Historik Jurij Žukov o „stalinských“ represích

Historik Jurij Žukov o „stalinských“ represích

15.5.2016

 

Ve druhé polovině 20. století vznikl v historické vědě nový směr, takzvaní „noví historici“, jehož podstata činnosti spočívala v tom, že se pokoušeli vyjasnit, co stojí za spory různých historických škol, vyjadřujících ty či ony zájmové úhly pohledu. Jeden z nich, J. Getty, se zabýval revizí panujících představ o historii SSSR a USA a jejich konfrontace během 20. století. Byla mu umožněna práce v ruských státních archivech. V roce 2002 „Komsomolská pravda“ publikovala v průběhu 2 měsíců sérii článků "Strašák Stalina", zasvěcenou tomu, co tam J. Getty „vyhrabal“ ohledně temných míst v historii SSSR:

 

„Při seznamování s prvozdroji stalinské epochy udělal J.A.Getty objev, který vedl k této publikaci. Veřejně oznámil, že zlověstnému roku 37 předcházela zhruba tříletá doba liberálních stalinských reforem, a že právě neúspěch těchto reforem vedl k represím roku 37, které byly nespravedlivě nazvány „stalinskými“. (…)

- Ano, Getty skutečně udělal objev, - říká vedoucí vědecký pracovník Institutu ruské historie Akademie Věd Jurij Žukov, - ale protože toto téma bylo pro něj pouze doprovodné, jen ho zafixoval pro vědu.

A Jurij Nikolajevič nám ukázal dokument, který sám našel v archivech.

Je to modelový volební lístek pro volby do Nejvyššího Sovětu SSSR. V konečné variantě, kterou lístek získal k volbám 12. prosince 1937, na něm zůstal jen jeden, bezalternativní, jak bychom řekli dnes, kandidát strany nebo komsomolu. Ale až do června 1937 všichni předpokládali, že volby budou na alternativní osnově, to znamená že vedle kandidáta ze stranického aparátu by mohli pracující jakéhokoli závodu navrhnout i svého kandidáta, a kolchozníci ještě dalšího – svého. Ale prošel by jen jeden z trojice, a na modelovém lístku je to tak napsáno: nechat JEDNOHO kandidáta – ostatní přeškrtnout.

Ale co kdyby voliči 37 roku najednou vyškrtli právě představitele vládnoucí strany v zemi, kde je jen jedna strana? Pokud by z uren vytáhli miliony takových lístků, nastal by zlom: strana by zůstala bez moci! Ale možná že to byl jen stalinský populismus? Jurij Žukov namítl:

— Stalin chtěl něco jiného: kompletně odstranit stranu od moci. Proto napřed naplánoval novou Ústavu, a potom na jejím základě alternativní volby. Podle stalinského projektu právo navrhovat své kandidáty by se vedle stranického aparátu dostalo prakticky všem společenským organizacím: odborům, družstvům, mládežnickým organizacím, kulturním společnostem, dokonce náboženským občinám. Ale tento boj Stalin prohrál a to tak, že nejen jeho kariéra, ale i jeho život se ocitl v nebezpečí.

„Nový kurs“ a hon na čarodějnice

— V čí rukách tehdy byly hlavní otěže moci, u Centrálního výkonného výboru nebo Politbyra?

— Na to nelze jednoznačně odpovědět, tyto dva orgány se proplétaly. Všeho všudy se odehrálo sedm sjezdů Sovětů plus osmý, mimořádný. V době mezi sjezdy byl přizván k činnosti Centrální výkonný výbor, něco jako parlament, který zahnoval asi 300 lidí. Ale ten se skoro nikdy nescházel v plném počtu, trvale pracovalo jen jím vybrané Prezídium.

— Těch 300 lidí bylo alespoň osvobozeno od původní práce?

— Samozřejmě že ne. Představovali jak úzké, tak široké vedení země. Co se týká Prezídia CVV, do něj patřili jen členové Politbyra a Rady lidových komisařů. Unikátní paradox sovětského systému řízení té doby spočíval ještě v tom, že jeho srostlé větve, v podstatě jednu jedinou větev moci od koruny až ke kořenům obsadil stranický aparát. To vše se Stalin rozhodl rozbít pomocí nové Ústavy. Za prvé, oddělit v sovětských orgánech výkonnou moc od zákonodárné, a oddělit je od soudní, která se přímo podřizovala lidovému komisaři (ministru) justice Krylenkovi. Za druhé, oddělit stranu od mocenských struktur a celkově jí zakázat vměšovat se do práce sovětských orgánů. Měly jí zůstat jen dva úkoly: agitace a propaganda a účast v přípravě kádrů. Hrubě řečeno, strana měla v životě země zaujmout stejné místo, jako například katolická církev v životě Irska: může ovlivňovat život státu, ale jen morálně, skrze své stoupence. Reforma, kterou vymyslel Stalin, byla určena ke konsolidaci naší společnosti před téměř nevyhnutelnou srážkou s fašistickým Německem.

— Můžete krátce vyjmenovat její základní cíle?

Za prvé: likvidovat takzvané bezprávné („lišence“). Do revoluce neměla značná část populace volební právo z důvodu majetkových poměrů, po revoluci to zase byly „sociálně cizí elementy“. Stalin se rozhodl dát volební právo všem občanům, s výjimkou těch, koho zbavil práv soud, jak se to dělá všude. Za druhé: rovné volby pro všechny společenské třídy a sociální vrstvy. Do revoluce měli všechny výhody tzv. majitelé půdy, statkáři, kteří automaticky měli mnohem více zástupců (deputátů), než představitelé rolníků, pracujících, měšťanů. Po revoluci měli dělníci automaticky pětkrát více deputátů, než rolníci. Nyní se práva vyrovnala. Za třetí: přímé volby, to znamená místo starého mnohoúrovňového systému každý občan přímo vybírá místní, republikovou, svazovou moc. Nakonec, tajné volby, což nebylo nikdy dříve ani za carské moci, ani za sovětské moci. Ale co je nejvíce ohromující: v roce 1936 Stalin veřejně prohlásil, že volby mají být ještě také alternativní, to znamená, že na jedno místo má kandidovat vždy více lidí. Byl to pokus měkkou nekrvavou cestou odstranit od moci široké stranické vedení. Není tajemství: první tajemník oblastního výboru, nebo krajského, nebo ÚV komunistické strany svazové republiky byl na svém území carem i bohem. Odstranit od moci je bylo možné jen naší obvyklou cestou – po obvinění z nějakých hříchů. Ale hned odstranit všechny bylo nemožné: konsolidovali by se na plénu a odstranili by z vedení kohokoliv by se jim zachtělo. Stalin takto vymyslel nekrvavou, ústavní cestu k novému volebnímu systému. První sekretáři ihned namítli, že se do „stalinského parlamentu“ dostanou hlavně kněží. Skutečně, tehdy byla polovina národa věřící.

— A co by Stalin dělal, pokud by se Nejvyšší Sovět skládal z poloviny z církevníků?

—Nemyslím, že by národ tím, že by vybral ty kterým důvěřuje, ohrozil stabilitu. Spíš by pomohl vládě upevnit pozice. Zato Stalin předvídal, že drtivá většina prvních sekretářů, kandidujících do Nejvyššího sovětu, se tam při tajných volbách nedostanou. Národ jim nepromine přešlapy v kolektivizaci a industrializaci, zneužití moci. Je jasné že všichni, komu by občané odmítli dát důvěru ve volbách do Nejvyššího Sovětu, by museli opustit své posty. Právě takto, mírně a bez krve, se Stalin chtěl zbavit stranických velmožů, upevnit Sovětskou moc – včetně své, to se rozumí.

— Nechápal, že si zahrává s ohněm?

—Chápal, ale doufal, že protivníka přehraje.

— Jakým způsobem?

— Apelováním k národu. Vždyť Stalin si uvědomoval, že právě v něm národ vidí toho, kdo je schopný zkrotit partokracii... Soudní proces nad Zinovjevem a Kameněvem v srpnu 1936 se stal poslední tečkou v boji s trockisticko-zinovjevskou opozicí: ten úder už nerozchodila. Ale, paradoxně, vyhozená dveřmi se vrátila oknem, pravda už ve formě mýtu. Čím reálnější a bližší se stávala perspektiva toho, že země začne žít podle nové ústavy, tím hlasitěji první tajemníci křičeli o existenci širokých trockistických spiknutí ve svých oblastech, které prý mohou ohrozit volby do Nejvyššího Sovětu. Dokonce ze stenogramů je vidět, že: i Stalin, i Ždanov, i Molotov vytrvale hovořili o nutnosti transformace systému řízení, přípravy voleb ve stranických organizacích, podtrhujíce, že dodnes se tam skutečné volby nekonaly, byla jen kooptace. Odpověď jim byla – povol represe! Stalin jim už otevřeně říkal: pokud je nějaký soudruh členem ÚV, myslí si, že ví vše, pokud je lidovým komisařem, také je přesvědčen, že ví vše. Ale tak to nepůjde, soudruzi, my všichni jsme dlužní se změnit. A dokonce používá zjevnou lest, když se obrací k prvním tajemníkům: zajistěte si dva dobré zástupce a sami přijeďte do Moskvy na přeškolení. Ale ti jsou kovaní, uvědomují si: toto je jeden z legálních způsobů, jak odstranit člověka z postu.

