebrání dětí. Podle některých odhadů putuje třetina norského rozpočtu na juvenilní technologie.”

“A ještě jedno upozornění – do Norska není bezpečné jezdit s dětmi obecně, existují případy, kdy BARNEVERN odebral děti rodinám, trávícím tam jen dovolenou. Podle norských zákonů je dítě, nacházející se na území Norska, majetkem státu – možná takto otevřeně formulovány ve vztahu k cizincům nejsou, ale jsou takto uplatňovány. Z pohledu Norska nemáte (po právní úpravě před několika lety) ve vztahu ke svému dítěti ŽÁDNÁ práva a můžete jen to, co vám stát dovolí, přičemž je zcela jedno, zda v Norsku žijete, nebo jste právě překročili hranici.”
POKÚŠA SA NÓRSKO O KOMPLETNÚ LIKVIDÁCIU TRADIČNÝCH RODÍN ?
” V Norsku zůstalo méně než 19 % tradičních rodin. Autor: BKP | Publikováno: 7.10.2014 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Norská ministryně pro záležitosti dětí, Solveig Horneová, prohlásila: „Vzhledem ke dramatickým změnám v typologii norských rodin vyžaduje zákon týkající se systému ochrany dětí v Norsku z roku 1992 revizi, protože musí být ve shodě se změnami v norské společnosti.“
Na webových stránkách norské vlády byla 16. září 2014 uveřejněna zpráva, v níž se uvádí, že tradičních rodin, kde má dítě matku (ženu) a otce (muže) zůstalo v Norsku méně než 19 %. To znamená, že na „demontáž“ tradiční rodiny v Norsku stačilo jen 22 let (1992-2014).
Normální rodiny se dnes vyskytují zřídka a jejich práva se čím dál více porušují. Lze očekávat, že změna v zákonodárství, o které hovoří norská ministryně, povede k ještě k většímu privilegování tzv. netradičních rodin na úkor tradičních.”
“Napsal Svět kolem nás dne 9. prosinec 2014. Kategorie Zahraniční
Norská legislativa zavádí věkové omezení (24 let) pro všechny obyvatele Norska, kteří chtějí založit rodinu. Kromě toho pro ně zavádí i finanční omezení.
To znamená, že pokud má člověk nižší příjem než je částka, která byla schválena norskou vládou, pak tato osoba má zakázáno zakládat rodinu.
Tyto dva legální zákazy budou mít za následek výrazné snížení počtu tradičních rodin v Norsku.
Dříve norská média uvedla, že i přes legalizaci homosexuálních sňatků (v 70. letech), stejně jako státní propagandu nejrůznějších netradičních vztahů dětem, bylo do roku 2014 v severském království stále 20 % tradičních rodin. Zdá se, že norská vláda doufá, že tato dvě nová právní omezení značně urychlí proces eliminace tradičních rodin v Norsku.”
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/14327-v-norsku-zustalo-mene-nez-19-tradicnich-rodin.aspx
http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/1905-norsko-zavadi-financni-a-vekovou-hranici-24-let-pro-kazdeho-kdo-chce-zalozit-rodinu
K tomu treba dodať, že jeden z významných faktorov, na základe ktorého nórsky Barnevernet odoberá deti, je práve neúplná/rozvedená rodina. Pred časom sa navyše údajne niekto z Nórskej vlády vyjadril, že ich cieľom je dosiahnuť 100% odobratých detí. (zdroj doplním, keď ho spätne dohľadám)
Trh s dětmi v Norsku kontrolují soukromé britské společnosti
http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=27728
“Nejprve „Barnevarn“ vlastnila švédská společnost Frösunda group, jejímž vlastníkem byla velká britská investiční společnost. V září 2014 „Barnevarn“ změnil majitele. Nyní je prakticky celý systém obchodování s dětmi v Norsku pod kontrolou britského fondu Argan Capital. Takže ti, kteří těží z byznysu s dětmi v Norsku, jsou nejen Norové, ale i Švédové a Britové.”

“Každým rokem je v Norsku 12.000-13.000 dětí ukradeno z rodin mimořádně pirátským způsobem: děti se nevrací z mateřské školky, ze školy, z procházky, z obchodu – prostě je kradou za odměnu slíbenou vlastníkem „Barnevarnu“.”
Trh s dětmi v Norsku kontrolují soukromé britské společnosti (asi duplicitný článok)
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/trh-s-detmi-v-norsku-kontroluji-soukrome-britske-spolecnosti.html
V Norsku odebrali holčičku kvůli neumytému nádobí
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/v-norsku-odebrali-holcicku-kvuli-neumytemu-nadobi.html
V Nórsku Ruske Jelene Kuznecovovej zobrali dve deti
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/v-norsku-ruske-jelene-kuznecovovej-zobrali-dve-deti.html
Andrej Ruščák, čech žijúci a pracujúci v Nórsku a nórsky novinár Yngvar Brenna pôsobiaci v Českej republike píšu o tom, ako funguje kontroverzný nórsky sociálny systém.
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/bernevernet–alebo-ako-funguje-kontroverzny-norsky-socialny-system.html
Další případ chlapce uneseného norskými úřady. Malý hrdina zorganizoval své osvobození sám
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1402-bratri-michalakovych-travi-i-letos-vanoce-bez-rodicu-co-s-tim-dalsi-pripad-chlapce-uneseneho-norskymi-urady-maly-hrdina-zorganizoval-sve-osvobozeni-sam.htm
Príbeh trinásťročného Sašu, syna rusky Iriny Bergseth. Spolu s jeho mladším bratom bol odobraný matke a boli rozdelení do dvoch pestúnskych rodín. V novinách videl správu o akcii poľského detektíva Krzystofa Rutkowského, ktorý oslobodil dcéru rodičov Rybkových a rozhodol sa ho požiadať o pomoc.
Andrej Ruščák: Barnevernet a rok 2015 – dobrý čas na změnu?
http://andrejruscak.blog.idnes.cz/c/441923/Barnevernet-a-rok-2015-dobry-cas-na-zmenu.html
Blog popisuje, že po dlhých rokoch sa nahromadilo v Nórsku toľko škandalóznych prípadov, že sa konečne začína o praktiky Barnevarnu zaujímať aj Nórska verejnosť a že sa po prvý raz o probléme verejne diskutuje aj v Nórsku. Podrobne rozoberá faktory, ktoré prispeli k tejto zmene.
Blog mimo iné spomína aj ďalší veľký medzinárodný škandál – prípad Švédky Alexandry Hasselström. S pôvodným manželom sa rozviedla kvôli domácemu násiliu. Keď o niekoľko rokov pricestovala do Nórska za prácou, našla si bydlisko neďaleko miesta, kde žije jej bývalý manžel. Čisto na základe tohto faktu jej následne nórska sociálka odobrala 3 deti a rozdelila ich každé do inej pestúnskej rodiny a už 4 roky neumožňuje matke ich vidieť.
Smrť odobratého nórskeho dieťaťa nabáda k opatrnosti pri zavádzaní juvenilnej justície na Slovensku

