Hrozný cár

R. K. Balandin

 

Pozn.: R. K. Balandin je ruský historik/publicista. Balandin z nějakých mně neznámých důvodů používá pro Ivana Hrozného označení "car Jan IV.", což je v článku ponecháno stejně jako v originále.

 

V kniha R. Conquesta, "Veľký teror" sa mapujú zločiny Ivana Hrozného a Stalina. Áno, obaja vládcovia potlačili svojich domácich oponentov pre dobro veľkého štátu.

Prvý cár celého Ruska Ján IV. vošiel do dejín ako Hrozný. Na Západe mu hovoria inak. Napríklad v Anglicku - Terrible, čo znamená, "strašné", "desivé" (z latinského slova "terror" - synonymum pre týranie, krutosť). Tak ho velebia vo Francúzsku, Španielsku, Nemecku...

Profesor A.M. Sacharov v učebnici pre stredné školy ("Dejiny ZSSR od dávnych čias ...", Moskva, 1983) v príhovore píše: "Po stáročia sa meno Hrozného spájalo s myšlienkou divých orgií teroru. Opričnina (obdobie v dejinách Ruska 1565-1572, pozn. prekl. podľa wiki) sa stal domácim symbolom extrémneho bezprávia, týrania, hromadných vrážd nevinných ľudí."

Sto rokov pred výjdením tejto učebnice bol vo Veľkom Novgorode vztýčený pamätník Tisícročia Ruska. Zobrazuje obrazy sto deväť hlavných postáv v krajine. Ján IV., zakladateľ veľkej ríše medzi nimi nie je.

Porovnania so Stalinom celkom podryli povesť Ivana Hrozného. Toto nie je zjavné len u protisovietskych a rusofóbnych spisovateľov ako Conquest, ale aj u slušných historikov a publicistov. Napríklad, Giuseppe Boffa napísal: Stalin "chválil nemilosrdné vyhladenie bojarov Ivanom IV. ako nevyhnutný predpoklad upevnenia centralizovaného ruského štátu... V predvojnových rokoch začala idealizácia predstavy o "hroznom cárovi": a spolu s Petrom I. sa Ivan IV. stal jedným z východiskových bodov stalinskej historiografie".

Ani predrevoluční ruskí autori nešetrili na čiernej farbe, pokiaľ ide o tohto štátnika. N.I. Kostomarov napísal: "Krv navnadila samovládcu, dlho ju lial s potešením ... Darmo by sme sa snažili vysvetliť jeho zločiny nejakými zmysluplnými cieľmi a želaním ohraničiť svojvôľu vyšších stavov, márne by sme sa snažili vytvoriť obraz demokratického štátnika. "

Divne znie pojem "obraz demokratického štátnika" vo vzťahu ku stredovekému cárovi. A Kostomarovov súčasník P.I.Kovalevsky úplne jasne uzatvára: "Ivan Hrozný bol jedinečný príklad paranoika" (ako tiež niekto hovorí o Stalinovi).

Duša sa odvracia od hrozného tyrana. Chce to obrátiť sa na svetlý obraz humánnych, osvietených a demokratických monarchov. Kde ich nájsť? Jasné - na Západe. Tu sú jeho slávni súčasníci: francúzsky kráľ Karol IX., anglický Henrich VIII., španielsky Karol V. a Filip II.

Načo spomínať, koľko svojich manželiek zabil Henrich anglický, ako Filip miloval mučenie zvierat, ale tiež ľudí. To sú predsa bežné každodenné malé zlá a nie teror!

Napokon ale budú postupne západní štátnici v masových vraždách sto bodov pred našim domácim cárom. Obráťme sa k faktom.

