Globální scénáře pro Evropu: 2 slepé varianty, 3. varianta - řešení