Fulford 20.3.

Další zprávy od Fulforda, na zvážení.

Naoshi Onodera drží to, o čem tvrdí že je to 8000 let starý přesmět ze Sumeru, tzv. japonský císařský klenot.

Naoshi Onodera tvrdí, že je právoplatný a legální japonský císař a že císař Akihito je potomek skupiny nelegitimních loutek, které byly instalovány cizími skupinami kabalistů a používají satanskou hvězdu jako symbol. Říká, že Akihito používá repliky třech starodávných císařských klenotů k opodstatnění své pozice na trůnu. Tyto předměty jsou známy jako klenot, meč a zrcadlo a údajně jsou nejstaršími zděděnými předměty na Zemi. Ty skutečné jsou v jeho držení a on je ochoten nechat je přezkoumat vědci a experty na právo, stejně jako další důkazy. To je nanejvýš důležité tvrzení, protože je úzce spojeno s nastartováním nového finančního systému a možností fundamentální změny režimu v Japonsku.

V minulých letech bylo Japonsko kontrolováno malou klikou soustředěnou kolem Hiroaki Fushimiho, vzdáleného příbuzného, který se pokoušel uzurpovat trůn a tak získat kontrolu nad japonským finančním systémem. Podle několika členů císařské rodiny, Fushimi zařídil vraždu snoubence princezny Masako, Katsuhiko Oku, jako součást tohoto plánu, aby ji přinutil vdát se za korunního prince, aby mohl nahradit jedno jeho vlastní dítě za Masačino dítě a udělat ho dědicem trůnu. Oku, který pracoval pro severoamerickou druhou divizi na japonském ministerstvu zahraničí, byl poslán do Iráku kde byl zavražděn, tvrdí. Fushimi byl podle nich agent Bushe staršího a poskytoval Bushům podvodné finanční dokumenty. Císař Akihito byl bezmocná loutka manipulovaná touto klikou, která zahrnuje prince Hitachiho, říkají zdroje císařské rodiny. Fushimi se ke tvrzením odmítl vyjádřit.

Tato klika je nyní izolována a skrývá se v císařském paláci za 6.000 členy stráže. Nicméně, členové Dragon Society jsou členy vnitřního personálu paláce, takže tato skupina se musí vzdát a dovolit Eijirovi Kasuovi, staršímu úředníku ministerstva financí a guvernérovi japonské centrální banky, Masaakimu Shirakawovi, otevřít tzv. černé obrazovky japonské centrální banky (BoJ - Bank of Japan) a uvolnit prostředky pro nový finanční systém. Japonské Ministerstvo financí pak obdrží počáteční platbu 10.000 miliard dolarů na účely obnovení Japonska po Fukušimě a spuštění Ekonomické plánovací agentury.

Spor o to, kdo má legální právo na vlastnictví rozsáhlého japonského císařského pokladu, který bude použit na podložení nového finančního systému, bude muset být rozhodnut vědci, historiky a právníky později, protože nový finanční systém musí být nastarován co nejdříve. Člověk který nyní drží legální podpisové právo je Eijiro Katsu, takže pro nyní visí damoklův meč globálního osudu nad jeho hlavou.

Jakkoliv, Onodera je nepopiratelně držitelem určitých extrémně unikátních a historicky cenných artefaktů. "Klenot" který drží na obrázku má na sobě rytinu květu s osmi lístky. Onodera tvrdí, že objekt byl v držení jeho rodiny 8000 let a pochází ze starověkého Sumeru. Květina je nejstarší známé vyobrazení osmicípe hvězdy či pečetě proroků, říká.

Další objekt který ukázal byl "meč". Meč má na sobě nápis říkající, že patří králi.

 

Onodera říká, že se datuje zpět k dynastii Zhou z roku 1000. př.n.l. Meč je nejstarší známý čínský meč a je velmi zkorodovaný.

Třetí artefakt, "zrcadlo", se datuje zpět 2100 let a pochází z Korey, říká Onodera.

Kromě těchto tvrzení o vlastnictví japonského císařského korunního pokladu Onodera říká, že má mnoho dalších zajímavých předmětu, například tento:

Tibetští králové ho používali na obětování panen dokud nebyl Tibet dobyt Čínou před tisíci lety a čínský Císař lidské oběti nezakázal.

K Onoderovi je třeba říct, že mnoho japonských Jakuza gangů a pravicových organizací ho podporuje. Onodera byl pod ochranou buddhistické sekty Nichiren která tajila jeho identitu a tajemství až do nedávné doby.

Podle Onodery, když v roce 1850 -1860 cizí armády vrthly do Japonska, zjistily, že japonská vláda má v držení kolem 3/4 celosvětové zásoby stříbra. Aby se ho zmocnili, podpořili zchudlou severní dynastii puškami s dostřelem 400 metrů, kdežto bohaté jižní legitimní dynastii dali pušky jen s dostřelem 100 metrů. Symbol severní armády byla pěticípá hvězda, symbol Satana-Lucifera. Jižané byli zmasakrováni a zahraniční bankéřské rodiny se zmocnily části pokladu. Od té doby je Japonsko plně ovládano zvenčí finančníky přes loutky.

Onodera také tvrdí ještě více ohromující věc. Říká, že jeho rodina je přímým následníkem biblického Abrahama. Jeho tvrzení je podloženo faktem, že rodinný strom Abrahama koresponduje přesně s rodinným stromem japonského mýtu o stvoření. K potvrzení, Onodera říká, že vlastní původní kamennou desku s deseti přikázáními. Říká, že byla dána jeho předkům "nebeskými bytostmi".


Onodera říká, že všechny předměty v jeho vlastnictví mohou být nezávisle prozkoumány, pokud budou moci jeho zástupci být po celou dobu přítomni a neztratí předměty z očí.

Onodera také vlastní rozsáhlé genealogické tabulky, dokumenty a další důkazy které podporují jeho tvrzení jako o potomku nejstarší královské linie na Zemi.

 

Možná souvislost:

včera 23.3. došlo v centrální Austrálii k zemětřesení o síle 5,6 richtera, v hloubce 6,6 mil. Podle některých zdrojů byla zničena další DUMB základna Kabaly (Deep Underground Military Base - hlubokopodzemní vojenská základna), podobně jako byly takovým způsobem zničeny 2 základy v USA v létě roku 2011.

 

Diskusní téma: Fulford 20.3.

COTSDewo25

assitineMiz | 01.12.2013YGYSWpuf35

assitineMiz | 02.12.2013LIWJOwni62

assitineMiz | 07.12.2013Přidat nový příspěvek