Hate Speech aneb Jak umlčet hlas Internetu. Pedagog-Vetřelec na školení mladých trockistů

8.9.2017

převzato - zvědavec

 

Před pár dny mi přistál ve zprávách screenshot. Pocházel z diskuzního serveru Nyx. Uživatelka ZUZKAOU (Zuzana Ouhrabková, neziskovka PostBellum) v něm shání brigádníky na výpomoc. Výpomoc neziskovce InIustitia. S hromadným sepisováním TO, protože nestíhají. Trestních oznámení, udání. Na spoluobčany. Aby čelili stíhání, měli problém a přístě si dali pozor. Na jazyk.

Jsem programátor. Na Internetu jsem od úplného začátku, od roku 1995. Tehdy šlo o médium vyložene akademicko-intelektuální. Pak prošlo pubertou, to když se připojila gymnázia a střední školy. Potom zhrubnul a zlidověl, s nástupem dialupu. Dnes je mnohdy stokou. Ale stále zůstal také svobodným zdrojem informací, kde kromě naprostých ptákovin najdete i fakta, která se z oficiálních médií nedozvíte.

[Inkriminov...]

Inkriminovaný screenshot z diskuzního serveru Nyx

A proto asi začal Internet vadit. Návrhy, jak jej cenzurovat, jsou dnes oficiální agendou jak politických stran, tak neziskovek. Instruktážní seminář na toto téma, určený pro pedagogické pracovníky, se dnes konal ve Skautském(!) institutu na Staroměstském náměstí. Jsem také pedagogem, 17 let přednáším strojové jazyky a nízkoúrovňové programování v assembleru na ČVUT. Mám co do činění i s pedagogikou volného času, věnuji se slam-poetry a divadelní improvizaci v DDM. Takže jsem vlastně cílovou skupinou! Přihlásil jsem se.

 

Skauti ve službách lepších zítřků

Skautský institut spolupracuje s multikulturalistickými neziskovkami (Člověk v tísni, HateFree a dalšími) dlouhodobě. Podobných akcí tam pořádají i několik do měsíce. Některé skautské oddíly se dokonce přímo hlásí k podpoře extremistické levice. Společným nepřítelem jsou pak rasismus, islamofobie, “slušný Čech” a jeho nesprávné názory. Hlavně ty, projevované na sociálních sítích. Protože ty můžeme z tepla domova, zpoza monitoru, monitorovat. Označovat. Nálepkovat. Nahlašovat a udávat. A jak správně na to, to vám vysvětlí lektoři na tomto semináři.

Přednášeli Jaroslav Valůch (spoluzakladatel HateFree Culture) a Vlasta Urbanová (pedagožka, autorka didaktických a metodických materiálů, Člověk v tísni a Jeden svět na školách). Workshop organizovalo Multikulturní centrum Praha (Anna Hubáčková), za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Říkáte si, pán je labužník a masochista. Ne, nejsem. Jen mne zajímalo, jak si výchovu dětí a studentů k “správnému myšlení” a “žádoucímu názoru” tito lidé představují.

 

Výprava do jámy lvové

[Kvíz pochá...]

Kvíz pochází z akce Jeden svět na školách

 

Seminář začal tzv. “společnými aktivitami”, aby se vytvořila kolektivní atmosféra. Kdo vedete kroužek, jistě to znáte. Všech 22 účastníků (vzpomněl jsem si na Hellera) se představilo, a měli také říct, kam si “chodí pro sílu”. Dobíjet baterky. Žeby neziskovkářům docházely síly? Nikoliv. Jsou na koni, a záhy poznáte proč. Vlasta Urbanová nejprve ukázala secesní obrázek, známou optickou iluzi, dualitu dívky a stařeny. Smysl byl uvědomit si, že důležité není to, co vidíme, ale správný náhled. Černá může být bílá, ale je třeba na to koukat správně ideologicky (vzpomněl jsem si na jiné číslo, 1984).

Následovalo rozdání kvízů, kde měl každý, v rámci boje proti stereotypům, ze sebe nějaké stereotypy dostat. Byť trochu násilně. Šlo o poměrně známou volbu spolucestujícího v kupé, dilema dárce srdce a výběr sousedů v činžáku. Pak následovala debata v kroužku a statistické zhodnocení, které varianty lidé preferovali a proč. Reakce účastníků mne víceméně potěšily, lidé správně upozorňovali, že se každý člověk liší a je tedy nesprávné přistupovat k jednotlivcům s předsudky. Protože to je nenávistné, rasistické a xenofobní. A takoví oni rozhodně nejsou. Přesto by se ale, z nedostatku informací, nakonec rozhodovali podle určitých preferencí. To už by ale nebyl rasismus, ale jejich osobní zkušenost a zcela racionální minimalizace rizika. Chtěl jsem namítnout, proč tytéž pohnutky nepřipouští také u kritiků migrace a islamizace, které se rozhodli vypudit ze sociálních sítí. Radši jsem ale mlčel.

Pak jsme byli vyzváni, abychom specifikovali možné důvody, které k nenávistným projevům na Internetu vedou. Padaly tradiční termíny, známé ze skript humanitních a pedagogických fakult: frustrace, vztek, osobní neštěstí, snaha vyniknout, vliv médií. Rozhoduji se rozčeřit tuto přehlídku pseudodůvodů a říkám: “a také náboženské pozadí”. Paní Urbanová se zarazí. Propálí mne pohledem inkvizitora a ptá se výhružně: “Co tím myslíte?!” Odpovídám: “No, že některá náboženství nejsou příliš vstřícná k jinověrcům. A tato ideologická nenávist se dnes v západní Evropě projevuje často už ve školkách.” Ptá se opět, na co tedy konkrétně narážím. Tak povídám, dobře, konkrétně mám osobní zkušenost například se svým vzdáleným iráckým bratrancem, narozeným v Praze (tak trochu podvodem, na státní útraty ČSSR). Za dětství v Dejvicích se stydí, a přitom měl v diplomatické čtvrti to, o čem jsme si my, Husákovy děti, mohly nechat jen zdát. Naši zemi nenávidí a naší společností opovrhuje. Považuje to za nesmazatelnou skvrnu na svém muslimském já a snaží se to odčinit. Aspoň tím, že denodenně sedí v mešitě v Ammánu a s ostatními džihádisty studuje Korán a hadísy. Není tohle příklad selhání integrace, už před lety, hned v zárodku, kdy tu ještě žádná “islamofobie” ani nebyla? Dozvídám se, že tohle sem nepatří. A o tom se bavit nebudeme. “Takže budeme řešit domnělou nenávist?”, ptám se. “A tu skutečnou přecházet?”Jsem ale okřiknut, ať neodvádím od tématu. Ostatní si mne s opovržením prohlíží. Následuje přestávka.

 

Mohu vědět, kde pracujete?

O přestávce si mne Vlasta odchytí a bere stranou:

“Poslouchejte. Co děláte?”

“Jako co tu dělám? Proč tu, konkrétně, jsem?”

“Ne. Co vy děláte. Kde pracujete.”

“Jsem programátor. V jedné korporaci. A přednáším na VŠ.”

“Na jaké VŠ?”

“Technické, ČVUT. Strojové jazyky. Do assembleru samozřejmě politiku netahám, škola má zůstat apolitická.”

“Aha. No, víte… chtěla jsem Vás požádat. Ať do toho už nevstupujete. A nesnažíte se ty lidi nějak přesvědčovat. Domluveni?”

“Ne. Víte, připadá mi to celé jako počátek cenzury. Nepohodlných názorů. Omezování diskuze, na síti, na školách, vůči dětem. To se mi nelíbí, proto tu jsem.”

“Dobře, ale o tom si můžete mluvit snad někde jinde.”

“Proč ne tady? Zrovna naše korporace ten váš Jeden svět léta sponzoruje. Přitom zde zaznívá jen jednostranný pohled. Nechcete diskuzi? Mám právo říct protinázor.”

“O tom kdo koho sponzoruje nerozhodujete Vy, ale jiní lidé! Víte? A to, o čem mluvíte, není jednoduchý problém. Nemá žádná jednoduchá řešení.”