Počas doby Opričnina (1565-1572) za 8 rokov bolo zabitých nie viac ako 4000 ľudí. Karol IX. bol osobne zapojený do masakry svätobartolomejskej noci, (Bartolomejská noc alebo Parížska krvavá svadba, bolo vyvražďovanie hugenotov v Paríži na príkaz kráľa Karola IX. (pri príležitosti svadby sestry kráľa, ktorá mala byť výrazom zmierenia hugenotov a katolíkov) v noci z 23. na 24. augusta 1572, čiže na deň Sv. Bartolomeja. Priamo počas noci zabili vyše 3000 ľudí, v dôsledku noci však vypukli pogromy hugenotov v celej krajine, pri ktorých zomrelo 5 až 10 tisíc ľudí. pozn. prekl. podľa wiki) keď počas 2-3 dní bolo zabitých v Paríži dvakrát toľko ľudí ako všetkých spolu v Rusku počas Opričnina! A čo Karol striasol sa zdesený tým, čo urobil a ľutoval? Určite nie! V nasledujúcich dvoch týždňoch vo Francúzsku bolo zabitých asi 30 000 ľudí, ktorí sa previnili iba tým, že boli kresťania hugenoti a nie katolíci.

Za Henricha VIII. v Anglii transformovali kvůli výhodým mocných a bohatých zemědělské plochy rolníků na pastviny pro ovce. Tisíce anglických roľníkov, ktorí prišli o svoje polia boli nútení blúdiť. Henrich potom rozhodol popraviť všetkých tulákov. Pozdĺž hlavných ciest bolo obesených 72 000 bedárov.

Španielski králi Karol a Filip v dobytom Holandsku popravili viac ako 100 tisíc ľudí. Približne rovnaký počet roľníkov bolo zabitých v Nemecku počas povstania chudobných. No a čo sa týka kacírov a čarodejníc (v origináli vedmy - ведьмы), tak tých v Západnej Európe vešali, topili vo vode a upaľovali za živa desiatky a stovky denne. Celkový počet popravených inkvizíciou je sotva menej než 500 000.

"Tým menej - zvolal slávny historik a literárny vedec V. Kožinov - nie je divné ani zarážajúce - že tak v ruskom ako i v západnom povedomí predstavuje Ivan Hrozný s nikým neporovnateľného unikátneho tyrana a kata... Túto vetu nevedno prečo nijako neotrasie fakt, že množstvo popráv tých čias prevyšuje ruské. O DVA KRÁT, STO KRÁT, PRI TAKOM ROZDIELE ZLOVESTNÁ TVÁR Ivana Hrozného musela by celkom vyblednúť popri monštruóznych tvárach Filipa II., Henricha VIII. a Karola IX".

Prečo sa zachováva do očí bijúca historická nespravodlivosť?

Predstaviteľov západnej Európy a Ameriky hanobiaci Ivana Hrozného (teraz spoločne so Stalinom), možno ľahko pochopiť: oni zahmlievajú svoje hriechy a zločiny. Ale Rusko oni súdia podľa zvýšených morálnych kritérií. Takýto dvojaký meter, odhaľujúcich ich ako pokrytcov nám robí česť: že si uvedomujú, že v opačnom prípade ich krajiny a vládcovia budú vyzerať veľmi zle.

Ako ale rozumieť nadbiehajúcich im našich krajanov? Zástancovia demokracie a humanizmu vystupujúci proti Rusku ako podliaci a ohovárači. Neurobíš národ lepším ak ho budeš nespravodlivo haniť po celom svete, ba ešte dávať za príklad tých, ktorí su na tom oveľa horšie.

V nedávno zverejnenej kolekcii biografií "Všetko pre všetkých" (Centrum pre výskum humanitných štúdií na Fakulte žurnalistiky, 1996) sa hovorí: "Ivan Hrozný zanechal po sebe zlé spomienky a to aj napriek skutočnosti, že posilnil pozíciu Ruska a rozšíril jeho hranice." (Presne to isté sa dá povedať o Stalinovi!)

Nie je to hlavný dôvod pre očierňovanie obrazu prvého cára celého Ruska? Spomínaná veta v presnom zložení by mala znieť správnejšie: Ivan Hrozný zanechal po sebe zlé spomienky u neprajníkov a nepriateľov Ruska, pretože za jeho vlády sa postavenie Ruska upevnilo a hranice rozšírili.

