Dvě křídla globálního prediktora - eurasijské a atlantické (V. Pjakin)

Dvě křídla globálního prediktora - eurasijské a atlantické (V. Pjakin)

28.4.2015

Hox

 

Historie vzniku globálního prediktora, symbolika barev a spekter státních vlajek, historické báze a výkonné moduly křídel globálního prediktora - Egypt, Janovská a Benátská republiky, republika Lucca, Holandsko, Anglie, Švýcarsko. "Britská koruna" a Vatikán jako veřejné vývěsky křídel GP.

 

titulky ke stažení: Pjakin dve kridla GP.srt (24 kB)

přepis + odkazy: cs.ynterview.com/rozhovory/valerij-v-pjakin-eurasijsky-a-atlanticky-globalni-prediktor

 

Ohledně zmiňovaných fotografií Putina v Římě a "Stalina" na Letné viz také:

Putin na Letné z hlediska globální politiky

Rozkol v globálním prediktoru. Princip tvůrčího konkurzu

Jak pracuje globální prediktor-parazit

Jak chápat globální politiku

 

Diskusní téma: Dvě křídla globálního prediktora - eurasijské a atlantické (V. Pjakin)

datum

Zvedavec | 12.02.2016

Dobry den, prezradite mi datum zverejnenia tejto prednasky? Dakujem.

Německá trikolóra

Princ Drsoň | 29.04.2015

Neznám důvody, jen podotýkám k dotazu, že "německá trikolóra" se německými slovy nazývá "schwarz-rot-gold", tedy nikoli "černo-rudě-žlutá", nýbrž přesně "černo-rudě-zlatá"! Barevné pruhy jsou na "německé" vlajce umístěny podélně v pořadí odshora černá, rudá, zlatá. Ale kvalitní němečtí autoři zdůrazňují a dokládají to dobovými zobrazeními někdejší původní německé vlajky, že pořadí jejích pruhů je ve skutečnosti přesně obrácené: nohaře je správně zlatá, uprostřed je rudá a dolní pruh je černý. To je prý kromě barev samotných a kromě umístění pruhů vzhledem k formátu vlajky velmi důležité. Stálo by za to, upozornit zde taky na to, co vlastně asi má vyjadřovat česká - někdejší československá - vlajka se svými dvěma pruhy a trojúhelníkem. Zvlášť ten modrý trojúhelník je asi "velmi výživný"!

Re: Německá trikolóra / československá vlajka

Anja | 29.04.2015

Modrý klin v československej vlajke predstavuje Slovensko a vznikol preto, aby sa odlíšila česká vlajka od poľskej ...

Re: Re: Německá trikolóra / československá vlajka

Princ Drsoň | 30.04.2015

To, že modrý "klín" na vlajce někdejšího Československa prý představuje Slovensko, to je podle mého názoru jen zavádějící lež, kterou nám naši učitelé, rozpaky se nad touto svou lží rdíce, vyprávěli ve škole. Pravda o tom modrém trojúhelníku je ale podle mého názoru jiná: proč tam je, proč je přesně tam, kde je, proč je modrý... Netroufám si to sem napsat zcela otevřeně, jen napovím podle možnosti: místa na vlajce zjevně mají také vzájemně odlišnou míru významnosti... Ta strana vlajky, jíž je vlajka uchycena k žerdi, je prý nejdůležitější. U vlajky někdejšího Československa celou tuto stranu očividně zabírá onen modrý klín, tím modrým klínem je celá ona vlajka jaksi "uchycena" do okolního světa. Takže československá vlajka vůbec nedrží ve světě svým původním červeno-bílým dvojpruhem Království Českého, nýbrž drží v něm právě za ten modrý trojúhelník. Bez něj by ze světa prostě "vypadla". Slovensko podle mého názoru - nechci nikoho urazit, říkám jen fakta - asi nemělo žádnou vlajku, protože vůbec neexistovalo jako subjekt mezinárodního práva. Nebylo žádné "slovensko", byly jen Horní Uhry jako správní jednotka Uherského království. Nevím, zda Horní Uhry měly nějakou svoji modrou vlajku. Pohádky našich učitelů o tom, že ten modrý "klín" prý symbolizuje "slovenské hory" jsou asi bohužel jen výmluva a trapný nesmysl. Nápověda: jeden subjekt světa má na své velmi podivné "vlajce" dva modré trojúhelníky... Ještě jedna důležitá maličkost: většina vlajek světa má stejný vzájemný poměr své delší a kratší strany, s výjimkou vlajky Švýcarské konfederace (bílý helvétský kříž v červeném poli) a jejího barevného negativu, vlajky Mezinárodního červeného kříže (červený helvétský kříž v bílém poli). Tyto dvě vlajky mají jiný vzájemný poměr délky a šířky než všechny ostatní vlajky světa a jsou ve srovnání s nimi víc čtvercovité.

Re: Re: Re: Německá trikolóra / československá vlajka

čistič | 30.04.2015




SKUTOČNÝ VÝZNAM DVOJKRÍŽA
Dvojkríž Slovenov
Sloveni – tí, ktorí sa snažia žiť podľa Slova

Ľudia pozrite a viďte dva kríže a tri vrchy v kruhu – znak Slovenov!

Prvý rovnoramenný kríž je biely – je to kríž Svetla, kríž Pravdy, je to kríž Života. Má dve rovnako veľké ramená na znak toho, že vo Stvorení pôsobia dva rovnocenné princípy. Vodorovné rameno symbolizuje pasívny princíp – teda ženský (prijímajúci). Zvislé rameno symbolizuje aktívny princíp – teda mužský (dávajúci). „Vzal rebro a učinil ženu“ – teda z pôvodného kríža osamostatnil dve ramená.

Tým bola Dokonalosť rozdelená na dva rovnocenné princípy a z jednosmerného pohybu dopredu nastal pohyb krúživý. Dokonalosť znovu vzniká spojením muža a ženy v ich spolupôsobení. Žena je tá, ktorá svojím jemnejším vyciťovaním prijíma tvorivú silu a rozhoduje o smere, čo treba urobiť. Muž je ten, ktorý túto tvorivú silu preberá od ženy, prevádza ju v tvorivý čin v danom smere a rozhoduje o tom ako ju použiť.

Kríž je zakončený štyrmi Kráľovskými trigónmi, z ktorých jediný obrátený smerom nahor symbolizuje Všemohúceho Otca Triglava a jeho synov Ježiša – Lásku Všemohúceho Triglava a Imanuela – Vôľu Všemohúceho Triglava.

Samotný kríž je symbolom Novej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi Stvoriteľom a človekom, avšak iba takým človekom, ktorý o to v pokore prosí. „Budú niesť znamenie Všemohúceho Triglava na svojich čelách“ – je to skutočný kríž na čelách ľudských duchov spečatených Svetlu.

Druhý kríž – zvaný T-kríž je čierny, je to kríž smrti. Navždy nám pripomína vinu, ktorej sme sa dopustili ako ľudstvo, keď sme na ňom zákerne zavraždili Pána Ježiša.

Červené pole za krížmi symbolizuje krv, ktorá musela byť ľudstvom preliata ako splátka za túto hlúpu vraždu.

Tri modré vrchy symbolizujú ducha troch povolaných národov. Sú rovnako veľké na znak toho, že žiaden národ nemá právo vyvyšovať sa nad iné národy.

Prvý vrch (vľavo) Matra (mantra) – vrch náboženských spevov symbolizuje prvý povolaný národ, ktorým bol národ Židov. „Po tisícročia bol starostlivo vedený a pripravovaný“ – o čom svedčí množstvo básní Starého Zákona. Mal byť národom učiteľov, ktorý by učil všetky národy sveta Slovu Pánovmu pod vedením stelesnenej časti Lásky Všemohúceho Triglava.

Národ Židovský sklamal! Nielenže Syna Božieho neprijal, ale ešte ho aj podlo a nenávistne zavraždil. Židia boli za to rozprášení do celého sveta a prenasledovaní bez konca. Za túto vraždu však nemožno viniť dnešných Židov, nakoľko ľudskí duchovia, ktorí boli v tej dobe inkarnovaní v Židovskom národe, môžu byť dnes inkarnovaní kdekoľvek na Zemi.

Pán Ježiš pred svojou smrťou zvestoval priblíženie sa Kráľovstva Božieho, ktoré nastane akonáhle príde Syn Človeka, aby súdil živých i mŕtvych.

Avšak história sa opakovala:

Druhý vrch (vpravo) Fatra (vatra) – vrch čmudiaci, symbolizuje druhý povolaný národ, ktorým bol národ Nemcov.

I Nemecký národ bol dlhodobo pripravovaný pre veľké učiteľské poslanie. Jeho jazyk bol starostlivo brúsený, aby mohol jasne a neomylne vyjadriť Slovo Večnej Pravdy.

Mal byť mocný, pretože Syn Človeka mal predstúpiť pred celý svet v moci a sláve. Avšak i tento povolaný národ sklamal. Nepochopiteľným spôsobom, hnevom a nenávisťou strpčil cestu Pána Imanuela – stelesnenej časti Vôle Všemohúceho Triglava až k zúfalstvu.

Miesto Vodcu prijal zvodcu, ktorý nemohol položiť pevné základy Tisícročnej ríše, ale len chabé základy Tretej ríše postavenej na pýche a nenávisti.

Nemecký národ sám seba tak vymazal z večnej knihy života, ako národ idúci naproti svojmu osudu. Za toto sklamanie opäť nemožno viniť dnešných Nemcov, nakoľko ľudskí duchovia, ktorí boli v tej dobe inkarnovaní v Nemeckom národe, môžu byť dnes inkarnovaní opäť kdekoľvek na Zemi.

V Slovanských jazykoch znie meno Nemeckého národa najvýstižnejšie. Nemec – ten, ktorý nevydal svedectva – ten, ktorý neprehovoril – ten, ktorý ostal nemý. Rusko – sila Slovanov, ukončilo neblahú činnosť Tretej ríše.

Tretí vrch (v strede) Tatra (tantra) – vrch posvätný symbolizuje tretí povolaný národ, národ Slovenov. Pán Imanuel, ešte za svojho života na Zemi, odňal povolanie od veľkého Nemeckého národa a povolal národ malý, v tej dobe politicky označovaný ako Československý národ.

