Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 13.7

Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 13.7

13.7. Obnova riadenia supersystému ako jediného celku

V momente aktívneho kontaktu(na-, či pripojenia, pridruženia sa) autonómnych regiónov v supersystéme, môže zároveň koexistovať niekoľko regionálnych centier riadenia(presnejšie koordinácie). Z nich každé vykonáva plné funkcie riadenia celosupersystémovej úrovne významu. Následne bude v činnosti každého z nich objektívne vznikať tendencia k riadeniu supersystému ako jediného celku podľa nejakej plnej funkcie riadenia. Do daného momentu TÚTO úlohu riadenia riešilo bezprostredne(priamo) vyššie(vo vzťahu k supersystému) riadenie až po Hierarchicky Najvyššie(„Boh“).

 

Keď sa objavia štruktúry, v činnosti ktorých vzniká tendencia k riadeniu supersystémom ako celkom podľa plnej funkcie, tak sa s ním združený intelekt spúšťa v ňom reálne. Ak elementy tvoriace supersystém(elebo jeho fragmenty) sami disponujú intelektom, tak každá zo štruktúr, ašpirujúcich na riadenie supersystémom(jeho regiónom) ako jedným celkom,môže buď objektívne spolupracovať s procesom formovania celosystémového súborného(zborového) intelektu, alebo mu objektívne prekážať pri pokuse podriadiť(podvrhnúť) svojej intelektuálnej sile ešte nesformovaný súborný intelekt supersystému.

 

Je jasné, že maximálna efektívnosť supersystému, maximálna elementárna rezerva(el-e-mentov) jeho udržateľnosti sú dosahované v jeho rámci pri bezkonfliktnom samoriadení. To prebieha od momentu, keď supersystém zrodí v čase udržateľný súborný intelekt, disponujúci plnou funkciou riadenia supersystému. Tu pekne vidíme, že samotný intelekt je tiež proces. Je jasné, že súborný intelekt by mal pri tom uskutočňovať riadenie nekonfliktné vo vzťahu k hierarchicky Najvyššiemu riadeniu. Maximálna celková rezerva udržateľnosti supersystému sa totiž objektívne dosahuje pri súlade koncepcie jej samoriadenia(uskutočňovanej zborovým intelektom) s koncepciou hierarchicky vyššieho objemnejšieho riadenia podriadeného Najvyššiemu.

 

Intelektuálna sila ľubovoľnej čiastkovej štruktúry v supersystéme je logicky menšia ako potenciálna sila v čase(prognosticky dostatočnom počte vlnových dĺžok) udržateľného súborného intelektu supersystému. Preto akýkoľvek pokus vymeniť súborný intelekt za druhý(ohraničený intelekt), predurčuje na celosystémovej úrovni aj nižšiu kvalitu riadenia supersystému(jeho regiónu alebo nejakého fragmentu) ako jediného celku. Takýto pokus sa prejaví množstvom konfliktov riadenia čiastkových štruktúr a ich hierarchie dôsledkom krajne malej hĺbky identičnosti celkového cieľového vektora supersystému(jeho regiónu, fragmentu) a množstva cieľových vektorov jej fragmentov a elementov. Malá hĺbka zhody vektorov cieľov tak vy-tvára konceptuálne neurčité riadenie.

 

Pri pohľade zvonku je pokus(v zmysle kúsania, zbytočného trápenia) zámeny súborného intelektu ľubovoľným iným(vnútorne ohraničeným intelektom supersystému) ekvi-valentný(rovno-cenný, hodnotný z eng.“value“) poš(s)aniu sa o uvalenie hierarchicky vyššieho objemnejšieho riadenia na časť supersystému. To znamená pre intelekt(uskutočňujúci takú zámenu) pokus vyjsť zo seba, postaviť sa nad seba(čo je nemožné) v konflikte s hierarchicky Najvyšším riadením predurčujúcim zrodenie súborného intelektu supersystémom.


...

...

 

DVTR11.5.doc

DVTR11.5.pdf

 

jen nová kapitola:

 DVTRkap13-7.doc 

DVTRkap13-7.pdf

 

Diskusní téma: Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 13.7

Blok vs konglomerát

Hox | 06.12.2013

nedávno tu byla diskuse na téma Blok a Konglomerát, rozdíly ve formování a algoritmice atd. V této kapitole je to detailně rozebráno.

Milan Rúfus Tak ešte raz teda

S. | 02.12.2013

Niečo len tušíme
niečo sme uhádli

Po čom to chodíme ,
ono je,hoc už nie je .
Pod zemou orie zem,
zospodu do nej seje.
Nie je ...a všetko zdá sa iné.


Ale aj obraz na hladine nie jr.
A predsa zrkadlí.

Ešte raz teda maliarovo sólo:
-čo je,je nieln to,čo je,
je aj to,čo už bolo,
aj to,čo bude.-
Vo troje
sa pletie vrkoč Boží.

Kto srdcom pochopí,
že čas je súčtom časov,
svet mozaikou svetov-
ten za nijakou vetou
už bodku nepoloží.

A za nijakou krásou.


Všetko je jeden spev
a ten spev konca nemá.

To nám hovorí hlina,
aj keď je nemá.

Re: Milan Rúfus Tak ešte raz teda

udo | 02.12.2013

Veľmi pekné.
Ďakujem.
Veľký Človek asi často.

Trocha poézie

Stretnutie | 02.12.2013

Zdravím. Čítam Vás veľmi pravidelne,pomaly sa stávate,myslím na tieto články,príčinou mojej nespavosti.Väčšinou tu veršuje Udo......dnes malá zmena. Pri debate o kaleidoskopickom a mozaikovom videní sveta som "náhodou"narazila na túto báseň,ak naozaj všetko so všetkým súvisí,nebudete mi to mať za zlé.-). napísal ju Milan Rúfus.Dnes by mal okolo 85 rokov,vždy bol chudučký a nosil čierny rolák. Mal zvláštnu,akoby umučenú tvár a biele vlasy.

Prosba k věci znalejším

| 01.12.2013

Dobrý den, děkuji za článek.
Jinak se nabízím, že v lednu bych přeložil články do češtiny, přece jen mi to mozek bere lépe v rodném jazyce (i když to ne moc zatím vše chápu....)
Ale chtěl bych využít situace a zeptat se zde přítomných zkušenějších a znalejších, na dvě základní informace:
1) řízení světa a lidstva. Je jasné, že někdo za oponou svět řídí těch cca 2000 li více let. Ale můžete někdo říci (aspoň svůj subjektivní názor) - ti nejvyšší jsou pořád lidé a jsou zde na Zemi (pozůstatky kněžských sekt, například..)? Nebo opravdu dění na Zemi řídí mimozemská inteligence (Bůh či bůh), at je tím myšleno cokoliv?? A horní patra pozemské moci ji jen poslouchají a vykonávají v praxi jejich příkazy??
2) udělá něco s člověkem a jeho povahou či schopnostmi, pečlivé studim KOB? Mám na mysli slavnou transformaci lidstva v roce 2012, kdy se ti připravení měli povznést z 3D existence do 5D existence. Čili změní KOB něco zásadního na člověku?? Nebo tady jde jen o studium (řekněme třebas politické..) o řízení světa a masy lidí a o hledání pravděpodobného směru vývoje, kterým prozatímní vedení GP jde??? Na rovinu řečeno - pokud nebudu KOB studovat, ale jen číst třeba zde, ochuzuji se o něco tak významného, že bych toho mohl později litovat?? Mé časové možnosti a jazyková vybavenost ruštinou mi nedovolují nějaké intenzivní studium, ale pokud by opravdu šlo "o život", musel bych změnit své priority, samozřejmě..
Děkuji všem znalejším. Možná by někdo mohl na toto ezo- či exo- terické téma napsat samostatný článek, v diskuzi pak jde diskutovat o dalším, co se zde třebas nehodí..