A potomu, celjas' v prošloje, lovkije propagandisty ves'ma točno popadajut v nastojaščeje i buduščeje, v tu samuju stranu, kotoraja i nyně nazyvajetsja Rossijej, i v jeje russkij narod.

Nezáleží na vládcovi ale na ľude. Ivan Hrozný alebo Jozef Stalin prišli a odišli, a krajina aj ľudia zostali. A preto, míříc na minulosť, šikovní propagandisti sa celkom iste dostávajú do súčasnosti a budúcnosti, v tu istou krajinu, ktorá sa aj teraz nazýva Rusko, a jeho ruský ľud. Veď bez minulosti nie je prítomnosť ani budúcnosť.

Musíme si uvedomiť, že tí, ktorí vylievajú na Stalina intelektuálnu špinu, v skutočnosti - či už si to uvedomujú alebo nie - ohovárajú sovietski ľud a Sovietsky zväz, najslávnejšiu éru v histórii Ruska, našu krajinu.

Mimochodom, Stalin a Hrozný majú spoločného črty: obaja boli najvzdelanejší, literárne a hudobne nadaní vládcovia svojej doby.   

Ak máme hovoriť o terore, musíme pochopiť, že existujú dva rôzne typy teroru: v jednom prípade je zameraný na potlačenie vládnucich alebo zločineckých zoskupení, v druhom - na potlačovanie ľudí.

Potlačovanie ľudí sa vykonáva rôzne. V jednom prípade - násilím, zničením alebo izoláciou všetkých nespokojných. Tak sa postupuje od vekov s pokorenými kmeňmi a národmi, a Európania boli v tomto najskúsenejší. Počas posledných dvoch storočí sa najaktívnejšie rozširuje ekonomická totalita, kde moc a kapitál bohatých diktuje svoju vôľu tým, ktorí pracujú. V uplynulom polstoročí, s masovým rozšírením elektroniky ovplyvňujúcou vedomie a podvedomie, schopnou uspávať a potláčať duševnú činnosť jedinca, vo svete dominuje duchovná totalita v bezprecedentnom meradle. Toto je duchovný teror proti národom.

Poukážem na jedno priznanie Conquista. Povedal s odkazom na rok 1939: "V auguste navštívilo Sovietsky zväz viac zahraničných turistov ako inokedy. A nikto z týchto turistov si nevšimol depresívne nálady ľudí. " A potom o pár riadkov neskôr: "Zatiaľ bezpečnostné orgány chytali ľudových komisárov a ich zástupcov z ľudových komisariátov."

Ako Ivan Hrozný terorizoval mocichtivých bojarov, ktorí narušovali jednotu Ruska, tak Stalin potláčal významné politické osobnosti, stranícku a armádnu nomenklatúru, pracovníkov NKVD a orgány propagandy. Boli im udelené maximálne výhody, ale tiež sa nad nimi vznášala ťažká ruka Jozefa Hrozného pri veľkom účtovaní.

Conquest, Solženicyn a iní tvrdia, že milióny ľudí boli zastrelení a desiatky miliónov boli v gulagu. To je lož. Podľa dokumentov, počas celej Stalinovej vlády (32 rokov) bolo odsúdených na trest smrti okolo 700 000 väčšinou zločincov (přesné číslo - 641 tisíc, pozn. Hox), a v táboroch bolo v 30. rokoch od 0,4 do 1,9 milióna väzňov, v priemere 1 až 1,4 milióna, z ktorých väčšina boli zločinci (politických bolo 0,06 až 0,46 milióna).

Mohli byť naše tábory ako nacistické továrne smrti? Nie, v žiadnom prípade. Úmrtnosť medzi väzňami sa určovala presne. A teraz sa ukázalo, že úmrtnosť vo vtedajších kolóniách bola približne rovnaká ako v modernom Rusku na slobode(!), a v táboroch len pol krát vyššia!