—Podivné, to vše probíhalo už po schválení nové ústavy, kterou 5. prosince 1936 přijal Všesvazový sjezd Sovětů a jejíž demokratickou podstatu ocenil celý svět. A už za dva měsíce vypukl boj s novou silou. O co šlo, přijali „špatnou ústavu“?

— Ale ne, ústavu přijali správnou. Dokonce kapitolu 11, „Volební systém“, kterou psal Stalin osobně a o níž měl největší obavy, schválili beze změn. Poslední, co schválili delegáti sjezdu, bylo „právo společenských organizací vyzdvihovat kandidáty“. Krátce, bylo to velmi podstatné vítězství a zároveň i drtivá porážka skupiny Stalina.

— V čem spočívalo vítěství?

— V ústavě bylo celkem 146 článků. Poprvé a naposled se o straně mluví v článku 126 jako o „jádru společenských organizací“...

— To znamená žádná „vedoucí role strany“?

—Takový obrat se objevil teprve v brežněvské ústavě roku 1977, v nové, „suslovské“ inkarnaci trockismu.

— Potom v čem Stalinova skupina utrpěla porážku?

— Stalin chtěl provést volby do Nejvyššího Sovětu do konce roku 1936, kdy by vypršel termín stávajícím delegátům VII. Sjezdu. To by zajistilo plynulý přechod od starého k novému systému moci. Ale... sjezd odložil volby na neurčito a navíc dal Centrálnímu výkonnému výboru právo určit datum voleb. Dva roky těžkých bojů byly ztraceny: vše se muselo dělat znova. V tom je celé drama roku 1937: pro zavedení nového, reformovaného modelu moci, zbývalo jen potvrdit její volební zákon, - ale země ještě neunikla z objetí starého politického systému. Čekalo je červnové Plénum, tam se utkají na život a na smrt.

Proces „Klubko“

— Juriji Nikolajeviči, nezdá se vám, že mezi březnem a červnem se se Stalinem odehrála nějaká podstatná metamorfóza? Ještě nezaschl inkoust nové Ústavy a už byla hrubým způsobem narušena: v dubnu 1937 byly při Sovnarkomu (rada ministrů) SSSR vytvořeny hned 3 neústavní instituce moci. Komise pro řešení otázek tajného charakteru, ještě nějaká „hospodářská“ komise a Komise obrany SSSR místo zrušené Rady pro práci a obranu. Ve všech třech byla tatáž jména: Stalin, Molotov, Vorošilov, Kaganovič, Ježov, občas prostřídané ještě dvěma třemi: Mikojan, Čubar. Podstata je v tom, že odmítajíce stranu, stalinská skupina právě přes stranu uzurpovala moc. Souhlasíte?

— Jistě. Boj vstoupil do posledního stádia, a to, co se dělo v dubnu, je podle všech klasických definic palácový převrat. „Centristická skupina“ si velmi dobře uvědomovala, že pokud přenechá iniciativu, nejbližší Plénum ÚV ji může jednoduše smést. Když si upevnila pozice v centrálních orgánech strany a státu, spustila čistku veškerého vyššího aparátu strany. Ale bylo by chybou myslet si, že v „širokém vedení“ měli stalinisté jen nepřátele. Mimochodem, být stalinistou znamenalo v té době být stoupencem „nového kursu“, a jen v prostředí vyšší partokracie to slovo mělo negativní odstín. Chci se zastavit ještě u jedné věci, tady možná spadnete pod stůl. Kdysi jsem také já naprosto nečekal, že prokurátor SSSR Andrej Vyšínský byl člověk liberálních názorů.

— Už i Vyšínský byl liberál?! Není pro takové lidi slovo „stalinista“ nadávkou?

— Přečtěte si protokoly politbyra těch let, tam je čemu se divit. V roce 1935, jen co se stal prokurátorem, Vyšínský požadoval kontrolu rozhodnutí o deportaci tzv. „sociálně cizích elementů“ z Leningradu. Po vraždě Kirova NKVD „očistilo“ město od bývalých dvořanů, senátorů, generálů, inteligence – téměř 12 tisíc lidí bylo zbaveno politických a občanských práv, mnozí byli odsouzeni podle vymyšlených obvinění. Politbyro, kde tón udávala „pětka“ ( Stalin, Molotov, Vorošilov, Kaganovič, Ježov), protest prokurátora podpořilo. Většina „sociálně cizích elementů“ se mohla vrátit do Leningradu, zastavili soudní stíhání a zrušili rozsudky, obnovili volební práva, dali nevyplacené penze. Rok 1936: Vyšínský se snaží o zrušení rozsudků podle zákona ze 7.8.1932 – tzv. „zákona o třech kláscích“, kvůli kterému utrpělo téměř milion rolníků! Kvůli naprosto malichernému rozkrádání socialistického vlastnictví. Nyní se mohl tento milion rolníků také účasnit voleb do Nejvyššího sovětu. Rok 1937: prokurátor SSSR trval na přehodnocení řízení s inženýry a techniky uhelného odvětví a požadoval rehabilitaci těch, kdo figuroval v „procesu Prompartie“ (proces r. 1930 ohledně sabotáže v průmyslu, pozn.překl.). Prvním i druhým vrátil ocenění, hodnosti a samozřejmě právo volit a být volen. Jak může seriózní historik, když čte toto všechno, nepřijít k naprosto jednoznačnému závěru, že epoše represí předcházela epocha liberalizace, byť vynucená, ospravedlněná bojem o moc? A pak si položit přesnou otázku: co neumožnilo pokračování toho kursu, jaká katastrofa ho zmařila?

—Pochopil jsem správně vaši koncepci: aby zabezpečil triumf začaté politické reformy, Stalin se rozhodl stát „na den diktátorem“?

— Zda měl Stalin podobný záměr, je možné jen hádat. Už šedesát let historici sní o tom, aby se mohli k dostat k jedněm dokumentům, schovaným v archivech FSB, protože v nich je klíč k chápání toho, co proběhlo mezi březnem a červnem 1937. Ale dostat se k nim je nemožné.

— Kauza „Klubko“?

— Odkud to víte?

— Z vaší knihy „Tajemství Kremlu“, z vašich článků. Ale odkud jste se dozvěděl vy, že existuje takové archivní tajemství?

— Naše zvláštní služby rády periodicky uspořádávají „show“ s odtajněním materiálů, aby se zdálo, že před širokou veřejností nemají žádná tajemství. Vypustí archivní dokumenty malinkým nákladem, a potom říkají: vidíte, my jsme nejen odtajnili, ale i publikovali! Tak před několika lety v Kazani vyšel sborník „Henrich Grigorijevič Jagoda. Dokumenty a materiály.“ Náklad tři sta kusů. Musel jsem použít všechny známosti, abych se k jednomu exempláři dostal. A většina historiků ani tak dodnes neví, že precedens odtajnění „Klubka“ přeci jen začal. Ve sborníku jsou uvedeny protokoly výslechů Jagody, který, jsa hlavním čekistou, „prospal“ spiknutí proti skupině Stalina. Podařilo se najít i výslechy některých hlavních účastníků spiknutí, konkrétně velitele Kremlu, Petersona. Byl zadržen v Kyjevě v roce 1937 a tím začala vlna zatčení v armádě. Hodně jmen, účastnících se spiknutí, Stalinem doslova otřáslo, ale hlavně dva, Jenukidze a Tuchačevský.

—Juriji Nikolajeviči, není to spiknutí mýtem? Možná proto jsou ty dokumenty v archivech nedostupné?

—Spíše je zde druhá příčina. Peterson, který odpovídal za ochranu vyšších osob státu, znal všechny místa Kremlu, věděl, kde se obvykle setkávala vedoucí „pětka“. Ve své výpovědi říká, že na zatčení „pětky“ by mu stačilo 5-10 lidí.

— Kdy reálně vzniklo to spiknutí „Klubko“?

— V letech 1934-35. Byla to reakce na „nový kurs“ Stalina, který začal se vstupem do Ligy národů a získal pokračování v nové Ústavě. Z mého pohledu je nutné si uvědomit následující. Byla to opozice nového typu, nemající nic společného se starou, „ideovou“: v ní se poprvé spojili ortodoxní komunisté, „aparátčíci“ a vojáci. Zde začíná čistě detektivní román, který my, historici, musíme domýšlet za hlavní postavy.“ (Komsomolská pravda, 14.11.2002).

„— A přeci jen, co známe naprosto věrohodně?

— Že 2. června 1937 Stalin přijel na rozšířené zasedání Vojenské rady při ministru obrany SSSR. Po vystoupení Vorošilova, který informoval o zatčení Tuchačevského, Putny, Korka, Jakira, Uboreviče a dalších velitelů-učastníků spiknutí, vystoupil i Stalin. Není žádných pochyb o tom, že „kremelské spiknutí“, které bylo odhaleno před Plénem roku 1937, bylo pro Stalina silným úderem. Přišel o oporu v armádě a nyní v dalším boji se stranickými dogmatiky mohl spoléhat jen na NKVD.

