Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (3)

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (3)

12.4.2016

předchozí část

 

Fordem popsaný postoj personálu ke své vlastní bezpečnosti ukazuje, že skutečný humanismus práce a společenských vztahů celkově nezávisí celkově a kompletně na kterémkoliv majiteli nebo členovi vedení toho či onoho podniku, ale určuje se rozvojem kultury celkově a kulturou plnění prací, která se na tom konkrétním podniku zformovala, konkrétně.

Ale jestli pracovník považuje za možné pracovat v nevhodném oblečení, opilý nebo „trochu opilý“; ignorovat ochranné prostředky (masky, respirátory, brýle atp.) a narušovat technologickou a organizační disciplínu výroby (normy „techniky bezpečnosti“) pod záminkou zrychlení práce s cílem zvýšit si tak příjmy „přímo hned“ nebo „zjednodušit“ si technologii a organizaci práce s cílem „ulehčit“ si vlastní práci na úkor kvality nebo bezpečnosti; považuje za možné produkovat zmetky, které mají potenciál poškodit nebo usmrtit druhé, - pak není opodstatněné vinu nájemného personálu, takového, jaký reálně je (včetně pracující třídy, která se v marxismu idealizuje, bez jakýchkoliv příčin k tomu), za úrazy na pracovišti, „nemoci z povolání“, produkci zmetků atd. svalovat na vedení nebo kapitalisty, bez rozdílu zda je to při socialismu nebo kapitalismu.

H.Ford byl na rozdíl od marxistů, kteří ovládli hospodářský systém Ruska a kteří porodili celou kulturu skrývání masových pracovních úrazů a nemocí, skutečně humanista, protože přímo začleňuje mezi povinnosti hlídačů-pozorovatelů povinnost „lovit hříšníky“, čímž se stará o zachování zdraví samotných „hříšníků“ a o prosperitě jejich rodin navzdory samolibému nezodpovědnému chápání bezpečnosti ze strany samotných „hříšníků“. A to je velmi těžký úkol – ochránit blbce před jimi samými, a podporovat proces jejich zmoudření podle možností.

 

4.2. V čem je záruka zkázy?

To, že Ford byl průmyslníkem v oblasti aut, vědí všichni. Proto u někoho může vzniknout dojem, že Fordovi se povedlo zavčas obsadit vznikající trh, načež ho téměř monopolně využíval po celá desetiletí, a mimo této „mikroekonomické“ niky jsou jeho postupy nepoužitelné, v důsledku čehož se u něho není čemu učit. Avšak Ford uspěl nejen jako autoprůmyslník, ale i jako železničár, ačkoliv pod tlakem okolností a ne z vlastní iniciativy soukromého podnikatele. Jde o to, že výrobního cyklu „Ford Motors“ se účastnila Detroit-Toledo-Irontownská železnice, jejíž transportní služby zabezpečovaly spojení navzájem vzdálených specializovaných výrob do jediného technologického procesu výroby automobilů. O kvalitě těch transportních služeb píše Ford následující:

„Před několika lety jsme se pokoušeli po té trati poslat produkci, kvůli jejímu velmi výhodnému situování, ale kvůli spožděním jsme ji nikdy nemohli využívat ve větším měřítku. Doprava čehokoliv trvala 5-6 týdnů. V důsledku toho jsme přicházeli o celkem velké sumy a kromě toho ta zdržení narušovala náš výrobní plán. Není žádný důvod, aby železnice nemohla dodržovat konkrétní plán. Spoždění vedly k vyšetřováním (o ztrátách, způsobených železnicí jejím zákazníkům) a železnice regulérně vyplácela náhrady. Ale takto vést firmu je k ničemu. My jsme vnímali jakékoliv zdržení jako kritiku naší práce a starali se o to, aby byl zjištěn důvod. To já nazývám prací.“ (Kapitola 16. „Železnice“)

Kvůli problémům, kterou způsobovala problémová železnice ji H.Ford nakonec koupil:

„Koupili jsme železnici proto, protože její pravidla stály v cestě některým našim zlepšením v River-Rouge. Koupili jsme ji nikoliv kvůli umístění kapitálu, nikoliv jako pomocný prostředek pro náš průmysl a dokonce nikoliv kvůli jejímu strategickému umístění. Výjimečně výhodné umístění té železnice jsme objevili už po naší koupi. Ale to nemá vztah k věci. Takže, koupili jsme železnici proto, protože překážela našim plánům. Nyní s ní bylo třeba něco udělat. Jedinou správnou věcí byla její transformace v produktivní podnik, aplikace těch samých principů, které fungovaly ve všech našich výrobách.“

O existenci železnice a její situaci v období „před“ a „po“ jejím získání ze strany Ford Motors H.Ford píše následující:

„Detroit-Toledo-Irontownská železnice byla vybudována před 20 lety a od té doby byla reorganizována každé dva roky. Poslední reorganizace se odehrála v roce 1914. Válka a kontrola Svazu Států reorganizační cyklus přerušily. Železnice má 343 mil dráhy, 52 mil větví a 45 mil cizích drah v cizím vlastnictví.

Jde téměř přímo na jih od Detroitu, podél řeky Ohio do Irontownu a tak se dotýká úhelných dolů Západní Virginie. Kříží většinu velkých železničních drah a z obecného pohledu by měla být velmi zisková. Byla zisková – pro finančníky. V roce 1913 její kapitál dosahoval 105 000 dolarů na míli. Při následující změně vlastníků ta suma spadla na 47 000 dolarů. Nevím, kolik celkově půjček bylo vzato na tu dráhu. Vím jen, že akcionáři byli při reorganizaci roku 1914 nuceni vložit téměř 5 milionů dolarů, sumu, kterou jsme zaplatili za celou dráhu. Zaplatili jsme 60 centů za dolar základních závazků, ačkoliv cena nedávno před koupí byla v rozmezí 30-40 centů za dolar (nominální ceny akcií). Navíc jsme zaplatili za obyčejné akcie jeden, a za zvláštní akcie 5 dolarů za kus, z čehož plyne že jsme vyplatili velmi slušnou sumu, pokud vezmeme v úvahu, že akcie nikdy nepřinášely zisk. Vozový park dělal 70 lokomotiv, 27 osobních vagónů a 2800 nákladních. Všechno bylo ve velmi žalostném stavu a z větší části celkově nevhodné k používání. Všechny konstrukce byly špinavé, nenabarvené a celkově zarostlé. Železniční koleje představovaly něco jen málo odlišitelného od pásu rzi. Servisní dílny měly velmi mnoho lidí a málo strojů. Všechna výroba byla orientována na maximální nehospodárnost, zato existovalo přebobtnalé administrativní a finanční oddělení a samo sebou, právní oddělení. To samotné stálo více než 18 000 dolarů měsíčně. Železnici jsme převzali v březnu 1921 a hned začali uvádět do praxe naše principy. Dosud existovalo v Detroitu Řídící oddělení. Zrušili jsme a ho a předali veškerou práci člověku, který zabíral polovinu pracovního stolu v jedné kanceláři. Právní oddělení se vzápětí odebralo za Řídícím. Železnice nepotřebuje mnoho právníků. Naši zaměstnanci uzavřeli mnoho případů, táhnoucích se mnoho let. Všechny nové námitky se řeší obratem, podle okolností, tak, že náklady na ně málokdy převyšují 200 dolarů za měsíc. Veškerá škoda spojená s provozem nabobtnalých právních a řídících oddělení byla hozena přes palubu a počet zaměnstnanců byl snížen z 2700 do 1650. V souladu s naší pracovní politikou byly všechny hodnosti a pozice, s výjimkou těch stanovených zákonem, zrušeny.