Tieto informácie sú založené na faktoch z odtajnených dokumentov. Navyše, sú v zhode s vojenským zdravotníkom (zástanca našich súčasných demokratov, ale čestný človek), ktorý sa zaoberal príslušnými údajmi. Tí, ktorí aj naďalej opakujú o zavraždených miliónoch a desiatich miliónoch väzňoch, sa opierajú len o ich nenávisť k Sovietskemu zväzu ako ríši zla a Stalina ako najväčšieho darebáka.

 

překlad Hibern, zdroj: r-k-balandin.livejournal.com/

 

Diskusní téma: Hrozný cár

V jedné věci ale Ivan Hrozný měl pravdu

Forever Slav | 05.09.2018

Sice byl nepochybně jeden z nekrutějších tyranů v dějinách Ruska (a zřejmě i světa), ale v této věci o židech měl ČISTOU PRAVDU:

Když v roce 1550 polský král Zikmund II. August chtěl dát Židům volný vstup do Ruska, car Ivan Hrozný ho odmítl slovy: "Absolutně nepovolujeme vstup židům do našich zemí, protože nechceme vidět zlo v našich zemích, ale spíše by Bůh dal, že lidé v mé zemi mohou mít odpočinek od toho podráždění. A vy, náš bratr, byste nám znovu neměli psát kvůli Židům, protože odcizili Rusy od křesťanství, přinesli do našich zemí jedovaté alkoholické tekutiny a provedli nám hodně zla na našich pozemcích. "

http://www.jewworldorder.org/the-genocide-you-never-hear-of/

velmi povrchní hodnocení

Pedro | 17.05.2016

A což takhle vzpomenout vyvraždění obyvatel Novgorodu - bylo jich asi 60 000. Kromě toho si Ivan přímo liboval ne v popravách, ale v mučení.
A pro treerata. Víte kolik vojáků, amerických i japonských padlo při dobývání Ivojimy. Tak si spočítejte, dle rozlohy, kolik by jich zemřelo při dobývání velkých japonských ostrovů. Několikanásobně více.

Re: velmi povrchní hodnocení

ZS | 26.05.2018

"A což takhle vzpomenout vyvraždění obyvatel Novgorodu" ...
Ehm Ehm ... odhaduji, že jste informace čerpal z tohoto článku:
https://ziegler.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=562828

Informace, ke kterým jsem se však dopracoval říkají, že to bylo trochu jinak. Novgorod byl učiněn Ivanem určitou dobu hlavním městem Ruska. Ivan se do něho dokonce přestěhoval s celým svým dvorem a rodinou (nechal zde také postavit honosný palác, ze kterého však dnes zůstalo jen obvodové zdivo). Novgorodští mu byli vždy věrní a nikdy se proti němu nepostavili. Car k nim cítil takovou důvěru, že nechal svou rodinu pod ochranou v Novgorodě a co více, svěřil novgorodským do opatrovnictví ruský státní poklad!

A co se týče "vyvraždění" obyvatel Novgorodu - zde je všemi ignorován fakt, že v té době se přes Rusko přehnala morová epidemie, která zabila po celé zemi cca 400 000 lidí. Nejvíce postižena byla města Moskva, Novgorod, Pskov a jejich okolí.

Souhlasím s vámi, že obrana japonských ostrovů byla připravována velmi intenzivně. Nejtěžší bitva proběhla na Okinawě. Japonci zde poprvé přestali používat přepadovou taktiku bodákových útoků, ale zorganizovali obranu v evropském stylu boje. Právě obtíže při dobývání Okinawy a existence Kuantungské armády přinutili Američany odvolat operaci Olympic - invazi na ostrov Kjúšú - odhadovali, že by je stála 1,9 až 2 miliony mrtvých.

Po pravopisné stránce dostáváte ode mně 1-. Iwodžima se píše s W nikoliv s V.