— Vysvětlete mi jednu záhadu: Stalin se už v roce 1935 dozvěděl, že proti němu vzniká stranicko-vojenské spiknutí, ale teprve v květnu 1937 nasměroval na spiklence svůj hněv. Téměř dva a půl roku čekal na okamžik potrestání!

— Stalin rozděloval účastníky spiknutí, a přesněji, své možné protivníky. A dělal to administrativními cestami: jmenoval je na různá místa a závazně pod kontrolu NKVD. Rozděloval je, aby měli ztížené kontakty, aby zlomil jejich hru. A pokud by se „klubko“ rozvázalo samo o sobě, možná by na tom i všechno skončilo, ale ono se bohužel nerozvázalo, a Stalin to věděl. Když přišel čas hlavní bitvy, udeřil jako první.

—Takže to byl preventivní úder z jeho strany?

— Ano, a ne jeden. Druhý preventivní úder byl zasazen partokracii. Smysl podniknuté čistky byl naprosto jasný: shazoval se balast, Stalin dával pochopit, že reálná moc je jeho v rukou a ty, kdo se budou protivit novému volebnímu zákonu, může postihnout stejný osud. Krátce, tón byl zadán. A v ten okamžik Stalinský tým udělal z mého pohledu podstatnou chybu.

— Tím, že vyvolal hněv na sebe?

— Řekl bych to jinak: tím, že přinutil partokracii se semknout.

— V seznamech cílů ostrakizace byli i první tajemníci?

— Čtyři lidé: Razumov, Šeboldajev, Lavrentěv a Rumjancev, kteří reprezentovali Východosibiřský krajský výbor, Kurský, Krymský a Západní (Smolensko-Brjanský) oblastní výbor strany. To byly nejviditelnější figury mezi 28 osobami, které upadly v nemilost. Avšak jaká vina je jim inkriminována řečeno nebylo, prý se v tom zorientuje NKVD. V samotné amorfnosti, abstraktnosti obvinění, které mohlo být adresováno libovolnému účastníku pléna, byl i cíl toho preventivního úderu pro případ, že by se vyšší stranický aparát pokusil zablokovat přijetí volebního zákona.

— A jak aparát vydržel ten úder?

— Jak se říká, mlčky. Nikdo nezadal jedinou otázku, všichni prohlasovali „ano“. Ale 28. června, v den otevření Pléna, do Moskvy dorazili ještě zdaleka ne všichni členové ÚV: přijížděli vlaky. Zdálo se že lze slavit vítězství. Ale euforie, která ukolébala bdělost týmu Stalina, trvala jen jeden den, 28. června. V ten den v kuloárech Pléna proběhla dohoda mezi prvními tajemníky, podařilo se jim promyslet, jak odpoví na generální linii Politbyra.

Byla 29. června, Plénum už končilo, když od prvního tajemníka Novosibiřského výboru strany R.I.Ejche přišel na Politbyro text, ve kterém se obracel na Politbyro s prosbou dočasně mu udělit mimořádnou moc na jeho území. V Novosibiřské oblasti, psal, byla odhalena mocná, rozsahem ohromná antisovětská kontrarevoluční organizace, kterou se orgánům NKVD nedaří zlikvidovat. Bylo nutné vytvořit „trojku“ v následujícím obsazení: první tajemník krajského výboru strany, oblastní prokurátor a vedoucí oblastního oddělení NKVD, s právem přijímat operativní rozhodnutí o deportaci antisovětských elementů a vynášení rozsudků smrti. To znamená fakticky vojenský polní soud: bez obhájců, beze svědků, s právem okamžitého vykonání rozsudku. Prosba Ejche byla obhajována tím, že za přítomnosti tak silné antisovětské sítě by volby do Nejvyššího sovětu mohly přinést nežádoucí politický výsledek.

— Jak lze vysvětlit, proč Stalin a jeho skupina, která už nejednou odrážela požadavky stranického aparátu na povolení k represím, tentokrát mlčky přijala pozici většiny? Báli se prohrát? Ale vždyť jejich volba vedla nejen k porážce jejich „nového kursu“, ale i oni sami navždy ztratili tvář...

— Moje vysvětlení spočívá v tom, že pokud by stalinská skupina šla proti většině, byla by okamžitě odstraněna. Tomu Ejchemu nebo komukoliv dalšímu by stačilo vystoupit z tribuny a citovat Lenina, co říkal o Lize národů nebo o sovětské demokraci... stačilo vzít program Kominterny, potvrzený v roce 1928, kam zapsali jako model ten systém řízení, který byl zaveden naší ústavou z r. 1924 a který Stalin roztrhal na kousky přijetím nové Ústavy... stačilo to vše prezentovat jako obvinění v oportunismu, revizionismu, zradě Října, zradě strany, zradě marxismu-leninismu – a byl by konec! Myslím že Stalin, Molotov ani Kaganovič by se nedožili konce června. Okamžitě by je jednohlasně vyloučili z ÚV a strany a předali do NKVD, a tentýž Ježov by s obrovským zadostiučiněním zkonstruoval bleskové vyšetřování jejich záležitosti. Pokud dovedeme tuto logiku do konce, dnes by se Stalin řadil mezi oběti represí roku 1937 a sdružení „Memorial“ a komise A.N.Jakovleva by dávno zajistili jeho rehabilitaci.

— No, to by bylo, kdyby řekl „ne“. Ale on řekl „ano“. Jaký je to rozdíl pro miliony lidí, kteří byli oběťmi těch represí...

— Víte, rozdíl existuje. Pokud by Stalin řekl „ne“, historie by se vydala jiným směrem. Vždyť už v roce 1938 se Stalin pomstil. Téměř všichni účastníci toho Pléna, kteří mocenskou porážkou Stalina zlikvidovali jeho „nový kurs“, byli cílem represí, tentokrát ale skutečně stalinských.


 

— Dobře, vrátíme se k prvnímu období stalinských represí. Co se dělo poté, co byla přímo na Plénu Politbyrem schválena žádost Ejcheho?

— Straničtí tajemníci se rozjeli do svých oblastí a už 3. července 1937 poslali na Politbyro analogické žádosti o povolení k vytvoření vněsoudních „trojek“. Přičemž v nich rovnou indikovali předpokládaná měřítka represí. Během července takové šifrované telegramy přišly ze všech oblastí SSSR. Neudržel se nikdo! To nevyvratitelně dokazuje, že na plénu proběhla dohoda a bylo nutné jen vytvořit precedent. Mám před sebou kopie pár nedávno odtajněných, v čistě propagandistických cílech, šifrovaných telegramů z Ruského státního archivu. Už 10. července Politbyro přijalo a potvrdilo 12 povolení, která přišla jako první. Moskevská, Kujbyševská, Stalingradská oblast, Dálněvýchodní oblast, Dagestán, Ázerbajdžán, Tádžikistán, Bělorusko... sečetl jsem cifry: jen za tento jeden den bylo vydáno povolení k represím vůči více než 100.000 lidem! Sto tisíc! Tak strašná kosa na Rusi ještě nikdy nekosila. Přičemž polovina prvních obětí byla v moskevské oblasti, zdaleka ne největší v zemi. V moskevskou „trojku“ vešel, jak bylo určeno, první tajemník, to byl N.S.Chruščov, a také náčelník oddělení NKVD, Redens, příbuzný druhé Stalinovy ženy. Redens se dnes počítá mezi „oběti stalinismu“. Tak tedy Chruščov a Redens prezentovali… raději ocituji jejich požadavek na Politbyro: „k popravě: kulaků – 2 tisíce, kriminálníků – 6,5 tisíc; k deportaci: kulaků – 5869, kriminálníků – 29 936“. A to je jen jedno máchnutí kosou!

— Máchali i dále?

— Jistě! Vždyť každé oblasti se vydávaly jednorázové limity, to znamená Politbyro určovalo horní limit, ukládalo určitá omezení, pokud mělo požadavky za příliš vysoké. Tajemníci na místech si poradili i s tím: za měsíc nebo dva poslali novou žádost o další kvóty na popravy. A dostávali je.

— „ kvóty na popravy“... bože, jak strašné fráze musel ruský jazyk strpět! Přičemž u poprav se jedná o kulaté cifry, a u deportací o přesné.. proč?

— Je jasné, že čísla si cucali z prstu, zda je zaoukrouhlovali nebo nechávali přesná, ať to vypadá, že je to výsledek přesné statistiky – jaký je to rozdíl? Zde je například žádost z Dagestánu – 600 k popravě, 2485 k deportaci. Pojďme se zamyslet nad tím, zda se například mohlo v moskevské oblasti nacházet v roce 1937, když boj s kulaky byl dávno ukončen, téměř 8 tisíc kulaků? A 33 tisíc kriminálníků? Co to bylo za kulaky a kriminálníky? Dokud historikům nedají možnost přesně podle dokumentů prověřit, koho postihovaly represe, budeme jen hádat... Ale dovolte mi říct mou domněnku, o které jsem hluboce přesvědčen. Soudě podle počtu na žádostech o represe se jednalo především o ty samé lidi, kteří byli nedávno rehabilitováni Stalinem a Vyšínským podle „zákona o třech klasech“ a kterým byla vrácena volební práva v naději, že ti lidé odpustí sovětské moci přešlapy a budou hlasovat za nový společenský systém, založený na nové Ústavě a parlamentu. Ale aparát přehrál Stalina nejen na volbách 12. prosince 1937, ale i ještě na dobrých 50 let dopředu. V tom roce, mimochodem o celý rok později než Stalin plánoval, ukončil svou existenci Centrální výkonný výbor (ЦИК), a jeho místo zaujala Nejvyšší Rada SSSR. Ale je nutné říkat, jaký „sovětský parlament“ jsme dostali a proč ho Stalin neměl rád?