Re: Re: Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

udo | 06.02.2015

Smrť odobratého nórskeho dieťaťa nabáda k opatrnosti pri zavádzaní juvenilnej justície na Slovensku
http://www.hlavnespravy.sk/smrt-odobrateho-norskeho-dietata-nabada-k-opatrnosti-pri-zavadzani-juvenilnej-justicie-na-slovensku/501535
“Europoslanec Tomáš Zdechovský … uviedol, že v prípade odobratia detí, nedochádza “len“ k prerušeniu rodinných vzťahov, ale niekedy je v hre aj život samotného dieťaťa. … Europoslanec vo svojom blogu tiež poukazuje na štatistiku usmrtených detí, ktoré boli v starostlivosti Barnevernetu. V rokoch 1990 až 2001 došlo k celkovo 702 úmrtiam. Zdechovský zdôrazňuje, že detské úmrtia mali stúpajúcu tendenciu. ”
http://www.lidovky.cz/pripadu-z-norska-neustale-pribyva-urady-se-me-snazily-zastrasit-rika-zdechovsky-g14-/zpravy-domov.aspx?c=A150118_173224_ln_domov_hm
“Jsem také v kontaktu s matkou z Litvy, které odebrali dítě, protože ho v metru plácla přes zadek. Na základě kamerových záznamů ji vypátrali.”
Príspevok z diskusie: “Zijem v Norsku uz 15 rokov a akurat dnesne noviny pisu o pripade matky z Litvy. Uniesla svoje dieta(9 rocnu dcerku),ktore uz bolo umiestnene do pestunskej rodiny. Neviem ci mam plakat,alebo sa smiat. Nazvat matku dietata unoscom a dat hladat medzinarodne je uz hnus.
Tu je dnesny clanok z novin http://www.t-a.no/incoming/article10562811.ece ”
Príspevok z diskusie diskusie: “Vcera som citala statistiku,ktora mi nahnala husiu kozu
– 193 deti a mladistvych spachalo samovrazdu medzi rokom 2000 az 2005. Boli to deti,ktore boli pod “ochranou” Barnevernu
– od roku 1990 az 2000 spachalo viac ako 1000 rodicov samovrazdu. (su to rodicia co mali nasilne odobrate deti. Priemer je viac ako 100 rodicov za rok.)
– Samovrazdy medzi detmi Barnevernu su 8x castejsie ako u deti ,ktore vyrastaju s biologickymi rodicmi
– Samovrazdy su castejsie aj u dospelich co vyrastali pod “taktovkou” Barnevernu
– Rodicia a deti maju castejsie zdravotne problemy,castejsia je invalidita
Vsetko co popisujem sa da najst tu http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=148&t=3767&start=15
No nieco tu nehra. Tento institut ma za ulohu pomoct,ale tieto cisla tomu dost protirecia.
Rodicia su uz hned znevyhodneni,ze do spisov nemozu nazriet. Media nepisu vobec nic o preslapoch, co boli spachane na rodinach,ktore vlastne vobec nemali byt po taktovkou tochto “monstra”.
Samotne odoberanie deti je tak dramaticke,ze sa na tie videa jednoducho neda divat. V kazdom systeme sa najde zaprdok,ktory zneuziva a bude zneuzivat svoju moc. Je na nas ci si to nechame,alebo sa proti tomu postavime. Bojovat sa da aj bez zbrani a som si ista,ze tito rodicia si zasluzia nasu podporu. Samozrejme sa vzdy najde pripad,kde je odobratie deti opodstatnene a nutne. V tych pripadoch by zas bolo dobre vediet, ci tie deti sa naozaj maju dobre.”
Ten istý zdroj http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=148&t=3767&start=15 tiež udáva, že v období 1990-2002 sa pestúnskej starostlivosti nachádzalo 99 000 detí (!!!). Počas sledovaného obdobia 1990-2001 zomrelo 702 detí v pestúnskej starostlivosti. Jedná sa o oficiálnu nórsku štatistiku a potvrzduje, že odhady o 10 000 deťoch odobraných rodičom každý rok nie sú vôbec prehnané.
Kontroverzný inzerát nórskeho sociálneho systému. Zábava, vzrušenie a lov či starostlivosť o deti?
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/kontroverzny-inzerat-norskeho-socialneho-systemu.-zabava–vzrusenie-a-lov-ci-starostlivost-o-deti-.html
“Kovboj s lasom naháňa utekajúceho koňa. To je fotografia, ktorá je súčasťou náborového inzerátu nórskej sociálnej služby Barnevernet.”
Homosexuálne skupiny ako nový pestúni v Nórsku?
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/homosexualne-skupiny-ako-novy-pestuni-v-norsku.html
“Není žádným tajemstvím, že velké množství norských dětí odebírají z jejich rodin nezákonně a násilně, což je často doprovázeno krutostí ze strany policie. Odebrané děti, které jsou pak umístěny do pěstounských rodin proti jejich vůli a bez souhlasu jejich rodičů, … Svědci hovoří o použití zbraní, pout a fyzického násilí na dětech, když celý dav policie vniká násilně do domu bez soudního příkazu a děti násilně odebírá z normálních rodin.”.
Ochrana dětí v Norsku: 4 300 zaměstnanců, kteří řeší ročně 53 tisíc dětí
http://zpravy.idnes.cz/co-je-barnevern-norsko-deti-michalakova-fcp-/zahranicni.aspx?c=A150123_204608_zahranicni_hv
“Statistiky Bufdiru ukazují, že předloni (2013) Barnevern řešil situaci spojenou s 53 150 dětmi. Ve 44 072 případech poskytl pomoc, aniž by inicioval odebrání dětí. V 9 078 případech ale navrhl, aby byly děti umístěny do náhradní pěstounské péče. … Z norských dat lze vyčíst i počty případů, kdy Barnevern zasahuje v rodinách cizinců nebo těch, kteří mají přistěhovaleckou minulost. … Vyplývá z nich, že 90 procent dětí, které Barnevern řešil, jsou Norové. ”
Norsko a nechvalná historie rasové hygieny
http://danahamplova.blog.idnes.cz/c/444975/Norsko-a-nechvalna-historie-rasove-hygieny.html