“Právě proto je potřeba o něm mluvit. Islám a jeho důsledky znám z osobní zkušenosti. Nálepkováním a umlčováním oponentů se dobereme jakého řešení?”

“Podívejte se. Mne vlastně nebavíte. Celá ta debata s vámi. Nenecháte ani domluvit, pořád nečím argumentujete, přitom vám uniká…”

“To vy jste za mnou přišla. Debatovat… nebo proč? Já jen reaguji. A své postoje si dovedu obhájit, argumentovat umím. To je špatně?”

“No, to možná… umíte… ale jak říkám: S někým, jako vy, debatovat nechci.”

Sjela mne pohledem saně, jak nezbedného záškoláka, ta léta působení na strojním učilišti jsou na paní Urbanové stále znát. Nasupeně odchází. A já mám pocit vyvrhela. Jako když si mne kdysi vzala stranou soudružka třídní, proč jako jediný nechodím do Pionýra. A strach. Nezvedne teď paní Urbanová třeba telefon a nepřeptá se v práci? Nebo budu mít utrum na FITu? Zakázané názory už zase zřejmě nejsou legrace…

 

Založil jsem HateFree Culture

[Nenávist n...]

Nenávist na Internetu je nyní ve verzi 2.0

Neveselé úvahy přerušuje další část. Jaroslav Valůch se představuje. Je čerstvým otcem. Už dva roky není v HateFree Cluture. Pracuje v budapešťském Centru pro výzkum genocid, ale nebrání mu to vystupovat i jménem zrušené-nezrušené HateFree (čekají na další grant, ministr Jan Chvojka navzdory mediálním prohlášením projekt nakonec nezrušil, ale o tom už média neinformovala). Původní HateFree materiály ale Jaroslav doplnil novými poznatky. O genocidách. Islamofobii a Hate Speech nově považuje za jevy vedoucí ke genocidám. Jako ve Rwandě či Kosovu (přitom v prvním případě šlo o kmenovou válku a v druhém o separaci muslimské menšiny a vznik plně islamizovaného, dnes téměř nefunkčního státu). Chtěl jsem připomenou i masakr Arménů, rozvrat vyspělého křesťanského Libanonu muslimskými migranty z Palestiny, ale mlčím. Dále Valůch varuje před islamofobií, která vede k antisemitismu a je důvodem obav židovských komunit. To už nevydržím mlčet a ptám se: “Jak je tedy možné, že největší exodus židů v současnosti probíhá z Francie? Která přitom léta byla výkladní skříní široké náboženské tolerance? Prchají ti židé z muslimských předměstí, nebo před francouzskými islamofoby? Proč tam mají už dva roky problém a výjimečný stav? Kvůli islamofobii?

Jarda je naštěstí diskuzi přístupnější než kolegyně Urbanová. Nechá se přerušit, poslouchá a vysvětluje. Vlastně mne tím docela příjemně překvapil. Jde přeci o tradice. Pokud odmítáme islám, můžeme následně chtít třeba zakázat i rituální porážky nebo obřízky. Jako se bohužel už stalo, třeba v Dánsku. A to přeci Židé vyžadují také. Proto mají logicky obavy, že by byli další na řadě, hned po muslimech. Zapojuje se i další účastník, kluk z Litvínova (zřejmě s vazbami na projekt Social Bakers, o kterém má poměrně detailní informace). Ptám se ho, zda tedy podporuje tyto rituální porážky, ženskou obřízku a další středověké praktiky. Na to mne zvýšeným hlasem umravňuje: “Samozřejmě že ne! Ale jde tu o ten princip přece!” Takže podporuje? A mně snad o princip nejde? Opět jsem ale z více stran okřikován a udržovaná paní pedagožka, sedící přede mnou, se slovy “to snad není možný, tohleto …nechci poslouchat” odchází demonstrativně na záchod. Jiný názor se zde tolerovat asi nebude. V zájmu tolerance.

 

Umíte rozpoznat internetovou nenávist?

Pak nám Jaroslav rozdá papíry s příklady projevů nenávisti na internetu. Máme o každém z nich říci, co si o něm myslíme. Zda a nakolik je nebezpečný, a jak ho případně postihnout nebo nahlásit. Mezi příspěvky je třeba falešný citát Jana Wericha. Pán, který jej vyfasoval, říká, že mu to přijde jako docela trefný popis totality, obecně. Je v zápětí poučen, že jde o hoax. Příspěvek byl převzatý z falešného Ovčáčkova profilu, Werich nic takového prostě neřekl, takže o tom vůbec nebudeme diskutovat. Jasné? Pán se brání, že mu to stejně přijde celkem výstižné, ale smůla. Tvrzení je prostě příkladem nenávisti.

Článek o Zemanovi z Lidovek je také šířením nenávisti.

Já dostávám pro změnu příspěvek Hany Bočkové z Bazaru rostlin, za který byla souzena. O případu něco vím. Má kolegyně si sice drží odstup (už jsem za černou ovci kolektivu), ale je rozumná. Nepřijde jí to jako nebezpečné, o případu ale nic neví. Říkám: “Šlo o smyšlenou událost. Nesouhlasí ani datum a místo, tyto věci se týkají svátku oběti Al Adhá, který byl v roce 2015 v září. Ale skutečně se občas dějí. I u nás, v Evropě, třeba v Rakousku.” Výbuch smíchu. “To snad není možný, poslouchat tyhlety debility”, slyším pana učitele odvedle. Říkám, že se to koneckonců děje i u nás, kamarádka je z hospodářství. A už několik let prodávají muslimům pro Al Adhá možnost rituálně zaříznout kozu nebo jehně. Aby naplnili svou náboženskou povinnost. Děje se to samozřejmě nelegálně. Zase výbuch smíchu. To je přeci něco jiného! Když si za to ti věřící zaplatí, tak je to v pořádku, neasi. Už radši zase mlčím.

[Článek o Z...]

Článek o Zemanovi z Lidovek je také šířením nenávisti.

Mezi příspěvky je paradoxně také článek z oficiálního média, známý Zemanův výrok z Lidovek. Paní pedagožka, co před mými vstupy prve prchla na záchod, evidentně nesnáší, když se lidé o něco přou a vadí. Naznačuje, že Zemana nemá ráda a tedy vůbec tohleto nebude komentovat. Ostatní jí ale dodávají odvahu. Také ho samozřejmě nemohou vystát. Nakonec se tedy osměluje a říká, že jde o nebezpečný výrok. Protože jej říká oficiální osoba. A snadno tak může vést k nenávisti a zabíjení. Lidé jsou hloupí a nechají se tím ovlivnit. Hlavně Zemanovi voliči, ti bývají méně inteligentní. Oponuji: “Zemana pravděpodobně nevolili jen samí hlupáci. Zmíněný plot na hranicích už dávno stojí v Maďarsku, Makedonii i Rakousku. Deportace odmítnutých žadatelů o azyl je podle platného zákona a zbraně mezi obyvateli účinně zabraňují terorismu. Například v Izraeli. Co je tedy na Zemanových výrocích nesprávně? Proč jsou nenávistné? Navíc na Lidovkách?

Pán vedle obrací oči v sloup s prostoduchým zvoláním: “To von chce teď jako vytahovat z auta každýho barevnýho a asi ho odprásknout?” Odpovídám, že nic takového nechci. Ani netvrdím. Ale takto bylo třeba v Nice zabráněno pokračování masakru, a nedávno totéž v Cambrils. V Izraeli je to ostatně na denním pořádku. Paní vedle znalecky informuje ostatní: “Tohle oni dělají vždycky. Dávejte si na to pozor. Vytáhnou nějaké argumenty, pofidérní, bůhví z jakých zdrojů, a pak vás s tím jako že přesvědčují. Doslova umlacují. Vy to přitom třeba vůbec nesledujete, a ani nechcete sledovat. Přitom ona jim tam uniká ta podstata, o které by se mělo diskutovat.” Odpovídám, vždyť si to snad můžete snadno najít a ověřit. V každé diskuzi se snad argumenty zkoumají… Ticho. Uchechtnutí. Situaci a trapnou pauzu zachraňuje až další účastník. V Izraeli je to prý něco zcela jiného. Oni jen zabraňují obecnému terorismu, ale není v tom nic apriori proti Palestincům nebo Islámu. Ten terorismus tam prostě mají a tak ho řeší. Byl tam, zná to. To jen u nás by každý chtěl hned střílet do muslimů, a v tom se lišíme. Odpovídám, že si to nemyslím. Mladík se jen směje. Jako kdyby právě poučil prvňáčka. Jaroslav to nakonec uzavírá s tím, že když je to výrok prezidenta, je to sice politováníhodné, ale aktuálně se s tím bohužel nedá nic dělat. Tak aspoň že prezident si ještě může říkat, co chce, říkám si v duchu.