Re: Prosba k věci znalejším

udo | 01.12.2013

re:1.
Na rôznych úrovniach subjektívneho chápania(a morálneho štandardu, postoja daného jedinca) objektívnej reality môže byť aj A, tak, ako aj B správne.

A. Áno pravdepodobne ide naozaj o niečo ako pozostatky starých kňažských kást. Konkrétne jednej špeciálnej zo severofricko-blízkovýchodnej proveniencie. Príznaky,metodiky kritériálneho vyhodnotenie ich profilov sme tu rozoberali..
Podobné tendencie vznikali vo viacerých,hlavne klimaticky podmienených oblastiach sveta, no z istých konkrétnych viac-menej známych v ich dlhodobej "konkurencii" dočasne vyhral uvedený projekt, ktorého dôsledky vidíme aj dnes. S celou paletou jeho pozitív a negatív. No riziká sním spojené, vyzerajú byť už dlhšie nie len globálne neprípustné.

B. O úroveň ďalej, ak by sme uvažovali nad theóriou(z gr. "pozorovanie") objektívnych zákonov fungovania pri-rody ku ktorým sa ráta aj socio Človeka, zistili by sme že
a.)pravidlá nemôžu byť bez
b.)cieľa a cieľe bez ich
c.)definítora.
C vyzerá byť teda vzhľadom na dostatčnú hĺbku chápania objektívnych procesov správne. Aspoň zatiaľ..

Tie tzv. kňažské sekty..sekta však v danom modely tiež nevyhnutne podlieha zákonom Vis Maior(Boha). Môže na základe informačného náskoku miery svojho chápania Jeho zákonov pomôcť,alebo i manipulovať ostatných za nejakým subjektívnym cieľom. Môžu sa dokonca viac-menej úspešne snažiť VM imitovať.
Úspešnosť operácii kontroly objektívneho globálneho historického procesu koncentrácie prostriedkov výkonu moci danými jedincami je v pravdepodobne tisícročia sa vlečúcej studenej(informačnej) vojne podmienenia dostatočným informačným náskokom voči svojim obetiam.
Kedysi dávno sa totiž prsteň stal ó-súdnym pre nich a z ruky dať ho nevedia.
No prsteň ten, nie je večný a láva,
horúčava vlny, rýchlej času zmeny,
nádej aj im samým dáva.

Prvé útoky vždy dlhodobo smerujú na morálku(umelý stres deprivácia základných životných potrieb, atď). Morálny štandard je totiž kľúčom k čo najobjektívnejšej úspešnosti vyhodnocovaniu každodenno-nočných info("myšlienok"), prichádzajúcich z dielne VM formou meniacich sa životných okolností vnímaných všetkými našimi 5-6-7 zmyslemi.
T.j. ide o rozlišenie dôležitého, od menej dôležitého v rámci pravdepodobnostne predurčených(celkovo bezpečných) cieľov formovaných VM pre Človeka ako druh a in-Divi_dua jeho koletívov.

Druhý útok je pri každej akvizícii(mentálnej kolonizácii parazitom)smerovaný náväzne na i-a presnejšie a-diotizáciu, debilizáciu obetí. Dlhodobou zámenou pojmov a dojmov, riadením spôsobov myslenia(stereotypov)..atď. Dezinformačné odrezanie od toku in-formáčných zdrojov VM. (tzv.náboženstvá,médiá, "módne" stereotypy myslenia..spracovania=rozpoznania, hodnotenia a používania vnemov..)

V skrate ide o tzv.metódy kultúrnej spolupráce(infiltrácie,homogenizácie cieľovej biomasy a jej akvizície). Vieme totiž, že kolektívne podvedomie, ktoré dominuje podvedomiu jednotlivca tvoriaceho súčasť celku sa inak volá aj Kultúra. Keď teda kontrolujem kultúru, riadim automaticky s nejakými prijatými prípustnými odchýlkami štatisticky nevyhnutne aj masu.

Vieme, že vede nie sú známe neriadené systémy a u "samo"riadených predsa vždy ide iba o neschopnosť identifikácie subjektu(pilot) riadenia objektom(lietadlo), alebo pozorovateľom.
Toľko v skratke k (a)sociálnej "mágii kultových zasvätení", dnes oblasť socio-kultúrneho inžinierstva.

re:"mimozemský"
Jeden detail.. neviem ako to chápete..
Stolár síce nie je stolárom.
Tak, ako murár domom, ktorý postavil, no bývať v ňom môže. Keď ho staval pre svoju rodinu, tak isto aj bude..

Ak by ste tým mysleli nejakých mýtických "bohov", t.j.zástupcov oných, štatisticky vysoko pravdepodobne existujúcich civilizácii sveta..ves(ť)mi(e)ru, isto existuje možnosť, že nás navštívili, navštevujú,no na úrovni myslenia, ktorú skúmame, riešia veľmi podobné, resp. rovnaké problémy-výzvy-príležitosti, ako my Ľudia.

Re 2.:
Čo vy J. chápete pod "transformáciou v 2012" a "5. rozmerom",naozaj neviem.
Z gr., presnejšie hellénskeho Poly-tykos..Množstvo názorov, zámerov..
Môže azda niekto povedať že nemá názor?
Veď i to je názor.
I človek klesnúci na úroveň zvera,
či narkoman chce dávku, jedlo..teplo, sucho, úkryt..vodu..vzduch..rozmnožovanie..atď

"Ezoterika", hermeneutika, mystika sú doslovne skryté,klanové vedomosti..a Exo je verzia pre plebs..
My sa snažíme dehermeneutizovať.

Ako sa v prastarých príbehoch vravieva:
"A príde čas, keď času nebude.."
T.j. rýchosť zmeny(zrýchlenie, akcelerácia, mat. druhá derivácia dráhy..cesty podľa času) naberie takých exponenciálnych hodnôt,že obrazne odstrelí strechu starú.
KSB je inžiniersky návrh strechy do objektívne nových podmienokm zmenenej, ďalej sa vyvíjajúcej postjelitárnej reality.

Presnejšie ide o návod, ako si strechy môže každý stavať sám..spolu s ostatnými.. a informačný monopol zopár starcov..či už živých, alebo viac neživých, týmto viac-menej asi skončil.
I keď motivačným činidlom,katalyzátorom zatiaľ ešte trochu ostávaju..resp. ich odkaz..tak-či onak chápaný..

Neviem..chápete,čo som vám chcel medzi riadkami podobenstiev povedať?
Detailné technické( gr."remeselné",praktické) vysvetlenie by bolo hodne dlhšie a vlastne ide do veľkej miery o COPY-PASTE jednotlivých častí KSB=návrhu Sociologického operačného systému novej generácie a aktuálnej verzie jeho jadra(kernelu)=DVTR.
Rozhodnutie konať, vôľa=disciplína myslenia je na Vás J.