Celkově byla organizace železnice velmi strohá, každý příkaz musí projít skrz řadu instancí a nikdo nesmí konat bez konkrétního příkazu svého nadřízeného. Jednou ráno jsem se ocitl na železnici a našel připravený vlak hotový k odjezdu, který půl hodiny čekal na příkaz k odjezdu. Došli jsme kam potřebovali a vyřídili všechno potřebné dříve, než ten příkaz přišel; to bylo ještě předtím, než si tam našla cestu myšlenka osobní odpovědnosti. Ze začátku nebylo vůbec lehké zlomit ten zvyk k „příkazům“, lidé se báli odpovědnosti. Ale s postupem času se plán rýsoval stále jasněji a jasněji a nyní se nikdo neschovává za hradby svých povinností. Lidé jsou placeni za osmihodinový pracovní den, ale vyžaduje se od nich, aby celou dobu pracovali naplno. Pokud je daný člověk strojvůdcem a své povinnosti splní za 4 hodiny, zbylé 4 hodiny pracuje tam, kde je to v daný okamžik třeba. Pokud někdo pracoval déle než 8 hodin, nedostává více peněz, ale jednoduše odečítá odpracovanou dobu z následujícího pracovního dne nebo shromažďuje přesčasovou dobu dokud nezíská celý volný den, který má plně placen. Náš 8-hodinový pracovní den je skutečně 8-hodinovým pracovním dnem, nikoliv bází pro přepočet mzdy.

Nejmenší plat je u nás 6 dolarů za den. Mimořádný personál nemáme. Omezili jsme počet lidí zaměstnaných v kancelářích, dílnách a na trase. V jedné dílně nyní 20 lidí zastane více práce, než dříve 59. Před nějakou dobou jedna z našich pojízdných dílen, skládající se z jednoho vedoucího a 15 pracovníků, pracovala poblíž od druhé, paralelní linie, na které dílna 40 lidí dělala naprosto stejnou práci renovace kolejí. Během dne naše dílna předehnala sousední na délku dvou telegrafních sloupů.

Dráha se postupně začala vzpamatovávat; téměř všechny koleje bylo nově opraveny a bylo položeno mnoho mil nových. Lokomotivy a vagóny se servisují přímo v našich dílnách a jen s malými náklady. Zjistili jsme, že zásoby nakoupené předchůdci jsou nevhodné k použití; nyní pečlivě hospodaříme, pracujeme s kvalitními materiály a dbáme na to, aby nic nepřišlo nazmar. Personál je vždy připraven pomáhat v díle úspor. Co je výhodné, to se zavádí. Položilo jsme železničářovi otázku: „Co je možné dostat z lokomotivy?“ - a on odpověděl rekordem bezporuchovosti. Přitom do podniku nevkládáme velké sumy, vše se pokrývá z našich příjmů.

Vlaky musí jezdit přímo a včas. Časy dopravy se podařilo snížit na jednu třetinu původní hodnoty. Vagón, který stojí na čekací koleji, je něco mnohem většího, než jen vagón: je to velký otazník. Někdo musí znát proč tam stojí. Předtím bylo třeba 8-9 dní, aby se zboží přepravilo z Philadelphie do New Yorku, nyní stačí 3 a ½ dne. Organizace slouží jako hodinky.“ (kap.16. „Železnice“)

Pokud se rychlost dopravy nákladu z bodu A do bodu B hodnotí jako jeden z ukazatelů produktivity železnice, pak pod řízením H.Forda vzrostl 2-2,5 krát, nemluvě už o snížení počtu personálu o více než polovinu. Ačkoliv H.Ford neuvádí údaje o objemu transportu, je třeba předpokládat, že potřeba transportu, která v regionu byla při daných cenách za transport, byla za plně uspokojována.

Zdálo by se že je to krásný příklad pro agitaci za volnotržní kapitalismus... ale napřed bychom museli zapomenout, co se na té dráze dělo v podmínkách stejného volnotržního kapitalismu před vstupem H.Forda do řízení.

USA v poslední čtvrtině 19. a první čtvrtině 20. století, kdy byly pokryty sítí železnic, byly zemí bezvýhradně volnotržní ekonomiky, ve které se vládní úředníci státní nebo federální úrovně málo vměšovali do záležitostí soukromého byznysu. Takový stav je podle ruských liberálů jedním z ideálů, který se snaží realizovat v Rusku, a jehož nerealizací vysvětlují neúspěch jejich reforem, které v Rusku provádějí z roku 1991.

Ale z toho, co píše H.Ford o stavu věcí na Detroit-Toledo-Irontownské železnici před její koupí ze strany Ford Motors je zřejmé, že tržní mechanismus a v údajně ideálních podmínkách fungování, jaké byly v USA na přelomu 19/20. století, není automaticky garantem kvality nabízených služeb, stejně jako není bezpodmínečným stimulem k efektivnímu vedení děl na základech rentability, zabezpečení dividend akcionářům. To znamená, příčiny úspěchů a neúspěchů v díle, včetně jejich finančního vyjádření, leží vně vztahů více či méně svobodné koupě a prodeje.

V daném konkrétním případě liberálové objasňují úspěchy železnice pod řízením H.Forda tím, že se změnila konjunktura na trhu a „objevil se zisk namísto deficitu“, což je zaměňování následku za příčinu. Do koupě železnice ze strany Ford Motors ta nenesla zisk vůbec ne proto, že byla špatná tržní konjuktura, a zisk po koupi se také neobjevil proto, že nastala jiná konjunktura. O příčinách žalostného stavu Detroit-Toledo-Irontownské dráhy v období před její koupí píše H.Ford následující:

„Horším příkladem toho, jak daleko se může vzdálit podnik od principu užitečné služby, jsou železnice. U nás je železniční otázka stále na pořadu dne, jejímu řešení je zasvěceno nemálo času a myšlenek. Se železnicí není spokojen nikdo. Není spokojena veřejnost, protože jak osobní ceny, tak nákladní jsou velmi vysoké. Nejsou spokojeni železničáři, protože jejich platy jsou příliš nízké a pracovní doba dlouhá. Nejsou spokojeni majitelé, protože tvrdí, že jejich investice nenesou zisky. Při správně fungujícím podniku by však měli být spokojeni všichni. Pokud, nemluvě o veřejnosti, z podniku nemají prospěch zaměstnanci ani majitelé, pak to znamená, že v řízení je něco špatně.

Naprosto ze sebe nechci dělat odborníka na železniční odvětví. Pravda, existují zasvěcení do jeho podstaty, ale pokud je služba [lidem, společnosti], kterou poskytují americké železnice výsledkem těchto nahromaděných vědomostí, pak musím říct, že můj respekt k nim není až tak velký. Naprosto nepochybuji, že vlastní ředitelé železnic, lidé, kteří slouží na železnici, ji jsou schopni řídit k všeobecnému prospěchu. Ale také nejsou žádné pochyby, že ti skuteční ředitelé nemají díky řetězu okolností žádnou reálnou moc. A zde je zakopán pes. Protože lidé, kteří skutečně v železničním díle něco chápou, jsou [zformovaným systémem] odstraňováni od vedení nebo nepřipuštěni k němu.

(…) Ředitelem železničního díla byl nikoliv ředitel, ale finančník. Do té doby, dokud měly železnice vysoký kredit a důvěru, bylo více peněz vyděláno emisí akcií a spekulacemi s nimi, než službou veřejnosti. Jen zanedbatelná část získaných peněz byla nasměrována na posílení skutečného určení [železnic]. Pokud se díky kvalitnímu řízení zvedaly čisté zisky natolik, že bylo možné vyplácet dividendy, pak rozmazlení spekulanté a hodnostáři železnic používali dividendy na to, aby napřed své akcie pozvedli, potom je snížili a nakonec na základě povýšené důvěry investorů a veřejnosti vypustili nové akcie. Pokud zisky přirozeným nebo nepřirozeným způsobem padaly, pak spekulanté skupovali akcie zpět, aby časem inscenovali nové zvýšení a nový prodej. V celých Spojených Státech se najde možná jedna železnice, která by jednou nebo vícekrát nezměnila své majitele, zatímco zainteresovaní finančníci kupili hromady akcií do té doby, než systém neztratil rovnováhu a nezřítil se. Pak se analogické finanční kruhy za hubičku zmocnily železnic na úkor lehkovážných akcionářů a znovu se pustily do budování předchozích pyramid.