 

Fyzické útoky slušnočechů už začaly!

Jarda Valůch, cítící sílící podporu domácích, hbitě přechází k dalšímu tématu. A to jsou důsledky internetové nenávisti. Tedy útoky proti muslimům a menšinám. Odpovídám, ať se případně také podívá i na opačný problém. “Podívejte se třeba pod příspěvek rappera Ollopha Samorosta, kde najde na FB naopak nenávistné projevy romské menšiny vůči majoritě. V ohromujícím počtu několika stovek. Některé příspěvky jsou tam zralé na trestní oznámení doopravdy. Které ale přitom nikdo nepodává. Tušíme, že Romové jsou emotivní. Nač dělat z komára velblouda? S mnoha z nich jsem pak v klidu debatoval, už bez zasraních gadžů, chcýpnutí, rakovin a kárů do hubi. Jestli není na čase s tím nesmyslem internetové nenávisti přestat. Vždyť kdo si reálně přeje někoho plynovat nebo střílet? To jsou také pouze emotivní výkřiky. Nač to zveličovat a kriminalizovat?

Jarda, a to je mu ke cti, reaguje, že o problému ví. A že takový příklad nenávistného projevu asi zapomněl do sbírky zahrnout. A skutečně, odkudsi pohotově vytahuje romský nenávistný screenshot a kopíruje jej do adresáře k ostatním. A že nikoho také kriminalizovat nechce. Ale lze proti tomu bojovat i mnoha jinými metodami, jak si ukážeme. A je to potřeba. Ukazuje článek z Infa.cz (uvědomělá odnož Blesku, vytvořená po akvizici Ringieru Křetínským & Tkáčem) o útoku na dvojici muslimek v Šárce. Oponuji, že titulek nemluví pravdu. “Ta žena dvojici muslimek jen nafotila, ale ony jí fyzicky zabránily v odchodu, aby fotografie někde nezveřejnila. Tedy to vlastně bylo přesně naopak, psal o tom koneckonců i Respekt.” Jaroslav říká, no ano, článek v Respektu také četl. Ale kde jako vidím ten problém, pořád. Povídám, že v manipulativním nadpisu Infa. Které prostě lže, když tvrdí opak. Nebo se ta “nebezpečnost šíření hoaxu” paradoxně mainsteamových médií netýká? Na to mne lakonicky utře nečekanou odpovědí: “Ale já ten nadpis nepsal!” Výbuch smíchu. Můj argument, proč s tím tedy před chvílí cíleně argumentoval, to zcela přehluší…

 

Nakreslete, jak si představujete typického českého “hejtra”

[“Nakresli ...]

“Nakresli postavu ze sovětské pohádky, Pavle.”, řekla mi soudružka učitelka ve třetí třídě

 

Následuje další neuvěřitelnost. Jsme vyzvání, abychom ve skupinách nakreslili obrázek typického “hejtra”. Tedy panáčka plného stereotypů, se všemi jeho atributy. Pionýři, nakreslete kulaka, napadá mne. Chopím se toho a kreslím postavu svalnatého neonácka, kde ale následně všechny stereotypní atributy přeškrtávám. Jak může mít názor, sdílený 80% populace, vůbec nějaký konkrétní archetyp? Kolegové to nesou dost nelibě, že si z toho chci dělat legraci. Mám dělat, co se řeklo a domluvilo. Ale nakonec mne nechají. Ve finále se shodneme vlastně jen na tom, že jde o lidi středního věku, 35+. Poukazuji na fakt, že se to pozoruhodně kryje se zažitou zkušeností z komunistické totality. Jestli ti lidé prostě nejsou jen citlivější na cenzuru, propagandu, nesvobodu a omezování svobody projevu. Vždyť se po listopadu tak plamenně mluvilo o občanské společnosti, aktivitě zdola… Tak proč teď vlastně najednou tolik vadí, když se lidé vyjadřují k migraci a politice EU?

Paní zepředu mne poučí. Devadesátky si pamatuje, ale když se tehdy volalo po pluralitě, tak tím přeci nikdo nemyslel ty hloupé a šílené názory, jaké se teď objevují všude po netu. Povídám, že i to je součástí svobodné diskuze. Lidé ať si sami vyberou, cenzura kritické myšlení nenahradí. Na to mi odpovídá, že nikoliv! Že plno lidí si vybírá informace jen selektivně (jako by snad ona byla etalonem objektivity), s kterými pak chtějí jen účelově argumentovat. Jako třeba právě já. Je tedy potřeba informace filtrovat a kontrolovat, nedat tomu prostor. Aby tím pak netrpěla skutečná diskuze o důležitých principech a hodnotách společnosti.

Bože dobrý! To těm lidem vážne schází vize světlých zítřků a cenzura? Nenávistný projev, tedy hanobení třídy a životního stylu, u nás ještě naštěstí trestným činem není, ministr Robert Pelikán zamýšlenou novelu trestního zákona letos v květnu nakonec odložil. Do konce volebního období už se tedy nestihne projednat, ale protože jde o harmonizaci s právním řádem EU, neunikneme jí. Proto jsou neziskovky tak na koni, a celá tato udavačská agenda je jen související přípravkou na situaci, až zákon platit začne. Na internetu pak bude trestná kritika v podstatě kohokoliv a zrovnatak i jakékoliv ideologie či chování. Každé nahlášení příspěvku už bude i potenciální Hate Speech. Oficiálně. Islám a jeho vymezování ale asi dostane zase pardon, tam je to natvrdo od Boha, takže se to nazve součástí kulturních tradic a to už musí každý akceptovat.

 

A teď si ukážeme, jak jim zacpávat pusy

No, a závěr byl epický. Spoluprací účastníků nakonec vznikl veliký flipchart s návrhy metodiky, jak s nenávistnými, rozuměj, nepohodlnými, názory na Internetu skoncovat. Trollingem, zesměšňováním, nahlašováním příspěvků, blokací profilu, hrozbou odebrání z přátel – to pokud nějaký hříšník z vašeho okolí nezmění včas svůj xenofobní názor. Nebo infiltrací události a systematickým matením účastníků. Třeba postováním neustále se měnících termínů a míst demonstrace, uvádí Valůch konkrétní nasazení taktiky z minulosti. Namítám, že “kdo zneužije cizí nevědomosti či důvěřivosti k vlastnímu neoprávněnému prospěchu” je tak trochu skutková podstata podvodu, ale slyším už jen několik otrávených povzdechnutí. Také to jde řešit postováním koťátek. Těm, co nedají pokoj a pořád jen argumentují. A nic nedat na výhrady veřejnosti, známé třeba z Facebooku HateFree, že takto se diskuze s oponenty nevede. S nácky se totiž nediskutuje. Dále pak lze vítězit i pomocí DDoS útoků, jako v případě nedávného kolektivního shození xenofobního serveru Vyfoť imigranta. Udáváním a psaním trestních oznámení. Slečna odvedle smutně říká, že už nahlašovala stránky White Media poněkolikáté, ale server je prý v Americe a nejde s tím nic udělat. Valůch ji ale ukliduje, že se to už brzy změní. V případě nedávných rasových bouří v Charlottesville už byl zákon prolomen a servery white supremacistů shozeny z rozhodnutí soudu.

[Metody eli...]