Re: Prosba k věci znalejším

Lin | 02.12.2013

Nejsem ani zkušenější, ani znalejší - a přesto bych chtěla odpovědět. Nemůžu zasvěceně mluvit, tak se pokusím o vlastní názor = v čem vidím přínos KSB já a čemu se snažím přiučit. Odpověď tedy spíše k bodu 2.
Nevím, jak moc KSB může změnit povahu, ale myslím si, že člověk s "nežádoucími" vlastnostmi se ke KSB příliš nepohrne. Myslím si, že hlavním hnacím motorem k metodogii je právě snaha umět dobře od sebe rozlišit Dobro a Zlo - a podle toho pak jednat.
Možná to zní hloupě, ale uvažuju takhle:
Jestli máš děti, určitě ses několikrát musel "zamíchat" do jejich pošťuchování nebo rvačky. Nebo - jsi učitel ve škole a příjdeš k situaci, kdy se rvou jak koně. Koho potrestat, kdo je v právu? Můžeš být sebevíc dobrým člověkem - a stejně se můžeš dopouštět nespravedlnosti (a nebýt si jí vědomý), pokud nemáš zkušenosti, vyplývající z dlouhodobějšího pozorování "rváčů". Tím myslím, že se na určité stálé "aktéry" rvaček zaměříš a budeš si je tzv. hlídat - co dělají, když si myslí, že se nekoukáš. Tak můžeš aspoň snížit pravděpodobnost chybného úsudku. A pokud si jako vychovatel úsudek udělat neumíš, měl bys najít řešení pro všechny stejné - a pak se snažit získat si informace (pozorováním), aby sis uměl udělat úsudek pro příště.
Stejný postup se dá aplikovat i v jiných souvislostech posouzení - v pracovním kolektivu, občanském i politickém životě. Pomůže ti najít i toho "třetího vzadu, který se směje", který incident vyprovokoval a kterému to je k prospěchu- podle rčení "když se dva perou, třetí se směje".
Dále ti KSB pomůže nacházet "jednotící řeč" s ostatními = společné cíle. Zvláště s těmi, se kterými tě nepojí osobní sympatie.
Ezo povětšinou radí "zahrnout láskou" , což ovšem vede k riziku, že ten druhý tě má za blbce, kterého je možné ovládat a využívat. V principu totiž platí, že každý "normálně" lidsky vyvinutý člověk v sobě nenávist nechová, je mu cizí ponižování, týrání nebo ničení a jde mu o spravedlnost, harmonii. A pokud už v sobě někdo z různých příčin má harmonii porušenou, těžko od něj očekávat, že se tento stav napraví "bombardováním láskou". Takto podávaná "láska" není totiž upřímná, protože vychází jen z tvé hlavy (=chceš se zbavit "problému") a ne ze srdce (i když si to snažíš "vizualizovat"). S tím člověkem stále nemáš ani jeden společný cíl - tak jaké sblížení a pokrok může nastat?
Proto je z mého hlediska důležité najít aspoň jeden společný cíl a na něm se sjednotit. Už jsem to i praktikovala ve vlastním životě - a ono to vyšlo. A teprve nyní nacházíme i další cíle a vztah (pracovní) se zlepšuje.
A konkrétně k tomu mi pomohla KOB.

Většina lidí si myslí, že přeci Dobro a Zlo od sebe umí rozeznat i malé dítě. Ale... není tomu tak. Dobré je podle mého ne to, co je momentálně dobré jen pro mě, ale co je dobré pro co nejširší okruh lidí. Často se také stává, že své momentální největší zlo v budoucnu přehodnotíme jako to nejlepší, co nás mohlo potkat. Neumíme totiž danou situaci v ten moment posoudit a vyhodnotit všechny možné a reálné scénáře, které z ní vyplývají.
KSB pokládám pro život za velmi důležitou metodologii - i když je velmi obtížné ji studovat, chápat - zvláště pro mě, která nejvíc chápe na konkrétním případu. Ale stále se snažím - a čas nad tím strávený nepokládám za ztracený. Chápání souvislostí přichází postupně.
A na "slavnou transformaci lidstva" v ezopojetí zapomeň. Jediné, čím si můžeš pomoci je, že zlepšíš své vlastní myšlenkové vzorce = že budeš umět lépe chápat, co se děje jak kolem tebe, tak v tobě = lépe rozlišovat Zlo a Dobro.

Vypsala jsem své vlastní pocity co nelépe umím a jsem si vědomá, že to není ideální.

Re: Re: Prosba k věci znalejším

udo | 02.12.2013

re: Záujmy tretieho v pozadí..
Ako v tom príbehu z cirkusu..
Dvaja klauni..väčšinou v tandeme..
1.: Ty si hlupák
2.: Nie, ty si hlupák..
Publikum sa smeje..a administrácia strihá lístky..
Pravica-ľavica
Rumpublikáni a démonkarati
Konzerva a Libera "bez obmedzení" atď..

Slobodným jednotlivec byť môže iba ak je spoločnosť slobodná.
Opačne to však neplatí.. na tejto úrovni myslenia..

Ak si však Človek o level ďalej zrovná,
že sloboda jeho iba vnútri je možná
a vonku platí iba ak je zhoda,
s ostatnými o tom,
čo a prečo konať treba..

Ak javom dajú zhodné mená,
iba vtedy im i pod-vedomie nedá
a netopí ich v ilúzii, bez-mieria bieda.
Tak spoznajú, že sloboda,
vedomou nevyhnutia činu
stáva sa Miero-Vie-Ra.
.
Klartext:
Sloboda existuje iba v jedinečnosti vnímania každého z nás.
T.j. v po-dve-domí.
Pri dostatočnom chápaní objektívnej reality je
SLOBODA VEDOMÁ NEVYHNUTNOSŤ.

Tam, kde dochádza pri mojej komunikácii(common níké) s okolím k nedorozumeniu,
moja sloboda na úrovni vedomia nevyhnutne končí.
Zostáva v tomto zmysle v podvedomí, v stereotypoch vnímania môjho vnútorného sveta.

Tzv. "Zlo" vyzerá byť mierou narastania odklonu od aktuálne objektívne optimálnej tendencie vývoja jedinca v jeho kolektíve z pohľadu morálnych štandardov a pravidiel definovaných Vis Maior.

Dôsledkom "zla" je narastanie problémov(darov v zmysle upozornení) na jedincom subjektívne chybne rozpoznané a vyhodnotené javy, dominantne súvisiace s ďalším vývojom jeho života..role v objektívnych cieľoch spolocnosti.

Áno, blízky, čo dobre poznajú ho, trpiaceho,
Naznačiť môžu sa pokúsiť, ako oni vidia chyby,
No len on, dcéra či synak Jeho,
čo cíti dôsledok ilúzie brehov,
rozhodnúť sa musí..môže,
či ďalej pichať znaky si do kože,
alebo myšlienok lepšie chytať ryby.

re:KSB
podobenstvo, Ra-správka č.2:

Predstavte si, že idete na dlhý výlet.
Výstroj pobalená v kufri, no niet rúčky.
I niesť ho ťažko, i nechať nedobre,
bo na púšti tak deka, jedlo i voda
neraz isto Vám chýbať bude.

