Igor Panarin: Západ bojuje s kterýmkoli Ruskem - carským, sovětským, demokratickým

Igor Panarin: Západ bojuje s kterýmkoli Ruskem - carským, sovětským, demokratickým

21.5.2015

portal-kultura.ru

 

O tom, komu byl výhodný nedávný požár v INION, o geopolitické a duchovní protikladnosti Moskvy a Londýna, spojitost Petra I. a Bank of England, tajemství zmizelých zlatých rezerv carského Ruska a SSSR a o dalších záhadách a lekcích historie "Kultuře" vyprávěl profesor, doktor politických věd, autor knih "Informační válka a geopolitika", Informační válka za budoucnost Ruska", "Krach dolaru a rozpad USA" a "Svět po krizi, aneb Co dál?" - Igor Panarin.

 

Kultura: Všechno se zdá být fajn. Rubl se stabilizoval. Na Ukrajině díky úsilí ruských diplomatů probíhají mírové procesy, i když ne tak aktivně, jak bychom chtěli. Unipolární svět se rozpadá, vzniká reálné nové centrum sil v podobě Ruska. Ale naši "partneři" se asi sotva vzdají bez boje...

 

Panarin: Ano, dnes už je všem jasné, že anglosaský finančně-ekonomický systém je neefektivní. V roce 1991 získal doping na účet rozpadu Sovětského svazu a tak prodloužil svoji existenci. Nyní chce Západ tento scénář zopakovat: skrze Ukrajinu, pobaltské země, skrze snížení cen ropy, sankce, hybridní válku. Budou pokračovat ve vnášení rozbrojů do náboženských a etnických vztahů v naší zemi. Na všechny tyto výzvy musíme odpovídat, nedopustit rozpad země a kolosálních otřesů. Pamatujme na lekce z let 1917 a 1991. Západ bojuje s jakýmkoli Ruskem - carským, sovětským i demokratickým.

 

Kultura: Mnozí experti se domnívají, že klíčovou otázkou pro znovuzrození Ruska je znárodnění Centrální banky, nízké procentní sazby a suverénní emise.

 

Panarin: Pro nás je hlavní začít obchodovat energetické zdroje v národní měně. Jsem přesvědčen, že tento úder urychlí zboření finančního systému USA a britských bank. Už v lednu roku 2006 jsem navrhl prodávat ropu a plyn za rubly. Navrhoval jsem vytvořit ropně-plynovou burzu obchodující v rublech. Otevřel ji Igor Sečin v Sankt-Petěrburgu v roce 2008, pracuje i dnes. Ale objem prodeje je menší než 1 % a navíc jen na vnitřním trhu. Je cítit mimořádný vnější odpor. Ještě jeden správný krok byl učiněn napodzim roku 2014, když "Zaruběžněfť" prodala první dodávku na vnější trh za ruský rubl. To byl průlom. A vidíme, jak postupně jde všechno tímto směrem. Náš hlavní protivník je Londýn. Základ světového finančního systému je petrodolar, jehož ceny udává londýnská burza. Prodej našich energetických zdrojů za rubly tento systém kardinálně podrývá. Domnívám se, že správné kroky Rusko učinilo, když podepsalo výměnný obchod s Íránem: oni nám ropu, my jim zboží. Byl uzavřen gigantický plynový kontrakt s Čínou o obchodu v národních měnách. To také rozšiřuje bezdolarovou zónu. Ale je nutné jít dál. Klíčovým momentem je prodej ropy a plynu za rubly Evropě a Ukrajině. Pokud zaútočíme evropským směrem, přivede to podle mého názoru ke kolapsu britské banky a ty jsou hlavním sponzorem agrese proti Rusku na všech frontách.

 

Kultura: Finanční otázky mají svou historii. Vy jste sledoval záhady zmizení zlatých rezerv carského Ruska i Sovětského svazu. Co se s nimi stalo?

