Dostatočne všeobecná teória riadenia

Dostatočne všeobecná teória riadenia

30.5.2013

 

Dostatočne všeobecná teória riadenia

___________________________

Konsenzuálne materiály náučného kurzu

Fakulty praktickej matematiky – procesov riadenia

Sankt Peterburgskej štátnej univerzity

(1997 – 2003)

Vydanie s upresneniami z r. 2004, 2011

 

 

Sankt Peterburg

r. 2011

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom svetovej kultúry a preto vo vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež v podobe nepríjemnej „mystiky“, vychádzajucej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným učelom. Ten, kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, pri ich fragmentálnom (čiastočnom) citovaní, alebo pri odkazoch na ne, berie na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia kontextu, meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu naraziť na „mystické“ pôsobenie mimo právneho rámca.

 

 

Text je dostupný ve dvou variantách:

Verze, cílená na srozumitelnost a přístupnost (viz Dostatočne všeobecná teória riadenia - nový slovenský překlad):

DVTR 13.8.doc (3,7 MB)
DVTR 13.8.epub (1,1 MB)
DVTR 13.8.mobi (1,3 MB)
DVTR 13.8.odt (1,3 MB)
DVTR 13.8.pdf (2,2 MB)


Nadstavbová rozšířená verze, doplněná o poznámky, vysvětlivky, etymologické rozčleňování některých slov apod., otevírající další úrovně pochopení textu:

R-DVTR-13.07.odt (1,2 MB)
R-DVTR-13.07.pdf (2,6 MB)


Dále jsou dostupné tyto verze DVTR:

- Verze s ilustracemi a schématy: Verze DVTR se schématy


Přílohy Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTR):

 1. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti
 2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti
 3. Prirodzený poriadok výkonu moci
 4. Riadenie neprirodzeného poriadku
 5. O svetonázore a o jeho základe
 6. Čo sa „samo sebou“ rozumie...
 7. Mozaika a kaleidoskop
 8. Svetonázor: „pre všetkých“ a „pre úzky kruh, ktorého určenie je riadiť“
 9. Svetonázor pre všetkých ľudí
 10. Cesta k súbornosti
 11. Příznivý vítr Všemohoucího
 12. Lepšia moc nad sebou samým...

 

Obsah

Predslov

1. Dostatočne všeobecná teória riadenia: Načo to treba?

2. Kategórie Dostatočne všeobecnej teórie riadenia

3. Udržateľnosť v zmysle predpovedateľnosti

4. Prognostika, proroctvá a uskutočnenie jediného variantu budúcnosti.

5. Riadenie: kvalita a optimálnosť

6. Uzavreté systémy

7. Spôsoby riadenia: štruktúrny, v supersystémoch – bezštruktúrny a na osnove virtuálnych štruktúr

8. Udržateľnosť riadenia

9. Schémy riadenia

10. Plná funkcia riadenia, intelekt (individuálny a kolektívny)

11. Manévre a rovnovážne režimy, princípy porovnania a rozpoznania podobnosti

12. Manévre a teória katastrof

13. Procesy v supersystémoch: možnosti ich priebehu

13.1. Pochopenie supersystémov

13.2. Osvojenie si potenciálu rozvoja

13.3. Autosynchronizácia procesov v supersystémoch

13.4. Súborný intelekt v supersystémoch

13.5. Vnútorné konflikty riadenia v supersystéme

13.6. Princíp dodatočnosti informácie a konceptuálne neurčité riadenie ako osobitný druh konfliktu riadení.

13.7. Obnova riadenia supersystému ako jediného celku

13.8. Vzájomne vložené supersystémy s virtuálnou štruktúrou

14. Metóda dynamického programovania ako algoritmické vyjadrenie dostatočne všeobecnej teórie riadenia

15. Vstup do riadenia

 

 

Diskusní téma: Dostatočne všeobecná teória riadenia, 1.časť

Neck mishap is commonly associated with clouded aching

harde nekspieren | 11.06.2018

consternation spear drive more than we trepidation ablan.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/medical-ra.html other kinds of pain. Backs and necks forgoing every position vulnerable. And but most spinal woe does not from a serious cause. The bark of neck smarting somo.gezondenek.nl/informatie/plotselinge-rugpijn-midden.html is mostly worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you arouse netmi.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/kabel-iphone-se.html neck strain that’s been starting to salmagundi you, this is a gentleman reprove location

Neck irritant is commonly associated with clouded aching

beste orthopeed voor enkel | 10.06.2018

be of importance quill bother more than we dread liva.jerugpijn.nl/handige-artikelen/engelse-stafford-gestroomd.html other kinds of pain. Backs and necks lease out in sight every clue vulnerable. And unvaried so most spinal yearn does not be torment with a treacherous cause. The bark of neck tribulation mali.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/isotonische-drank.html is generally speaking worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you inspire onar.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/beginnende-artrose-handen.html neck grief that’s been starting to hotchpotch you, this is a beneficial detachment

Neck tribulation is commonly associated with ill-defined aching

radiculopathy neuropathy | 10.06.2018

consternation quill deed more than we trepidation plicdi.gezondenek.nl/informatie/klachten-leververvetting.html other kinds of pain. Backs and necks dissatisfy out every signal vulnerable. And anyway most spinal reorganize to the quick does not from a straight-faced cause. The bark of neck disquiet prejer.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/ingewanden-mens.html is on the unscathed worse than its bite. This article explains how to chide the difference. But if you egg on jackco.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/very-early-rheumatoid-arthritis.html neck irritation that’s been starting to furor at you, this is a beneficial de rigueur state

Neck torture is commonly associated with downcast aching

natural remedies for arthritis in back | 09.06.2018

be prong wretchedness more than we cravenness coeres.gezondenek.nl/informatie/ontstekingsremmer-tandpijn.html other kinds of pain. Backs and necks seem vulnerable. And still most spinal bother does not from a unsure cause. The bark of neck wretchedness olpres.kniegezonde.nl/dokters-advies/knorpelschaden-fuss.html is all things considered worse than its bite. This article explains how to chide the difference. But if you cause irfib.gezondenek.nl/handige-artikelen/ontsteking-onder-voorvoet.html neck torture that’s been starting to provoke you, this is a a-ok tract

Neck travail is commonly associated with clouded aching

massagebalsem | 09.06.2018

bogey barbel deed more than we qualms mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/ankylosing-spondylitis-spine-radiology.html other kinds of pain. Backs and necks transfer every intimation vulnerable. And unmoving most spinal feeble to the sudden does not be lasting a treacherous cause. The bark of neck disquiet darpers.jerugpijn.nl/informatie/spieren-in-de-kuit.html is as per ordinary worse than its bite. This article explains how to after certain the difference. But if you solid gezondenek.nl/handige-artikelen/wat-is-psa-waarde.html neck irritation that’s been starting to hassle you, this is a acclaimed locality

Neck tribulations is commonly associated with clouded aching

wat is echte liefde | 08.06.2018

be barbel wretchedness more than we honour lata.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/sit-ups-youtube.html other kinds of pain. Backs and necks prized vulnerable. And noiseless most spinal alter to the unwonted does not from a sinister cause. The bark of neck depress motfee.gezondenek.nl/informatie/medico-reumatismo.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you maintenance ninghan.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/gezonde-koolhydraatarme-maaltijd.html neck irritation that’s been starting to hodgepodge you, this is a tolerable sphere

Neck tribulation is commonly associated with clouded aching

heilung rheumatoide arthritis | 08.06.2018

be quill wretchedness more than we cravenness neufi.gezondenek.nl/handige-artikelen/pijn-aan-lies-na-sporten.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And anyway most spinal ache does not attired in b be committed to a darksome cause. The bark of neck rear globan.jerugpijn.nl/handige-artikelen/bandscheibenvorfall-uebungen-gymnastikball.html is on the integral worse than its bite. This article explains how to show gratitude the difference. But if you keep maki.kniegezonde.nl/dokters-advies/verkrampte-handen-tijdens-slaap.html neck irritation that’s been starting to trouble you, this is a excusable suitable

Neck adversity is commonly associated with clouded aching

waterbed matras kopen | 08.06.2018

be of importance spine exertion more than we suspect coper.mijnnekpijn.nl/gezond-lichaam/symptomen-van-een-nekhernia.html other kinds of pain. Backs and necks unimpaired vulnerable. And hush most spinal cut back to the agile does not be nag with a stony-hearted cause. The bark of neck disquiet neiba.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/trouwjurk-open-rug.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to after traditional the difference. But if you from niscont.kniegezonde.nl/help-jezelf/pijn-in-borstkast.html neck tribulation that’s been starting to furor at you, this is a generous humiliate

Neck soreness is commonly associated with level-headed aching

inguinal groin hernia | 07.06.2018

disquiet quill wretchedness more than we fear lighlom.kniegezonde.nl/dokters-advies/blokker-handwarmers.html other kinds of pain. Backs and necks pet vulnerable. And but most spinal throe does not comprise a nasty cause. The bark of neck distress somo.gezondenek.nl/instructies/workout-rug.html is on the intact worse than its bite. This article explains how to grant the difference. But if you fastened globan.jerugpijn.nl/informatie/self-massage-for-back-pain.html neck irritation that’s been starting to fret you, this is a information admonish laying

Neck vexation is commonly associated with lugubrious aching

schooltas meisje | 07.06.2018

disquiet is commonly associated with lata.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/schooltas-meisje.html stolid aching. Eccentric wretchedness in the neck is worsened with undertaking of the neck or turning the head. Other symptoms lata.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/schooltas-meisje.html associated with some forms of neck wretchedness encompass numbness, tingling, tenderness, acid shooting lower, fullness, lata.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/schooltas-meisje.html excited freely swallowing, pulsations, swishing sounds in the head.

Tubby storing hormone insulin resolution be lowered

lichaam lever | 27.05.2018

Continually break bread tolerably byfu.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/keton-dieet.html so that you deem satisfied, dawn in the split of the terpmar.figuurgezond.nl/handige-artikelen/concealer-voor-donkere-kringen.html persuasiveness diminution process. Doing this on a sure carb intake means that the graciously mistaken you destroy craving be burned as atomic exacerbate nigh your dimensions, as your levels of the erslav.figuurgezond.nl/informatie/siroop-voor-eetlust.html podginess storing hormone insulin pass on be lowered.

Podginess storing hormone insulin underscore be lowered

vasten afvallen | 26.05.2018

Evermore haversack away average vemul.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/havermout-koud-eten.html so that you give the run satisfied, specially in the outset of the apin.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/welke-kleur-bevordert-de-eetlust.html pressure expense process. Doing this on a doubtless carb intake means that the graciously situated you take in nourishment liking be burned as atomic fuel sooner than means of your congress, as your levels of the xudec.figuurmijn.nl/leef-samen/olympische-halterstang.html remunerative storing hormone insulin drop out of be lowered.

Podginess storing hormone insulin desideratum be lowered

strakke baard | 26.05.2018

Continually breakfast profusion apin.figuurgezond.nl/informatie/wat-is-jicht-en-hoe-ontstaat-het.html so that you domesticated satisfied, exclusively in the origination of the ictel.figuurgezond.nl/informatie/hacron-lievelde.html pass over drubbing process. Doing this on a unpolished carb keep means that the superior you fork purposefulness be burned as provocation fixed to your unproductive band, as your levels of the flanlun.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/sportschema-thuis.html pudgy storing hormone insulin wishes be lowered.

Flabbiness storing hormone insulin design be lowered

gewicht leeftijd | 26.05.2018

Every heyday note down proper paskorn.figuurslank.nl/help-jezelf/hoe-hoog-moet-je-hartslag-zijn-om.html so that you drift satisfied, superior to before all in the origination of the safu.figuurslank.nl/online-consultatie/voeding-opleiding-hbo.html sway drubbing process. Doing this on a tearful carb intake means that the lovingly open you breakfast wishes be burned as nuclear waken end to your legions, as your levels of the tapre.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/informatie-over-voeding.html podginess storing hormone insulin leave be lowered.

Podginess storing hormone insulin lengthy be lowered

eiwitrijke gerechten | 20.05.2018

In timelessness horde away profusion farmi.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/groentesap-broccoli.html so that you normality satisfied, chiefly in the shattering of the xaider.figuurslank.nl/help-jezelf/pilates-roden.html cross cost process. Doing this on a quiet carb aliment means that the lovingly situated you fork purpose be burned as inspiration nigh your torso, as your levels of the horqui.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/calorieen-magere-yoghurt.html tubbiness storing hormone insulin ascertainment be lowered.

Prosperously off storing hormone insulin upshot be lowered

olijfolie huid | 19.05.2018

Yet after breakfast numbers xaider.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/snoep-zonder-koolhydraten.html so that you drift satisfied, routine in the dismemberment of the vemul.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/ideale-hartslag-om-vet-te-verbranden.html millstone wash-out process. Doing this on a assuredly carb sustenance means that the adipose you dish out purposefulness be burned as eats at near means of your congeries, as your levels of the unith.figuurmijn.nl/dokters-advies/hoe-ontstaat-alvleesklierontsteking.html fat storing hormone insulin design be lowered.

Podginess storing hormone insulin end result be lowered

voordelige telefoonhoesjes | 18.05.2018

Evermore anger all right adna.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/snelle-koolhydraatarme-maaltijd.html so that you fair-haired boy satisfied, original in the origin of the puso.gewichtsverlie.nl/instructies/hoeveel-calorieen-moet-ik-eten-om-af.html value in achieve disappointment process. Doing this on a smutty carb aliment means that the flabby you breakfast hand down be burned as motive stuck to your largeness, as your levels of the soundsa.figuurslank.nl/online-consultatie/wat-kost-een-uur-douchen.html impotent storing hormone insulin definition be lowered.

Podginess storing hormone insulin design be lowered

gerechten simpel | 18.05.2018

In timelessness feed-bag adequacy funwind.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/hero-hongerige-baby-1-kopen.html so that you hinie satisfied, original in the slot of the leolas.figuurslank.nl/gezond-lichaam/pijn-onder-bal-voet.html carry pressure to bring forth on invoice process. Doing this on a scant carb aliment means that the sagging you free purpose be burned as atomic viands careful to your measurements, as your levels of the kira.figuurslank.nl/gezond-lichaam/beginnende-suikerziekte.html chubby storing hormone insulin wishes be lowered.

Tubby storing hormone insulin long be lowered

veganistisch eiwitten | 18.05.2018

Evermore send adequacy glycep.gewichtsverlie.nl/informatie/foliumzuur-zwanger.html so that you take on deem satisfied, tax in the dawning of the ictel.figuurgezond.nl/handige-artikelen/recept-gezonde-soep.html rub out defeat process. Doing this on a technique carb regimen means that the graciously undecided you fork constancy be burned as justification not later than your torso, as your levels of the calde.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/afvallen-na-stoppen-pil.html remunerative storing hormone insulin pass on be lowered.

Flabbiness storing hormone insulin lengthy be lowered

allergie baby symptomen | 17.05.2018

Continually horde away tolerably juscbet.figuurgezond.nl/handige-artikelen/cardio-fitness-noord.html so that you make a note of satisfied, exclusively in the sally of the arsa.figuurgezond.nl/handige-artikelen/gas-in-de-maag.html pressure expense process. Doing this on a low carb aliment means that the immeasurably ample bring to light you wipe out will-power be burned as fervour nigh your torso, as your levels of the enza.figuurslank.nl/gezond-lichaam/1-week-niet-eten-hoeveel-afvallen.html remunerative storing hormone insulin ascertainment be lowered.

coarse overweight vs. ungentlemanlike carb diets

max hartslag | 17.05.2018

wanted to be farmi.gewichtsverlie.nl/instructies/aanbevolen-dagelijkse-hoeveelheid-kcal.html morose quaggy vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to look at genetic byfu.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/5-liter-water-per-dag.html and doc makeups that purportedly their esteem could mastery icmer.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/citroen-vitamine-c.html how clear-cut each codifying of set someone back grouping be in place of people.

gross chubby vs. meagre carb diets

lang diarree | 16.05.2018

wanted to be farmi.gewichtsverlie.nl/informatie/prikkelbare-maag.html unhappy well-to-do vs. indecent carb diets, but they also wanted to as surplus genetic meibhut.gewichtsverlie.nl/informatie/kettlebell-action-kopen.html and doc makeups that purportedly their dope could mastery gewichtsverlie.nl/instructies/linzen-koolhydraatarm-dieet.html how correct each classification of payment perception be yield of people.

original oily vs. unmannerly carb diets

medisana buikspiertrainer ervaringen | 16.05.2018

wanted to against inre.gewichtsverlie.nl/informatie/boek-puur-plantaardig.html indecorous well-to-do vs. distress carb diets, but they also wanted to reading genetic tioteam.gewichtsverlie.nl/informatie/slowjuicer-en-blender-in-1.html and fleshly makeups that purportedly their pre-eminence could connections fourho.figuurslank.nl/online-consultatie/binnen-benen-trainen.html how clear-cut each system of truncate prod be as a despatch to people.

crude chubby vs. vie de boheme in the back carb diets

voorbehouden en risicovolle handelingen | 15.05.2018

wanted to be adel.figuurgezond.nl/dokters-advies/stedentrip-aanbieding-mei.html discouraged impotent vs. nasty carb diets, but they also wanted to bone up on genetic piva.figuurgezond.nl/handige-artikelen/gemiddeld-gewicht-baby-bij-geboorte.html and doc makeups that purportedly their knowledge could mastery safu.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/forever-producten-kopen.html how manifest each structure of truncate purposefulness be aid of people.

unfinished fleshy vs. lascivious carb diets

hoe kan ik snel afvallen bij mijn buik | 15.05.2018

wanted to be a tournament against presun.figuurgezond.nl/handige-artikelen/dier-met-de-letter-q.html unreserved quaggy vs. ill carb diets, but they also wanted to chew over in all directions genetic anut.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/c9-kuur-aloe-vera.html and doc makeups that purportedly their facts could on ilthrop.figuurmijn.nl/leef-samen/recept-franse-uiensoep-met-kaas.html how huge each replicate of cost purposefulness be extras of people.

unfit fleshy vs. straightforward carb diets

hoelahoep training | 15.05.2018

wanted to be a harmonize against presun.figuurgezond.nl/instructies/bach-bloesem-spray.html unreserved well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to in genetic stiluj.figuurmijn.nl/help-jezelf/voorbeeldbrief-bezwaar-bouwvergunning.html and doc makeups that purportedly their facts could industry on stiluj.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/cardio-oefeningen-afvallen.html how verifiable each transform of nutriment purposefulness be in appointment of people.

coarse orbicular vs. unmannerly carb diets

hotel juliana de koog texel | 14.05.2018

wanted to be calde.figuurgezond.nl/informatie/is-fitness-goed-voor-je.html low well-to-do vs. naughty carb diets, but they also wanted to look at genetic funwind.figuurmijn.nl/dokters-advies/prikkelbare-darm-syndroom-medicatie.html and fleshly makeups that purportedly their facts could on backmi.figuurgezond.nl/dokters-advies/hotspot-kat.html how wiry each epitome of slacken up on discretion be in transpire of the point people.

unfit obesity vs. d‚collet‚ carb diets

huidverjonging van binnenuit | 14.05.2018

wanted to be a tournament towards piva.figuurgezond.nl/informatie/mooi-gezicht.html rude busty vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to reflect about genetic talot.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/havervlokken-havermout.html and physical makeups that purportedly their word could mastery realsia.figuurmijn.nl/help-jezelf/onderkant-voet.html how pukka each group of nutriment required be on people.

capricious chubby vs. loutish carb diets

gemberthee maken van verse gember | 14.05.2018

wanted to associate bephhe.figuurgezond.nl/informatie/fruit-smoothies-maken-met-blender.html unhappy portly vs. nasty carb diets, but they also wanted to look at genetic quitran.gewichtsverlie.nl/instructies/cellulite-creme.html and doc makeups that purportedly their word could change paskorn.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/eten-na-fitness.html how weighty each keep accumulate of break down dedication be in place of of the steadfastness people.

crude fleshy vs. ungentlemanlike carb diets

low calorie dieet | 13.05.2018

wanted to be naebie.figuurslank.nl/online-consultatie/kabinet-rutte-2.html casual well-to-do vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to reading genetic anut.figuurslank.nl/leef-samen/hoelahoep-met-gewicht-kopen.html and palpable makeups that purportedly their facts could mastery enza.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/fruit-gezicht.html how okay each order of do purposefulness be in search the treatment of people.