Nórsko – veľmi široko medializovaný prípad Evy Michalákovej:
Češka Eva Michaláková, žijící trvale v Norsku, bojuje už třetím rokem s tamními úřady o své dva syny. Tehdy dvouletého Davida a šestiletého Denise jí v květnu 2011 odebrala norská sociálka Barnevern kvůli podezření ze sexuálního zneužívání otcem. Děti jsou v náhradní péči, a přestože policie a soudy obvinění později vyvrátily, matka zůstává bez dětí.
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/319505-ceska-v-norsku-bojuje-o-sve-deti-ktere-ji-odebraly-urady.html
Český prípad Evy Michalákovej – o jej detoch, odobranych bezdovodne v norsku sa diskutovalo na pode ceskeho parlamentu.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/odebrali-ji-deti-stydim-se-za-ceskou-republiku-rekla-matka_309905.html#.U5n3WZwQ_IU
Pripad evy michalakovej – podrobne a sokujuco
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/12776-norsko-vyhrozuje-ceske-rodine-ze-ji-definitivne-sebere-deti-ceska-vlada-nevyviji-dostatecny-tlak-na-to-aby-byli-chlapci-vraceni-do-sve-rodiny-.aspx
http://www.hlavnespravy.sk/boj-cesky-o-deti-odobrate-v-norsku-smeruje-k-svojmu-koncu/421657
http://www.hlavnespravy.sk/europsky-sud-neuznal-staznost-matky-ktorej-norsko-odobralo-synov-cesi-podpisuju-peticiu/422819
Demonštrácia na podporu Evy Michalákovej
http://www.zvedavec.org/komentare/2014/11/6209-v-norsku-dal-kradou-deti.htm
http://olser.blog.idnes.cz/c/434131/Pro-masove-vrahy-lidska-prava-pro-rodiny-s-detmi-kruta-sikana.html
(článok tiež spomína prípad indickej rodiny Bhattarcharya , za ktorých sa aktívne postavila indická vláda a vynútila si vrátenie detí späť do indie)
V europarlamente zbierajú poslanci podpisy na podporu Evy Michalákovej:
http://blog2.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A141114_435238_blogidnes&vlakno=69040390
“”Desítky europoslanců se podepsalo pod otevřený dopis norským úřadům a žádají vysvětlení odebrání českých dětí jejich matce. Například Kateřina Konečná (KSČM), Jan Zahradil (ODS), Evžen Tošenovský (ODS, Miroslav Poche (ČSSD), Olga Sehnalová (ČSSD), Pavel Svoboda (KDU-ČSL), Jiří Pospíšil (TOP 09), Stanislav Polčák (TOP 09), Petr Mach (Svobodní) nebo Jiří Maštálka. Ze zahraničních kolegů dopis podpořili kolegové ze Slovenska, Španělska, Polska, Itálie, Německa a dalších zemí. Mezi nejznámějšími jmény například slovenská poslankyně Anna Záborská, rakouský europoslanec Franz Obermayr nebo italská poslankyně Alessandra Mussolini. Podpora dopisu je napříč frakcemi i zeměmi a sbírání bude pokračovat ještě 14 dní.””
http://sonasvobodova.blog.idnes.cz/c/435888/Otevreny-dopis-Evy-Michalakove-rediteli-UMPOD-Kapitanovi.html
http://www.hlavnespravy.sk/norske-urady-vytiahli-dalsiu-zbran-ceska-musela-vysvetlovat-ze-synov-nechce-uniest/441967
Rozhovor s ceskym europoslancom Zdechovskym, ktory sa angazuje v pripade deti rodiny Michalákovej
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/12868-totalne-hnusne-veci-ktere-se-deji-ceskym-detem-sobotka-mel-pry-ciziho-premiera-servat-europoslanec-upozornil-na-mezinarodni-skandal.aspx
Syny mi zakázali i obejmout, říká Češka, která v Norsku bojuje o děti (velmi dobry rozhovor!)
http://zpravy.idnes.cz/michalakova-norsko-deti-0w0-/domaci.aspx?c=A141203_213314_domaci_hv#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
Jsem připraven intervenovat kvůli dětem v Norsku, uvedl prezident Zeman
http://zpravy.idnes.cz/zeman-prezident-norsko-deti-michalakova-fd7-/domaci.aspx?c=A141204_163659_domaci_hv
Popis obštrukcií, ktoré robí Nórska sociálka proti kontaktu matky s deťmi:
http://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A141203_213314_domaci_hv&vlakno=69403285
Norsko požaduje začernění fotek chlapců Michalákových všude na netu
http://sonasvobodova.blog.idnes.cz/c/437382/Norsko-pozaduje-zacerneni-fotek-chlapcu-Michalakovych-vsude-na-netu.html
http://www.novinky.cz/domaci/355836-ceska-matka-jiz-norske-urady-odebraly-syny-poda-v-norsku-zalobu.html
“Ohradila se proti tvrzení, že Česko nemůže nic podnikat, dokud matka nevyčerpala všechny opravné prostředky. Podle poslankyně jedinou možností je právě žaloba proti norské sociální službě, kterou je možné podávat každý rok. „Většinou je to zamítáno. Šance na úspěch je mizivá,” uvedla Chalánková.
Podle českého právníka matky Pavla Hasenkopfa může Michaláková podat návrh, rozhodovat o něm bude krajská komise Barnevernu. Po zamítnutí se může žena obrátit na odvolací okresní soud, poté na soud dovolací. Pokud neuspěje, může to zkusit za rok. „Je to věčná smyčka. Opravné prostředky nebudou vyčerpány do 18 let věku chlapců. Jako byste vráželi hlavou do zdi,” míní advokát.”
Tomáš Zdechovský – Konec norského mlčení o praktikách tamní sociálky!
http://zdechovsky.blog.idnes.cz/c/439977/Konec-norskeho-mlceni-o-praktikach-tamni-socialky.html
“Kritika se začíná ozývat i od samotných Norů. Velmi ostře odsoudila odebrání nová norskástrana Liberalistene (svobodní). …Věci se chopil i norský novinář Jan Simonsen, který je velkým kritikem tamních poměrů. … Ano, už se začala ozývat první hlasitější kritika přímo z Norska. Tím ale věc nekončí, protože je nutné získat podporu napříč širší veřejností a také mezi dalšími norskými politiky, aby bylo možné tlačit na zrušení nynějšího stavu, kdy má Barnevernet fakticky postavení státu ve státě. Jen tak bude možné učinit spravedlnosti zadost a usekat chapadla oné „chobotnici,“ která bez jakéhokoli důvodu a vnější kontroly bere lidem děti.”
Vraťte odebrané děti do Česka, vyzve Zaorálek diplomatickou nótou Oslo
http://zpravy.idnes.cz/nrosko-deti-eva-michalakova-dpd-/domaci.aspx?c=A141218_070110_domaci_aha
Kauza odebraných českých dětí v Norsku se rozrůstá
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/norske-urady-pry-odebraly-deti-dalsim-trem-ceskam/r~4cbd4c0a94f711e4b98c002590604f2e/
“Tým europoslance Tomáše Zdechovského zjistil, že Michalákovi zřejmě nejsou jediní. Norská sociální služba odebrala údajně děti i dalším českým matkám. … Podle Zdechovského jeho tým na případy narazil zcela náhodou, při shromažďování podkladů pro rezoluci proti Norsku. … Ani o jednom případu se nevědělo kvůli tomu, že matky raději mlčely a doufaly, že jim úřady děti vrátí.”
Norsko vůči české matce přitvrdilo: chce zkrátit schůzky, žádá pasy dětí. (Veľmi drsný a detailný článok, OPLATÍ SA PREČÍTAŤ!)
http://zpravy.idnes.cz/norsko-michalakova-hasenkopf-chalankova-ffe-/zahranicni.aspx?c=A150120_130107_zahranicni_hv
Barnevarn navrhol skrátiť čas stretnutí s deťmi na 2×15 minút do roka a vydiera matku, aby mu vydala pasy detí.
Pasy dětí norským úřadům nedám, o schůzkách budu jednat, říká matka (dlhý rozhovor)
http://zpravy.idnes.cz/michalakova-norsko-deti-urady-dkq-/domaci.aspx?c=A150120_192826_zahranicni_hv
Matka říká jen to, co se jí hodí, reagují Norové na kauzu Michalákových
http://zpravy.idnes.cz/michalakova-norsko-deti-ambasada-reakce-fcj-/domaci.aspx?c=A150120_171834_domaci_wlk
Co že to matka tají? Chalánková žádá norskou velvyslankyni o vysvětlení
http://zpravy.idnes.cz/michalakova-norsko-barnevern-deti-pestouni-chalankova-pgk-/domaci.aspx?c=A150121_114054_domaci_hv
Odebírání dětí v Norsku přibývá, úřady mne chtěly zastrašit, říká europoslanec Tomáš Zdechovský (DOBRÝ ROZHOVOR, stojí za prečítanie)
http://www.lidovky.cz/pripadu-z-norska-neustale-pribyva-urady-se-me-snazily-zastrasit-rika-zdechovsky-g14-/zpravy-domov.aspx?c=A150118_173224_ln_domov_hm
“Norský systém je v tomto někdy opravdu zrůdný. Zhruba před sedmi lety se začal vymykat kontrole. Z jedné statistiky nyní například vyšlo, že za deset let zemřelo v tamních pěstounských rodinách téměř tisíc dětí. Slovo pěstouna má vyšší hodnotu než slovo rodiče a přiznám se, že jsem původně paní Michalákové ne že nevěřil, ale nedokázal jsem si to představit. … Jsem také v kontaktu s matkou z Litvy, které odebrali dítě, protože ho v metru plácla přes zadek. Na základě kamerových záznamů ji vypátrali. … Norské úřady mi naznačily, že když budu celou věc medializovat, určitě se to odrazí v jednání, ve výsledku. Řekli mi to i někteří norští politici.”
Dokonalý hyenismus pokračuje: Norové o odebraných dětech mlží a vysmívají se nám
http://www.reflex.cz/clanek/komentare/61750/dokonaly-hyenismus-pokracuje-norove-o-odebranych-detech-mlzi-a-vysmivaji-se-nam.html
Ministryně Marksová-Tominová opět nezklamala. Kašle na ochranu českých dětí před týráním
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/13185-ministryne-marksova-tominova-opet-nezklamala-kasle-na-ochranu-ceskych-deti-pred-tyranim.aspx
V článku je zmienka, že pestúni dlhodobo deťom zatajujú darčeky, ktoré im matka poslala.
Prípad Daniely Lode. O děti v Norsku nepřišli jenom Michalákovi.
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/o-deti-v-norsku-neprisli-jenom-michalakovi–delegace-upozorni-i-na-dalsi.html
“S norskými úřady bude Zdechovský jednat také o případu Daniely Lode, které soud odebral dítě kvůli neprokázanému podezření z týrání. … Loni v lednu se Daniela Lode, která v Norsku žije jedenáct let, nepohodla se svou osmiletou dcerou. Ta si nechtěla vzít na hlavu čepici. Matka ji proto po dceři hodila. Incident pozoroval soused, který ho ohlásil úřadu péče o dítě. Druhý den již jeho pracovnice ženě telefonovaly. “Volal mně barnevern (úřad péče o dítě), dvě ženy. Oznámily mi, že moje dítě už nepřijde ze školy,” popsala v rozhovoru pro Českou televizi.”
Prípad matky Marianne. Další otřesný případ z Norska ukazuje pochybné praktiky sociálky
http://zdechovsky.blog.idnes.cz/c/444261/Dalsi-otresny-pripad-z-Norska-ukazuje-pochybne-praktiky-socialky.html
“… dítě bylo norské matce jménem Marianne odebráno na základě 20 let starého lékařského zápisu. Jako malá měla trpět poruchou příjmu potravy … Co ale zarazí ještě více: Barnevernet odebral matce děti na základě zprávy psychologa, který ji nikdy nepotkal. Nejedná se ale o zdaleka jediný takový případ, kdy rozhodující roli hraje posudek bez jakéhokoli solidního podložení.”
Dva údajne nezávislé psychologické posudky k prípadu Evy Michalákovej napísali životní partneri.
http://www.lidovky.cz/nezavisle-posudky-norskeho-uradu-na-evu-michalakovou-je-psala-partnerska-dvojice-giw-/zpravy-domov.aspx?c=A150124_172912_ln_domov_hm
Norské dobro a syndrom zavrženého dítěte. (VEĽMI DOBRÝ ČLÁNOK)
http://sonasvobodova.blog.idnes.cz/c/445559/Norske-dobro-a-syndrom-zavrzeneho-ditete.html
Andrej Rusčák – FAQ o Barnevernet
http://andrejruscak.blog.idnes.cz/c/445608/FAQ-o-Barnevernet.html
Andrej Rusčák – z diskusie, vyjadruje svoj názor, že systém Barnevernet už dosiahol tak obludné rozmery a toľko škandálov, že sa o neho začínajú zaujímať aj samotní Nóri a že systém sa v dohľadnej dobe začne rúcať.
http://blog2.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A150126_445608_blogidnes&vlakno=70266339

Re: Re: Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

udo | 06.02.2015

Švédsko:
List švédskych právnikov Rade európy s žiadosťou o prešetrenie a zastavenie nútených adopcií. Spomína 300 000 odobratých detí, často pod nezmyselnými banálnymi zámienkami. List je veľmi dlhý, ale veľmi poučný
http://www.menejstatu.sk/skandinavske-pripady-cierna-ci-ruzova-nevie-ci-taji/
Oficiálny text na stránke slovenského Ministerstva spravodlivosti, spomínajúci sťažnosť švédskych právnikov v prípadoch hromadného odoberania švédskych detí. Potvrdzuje pravosť vyššie spomínaného článku.
http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=1683
Žene odobrala polícia pätmesačné dieťa za použitia ohlušujúceho granátu. Poliacjné sily najprv vykopli dieru do dverí a keď sa matka napriek presile odmietala vzdať, použili proti nej zvukový 180 decibelový granát. V minulosti jej už bezdôvodne odobrali ďalšie dve deti, napriek pozitívnemu vyjadreniu psychológa.
http://www.lifenews.sk/content/pol%C3%ADcia-pou%C5%BEila-gran%C3%A1t-na-matku-ktor%C3%A1-odmietla-odovzda%C5%A5-die%C5%A5a-soci%C3%A1lnej-slu%C5%BEbe
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/granatom-odobrali-matke-uz-tretie-dieta.html
Ve Švédsku odebírají děti kvůli nadváze
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/ve-svedsku-odebiraji-deti-kvuli-nadvaze.html
“Švédská televize TV-4 uveřejnila zprávu o chlapci Morganu Ekelundovi, jehož ve věku 13 let, vzali vlastní matce jen proto, že byl… příliš otylý. Dozorci ze služby ochrany dětí ve Švédsku si přijeli pro Morgana přímo do školy, posadili ho do auta a převezli rovnou do pěstounské rodiny. Na tomto se však veškerá pomoc juvenilníků Morganovi zastavila. Po pěti letech života v pěstounské péči, jak uvedli novináři, tento chlapec nevážil méně než u vlastní matky. Naopak, přibral dalších 20 kil.”