Metody eliminace internetových hejtrů (zvýrazněno pro lepší čitelnost)

 

Pak se dostáváme k FTV Prima. Prý se pokoušeli manipulovat a ovlivňovat vlastní redaktory. Aby informovali o uprchlické krizi a to i za cenu negativního vyznění. Naštěstí už, konečně, začala tyto věci řešit i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, takže se snad nebudou v budoucnosti opakovat. Zda náhodou nemají své pokyny i novináři z jiných médií, se radši ani neptám. Debata se nakonec stáčí na IVČRN. Prý jde o stále mocnou a vlivnou skupinu lidí, kteří jsou velmi aktivní. Studentům a žákům se už proto nedoporučuje (ono se snad v minulosti doporučovalo?) trollit na jejích stránkách – jsou totiž nebezpeční a mohou pak zjistit třeba i Vaši skutečnou identitu. To už teď navíc není ani potřeba riskovat, ten problém řeší přímo sám Facebook. Stačí nahlašovat reinkarnace IVČRN stránky. Je instruován reagovat ihned. Původní skupina totiž měla přes 150 tisíc lidí, což je na český Facebook enormní dopad. Náhradní už jen slabých 80 tisíc, a tak dále. Díky tomuto systematickému postupu se povedlo, po několika tlumených oscilacích, skupinu zcela zlikvidovat.

Funguje to. Konečné řešení “islamofobní otázky” a legitimního názoru 150 tisíc lidí, chce se mi říct, Joseph Goebbels by měl radost. Ale rezignovaně mlčím. Jaroslav ještě upozorňuje, že se aktivita může přesunut i na ruskou síť VKontaktě, kde potřebné nástroje ještě nemají k dispozici a asi hned tak mít nebudou. Což by do budoucna mohlo být dost nebezpečné. Kolega Social Baker mudruje, že nechápe, proč se vlastně dovoluje těm hejtrům psát příspěvky z falešných profilů. Namítám, jestli si je třeba nezakládají, když jim Facebook, kvůli jejich nahlašování, ty skutečné suspenduje. Aby pak nepřišli o přátele, fotky a data. Kouká na mne nechápavě a neodpoví.

Udávat policii a hrozit trestními oznámeními ale zatím nebudou. Ono to na ty největší hejtry prý stejně moc nefungovalo. A ty ostatní těch pár exemplárních soudních případů snad už dostatečně varovalo. Vytahuji tedy Zuzanu Ouhrabkovou a její nábor do neziskovky InIustitia, kde právě nyní trestní oznámení sepisují. No, to je ale prý v pořádku. Argumentuji dál: “Nejde tímhle podáváním TO, pro banální výkřiky na internetu, krom kriminalizace naštvaných občanů, tak trochu i o paralyzování policie? Vždyť je doslova zavalena zbytečnou agendou už teď. Pokud bude muset řešit i tyto věci, zbude jí potom čas na skutečnou kriminalitu?” Dostávám odpověď, že by se na to přece udělal nový, specializovaný odbor. A přijali na to další lidé. Je to tedy vlastně asi super, stoupne zaměstnanost, ale mrazí mne z toho. Orwella berou jako manuál?

 

A jak to celé skončilo?

Paní učitelka “inkvizitorka” mne na závěr u flipchartu ještě přede všemi pokárá. Že pořád neslušně skáču do řeči, nenechám ji domluvit, a tak dále. Ale že je vlastně ráda, že tam někdo takový byl. A že všichni aspoň v reálu vidí, jak taková nenávistná argumentace vypadá a jak jí čelit. Na to reaguji, že chci diskuzi, a ne nějaké nálepkování. A zda jí ta možnost otevřené debaty tolik vadí. Na to už neodpoví, jen cosi zasyčí a měří si mne pohledem. Dodávám, že takto pojatý “boj” s nenávistí je vlastně sbírkou argumentačních faulů a aktivit na hraně internetového lynče. I zákona samotného. A jestli je vůbec správné postihovat něčí projev, který není (zatím, zaplaťpámbu) ještě nezákonný, za pomoci nezákonného chování a lynčovacích aktivit. Prý tohle nebudeme řešit. A už končíme.

Loučíme se, paní Urbanová rychle někam odchází, ale k mému překvapení mi ještě poděkuje, opět přede všemi, za účast, a to jménem. Záchvěv svědomí? Nebo výhrůžka, že si mne od teď bude pamatovat? Bude se na mne informovat? S Jaroslavem Valůchem si ale nakonec podávám ruku, oceňuji, že se diskuzi nebránil a snažil se aspoň trochu argumentovat. S paní, co volala po cenzuře, také debatuji. Ona chce lepší svět, ale tak nějak nalinkovaný, direktivní. Pro Dobro by obětovala Svobodu, má prostě ty své hodnoty jinde. Vytýká mi, že na mně celou dobu pozorovala, jak jsem jednostranně zaměřený. A tudíž mé argumenty nebude vůbec brát v potaz. Vybírám si prý schválně jen to negativní a problémové, a takové lidi ona z principu neuznává. Oponuji: “Jsem chtěl, aby právě toto na diskuzi zaznělo. Protinázor. Ty negativní aspekty jsou přeci to, co nás ovlivní v budoucnu nejvíc. Charakter země, vžyť to vidíte ve Francii, ovlivnilo několik muslimských samopalníků. Mírumilovná většina nehrála roli, teda krom poskytování jistého zázemí, takže je to vůbec míru…” Přerušuje mne. Nikoliv! Tohle nebude poslouchat, tohle není diskuze. Jestli prostě chci, aby mne vůbec někdo bral vážně, měl bych se snažit pochopit jeho vidění a být k němu otevřený. Škoda, že se tato zenová moudrost aplikuje asi pouze jednostranně.

Odcházím. A ačkoliv jsme byli výslovně požádáni, abychom si vše, co na semináři padne, nechali pro sebe, sepsal jsem tuhle reportáž. Proč? Protože mám nějak blbý pocit. Pocit, že bude hůř. Omlouvám se.

 

Nechybí tu něco?

Chybí. Podpis, já vím. Totiž, několik lidí, kterých si docela vážím, mi kladlo na srdce: “Nedělej tuhle zbytečnou chybu.” Nebo: “Nepodepisuj, odskáčeš si to.” Jiní zas: “Varovali jsme tě.” A já teď řeším dilema mezi vychytralou zbabělostí nebo hloupou odvahou. Proboha, to už jsme zase tamtéž? Takže, nedá se svítít:

Ing. Pavel Cimbál

( xcimbal@davinciprague.com )

P.S.: To je přesně potřetí v životě, kdy jsem použil titul. Je tam pro Vás, paní Pohoršená, od Zemanova voliče s “nižší inteligencí”.

P.P.S.: Report píši z čerstvé paměti, seminář jsem si, asi neprozřetelně, nenahrával. Některé výroky proto nemusí být uvedeny zcela přesně, slovo od slova, ale význam i stylizaci jsem se snažil zachytit v maximální možné míře.

[Jsem teď c...]

Jsem teď certifikovaný cenzor nebo nenávistník?

 

Co teď, co s tím a kudy dál?

Ozývat se. Informovat ostatní. Nebát se. Navštěvovat tyto semináře. Zajímat se o to, čeho se s našimi penězi některé neziskovky snaží docílit. A případně protestovat. Má to smysl. Osobní návštěva je určitě lepší, než rozčilování se u Internetu. Ostatně brzy se koná podobná akce, opět ve Skautském institutu. Také ve středu, 20. září, ale naštěstí je to až odpoledne. Od 18:30. Pořádá ji sorosovská neziskovka Jsme to my! a SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) Jana Rumla a Magdy Faltové. Přijďte říct svůj názor také.