 

Panarin: Všemi bylo uznáno, že do roku 1917 zaujímalo Rusko první místo v zásobách zlata. A jeden z cílů událostí roku 1917 spočíval právě v tom, aby bylo zlato Rusku zabaveno. Výsledku bylo dosaženo. Včetně pomoci admirála Kolčaka, který byl agentem britské rozvědky. Ten vyvezl podle mých poznatků 1.300 tun. Stalin tento kov pro naši zemi znova nashromáždil. Tato zásoba byla pak použita při výstavbě raketo-jaderného štítu a plnynovodů. V době příchodu Gorbačova zlaté zásoby SSSR obnášely 2.500 tun, ale za roky jeho vedení klesly na 240 tun. Už více než 10 let o tom mluvím a nikdo mi to nevyvrátil. Včetně Gorbačova. Když jsem ho v roce 2004 na jedné veřejné akci z toho obvinil, strašně se urazil. Ale do polemiky nevstoupil, jen vykřikl: "Jak můžete!" Za Putina zlaté zásoby vzrostly téměř čtyřnásobně a nyní činí 1.208 tun. Přesto skutečnost, že carské zlato i zlato Sovětského svazu zmizelo, je nutné stále připomínat. Beze stopy zmizet nemohlo. Jsem přesvědčen, že ruské zlato tvoří základ FEDu a MMF. Takže jeden z následujících knokautujících úderů je veden na petrodolar - je to požadavek na návrat zlata Ruského impéria. Je základem anglosaského finančního modelu. Říkají mně: "Oni nedají." Já odpovídám: Nevadí. Musíme požadovat. Podat žaloby."

 

Kultura: Tajemství zmizení zlatých zásob Ruska doprovází mnoho konspiračních verzí. Například že Nikolaj II, byl akcionářem FEDu...

 

Panarin: Ano, existuje předpoklad, že podstata FEDu je ruská. Nejsem připraven tvrdit, že to tak je. Ale můžeme požadovat projednání, odhalení zakládajících dokumentů FEDu, otevření archivů. Alarmující je, že po zveřejnění materiálů na toto téma najednou vyhořel INION s archivy 19. a 20. století. A následující den došlo k požáru v New Yorku v analogických úschovách. Vnucuje se otázka: proč pan Pivovarov neočísloval dokumety? Potřebujeme být aktivnější v informační válce - projednat všechna tato témata. Například je možné znova nanést otázku o tom, že za prodej Aljašky a ruské Kalifornie peníze do ruské pokladny nepřišly. Všechny tyto informační údery by Rusko mohlo využít v konfrontaci s Londýnem. Konkrétně s Londýnem a ne s "washingtonským oblastním výborem". Domnívám se, že USA v roce 1913, v momentě vytvoření FEDu už nebyly suverénním státem. Vnější podoba se uchránila, ale jakékoli požadavky nezávislosti končí smutně. Vzpomeňme na demostrační popravu prezidenta Kennedyho v roce 1963.

 

Kultura: Z čeho vznikla opozice Moskvy a Londýna?

 

Panarin: Nitky se táhnou z epochy Ivana Hrozného. Ten znásobil velikost teritoria naší země, a tak se našimi geopolitickými protivníky proti němu celá staletí vedla informační válka. Víme, že za vraždou Pavla I. i povstáním děkabristů stáli Britové. Oni organizovali únorový státní převrat v roce 1917. Napadení Sovětského svazu fašistickým Německem bylo také jejich dílo. Jsem přesvědčen, že Hitlera vychovali v Londýně. I dnes Británie zcela řídí NATO i Evropskou unii. Ale tento vliv neukazuje.

 

Kultura: Za jeden z klíčových momentů světové historie pokládáte opozici Říma a Kartága. Proč?