Podobne ako zbytočným býva, dotýkať sa,
na zamknutých dverách kľučky..
Tak pre nás, ako aj ostatných..
“mocNarrov” cesty-vnučky..
Čo teda s tým nákladom?
Pýtajú sa neprávom,
tí, čo inak nevedia,
ako hltať do bezmieria.

Kľúčom k spôsobu spracovania
k dispozícii stojacich informácii,
je morálny štandard..rúčka, pútko tašky..
A tu je problém=výzva=príležitosť
každého z nás tak, ako aj "politikov".
Čo len s tým plným dobrôt kufrom?

Isto ..dnešný mladý backpacker,
selským umom s netom..googlom,
vie už opraviť si popruhy
na ruksaku temer i od nuly.
Inak odpovede na mnohé otázky z diskusii pod článkami(FAQ, Nejasnosti)
posledných týždňov sú práve na tých 21 stránkach podkapitoly 13.7.
Preto sme aj neodpovedali hneď priamo na dotazy
a tlačili na dorobenie rozpracovaných materiálov s tým,
že prípadné nedorumenia budú potom aj tak menšie.
..a preformulované

Ako ruka Lin?

Re: Prosba k věci znalejším

Hox | 02.12.2013

ad bod 2
z vlastní zkušenosti, KSB funguje jako "kartáček" na podvědomí, taková očista podvědomí od balastu a virů, trojských koní různého druhu. Člověk začně po čase přemýšlet jinak, a dívat se na věci jinak. Je to ale individuální a nedá se to uspěchat, je třeba dát podvědomí čas, ať tu informaci vstřebá, probere a vydá výsledky. Snažit se to násilně co nejrychleji nastudovat je kontraproduktivní, jednoduše řečeno, je to otázka "zachování energie", pokud člověk mnoho let vlastní kulturu myšlení ignoruje, a nasbírá mnoho balastu (jako v podstatě každý v nynější civilizaci), tak za jeden dva dny to nenapraví. Sice za jeden dva dny může rychločtením klidně základní část KSB přečíst, ale skoro nic nepochopí. Není to jen o vědomém chápání, o to jde. Takže odpověď na "udělá něco s člověkem a jeho povahou či schopnostmi, pečlivé studim KOB" zní "ano" (z vlastní zkušenosti). Je to časově asi nejlepší investice do budoucna, jaká je k dispozici.

Re: Re: Prosba k věci znalejším

Stretnutie | 03.12.2013

Hox,presne. Prvé čítanie akoby ešte nič. potom druhé,tretie.....a začnú sa otvárať obrazy. Konkrétne s týmto článkom som dnes ráno už myslela na Rakúsko -Uhorsko,na celý ten priebeh jeho vzniku a zániku,teda,čo som schopná poznať z dostupného oficiálneho dejepisu.A že kultúra je kaput. Na dve tri generácie sa "im"to podarilo.Musíme si preto nájsť jej vlastnú alternatívu.Predpokladám,napr.nárast záujmu o ochotnícke divadlo.Tiež termín biomasa mi vôbec nie je cudzí. V podvedomí nás desí ten stav,stať sa súčasťou biomasy. Mám roky veľmi dobrého kamaráta,tuhého katolíka,ten s vreskotom KSB opustil,keď zistil,že by zrejme musel opustiť čosi,čo sa mu muselo zavrtať už príliš hlboko pod kožu......katolícke dogmy. Škoda,skvelý,dobrý človek. Zatiaľ !

Re: Re: Re: Prosba k věci znalejším

udo | 03.12.2013

Tam naozaj nevidím problém.
Veď ja sa tiež snažím byť katholikos(gr.vše-obecný).
Tak, ako sa modlilo v a-deistickom "Verím v Boha"..alebo Bohu..
Verš, časť: verím..v cirkev všeobecnú..
a dnes sa znova hovorí "v katolícku"..
tak ako pred tým..
no ide o jedno a to isté.

Akurát sa ni(e)kto z temnejších(?) hlbín pseudocirkví znova z "nejakého" dôvodu snaží
1. na jednej strane krokom späť relatinizovať..presnejšie re-hell-enizovať(s cieľom podprahovej mystifikácie?), konzervovať jazykom vareným, sterilizovaným(mŕtvym, nám pôvodne ne-vlastným) a na
2. strane druhej liberalizovať do absurda, bez chápania objektívnyc h tendencii a pravdepdodobnostne predurčených(prognózy=proroctva) následkov.

"Nech ovce až z dvoch jatiek vyberú si".
Stará klasická hra s pojmami a dojmami.
Až po hisT(e)órickú klasiku:
“Len tí(nájomní vrahovia?) z púšte vyjdú, čo rozlíšenia dobra a zla nemajú.”
Tak Ni(e)ktoši zničili aj pôvodné, pravdepodobne dobré, veľmi ľudské myšlienky judaizmu
a prevrátili ich v dnešný opak.
“I tak miesto svetla mysle
pradietky odkazu Chabiru,
z chrámov delty papyru,
slová-činy nesú..sveta zkyslé”

Teda.. podľa miery chápavosti pohľadu..po hé-El-lénizácii, či hell-enizácii:
DVTR=Dostatočne katolícke pozorovanie tvorenia :)
..alebo Dostatočne katolícke pozorovanie s-trojenia..svet(l)a
DKPS

..Áno..dogma o “nepochopiteľnosti” S-Trojenia sveta je strašná
A obzvlášť bohorúhačská. Podobne, ako zbožstenie Issu..
V tom čase už tisícročia preverená symboika Os-Iris
a kríža západu a zmŕtvych vstania slnka na ob-zore.
Či Mitru a pod..no podprahový motív lat.relígio(vzťahu, kontaktu, connection, soc.IT Port) na Bios Biomasy zostáva

Re: Re: Re: Re: Prosba k věci znalejším

Stretnutie | 03.12.2013

On mi povedal jednozačne: " Sú tam dobré veci,rozumné,to ako v Kob,ale pre mňa to nie,lebo ...nebudem spasený. Po smrti ,chápeš,má strach,že sa nedostane do neba k Bohu,ja ho viem pochopiť,tú jeho rozorvanosť,pretože je múdry,ale dogma príliš zaťala do neho zuby. Veď aj so mnou to zalomcovalo spočiatku,aj keď relígie beriem skôr ako športové kluby. Nuž,len jedno ma v tejto chvíli napadá,milý Udo....a to prečo sa GP nebojí toho istého,že nebude spasený........veď to nie je žiadny hlupák. Mohol lámať svetadiely,má moc,tak prečo nás nevie zničiť jediným konečným úderom ? Asi máme niečo,čo on nemá.-), a to je dôvod jeho nenávisti a závisti. Prajem Ti pekný zvyšok dňa a nie je to formálne .-).

Re: Prosba k spôsobu znalejším

udo | 03.12.2013

Podobne :)

Aj v dnešnom kresťanstve je veľmi mnoho vecí dobrých, rozumných.
Ostatne tak, ako aj v islame, budhizme,..
V mnohom sa zhoduju. Možno aj v niečom negatívnom..
No v čom sa potom odlišujú a prečo?

Prečo tzv. cirkev(jej HieRa-Archovia) nepovie,
v čom islam nie je dobrý?
Alebo je azda z jej, "ich" pohľadu celý zlý?