 

PŘÍLOHY

Rámec cenzury Hate Speech se opírá o několik projektů, dokumentů a výzkumů:

 

Diskusní téma: Hate Speech aneb Jak umlčet hlas Internetu. Pedagog-vetřelec na školení mladých trockistů

Polarizace společnosti a cesta k jejímu překonání

22 | 14.09.2017

Autor je charakter!
Tato forma "novodobého totalitarismu" musí podle mě vyústit v naštvanost lidí, protože tohleto jim většina nespolkne, zvlášť, pokud se chovají takto arogantně k lidem s jiným názorem. Většina má názor jiný (proto jsme taky ve Visegrádské čtyřce, odmítáme kvóty a za prezidenta máme Zemana). Jestli se cenzura a lynčování prosadí, tak můžou počítat s revolucí a s tím, že se objeví druhý Zeman nebo v horším případě skutečný extremista, protože potlačované tendence se potlačováním podporují, zvlášť, pokud je potlačují extremismem. Myslím si, že navzdory takovýmto snahám to šanci nemá: zvyšování podílu liberálů ve společnosti probíhá, ale probíhá také zvyšování počtu "konspiračních teoretiků" - lidí s neliberálními názory a taky počet těch, co znají KSB. Snižuje se počet lidí bez názoru, probíhá polarizace společnosti. Je potřeba začít dialog, ve kterém se budou názory rozvíjet a který povede ke shodě na názoru, který je nejlepší z už existujících, anebo nový a lepší než všechny předcházející. To je profylaxí extremismu i cenzury. To, kdy k tomu dojde, je jen otázkou času. Myslím si, že k revoluci nedojde a že se situace vyřeší dřív, než by se takovým způsobem vyhrotila. Je ale potřeba se o to zasloužit.
Další otázkou je, jestli dobré chodit na podobné semináře a přesvědčovat lidi na nich. Podle KSB takovéto "společenské iniciativy" jdoucí proti božímu záměru vyčerpají svůj potenciál rychleji, pokud se ukáže alternativa (jiná společenská iniciativa) a pokud se do chodu těch špatných iniciativ nezasahuje. Kvůli informacím je to prospěšné. Je prospěšné i reagovat, pokud se s takovou iniciativou střestnout musíme. Ale nejspíš je efektivnější věnovat svůj potenciál vytváření něčeho pozitivního, psaní článků, organizací přednášek, besed, rozhovorům s přáteli, ... spolu s rozšiřováním svého vlastního chápání (což může probíhat v režimu tandemové dialektiky), než se snažit přesvědčovat lidi, kteří navštěvují podobné semináře. Ti, co je navštěvují a organizují pak budou muset reagovat na stav společnosti, která je schopná takové hlouposti vědomě odmítnout a podložit svůj postoj i v diskusi s takovými lidmi.

Ve Francii

Dagmar | 10.09.2017

Zemrel velky satanista , miliardar a byvaly partner obchdni a sexualni Yves Sante Laurent, génial ho modniho navrhare. Po mode Yves St Larent, ktery zmatek ji davno, se nam styska. Po satanistovi Berger nikoliv. To on rekl, ze pronajmout bricho zeny je to same jako pronajmout pracovala delniku v tovarne. Taze dalso z*uda zemrela. Je na pristim miste soros a jeho neziskobky? A potom prazska Madlenka?

Re: Ve Francii

Nikdo | 21.09.2017

Nehulit!!!

něco k tématu a diskuzi

. | 10.09.2017

Tak jsem to zase nevydržel a omlouvám se. Prostě mi to nedá.
K příspěvkům od Alfei se snad ani nemá cenu vyjadřovat. Už to řádkování s mezerami je taková pěkná ukázka tapetování, o obsahu textu už ani nemluvě.
Snad bych si jen dovolil vyjádřit můj názor na jeho OT o trockistech. Vyjdeme-li z historie, víme, kdo si vymyslel marxismus a kdo ho exportoval do Ruska. Mlží se jen v tom, za čí peníze to bylo. Cíle této původní marxistické teorie jsou už dnes zřejmé a jejími stoupenci byli a jsou stále trockisté. Následně se to ale v Rusku jako obvykle zvrtlo, původní marxismus přepsal nejdříve Lenin a posléze Stalin. Trockisté zčásti utekli z Ruska a lze se ptát, za čí peníze v té cizině žili, potažmo tedy komu jejich filozofie sloužila, neb nikdo nikomu zadarmo nic nedá. Trockismus jako slovo je možná ruský vynález, ale jeho působnost je celosvětová.
K článku samotnému bych řekl, že je pěknou ukázkou toho, jaké se dnes ve společnosti utvořilo reálné informační pole. Loutkovodiči těch "dobroserů" jistě dokážou toto informační pole ve společnosti vnímat a jestli jsou ochotni vynakládat takové prostředky na snahu o jeho změnu (protože takové semináře určitě nejsou zadarmo), situace pro ně není asi jednoduchá. Ti "dobroseři" to navíc dělají tak "švejkovsky", jakoby byli vlastně v žoldu těch sil, proti kterým proklamují svůj boj. Není vyloučen ani jejich úmysl, že kdyby se ten vývoj nedej Bože otočil, mají pěkné alibi jak "nepřítele" rozkládali zevnitř a budou v pohodě škodit dál v zájmu toho, kdo jim víc zaplatí.
Článek na zvědavci je podle tiráže převzat z Da Vinci Prague Institute, zda je to původní zdroj, netuším.

...

Hox | 10.09.2017

jak by řekl klasik, to je nějaká jiná realita (pokroucená, neuvěřitelná). Informační bublina par excellence, kde pasák menežuje stádo užitečných, často dobromyslných (dobroserských) idiotů...
Tady platí do slova a do písmene: informační tlak prostředí bude na dotyčné tlačit stále více a motivovat je ke změně svých postojů a mravnosti, a kdo to neudělá, pro toho bude situace stále neudržitelnější, až bude úplně neudržitelná.
Bude to nicméně ale ještě chvíli trvat...

Re: ...

Tomi | 10.09.2017

S tym suhlasim. Chce to len cas.

poznamka

Kammerer | 09.09.2017

Tu je ako zdroj uvedeny Zvedavec. Ja som tento clanok videl vcera na stranke Neviditelny pes, co je v podstate sekcia Lidovych novin. Takze sa nesiri len v "alternative", ale objavil sa aj v mainstreame. To sa mi zda zaujimave.

Re: poznamka

Hox | 10.09.2017

Pes se v poslední době ukazuje v zajímavém světle, stejně tak Reflex. Jeden týden tam byly takové titulky a články, že bysme ho mohli klidně dát do linků spřízněných publikací zde, a různí sepisovači práskacích seznamů by je bez váhání označili za agenty Putina :)

Re: Re: poznamka

Martin | 10.09.2017

Take mne to prastilo. Krysy opousti lod?

Re: Re: Re: poznamka

Hox | 11.09.2017

Tlak měnícího se informačního prostředí, buďto zareagují nebo zaniknou. Chytřejší čujou a změní směr dříve. A možná se i kus toho svědomí probouzí, spolu s pocitem, že takhle to fakt dál nejde.

..

Alfei | 09.09.2017

https://pastebin.com/LMDci8ZH

Re: ..

Dušan | 09.09.2017

"Biblicka koncepcia zotrocenia pisoby ako hadzanie vsetkych Krestanskych Cirkvi" - zosnovatelia celého projektu/koncepcie použivajú bibliu po úpravách (predtým ani neexistovala celistvá biblia). Biblická prevažne západná civilizácia existuje aj bez cirkvý. Pretože vôbec nejde o vieru v boha alebo vo vieru v jeho neexistenciu. Stále ide o tlupo-elitárnu spoločnosť s otvoreným ale aj skrytým otroctvom.


psychotrockysta nieje len pokrytec ale aj fanatik

Re: ..

Pepa | 10.09.2017

Podle mě používání pojmu psychotrockista je kontraproduktivní, protože ten druhý je hlavně člověk, a tak bysme ho měli v první řadě brát.
Ale nejde mi do hlavy to - praxe je kriteriem pravdy. Zdá se mi, že to nějak nefunguje, když jeden se na to může dívat přes růžové brýle a druhý zase vidí všechno černě.

Poděkování

Holek | 09.09.2017

Moc Vám děkuji za článek a za odvahu. Své děti již instruuji proti těmto splaškovým jevům v současné společnosti a vysvětluji jim jejich kontext, cíle a techniky provádění. Chápou to velice dobře již od věku 12 let. Problém je spíše v tom, jak je instruovat stran jejich vlastní bezpečnosti s takovými názory ve škole a v kolektivech. Ale i to je možné jen se na to musí myslet. je důležité být tišším uvědomělým nositelem jiných názorů a realizovat je v praxi a ve svém životě jiným způsobem, který protivník nedokáže postihnout. Alespoň protaztím...

Co se to deje?