 

Panarin: Řím, to znamená Starověký Řím, Byzance a potom Rusko (Moskva). Kartágo, to je zpočátku Phoenicia (Tunisko), pak kolektivní Kartágo - s centry v Benátkách a Toledu. Třetím Kartágem je Britské impérium a USA. Protivenství se tu táhne tisíce let. Je to metafyzické. V základu Říma je duchovnost a princip "bytí". V základu Kartága je touha po zisku a princip "mít". Doufám, že Třetí Kartágo se zhroutí do toho, jak se přemístí na jiné místo. Mezinárodní elita bez kořenů, bez duchovnosti se dostává na hranice svých možností. Mnohokrát jsem pobýval na Západě, v USA a vidím, že noví Kissingerové a Brzezinští nejsou. A to je dobře. Znám se s Thomasem Grahamem, bývalým poradcem pro národní bezpečnost prezidenta Bushe mladšího, který v roce 2002 vydal knihu, kde napsal, že Rusko se stalo regionální državou. Tento prvotřídní analytik se mýlí: uběhlo 12 let a my jsme viděli skvělé Putinovy kroky v Sýrii a zažili jsme návrat Krymu. Třetí Kartágo je dinosaurus - na pokraji vyhynutí. Pro nás je však důležité: pokud se zhroutí, aby nezavalil všechny ostatní. My budeme stavět budoucnost na hodnotách Třetího Říma. Rusko by se mělo stát duchovním vůdcem světa, ale proto je nutná vlastní ideologie. Doporučuji, aby jejím základem byla trojice: duchovnost, державность (? státnost, suverenita, svrchovanost), důstojnost. A zabezpečit svoji duchovní suverenitu tím, že ochráníme pravoslaví jako základ naší civilizace.

 

Kultura: A jak se Londýn stal Třetím Kartágem?

Panarin: Musíme se ponořit do hloubi věků a vzpomenout, jak velký ruský kníže Svjatoslav v roce 965 zničil Chazarský kaganát. Zbytky jeho elity, a byli to etničti Turci, kteří přijali judaismus, se vydaly do Evropy a usadily se v Janově a Benátkách. Tam se smísili se sefarady a vytvořili základ benátských kupců, jejichž podstatu dobře zachytil Shakespeare. Smyslem jejich života byl zisk za každou cenu. Právě benátští kupci financovali křižáky, kteří v roce 1204 vyplenili pravoslavnou Konstantinopol. Poklady ze Svaté Sofie dodnes zdobí hlavní chrám Benátek - katedrálu Svatého Marka. Potom se historie postarala tak, že Benátčané se zpočátku přestěhovali do Holandska a potom do Británie, kde v roce 1694 založili soukromou Bank of England. Od té chvíle se počítá současný světový finanční systém, při němž emisemi peněz se zabývají soukromé banky. Dnes světovou valutu - dolar - vytváří FED, jehož zakladateli jsou anglické soukromé banky.

 

Kultura: Vy sledujete spojení mezi Petrem Velikým a Bank of England a velmi negativně hodnotíte roli tohoto cara v naší historii. Mnozí s vámi nesouhlasí. Jaké jsou vaše argumenty?
 

Panarin: Petr I. bral úvěry u Bank of England v průběhu Severní války. Rusku tak vznikly gigantické dluhy, které jsme spláceli až do doby Kateřiny II. A flotila, kterou Petr I. postavil, shnila. Za něj se začaly objevovat zednářské britské řády - a to je krok k formování protinárodní elity. Petr likvidoval patriarchát po anglickém stylu. Královna Británie byla zároveň hlavou státu i anglikánské církve, v jejích rukou spočívala veškerá moc. A Petr šel stejnou cestou. Na přednáškách se ptám: "Kdo je tu z Pítěru? Kdy se na Něvském objevil první pravoslavný chrám?" Odpověď: "Až v polovině 19. století." Ale katolické a protestantské chrámy byly postaveny zároveň se založením města. A jak se jmenuje promenáda směřující od pomníku Petra? Anglická. To je symbolické. Na ní jsou postavené hlavní budovy Senátu. Když začnete všechna tato fakta dávat dohromady, mnohé se vysvětlí. Petr uskutečňoval linii změny národního kódu.