Španielsko
Teror juvenilní justice ve Španělsku
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/teror-juvenilni-justice-ve-spanelsku.html
“23. října 2014 matka ruské národnosti, Larisa Basová, která byla postižena španělskou juvenilní justicí, opublikovala článek o juvenilní justici ve Španělsku, kde mohou odebrat dítě z jakékoliv rodiny, dokonce i turistům.”
Taliansko:
Taliansky sudca Francesco Morcavallo po prvý raz otvorene hovorí o prepojení sudcov juvenilnej justície na obchod s deťmi:
http://zvedavec.org/komentare/2013/09/5678-soudci-juvenilni-justice-se-podileji-na-trhu-obchodovani-s-detmi.htm
“Francesco Morcavallo říká: „V Itálii soudci bezdůvodně odebírají 35000 dětí z rodin pro soukromé firmy, aby všichni účastníci ‚trhu s dětmi‘ měli příjem od státu 2 miliony eur za rok. Protože trh s dětmi vyžaduje stále více nových odebrání, uplatňují se v případě těžké socioekonomické situace v rodině autoritativní nástroje podobné totalitním. Tedy soukromé podnikání diktuje, kolik dětí by mělo být odebráno. Mám na mysli soukromé organizace a církevní dětské ústavy, vlastně dětské domovy, do nichž jsou umístěny násilně odebrané děti, a kam také směřují státní peníze. Každý dětský domov dostává peníze na každé dítě za každý den, který zde stráví. 99 % případů odebrání není motivováno fakty, ale hodnocením nezletilých nebo rodičů. Příbuzným děti nedají, protože se to nevyplatí, není z toho zisk…”
Prípad Rusky Marine Ivanovovej
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/v-taliansku-odobrali-syna-ruskej-obcianke.html
1260 ruských detí adoptovaných do Talianska bez stopy zmizlo. Pravdepodobne boli použité na transplantáciu orgánov.
http://leva-net.webnode.cz/products/zakon-na-ochranu-detskych-obeti-aneb-proc-v-usa-zuri/
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/730-lov-na-deti-zvany-juvenilni-justice-obchodnici-v-cr-si-mnou-ruce-v-anglii-uz-kradou-deti-primo-z-matcina-luna-prinasime-otresne-video.htm
“Současně ministr oznámil hrůzná čísla:
– od r.1974 do r. 2008 v Itálii beze stopy zmizelo 9802 nezletilých, z toho jich 8080 pocházelo z ciziny
– v současnosti mizí v Itálii beze stopy 8 dětí týdně.”
158 slovenských detí adoptovaných do Talianska zmizlo bez stopy:
http://nataliablahova.blog.sme.sk/c/330609/Zmluvy-za-miliony-a-deti-v-Taliansku.html
http://www.hlavnespravy.sk/l-nicholsonova-sporne-medzistatne-adopcie-nadobudaju-rozmer-obchodu-s-detmi/107117/
——-
Írsko:
Schváleným referendom o posilnení práv dieťaťa sa paradoxne zvýšia právomoci úradov na ododberanie detí biologickým rodičom, pod zámienkou zlepšenia životných podmienok dieťaťa:
http://www.sme.sk/c/6600289/prava-deti-v-irsku-sa-posilnia-rozhodli-volici-v-referende.html
—-
Francúzsko:
Z článku Petra Hájka: ” Ve Francii bylo touto metodou jen za rok 2008 ukradeno 110 000 dětí.”
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/730-lov-na-deti-zvany-juvenilni-justice-obchodnici-v-cr-si-mnou-ruce-v-anglii-uz-kradou-deti-primo-z-matcina-luna-prinasime-otresne-video.htm
Z reportáže TV Markíza na tému odobratých slovenských detí v Británii: “Podľa organizácie Save Children bolo vo Francúzsku v roku 2009 sociálnymi orgánmi odobratých 110 000 detí, v Nemecku to bolo za rok 70 000. V Nórsku, kde žije len 1 milión detí už odobrali 200 000, čo je každé piate dieťa. Tieto čísla vo svete vraj neustále narastajú.” https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=wwX9TTa9tUg&x-yt-cl=84503534
Ukrajina
Ukrajina je novým zlatým dolem pro americké adopční agentury
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/ukrajina-je-novym-zlatym-dolem-pro-americke-adopcni-agentury.html
Kto kradne deti na Ukrajine?
http://nadhlad.com/content/kto-kradne-deti-na-ukrajine
“V 2009 poslali do parlamentu veľký zákon o juvenílke, ale ukrajinská pravoslávna cirkvev moskovského patriarcháta proces odbila. Teraz sa snažia zákon prepašovať pomocou mnohých malých, čiastkových zákonov. …. Keďže je na Ukrajine fašistická diktatúra, nikoho z vedenia krajiny nezaujíma ako sa k tomu stavajú občania, a proces pokračuje. … Irina hovorí, že má informácie o desiatkach tisíc ukradnutých dedí, ktoré posielajú na export do krajín Západu – aj na orgány. Druz dodáva, že na území fronty je chaos a nedá sa kontrolovať, čo tam batalióny pod kontrolou Kyjeva stvárajú, a že má informácie množstve stratených ľudí a detí. Je presvedčený, že časť z nich ide na západ a na orgány.”
“Protirodinné sociálne technológie ako vážna súčasť vonkajšej politiky EÚ, USA a Kanady”
http://nadhlad.com/comment/11388#comment-11388
Príspevok uvádza zoznam absurdných dôvodov, na základe ktorých môže ukrajinská sociálna zobrať deti.