Povolanie patrí všetkým, ktorí žijú na území „Baránka“ – Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska i Podkarpatskej Rusi. Tým, ktorí si v počiatkoch budovania svojej vlasti vraveli Sloveni. Povolanie je k práci na sebe, aby sa znovu stali Slovenmi – ľuďmi, ktorí žijú podľa Slova Všemohúceho Triglava. Ako Sloveni majú potom vytvoriť Tisícročnú ríšu – zem Slova, ktorá bude žiarivým príkladom usporiadania spoločenského života na Zemi a pozdvihnutia vlastnej kultúry. Národy „Baránka“ majú usporiadaním svojho spoločenského života, v zmysle Slova Všemohúceho Triglava, byť príkladom, ako pozdvihnúť vlastnú kultúru do plného kvetu a ako sa navzájom obohacovať medzi národmi, nakoľko každá kultúra prináša čosi jedinečné. Vo svojej jedinečnosti nepotrebuje žiadna kultúra potlačovať iné kultúry, naopak dáva im inšpirácie svojou krásou a prijíma inšpirácie z krásy iných kultúr. V tom máme byť príkladom, nie v miesení kultúr. Národy „Baránka“ nemajú vnucovať svoju kultúru iným národom, majú im byť príkladom ako priviesť svoju kultúru v dnešnom svete k plnému rozkvetu pomocou usporiadania spoločenského života v zmysle Slova Všemohúceho Triglava. Iné národy budú potom tento príklad nasledovať a tiež pozdvihnú svoju kultúru k plnému rozkvetu pomocou usporiadania spoločenského života v zmysle Slova Všemohúceho Triglava.

Re: Re: Re: Re: Německá trikolóra / československá vlajka

janko hrasko | 02.05.2015

tak to je zaujimave, tento prispevok tu bol uverejneny pod udo, dnes vidim, ze je to cistic. vyrabate dalsieho usera do diskusie? :))

Re: Re: Re: Re: Re: Německá trikolóra / československá vlajka

udo | 03.05.2015

Tak to teda neviem..nič v zlom,
ja nie som až taký veda-tor,
no viem, če i cerBaRos bol trojhlavý :)

Skôr sa pri tých e-motívnych.. premnohých..
interPretáciách véd obávam,
že komu to tak asi nahráva?
Pre kohože je Wotan votívny?

MUdrosti vekov je tam však isto mnoho,
ale kto spojí ich.. a rozlíši mäso od kosti?
Tak, ako Zákony Staré, sú rôznych akostí..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Německá trikolóra / československá vlajka

janko hrasko | 05.05.2015

chyba v matrixe? stava sa.. ale nerobme z toho dramu..

Berg, Verch, zeby? Vrch
Baden Baden, Vaden, zeby? odvodene od Vody?
Wotan, Vodan, zeby? Boh vodstva? (hrame sa s pismenkom V/W)
Slovensky, Slovenka, "Slovan", zeby? Sloven? (hrame sa s pismenkom E)
Slovensky, Slovenka, "Slovak", zeby? uplny novotvar na zakrytie historie a pravdy?
Ale Slovinsko, Slovinsky, Slovinka, Slovinec, tito teda boli silnejsi a odolali..
Sloveni, majstri Slova, blablabla.. zeby? Slovo, teda by to mali byt Slovoni? asi nie... skor Veni, vlasaci. Chochol na hlave, zdroj sily muza. Nie nadarmo boli porazeni nepriatelia strihani, na znak straty muzskej sily. Nie nadarmo Karolovci museli pri obrade (obrate?) na rimsky smer byt ostrihani, dostali ale ako nahradu korunu z takymi smiesnymi zlatymi copmi :)))
Nemec. Kedze Sloven nie je od Slova odvodeny, nebude ani len ten Nemec nemy...

Re: Re: Re: Re: Re: Německá trikolóra / československá vlajka

Hоx | 03.05.2015

janko, zcela jistě nebyl :)
http://www.jaspis.peruno.sk/?q=06-04-02-sloveni

Re: Re: Re: Německá trikolóra / československá vlajka

lucia | 01.05.2015

A co, když je to takto: modrý klín znamená komunikaci mezi horním bílým pruhem a spodním červeným pruhem = komunikaci mezi "nebem" a Zemí - čili další duální spojení - nikoliv východ-západ, jih-sever, ale pozemský-mimozemský.

Re: Re: Re: Re: Německá trikolóra / československá vlajka

udo | 02.05.2015

:)
..alebo
Modrá, ako farba ľudí prastará,
rozčesla moc viery bez Miery ..červeno-bielych
a spojila to dobré, čo ešte ostalo v nich.

Německá trikolóra / československá vlajka

Anja | 02.05.2015

milý princ Drsoň,
môžme o tom viesť dišputy...Jednoduchšie je pozrieť sa na reálny život: českou národnou farbou je červená. Buďme aktuálni -Vaše národné hokejové mužstvo je cca z 90% oblečené v červenom. Je zrejmé, že modrá je cudzí, resp. nový prvok...Naopak, pre Slovákov je charakteristická práve modrá. ..

Vrátim sa k meritu Vášho príspevku: Slováci hrdo sme zdvihli vlajku národných obroditeľov (aj keď podľa Vás sme vlastne ani neboli) a na predkami nám danom trojvrší sme začali budovať našu súčasnosť. Žiaľ, Česi odmietli Ste stáročnú vlajku svojich predkov a paraziticky ste siahli po tej československej - je mi za Vás z toho smutno...

Re: Německá trikolóra / československá vlajka

Princ Drsoň | 05.05.2015

Nechci dlouze disputovat, jen sděluji svoje "informace". Nově vytvořený subjekt mezinárodního práva, ČeskoSlovensko, nutně potřeboval svoji vlastní vlajku, kterou bylo teprve nutné vytvořit, prý po dlouhých sporech. V nich se projevovaly vnější vlivy, které prý obyvatelům Čech, Moravy, Moravského Slezska, Horních Uher a Podkarpatské Rusi nakonec přes jejich odpor vnutily do vlajky onen zdůrazňuji trojúhelník, nikoli klín. Teprve tato divná vlajka nám byla "mezinárodním společenstvím" schválena. Území, k němuž se snad kdysi vztahovala jakási domnělá vlajka s trojvrším (pochybuju o tom, že tehdy existovala, ale nechci se o to přít), bylo asi zeměpisně vymezeno jinak a snad se více méně shodovalo s tím, co nám později při vyučování dějepisu předložili jako Říši Velkomoravskou. Ovšem také Jan Ámos Komenský nebyl "největší Čech", nýbrž byl Slovák a asi poměrně vysokostupňový rozenkrucián (přinejmenším). Chápu, že vás to rozesmutňuje, mě taky, vždyť i další "největší Čech" - Karel Čtvrtý - nebyl Čech, byl, pokud se vůbec dá něco takového o někom z jeho doby říci, snad "Lucemburčan"? Bylo by k pláči i k smíchu, kdybychom se o tohle dnes snad měli přít, nemá to smysl, v oněch dobách to mělo jiný dobový kontext, to nelze nazírat z pohledu dneška. :-(

Německá trikolóra / československá vlajka

Anja | 06.05.2015

opäť Ste ma pobavili.... Jan Amos komenský, vlastným meno Janoš Szeges, narodený na Morave, po otcovi Maďar a po matke Moravan....

Bolo by dobré, keby Ste pozorne čítali príspevky - o trojvrší v žiadnom prípade nepíšem v sôvislosti so Svätoplukovým ale národnoobroditeľskom obdobím...

Veľmi vážnym mementom zostáva hrubé porušenie - privlastnenie vlajky Československa - rozhodne to Čechom nikto nenanútil.... Žiaľ, tragicky mi to pripomína nedodržanie Pittsburskej dohody (ktorú dokonca Masaryk vyhlásil za podvrh), čím sa položil základ rozpadu Československa...

Milý princ Drsoň,
posielam Vám vzdušný božtek zo Slovenska...
Máme Vás radi, aj keď je to občas ťažké....

Re: Německá trikolóra / československá vlajka

Princ Drsoň | 08.05.2015

Prehlásením, že Jan Ámos Komenský bol Slovák, som vás predsa skôr chcel potešiť! Takže som to myslel len v dobrom a samozrejme aj ako vtip, pretože v dobe, kdy J.Á.K. žil, sa na národnosti typu Čech - Slovák - Maďar - Srb ... ešte akosi nehralo, boli len poddaní danej vrchnosti, daného mocnárstva. Takže teda dobrom posielam aj vám na tú Slovač vzdušný boštek na noštek (pro ty, co nerozumějí úplně dobře slovensky: pusinku na nosánek)!

Re: Re: Německá trikolóra / československá vlajka

ujo | 28.11.2015

a "taťka Masaryk bol nevlastným synom císaře pána.

Re: Re: Re: Německá trikolóra / československá vlajka

Dan | 05.05.2015

První světová válka posloužila k likvidaci monarchií a klín v Československé vlajce symbolizuje klín mezi Rakouskem a Uhry. Československo se vklínilo do kompaktního celku monarchie.

Re: Re: Re: Německá trikolóra / československá vlajka

josefina | 24.04.2016

Princi Drsoni-a prave protoze NIKDY-bohuzel-nemeli Slovaci svou vlajku,je dobre,ze meli -nebo se to alespon tradovalo-modry klin na Ceskoslovenske!!Fandim jim,protoze na rozdil od cehunu jsou svy!Ve vsem!!Po roce 1960 vznikly na svete desitky novych zemi,co se staly svobodnymi od kolonialnich agresoru jako byla Velka Britanie,Portugalsko,Spanelsko,Francie,Belgie-a tyto staty maji take sve novodobe vlajky-a vadi to nekomu,ze jsou nove,umele??Me osobne se symbol Slovenska jako modreho klinu na ceskoslovenske vlajce libi!preji pekny den..

Re: Re: Německá trikolóra / československá vlajka

asm | 08.05.2015

Československá vlajka je slobodomurárska zástera. Farby predstavujú modré, červené a biele lóže slobodomurárov. Boli použité aj pri Francúzskej slobodomurárskej revolúcii v roku 1789.

Re: Německá trikolóra

pyramida | 29.04.2015

Díky. Já jsem však měla na mysli význam těch tři barev v německé vlajce.

Pjakin / Biblicka koncepcia

Stano | 29.04.2015

Ako je to s kritikou biblickej koncepcie , veď pod nu spada aj Pravoslavie , tiež je to kresťanská Cirkev vychádzajúca z Biblie. Je DVTR v rozpore s Pravoslávnou Ruskou Cirkvou ? Ak sa stane DVTR oficialnou tézou ruskej vlády , bude pravoslavie zakázané , kedže sa podľa vyžšie uvedeného podielalo na minulom davo elitarnom modele spoločnosti ?

Re: Pjakin / Biblicka koncepcia

Hоx | 29.04.2015

Tvůrci KSB nejprve vydali knihu (začátek 90. let) "Otázky metropolitovi a hierarchii Ruské pravoslavné církve (RPC)", kde se snažili navázat kontakt a vyložili několik závažných otázek pro představitele církve. RPC reagovala tak, že vyzvala k veřejnému pálení knih VP (tehdy byly 2 - Koncepce společné bezpečnosti - "Mrtvá voda" a Otázky metropolitu...). Otázky nebyly zodpovězeny dodnes, a Zaznobin a další čas od času připomene, že stále čekají na odpovědi. Poté kolektiv VP přistoupil ke kritice církve a jejích představitelů, ale nikoliv ke kritice věřících. V Bibli kritizuje určitá místa, staví se k ní jako historickému dokumentu, nikoliv svatému písmu. RPC se pomalu ale jistě diskredituje sama, takže vystupovat proti ní by bylo stejně kontraproduktivní. Autoři koncepce mluví o nutnosti reformy RPC, o tom že má potenciál sehrát pozitivní roli, a mluví o nutnosti přezkoumání Bible na téma, co v Bibli je od Boha a co nikoliv. Kolektiv VP nebojuje proti nikomu. Jsou jedinci, kteří za pomoci informace z KOB bojují nejen proti církvím, ale i proti konfesím atd., ale autoři koncepce takový přístup kritizují.

Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia

udo | 29.04.2015

Treba spolupracovať so všetkým, s kým nájdeme nejaké spoločné ciele. Okrem toho má na túto informáciu právo každý..
Kresťan, žid, marxista, ufónec,..:)

Ak sa dobre pamätám, tak v nejakom interview sa tu spomínal pozitívny posuv vo vnímaní KSB zo strany tzv. "pravoslávnej" cirkvi, resp. nutnosť prehodnotenia niektorých interpretácii biblie. Neviem, ći nešlo dokonca o vyjadrenie samotného metropolitu Kyrilla.. To isté sa však deje aj s judaizmom (viď známe vyjadrenie býv. prezidenta E.Weizmana z roku 1998 na konferencii v Izraeli). Gramotnejší islamskí teológovia tému potrieb prehodnocovania aplikácii koránu tiež berú ako samozrejmosť a taktiež evanjelickí mysliteľskí prominenti (včitane USA). O rozsiahlych, no zatiaľ neoficiálnych dišputách v rámci tzv. "RK" cirkvi ani nehovoriac..

Ťažkosti budú, no to je pri veľkých projektoch epochálneho významu asi vźdy tak. Pritom KSB/DVTR zatiaľ asi v tomto zmysle z viacerých aspektov precedens nemá a tak je neľahké dnešnú situáciu porovnávať s ktoroukoľvek známou z dejín.
Bez nadsázky.

Avšak orientovať sa teraz z tohto dôvodu výlučne na Rusko, by som určite neodporúčal. Ak by aj Rusi hypoteticky začali globálne dominovať, tak spoliehajúc sa príliś na nich, bude ich MOC pokúšať. Ako hockoho iného. Tým im nepomôžeme. Najviac im pomôžeme vlastnou mravnou gramotnosťou a vôľou konať nie len v našich krajoch a v rámci EÚ..
Vylepšovať tento systém, alebo vyvynúť lepśí.

Avšak mýliť sa môže kaźdý človek.
Najväčśou garanciou nezneuźitia KSB je čo najśiršie rozšírenie, dostupnosť pôvodných open source verzii.
Koincidencia sformovania KSB/DVTR a vzniku internetu
nevyzerá byť náhodnou.

Kedysi by tak vážnu myšlienku(ak aj boli), ćo zdola prišla,
Pani buď osedlali, alebo zničili..či v lepšom prípade by niekde v archívoch hnila, ako zdroj informácii pre samovyvolených..

Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO , HOX

Stano | 30.04.2015

Dakujem za konkretne info
1. Biblia je neustale predmetom studia kazdej vacsej cirkvi. Napr. teraz RKC studuje a riesi autorstvo jednotlivych knih. Napr. Mojzis pravdepodobne nenapisal Pentateuch, sam. Rovnako Janovo evenjelium, literarnym stylom ukazuje na viac autorov.
2. Bibliu uz preveril cas, co do obsahu a prvi krestania uz urcili, ktore knihy su prave a ktore apokryfy. Dnes uz namame sancu to prehodnocovat.Uz nie su ako v ich dobe ociti svedkovia Jezisa Krista
3, Biblia je sice aj historicky dokument s urcitymi nepresnostami , ale je to najma moralno naucna a hlavne teologicka kniha. Je to otazka viery ci ju prijmes a nie len logiky.
4; Udo ked sa odvolavas na moralku, odvolavas sa na biblicky koncept, ved moralka civilizacie EU vyrastla z Biblie. Zial teraz ju opusta, coho dosledkom je homoideologia, genderizmus atd.
5, Je to hlboke nedorozumenie, ze Biblia oblbovala ludi , aby boli poslusni, to tvrdil aj Hitler aj Komunisti a RKC tvrdo potlacali. Chcete to opakovat ? Vratane Pravoslavia ? Budete musiet zabit aj mna, tiez som veriaci
6, v USA rozputali illuminati obrovsku stvavu kampan o pedofilii najma katolickych knazov, oznacili ich tisicky. Pred sud sa dostali dvaja . .
Preco diskredituju RKC , ked je ich nastrojom ?
/ skutocnym pedofilom , by som bez milosti vyrezal urcity organ , bez ohladu na ich povolanie/

Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO , HOX

Hоx | 30.04.2015

Stano, ty schvaluješ starozákonní doktrínu Deuteronomium-Izajáš? Pro tebe je přijatelná?

Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Stano | 30.04.2015

Prosím Ťa upresni , nerozumiem na čo sa pýtaš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

J. | 30.04.2015

Schvaluješ toto?

„Svému bratrovi nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizincům však můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratrovi na úrok půjčovat nemůžeš, aby ti Hospodin, tvůj bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš svoji ruku na zemi, kterou jdeš obsadit.“ - Deuteronomium 23:19 – 20

„...budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Hospodin tě učiní hlavou a ne ocasem, budeš vždy stoupat výš a neklesneš níž, pokud budeš poslouchat příkazy Hospodina, svého boha, které ti dnes uděluji, aby jsi je přísně dodržoval.“ - Deuteronomium 28:12

„Cizinci postaví tvé hradby a jejich králové ti budou k službám. Národy a království, které by ti nesloužily, zahynou. Takovéto národy propadnou úplné zkáze.“ - Starý zákon, Izajáš 60:10 — 12

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 30.04.2015

upř. "cizincům" = ne židům, jedná se o doktrínu zotročení a ovládnutí zbytku světka přes lichvu, pokud převést do normální řeči. Aplikováno 3000 let, pokud se podívat kolem, lze spatřit, že "mission accomplished".
ps. české překlady bible se vyznačují tím, že ostré hrany jsou v nich zahlazeny, tak například v synodálním překladu RPC je namísto "Takovéto národy propadnou úplné zkáze." napsáno "Národy, které se odmítnou podřídit (diktátu židů) budou vyhlazeny."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Stano | 30.04.2015

HOX/ BOH prikazuje zidom pouzivat uzeru a vladnut nad inymi narodmi

Este horsie veci robil BOH pohanskym narodom :
utopil ich , teda urcite tych v Mezopotanii
pozabijal sopkou v Sodome

Izraelitov pouzival ako trest na nich.Pohanske narody robili fakt strasne veci, obetovali bohom nie len otrokov - zajatcov , ale aj vlastne deti . . . pozri na slavnych Aztekov, alebo Rimanov , kto odmietol obetovat ich smiesnym bohom , toho zabili. Co myslis , kam by sa vyvijala civilizacia bez praveho Boha, ked taka vyspela kultura ako Greci a Rimania verili v take hovadiny. A dnes potlacanim Pravdy Bozej illuminatmi a naslednym vznikom novopohanstva aj v EU , sa to len tak hemzi vesticami,magiou , casopisy, radia, televizne kanali plne okultizmu , na oblbovanie ludi zbavenych Biblickych vedomosti. Sisa Sklovska tvrdi ze bola v minulosti mackou . . to sa Ti paci ?

V skratke : velka cast SZ pojednava o vyvolenom lude, ktory jediny uctieval praveho Boha a ktory bol pripravovany, ze sa z neho narodi Spasitel sveta. Zial zidia si mysleli, ze Mesias pride len koli nim a oni tolko krat porobeny narod , budu nad vsetkymi panovat. Hlboke to nepochopenie cielov Boha s celym ludstvom. A tie uroky boli povolene v case otroctva v Babylone.
Jezis im tri roky vysvetloval zmysel Bozej lasky, ich to privadzalo az do zurivosti, hlavne velknazov zrecov.
V stredoveku panoval vseobecny nazor odvodeny z Noveho zakona, ze uroky su nespravodlive a ludia pohrdali zidmi, ktori ich uplatnovali.
A ja so stredovekom v tomto suhlasim. Stat ma poziciavat bezurocne.
Hox , Biblia je komplexna zalezitost, nemozes z nej vytrhavat ako z kalendara. Aj zostrejenie teroristickej atomovej bomby by si takto zdovodnil z Biblie . . .
Pravoslavie je krestanske nabozenstvo, mojmu srdcu blizke az na tych bradatych popov stredovekych, ale odtrpeli si oni za komunizmu v Rusku stresne veci a teraz to zacne znova ?
Byvali marxisti a la Zaznobin im to definitivne zrataju ?
A vobec sa Prav.Cirkvi necudujem, ze odkazali spalit pociatky Dvtr, ved Zaznobin a spol.zautocili na jej podstatu. Vraj zotrocovala nevedomy lud . . .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 30.04.2015

V bibli jsou dva bohové, skutečný je jen jeden. Ten skutečný z principu nemůže přikazovat vraždit a znásilňovat, zabíjet a přikazovat jedněm žít na úkor druhých, parazitovat. Popřel by sám sebe.
> BOH prikazuje zidom pouzivat uzeru a vladnut nad inymi narodmi
Tobě osobně to připadá v pořádku? Schvaluješ to? Pokud ano, znamenalo by to, že přiznáváš židům právo s tebou nakládat jako se svým majetkem.... přiznáváš? A může Bůh něco takového chtít?

Nikdo nepopírá, že Hebrejci kdysi dávno obdrželi Vnuknutí, problém je, co se dělo potom. Bibli nepsal Bůh, Bibli psali lidé. Pokud máš za to, že je to telegram od Boha a každé písmeno je od Boha, pak máš velký problém...

SZ hlásá rasistickou dokrínu, židé = rasa pánů, všichni ostatní = rasa podřízených, otroků, pracovního dobytka. Opravdu si myslíš, že něco takového může být od Boha?

Pokud máš za to, že Bible je telegram od Boha, pak v ní musí být v pořádku všechno, i uvedené fragmenty. Pokud v Bibli není vše ok, pak nemůže být jako celek od Boha.

ale na to hlavní jsi neodpověděl: rasistická protilidská doktrína deuteronomium-izajáš je pro tebe mravně přijatelná?

