Globální finanční diktatura versus Írán

Globální finanční diktatura versus Írán

Leonid Ivašov

Poté, co se Západ vypořádal s Libyí, je připraven k lovu na další oběti, a další na seznamu jsou Sýrie a Írán. Kampaň proti Sýrii narazila na významné překážky když prezident Assád navrhl společnosti balík reforem, které bezpochyby měly být realizovány již dávno, zatímco Rusko a Írán zabránily Radě bezpečnosti OSN schválit rezoluci, která by mohla ohrozit Sýrii intervenčním modelem, který byl použit v Libyi. Výsledkem toho jsou plány Západu pro Sýrii upravovány pro nové podmínky a nynější karta Západu spočívá v destabilizaci země zevnitř kombinovaným úsilím západních zpravodajských služeb, Západem najatých žoldnéřů a místní páté kolony. Byl učiněn pokus vyvolat podobným způsobem revoluci v Íránu, ale setkal se s dobře organizovaným odporem a mezinárodní sankce uvalené na Írán mohou způsobit určité problémy, ale nejsou pro ekonomiku příliš smrtelně nebezpečné. Navíc, vnucení „demokracie“ Iráku a Lybii mělo vystřízlivující účinek dokonce i na Íránské prozápadní politické síly. Západ si také nemůže dovolit čekat, až se objeví nové příležitosti.

Po umělém rozpadu SSSR se svět posunul směrem k unipolaritě, ale ne takové, o jaké psali anglosaští geopolitologové Alfred Mahan, Halford Mackinder, nebo Nicholas Spykman a další. Očekávali globální dominanci západních námořních sil – USA a Velké Británie, ale počátkem 21. století se vládci světa stali ti, kdo mají v rukou globální finance. Je to 147 rodin, vzájemně pokrevně propojených, které kontrolují světový finanční systém, kontrolují emisi dolaru, což je nástroj, kterým drží na krátkém vodítku vládnoucí elity prakticky všech zemí světa. Základ této globální vlády tvoří finančně-politické struktury Rockefellerů, Rotschildů a Vatikánu. Ještě počátkem 20. století se na jednom ostrově sešli američtí finančníci a přijali tzv. „plán Marburga“, jehož podstata lze vyjádřit následující formulací: vláda/moc – to je zboží, ale velmi drahé zboží, proto by měli vládnout ti nejbohatší a světová vláda by měla patřit globálním finančníkům. Jejich plány překazil Sovětský svaz, ale po jeho odstranění se cesta ke světové vládě ukázala volná. Dnes se hlavním činitelem světové politiky jeví globální finanční oligarchie, která vytvořila architekturu finančních center, nadnárodních a národních bank, řídících struktur (IMF, Světová banka), vlastní tiskárny peněz (americký FED), tajných vědecko-prognostických institutů a tajných politických velitelství. Cíle globální finanční oligarchie, již dosažené nebo ty, o které usilují, jsou:

  • vnucení peněz jako základní hodnoty lidské existence a hlavní hodnoty pro státy a společnosti;

  • provázání všech národních měn, spolu s národními ekonomikami, s US dolarem;

  • zavedení transparentnosti národních hranic pro finanční toky a služby;

  • zforomování kontrolovatelných „elit“, které konají v zájmu globální finanční komunity a instalace těchto elit do pozic moci po celém světě;

  • dosažení totální kontroly nad osobním a kolektivním chováním v ekonomické a politické oblasti.

Arzenál nástrojů globální finanční oligarchie je enormní a zahrnuje korupci, zastrašování, vraždy, řízené bankroty, pomluvy, terorismus, spolu s eliminací národních států a vyvolávání válek. Systém jako celek si proto zasluhuje označení globální diktátorství finančníků, vyzbrojené ideologií fašizmu. Implikovaná základní myšlenka je, že za peníze je možné vše.

* * *

Od 90. let viděl svět intenzivní útok na všechny obhájce socialistického experimentu a na všechny oponenty globálního světového pořádku, který dává skupině bankéřů neomezenou moc. Jugoslávie byla zničena a zdevastována jako země hledající svůj vlastní model rozvoje a pokračující v kontrole domácího oběhu US dolaru v době, kdy zbytek Evropy neměl žádné ambice postavit se sevření finančních elit. Irák se dostal pod palbu, protože zkoumal možnost socialismu arabského typu pod Husajnem, zavedl plán odmítnutí US dolaru jako měny pro obchody s ropou a obecně vykazoval příliš velkou nezávislost. V případě Libye západní intervence následovala poté, co Kaddáfí začal pracovat směrem k Africké unii a začal uskutečňovat ambiciózní plán přechodu ekonomiky afrického kontinentu na zlatý dinár a vytvoření spojených ozbrojených sil Afriky. V tomto momentě Západ podkopává vládu v Sýrii, do země proudí žoldnéři, američtí diplomaté vyzývají opozici ke smetení Assádových reforem a ozbrojenému odporu a to vše jen kvůli tomu, že se Sýrie odmítla sklonit před novým světovým řádem. Finanční diktátoři nemají žádné problémy s režimy jako ty, které jsou kolem Perského zálivu, kde vládci uchovávají své peníze v západních bankách a přijímají hbitě rozkazy z Washingtonu, nebo se zeměmi jako Somálsko, Irák, Aghánistán, kterém jsou paralyzovány permanentními domácími konflikty.