Trochu sa obávam paušálnych zjednodušení bez vy-svetlenia..
Boh je predsa Miera mier a tá končí presne tam,
kde začína viera..slepá..bez svetla..dogmo-statická.

Niet v Pravde statiky,
S-trojenia svet(l)a bez určiteľnej rýchlosti zmeny, pohybu,
niečoho, čo sa bez nejakých známych,
či zatiaľ neznámych pravidiel nemení.

Môže azda existovať rodič, čo by si prial,
aby Jeho dieťa niečo podstané nevedelo?
Boh je LOGOS, Slovo, Kód, Miera,
S-Trojcom poriadku a NIE neporiadku.
Ako by mohol nekonať podľa logiky?

Spýtaj sa kamaráta, či by NEBO nemohlo byť miestom, kde NiEt BOha?
T.j., ak by sme pripustili, že cirkev sa nebola schopná počas tých 2000 rokov úplne
..do-statočne uchrániť od "síl temna"..,
..či ako niektorí moji mladší kolegovia,
tiež fanúśikovia filmu Star wars,
vravievajú: "The dark side"

Aký by bol Boh Otec, čo by dietky stále dookola hrom-bleskom napomínal, keby nezbedné, naivné(nie jednoduché v chápavom myslení), bežiace napriek darom narodeninovým = kompasu a mape(rozumu a vôli) na popud vtáka ohniváka stále do bažín a priepastí utekalo?

Nechá ho naraziť si rypák, veď žije ono večne.
To je tá facka, keď cvičiť chce nekonečne.
Naskakovať na staré hrable,
hopsať po moste na nohe jednej,
miesto postaviť sa pevne na dve?

A prečo sa GPP toho NEBA nebojí?
Veď sám vytvoril ho,
ten ostrov lži a nevery.
To už on skôr bojí sa,
že v lese svet(l)a stratí sa.
bo keď Zem našu v popol premení,
riskuje, že nájde domov v plameni.
Že nepríde viac na planétu,
kde by zlobu robil, ako tu.
Ak bytie tam ho odhalí, skončí totiž zákali
a len tak rýchlo sa ho asi nezbaví.

On vie, že času niet
a rešpekt má
iba z Pravdy viet.
Kliešť ten pozná,
že slovo "koniec",
je len brzda.

Nikto nechce sám byť predsa.
Ani Ni(e)kto.
Nie je predsa do-statočný ako Samo,
čo hru tú strojí pre všetkých blaho.
Iba imitovať snaží sa „Ho“,
Ego s názvom IÁÁÁ..I´am-"On".

Aj upír sa môže na cestu vrátiť
a rolu motivačnú Bohu vrátiť.
Veď čo najviac trápi zvera,
je samotný nekľud, nedôvera.

Re: Re: Prosba k spôsobu znalejším

Stretnutie | 04.12.2013

Ži a prosperuj,Udo.-)! (pozdrav bežný vo vesmírnej federácii,oplatí sa Ti sledovať Star trek.-))
Nuž,pripájam sa k Tebe,vzácna duša,tak nech sa len vráti,vráti znova domov,medzi nás,ten stratený syn,to by bolo naozaj najlepšie.
Zaújmavé,čo sa to deje so mnou. Včera asociácia na Rakúsko Uhorsko,a dnes už Atlantídu vidím .....princíp chýb je jeden. Sebectvo.Veď ma poznáš,že mám snahu "rehabilitovať" Egypt. Pomaličky sa mi to skladá ...synovia Belialu vs Synovia Jediného.Ďalšou indíciou je zmienka o to,,že dcéry Svetla sa niekedy zamilovali d Synov Temna a tam ,alebo aj tam začal počiatok skazy. Nič sa nezmenilo,dievčatká zo slušných rodín aj dnes občas priťahujú ,a to osudovo zlí chlapci. Na opustenie krajiny a hľadanie azylu,či už na východe,či na západe mali dosť času. Imitácia mala čas vznikať tisíc rokov,a to sa lož zopakovala určite viac,ako sto krát. Bola už "čistou Pravdou". Veľmi prosím VP aby zvážil ešte raz,kde sú korene toho trápenia.

Re: Re: Re: Prosba k spôsobu znalejším

S. | 04.12.2013

Beriem späť. Nebudem s tým už otravovať,uvedomila som si,že to nie je podstatné. Mám nový plán.-). Nech je už GP odkiaľ chce.

Re: Re: Re: Prosba k spôsobu znalejším

udo | 04.12.2013

Tak aj ty!

Každý v rytme, lade vidí svoje..
Kto je však bližšie Pravde Božej?
O tom je hram súťaž života,
keď sa deti hrajú na Ata.
Tak RaAtujme pevne na zemi,
aby nás nemali za šialených.
Až keď zladíme tu čo máme,
z raja nás pustia k novej dáme.
Vtedy na špirále života
príde ďalšia dobrota.

O minulosti vedieť treba,
no topiť sa v nej, to je bieda.
Poučiť sa z chyby predkov
a pozerať na činy dietkov.
Bo nežijeme tu a teraz,
lež STÁLE v tej, či onej forme,
od A do Z a nie len raz.

Až kto sa Človekom Azь-om stane,
prestane iba trápiť svoje dlane
a začne tvoriť, s-trojiť hlavne.
Aby nie nadarmo behali
námestníci Boha na zemi.

Re: Re: Re: Re: Prosba k spôsobu znalejším

S. | 04.12.2013

..Kto srdcom pochopí,že čas je súčtom časov,ten už nikdy nedá bodku za nijakou krásou. Tak je veľká šanca,že sa budeme stretávať.


Veľmi pekne ďakujem za Tvoje inšpirujúce slová.

Re: Re: Re: Re: Prosba k spôsobu znalejším

Petr | 04.12.2013

Aniž bych chtěl narušit dynamiku Vašeho rozprávění - jen využiji zmíněný kontext - kdybyste někdy našel vhodnou příležitost, pohovořit o Vaší (VP) představě/pojetí (zatím jen implicitně uvažované) kruciální predeterminace náměstka Božího, mohlo by to být fajn.

Re: Re: Re: Re: Re: Prosba k spôsobu znalejším

udo | 04.12.2013

Každé dieťa je v hlbšom zmysle námestníkom svojich rodičov.
Nie nimi samými, no nesie v sebe aj ich kus.
Zdravý syn neskôr zastupuje v rodinných a spoločenských veciach zdravého otca, keď sa jeho púť v tejto forme mení.

Čiastočne podobne, ako má v sebe stôl kus stolára(jeho, ním s-trojeného, stvoreného konkrétneho obrazu), aj keď ním samým nie je.

U ľudí, ako komplexnejšej forme existencie, to ide ale prirodzene ešte trochu ďalej..
Každý sa teda v tomto zmysle nevyhnutne rodí ako Jeho dieťa, námestník.
T.j., ak vychádzame z teórie(gr.."pozorovanie"), že niečo ako Boh existuje.
Resp. "To" nazveme napr. Najvyšší dostatočne známy systém, Miera mier, On, Allah, Veľký Duch a pod..