Re: Re: velmi povrchní hodnocení

Forever Slav | 05.09.2018

ZS

A co to má společného s tím, že Ivan Hrozný vyvraždil kompletně celý Novgorod, kde opričnici řádili a vraždili celé týdny a brutálně povraždili desetitisíce lidí?

Btw. podobný tragický osud potkal město Pskov.

Re: Re: velmi povrchní hodnocení

Forever Slav | 05.09.2018

ZS

"A co se týče "vyvraždění" obyvatel Novgorodu - zde je všemi ignorován fakt, že v té době se přes Rusko přehnala morová epidemie, která zabila po celé zemi cca 400 000 lidí. Nejvíce postižena byla města Moskva, Novgorod, Pskov a jejich okolí."

A co to má společného s tím, že Ivan Hrozný vyvraždil kompletně celý Novgorod, kde opričnici řádili a vraždili celé týdny a brutálně povraždili desetitisíce lidí?

Btw. podobný tragický osud potkal město Pskov.Nutné podotknúť

Hibern | 17.10.2012

Vzhľadom k tomu, že som uvedený ako prekladateľ, je potrebné dodať, že ako (po rokoch) začínajúci v ruštine čítajúci čitateľ a teda nie dokonalý, boli niektoré pasáže preložené editorom tejto stránky, Hoxom. Za čo mu právom prináleží vďaka.

Re: Nutné podotknúť

Hox | 18.10.2012

No, myslím že ty asi tři věty nebylo třeba zmiňovat.. i když jedna z nich byla zapeklitá, musel jsem si na pomoc vzít dost volný překlad a stejně si nejsem na sto procent jistý, že je to přeloženo správně:

А потому, целясь в прошлое, ловкие пропагандисты весьма точно попадают в настоящее и будущее, в ту самую страну, которая и ныне называется Россией, и в ее русский народ.

...

Им был дан максимум благ, но и спрашивал с них Иосиф Грозный по крупному счёту

Re: Re: Nutné podotknúť

Hibern | 18.10.2012

Je aj možné, že ide o nejaké chybičky pri originálnom publikovaní ako aj častý výskyt ojedinelých slov, ktoré autor používa a bežný on-line slovník ich nenájde, môže to byť používaním nejakého nárečia alebo vedeckej spisovateľskej hantýrky(?). Aj tak ale ostávam prekvapený koľko je v tej ruštine odlišných jednak slov a jednak divných vetných konštrukcií, ktoré si vôbec zo stredoškolskej ruštiny nepamätám. S hanbou priznávam, že anglický text sa mi v mozgu prekladá oveľa pohodlnejšie a prakticky bez trápenia, dúfam, že sa tá ruština praxou vycibrí :)

Re: Re: Re: Nutné podotknúť

Hox | 20.10.2012

Angličtina je na překlad jednoduchá, "nemusí se u toho přemýšlet", dá se říct, ruština může být jednoduchá nebo složitá, podle záměru autora... umí spoustu větných konstrukcí, které čeština vůbec nezná a musí se překládat opisem. Časem si to "sedne".

Zajímavé

treerat | 17.10.2012

Díky za překlad zajímavého článku. Koukal jsem na Ivana Hrozného na Wiki, a všiml si, že je v kategorii "Ruští vrazi". To je podkategorií "Vrazi podle národností". V těch "ruských vrazích" je samozřejmě ještě Stalin. Proklikal jsem si americké, francouzské, španělské vrahy, a jsou tam asi jen klasičtí kriminální vrazi. Dokonce v německých vrazích je jen jedno jméno. A Hitler to není. Nějak bych čekal při zařazení mezi vrahy Ivana IV. a Stalina taky aspoň toho Hitlera. Když už tam nejsou i Roosvelt a Churchil, kteří by si to zasloužili přinejmenším za Hirošimu/Nagasaki a Drážďany.