Áno, dá se říct že Zaznobin a spol. zaútočili na církev, ale nikoliv na křesťanství. Nezastáváš doufám názor, že církev má s Bohem něco společného? Dnes už neobhajitelné, ať už se na to díváš z jakékoliv stránky... hlavní rozdíl mezi autory Koncepce (a mnou, udem a dalšími) a tebou je asi ten, že ty věříš v Boha (v knížku zvanou Bible), a my důvěřujeme Bohu, přímo, bez prostředníků.

ps. četl jsi zdejší materiál "Sinajský pochod"? To by mohlo leccos vysvětlit ohledně role židů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Stano | 01.05.2015

Hox / Biblia, rasizmus v SZ , Cirkev

Uznavam, Stary zakon to je v mnohych ohladoch tazka nam nepochopitelna tema. Ale ved Vy sami odporucate nie kaleidoskop ale mozaiku vytvarat z informacii. Znova opakujem, SZ sa musi brat ako celok. Je to supis udalosti , vratane vzniku Zeme a prvych ludi. Historicky vierohodnou postavou je az Abram- Abraham. Dovtedy asi vsetci v ratane vazenych patriarchov , vsetko vymyslene postavy a pribehy ! Nezabudaj ze sa prenasali ustnym podanim, tusim ze az v Babylonskom zajati zacali hovorene texty spisovat v prorockej Danielovej dielni. Ale vsetky tie pribehy su z inspiracie Ducha Svateho , verime my veriaci. Nikoho nenutime, ani sa neda, viera sa neda vnutit. Casto sme predmetom posmechu. A v SZ je vela zahadnych nevysvetlenych veci este. Ale podla neho sa nasli a vykopali stare sumerske mesta napr. Ur. Cize ma aj historicku vypovednu hodnotu.
Zakony urcene pre izraelitov v pradavnych dobach platli v pradavnych dobach. Samozrejme ich neschvalujem, ale neboli urcene mne ani ako bic na mna. Zidia prichodom Jezisa stratili mandat od Boha a je to ich tragedia, co pachali potom. Samozrejme nie vsetci.
Je to tiez velmi zlozita a citliva zalezitost. Krestania ich obvinovali zo zabitia Jezisa a oni sa snazili ovladnut kresranov , co sa im ciastocne aj podarilo. Ale to vsechno vodnes cas. Teraz to je o bohatych bankaroch vraj 200 rodin cca 1700 ludi riadi svet okrem asi Ruska a Ciny. Je pravda ze mnohi z nich maju zidovsky povod.

A Novy zakon to je uz ine kafe. Je zalozene na svedectve zivota Jezisa Krista a jeho slov. Uz velmi presne zaznamenanych. Dvomi ocitymi svedkami a dvomi nepriamymi.
My krestania vratane pravoslavnych verime ze Jezis je BOH . Bol ukrizovany a vstal z mrtvych. A jednoznacte zalozil Cirkev . Prveho sefa urcil Petra. Dal mu moc odpustat hriechy a viest ostatnych co uverili, ale v sucinnosti s Bohom, lebo len ten moze odpustat.
Vsetko su to velmi citlive veci, lebo ide o Vieru, hoci aj kus logiky v tom je. Ale su veci, ktore musime brat s doverou, ze ano platia , povedal to Jezis. Nie su to veci proti logike, len ju presahuju. Napr. : Boh su tri osoby v jednej Podstate. To sa nikdy nikomu nepodari pochopit. Ale povedal to Jezis. My si nemame co vyberat veci, co sa nam pacia. On predstavil svoje ucenie ako celok. Nemozem povedat , ze Boh je stvoritelom Vesmiru a zaroven , ze Vesmir je nekonecny a Boh je v nom. To nema logiku. Cize aj viera aj rozum.
Neviem preco tak neuznavas Cirkev. Ano je tam vela smutnych veci aj u papezov v priebehu staroci, ale ktora institucia prezila 2 tisic rokov ? A len vdaka cirkvam vies o Bohu a mas Bibliu. Starocia ju v klastoroch prepisovali rucne a nezmenili ani slovko !
A pride stary Marxsista a zacne urcovat , co je v Biblii spravne. Stovky rokov najma prve storocia sa niekedy aj vasnivo precizoval vyklad Biblie.
Tisice krestanov za Pravdu zomreli, pocnuc starym Rimom a konciac terajsim ISIS.
Vsetky zrecenske rezimy v dejinach najma RKC prenasledovali, lebo ona je priamym naslednikom Jezisa a potom pride nejaky pseudo vedec z Petrohradsjeho institutu a bude urcovat, co Boh ako
myslel.
A s tym osobnym Bohom, Hox opatrne, aby to nebol niekto iny. Ved aj toho GP Vasa teoria odvodila z Biblie. Je to padly anjel, zly duch , ktory ma obmedzenu moc a schopnost pokusat kazdeho. Ale plati : ak nejdes k besnemu psovi na retazi uviazanemu, prilis blizko , nemoze Ta pohryzt.
Kazdy rozumny veriaci je nanajvys slobodny clovek , nesputany ziadnymi uzkoprsimi predstavami.
Tak co podnikne pan Zaznobin ako ho Pravoslavna Cirkev neposluchne a neodpovie ?




Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

J. | 01.05.2015

Podľa teba Ježiš stvoril vesmír a potom sám seba ukrižoval aby následne sám seba oživil alebo ako to konkrétne myslíš, keď Ježiša považuješ za boha? Koľko tých bohov vlastne máš, keď v biblii máš dvoch a navyše si k nim pridal aj tretieho? A prečo keď vytvorili miliardy hviezd, tak podľa teba iba na jednej jedinej z nich umožnili život (ako si sa nám nedávno snažil vehementne dokazovať)?

Tiež by ma zaujímalo, či si po stáročia sedel vedľa každého v kláštore, že s istotou tvrdíš ako nikdy nezmenili ani slovko !

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Stano | 01.05.2015

1, ON to tvrdi, nie ja. Jeden Boh v troch osobach Otec, Syn, Duch svaty
2, Ano telesnu schranku Jezisa, dokonca narodenu z panny Marie / pozor nie je to nepskvrnene pocatie/ zabili ludia
3, nie ze snazil dokazat jedinecnost zivota na Zemi, ale matematicko statisticky dokazal
4, kumranske zvitky najdene v 70 tich rokoch min. storocia v jaskyni zapecatene v dzbanoch , dokazuju poctivost mnichov pri opisovani Biblie

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

J. | 01.05.2015

Stano: Ak máš jedného boha v troch osobách Otec, Syn a Duch svaty a jeden z nich je Ježiš, tak ktorý z nich je podľa teba ten, ktorý prikazuje zabíjať, znásilňovať a parazitovať na druhých? Ktorá osoba z nich schizofrenicky vyžaduje aby sa ľudia klaňali iba jemu a nikomu inému? Ak sa pokloníš Ježišovi, tak to predsa porušíš a stihne ťa trest...

Super, že si vo svojich predstavách dokázal dokázať jedinečnosť života na Zemi ale neodpovedal si mi, prečo teda 3 osoby ktoré považuješ za boha vytvorili miliardy hviezd a osídlili len jednu z nich? Nemyslíš, že je to mrhanie zdrojmi? Pokiaľ si všímam procesy v prírode tak v nej žiadne mrhanie neexistuje a všetko má svoj účel. Načo sú teda podľa teba tie miliardy hviezd keď na nich nič a nikto nie je? Len aby nám svietili? Taký drahý luster?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Stano | 01.05.2015

J / Trojjedinost , energeticka uspornost

Tri Osoby v jednej Podstate, je presna definicia Boha ako sa nam zjavil v Novom Zakone. Velmi sa teologovia natrapili, kym Jezisove slova spravne pochopili. Dokonca museli vytvorit nove slovo Jedna Podstata. Prvi nasledovnici Krista , viedli tuhe debaty a v prvych storociach aj tvrde strety a hadky, konciace exkomunikaciou. Mnohi tvrdili ako aj teraz Jehovisti, ze to bol len syn bozi, nie samotny boh.
Klanias sa Jednej Podstate Boha, ktory v Starom zakone vystupoval ako JHVH - Otec, v Novom sa narodil v Osobe Krista a ten po vstani z mrtvych , povedal ze na zemi bude posobit tretia bozia osoba Duch svaty. Jezis to tak povedal. Bud veris , alebo nie.

Boh je podla Biblie nekonecny, mrhanie energiou neries.
Ano zrejme sme jedini zivi tvorovia vo Vesmire, to je ta nasa jedinecnost a vzacnost.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 01.05.2015

Stano: jestli někdo dokázal, že jsme ve vesmíru sami, tak ve skutečnosti jen dokázal, že je hlupák :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Stano | 01.05.2015

Hox/ vesmirny hlupak

Preco tak tuzis po kolegoch z inej planety ? Co Ta spasia ? Necital si, ze uz samotne planety su vzacnostou.
Neboj nie sme tu sami. Prezradim Ti tajomstvo.
Boh este skor ako vytvoril Vesmir a nas , stvoril cisto duchovne bytosti - anjelov. Tiez sa slobodne rozhodovali medzi dobrom a zlom, ale jednorazovo. Tretina sa postavila proti Bohu a tak sup - to je ten Tvoj GP. Ale nemaluje vlajky, ani nevidi do Tvojich myslienok. Maju obmedzenu moc pokusat ludi. My sme velmi krehke nadoby, denne bojujeme.
Uz som cital taku uvahu , tusim v Protiproud-e , ze ti vytuzeni mimozemstania, mozu byt padli anjeli. Ale neviem, len posuvam nazor, mozno Ti to pomoze.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 01.05.2015

Opět přecházíme do osobní roviny, Stano? Proč mi podsouváš svoje myšlenky, když jsem nic podobného ani nenaznačoval?
Jen mi řekni, dejte tomu že ta tvoje autorita, na kterou se odvoláváš, "dokázala", že jsme ve vesmíru sami. Absurdní samo o sobě, ale budiž. Vysvětli mi prosím, co bránilo Bohu, aby stvořil inteligentní bytosti nejen na této planetě, ale ještě na jedné další? Jinak ten "důkaz" té tvé "autority" je samozřejmě kompletní absurdita, pokud by to byla pravda, nebyli bychom tu, pokud tady jsme, znamená to, buď se plete, nebo nás stvořil Všemocný a tím pádem mu nic nebrání, aby stvořil inteligentní život i kdekoliv jinde, kde uzná za vhodné. Nebo ty snad máš důkaz i toho, že Všemocný má zakázáno tvořit další inteligentní bytosti? Kdo mu to zakázal, Nikejský koncil? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Stano | 01.05.2015

Hox/ viac zivotov vo Vesmire

Sorry Hox , len som srandoval . Chcel som odlahcit temu. Ozaj vies, ze Boh ma aj zmysel pre humor ? A pre sport ? Tak prepac.

Ano presne tak, to ze je zivot na Zemi a vobec ze je Zem na to usposobena je cisty zazrak, ak to porovname s nahodnym fyzikalnym procesom. Strasne vela fyzikalnych parametrov sa muselo stretnut. Matematicko statisticky nemozne.
Ja naozaj neviem, preco sme jedini vo Vesmire. Samozrejme Boh mohol vytvorit tisice zivotov a rovnako Vesmirov. Je Vsemohuci. Nemenny , On sa neuci , nevyvija, nestrachuje. To vieme vsetko z Biblie.
A Biblia neriesi ine zivoty vo Vesmire. To ten betar fyzik nas dostal, ze na to prisiel.
Ze nahodnym procesom je statisticky nemozne, aby sa sama vytvorila planeta ako je nasa Zem.
Nicejsky a aj ine koncili , len naplnali Jezisove slova Petrovi, COKOLVEK ROZVIAZES NA ZEMI BUDE ROZVIAZANE AJ V NEBI .Cirkev na to aby robila koncili alebo nejakym inym sposobom rozhodovala o veciach viery, ma mandat, odvodeny od Jezisa.