Či a Čo je za tým, zatiaľ nevieme.
Na tomto bode model KSB(DVTR) končí.
V tomto zmysle je model(po staršom "hypo-téza") ohraničený tzv. Hierarchicky Najvyšším Riadením, ktorého základné predpokladané a overiteľné parametre sme tu rozoberali.
Tak aj metódy ich vyhodnocovania, komunikácie(po starom vzťahu: lat."religio")

Ak by tento "super"supersystém neexistoval,
malo by DVTR (ako Koncept samoriadenia spolocnosti) vážne funkčné problémy.

Dnes zďaleka nie každý však ako Jeho námestník, čo i vzdialene napĺňa svoj optimálny potenciál z množstva možných. DVTR by tomu mohla masovo napomôcť.
Stať sa Človekom..ako Dio-Génésv Synope vravieval..keď medzi ľuďmi s lampášom na obed Človeka hľadal.
T.j. rozvíjať harmóniu vzťahov S-trojenia sveta. a nie ich len udržovať, či dokonca ničiť.

Definíciu súladu(lat. harmónie, gr.symmetrie), tak matematicky, ako selsky, sme tu(a nie len tu) tiež zatiaľ dostatočne rozoberali, skúmali.

Vieme, čo sa deje s druhmi, ktoré nenapĺňajú svoj objektívny potenciál vzhľadom na vývoj objektívnych socio-naturálnych pravidiel Stvorenia..až po reštart,..reload, či OS reinstall..ostatne ako v každom inom systéme, procese....a vieme aj, že ničoho iného niet.
Aspoň teda nič iné okrem procesov podliehajúcich príslušným frekvenčným charakteristikám(v tzv. ezo-terike "vibrácie" a pod..) zatiaľ nepoznáme. Ak by sa nejaký taký jav našiel, bude treba DVTR isto hlbšie prehodnotiť, upraviť.

Len blázon nechce čo najlepšie poznať svojich rodičov a uverí v prvý mýtus o bocianovi a pod.
Otázkou je aj:
Čo z dieťaťa si zachovať a čo rozvinúť?

Momentálne ma k tomu viac nenapadá.
Inak by som opustil líniu len do hlbších podrobností.
No ak položíte konkrétnejšiu otázku, možno by som Vám vedel odpovedať, alebo by sme spolu prišli na niečo ešte ďalšie.
Alebo Vám to takto stačí?

dik
u.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba k spôsobu znalejším

Petr | 05.12.2013

Naprosto rozumím co píšete a souhlasím. Teď ale budu v úvahách chvíli mimo (bohulibý) potenciál Ksb vůči civilizačnímu stavu světa (restrukturalizace lidského stavu běžné populace).

Myslím, že nikdo nechceme udělat chybu těch mnichů co přepisují svaté knihy z kopií a nikoliv originálu (teď už nevím kde to bylo zmíněno) tedy udělat chybu hned na začátku (stavět na písku) a pak se divit. Osobně vůbec nezpochybňuji imanentní existenci vztahu člověk-Bůh/HNR/Otec v našem universu, jenže jedna věc je subjektivní vnímání a druhá objektivní.
Jinak řečeno, anatropický princip zůstává axiomem i u Ksb. Předpokládal jsem to, jen jsem si řekl, že by to stálo za prodiskutování.
Další okruh věcí, nad kterými bádám (silné slovo:), je otázka (Ksb mi ji pomohlo zformulovat) o formě/podobě v jaké jsou (nejen) řídící in-formace vertikálně, inter-systémově generovány, skladovány a distribuovány. V jaké podobě vygeneroval HNR své, na počátku (velký třesk/restart) stojící vše-tvůrčí Logos/řídící in-formace/myšlenky, když vidíme/poznáváme, co za ohromující, objektivně existující (to akceptuji) konglomerát z toho vykvasil (kam se hrabe DNA) ?
Jak se formálně transformuje průchodem pyramidy řídících struktur ? V jaké podobě jsou dostupné lidské civilizaci - Jungovy archetypy ? Platónovy ideje ? Hermovy klíče ? Torzní pole ? Vždyť právě ony by měly objektivně dosvědčit to, že jsme dítětem - ne? Je toho mnoho co ještě nevíme (já tedy určitě) a do toho ty falzifikáty od GPP.
Např. jde-li kosmická evoluce směrem od in-formace (slova) přes energie ke hmotě (vesmír se rozpíná), je nezbytné aby se "někdy" obrátila a šla opačně tedy od hmoty přes energie k informaci (návrat do království božího v podobě posloupnosti připravených/osvícených ?). Konsekvence ? No nic, budu i nadále studovat, přemýšlet a imaginovat. Proto se zajímám o filosofické hranice poznání v Ksb.
Společenský čas pracuje pro nás:)
Díky i Vám
P.

Re: Prosba k spôsobu znalejším

udo | 05.12.2013

Áno čas pracuje pre Človeka. Súhlas.

re:Antropie
Neviem,či by som KSB na hlbšej úrovni označil za antropický model.
V ponímaní DVTR je práve zohľadnená možnosť, štatisticky vysoká pravdepodobnosť existencie iných foriem "života" a socio-fyzikálnych javov ZATIAĽ pre nás nepoznaných.
Ak by som sa snažil vaše vyjadrenie nejako pozitívne interpretovať, by som teda skôr videl daný model ako významne rozšírenú antropiu vo všeobecnosti nefixovanú LEN na Človeka.

re: "generovánie", skladovani a distribúcia prenosu miery=formy. T.j.In-Formácia.
Podľa tohoto Vášho vyjadrenia sa mi skôr zdá, že ste si publikácie MIM a hlavne DVTR asi moc nečítal, alebo možno len zatiaľ moc nespracoval.
Inak by ste vedeli, že hmota ako taká bez miery(formy) a jej zmeny (in-formácie) neexistuje. Veď existenciu bez nejakých miernych(merateľných) charakteristík si ani nemožno predstaviť. Zrovna tak neexistuje myšlienka bez nosiča(tzv. matério-energie). Zrovna tak teda nemôžete oddeliť energiu od hmoty.. vlnu od častice.
HNR vygeneroval v hlbšom zmysle mozaiku BLOKu(skladačku) a nie klbko, kukla(lat.con-glomus).

Pôvodný tzv. antropický pohľad totiž operuje s človekom skôr ako s reprezentantom s-trojenia s najväčším negenetickým potenciálom.
To vidím(a nie len ja) celkovo ako veľmi problematické, obmedzené tvrdenie z hľadiska supersystémového modelovania.

Re:Jung, Platón, Hermes, Torzné polia
Jung? Neviem..V čom mal pravdu a v čom pod(?)vedome klamal?
Oddaný nasledovník nebezpečného sociopata a narkomana Freuda? Rozhodne nejde o autority a nejako zvlášť chápavé(lat. in-t-eli-gentio) osoby. Isto bolo aj v danej oblasti mnoho múdrejších. Skôr je obligátna otázka, prečo boli cielene systematicky médiami a tzv.komisiami programovo stereotypne propagovaní práve takí depriváti?..ostatne ako aj inokedy..
Áno, máme hodnotiť činy,ale čo s vysloveným skôr úchylákom?
Tie jeho "komplexy"(Oidipu, Elektra..) je takmer nemožné si selským umom pozitívne interpretovať.Keď sa niekto snaží presadiť úchylku ako normu, ako ho možno považovať za vedca?
Archetypy sú tiež len hrubo manipulatívne zavádzajúcou(schválne dezinformačne akcentovanou) podmnožinou stereotypov(e-mocných modulov kolektívno-individuálneho podvedomia).
Toľko k príkladom niektorých výhrad spomenutej adeolínie..