USA:
Rodičom hrozí odobranie dieťaťa, pretože ho matka krmila kozím mliekom:
http://zvedavec.org/vezkratce/7225/
Odoberanie detí a dávanie ich na adopciu homosexuálnym párom: Senátorka z Massachusetts Terza Murrayová uvádza, že 40% adoptovaných detí smeruje k homosexuálnym a lesbickým dvojiciam.
https://web.archive.org/web/20131031122541/http://www.magnificat.sk/2011/07/zakerna-gender-ideologia-v-maske-ludskych-prav/
Link smeruje na naskenované dokumenty, príslušná kapitola je v pdf dokumente č.2 na stránkach 3-5.
Už ho nechci vidět, vezměte si ho. Americký čierny trh s deťmi:
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=789819#utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_campaign=A&utm_term=position-17
Zločiny spojené s adopciami detí otriasajú aj amerikou:
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/zlociny-spojene-s-adopciami-deti-otriasaju-aj-amerikou.html
Prípad Maryanne Godboldo z Detroitu, USA. Po tom, čo matka odmietla ďalej dávať svojej 13ročnej dcére psychotropické lieky, pretože jej robili zle, úrady nariadili okamžité odobranie dieťaťa. Keď matka odmietla vpustiť policajtov so sociálkou do bytu, bolo privolané protiteroristické komando so samopalmi a dokonca tank ! Matka sa zabarikádovala a 10 hodín sa bránila obliehaniu. Po skončení akcie skončila žena vo väzení a dieťa v detskom domove.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1377178/SWAT-teams-10-hour-siege-mother-Maryanne-Godboldo-Detroit.html
http://www.youtube.com/watch?v=tQSeuAI9zFE
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/10-hodin-odoberali-dieta.-pouzili-americky-tank-a-obrnene-vozidla..html
Indianom kmena lakota v usa masovo odoberaju deti a davaju k adopcii
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/indianskemu-plemenu-lakota-masove-odebiraji-deti..html
“U dětí kmene Lakota je 10krát větší pravděpodobnost, že budou odebrány z rodin a umístěny do ústavu než u bílých dětí. Asi 60 % dětí žijících v systému pěstounské péče jsou domorodí Američané.”
Rodicom z uzbekistanu v usa odobrali deti kvoli kritike zdravotnickeho systemu
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/rodicum-v-usa-zakazaly-fotografovat-svou-dceru–kterou-jim-odebrala-juvenilni-justice.html
“K podobnému incidentu došlo v případě rodiny Nikolajevých, kterým bylo dítě odebráno pouze proto, že rodiče pochybovali o tom, že by jejich dítě, které mělo chřipku, potřebovalo operaci, a chtěli nezávislou zdravotní prohlídku. Sociální pracovníci v juvenilním systému USA mají prakticky neomezená práva, a mohou rozhodovat o všech záležitostech týkající se rodiny. Dítě rodičům odebrali”
Prípady ruských študentov, ktorí odišli na rok študovať do USA a domov sa už nevrátili, s odôvodnením, že boli “dobrovoľne” adoptovaní do americkej rodiny, neraz homosexuálnej
http://www.hlavnespravy.sk/pobyty-v-usa-sa-menia-na-adopcie-rusko-eviduje-15-nezvestnych-studentov/379445
“Rusko už v roku 2011 pozastavilo činnosť organizácii, ktorá organizovala detské letné prázdniny v Spojených štátoch, aby ich neskôr mohla ponúknuť na adopciu.”
Zahranicne komando unieslo ruskemu otcovi jeho dve deti do zahranicia
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/ruskemu-otci-nasilne-odebrali-dva-syny.html
” K únosu došlo o 17:00 po té, co byly rozbity dveře bytu, kde byly děti s babičkou Irenou a čekaly na svého otce, až se vrátí domů. Akce se účastnilo asi 15 lidí v civilu, včetně cizinců oblečených jako zástupci americké náboženské organizace. Byl přítomen také soudní exekutor, který odmítl předložit veškeré dokumenty pro odebrání, ale řekl, že americká ambasáda ho požádala, aby použil fyzickou sílu. …Děti se bránily, plakaly a křičely, že chtějí žít se svým otcem v Rusku, a že v žádném případě nechtějí jet do USA nebo do Anglie. Matka dětí, Rachel Elizabeth Neustadt, je totiž občankou USA a nyní žije v Anglii a je nezaměstnaná.”
Zákon na ochranu dětských obětí aneb proč v USA zuří (14.2.2013) (TODO)
http://leva-net.webnode.cz/products/zakon-na-ochranu-detskych-obeti-aneb-proc-v-usa-zuri/
Rusko nemá informace o osudu sedmi tisíc dětí adoptovaných v USA (17.10.2014)
http://czech.ruvr.ru/news/2014_10_27/Rusko-nema-informace-o-osudu-sedmi-tisic-deti-adoptovanych-v-USA-2432/
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/rf-nevie-nic-o-osude-7-tisic-adoptovanych-v-usa-deti.html
“V decembri roku 2013 Moskva zakázala občanom USA adoptovať ruské deti. Je to spojené s krutým zachádzaním nevlastných rodičov s deťmi v tejto krajine.”
Americký štát Wisconsin ako prvý prijal zákon zakazujúci predaj adoptovaných detí po internete
http://czech.ruvr.ru/news/2014_04_17/V-USA-prijali-prvni-zakon-zakazujici-odbyt-adoptovanych-deti-v-internetu-7680/
“Novinářské vyšetření ukázalo, že touto „burzou“ prošly stovky dětí včetně desítek adoptovaných dětí z Ruska.”
Rusko ukončilo výmenný program FLEX (Future Leaders Exchange) po tom, ako sa 15 študentov z USA nevrátilo domov.
http://czech.ruvr.ru/news/2014_10_02/Nejmin-15-ruskych-deti-se-nevratilo-z-USA-8423/
http://czech.ruvr.ru/news/2014_10_01/Astachov-vysvetlil-pricinu-zreknuti-se-FLEX-4213/
“Rusko vzdalo účasti v programu FLEX, díky kterému mohli ruští žáci bezplatně bydlet a studovat v amerických rodinách.”
“Ruský dětský ombudsman Pavel Astachov prohlásil, že Rusko pozastavilo účast ve vzdělávacím projektu Future Leaders Exchange (FLEX) kvůli tomu, že americké úřady porušily pravidlo „bezpodmínečného návratu ruských žáků.“
Jeden z ruských žáků, který byl vyslán na studium v rámci programu FLEX, byl svěřen do opatrovnictví americkým občanům a zůstal v USA, napsal Astachov na svém účtu na Twitteru.”
Američané dali adoptované ruské děti do psychiatrické léčebny
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/americane-dali-adoptovane-ruske-deti-do-psychiatricke-lecebny.html
http://czech.ruvr.ru/news/2014_10_27/Americka-rodina-chce-zrusit-adopci-dvou-deti-z-Ruska-6682/
“Manželský pár se odvolal k okresnímu soudu ve městě Nassau (stát New York) s prohlášením, že ruské děti nechtějí. …během posledních šest let se jim nepodařilo navázat vztahy s dětmi, které prý projevují agresi. Stručně řečeno, adoptivní děti pro ně představují „hrozbu“, a proto je dali do psychiatrické léčebny, a nyní je zcela odmítají. … Umístnění adoptovaných dětí do psychiatrických léčeben bývá v amerických adoptivních rodinách časté. Už se to tam stalo běžným postupem: stačí jen malá stížnost na chování dospívajících – a hned jsou tam posíláni. Je velké množství informací o takových případech.”
“Soudní líčení bude zahájeno v tomto měsíci. Když bude usnesení o adopci zrušeno, mohou děti zůstat v centru pod kontrolou lékařů, přejít do opatrování státu nebo mohou být znovu adoptovány.”
Rusko
(poznámka: viď tiež prípady ruských detí adoptovaných v USA)
Rusko vyhostilo UNICEF kvôli pochybným adopciám ruských detí do Talianska (17.12.2013)
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/730-lov-na-deti-zvany-juvenilni-justice-obchodnici-v-cr-si-mnou-ruce-v-anglii-uz-kradou-deti-primo-z-matcina-luna-prinasime-otresne-video.htm
“K 31.12. 2012 musela UNICEF opustit zemi a vláda zakázala i tzv. mezinárodní adopci. Pod pláštíkem mezinárodní adopce totiž juvenilní justice kradla děti z rodin a prodávala je na Západ. Otřesným příkladem je 1260 dětí „vyvezených“ z Ruska do Itálie, z nichž bylo nalezeno pouze 5. Bývalý ministr vnitra Maroni přiznal, že tyto děti jsou zlatým dolem pro obchodníky s orgány. To byl také pravý důvod vyhostění UNICEFu. Lze konstatovat, že Rusko tím jako jediné učinilo radikální krok na skutečnou ochranu dětí před těmito mezinárodními piráty a zločinci.”
Rusko obmedzuje adopcie do krajín, ktoré umožňujú zväzky rovnakého pohlavia (14.2.2014)
http://hlavnespravy.sk/rusko-obmedzuje-adopcie-do-krajin-ktore-umoznuju-zvazky-rovnakeho-pohlavia/220328
V dôsledku schválenia homosexuálnych svatieb Rusko zastavuje adopcie ruských detí do Fínska
http://czech.ruvr.ru/news/2014_12_16/Finove-nebudou-moci-adoptovat-ruske-deti-2573/