— Hádám: Ejche se tam dostal?

— Všichni „první“ se tam dostali. A nyní si představte lidem „vybrané“ poslance typu Ejche, kteří i proto postříleli tolik lidí, aby nikdy skutečné volby nebyly – a najednou by měli přijímat zákony, které skutečně chrání lidi? Dodám jen, že na jaře 1938 byl Ejche zatčen a popraven.

— Jak se podařilo zastavit krvavou seč?

Celou druhou polovinu roku 37 na Politbyro chodily šifrované telegramy s prosbami zvýšit limity na popravy a deportace. Přirozeně že v podmínkách represí už nemohla být o skutečných volbách řeč. Jen si představte takovou situaci: ve volebním okrsku č.xyz nezvítězí kandidát strany, ale člověk nějaké společenské organizace. Místní „trojka“ by na něj ihned ušila nějaké obvinění a uklidila ho do gulagu nebo na hřbitov. Hrozilo, že to nabere taková měřítka, že by země mohla sklouznout do občanské války. V říjnu se znova sešlo plénum strany, už třetí během toho roku. Právě nedávno jsem v archivech objevil unikátní dokument: 11. října 1937 v šest hodin večer Molotov podepsal finální odvolání stalinské myšlenky skutečných voleb. Namísto toho plénum potvrdilo bezalternativní princip «jedno místo – jeden kandidát», což automaticky garantovalo partokracii absolutní většinu v novém parlamentu. Partokracie zvítězila dva měsíce před volbami.

— Mluvil jste o mstě Stalina těm „vítězům“...

— Musíte pochopit: v roce 1937 ještě nebyl všemocný diktátor Stalin, byl jen všemocný kolektivní diktátor jménem Plénum. Hlavní opora ortodoxní stranické byrokracie, představované nejen prvními tajemníky, ale i ministry SSSR, významnými stranickými a státními činiteli. Na lednovém plénu roku 1938 přednesl hlavní doklad Malenkov. Říkal, že první tajemníci podepisují dokonce ani ne seznamy odsouzených trojkami, ale jen dva řádky s jejich počty. Otevřeně obvinil prvního tajemníka Kujbyševského oblastního výboru: vy jste pozavírali celý stranický a sovětský aparát oblasti! Postyšev na to odpovídal v duchu, že zatýkal, zatýká a bude zatýkat do té doby, dokud nezničí všechny nepřátele a špiony! Ale ocitl se v nebezpečném osamocení: za dvě hodiny po této polemice ho demonstrativně vyloučili z řad kandidátů do Politbyra a nikdo nezvedl hlas na jeho podporu.

— Ani Chruščov, který také dostal svůj díl kritiky v tom dokladu Malenkova? Ti dva lidé se o patnáct let později ocitnou na pozici hlavního uchazeče o místo mrtvého vůdce, proto je tak zajímavé pochopit zdroje jejich konfrontace...

— Ano, Malenkov ve svém vystoupení řekl, že v Moskvě provedená prověrka vyloučení ze strany a zatčení zjistila, že většina z odsouzených byla obecně absolutně bez viny. Ale v lednu 1938 Chruščov dal přednost mlčení, dělal, že se ho to netýká. Jde o to, že právě na lednovém plénu byl odvolán z funkce prvního tajemníka moskevské oblasti a městkého výboru Moskvy, a byl jmenován prvním tajemníkem ÚV ukrajinské KS. A velmi brzy poté, co se ujal své nové funkce, přišel z Kyjeva šifrovaný telegram: žádost o povolení k represím 30.000 lidí.

— A Stalin opět podepsal? Svému budoucímu „odhaliteli“? Řekněte, co mohl tehdy tento boj dvojích měřítek komu dát, toto Plénum dvojitých standardů?

— Ano, právě toto plénum poprvé prohlásilo něco srozumitelného o tom, co se děje v zemi. Přijalo usnesení s velmi dlouhým názvem: „O chybách stranických organizací při vylučování komunistů ze strany, o formálně-byrokratickém vztahu k apelacím vyloučených z VKS(b) a o opatřeních ohledně odstranění těchto nedostatků.“ Ale jistě, to usnesení, hovořící v nepřímé formě o teroru, ho nemohlo zastavit. Za tím účelem bylo nutné zrušit spojení „partokracie – NKVD“, které přijalo formu nebezpečné konsolidace na úrovni místních organizací. A především bylo třeba z té rovnice odebrat Ježova. Bývalý stranický pracovník N.I.Ježov se stal lidovým komisařem vnitřních záležitostí v říjnu 1936. Ze začátku se jeho činnost omezovala na zatčení přibližně třech tisíc trockistů a zinovjevců. Ale když mu bylo dovoleno zatknout Tuchačevského, Jakira, Uboreviče a další vyšší velitele, potom členy a kandidáty na členství v ÚV, a na sklonku červnového pléna – náměstky premiér-ministra Rudzutaka a Antipova, to znamená figury první ligy, NKVD, jako libovolný kárný systém ve všech zemích a ve všech dobách, začal dostávat chuť. Nyní už viděl všude okolo tajné nepřátele. Tím že zvyšoval objemy represí dával straně na srozuměnou, nakolik ho a jeho represivní aparát strana potřebuje.

Kdy Stalin přijal rozhodnutí zastavit NKVD?

— Obvykle se má za to, že impulsem k tomu se stalo nečekané zatčení V.J.Čubarja v červenci 1938, náměstka předsedy Rady ministrů, to jest samotného Molotova. To vážně narušilo rovnováhu sil v Politbyru: z 15 hlasů měla stalinská skupina 7 hlasů, po zatčení Čubarja už jen 6.

— Ale vždyť to byla právě ta Komise pro řešení otázek tajného charakteru, která, navzdory nové Ústavě, uzurpovala moc v zemi!

— Přesně tak. Do té komise patřil i Ježov. Boj začal už na samotném vrcholu pyramidy. A když NKVD odstranil ze „sedmičky“ Čubarja, Stalin se rozhodl dát Ježovovi druhé varování.

— A první? Nic jste neřekl o prvním.

— Ježov první varování uvítal s velkou radostí: v dubnu 1938 ho jmenovali také komisařem vodní dopravy. Druhé varování bylo provedeno v srpnu: Stalin a Molotov čtyři hodiny přesvědčovali Ježova souhlasit s kandidaturou L.P.Beriji na místo svého prvního zástupce. Třetí, poslední akt té dlouhé procedury: 23. listopadu byl Ježov opět zavolán ke Stalinovi, kde už se nacházel Molotov a Vorošilov. Držel jsem v rukou dokument, který Ježov psal zjevně pod jejich diktát. Je napsán na třech stranách, každá má jiné rozměry, to znamená že popadli v rychlosti první papír, který byl po ruce a podsouvali ho Ježovovi, aby náhodou nepřestal psát. Formulace odstranění z pozice se mění dvakrát: zjevně se bránil, namítal. A bylo třeba dostat z něj odstoupení z funkce „na vlastní žádost“! Hned nato byl sepsán projekt usnesení, který zní jako garance: „Ponechat s. Ježovovi funkci tajemníka ÚV VKS(b), předsedy Komise stranické kontroly a komisaře vodní dopravy“. Nakonec bylo prohlášení napsáno a podepsáno „N.Ježov“. Tím začalo odstraňování „ježovštiny“. Politbyro rozeslalo na všechna místa telegram s přímým rozkazem: okamžitě ukončit represe a rozpustit „trojky“. Stalinská skupina znova převzala iniciativu a už na konci roku 1938 se jí povedlo dosáhnout provedení soudních procesů nad pracovníky NKVD, obviněnými z falsifikace a fabrikace spisů, podle kterých téměř rok soudili, deportovali a popravovali tisíce lidí. Tak se povedlo zastavit teror.

— A začala, jak chápu, druhá vlna represí, která nyní směřovala na hlavy iniciátorů velkého teroru? Ale vždyť neštěstí je v tom, že z té spirály násilí se země už stejně nedostala. Neudělal by Stalin lépe, kdyby odmítl požadavek Ejcheho, i s rizikem pro vlastní život, než aby dopustil takové neštěstí?

— A zastavilo by to velký teror? Bezesporu, schválení žádosti [o represe] novosibiřského tajemníka nebylo jen obrovskou chybou, ale i zločinem: Stalin fakticky povolil partokracii vytvářet své polní vojenské soudy. Proto odpovědnost za nastartování teroru v zemi ze Stalina nepadá. Ale při tom všem to nebyl on, kdo byl iniciátorem – iniciátory byli jiní. To znamená že jsme povinni prověřit i alternativní verzi: pokud by Stalin odmítl povolit represe, co by čekalo zemi? Upřímně řečeno, myslím, že budoucnost by byla ještě temnější. Partokracie by smetla stalinisty s jejich reformami a zavedla takový lžirevoluční protinárodní režim, že zkrotit ho by stálo nejspíš ještě mnohem více krve.