 

Kultura: A jak hodnotíte současnou ruskou elitu - neprodává opět svou zemi?

 

Panarin: Od doby Petra se u nás formovala protinárodní elita okouzlená Západem. Ale v ní vždycky vznikaly segmenty vlastenecké elity - v tajných službách, mezi inteligencí. V době nepokojů a krizí se tito lidé vydali správným směrem a zachraňovali zemi. Poslední příklad jsme viděli na Krymu. V roce 1954 tam došlo k potlačení ruského ducha. Ale v potřebný moment se ruské obyvatelstvo vzchopilo, vyzdvihlo nové vůdce a mohlo se vrátit do Ruska. Mám naději, že tento pozitivní krymský impulz bude pomalu očišťovat i naši elitu.

 

zdroj: portal-kultura.ru/articles/bolshaya-igra/100763-igor-panarin-zapad-boretsya-s-lyuboy-rossiey-tsarskoy-sovetskoy-demokraticheskoy/

překlad: Vlabi

 

Diskusní téma: Igor Panarin: Západ bojuje s kterýmkoli Ruskem - carským, sovětským, demokratickým

hmm

Ján | 25.05.2016

A kedy máte vychádzky?

brzy se to otočí

vladimír pleticha | 24.05.2015

a usáci budou litovat jsou na cestě do světové izolace jejich aktivity v jihočínském moři je poslední kapkou číňani nejsou žádný ořezávátka jak si ve své politice podceňování usáci myslí !!!!!

Re: brzy se to otočí

udo | 24.05.2015

Kapela s priateľov "Vořež prutí?" :)
obrezať fascu?

Chýbajú mi v článku o.i. pozitívne kroky Petra I.
Tie negatívne PanArin vymenoval..

Tak aj okrem úspechov i chyby Sviatoslava, Ivana Veľkého,..apod.

Ďalej:
Čo chápe pod pojmom "pravoslávie", atď..

T.j. , do akej miery ide u PanArIna o relatívne gramotného patriota
a do akej miery(v ktorých otázkach) skôr o adiota-vraha úprimného(?) národa vlastného..

Panarin je zdravomyselný človek

xyz | 22.05.2015

dobrý článok.. a vystihuje skutočnost..niet o čom diskutovat...

Náboženství.

Olga | 22.05.2015

Článek dobrý a podnětný AŽ na ty věčné iluze o pravoslaví, křesťanství...Jakákoliv náboženství hubí lidstvo. Ono by už konečně mělo pochopit, že duchovnost a náboženství jsou v ostrém protikladu, církve celého světa šíří skutečné oblbující opium a NELZE na nich a jejich báchorkách cokoliv stavět!

Re: Náboženství.

ovce | 23.05.2015

...zapoměla jste dodat "jako každá filosofie" za větou ..náboženství hubí lidstvo...člověk má praktikovat svou životní filosofii a je-li upřímný a "ptá se" výše nad sebe, odpověď z vesmíru dostane

oprava

Vlabi | 22.05.2015

Velmi se omlouvám, ale chybička se vloudila: při překladu mi nějak vypadl jeden odstavec. Doplňuji:

Kultura: A jak se Londýn stal Třetím Kartágem?
Panarin: Musíme se ponořit do hloubi věků a vzpomenout, jak velký ruský kníže Svjatoslav v roce 965 zničil Chazarský kaganát. Zbytky jeho elity, a byli to etničti Turci, kteří přijali judaismus, se vydaly do Evropy a usadily se v Janově a Benátkách. Tam se smísili se sefarady a vytvořili základ benátských kupců, jejichž podstatu dobře zachytil Shakespeare. Smyslem jejich života byl zisk za každou cenu. Právě benátští kupci financovali křižáky, kteří v roce 1204 vyplenili pravoslavnou Konstantinopol. Poklady ze Svaté Sofie dodnes zdobí hlavní chrám Benátek - katedrálu Svatého Marka. Potom se historie postarala tak, že Benátčané se zpočátku přestěhovali do Holandska a potom do Británie, kde v roce 1694 založili soukromou Bank of England. Od té chvíle se počítá současný světový finanční systém, při němž emisemi peněz se zabývají soukromé banky. Dnes světovou valutu - dolar - vytváří FED, jehož zakladateli jsou anglické soukromé banky.