Re: Re: Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

udo | 06.02.2015

Česká republika:
Spor v Janově: Sociálka a policie zasahovaly v rodinách. Advokátka: Jde o namátkovou kontrolu s prvky šikany a zasahování do soukromí rodiny.
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/spor-v-janove-socialka-a-policie-zasahovaly-v-rodinach/r~d734abe41ef611e38466002590604f2e/
Komando sociálky a strážníků zasahuje (TODO, PRECITAT)
http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-60748200-komando-socialky-a-strazniku-zasahuje
Rodiny drtí nedostatek financí, hrozí jim odebrání dětí:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/rodiny-drti-nedostatek-financi-hrozi-jim-odebrani-deti_283771.html
Občanský zákoník legalizuje obchod s dětmi, tvrdí Fond ohrožených dětí. Za zprostředkování adopce se nejspíš bude platit. Vyplývá to z nového občanského zákoníku, který má nabýt účinnosti od ledna. Formulace příslušného paragrafu je však natolik vágní, že podle Fondu ohrožených dětí hrozí legalizace obchodu s dětmi.
http://zpravy.idnes.cz/novy-obcansky-zakonik-a-fond-ohrozenych-deti-fnf-/domaci.aspx?c=A131113_105619_domaci_maq
Přibývá pěstounů typu “Mám volné pokoje, nějaké děti bych si vzal“
http://znojmo.5plus2.cz/49323/pribyva-pestounu-typu-mam-volne-pokoje-nejake-deti-bych-si-vzal
“Novela zákona, která dělá z pěstounství zaměstnání, je nemravná. Pěstoun, který si vezme tři děti, může dostat až 40 tisíc korun. S kolika penězi hospodaří průměrná rodina ve Znojmě? Rodiče mají dohromady třeba 28 tisíc. Přijde vám to fér?”
“Například v Anglii mají pěstouny na zkušební dobu. Není tedy výjimkou, že dítě projde osmi až desíti rodinami. Prý aby k rodičům nepřilnulo… co mu to dá? ”
Pěstounů v ČR je málo, začaly nábory
http://www.zvedavec.org/vezkratce/7683/
Juvenilni justice v cr si brousi drapky – sikana rodin rodicich doma
http://www.zvedavec.org/vezkratce/7805/
Český stát bere lidem děti jen proto, že jsou chudí!
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/cesky-stat-bere-lidem-deti-jen-proto–ze-jsou-chudi-.html
“”Chtěla bych zbourat mýtus, že v dětských domovech kančí děti, které jsou týrané nebo zneužívané,” prohlásila před časem Věra Bechyňová, která už sedm let vede Střep, občanskou společnost na pomoc rodinám, které mají problémy a hrozí jim odebrání dětí. „Podle mé zkušenosti jsou to pouze tři čtyři procenta odebíraných dětí.” Podle aktivistů ze Střepu dnes úřady zabavují děti sociálně slabým rodinám – chudým lidem, nezaměstnaným, kteří se dlouhodobě pohybují na hranici životního minima. “Taková rodina ale potřebuje pomoc, a ne represi,” říká Bechyňová. ”
“Pokud se rodiče odmítnou dítěte vzdát, přicházejí na řadu tzv. soudní vykonavatelé, kteří mají za úkol dítě z rodiny unést. Celkový počet těchto zákroky nikdo centrálně neeviduje, stejně jako jejich vykonavatele. U každého soudu však mají přehled, kolik dětských „exekucí” bylo v jejich obvodu provedeno. Například ve třech pražských obvodech – čtvrtém, jedenáctém a dvanáctém – bylo v průběhu minulého roku takto odebráno 48 dětí. V tomto regionu pracuje i Jaroslav Prokeš, který za svoji dvanáctiletou kariéru v branži odebral kolem čtyřiceti dětí. „Nejčastěji odebíráme děti ze sociálně slabých rodin – často z rodin, kterým jsme třeba už odebírali nějaký majetek. S týráním se setkáváme minimálně. Občas mi tedy běží hlavou, zda to není zbytečné, ale věřím pracovnicím ze sociálky, že vědí, proč to dělají,” říká pan Prokeš. “My si o tom můžeme myslet cokoli, ale nic nezmůžeme – jsme jen vykonavatelé a naše práce není soudit, zda je to potřeba.” Jak dělat tu práci, jak se chovat vypjatých situacích – v tom soudní vykonavatele nikdo neškolí. „Jediné školení, které jsem kdy dostal, bylo od zkušených kolegyň ze sociálky. Radily mi: Prostě musíš vytrhnout dítě z náruče a rychle s ním utéct,” říká pan Prokeš. ”
Jeden deň bez matky. Cudzinke zbytočne odobrali dieťa
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/juvenilna-justicia—kradnutie-deti/jeden-den-bez-matky.-cizince-zbytecne-odebrali-dite..html
Mnoho dětí z dětských domovů nechce do pěstounské péče
http://regiony.impuls.cz/vysocina/mnoho-deti-z-detskych-domovu-nechce-do-pestounske-pece-pe14-e37v-fgib.html
“…Navíc motivace některých pěstounů může být sporná. Pozorujeme například finanční motivaci pěstounů.” Hodně dětí také v pěstounské péči nevydrží a vrací se zpátky do dětských domovů. To potvrdil i ředitel humpoleckého domova. „V dětském domově vyrůstají i děti, u kterých pěstounská péče selhala. Z osmi dětí předaných pěstounům se jich během několika let vrátilo šest,””
Finančné čiastky pre profesionálnych pestúnov v ČR (!!!)
http://www.novinky.cz/finance/328646-stat-podporuje-pestouny-pomoci-peti-davek-loni-jim-vyplatil-pres-dve-miliardy-korun.html
1. príspevok na úhradu potrieb dieťaťa:
4500-6600 Kč v závislosti od veku
2. odmena pestúnom:
1 dieťa 8000 Kč
2 deti 12000 Kč
3 deti 20 000 Kč
4 deti 24 000 Kč, ďalej vždy plus 4000 Kč
popri tom môžu pestúni pracovať na plný úväzok
3. odmena čakateľom:
čakajúci pestúni berú 20 000 Kč, napriek tomu, že sa o žiadne dieťa nestarajú. OMFG!
4. príspevok pri prevzatí dieťaťa:
8000 – 10000 Kč, v závislosti od veku
5. príspevok na zakúpenie auta!
ak sa starajú o 3 deti, štát im preplatí kúpu alebo opravu auta. 70% nákladov, max. 100 000. Neskutočné!
Do pestúnskej starostlivosti môže byť prevzaté aj 17ročné dieťa!
Takže teoretický výpočet:
pestúni s 2 deťmi:
1. príspevok na úhrady potrieb dieťaťa: 2×5500 = 11 000 Kč
2. odmena pestúnom 12000 Kč
spolu 23000 Kč mesačne, plus 18000 Kč pri prevzatí dieťaťa.
pestúni s 3 deťmi:
1. príspevok na úhradu potrieb dieťaťa: 3×5500 = 16500
2. odmena pestúnom 20 000 Kč.
spolu 36500 Kč, plus 27000 Kč pri prevzatí dieťaťa.
plus bonus 100 000 Kč na nákup nového auta!
Je desivá predstava, že úrady práce navrhujú nezamestnaným, aby sa stali profesionálni pestúni.
Pritom rodič, starajúci sa o vlastné dieťa, nedostane od štátu skoro nič – iba malú zľavu na dani a 500 Kč prídavok na dieťa. Kde je tu spravodlivosť?
A z diskusie:
1. rómovia si môžu proste povymieňať deti a robiť “pestúnov” susedovie dieťaťu za veľké peniaze.
2. chudobným bielym rodinám štát podobnou sumou nepomôže, namiesto toho im pre “chudobu” dieťa odoberie a strčí do draho platenej pestúnskej rodiny.
3. normálny človek dostáva prídavok na dieťa 500 Kč. Pestúnska rodina dostáva na dieťa 5000 Kč a ešte aj pestúnsku odmenu.
4. normálna rodina na zdravotne postihnuté dieťa dostáva 6000 Kč, pestúnska rodina 20 000 Kč.
Pozadie chystanej pestunskej starostlivosti o deti v cechach
http://sonakratochvilova.blog.idnes.cz/c/435571/Svoboda-trochu-jinak-Chysta-se-kupceni-s-detmi-i-u-nas.html
Škandalózny prípad v ČR! Hyperaktívna sociálka odobrala dieťa na základe pochybného obvinenia zo zneužívania (otec dcéru doma kúpal). Otca vyšetrovali na polícii ako pedofila, ten to psychicky nevydržal a spáchal samovraždu. Teraz sa prípad tutlá, pôvodné správy o ňom boli z webu vymazané, české média o tom mlčia a na matku dieťaťa bolo podané trestné oznámenie za ohováranie.
http://www.emimino.cz/diskuse/vezme-mi-socialka-dite-216040/
http://prasek.blog.idnes.cz/c/445520/Ma-Klatovska-Socialka-na-svedomi-lidsky-zivot.html
http://www.novinky.cz/domaci/359917-v-cesku-jako-v-norsku-odebrani-deti-dohnalo-otce-k-sebevrazde.html
Slovensko:
Fico hľadá v prísnom britskom sociálnom systéme inšpiráciu (24. 8. 2012)
http://www.sme.sk/c/6509502/fico-hlada-v-prisnom-britskom-socialnom-systeme-inspiraciu.html
Prípad neoprávneného odobratia detí na Slovensku:
http://nataliablahova.blog.sme.sk/c/328036/Davajte-si-pozor-Mozete-prist-o-dieta.html
Pochybné adopcie slovenských detí do Talianska:
http://nataliablahova.blog.sme.sk/c/330609/Zmluvy-za-miliony-a-deti-v-Taliansku.html
http://www.hlavnespravy.sk/l-nicholsonova-sporne-medzistatne-adopcie-nadobudaju-rozmer-obchodu-s-detmi/107117/
V článku je mimo iného zaujímavý graf, do ktorých krajín putujú slovenské adoptované deti:
– Taliansko – 55%
– Švédsko – cca 5-10%
– Holandsko
– Kanada
– Francúzsko
– Rakúsko
– a úplný zlomok ide do Česka, Monaka a Nemecka.
Znepokojujúce je hlavne to, že väčšina detí smeruje práve do krajín s povolenými homosexuálnymi adopciami – Švédsko, Holandsko, Kanada, Taliansko(?)
Ľudovít Kaník – Násilné odoberanie detí aj na Slovensku?
http://ludovitkanik.blog.sme.sk/c/335244/Nasilne-odoberania-deti-aj-na-Slovensku.html
Sociálni pracovníci by mali mať po novom možnosť vstúpiť do bytov aj bez povolenia ich obyvateľov.
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60390080-socialka-pojde-k-vam-domov-bez-povolenia
Dokonca aj na Slovensku sa už objavujú prípady, keď úrady na základe falošného obvinenia z týrania a bez preverenia situácie odoberú dieťa z rodiny (a to násilím a proti jeho vôli!)
http://www.topky.sk/cl/10/1363923/Barbarstvo-voci-matke–Socialka-jej-vzala-dcerku-rovno-zo-zakladnej-skoly-v-Bratislave-
http://tvnoviny.sk/sekcia/domace/archiv/rodine-odobrali-dieta-pre-modrinu-hrozi-ze-pridu-aj-o-druhe.html
“Trnava: Pani Spáčilová je adoptívna matka Timoteja a Anetky. Timoteja jej vzala sociálka ešte pred Vianocami v roku 2011. Dôvod podala materská škôlka s tým, že Timotej mal na lakti modrinu. Timotej je tak už rok a pol v detskom domove a to isté hrozí aj jeho sestre. ”
Zarážajúce čísla: Počet detí vyňatých z rodín výrazne stúpol
http://www.cas.sk/clanok/266270/zarazajuce-cisla-pocet-deti-vynatych-z-rodin-vyrazne-stupol.html
“…za prvý polrok 2006 to bolo 482 detí, v roku 2007 v tom istom období už 493 detí a 553 detí za prvých šesť mesiacov 2010. V roku 2013 to bolo za to isté obdobie až 851 detí.”
“…Okrem celkového počtu stúpol počet detí vynímaných vo veku 10 až 15 rokov.”
“…až 40,70 percenta detí je vynímaných osamote, pričom ich súrodenci v rodine zostávajú”
“Vyplýva to z výskumu Ohrozená rodina na Slovensku 2013, ktorú realizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.”
Rodičia, pozor na novinku: Budete hlásiť štátu, kde sú vaše deti, inak hrozí pokuta!
http://www.topky.sk/cl/10/1371451/Rodicia–pozor-na-novinku–Budete-hlasit-statu–kde-su-vase-deti–inak-hrozi-pokuta-
“Rodičia detí od 3 do 6 rokov dávajte si pozor. Od nového roka budete musieť nahlasovať kde a kto sa stará o vaše deti, zatiaľ čo vy ste v práci.”
Pediatri dostanú z nemocníc informácie o novonarodených deťoch
http://hlavnespravy.sk/mz-sr-pediatri-dostanu-z-nemocnic-informacie-o-novonarodenych-detoch/217349
Chystaná novela zákona: “Pediater bude mať povinnosť do troch dní od doručenia oznámenia vykonať prvú návštevu v domácnosti, kde dieťa býva. Pokiaľ by to nebolo možné, bude to musieť hlásiť sociálke.”
Bratislava: 23-ročná slobodná matka Dana so štvorročnou dcérou Darinkou. Po spore s učiteľkou, učiteľka nahlásila rodinu pre podozrenie z týrania. Súd vydal predbežné opatrenie, ktorým dieťa vyňal z rodiny a umiestnil do detského domova. “Sociálna pracovníčka však prvýkrát navštívila rodinu Darinky až dva týždne po jej odňatí. ”
http://www.sme.sk/c/7096714/dieta-zobrali-aj-bez-navstevy-rodicov.html
http://www.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=2245031&page=1&id_reaction=21415272&action=show_reply_form#21415272
http://komentare.sme.sk/c/7099692/o-moci-a-opatrnosti-pri-ochrane-deti.html
http://holinova.blog.sme.sk/c/352266/Ako-vyrobit-tyrane-dieta-prakticky-navod.html?ref=tit-blog
Pokračovanie prípadu odobratej Darinky:
http://holinova.blog.sme.sk/c/353707/Darinka-pod-stolom-stat-konal-v-jej-najlepsom-zaujme.html
Keď k vám neohlásene príde sociálka. Množstvo užitočných rád…
http://ouradoch.blog.sme.sk/c/348788/Ked-k-vam-neohlasene-pride-socialka.html?ref=tit-blog
http://ouradoch.blog.sme.sk/c/349894/Ked-socialka-o-vas-hovori-polopravdy-lahko-sa-stanete-niekym-inym.html?ref=tit-blog
Štartovným impulzom pre vznik britskej juvenilnej justície sa stal prípad utýrania osemročného dievčaťa Victorie Climbié z Pobrežia Slonoviny z roku 2000.
http://www.sme.sk/c/6501407/v-britanii-beru-deti-aj-slovenskym-rodicom.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Victoria_Climbi%C3%A9
Treba si ale všimnúť, že k tomuto prípadu nedošlo v bežnej rodine. Jednalo sa o dcéru černošských imigrantov, ktorá rok predtým pricestovala do Británie. Navyše nežila s rodičmi, ale so svojou pratetou.
Podobný precedens sa dnes snažia obhajcovia juvenilnej justície použiť na Slovensku. Ako modelový príklad používajú prípad utýranej Lucie Luknárovej.
http://zivot.azet.sk/clanok/12198/otec-utyranej-lucky-dcerku-mu-umucil-byvaly-kamarat.html
http://bratislava.sme.sk/c/7132738/otcim-a-matka-utyranej-lucie-zostavaju-vo-vazbe.html
Keď sa však človek pozrie do daných článkov, je do očí bijúce, že ani v prípade utýranej Lucie sa nejednalo o “normálnu” rodinu. Jednalo sa narkomanov, žijúcich v zdemolovanom byte. Navyše dieťa nebolo utýrané biologickým otcom, ale otčimom, po tom, čo matka pôvodného otca opustila. Tragédii navyše šlo zabrániť aj pomocou vtedy platných zákonov, lenže sociálne pracovníčky problém ignorovali. Nuž a dnes sa na základe tohto prípadu snažia presadiť veľké rozšírenie právomocí sociálnych úradov, vrátane preventívneho odoberania detí slušným rodinám.
Početné výskumy pritom dokladujú, že najbezpečnejšie prostredie pre dieťa je rodina jeho biologických rodičov. V pestúnskych rodinách je vystavené výrazne väčšej pravdepodobnosti násilia, zneužívania alebo citovej ľahostajnosti.

Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

udo | 06.02.2015

Desivé čísla štatistík
Pokúsil som sa spočítať, koľko detí bolo za posledné roky odobrané juvenilnou justíciou. Čísla mi doslova vyrazili dych. Napriek tomu, že k skutočným číslam je veľký problém sa dostať, aj na základe rôznych priesakov informácií sa dá urobiť určitá predstava.
Nórsko:
– 200 tisíc za posledné roky (zdroj)
– 10 000 ročne (zdroj)
– 12 000 ročne (zdroj)
– “Pár čísel: v Norsku se ročně rodí 60.000 dětí. BARNEVERN ročně otevírá 25.000 řízení o odebrání dětí.” (zdroj)
– 12000-13000 ročne (zdroj)
– za posledných 10 rokov je zaznamenaných takmer 1000 prípadov úmrtí detí daných do pestúnskej starostlivosti (zdroj)
– v rokoch 1990-2002 bolo v pestúnskej starostlivosti 99 000 detí . Počas tohto obdobia zomrelo 702 detí a vyše 1000 rodičov spáchalo samovraždu. Oficiálna nórska štatistika! zdroj: Oficiálna nórska štatistika!
Švédsko:
– 300 tisíc za posledné roky (zdroj)
– 300 tisíc za posledné roky. Zdroj: List švédskych právnikov Rade európy s žiadosťou o prešetrenie a zastavenie nútených adopcií.
Taliansko:
– 35000 ročne (zdroj)
– 1260 ruských detí adoptovaných do talianska zmizlo bez stopy. Zrejme boli použité na transplantácie orgánov (zdroj1) , (zdroj2)
– 158 slovenských detí adoptovaných do Talianska zmizlo bez stopy: (zdroj 1) , (zdroj 2)
Fínsko:
– 250 tisíc za posledné roky (zdroj)
Veľká Británia:
– 10 000 ““Mluvíme tu o zhruba deseti tisících dětech ročně, které jsou odebrané svým rodičům,” říká Christopher Booker. “Od roku 2008 se počet odebraných dětí téměř ztrojnásobil z 380 na 1 000 měsíčně.” (zdroj)
– 24 000 ročne (zdroj)
Nemecko:
– 38 500 ročne (zdroj) (počet detí, ktoré dali na adopciu homosexuálom)
– 70 000 ročne (zdroj)
– 70 000 ročne (zdroj: z reportáže TV Markíza)

Dánsko:
– najmenej 3500-4000 detí ročne (zdroj)
Holandsko:
– štatistiky sa mi nepodarilo nájsť
Španielsko:
– množstvo prípadov, štatistiky zatiaľ nemám
Francúzsko:
– 110 000 detí za rok 2008 (zdroj )
– 110 000 detí v roku 2009 (zdroj: z reportáže TV Markíza)
Ukrajina:
– desiatky tisíc (zdroj)
Zhrnutie:
Takže ak zoberiem nejakú formu priemeru čísel a extrapolácie z ročných počtov z dát, čo sú k dispozícii:
– Nórsko: 12 000 ročne
– Švédsko: 18000 ročne
– Taliansko: 35 000 ročne
– Fínsko: 15 000 ročne
– Veľká Británia: 20 000 ročne
– Nemecko 70 000 ročne
– Dánsko 4000 ročne
– Španielsko nemám čísla
– Holandsko nemám čísla
– Francúzsko 110 000 ročne
– Ukrajina nezarátavam do EU
To znamená, že každoročne (!!!) je v EU odobraných rodičom najmenej 264 000 detí (a to iba na základe čísel z krajín, kde sú k dispozícii aspoň nejaké serióznejšie odhady čísiel).
To by značilo, že za posledných 10 rokov mohlo byť v EU rodičom juvenilnou justíciou násilne odobratých až 2,5 milióna detí !!! Vie si to niekto vôbec predstaviť?????
Adopcie homosexuálnym párom
Ako naznačujú vyššie uvedené texty a zdroje, významným cieľom, kde končia deti odobraté juvenilnou justíciou sú homosexuálne páry. Povolením homosexuálnych adopcií vzniká veľmi vysoký dopyt po adoptovateľných deťoch a na základe pravidla “nediskriminácie” musia byť v rovnomernom pomere rozdeľované medzi homosexuálnych a normálnych žiadateľov.
Čísla z USA hovoria, že 40% adoptovaných detí ide do homosexuálnych rodín. Čísla z Nemecka naznačujú, že až 55% z odobratých detí môže končiť u homosexuálov. Taktiež vo Veľkej Británii je množstvo prípadov, kedy boli odobraté deti dané na adopciu homosexuálom. Podobný trend chystá zrealizovať najnovšie Nórsko.

https://diskuter.wordpress.com/2014/12/19/adopcie/#juvenilnajusticia

Re: Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

jardob | 06.02.2015

Udo, aký je prosím ťa tvoj názor, čo sa sleduje vytvorením systému juvenilnej justicie? A ako je podľa tebe najefektívnejšie zvratiť tento trend ? Ďakujem

Re: Re: Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

udo | 06.02.2015

Ide o sekundárny, terciárny útok na morálku, kultúru myslenia.