Pro Wall Street je Írán hlavním protivníkem globálního finančního diktátorství na Středním východě. Dříve se zdálo, že Turecko usiluje o určitou dávku nezávislosti, ale nyní to působí dojmem, že turecký premiér Erdogan a ministr zahraničních věcí A. Davutoğlu se sklonili před kontrolou Západu a Turecko se nyní účastní plánu na sražení Sýrie na kolena a podporuje tvrdší sankce proti Íránu.

Írán je cílem operace zacílené na zničení jeho nezávislosti a zničení ostrovu stability, kterým byl, navzdory svému strategickému umístění v linii nestability sahající od Balkánu po Pákistán. Teherán čelí trestu za nesklonění se před globální diktaturou a konkrétně, ignorování US dolaru.

Agrese proti Íránu by nicméně byla mnohem obtížněji realizovatelná než poslední kampaň proti Libyi. Vzdušné nálety NATO se pravděpodobně v Íránu ukáží jako neúčinné, navíc Evropa ve své současné krizi není připravená ani ochotná na velké výdaje a oběti. Mezitím je globální finanční elita konfrontována s vážnými výzvami: zóna cirkulace US dolaru se zmenšuje a hnutí Occupy Wall Street získává na síle, Čína a Indie ekonomicky a vojensky rostou, latinská Amerika je na cestě k hlubší integraci a regionální skupiny – Šhanghajská organizace spolupráce, BRIC, ASEAN a APEC se stávají více a více aktivními. Dokonce ruská administrativa implicitně směřuje směrem k menší a menší závislosti na globálních finančních centrech. Jediným řešením pro oligarchii je provést silný úder, který by ochránil US dolar a ty, jejichž sílu dolar podporuje, oslabil by Čínu a Evropu a ukázal celému světu, kdo dává rozkazy.

Existují náznaky, že útok na Írán je již rozhodnutá věc. Zpráva IAAE založena na datech rozvědek z obskurních zdrojů a malující Írán jako zemi usilující stát se jadernou mocností je určena k přesvědčení daňových poplatníků v USA a mezinárodního společenství o tom, že žádná jiná alternativa kromě vojenského zásahu neexistuje. Jelikož Obama má jako nositel Nobelovy ceny Míru a kandidát na znovuzvolení omezený manévrovací prostor, úder proti Íránu bude iniciován Izraelem. Izraelskou populaci má přinutit k akceptování plánu strach z možnosti konce jaderného monopolu Izraele na Blízkém východě. Izraelská administrativa a masmédia se drží tématu íránské jaderné hrozby a volají po úderu na Írán, podle instrukcí Velkého bratra z Wall Street. Jsou vysoké šance, že plán dojde realizace, protože pro policii a unipolární svět ovládaný penězi, kde mezinárodní právo a morálka nehrají žádnou roli, jsou veřejné protesty snadno zvládnutelné. Jako Jugoslávie, Irák, Libye, i Írán může stát před úkolem zvednout hozenou rukavici bez jakýchkoliv spojenců – pokud Severní korea nepošle vojáky na pomoc, což by zjevně na výsledek nemělo vliv. I když má Írán mohutnou armádu, stále se nemůže nijak měřit s vojenskou silou USA, ani nemá potenciál zabránit izraelským vzdušným náletům. Klasická forma obrany pro Írán nebude fungovat, v situaci, kdy čelí výrazně silnějšímu a lépe vyzbrojenému nepříteli. Teherán potřebuje asymetrickou odpověd která by způsobila nepříteli masivní poškození, ne nutně na území nepřítele, a uvedla by Izrael do stavu existenčního ohrožení. Není zřejmé, zda Írán takovou možností disponuje.

Beijing by si měl uvědomit, že útok na Írán by vykolejil rozvoj Číny, protože konflikt v regionu, zvláště nukleární, by porušil dodávky ropy. Co se týká Evropy, dostávala by omezené dodávky za 300-400 dolarů za barel, což by vyústilo v okamžitý kolaps EU. Jinými slovy, plán úroku na Írán je plánem na porážku Evropy, Číny a Indie jakožto ekonomických rivalů USA, stejně jako plánem na oslabení muslimského světa, který by viděl podlomení svého vývoje a revolučních aktivit jakmile by se omezil přísun petrodolarů.

Pohled do historie by měl pomoci v předpovězení budoucnosti.

Systémová krize predátorského kapitalismu z počátku dvacátého století vedla k revolučním situacím v Rusku a Evropě a spustila dvě světové války. Svět se stal po porážce nacismu ve druhé světové válce bipolárním, padl koloniální systém, otevřely se možnosti pro mnoho zemí vybrat si svůj model vývoje. Výše zmíněné reflektovalo základní trend v globální evoluci, což znamená že současné pokusy o vnutit lidstvu finanční fašizmus jsou odsouzeny k nezdaru. Bude to nicméně stát čas a oběti, aby zdravé síly převážily, a Írán se svým odporem neofašizmu položí základy budoucímu vítězství. Další národy se přidají. Západní a východní protiglobalistické síly si nakonec uvědomí potřebu vyšší formy organizace, a vedoucí civilizace – zjevně Rusko – nabídne lidstvu nový model uspořádání světa, civilizovanou koexistenci a individuální harmonii se světem. USA jako vedoucí síla neofašizmu bude v nadcházejícím konfliktu trpět více než jiní – nahromadila v sobě příliš mnoho negativní energie, která vždy přitahuje bědy.