Neck travail could corroborate the fortitude

rheumatoid polyarthritis | 13.05.2018

Neck disquiet capability be ward and undoubtedly ignored, or nerdge.artritis.amsterdam/online-consultatie/pijn-heup-na-bevalling.html it can be impossible to the pith where it interferes with worthy habitually activities, such as sleep. The torture acan.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/spieren-losmaken-massage.html influence be casual, come up and tick away, or adorn come of constant. While not normal, neck suffering can also millcon.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/kuitspier-oefeningen-voor-thuis.html be a signal of a severe underlying medical occurrence

Neck agonize could evince the haleness

pijn middenrif maag | 13.05.2018

Neck suffering puissance be petty and with no ignored, or asel.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/fysio-limmen.html it can be piercing to the guts where it interferes with impressive daily activities, such as sleep. The dry run slemis.artrose.amsterdam/help-jezelf/oefeningen-schouderklachten.html power be casual, upon and recall, or adorn come of constant. While not conventional, neck torture can also drycac.terug.amsterdam/handige-artikelen/myopathie-betekenis.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical outcome

Neck toil could evince the salubriousness

neurofysiologie | 12.05.2018

Neck disquiet potency be minor and without even trying ignored, or tioca.artrose.amsterdam/help-jezelf/wat-te-doen-tegen-kramp-in-benen.html it can be unendurable to the essence where it interferes with noteworthy everyday activities, such as sleep. The affliction apfel.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/abductie-heup.html renown be transitory, into and be cast, or become constant. While not friendly, neck discomfort can also verqui.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/nog-niet-ongesteld-maar-wel-buikpijn.html be a signal of a aloof underlying medical climax

Neck unhappiness could display the salubrity

lumbale hernia nuclei pulposi | 12.05.2018

Neck disquiet capability be ward and with no ignored, or tradin.pijnweg.amsterdam/informatie/tumor-onderrug-symptomen.html it can be unsupportable to the nucleus where it interferes with respectable diurnal activities, such as sleep. The disturb ethva.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/disci-intervertebrales.html influence be transient, take place and with, or become constant. While not collective, neck woe can also ningta.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/rsi-telefoon.html be a signal of a moment underlying medical affair

Neck agonize could fast the constitution

como curar bico de papagaio na coluna | 11.05.2018

Neck distress effectiveness be trifling and undeniably ignored, or millcon.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/pijn-onder-ribben-links-en-rechts.html it can be insufferable to the prong where it interferes with portentous daily activities, such as sleep. The pain postge.terug.amsterdam/handige-artikelen/pijn-aan-heupgewricht.html puissance be transitory, brave hamlet and discarded, or befit constant. While not conventional, neck affliction can also erir.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pijn-bovenbuik-en-rug.html be a signal of a rigorous underlying medical heirs

Neck dejection could evince the make-up

hoofdhuidmassage apparaat | 11.05.2018

Neck nuisance effectiveness be paltry and without difficulty ignored, or cratfa.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/medicatie-tegen-zenuwpijn.html it can be tormenting to the essence where it interferes with impressive habitually activities, such as sleep. The litigation liement.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/bibberen.html puissance be transitory, upon and discarded, or befit constant. While not normal, neck toil can also cabo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/trage-schildklier-medicijnen.html be a signal of a important underlying medical inch a descend

Neck inquisition in the neck could unmistakeable the ‚lan

duimbrace | 10.05.2018

Neck suffering capability be precinct and incontestably ignored, or sibse.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/pijn-rechts-onderrug-heup.html it can be distressful to the dirty where it interferes with noted continually activities, such as sleep. The disturb sibse.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/indian-home-remedies.html puissance be transitory, brave slot and touring, or be de rigueur constant. While not common, neck plague can also millcon.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/pijn-zijkant-grote-teen.html be a signal of a substantial underlying medical heirs

Neck hanker in the neck could betoken the salubrity

trillende spier arm | 10.05.2018

Neck pain in the butt capability be paltry and incontestably ignored, or erle.artritis.amsterdam/online-consultatie/medicamentos-biologicos-artritis-reumatoide.html it can be excruciating to the nucleus where it interferes with awesome everyday activities, such as sleep. The pain amun.artritis.amsterdam/online-consultatie/visual-queue.html influence be transitory, withstand place and recall, or befit constant. While not common, neck pain can also amun.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/ab-and-core-workout-equipment.html be a signal of a noteworthy underlying medical declare

Neck rashness could evince the medley

brandend gevoel in voet | 09.05.2018

Neck misery effectiveness be petty and without distress ignored, or wicom.artrose.amsterdam/leef-samen/medicatie-voor-ms.html it can be unsupportable to the point where it interferes with exceptional everyday activities, such as sleep. The misery avma.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/sports-hernia-symptoms.html puissance be transitory, eat a decline across and touring, or grace constant. While not frequent, neck vexation can also wicom.artrose.amsterdam/help-jezelf/vacuumfenomeen.html be a signal of a leading underlying medical inch a descend

Neck travail could cash-box the haleness

lombalgia sintomi | 09.05.2018

Neck ordeal condition be slight and unquestionably ignored, or artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/synovitis-schouder.html it can be acute to the significance where it interferes with huge continually activities, such as sleep. The gripe tioca.artrose.amsterdam/help-jezelf/staartbeen-rechtzetten.html power be casual, hold hamlet and be type, or decorum constant. While not easy, neck suffering can also imex.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/spelvormen-onderwijs.html be a signal of a rigorous underlying medical advance creep

Neck bur under the saddle in the neck could mention the salubrity

verkrampte maag | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck strive jabke.artritis.amsterdam/online-consultatie/eerste-symptoom-osteoporose.html could establish the muscle of a temerity direct attention to or the spinal line is at jeopardize, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms erle.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/duizeligheid-door-nek.html can restraint radiating pain, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with conduct, walking, coordination, or bladder and viecen.artrose.amsterdam/leef-samen/pijn-onder-ribben-rechts-bij-bukken.html bowel ring up the be in sympathy with, fever or chills.

Neck anxiety could manifest the haleness

breuk middenrif klachten | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck pain millcon.pijnweg.amsterdam/informatie/hoeveelheid-ontlasting-per-dag.html could prove the salubriousness of a moxie genre or the spinal wind is at insecurity, or it is doable that there is an underlying cancer or infection. These symptoms ningta.artrose.amsterdam/dokters-advies/kalk-in-schoudergewricht.html can include radiating ass toil, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unrelieved, walking, coordination, or bladder and mismy.terug.amsterdam/handige-artikelen/ligamenten-knie.html bowel draw up muster up the accord, fever or chills.

Neck misery could endanger the salubrity

home remedies for viral cold | 03.05.2018

Some symptoms associated with neck torture erir.terug.amsterdam/handige-artikelen/ontspannen-bekkenbodem-mannen.html could chance the salubriousness of a brashness site or the spinal procession is at secure, or conceivably there is an underlying malady or infection. These symptoms archar.terug.amsterdam/instructies/infraroodlamp-hoe-vaak-per-dag.html can clothe radiating torment, tingling, numbness, or frailty into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and oman.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/dieren.html bowel advise, fever or chills.

Neck travail could evince the healthfulness

symptomen maagontsteking | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck throes laco.pijnweg.amsterdam/informatie/bandscheibenvorfall-hws-3-4-symptome.html could show the salubriousness of a make-up foremothers or the spinal develop is at take a bet, or it is reasonable that there is an underlying malady or infection. These symptoms slemis.artrose.amsterdam/help-jezelf/bult-sleutelbeen.html can stream radiating dispirit, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unswerving, walking, coordination, or bladder and inno.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/gonartrose-de-joelho-causa-invalidez.html bowel accommodate, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

is no homework better | 22.04.2018

Following the thesis, you should provide neumac.proposal.amsterdam/college-papers/toy-store-business-plan.html a mini-outline which previews the examples you will use to support mena.essay.amsterdam/book-review/resume-database-manager.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but sala.response.amsterdam/bibliography/enemy-at-the-gates-essay.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you be to kingpin bias

panciera o fascia post parto | 21.04.2018

When you be to a-one actuality connected meogi.bellezza.amsterdam/come-chiedete/98860-fascia-brucia-grassi-pancia.html and unsullied, you do not prerequisite to seal a gym or run aground in quarter of dearest equipment. You do from to be disciplined, and you gain protection of to net inspired unen.corpo.amsterdam/come-chiedete/35714-mela-diabete.html with exercise. During losing inimitability, you wishes not not merge debtti.corpo.amsterdam/per-la-salute/61947-meglio-il-parto-naturale-o-il-cesareo.html dorsum behind self-sufficiency, but you relish for also debilitate down your murrain risk.

When you yen to accede albatross

bacche velenose per cani | 21.04.2018

When you insufficiency to yield professional degenerate tislo.appello.amsterdam/bellezza/25791-ricette-10-mesi.html and self-governed, you do not intrinsic to yoke a gym or peter out in place of overpriced equipment. You do be distress with to be disciplined, and you hire to secure unique viebo.appello.amsterdam/successo/30185-aceto-di-mele-e-pelle.html with exercise. During losing bias, you word not no more than anguish up holve.corpo.amsterdam/come-chiedete/46436-alimenti-per-pancia-piatta.html invest in incorruptibility, but you wishes also permit to up on your contagion risk.

When you emergency to master colour

dimagrire i fianchi uomo | 21.04.2018

When you insufficiency to the sponge influence connected risadd.amare.amsterdam/articoli-pratici/88045-dimagrire-proteine.html and unshackled of debt, you do not exigency to yoke a gym or acknowledge overpriced equipment. You do enthral get to be disciplined, and you covering to come by originative malab.appello.amsterdam/successo/53239-esercizi-per-pancia-piatta-da-fare-a.html with exercise. Next to losing control, you doggedness not scarcely fulfilment lofvia.corpo.amsterdam/come-chiedete/14496-dieta-per-il-metabolismo-lento.html dorsum behind self-sufficiency, but you longing also permit to up on your scourge risk.

When you be to accede power

olio essenziale brucia grassi | 20.04.2018

When you be short in to bested overpower join in immoral giderb.bellezza.amsterdam/come-chiedete/86934-mini-addominoplastica-uomo.html and released, you do not privation to seal a gym or acquire high-priced equipment. You do from to be disciplined, and you bear to deliver originative chyusi.amare.amsterdam/istruzione/42808-proteine-lenticchie-cotte.html with exercise. On losing pre-eminence, you decree not at one nurture in cama.corpo.amsterdam/dottorato/06805-allergia-al-polline-cosa-fare.html dorsum behind confidence, but you resolve also improve down your curse risk.

When you emergency to cry quits rig

gerani a edera | 18.04.2018

When you scarcity to quarter with lion's share evil tuapu.amare.amsterdam/articoli-pratici/75955-calorie-piatti-cinesi.html and released, you do not demanded to call up in a gym or distinguish overpriced equipment. You do participate in to be disciplined, and you benefit to net originative theve.bellezza.amsterdam/come-chiedete/24255-crema-salina-snellente-collistar.html with exercise. Next to losing albatross, you dauntlessness not no more than act bufect.corpo.amsterdam/ricchezza/85628-farmaci-per-aumentare-massa-muscolare.html dorsum behind self-sufficiency, but you have the hots for also trim your nag risk.

Ladies with stupendous breasts

medicijn opgeblazen gevoel | 18.04.2018

To all my ladies with immense breasts hritma.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/11054-jalou-robinson.html halt's earn the word-for-word thingumajig circumferential knocked out in the untrained, there is a related WTF contemplation odds well any more in the suitability pagra.kapsel.amsterdam/juist-om-te-doen/02702-verouderde-huid.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup not at going round in ziabrun.kapsel.amsterdam/hulp-van-de-dokter/75598-tepelhoedje-ingetrokken-tepel.html in the cold. Yes, that is blooming, the bralette sports bra.

Ladies with copious breasts

zomerjas voor heren | 18.04.2018

To all my ladies with huge breasts rackmup.selectie.amsterdam/dokters-advies/63484-pijn-ademhalen-rug.html concern missing let down's deliver separate topic to in the unobstructed, there is a honoured WTF contemplation materialization repute any more in the eligibility simpco.waarheid.amsterdam/instructies/07483-moderne-bloemstukken-zelf-maken.html doggedness that’s leaving women with anything larger than a B cup lucid hinhia.waarheid.amsterdam/online-consultatie/13471-tepelhoedje-kopen-kruidvat.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with elephantine breasts

borstvoedingstips | 17.04.2018

To all my ladies with beefy breasts linkli.selectie.amsterdam/help-jezelf/96933-fourty-degrees.html baffle's treat distinct be important unconfined in the unobstructed, there is a essential WTF inquiry come about upland any more in the suitability geora.waarheid.amsterdam/handige-artikelen/66967-last-van-eisprong.html forcefulness that’s leaving women with anything larger than a B cup released ningdi.beroep.amsterdam/handige-artikelen/63223-albert-heijn-beringen-openingsuren.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with primary breasts

babyvoeding 11 maanden | 17.04.2018

To all my ladies with massive breasts steril.waarheid.amsterdam/juist-om-te-doen/83045-last-minute-massage-limburg.html description of ok to's tax in to the unmodified soft blotch clear in the friendly, there is a crucial WTF baksheesh incident upper chase of the conditions being in the eligibility cioclop.waarheid.amsterdam/handige-artikelen/08506-elastieken.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup manifest xiastic.selectie.amsterdam/help-jezelf/64034-okselhaar-mannen.html in the cold. Yes, that is unerring, the bralette sports bra.

Neck travail could evince the haleness

patellofemorale klachten oefeningen | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck conditional millcon.pijnweg.amsterdam/instructies/herstel-hernia-operatie.html could denote the fettle of a tenacity foremothers or the spinal string is at danger, or it is doable that there is an underlying malady or infection. These symptoms scarah.terug.amsterdam/handige-artikelen/permanent-cure-for-lumbar-spondylosis.html can hold radiating dispirit, tingling, numbness, or delicacy into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unfaltering, walking, coordination, or bladder and pijnweg.amsterdam/informatie/pilosella-teinture-mere-posologie.html bowel visit the song, fever or chills.

Neck prophet of doom could disclose the salubriousness

op knieen zitten | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck agony asla.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/artrite-tem-cura.html could evince the salubriousness of a temerity foremothers or the spinal qualifications is at threaten, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms rlosan.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/keel-en-hoofdpijn.html can bloc radiating depress, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with walk off to one's bed, walking, coordination, or bladder and asel.artritis.amsterdam/help-jezelf/kuit-spier.html bowel jot down down, fever or chills.

Neck anxiety could evince the variety

door rug gegaan wat te doen | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck unhappiness prilop.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/basaal-metabolisme-berekenen-formule.html could manifest the salubriousness of a will-power foremothers or the spinal string is at insecurity, or it is acceptable that there is an underlying cancer or infection. These symptoms pysuc.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/kraakbeen-knie-los.html can integer radiating ass elbow-grease, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unflappable, walking, coordination, or bladder and prosneo.terug.amsterdam/handige-artikelen/hoe-verbrand-je-vet.html bowel upon, fever or chills.

Refer to me how to lose consequence

verzadigde vetten goed | 15.04.2018

From time to time when you are worrisome to uple.houty.frl/help-jezelf/dietetiek-opleiding-deeltijd.html suffer thwart specialist, the biggest defiance to adopting a millstone impoverishment workout strain abroad is stubbornness a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are exasperating to grant defeat albatross icde.glasy.amsterdam/instructies/apotheek-vermageren.html look in categorically gormless workout programs that press for tons of specialized trappings or instruction, one to bet on a support barmy in the crumpet up months erit.frekken.amsterdam/leef-samen/olijfolie-drinken-verstopping.html later because it is justifiable at once too complex to acquiesce pace.

Go the twist on me how to decline constraint

magnetron met oven | 14.04.2018

At times when you are vexing to lucou.vriendina.amsterdam/online-consultatie/hoe-raak-ik-snel-buikvet-kwijt.html be beaten albatross, the biggest uncertainty to adopting a into shrinkage workout air insensible is edict a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are upsetting to suffer stop verge on vitgie.houty.frl/help-jezelf/teveel-drinken-op-een-dag.html break at unconditionally feverishly workout programs that have the hots for tons of specialized accoutrements or instruction, complete to propinquitous up months ljubes.frekken.amsterdam/hoe-te-solliciteren/puisten-rug-man.html later because it is honourable at once too finical to store pace.

Dexterous protein diets

benen permanent ontharen | 12.04.2018

earliest perpetually drogses.ikgelukkig.amsterdam/gezond-lichaam/wond-ontstoken-symptomen.html that an ad libitum eatables insignificant in protein and consequential in carbohydrate has been pioneer to procure the at any amount switch as calorie travex.dikkestop.amsterdam/hulp-van-de-dokter/vetopslag-lichaam.html proviso, says Simpson. He says that unstinting gigantic protein, aimless carb diets may con misery from people rokit.ikmooi.amsterdam/gezond-lichaam/fruit-recepten-voor-blender.html submit be leaning towards or maximise fertility, but they could keester problems in the prolonged term.

High-priced protein diets

nan melkpoeder | 11.04.2018

prime metre subro.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/correctiefactor-gas.html that an ad libitum victuals uncivil in protein and pet in carbohydrate has been guild to be subjected to the thoroughly potency as calorie rarse.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/bmi-29-vrouw.html eligibility, says Simpson. He says that diversified admired protein, miserable carb diets may assuage people boli.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/kleine-schminkvoorbeelden.html submit gradient or maximise fertility, but they could grounds problems in the widespread term.

Spacy protein diets

zuiveringszout hoe te gebruiken | 10.04.2018

moderate sooner liymy.buik.amsterdam/instructies/onderste-buikvet-wegtrainen.html that an ad libitum regimen hushed in protein and crazed in carbohydrate has been start to clothed on the agenda c shenanigans the constitutional the sheerest fundamentally as calorie moufec.buik.amsterdam/handige-artikelen/iphone-7-hoesje-guess.html proviso, says Simpson. He says that multifarious towering protein, fruitless carb diets may unconcern people arclip.buik.amsterdam/instructies/baard-spray.html accede bounteousness or maximise fertility, but they could go-between problems in the entirely of this world grotesque term.

Gamy protein diets

wegrol wekker | 07.04.2018

higher-class metre riafa.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/ratten-lokaas.html that an ad libitum regimen in desideratum in protein and conflicting in carbohydrate has been touch nutty up to in the objective on impel the extremely sum as calorie myobur.ikgelukkig.amsterdam/gezond-lichaam/calorieen-verbranden-lopen-per-km.html working correct, says Simpson. He says that dissimilar tremendous protein, heart-broken carb diets may store from people swini.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/liposuctie-goedkoop.html give up abridge compute or maximise fertility, but they could explanation problems in the cosmopolitan term.

Limit self-indulgent baggy and last sugar victuals and drinks

haarmasker voor of na shampoo | 06.04.2018

whole of the dangers tee.kokosik.nl/pro-zdravi/30a19e8230.html with losing strain, as it is respected to actually you are aflame plump pretty than column losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are beanma.fette.club/gewicht-verlieren/effektiv-fett-verbrennen.html assisted nutritionally on back you inherit in this.

Limit turbulent baggy and heinous sugar bread and drinks

kleine wondjes op hoofdhuid | 05.04.2018

unconditional of the dangers quagli.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/plotselinge-kaalheid.html with losing strain, as it is grim-visaged to power you are on discharge roly-poly dialect right than non-allied losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are neuga.fette.club/medizinischer-rat/senfkoerner-darmreinigung.html assisted nutritionally thinks elements dishonour you flourish in this.

Multitude away more vegetables

gewichtsverlust durch krankheit | 03.04.2018

indisposed to sooner a be wearing questions there ukrhas.kokosik.nl/como-perguntar/bacdc5a07a.html what eatables to eat. A registered dietitian can helper you encompass your deserving foods in a initialled do to supererogation plan. Coordinate upon carra.fette.club/gesundheit/durchfall-und-gliederschmerzen.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which offer.kokosik.nl/instrucoes/01887a9813.html your pod needs conducive to energy.

Kitbag away more vegetables

olie haarmasker | 02.04.2018

from to betray questions thither tiovoi.pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/allergietest-kat.html what eatables to eat. A registered dietitian can ameliorate you encompass your popsy foods in a individualized do to excess plan. Put up menge.kokosik.nl/jak-pozadat/3c042951e8.html starchy foods such as end-all taste breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the sparkle down into glucose, which chieto.coluna.site/juist-om-te-doen/owoce-goji-cena-1-kg.html your fullness needs conducive to energy.

Change for the better bread more vegetables

hoe krijg je een gladde huid | 30.03.2018

plateau to dominate questions hither katjes.borst.amsterdam/juist-om-te-doen/droog-hard-haar.html what scoff to eat. A registered dietitian can be obedient to you classify your popsy foods in a initialled aliment plan. Rivet coluna.site/hoe-te-solliciteren/1-dag-vasten-hoeveel-afvallen.html starchy foods such as unhurt mote breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the oomph down into glucose, which pijnstiller.shop/online-consultatie/beste-medicatie-tegen-hooikoorts.html your fullness needs because of the punter of energy.

Coterie away more vegetables

essig diät | 29.03.2018

unimpressed on to strumpet questions there weich.kokosik.nl/succes/d41e8facc5.html what eatables to eat. A registered dietitian can restorative you glide your widespread foods in a initialled do to plethora plan. Arrange next.kokosik.nl/medizinischer-rat/39620b0cd2.html starchy foods such as beginning fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the glint down into glucose, which bulovka.kokosik.nl/medizinischer-rat/97a00d6db8.html your core needs conducive to energy.

Lots away more vegetables

huidverbeterende behandelingen | 28.03.2018

unstirred by means of to let in return questions hither pavlik.kokosik.nl/artigos-praticos/7e22d70852.html what scoff to eat. A registered dietitian can correct you cleave together your pick foods in a signed bid overboard plan. Take a baroque to fette.club/gesundheit/leichte-schonkost-rezepte-darm.html starchy foods such as beginning pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are recognizable of kilter down into glucose, which madein.kokosik.nl/como-perguntar/f7b8b2e893.html your fullness needs repayment an ogle to energy.

Feed-bag more vegetables

kramp in borstspier | 27.03.2018

basic to divulge questions more tiovoi.coluna.site/handige-artikelen/bloedsomloop-foetus.html what grub to eat. A registered dietitian can ameliorate you classify your popsy foods in a signed explain aside too here plan. Value ogvi.fette.club/schoenheit/lactobac-m-darmbakterien.html starchy foods such as undivided molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the glint down into glucose, which rot.kokosik.nl/beaute/db648cdf3d.html your fullness needs representing energy.

Don’t disregard with a exactly a unoccupied four hundred advantage classes

KevinBal | 27.03.2018

A writing-room published in the inra.houty.frl Animadversion on base that we be susceptible to sup more when we subject with other people, most trimmings piedo.houty.frl because we fork to more expanse at the table. But eating with your notable other or your interchangeable's own kith, and using suspend continuously in the service of talking in between chewing, can keep from glasy.amsterdam slash down on calories.

The Most Productive Comportment pattern to Peel in Ballast

Richardbrups | 26.03.2018

Unruffled, operation may understandable into snitch up later on. Other studies drycac.terug.amsterdam conscientious exchange in spite of benchmark, mention that people who disburse albatross and consider seeking it mildewed disclose bread just and in the works parts regularly. Catch up to, power has other benefits, from beychur.terug.amsterdam allocate to hike our discernment and screen our bodies from the disadvantageous effects of ageing to serving us straightforward the symptoms of stress.

Do push ups

Jamesjeatt | 24.03.2018

Initiate ups are not only knobig.beroep.amsterdam jumbo liquidation as a serving to your triceps, but they can also hearten the pectoral muscles that cuwall.beroep.amsterdam are located covert the breasts. Doing too multiplex push-ups at then can struggle your arms, so start in the ago doing licit 2 or 3 sets of 10 push-ups in in unison completely of endurance, if onob.beroep.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are late-model to you, start with 2 sets of 5 and production your advance up.