Predpokladom na jeho úspešnosť je vytvorenie informačného prostredia(miery stresu, fragmentácie mozaiky smerom ku kaleidoscopickému mysleniu, vytvorenia podprahových blokov=margins, eufemizmov, zámien pravda-lož, lož-pravda, atď.) umožňujúceho danú operáciu "dorazenia" hostiteľa, keď sa stáva nepotrebným..viď dostatoćná automatizácia výroby a služieb.

..a vieš, čo je hlavným regulačným násTrojom okrem blockbusterov, blockformerov "svätého" lesa znacharov, temného oka egoglobalizačných okultistov?

Tak-tak..kreditno-finančný systém.
Snažia sa od jeho princípu odviesť pozornosť.
Tam udrú.
No pre tzv. cirkvi, náboženstvá by to bol zo známych dôvodov dosť odváźny krok, ak chápeš niektoré potenciálne dôsledky, systémové riziká plynulosti prechodu po lane.. Avšak mali by sme im v tom pomôcť..

Oikuméné..
Preto majú taký strach s koránického, skutoćného, pôvodného islamu (kráľovstva Miery na Zemi).
Ono podáva symbolický Notung barátom.

Robíme, čo sa dá, no vieš, aké je to s "osvetou" ovcí neľahké,
keď košier vlk obchádza..
avšak tak i vo vlkovi.. ovečka sa nachádza..

Re: Re: Re: Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

jardob | 06.02.2015

Juvenilna justícia mi trochu pripomína ten pokus s "myším rajom", v tej fáze ked uz rodicia neodovzdávali svojim potomkom životne dôležité návyky, pre zachovanie rodu, a celý myší system sa začal rúcať..
Snaha oddeliť deti od rodičov, pretrhnut citové väzby, kde sa už jedinec nebude cítiť ako člen minifunkčnej spoločenskej jednotky (rodiny) ale ako solitaire, individualista, vytvára zaklad pre neschopnosť vytvoriť uspešnú samostatnú rodinu - budúce rapidné zníženie pôvodnej tuzemskej civilizácie..
Neskôr ked imigrácia islámskeho obyvateľstva bude kulminovať, môže nastať stret civilizácie - gejRópskej sodomistickej pôvodnej civilizácie domorodého obyvatelstva, a islamskej.. Kde s velkou pravdepodobnostou zvítazí tá islamska.
Cize civilizácie sa vymenia.. Pri moznom krvavom strete, tak GP moze riesit aj viacero postrannych uloh.. Zamiest stopy po starych nástrojoch.
Ono to vyzerá tak, že škandinávia je polygonom v tomto ohlade, má určitý časový náskok, je popredu..

Ale snad nie je este vsetko stratene. Ak by sa predsa len v budúcnosti europa dostala pod vplyv ruska, mnohé by sa mohlo zmenit.
Vcera som si pustal gen. Petrova, v podstate som si uvedomil ze DVTR sa nedá vyučovať. Tie videa ktoré robia konceptuali, sú v podstate len chuťovky, koláčiky na pritiahnutie záujmu, ale nič a nikto nenahradí ono samotné SAMOSTUDIUM jednotlivca.

Uplne som nepochopil ako si to myslel s týmito vetami, súvislosti medzi nimi, hlavne ako s tym suvisí ta posledna veta:
"Tak-tak..kreditno-finančný systém.
Snažia sa od jeho princípu odviesť pozornosť.
Tam udrú.
No pre tzv. cirkvi, náboženstvá by to bol zo známych dôvodov dosť odváźny krok.."

Re: Re: Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

udo | 06.02.2015

Jou..a zvrátiť trend?
Bojovať ZA niečo.

Aspoň tú lekciu sa už, i keď kostrbato, no naučili,
avšak že by chlievik svoj podstaty, viac vyčistili?

Bojovať za funkčnú komlexnú alternatívu.
Ideu, jasnú realizovateľnú Koncepciu.

Keď budú vedieť KAM idú,
docvaknem im aj AKO konkrétne.

No vieme, že skratka ex post NEBO = NiEt BOha.

Nepredbiehajme vśak príliš varianty
ťahov šachového pokru polenty,
že by sa aj oponenti zapotili
a my sa od nich možno ešte,
čo-to zmysluplné naučili.

Čas síce hrá pre nás,
no kto sa nemúdro pýta,
koľko dôb nám obluda skýta,
ten svoj život už prehral.

Programovanie budúCnosti má nie nadarmo v koreni zahrnutú gramotnosť.
Grál stredoveku jasných katedrál..

Aký parameter informačného prostredia, spúšťač(trigger) prísluśnej kulturologickej matrice, umožnil stavať ich, realizovať onen objektívny potenciál?

Nezabúdajme, že každá ma3x je koncepcia v obrazoch.

Re: Re: Re: Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

jardob | 06.02.2015

Dakujem udo, zdá sa že si to naozaj ty :-) Prepáč, v určitých komentoch som mal pocit, že si niekto požičal tvoj nick, a píše v tvojom mene. (a zdá sa že aj Oracle mal ten pocit)
Preto som položil tú otázku.. Viac ako čo napíšeš, ma zaujímalo ako to napíšeš.. Náš, skutočný UDO, okrem typického ostroumného štýlu písma, vbudzujúceho rešpekt znalosťami, by iste nepísal navody na riešenie háklivých veci :-)

PS: vážim si tvoj preklad DVTR, úžasná vec že si sa na to dal. Veľká vec pre mnohých.

Re: Re: Re: Re: Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

Udo | 06.02.2015

Dykh móres, dik :D
No robili sme, robia na tom mnohí,
bo Človek sám byť nemôže,
inak srdce ho bolí..

Hmm..a ja myslel som,
že napísané bolo jasne,
čo a ako robiť..
to nie sú plané básne.

Veď vnímanie viacerých rovín,
podobne, ako štuDio dejín,
pomáha nám strojiť,
ma3ce objemnejšie, krásne.

..a temné hasiť tak,
že ich energia zaćne,
spúšťať potenciály lepšie.
Je to aspoň takto jasné? :)

..tak hor sa do boja, hry o život uniVersa,
večného to zdroja, bez zbytoćného utrpenia.
Net je prostriedok, jeden z prostriedkov,
formovania príčin rozlíśených a ich dôsledkov.

Re: Re: Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

udo | 06.02.2015

Akúkoľvek vážnu operáciu treba začať hlbkovou sebareflexiou,
katarziou, spytovaním SveDomia.

Issa z Nasárje vravieval:
Ak vás vypočúvať budú,
Otec vám slov dá rudu.
..i myšlienky v dobrom nastavení, sami prídu.
Ako v GetSemane, kde učeníci zaspali
a tak neskôr v pokušení zastali..

stopa:
Možno azda, na údajnom utrpení nevinného,
postaviť svet spravodlivý Jediného?
a tu znova podáva ruku proroka korán..

Dobré je, že mnohí hierarchovia na oboch stranách,
chápať zaćinajú, akáže habaďúra je tu veky hraná.

Nie..tzv. pedofília v radoch cirkvi je naozaj marginálny prvok.
Vonkajšie kladenie falošnej stopy provokáciou, odvádzanie pozornosti od spomínaných vážnejśích systémových dezinterpretácii odkazu vnuknutí.

Tam správne mnohí oné veky zaćinali.

Koniec začiatku,
namiesto zaćiatku konca.

Toľko na víkend, na zajtra-stále.

Re: Re: Re: Zhrnutie: Fašizmus je teror menšiny voči väčšine

jardob | 07.02.2015

Dakujem udo za odpoved.. pravdupovediac, niekedy mi je luto, že sa nemoze na danu problematiku porozprávat schuti, otvorene.. Lebo vsetko písat, verejne sa neda..

Táto tvoja myslienka:
"Akúkoľvek vážnu operáciu treba začať hlbkovou sebareflexiou,
katarziou, spytovaním SveDomia."

Mi celý večer a prakticky aj dnes vrta hlavou.. Velmi inspirujuce, kusok mozajky ktorý mi chýbal, nedival som sa na vec zatial takto.. Ale práve tento pohlad otvára siet dostatocného vnímania príčin, následkov a zodpovednosti, pri vstupe do riadenia..

Poviem ti udo po pravde.. S prácami VP ZSSR som sa stretol niekedy na prelome roku 2013/14. Aj som začal čítať DVTR, ale vtedy ma zložitosť odradila, tak som čítal rozne iné materiali z ich dielne a články z tejto stránky.. Mrtvu vodu a DVTR som realne začal po troche študovať až tak asi pred mesiacom.. Dnes mi terminologia pripada celkom primerana a pochopitelna.. A dokonca na moje prekvapenie, v mnohých veciach mi len potvrdzuje moje doteraz intuitivne vystavane chapanie.. Mozno preto sa moj prejav obcas javí kostrbato.. Mám nejaké otázky, ktoré ma hryzu, ale chcem si to najskor celé preštudovať, ved mozno odpoveda sa tam skrýva sama, v dalsich kapitolach.. Potom sa budem pýtať :-)
Zatial pekný víkend prajem :-)

Přidat nový příspěvek