Zdroj: strategic-culture.org, fondsk.ru

 

Leonid IVAŠOV

Prezident Akademie geopolitických problémů a profesor Moskevské Univerzity lingvistiky.

 

Diskusní téma: Globální finanční diktatura versus Írán

YZeew36Qi

PypeJedeLem | 16.10.2013


Lululemon Yoga85662

ojectjom | 08.10.2013


četla jsem v příspěvcích o supervědomí, zajímavé to je, ale bojím se, že tudy cesta nevede

Silaet | 26.11.2011

Myšlenka je to hezká, lákavá je v tom, že by se to " supervědomí" automaticky zapojilo v těžkém ohrožení, superorganismus by to zařídil, sám by vybral koho a jak obětuje a pak by se jelo dál. Obávám se, že to není cesta člověka. Levašov v podstatě všude píše, jaká cesta k úspěchu vede, jen je to pro nedočkavého ducha trošku problém udržet na uzdě :)

Nevím jestli tomu rozumím, ale takto jsem to zatím pochopila já :)

1. Je nutné studovat principy - jak to všechno funguje
2. Je nutné, vybrousit svůj charakter, protože člověk, který nemá dostatečný morální kredit, nestane se hybatelem v realitě. Může jít na demonstraci, může napsat dopis, může jít k volbám, ale jinou sílu mít nebude. Je to varianta člověka, který není tvůrcem i když svým postojem a činnostmi může ovlivňovat svět- tak jak to známe.

Takže je tu ještě druhá možnost a tou je tzv. varianta " tvůrce ", který může zamávat realitou více než je normální ( dejme tomu magické schopnosti) Ty schopnosti se ovšem nespustí, když je člověk nezralý. Nezralost v tomto případě spočívá buď v genetické nedostatečnosti, nebo v nedostatečnosti charakteru. Když nejde o nedostatečnost těchto dvou parametrů, pak je další možnost. Človek sice má evoluční předpoklady, ale nesetkal se s pravdou, tedy s pravdivými informacemi, jak toto lze dělat a pak aplikovat a NEBO, setkal se, ale nevynaložil dostatek úsilí k osvojení magických dovedností, protože všechno vyžaduje praxi a testování.
Když to teda shrnu a dělám to i kvůli své úvaze, která může být nedobrá a vy tomu dodáte to co chybí :) Znamená to tedy, že je tu předpoklad genetický, morální, informační a pak předpoklad vůle - vynaložené úsilí.

Ono to nemusí být na léta, protože NL píše, že jednak nejme žádná ořezávátka, ale humanoidi s velkým potenciálem, jenom jsme se dost ztratili a možná nakarmovali. V každém případě si všímám, že píše o tom, že jsme na vysoké úrovni i když nám byla takticky jakoby odebrána. Není snadné v této fázi si připustit, že jsme schopní hýbat světem a to na úrovni pouhého myšlení ve spojení s vůlí.
Jsme zakomplexovaní, věříme spíše tomu, že jsme nuly, než abychom uvěřili tomu, že v lidech je tato schopnost. A o to jde. Paraziti na tom staví vše, co dělají a pro nás je momentálně nesmírně těžké přijmout variantu, že nemají sílu oni, ale my. Vždyť oni se tak vehementně snaží, abychom seděli u těch beden s jejich programy, abychom na to čuměli do zblbnutí nás i našich dětí. Ládují do nás sport, porno, překroucenou politiku, chemii ze všech stran, lži všeho druhu, války, nenávist, hlad po penězích atd. atd.

Je potřeba, studovat, přemýšlet, zkoušet to, co si myslíme, že jsme snad pochopili a mezitím, kontrolovat naše pohnutky - prostě charakter. Jestliže si věříme, že se snažíme správně, chce to opravdu používat vůli. Levašov sám píše, že získání informace je něco podobného jako konzum. Samo o sobě je to ale pouze zátěží, která dostává smysl teprve tehdy, když se staneme konajícími v rámci toho, co jsme poznali. V tomhle momentě, se začnou pravděpodobně dít pohyby, aniž si to můžeme hned uvědomit. Jsme natolik zblblí z filmů ( teda alespoň já, protože jsem je hltala), že se nám to nastěhovalo do hlavy a i to otupilo mou schopnost vidět věci správně. Dokonce i Matrix a jiné kultovní filmy hrají velkou roli. Oni věděli, do čeho mají narvat prachy. Film v mnoha směrech ukazuje cestu, ale zároveň se postarali, abychom se v tom všem ztratili a vyhodnotili to jen jako film. Chytré !!!