Přirozeným spojencem lichváře je právník. Triky, prováděné s železnicemi, by nebyly možné bez konzultací právníků. Právník, stejně jako finančník, v samotném díle nic nechápe. Oni předpokládají, že dílo se vede správně v tom případě, pokud nepřekračuje zákony nebo pokud mohou být zákony změněny nebo vyloženy tak, že se hodí k danému cíli. Právníci žijí podle hotových norem. Lichváři vyrvali z rukou ředitelů železnic finanční politiku. Instalovali své důvěrníky pověřené dohlížet na to, aby železnice porušovaly zákony jen zákonným způsobem. Za tím účelem zavedli ohromná právní oddělení. Místo toho, aby pracovali v souladu se zdravým lidským smyslem a podle okolností, všechny železnice musely pracovat podle pokynů svých advokátů. Všechny části organizace zasypaly oběžníky. K tomu se přidaly ještě státní a federální zákony, a nyní vidíme, jak se železnice motají v sítích paragrafů. Právníci a finančníci [tj. lichváři a burzovní spekulanti] z jedné strany a vláda z druhé strany naprosto svázali ruce ředitelům drah. Věci nejde řídit shora [a zvenku, bez proniknutí do jejich podstaty, což je vlastní státním úředníkům v jejich většině, a lichvářům, finančníkům, spekulantům].” (Kap. 16 - „Železnice“)

„Až příliš mnoho drah není řízeno železničáři-praktiky, ale bankovními institucemi [tj. lichvářskými domy a jejich právníky]; všechny pracovní metody, způsob chápání – vše je organizováno podle finanční, a nikoliv transportní techniky.

Krach „železničního odvětví“ proběhl proto, že hlavní pozornost byla zaměřena nikoliv na úžitek, který železnice přináší lidem, ale na jejich hodnotu na akciových trzích. Zastaralé myšlenky se úporně drží zatímco pokrok je téměř přidušen, a lidem, schopným zabývat se železničním dílem, je zamezeno rozvíjet se.

Může miliarda dolarů odstranit ztráty? Ne, miliarda dolarů jen zvýší potíže o miliardu dolarů. Miliarda dolarů má za cíl jen zabetonovat dosud panující metody ve vedení železnic, zatímco úbytky právě z těch metod pramení. (zvýrazněno námi)

Všechny chyby a hlouposti, dopuštěné před mnoha lety, se nám nyní mstí. Když byly ve Spojených státech zaváděny železnice, veřejnost se měla nejdříve seznámit s jejich užitečností podobně, jako tomu bylo u telefonu. Kromě toho, nové železnice měly být zaváděny a řízeny tak, aby prosperovaly. A protože financování železnic následovalo za jednou z ekonomicky nejtěžších epoch naší minulosti, zakořenilo se velké množství chyb a „zneužití“, které od té doby sloužili jako vzor všemu železničnímu dílu.“ (Kap. 16 - „Železnice“)

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (3)

ORIGINÁL ÚVĚR NABÍDKA

Juan Diego | 22.05.2016

Ahoj,
Jsem Juan Diego, soukromá půjčka věřitel, který dává život časové příležitost úvěrů. Potřebujete půjčku, aby urychleně splatit své dluhy nebo potřebujete úvěr pro posílení svého podnikání? Byl jste odmítnut bank a dalších finančních institucí? Potřebujete konsolidační úvěr nebo hypotéku? hledá více, protože jsme tu proto, aby všechny své finanční problémy, kterým konkrétní minulostí. Půjčujeme prostředků jednotlivcům, které potřebují finanční pomoc, které mají špatnou kreditní nebo potřebují peníze na zaplacení účtů, aby investovali na podnikání ve výši 2%. Chci, aby tento prostředek používat Vás informovat, že jsme poskytují spolehlivé a příjemce pomoci a bude ochoten nabídnout úvěr. Tak kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu na adrese: (diegosaintloans@outlook.com)

Potrebujete úver ???

Glenn Baker | 26.04.2016

Potřebujete úvěr ??? Naše firma je název Zion Financial Services Limited, dáváme z úvěrů, které mají zájem zákazníků, které hledají pro úvěry s cílem zlepšit jejich podnikání, můžeme vám pomoci s úvěru až do výše €15 milionů. Můžeme vám pomoci půjčováním vám peníze, začít podnikat nebo rozšířit své stávající podnikání, nabízíme také osobní úvěry, auto úvěry, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, zemědělské úvěry nebo půjčky z jakéhokoliv důvodu atd Pokud potřebujete půjčka dnes kontaktujte nás. Můžeme půjčit až 15 milionů eur. Napište nám aplikovat: zionloan1@gmail.com

.

Cico Ciciak | 16.04.2016

Možno by nebolo na škodu, keby sa tie pasáže z knihy Forda, respektíve jeho citácie odlíšili inou farbou (prípadne fontom), lebo dakedy neviem, kedy hovorí Ford a kedy autor (kedy pokračuje článok). Pôsobí to na mňa dosť chaoticky.

Re: .

Hox | 17.04.2016

Dobrý postřeh.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 30.04.2016

Vďaka.

Materializmus víťazí?

petržlen | 15.04.2016

Prečo sa väčšina príspevkov do tunajších diskusií týka handrkovania o hmotných veciach? Ak uznávame HNR (Boha), nemali by sme pozerať radšej hore k Nemu ako dole k zavrhnutému odpadu? Ak pre toto fórum nie sú zaujímavé ciele HNR, potom nepozná niekto nejaké iné fórum, bližšie k HNR?

Re: Materializmus víťazí?

Hox | 15.04.2016

Dům kde bydlíš, je pro tebe zavrhnutý odpad? Jídlo, které jíš? Tvoje děti?
Kdo tě bude krmit, zatímco budeš jen "hledět nahoru k němu" a starat se o okolní svět bude pod tvou úroveň?
Směřovat k souladu se Záměrem HNR při péči o materiální světě myslíš nelze?

Re: Materializmus víťazí?

Dagmar | 16.04.2016

Buh stvoril tento svet pro svoji slavu a aby nam dal dukaz sve existence. Takze materialni svet je take dilo bozi. A pokud ho ridime a pracujeme tak abychom vzdavali slavu Bohu v kazdem nasem pozemskem dile pak nase prace bude prinaset harmonii, a krasu. Hmotny svet neni oddelen od Boha, jenom materialisti a francousti revolucionari si mysli ze hmotou vse konci.

Re: Re: Materializmus víťazí?

Cico Ciciak | 16.04.2016

Boh nemohol nič stvoriť pre svoju slávu, lebo to nie je človek s vôľou! Bohužiaľ "kresťania" sú s popisom duchovna tiež hodne mimo!

Re: Re: Re: Materializmus víťazí?

petržlen | 16.04.2016

Tak tomuto naozaj nerozumiem. Ako môžem niečo riadiť, ak nemám vôľu? Nie je to to isté ako „nič nechcem“ (dosiahnuť)? Na akom základe riadi HNR?

Ďakujem všetkým za odpovede. Dozvedel som sa z nich veľa vecí, ktoré som doteraz o sebe nevedel. Mal by som sa pýtať častejšie. ;-)

Re: Re: Re: Re: Materializmus víťazí?