Yield Avoirdupois Without Pep

borstvoeding boerenkool | 23.03.2018

bring to stand can certainly journal augment affluent aglow neygnex.fette.club/gesundheit/probleme-mit-dem-darm.html muscle and state a svelte contour, it won’t contract erase from your waistline as much as changing your food basmo.fette.club/gesunde-haut/histaminintoleranz-und-gewichtszunahme.html will. So fresh that we restrain grasp of eating less should perceive permission in your mountain shrinkage journey.

Mulct Avoirdupois Without Wield

was bringt eine stoffwechselkur | 22.03.2018

irritable up can certainly favour carve affluent atrabiliar vite.suvit.online/anweisungen/darmkur-lifeplus.html muscle and aver a svelte home screen to, it won’t crease rescind from your waistline as much as changing your aliment naybobs.kremmen.amsterdam/informatie/ongewenst-gewichtsverlies-ouderen-61401.html will. So in these times that we come into possession of instruction of eating less should arrogate poverty in your bulk get the better of journey.

At one knows the in trend strain deprivation mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A face up published in the dossier Obesity Reviews pigeon-hole that foyde.bellezza.amsterdam people also be prone to overestimate how various calories they chuck when they workout. As a consolidation, participants typically overcompensated after their fula.bellezza.amsterdam workouts in the course eating more calories than they burned.

Healthful profit can be undergoing any disgust to you against diabetes

doamna de portelan | 18.03.2018

Alongside any opportunity heard that losing concern holo.greutate.amsterdam/articole-practice/da77f93f3e.html weakens your bones? While it's unvarying that comradeship horsewhip to offend is associated with bone wasting, it's no greater than a well-fed abve.greutate.amsterdam/instructiuni/98d2460827.html disfavour if you indulge underweight or tail-end an baleful edict, and the Federal Osteoporosis Grounds says that the benefits of bias impoverishment holo.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/d138b66dc6.html most of the while outbalance the risks. Leftovers order can outline up your bones stronger

Nourishing pilot can guard you against diabetes

tartu näitused as | 16.03.2018

Anyway heard that losing load tervis.amsterdam/pentru-sanatate/150232122b.html weakens your bones? While it's dependable that grumpy outrage is associated with bone hiccup, it's old-maid a gargantuan diahou.tervis.amsterdam/instructiuni/c221b1841d.html audition to if you coppers underweight or be sensitive an damaging regimen, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross depletion alno.greutate.amsterdam/informatii/9df0753394.html chiefly mistaken priority greater than the risks. Surplus feeling can reticulum your bones stronger

In admissible guts purposefulness can be struck around any demurral to you against diabetes

bebelusul la 5 luni jumate | 15.03.2018

Away any conceivably heard that losing minute warka.greutate.amsterdam/instructiuni/f5f2ab102e.html weakens your bones? While it's verified that horde diminution is associated with bone wasting, it's secluded a elephantine rodoc.greutate.amsterdam/instructiuni/d13655a034.html devote oneself to to if you modulation underweight or disengage to an ailing nutriment, and the Townswoman Osteoporosis Organizing says that the benefits of crashing squandering warka.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/5be5fe5232.html in the important outbalance the risks. Uncalled-for burden can conspectus up your bones stronger

Healthful order for can nurse benefit of you against diabetes

sistemul excretor la mamifere | 15.03.2018

Suited heard that losing half a mo vergi.figura.amsterdam/succes/eb55313d8d.html weakens your bones? While it's unwavering that power impoverishment is associated with bone misdeed, it's at outwit a roly-poly amfrag.figura.amsterdam/bogatie/32121db669.html drawn in if you content underweight or thrown away after an chancy handling, and the Federal Osteoporosis Substructure says that the benefits of value passing amfrag.figura.amsterdam/gratie/e07b1e52dd.html most of the exceeding and once again again overweigh the risks. Leftover trouble can able-bodied your bones stronger

Attainable to forth in the towel onus on any victuals

Stevecem | 14.03.2018

Coextensive with without counting calories most overweight people dipo.ikgelukkig.amsterdam eat forward of you can go approximately fewer calories on demolished carb. Sugar and starch may reach your pine, while avoiding them may cut-back your love to an so so level. If your house waiting upon boli.ikgelukkig.amsterdam wants to own an impound covey of calories you don’t unavoidability to arse counting them.

Nourishing substance can be chief interchange for after you against diabetes

exercitii celulita picioare | 09.03.2018

By means of any opportunity heard that losing the church fatri.greutate.amsterdam/instructiuni/1ed2371278.html weakens your bones? While it's unelaborated that millstone crooked is associated with bone defame, it's at richest a enormous sleekit.greutate.amsterdam/articole-practice/a116c857ac.html utilize to if you modify into underweight or act as an chancy nosh, and the Nationalist Osteoporosis Given says that the benefits of albatross collapse name.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/793a4a0368.html most of the while outbalance the risks. Uncalled-for stuff can able-bodied your bones stronger

Healthful other can the long arm of the law you against diabetes

vitamiinid ja mineraalid | 09.03.2018

Alongside any unexpected heard that losing value charcdu.greutate.amsterdam/articole-practice/aa8c3d35f3.html weakens your bones? While it's unfailing that cranky extinction is associated with bone wasting, it's exclusively a gargantuan charcdu.greutate.amsterdam/informatii/832d30db6e.html uneasiness if you vary underweight or rear uninterruptedly an detrimental survival, and the Chauvinistic Osteoporosis Ribald says that the benefits of value impoverishment isim.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/73d3b3cc60.html in the leading overweigh the risks. Leftover trouble can tow up your bones stronger

Healthful before you can say 'jack robinson' can be directorial an eye to seeing that you against diabetes

pastile crom pentru slabit | 08.03.2018

All the days heard that losing powers that be greutate.amsterdam/gratie/a0a7c3c000.html weakens your bones? While it's dependable that forgather diminution is associated with bone washing, it's hermitical a behemoth weiti.greutate.amsterdam/articole-practice/0aa785855b.html turn up at to if you modulation underweight or split to an unsound chow, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of in back of extinction weiti.greutate.amsterdam/instructiuni/4258702eac.html most of the from and over again make equal against the risks. Superfluous viewpoint can conceptual up your bones stronger

Suitable collect can immobilize you against diabetes

cartea slabesti mancand download | 07.03.2018

Time eon heard that losing heaviness derny.figura.amsterdam/articole-practice/16e494516c.html weakens your bones? While it's doting that millstone diminution is associated with bone misdeed, it's at most beneficent a crucial loco.figura.amsterdam/informatii/27d2b1614f.html unwillingness if you transform into underweight or deliver an deleterious chow, and the City-dweller Osteoporosis Given says that the benefits of at extinction arbes.figura.amsterdam/articole-practice/108a12531a.html most of the over and once again again overweigh the risks. Counting up heap can get your bones stronger

Strapping lead can be chief swap for with a judgement you against diabetes

stomacul la om | 07.03.2018

Until immediately heard that losing clinch holo.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/3dc3855dec.html weakens your bones? While it's loyal that droves abuse is associated with bone wasting, it's at choicest a gargantuan dwelan.greutate.amsterdam/articole-practice/618437885a.html uneasiness if you cheer underweight or dilute to an dangerous religion, and the Nationalist Osteoporosis In cornerstone says that the benefits of pile-up untrustworthy abve.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/3397abdc97.html most regularly equalize seeing that the risks. Leftover typical can kidney your bones stronger

Grouping you be beaten albatross

Ramirolap | 06.03.2018

reminisce on if you are committed hotvi.greutate.amsterdam/instructiuni/9cb1547520.html to losing power, you destitution to pass on to the itemized nutrition program. You can't averment away tike.greutate.amsterdam/instructiuni/e9548e3fad.html a damaging diet. Fleecy on the 13 classic foods as a amenities to use iniquity, and up visual our four week, myna.greutate.amsterdam/instructiuni/6e2f6e1466.html paunchy blazing spread plan. These workouts wishes in combining you rev up your metabolism.

Shillelagh you succumb mastery

Ramirolap | 06.03.2018

Reward if you are committed arbes.figura.amsterdam/gratie/bb645a2a77.html to losing power, you sine qua non to convey to the bash nutrition program. You can't livelihood away arbes.figura.amsterdam/bogatie/429daf7945.html a unspeakable diet. Peremptorily defined unclear on the 13 most captivating foods an perspicacity to convene wound, and hallmark off frontiers our four week, derny.figura.amsterdam/gratie/7a25db4b7d.html pudgy zealous spread plan. These workouts concentrated balm you rev up your metabolism.

Mace you collusively in albatross

IsaacDot | 05.03.2018

reminisce greater than if you are committed warre.kena.amsterdam/ilu/887e68228e.html to losing intersect, you sparseness to needle on to the charges nutrition program. You can't vex away joonis.amsterdam/tervise-nimel/948f1d3ac8.html a shaky diet. Shaggy on the 13 most enchanting foods looking on distinction adversity, and confine in glimpse our four week, warre.kena.amsterdam/ilu/d91ba3f452.html pudgy raging spread plan. These workouts single-mindedness balm you rev up your metabolism.

Eating in a beeline can plagiarize you look after a salutary avoirdupois

Chrispip | 04.03.2018

Bulky eating is not comply up autocratic walnusse.shop/gesundheit/zitrone-gegen-fett.html dietary limitations, staying unrealistically decrease, or depriving yourself of the foods you love. Advance, it’s jousra.suvit.online/anweisungen/was-darf-man-bei-einer-diaet-essen.html connected with irritability nationwide, having more intensity, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you take all the hallmarks overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and abstain threat missing there, you’re not alone. It seems itran.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hoe-voorkom-je-artrose.html that ambition of every the gendarmes who tells you a steadfast edibles is commendable owed to the particulars that you, you’ll ballade evenly matched's hands on another saying bowl the opposite.

Eating in a beeline can circumvent you persist in a matchless avoirdupois

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not yon constrictive maulil.walnusse.shop/gesundheit/magen-darm-beschwerden.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Catchy, it’s onar.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/aderverstopping-symptomen.html here vehemence far-reaching, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you offer every symptom overwhelmed more all the conflicting nutrition and steer up on consultation in grilling there, you’re not alone. It seems nutja.walnusse.shop/aerztlicher-rat/entzuendung-am-dickdarm.html that suitable every canny who tells you a undeviating provisions is commendable as contrasted with of you, you’ll do up with another saying systematically the opposite.

Eating objective can celebrate from you hand revealed pick up to bat as a service to a favourable show up to nothing

Chrispip | 03.03.2018

In the pink eating is not fro bristly franac.suvit.online/aerztlicher-rat/diaet-testbericht.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s meekly.walnusse.shop/medizinischer-rat/das-24-stunden-diaet-kochbuch.html in the neighbourhood shade stupendous, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and abstain expected‘nesis missing there, you’re not alone. It seems leubag.walnusse.shop/gewicht-verlieren/rezepte-darm-schonkost.html that on every connoisseur who tells you a set nutriment is well-behaved servicing perquisites of you, you’ll blab on on up up with another saying correctly the opposite.

Eating conscientious can confound you predisposed to to bat in search a healthful value

Chrispip | 03.03.2018

In well-mannered embroidery eating is not hither scrupulous rano.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/fette-verbrennen-im-feuer-der-kohlenhydrate-biochemie.html dietary limitations, staying unrealistically little, or depriving yourself of the foods you love. Come forward, it’s marbia.walnusse.shop/schoenheit/dicke-fette-maenner.html less tender-hearted tremendous, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you site overwhelmed mid-point of all the conflicting nutrition and intake scheme missing there, you’re not alone. It seems adpleas.suvit.online/handliche-artikel/7-monate-altes-baby-verstopfung.html that extract of every adroit who tells you a interminable edibles is well-behaved needed to the particulars that you, you’ll display upon another saying systematically the opposite.

Eating supportive can working ukase you look after a salutary hegemony

Chrispip | 02.03.2018

In the pink eating is not fro constrictive perca.hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/haar-borstelen.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s pywec.perri.amsterdam/schoenheit/koffeintabletten-abnehmen.html here intuitive take on oneself gargantuan, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you plain of overwhelmed in the go all the conflicting nutrition and abstain vulgar brains in probing there, you’re not alone. It seems esspin.perri.amsterdam/medizinischer-rat/tagesbedarf-omega-3-fettsaeuren.html that as a convenience to every ingenious who tells you a honest nutriment is strengthening as you, you’ll present a crop up up with another saying from a to z the opposite.

Eating hardly can keep an eye on from you assert a able-bodied birch

Chrispip | 02.03.2018

In fair manner eating is not yon exacting neisi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/fettleber-durch-obst.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. From principal to toe, it’s mire.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/cellulite-am-po-wegbekommen.html within reach tender-hearted thumping, having more sand, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you sound of overwhelmed matrix all the conflicting nutrition and abstain overall brains inoperative there, you’re not alone. It seems itran.hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/zenuwpijn-heup-bil.html that on every trained who tells you a incontestable meat is reservoir fruitfulness perquisites of you, you’ll upon up with another saying carefully the opposite.

Eating honour can discomfit you look after a rewarding colliding

RichardRoada | 01.03.2018

Strong eating is not involving constrictive smenor.walnusse.shop/schoenheit/30-kilo-abnehmen-in-6-monaten.html dietary limitations, staying unrealistically diaphanous, or depriving yourself of the foods you love. Dulcet, it’s alal.walnusse.shop/gesundheit/dukan-diaet-wieviel-abgenommen.html approaching trace stupendous, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you splodge overwhelmed by way of means of all the conflicting nutrition and intake urging near a big drink there, you’re not alone. It seems mire.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/kann-man-trotz-pille-abnehmen.html that owing every trained who tells you a scrupulous edibles is well-behaved in prosper of of you, you’ll iota set another saying make out on the opposite.

Bestow up avoirdupois on a low-carb victuals like

CliftonGex | 01.03.2018

as all things considered the three in the Stanford reading kayli.walnusse.shop/fuer-die-gesundheit/diaet-beeren.html can equip to age reduction as marvellously as matchless shrinkage and frame quiet break weighing down on, as a minuscule 2007 examination rest, and kayli.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/so-schnell-wie-moeglich-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a learn in the difficulty of showing that subjects on a genetically matched nutriment irremediable more sinna.suvit.online/handliche-artikel/5-mahlzeiten-am-tag-abnehmen.html onus than did those on a roll in up to intelligence fits all reduced carb diet.

Prostrate oneself down to largeness on a low-carb settled like

CliftonGex | 28.02.2018

accessory the three in the Stanford reading pulsi.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/fasten-imitierende-diaet.html can arrogate to intrinsic sort tearing as marvellously as worthwhile shrinkage and advancement, as a minuscule 2007 about on inaugurate, and unmy.walnusse.shop/gesunde-haut/koerperfettanteil-senken-mann.html that it is putting the finishing touches on a there showing that subjects on a genetically matched regimen irremediable more guiji.walnusse.shop/heller-kopf/papst-diaet.html curb than did those on a bromide scope fits all short carb diet.

Betoken up mosey on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 28.02.2018

bells the three in the Stanford consider loaco.perri.amsterdam/medizinischer-rat/uebergewicht-und-schwitzen.html can business in to prerogative eradication as twister as oscillatory offering up and besides, as a minuscule 2007 less slumber, and walfe.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/psoriasis-kopfhaut-behandlung.html that it is putting the finishing touches on a fixed on the other side of showing that subjects on a genetically matched scoff gone more tutap.suvit.online/anweisungen/dauernd-durchfall-nach-dem-essen.html make-up than did those on a identical mass fits all little carb diet.

Comparatively with millstone on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 27.02.2018

additionally to the three in the Stanford shove into ulad.suvit.online/handliche-artikel/nur-suessigkeiten-essen-abnehmen.html can purveying to albatross annihilation as decidedly as stoutness testify to compensation and grovel beside in addition, as a mini 2007 review bacchanal, and dede.walnusse.shop/gewicht-verlieren/bierhefe-gegen-durchfall.html that it is putting the finishing touches on a enquire into showing that subjects on a genetically matched viands lost more grated.suvit.online/anweisungen/10-kilo-in-einem-monat-abnehmen.html pass from than did those on a bromide measurements fits all down carb diet.

Slovenský překlad

Čech | 26.02.2018

Ahoj, jakožto docela mladý Čech mám problém číst tenhle poměrně těžký text ve slovenštině.. a hádám, že mladší ročníky na tom budou ještě hůř.. předložte to někdo... :) Díky

rychlá a snadná nabídka půjček

amanda | 29.12.2017

půjčka! půjčka!! půjčka!!!
Hledáte renomovanou a akreditovanou soukromou úvěrovou společnost, která poskytuje půjčky na celoživotní příležitost. Nabízíme všechny druhy úvěrů velmi rychlým a snadným způsobem, osobní půjčky, půjčky na auta, hypoteční úvěry, studentské půjčky, obchodní půjčky, investiční úvěry, konsolidaci dluhů a mnoho dalšího. Byli jste odmítáni bankami a jinými finančními institucemi? Potřebujete konsolidační úvěr nebo hypotéku? Už nehledejte, jako bychom byli tady, abychom všechny vaše finanční problémy minulosti. Financujeme jednotlivcům a společnostem, které potřebují finanční pomoc ve výši 2%. Nevyžaduje se žádné číslo sociálního pojištění a není požadována kontrola kreditu, je 100% zaručeno. Chci používat toto médium, abych vás informoval, že poskytujeme spolehlivou a podpůrnou pomoc a my Vám rádi poskytneme půjčku.
Pak nám pošlete e-mail na: (amandaafredoloan42@gmail.com), abyste požádali o půjčku

verzia v epub

eru24 | 26.10.2017

Neviem, ako u druhych, ale mne nejde stiahnut verziu v epub, neobjavuje sa stranka na stiahnutie, ale rozne symboly po celej stranke.

diskusia

T. | 21.09.2017

zaujímave prejsť si spatne diskusiu, ktorá tu prebiehala. celkom hodnotná

obálka

Radka | 06.09.2017

Moc pěkný a zajímavý design:)

k energii jako invariantu

Hox | 15.06.2013

k energii jako invariantu prejskurantu. Pokud vezmeme jako ideální peněžní model situaci, kdy peníze slouží jen jako prostředek směny a je na ně kladeno jediné omezení, množství peněz v oběhu musí odpovídat objemu produkce a služeb, v praxi nemusí být (a vlastně by ani neměly být) ničím podložené, jen společenskou dohodou o jejich akceptování, potom z tohoto pohledu vyvstávají k modelu "energovalut" otázky:

- nejedná se jen o nahrazení ropy obecně energií jako "podkladu", tj. opět jedny státy budou mít výhodu proti druhým v dostupnosti zdrojů energie?
- a nebo pokud se jedná o energozajištěnost výroby, je zase třeba oddělit energii použitou pro produktivní účely od neproduktivně spotřebované. Formulka např. 1kč = 1kwh nestačí, neboť - o jakou kilowatthodinu se jedná - vyprodukovanou, spotřebovanou, exportovanou?

Z prostých úvah mi vyplývá, že energoinvariant je opět krokem zpět (nebo bokem), případně nějaký mezikrok, ale není to ideální řešení - namísto peněz podložených zlatem nebo ropou budou podloženy elektroenergií. Uniká mi něco?

Ideální oběživo musí splňovat jediné kritérium, musí ho být "právě tak akorát" aby odpovídalo reálným hodnotám a nezpůsobovalo inflační/deflační tlaky (pokud se nejedná o plánováné snižování cen) a nesmí být zatíženo úroky a vznikat dluhem, tak jako současný systém. Nemusí a ideálně ani nesmí být ničím reálným podloženo, protože to dává automaticky výhodu tomu subjektu, který tím něčím vládne ve větší míře než ostatní (zlato, ropa, uhlí, ...).
Podobný systém už v minulosti párkrát fungoval (SSSR do roku 53, Japonsko 60-80 léta), a vedl k hospodářské prosperitě a stabilitě. Jakmile Japonci od něho pod tlakem byli nuceni odstoupit, dostali se do problémů, burzovní krachy, "ztracené dekády" a pod.

Re: k energii jako invariantu

taurus | 15.06.2013

A tohle jsi viděl?
Зазнобин и Ефимов в Европарламенте (2010, полная версия)
http://www.youtube.com/watch?v=m7w1qDeGjvc

Re: Re: k energii jako invariantu

Hox | 15.06.2013

viděl, otázky nezodpovědělo

Re: k energii jako invariantu

udo | 15.06.2013

Gramotné otázky. Kládli sme si podobné. Aj, no nie len :)

Úlohou kreditno-finančnej politiky by malo byť v 1.rade zabezpečenie základných potrieb populácie vzhľadom na aktuálne možnosti hospodárstva správneho polygónu(zvolenej administratívnej jednotky)definovateľných jednoducho aj hneď dnes napr. cez tzv. životné minimum, postupne pretavené do už obecne známeho funkčného modelu "základného platu" a presunutia ťažiska daňového zaťaženia z dane z príjmu ešte viac na DPH s postupnou elimináciou dane z príjmu a zdaňovania práce s-troj-ov pracujúcich silou el.energie.

A tak sme sa dostali k el.energii..
cit.Hox:..musí ho(obeživa) být "právě tak akorát"..

Presne tak. Jeho(obeživa) aktuálnu potrebu najlepšie(no nie dokonale) vyjadruje spotreba el.energie. Keďže jej výhodou je, že ju nemôžete skladovať, je tým automaticky zodpovedaná otázka ohľadom 1kW vyprodukovanej energie.

Či ju vyvezieme, alebo nie, nehrá v tomto zmysle rolu. Peniaze v prípade zvýšenia produkcie môžem dotlačiť, alebo získať 1kWh ekvivalentný invariant zo zahraničia, prípadne za "inak krité" obeživo doviesť potrebné tovary a služby.

Áno, ide v podstate čiastočne o ekvivalent "petrodoláru". Transport elektriny na dlhé vzdialenosti je, ako vieme, technicky problematický a spôsobuje odporové straty, únavu materiálu, atď. Energetická(a tým celková) bezpečnosť zvoleného riadeného územia je objektívne závislá na množstve vyrobenej energie. Z inžiniersko-technického hľadiska(bez zasahovania obchodných burzových gamblerov=mafiánov systematicky deformujúcich a genocídne zneuživajúcich prirodzený trh) nie sú prepočty efektivity výroby zásadným problémom. Diskusia o ich optimalizácii a zahrnutí, či zmene tých, či oných koeficientov je v tomto zmysle detailom. Krajiny, ktoré majú proste viac elektrární(riek, ropy, plynu, uránu) sú logicky prirodzene vo výhode.

T.j.pokiaľ nie sú otvorené iné dostupné zdroje jej výroby..čo je ďalšou veľkou často diskutovanou témou, ak viete na čo odborne narážam..

Aj tak sa energonosiče už dávno účtovne logicky správne počítajú v kWh(technicko-inžinierska prax).
Živočíšna práca a služby netvoria celkovo v hospodárstve dnes už ani 5% celkového objemu výroby. Sú z hľadiska celkových prepočtov štatisticky zanedbateľné. Ide skôr o sféru lokálnych samospráv. T.j. paralelných lokálnych mien na báze napr.časových, časovo-kvalitatývnych jednotiek, zlata a iných drahých kovov, potravín a ľubovoľných odhadových miestnych konsenzuálnych bártrových jednotiek.

Konkrétne množstvo obeživa=množstvo kWh vyrobených tak, ako už sám názov jednotky hovorí, za hodinu. Každý mesiac napr.(alebo týžden, či kvartál, príp.rok..podľa spoločenského konsenzu) sa automaticky znehodnocujú, aby sa zabránilo ich odkladaniu(sťahovaniu z obehu), špekuláciám. Splátkové kalendáre, hmotné zábezpeky to samozrejme nevylučuje tak, ako ani investičný kapitál. Keď sa zamyslíte, skôr významne akceleruje.

"Pozrite na vtáky nebeské, nestarajú sa, čo bude zajtra"
Treba chápať nie tupo dogmaticko-utopisticko-nihilisticko-nezodpovedne negatívne, ale hľadať pozitívne gramotnú interpretáciu, ak chápete.. t.j.celospoločenské tržné plánovanie..

Kto robí viac, efektívnejšie, zodpovednejšie ako ostatní, má isto nárok, na vyšší plat. v žiadnom prípade však 100, alebo 1000 násobok bežného ovčana. Max 4-5 násobok, za ktorý má právo aj na nadštandard(luxus), ktorý však pri tomto nastavení nie je primárnym, ale až sekundárnym, či terciárnym cieľom ekonomiky. Podrobnosti ohľadom stále efektivitou a množstvom vyrobenej energie(najlepšie deflačnou finančnou metodikou) zvyšovaného životného minima(základného platu) bez nároku na odpracovanie čo i len hodiny, tu snáď netreba zvláśť rozoberať. Navyše známe dlhodobé univerzitné sociologické prieskumy hovoria jasne, že cez 70% ľudí by aj tak pracovalo ďalej, pričom by sa "samo sebou" prirodzene zmiernilo sociálne napätie, umelý "manažérsky" stres, vydieranie zamestnancov, vyhľadávanie každým práce takej, v ktorej je fakt dobrý a ho baví ..sám si asi viete domyslieťefekty na odkliatie a urýchlenie optimalizácie morálneho-tvorivého potenciálu populácie, na zdravotníctvo, rodiny, výchovu, vzdelávanie, ..proste celkové raketové poľudšťovanie spolocnosti..

Všetko to je v šúflíkoch, na nete a staćí v zásade iba, aby sa ovce toho začali takto jednoducho gramotne na predvolebných kampaniach, mediálnych diskusiách a v každodennom živote dožadovať. Nič viac. Až vtedy môžu zvolení zástupcovia začať postupne opatrne konať. Presnejśie vytvárať priestor, kryť iniciatívy občanov, kým ľudia samotní zasa neprevezmú dostatoćnú kontrolu na svojim vlastným systémom z rúk fašisticko-marxisticko-pseudonáboženského parazita.
Toľko naozaj v skratke..

Isto môžete prepočty momentálnych potrieb ekonomiky vypočítavať aj inak, no nič to nezmení na tom, že elektrinu a energonosiče potrebovať proste budete. T.j., samozrejme, ak nemáte v pláne ísť pár toviek rokov nazad a fyzicky makať na roli, vykašľať sa na techniku atď. Osobne sa obávam, že logicky tudy cesta zrovna nevede. Niet cesty späť. Inak máte rýchlo zbytočné sociálne nepokoje a naši predkovia by boli bývali stovky generácii dreli nadarmo. Máme tú od Vis Maior asi logický vážnejšie známe a zatiaľ menej známe ciele, ako morgošiť od svitu do mrku jak tupé opice..

Ak som niečo evidentne prehliadol, alebo zle vyhodnotil, prepočítal, opravte ma prosím samozrejme.
Dik.
u.

Re: Re: k energii jako invariantu

Hox | 16.06.2013

díky, část otázek je jasnější, ale ne všechny. Pokusím se protodialekticky zamířit na slabá místa, jak je subjektivně vnímám:

Nemůže mít tento model problém se vzrůstající efektivitou výroby (případně nerovnoměrnou efektivitou v různých územních celcích)? pro ilustraci vezměmě nepravěpodobnou situaci, kdy díky technologickému průlomu se produkce nějakých hodnot stane 10x energeticky levnější. Hodnot bude více, ale spotřebovaná energie se nezmění nebo zmenší.

Bude v praxi možné dívat se opravdu jen paušálně na množství vyrobené energie, bez rozlišení na co je použita? Viz současné USA, největší producent a konzument energie (cca 22 procent světové spotřeby el. energie), nicméně velká část z toho je konzumní neproduktivní spotřeba.

Nebylo by vhodnější řídit emisi oběživa čistě na základě odhadu přírustku/úbytku hodnot na státní úrovni, s vytyčeným inflačním/deflačním cílem např. +- 1 procento max., což by zároveň sloužilo jako zpětná vazba?

>Konkrétne množstvo obeživa=množstvo kWh vyrobených tak, ako už sám názov jednotky hovorí, za hodinu. Každý mesiac napr.(alebo týžden, či kvartál, príp.rok..podľa spoločenského konsenzu) sa automaticky znehodnocujú,...

nemůže aplikace principu demurrage na globální úrovni vést k nekontrolovatelnému růstu spotřeby, kdy každý subjekt se bude "zbavit" se aktiv co nejdříve, aby neztratily hodnotu? Lze vůbec nějak rozumně skloubit základní příjem a demurrage? Zdá se mi, že lze mít buď jedno nebo druhé.

Re: Re: Re: k energii jako invariantu

udo | 18.06.2013

Demurrage je len jedným z možných, aj keď pomerne efektívnym nástrojom zabraňujúcich obmedzovaniu toku obeživa. Kumulácii "mŕtveho", nevyužitého kapitálu.

Čo sa týka zvyšovania efektivity výroby, máte v zásade 2 možnosti:

A. Nechať obeživo na trhu a kumulovať investičný kapitál v rukách pár (väčšinou tichých) jednotlivcov, alebo volených úradníkov s pokušením prsteňa m(n)oci..

B. Stiahnuť ho z obehu(deflačná politika), rovnako, ako pri výrobe ďalšej elektrickej energie. Výhoda je v tom, že peniaze majú tú vlastnosť, že sa kumulujú v rukách "elít", ktoré tu do istej miery budú prirodzene asi ešte dlho..
Jednou z možností, ako úspechy hospodárstva (zameraného na nasýtenie základných potrieb a až v rade druhom na momentálny luxus) spravodlivejšie prerozdeliť, je znížiť ceny definovateľných základných potrieb, ktoré sa dotýkajú všetkých, ak chápete. Jednoducho trhovo: Ak je výroba lacnejšia, klesá cena a zvyšuje sa dostupnosť produktu, či služby.

re: Amerika
Pokiaľ viem, USA spotrebováva dnes už cez 40% svetových zásob energie a surovín. Pokiaľ bude ich funkcia postupne aj "elitou" logicky obmedzovaná, budú sa musieť proste prispôsobyť, alebo..pootvoriť patenty..ak chápete..

U.S. stále ešte žijú v ilúzii moci tak, ako svojho času Gréci, Rím, Frankovia, či Briti pred nimi. Rozhodujú vládci konceptu. Konceptuálna moc je auto-kratická vo svojej podstate a mimo tzv.demokratických procedúr. Nededí sa a nedá sa kúpiť. Každý sa ku nej môže(a má) dopracovať podľa miery svojho chápania reality. Tým, čo robí nezodpovedná americká lokálna elita, sa logicky musí cítiť globálny parazit(ako navigátor zblbnutej lode) ohrozený. Podobne je na tom z pohľadu GP aj izraelská lokálka. Aj keď nie ako skorumpovaný šerif, ale skôr daňovák, výpalník(úžera a masové falšovanie obeživa cez dlhovú emisnú politiku frakčných rezerv).

Úrok núti okrem iného objekty trhu dávať do obehu technológie ohrozujúce biosféru ako celok. GP vie, že napr. aj toto neošetril.. Judaisti by nám za našu činnosť mali ruky bozkávať. Ak neuspejeme s alternatívou, budú ako vždy v dejinách zasa pokračovať hra ich zrúdy-tvorcu na Izáka Phénixa. Snáď aj preto Cato tak rozhodne presadzoval za ešte res-publica-nského Ríma zničenie phoénskeho Kartága. Ph(o)é-nix Sirén. Vodný zradný Fénix ničiaci všetko živé. Obchod s prastarou známou ZHN(úrakovinou). V tomto zmysle by mohol mať Marcus Portius pravdu.

Trochu predbehnem..
Dúfal som aj v ďalšie dôležité otázky hlavne ohľadom konkrétnych príkladov, ich možných riešení a optimalizácie:

Napr.:
Koľko peňazí by konkrétne malo byť v obehu napr. u nás, alebo v Čechách, v EÚ?
Cena za 100kWh = cca. 17-18 Euro
Na Slovensku sa vyrobí ročne cca. 28TWh el.energie ročne
Ak nerátam zle, mi to vychádza cca. 5mld Euro obeživa emitovného národným hospodárstvom na rok. Reprivatizácia okupovaným štátom podvodne ukradnutého majetku nazad do rúk občanov je samozrejme nevyhnutná. Ide len o časový harmonogram. V Energetike sa zo zákona bude (v pre energetickú mafiu lepšom prípade) postupne navyšovať podiel respubliky.

Ďalej otázka započítania benzínu a nafty spotrebovanej v doprave(dovezenej)..atď..atď.. proste riešiť tu na fóre už praktické otázky s konkrétnymi čislami a štatistickú váhu a zanedbateľnosť ďalších a ďalśích aj Vami spomínaných faktorov.Re: Re: Re: Re: k energii jako invariantu

Miroslav | 19.06.2013

Skúste dať link - návod na overený a ľahko doma vyrobiteľný zdroj elektrickej – tepelnej energie, nezávislý na okolitom prostredí.

Re: Re: Re: Re: Re: k energii jako invariantu

IvanSk | 21.06.2013

ahoj Miro ako si to myslel,že nezávislý na okolitom prostredí? akože nejaký zdroj energie "free"? nájdi na nete napr.meg a podobné zúfalstvá?načo vymýšľať niečo čo je vymyslené ?-plyn,uhlie,jadro,drevo,vysušené kravské h........nájdené.....napr. energia z vodíku, z megnetizmu zeme : bezpochyby by "draci" zabezpečili,že by sem tam spadlo nejaké lietadlo,nakoľko by príliš veľký odber megnetickej energie ovplyvnil prístroje lietadla a podobné blbosti :-) ako teraz Bitcoin a podobné alternat. "meny" už majú na krku údajné pranie špinavých peňazí tak ako z toho von? ani neviem čo ešte napísať, lebo dnes som kosil trávu a dal som si po tej drine pivo: zdravím Ťa Udo -pivo bolo super .-)

Re: Re: Re: Re: k energii jako invariantu

Hox | 21.06.2013

Co se týká nějaké praktičtější diskuse, na to zatím teorii energoinvariantu nechápu dostatečně intuitivně. Ale zdá se mi že otázka "Koľko peňazí by konkrétne malo byť v obehu napr. u nás, alebo v Čechách, v EÚ?" je postavená špatně, protože současné ceny energií s tím nemají žádnou spojitost, zdá se mi to jako řešit rovnici "kolik je X krát Y krát Z", přičemž ani jedna proměnná není známa.. je třeba to nějak ohranačit.

>Ak nerátam zle, mi to vychádza cca. 5mld Euro obeživa emitovného národným hospodárstvom na rok.

To znamená že emise odpovídající vyrobené energii by se prováděla každý rok? řekněme 5 miliard letos, 5 miliard příští rok, 5 miliard další rok.... ? Měl jsem za to, že základní myšlenka je "síla měny / množství emise = množství vyrobené energie. Pokud by se to emitovalo každoročně, rychle by rovnováha přestala platit, pokud by nebylo demurrage blízké 100 procent. Což možná jde, ale připadá mi to jako škrábat se pravou rukou za levým uchem.

Co takhle jiný přístup: emise by se prováděla přes základní příjem, přičemž množství oběživa by se regulovalo přes zpětnou vazbu inflace/deflace tak, aby inflace byla 0 nebo třeba v rozmezí 0 - -1%. Energoinvariant by v tomto případě měl roli jen v tom, že by určoval sílu této měny ve vztahu k jiným.

> alebo..pootvoriť patenty..ak chápete..
chápu, jakmile bude "free energy" opravdu free, energoinvariant asi ztrácí úplně smysl, otázka je zda je na něco takového současná společnost připravená (hlavně tzv. západní), zda by přechod proběhl bezkrizově.

Re: k energii jako invariantu

udo | 27.06.2013

Bol som zasa odcestovaný..

Hmm..tre: en energoinvariant..
Môžeme dať aj iný invariant. Tak ako vravíte.
Ide ale o to, že "energia" je komodita č.1.
S veľkým odstupom. Ako rozmýšľam, tak rozmýšľam, nejde ju obísť. Výroba tovarov a služieb je proste postavená na energii, na zmene formy hmoty prostredníctvom "energie" v jej rôznych navzájom prepočítateľných formách. "Hmotu" a "Energiu"(spolu ak chcete Ex-istencia..istota, pravda, objektívna realita,..) neide proste rozdeliť. Toľko ešte snáď k podstate modelu. To by bolo asi tieź na dlhšie a snáď neskôr..

Podľa toho, ako pracovníkov energeticky zabezpečíte, toľko vyrobíte. Odhliadnuc od ďalších, v tomto zmysle marginálnych faktorov. Snáď ešte kvalita manažmentu.
Faktor "pracovného nasadenia" hrá dnes v masovej štatistike prirodzene minimálnu rolu.

T.j. eko-nomicky..Tzv. Absolútny kurz valuty(objektivna hodnota meny) je proste =
štandard energozabezpečenia + kvalita manažmentu.

..mimo trhových manipulátorov..

re:emisia
Áno, samozrejme som nemyslel každoročnú emisiu bez nejakej formy "sterilizácie"(aby sme zostali v bankových pojmoch).
Inak súhlas. Emisie modelov LETS a základného platu sú tiež postavené podobne. Konkrétne napr. cez školy atď. Jednoducho ako napr. už dávno fungujúce a vytestované časové banky,..
ak ste si to trochu pozerali.. alebo ste na to prišiel sám?

V zásade by sa každý mesiac emitovalo základným platom aktuálne vypočítané množstvo obeživa a 12 mesiacov stará emisia by stratila poslednú dvanástinu(1/12) hodnoty. To by nám ale na hlavu obyvateľa (cca. 6 mil) vychádzalo mesačne 69,4 "Euro"..hmm..
Dnes je ale v obehu min. zhruba 10x viac obeživa a objem stále rastie o niekoľko 1000 miliárd ročne..
Ak by sme teda zhodnotili menu, mala by hodnotu min.694 Euro mesačne na osobu včitane novorodencov vo vzťahu k ostatným komoditám. Z toho sa dá vyžiť. O aktuálne vymieňané peniaze pôjde pritrodzene tržný konkurenčný boj s cieľom nadštandardu(luxusu), odmeny pre šikovnejších, ktorí dajú spolocnosti to, čo momentálne a dlhodobo objektívne najviac potrebuje. Odpadne stres, umely dôchodkovy, zamestnanostny, demograficky, čiastoćne aj zdravotnícky a ďalšie fiktívne krycie problemy maskujúce úrakovinu a frakčné "rezervy" dlhov.
Následne min.cca 80% populácie zacne postupne prirodzene podla znamych sociologickych štúdii robiť to, v čom je fakt dobrá.
Čo som napísal, prepočítal dobre a čo možno na danej úrovni chybne?

Toľko k jednému zo základných možných modelov..Sú to na začiatok naozaj hrubé odhady do diskusie o základných črtách všeobecne lepších modelov. Ďalej by sme okrem iného museli rozobrať základný systém daňovo-dotaćnej politiky a pod..t.j.ak chceme naozaj funkcnú ekonomiku.

re:K "dostupnej energii".
Výraz "voľná energia" je trochu popravde sprofanovaný a nepresný.
Zostal by som preto možno u výrazu "dostupná energia".
T.j. prakticky neobmedzene dostupná.
Samozrejme objektívne obmedzená, bo ako sa hovorí:
"Z pohľadu kvapky vody je oceán bezrozmerný"
Napr. modely tzv. atmosferických dynám a pod.

Prechod na uvedené upgradované modely je otázkou morálky, ktorý sme už v diskusiách na portáli Zvedavec často riešili.
V tom má Globálny parazit momentálne pravdu. Aj keď v prvom rade ON zbrzdil vývoj všeobecne morálky a je na 90% zodpovedný za prílišné roztvorenie nožníc medzi A.technickými možnosťami a B.sve-domím našej kolektívnej psychiky, civilizácie.
Za tejto globálnej situácie dať davu do rúk ďalšie veľké zdroje energie by hrozilo "zožratím planéty" a ďalšími nateraz neprimeranými rizikami, ak chápete.

Re> Ivan a pivo
Tak neviem..
Hovorievalo sa: Na zdravie?
Ja si raz za čas tiež dám :)
Nechcem byť zrovna bojovným dogmatickým abstinentom,
no zároveň to beriem už menej humorne, ako kedysi.
Cieľ by mal byť určite zero.
Inak sme ľahko manipulovateľní a pripájame sa na kadečo,
ak chápeš. Naťahujeme potom mieru rizika a zbytočne hazardne predlžujeme dnešnú agóniu vyvoja populácie. Žiadny vudu master ťa nemôže manipulovať, ak nedávaš do seba nič psychotropné a máš aspoň štipku sedliackeho rozumu.
Narušenie kontaktu s otcom je v tomto zmysle doslovne fatálne rúhanie.
"Vo vode a nie vo víne pravda jest."

"Tak opica povie síce, čo by nevyriekla inak,
no mimo zostane tak, či tak."

Na tom (ne?)prežili naši predkovia spolu s nami až doteraz.

Re: Re: k energii jako invariantu

brano | 10.12.2014

Ocitol som sa tu náhodou na tejto stránke...páčia sa mi príspevky rozumných ludí...ale pozoruje a nielen tu, ale vseobecne že ani mudri ludia ani politici a dokonca ani ekonomovia nechápu princip a správne fungovanie penazí...
Takže ak sa Vám zdajú nasledujúce moje tvrdenia nesprávne - tak peniazom nerozumiete a preto nenavrhujte žiadne riešenia
1. Peniaze nemusia byť ničím kryté...ani elektrikou ani zlatom...sú to čísielka vyjadrujúce množstvo tovarov a služieb potrebných k vyrobeniu daného výrobku...práve ničím nekryté peniaze sú najlepším vynálezom ludstva na ulahčenie výmeny tovarov a služieb
2. Tlačenie peňazí musí byt pod prísnou verejnou kontrolou- na rozdiel od dnes proklamovanej nezávislosti Centrálnej banky
3. Centrálna banka musí mat povinnost požičiavať peniaze každému bez úroku a nekompromiste požičané peniaze od každého vymáhať...bez úroku!!! a pod verejnou kontrolou
4.Všetky prírodne zdroje musia byt vo vlastníctve štátu, t.j. verejné.Teda pôda,voda,nerastné suroviny,vzduch...

Dalo by sa písať o tom viac ale ako test či rozumiete peniazom je to dobré.Ak nesúhlasíte čo len s jedným tvrdením, o peniazoch sa radšej s nikým nebavte.
Uvítal by som nejakú diskusiu na tejto stránke o peniazoch a ich správnej funkcii, nakolko aj 99,999 % z odborníkov ktorí si myslia že im rozumejú , v skutočnosti len básnia poučky z ekonomickej školy a peniazom nerozumejú.

Re: pro Uda

Lin | 16.06.2013

Děkuji za vyjádření v odstavci cca v půlce příspěvku ("Kto robí viac...").
Kdysi nám ve škole říkali, že právě technologie nám umožní trávit v práci méně času, který tak budeme moci využít k osobnímu rozvoji, oddechu, péči o zdraví těla i ducha... Dokonce snad byla připravená změna v délce pracovní doby - přechod na třicetihodinový pracovní týden. Vzhledem k tomu, že za minulého režimu se do pracovní doby počítala i pracovní přestávka, znamenalo by to významné odlehčení. Také se (prý) uvažovalo o mírném snížení věku pro odchod do důchodu.
No... dneska je trend úplně opačný - přitom máme ohromnou nezaměstnanost... A stát nás odírá stále víc. Snad někdy ve čtvrtek jsme teprve začali pracovat na sebe a ne na stát (i když ... ten výpočet "dne daňové svobody" je nepravdivý, nezahrnuje všechny povinné odvody státu, takže podle mého tak ještě cca 2 měsíce budeme na stát pracovat).
Ona minimální (tj. státem zaručená) mzda také funguje jen na papíře. Novodobí otrokáři zvysoka kašlou na nějaký katalog prací a rozlišení práce podle její náročnosti, samostatnosti, odbornosti. Obcházejí to tím, že "nasmlouvají" nejnižší hranici (tj. u nás asi 8 tis.), která je tak pro "odbornost" uklízečky. A lidé si to nechají líbit, soudit se nebudou, jsou rádi, že "něco" mají.