Jsme zvyklí o sobě uvažovat jako o něčem nevýkonném, což je logické, po tom všem, co nám bylo vloženo do hlav. Zdaleka to ale nemusí být pravda. PRoč bychom byli všude možně varování, že si máme hlídat vlastní myšlenky a přání? To je vážná věc. Řekla bych, že lidé mají daleko větší potenciál ovlivňovat realitu, než je běžně pobíráno. Všimněte si, jak chytré bylo, aby lidé byli soustředěni do církví a modlili se. Tam totiž uplatňují svojí vůli, svá přání a hlavně, pouští skrze modlitby svou představivost, sílu vůle, sílu myšlenky.
A jak vypadá organizovaná síla vůle, síle myšlenky, síla představivosti? Většinou asi tak, že lidé jsou vybídnuti, aby se modlili za konkrétním cílem. Často se celá společenství dozvědí, že se mají modlit za politiky, nebo se mají modlit za svou církev, aby i nadále byla jednotná, za papeže, aby to všechno nějak vyřešil a byl zdráv, nebo za to, aby mocní tohoto světa našli koncensus a dohodli se jak to bude dál :))))))))))))))))) Nezdá se Vám to podezřelé? Celá ta energie lidí, modlitby a směřování někam, je už předem naprogramována a lidé se rádi za to pomodlí, protože žijí v žumpě a byli by opravdu rádi, kdyby toto vše se uskutečnilo. Je to dokonalý plán, jak výkon jednotlivých lidí soustředit do jednoho bodu, aby si lidé náhodou nepřáli něco jiného, například sobecké zlepšení svých otrockých poměrů !!!

A to je ono . Studium nepřítele potvrzuje, že lidská síla není malá. Zatím jsme jen dav, nemáme sílu tvůrce, ale oni mají velkou potřebu naši vůli směřovat tam, kde jim to neškodí, naopak je to vesele podporuje. Teoreticky.... kdyby se všichni křesťané začali modlit, aby na všiváky - zloděje a vrahy, dopadla ruka spravedlnosti, aby všichni, co dělají svinstva proti zemi a lidstvu, aby byli odhaleni a znemožněni - asi by se začaly dít věci !!! Taková síla milionů věřících by způsobila totální převrat, ale nestane se to, protože nad jejich modlitbami a vůlí má někdo moc. Jejich osobní modlitby za vlastní úlevu v jejich životech se tříští do osobních záležitostí, ale hromadné modlení je takticky směřováno tam, kde ho ti šmejdi chtějí mít. Například za zdraví papeže, kterému dokonce i křesťanský svět občas říká " BOŽÍ ROTWEILLER"
Lidé se modlí za Obamu, za to, aby politici našli řešení.... a oni ho najdou, zase nějaké své řešení !!! Hlavně aby se lidé nemodlili za něco jiného- konkrétního - pak se jim bude dařit dál.

Takže superorganismus nám podle mého mínění není už dán. Jsme lidé, používajíc rozum a to nás stálo asi mnohá vtělení. My se musíme rozhodnout na mnoha úrovních a počítat s tím, že ovlivňujeme věci už pouhým myšlením a za to je pak potřeba přijmout zodpovědnost - jak stále Levašov píše. Co to vlastně je? Vezmu na rychlo je wikipedii:

Odpovědnost (alternativně zodpovědnost[1]) je široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení osoby X za nějakou věc či jednání Y, případně před nějakou instancí.

Podle mě to znamená, opravdu srůst s tou myšlenkou, kterou chci uskutečňovat. Znamená to i nést kůži na trh minimálně v tom, že se s něčím ztotožním a jsem ochotná to ustát i u nějakého Božího soudu. Tohle je potřeba si uvědomit. Mohu někdy stát u podobného soudu a měla bych vědět, co jsem dělala, za čím jsem stála a proč. Tohle všechno vede člověka od divného protloukání se životem k nějakému cíli, jen je potřeba se nad tím zamyslet a rozhodnout se, čemu dám svůj potenciál, svého ducha, své srdce. A pak, i kdyby skutečnost byla jiná, než možná dnes doufáme, ale nerozumíme tomu, měli bychom být schopni za svým slovem a rozhodnutím stát, protože nic jiného nás v životě natolik neoslovilo. Mělo by nám to snad stačit, protože na nic lepšího jsme nepřišli. Jak nedávno psala NINA, chce to dojít i do stadia, kdy to riskneme a budeme ochotní věřit svému srdci natolik, že do toho jdeme i kdybychom si měli rozbít hubu. Můj názor je, že i kdybychom nějak ustřelili, rozumné božstvo bude tolerantní a pochopí naši situaci. Když to rozumné božstvo nebude, otázka je, jestli v tom vůbec chci žít. Já cítím co miluji a jestli to tak ve skutečnosti není, mám problém :) ale pak je otázka života a přežívání taky problém.

