Globální scénáře pro Evropu: 2 slepé varianty, 3. varianta - řešení

9.12.2017

 

youtube.com/watch?v=o8GN7INtGQ4

Úryvek z 5. části cyklu Besedy o životě.