Alex | 09.09.2017

No to je hruza. Jen mi to utvrzuje v mem presvedceni, ze existuje vice druhu lidi. Ne jeden jak nam tvrdi. Ani blbec by nemohl takovou certifikaci provozovat. Ale jiny druh, ac vzezrenim stejny s Homo sapiens, ktery ma neco jinak, ano.

"Zaujímavá akcia."

Dušan | 09.09.2017

Vyzerá to ako vymývanie mozgov. Celá akcia bola riadená konkrétnymi krokmi/smerom.

Napríklad "Nakreslete, jak si představujete typického českého “hejtra”" je také priehľadné. Vyzerá to skôr na utvrdzovanie jedinej pravdy.

Popravde si neviem predstaviť že sa takéto veci môžu diať.

dobré vědět

Skála | 09.09.2017

Vážim si Vás p. Cimbále nejen za projevenou odvahu. Myslím, že lide jako vy jsou velice důležití, pokud nebudou mlčet můžeme směřovat k spravedlivější společnosti. V dlouhodobějším časovém horizontu soros zkončí a dokážeme li zákonem upravit průhlednost financování neziskovek, lidé prohlédnou. Po pravdě, nastávajici sociálně aktivni generace toho má ranec k řešení, pokud by si chtěli užít vnoučata.

ojebabrávači (s prepáčením)

Ľudo | 08.09.2017

Ešte k tým "trockistom"..

To je fakt dosť ruský výraz, vychádzajúci s tamojších reálii
a v Európe skôr cudzí.
Nepoužijeme radšej výraz POKRYTCI,
alebo farizeji?

Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Hox | 09.09.2017

nebo neomarxisté?

Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

ludo | 11.09.2017

marxizmus síce súvisí s trockizmom,
ale nie je to to iste.

navyse pod marxizmiom si kadekto predstavuje kadeco.
podbne ako pod koranom, resp. islamom, ci krestanstvom.

..hm pokrytci, schizofrenici..
ľudovo: "vodu kážu, víno pijú"..a to i v hlbšom zmysle

Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Tony Clifton | 11.09.2017

Kazde kralovstvi rozdelene samo proti sobe pustne a dum rozdeleny proti domu pada. Lukas 11 - Zle pokoleni

Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

ľudo | 11.09.2017

Vieš predsa, že
hľadanie optima nie je "bojom protikladov",
ale hľadaním súvislostí v odliśnostiach.
Niekedy i negatívnych..

Slepé pritakávanie si navzájom v stáde
v meniacich sa okolnostiach cválajúcom je smrť istá.

DiaLogos, diskusia je konštruktívne porovnávanie rôznych názorov s rovnakým cieľom.
Optimalizácia riadenia

Re: Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Tony Clifton | 11.09.2017

Slepé přitakávače považuješ za cestu k jisté smrti, ale pro někoho nové informace na dané téma necháš dát do pastebin nebo rovnou smazat? Jen v téhle diskuzi se čtyři lidé, včetně mě, vyjádřili, že chtějí ucelené informace, tedy nejen ty vaše. Ano, mohu si založit vlastní stránku, psát na jiné weby, ale s tímhle přístupem ti zde zůstanou jen ti přitakávač, tak o co tady jde? Pokud se vyjádříš, že nejsem konstruktivní, tak popřeš hledání souvislostí v odlišnostech (i negativních), protože předpokládám, že cíl máme stejný. Hlavně to zase neber osobně :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Ľudo | 11.09.2017

Dobre vieš o čom sa bavíme Tony.
Všetko más voju mieru.
To, čo robíš ty, ju zatiaľ pričasto prekračuje.
V tvojom produkte tak následne zanikajú
možno aj naozaj konštruktívne nápady.
Skúsis si vlastné veci i sám filtrovať.

Sústrediť sa viac na kvalitu a miestnosť svojich príspevkov.
Nie kvantitu. Vytváraš tak svoj vlastný šum.
Nie si sám. Viacerí s tým máme obćas
v "zápale kreativity"problém,
ale snáď si i sám priznáš,
že niekedy to tak trochu
i stým CTRL+C,V preháňaš, či?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Tony Clifton | 11.09.2017

Pravda, všechno má svoji míru, jen každý má tu svoji, stejně jako každý má svůj názor a někdo má i potřebu své názory předávat dál v masovém měřítku, aniž by dokázal akceptovat názory odlišné. Někdo je ohromen schopností Pjakina vstřebat informace z denního tisku (ctrl+c), tyto následně zpracovat (chup+chrup) a předat dál (ctrl+v) a jiný zase nemá rád, když se informace překrucují, tak raději zpracování informací nechá na čtenáři, čili raději opíše třeba tvoji větu v přesném znění, než aby byl obviněn, že jí dal v rámci své parafráze zcela jiný kontext.

Pokud by ten můj šum vedl jen k tomu, že už zde nepadají nadávky na adresu diskutujících, tak i jen to by mohlo být považováno za přínos :) Tak tedy na nějaký čas vyšumím a zmizím, nezlob se, že raději po anglicku..

Re: ojebabrávači (s prepáčením)

ľudo | 11.09.2017

Vieš dobre, ako a hlavne prečo to bolo myslené.
Vždy sa snažíš nasvietiť, vysvetliť, interpretovať akúkoľvek formuláciu výlučne z uhla, kontextu, z ktorého myslená nebola.
Nasvecuješ problém,
prehlušujúci, blokujúci hľadanie optimálneho riešenia

Tento algoritmus, vírus nanešťastie nebeží len u teba,
ale je stále ešte programovo príliš rozšírený v populácii
a jej jednou zo základní autodezinformačnej pyramídy
evokujúcej všetko nešťastie na Zemi..

Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Libor | 11.09.2017

Jestli je to tak, tak to ani KSB nepomůže?

Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

ľudo | 12.09.2017

Myslím, že může :)

Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Tony Clifton | 11.09.2017

Ach tak, tohle ti nepripada jako manipulace. Hazet na me vsechno nestesti na Zemi. Hledate obetni beranky? Prekvapuje me tvoje jistota, se kterou takove svinstvo muzes tvrdit, kdyz menis jmena i nazory "Ja som takto objavil uda/ľuda na zvedavcovi.org a dotiahol som ho sem. Na začiatku to boli jeho príspevky na zvedavcovi - boli iné..." Pokud tvrdis, ze vis co vim, tak co ti budu povidat.. Udo/ludo

Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Tony Clifton | 11.09.2017

PS: to jeno RE si uz nech od cesty

Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

ľudo | 12.09.2017

Ty si (ne)normálny paranoik.
Takto to znova prevrátiť, to už je fakt výkon..sila!
Akurát že je ten vektor tak vyšinutý.

..ach ten tvoj potenciál..škoda

Hox mal žial asi fakt pravdu s nutnosťou toho mazania.
Ani alkoholikov by decká nemali zbytočne vidieť.
Zlý príklad..hlavne pre newcommerov

ps: dúfam, že to zase vezmeš vrcholne osobne a straašne sa urazíš. Nezbúdaj, źe svet sa točí len a len okolo teba a tvojho spôsobu chápania..že? Ach jo..

Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Tony Clifton | 12.09.2017

Proc bych ti mel vysvetlovat svoje chovani, kdyz: Jak dlouho delate, ze neslysite na jednu prostou vec, a tou je rovnopravny diaLog (svoboda slova, ke kere patri i kladeni nekdy neprijemnych otazek). Mas snad dojem, ze po vsech tech zkusenostech me ma ted utesit to, ze budu cekat az mi admin milostive cas od casu schvali prispevek a jinak cekat az otevre vhodne tema. Divej se nejdrive na sebe a mozna ti dojde, proc se zrovna k tobe nekdo chovat tak a k jinemu onak. Vcera vam tu nekdo rekl neco hezky od plic a pekne to shrnul, ale ty porad delas, ze ti to jaksi nedoslo. Kdyz neco podelam a jsem si toho vedom, tak se omluvim, uznam chybu a to same ocekavam od druheho. Tedy, se ti omlouvam, protoze jsem si vedom, ze z velke miry provokuju, ale jsem si take dobre vedom toho, proc tak cinim

Re: Re: Re: Re: Re: podVodníci

ľudo | 12.09.2017

Áno, ale..
kľúčovou otázkou je CIEĽ toho DiaLogos.
Skutočný, nie len deklarovaný.