Předpokládám, že většina čtenářů tohoto webu pochopí co píšu a mám ve zvyku psát to, co cítím. Mohu se plést se vším, co tady tvrdím, ale prostě si to myslím. Snažím se tedy rozjet Vaší představivost ohledně tohoto tématu, uvažujte nad tím, že Vaše vyjádření vůle v myšlenkách může mít sílu na realitu okolo nás. Uvažujte nad tím, že je ve Vás více, než se nám tvz. světonázor pokouší vnutit. My všichni jsme energetické jednotky ve velkém energetickém poli, takže máme své místo i když to tak nevypadá. Vnutit malé žárovce myšlenku, že nemá nad svým počínáním žádnou vůli, to je to, o co jim jde. Oni vítězí jen proto, protože jim to kolektivně žereme !!! ( omlouvám se za hrubší slova)

Ještě jednou a naposled. Předpokládám, že lidé, kteří chodí na tyto stránky, mají otevřenou mysl a zároveň aktivně hledají. Už to, že čtou Levašova, něco napovídá. Kdo pochybuje sám o sobě, je to v pořádku, ale logika mi říká, že nejspíš budeme blízko k těm parametrům, o kterých zde byla řeč. Tedy můžeme se blížit tomu, čemu Levašov říká " Tvůrce" Kdo jiný?
Žiji ve vesnici, pochybuji, že je zde další figura, která se zabývá tím co já. Jednou možná, ale když obejdu vesnici a budu agitovat, nejspíš se všichni uzavřou. Já ani nevím, jestli jsem slovan, i když bílou kůži mám :) Netuším, jestli jsem geneticky a morálně zralá, jestli jsem zralá evolučně :) Nevím, jestli vůbec mám nějaké to mentální tělo a nejsem jen majitelem těl astrálních, ale co se dá dělat? Nevím jak je tvořit a generovat někde hmoty na vytvoření dalších těl atd. - jedno vím ale jistě - to co nám svět nabízí, považuji za vraždu světa. Nechci se s tímhle vůbec smiřovat, nechci tomu sloužit, nechci aby zlo zvítězilo. Jsem ochotná se vůči tomu stavět na zadní, hledám jen prostředky, jak to dát najevo, aby má energie byla k něčemu. Osobně věřím, že Levašov má pravdu v teoriích, které nám předkládá, za sebe mohu říci, že mi to dává smysl a tím pádem věřím i ve svou energii, ať se zdá dnes třeba malá, či malinkatá. Dělám tedy to, co mi dává smysl. Každý den chvilku soustřeďuji své přání (vůli) na to, aby velcí zloději a vrazi, byli odhaleni. Aby jejich skutky se staly zjevnými světu, aby lidé poznali, co se zde děje. Přeji si, abych pochopila, kudy vede má cesta, protože tento svět není krásným přeludem, který bych si měla užívat. To je ale věc názoru, každý může argumentovat, ale já svůj život vnímám takto - udělej co teď můžeš, protože je to důležité. Omlouvám se za mnoho slov, ale zrálo to ve mě pár dní a taková prostě jsem.

Re: četla jsem v příspěvcích o supervědomí, zajímavé to je, ale bojím se, že tudy cesta nevede

Hox | 26.11.2011

Napsalas to moc dobře. Páleš říká něco podobného jinými slovy:

...Keď však prestaneme pobehovať a
organizátorčiť a začneme vykonávať skutočnú - duchovnú prácu,
keď dokážeme niečo v sebe zaprieť a zmeniť od základu, keď sa
náš poznávací, citový a morálny obzor obohatí o nejakú úplne novú
kvalitu, vtedy uvádzame do pohybu príslušné hierarchické bytosti
vo vyšších svetoch a meníme nielen svoju osobnú, ale aj národnú
karmu, zapríčiňujeme čosi, z čoho potom aj všetky tajné služby a
lóže musia vychádzať ako z čohosi daného, s čím musia počítať
ako s danosťou, čomu sa musia podriadiť...

Ta formulace záměru - "všichni, co dělají svinstva proti zemi a lidstvu, aby byli odhaleni a znemožněni" je vynikající, krátké, výstižné a adekvátní:)

Re: četla jsem v příspěvcích o supervědomí, zajímavé to je, ale bojím se, že tudy cesta nevede

Prince | 26.11.2011

Souhlasím, moc pěkná úvaha, Silaet :)

Re: Re: četla jsem v příspěvcích o supervědomí, zajímavé to je, ale bojím se, že tudy cesta nevede

Silaet | 26.11.2011

Díky. Teď to ještě dostat do praxe. Než se rozjede vlak, nebo mi kotóč, jak vy říkáte - chce to energii ale pak už se jen přikrmuje :)))

Re: četla jsem v příspěvcích o supervědomí, zajímavé to je, ale bojím se, že tudy cesta nevede

nina | 26.11.2011

Silaet,ctím v tobě schopnost rychle chápat podstatu informaci a dovedeš na to podívat zároveň z mnoha uhlu a pak zase shrnout pod společného jmenovatele . A to vše děláš svědomitě a upřímně.Děkuji!

Re: Re: četla jsem v příspěvcích o supervědomí, zajímavé to je, ale bojím se, že tudy cesta nevede

Silaet | 28.11.2011

Nino děkuji i já

Re: četla jsem v příspěvcích o supervědomí, zajímavé to je, ale bojím se, že tudy cesta nevede

Daniela I. | 26.11.2011

" Znamená to tedy, že je tu předpoklad genetický, morální, informační a pak předpoklad vůle - vynaložené úsilí."
--------
To si presne vystihla a trafila klinček po hlavičke. Ťažko niečo k tomu dodať.

"...to otupilo mou schopnost vidět věci správně."
-----------
No neviem, možno to platilo niekedy v minulosti. Ale táto úvaha, či zamyslenie hovorí o niečom inom. Človek s otupeným vedomím nedokáže tak krásne a hlavne výstižne pomenovať jednotlivé javy okolo seba a ich príčiny.

" Netuším, jestli jsem geneticky a morálně zralá, jestli jsem zralá evolučně"
-----------
Nuž čo, genetiku už neovplyvníme, tú sme zdedili a ostatné je v našich rukách. A myslím, že všetci čo chodíme na LN, vieme čo máme robiť. :-)))Re: četla jsem v příspěvcích o supervědomí, zajímavé to je, ale bojím se, že tudy cesta nevede

treerat | 28.11.2011

Supervědomí je asi hloupost, to je pravda. Jenže se mě to zase zdá jakoby nedaleko pravdy. V Utajených dějinách Čech autoři píší o morfickém či paměťovém poli. To se mi zdá pravděpodobné. Chápu to tak, že krom mé vlastní mysli je nad ní jakási nadmysl, kde se sbíhají myšlenky všech lidí (a možná i zvířat a rostlin, kamenů...). Je to nějaký prostor, který je lidmi ovlivňován (myšlenkami, a asi i skutky), tedy zespodu vzhůru, ale na druhou stranu ovlivňuje lidi zpětně dolů. No a krom jiného se mi zdá, že už pro svou komplikovanost a komplexnost tento prostor, ač možná nemá nějakou vlastní osobnost či vědomí, se pravděpodobně bude chovat aspoň někdy, jako by tomu tak bylo. Jenže tohle asi chápu jinak, než autoři Utajených dějin. Myslím, že taková nadmysl se dá nějak ovlivňovat, ale to, co pod tím chápu by asi nemělo být omezeno místně, či spoutatelné tvarovými zářiči (kříži), jak píší.
Napadlo mě to asi právě proto, že se mi pocitově nezdá jako dostatečný důvod pro rozpoutávání dalších a dalších válek a zabíjení jen další ropná pole, použití zbraní, aby se mohly koupit další a tak... Proto ta myšlenka. Něco mi tam schází.
Pokud si vzpomenu na ptačí a prasečí chřipku, které byly pravděpodobně uměle vyrobeny, tak tam jistě byly ekonomické zájmy, peníze pro farmacii, poškození zemědelců. Jenže to hlavní podle mě bylo to, že to byla rituální oběť. Statisíce zvířat zabity ne proto, aby pmohly přežít někomu dalšímu, ale aby byly spáleny. Nevím komu a jak to posloužilo, ale podle mě jasná oběť. I když komu, to je v obecných rysech jasné. Mají snad poskytnout oběť i tyhle války?
S tou silou myšlenky souhlas. Obecně mi ta myšlenka tak nějak sedí, ale stále nevím, jak to uchopit, nezapadla na své místo.

Rockejfler

Arimir 108 | 25.11.2011

Neni to nahodou ten Rockejfler na fotke s Levaskom na jeho webe.
Šak sú oni kamarádi anebo co ?

Re: Rockejfler

Hox | 25.11.2011

čekal jsem, kdy se to objeví :). Vyjádření NL na dotaz ohledně historie této fotky, ze setkání se čtenáři 30.5.2009, čas 1:55:15 :

"Zveřejnil jsem fotografii proto, abych nebyl nařčen, že jsem se s ním setkal tajně. Setkal jsem se s Laurencem Rockefellerem v otázce jeho zdravotního stavu (špatný zrak), Rockefeller ale neakceptoval mé podmínky, nebyl ochotný zaplatit určenou částku, takže jsem s ním nijak nepracoval. Naše setkání je faktem, ale to neimplikuje to nic dalšího."

Re: Re: Rockejfler

Silaet | 25.11.2011

Vlastně je to dobře. Alespoň je tu další informace o takovém člověku. Tihle lidé si asi myslí, že to, co nahrabali, je jejich bohatství a jiní nemají právo žádat kus koláče za výkon svůj. To je jen další důkaz, jak by potřebovali, aby tu fungovalo otroctví v plném slova smyslu

Re: Re: Rockejfler

Arimir 108 | 26.11.2011

Takže všetko je to iba o peniazoch ? Nové info pre mňa!
Hoci koho vyliečim ,aj toho kto moju vlasť vykorisťuje.Podstatné je dobre zaplatiť. Fíi ha.Som z toho paf.

Re: Re: Re: Rockejfler

Hox | 26.11.2011

mě spíš připadáš jako troll.

Re: Re: Re: Re: Rockejfler

Arimir 108 | 26.11.2011

To teda nie som,len občas dávam otázky ktoré sa ľudom nepáčia.Nemôžem za to ,že nie som spokojný s obyčajnou odpoveďou.Však aj ja analyzujem tak isto ako vy.Len ma zaujímajú rozne pohlady na jeden problem.Ja si však všímam aj úplne iné veci v textoch a na fotkach ako vy.No ale osobny kontakt je najlepsi.Tak sa asi vyberiem do Moskvy.Z osobneho kontaktu mam 99% odpoved.
A potom o tom budeme debatovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Rockejfler

Hox | 27.11.2011

to bude nejlepší :)

Re: Re: Re: Rockejfler

Daniela I. | 26.11.2011

Arimir 108, zlé si to pochopil. Veď čítaj Hoxove vysvetlenie.
Napokon, ty sa v bežnom živote stretávaš len s ľuďmi rovnakej krvnej skupiny? Nie si občas okolnosťami prinútený hodiť slovíčko aj s človekom, ktorého by si najradšej.... pohrýzol, nakopal do ... :-(
A napokon, poznáš niekoho, kto si za prácu nepýta plácu?

Re: Re: Re: Re: Rockejfler

Arimir 108 | 26.11.2011

S tymi peniazmi je to OK.Proti tomu nič nenamietam.
Predstav si to takto: Si doktorka,príde k tebe pacient/ nebanková spoločnosť ktorá dala tvojej mame požičku s urokom 10000%/.Povie ti vylieč ma.Ty povieš OK cena 1000%.On povie OK a ty ho vyliečiš.
Ale tvoja mama ešte stale plati 9000%.
Rozumieš "ide o podstatu" keď niekto zdiera tvoju mamu tak ho vyliečiš?Ani sa s nim nebavim,nie ešte aby som ho vyliečil.
Ak ma niekto chut pohryzt alebo nakopat do .... nech sa páči,len mam pocit že tu končí podstata debaty.

Re: Re: Re: Re: Re: Rockejfler

Daniela I. | 26.11.2011

Keby som bola doktorka za danej situácie ako opisuješ, tak pri mojej povahe by som parazitka vyošetrovala za rovnakú hodnotu, t.j.10000% . Buď prijme moje podmienky alebo servus-ahoj!
Pripúšťam, občas sú ľudia z mojej otvorenosti a zásadovosti šokovaní.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rockejfler

Arimir 108 | 27.11.2011

Ty nemáš rada svoju mamu ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rockejfler

Daniela I. | 27.11.2011

Arimir, jasné, že mám rada moju mamu. Ale ona je pri mne riadne cepovaná, a to od môjho detstva, keď som začala používať vlastný rozum. Takže takú hlúposť s neziskovkou by neurobila.
Ja by som za ňu tie dlhy vyrovnala, resp. by som jej pomohla, aby sa zbavila toho bremena a s neziskovkou by som sa poriadne "pohrala". Veď existujú rôzne nástroje na nápravu, len ľudia to nevedia, alebo z nejakého iného dôvodu nechcú využiť, resp. využívajú tie nástroje nedostatočne a čakajú, resp. čakali na "manu Božiu."
Ešte k tým neziskovkám, kde ľudia prišli o veľké prachy, prípadne aj celoživotné úspory. :-(((
Nuž, to je daň za nevedomosť, v mnohých prípadoch za sprostosť a lakomosť. Znie to tvrdo, viem, ale je to tak! :-( Len v minimálnom percente ľudia sadli na lep z nevedomosti. Ale zrejme vidina ľahko "zarobených" peňazí im zastrela mozog a súdnosť. Neziskovky pyramídkami vsadili na upažravenosť a chamtivosť ľudí. Kde mali ľudia zdravý sedliacky rozum, keď sa dali nachytať na vidinu 30-40% bezpracného zisku/úroku?
Samozrejme, iná je otázka absencie svedomia, poctivosti, či nepoctivosti, charakteru, triviálnej slušnosti a ľudskosti zo strany neziskoviek, teda konkrétnych ľudí, ktorí takúto hru spustili.
Obdobné je to aj u nebankoviek. Čo to je za ťažkú životnú situáciu, že si ľudia pod jej tlakom požičajú peniaze za neprimeraný úrok? Mám skúsenosti, že ľudia ani poriadne nečítajú, čo podpisujú, za akých podmienok vlastne dostávajú tzv. rýchle peniaze. Jednou pôžičkou zaplátajú dierku, ale na inom mieste sa im vytvorí ďalšia a ešte väčšia a zrazu je človek v blúdnom kruhu, z ktorého sa ťažko vymotáva.
No a na hlavu sú postavené predvianočné pôžičky na darčeky a cinkrlátka . Ale to už je o inom, riešili by sme niečo, čo nie je predmetom tejto diskusie.
Jednoducho je to o hodnotách, podľa ktorých človek žije a ktoré uznáva a preferuje. :-)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rockejfler

Arimir 108 | 27.11.2011

Prepáč asi som uviedol zlý príklad,ale ja som tým chcel povedať nasledovné: Váži si Nikolaj svoju vlasť ako svoju matku,ako svoj rod.

Ja osobne by som to povedal asi takto.

Kto zdiera moju mamu,ten sa mojej pomoci nedočká ani za všetko zlato na svete.kto ničí moju mamu ,ničí mňa a to je neprijateľné.
Chápeš vážiť si sám seba pred sebou, keď sa pozrieš do zrkadla.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rockejfler

Daniela I. | 27.11.2011

Ospravedlňovať sa nemusíš, veď diskutujeme a zatiaľ nič urážlivé nepadlo, aspoň myslím :-))).

Pochybovať o NL len preto, že bol ochotný liečiť parazita sa mi nezdá celkom fér, ak nepoznáme bližšie podrobnosti. Tie okolnosti mohli byť rôzne.
Ak sa budem pohybovať vyložene v špekulatívnej polohe, tak mi to pripadá tak, že požiadavku odmietnuť z nejakého dôvodu nemohol, prípadne nechcel. Aby sa vyhol aktívnej pomoci, tak niečo za niečo.:-) NL vie, že najcitlivejšie miestečka parazitov sú prašule. Tak udrel na túto strunu a dal značne premrštenú finančnú požiadavku za pomoc, čo dotyčný nechcel akceptovať, preto k dohode a aktívnej pomoci nedošlo. Znova zdôrazňujem, je to špekulácia, čo by ... keby...

Keďže mám pocit, že už mlátime prázdnu slamu, ukončme túto debatu, ktorá aj tak nič zásadné nevyrieši. Myslím, že Levašov nie je kam vietor tam aj plášť! :-))))
Mier pod slovanskými brezami :-))))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rockejfler

Arimir 108 | 27.11.2011

Mier ??? Veď žiadna vojna nezačala.Lepšie je" Čaj pod slovanskými brezami"
Debatou na túto tému, som vôbec nechcel vzbudiť pohoršenie samotných tvorcov tohoto webu,len ma niečo hlbšie zaujalo a tak som mal chuť tak nejak o tom polemizovať.Myslím, že som týmto pomohol aj ostatným navštevníkom ktorých to zaujalo.Veľa z nich nemá odvahu sem niečo napísať.
Hm,označenie že som troll ma riadne na..... .,možno preto som to tak vyšpičkoval.V zásade viem, že podráždené odpovede niečo skrývajú.
A to ma zaujalo. Záver je OK.:-)))

Supervědomí

treerat | 25.11.2011

Četl jsem si teď v Křivých zrcadlech, a narazil tam, stejně jako v Posledním apelu, na včely a termity. Napadlo mě, v souvislosti s v článku zmiňovanými tendencemi k další a další válce, jestli to nemůže být, krom jiného, snaha zabránit zrození takového supervědomí (nadvědomí?). Tedy mezi lidmi. Nevím, ale třeba už moc neschází... i navzdory vzdálenostem se podle mě může stát, že třeba až tu bude sedm a půl miliardy, osm miliard lidí, tak najednou blik, a supervědomí bude tady. Jestli je to možné, pak by se toho asi paraziti měli bát. Takové lidské supervědomí by totiž jako jednu z prvních věcí asi udělo to, že by se zbavilo těch, kteří mu škodí. Sociální parazité by nutně byli první na ráně. Nemám příliš jasno, co by to mohlo obnášet, být takového vědomí součástí, ale jak se mi to jeví, asi bych byl rád, kdyby to nebylo nad nějakou nezbytnou dobu. Tedy ideálně, kdyby se supervědomí při potřebě zapnulo, nějak zafungovalo, a pak se zase vypnulo a nechalo mě žít si individuální život.

Re: Supervědomí

andrej | 25.11.2011

ahoj
dovolim si s tebou nesuhlasit
pretopze levashov jasne pise ze kazdy sa mame starat o svoj rozvoj
mas na sebe precovat
a nie cakat kym niekde vznikne nejaky zhluk ludi ako stado bykov sa budu hnat mestom
supervedomie ubera jedincovi x dalsich moznosti
a to to tu predsa ide
aby sa kazdy sam zobudil

Re: Re: Supervědomí

treerat | 28.11.2011

Rozvoj? jistě. Jinak, nepíšu: Čekejte, až se dostaví supervědomí. Je to jen hypotetická úvaha :)

Re: Supervědomí

rudo | 25.11.2011

Mne sa tá myšlienka páči....bolo by to úplne super

Re: Supervědomí

Hox | 25.11.2011

super vědomí je nesmysl, pro správný duchovní rozvoj je třeba rozum a individualita.

...

Hox | 25.11.2011

ve světle tohoto článku a posledního vývoje (prohlášení Medvěděva, umístení S-300 do Sýrie) už pro mě začíná proroctví Edgara Cayceho ("Z Ruska vzejde naděje pro svět") nabývat zcela konkrétních obrysů..

Re: ...

Prince | 26.11.2011

K E. Caycemu - mám známého, co je členem nějaké církve. Od něj jsem se dověděl, že literatura E.Cayceho je na černé listině,
údajně je to posel z pekel. Takže je to přesně, jak píše Silaet výše. Církev má zájem na tom, aby ovládala masu tak jak chce ona a její loutkovodiči, přesný opak toho, aby člověk zvídal a uvažoval samostatně.
U Cayceho mě aujal jeho charakter, kdy diagnostikoval zdarma a četl jsem příběh, kdy udal souřadnice jednomu spekulantovi, ohledně ložiska ropy. Navzdory tomu, umíral jako chodobný fotograf, žádný boháč.
Jeho informace z r. 1920, kdy řekl, že pod prackami Sfingy bude nalezen prostor s informacemi je jednou z mnoha uskutečněných.

Přidat nový příspěvek