Biblia je ako ustava a Cirkev ako ustavny sud - velmi hrube to prirovnanie. Inak by bolo tolko cirkvi ako je zaznobinovcov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 02.05.2015

> Ja naozaj neviem, preco sme jedini vo Vesmire.

haha.. a to víš na základě čeho přesně? Právě jsme se shodli, že vědecký důkaz neexistence života nemá cenu ani papíru, na kterém je napsaný, bible otázku jiných inteligentních bytostí neřeší. Tak čím chceš podložit to tvrzení? Nemáš čím...

Z čeho plyne, že nicejský koncil jen plní slova Ježíše? Kompletní absurdita, nikejský koncil byl finální tečkou za 300-letým usilím deformace Ježíšova účení do nepoznání, každý člověk při smyslech a zdravém rozumu se musí pozastavit minimálně pozastavit nad tím, že v Nice hlasováním udělali z Ježíše Boha... to se jak přesně dělá? :) Čistý satanizmus.

> Inak by bolo tolko cirkvi ako je zaznobinovcov.
mám obavy že círvkí je reálně mnohem více než "zaznobinovců", kolik je církví a sekt, tisíce nebo desítky tisíc?

Stano, selským rozumem, pokud člověk chápe že Všemocný není rasista ani sadista, je mu zároveň jasné, že ohavnost jménem SZ taktéž nemůže být od Boha, a pokud v Bibli není od Boha vše, je třeba zapřemýšlet nad tím, co tam od Boha je a co nikoliv, jinak bible slouží jako nástroj debilizace populace a zablokování schopnosti myslet, svými vnitřními rozpory, které, pokud jsou jedincem přijmuty jako pravda, jedince paralyzují.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

J. | 01.05.2015

Stano ako manažer výroby považuješ mrhanie energiou a zdrojmi za úplne normálnu vec, ktorú pri svojej tvorbe presadzuje aj Boh s jeho dokonalými výtvormi? To myslíš vážne?
Máš pre svoje tvrdenie nejaký príklad z prírody kde sa mrhá energiou a zdrojmi v podobnom merítku ako keď, podľa teba, Boh vytvoril miliardy neobývaných a neobývateľných hviezd len pre romantické potešenie oka človeka počas tmavej noci?
Z tvojho pohľadu manažera výroby ti príde normálne disponovať nekonečnými zdrojmi, následne vytvoriť miliardy výrobných hál a výrobných liniek, strojov a na tom všetkom urobiť iba jeden jediný výrobok?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Stano | 01.05.2015

J./
ja Ho nemanagujem, skor ON mna. . .
Nie vazne : Stvoritel je nekonecny vo vsetkych vlastnostiach. ON sa nevyvija JE KTORY JE
Tu krasu stvoril aj pre Teba J.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 01.05.2015

Zaznobin není marxista, to se velmi pleteš. Na základě čeho to tvrdíš? Křivě obvinit, to není velmi křesťanské věru...
Ty si tedy myslíš, že dialog s osobní, vnitřní Bohem je možný jen uvnitř církve a přes prostředníky?
Koho potkal Pavel na cestě do Damašku, je pravděpodobné že skutečně potkal Ježíše?
O "osobním Bohu" jsem nepsal, to si to vykládáš nějak po svém...
Jinak "starý marxista" nepřišel a nezačal určovat, co je v Bibli správně, kolektiv VP jen vyjádřil na základě své morálky a svědomí své postoje na některé věci v bibli, včetně toho, co podle jejich chápání v bibli nemůže být od Boha... jen vyjadřují své názory, na to má právo každý, na posouzení nemusí být člověk teolog, stačí se poradit se svědomím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Stano | 01.05.2015

Hox/
DVTR vykazuje podobne crty netolerancie ku krestanstvu ako marxizmus
Ak Ta Boh zrazil z kona a tri dni si bol oslepeny jeho ziarou, ako Pavel , ok. Mne sa to nestalo. Jezisa som spoznal cez studium Biblie a zivot v Cirkvi. Samozrejme , ze mu hovorim , dokonca aj o Tebe a len pekne.
Biblia bud je cela inspirovana Duchom svatym - tretou Bozskou Osobou alebo nie. Nemoze byt tak trochu inspirovana, ako zena nemoze byt tak trochu tehotna.
Povodnym povolanim som projektant priehrad, teraz manager vyroby vo vlastnej firme.
Sinajsky pochod som uz vysvetlil, Vasa teoria o nom dokazuje, kam az sudruhovia su schopni vo svojich trdeniach zajst. Hox najdi si to, zacina to tym, ze cislo 40 je symbolicke

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 01.05.2015

DVTR a KSB je v souladu s Jediným zákonem, stejnou informací, která byla předána Mojžíšovi, Ježíšovi, následně Mohamedovi (to jsou ti o nichž víme), ta informace byla vždy "elitou" tehdejší doby buď zatajena nebo zdeformována... nejmíň zdeformovaný je Korán, jakožto nejmladší Vnuknutí...
ad "bible jako celek je inspirovaná..." - Ježíš za života nikoho k ničemu nenutil, nevydíral, násilí použil jedinkrát k penězoměncům, a i to v omezené míře. Proč by se měl po smrti najednou chovat zcela jinak a vydíráním (oslepením) obracet na víru? Za života JEŽÍŠ NIKOHO NIKDY NENUTIL NÁSILÍM PŘIJMOUT JEHO UČENÍ, to lze vysledovat i v Bibli. Pavel se nestal apoštolem z vlastní vůle, ale v důsledku nátlatu, vydírání, z toho plyne, že osoba, se kterou se setkal, nemohl být Ježíš.
Druhá zásadní otázka: můžeš mi ukázat místo v bibli, kde Ježíš říká o sobě, že je Bůh? Lze rozhodnout o tom, kdo je Bůh a kdo ne, hlasováním? (Nicejský koncil)
Jaktože v Bibli není skoro nic z učení Ježíše, kde je Ježíšova Blahá zvěst? (Evangelium) Kde v Bibli má oporu nikejský symbol víry? Kde má oporu v Ježíšových slovech?
Tolik k pár základním věcem k zamyšlení...

jinak důkazů o cenzuře a korekturách bible je nespočet, není ani třeba sahat k apokryfům nebo externím zdrojům, stačí analýza textu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Stano | 01.05.2015

Hox/

Biblia je jedina kniha na svete, ktora tvrdi ze Boh sa narodil v podobe cloveka. Preto je to Zjavena Pravda. Viem je to trufalost, ale ani nie moja ani krestanov. Bud uveris , alebo nie.
. . . Poznate ich podla skutkov . . . znamy citat Jezisa
Pavol svojim nasledujucim zivotom dokazal, kto ho zrazil z kona. . . Ak by to bol zly duch, myslis ze by hlasal Jezisa a zomrel za neho ?

JA A OTEC SME JEDNO viac krat povedal Jezis, ak chces citacie doplnim. A mnoho inych vyrokov KTO NEPOZNA MNA , NEPOZNA ANI OTCA.....JA SOM CESTA , PRAVDA a ZIVOT . . .

Porovnanim zapiskov Biblie z Kumranskej jaskyni dve tisic rokov starych sa dokazala poctivost opisovatelov Pisma .
Ak mas na mysli mormonsku alebo bibliu jehovistov , za tu nerucim, ja hovorim o RKC . Vies o tom, ze vraj mormonov a jehovistov v USA iniciovali illuminati , aby doplietli Vas mladych ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 01.05.2015

Stano, jedna jednoduchá otázka: Jak by mohl Ježíš obrátit Saula na víru vydíráním přes oslepení, když by tím popřel vše, co učil a zastával jako živý? A nijak, protože Saul se na cestě na do Damašku nesetkal s Ježíšem. Nenapadá tě s kým se mohl potkat? Napovím, jméno začíná na "S".
"Analýzou textu" myslím analýzu jedné a té samé bible, třeba RKC, a porovnáním některých fragmentů, nikoliv porovnáváním různých biblí.
Další otázka, pokud bůh ve SZ i NZ tentýž, musel se by být schizofrenik - v SZ nabádá k vraždám, násilí, vyznává rasistické a protilidské postoje. Zkus si odpovědět, může se takto projevovat skutečný Bůh, jeden jediný, společný pro všechny tvory na Zemi? Jak by něco takového mohlo být možné? Nevidíš rozpor?
A s argumenty na "komplexnost a složitost Bible a SZ" na mě nechoď, jsou to jen důvody jak se vyhnout přemýšlení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Stano | 01.05.2015

Hox/ Saul-Pavol, krutost SZ
Pavol predtym horlivo prenasledoval prvych krestanov. A koncilo to vzdy ich smrtou. Strazil saty tych, co ukamenovali sv.Stefana , myslis ze zrazenie z kona a oslepnutie na tri dni bolo neprimerane ?
Ano SZ je plny ukrutnosti , tiez ma to dlho znepokojoval ako Teba. Taka bola doba. Telesne poskodeneho cloveka nepovazovali ani za ludsku bytost. Otazkou je, ci si zidia svoje tiez ukrutnosti takto len zdovodnili. Neviem , priznam sa neviem . Fakt je ze pohanske narody sa zhovadili ludskosti. Som Ta upozornoval , ze Biblia najma SZ je komplikovana kniha .Boh otec je dobry aj v SZ.
Tomu porovnavaniu biblii som nerozumel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 01.05.2015

Stano, tak ještě jednou, neřeším předcházející historii ani další chování Saula, jde o něco jiného. Vezmeme kánonický text katolické bible, třeba Vulgatu, a tam stojí, že Saul potkal na cestě do Damašku Ježíše, který ho oslepil, v důsledku čehož Saul během dalších peripetií podle kánonu Bible přešel na křesťanství a stal se apoštolem.

Toto chování údajného Ježíše v téhle epizodě je v naprostém rozporu se vším, co hlásal Ježíš před smrtí, s veškerým jeho chováním, jde to proti všemu, co zastával. Jak si to vysvětluješ?
To po zmrtvýchvstání přehodnotil svou morálku a pohledy na svět a došel k tomu, že vydírání a násilí při obracení na víru je ok, to znamená, přiklonil k machiavelizmu "účel světí prostředky"?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 01.05.2015

Stano: ještě ad "DVTR vykazuje podobne crty netolerancie ku krestanstvu ako marxizmus"

Lež, pokud nepřejdeš k ďábelské logice, nikdy se ti nepodaří demonstrovat. Nebo na základě čeho to tvrdíš?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Stano | 02.05.2015

HOX/ SAVOL oslepeny, DVTR pravda , lez

Beries Pismo doslovne, mozno bol oslepeny tou Bozou nadherou, nevieme detaily. Je ale naprosto iste, ze Jezis ho k nicomu nenutil, ako ani nas nenuti.. Ukazal mu , ze chybuje. Bolo na Savlovi, ako bude reagovat na nove info. Slepota ho tak ci tak presla.
Savol potom tri roky zil na pusti, kym si to zrovnal v hlave a vyucil sa vtedy velmi vazenemu remesku, sit stany. Az potom zacal hlasat evangelium. A pokorne prisiel k tym, ktorych udaval a prenasledoval az na smrt. A ti ho prijali ako autoritu. Petra prveho z apostolov obrovsky prevysoval vzdelanim, napriek tomu sa vo vsetkom s nim radil a respektoval ho ako sefa. Aj na Pavla - Savla sa musime pozerat mozaikovite.

DVTR je zmes polopravd. Su tam aj dobre postrehy, napr.
bezstrukturne riadenie, skryte zlo teda GP - zly duch, ktory ovlada Rotchildov a spol uz cele roky. Ved oni zavrazdia a svojho syna , ak nepocuva.
Ale nechapem , preco Zaznobinovci vymysleli biblicky projekt zotriocenia ludstva? Od zabitia Jezisa Krista rimanmi, lebo pod hrozbou vzbury ich k tomu prinutila zidovska velrada- zreci, nastala ta tragedia rozdelenia zidov na krestanov a zatrdilych. Do toho samozrejme prvi mocni, prva slachta, ktora uplatnila rovnake veci ako ti egyptania. Ved lovci zberaci nemali majetok. Je to zlozity vyvoj k zotroceniu ludi v EU. Ale Pjakinovi a spol. VSE JASNO . Ten napad so Sinajskym preprogramovanim zidov je hlboky omyl. Ved ti mali len kratko svoje malinkate kralovstvo a potom zase stovky rokov v porobe. Babylon, Greci, Rimania. Koho ze ti ovladali okrem Kananu, fliacka zeme. Autobusom ju prejdes za pol dna ako Slovensko.
Az ked ich Vespasian rozprasil , zacali podkopavat krestanstvo. To bolo tisic a viac rokov od udajneho preprogramovania z otrokov na zrecov.
Opat mozaikovy pohlad je potrebny.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 02.05.2015

Stále čekám na nějakou konkrétní ukázku jakýchkoliv polopravd v DVTR, ale dobře. Co myslíš tím " Zaznobinovci vymysleli biblicky projekt zotriocenia ludstva"?
To jako pokud identifikovali a popsali existující jev, tak jsou zodpovědní za to, že existuje? To je co za logiku?
V sinajském pochodu nikdo nikoho nepřeprogramovával na žrece, kde jsi na něco podobného přišel?

Co se týká Ša’ula, pokud si pozorně přečteš Skutky 9, je jednoznačné, že se apoštolem nestal z vlastní vůle, schémá vydírání je tam zcela jednoznačné a zapadá do modus operandi starozákonního "boha"-sadisty.
Ježíš za života někoho přinutil násilím přijmout jeho učení?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Oracle 911 | 02.05.2015

Hox, Stano patrí do tej istej sorty "ľudí" ako Rišo. Prečítal si niečo, nepochopil ani časť toho, opakuje to bez rozmýšľania a prezentuje sa ako dedo vševed, a keď je zahnaný do úzkych s vecnými argumentami tak začne útočiť na osobu a následne "utečie".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Rišo | 03.05.2015

Hlavne, že ty si niečo pochopil trtko...-:D

Splietaš tu množstvo rôznych podivných úvah a objektívnych nezmyslov, a to vydávaš za vecné argumenty.
Ani sa mi nechce reagovať na mnohé tvoje, ani neviem ako to nazvať, výmysly popretkávané nejakými nespojitými faktami.
Ah jaj, tá biblická ja-centristická dvojitá morálka, hľadajúca oporu u nejakej väčšej "autority", alebo spolupatróna v duchovnom nihilizme...

Ak by za niečo stáli tvoje podivné úvahy, tak aspoň niečo by vyšlo z tvojich "pozoruhodných" predikcií.
Realita toku života ukazuje čo?

Veľkú nulu, a tak tvoje príspevky už asi nebudem čítať ani na pobavenie, lebo ich riadiaca výpovedná hodnota je - no veď asi tušíš aká.

Trošku súdnosti a sebareflexie by ti nezaškodilo. A popracuj trochu aj na svojej morálke Oracul, lebo v Delfách by si dostal asi nie veľmi priaznivú veštbu..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 03.05.2015

Seance sebediskreditace Riša.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Oracle 911 | 03.05.2015

Iste Hox, a ako počítam tak 3. kolo. :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Rišo | 03.05.2015

Hej, s tvojim "chránencom" sa nejak inak moc nedá - viď ďalšia znôška rôznych pochybných konštruktov a hlúposti dole, svedčiaca o nechápaní mnohých elementárnych i globálnych procesov (dal som si vnútorný záväzok, že na neho už reagovať nebudem, kým trochu "nedospeje" v chápaní..-:D ).

A jeho expresívne výrazy a odborne skomolená terminológia bez rozlíšenia podstaty, neustála akcentácia katastrofickosti atď., to ti u neho nevadí Hox?

Hej...biblický dvojitý meter a morálka ... veď je náš, poctivo prikyvuje hlavnému prúdu a odvoláva sa na autoriťky o pomoc...-:D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Oracle 911 | 03.05.2015

Pozri ty fachidiot, keď bankový systém krajiny skolabuje tak ekonomika krajiny skolabuje tiež. Dôkaz: ARGENTÍNA 1999-2001. VP ZSSR:"Správnosť teórie sa dokazuje praxou."

Západné banky pritom sú systematicky dôležité a na kraji kolapsu, použijúc jednoduchú logiku globálna ekonomika bez alternatívy skolabuje tiež, ale ty nechceš pochopiť vážnosť situácie.

Ty ignoruješ reálne nebezpečenstvá a správaš sa že všetko je OK. Nehovoriac o tom, že ty si napísal "systém je zásadne nastavený tak, aby sa štátny dlh za normálnych podmienok nedal splatiť a aby sa splácali len úroky", čo sa stane keď štát nedokáže platiť ani tie úroky?
A podľa teba ja som katastrofistou.

Ty máš dvojitý štandard a používaš VP ZSSR ako autoriťku.
A na jeseň nechoď do lesa, lebo z prác VP ZSSR si jeleň. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 03.05.2015

re: Rišo
Nic ve zlém, nevyjadřoval jsem se k odborné stránce, ale ke kultuře diskuse z tvé strany.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Oracle 911 | 03.05.2015

Odpovedz na tieto otázky ty namyslený fachidiot:

1) Ako chceš previesť medzinárodné platby za tovar z druhej konce Zeme, keď Západný bankový systém nebude funkčný (prakticky všetko na Západe je z Číny a z ostatnej Ázie)?
2) Keď nastane situácia z 1. bodu, čo sa stane s ekonomikou dotknutých krajín?
3) Ako zareaguje spoločnosť na bankové prázdniny a na fakt, že ich banky okradli?
Keď vieme že:
-Západné bankové domy sú kľúčové pre súčasný fin. systém;
-alternatíve potrvá min. mesiac na to aby nabehla;
-VŠETKY vklady do bánk t.j. obyčajné a sporiace účty sú nezabezpečenými úvermi pre banku t.j. záväzok banke voči klientovi ktorú nemusí plniť tak ako si to klient predstavuje;
-LEN DERIVÁTY sú zabezpečené úvery;
-všetky vklady nad 100 000 €/US$ budú zhabané t.j. firmy sa dostanú do platobnej neschopnosti (väčšina platieb ide cez banky v bezhotovostnom režime);
-cash je len 2-5% celkového obeživa.

Moja odpoveď leží v prípadoch Argentíny (priemyselne stredne vyvinutá krajina) a Zimbabwe (primárne agrárna krajina).
Obe krajiny zažili fin. katastrofu a ekonomický kolaps v posledných 20 rokoch. IMHO boli to testovacie polygóny pre nadchádzajúci globálny fin. a ekonomický kolaps. Pričom aj Pjakin vo svojom dávnejšom interview povedal, že keď padne US$ tak bez alternatívy padne všetko. A preto Rusi a Číňana pracujú na alternatíve pre seba a spojencov.

Čo je TVOJA odpoveď na tie horné otázky.

Čo sa týka mojich predikcií, to sa práve deje napr. US ekonomika rástla v Q1 2015 0,2% (údaj bez inflácie), Čína rástla max. 3% (nie ofic. 7-8%). Inými slovami len ten záverečný akord bude viditeľný aj plebsu a namysleným hlupákom ako si ty.

Čo sa týka morálky, dal si perfektný opis SEBA, ty sa tu neustále odvolávaš na práce VP ZSSR ako na nejaké pravdy poslednej inštancie. A mal by si urobiť sebareflexiu, ale je to ako žiadať elity USA o štipku zdravého rozumu.

Delfské orákulum svojou činnosťou vyvolával katastrofy, lebo poznal morálku svojich klientov a podával veštby zámerne v nejedno-zmyselnej forme, čo mu zabezpečil krytie v prípade keď subjekt predsa len vykĺzol z machinácií GP.
Že elity USA mohli odvrátiť tú katastrofu keby zmenili svoju morálku teda zmenili prístup a správanie voči ostatným pred cca 7 rokmi, hádam je jasné každému okrem teba. A toho sa týkala moja poznámka.

PS: Pýtam sa tu prítomných táto moja konštrukcia je nezmysel?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 03.05.2015

> PS: Pýtam sa tu prítomných táto moja konštrukcia je nezmysel?

pokud myslíš kontrukci že pád dolaru by znamenal v tento okamžik celosvětový kolaps a následný chaos, to sedí, zbytek jsem nesledoval, reagoval jsem na to že reakce Riša byla samé dojmy a nálepky a nula argumentů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Oracle 911 | 04.05.2015

Iste Hox, ty to nesleduješ ale ja áno. A každý kto má len štipku zdravého rozumu, znalý situácie (mainstream málokedy hovorí pravdu-prečo asi?) a fungovania fin. systému (na Západných ekon. univerzitách sa to zväčša neučí-prečo asi?) vie že to skončiť dobre nemôže. A vie to, že v dohľadnej dobe tento fin. systém padne napr. ekonomika USA rástla Q1 tohto roku 0,2% a to je údaj bez inflácia, pričom dlh vlády rastie rýchlosťou asi 1 miliarda za mesiac (a asi 43% zo štátneho rozpočtu ide len na splácanie úrokov); Grécko nemá peniaze na zaplatenie úroku (štátny dlh je zdrojom príjmu pre banky) a Rakúska provinčná banka (asi z Štajerska) má fin. problémy a pred bankrotom. Tieto posledné veci sú varovné signály a možné spúšťače pre kolaps fin. systému a je to jedno kde sa to začne lebo pre obyvateľov Západu to bude katastrofa, a najviac to odnesú USA (väčšina ich výroby je v Ázií).

Iste Hox aj mne vadí jeho štýl. Robí tu zo seba deda vševeda a keď začne od neho človek pýtať vecné argumenty tak, ho odbije s tým, že nechápe veci, "nechce" sa mu vysvetľovať a začne nálepkovať. Keď to nie je egocentrizmus, chyba v myslení a dvojitá morálka v praxi, tak neviem čo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Hоx | 04.05.2015

jistě, hodně věcí ukazuje na to že se blížíme k závěru dějství, tím "nesledoval jsem" jsem myslel, nesledoval vaši diskusi, ne celkovou situaci. Co se ale týká Stana tak tam s tvojí poznámkou nesouhlasím, neshodli jsme se ale zde Stano diskutoval zcela koretně, i když z mého pohledu argumentuje mylně.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / HOX - Deutoronomium

Oracle 911 | 04.05.2015

Uznávam, krivdil som Stanovi. Stano prepáč.