Často žiaľ niekto i sám uverí tomu, ćo vyhlasuje..
"The dark side" útočí prostrednictvom kadekoho
a hlavne podprahovo, zneužívá podvedomie,
kadejakých "duchov"(včítane kolektívnych odsobností),
ktorým nástroj(jedinec) aspoň zčasti funkčne prináleží.
V tomto zmysle to je tvoja vina minimálne.

Skús len rozliśovať jednotivé osobnosti v sebe.
Každý ich máme: rodina, iná časť rodiny, trieda v škole, prácovný tím, korporácia celkovo, kamaráti, iní kamaráti, náboženstvo, kultúra, ľudia tu na leva-nete, diskutujúci na iných stránkach, atď.. a v čom sa zhodujú, i v čom vzniká v tebe dôsledkom ich konfliktu napätie, ktoré projektuješ potom kde kade..

A isto..aj ja, každý občas "uletíme".
Sme len ľudia a nemáme nervy zo železa

Nemuśiš sa ospravedlňovať.
Akurát keď chybu zistíš(odklon od asi optimálnej cesty), nepokračuj v nej. Ak to myslíš naozaj dobre, i chyby ti k dobru pripočítané budú. Avšak iba blázon v nich pokračuje, ak si ich uvedomil.

So zvykmi-železnou košeľou treba ako s nástrojom umne narábať, bo ona inak majiteľa zabíja, topí.
Energiu za ospravedlnenie "investuj" radšej do opravy.

Prafrázujem ešte jedno staré čínske príslovie na tému:
"Neospravedlňuj sa, bo môžeš získať ilúziu, že tým je vec vyriešená"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: podVodníci

Tony Clifton | 12.09.2017

Nevěděl jsem, že jsi moje svědomí, Udo/ludo

podVodníci

Tony Clifton | 12.09.2017

tohle zrovna od tebe jako předáka zdejší Levašovnetské stránky sedí. Všechno bylo stejné, podpora činnosti přes PayPal, přesvědčování o vaší zaručené pravdě, mazání diskuze, nadávky. Jen jste následně Levašova sami označili za co?

Drzosti a hroší kůže máš tedy víc než dost, kokos

Re: podVodníci

ľudo | 12.09.2017

Čo ja mám s Levašovom???
..navyše aj KSB/DVTR robili len ľudia
a tak tam môžu byť a aj sú chyby.
To je normálne. Každý sa môźe mýliť.
Snažíme sa postaviť čo najlepší, najuniverzálnejší model reality.
Pritom i tá sa stále vyvíja, je dynamická
(časovo premenná - druhá derivácia v matematických modeloch)
I to treba mať stále na pamäti

Dokonalosť hľadaj inde.
Určite aj v dnešnom svete nájdeš dosť sociopatov,
čo ti ju sľúbia..to, ćo ti my nemôžeme dať.
S nimi sa môžeš ďalej o tej svojej hádať.
..teda ak ju vlastne vieš popísať..
Bo všade len vykrikuješ, čo sa ti nepáči,
no čo konkrétne vlastne chceš, nepovieš.
Ako pártizán :)
..na koho párty?

Stále si PROTI niekomu, alebo niečomu.
To mi zároveň niečo, niekoho pripomína.
Spoločný "nepriateľ" ich vždy spája.
Istý typ spoluobčanov :))
Opakujem ale, že napriek vśetkému a mnohým tu, či inde,
sa stále ešte snažím veriť, źe to myslíš Tony úprimne..

Re: Re: podVodníci

Tony Clifton | 13.09.2017

https://www.youtube.com/watch?v=79u2f9aNRyA

Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Soraja | 12.09.2017

100% souhlas Ludo. (s omluvou, že vám vstupuji do komunikace..s..)

Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Martin | 09.09.2017

Myslím Ludo, že je výraz trockisté naopak na místě. Odpověď proč přináší třeba Poslední gambit. Zejména v otázce souvislosti Jedenáctého září a Čtvrté socialistické internazionály. Zvykli jsme si také těmto lidem říkat neomarxisté, ale to vůbec nevystihuje podstatu. Je to především západní společnost, která není schopna rozlišení mezi bolševismem-stalinismem a marxismem-trockismem. Slovo trockista zároveň určuje široký kontext - princip permanentní "trockistické" revoluce, nezávisle na tom, jestli je jejím nositelem Brojnštajnův hrdlořez nebo islamistický terorista, či tahle Sorosoidní banda sluníčkářských neziskovkových vítačů, jakkoli se jejich aktivity dnes dostaly mimo rámec globální politiky. Mohl bych také připomentout dlouhou cestu amerických neocons od trockismu přes soc. dem. k dnešnímu stavu, která demonstruje ideologickou všežravost trockismu.
Používání termínů trockista a také psychický trockista včetně schopnosti termíny definovat je naopak velmi potřebné pro širší společenské pochopení toho, čemu ve skutečnosti čelíme.

Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Tony Clifton | 09.09.2017

A co treba ze vseho spolecne vybrat to nejlepsi, nez resit vzajemne nalepky?

Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Jura | 09.09.2017

Z trockistů a neomaxistů chceš vybírat něco dobrého?

Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Libor Smetana | 09.09.2017

Nechal bych pojem trockisté. Více synonym - složitější komunikace vyžadující zažití nové definice. Mohlo by to vést k "rozkolu pojmu". I když pojem "Pokrytci" je velmi blízký.

Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Martin | 09.09.2017

Možná by to bylo fajn Tony... Jenže jak dopadl pejsek s kočičkou, když vařili dort? Nejde o nálepky. Trockismus je symptom. Projev psychopatického a sociopatického chování. Berte to jako terminus technicus. Jinak se nehneme dál...
Na jedné z úrovní pozorování bychom mohli říci, že dle nejstaršího triku z mocenské kuchřky Divide et impera - rozděl dvě a více skupin pitomců a panuj je to boj mezi totalitariány a libertariálny. Mezi "kosmopolitními" havloidy-trockisty a nacionálně patriotickými silami, ale to je sakra povrchní pohled... Když tak trochu jízlivě navážu na naše minulé diskuze, řekl bych, že dnešní havloidi - havlotrockisté jsou nq míle větší totalitariáni, než bolševici-stalinisté v tehdejším SSSR...

Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Tony Clifton | 10.09.2017

S tim symptomem nesouhlasim. Jak chces vmestnat zivot nejakeho cloveka do jednoho slova? Tys ten jeho zivot prozil, abys mohl delat nejake zavery?

K tomu vareni pejska a kocicky a rozdel a panuj. Jde o tvorbu zakona, ktery bude platit pro vsechny, nejen pro jednotlivce. Prave, ze s logikou pejska a kocicky se neposunes dal. Zakony prece plati, ale pravda, ze nekdy jen pro nekoho. Pro tebe plati nezabijes, ale vrchnost si organizuje valky. Argument, ze to neumime neobstoji. Copak v dnesni dobe vyhlasuje valku vesnice vesnici? Takovy zakon by mel, podle meho nazoru, obsahovat vsechny urovne naseho spolecneho vedeni a mel by byt tvoren s tim, ze je to nas zakon, ktery je urcen k nasemu dalsimu spolecnemu zivotu. Kazdy by mel mit moznost se k nemu svobodne vyjadrit, proto zadna cenzura a i proto, ze vzdelanci nekdy uz nevidi to, co vidi kazde dite, ktere je potom jedine schopne rict, kral je nahy. Zakon by mel byt takovy, ze mu kazdy muze verit a tim se snim i ztotoznit. Jako protivaha pripadnym nanipulacim by mela slouzit vzdy verejnost a jeji svoboda slova

Re: Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Tony Clifton | 10.09.2017

A jeste ohledne toho, snazit se zit jako on. Na tom se prece taky dokazeme shodnout

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Tony Clifton | 11.09.2017

http://zpravy.idnes.cz/pokuta-200-tisic-rublu-za-tvrzeni-o-vpadu-sssr-do-polska-p1e-/zahranicni.aspx?c=A160706_113448_zahranicni_jw

