Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Prorocké slová o Slovanoch

Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Prorocké slová o Slovanoch

Tento text napsal F.M. Dostojevský v Deníku spisovatele v roce 1876, v době, kdy vrcholily balkánské války.

 

Mimochodom, poviem jedno osobité slovo o Slovanoch a slovanskej otázke. Už dávno sa mi ho žiadalo povedať. Teraz práve začali všetci odrazu u nás hovoriť o skorej možnosti mieru, teda o skorej možnosti aspoň nejako vyriešiť aj slovanskú otázku. Popusťme teda uzdu svojej fantázii a predstavme si, že celá vec je ukončená, že nástojčivosťou a krvou Ruska sú Slovania už oslobodení, navyše už neexistuje turecká ríša a že Balkánsky poloostrov je slobodný a žije novým životom.
Samozrejme, ťažko dopredu predpovedať, konkrétne v akej forme, až do najmenších detailov, sa objaví táto sloboda Slovanov aspoň po prvýkrát – teda, či to bude dajaká federácia medzi oslobodenými malými kmeňmi (Zdá sa, že federácia ešte veľmi dlho nebude) alebo sa obajvia jednotlivé neveľké útvary, v podobe malých štátov, s panovníkmi pozvanými z rôznych iných monarchií?

Rovnako sa nedá ani predstaviť si: či nakoniec rozšíri svoje hranice Srbsko alebo či tomu Rakúsko zabráni, aké veľké sa objaví Bulharsko, čo sa stane s Hercegovinou, Bosnou, aké vzťahy nastolia s novooslobodenými slovanskými národmi napríklad Rumuni alebo Gréci, konštantínopolskí Gréci aj tí, iní, aténski Gréci? Budú nakoniec všetky tieto zeme a zemičky úplne nezávislé alebo budú pod ochranou a dozorom „európskeho koncertu veľmocí“, vrátane Ruska (myslím si, že samotné tieto drobné národy, si všetky určite vyžiadajú európsky koncert, hoci aj spolu s Ruskom, ale len v podobe ich ochrany pred mocichtivosťou Ruska) – to všetko sa nedá vyriešiť dopredu a presne a ja sa nepodujímam vyriešiť to.

Ale napriek tomu je možné aj teraz - určite vedieť dve veci:

1)že skôr či neskôr, ale všetky slovanské kmene Balkánskeho poloostrova sa nakoniec určite oslobodia od tureckého jarma a začnú žiť novým, slobodným, a možno nezávislým životom, a ...
2)... A to druhé, čo sa určite úplne presne stane a splní, sa mi žiadalo už dávno vysloviť.
Práve to druhé spočíva v tom, že podľa môjho vnútorného presvedčenia, najúplnejšieho a neprekonateľného, - Rusko nikdy nezažije a nikdy nezažilo takých nenávistníkov, závistlivcov, ohováračov, ba dokonca zjavných nepriateľov, ako všetky tieto slovanské kmene, len čo ich Rusko oslobodí a Európa odsúhlasí uznať ich oslobodenými! A nech mi neodporujú, nič nenamietajú a nekričia na mňa, že zveličujem a že som nepriateľ Slovanov!

Práve naopak, mám veľmi rád Slovanov, ale nebudem sa ani brániť, lebo viem, že všetko bude presne tak, ako vravím, a nie pre akoby nízku a nevďačnú povahu Slovanov, to vôbec nie – v tomto zmysle majú povahu ako iní – ale práve preto, že takéto veci sa na svete inak ani nemôžu diať. Nebudem to rozvádzať, ale viem, že od Slovanov vonkoncom nemusíme žiadať vďačnosť, na to sa musíme pripraviť vopred.

Začnú po oslobodení svoj nový život, opakujem, práve tým, že budú žiadať od Európy, Anglicka a Nemecka napríklad záruku a ochranu ich slobody a hoci v koncerte Európskych veľmocí bude aj Rusko, urobia to práve preto, aby sa pred ním ochránili.
Začnú určite tým, že vnútri seba, ak nie priamo nahlas, vyhlásia sami pred sebou a presvedčia seba samých o tom, že Rusku nie sú zaviazaní ani tou najmenšou vďakou, ba práve naopak, že sotva sa zachránili pred mocichtivosťou Ruska...

Pri uzavretí mieru zásahom európskeho koncertu a keby nezasiahla Európa, Rusko, hneď po ich odobratí od Turkov, by ich okamžite „zhltlo“ „majúc pred sebou vidinu rozšírenia hraníc a vznik veľkej Všeslovanskej ríše na zotročenie Slovanov v prospech chamtivého, prefíkaného a barbarského veľkoruského kmeňa“.
Dlho, ó, ešte veľmi dlho nebudú schopní uznať nezištnosť Ruska a jeho veľkého, posvätného vo svete nevídaného pozdvihnutia vlajky najväčšej idey, z rodu tých ideí, ktorými človek žil a bez ktorých ľudstvo, ak tieto idey v ňom prestanú žiť – meravie, kaličí sa a umiera v pliage a bezmocnosti. Napríklad terajšiu celonárodnú ruskú vojnu celého ruského národa na čele s cárom, rozpútanú proti zloduchom za oslobodenie nešťastných národností – tak túto vojnu pochopili teraz nakoniec Slovania, čo myslíte?
No o dnešku hovoriť nebudem, navyše Slovania nás ešte potrebujú, oslobodzujeme ich, ale potom, keď ich oslobodíme a dajú si ako-tak veci do poriadku - uznajú túto vojnu za veľký hrdinský skutok, urobený pre ich oslobodenie, čo myslíte?
Ani za nič na svete neuznajú!

Naopak, nastolia to ako politickú a potom aj vedeckú pravdu, že ak by v priebehu týchto státočí Rusko nebojovalo za ich oslobodenie, už by sa dávno dokázali oslobodiť od Turkov svojou chrabrosťou alebo s pomocou Európy, ktorá opäť nebyť toho, že je Rusko na svete, by nielenže nič nemala proti ich oslobodeniu, ale sama by ich oslobodila. Toto prefíkané učenie určite u nich existuje už teraz a neskôr sa nevyhnutne rozvinie do vedeckej a politickej axiómy. Ba čo viac, dokonca aj o Turkoch začnú hovoriť s väčšou úctou než o Rusku.
Možno celé storočie alebo ešte viac sa budú stále triasť o svoju slobodu a báť sa mocichtivosti Ruska; budú sa zaliečať európskym štátom, budú Rusko ohovárať, šíriť klebety a intrigovať proti nemu.

Ó, nehovorím o jednotlivých osobách: budú takí, ktorí pochopia, čo znamenalo, znamená a bude pre nich Rusko vždy znamenať. Pochopia celú tú veľkosť a celú posvätnosť ruskej veci a veľkej idey, ktorej vlajku Rusko pozdvihne pred ľudstvom. Ale títo ľudia, najmä spočiatku, budú v takej žalostnej menšine, že budú vystavení posmechu, nenávisti a dokonca aj politickému prenasledovaniu.

Obzvlášť príjemné bude pre oslobodených Slovanov hovoriť a trúbiť do celého sveta, že oni sú kmene vzdelané, schopné dospieť k najvyššej európskej kultúre, kým Rusko je barbarská krajina, temný severný kolos, dokonca nie s čistou slovanskou krvou, prenasledovateľ a nepriateľ európskej civilizácie. Prirodzene, hneď od začiatku sa u nich objavia ústavné riadenie, parlamenty, zodpovední ministri, rečníci a reči. Bude ich to mimoriadne tešiť a nadchýnať.
Budú nadšení, keď budu o sebe čítať v parížskych a londýnskych novinách telegramy, zvestujúce do celého sveta, že po dlhej parlamentnej búrke nakoniec padlo ministerstvo v Bulharsku a bolo vytvorené nové z liberálnej väčšiny a že nejaký ich Ivan Čiftlik nakoniec súhlasí, že sa ujme postu prezidenta rady ministrov. Rusko sa musí seriózne pripraviť na to, že všetci títo oslobodení Slovania sa nadšene vrhnú do Európy a až po stratu vlastnej identity, nakazia sa európskymi formami, politickými i sociálnymi a takto budú musieť prežiť celé a dlhé obdobie európeizmu skôr, než zavnímajú aspoň niečo zo svojho slovanského významu a svojho osobitého slovanského poslania medzi ľudstvom. Medzi sebou sa tieto zemičky budú večne hádať, večne si navzájom závidieť a proti sebe navzájom intrigovať.

Prirodzene, v okamihu nejakého vážneho nešťastia sa všetci určite obrátia k Rusku o pomoc. Akokoľvek by nenávideli, ohovárali a klebetili na nás Európe, zahrávali sa s ňou a ubezpečovali ju o svojej láske, vždy budú cítiť inštinktívne (samozrejme, v okamihu nešťastia, nie skôr), že Európa je jediným nepriateľom ich jednoty, bola ním a vždy zostane, a to že existujú na svete, je, samozrejme, preto, lebo tu stojí obrovský magnet – Rusko, ktorý ich všetkých neodolateľne priťahuje k sebe, a tým udržiava ich celistvosť a jednotu. Budú aj také minúty, keď takmer vedome budú súhlasiť, že nebyť Ruska, veľkého východného centra a veľkej vleklej sily, ich jednota by sa razom rozpadla, roztrúsila sa do chumáčikov, dokonca až tak, že by zmizla samotná ich národnosť v európskom oceáne, tak ako mizne niekoľko kvapiek vody v mori.
Rusko nadlho bude mať hlavybôľ a starosť zmierovať ich, privádzať k rozumu, ba dokonca možno aj za nich tasiť meč, ak bude treba. Samozrejme, teraz vyvstáva otázka: aké tu vlastne plynú výhody pre Rusko, kvôli čomu sa Rusko za ne bilo sto rokov, obetovalo svoju krv; sily a peniaze? Vari len nie za to, aby zožalo iba malú smiešnu nenávisť a nevďačnosť?
Ó, samozrejme. Rusko si vždy bude uvedomovať, že centrum slovanskej jednoty – je ono samo, že ak Slovania žijú slobodným národným životom, tak je to preto, že to chcelo ono, že všetko urobilo a vytvorilo ono. Ale akú výhodu Rusku prinesie toto vedomie, okrem práce, trápenia a večnej starosti? Odpoveď je teraz ťažká a nemôže byť jasná.
Po prvé, Rusku, ako je nám všetkým známe, neskrsne ani myšlienka a ani sa tak nikdy nesmie stať, aby si rozširovalo svoje územie na úkor Slovanov, aby ich pripojilo k sebe politicky a narobilo z nich gubernie a ostané.
Všetci Slovania upodozrievajú Rusko z tejto snahy dokonca aj teraz, rovnako ako celá Európa a budú ho podozrievať ešte ďalších sto rokov. Nech však Boh chráni Rusko od týchto snáh a čím rýchlejšie Rusko prejaví svoju politickú nezištnosť vo vzťahu k Slovanom, tým pravdepodobnejšie dosiahne ich zjednotenie okolo seba, hoci možno aj o sto rokov. Naopak, čím viac slobody poskytne od počiatku Slovanom a zbaví sa dokonca aj tútorstva a dozoru nad nimi a vyhlási pred nimi len, že vždy vytasí meč na tých, čo siahnu na ich slobodu a národnosť, tým viac sa Rusko zbaví obrovských starostí násilím udržiavať toto tútorstvo a svoj politický vplyv na Slovanov, ktoré, samozrejme, neznášajú a ktoré sú Európe vždy podozrivé.

No tým, že preukáže úplnu nezištnosť, Rusko zvíťazí a nakoniec pritiahne k sebe Slovanov; najskôr sa začnú k nemu utiekať v nešťastí a dakedy neskôr sa k nemu vrátia a priľnú k nemu všetci už s úplnou detskou dôverou. Všetci sa vrátia do rodného hniezda. Ó, isteže, existujú rôzne vedecké a dokonca poetické názory aj teraz medzi mnohými Rusmi. Títo Rusi čakajú, že nové, oslobodené a znovuzrodené do nového života slovanské národnosti začnú práve tým, že priľnú k Rusku ako k rodnej matke a osloboditeľke a nepochybne čo najrýchlejšie vnesú veľa nových a ešte nevídaných prvkov do ruského života, rozšíria Slovanstvo Ruska, dušu Ruska, ovplyvnia dokonca aj ruský jazyk, literatúru, tvorbu, obohatia Rusko duchovne a ukážu mu nové horizonty.

Priznám sa, že vždy som toto všetko u nás považoval iba za akúsi vedeckú záľubu; Pravda je taká, že samozrejme, že sa niečo v tomto duchu nepochybne odohrá, no nie skôr než o sto rokov. Rusko nemá vôbec čo prebrať od Slovanov, ani z ich ideí, ani z literatúry a aby nás učili, na to ešte strašne nedorástli. Naopak, celé toto storočie bude Rusko možno zápasiť s obmedzenosťou a tvrdohlavosťou Slovanov, s ich zlozvykmi, s ich nepochybnou a blízkou zradou slovanstva v mene európskych foriem politického a sociálneho zriadenia, na ktoré sa lačno vrhnú. Po vyriešení Slovanskej otázky Rusko čaká definitívne vyriešenie Východnej otázky. Ešte dlho terajší Slovania nepochopia, čo je východná otázka!
Dokonca ešte veľmi dlho nepochopia ani slovanské jednotenie sa v bratstve a zhode.Vysvetľovať im to ustavične, skutkom a veľkým príkladom vždy bude úlohou Ruska. A znova povedia: na čo to všetko, na čo si Rusko berie na seba túto starosť. Načo? Na to, aby žilo vyšším životom, veľkým životom, svietilo svetu veľkou, nezištnou a čistou ideou. Zosobňovalo a nakoniec vytvorilo veľký a silný organizmus bratského zväzku kmeňov, vytvorilo tento organizmus nie násilím a mečom, ale presvedčením, príkladom, láskou, nezištnosťou, svetlom, aby nakoniec povznieslo všetkých týchto malých do seba – to je cieľ Ruska, to sú aj jeho výhody, ak chcete. Ak národy nebudú žiť vyššími, nezištnými ideami a vyššími službami ľudstvu, a budú slúžiť iba svojim „záujmom“, potom tieto národy nepochybne zatuhnú, zoslabnú a zahynú.

A vyššie ciele nejstvujú, ako tie, ktoré si pred sebou stanoví Rusko, nezištne slúžiac Slovanom a nežiadajúc od nich vďačnosť, slúžiac ich morálnemu (a nie iba politickému) znovuzjednoteniu vo veľký celok. Len vtedy povie všeslovanstvo svoje nové hojivé slovo ľudstvu. Vyššie než tieto ciele nejestvujú na svete žiadne. Teda „výhodnejšie“ pre Rusko nemôže byť nič iné ako mať vždy pred sebou tieto ciele, stále viac a viac si ich ujasňovať pre seba a stále viac stúpať duchom v tejto svojej statočnej, večnej, ustavičnej práci pre ľudstvo.
Ak ukončenie terajšej vojny bude šťastlivé, Rusko nepochybne vstúpi do novej a vyššej fázy svojho bytia...

-Fjodor Michajlovič Dostojevskij

 

(převzato z www.chelemendik.sk, autorská práva na překlad: vydavatelství Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency)

 

Diskusní téma: Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Prorocké slová o Slovanoch

...

Janka | 02.09.2013

Myslím, že není co dodat...

Emil Páleš Angelológia dejín 1-Siesta poatlanstka Slovanska kultura

Peter Šoltysik | 02.09.2013

Vyberam kusok z prace Emila Palesa ".......... Slovania zápasia o celkom iný pojem slobody ako západ: vnútorný a nie
vonkajší.
Skutočná sloboda spočíva v slobode od otroctva svojim vášňam,
nie vo vonkajšej možnosti tieto vášne uspokojovať. Špecifikom Slovanov
bude
„morálna technológia“, ktorá, až sa raz uplatní, nadobudne podobnú
dramatickú prevahu ako mala kedysi západná Európa oproti zvyšku
sveta.
Popierači duchovného rozmeru človeka, ktorí sa tak radi nazývajú
„realistami“,
budú musieť trpko precitnúť zo svojho sna - ako sa to kedysi
stalo
aj čínskemu cisárovi.
Orientácia východných Slovanov na budúcnosť je zreteľná aj z toho, že
jestvujú
dva typy národných mýtov: mýty o pôvode a mýty o cieli. U väčšiny
národov
prevažujú mýty o pôvode. U Rusov sú to mýty o cieli. Ruské povedomie
je eschatologické, apokalyptické, zamerané na posledné veci. Krst
dávneho Ruska sa chápal ako povolanie „robotníka poslednej hodiny“
(Mat 20:12).
Kým v spojitosti s Anglosasmi sa hovorí o triumfalizme, hovorí sa
v spojitosti
s Ruskom o mesianizme. Mesianizmom nazývame povolanie
určitého
národa ku prospechu iných národov. O tom sníval každý ruský
mysliteľ............."
Cely text ,ale to je len maly kusok z cele prace " s nazvom -Siesta poatlantska Slovnska kultura -je tu ":
http://www.sophia.sk/sites/default/files/Siesta_poatlantska_kultura_Slovanska.pdf
je tu

Ruska Sofiologia -táto filozofia ma budúcnosťpred sebou

Peter Šoltysik | 02.09.2013

"..................na rozdiel od západného pozitivizmu má táto filozofia ešte budúcnosť
pred sebou, pretože je spojená so životom........."
viac tu :
http://www.sophia.sk/sites/default/files/Ruska_sofiologia.pdf

Kluc k vzostupu podla Palesa

Peter Šoltysik | 02.09.2013


http://www.sophia.sk/sites/default/files/Kluc_k_vzostupu.pdf

Duchovna futurologia -Rusko podla Davida Sulika

Peter Šoltysik | 02.09.2013


David Sulik napisal pred 11 rokmi takuto lahku uvahu z pohladu duchovnej vedy.Vychadza okrem ienho a z race Emila Palesa.Mna v sucasnosti velmi prekvapuje a tesi ako mu to vychadza.Koho y to zaujimalo viac tak na tejto stranke vlavo na liste najde podobnu uvahu o buducnosti USA.Aj citanie v kolonke -Egypt1,2,3 je velmi zaujimave -Egregor stareho egypta v sucasnosti .....atd ...
Mrzelo by ma ak by niekto ziskal pocit ze to tu Spamujem Palesom ...ak ano nech to admin kludne vymaze ...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Duchovná futurológia I - Rusko
Týmto článkom som sa pokúsil o analýzu minulosti a prítomnosti Ruska z pohľadu pôsobenia duševných síl a určení možných trendov vývoja. Duchovná futorológia ako veda o prognózovaní budúcnosti by mala byť syntézou empirických faktov a duševného nazerania, prostredníctvom, ktorého by sa mal dosiahnuť plnší a presnejší pohľad na budúcnosť. Obsiahlosť témy by dovoľovala túto problematiku ďalej rozpracovať do hĺbky a šírky, ale to nie je účelom. Účelom je navodiť smer uvažovania ako by takáto syntéza mohla vyzerať.Viac tu: http://duchovna-veda.webnode.sk/angelologia-dejin/duchovna-futurologia-i-rusko/

Ale víte to vý?

taurus | 02.09.2013

Vím o těchto slovech Dostojevského, vím o ních už hodně dlouho, asi jako každý Rus. Sám bych je nikdy zde nezveřejnil, a asi by to nebylo ani vhodné.
Teď by tento projev Dostojevského mohl ukážat, jako test, jestli Slovanské národy dospěly k pochopení, že jenom matka drží své dětí pohromadě. A mílující matka mezí svými dětmí nedělá rozdíly. A tudíž žádné handrkování a smlouvání si lepších a vyhodnějších pozic, než mají ostatní není na místě. A každá matka má radost, když mezí jejími dětmí panuje shoda a láska. A mílující matka je schopná roky trpělivě čekat, až se její zatoulané dětí navrátí do rodného domova. Já to vím, protože znám ruskou mentalitu. Ale víte to vý?

Re: Duchovna futurologia -Rusko podla Davida Sulika

popolvár | 03.09.2013

Duchovná futurológia I - Rusko - oplatilo sa precítat. Mnohé rozhodnutia vlády vo vztahu k pravoslávnej cirkvi to osvetluje a takisto preco napr. slovansko-árijské védy tak zúrivo útocia na pravoslávnu cirkev. Dáva to mnohé veci do urcitých súvislostí a nabáda k dalsím úvaham. Vdaka Peter za clánok a vdaka Hox za ponechanie odkazov.

Re: Ale víte to vý?

Janka | 03.09.2013

No, nyní už to víme a chápeme tvou snahu Taure. Myslím to v dobrém :).

Re: Duchovna futurologia -Rusko podla Davida Sulika

y | 03.09.2013

Pekne to vyjadril vo svojej cestopisnej knihe" Vodka, duša, kaviár" Boris Filan: "Bola to dobrá cesta. Dúfam, že to z tejto knižky bude cítiť. Pre nás mala ten dar, že sme sa o sebe všeličo dozvedeli. Rusko rozumom nepochopíš. Ale duša je v poriadku."

Re: Ale víte to vý?

beriozka | 03.09.2013

Ja som to pochopila v 13-tich rokoch, v čase nenávideného socializmu a všetkého ruského , počas trojtýždňového pobytu medzi Rusmi v Saratove. Prebudili mi dušu. Ruské deti.

Slovensko-slovanské Rusko

Slovan | 03.09.2013

Z tu uverejneného -Otevřený dopis Matice slovenské ministrovi SR
„Slovensku, ako slovanskému Rusku, sú tiež cudzorodé západné tradície,...“
Kiež by to takto vnímali vo vzťahu k Rusku aj ostatné slovanské národy a štáty.
Heslovite náhľad k článku:
1.) Rusko potrebuje "slovanské periféria" aby sa ochránil pred postupnou elimináciou seba samého.
2.) Rusko je duchovne orientované na ochranu iný dielčích kultúr z hlbokého pochopenia, že všetko má svoje miesto vo svete a jeho zničením ničí samo seba. Či už si toho je, alebo nie je v individualite vedome.
3.) Rusko je a vždy bolo, protiváhou neduchovných kultúr a tým bola a naďalej bude udržiavaná rovnováha stvorenia.
4.) Rusko je predurčené preduchovniť tento svet a tma sa ho tragicky bojí. Aj keď v princípe neexistuje.
5.) Rusko v najhlbšom duchovnom jadre chápe, že aj zlo má miesto na Zemi a iba vďaka nemu sa vyvíjame.
6.) Ani Rusko nás nezbaví vlastných démonov a fóbii. To ostáva na každom z nás.

Mimochodom,verím že každý slovan, čo začne hĺbšie prenikať do ruského jazyka a ruskej duchovnej kultúry, sa zákonite začne cítiť byť Rusom, alebo v širšom slova význame Slovienom (ak by sme tak označili našich spoločných predkov).

"

Re: Ale víte to vý?

Daniela I. | 03.09.2013

" A mílující matka je schopná roky trpělivě čekat, až se její zatoulané dětí navrátí do rodného domova."
-------------------------
taurusík, krásny a hlavne pravdivý obraz si použil :-)))
Som vďačná za tento článok. Spomenula som si na moju učiteľku ruštiny zo ZDŠ. Bolo to krátko po 68-om roku, keď cez hudbu Čajkovského, Musorgského, Chačatruriana ...( nieledy "obetovala" hudbe celú hodinu ruštiny) udržiavala v nás puto s ruskou kultúrou, aby sme nezanevreli na Bratov Rusov. Boli to pre nás nezabudnuteľné hodiny. Denes to vidím tak, že cez hudbu a Puškinov pamätník ( recitačná súťaž - mnohí si iste spomenú) nás učila chápať ruskú dušu. Môžem povedať, že vyorala v nás dobre hlbokú brázdu, ktorú nezavial čas ani nános západného balastu.
:-))))

Generál Filatov

afík | 03.09.2013

nepreložíte niečo k Sýrii?
http://www.klich.ru/

Re: Generál Filatov

Hox | 03.09.2013

tam k Sýrii nic nevidím, kde tam něco je?

Re: Duchovna futurologia -Rusko podla Davida Sulika

Borky77 | 03.09.2013

No neviem, osobne pochybujem, že Rusko sa ma niečo učiť od Západu a už vôbec nie v spirituálnej rovine A vždy keď počujem o jarme Vysokého, Ryšavého, Kučeravého a Modrookého "mongola" je mi jasná výpovedná hodnota článku.
Autor je očividne ezoterický jasnovidec, ktorý nemá ruskú či slovanskú dušu, takže jej pochopenie je mu na míle vzdialené a jeho hodnotenie vývoja Ruska a tobôž prognózovanie jeho budúcnosti považujem prinajmenšom za bezcenné.

Re: Re: Duchovna futurologia -Rusko podla Davida Sulika

Peter Šoltysik | 04.09.2013

Podla toho co viem ja tak sa velmi mylis sa vo svojich usudkoch .Ako vravi klasik -jde o hluboke nepozumeni " :-) Asi usudzujes len podla toho jedineho clanku comu by som rozumel.Uverejnil som tu preto odkazov viac aby to bolo vsetko vnimane v kontexte. Podla mna Rusko -ale hlavne my v Strednej europe -sa ma vela co ucit od Zapadu a chvalabohu to v poslednych sto rokoch robi...............A david sulik ako poznam jeho dielo tak rusko miluje -pozri si na tej stranke aj ine jeho uvahy -ci uz o hnuti Anastazia,ci o Rasputinovi.atd ...Zober do uvahy ze tu futurologiu Ruska pisal v roku 2001-2002 ....Je to kratkozrake v tomto priade vytrhnut par slov z knihy ,clanku ,filmu ...
Zaujimave na tej jeho uvahe o buducnosti ruska -(Ale aj uvaha o USA -najdi si tam ten odkaz je to fakt zaujimave ,) ze prave ze sa nejedna o Janosvidnost ,ani o predpoved ...Podstaou toho clanku je podla mna ukazka ako sa da v praxi pouzivat "Duchovna veda -alias Sofiologia co je podla mna jasny suvis s KOB -metodlogicky )
Dal som sem ten odkaz ale aj tie ostane sem prave pre tuto metodu ktoru sa snazi uvadzat do zivota ...

Kurnik sopa -.A teraz po dopisani som si vobec nie isty ze som dobre vyjadril to co som vyjadrit chcel ...Ma to odoslat? Nemam to odoslat ? ....ale asi mam ....

Re: Duchovna futurologia -Rusko podla Davida Sulika

Hox | 05.09.2013

místy zajímavé, ale nezdá se mi to časování (příliš dlouhé úseky do budoucnosti, neodpovídá zákonu času). Taky nepřidává na pravděpodobnosti, když místy ilustruje svou teorii na historických mýtech, věcech majících oporu v realitě, ale sedí mu to.

svätá pravda

laco | 06.09.2013

Tie myšlienky Dostojevského sú tak pravdivé.....jeden by zaplakal,ako sme sprostí ,keď teraz tiahneme k západu, ktorý je duchovne a ideologicky úplne mŕtvy.

blbost

petr | 22.09.2013

Jsme sice slovani, ale každý jinde. Rusko mělo své dějiny, my jiné. Už pradávno jsme se rozdělili na západní a východní a není nikoho, kdo by dokázal s určitostí říct: Jo, vy jste ti praví, ti původní.....zrovna tak my bychom spíš měli poučovat je jak hospodařit a žít, protože z Ruska vzešlo jen málo dobrého, celé dějiny (středověk) bylo o století pozadu za Evropou, střídalo jednu tyranii za druhou a jeho imperiální motivace byly samozřejmě vždy zištné a ne naopak, jak píše Dostojevskyj. Takovéto články, co vymývají mozek ani radši nečíst......

Re: svätá pravda

micha | 30.09.2013

Kód 69. :-)

Re: blbost

moravak | 19.12.2013

klasická čecháčkovská ovca ,všechno z východu je špatně jenom zaprodaní cajzli jsou gut!Něco si o Rusku zjisti ale ne na ihnojtecz análněcz ,tvhovna apod.pak zjistíš co za obřezané svině ničilo a chtělo zničit Rusko.Ty nejsi slovan ale vymytý hňup.A ta vaše křivohubá obřezaná Madléna Korbelovic tak ta se k vám opravdu hodí,prohlásila že Rusko nemá právo na takové nerostné bohatství proto je jim trnem v židovském oku.

La couleur blanche est couramment #links6# utiliser de grandes idées pour les cadeaux faits maison Longchamp

carteyrobcz | 24.03.2014

Re: Re: Ale víte to vý?

pionier v beriozke | 22.04.2014

Ak myslíš pionierský tábor Beriozka pri Saratove, aj ja som tam bol...hm, bolo to fakt silný duchovný zážitok, iný svet, taký anti-materialistický a teraz to nemyslím z náboženského hľadiska. jednoducho, keď sme odtia po 3 týždňoch odchádzali všetci sme plakali, a to sme mali už 13 rokov...bola tam trochu chudoba, jednoduchosť, no veľké srdce. Ale zažil som tam aj to, čo je aj tu, všade ;-) Rád by som sa tam niekedy šiel pozrieť, ako to tam vyzerá teraz, má niekto záujem sa pridať? tartacower@azet.sk

žiadosť o úver

pato smith | 01.08.2014

Hľadáte finančnú pomoc, Ste zúfalo potrebujú finančnú pomoc? (Patosmith02@ymail.com) je tu, aby vám vaše požadovanej výšky úveru k dispozícii. takže všetko, čo musíte urobiť, je vyplniť nižšie uvedený formulár a vrátiť sa k nám okamžite, dáme vám 100% istotu, že váš úver je dobre zaistený v tejto spoločnosti v poriadku, dávame z úverov vo výške 2% úrok, takže vyplniť zadarmo, budete schopní splácať úver. My rozdávať pôžičky na minimálne 1000 dolárov na 1.000.000 dolárov vo výške 2% úrokov. Tiež nás kontaktovať pre akékoľvek pôžičky. Pre viac informácií nám napíšte a platí pre nasledujúce úveru. cez (patosmith02@ymail.com)

Typy úverov PONÚKAME

osobné pôžičky
Obchodné úvery
auto úver
dom úveru
Pôžička platiť účty
hypotéky
Študentská pôžička

Pri všetkých ostatných typoch úverov, to napíšte nám čo najskôr s nasledujúcimi údajmi uvádzajúca čiastku, ktorú potrebujete ako úver.

žiadosť o úver

Celé meno ................
Požadované množstvo: .....
Doba, kedy budete splácať úver: .............
Účel úveru: ...............
Krajina: ...........
Štátnej ................
Adresa .................
Šesť ......................
Individuálne .................
Tel: .................
Ak sú tieto údaje len málo z mojej spoločnosti, bude spracovanie vášho úveru ihneď začať. Kontaktujte nás e-mailom
(Patosmith02@ymail.com)

Najlepšie zreteľom na svojej rodine a priateľom
pato Smith

ponuku pôžičky

ridley williams | 05.06.2014

Ste v akejkoľvek finančnej problém? Už ste bola zamietnutá bankou, pretože máte zlé úvery, ste boli oklamaní falošnými veriteľov pred? Potrebujete naliehavú pôžičku začať podnikať? Zabezpečujeme všetky druhy úverov, od osobné pôžičky, podnikateľské pôžičky, hypotekárny úver, pre tehotné ženy, konsolidácia auto pôžičky dlhy úver, do 24 hodín, 2% úrokovej sadzby, bez toho, aby kontrola kreditu, budeme rozdávať pôžičky v rozmedzí od 2000 do 10000000 , a to vrátane zaistenia v závislosti na výške sumy, ktorú vykoná ako úver záujem žiadatelia musia vyplniť formulár a odoslať úver
Formulár žiadosti o úver
Vaše meno:
Výška úveru potrebné:
doba trvania:
Vaša krajina:
stav:
mesto:
Mobilný telefón:
Telefónne číslo:
Úver Účel:
mesačný príjem
povolanie:
pohlavia:
Váš vek:
Adresa bydliska:
Rodinný stav:
ste požiadali o pôžičku pred (áno alebo nie):
náš e-mail: oceanloanfirmlimited@gmail.com

uver

lisboa | 09.09.2014

Dobrý deň dámy a jemne páni, volám sa LISBOA JAVIL som MD / CEO
Lisboa JAVIL financií. Ste v núdzi naliehavo úveru? S komfortné
podmienky úveru. Na 2% úrokovou sadzbou. Sa štandardné podmienky, že umožňuje si pre dlhodobú pôžičku, obráťte sa na svoju spoločnosť na
(Lisboajavil@gmail.com)

LOAN OFFER

CINDY RIGHT | 08.09.2014

Ahoj, ja som právo Cindy, súkromné ​​pôžičky požičiavateľ company.We dať život možnosť pôžičky na zaplatenie svojich účtov a osobné dlhy a nechať si business.loans sú uvedené pre jednotlivcov a spoločnosti na rýchlosti rozbehu 2%. Takže, kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu: cindyrightloanlimited@gmail.com

Borrower'sDETAILS

1) Meno:
2) Štát:
3) Adresa:
4) Štát:
5) Pohlavie:
6) Rodinný stav:
7) Umiestnenie:
8) Telefón:
9) pozície na pracovisku:
10) Mesačný príjem:
11) Pôžička Suma potrebná:
12) Čas trvania pôžičky:
13) Účel úveru:
14) náboženstvo:
15) má použiť pred:
16) Dátum narodenia:

Ďakujem vám.
Cindy Right.

ÚVER PONUKA

John whyte | 02.11.2014

Žiadať o úver vo výške 2% (vážnym záujemcom), ak záujem, prosím kontaktujte nás na adrese: surewaysfinancialaid@gmail.com nasledujúce informácie nižšie.
Meno:
Krajina:
Výška úveru:
doba trvania:
telefón:

Potrebujete naliehavú pôžičku?

sir joel williams | 29.12.2014

Potrebujete naliehavú pôžičku?
* Veľmi rýchly a okamžitým prevodom na váš bankový účet
* Splácanie začína osem mesiacov po dostanete peňazí v
bankový účet
* Nízka úroková sadzba vo výške 2%
* Dlhodobé splácania (1-30 roky) Dĺžka
* Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka
*. Ako dlho trvá, než financovať? Po odoslaní žiadosti o úver,
môžete očakávať, že predbežné odpovede menej ako 24 hodín a
financovanie do 72 až 96 hodina po obdržaní informácie, ktoré potrebujeme
od vás.

Kontaktujte legitímne a licencovaný úver spoločnosť oprávnená
že finančná pomoc do iných krajín.
Pre viac informácií a žiadosti o úver formulár Spoj sa podnikom prostredníctvom

email: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generálny riaditeľ
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON

cashfirmarena@gmail.com

sir joel williams | 05.01.2015

Potrebujete naliehavú pôžičku?
* Veľmi rýchly a okamžitým prevodom na váš bankový účet
* Splácanie začína osem mesiacov po dostanete peňazí v
bankový účet
* Nízka úroková sadzba vo výške 2%
* Dlhodobé splácania (1-30 roky) Dĺžka
* Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka
*. Ako dlho trvá, než financovať? Po odoslaní žiadosti o úver,
môžete očakávať, že predbežné odpovede menej ako 24 hodín a
financovanie do 72 až 96 hodina po obdržaní informácie, ktoré potrebujeme
od vás.

Kontaktujte legitímne a licencovaný úver spoločnosť oprávnená
že finančná pomoc do iných krajín.
Pre viac informácií a žiadosti o úver formulár Spoj sa podnikom prostredníctvom

email: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generálny riaditeľ
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek