Energetické vlastnosti bylin

Absolutně vše, včetně bylinek, má své boiopole, svou energii . Byliny přímo působí na jemnohmotná těla člověka, na jeho psychiku a podvědomí.

 

A právě s bylinkami lze začít ve znalostech léčitelství a magie. Ve skutečnosti, bylinná magie prodělává druhé narození. Veduň se nesmí počítat za skutečného veduně, dokud ve své praxi nezačne ovládat využití bylin, veduni a veduně se k bylinám obraceli již od dávných dob.

 

Ochranné síly bylin. Vykuřování - fumigace.

 

Každá bylinka vstřebává své pásmo síly, proto pro uzdravení neduhu užíváme tu kterou konkrétní bylinu. Jednu na bolest jater, druhou proti nachlazení atd. Avšak existuje řada bylinek, které mají velmi silné léčebné působení, jejich působení jde okamžitě na celý organismus člověka a ne jen na jednotlivý orgán. Kromě toho, regulují samotnou energetiku lidského organismu.

 

Tyto byliny disponují velmi čistým spektrem vyzařování, ve kterém prakticky chybí černá barva. V jejich energiích není nic z podzemního světa, neobsahují energie říše mrtvých - podsvětí, proto disponují velmi silným léčebným působením na člověka a také mají schopnost vyhnat zlé síly a duchy.

 

Jsou to: Třezalka, Yzop, Levandule, Kopřiva, Pelyněk, Bodlák, Kopr, Mateřídouška, Černýš hajní..

 

Proto, abychom dostali od byliny největší sílu, sbíráme ji v co nejpříhodnější dobu.

 

Abychom se ochránili od zlých a nečistých sil, používáme byliny pouze k vykuřování, nebo ve formě bylinných čajů. Výluh na bázi lihu – alkoholu ani kapsle se sušenou bylinou, nejsou k takovéto „léčbě“ vhodné. Pro přípravu výluhů a vykuřování, je třeba byliny nejprve vysušit - ztrátou vody tak získávají ohňovou energetickou sílu. Sílu, která násobí jejich schopnost vyhánět zlé síly a duchy.

 

Vykuřování - dýmění, nebo aromaterapie, působí na náš rozum a čistí naši mysl, vyhání různé bědy a neštěstí. Jsou dobré tím, že čistí ne jen člověka, ale také jeho příbytek.

 

Bylinné čaje působí na organismus celistvě, čistí jej od různých nedobrých energií, které se na člověka nalepily. Voda dovoluje síle bylin svobodně naplnit buňky našeho těla a nastavit je na příjem světlé energie. Ohromná síla bylin je v tom, že jsou nadané k vytváření společného energetického pole, sdružující nejednotné síly do společné mysli - cíle. Když člověk užívá bylinné čaje, bezděčně se napojuje na společné energetické pole bylin. A čím méně se bude protivit jeho působení, tím dříve přijde uzdravení. Proto, nikdy nesbírejte byliny povadlé, slabé, rostoucí na smetištích či jiných závadných místech, jelikož pitím bylinných čajů z nich, se připojujete ne jen k čisté energii rostlin, ale také k energetice místa, kde rostla. Nesnažte se ihned užít "koňskou" dávku bylinného čaje, jelikož tato prudce ovlivňuje energetiku organismu, lekáte tak vlastní tělo a ono se tak začíná protivit uzdravení ( malé dávky jsou lepší a výhodnější, ne náhodou jsou homeopatické metody jedny z nejspolehlivějších). Při pití bylinného čaje si pomozte svou myslí - představte si louku plnou kvetoucích bylinek toho druhu, který právě pijete, ..uzdravení přijde rychleji. Nebuďte líní se potírat, nebo koupat v bylinném odvaru, příliv sil bude mnohem silnější.

 

Třezalka: Jedna z mocných bylinek středního pásu Rusi. Jedná se o bylinu, která do sebe pohlcuje sluneční energii , okamžitě působí na celý organismus člověka a čistí jej. Třezalka výborně pomáhá při depresích, únavě a vyčerpání, při prvních příznacích nachlazení. Odemyká člověku srdce, napomáhá spojit se jeho Duši, Mysli a Tělu v jeden celek. Třezalky se bojí všechny zlé síly stejně tak, jako se bojí slunečního světla.

Největší sílu nabírá Třezalka od poloviny července. Dříve ji, stejně jako ostatní magické byliny, sbírali na den Kupalu (7.července). Je to velmi hrdá a vrtošivá rostlinka, která si pamatuje bolest, která jí byla způsobena, takže pokud sbíráte jedny ze silných, které vás udeří do očí, riskujete, že příští rok již na tomto místě nenajdete.

Na vykuřování se Třezalka nepoužívá, jelikož neumí silou vyhnat zlé síly z prostoru. Za to umí velmi silně naplnit organismus sluneční energií, v ní obsaženou. Proto se užívá jako bylinný čaj nebo aromatický olej – aromaterapie, tedy přímé působení na organismus.

V dřívější Rusi nahrazovala Třezalka klasický čaj, což bylo dobré z toho důvodu, že v našem klimatickém pásu byl velký nedostatek sluneční energie, která se tak musela doplňovat z jiných zdrojů.

 

Yzop: Přímo působí na jemné energetické dráhy našeho těla. Užívá se k vykuřování a aromaterapii, jako bylinný čaj, ale největší síly našemu organismu dodává při kontaktu s kůží. To umožňuje rychlou očistu energetiky člověka od nahromaděné nečistoty. V mnoha ohledech je Yzop podobný s Třezalkou.

 

Pelyněk: Druhá z nejsilnějších bylin Rusi, která se však nyní používá krajně zřídka. Kromě jiného, umí vyhánět zlé síly vodního původu. Velmi se jej bojí Rusalky a na rusalnuju nědělju se užíval na ochranu proti jejich rejdům, rozvěšený v domech a okolo domů se zapalovalo pazdeří s přidaným Pelyňkem.

Vůně této byliny je schopna vyhnat z domu prakticky jakoukoliv zlou sílu. Pelyněk ztrácí část své síly jakožto bylinný čaj, který je silně hořké chuti, proto se nejčastěji používá ve formě vykuřovadla ( k tomu je nutno říci, že síla Pelyňku je velmi silná a ve vnitřních prostorech by se měl užívat ve velmi malých dávkách).

Pelyněk má vlastnosti, které obnovují souznění s přírodou a pro svou silnou koncentraci při vykuřování, mohou citliví lidé vidět bytosti z jemnohmotných světů.. a to je další důvod, proč se Pelyněk aplikuje tak zřídkavě. V podstatě jej používají pouze mágové, kteří se nebojí nadpřirozených kontaktů.

Bezpečná metoda její aplikace - zavěsit v domě (nejlépe v ložnici nebo na chodbě) malý svazek bylinek.

 

Vůně Pelyňku je natolik nepříjemná vodním zlým silám, že opouštějí dům, ve kterém je aplikován, nebo umístěn. Rituální věnce z Pelyňku pletli na noc Kupalu.

Tajemný věnec ( ten, který krášlil celou noc u ohně Kupalu), zavěšovali nad dveře do domu

proto,aby se zabránilo hádkám , konfliktům a aby se domu vyhýbalo neštěstí.

Za zlé znamení bylo považováno, pokud věnec spadl, nebo se zlomil, či praskl – to hovořilo o zlém působení čárů a magie na danou rodinu.

Pelyněk je velmi silná, ale zároveň velmi vrtošivá rostlina. Roste pomalu a špatně vyrůstá ze semen, proto kdo sbíráte tuto bylinu, neseřízněte ji až pod samotný kořen, ale seřízněte pouze vrcholek - největší síla této rostliny je právě v poupatech (stéblo se prakticky nehodí). Vlastnosti Pelyňku zvyšuje ubývající Luna (Měsíc).

 

Kopřiva: Tato žahavá bylina působí proti čarodějnictví a zlé magii. Užívali jí při oslabení organismu a bezmoci, podkládali ji pod podešve obuvi nebo prokletých, bot, aby zlé síly nemohly člověka stáhnout do podsvětí. Košťaty z Kopřiv se zametala podlaha v začarovaném, prokletém domě, aby se z něj vyhnaly zlé síly. Z Kopřivy se pletly rohože příchozím, aby eliminovaly zlé síly s příchozím do domu. Kopřiva se užívala i k vykuřování, aby vyhnala zlé duchy z domu, ve formě bylinného čaje a koupele, aby se člověku navrátily staré síly. Kopřiva se užívala i jako součást elixírů mládí a krásy.

Největší sílu má Kopřiva jako vzrostlá, ale ne příliš stará, mladinké Kopřivy se užívaly jako vitamínové polévky a saláty. Staré a vzrostlé Kopřivy se užívaly převážně v magii. Na to, aby se zničily síly zla, se nejlépe hodily staré rostliny.

Největší sílu má Kopřiva v době mladé Luny (novoluní). Na to, aby pomohla vám, nebo pomocí vašich rukou někomu, je třeba ji trhat bez strachu a bez zlosti z popálení.

Charakter Kopřivy: je to rostlina - válečník, zbabělce a agresory nemá ráda. Když ji lidé začnou trhat a lámat, Kopřiva začne pumpovat do listů žahavou šťávu, která je charakterem jedovatá a 70% léčebných účinků se tak vytratí. Pro větší ochranu jejich léčebných vlastností je nejlepší Kopřivu seřezávat nožem.

Není vhodné vyrývat celou rostlinu s kořenem, jelikož se ztrácí polovina její síly tím, že ztratí spojení s místem, kde rostla.

 

Bodlák (ČertoPoloch): Když do současného ruského jazyka přeložíme název této rostliny, dostaneme "Pugajuščij čertěj" (Strašidlo na čerty) a to docela odpovídá schopnostem této bylinky. Čerti se jí skutečně bojí, proto u vchodu do domu zavěšovali tuto bylinu, aby nevpustila zlé síly do obydlí. Bodlák sázeli na hrobech čarodějnic a prokletých lidí, aby se zabránilo zlým duchům odvléci jejich duše do pekla.

Na vykuřování není tato bylina příliš vhodná, kouř je velmi hořký a dráždí oči a hrdlo. Nečisté síly sice vyžene, ale lidem také není v tomto kouři příjemné přebývat.

Bodláky rostou na nedobrých - zlých místech, ochraňují tak náš svět od zla. Proto Bodláky svědčily o lidech, kteří v okolí žili - buď zlí lidé, nebo nedobré místo, v každém případě, držet se odtamtud zpátky.

Největší síly dosahuje Bodlák tehdy, když se rozvíjí jeho květ.

 

Levandule: Je rostlina s vlastnostmi koncentrovat síly lidského organismu v boji se zlými silami. Používá se ve formě vykuřování a bylinných čajů. Ve velkých dávkách může Levandule vyvolávat agresivitu a nenávist ke všemu, proto je vhodné ji užívat obezřetně a po malých dávkách.

Vůni Levandule nemají rády zvířata a hmyz, které jsou nositeli zla: myši, potkani, krysy, moli. ... proto levandulový olej nejčastěji užívali na místech, kde se skladovaly potraviny a oděv.

Mírnější účinek na lidský organismus má Levandule, pokud je sbírána při mladé Luně.

 

Kopr: Tato bylinka je obvyklou návštěvnicí libovolné zahrádky. Ale málokdo ví, že její vůně zahání vliv kouzel čarodějnic a umí z člověka sejmout soužení. Bylinný čaj z Kopru pomáhá z organismu vyhnat strašidla a přízraky, zaslané zlými mágy. Problém s jeho uplatněním je v tom, že se jedná o velmi křehkou bylinku. Je výborný při využití jakožto pomocný prostředek na očištění organismu a příbytku, ale spoléhat na něj, jako na ochranu od zlých sil by nebylo dost racionální.

 

Mateřídouška: Silná bylinka, která Bohůmžel, nevládne univerzálním využitím. Sféra jejího vlivu je plodnost. Ale navrací také úrodnost půdě, plodnost zvířectvu. rostlinám a lidem. Vykuřování Mateřídouškou uklidní nervovou soustavu, pomůže najít řešení svízelného problému, odstřihává napojení energetických sexuálních upírů. Podobné účinky má i bylinný čaj, mytí a koupele ve vývaru z Mateřídoušky přispívají k uchování ženské krásy.

Největší sílu má tato bylinka v období úplňku Luny.

 

Černýš hajní (Ivan-da-Maria): Poslední z široce známých silných bylin v Rusi. Na mysl člověka prakticky nepůsobí, proto se užívá pouze jako bylinný čaj.

Tato bylina umožňuje lidskému organismu dosáhnout harmonii energií Jin a Jang, pomáhá člověku dosáhnout štěstí v životě, přitahuje k němu to, čeho se mu nedostalo. Zlé síly odstraňuje díky tomu, že likviduje, s pomocí rezerv samotného organismu, energetické díry, kterými proniká zlo. Utišuje nervovou soustavu, při pravidelném užívání bylinky se člověk v krátké době lepší.

Ale své síly tato bylina drží velmi krátce. Sbírá se s blížícím se dnem Kupalu (kdy dozrává) a plnohodnotně ji můžeme užívat pouhý kalendářní měsíc. V sušeném stavu, každý další měsíc, ztrácí 10% svých léčivých schopností, i když chemické složení zůstává stejné. O to více nepropásněte možnost umýt se košťátkem z Ivan-da-Marii, na večer Kupalu 7.července, smýt tak ze sebe ty nedobré energie, které se nalepily na nás, užírající krásu a pohodu.

 

Zakončení článku by nejlépe vystihlo národní přísloví, které se pronáší před tím, než se sbírá ta, či ona bylinka pro léčivé účely. Zní takto:

"Země - Máti, pomoz mi býlí rváti"

Přeji Vám využití vlastností a sil bylin pro blaho a štěstí každého z nás, to je štěstí celého našeho Světa.

 

Překlad Prince, zdroj.

 

Diskusní téma: Energetické vlastnosti bylin

Částečně doplním..

Archibald | 28.02.2012

Pro Prince a ostatní..
Částečně doplním,to co mě hned napadne,neboť informací k bylinkám je spousta.

Třezalka: Třezalka tečkovaná je opravdu mnohostranně využitelná bylina.Jak už níže napsala Daniela,třezalka je fotosenzibilní,proto někteří lidé při delším pobytu na slunci a za použití třezalky mohou upadnout do mdlob nebo mohou trpět psychickými poruchami,v takovém případě je třeba postiženého přesunout do stínu a problémy odezní.
Třezalka se dále používá do masážního oleje,používám ho velmi často a sám si ho dělám.Uvolňuje ztuhlé vazivo,šlachy,svaly,lépe se pak tělo uvolní – zvláční a umožní mi lépe srovnat vybočené-zablokované obratle.
Používá se do byl.směsí na zklidnění nervové soustavy-deprese(večer před spaním),podporuje trávící ústrojí,čistí krev,odstraňuje otoky,pomáhá při těžkých chřipkách spojených s arytmií,působí antibioticky atd.
Třezalka se sbírá o letním slunovratu.Z květenství rostliny a kamence se získává žluté barvivo,vhodné k barvení rouch a šňůrek,zvláště těch,které se používají při rituálech letního slunovratu.Přidává se do kadidel a do vody k očistě rituálního prostoru,pomůcek a osob.atd.

Šalvěj –tu zmiňuji,neboť se používá mimo jiné k vykuřování –očistě prostoru-místností.Eliminuje negativní energetické stopy.Hojně se používá dodnes!Sušené listy kořili mágové,aby se snáze spojili s energií rostlin.

Černýš hájní-patří mezi slabě jedovaté rostliny,obsahuje toxickou iridoidní sloučeninu aukubin,která má tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu.Tato látka zároveň způsobuje,že černýš při sušení černá-odtud také jeho český název.
Co se týká její energetické povahy,tak sama rostlina je poloparazitická ,svými kořeny se přisává k hostitelské rostlině a odjímá jí živné roztoky.

Yzop-má také široké použití a neprávem se na tuto bylinu zapomíná.Je močopudný,odhleňuje,posiluje nervy a zrak,účinkuje protizánětlivě,tiší kašel a křeče atd.
Trhá se v srpnu a suší se na slunci.Yzop by neměly používat osoby trpící epilepsií.
Yzop se v magii používal k očistě posvátných míst např.svázané trsy yzopu k vymetání,očistné koupele,kadidel atd.

Bodlák-tato rostlina se používa k ochraně místa –domu,především přede dveřmi i v kombinaci jiných bylin do věnců.Odpuzuje zlé duchy,nenechává je v klidu,proto se ostny nejen bodláku ale i plotů z hroty hojně používal na vesnicích.Bodlák se dá na konkrétním místě použít k ochraně ve formě různých dekorací,takovými místy jsou rohy místností a okna.Považuje se za rostlinu vytrvalosti.

Re: Částečně doplním..

Aien | 29.02.2012

ještě doplním o třezalce: je totosenzibilní, ale dá se použít i opačněpři přípravě na pobyt u moře: večer namočíte třezalku do studené vody, ráno zcedíte a vypijete, spolknete tabletu karotenu. Kůra trvá tři týdny. V těch třech týdnech zajdete 5 x do solárka (po těti minutách). Tím se kůže připraví na mořské slunce. Mám to vyzkoušeno, mám světlou pleť a vzdycky jsem se spálila. Ani na sebe nemusím mazat různé faktory (jen opalovací olejíčky od Hádka, ale ten myslím skončil nebo má velké problémy(manželka ho oškubala). Dá se na opalování použít levandulový olej-ten má přírodní faktor 4.Archibalde neděláš náhodou taky Dornovu metodu?

Re: Re: Částečně doplním..

Archibald | 29.02.2012

Ano Aien,i tuto metodu používám,má svoje kvality.

Re: Částečně doplním..

Martina- Árija | 29.02.2012

Ještě doplním k třezalce, jak si se zmiňoval , že lze lépe navrátit obratle , tak má ještě jednu úžasnou schopnost a to je že prolíná do plotének a ty při dlouhodobém používání regenerují a dokonce se zvětšují.

Re: Re: Částečně doplním..

Aien | 29.02.2012

Jo, to je speciálná Breusova masáž: záda se rozmasírují a uvolní, pak se klient zatáhne za nohy-tošku, aby se páteř co nejvíc natáhla, PAK SE VMASÍRUJE CO NEJVÍC třezalkového oleje. zakryje igelitem, dekou dá se přidat i termofór.

Díky

treerat | 28.02.2012

Díky za článek. V této souvislosti:http://czech.ruvr.ru/2012_02_27/66992665/
Článek se jmenuje Mech jako lék.

balinky

kattkaa | 28.02.2012

moc pěkný článek, nějaké věci jsem nevěděla v knížkách se zkrátka nepíšou tak se přimlouván,aby toho bylo více děkuji

Bylinky

Prince | 27.02.2012

Díky Hoxi, že jsi články o bylinkách umístil na LN.
Věřím, že tyto vědomosti přijdou k duhu každému, po této náročné zimě. Abych řekl pravdu, na českých webech o bylinách jsem podobné informace "od babiček" nenašel, jen obecná pojednání.
Hlavně mě zaujaly ty vykuřovací procedury, které se mi vybavily z děctví, co dělala bábi. Žena se sice věnuje aromaterapii, ale převažují u ní v oblibě citrusové esence... oleje od Salusu.
Mě maximálně nabíjí horká vana, do které naliji půllitr bylinného čaje, mám v oblibě třezalku s meduňkou, mátou, bezem...
Přijímá to celý povrch těla, nevím teď, kolik je to metrů čtverečních :D
Je to sice dýl, ale podle pátera Ferdy jsem si dělal koupel:
------ v odvaru hrst dubové kůry, 20 dkg cibule, hrst přesličky, 5 stroužků česneku, 3 lžíce fenyklu, hrst bezinkových větviček do 4 l vody, vařit 10 min. Nalít do vany, dotočit vodou, koupat se 20 min.----
a nohy v lavóru --- hrst dubové kůry a přesličky 10 dkg cibule, 3 lžíce pelyňku do 4 l vody. Vařit 10 min. Nalít do kýble a 20 min. koupat. Možno přidat 2 lžíce soli.---

Musím říci, že to vytahovalo negativní energie z těla, jako magnet a naopak, dodávalo to megapozitivní náboj, který vydržel i týden.

Články mě zaujaly i proto, že otevřely informace o duchovním-energetickém potencionálu bylin, což se v dnešní době nebere v potaz a bylinky se berou "jen" jako náhražka chemických léků, přitom, opak je pravdou.

Chystám se na vykuřování Pelyňkem, protože bydlíme v domě starším 500 let a někdy je cítit takové divné "vlhko" a "mráz na zádech". Je tedy možné, že jsem po této informaci s vykuřováním Pelyňkem sáhl tak nějak podvědomě.

Pokud budete mít ještě zájem, mám ještě další články o bylinách a mohu přeložit pro ostatní. :)Děkuji

Radomír | 26.02.2012

Princi, děkuji za překlad krásného článku. Povědomost o bylinkách by měl mít každý člověk a zvláště za tohoto času.
Já ještě pamatuji dobu, kdy se pro průmyslové zpracování v Léčivě (tehdejší výrobce léků) vykupovaly sušené byliny ve velkém množství. Dnes už jich není potřeba, všechno je chemie a ne bylinné výtažky.
Ale bylinky stále fungují. Jen je umět správně namíchat a užívat. A příroda nám je daruje zadarmo. Nechce nic víc, než ji uchovávat čistou a neničit ji. Je to tak moc, mít úctu k přírodě jako své živitelce a ochránkyni? Znám lidi, kteří mají přenádherné zahrady, jedno stéblo trávy jako druhé a člověk pomalu aby se bál šlápnout mimo vyznačenou cestičku. Ale titíž lidé se venku v přírodě chovají jako dobytek. Co je za plotem, není jejich, tak je to nezajímá.
Ale mnoho bylinek vám v zahradě neporoste. Není nad sílu bylinky, která vyrostla ve svém přirozeném prostředí.
Výčet bylinek v článku mě zaujal. Jen mi tam chybí v našich poměrech dost důležitý černý bez.

K třezalce: babička říkávala jejím prostým žlutým kvítkům "krev svatýho Jána". Když totiž pomneme květ mezi prsty, obarví nám je karmínově. Třezalka výborně pomáhá v léčbě "krve" - srdce a tlaku.
Ke kopřivě: znamenitá rostlinka. Ještě maminka přidávala mlaďounké lístky do polévky, omelety nebo nádivky. Když máte na jaře "staré" brambory, přidejte k vaření oloupaných dva tři stvoly kopřivy a získají chuť jako nové. Kopřiva by neměla chybět v žádné jarní očistné kúře a největší sílu má do výkvětu. Maminka mne naučila uštipovat při sběru pouze vrchní, nejmladší část rostliny. Tím se rostlina "omladila" a oddálil se výkvět. Možná to také bylo kvůli oné jedovatosti, popisované v článku. Je fakt, že takto trhaná mě nikdy nepálila. Zaujalo mě, že je to "válečník" a vzpomněl jsem si na ruské pohádky, kdy Váňuškovi utkali košili z kopřiv, když šel bojovat s drakem.

Re: Děkuji

Archibald | 26.02.2012

Zde se rád připojím, článek je příjemné oživení. Alternativním (přesněji lidovým ) metodám léčitelství (těla-ducha-prostoru-místa) se věnuji již nějaký rok,včetně fytoterapie. Moudrost (skutečné vědění) našich předků, jenž jsou nám předávány mají velkou cenu a stávají se rodinným pokladem (darem), pokud předky v činech následujeme. Obzvláště v dnešní době, musím-li k doktorovi, ať už sám, či s dětmi, narážím na zkostnatělé postoje a metody léčení. Musí-li doktor(ka) řešit nějakou odchylku v diagnóze či průběhu léčby nemoci, bývají mnohdy zmatení a bezradní. Drží se zkrátka svých ,,tabulek". Nemyslím tím samozřejmě všechny doktory.
Článek by se dal v mnohém doplnit,o něčem by se dalo polemizovat, ale proto zde není prostor, důležité je, abychom naslouchali, měli zájem se učit - rozvíjet a v neposlední řadě předávat informace dalším generacím.

Re: Re: Děkuji

Prince | 27.02.2012

Doplň, Archibalde, článek je krátký, protože obsahuje ty nejzákladnější informace, takový výcuc o skupině bylin, určitě je za něma ještě něco víc :)

Re: Děkuji

Daniela I. | 27.02.2012

K trezalke: obsahuje okrem iného aj hypericín, ktorý spôsobuje červené zafarbenie tzv. Jánovho oleja (trezalka + olivový olej - vyluhovať na slnku minimálne 2 týždne), podporuje hojenie zle hojacích sa rán, na ekzémy, popraskanú kožu a pod.
Pokiaľ sa pije čaj, doporučujem najmä v lete maximálnu opatrnosť, hypericín môže u senzitívnych ľudí spôsobiť začerveňanie kože, dokonca tzv. rozdutie pľúc.
Na jarné prečistenie krvi sa doporučujem repík, nechtík/měsícek, žihľava.
Ako vidím,máme tu viacero zdatných bylinkárov.

Věneček

Petr H. | 26.02.2012

Už vím, co bude součástí jarního věnečku na vstupních dveřích.

Přidat nový příspěvek