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Tony Clifton | 11.09.2017

Tohle mělo to patřit pod Martinovu svobodu slova

Re: Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Martin | 10.09.2017

Jenze tahle banda "trendy leftists" uz jako uzireční idioti funguje dlouho... Je to sebefestruktivni mise. Driv delali pro GP dnes pro neocos... Kulturní marxismus, dekostrukce, Frankfurtska skola, simplicismus, politicka korektnost a vsechny uchylky postmoderny... Pracuji pro degradaci a debilizaci zapadni spolecnosti po te, co selhal marxisticky projekt
Dnes mi likviduji posledni rezidua svobody. Vcetne svobody projevu. Domluva s nimi neni. Jedine reseni je zakopat je na zahrade... :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Martin | 10.09.2017

BTW... Proc by mel existovat jakykoli zakon omezujici svobodu slova? Vcetne popirani holocaustu. Neni lepsi, když si kazdy bude rikat co chce a resit se to bude formou obcansko-pravnich sporu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Tony Clifton | 10.09.2017

V tomhle jsme jasne ve shode, tak predpokldam, ze ten otaznik nebyl urcen mne

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Tony Clifton | 10.09.2017

Jde o to zacit spolecne protlacovat ty naproste zaklady, ktere jsou jasne kazdemu a tim se i ucit. Ucit se spolecne shode a zodpovednosti, uz se nenechat rozdelovat a spolecne vyzadovat svoje spolecne pravo (zakon). K tomu neni potreba nic sloziteho, staci jednoducha logika. Zabiti je zlocin, tak jestli mermo moci vy dva sociopati chcete valcit, tak tedy bezte a treba se pobijte navzajem nebo si zahrajte nejakou gamesu, ktera ukoji vasi zvrhlou touhu po moci, ale ostatni do vasich choutek uz netahejte. To ber jako priklad. Dalsim prikladem vlada, poslanci, proc nemaji psychotesty jako kazdy obycejny platfusak atd. Tehle zdanlive primitivnich odlisnosti je spousta, ale to ony vytvareji nasi nesvobodu a cekaji ma sve sociopaty, elitu

Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Ľudo | 10.09.2017

Áno, chápem a v podstate s Vami a ďalšími
v tomto zmysle súhlasím, ale..

Obávam sa, že vzhľadom na kultúrno-politickú realitu
a dejiny, by u nás(a v EÚ všeobecne) výraz "trockisti" a ďalśie podobné výrazy ZATIAĽ mohli obmedzovať(torpédovať)
penetráciu(šírenie) alternatívneho operačného systému KSB/DVTR
do našej populácie so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.

Snáď to nemusím hlbšie popisovať a chápete..

..išlo by teda o dočasné čisto politické rozhodnutie
uvedený výraz nepoužívať.

Neskôr možno..podobne, ako je istý konsenzus
ZATIAĽ ohľadom opatrnosti práce s témou skutočného pôvodno-koránického islámu vs. dnešný pseudoislam a pod.

Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Martin | 11.09.2017

Jakkoli té obavě rozumím a zejména u otázky islámu je vzhledem k vypjaté sitaci na místě, nerad bych se dožil situace, kdybychom začali být "politicky korektní" pro dobro věci.:)
Používání správné terminologie by šíření KSB/DVTR mohlo zbrzdit, ale ne zastavit. K tomu šíření (A berte to spíše jako mou chabou teorii podepřenou osobní zkušeností.) Musíte být na určité úrovni optimalizace vašeho individuálního poznání, abyste KSB přijal. Jinými slovy musí vám zapadnout do vašeho dosud tvořeného velkého obrazu a světonázoru. Ze zkušenosti také vím, že kdykoli jsem na KSB upozornil někoho, o kom jsem předpokládal, že je v takové fázi poznání, čekalo mne zklamání. Koneckonců už podpis VP SSSR může být pro některé odrazující. :)
KSB/DVTR se bude dále šířit z podstaty všeobjemnější matrice. Používání výrazů jako trockismus by mohlo proces jejího šíření zpomalit, ale nemyslím, že přímo torpédovat. Koneckonců i to zpomalení je na místě. A to v následujícím kontextu. Kdybych se s těmito materiály setkal před deseti lety, nejspíš bych to odložil s patřičnou nálepkou. Dnes bych se ale určitě vrátil.
A kulturně-politická realita se pomalu mění. Vypjatá rusofobie a hysterie západní věrchušky spjatá s návratem Ruska na velkou šachovnici způsobila to, že se Evropané začali intenzivně zajímat o Rusko. Vyhledávají si informace z druhé strany a také se zajímají o ruskou potažmo sovětskou historii. Rsko prostě pro nás i Západ začalo po téměř dvou desetiletích zase existovat. Kdy když ne teď je naopak obrovská příležitost k vysvětlení řady pojmů včetně těch pocházejících z ruského kltrně-politického okruhu, které byly asociálními inženýry léta záměrně mateny?

Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Ľudo | 11.09.2017

isto..politická korektálnosť(s prepáčením)
je hrana za ktorú by som šiel nerád,
avšak snaha o priMeranosť je vec druhá.

"VP ZSSR" je ďalším príkladom
osobne sa zatiaľ snažím vyhýbať aj tejto skratke.
Tak pomerne i téme Stalin.

Ľudia nie sú na to pripravení
a príliś predbiehať dobu, odtrhnúť sa priďaleko
od NÁŠHO VLASTNÉHO STÁDA, davu
je i dejinne nerozumné.

Že by sme ako mnohí predchodcovia naši
osvetoví prinadšenci nedopadli..
Achnaton, SóKratés,..až po Štúra apod..

Ide o zachovanie kontaktu s politickou realitou.
Výšiny nebeské nám moc nepomôžu bez Zeme.
Aspoň v tomto svete nie..

Miera šírenia KSB/DVTR je proporcionálna
Miere obnovy bezpečnosti rozvoja spoločnosti.
Momentálne nevidím alternatívu.
..a nevhodne volené pojmy ju brzdia.

Vždy musíte brať ohľad na to,
akú sa Slovo Vaše ozvenu vyvolá.
Bo inak Vaša Sloboda názoru práve
pri jeho odkomuníkovaní, pre-daní končieva..

..a nie sme v pozícii, že by sme mohli systematicky
riskovať, ignorovať preprogramované nedorozumenia

Re: Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Martin | 14.09.2017

Ano je to především otázka míry. Kdybych chtěl zvolit nějaký etalon, pohybující se na hraně únosného, je jím Valerij Viktorovič Pjakin. Uvědomuje si, že je sám součástí inormační války a říká přesně to, co si může dovolit říci. Má pro to cit. Oslovuje i publikum, které je mimo okruh KSB. A lepší se díl od dílu Вопрос - Ответ... Co se společenské připravenosti týče jsem mírný optimista. Změny, které se v tomto ohledu udály od jedenáctého září, které bylo impulsem k probuzení společnosti jsou obrovské a mám z nich velkou radost. Byl to Zbigniew Brzezinski, který na zasedání CFR v Torontu řekl, že přichází nová překážka jejich agendě. Že je lidstvo politicky probuzeno, jako dosud nikdy v historii. Je to objektivní fakt bez ohledu na to, že je "probouzení" umně zneužíváno. Nosil bych asi dříví do lesa, kdybych to začal vysvětlovat například na agendě New Age. Jedno je jisté. Společnost je dnes otevřena alternativě, jako dousud nikdy před tím. To je také důvod proč bych se přimlouval za přijatelný risk. Krom toho řada věcí se dá vysvětlovat i mimo rámec KSB.

"Podľa seba súdim teba": Hate speakeri

Ľudo | 08.09.2017

Skauting bol oddávna ideálnym náborovým objektom
extrémistov = dnes slniečkári.

Tak-tak..a česť slušným skautom,
čo hru týchto najmodernejších fašistov prekukli!

Re: "Podľa seba súdim teba": Hate speakeri

RichardCZ | 09.09.2017

Skauting je skutečně zednářská školička. Vždycky byla.

Silná káva

eM | 08.09.2017

Výborný článek. Děkuji panu Cimbálovi za odvahu, a za vhled do něčeho co jen tak někdo nezažije.
A přesně tohle dneska podporuje tradiční skautská organizace. Díky Bohu že vznikají odnože které se infikovat nenechaly, a původní skaut tak žije dál.

Přidat nový příspěvek