— Dokud probíhal ideologický boj dvou světů, byla celou dobu řeč o několika milionech stalinských obětí. Je dnes historická věda připravena odpovědět na otázku, kolik lidí ve skutečnosti padlo za oběť represím?

— Úplně do konce ještě ne, ale rámec je už jasný. Ruští a zahraniční historici se dnes shodují v tom, že dvě vlny teroru stály 300-400 tisíc životů. Přirozeně, ta první mnohem více než druhá.“

(z knihy Jidášův hřích 20. sjezdu)

Série článků "Strašák Stalina" v originále: http://www.x-libri.ru/elib/smi__958/


Související:

 

 

Diskusní téma: Historik Jurij Žukov o „stalinských“ represích

.

Cico Ciciak | 22.05.2016

Výhoda KSB/DVTR je v tom, že aj keby to s tým GP nebola až tak celkom pravda a dokonca by to bol účelový výmysel (nejakých preživších slovanských žrecov z jaskýň), tak obrovský pozitívny prínos tohto "zjavenia" (teórie), v tom význame, že pomáha objasňovať zákonitosti/princípy a spôsoby/metódy riadenia (globálnych) sociálnych super-systémov, obecného chodu sveta, že pomáha zavádzať vhodné stereotypy/vzorce/matrice uvažovania a správania sa ľudí, aby mohli dosiahnúť vyšší stupeň Ľuskosti a tak sa aspoň do určitej miery vymaniť z pod zjavnej (len naprostému idiotovi nie!) lokálnej a globálnej judaistickej kurately a riadenia, je jednoducho nespochybniteľný a samotná teória má v sebe obrovský potenciál do budúcnosti pre celé ľudstvo! Zatiaľ je to ale len taký surový materiál, ktorý nie je pre každého!

Re: .

Cico Ciciak | 22.05.2016

Po úprave:

Výhoda KSB/DVTR je v tom, že aj keby to s tým GP nebola až tak celkom pravda a dokonca by to bol účelový výmysel (nejakých preživších slovanských žrecov z jaskýň), tak obrovský pozitívny prínos tohto "zjavenia" (teórie), v tom význame, že minimálne (je tam toho samozrejme omnoho viac: systém sTrojenia, otázky morálky, svedomia, relígií/náboženstiev, "Boha"; /nad/realita, noosféra, egregory, matrice, politika, financie...) pomáha objasňovať zákonitosti/princípy a spôsoby/metódy riadenia (globálnych) sociálnych super-systémov, obecného chodu sveta, že pomáha zavádzať vhodné/lepšie stereotypy/vzorce/matrice uvažovania a správania sa ľudí, aby mohli dosiahnúť vyšší stupeň Ľuskosti a tak sa aspoň do určitej miery vymaniť z pod zjavnej (len naprostému idiotovi nie!) lokálnej a globálnej judaistickej kurately a riadenia, je jednoznačne nespochybniteľný a samotná teória má v sebe obrovský potenciál do budúcnosti pre celé ľudstvo! Zatiaľ je to ale len taký surový materiál, ktorý nie je pre každého!

.

Cico Ciciak | 22.05.2016

Dalo by sa aj povedať, že židia v skutočnosti nič neovládajú, ani nemajú reálnu moc, a že len riadia (pomáhajú riadiť) ľudské stádo, sú to len riadiči 1. kategórie (blízka periféria GP)! Židov je fakticky len zopár a skutočnú moc má vždycky väčšina! Len o tom väčšinou nevie! Keby GP chcel, tak nechá obrazne povedané, spláchnuť všetkých židov z povrchu zemského do rána! A dokonca by nemusel urobiť ani to, v podstate by len stačilo rozpútať celo-svetový chaos, čím by židia prišli o možnosť riadiť ľudský spotrebný materiál, ak by sme nebrali v úvahu možnosť, že by o tento monopol prišli aj skutoční globálni správci tohto sveta, teda GP!

No povedz nám Peter niečo o tom, čo je to vlastne moc a čo je jej zdrojom! A skús to rozobrať z viacerých hľadísk, respektíve na viacerých úrovniach chápania! Lebo tvrdenie, že: peniaze = moc a opačne, je len čiastočná pravda, iba pri určitom chápaní! Ale pri vyššom, už až tak celkom nie, v podstate vôbec! Mal by si si najprv naštudovať aspoň nejaké základy, keď tu už chceš niekoho poučovať a označovať za bláznov a sektárov! * http://www.koncepcia.eu/6-zakladnych-prostriedkov-komunikacie/ * http://www.koncepcia.eu/5-foriem-moci/ * Pretože v podstate nehovoríš nič nové, čo by som sa už nedozvedel v začiatkoch môjho (povrchného, dnes myslím podrobnejšieho, hlbšieho a ucelenejšieho) chápania a pátrania, respektíve približovania sa k objektívnej realite/pravde, k podstate sveta, reality, Vesmíru, Boha...! A že teba nezaujímajú otázky typu: kto je nad židmi, kto ich vytvoril, existuje "Boh" (prvotný impulz, princíp, nad-realita...), čo to je a podobne, to je len tvoja vec! Ja mám iné ciele, priority a túžby pri spoznávaní objektívnej reality, aj životné a neuspokojím sa s kecami: tam už nevidíme, a je zbytočné sa tým zaoberať; Boh neexistuje a evolúcia je najvyššia prírodná sila, jediné vedecké vysvetlenie a bla-bla-bla...! Poviem ti to otvorene a na plnú hubu a nech ma kľudne Hox odmaže! Choď s tým volakde do riti!

.

Cico Ciciak | 22.05.2016

Nemá niekto odkaz na nejaký článok alebo zdroj ohľadne konkrétnej numerológie, ktorú KSB využíva pri svojom výklade a hľadaní významu čísiel? Vďaka

.

Cico Ciciak | 22.05.2016

Nazdar Merlin. Mohol by si mi prosím presne vysvetliť ten spôsob (metódu) písania, keď používaš kombináciu veľkých a malých písmen v jednom slove - jeho presný význam? Niečomu rozumiem, napríklad: SpoloCnosť; ale s niečím mám problém, napríklad: VírTuAl ReAliTa... Potrebujem pochopiť logiku, systém..., ak mi rozumieš. Vďaka

.

Cico Ciciak | 22.05.2016

Ľudia dnes kvôli tomuto krypto-fašistickému režimu nemajú čas na seba samých (oddych, osobný rast), a nie to ešte na kvalitnú výchovu svojich vlastných detí, o ktoré sa potom "postará" systém/matrix! Napríklad ja robím od rána do večera! Našťastie nemám deti! Všetko je to urobené naschvál, a plní to isté (žiaľ ešte aj dnes pre väčšinu hlúpych oviec) skryté egoistické účely anonymných riadičov tohto sveta! Dá sa to nazvať aj ako "plná" zamestnanosť (zapriahnutie oviec a tým aj neskutočné plytvanie ľudským tvorivým potenciálom)! Od plnej zamestnanosti sa samozrejme postupne upustí (bude musieť, pretože objektívne/"Božie" procesy nedokáže zastaviť ani GP! - už sa pracuje na "nepodmienenom základnom príjme"), až bude vypracovaná nová koncepcia riadenia, ktorá si s ovcami "na voľnej nohe" dokáže poradiť, t.j. podchytiť si ich uvoľnený potenciál a nasmerovať ho tým "správnym" smerom, pravdaže tak, aby to bolo výhodné iba pre "elitu"! Niečo sa už črtá, ďalší nástroj na balamutenie, manipulovanie, zabávanie, odvádzanie pozornosti od "jádra pudla" a ovládanie oviec: virtuálna realita!

Třeba někoho zaujme ..

Sio | 21.05.2016

http://aloban75.livejournal.com/1960476.html

pjakin

ris | 16.05.2016

pjakin zemřel anebo je v tom něco jiněho ???

Re: pjakin

Dagmar | 17.05.2016

Nemalujte certa na zed, doufame ze Matrix ho znovu neuhodila. Prejeme mu zdravi a dlouha leta a at se k nam vrati. Modleme se

Re: pjakin

prima | 18.05.2016

taky jsem se uz chtel zeptat. Prazdniny uz v tom byt nemuzou. Jako dobre na svuj vek nevypada. Muj otec byl stejnej fyzickej typ- taky takovej vyšisovanej. Pamatuju si, jak mu pomahali kapačky s vitaminama a vsema tema sajrajtama, jak mu to vratilo barvu a vyraz v tvari. A pjakin mi prijde presne zralej na to, aby ty kapacky dostaval pravidelne. Skoda, ze se o nej "putinovci" kralovsky nestaraji- nenabidnou mu nejlepsi peci. Evidentne totiz nic takovyho nema- fakt chradne

Re: Re: pjakin

Dagmar | 18.05.2016

Pokud si pan Pjakin potrebuje odpocinout' nabizim mu pobyt na me farme ve Francii, mista je tu dost' bude zit se slepicema, konma a bude jist zdravou stavu a vajicka primo od slepic. Kgb si muze postavit stan na louce a tajne sluzbu francouzske nadruhe louce. Pres den nejsem doma pracuji :)))))))))))

Re: Re: Re: pjakin

Putinovec | 21.05.2016

A kam umístíte Mosad?Snad ne proboha do sklepa?

Re: pjakin

Jura | 18.05.2016

Státní svátky RF.
Pravoslavné velikonoce a osvobození.

Tento týden by měl být

Re: pjakin

tady je | 18.05.2016

https://fct-altai.ru/

Mafia s menom SR - o mafii na Slovensku

Celý svet sa z nás smeje. | 16.05.2016

https://www.youtube.com/watch?v=EO_8MF7xzOk

Povinné výpalné PENETE do zdravotnej poisťovne pod hrozbou prepadnutia majetku.

Poďme k podstate

Koľkobudešžiť | 16.05.2016

http://pastebin.com/QPLQVK1v

Re: Poďme k podstate

Hox | 16.05.2016

700.000 udání během ježovštiny (čistky r. 37) napsal podle tebe kdo? Stalin osobně?

A k veci

Koľkobudešžiť | 15.05.2016

Čo by sa stalo ak by Stalin nepodpisoval "šifrované" tekegrami so žiadosťami o poravy a odsuny? Alebo by ich časovo odsúval pod zámienkami "preveríme to", "popíšte osoby a ich previnenia"..., veď už nehrozilo, že najvyšší orgán strany až do jeho zvolania by ho odstavoval od moci? Mal čas.
https://pospolitost.files.wordpress.com/.../uskujnik_kagan-a-jeho-bek.pdf
Odpověď na tuto otázku do jisté míry dává kniha V. Uškujnika „Kagan a jeho bek“

Re: A k veci

Oracle 911 | 15.05.2016

A prečo si myslíš, že všetko v tej knihe je pravda?
Dobrý klamár vždy zakladá svoje klamstvo na pravde.

A keď Stalin podľa teba bol človekom židov, prečo po smrti kolegu a budúceho nástupcu usporiadal na nich hon a deportoval ich na Sibír?

Re: A k veci

Hox | 15.05.2016

Jasně, a černá je bílá. Elaborát Uškujnika je snůška nesmyslů, brát ho vážně může jen ten, kdo nezná nebo je si líný ověřit základní věci.

Re: Re: A k veci

Dasa | 16.05.2016

Hox. Napadlo mna , ze by bolo dobre pridat aj doporucenu literaturu ci vhodnu k vychove deti. Staci len par tipov. čo sme citali ako male deti v 70r ci 80r atd. Nasa, zahranicna literatura, rozpravky..pripomenut to dobre na rozvoj deti a mladeze
priklad
http://whatisgood.ru/press/books/

Re: Re: Re: A k veci

Hox | 16.05.2016

Klidně se to může začít sbírat na dvtr.eu/diskuse, jakmile toho bude víc, dá se udělat nějaká kategorizace a dát sem. Dobrý nápad, už mě něco podobného taky napadlo.

Re: Re: Re: A k veci

Oslo | 16.05.2016

Dobsinskeho rozpravky su zaklad, teda aspon v slovencine. Ked som bol decko, cital som ich dokola, cele zimy.. a fascinuju ma dodnes. Neviem ale, ci vobec boli do cestiny prelozene.

Re: Re: Re: A k veci

xoxo | 16.05.2016

Bohuzel, je jina doba a nutit deti cist neco 50 let stareho znamena vyradit je ze spolecnosti, malokdo cte a kdyz, tak par vet na nejakem dotykovem bazmeku.
Uroven znalosti tou povrchnosti klesa, znam jednickare, co vypocte 1500 / 10 jako 15

Re: Re: Re: Re: A k veci

marvo | 17.05.2016

Ak čítanie diskvalifukuje, tým horšie pre dobu a spoločnosť xoxo.
Navyše si vonkoncom nemyslím, že žáner rozprávky má do činenia s takto vnímanou "fixáciou" na časovej osi ...


Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

Peter | 17.05.2016

Je to trochu problém. Vidím to na synovi - školákovi. Poznačení súčasnou TV a filmovou tvorbou , počítačmi, tabletmi a telefónmi , nie sú súčasní 10-15 roční schopní čítať napr.Winetoua , Tarzana, Verneovky ....... Nemajú fantáziu , sú úplne odtrhnutí od akejkoľvek predstavivosti. Život je tak zahltený rýchlo sa meniacimi obrazmi, príbehmi , technikou, že nie sú schopní vnímať písaný text. Ja keď na nich pozerám , tak je mi ich ľúto, moje detstvo bolo úplne iné. Sú to úplní chudáci ,
často sa nevedia ani zahrať, niečo vymyslieť, niekam vyliezť, niečo vyviesť , rozbiť okno, niektorí neboli v živote na strome vylezení a ani to nevedia .Ked som im povedal, že nech vylezú na strom, tak sa spýtali, že prečo :-) A ani to nedokázali tam vyliesť.
Sedia v parku štyria na lavičke a všetci čumia do smartfonov.
Dvaja chalani a dve baby ....a čumia na obrázky v smartfonoch.
Ani nevie ako by ju chytil okolo pleca alebo poštípal na prdeli.
Oni ani nevedia, že sa to dá alebo že je to vôbec možné .
Je to doba do plaču niekedy. Naposledy som dvoch pubertiakov učil hádzať žabky na jazere. Vôbec netušili, že to ide vôbec, boli úplne hotoví z toho. Z čítaním je to to isté. Bohužial.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

merlin | 17.05.2016

A ktože vinný jest, Peťulo?

Keď nevychováva rodič - vychováva TV a masmédia, alebo ešte horšie - ulica so stádovitou hierarchiou novodobých inštinktívnych zVieRov... tak Rov je potom blízo..

Doba sa rýchlo mení a social inžiniering čoraz viac orientuje bezprízorné detičky na VírTuAl ReAliTu. Ta nech sa zabavia, aby im po ume iné vážnejšie a dôležitejšie mysle nelozili - ta ne?

Stará metóda - o "Panem et circenses" niečo tušili aj starí Rimania a tí inteligentnejší u válova opičiakom usporiaDávali onakvé aRéNové mysTéria - šak nech sa tí ČeloVěku podobní aspoň trošku zabavia..
Tupí zostanú šráci i totí dospeláci..-D

Ide o sňatie a kanalizáciu podvedomých negatívnych eMócii, ktoré vytvára otrokárska satanistická kultúra, pestovaná odpradávna..

Infowars proti ľudstvu (skôr je výstižnejšie terminologické spojenie - mimo ReAliTu zavádzaných opičiakov) prebiehajú už tisíce rokov, len nadobúdajú sofistikovanejšie formy..

Kto v dnešnej dobe verí médiám a degradujúcemu vzdelávaciemu systému tak je .. baran vhodný na strihanie, prípadne na RaŽeň..
Rozhodujúcu úlohu pri sTrojovaní baranov v SpoloCnosti hrá rodina a chápanie starších GeneRácii daného inDiviDua..

Ta ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko..-D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

Peter | 17.05.2016

To sú také kecy :-) Človek robí čo môže, ale spoločnosť a vplyv prostredia úplne neeliminuješ. On je ohnutý dostatočne, napriek tomu ho nemôžeš úplne vytrhnuť z prostredia.
Žijú úplne inú dobu ako sme žili pred 40-50 rokmi my. A bude to horšie :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

rasmusen | 17.05.2016

popisujes, jak jsi nevychoval syna? Super. Nas je uplne v pohode. Spis me skoro stve kolik ma konicku a jak che byt u vseho a nejlepe prvni. Bude doktor. Druhej je typickej sigr po me, takze taky pohoda.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

Peter | 17.05.2016

:-) Ja som syna vychoval a vychovávam, 4x týždenne tréning Squash a Aikido , cez víkend horský bike , jeden z nejlepších žiakov v triede. Ale nedá sa úplne v dnešnej dobe zakázať počítač, smartfon, keď ho majú všetci spolužiaci .
Každopádne naozaj nečíta takú literatúru akú sme za mladi čítali my. To ostatné som písal vo všeobecnosti a na 90% to platí.
Ich detstvo nebude nikdy také ako naše.