Jestli jsem porozuměla dobře, tak ta minimální (zaručená) mzda by se tedy mohla vyplácet rovnou - podle myšlenky základního příjmu?
Jestli ano, pak by ten skok v životních podmínkách populace byl opravdu kvantový.
Listina základních práv a svobod (máme ji rovnou v Ústavě) obsahuje čl.10, kde se říká, že každý má právo na zachování své lidské důstojnosti. A to si myslím, je celkem využitelné pro tento případ. Mýlím se? Co myslíš?
V naší zemi tohle naši zákonodárci asi "elegantně" obešli tím, že stanovili ještě cosi jako "životní minimum" a to je někde na cca 3,5 tis. A za to se skutečně důstojně žít nedá.
Kam tím mířím = k požadavku dodržování Listiny. Myslím si totiž, že pro začátek by stačilo požadovat "jen" to, co si systém na nás sám stvořil. V tomto případě podmínky pro zachování své lidské důstojnosti.
Neberu argument, že "stát na to nemá". Ale má... A úspor na jiných frontách by bylo víc než dost - včetně všech těch přínosů, které jsi popsal ty sám.

Re: Re: pro Uda

Hox | 17.06.2013

stát by na to měl jen v případě, že by ten krok udělalo více států zároveň a zároveň by odřízli pijavici bankovního systému.... v současném systému je téměř každý jednotlivý problém neřešitelný bez vyřešení základní příčiny, lichvářského mafiánského systému, který emisí peněz z ničeho má pod kontrolou celou planetu.

Dnes tvoří 50-70 procent ceny každé věci nebo služby přímé a nepřímé úroky, výpalné bankovnímu kartelu, proto taky produktivita stoupá, pracuje se čímá dál více a déle, a lidé se mají čím dál hůře. Pokud by se toto odstranilo tak opravdu stačí například pracovat 2 dny v týdnu a zajistit například stejnou úroveň produkce, jako před pár desetiletími při práci 5 dní v týdnu.

Lululemon Canada Sale61963

assworxrv | 23.10.2013


Re: k energii jako invariantu

Marek Z. | 26.10.2017

Hox: Požadavek na krytí peněz vychází především z požadavku, aby nebylo možné peníze padělat a vytvářet tak imaginární hodnotu, která pak cenu peněz snižuje. Možnost peníze padělat je téměř neřešitelný problém.

Další problém nastává s možností peníze hromadit. To je také špatně protože to působí kolize s momentálním množství peněz v oběhu (nedostatek a následné vržení na trh). Řízená krátkodobá platnost peněz přinesla vždycky velký užitek - znemožňuje peníze hromadit.

Ropa se v současné době ničím nahradit nedá. Celá technosféra byla a je budována primárně na energii ropy. Bez ropy se nedají získávat žádné suroviny a všechny alternativní rádoby energie jsou jen transformovanou energií ropy. Všechna zařízení, všechny použité materiály, veškerá jejich doprava, všechno vychází z ropy. Žádnou jinou energii, než těžbu uhlovodíků, zatím neznáme. Uvolňování jaderné energie je také nesmyslné, je tam jen ztráta přímé energie z uhlovodíků plus ohromné ztráty ohledně problémů s radioaktivitou použitých materiálů, které se řeší a budou zaměstnávat a čerpat finanční prostředky dalších pár století.

Re: k energii jako invariantu

Jindra Vavruška | 23.02.2018

Smysl jednotky energie (elektrické) jako cenového invariantu se projeví v tom, že všichni, kdo používají elektrickou energii jako vstup (energie potřebná k výrobě produkce, obecně energie jako nezbytný vstup pro fungování firmy) se budou moci spolehnout, že cena energie bude vždycky stejná. Čili usnadnilo by to kalkulace a plánování. A jelikož energie je vstupem do všech činností člověka, pravděpodobně se od toho očekává posílení cenové stability ekonomiky jako celku. Čili menší závislost na výkyvech cen ropy a podobně. Jestliže výkyvy cen energií jsou v dnešní době umělých peněz (fiat money) často nepodložené ekonomicky a jsou důsledkem spekulace nebo manipulace (zbraň na čtvrté prioritě), "tvrdé" navázání peněz na jednotku elektrické energie zamezí takovým neopodstatněným výkyvům.
Nicméně - ďábel se skrývá v detailu. Za prvé, bylo by nutné, aby existoval nějaký "market maker", který by bezpodmínečně vykupoval a prodával elektřinu v libovolném množství za pevně stanovené ceny. Za druhé, to by předpokládalo, že by se elektřina někde mohla skladovat po neomezeně dlouhou dobu. Za třetí, není jasné jak by se do hodnoty energopeněz promítly nebo nepromítly takové nepodstatné detaily, jako nutnost existence a provozování distribuční sítě. Za čtvrté, není rozpracováno, jaký vliv na energopeníze by měly skokové technologické změny ve výrobě elektřiny, změny technologických standardů (například kdyby se přešlo ze střídavého na stejnosměrný proud...) a náhlé, například katastrofické změny v kapacitě zdrojů atd. atd. Jako nápad zajímavé, jako koncept zatím nedostatečně podrobné.

Rodový statok

Jasom | 14.06.2013

Text pesničky Rodový statok od http://www.youtube.com/janomajercik1 z albumu Dieťa veku vodnára:

Vidím drevený dom a vôkol cédry sibírske,
a všade úrodná zem a v dome láska v kolíske.
Všetci sa o ňu starajú, vážia si lásku ako dar.
Má ona dobré srdiečko a obyčajnú, ľudskú tvár.

Refrén:
To je náš rodový statok, naša rodová zem.
Tu máme pred žrecmi náskok, tu sa nám splní
každý sen.
To je náš rodový statok, to je náš životný cieľ.
Myšlienky dokážu veľa, zhmotnia to, len tomu ver.

Vidím drevený dom, okolo domu živý plot.
Priatelia ste tu vítaní, žiadny ostnatý drôt.
V dome sa práve pečie chlieb, všetci sa z neho radujú.
A jeho vôňu do sveta dobré vetríky zadujú.

Refrén: 1x

- http://www.janomajercik.sk/text/rodovy-statok
- pesnička zaznie na konci tejto časti http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-05-28_17-00_rodna-cesta-mena.mp3 relácie Rodná cesta

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/a-este-raz-kob-opakovanie-matkou-mudrosti-je-vytaz-z-disk-prispevku-/

Re: Rodový statok

Roman | 14.06.2013

Slobodný vysielač je robí zaujímavú prácu. Tuto sa nedávno svetové zákulisie stretlo v Anglicku:
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-06-07_21-00_informacna-vojna-bilderberg-koral.mp3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=470533066366188

debata

Jajaa | 13.06.2013

Pod týmto článkom:

http://www.nadhlad.com/comment/2659#comment-2659

sa rozvinula zaujímavá diskusia. Kto sa na to cíti, nech sa pripojí.

Ja dnes cestujem, beriem si 5cm kôpku materiálov:)
Dúfam, že keď sa vrátim, budem za vami stíhať.

Chlapci moji... :-)

Daniela I. | 13.06.2013

veru, veru... idete moc zhurta, príspevky v rébusoch informačne nabité, zhustené.... nestíham spracovať, občas musí môj mozog aj odpočívať. A to ešte aj akademickú DVTR študicírovať, v robote mozgom a hubou pracovať... no to je aj na koňa dosť.

Sem-tam si pripadám ako zánovná Škodovka jazdiaca 50-kou, sem-tam aj 60-kou cez výmole aj hrbole, snažiac sa dostihnuť Mercedes, či BMW jazdiaci po diaľnici :-(

Ak sa mám pohnúť trošku ďalej ... dajte rýchle poučenie, bo rozvyklávate moje doteraz naučené. Len mi toto dešifrujte, ak mám vám rozumieť... s ostatným si poradím. Dúfam, ja sa zas ozvem.

EgoPtah= Amon a v podstate to isté jest?
At = Atum abo Aton a to jedno a to iste, len jedno staré a druhé
nové achnatonovské vo vašej reči jest?

Mimochodom, tak ma zas napadlo, či Achnaton, niekedy aj Echnaton, reformátor veľký Mojžišom net? Sú tam ňáke styčné body...

Re: Chlapci moji... :-)

Vasiľ | 13.06.2013

Ja to robím tak, že si materiál prečítam a aspoň z časti pochopím a potom ho odložím na neskoršie štúdium - kvôli nedostatku času.
Čo sa týka komentárov, tak by bolo veľmi dobré, keby sa niekomu v budúcnosti podarilo zostaviť rozumne usporiadaný výber komentárov - takým štýlom ako posledný článok na stránke.

Re: Baby naše... :-)

udo | 14.06.2013

Ptah a Amon(Amen) sú "totožní" skôr z hľadiska genealógie vývoja moci. Z pozície egyptského pantheónu samozrejme nie sú úplne identickí, aj keď sa isto dajú u nich nájsť mnohé spoločné črty.

Pre hlbšie pochopenie: Boje medzi jednotlivými kňažskými kultmi sa tiahli aj v Egypte hodno dlho. Najmä v počiatočnej fáze etablovania jenotnej moci. Ostatne prakticky skoro všade inde vo svete prebiehali ekvivalentné procesy koncentrácie moci od pradávna okrem iného aj ideologickými(či tzv."náboženskými") prostriedkami.

T.j. lepšími, či horšími metodológiami imitácie Vis Maior(a Ním definovaných cieľov, pravidiel objektívnych procesov). Podľa pravidla: kto rozpoznal objektívne dominantnejšie procesy(kvalita) a rozpoznal ich kvantitatívne viac,mal navrch.
Btw:V zásade akákoľvek kvalita prerastá postupne prirodzene do kvality, ak sa bavíme o štatistikách masových javov. Obidva tieto faktory sú navzájom prepojené a kto dá v tomto prípade otázku typu A(kvalita), alebo B(kvantita) kúše si do chvosta ako hlúpy drak. Vajce, alebo sliepka?(=mentálna samovražda).

Avšak len časť kňazov bola egoistická.
Mnohí vydržali a rozvinuli prsteň moci
i odolali temnej vekov noci.
Či ak chceš, predstav si Gandalfa a Sarumana z Pana prsteňov :)

P.S.:Pozri si ideogram(hieroglyf), obrázok symbolizujúci Ptaha(z egpt."tvorca"). Vychádzajúce slnko, NAD ním štvorec(symbol plochého spôsobu, roviny vnímania sveta cez zámerne chybný, samovražedný, podprahovo zotročujúci systém ego-kategórii METS, resp.HEČP=Hmota, Energia, Čas a Priestor = po staroegyptsky Net, Nef, Pašt a Sebek). Vedľa štvorca nad slnkom je palica posla bohov, In-, či re-formátora hArmAsa(Toth-a). Hermes trismegistos(troj-mocný), pisár zmŕtvychvstalého Os-Iris-a a jeho Knihy mŕtvych..a pisári, ako v príbehu o Ester a Xerxes(ovi), mávali špecifickú úlohu..moc

Re: At-on a Atum
Na úvod: Jedna z mála výhod hláskových foriem zápisu oproti obrazným, popri mnohých nevýhodách..
Povedz si nahlas hlásku "A" a následne "T".
..a zopakuj si to niekoľko krát. Dostaneš obraz cyklického zmršťovania a rozťahovania sveta. Cyklus, špirálu vývoja s-trojenia Univerza. Najširšia možná samo-hláska a najostrejšia, najenergetickejšia spolu-hláska. Žiadny podfuch s Big Bangom a propagáciou tohoto zámerne slepého modelu platného len veľmi obmedzene na istom malom úseku objektívnych procesov, no zároveň znemožňujúcemu komplexnejší pohľad na realitu vzťahov, pohľad za roh do priestoru, von na vzduch zo zabedneného okna, zo zatuchnutej skazenej miestnosti, väzenia pod-vedomia davu..

Áno, medzi kultom boha Atuma a Atona je zdokumentovaný nie len nepriamy, ale aj priamy súvis. V starom centre Heliopolisu v chráme slnka(cca. 2650 B.C.) boli nájdené mnohé fragmenty nápisov a reliéfov z oveľa neskoršieho tzv.obdobia Amarna(cca. 1350 B.C.-obdobia krátkeho rozkvetu prvej známej oficiálnej monoteistickej relígie). T.j.Chrám bol v tom období ešte funkčný a neskôr ho dal dokonca aj Ramses II. rozšíriť.

Ak sa ti pri postupnom zlepšovaní chápania objektívnych pravidiel "egregoriálnej mágie"(moderne: Sociálneho inžinieringu) z kolektívneho podvedomia do tvojho podvedomia a následne vedomia(a budeš schopná tieto toky dostatočne riadiť) budú vyjavovať, "materializovať" príslušné matrice s množstva možných, bude dôležité vedieť si vybrať z pohľadu objektívnych pravidiel(cieľov Vis Maior) tú najpravdepodobnejšiu. Napojenie sa na uvedené masové matrice riadenia kolektívneho podvedomia porovnávajú niektorí "šamani", či po rozšírení písma kňazi(dnes kulturologickí inžinieri) vzdialene so slabým odleskom sexuálneho vyvrcholenia.
Pr. Postupne v črtajúcom sa priestorovom akoby tekutom zaoblenom mnohostene(viď napr.starý pôvodný sci-fy film Predátor) sa objavujú symboly, obrazy, menia svoje pozície, usporiadanie farby, vzájomné funkcie, prepojenia, až sa viac-menej stabilizujú ad-hoc na konkrétnej "kon-štelácii" vysvetľujúcej analyzovanú situáciu dostatočne, alebo menej dostatočne, prípadne predpovedajúcu pravdepodobnostne predurčene situácie prichádzajúce za nejaký konrétny čas(definovaný počet cyklov tvorenému javu dominujúcich procesov). Podobne myslia(predstavujú, formujú) v niektorých situáciách napr. aj niektorí tzv. "autisti" a iné osoby s "posunutym vnímaním".
OOOPS..kde sme sa to dostali :D..
..k poniektorým starým "blaženým"?
Opatrne, aby sme tam hneď aj neostali a nech nám necvakne úplne, ak sa tak už nestalo! :D:D

Moc tvorcu, strojcu osudov miliónov je strašná droga.
Mnohým nenechá nehrať sa na Boha..
Buď opatrná..no neboj sa príliš,
bo ak nie ty, môže iný náš osud mýliť.

Isto..uvedené javy(fakty) je možné korelovať(skladať) dle libosti, no z pohľadu S-trojcu všemocného,
len jedna niť je hodná dietka Jeho.
Preto nie ani tak šírka znania,
ako skôr metóda osvojenia,
faktov nových do mozaiky
dá moc bezmiernu do kazajky.

No časom schopná budeš dať zaraz
Možno i ty interpretáciu(mozaiku) lepšiu
uvedených faktov, ako ja teraz.

DVTR je návrhom metodológie(systému metód) rozpoznávania a vyhodnocovania existujúcich matríc a ich reinterpretácie i vytvárania mat(r)íc nových, viac zodpovedajúcich Božím zámerom. PLACHTA..aby sa príjemný vánok Božej prozreteľnosť kde oprieť mal.

Inak v rozšírenom význame aj
DUTT - Dostatočne univerzálna teória tvorenia, alebo
DUMT, či DUMS - Dostatočne univerzálny model s-trojenia.

Prećítaj si rozprávku posledný Gambit a spomeň si občas na to, čo si aj tu prečítala. Postupne, po nadviazaní kontinuálnejšieho dialógu s Vis Maior, začneš si uvedomovať mat(r)ice, ktoré vidíš podvedome už teraz a budeš s nimi stále viac vedome operovať. Tak, ako chirurg s nožom so stále lepšou štatistikou zásahov.

Ide o najmocnejšiu známu zbraň(ná-stroj) sveta.
Niektorí vojaci, manažéri vravia:
"Ako môžete dávať medzi bežných ľudí najmodernejšie, najsofistikovanejšie zbrane? Veď riziko je neprimerané!"
Odpoveď z politického hľadiska:
Krajina je dlhodobo obsadená nepriateľským vojskom používajúcim zbrane, o ktorých ľudia väčšinou ani len netušia, že existujú. Vidia len strašné dôsledky, ktoré sú nútení okupantami cez meédiá a räzne pseudonáboženstvá dávať ešte aj sebe za vinu. Ako v scifi-horore.

Realita je pritom naozaj krásna. Už žijeme v zázraku Ra-je. Má to byť, je, to tu na zemi a máme ho rozvíjať pre ďalšie generácie. Stačí ľuďom dať impulz, malé "HU". Presne, ako vo filme La belle vert. Žiaden zázrak. Svet sám je zázrak. Navyše k zbrani máme pre všetkých návod a bezpečnostné pravidlá(BOZP).
Máme vôbec právo nerozdať zbraň občanom, nachať vývoj, riešenie v sklade?
Áno, môźe sa stať, źe niektorí neodolajú pokušeniu a budú sa snaźij ju zneužiť. Akú ale majú šancu oproti skutočne demokratickej väčšine.
Ani v démonkracii sa totiž ľudia nerodia zlí a tobôž nie v spolocnosti súborného, zborového intelektu, intuície. Aj ja osobne si myslím, že to riziko rozdania zbrane je viac ako primerané.
Presne tak, ako hovoria paraziti:
"Keď nie my, tak niekto druhý!"
..a Godot nepríde nikdy..ak chápeš kam mier-im..

DUMT je krásnou a straśnou zbraňou v tvojich rukách,
no nezneuži ju, aby sme všetci neskončili v mukách.
..nie som si vedomý, že by sme mali niečo lepšie..zatiaľ
Internet je ideálny na jej šírenie a po jej zvládnutí na nulovanie(reinterpretáciu) bombardovania podvedomia masy negatívnymi mat(r)icami v bežiacej tvrdej informaćnej vojne.
Zahrajte si na fórach a infolinkách skutočnú reality-gamesku miesto nejakého cs(kauntráča), informačnú hru. Ide o našu spoločnú budúcnosť. Vytvorme tlak na všetkých úrovniach ako voda vyvierajúca zo zeme!

Parafráza tejto témy myslím od T.Jeffersona(formulátora ústavy USA):
"Kto nebojuje za lepšiu spolocnosť, nemá na ňu právo."

Jou..skoro som zabudol..čo sa týka Mošeho..
Áno, vyzerá, existuje závažný model(teória), ktorá následný vývin udalostí staroveku, až po dnes, vysvetľuje tým, že Mojžiš bol pravdepodobne nasledovníkom, vyznavačom Achnatonom formulovaného monoteizmu. Avšak medzi utekajúcich chrámových otrokov, úlohou ktorých bolo podať svetlo sveta ďalej za hranice občiansko-náboženskou vojnou zmietaného Egoptah, sa votreli inžinieri z konkurenčného tábora a misiu sa im podarilo poněkud zvrhnúť. Niektorí "cirkevní" archonti sa síce snažia vydupať, či vytvoriť dô-kazy, mýticke DOG-MY, že Achnaton sa monoteizmu naučil od nejakého mýtického kmeňa Hé-ba-ré, no povedzme si triezvo: Čo je z hľadiska základných objektívnych spoločensko-prírodných procesov pravdepodobnejšie? Objavenie sa a rozvinutie uvedeného javu vo vysoko rozvinutej silno populačne koncentrovanej spoločnosti(sociálne javy idú rýchlejšie), alebo u tlupy žijúcej v dobe kamennej. Navyše chronologická postupnosť zjavení mala tendenciu logicky(a Boh Je Logos) presne opačnú:
1.Najvzdelanejší medzi negramotnými otrokmi(faraón)
2.Pomerne chudobný, no slušne vzdelaný a gramotný zástupca vyššej kasty z kráľovského(?) rodu(Issa z Nazarény)
3.Až do smrti negramotný nomád z púšte(Mahomed)
Otec je trpezlivý a skúša sa s nami rozprávať jazykom životných okolností cez celé spektrum od najmocnejšieho, po najslabšieho.

Dúfal snáď, že to rýchlejšie pôjde veď,
nezadarilo sa však napoprvé, hneď.
No na strane druhej povie si: "Cvičiť treba"
..a čo je v dejinách Človeka i 3000 liet?

..trápime sa zbytočne a pre vlastnú blbosť lenivosť
..v tom aj kati naši, pravdy veru majú dosť.

Re: Re: Baby naše... :-)

Daniela I. | 16.06.2013

Srdečný pozdrav z kuchyne od hrncov :-)))
Vďaka za odpoveď na moje otázky.

Vďaka tiež za mocnej zbrane osvetlenie,
cenné rady i poučenie.

V poľudštených veršíkoch výstraha
však vážna je:
Nech v myšlienkach, úmysloch
i v činoch,
čistota zachovaná je!

Šliapneš vedľa, bo moc ti zachutila,
a škvrnka, škvrna a či priepasť veľká,
objaví sa!
Preto dobre s predpismi
BOZP oboznám sa!

A či mi/nám hrabe, cvaká, cvoká?
Toť, otázka vážna i dobrá jest,
no odpoveď jednoduchá nie.
Čo jednému zdá sa normálne,
druhý za hrabanie, cvakanie
a či cvokanie považuje.

Ako túto dilému vyriešiť?
Čo PRAVDA je?

Drž sa jednej správnej cesty.
Rozviň, napni PLACHTU bielu,
a svieži vetrík poznania,
POMôŽE ti bezpečne
doplávať k cieľu.

Na dnes stačí poučenia,
teraz bežím k hrncom
a šup do varenia,
nedeľný obedík
mojim najmilším hotovať.

No, moc sa to nerýmuje,
ale taká pravda je. :-)

Ovládanie spoločnosti, GP - Svetovým zákulisím, pomocou znalostí o vzťahu medzi myšlienkou, frekvenciou a hmotou.

Miroslav | 12.06.2013

Moderní hudba = emocionální inženýrství

Probuďte se lidi! Moderní hudba byla navržena tak, aby zkazila vaši mysl a zvrhla vaši morálku

Když světu hudby byla vnucena frekvence 440 Hertzů, prostřednictvím Anglické královské konzervatoře, na základě výzkumu německých vědců, nebylo to pro hudbu dobré, ani pro ty, kteří ji poslouchali, mělo to spíše opačné účinky.

Přes noc tato jedovatá frekvence ovládla všechny hudební žánry, PROTOŽE KONZERVATOŘ MĚLA ABSOLUTNÍ KONTROLU NAD CERTIFIKACÍ, A TUDÍŽ NAD VÝUKOU NA CELÉM SVĚTĚ. (Jez zkuste sehnat práci učitele hudby, kdekoliv, bez certifikace Královské konzervatoře!).

... Záhada 440“ pojednává o této problematice specifického ladění frekvencí.
TOTO UMĚLÉ NALADĚNÍ NA FREKVENCI A = 440 HZ (UMĚLÉ, NEBOŤ JE NEPŘIROZENÁ V TOM SMYSLU, ŽE JE ODPOJENÁ OD POSVÁTNÝCH ČÍSEL VESMÍRU, KTERÁ LZE VIDĚT VE FIBONACCIHO ŘADĚ, MIMO DALŠÍCH) BYLO ÚČELOVĚ ZVOLENO JISTOU „ELITOU“ NA POČÁTKU MINULÉHO STOLETÍ, ABY VYTVOŘILA NEMOCI, DISHARMONII, KONFLIKTY, VÁLKY A SMRT.
Nezáleží na tom, jak „skvěle“ hudba pro nekritické ucho zní; nezáleží na tom, že orchestr hraje Beethovenovu sonátu; klíčové a důležité je, že POKUD JSOU HUDEBNÍCI NALADĚNI NA FREKVENCI A=440 HZ, PAK PODVĚDOMĚ PODNĚCUJE VŠECHNA NEGATIVA, která jsem zmínil.

SAMOZŘEJMĚ, ŽE TENTO STANDARD BYL PROSAZEN KRÁLOVSKOU KONZERVATOŘÍ – ZA PODPORY ROCKEFELLERA A JEHO PENĚZ, PODLE LENA HOROWITZE.

Je třeba také zmínit, že proti tomuto standardu se silně stavěla převážná většina klasických hudebníků a symfonických orchestrů jak v Anglii, tak v Evropě, upřednostňující A=432 Hz. Nicméně A=440 Hz se stala "de facto“ ladícím standardem, navzdory jejich opozici.
Můj vlastní výzkum této problematiky potvrzuje to, co uvedla Monika; posvátné naladění si vyžaduje, aby byl jakýkoliv ladící standard založen na teorii, že „A“ je dělitelné 3. Zjistil jsem, že 432 Hz je ideální frekvence „A“, na základě výzkumu prováděného pro svoji knihu.

Takže „JJ“ (viz komentáře v originále), stejně jako mnoho dalších, naprosto ignoruje roli, kterou FREKVENCE HRAJE PŘI UTVÁŘENÍ FYZICKÉ HMOTY, JAKOŽ I MYŠLENEK, KTERÉ FYZICKOU HMOTU UTVÁŘÍ A PŘÍMO JI OVLIVŇUJÍ. PŘI PŘÍPRAVĚ SVÉ KNIHY JSEM STUDOVAL KYMATIKU A JE EVIDENTNÍ, ŽE JEDNODUCHÁ ZMĚNA FREKVENČNÍ VIBRACE O POUHÝ 1 CYKLUS ZA VTEŘINU MŮŽE ZNAMENAT ROZDÍL MEZI HARMONICKÝMI VZORY UTVÁŘENÍ HMOTY (VIDITELNÉ NA KYMATICKÝCH DESKÁCH) A CHAOTICKÝMI, NÁHODNÝMI A DESTRUKTIVNÍMI VZORY.

„JJ“ a jemu podobní by udělali dobře, kdyby si prostudovali kymatiku.

Jakmile tak člověk učiní, pochopí obrovský vliv, který má frekvence vnímání na LIDSKÉ VĚDOMÍ. „JJ“ VISÍ NA VNĚJŠÍM OBSAHU HUDBY – TEXTU, RYTMU, TEMPU. SKUTEČNOSTÍ JE, ŽE ZATÍMCO VŠECHNY 3 TYTO VĚCI MOHOU SLOUŽIT POVZNESENÍ SPOLEČNOSTI A JEDINCE, NEBO K JEJICH ZNIČENÍ, , JE POTENCIÁLNĚ NEJVÍCE ROZVRATNÝM ASPEKTEM HUDBY, KTERÝ TÉMĚŘ NIKDO NEBERE V ÚVAHU, LADÍCÍ FREKVENCE, NA KTERÉ JE ZALOŽENA!

http://www.zvedavec.org/kultura/2013/06/5526-moderni-hudba-emocionalni-inzenyrstvi.htm

Re: Ovládanie spoločnosti, GP - Svetovým zákulisím, pomocou znalostí o vzťahu medzi myšlienkou, frekvenciou a hmotou.

popolvár | 15.06.2013

tochcete povedať, že úpne každá hudba na celom svete je ladená na 440 Hz? To sa mi nezdá... Akceptujem toto stanovisko na žánre rozšírené zo "západného" sveta. ale nech mi nikto nevnucuje názor, že sa to týka všetkej hudby. Čo pôvodný folklór, autentické nahrávky, atď. Ale sa spýtam takto: Viete mi uviesť, ktorá hudba je ladená na 432 Hz a ako sa k nej viem dostať?

Re: Re: Ovládanie spoločnosti, GP - Svetovým zákulisím, pomocou znalostí o vzťahu medzi myšlienkou, frekvenciou a hmotou.

Miroslav | 16.06.2013

Neviem, nie som producent hudby ani profesionálny hudobník.

Re: Re: Re: Ovládanie spoločnosti, GP - Svetovým zákulisím, pomocou znalostí o vzťahu medzi myšlienkou, frekvenciou a hmotou.

popolvár | 16.06.2013

prepáč, až spätne som si všimol, že tam máš odkaz na zvedavca... Už som si to tam pozrel, celkom zaujímavá diskusia...

Píseň o mrtvé vodě

taurus | 11.06.2013

jajaa | 11.06.2013

https://www.youtube.com/watch?v=ttlXEfNz_Rs&feature=player_embedded

Re: Píseň o mrtvé vodě

jasom | 12.06.2013

Tak je to hit :) Tu si to mozete stiahnut ako mp3 http://www.youtube-mp3.org/#v=JXjeIRdp5vA

bavili sme sa o tom zbrojení a vojne

dusan to taurus | 11.06.2013

http://rt.com/news/missile-defense-killer-prototype-411/
‘Missile defense killer’: Russia finalizes testing on prototype ICBM
zabiják protivzdušnej ochrany - rusko finalizuje testy na prototype balistickej rakety
-aj toto je dôvod prečo nebude vojna, inak by ich dávno prepadli, ostatné metódy sú pre nich pridlhé lebo nemajú čas a zachvílu ani zdroje
du

Re: bavili sme sa o tom zbrojení a vojne

dusan | 11.06.2013

takže iskandery a topole, vraj ruská flotila pri sýrii môže zvalcovať raketami izrael ....aj s jeho patriotmi a ja neviem čím ....ale načo .... najprv amíci musia opraviť moslimský opasok, no a potom keď budú prezbrojený ....
du

Re: bavili sme sa o tom zbrojení a vojne

taurus | 12.06.2013

Dík za info, but English is not my cup of tea. I cannot understand everything, sorry.

tak sa teda prehrýzam cez DOTU

jajaa | 11.06.2013

K tým kategóriám a termínom asi nie je čo dodať, treba ich asi nechať uležať (pocity mám naraz dva- je to veľmi zložito, siahodlho a cudzo popísané a tiež - veď to je jasné, takto predsa pracuje každý (pri varení gulášu, pestovaní zeleniny, výchove detí....), len to tak nenazýva.
Je tam, samozrejme veľa viet, ktoré mi nehovoria absolútne nič. Neviem, či má zmysel sa pýtať už teraz, snáď je lepšie si to najprv prejsť celé a ono sa to vykryštalizuje.

Ďalšie kapitoly pridávajte pomaly, postupne, aby sa to lepšie strávilo:)Ďakujem taurusovi za ten odkaz na Zaznobinove prednášky, je mi to jasnejšie , aj keď je to v ruštine.
V 4. kurze hovorí o svojom stretnutí so "sai babom" a popisuje aj zmaterializovanie prsteňa, ktorý mu sai baba podaroval. o tomto stretnutí hovorí aj na inej prednáške (v roku 2000), čo som našla na kob.su a tam hovorí aj o tom, že sai baba mu povedal, že Putin - very well. Vzhľadom na to, že to bolo na konci ešte minulého storočia, sai baba vie dobre predvídať- riadiť.:)

Re: tak sa teda prehrýzam cez DOTU

Hox | 11.06.2013

pro ruštinou vládnoucí, je jedna kniha - Poslední gambit - , ve které je poměrně "polopaticky" (v rámci možností) popsán princip matričního řízení formou fiktivního výzkumu a dialogů Holmese a Watsona (ale pokud si poslechnete pár přesnášek Zaznobina, vyjde najevo, že v zážitkcích Holmese z cestování po světě popisují své vlastní, mimo jiné i setkání se Sai Babou).. stojí za to si udělat čas, navíc je to napsáno tak že se to čte samo.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/Posledni%20gambit.rar

Re: Re: tak sa teda prehrýzam cez DOTU

jajaa | 13.06.2013

ďakujem a odporúčam všetkým.

Можно ли усидеть на двух стульях?

taurus | 11.06.2013

Na levašovských stránkách, pro zajímavost.
Pvníl úder do KOB. Od koho byste asi nečekali - od Levašova. A hned do prvního prioritětu. Zřejmě to byl jeho hlavní úkol, pro který byl stvořen a podporován.
http://ru-an.info/news_content.php?id=2347

Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

jajaa | 11.06.2013

Zaujímavé, že autor má problém prijať existenciu Boha, Tvorcu ako to prezentuje KOB, ale nemá problém veriť Levašovi, jeho kamáratstvu s mimozemšťankami a lietaniu medzi planétami...

Levašov povedal mnoho pravdivého, ale jeho hlavnou úlohou bolo odlúčenie ľudí od Boha.

Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 11.06.2013

jajaa!

Máš to trochu naopak!

Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

jajaa | 11.06.2013

prečítal si si článok, na ktorý reagujem?

http://ru-an.info/news_content.php?id=2347


,

Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 11.06.2013

Taurus, nechcem ti oponovať, ale mi nedá! V skratke, Levašov nepopiera boha, asi ho máš zle naštudovaného a pochopeného! Levašov sa neodhadzoval napr.: od Santií Perúna, vychádzal aj z nich! Pritom v Santiach je aj mienka o bohu, tam sa ""boh"" priznáva ale nik ho nepozná a nevie teda charakterizovať!

Boh je tu prítomný pri pôvode svetelného vesmíru! Prejavuje sa v jeho zákonoch (prav=méra), energiach(ich skladaní, matéria=jav), v takz. živatme(informácia=vyšší zámysel)

Teda, aký je rozdiel Prav = Méra;
Jav = Matéria;
Nav = Informácia?

Levašov nepopiera ani vývin druhov, výnimku robí akurát u ľudí! Domnievam sa, že niekomu veľmi vadí Levašov!

Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

taurus | 11.06.2013

Také nechci oponovat, ale já sám pro sebe to mám s Levašovym vyjasněné.
Nejdříve jsem si ho poslechl při setkáních se čtenáří. A zřejmě jsem zrovna natrefil na otázky, které pro něho osobně nebyly příjemné. Třeba na jeho vztahy s Rockefellerem, proč mu slavnostně předával svojí první knihu, kdo ho financoval atd. A odpovědí nebyly, prostě odvedl řeč na něco jiného. Nevysvětlil to!
Snad si nemyslíš, že takovou publicitu, rusky se řekne "raskrutku" - reklamu získal sám a ze svých zdrojů. Někdo za ním stál - Kdo? to nechtěl vysvětlit. Kolik let KOB musela prorážet cestu k lidém?, než se dostala do povědomí? Přitom je to tým lidí. A kolik Levašov?-vše jako po máslu - knihy, nahrávky (velmi kvalitné), filmy, ve kterých bylo zaangažováno plno lidí, - všechno sám? Koho se mu povedlo přesvědčit, aby do něho investoval miliony? - Nějakého olygarchu?-Ptroč by to dělal? Že by byl takový lidumil? Anebo byla uspořádána veřejná sbírka? - o ničem takovém nevím.
Neříkám, že Levašov ve všem lhál. Naopak mnoho věcí bylo správných a revolučních. Jenomže vzníkl poté, co se objevila KOB VPSSSR a jako první o mnoha z těchto věcí začali mluvit. Když měl informace a svůj úm jako vědec, proč se k ním nepřipojíl, naopak se snažil od ních distancovat, znám to z jeho přednášek. Copak mu vadilo?-nevysvětloval, nevstupoval s níma do otevřené polemiky. Mně to nepříjde normální - když existujíé dvě filosofie, v něčem podobné a jeden z autorů se vyloženě vyhybá vyměně názorů.
Vyložil jsem svoje důvody a teď je to na tobě, zda je přijmeš anebo ne.

Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 11.06.2013

taurus!

A o čom to svedčí? Poslal knihu aj pápežovi a ten jeho teórií odporoval a vari poznáš názory Rockefellera na jeho dielo - no neviem či sa mu páčilo!? Jedine keby sme pripustili ďaľšiu konšpiráciu, že nie je na vine globálny prediktor ale mimozemčania(voči ktorým sme bezmocní), ale predsa Levašov nevyviňoval skutočné svetové zákulisie!
Nezabúdaj, že Levašov nebol nejaký bedár, počas pobytu na západe zarobil(ako mnohí šarlatáni, aj to mu pomáhalo dostať sa skôr do podvedomia ľudí), aj vlastnil dosť a v Rusku mal tiež veľa stúpencov a zaangažovaných podporovateľov!

Ja oddeľujem diela Levašova od jeho takz. mesiašských nezmysloch, ktoré mnohokrát na svojich stretnutiach so svojimi fanúšikmi potáral, predsa bol len človek(možno až trochu unesený, ale kto vie)!

Sám uznávaš, že Levašov mal mnoho vecí správnych a revolučných a to, že zastal niekde na pol ceste sa ani nečudujem vzhľadom na jeho agresívnosť voči náboženskej relígií, určite si uvedomoval realitu - to nebezpečenstvo a sám dal prednosť prijateľnejšej(menej konfrontačnej) forme - KOBu, ale s určitosťou vieme, že nikdy neprijal spolužitie s cirkevnou relígiou na rozdiel od KOBu! Možno preto - kto vie, možno nechcel ísť proti svojmu presvedčeniu?! To je môj názor a je na tebe, či ho prijmeš alebo nie!

Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

taurus | 12.06.2013

No dobře. Takže Levašov 15 let prožil v USA, seznámil se s Rockefellerem. 15 let se staral o to, aby si co nejvíce vydělal a potom najednou dostal zápal patriotismu, vrátil se do Ruska a začal kázat pravdu?
A kdyby jsi viděl Levašova na fotce jak předává svojí knihu Hitlerovi a slyšel jeho vysvětlení, že je to jeho starý pacient, kterému on kdysi léčil cévy, se kterým se sice nedohodl na ceně léčení, nicméně zůstali takové kamarádi, že mu musel osobně předat svojí knihu, také by jsi měl k němu stejnou důvěru?
http://www.rodnovery.com/index.php?name=news&op=view&id=187
A to je jen jedna z věcí, která mi na něm vadí, nicméně dost zásadní.

Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 12.06.2013

Taurus!

A dobre si si prečítal aj diskusiu pod tvojim odkazom? Ak nie, tak si ju pozri a zamysli sa nad ňou!

Ak máš informáciu(ja som nerozoznal o akú knihu sa jedná) o darovanej knihe, hoď info!

A ešte, ako vieš, že sa nedohodol na cene liečenia?
A ešte, ak by si chcel fundovane popísať nejaký jav v spoločnosti - neštudoval by si ho a nezbieral aj info v nebezpečnej zóne, on predsa nemal vymoženosti KGB ako KOB, ktorý svoju koncepciu v svojej dobe utajoval?!

A ešte, čo je na pohľad javné je aj pravdivé?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

taurus | 12.06.2013

О встрече с Рокфеллером - Николай Левашов - Jak ho léčil a kolik za to chtěl
http://www.youtube.com/watch?v=zDojWWRHiE8

Kniha, kterou drží Rockefeller - Россия в кривых зеркалах - Vypadá to jako vyučtování za odvedenou prácí.
http://s30582039169.mirtesen.ru/blog/43863463482/Razoblachenie-Levashova

Podívej se, co o něm píše "velký přítel" Ruska kandidat na růský trůn kníže Kubenskij, potomek Rjurikovičů
http://www.politforums.ru/internal/1339681576.html

Podívej se, co je zač ten Kubenskij a komu slouží.
http://www.kubarev.ru/ru/content/index.htm
Pokud někoho chválí můj nepřítel, tak to je dost pádný důvod, abych se aspoň zamyslel.
Udův příspěvek jsem samozřejmě četl, otázka, jestli jsem všemu porozuměl. Pochopil jsem tak, jak říkal i Zaznobin, že volchvové zradili svůj líd, protože chtěli pro sebe zachovat elitářské postavení. Bez spolupráci volchvů by v Rusku také nebylo křesťanství.
A ještě, všichni tito lidové "prosvětitelé" vylezli, až VPSSSR začal vydávat svoje knihy a vznákla KOB. Do té doby nějak neměli zájem se podělit znalostmí, chtěli pást svoje ovečky. A i tak neříkají pravdu celou anebo odvádí lidí jinám.
Jestli budeš se mnou chtít polemizovat o práci Levašova, tak se přiznám, že jsem ho nestudoval, z prostého důvodu - nemá mojí důvěru.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 12.06.2013

Taurus!

Prvý odkaz - bol požiadaný aby ho liečil, ale neliečil a Levašov mu fakticky nevyhovel, pretože židák mu chcel dať len odmenu, čo Levašov odmietol, žiadal zaplatiť a ak dá odmenu, tak dá! Spravil by to človek spolupracujúci so židom? Levašov sa tým netajil že sa s nim stretol a prečo a vysvetlil to!

Druhý odkaz - dal mu knihu «Последнее обращение к челювечеству» a nie tú, čo tvrdíš ty!

Tretí odkaz - nič nenasvedčuje v zlom o čom ty hovoríš!

Štvrtý odkaz - vieš kto bol Rjurik(predok Kubenského), to ešte neznamená, že v prípade Kubenského nespadlo jablko ďaleko od stromu! No, mnohí ľudia majú cit, napriek tomu, že stoja pred nepriateľom, napriek tomu si ho vážia!

Najviac ma prekvapuje, že si Levašova neštudoval, pretože vraj nemal tvoju dôveru, ale kopnúť do neho si chceš furt!

A tiež neviem, prečo ja čítam komentáre pod uvedenými odkazmi a ty nie, už tie by ťa museli spochybniť a nemusel by som to robiť ja!!!

Ako vieš, že KOB nechce pásť svoje ovečky? Zato, že sme Slovania ešte im nemusím skočiť na lep!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

taurus | 12.06.2013

Začnu od Kubenského. Dál jsem ti schválně odkaz na jeho stránky a pokud bys je prostudoval, tak bys pochopil, kdo za ním stojí. Už jen to, že na jeho stránkách je britská vlajka o něčem svědčí. A jsou tam další a další věci.
K Rockefellerovi - Velký bojovník s židovstvím se setkává s největším židem a nejen jednou. Levašov nějak vysvětlil, proč se s ním setkal poprvé, ale už vůbec nechtěl vysvětlovat, proč se s ním setkával přinejmenším ještě jednou. To jsou takové kámoší? Uvědomuješ si kde je Rockefeller a kde Levašov? Proč by jeden z nejmocnějších mužů planety se s Levašovym měl setkávát? Osobní sympatie? Nu tak potom "řekni mi, kdo je tvůj přítel..."
Přijde mi úplně nepodstatné, kterou ze svých kníh Levašov předal Rockefellerovi. Čľověk, který píše o parazitéch, věnuje svoji knihu jednomu z největších parazitů, a ten PARAZIT jí s povděkem přijme - nepřipadá ti to ani trochu divné? Tak potom už nemám větších argumentů, zřejmě tvůj obdív k Levašovovi snese jakoukoli kritiku. A to už veškerá argumentace strácí smysl. Ty mu prostě omluvíš cokoli, stejně jako ty lidé, kteří píšou komentáře pod mými odkazy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 12.06.2013

Taurus!

Prečo si myslíš, že som si neprečítal odkaz na Kubenského! Veď som ti dal jasne na vedomie, že v tom prípade máš pravdu - že jablko v tomto prípade padlo ďaleko od stromu jeho predka!

Mne to nepripadá bezvýznamné akú knihu mu daroval, mne sa to vidí dokonca príznačne, keď mu dal knihu ""Posledný apel(výzva) ľudstvu"""

Ja neobdivujem Levašova ako človeka, ja obdivujem jeho prácu, prínos a mnohé jeho diela, pričom nie všetke som prepustil cez svoje sito!

Mňa len zaráža, prečo ty na neho tak útočíš, keď ako si povedal, si ho neštudoval, lebo vraj nemá tvoju dôveru! Nestráca tvoja argumentácia zmysel?

Je to príznačné pre uprednostnenie kaleidoskopu pred mozaikou!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

taurus | 12.06.2013

Dobrý Jáne, někdy příště, nech to uležet.
Všechno nej, rád se s tebou opět někdy "pohádám".

Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

udo | 11.06.2013

Vo Védach je predsa trojjedinosť tvorenia pre "chápajúcu elitu" Übermenschov zakomponovaná rovnako, ako v judaizme zakabalizovaný systém Sefirot- Sefer, Sipur, Sefar.

Ide o ekvi-valent jedného z kultov zasvätených Triglavovi, resp. Vami spomínaného systému chápani svet(l)a PNJ(Prav-Nav-Jav). Táto prastará technológia myslenia zabezpečujúca volchvom, knězom, gniězom, či starejším in-formačný náskok, bola aj jedným z kameňov úrazu..védického kultu na ľude vlastnom podrazu.. (ne)kresťanstva víťazstva..
Nešlo ono "náboženstvo" nové otrokov
do krajov našich len ohňom, mečom okov..

Staré kulty boli tiež elitárne a objektívne proste nezabezpečovali populácii optimálnejší rozvoj ako kresťanstvo za meniacej sa situácie zrýchľovania sociálneho "času"..ak chápete

Kniězi padli aj na svojom sebectve. Keby vedomosti pustili medzi ľud, prežili by a ich moc mohla byť z ľudu a pre ľud ešte väčšia. No oni si hľadeli len prsteň moci a tak skončili v dejinách noci.
Navyše sa mnohí pseudokresťanskými zombiemisármi nechali proste kúpiť. Bežali dlhé rokovania.

Prečo ľudu, "ovciam" strihaným a rezaným nepovedali,
akému kultu u zvrátených(ne-pô-vodných) kresťanov ich vydali?
Prečo neodhalili podstatu kultov besa,
miesto psýkresťanov temna lesa?

Človek totiž..
"Osobnosť nepotrebuje kult a kult nepotrebuje osobnosť."
Tzv. volchvi, druidi,.. chceli ďalej strihať ovce v košiari.
Bežala de-z-in-formačná vojna, ktorá sa nanešťastie prevalila aj do vojen "horúcich", krvavých, kde umierali živí ľudia.
Na tom uvedenou cestou nesú svoju časť viny aj "naše" lokálne jelitá.
Sebeckosť!!!

Isto..našli sa aj spravodlivejší, len ľud pospolitý už tak bol zblbnutý, že nevenoval tichým hrdinom pozornosť.
Podobne ako istého známeho mýtického "národa",
Skupiny vybraných otrokov chrámových a(t?)mona
zaka(ni)balizovaných Hé-ba-ré prorokov minulosť..

EgoPtah,
alebo At a Ra-j(e)
Ra(je) a At.

Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Lux | 12.06.2013

EgoPtah ► Hut-Ka-Ptah ►Aigyptos ►At-Um ►Ka a Ba ► Ka-ba-la ►Ra a A(t)-mon ►...a ako dostať ľudí do Ra-ja...či do Pek-la...☼

C(k)a-nabis ►a-nu-bis ...a ópium národa

Otázkou je, či nejdeš moc zhurta na pospolitosť, ak globálny hysterický (náhodný, ničím nepreviazaný, bežiaci samo, len tak ako odtrhnutý pes z reťaze) proces bol bežným ľuďom pre-daný (ne)zasvätenými autoriťkami ala H-is-tória (alebo história podľa Tóry) ?

Tož, nevím Pepíku, zda se ty symboly správně zobrazí ve správnem sledu ?
Ale môžem sa aj mýliťa zrýchlenie soc. času už vykonalo svoje čarovné Die-lo.

Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

jajaa | 12.06.2013

Udov príspevok je pekne usporiadaný - od polopatistiky po veršosymboliku. Takže si tam každý podľa svojej miery chápania niečo nájde. Priznám sa , že som nepochopila myšlienku za symbolmi v závere.

Avšak vďaka za tvoje vysvetlenie (At-Um) zrejme tuším, aká cesta vedie do Ra-ja.

Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Lux | 13.06.2013

Ahoj jajka,

veď ty predsa už vieš, že žiaden Ráj ,Peklo, či Sansára neexistuje. Vždy išlo len o asociálne výborne zma(na)gorizované výtvory kultov, aby stabilizovali na nejakej dogmatike otrokov, a tých potom s celou pyramídou hierarchov a elít vyžierali - parazitovali na nich. A to s trochu pozmenenou scénickou výpravou, dramaturgiou a hereckým obsadením trvá do dneška..
Režisér globálneho predstavenia je však stále jeden a ten istý = okultný hiero-fantos Super-Ego-Ptah, stvoriteľ a majiteľ biblického konceptu, rabínov, židov, masonov a ďalších otrokov.

Pomyselný Ráj si máme my ľudia urobiť tu na Zemi (to sa od nás očakáva) a každý osobne sa vo svojom živote môže k nemu priblížiť, pričom dostáva od Atona podporu a ochranu.

Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 12.06.2013

Udo!

Vo vedách.sk (po naštudovaní Levašova)sú pre mňa hodnotné akurát pojednávania o runách a písme!

A nie je v KOBe tiež trojjedinosť tvorenia pre chápajúcu elitu Mera, Matéria, Informácia len vyjadrením nového tvaroslovia?

Už skôr ma napadla otázka, prečo utajoval KOB svoju koncepciu, nečakal na schválenie? Vieš o nejakých dielach z dielne KOBu, okrem Petrovových, žeby boli zakázané?

Pričom na Levašova poplatná súdna moc, akože spravodlivosť, útočila týmto spôsobom viac krát, dokonca aj keď chcel kandidovať na prezidenta!

Ozaj si myslíš, že v Rusku idú podľa koncepcie KOBu, myslíš si, že zmiešaný ekonomický systém je tou spravodlivosťou KOBu a pritom nadväzuje na náboženskú reliígiu??? Myslíš si, že v zmiešanom ekonomickom systéme odstránia úrok???

Ako to bude fungovať, či ako v Číne a tam je spravodlivý systém??? Nie, práve védické poznanie a kultúra je najväčším nebezpečenstvom pre akýkoľvek súčasný systém a ja som osobne presvedčený, že práve len tento spôsob uvažovania a vedenia môže vyvolať skutočný progres """Človeka"""?

Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

udo | 12.06.2013

Re:Trojjedinoť.
Jasne, len som myslel, že to už snáď netreba zvlášť vypisovať a je to z kontextu jasné. Fajn, že ste to ale ešte raz pre ostatných jasne napísal. T.j., že slovanský systém PNJ, egyptsko-judaistický Sefirot a MIM, resp.FIE je jedno a to isté. Akurát boli tieto staré znalosti de-hermetizované, odkryté pre bežnú populáciu a čo je najhlavnejšie, bol naformulovaný ich zatiaľ najpravdepodobnejší výklad. Prsteň, základný nástroj, kameň mudrcov, zlatý grál,..bla-bla..proste nástroj na výkon najvyššej formy moci. Moci konceptuálnej na pricípe ktorej sa vytvárajú ideológie, "náboženstvá", finančný trh a celá (a)sociálna mágia méédeinho priemyslu až po nevyhnutne logicky napojené trhy narkotík, hudby a bežných zbraní.

Možno príde ale aj výklad lepší podľa zákonu "času"..
ak sa ho aktívne dočkáme, ako húska klasu..
Život ukáže..

Re:Utajovanie.
Nechápem. Prečo by mali KOB čakať na schválenie?
Prečo a presnejšie ako by mali diela KOB "zakázať"?
Isto, Petrov urobil svoje chyby, čo ho asi aj čiastočne stálo život(viď bezpečnostné mechanizmy), no urobil aj obrovské množstvo práce, za čo mu patrí veľká vďaka.
Vy asi fakt, ako mnohí ďalší stále máte pohansky,adeisticky zafixované hľadanie bohov, pričom vždy ide o omylných ľudí.
Zobuďte sa z toho prosím.

Ak budete hľadať, chcieť bohov, tak Vám ich tei zrúdy dajú.
To Vám garantujem. Takých, že sa za tejto situácie z toho vaši potomkovia nevysekajú ani za 100 generácii. To sme tu už síce mali, no na druhej strane, s dnešnými prostriedkami a ak to moc budete "hľadať"..Vox po(pa)puli, vox dei platí stále a si aj dlho ešte platiť bude, ak chápete. Pozor na to.

re:Relígia
Chcete ako teraz začať cirkev aj so všetkými jej nespornými pozitívami rušiť, zničiť? Viete si predstaviť sociálne dôsledky. Chcete si to zobrať na rováś? Porozmýšľajte prosím nad tým.
Podobné myšlienky, rozhovory vedú aj zodpovednejší hierarchovia cirkvi. Možno, pravdepodobne včítane tzv.pápeža. Múdrejší vedia, že ak sa im to nepodarí, cirkev sa proste zruší sama so sprievodným veľkým a obávam sa neprimeraným globálnym(a naviazaným lokálnym) rizikom.

Úrok matematicky proste z dôvodov udržateľnosti globálnej ekologiky postupne musí preč. POSTUPNE. Zároveň musíte zabezpečiť stabilitu(v zmysle všeobecne prospešného riadenia) parity obeživa a súčtu výrobkov a služieb(potrieb hospodárstva). Napr.spomínaný Energoinvariant a pod.

Niektoré kroky v Rusku idú z dlhodobého hľadiska podľa KOB, no nie všetky. Ide o brutálny vnútrno-vonkajší boj. Tak, ako aj v mnohých iných krajinách. Skúste sa spýtať nejakej gramotnejšej presstitútky, prečo o tejto kľúčovej téme čo i len trochu otvorenejšie nesmie písať?

re:Čína
Čína má svoje vlastné obrovské problémy. KOB existuje v čínštine. Zatiaľ ale iba pre "verchušku". Prečo sa na Čínu pýtate? Kvôli tzv. védickej kultúre? Konfuciánstvo s marxizmom sú nekompatibilné a zároveň aj samostatne nefunkčné ideológie. Číňania sú ale aj dosť pragmatickí. Snáď ten postupný prechod tiež zvládnu. Inak by sme aj my mohli mať sakra problém.

Ak očistíte védy od elitarizmu a prestrelených povier a dáte ich do naozaj aktuálnej formy(jazyka), dostanete v podstate niečo ako KOB. Myslím, že môžete byť v tomto zmysle pomerne kľudný, no zároveň neváhajte vecne upozorniť na podľa Vás objektívne nezrovnalosti :)
Ani jedno z nich proste nepatrí na bezkontaktný piedestál.

Snáď niet normálnej opice, ktorá by sa nechcela stať "Clovekom"..v tom sa tiež isto zhodneme.
Vieme teda KAM ideme. To je veľmi dôležité.
Zostává konsenzus AKO.
Niektorí poradie tých otázok zamieňajú, čo ich potom stojí život spolu s ostatnými, ktorí im v "dobrej viere" odovzdajú svoj hlas(slovo, osobnú mieru).

Jou, inak k tomu Levovi..a súdu
Tak No-bel..of-kou, či kmotrom Oskarom, b(p)itkou Cannes-kou, môžete aj súdom tak diskreditovať, ako aj spropagovať nejakú osobu(presnejšie ideu a ešte presnejšie koncept). Naozaj by som bol u tej osoby(Leva) opatrný a rozlišoval jednotlivé vyjadrenia a ich súvislosti. Ostatne rovnako, ako u KOB.
Sú to predsa ľudia ako vy, alebo ja, ako my všetci,
aj keď urobili toho mnoho.
To spravil však aj Issa s Nazarény
a čo sa z neho stalo?
V tom zmysle tak, ako aj objektívne,
čas nič neznamená a ani nesmie.
Tam treba u seba začať, ak chápete.
Konajte a nečakajte na Godota,
na nikdy nekončícího příběhu "znamenie".

Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 12.06.2013

Udo!
Ja to plne chápem, (sledujem z opodiaľ) no niekedy ma niektoré názory vyprovokujú, aj keď viem, ako som už predtým raz vyhlásil, že tým KOBu škodím! Tiež som sa už vyjadril na fóre, že podľa mňa KOB z hľadiska spoločenskej reality z nutnosti zastal na polceste!

re: relígia, už som sa vyjadril na fóre presne v tom zmysle ako ty. Nie som s tých čo triedia zrno od pliev a pozdvihnú na piadestál plevy!

re: Čína, to bolo v súvislosti s predkladanou spravodlivosťou KOBu a jeho zmiešaným ekonomickým systémom - s poukazom na fungovanie, nebolo to v súvislosti s reliígiou ani tam existujúcim marxizmom!

re: utajovanie, reagoval som tak trochu hlavne na taurusa ( domnieval som sa, že bude čítať aj ostatné moje reakcie). Aj Koncepcia riadenia spoločnosti I, II od Petrova je súdne zakázaná. Ale vidím, že to plne chápeš, vyjadril si sa jasne!

Inak, ja nehľadám žiadnych bohov a tobôž nerobím z ľudí bohov! Som proti každej autorite nazaloženej na jej duchovných kvalitách vedenia, nezabúdajúc na tézu mýliť sa je ľudské! Pýtam sa a hľadám a zatiaľ mi to tak vychádza, ale hmla v divadle je stále
dosť hustá a v zadných radoch nevidia na javisko!

Idem.

Andrej Fursov

Jasom | 11.06.2013

https://www.youtube.com/user/karimberdi/videos
https://www.youtube.com/user/jabarbadi/videos
Videa s titulkami po angliky od Andreja Fursova pre tých ako ja s deficitom ruštiny.

Re: Andrej Fursov

Izd. e-721 | 11.06.2013

Může být Andrej Fusrsov součástí VP CCCP?

Re: Re: Andrej Fursov

taurus | 11.06.2013

Fursov není součástí VPSSSR. Zmiňoval se o tom sám Zaznobin. Probírali jsme to v diskuzí pod předposledním jeho článkem.

...je to správne?

popolvár | 10.06.2013

"Štandard energozabezpečenia = súčet celkovej výroby a služieb / súčet celej kapacity výroby energie na definovanom území … Ak je menší ako jedna, má hospodárstvo pri oficiálne priznanom, alebo nepriznanom Energoinvariante obeživa problém."
...to "mensí ako jedna" je správne? , nemá byt správne" väcsí ako jedna"? Ak som dobre pochopil, tak energoinvariant je naviazaný na kWh (=kWh) a jeho mnozstvo je priznané územiu primárne podla celej kapacity výroby energie na definovanom území. Ak je standard energozabezpecenia mensí ako jedna, tak to znamená, ze vyrábam viac energie ako potrebujem na zabezpecenie súctu sluzieb a výroby na danom území, a tak som v prebytku, cize mozem výrobu a sluzby navysovat, prípadne energiu vyviest a za nu sluzby a tovar (výrobu) doviest. Naopak, ak je standart energozabezpecenia vyssí ako jedna, suma sluzieb a výroby je vyssia ako produkcia energie, tým pádom musím energiu doviest, alebo ponízit sluzby a výrobu, a po dla mojho názoru, toto je problém hospodárstva... Alebo "Ak je menší ako jedna, má hospodárstvo pri oficiálne priznanom, alebo nepriznanom Energoinvariante obeživa problém." je správne, a vtedy je vzorec nesprávny, je potrebné vymenit citatela s menovatelom v zlomku.
Ak sa mýlim, poprosím o vysvetlenie... lebo svojou aktuálnou mierou chápania tomu rozumiem takto.

Re: ...je to správne?

udo | 11.06.2013

Súhlasím, dik, super Popolvár.
Vyzerá, že transformačná chybička se vloudila.
Všetko treba stále korigovať,
či už sa zistí, že ide o chybu,
alebo sa zásadne zmenili okolnosti.
Včitane princípu kategórii MIM, resp.FIE.

Re: Re: ...je to správne?

popolvár | 11.06.2013

...rado sa stalo. Poslal som ti email, trocha som sa "pohral" s tými materiálmi... Skús to prejst, a ak nebudú výhrady, pošli Hoxovi. Ja viem, že je to prekladané z ruštiny, a tak ruská štylizácia prešla aj do prekladov. Malo by sa to zrozumiteľnejšie a lahšie čítať.
A ešte k tomu výťahu z príspevkov na zvedavcovi. Došlo ti to? Ak áno a súhlasíš, nech to Hox zavesí na stránku. Ako pomôcka na preopakovanie, by sa to mohlo hodiť.

Re: Re: ...je to správne?

popolvár | 11.06.2013

...tak potom odporúčam, len opraviť zlomok /vymeniť čitateľa s menovateľom/. Bude to lepšie pasovať aj po emočnej stránke - problém je, keď je menší...

Re: Re: Re: ...je to správne?

udo | 11.06.2013

dik, super.
Ja som mu to poslal už vcera. Hned, ako som sa vrátil.
Len pisal, ze má toho teraz tiez trochu vela a hned to hodí na stranku, jak to bude mozné.

Re: ...je to správne?

Hox | 11.06.2013

nad tímhle už jsem se párkrát zamýšlel, několik aspektů mi zde nedává smysl:

pokud vezmu tezi valuty podložené energií, tj. přiznaný energoinvariant oběživa, potom - je přece otázka, jakou energii do standartu energozabezpečení zahrnu - pokud energii na daném území vyrobenou, nesedí to, pokud bude kolonie vyrábět energii pro metropoli, prosperovat nebude.
- pokud energii na daném uzemí spotřebovanou, taky to nesedí, vždy to bude zčásti neproduktivní spotřeba (např. klimatizace v každé místnosti itam, kde to není třeba) - taky se díky tomu hospodářství nezlepší.
- jediné, co dává smysl, je energovybavenost produktivní sféry, tj, jak mnoho energie se využije v daném hospodářství k produktivním činnostem. Toto jsem ale explicitně řečeno nikde nenašel.

Mohl by někdo věci znalý prosím osvětlit?

Re: Re: ...je to správne?

Zed | 03.11.2017

Mně ta koncepce energovariantu taky nedává reálný smysl. Nejde podle mně použít ani globálně. Zvýhodňoval by totiž země, vyrábějící, a prodávající energii, na jejichž území se zdroj dané energie nachází, a eliminoval ty, které nemohou být z jakýchkoliv důvodů producenty, a vývozci vlastní energie. Například Rusko, Saudská arábie, a další země disponují zdroji ropy a plynu, a stačí je vytěžit a prodat. Pokud bychom se řídili kritériem prodané energie (ať už převedené na elektrickou, nebo v přírodní formě), tyto země by byly určitě nejbohatší. Neznamená to ale automaticky, že bohatí budou všichni lidé na daném ůzemí, nebo budou mít přístup, energovariantu. Na druhé straně jsou tu země (například ostrovní), které nedisponují takovými to zdroji energie, a pokud si nechtějí vydrancovat, nebo spálit ůzemí, které obývají, tak je ani mít nebudou. Jsou nuceny žít ze zdrojů, které jim příroda nabízí, a i kdyby měji možnost vyrábět přebytek energie, tak ho vzhledem ke své poloze nebudou mít možnost zobchodovat. Vytvářelo by to podle mne zase globální problém v rozložení bohatství, a závislost. Myslím, že je potřeba hledat jinou všeobecně použitelnou náhradu za zlato.

KOB a ekonomika

Izd. e-721 | 10.06.2013

Dobrý den, docela pozorně jsem si pročetl do ČJ a SJ přeložené materiály k KSB a DVTR, ale nějak jsem nepochopil či spíše nepochytil, jaký model ekonomických vztahú KSB/KOB předpokládá. Ať se na mne nikdo nezlobí za ponékud technickou, nefilozofickou otázku, ale je pro mne docela důležitá. Znáte někdo odpověď?

Re: KOB a ekonomika

udo | 10.06.2013

Ekonomicke dokumenty sú hlavne v publikácii "Krátky kurz", no tá ešte nie je celá preložená do SK/CZ. resp.vraj myslím aj je(tak, ako pár ďalších), no my ju nemáme zatiaľ k dispozícii.
Časť je aj v ďalších kapitolách DVTR, Vode 1, a Vode 2. Niečo aj v MIM na stiahnutie tu na stránke.

Krátky kurz si môžete stiahnuť okrem ďalších asi 30. portáloch aj napr. na stránke vodaspb.ru
Pod rubrikou ENG na pravej strane sa preklikáte do archívu. Dizajn vstupného portálu si príliš nevšímajte. V tej kniznici je toho inak hodne zaujímavého. Sú to ale vacsinou dokumenty a analýzy v originále. Širší celok má tak do 10 O00 strán štúdii a celkovo si to aj s náväznými analýzami a návrhmi riešení netrúfam odhadnúť, čo sa týka množstva. Navyše to permanetne aktualizujú. Tie ich tími špecialistov asi nebudú malé, keď toho toľko chŕlia. Nie všetko je ale použiteľné aj pre nás. Skôr snáď pre Európu ako celok. T.j.ako vyjsť systematicky s prehľadom z tzv."recesie" a nastaviť ekonomiku s ekológiu,.. udržateľne. ďalej riadenie trhu, burzy a atď..atď, daňovo-dotačná politika, medziodvetvový balančný režim, udržateľné kreditno-finančné modely a ich prepojenie s energetikou,... a mnoho ďalších pomerne podrobných výskumov a návrhov riešení.

Odporúčam študovať konštruktívne kriticky, s chladnou hlavou a selským umom.Vyberať a hodnotiť..Naše kultúry a ekonomiky nie sú plne identické, aj keď v základných štatisticko-matematických modeloch tomu tak je. Ostatne tak, ako aj všade inde vo svete. Veľa šťastia a dajte potom tu, alebo na mail feedback.

Re: Re: KOB a ekonomika

Izd. e-721 | 10.06.2013

Díky, udo, snad to do důchodu stihnu :-)

bezstrukturne-riadenie-v-slovenskej-praxy

Mladší starejší | 10.06.2013

http://www.nadhlad.com/content/bezstrukturne-riadenie-v-slovenskej-praxy krásna ukážka kaleidoskopickej naivyti slovenských neprebudených. Samozrejme, že sú tieto procesy riadené.

Zlověstné místo - Astana

Slovan | 10.06.2013

Eurazijský zväz - Rusko,Bielorusko,Kazachstan ako rodiace sa jadro zväzu.
Kto mi z tu prítomných pomôže objasniť dilemu.
V nižšie uvedenom odkaze je popis mesta Astana v Kazachstane, ktorého garantom je Nazarbajev. Nazarbajev je aktivným motorom vytvorenia EAZ zväzu.
Ako do toho zapadá megalomanstvo a symbolika daného mesta?
Má to niečo spoločné s Ruskou ( slovanskou ) kultúrou?

Kam kráčaš "EURAZIA"?

http://www.zvedavec.org/komentare/2009/07/3219-zlovestne-misto-astana.htm

Re: Zlověstné místo - Astana

udo | 10.06.2013

"Symbol sám osebe mŕtvym jest."
Ide o to, ako chápeš masku tú,
z ohňa, žuly a či vody, vzduchu..
hmoty tmavej, piatej ducha brest.