Re: Zajímavé

Hibern | 17.10.2012

Veď aj v tomto prístupe úplne zreteľne vidno prístup globálneho sionistického dezinformovania a dehonestácie všetkého slovanského. Vedia dobre prečo to robia a boja sa našich úspechov a sily...

Re: Re: Zajímavé

Andrej | 18.10.2012

Áno, pravda však bude niekde medzi ..... a skoro ju mnohí poznáme v úplnosti. Toto všetko sú priesaky čerstvej vody a my sme očarení jej novosťou a ilúziou väčšej slobody, preto si to všetko vykladáme tak jednoznačne ....;)
Je pravdou predurčenosť Ruska, ale čo keď je nakoniec Rusko, či Rus, je ako národ, spojený s vedením, teda je to jeden národ ( zlučujúci všetky národnosti, ľudí planéty), ktorí poznali ..... a uvideli.
Ako jediná možnosť poznať je vidieť, vnímať a poznávať prostredníctvom srdca.
Silou, pred ktorou je veľká obava temných síl, je sila syntézy, to jest sila ( energetika) spojenia – syntézy viacerých energetických rovín do jednej, presnejšie troch: fyzická (Zem - Matka, prejavené), mentálna (Rozum - Otec) a ohnivá ( iskra Boha, Duch, neprejavené). Tri do jednej, doba troch Matiek, troch Síl, zlučujúcich sa v srdci človeka, človek ako syntéza, srdce ako syntéza, láska a krása, bohočlovek na Zemi.

A milý Paprsek a Hibern, vnímam, že okrem tých majstrov, ktorí zacláňajú vedomie, ktorých vplyv na vedomie človeka sa začína teraz uvoľňovať z rôznych dôvodov; sú tuná Majstri, ktorí reprezentujú Iskru, či plamienok Boha. Na ich neutíchajúcej práci stojí naša Zem a stále môžeme ešte dýchať, existovať a učiť sa. V rámci prejaveného existuje dualita: Svetla a Tma. Preto nie je (neexistuje) len to, čo zacláňa a vytvára ilúziu; ale aj To, čo ochraňuje Zem, život na nej a čo ilúziu a nevedomosť večne rozptyľuje.
Poznanie tohto, poznanie Svetla a Tmy, poznanie hierarchie života na Zemi a nielen na nej, i v iných svetoch, spolupráca s evolučnými rovinami, s Vyššími svetmi, bude práve prejavenie toho Rus-ka ..... ( ale to je len obrazné prirovnanie, je jedno, ako sa Ten národ, ľudstvo bude volať).

Mám veľmi rád jedno dielo, tu je ukážka z neho:

В Новую Россию Моя первая весть.

Ты, давший Ашрам,
Ты, давшая две жизни,—
возвестите.
Строители и воители, укрепите ступени.
Читающий, если не усвоишь — перечти,
переждав.
Суждённое не случайно, и листы упадают
во времени,
Но зима — только вестник весны.
Всё открыто, всё доступно.
Я вас замкну щитом — трудитесь.
Я сказал.

......

Думайте о великом даре любви к Единому Богу
и умейте развить великий дар прозрения
в будущее Единство человечества.

Единое спасение — устремить дух в сияние
Истины.
Великий дар любви живёт в едином видении,
данном смелым душам. Ты, видевшая!

Чистое искусство — достоверное сообщение
лучезарного явления Духа.
Через искусство имеете свет.

Карма ваша — Россию прославлять.
Неси свет в дом.

Ale to to je len pre potešenie z Krásy. Všetko je na nás a na našej voľbe.

Re: Re: Re: Zajímavé

Hibern | 18.10.2012

Andrej, pekná báseň (aj keď mi iste mnohé uniká), od koho to je?
Mal som pred pár rokmi "ruské poetické obdobie", hoci dobrú poéziu čítam celý život (na vedľajší úväzok), a najmä Vladimíra Majakovského som si vtedy tak zamiloval, že som kúpil v antikvariáte slovensko-ruské vydanie aby som si dielo vychutnal v origináli.

Přidat nový příspěvek