A k Vašej diskusií Ježiš za života podľa dochovaných svedectiev nikoho nevydieral, riadil sa heslom: "Je to tvoje rozhodnutie, ja ti len môžem poradiť a povedať možné následky tvojich činov."
Čo sa Šaulovi z Tarzu prihodilo je v plnom protiklade tohto princípu.

Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO , HOX

Rony | 30.04.2015

Stano predstav si ze namiesto "nepokradnes" by 2000 rokov ucili "daruj" alebo "obdaruj" zvysne prikazania si uprav sam.

Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO desatoro

Stano | 30.04.2015

Hlboké nedorozumenie UDO . Desatoro je staré cca 3 000 rokov , napísal ho totiž Mojžiš po meditácii na kopci . Spojil staré sumerské a egyptské zásady mravnosti a zaodel ich Božími prikázaniami. Že hovoril s Bohom svedčí jeho vyjadrenie o nom . Na otázku kto si , aké je Tvoje meno , Boh Mojžišovi odpovedal .... ja som , ktorý som - JHVH. Ciže mimo času a priestoru, no povedz , dalo sa to vtedy vymyslieť ?
Vtedy to bola tvrdá až krutá doba, veď napr. dovolil mužom mať dve manželky . . . až Ježiš to zrušil.
Zákazy boli účinnejšie na umravnenie ľudí, musel prejsť čas aby pochopili Božiu lásku. Možno sa Boha viac báli ako Ho milovali.
No a potom , keď Ježiš prišiel s absolútnou láskou k blížnym , tak to pre mnohých židov bolo neprijateľné. Dokonca Jeho Lásky príklad , kto do Teba kamenom , Ty do neho chlebo je predmetom vtipíkov dodnes

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO desatoro

Rony | 30.04.2015

Ja som schvalne napisal 2000 rokov ved spojit dve nekompatibilne veci potom to tak aj vyzera. Vychova zakazmi alebo vychova pozitivnym vzorom su dve nezlucitelne veci. Klanat sa zohavenej mrtvole a tvrdit ze to je vrchol lasky atd. Pochybujem ze ta tlupa na kolenach chape boziu lasku silno pochybujem. Rozlisujes spravne historicke obdobia drzim palce k rozliseniu v uceni.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO desatoro

Stano | 30.04.2015

Rony - Udo /
Ved nikto nespaja Stary a Novy zakon, a Jezis jasne povedal, ze prisiel SZ naplnit. A suverenne ho modifikoval, ked mu ucenici oponovali, ze to im povedal JHVH , ON im odpovedal : ano tak je napisane, ale JA vam hovorim ze to bude takto.
Cize BOH menil stare pravidla, uz som vysvetlil preco.
Ani ja neobdivujem trest smrti ukrizovanim, ale respektujem JEHO rozhodnutie tak zomriet, aj ked nechapem az taku lasku k nam.
Preco Ta rozculuju klaciaci veriaci, neklacia pred knazom, ale Bohom

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO desatoro

Rony | 01.05.2015

Ja som Rony no chcel by som mat Udove vedomosti.
Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
Zrejme to klacanie vychadza z tohoto. Ked prijmeme z toho monoteizmus nic proti nemam. Ale aky je to boh ked si vynucuje klananie sa mu. Ma z toho radost? Moze mat niekto radost z vynutenej pokory a cnosti? Takehoto boha nechcem dik. :-) Respektujem volu a zivot druhych ludi, nerozculujem sa to uz vobec nie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO desatoro

Stano | 01.05.2015

Rony/ klananie Bohu
. . nebudes mat inych bohov , aby si sa im klanal. . . A pozri, comu sa dnes ludia klanaju, peniazom , moci , slave, zlemu duchu atd.
A Jezisovi sa ja kludne poklonim, ale cloveku ani Stalinovi ani Anglickej kralovnej , ani nebudem nocovat pred palacom ked sa budu Kate a Wiliam , brat . .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO desatoro

Rony | 01.05.2015

A biskupovi, papezovi? poklonis sa? aj oni maju moc a slavu

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO desatoro

Stano | 01.05.2015

J/ moc slava papeza

Maju velke prd a nie moc, alebo Ty pocuvas papu. A Obama ho pocuva ? Alebo Putin ? Moze len apelovat na ich svedomie.
Ludom sa klaniam, len ked drzia Jezisa- hostiu v rukach.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO desatoro

Rony | 02.05.2015

Maju v rukach velke prd a nie Jezisa. :-) Oni by ho len chceli mat v rukach preto z neho boha urobili. Ale to sa im nepodari. Toto nevedia osedlat aj ked sa o to pokusaju, nepodari sa im to.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO desatoro

Stano | 02.05.2015

Rony / maju prd a nie Ježiša

Ty neveríš , oni vrátane mna veríme

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO desatoro

Rony | 01.05.2015

Stano hore si pisal ze verite ze Jezis je Boh. Tak tento "boh" sa v predvecer ukrizovania na olivovej hore modlil. Boze ak mam vypit tento kalich horkosti do dna nech sa stane vola Tvoja. Na druhy den na krizi: Boze moj boze moj preco si ma opustil? Najpr zmierenie sa s volou bozou a potom obvinovanie boha ze to dovolil - ho opustil. No toto nevyzera moc dokonale. Je to pismo od boha alebo od koho? Ja vylucujem z toho co citam v biblii taketo nedorozumenia lebo to dehonestuje Jezisa a jeho posolstvo. Boh existuje ale obety nechce preto vopred posiela upozornenia. Ten pribeh ze vrcholom lasky je obeta tak to je cele zle to ani nikdy nemas sancu pochopit.
Ani ja neviem napr. pochopit ako mohli blizkovychodne kultury obetovat bohu Molochovi svoje prvorodene dieta. Hodili ho do rozzeraveneho kalicha.Bola to najvyssia obeta a kupenie si priazne boha. Jeden cas to robili aj izraeliti.
Viem ale pochopit ze niekto vpise tento stary blizkovychodny zvyk do biblie v podobe ze boh obetoval svojho syna lebo tentokrat si niekto chcel kupit priazen posluchacov. Tak isto vpisal bozie narodenie na sviatok zimneho slnovratu, ukrizovanie na sviatok jari atd.
Obeta sa skryla za "lasku a dobro" nevrazdia sa vlastne deti ale posielaju sa zabijat deti niekoho ineho. Vola sa to zidokrestanska civilizacia alebo kultura.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO desatoro

Stano | 01.05.2015

Jezis bol plný BOh a plný Clovek. Zas otázka definície v NZ a viery . Mal konkrétne telo , cítil strach a bolest.
Dobrovolne sa obetoval za nás , potupne strašne , ja neviem prečo je Jeho láska taká . . .
Už netreba obete , On to už vykonal , završil. Nám stačí , cestne a stastne zit .
Sorry idem pozriet do Trnavy ten Obraz čo v stredoveku podla zápisu kronikárov slzl a to zazračne vraj ... Potom Ti o tom napísem ....
a slnovra ta narodenie nie je v písme , to len cirkev sa prisposobila pohanským datumom. Jezis sa podla Biblie narodil niekedy na jesen asi .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO desatoro

Rony | 01.05.2015

ano nie je to tam zle som sa vyjadril chcel som poukazat na to ze sa vpisovali resp preberali stare zvyky (obeta), stare ucenia do pisma alebo sa prisposobovali datumy. Napr. Otce nas ta modlidba ma povod v egypte a je to modlidba slepeho. viac o tom a dalsom mozes precitat tu. Mozno Ti to da indiciu aj k tomu co sa tu pise na strankach.
http://slovakia.humanists.net/puzol.htm
Nie je zbytocny ten balast okolo toho? K comu to sluzi? Clovek hlada spolocnost rovnako zmyslajucich ludi lebo je spolocensky tvor to je normalne. Naco ale tie ceremonie a ritualy? Vynucovane kolektivne klananie sa atd. To chce BOH?

Re: Re: Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia / UDO , HOX

udo | 02.05.2015

Asi ide o nedorozumenie Staň i Slav..

Ja som kresťan,
no dávať zarovno kresťanstvo a cirkev,
je nekresťanské bohorúhanie
a Boha za idiota stavanie,
jemu vlastností ľudských pripisovanie.

Inak aj antropomorfizmus..

Boh sa však zrejme nemýli, či?

..kde sú v mene Božom čo i len dvaja , tam je i cirkev pravá.

..Ostatne podobne, ako stavať zarovno komunizmus a marxizmus.
Boh nám hlavu nie len na okrasu dal.

Oáza..Otázka znie:
Čo, v ktorej z cirkví je kresťanské
a čo v marxizme je komunistické?

Čo v ktorom náboženstve, z ich množstva nepreberného,
mohlo ostať zo slova Boźieho?

Bo on ku každému hovorí jazykom životných okolností,
hoc mnohí už chceli si urobiť patent na vlastné múdrosti,
po čom vždy piť museli, kalich ten dopustenia, horkosti.

No iba hlupák suší ho do dna,
bo utrpenie milosťou je len pre toho,
kde chybu robil, kto spozná.

Boh nie je sadista.
Tak pozor na rúhanie, hoc i dobromyseľné,
..veci akejkoľvek SLEPO oddané.
A pamätajme, že veci nie sú ne-pochopiteľné,
len zatiaľ nepoznané.

Dogma je síce smrť, bo statiky, nemennosti v Strojení sveta niet,
avšak zákony Jeho objektívne, spochybňuje a nespoznáva len blb.
(nemyslím osobne :)

Tzv. "RKC", ako i iné "cirkvi", sú len ľudia a nie Boh sám.
Nerodia sa síce zlí, avšak podliehajú rôznym "kult"uram.
Tak ani nebýva Jeho štýl, brať dietkam vôľu slobodnú,
keď im ju už raz, nie nadarmo pripustil.

On je náš Otec a my nie sme Jeho ovce.
Opak páchne zhnilotinou, spáleninou..
sethanizmom nie Jeho obce.

Koho teda milý Stano
zastupuješ podvedome,
koho priamo?

Dik teda, za snahu zrejme úprimnú,
avšak Pravdu hľadajme spolu gramotnú,
jednoDuchú, avšak čo najmenej naivnú.

Som za spoluprácu pri obnove cirkvi, religionizácii, návratu k Bohu.
Miera, Boh je jeden, a rôzne sú viery.

Otázka osobná:
Veríš iba v Boha Stan, alebo veríš Bohu, Otcovi svojmu?

Re: Re: Pjakin / Biblicka koncepcia

rad | 30.04.2015

Me uplne staci, ze jsou pevne spojeni s ruskou mafii. a ne ze strachu. Celkem by me zajimalo kolik kostelu ma novou strechu z mafianskych daru. Jakakoli mafianska slavnost se neobejde bez kneze!

Re: Pjakin / Biblicka koncepcia

Zed | 30.04.2015

To je docela zajímavé téma. Koho zajímají okolnosti ustanovení konečné podoby bible a celá politika, s tím spjatá, ať si přečte knihu Waltrauda Grosse "Reinkarnace v křesťanství a její odmítnutí koncilem v roce 553" Je to vydáno česky a stojí to asi 100Kč. O reinkarnaci tam toho sice moc není, ale je to dílo historika s bohatými odkazy k pramenům informací.

Děkuji

Evropan | 29.04.2015

Velmi zajímavé video. Ta vlajka Janovské republiky je stejná, jako Anglická. Na vlajce Benátské republiky je zobrazený okřídlený lev.

Památník Okřídlený lev je v Praze na Klárově, byl odhalen 17. června 2014 na počest československým letcům působícím v Britském královském letectvu za 2. sv.
17. červen je zajímavé datum:

1762 – Spiknutí a vojensky podporovaný státní převrat proti Petru III. Trůn se tak uvolnil Kateřině Veliké.
1826 – Sultán Mahmut II. vydal dekret o zrušení janičářského sboru.
1866 – Začala prusko-rakouská válka.
1885 – Socha svobody připlouvá do New Yorku.
1940 – Pobaltské státy Estonsko, Litva a Lotyšsko byly anektovány Sovětským svazem.
1944 – Island vyhlašuje nezávislost na Dánsku a stává se republikou.
1953 – Povstání dělníků v NDR.

2007 – Umělecká skupina Ztohoven napadla vysílání České televize a v pořadu Panorama odvysílala záběry fiktivního jaderného výbuchu v Černém Dole.

Re: Děkuji

Dušan | 29.04.2015

K teritóriam ovládaných janovskou republikou
wiki
http://sk.wikipedia.org/wiki/Janovsk%C3%A1_republika#/media/File:Repubblica_di_Genova.png
Juh Krimu podľa tej mapy ovládali na priamo 1266-1475

Re: Re: Děkuji

rad | 30.04.2015

No nic moc. "Jen" diky moreplavectvi jim kvetl obchod. Ale rozstrkany to maji pekne. No delali to chytre. Proste prijeli, navazali oboustrany vztahy a dohody a mohli si dat tecku na mapu

Re: Děkuji

Hоx | 29.04.2015

Okřídelný lev byl údajně symbol Tartarie. Jeden středověký autor, teď mi vypadlo jméno, v jedné své práci uvádí že "Tartarie je jen nový název pro Skýthii"... také zajímavé. Jinak co se týká infa o přítomnosti Janovských žoldáků na straně chána Mamaje, to vyvolává dost otázek, protože "tataro-mongolské jho" asi nemělo nic společného s Mongoly, zdá se že to byla sanitární akce Tartarie do provincií, které přijaly křesťanství, za účelem zastavit šíření křesťanství, což i byl reálně jeden z důsledků. Boj proti separatizmu, tak říkajíc. To byl rok 1240. Pokud ale eurasijské křídlo GP pomocí Janovské republiky v o nějakých 130 let později poskytlo vojenskou podporu Mamajovi, který stál proti Moskevské Rusi, sjednocující se kolem pravoslaví, znamenalo by to zřejmě, že GP ze Zlaté hordy (Tartarie) měl menší strach, než z pravoslavné Rusi, která je ale jakoby už pod jeho vlivem přes křesťanství.. očividně ale ne tak docela. Jsou možné asi i jiné interpretace, ve stylu rozborky mezi křídly GP o to, kdo bude mít kontrolu nad Rusí. Vypadá to ale, že v roce 1240 GP ještě Tartarii pod kontrolou neměl (brzdila šíření jeho biblického projektu), ale v době Kulikovské bitvy už ano, což přivádí k otázce, kde se stala chyba (ze strany Tartarie). Jedna verze by asi mohla být přijetí Islámu, v té době už zdeformovaného, nikoliv koránického. Případně přijali jako koránický ale GP se postaral o pozdější deformaci. Tartatie (Zlatá horda) přešla na islám až po roce 1240.
V kulikovské bitvě se tedy GP staví na stranu Mamaje a Ordy, ale další zajímavá epizoda je Pugačov, a konkrétně údajná epidemie moru v Moskvě v roce 1773. Jde o to že tehdy už bylo známo očkování proti neštovicím a angličané už několik desítek let používali neštovice jako bakteriologickou zbraň hromadného ničení (měli speciální pluky očkované proti neštovicím). Tedy, poté co v Moskvě vypuká epidemie "moru", Kateřina II. tam posílá oddíl vojáků a tým doktorů, kteří tam "bojují s epidemií" (největší ztráty připadají právě na období přítomnosti vojáků z Petrohradu), a nikdo z té expedice neumírá, ačkoliv jsou s nemocnými v kontaktu denně a moskevský lid umírá jak mouchy. Nemají také žádný strach ani nedodržují karanténu, po návratu si to zamíří rovnou na audienci Kateřiny. Všichni se chovají tak, jako by si byli jistí, že jim nic nehrozí. To u moru není možné, ale u pravých neštovic ano, o pár let předtím Kateřina II. pozvala anglického doktora právě za účelem očkování proti neštovicím. Také v moskvě zřídila dům pro sirotky, kde se dělaly pokusy s očkováním na neštovice, a první případ "moru" se objevil pár km po řece od toho domu. Podle všeho Kateřina II. v roce 1773 někoho v Moskvě vykosila neštovicema, otázka zní koho a proč.

Re: Re: Děkuji

pyramida | 29.04.2015

Hoxi, můžete upřesnit , kterou epizodu s Pugačovem máte na mysli? Děkuji.
Je také zajímavá německá vlajka - černá, červená a žlutá. Máte informace, proč tyto tři barvy.
Díky za případnou odpověď.

Re: Re: Re: Děkuji

Hоx | 29.04.2015

V záležitosti s Pugačovem je mnoho nejasností a nelogičností, jsou názory, že byla zamaskována plnocenná válka dvou států a o žádné povstání se nejednalo. Nahrává tomu například fakt, že lehlo v krátké popelem mnoho měst v té oblasti, jakoby bezdůvodně, pokud se dívat z pohledu oficiální verze.
Tady jsem ale měl na mysli to, že ve 14. století GP podporoval Mamaje (Tartatii = Ordu) proti pravoslavné Rusi, a v epizodě s Kateřinou II., pokud se na to dívat optikou účel světí prostředky, se Kateřina II. zachovala pochybně (aplikace neštovic jako zbraně), což staví otázky, pokud to byl konflikt dvou států a jeden pak vymazali z historie, na čí straně stál GP tentokrát.

Re: Re: Re: Re: Děkuji

pyramida | 29.04.2015

Kolem osoby Pugačova je opravdu mnoho nejasného. Podle některých historiků(těch neoficiálních), byl Pugačov po údajném potlačeném povstání "vyslýchán" v korunovačním sále v Petrohradě
To by vylučovalo jeho prostý, venkovský původ, ale nahrává těm z historiků, kteří tvrdí, že musel být rovnocenný, co do původu, těm. kteří ho soudili. Záznamy, kde je zmínka o korunovačním sále se dochovaly v knihách, které neměly přímou návaznost na carský dvůr. Jednalo se o knihy hospodářského charakteru. Dle starců je Pugačov přezdívka, která ho měla před zvědavými lidmi, případně uvést, jako člověka nízkého původu. Pravé jméno však Ti dobří muži nesdělili.

Re: Re: Re: Re: Re: Děkuji

Hоx | 01.05.2015

...taky zajímavý monolog z filmu Pugačov:
https://youtu.be/zbEYe2uJ5uk?t=6m45s

Re: Re: Děkuji

janko hrasko | 30.04.2015

ad okridleny lev. zeby skor drak? podla mna ano, nie nadarmo je v nasich rozpravkach plno odkazov na 3, 6, 9, 12 hlavych drakov. okrem toho, Carington Bowles, Londyn, vydal mapu atlasov v roku 1783, kde sa nachadaju vlajky Tartarie. cierny drak na zlatom pozadi vraj reprezentuje imperialnu, rissku zastavu Tartarie. cierna sova na zlatistom pozadi samotnu Tartariu. este na konci 18-teho storocia tusim encyklopedia Britanica spomina velmoc Velku Tartariu, v dalsom vydani uz o nej ani slychu. dalej, erb mesta Volodymyr-Volynsk ma v cervenom poli sv. Juraja na striebornom koni, v lavej ruke drzi cerveny kriz so striebornym krizom, pravou rukou drzi kopiju, ktorou zabija strieborneho draka. zeby symbolika porazenia Tartarie krestanstvom? podla mna ano, urcite Tartaria stupila rimskej cirkvi na otlak. presne ako si pisal, este v 1240-tom to bola urcite velmoc. dokonca taka, ze ich podla vsetkeho velmi nasralo zabijanie druhov vo francuzsku. a to heretikov, znamych ako katarov. kto to boli sa presne nevie, vie sa vsak, ze chceli zit podla povodneho odkazu jezisa krista, teda nie tak ako rimska cirkev a tak na nich spravili pogromy a vsetkych v priebehu cca 100 rokov pozabijali, tusim karolovci s posvatenim rima. aby sa toto neopakovalo aj na uzemi nasom, tak spravila Velka Tartaria preventivny najazd na nase uzemie a riadne to tu vycistila, dokonca to vyzera tak, ze na cas bol u nas aj pokoj. potom ale nahle, nie tak davno od tejto priucky, je Tartaria oslabena a zacinaju sa u nas obnovovat biskupske urady a pod. no, napriek tomu, zrejme Tartaria este nebola KO, kedze "pohanska" viera tu mala svoje miesto este velmi dlho aj popri krestanstve. svedci o tom napr. doklad z fary na prednej hore (okres revuca), tusim z roku 1575, kde je povedane, ze ti, co budu aj napriek zakazom nadalej uctievat svoju pohansku vieru, tak im bude odrezany nos, usi, a zhabany majetok. zaujimave je, ze v 19-tom storoci, uz je Tartaria uplne mimo sceny a tu ma zaujal na vasich strankach odkaz na nejakeho cloveka, ktory tvrdi, ze Tartariu na konci 18-teho storocia postihla nejaka katastrofa, dokazom su stromy nie starsie ako 200 rokov + petrohrad, ktory ma vstupy (dvere) do domov po celom meste dodatocne spravene a uplne neprirodzene, na urovni vyvyseneho poschodia.

poděkování

0^n | 28.04.2015

díky za video i titulky

tradicne prepis + odkazy

ph | 28.04.2015

http://cs.ynterview.com/rozhovory/valerij-v-pjakin-eurasijsky-a-atlanticky-globalni-prediktor

titulky

rimi | 28.04.2015

Prosim, slo by prilozit titulky i jako soubor ke stazeni? Diky

Re: titulky

Hоx | 28.04.2015

přidáno

Přidat nový příspěvek