Re: oprava

Hоx | 22.05.2015

vloženo

???

Vlk | 21.05.2015

"V základu Říma je duchovnost a princip "bytí". V základu Kartága je touha po zisku a princip "mít". "

tak s timto vubec nesouhlasim......dle meho nazoru a toho,co znam/i od ruskych autoru/chybne-anebo neuplne sdeleni

Re: ???

Petr H. | 22.05.2015

Toho jsem si taky všiml a dost to ve mě zaskřípalo. Někdo se snaží zase o oživení "Svaté říše římské", špínu naházet jen na Kartágo a Benátky očistit. Pokud to dobře chápu, tak tžoto je typický trojský kůň vložen do pravdivé informace - do názoru, že západu vadí Rusko v jakékoli formě.

Re: ???

ushiro | 22.05.2015

Nuž je zaujímavé, že napr. Amerika (presnejšie mienené USA) je analogicky porovnávaná práve so starovekou Rímskou ríšou - ako jej novodobá analógia - štátne zriadenie a kultúra v jednom.
Za všetky ln uvediem analógiu Pax Rimana - Pax Americana.
Píše o tom aj Emil Páleš vo svojích knihách.

Re: ???

Martin | 24.05.2015

Hannibal dobre vedel, že Rím predstavuje pre Kartágo smrteľnú hrozbu, preto chcel vpádom zo severu Rím zabrzdiť. Nie je bez zaujímavosti, že zatiaľ čo rímski vojaci prznili mŕtvoly kartáginskách vojakov, Kartáginci pochovávali aj zabitých rímskych vojakov s vojenskými poctami.
Náš výklad histórie je vážne skreslený europocentrizmom. Rím bol v tomto aj v mnohých iných prípadoch agresor a útok Kartágincov zo severu cez Alpy bol v tomto prípade preventívnym útokom proti skutočnej a vážnej, nie proti vymyslenej hrozbe. Cieľom nebolo Rím zničiť alebo okupovať, ale zabrániť mu v agresii.

Konečně

Magnus Maximus | 21.05.2015

No konečně, snad, možná to ti Rusáci pochopili. Rusko Západu vadí v každé formě, lhostejno jestli tam vládne fašoun, bolševik, kapitalista, car. Na režimu nezáleží. Vadí samotná existence Ruska jako takového a samozřejmě ruského národa k tomu. Podle Západu by Rusové udělali nejlépe kdyby jako celek přestali existovat. Snad to dojde i těm blbům tzv. oligarchům a všem těm, kteří pokukují po Západu jako po zlatém teleti.

Re: Konečně

Martin | 22.05.2015

"Ruskí" oligarchgovia vo väčšine prípadov nie sú etnickí Rusi. Myslím, že to vysvetľuje všetko.

dotaz

pun | 21.05.2015

Někde (asi tady na webu) jsem četl, že za peníze z prodeje Kamčatky byla postavena v Rusku železnice a nemůžu to najít.,

Re: dotaz

okolojdoucí | 21.05.2015

Popsáno je to třeba zde:
http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/04/ci-je-aljaska-1.html

Re: Re: dotaz

pun | 21.05.2015

díky

Re: dotaz

vladimir7 | 23.05.2015

Kamčatka nebola predaná, bola predaná Aljaška, aj to je otázne.

Šikovný preklad

ph | 21.05.2015

Výborne.

Přidat nový příspěvek