Inak sa mi páči také to snobské a malomeštiacke ...."bude doktor" :-) . Ja som tiež doktor a nemachrujem s tým :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

Sio | 18.05.2016

Máš pravdu Peter. Navíc v devadesátých bylo těžké vůbec si uvědomit, co hrozí. Záleží také hodně na nátuře dítěte. Synovi jsme se věnovali hodně, dceři mnohem méně. A výsledek je nepřímo úměrný. Někdo udělal chyby (ty se při výchově dělají vždy) a díky nátuře potomka mu to prošlo, a někomu to halt neprošlo. Ať mi nikdo nevykládá, že ve dvaceti nebo třiceti už ví dost o výchově. Chybí dnes i vliv starší generace, protože ta žije odděleně. Mohl by být pozitivní. Můj kluk po třicítce se zbláznil do kovoobrábění a chodí za 86-letým dědou, který si v důchodu vybudoval dílnu i se soustruhem. Tráví tam celé hodiny, udělal si rekvalifikaci na NC stroje a začal dělat v oboru. Škoda, že ne o 15 - 20 let dříve.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

Peter | 18.05.2016

Dnešná doba je úplne iná ako naša. Poviem to na rovinu ....mali sme krásny a bezstarostný život - mladosť .
Môjho syna vychovávam tak ako vychovávali mňa, k úcte a čestnosti, dobrote . Niekedy mám však pocit, že aby to niekedy nebolo na škodu. Proste v dnešnej done sa bez ostrých lakťov človek nepohne. Nedá sa človek - dieťa vytrhnúť z prostredia v ktorom žije, bez ohľadu na snahu rodičov ho pred ním ochrániť.
Treba ho učiť ako sa v tomto skurvenom svete pohybovať a uspieť. Ja som dokázal pochopiť to čo mi rozprával môj otec alebo dedo ,pretože sme žili v zhruba rovnakých podmienkach ,ale pre dnešnú mládež je to nepochopiteľné. Zmenilo sa všetko . Človek sa snaží ,ale nežijeme v nejakom skanzene, musí sa prispôsobiť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

Sio | 18.05.2016

Ano, úkolem rodiče je rozeznat klady i rizika současné společnosti a pokusit se je předat a nebo alespoň imunizovat potomka, aby si uměl poradit. Jenže - kdo dnes, v době, kdy jsme zavaleni lží, dobře vyhodnotí realitu? Podle svých zkušeností musím říci, že lépe imunizované jsou děti z velkých měst, kde je vše mnohem odkrytější a tím pádem poznatelnější. Bezdomovce vidíte každý den, juvenl(k)y, co sotva udělali řidičák v autech za milión od tatínka občas také. Zvěsti o korupci, podvodech atd. občas i z první ruky. Mám možnost porovnávat, 15 let jsem přejížděl za prací z maloměsta do Prahy. Pobyt v Praze mě leccčemu naučil, pochopil jsem spoustu věcí. Není to ale zdaleka všelék, jen si uvědomíte rozdíl v možnostech tady a tam.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

rasmusen | 18.05.2016

Me na Praze fascinuje ta aura, ktera jde z tech lidi- to koncentrovanej "pach smilstva, penez, nadstandartu, namyslenosti, zhyralosti, pretvarky....."je toho po kokot. To je samozrejme vsude, ale jde o koncentraci. Zase miluju v Praze a ve Strdnich Cechach obycejny lidi- sedi mi nejvic z republiky. Jsou jemnejsi. Ja proste citim auru z mista- coz tvori ti lidi a mozna i to co se do toho nasaklo pred tim. Jo je dobry to videt a jako "dobro" vydruet s nima koexistovat.
Zajimavy tam je, ze nekteri z nich me identifikovali- vedeli okamzite, ze tam nesedim. Hadry ani napadny chovani, prizvuk nehrali roli. Ja se miluju prizpusobit a dost si na to naopak potrpim- uz kvuli tomu pozorovani, abych mel klid. On uz ten priteplenej prizvuk napovi :ú My moravaci zas mluvime jak drevorubci- "neurvalost, sprostota drsnost, neprijemnost- to je zase nase aura a cizak se s tim musi vyrovnat"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

rasmusen | 18.05.2016

jo tou identifikaci, ze mne poznali myslim to, ze poznali, ze do nich vidim a ne jestli jsem naplava nebo ne. Bydlel jsem tam kvuli holce. Jinak mne neprestane fascinovat jak prazaci neznaji Prahu. To jsem nikdy nepochopil. Uz jsem se ani radsi na nic neptal. To uz je lepsi ptat se madara

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

Sio | 19.05.2016

Ono hodně záleží, v jakém segmentu se pohybuješ. Já mezi IŤáky, kolektivy exkluzivně chytrých, někdy jednostraně vzdělaných, ale vcelku velmi upřímných a vzdělaných lidí. Na druhé straně, 3/4 jsou náplavy, první generace v Praze. Jsou to produktivní IŤáci, žádní správcové sítí, databází nebo obchodníci s IT. R&D (Research & Development). Co vytvoří musí dobře fungovat, stojí to statisíce až milióny eur, toto je požadavek nekompromisní. Všechno jde přes databázové systémy, jinak se v kolektivu programovat nedá. Takže s přesně ví, kdo jaký segment do databáze uložil a kde udělal chybu, dá se porovnávat s předchozími verzemi. Absolutní odpovědnost za vykonanou práci. Vysoká firemní kultura.
Takže asi nikoli typické pražské prostředí. Aura skvělá. Plat mezi 2-3-násobkem průměrného v Čechách, vyjimečné případy až 6-násobek. Halt v Praze je to lepší než jinde. V Brně, pokud vím, je to o něco horší, v Ostravě katastrofální.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

rasmusen | 18.05.2016

tak potencial tam je. Jinak ty moje typky tyhle hovadiny nebavi. Mobily a tak. Kdyz si s tim sigr hraje, tak vim ze se nudi a ze by nejradsi delal neco jinyho. Tak to hned poresim a je to. Ale jako jde o to, ze to dela jak rikam z nudy a ze neni otravenej, kdyz ho zdupu jestli by treba nezvedl prdel a nesel neco ozevlovat :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

Sio | 19.05.2016

Jo, pokud nemají ženské nebo rodiny, nudí se. Sedět za kompem 24/7 vydrží jen někteří. Chodili se mnou rádi na ryby, zorganizoval jsem tam v místní tělocvičně pinec 6-8 lidí chodí pravidelně.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

rasmusen | 18.05.2016

to s tim doktorem jsem napsal uplne normalne, protoze uz jaksi ve dvanacti anatomie- ma uz i takovy vystupovani- je to typickej sprt. Vyhral celostatni soutez- drive to byla Sočka- to budes dobre znat :) Proste jsem to napsal jako normalku ani mne nenapadlo jak to vyzni. Vsak pisu, ze druhej je sigr. Ten doktor nebude. Ten se bude pul zivota hledat a delat mi nervy, ale v jadru je to hodnej hajzlik- sikanuje rozmazleny spoluzaky, ale babicek se pta jestli neco nepotrebuji- celej ja. :)

Re: Re: Re: Re: Re: A k veci

Jo | 17.05.2016

Dasa,Oslo,Marvo, vrelo suhlasim.A Dobsinsky nie su 50rokov stare rozpravky, ale je to unikatne dielo zberatela rozpravok a povesti a archetypalnej ludovej mudrosti v povodnej kvalite. Dokonca niektore
v nareciach regionov. Skvele Ruske ludove rozpravky/ilustr.Jar.Vodrazka/,Stare povesti ceske,Madarske,atd...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: A k veci- Dobsinsky

Dasa | 18.05.2016

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/585/Dobsinsky_Prostonarodne-slovenske-povesti-Prvy-zvazok/2

Tiež k inej his-tórii

Koľkobudešžiť | 15.05.2016

Prepáčte, ale je to práve aktuálne i keď nie k tomuto článku a vážená obec hľadačov pravdy mi to prosím odpustite.
Niečo k oslavám „českého“ kráľa Karola IV. a už vieme odkiaľ sa vzali tí Sobotkovci, Dienstbierovci, Šabatovci, Tošovský, Dinsbierovci, Benešovci ... a veľká pražská komunita vychcálkov. A s úsmevom pozerajme na „veľké“ oslavy v mestách a mestečkách, klamstvá v TV a rozhlase. Ďakujme autorovi Slovjenovi chytrej hlave, ktorý sa oprávnene vysmieva svetovým chytrákom, ktorí zmenili dejiny a ich tupých žiakov súčasných profesorov his-tórie a nablblých VŠ študentov, ktorí si robia z blbostí doktorantúri a iné tituly. Akú majú cenu? No predsa vyhodených štátnych peňazí na ich štúdium a prevádzku týchto filozofických fakúlt, pričom peniaze potrebuje zdravá časť školstva, zdravotníctva, hladujúce české deti v školách...
http://zlatodej.blog.cz/1407/bestiary-bestiar-aberdeen-velky-soud -
s predkusom (veverka) Eliška Přemyslovna a jej dědo Přemysl Otakar II –boli tmavej pleti, a tak už vieme prečo židia pôvodne tmavý vítajú zbelevší sluníčkari „svojich“ v EÚ veď už i v 13. stor. sem prišli „český“ přemyslovci a začali obchodovať s otrokmi a Slovjenov posielali na trh do Bagdadu
Vilém z rodu Busikú popisovaný ako žid-dostal do výchovy Karla IV. Ako 4mesačného.
http://zlatodej.blog.cz/rubrika/orac-a-smrt - Karol IV. nebol synom Jána Luxemburgského, ale židovského radcu královny Elišky Přemyslovny – Viléma Buzika „českého“ šľachtica. (Jew on syn) Teda „veľký“ český kráľ je ľavobočkom-degenerátom a podľa toho i konal a vraždil Slovjenov a pokračoval v prepisovaní dejín. A už vieme, prečo Karla IV. tak vychvaľujú židoidné médiá a Praha je „kultovným“ miestom židov ako uvádza i Pjakin! A prečo Schwarzenberg spieva ódy na svojho „predka“ Karla IV.
http://zlatodej.blog.cz/rubrika/pisen-vysehradska - potvrdenie ľavobočkovska
Pol Káe fodce Buržie. ( půl Karla otec Buzic), Ja Rá Porka Jaw. ( Já Král Borga žid ).
A chvála našim inteligentným predkom-lachom (najchytrejších s chytrákov), ktorý preľstili ľstivých židovrahov a zanechali nám pravdu v textoch židom na očiach! To ukazuje na duchovnú úroveň i súčasného prekladateľa podobne ako A.Horáka a potenciál každého Slovjena ak bude čisto žiť, čistá strava, žiaden alkohol-cigarety-návykové nápoje-coly- energy drinky-drogy...,dôraz na spanilosť-sex len pre rodenie detí (ako uvádzali už čistí kresťania cirkvou vyvraždení a označení Katary), (uvedomenie si, že práve znižovaním veku začiatku sexuálneho života nás židia degenerovali a ďalej degenerujú na úroveň „negrov“ ako napísal už Trockij), dodržiavanie zákonov RITA, obrana vlasti...vyhýbanie sa farmaceutikám...očkovacím látkam obsahujúcim soli hliníka a iným chemikáliam ktoré zjavne a dokázateľne poškodzujú mozog... A nezabúdajme, všetko toto sa dialo na okraji Tartárie metodikou akou infoltrovali i Petrohrad, Kyjevskú Rus, čo viedlo k vojne sVelikou Tartáriou, ktorú súbežne napadli Číňania o čom sa nepíše a začali zaberať územie za "čínskym" múrom až po Amur. Bez dvoch a viac front, by Tartaria nikdy neprehrala. Osvedčené sa použilo na dvoch frontách proti Nemcom v 1. a 2. sv.v.

Re: Tiež k inej his-tórii

Oracle 911 | 15.05.2016

Spácha sa vražda. Koho odsúdiš, nástroj alebo páchateľa?
Židia sú len nástrojom, sofistikovaným ale len nástrojom. Tí ktorí sa osvietia budú užitočný, tí ktorí to odmietnu sa zlikvidujú sami.

Re: Re: Tiež k inej his-tórii

Putinovec | 15.05.2016

Trollík je vytrvalý.Ale nedaří se a nezadaří.

Re: Re: Tiež k inej his-tórii

Peter | 16.05.2016

Oracle aby si pochopil ,že vaša základná premisa, že židia sú len nástrojom , je chybná . V skutočnosti ovládajú všetky potrebné společenské procesy a sily.

"Všechny lidské společnosti – vyjma těch zcela primitivních – ovládají organizované menšiny („elity“ či „vládnoucí vrstvy“), a že většina v jakékoliv společnosti, i takzvaně demokratické, nikdy v rukou moc nedrží, a že tyto organizované menšiny se vyvíjejí ze sociopolitických skupin ovládajících tzv. „společenské síly.“

"„Společenskou silou“ je jakákoliv lidská činnost či předpoklad se sociálním významem – peníze, půda, válečné umění, náboženství, vzdělávání, manuální práce, věda – cokoliv. Koncept je odvozen z nutnosti definovat a zařadit vládnoucí vrstvy. Člověk nebo skupina lidí vládne tehdy, když je schopna ovládat společenské síly nezbytné v daném momentě a v dané společnosti k nabytí a udržení moci.
Je-li společenská síla účinná při výkonu moci nebo nadvlády nad ostatními lidmi, pak skupina, která ji ovládá, a další její spojenci vytvářejí „vládnoucí vrstvu“ (Mosca) nebo „elitu“ (Pareto) a podle klasické teorie elit vládnoucí vrstva či elita standardně vykonává moc především k vlastnímu prospěchu a ve svém zájmu. Měli bychom si uvědomit, že kontrola nad „státem“ či formálním vládním aparátem představuje jen jeden ze způsobů a stát samotný je pouze jedním z palety nástrojů k výkonu moci elitami – a rozsah, v němž elity závisejí na státu, se odvíjí od jejich zájmů a povahy společenských sil pod jejich kontrolou. Elity také využívají ekonomické a kulturní moci vycházející z jejich kontroly nad ekonomickými silami či tím, co Marx označil za „nástroje výroby a směny“ (půda, kapitál, technologie, průmyslové závody, obchod, finanční instituce atd.) i kulturními silami, které uvnitř společnosti fakticky regulují produkci a šíření informací, hodnot a myšlenek (v předmoderních společnostech především náboženství, ale také umění, literatura, hudba, učenost, věda a zábava prostřednictvím vydavatelství, vzdělávání, novinařina, rádio, film atd.) Moc vládnoucí vrstvy tedy není pouze politickou mocí v úzkém slova smyslu kontroly nad formálním státem, zvolenými a jmenovanými úřady, byrokracií a silovými orgány (ozbrojené a policejní složky), ale také strukturální, která formuje strukturu ovládané společnosti. Vládnoucí vrstva se nejčastěji pro výkon a udržení moci opírá o jeden ze segmentů společenské struktury – stát, hospodářství či kulturu – ty však nikdy nejsou zcela oddělené a volba klíčových segmentů zase závisí na jejich vlastních zájmech a přesvědčení, stejně jako na technologické a společenské úrovni vývoje společnosti a typu překážek, problémů a nepřátel, jimž čelí. "

Všetky druhy "společenských síl" ovládajú židia. Financie, médiá, kultúru ,"vedu" , náboženstvo, vzdelávanie .
Ak by som prijal teóriu GP, tak ním bude židovská elita . A keďže
židia fungujú v podstate ako mafia , tak sa medzi nich ani nikto iný nedostane.
Neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by to mohla vyvrátiť .

Re: Re: Re: Tiež k inej his-tórii

Nikdo | 16.05.2016

Ale existuje, nejsou na to dost chytří, Vyčuraní ano, ale to není skutečná inteligence, například kdyby vládli, tak by velice rychle všechno spadlo a nastala by globální katastrofa, ale pozná se to, až jako nástroj nebudou potřební. (indicie, vyvražďování židů za 2.sv války, nastroj se ztupil, tak ho nabrousíme, podporované dokonce nejbohatšími židy).

Je možné, že se budeme jednou velmi divit, kdo ten GP byl a kdo a proč nás vysával, intuice mi říká, že nejlepší pro všechny je za současné situace to nevědět, "bůh ví co dělá".

Ale ať dojdeme ke shodě, alespoň v nějaké množině:
Převážně židé obsazují parazitickou a mafiánskou vrstvu společnosti a jejich existenci umožňuje nedostatek etiky a morálky ve společnosti. Umožnila jim to doktrína, která má absenci morálky "Talmud" a která umožňuje "vítězit" nad těmi, kteří nějakou morálku mají, ale mají ji málo. Jako čerti lákají duši do pekla (přes peníze), až duše přestanou do pekla proudit, budou k ničemu (všechny duše budou v nebi a nebo všechny duše budou v pekle), Nazval bych je agenty pekla.

GP je vedlejší nechtěný produkt naší pokleslé morálky a etiky.

Re: Re: Re: Re: Tiež k inej his-tórii

Peter | 16.05.2016

Súhlasím s tým odstavcom "Ať dojedeme k nejaké zhode....."

GP je pravdepodobne zákonitý produkt nielen moráky a etiky .
Morálka a etika je asi až sekundárny produkt ovládnutia "spoločenských síl" .
O tom čo je a i ej skutočná inteligencia sa dá polemizovať, každopádne boli dosť chytrí,aby pochopili čo musia vlastniť a koho a čo ovládať ,aby ovládli spoločenské procesy. Ostatné je sekundárny produkt tohto stavu.
Vyvražďovanie židov za 2.svet.vojny sa stratlo " s pochpením " židovských elít, kedy plebs bol obetovaný za vyšším účelom - vznikom Izraela.
To, že sa na "spoluvláde" podieľajú aj nežidovské elity je jasné,
ale to je nutnosť, musia byť vidieť, sú však len figúrkami. Robia len křoví.

Re: Re: Re: Re: Tiež k inej his-tórii

Bynk | 16.05.2016

No masli by ste si najprv pozriet toto aby ste vedeli ako to vlastne bolo stými 6 miliónmi židov :-)
https://www.youtube.com/watch?v=p4upRP5U4ds

Re: Re: Re: Re: Tiež k inej his-tórii

Dagmar | 17.05.2016

Proc si muslite, ze je pro nas pro vsechny lepsi nevedet , kdo je to GP. Myslim, ze neni dobre myslet za ostatni, ja bych uvitala presnejsi definici GP. At je pravda jakakoliv.

Re: Re: Re: Re: Re: Tiež k inej his-tórii

Oracle 911 | 17.05.2016

Potomkovia Egyptských kňazov, pravdepodobne Seta-Amona.
A pred tým než začneš vypytovať tie mená a dresy, treba položiť 4 otázky:
Ako overíš, že mená a adresy sú pravdivé?
Čo s tou informáciou urobíš?
Ako zabezpečíš, aby ich nenahradil niekto oveľa horší?
Nebolo by lepšie nahradiť ich systém našim, kde ich relevancia je nulová?

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek