Fluorochinolonová antibiotika - vývoj situace

8.4.2019

 

Zhruba před dvěma lety jsme zde psali o nebezpečí fluorochinolonových antibiotik:

Fluorochinolony: nejtoxičtější antibiotika na trhu?

 

V kostce, jedná se o to, že tyto antibiotika můžou mít těžké trvalé následky, které nezmizí, když se přestanou užívat. Jejich nebezpečí spočívá také v tom, že jejich negativní účinky se "kumulují", ale do určité hranice se nic neprojeví. To se může projevit například tak, že si člověk vezme devět tablet a nic negativního necítí, a desátá tableta z něj udělá invalidu. Druhá záludnost spočívá v tom, že negativní účinky (otrava chinolony) se můžou projevit až s odstupem měsíců, kdy už je nikdo s užíváním těchto antibiotik nespojuje a nedostanou se do statistik hlášení, ani lékař netuší co se děje a jak to léčit.

Když jsme zde psali o těchto antibiotikách poprvé, Státní ústav pro kontrolu (SÚKL) léčiv teprve zahajoval přehodnocení jejich užívání (odkaz). 22. 11. 2018 SÚKL nebezpečí těchto antibiotik potvrdil a nařídil omezení užívání (odkaz). Zpráva obsahuje také tuto pasáž:

Fluorochinolony jsou spojeny s dlouhodobými (až měsíce nebo roky trvajícími), závažnými, invalidizujícími a potenciálně ireversibilními nežádoucími účinky postihujícími několik, někdy i více systémů, orgánů a smyslů. Takové nežádoucí účinky byly hlášeny jen velmi vzácně, jejich skutečný výskyt ale není znám.

Také na Slovensku úřady konají:

Štátni kontrolóri varujú pred nebezpečnými antibiotikami, môžu mať závažné vedľajšie účinky

 

Od publikace zdejšího článku se probudil i mainstream a vyšlo několik varujících článků, například:

Antibiotika, která ničí mladé životy. Jejich užívání dělá z aktivních lidí mrzáky

 

Pod prvním článkem se v diskusi ozvalo několik postižených těmito antibiotiky a podělili se o své zkušenosti. Čtenář podepsaný jako "Lukáš" pak napsal své zkušenosti s postupem, kterým se podle svých slov následků otravy chinolony během 2-3 měsíců zbavil. Redakce pochopitelně nemůže vědět, zda daný postup skutečně funguje, ale pokud také patříte mezi ty, kterým chinolony poškodily zdraví, můžeme doporučit se s danými informacemi minimálně seznámit.

 

Látky odvozené od chinolonů se nacházejí v desítkách různých antibiotik často se zcela odlišnými názvy, proto je třeba studovat příbalový leták na přítomnost chinolonů a odvozených látek. Zde se opět projevuje, že znalosti jsou moc, s jejíž pomocí můžete ochránit zdraví svoje a své rodiny - dnes se člověk může chránit jen tak, že tuto moc vezme do svých rukou.