Samozrejme pozitíva na zakrytie toho svinstva by sme isto našli tiež mnohé. Tak, ako aj v marxizme, biblíi a iných podobných ideológiách, derivátoch rovnakého otrokársko-(j)elitárneho konceptu..jeho reštartov, reloadov, ex-portov..

Platóna, jeho vzdelanie a pravdepodobnú rolu v globálnom dejinnom procese sme rozoberali často aj na Zvedavcovi.
Podobne aj iných propagovaných mysliteľov. Jeho prínos a "nános".
Treba však, ta, ako aj u iných časovo signifikanytnejších(významnejších) odstupoch rozlišovať aj Platóna, ako človeka a okolo neho Ni(e)kým vytváraný interpretačný mýtus.

O princípoch tzv. Hermeneutiky a metodológie dehermeneutizácie "trojmocných" sa taktiež asi nebudem opakovať.

Torzné polia sú zaujímavý model, pokus o vyzvetlenie objektívnych javov, no bol by som opatrný s možným pokĺznutím do ezo-exo sveta. Tiež viď staršie diskusie na tému aj pod mojim nikom napr. na zvedavec.org

re: evolúcia
Ak ste čítali uvedené publikácie, ide asi znova o nedorozumenie.
Ak ste ich vôbec nečítali..Nič v zlom..Sám viem Peter, že je to nie vždy ľahké..prehodnocovať vlastné stereotypy..emócie..

Evolúcia je trojjediná a Boh je v tomto zmysle samozrejme evolucionista.. Niet cesty späť. Energia je hmota a hmota je energia. Viete si azda predstaviť "čistú energiu" bez hmoty?
Hoďte kameň do vody.
Následne skúste oddeliť vzniknuté vlny od tej častice..,
alebo skúste oddeliť teplo od ľadu, ktorý roztopilo.
Je to absurdné. Vidíte na čom je postavená, zabetónované smerovka slepej uličky našej západnej "vedy"?
Prečo sa fyzika točí okolo Médeinej chyméry Big Bangu?
Prečo ten seriál a iné sprostosti vtĺkajú "nenásilnou" formou deckám do lebiek?

Podobne ako tzv.náboženstvá: Rozdelenie na 1.Duch a 2.Telo, Počiatok stvorenia.. a podobné debilizačné systémové min. cca.4500 rokov staré stereotypy.
4 mocný Amon-Ra chrámov šera a jeho podoby Net, Nef, Pašt a Sebek. Hmota, Energia, Čas a priestor. Pozrime sa teda, kde je ten chudák šakal, strážca púšte mysle, oázy Trismegista pre vyvôlených zakopaný..Vyzerá, že odtiaľ ide ten puch..
Chápete?

Energia je predsa prechodný udržateľný stav hmoty. V tom mal ten tiež trocha cvok Ajnštajn zčasti pravdu. neviem, kam by inak došiel bez svojej veľmi nadanej ženy.. Tak aj s pojmom časo-priestor (aj keď v mnohom jeho interpréti klamali, klamú). Dnes ide vše-obecne o kategóriu(hraničný zovšeobecňujúci pojem) MIERA spolu s ostatnými veličinami.

Keďže sú veličiny stále v pohybe, t.j. žiadna hodnota danej veličiny(miery) neostáva nikdy konštantná v konkrétnej vybranej forme hmoty, ale podlieha vplyvom prostredia(nezávislosti v tomto zmysle niet), sa subjektívne vybraný súbor(vektor, matica, tenzor) MIER(Forma) volá pojmom In-Formácia. Ide o tok príslušných mier.
Nie je možné oddeliť ju od matérie. Alebo si viete predstaviť hmotu, pole, bez jeho informačných, miernych charakteristík?
Bezforemnú, beztvarú hmotu en bloc, alebo matériu, pole bez kontinuálnej trans-formácie?
Ja teda nie.

Kameň, galaxia, atóm, človek..všetko má svoju frekvenciu in-formačnej obnovy. Keď ich porovnáme, získame tzv."čas". SUBJEKTÍVNE. No vybrať tzv.sekundu, zlomo nejakej lokálnej astronomickej frekvencie ako objektívnu kategóriu, etalón? To nie je zrovna vedecký prístup odkazu "doby Ajnštajna", či?

Skúste si predstaviť Mieru(Formu) ako infinitesimálny(nekonečne malý) výsek procesu In-Formácie existencie. T.j.hmoty, matérie, poľa, energie..alebo ako chcete..ide vždy o to isté.
Niet predsa bezobrazných vecí..
Samozrejme Boh nie je vec, ak chápete.

Ok, Dik.
u.

Re: Re: Prosba k spôsobu znalejším

Petr | 06.12.2013

Moc díky za dialog. Pokud budete souhlasit, ještě bych se rád k filosofickým, fyzikálním či teologickým souvislostem Ksb rád vrátil.
Teď mě tlačí nenadálé jiné povinnosti, než abych se mohl dostatečně "zamyslet". Takže je to nejnutnější:

Antropie - ano, chápu ji v silné variantě. tj. alá Boží predestinace všeho stvořeného, nejen formy člověka.

Máte pravdu, ty stereotypy jsou v podvědomí silně uhnízděny, ani jsem si neuvědomil, že v úvahách automaticky pracuji s konceptem HEČP a nikoliv MIM, přemýšlet v pojmem MIM mi zatím moc nejde, to přiznávám bez mučení. ale i bez emocí:).

Ideje (pravda, spravedlnost, láska, harmonie co to v Ksb vůbec je - jen nějaké stavové proměnné ?), hmota, energie, informace, pole, evoluční kauzalita nechme s dovolením napříště, jen mně napadla jedna nejasnost - akceptujete HNR coby evolucionistu, ale chápu správně že událost spuštění/startu "našeho systému - řekněme našeho vesmíru/jsoucna" (big bang) nikoliv (průběh zatím ponechme bokem) ?
Jinak, i když se mi nepodaří "uchopit/pochopit" Boha/HNR mentálně - předpokládám, že i Ksb pracuje s validitou 1. Božího přikázání neb to zatím stále považuji za klíčovou instrukci do života pro každého člověka. Nebo myslíte že se jedná o další stereotyp/trojan GPP ? - pokud ne, je jazyk Ksb schopen vyjádřit podstatu platnosti (nejen) tohoto principu ?

Ještě jednou moc díky za Váš "čas".
P.
P.

Re: Re: Re: Prosba k spôsobu znalejším

udo | 06.12.2013

Podobne.
Dik aj za Váš.

re:
"pravda, spravedlnost, láska, harmonie co to v Ksb vůbec je"
Ide o podkategórie, v istom zmysle kvalitatívno-kvantitatívne deriváty kategórie MIERA.
Analógia postupnosti nôž-príbor-kuchyňa..atď, ak chápete.
Stavové premenné by na tejto úrovni sedelo tiež.

Re: Big bang
Zatiaľ kolegovia dlhodobo vychádzajú z predpokladu, že vesmír je večný a maximálne tak pravdepodobne pulzuje. Ja sa z pohľadu môjho vzdelania pridávam. Teória big bang sa z viacerých závažných dôvodov javí byť logicky absurdnou
Ostatne tak, ako aj big bank v tomto zmysle :)

Re: 1.Odporúčanie v rámci religio.
V podstate úplný súhlas.
Každá tzv."cirkev", ktorá verejne vyhlasuje, že jeden z ľudí(hocako morány a chápavý) je Bohom, flagrantne porušuje prvé a najdôležitejšie odporúčanie. Ak chcete po starom "zákon".
Ak by sme takéto správanie definovali ako rúhanie, isto ide o veľmi závažné, možno najzávažnejšiu formu rúhania. Ak sa dobre pamätám, išlo v Niacae na popud mäsiara Konštantína ohľadom tejto záležitosti o hlasovanie podobne, ako u dnešných p-Oslancov. Z 220 prítomných ni(e)kým zvolených "delegátov" hlasovalo 218 za a dvaja(vraj trochu statočnejší) sa zdržali. Toľko k Issovmu "božstvu". Sám nič podobné nikdy netvrdil. Pokiaľ viem, ani v apokryfoch.

K At-Moseho desatoru:
Je dôležité rozlišovať medzi mýtom o Mosem a skutočným Človekom (At) Mose. I keď sa zdá, že jeho misia bola neúspešná.
Na tomto mieste by mala nasledovať závažná otázka: Kde urobil chybu? Je preskúmanie a osvetlenie by mnohé z praxe globalizačného procesu vysvetlilo názornejšie.

Inak podobne zvrhli o cca.1000 rokov neskôr misiu Issu.
Ako vzdelaný sociálny inžinier viete pravdepodobnostnú predurčenosť podobného javu a približný dátum jeho objavenia sa vzhľadom na aktuálny chod objektivnych socio-naturálnych javov a ich subjektívne riadenie, s dostatočnou presnosťou ("časovou"-frekvenčnou odchýlkou) vypočítať. Ak máte k dispozícii dostatok dát z archívov a(alebo) výborne systematicky vytrénovanú intuíciu(mechanizmus jednoty vnemovo-emocionálno-racionálneho stroja psychiky) ste schopný(skôr však tímovo) vypracovať funkčnú prognózu. Po starom "prorokovať". Aj na 500, alebo 1000, 5000 a viac rokov dopredu. Naozaj to nie je až tak zložité a nevyžaduje to bežne nezvládnuteľný matematický aparát.

Skôr ide o to, čo s danou prognózou spravíte.
Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.
Pred nevyhnutným príchodom "osvietenca" vytvoríte cvičný polygón..no to by sme sa mohli dostať napr. k tzv. eséncom.

Za trest ohľadom podobných nálezov sa Parchanti snažili exemplárne nietoré komunity na blízkom východe v minulom storočí úplne treťou rukou vyvraždiť..
No to je už iný, ďalší náväzný príbeh..

Re: Re: Re: Re: Prosba k spôsobu znalejším

Petr | 07.12.2013

Prakticky se vším souhlasím, jen něco zatím nechávám (pro sebe) 50/50 (už jsem se odnaučil přijímat, co mi mé "holistické tělo" nezvaliduje), s tím relígiem jste mne (očekávatelně) potěšil.
Struktura víceúrovňové množiny derivátů míry (po novu - asi bude korespondovat s vertikální strukturou (super)systémů řízení) coby ideje (po staru) jsou pro mne inspirací pro modelování této hierarchie a její pragmatické uchopení, i když si nejsem jist, jestli skutečně půjdou strukturovaně a objektivně hierarchizovat (problém kolize hodnot stejného řádu).
GPP stopuji už delší dobu, jsou vážně dobří, ano nejen Mose stojí za studium.
Matematický jazyk - skutečně existují použitelné modely ? Osobně mám rád dnešní kybernetické pojmy a představy (avšak stále jen popisné modely) analogické - k nejsofistikovanějším dětem/imitacím mentálních funkčností lidí - vůči nim strůjcům/nadřazeným systémem), které dávají mé představivosti největší prostor pro modelování dnešní situace (v praktické informatice tu je ale IMHO vážné riziko, že se v ní jedná o léčku/trojana ze strany GPP).
Apropó - souhlasil byste s další osobou, která jim nadělala mnoho vrásek a donutila je k viditelným/monitorovatelným krokům v podobě Edgara Cayceho ? Nebyl to obyčejný (v té době běžný) eso-šarlatán.

Díky a vše dobré.
P.

spolupráca

udo | 01.12.2013

Ešte jedna vec..

Viem, aj tento krátky výsek z celkového textu kapitoly 13.7 asi bude pre mnohých zasa hodne náročný.
Ako ste iste postrehli, je aj v ňom viacero gramatických a štylistických preklepov havne z časových dôvodov..
Avšak niektoré formulácie, vyzerajúce na prvý pohľad ako chyby, nimi v skutočnosti nie sú. Naznačujú ďalše úrovne chápania. Majú motivovať čitateľa ku kombinácii..aktívne sa na prose tvorby svojich jedinečných(InDiviDuálnych) obrazov zúčastňovať.
Ich úlohou je štartovať optimalizáciu kognitívnych procesov v podvedomí. Viac cvičiť, ako učiť.

Je však aj možné že z pohľadu nejedného sme to občas trochu s tými možnými kombináciami a súvislosťami aj prehnali. T.j. preskupovanie aktuálnej symboliky a jej vzťahov sa deje prirýchlo a niekto môže pritom strácať niť.
Išli sme, ako sa hovorí, neraz "na doraz",
aj keď pôvodne navrhované verzie boli často ešte informačne obsiahlejšie..

Dynamika(rýchlosť zmeny) rotácie zkúmaných, strojených kulturologických mat(r)íc bola často aj pre nás zatiaľ trochu prirýchla. Možno ich viacerí už tiež postupne jasnejšie vnímate, cielene riadite. Ide naozaj o zaujímavú hru..uchopenia života.

Keď narazíte na evidentné preklepy a boli by ste ochotní nám trochu pomôcť, poprosil by som ich vyznačiť farebne(žltou, červenou) v texte a nakopírovať buď do rubriky FAQ, či Nejasnosti na pravo na stránke, alebo mailom na redakciu.Následne si to pustupne prejdeme.
T.j. v rámci želanej širšej spolupráce na tejto projekcii.

Dopredu veľmi pekne ďakujeme aj v tomto budúcom prípade za pomoc-spoluprácu všetkým žučasneným.

Pekný zvyšok víkendu.
u.

objem

udo | 01.12.2013

Doplňujúce orientačné info:
13. kapitola má v tejto verzií zatiaľ celkový objem 21strán aj s vysvetlivkami a schémami.

Na jednotlivých kapitolách sa aj naďalej priebežne pracuje,vylepšujú, optimalizujú sa. Keďže je zapojených viacero ľudí, možno si všimnete občasnú variabilitu vo vyjadrovaní.
Je snaha aj o lepší konsenzus a bližšei kulturologické špecifikácie,no nejde v tomto zmysle všetko hneď a zaraz, čo je možno aj dobré..snáď časom..a po obsiahlejšom feedbacku aktívneho publika.

Ešte raz dik za podporu všetkým akokoľvek pozitívne zúčasneným.
Držte sa
u.

Přidat nový příspěvek