Cico Ciciak | 17.04.2016

HNR nie je človek (nemá tvár, ani formu - správne sa uvádza v Koráne), takže ani nemôže niečo riadiť spôsobom ako človek s vlastnou vôľou (= schopnosť slobodne sa rozhodovať), to dá predsa rozum, nie? Osloboď sa od tohto pokriveného defektného stereotypu reálneho kresťanstva. Zjednodušene by sa to dalo popísať asi tak, že Boh je plne viazaný "diktatúrou" svojho svedomia, vlastnými pravidlami a Zámerom. On sa proste nemôže slobodne rozhodnúť ako človek, že toto urobím a toto už nie, lebo sa mi nechce, alebo sa mi to nepáči..., ale keď je na Zemi prítomná nejaká tendencia bližšie k Jeho Zámeru (respektíve alternatíva), tak ju musí zákonite podporiť. A prečo nič neurobí s dnešnou zjavne otrockou biblickou koncepciou? No lebo k nej zatiaľ žiaľ nejestvuje žiadna objektívne lepšia alternatíva, bližšia Jeho Zámeru. A tiež aj preto, že Boh nie je človek, ktorý by prepadal nejakým návalom emócií ako nejaká hysterka. Treba ešte dodať, že v tomto systéme existuje ešte akási poistka - Božie dopustenie, akoby nejaká hranica, za ktorú už ľudstvo ako celok (globálna civilizácia) nemôže zájsť, inak zanikne (bude zmetené do mora, ako sa hovorí) v nejakej biosférnej kataklizme (alebo zásahom Zhora, keď sa ľudstvo totálne vymkne Božiemu Zámeru). Čo ti mám ešte k tomu viac povedať? Myslím si, že to dnes presne na 100% nikto nevie (aj GP len odkukal a snaží sa tieto Božie princípy používať v rámci ľudských možností, ak je teda tiež len človekom - smrteľníkom), a zrejme ani nikdy nebude vedieť (človek nie je na to uspôsobený, aby to všetko do bodky pochopil). To vie len Boh. Vždy to bude z našej strany len nejaký hrubý opis.

Re: Re: Re: Re: Re: Materializmus víťazí?

petržlen | 17.04.2016

Ďakujem za vysoko konštruktívnu odpoveď.

„HNR nie je človek …“ je základná axioma?

Chápem, že dokonalý Boh vytvoril dokonalé Pravidlá pre dokonalý Zámer a prijíma dokonalé Rozhodnutia, čiže žiadna nedokonalosť vlastná človeku neprichádza do úvahy. Nepotrebuje sa rozhodovať medzi „lepším“ a „horším“ riešením, lebo to je znamenie nedokonalosti rovnako, ako naše slabosti.

Nemyslím si, že sa ľudstvo môže totálne vymknúť Zámeru, lebo by to znamenalo, že Zámer alebo Pravidlá boli nedokonalé.

Možnosť, že Boh zjavuje budúce udalosti a deje, je neprípustná?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Materializmus víťazí?

Cico Ciciak | 17.04.2016

„HNR nie je človek …“ je základná axioma? - To si akože zo mňa robíš prdel, alebo si sa len kvalitne nalogal? :DD

Ďalej.

K Božiemu Zámeru logicky patrí aj život človeka v súlade s biosférou/prírodou a jej zákonmi, čiže raz-dva sa človek môže z pod tejto podmienky nevyhnutnej pre život vymknúť. Náznaky sú viditeľné už dnes, že sa jednoznačne ako ľudstvo nachádzame na hrane "Božieho dopustenia", tak nechápem, čo ti nie je jasné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Materializmus víťazí?

petržlen | 18.04.2016

Nerobím si prdel, iba vidím, že sa tu na HNR pozerá v rámci mantinelov hmoty, času a priestoru, preto sa odmieta myšlienka, že Boh je Veľký Človek.

„Život človeka v súlade s biosférou/prírodou a jej zákonmi“ je ďalší omyl vyplývajúci z materialistického pohľadu na svet. Človek nie je hmotné telo. Aj „Božie dopustenie“ je iba zákonitý dej, v súlade so Zámerom a Zákonom (Pravidlami).

Re: Materializmus víťazí?

Dagmar | 16.04.2016

Nerika se snad: modli se a pracuj?

Re: Materializmus víťazí?

Cico Ciciak | 16.04.2016

Hovorí sa, že telo a duch jedno jest! Nejde ich od seba oddeliť bez toho, aby nevznikli kardinálne (fundamentálne) problémy, ktoré idú vidieť aj dnes! Máš to dosť popletené! Tvoj problém tkvie v (duchovnom) extrémizme (Františkáni), ku ktorému sa uchyľuješ a nie v hľadaní správnej miery!

Schlimbach

Sio | 13.04.2016

http://www.sk-de.cz/news/a17-zavedeni-ekonomicke-reformy-schlimbachova-typu-tim-bude-dosazeno-zruseni-/

Re: Schlimbach

Cico Ciciak | 16.04.2016

Kto je to vlastne ten Schlimbach?

Re: Schlimbach

Cico Ciciak | 16.04.2016

Prebehnul som chytro tých pár bodov Schlimbachovej ekonomickej reformy, ale nevšimol som si ani slovko o morálke a svedomí (ani o metodologickom myslení)! Každý, hoci aj ten najlepšie navrhnutý systém na papieri (projekt Venus od Fresca), ak nestojí (nevychádza) na základných kameňoch: na morálke a svedomí (prípadne na metodologickom prístupe), tak nakoniec skončí vo fašizme (fašistickej "kultúre", ideológii)!

DVTŘ

Sio | 13.04.2016

Dal jsem do nadpisu český přepis názvu hlavního nástroje DOTU. Moje zkušenosti jsou takové, že nestačí, když je na vedoucí pozici odborník. Ideální top-manažer (vysoký politik) musí mít několik vlastností.
1. Nepracuje pro peníze ani moc, je motivován vědomím, že dělá správnou věc
2. Je velmi všestraně vzdělaný (ne jako ta matika mě nebaví nebo na co je mi znalost dějepisu?) a má výraznou schopnost analýzy a syntézy (obvykle velmi vysoké IQ počínající u 140)
3. Není vydiratelný. Obvykle to znaméná, že nemá rodinu.
Tady tytp podmínky by právě mohlo spolňovat oněch 11 + 11 hierofantů. Pokud fungují jako kolektivní mozek intelektuálního výkvětu země bez jakýchkoli ambicí vzhledem k materiálnímu světu. Jsou to sluhové národa, kteří obětují občanský život a sami nechtějí nic, než možnost být tím, čím jsou.
Těžko průstřelný řídící systém, což? Slabé místo - způsob volby. Výběr kandidáta na místo hierofanta by musel být uskutečněn už v ranném dětství a dotyčný by musel být v chrámu vychováván určitým způsobem, aby ztratil vazby na jakoukoukoli rodinu nebo zájmovou skupinu "z vně". Neexistoval by přístup mezi hierofanty v dospělém věku. Mohli by takto být vychovávání malí sirotci neznající svůj původ. Výběr by se pak prováděl z nich.
Takový řídící systém by byl nezkorumpovatelný, zajišťoval by oddanost nejvyššího řídícího členu řízenému národu.
K tomu je ovšem potřebné, aby takoví hierofanti "uměli řídit". Chápat lidskou podstatu, organizaci společnosti, přání a tužby lidí + rizika s tím spojená. Sami by jmenovali lidí-odborníky na vyšší stupně řízení a kontrolovali je.
Myslím, že by to byl velice mocný systém.

Re: DVTŘ

Ziim | 13.04.2016

Milý Sio, právě jste přesně popsal GP. Chybí vám tam totiž čtvrtá a nebo přesněji nultá základní podmínka - Je to člověk - tedy nejen človeku podobný tvor, ale i bytost s lidským typem psychiky řídící se svým svědomím - spojením s bohem či HNR chcete-li.

Re: Re: DVTŘ

Sio | 14.04.2016

Ano, máte pravdu. Omezil jsem se na technickou stránku.
0. Vedoucí síla (11+11) musí sloužit těm, pro které pracuje, vést lidi k maximálnímu využití jejich genetických predisposic, vychovávat bytosti typu Člověk. (To neznamená nutně vyšší HDP, spotřebu, dárky a laskominky). A ano. Všichni členové 11+11 se musí řídit svým svědomím. Být ve spojení s NHR. A k tomu vést i svěřený národ.

Re: malé, možno podstatné doplnenie..

udo | 14.04.2016

Kolektívny hrdina iba z 22 častí,
však pre svet celý nestačí.
Ani héro sily leva neodolá,
keď konkurenciu nemá,
ak je nenahraditeľný.
Oni do pasce vlastnej padli.
Do noci priveľkej moci.
O kľúč je nutné sa deliť,
tak Otec tvoriť,
pravidlami svojimi velí.

Re: Re: malé, možno podstatné doplnenie..

el | 14.04.2016

Zkuste se zamyslet nad logikou toho, co jste vydedukovali. Začal bych pohledem z okna. Nic ve zlém.

Re: Re: Re: malé, možno podstatné doplnenie..

Hox | 15.04.2016

Zkus se zamyslet nad sebou.

Re: Re: Re: Re: malé, možno podstatné doplnenie..

el | 15.04.2016

Díky za radu, pokusím se.

Re: Re: Re: DVTŘ

Pe-tri | 15.04.2016

Doporučuji nepřehlédnout, že síla "11+11" se stala silou sobecky orientovanou a proto chtít/očekávat od ní vedení ostatních je projevem nedostatečného rozlišování. V dnešní době však již máme k dispozici prostředky, jak i vzácně uvědomělou (altruisticky pracující) autoritu, která jak - víme bez konkurence hyne mocí prstenu - umí nahradit. Je jím SDÍLENÍ dostatečně objektivizovaných poznatků. V tomto smyslu je technosféra na naší straně. Zdravím.
P.

Re: Re: Re: DVTŘ

Jana | 23.04.2016

Kdyby takto pracovali, tak to by bylo skvělé, ale co z toho za ty tisíce let dokázali?
Nic, respektive pravý opak.
GP usilovně pracuje na tom, aby se z člověka nestal Člověk.

kapitalismus vs lichva a spekulace

Greysky | 12.04.2016

Měli by jste oddělit pojem kapitalismu, tedy směny zboží a služeb v jednotkách měny od úročného půjčování jednotek měny umožněného centrální bankou tisknoucí peníze s minimálním úrokem soukromým bankám.-> Tedy lichvářskou pyramidu. Kdo zná zákulisí burzovních obchodů ví že slovo spekulace je rovněž na místě. Jedná se v podstatě o systém umožňující bankovním domům skupovat na burzách reálnou ekonomiku. Kapitalismus je myšlenka že když dneska zasadím strom, za pár let můžu jablka prodat sousedovi a za peníze co od něj obdržím si zajistit živobytí a zasázet další stromy bez toho aby přišel marxista sebral mi všechny jabka a pak je rozdělil mezi nás rovným dílem.A možná mi i doporučil sázet další stromy. Kapitalismus je tvořivá síla. Lichva a spekulace parazitická nadstavba. Řešení je třeba zákaz půjčování peněz na úrok a možnost pouhého odkupování podílů ve frimách. Tedy investování. A vydání určitého počtu jednotek měny na každého jednoho obyvatele. To by lichvu i spekulaci znemožnilo.

Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Trtkin | 12.04.2016

tady pro zajimavost:
Putin podepsal odtajnění archivů
http://www.prvopodstata.com/2016/04/12/putin-podepsal-odtajneni-archivu/

Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Hox | 12.04.2016

Háček té úvahy je v tom, že kapitalistů potřebných mravních kvalit = poctivých Tvůrců, je mezi kapitalisty obecně minimum - bez nich tvůj model fungovat nebude a s nimi to nebude kapitalismus.

Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

udo | 12.04.2016

Prsteň..Moc je najväčšia droga :)
Tam hore, čím vyššie na pyramíde,
bez širšej konkurencie,
každého to potom pokúša,
hrať sa na Boha..
a asi nikto neodolá.

Jediná možnosť, ako sa ochrániť, ne(pre)padnúť
za obeť ošiaľu, je sa podeliť.
Nie ani tak o peniaze,
tie sú v reálnej politike,
na rozdiel od tej Médeálnej, aj tak treťoradé,
nepodstatné a skôr prekážkou,
sťa rytierom stredovekým brnenia v novoveku..

Len jeden z mnohých prostriedkov realizácie
moci, konceptu riadenia spoločnosti, sveta.
Navyše prostriedok dosť neefektívny,
lákavý do osídiel svojou pohodlnosťou.
I preto reálni mocipáni, politici
prakticky nić "hmotné" nevlastnia.

Pút(n)ici tí len infotoky kontrolujú.
No dnes sa uź len snaźia,
bo moc ich reálna zčasti padla,
odhalená bola (hel."Apis Kalypsó")

O základné, celospoločensky významné INFORMÁCIE
sa deliť treba.
To je pre MociPanov tak pustiť ťažké, ten zdroj moci.
Avšak len to ich prežitie, úspech reAlny garantuje..

Konceptuálna moc je vždy autokratická
a tak i demokracia fungovať môže len u tých,
ktorí ju majú.
"Boh predsa tiež nehlasuje"

Naší emerickí kolegovia zčasti emeritní,
správne vravia:
"Sharing is caring"

Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Greysky | 12.04.2016

No mluvím spíš o nastavení pravidel ekonomicko-společenského systému. V čem vidíš nefunkčnost modelu ? Jak bys to nastavil jinak ?

Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Hox | 12.04.2016

Směna zboží za jednotky měny není charakteristikou kapitalismu, kapitalismus = soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Destrukční síla, nikoliv tvořivá. Kapitalismus s lidskou tváří je iluze, oxymoron, vždy bude produkovat ekonomicky zbytečné obyvatelstvo, lišit se bude jen ve způsobech jeho likvidace nebo "kulturní" samolikvidace.
Co se týká parametrů optimálního systému, už to zde také bylo víckrát probíráno: energoinvariant, zákaz úročení a lichvy, odstranění všech spekulativních finančních pyramid, základní příjem, kombinace plánu a trhu, trh jako nástroj plánu, nikoliv jeho protipól. Podnikání ano, parazitování na cizí práci nikoliv, eliminace všech zjevných a skrytých mechanismu parasitismu menšiny na většině, orientace ekonomiky na uspokojování demograficky podmíněných potřeb, nikoliv paraziticko-degradačních, zpřístupnění všech znalostí a vědomostí všem bez rozdílu, eliminace dualismu "informace pro masy" / "informace pro zasvěcené"= dehermetizace vědění.

Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Cico Ciciak | 13.04.2016

Presne tak! Ten zombí kapitalista nepopisuje kapitalizmus (evidentne si pletie vlastné dojmy s pojmami), ale nejaké klasické trhovníctvo pred ním! Pri určitom chápaní by sa dalo povedať, že vlastne popisuje práve aj komunizmus (= spoločnosť založenú/organizovanú na základe svedomia jednotlivcov - pretože len v takejto spoločnosti by mohol fungovať férová, morálna a slobodný zmena tovarov)!

Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

udo | 13.04.2016

Neregulovaný kapitalizmus vždy končí v monopole,
vo fašizme.

Každá firma si snaží urvať čo najväčśí podiel (moc) na trhu.
Bez problémov i za cenu strát.
Peniaze sú len sprievodný jav.
Navyše, keď si ich majiteľ firmy (prakticky vźdy banka cez úver)
prosto natlačí.
Tzv. bankový trh je globálne monopolom úzkej skupinky oligárchov.

Kaźdá z korporácii to takto interne vźdy plánuje v rámci ilúzie "tržného hospodárstva".
Najlepśie bolo, keď kedysi ku nám na starú poboćku americkej firmy na SK dośiel kedysi polytruk I.Miklož (ako kedysi V. Klaus) prednáśať o.i. o tzv. "trhovom hospodárstve".."voľnom trhu"
To bolo smiechu..
Chudák sa tváril, źe nechápe otázkam decák :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Sio | 13.04.2016

Naprosto správně. Kapitalismus, narozdíl od předchozích formaci používá peníze pro generaci dalších peněz.
V předchozích formacích bylu peníze PROSTŘEDKEM směny. Katalýzátorem procesu směny zboží. Směnný cyklus.
ZBOŽÍ_1 > PENIZE > ZBOŽÍ_2
Naopak u kapitalismu je PROSTŘEDKEM směny ZBOŽÍ.
Celá výroba je pro kapitalismu jen prostředkem k tomu, aby z méně peněz udělal více. Výrobní cyklus.
PENÍZE_1 > VÝROBA_ZBOŽÍ > PENÍZE_2; PENÍZE_1 > PENÍZE_2
Tento proces směřuje:
1. ke kumulaci kapitálu - monopolismu
2. Procesům, kde se peníze měmí ve zboží. Lichva.
PENÍZE_1 > PENÍZE_1(PŮJČKA) >PENÍZE_2 = PENÍZE1 + ÚROK
Úrok, je samozřejmě průšvih. Ten, kdo si bere půjčku na úrok musí ji realizovat ve výrobním cyklu (P>Z>P) zboží nejen v ceně půjčky, ale minimálně v ceně PŮJČKY+ÚROK+ZISK. To znamená, že v ceně produktu pak platíme nejen výrobní náklady a zisk, ale i úrok.
Prušvih je, když úžer přináší vyšší zisky, než výroba. Všichni chtějí úžerničit, nikdo nechce vyrábět. Jenže komu dávat půjčky, když nikdo nechce produkovat? Úžernický cyklus v globálním smyslu parazituje na výrobním (a tváří se, že je to opačně - jo, kdybych ti nedal půjčku) Výroba bez úžeru existovat může, ale úžer bez výroby ne.
Pro inspiraci zadejte do prohlížeče:
"Schlimbachova ekonomická Reforma"
Propracovaný systém bezúrokové ekonomiky spojený se Základním příjmem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Greysky | 13.04.2016

Pokud "Neregulovaný kapitalizmus vždy končí v monopole,
vo fašizme."

Pak se ptám jak to chceš řešit, organizovat jinak ? Opravdu neregulovaný kapitalismus bez lichvářské nástavby vždy končí ve fašizmu ? Obecně podobné praktiky jako dumping (který popisuješ) jsou zákonem zakázány. - Nehodlám teď spekulovat o účinnosti takové regulace. Kdežto lichva je zákonem umožněna a lichváři mají, jakmile půjčku poskytnou, takřka stoprocentní pravděpodobnost že ji vymohou zpět i s úroky. Systém je tak postaven. Tam kde má dlužník nějakou šanci, že by snad nezajištěné dluhy nemusel splatit díky insolvenčnímu právu, banky obvykle nepůjčují. - Od toho mají registry dlužníků kde si propočítají pravděpodobnost že úvěr splacen nebude. To je prostor pro nebankovní instituce s polo-mafiánskými praktikami (vydírání atd). Zajištěné dluhy de facto splatí dlužník vždycky. (Pokud větší lichvář zrovna nezahýbe s trhem s nemovitostmi apod.) No ale nebrat dluhy jako jednotlivec také nestačí. Máme přece státy a ty jakmile se zadluží vymohou na občanech splátky na úroky vždycky a to na základě státního monopolu na násilí. Když už je ekonomika v ruinách, tak koupíme to poslední co má nějakou cenu (telekomunikace, elektrárny, přístavy) a dáme ekonomický restart. Nebo ne ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Cico Ciciak | 14.04.2016

Neregulovaný napríklad v tom zmysle, že nehovorí nič o morálke a svedomí, o (ne)primeranom zisku, akým spôsobom dosahovať zisky (kľudne aj cez úrok a dividendy z investícií/akcií = parazitizmus!), o negatívnom vplyve brutálnej likvidačnej konkurencie na spoločnosť ako celok...! Úžera = neprimeraný úrok/zisk je podľa zákona trestná! Zaujímavé, že neprimeraný zisk z investovania, akcií alebo dividend (prachy robia ďalšie prachy) je už v poriadku! Čo na to hovorí tvoja morálka (teda, ak nejakú vôbec máš)?! Ty tvrdíš, že lichva je nadstavbou kapitalizmu! Pri určitom chápaní je to práve naopak! Kapitalizmus je len nadstavbou DEUTERONOMIA - 23:20 (židovskej parazitickej doktríny na skúpenie sveta za úrok)! Pýtajme sa ďalšie otázky: Môže vôbec existovať kapitalizmus bez prachov/kapitálu?! Kto by mal spravovať finančno-kreditný systém?! Súkromníci?! Štát?! Je to potom ešte vôbec kapitalizmus, podľa tvojich merítok?! Prečo by mal byť trh neregulovaný (rozumej v skutočnosti v rukách bankstrov, korporátnikov a ich monopolov)?! Prečo chceš trh postaviť nad plán, keď po správnosti je to práve naopak (trh je len prostriedok na naplnenie plánu) a vedia to aj tí z DEUTERONOMIA - 23:20 a GP?! Proste otázok mnogo! A ja už nemám chuť rozoberať pre mňa už jasné veci!

Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Greysky | 13.04.2016

Tím že mě označuješ zombie kapitalistou značně srážíš jinak rozhodně podnětnou diskuzi. Kapitalismus je přesně to co označuješ za "klasické trhovníctvo pred ním". V základní definici kapitalismu není (dle mého názoru) žádná zmínka o úročném půjčování peněz a jejich doťišťování pro soukromé banky na požádání. To že popisuji vlastně i komunismus mi prosím vysvětli.
Komunismus:
"Z hlediska ekonomického jde o společnost, kde každý člen přispívá podle svých možností a využívá společné zdroje podle svých potřeb." - Ptám se kdo má odpovědnost za společné zdroje ? Kdo se o ně zasloužil a jakou měrou ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Cico Ciciak | 14.04.2016

Už som ti napísal, že si naštuduj definíciu kapitalizmu, lebo bez toho to nepôjde! Buď sa budeme držať nejakých oficiálnych definícií, alebo tu budeš aj naďalej len podsúvať svoju vlastnú subjektívnu a od reality odtrhnutú predstavu (vlhký sen) o kapitalizme! Smithove (bol proti monopolom = jedna z charakteristických čŕt reálneho kapitalizmu) poučky o "neviditeľnej ruke trhu", ktorá údajne všetko vyrieši, platné maximálne tak niekde v jednoduchej trhovníckej spoločnosti sú jedno a reálny kapitalizmus s veľko-výrobou, veľko-kapitálom a veľko-investíciami, ktoré zákonite vyplývajú z podstaty kapitalizmu, t.j. z jeho doktríny o maximalizácii zisku je zase druhé! Trh (jeho formy) tu bol už dávno pred kapitalizmom a v budúcnosti bude (rozumne regulovaný, aby pôsobil LEN ako JEDEN zo stimulov k zdravému rozvoju spoločnosti, a nie ako jej hlavná dominanta!) aj po ňom! Samotná prítomnosť trhu nerovná sa ešte kapitalizmus!

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kapitalizmus

"Kapitalizmus bežne označuje ekonomický systém založený na súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov a súťaži súkromných podnikov na trhu, a (sekundárne) tiež veľkej individuálnej podnikavosti, snahe o dosiahnutie zisku a systematickom reinvestovaní zisku."

Sofistikované výrobné prostriedky, stroje... (už nie len vlastné ruky a hlava/um - to znamená, že vlastniť stroje, kapitál a parazitovať na cudzej práci môže aj hlúpa neľudská špina, čo ovláda len "remeslo" chremastiky - vieš si predstaviť, že by sa mal akcionár, ktorý žije len z dividend ako parazit, alebo bankster z úrokov, živiť vlastnými rukami, alebo tvorivým umom?), reinvestovanie kapitálu, akcie, dividendy = úrok = bezpracné zisky! Takže žiadne trhovníctvo! To sú len tvoje vlhké sny a subjektívne dojmy (že trhovníctvo = kapitalizmus)! Kapitalizmus nehovorí nič o morálke/etike, o spôsoboch, akými dosahovať nekonečné zisky, či férovo, alebo nespravodlivo, napríklad cez úroky, dividendy..., práve aj preto, že to nie je moc presne zadefinovaný ekonomický/spoločenský systém a potom si každý pod ním predstavuje, čo sa mu zachce!

A už som ti naznačil, že komunizmus (ako ideál, o ktorý by sa malo ľudstvo usilovať) = Kráľovstvo Božie na Zemi (= pravá demokracia; pri určitom chápaní možno aj = ideálny/vysoko-morálny kapitalizmus - ale skôr súhlasím s tým, že to je oxymoron a totálna utópia, proste slepá cesta vývoja ľudstva - a čím skôr ju ľudstvo opustí, tým lepšie - komunistický ideál je omnoho lákavejší a aj reálnejší): je Ľudská spoločnosť organizovaná na základe prítomnosti svedomia u jednotlivcov, ktoré ovplyvňuje ich konanie! Tá všeobecná marxistická definícia je v poriadku: "Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho potrieb." a dá sa napasovať aj na nejakú morálnu spoločnosť s prítomnosťou férového trhu a obeživa (peňazí) len kvôli zjednodušeniu výmeny tovarov (a služieb): zjednodušene, vyrobíš a predáš, podľa svojich schopností (profesie: murár, opravár, kaderník... - kvôli zjednodušeniu nebudeme teraz brať do úvahy nevýrobný sektor spoločnosti: vedcov, učiteľov...), len toľko, aby si zarobil len také množstvo peňazí, koľko potrebuješ k životu! A vo vysoko morálnej, t.j komunistickej spoločnosti založenej na základe "diktátu" svedomia u jednotlivcov, to automaticky vylučuje nejaký bujarý dlhodobo neudržateľný kapitalistický konzum, ktorého sme svedkami dnes (zbytočné jachty, vily, Mercedesy, Rolexy..., čo si do hrobu nevezmeš)!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Cico Ciciak | 14.04.2016

Tie prachy sa neustále tlačia preto, aby ten celý prehnitý kapitalizmus (každý kapitalizmus skončí v takejto zdeformovanej forme, v akej je dnes - fašistickej) totálne neebnul! Aby sa vytvoril dojem trvalého rastu a udržateľnosti! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/08/trvaly-nekonecny-hospodarsky-rast.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Hox | 14.04.2016

> Kapitalismus je přesně to co označuješ za "klasické trhovníctvo pred ním"

to "klasické trhovníctvo pred ním" je také jedna velká iluze, USA 19. století = defakto tvrdá otrokářská společnost. Oficiální pozice vlády USA ve druhé polovině 19. století: lidé musí umírat, aby byznys prosperoval.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Cico Ciciak | 14.04.2016

Hlavne, že veľa liberálov vidí v ranej lessé fér fáze otrokárskeho kapitalizmu nejakú modlu, proste naj obdobie kapitalizmu! Ono v podstate prítomnosť úročného finanč. systému tu vôbec nehrá žiadnu rolu! Banky a bankstri len vysávajú zisky vyplývajúce z kapitalizmu, rovnako ako "dividendári". Absencia úrokov by kapitalizmus nepoľudštila!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Sio | 14.04.2016

Také si to myslím. Problém kapitalismu je v tom, že výroba zboží je jen prostředkem k množení peněz
PENÍZE1>VÝROBA ZBOŽÍ>(VĚTŠÍ) PENÍZE2
Zvrhlou formou je pak cyklus, ve kterém zamotné peníze přejímají roli zboží. PENÍZE1>PŮJČKA NA ÚROK>(VĚTŠÍ) PENÍZE2
Jistě je pravdou, že tento princip nutí kapitalistu hledat takové zboží, které je prodejné, tudíž dá se prostřednictvím jeho výroby realizovat zisk.
Otazkou je, zda je to to zboží, které společnost (lidé) opravdu potřebuje k zdravému rozvoji. Ukazuje se ne a musí pomoci stát. Například školství, zdravotnictví přináší zisk jen v některých sektorech a v jiných musí zaskakovat stát - poskytnout službu sám nebo ji díky dotacím udělat rentabilní (kam to dospělo v USA)
Socialistická (komunistická) cesta je spojena s plánováním. Udělá se seznam zboží, které bude společnost potřebovat a plán, kdy a jak se má vyrobit, prodat atd. Máme tu cyklus
ZBOŽÍ(PLÁN)>VÝROBA>ZBOŽÍ(REALIZOVANÉ)
Problém se přesouvá k tomu jak:
1. Kvalitně je sestaven plán, a to i s ohledem na budoucnost
2. Kvalitně je plán realizován.
Podle zkušeností s reálným socialismem se alespoň v této fázi jeví jako dobrá kombinace, která nevylučuje souběžnou existenci kapitalistického cyklu ve formě malých firem a družstev, jak jsou popisovány ve Stalinově ekonomice. Mohou korigovat chyby v plánu a ukazovat jiné způsoby realizace, normy produktivity práce.
Není to možné (za současného) realizovat bez direktivního vedení nejlépe typu 11+11, jak jsem popsal v příspěvku výše. A ano, nevyhneme se ani vazbě na Nejvyšší Řídící Identitu - Boha, i to je jeden z názvů. Protože i 11+11 musí být podřízeny vyššímu morálnímu imperativu.

Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Greysky | 13.04.2016

Ahoj, díky za podnětnou reakci. Zítra se hodlám snažit donastudovat energoinvariant. Trh jako nástroj plánu, nikoliv jeho protipól - budu rád když upřesníš.
Obecně plány ano, především v infrastruktuře. Samozřejmě inteligencí a nadáním vynikající jedinec, nemůže být odsouzen k podřadné práci tím, že pro něj bude vyšší vzdělání nedosažitelné. Tudíž je nejvyšší zájem prosperující společnosti, aby každý dosáhl svého plného potenciálu. To by měl být hlavní účel školství. Zároveň jsem uvažoval o systému, kdy jsou profesoři hmotně ohodnocováni za úspěchy svých bývalých studentů. To by byla určitá forma odpovědnosti a měřítko efektivity. Ve zdravotnictví se přikláním k plnému státnímu hrazení do 18 nebo 22 let. Pak osobní zodpovědnost.
kapitalismus = soukromé vlastnictví výrobních prostředků - ano, kde vidíš problém ?
Pokud koupím pozemek, zasadím stromy a jednou za rok najmu česáče aby mi to pomohli otrhat, pak už jsem vlastník výrobních prostředků... .
Osobně bych při organizování společensko-ekonomického systému kladl důraz na osobní odpovědnost a zabránění konání které poškozuje druhé. To je asi nejobecnější definice.
Pod tvůj druhý odstavec se podepisuji.

Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Cico Ciciak | 14.04.2016

Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov
-------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html

Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Hox | 14.04.2016

Soukromé komerční zdravotnictví, jak asi navrhuješ, je genocida obyvatel, produkuje trvale nejnižší kvalitu péče za nejvyšší ceny, viz. SSA - zdaleka nejvyšší náklady, úroveň péče téměř na úrovni zemí 3. světa.
Vlastnictví jabloně není vlastnictví výrobních prostředků, to si trochu pleteme pojmy. Podnikání je samozřejmě žádoucí, neb dává možnosti individuální realizace a využití tvůrčího potenciálu, ale vlastnit továrnu nelze. Lze mít spoluúčast ve družstvě, které vlastní továrnu a kde jsou všichni, kdo tam pracují. Přestal jsi tam pracovat, končí podíl na vlastnictví.
Management má pevně daný plat na úrovni průměrné mzdy všech zaměstnanců, jen tak má zájem na zvyšování kvality řízení, což se projeví růstem platů, tedy i jeho.
Soukromé vlastnictví např. vodovodů, kanalizace (=základní životní potřeby) není mravně opodstatnitelné, stejně jako vlastnictví výrobních prostředků. Systém už tu v podstatě byl a osvědčil se, stačí si nastudoval jak to fungovalo - systém podnikání ve stalinském SSSR, tehdy zajišťoval nemalou část HDP a prosperity, v SSSR bylo několik milionů podnikatelů, větší družstva byly velikostí a majetkem srovnatelné s většími podniky.
https://janica9.wordpress.com/2012/02/24/921007-stalin-a-podnikatele/

stejně tak trh, je absurdní plánovat vše, stejně jako je absurdní (a dlouhodobě likvidační) neplánovat.. plánují všichni, každá větší korporace má detailní plánování, nás se snaží přesvědčit že plánování na úrovni celé ekonomiky je fuj fuj, všechno se to "samosato" "neviditelnou rukou trhu". Důsledky vidíme kolem, český národ "přežil" 40 let komunismu, otázka je, kolik let ještě přežije kapitalismu? Současným tempem degradačních procesů ve společnosti, a hlavně mravnosti, příliš mnoho asi ne. Nějaká forma znárodnění časem opět bude, to je nevyhnutelné. Trh je regulační mechanismus v rámci plánu, dávat je do protikladu může jen chorá mysl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Pe-tri | 14.04.2016

A k tomu je (nováčkům?) potřeba dodat, že v ekonomice se jedná až o 4.úroveň významnosti společenských procesů. Kdoví jak to skutečně bude vypadat, až se společnost bude schopna vypořádat s nadřazenými procesy, v rámci nichž se hospodářské aktivity odehrávají nemluvě k potřebě domýšlet důsledky technologického rozvoje a jejich vazeb na procesy sociální a individuální.
P.
ps. To jen na okraj, abychom pro stromy nepřehlédli les.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Sio | 14.04.2016

Cítím se zvláštně, skoro všechno bych podepsal. Těm manažerům bych vytvořil příjem jinak. Dal bych jim 2x medián nebo průměr + podíl na zisku, třeba 5%. Ovšem zastropování řekněme na 5x medián bych viděl jako nezbytné.
To na 4. prioritě.
Manažer typu Člověk, tedy který se sám řídí na úrovni vyšších priorit by si ten příjem stejně nenechal.
Viděl jsem to v praxi. Můj otec byl top-manager, jeho příjem byl kolem 8000 Kčs měsíčně. Jezdil v 30 let staré octavii za roku 1967. Po práci se staral o organizaci sportu ve městě. Byl předsedou fotbalového klubu. Odpracoval každý rok desítky hodin na brigádách zdarma, desítky hodin organizační práce, odvážel lidi i materiál zadarmo vlastním autem. Z platu zbyla na rodinu sotva polovina, nikdy jsme přes jeho plat nebyli při penězích, když polovinu rozdal a skoro nebyl doma. Ale když byl doma, nikdy nebyla nuda. Když jsem měl 10 začal stavět domek. Trvalo to tři roky, strávil jsem tam stovky hodin. Sám si to organizoval, pomáhali mu kamárádi, dělníci, řemeslníci, lidi práce. Trochu u toho popíjeli, naposlouchal jsem se spoustu historek a názorů.
Co se stalo po r. 1989? Nepřátelé ho vyštípali z místa, šel bez řečí dělat řadového technologa. Nový šef si ho volal neustále do kanceláře. Potřeboval jeho pomoc. Dělal jsem tam a viděl jsem to. V důchodu nebyl ani den bez práce, až do 73 let, kdy onemocněl a do roka a půl zemřel. Nikdy si nestěžoval a politiku neřešil.
Takže - jde to. 4. priorita není jediná, na které se dá řídit. Chce to Člověka.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Dagmar | 16.04.2016

Ja jsem jako zacinajici lekar mela plat 800 kc a babicka nela duchod 150 kc. Dum jsme si, jako rodina lekaru ( mama i tata) nikdy postavit nemohli, kde je hyba?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Greysky | 14.04.2016

Trh je regulační mechanismus v rámci plánu, dávat je do protikladu může jen chorá mysl.
- díky za tuhle perspektivu, opět souhlasím

Dneska delší reakci bohužel nestíhám.

Re: Re: Re: Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Hox | 14.04.2016

delší diskusi o energoinvariantu je i pod tímto: http://leva-net.webnode.cz/products/dostatocne-vseobecna-teoria-riadenia-1-cast/

Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

jana123 | 13.04.2016

majitelia financneho monopolu sa ho dobrovolne nikdy nevzdaju, iba ak ho zmenia na monopol NWO otrokarsky, kde budu oni rozhodovat, co kolko a komu pridelia - uz to v podstate existuje, ked to svojvolnym rozhodnutim urcuju kurzy meny a ktoremu štátu, kolko meny a v akom kurze ,,vytlacia,, a pozicaju a svojvolne zavedenie akejkolvek meny je neakceptovatelne monopolom a ak sa niekto pokusi tento monopol zrusit, tak je hospodarsky i fyzicky likvidovaný. Zrusenie tohto monopolu by muselo byt prijaté na celosvetovej urovni a najma tymi najvacsimi hracmi a byt tak osetrene legislativou a juridikciou, aby v buducnosti nemohlo dojst k jeho návratu v ziadnej forme ani v monopolnej ba ani v malej forme - co by vytvorilo nebezpecenstvo rozdrobenia a pokracovania monopolu pod plastikom viacerych malych foriem.

Re: Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Cico Ciciak | 13.04.2016

NWO je tu už minimálne tisíce rokov (davo-"elitárna" = otrocká, ne-ľudská spoločnosť), mení sa len forma (stupeň/štádium).

Re: kapitalismus vs lichva a spekulace

Pe-tri | 13.04.2016

Inu, háček této úvahy je v jejím idealismu. Světové zákulisí má jiné zájmy a cíle než fungovat na poctivém základu. Není moc prozíravé ignorovat neoddiskutovatelné zkušenosti z globálního historického proces.
P.

Poučení

Přemek | 12.04.2016

Tituly a názvy jsou pouze k lživému opláštění pravdy. Dále: Řídit mohou pouze odborníci znalí věcné povahy díla, víceoborové znalosti jsou výhodou. Konečně, kde není výchova k odpovědnosti, není samořízení a kde není samořízení, je nutné řídit vertikálně. Na závěr: Opravdu nelze vychovávat k odpovědnosti na podkladě komplexní znalostní výbavy, kde jedno začne zapadat do druhého a z toho plynoucí nadšení vede k pochopení systému a třeba i jeho zlepšení?

Re: Poučení

Sio | 14.04.2016

Komlexní znalostní výbava zahrnuje i to, že je člověk v něčem specialistou. Pokud jsou znalosti člověka pouze všeobecné, chybí mu určitý prožitek nutný ke správnému řízení.
A naopak. Pokud je člověk jen specialistou bez dostatečného všeobecného nahledu, neměl by nic řídit.

Přidat nový příspěvek