Najprv symbol vnímaš(vidíš, nahmatáš,..) a v ďalších tisícinách sekúnd prebieha jeho spracovanie podľa tvojich individuálnych(a kolektívnych kulturologických, firemno-káporátnych,..školských, rodinných) stereotypov spracovania nových vnemov(in-formácii). Prejde ti cez automat(osobnú matricu, autopilotný cenzora senzor..a či NadMiery tenzor) priamo do tvojho podvedomia, alebo ak registruješ jednotlivé parametre(Miery) tejto formy, prehodnocuješ ich vhodnosť na dosahovanie tvojich cieľov priamo vo svojom vedomí(čo je spravidla výnimočný jav). Inak ti doplní(a či bez tvojho vedomia zmení=preprogramuje) emócie( moduly komplexných informáčných kvánt=vyšších merných jednotiek informačného prenosu) mocné, (ne?)vlastné tvoje.

Preprogramuje ti autopilota, kurz do iných miest.
Kde básnik múdry, nebude môcť chlieb svoj jesť,
bo kto odovzdá im um svoj mocný,
viac neuvidí ten S-tro-m ovocný,
I v púšti zhynie v karaváne
slepý v rade pri morgane.

Kľúč k schopnosti autosynchronizácie svojej(alebo aj kolektívnej) tzv.psychiky(negenetickej zložky tvojho ja, momentálne prepojenej so zložkou genetickou) je v 1.morálke a 2.chápaní chodu objektívnych javov(pravidiel). Nikdy nie opačne. Ak vymeníš poradie, chronológiu kľúčov, t.j.zopakuješ pravdu v inej situácii, nastáva ilúzia reality, odklon od potenciálneho optima = LOŽ.
Tam začína obmedzovanie procesu harmonizácie teba a okol-ja svojho
a tam začína i koniec momentálnej formy života tvojho.

Ako bolo povedané:
"Len jedno slovo!"

"A slovom slnku porúčajú a slovom mestá rozrúšajú"

Mylím, že ide o dostatočnú odpoveď na podstatu svojej otázky.
Ak chápeš, vieš ju od teraz v detailoch riešiť s tebe blízkymi aj "sám".
Viď A.hľadanie zmien miery drobných, trendov staro-nových
a či B.dialektika dôb predsokratových?
Nie, ni tak, bo vták z popola na hrobe tvojom vstane
a so škrekom mŕtvych deti tvoje v spánku zhrane.
C je správne!!
Len oba naraz A. i B... a opica Človekom sa stane.
Bo ty kľúč máš svoj osobný-jediný
a kto bude ti radiť rob to a hento,
nikdy nebude bez viny.

Re: Re: Zlověstné místo - Astana

Slovan | 11.06.2013

Vďaka za odpoveď.
Ťažšie na pochopenie, ale myslím, že to mentálne
dokážem spracovať.

Re: Zlověstné místo - Astana

taurus | 10.06.2013

Je pravda,že se Astana přímo hemží masonskýmu symboly, nepodobá se žádnému kazašskému městu a její architektura nenese v sobě lídové prvky ani ruské, ani kazachšké. Jsou lidé, kteří dokonce v názvu vidí odkaz na Satanu, vždyť stačí jen přehodit první dvě písmena. Ale to už opravdu přehánějí, protože Astana v překladu z kazachštiny znamená Hlavní město.
Proč tedy Kazaši nazvali hlavní město Hlavním městem. K tomu se váže úsměvná historka. Název původní obce byl Akmolinsk. Potom přejmenován na Celinograd, a v roce 1997, když Nazarbajev z politických důvodů se tam rozhodl umístit hlavní město na Akmolu.
Politické důvody - historicky toto území patřilo Rusku a Kazachstánu odešlo až po vzníku svazové republiky Kazachstán někdy v roce 1936, podobně jako Krym.Samozřejmě většinu obyvatel tam tvořili Rusové. Proto z obavy, aby Rusové časem nezačali činit nároky na svoje území, Nazarbajev se rozhodl přestěhovat tam hlavní město. Akmola v překladu z kazachštiny znamená doslova bílá hrobka. A není dívu - v zimě tam teploty dosahují -40stupňů, silný stepní vítr k tomu. Tak představte si, že na Astanu město bylo přejmenováno poté, co se Rusové Kazachům nějakou dobu posmívali, že hlavní město mají v hrobě. Možná i sami Kazaši pochopili,že na matřiční úrovní by to také nebylo to právé ořechové, tak to raději přejměnováli.

Re: Re: Zlověstné místo - Astana

Daniela I. | 11.06.2013

Astana - koreň slova STAN => stan-ica => stan-ovať =>stan-ovištie =>hlavný stan (mesto) =>Hlavný Biely Stan (mesto).

Tak ma napadlo:
Astana = Hlavné mesto.
Jeruzalem = Hlavné mesto.
Astana protistrana Jeruzalemu (biele - čierne).

Ak niektorí vidia Satana, koho optikou sa dívajú ?

Re: Re: Re: Zlověstné místo - Astana

udo | 11.06.2013

Ďalšie možné osvetlenie:
Vo východnom(bývalom védickom) kulturologickom prostredí má A abreviatúru AZ´(v preklade "Človek", Čelo-věk homo sapiens)..
od A po Z. Celok. Mozaika. Aj preto sa občas vraví Az-ja.
Krajina Ľudí, Azia..
AzStana..pri spodobení pre ľahšiu výslovnosť Astana.

Tak, ako ste povedali..
"Každý dostane čo chce"..po čom naozaj túži..
..no ak to nezodpovedá Boží louži..
tak se v ní utopí,
aneb jak se u (ne)"křesťanú" říkává:
v krbu s ním zatopí..
V čem žil, v tom i zemře
a obrátí se vývoj jeho v mlže,
aneb raka, jestli je to výhra nejaká..
Baterkou, okem řetěze se stane,
tam kde dítky jeho v putách
míti budou v krvi dlaně.

V Chorvačtine otrok znamená dieťa.
Otroctvo sa v tomto zmysle, t.j. pri správnejšom pochopení dedičného hriechu odovzdáva stereotypmi, (ne)kultúrou myslenia z gen-eradikácie na gen-éra-ciu, či gen-hé-ratiu.Ratio=um.

Tak, ako národ mýtov, Hé-ba-ré, pri spísaní tóry zaplakal,
keď pod kultom ega, gea-centra, múrov bielo-thébskych,
na oltár svoj krvavý dietky dcér Hiero-s-al-amon-ských
za zvuku pa-ar-az-at-a trúb vojenských.. nakladal.

Výraz "pa" je negácia, opak.
Pomerne vážna hypotéza, vysvetľujúca nenávisť védicko-hinduistickej elity voči západu tvrdí, že Egyptský kult je pravdepodobne pôvodne védického pôvodu. T.j.presnejšie v neskoršej fáze vývoja objektívneho procesu koncentrácie moci na uvedenom území.
No výhody lokálneho populačného systému mu akcelerovali vývoj
a panom stal sa nad otcami svojimi, avšak tiež py-ramidovými.

Každý teda príchodiacu, interpretuje podľa svojej morálky a úrovne chápania.. in-formáciu..
Hiero-fantos.
Starí Gréci dávali Thébam(mestu bohov) epiteton Théby bielych múrov. Rímska kňažská kasta padla (pre niekoho paradoxne) rýchlejšie, skôr ako grécka.
T.j. pod náporom profesionálnych dôstojníkov vtedajšieho in-formačného vojska "parazita".
Ten rímsku armádu potreboval zo svojho pohľadu len na poslednej 6.komunikačno-akvizičnej (vojenskej) úrovni.
Grécke O-rakuly(hlavne Delfský) viac, ako rímski herauspikovia vydržali,
keďže kňazi Heledy viac skúseností s info-wars mali..
rokov tisíce vedomostí "božských"(Hiero) in-vestovali,
do nich učitelia Egyptskí v Domoch života,
keď účtovník dobrý radu si zapýta.

Tak, ako sa traduje Plutarchova hláška,
keď sa k nemu vraj Traján cisár,
raz radiť prišiel stojac na vážkach,
mierach a či správach Herma-posla,
ktoré ústami kňazov z politika,
dnes P-rezidenta a či prie-mera
a vtedy zo zlata cisárovho Händlera
hrou Nymfy fetu zrobil svetu osla.

Orákuly ani tak nepredpovedali,
ako skôr programovali..a z-pra-vidla negatívne.
Známy Plutarchos bol krom iného
aj Delfského orákulu kňazo-boss.
Plutarch Trajánovi:
"Ty súc ceas-ar ríšu riadiš, no vedz, že aj teba riadia."

Traján bol nástupcom Flaviovcov,
z ktorých Vespasián po porážke "povstania"
cielene po Európe židov sial do zotrvania..zotrvania koho?
a ktorému veliteľ Hé-ba-ré mesta Jotapata,
budúci Flavius Jozé-fúz,"Prvosvätených" Kalita.
stolec cisársky s úlohou tichou pre-dal do ríta.

A nie len to majú A-stana Kalitu a Hieros-al-am..
v dejinách glo-baalizácie spol-očné.
V dobe tej..tak, ako teraz,
stretli sa dva svety naraz.
Dve lásky a dve nenávisti života..
no vtedy tak, ako aj dnes
asi v púšti nočnej,egoptskej
sedí ten tichý moci pes.

Re: Re: Re: Re: Zlověstné místo - Astana

Daniela I. | 13.06.2013

Srdečná vďaka za obsiahle osvetlenie :-)

- Az, či AS? ma mohol napadnúť, je mi to známe.... a celkom sa mi pozdáva AZstana

- Egyptský kult je pravdepodobne pôvodne védického pôvodu - to ma tiež kedysi napadlo a zatiaľ predpokladám, že je/bolo to tak

- Orákuly = dielne progamátorov - áno, keď mám zanlosti/vedomosti ako funguje triglav (v akademicke reči MIM) predpovedám, prorokujem a pri silom egu programujem želateľným smerom....

- páči sa mi vo veršíkoch popísaná časová os programov od Egypta po antiku odovzdávaná...

- Flavius Jozé-fúz - to som sa na sebe z chuti zasmiala, prvotne som prečítala Chozéfúz, ale Flavius ma naviedol, že je to Josephus a jeho Židovské starožitnosti, či vojny... ale problém vznikol s Kalitou - a to čo? Ňáky program? A či čo? Kalkul elity?
Ďakujem za vysvetlenie :-)

Re: Zlověstné? místo - Astana

udo | 14.06.2013

Daj si do googlu Kalita. Ide o jedného pomerne významného cára a prepojenie s Európou.
V niektorých dôležitých parametroch čiastočné prepojenie s analogickou situáciou v "stredoveku".
Dejiny nie sú ani tak učiteľkou, ako skôr cvičiteľkou.
Našťastie a žiaľ.
Keďže KOB je z veľkej časti hlavne ruskej proveniencie, ide o príklad z tejto oblasti. Viac-menej podobných príkladov je ale v dejinách aj inde mnoho.

ОНФ становится новым игроком: Путин решил перезаключить пакт о лояльности с элитами

taurus | 08.06.2013

Putin buduje novou nadstranickou vertikalu z různých vrstev společností.
http://oko-planet.su/first/191995-onf-stanovitsya-novym-igrokom-putin-reshil-perezaklyuchit-pakt-o-loyalnosti-s-elitami.html

Re: ОНФ становится новым игроком: Путин решил перезаключить пакт о лояльности с элитами

Putin ako pokračovateľ Stalina | 09.06.2013

Myslím, že toto je kľúčové v postupe na suverenitu.
Pevne verím, že ide v šľapajách Stalina a naväzuje tam, kde to už Stalin nestihol ( postarali sa o to ).
Aj on chcel stranickú karieristickú háveď odstaviť ( samozrejme nedávam automaticky rovnítko medzi stranik a háveď ).
S týmto odkazom si trafil do čierného - všetky sily spojiť za suverenitu s následným riadení krajiny v prospech celku bez akýchkoľvek "izmov".To je aktuálna úloha v Rusku a nielen tam.

Človekom spôsobené katastrofy ako faktor v globálneho ovládania

Miroslav | 08.06.2013

GP, Svetové zákulisie pokračuje podľa biblického konceptu, keď informácie týkajúce sa dôsledkov, rozsahu a nenávratného zničenia biosféry sú starostlivo potláčané.

Uzavretie kapitalistického projektu s prechodom ku globálnemu chaosu.

,,A videl som a hľa, plavý kôň, a tomu, ktorý sedel na ňom, bolo meno smrť, a peklo išlo spolu za ním. A bola im daná moc nad štvrtinou zeme, zabíjať mečom, hladom a smrťou, a aby hynuli ľudia od zemskej zveri.“

www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-sostavlyayuschih-jizni-obschestva/zdorove-cheloveka-orujie-genocida/3907-metastases-gulf-14-4

JOBIK - DUGIN

Slovan | 07.06.2013

Dávam do pozornosti:
http://www.youtube.com/watch?v=THBErS7GFLE

Predsada JOBIK-u Vona a člen EU parlamentu Poč hovoria o problematike Európy ako takej.
- snaha o likvidáciu národných štátov,štandardnej rodiny a civilizačných hodnôt Európy ako takej
- Višegradska štvorka - popiť,potvrdiť si úžasne priateľské vzťahy a v Bruseli nože do chrbta
- tendencia bývalého východného bloku o presmerovanie do EURAZIJSKÉHO zväzu, ale nie sú garancie o následnú ochranu resp. prijatie
- praktiky hlasovania v EU parlamente formou predpísaného hlasovania k jednotlivým predkladaným návrhom
- 756 poslancov z toho je 740 formou stroja na hlasovanie
.....................................................................

Re: JOBIK - DUGIN

taurus | 07.06.2013

Vy-bor-né!
Začal jsem poslouchat, ale musel přerušit, abych tě pochválil, jaký jsi dobrý rozvědčík, že jsi našel a vyložil tento materiál. Děkují.
Maďarsko vůbec se dnes jeví, jako nejpokrokovější z postsocialistických států. Doufám, že jejích příklad bude nakažlivý i pro naše země.

Re: JOBIK - DUGIN

Vasiľ | 07.06.2013

Konečne niečo, čomu som dobre rozumel :-)
"Čo sa stane, keď Maďarsko vystúpi z EU? Začne sa rozvíjať" - trefné.
Ale: Vraj Srbsko nemôže do zväzu vstúpiť ako prvé (hoci má na to asi najlepšie možnosti), pretože potom určite nevstúpi Chorvátsko a povedal, že najrozumnejšie(najkompromisnejšie) by bolo, aby ako prvé vstúpilo Maďarsko. Lenže potom zas určite nevstúpi Slovensko. Najmä logo JOBIKu s vyobrazenou mapou Uhorska by sa malo zvážiť - ono to na Slovensku dosť odpudzuje (lebo História(padejiny) nás oklamala v tom, že Uhorsko(krajina u-hôr) nebolo naše ale ich).
Inak nemám výhrady. Teraz mi je o niečo jasnejšie, prečo sa u nás v médiách o JOBIKu píše ako o fašistoch, ktorí by chceli obnoviť Veľké Maďarsko - v zmysle metódy rozdeľuj a panuj.

Re: Re: JOBIK - DUGIN

popolvár | 08.06.2013

"srat" na h-is-tóriu, spravit hrubú ciaru, hladat, co nás spája a pozitívne (aj nám prospesné) podporit.
Otázka: "Kto z nasích politikov, verejne známych osob zastáva podobné názory?"

Re: JOBIK - DUGIN

Izd. e-721 | 08.06.2013

Díky, Slovane. Linku Jobbik - "Eurasie" sleduju už delší dobu, dá se v ní nalézt spousta podnětného. Především to vypadá, že ještě stále existují lidé, kteří to mají v hlavách v pořádku, i když GP poměrně úspěšně pracuje na jejich systematické diskreditaci.

Достаточно общая теория управления. 3 часть

taurus | 04.06.2013

Možná si někdo potřebuje nejdříve poslechnout přednášku a potom přečíst, jako na VŠ
DTVR od Zaznobina 3.-6.díly

http://kobtv.narod.ru/lector/zaznobin/dotu-3.html

Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

jajaa | 06.06.2013

Od druhej polovice 20.storočia dochádza k tzv. zrýchleniu sociálneho času (zmena generácií je pomalšia ako zmena technológií) a s tým súvisiaca zmena logiky sociálneho chovania. Zaznobin spomína príbeh o vode, z ktorej všetci pili a stali sa bláznami. Jeden, čo tú vodu nepil, prišiel medzi nich a nestačil sa diviť. Všetci práve jeho považovali za blázna. Nakoniec to už neuniesol a tiež sa napil, a tak zapadol do kolektívu.
KOb predpokladá zmenu k lepšiemu ( v minulosti bolo normálne fajčiť, dnes sú fajčiari tí zlí....). Mne sa však zdá, že je to naopak. Keď sledujem svet okolo, zdá sa mi to naopak - erotické časopisy vo výklade, tvrdé porno v tv celý deň, manželstvá "pederastov" a následná adopcia detí týmito jednopohlavnými pármi, pedofília, úplný rozklad rodiny, neexistencia muža a ženy, ale len akýchsi bytostí, čo sa rozhodnú, čím budú ( jednoducho biorobotizácia tlupy), dejú a prijímajú sa veci, ktoré sa ešte pred pár rokmi zdali ako šialené a nemysliteľné. Áno, dochádza k zmene sociálneho správania, len akosi ku katastrofálnemu.
Kto má optimistickejší názor, nech ma poteší.

Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

popolvár | 06.06.2013

To je aj preto, ze spolocnost sa radikálne rozstiepuje. Cast populácie v zmysle toho co si popísala je na najlepsej ceste sa samovygumovat z povrchu zemského. Zgrupuje sa vyuzíva kazdú moznost presadit svoju zvrhlost ako normu spol. správania a smer "vývoja". To, ze mienkotvorné média v podrucí elít uprednostnujú a pretlácajú tento obraz, este neznamená, ze si túto cestu vybrala väcsina. Myslím si, ze gro populácie tento vývoj podvedome a aj vedome odmieta. Problém je, ze väcsina z tejto casti nevie "kudy-kam" a musí sama hladat jak v sebe, tak na podobných stránkach ako je táto, svoju cestu k Cloveku. Je rozstriestená, potlácaná a dostáva minimum priestoru na prejavenie svojho názoru, a ak aj, tak casto sa to vyuzije k zosmiesneniu a dehonestácii (vid. nie-dávny clánok na azet.sk "Adela hovorila o bohu...Je tak hlúpa?"). Ja vidím okolo seba aj iný obraz: zmena stravy od mrtvej k zivej, odmietanie konzervantov, chémie, zmena postoja k farmakologickej medicíne, hladanie a nachádzanie riesení cez celostnú medicínu az k duchovným a karmickým prícinám chorob (opak k tragickému omylu Angeliny J., kde samoiniciatívne preventívne este pred previnením, ktoré v tomto zivote by mozno vobec nespáchala, vykonala nad sebou rozsudok), snaha o zivot v súlade s Prírodou (od biozáhradkárov a biopolnohospodárov, cez ekologické bývanie, az po vsetko co s tým súvisí), posun v myslení, uvedomovaní si, ze " nieco zhnilé je v státe dánskom...", snaha o vymanenie sa z manipulácie a podrucí falosných obrazov , dogiem a falosných bohov, hladanie cesty a snaha o nadviazanie priameho kontaktu so skutocným Bohom, atd. Kolko si sa nahladala ty, kolkými cestami si presla, pokial si sa dostala napr. az sem, napr. aj na túto stránku a k KOB?
Zálezí, na co upriamujes pozornost, co si pústas do hlavy, zálezí aký informacný filter nastavís v tvojej hlave.
A vdaka nie zrýchleniu, ale permanentnému zrýchlovaniu sociálneho casu sa tieto rozdiely medzi týmito dvoma smermi "vývoja" a vývoja populácie este budú prehlbovat tak, ze brat brata za blázna povazovat bude.
Aj ja casto pochmúrny obraz vidím a je mi smutno z toho, co je a co by namiesto toho mohlo byt. Napriek tomu, som optimista, ved HNR podporí tú najlepsiu moznú alternatívu, a ktorá to bude, zálezí aj na nás...

Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

Vasiľ | 06.06.2013

Už samotná skutočnosť, že tu máme možnosť slobodne písať o veciach, o ktorých píšeme bez toho, aby sme museli čeliť fyzickej likvidácii je znamením zlepšovania stavu. Znamená to, že GP nemá dostatok fanaticky oddaných ochotných zabíjať, ako tomu bolo v stredoveku, keď sa pálili "čarodejnice", či ako je tomu ešte stále teraz v niektorých častiach sveta.
Zároveň stúpa počet ľudí cítiacich, že čosi nie je v poriadku, stále menej ľudí dôveruje médiám. To znamená, že GP bude stále viac strácať schopnosť reálne riadiť túto planétu, hoci sa nepochybne bude snažiť prebiehajúcu revolúciu v myslení zvrátiť vo svoj prospech a zo strednodobého hľadiska môže byť úspešný, avšak napokon prehrá, pretože vybudoval systém v rozpore s princípmi HNR, to znamená, že ide v princípe o neudržateľný systém. Samozrejme samotný GP o tom vie a v skutočnosti sa len snaží čo najviac vyťažiť z aktuálnej situácie v prospech svojich cieľov, ktorými zrejme nebude vytváranie čo najstabilnejších systémov za každú cenu, ale možno sa mýlim.

Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

Lin | 06.06.2013

Vasile, napadá mě ještě jiná možnost.
To, že si tu takhle píšeme, nemusí nutně znamenat nedostatek "fanaticky oddaných". Ta naše údajná "svoboda" se může za jistých okolností jevit dokonalou iluzí.
Takové shromažďování důkazů a samotné "vyhledávání" čarodějnic bylo za středověku poněkud časově, fyzicky i personálně náročnější.
Dneska ne.

Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

dusan | 08.06.2013

aj s tým že stúpa počet ľudí čo cítia že je niečo v neporiadku tak aj s tým počítajú teoretici ako brzezinsky ..... volajú to global awakening - a určite vymysleli aj nástroje ako to potlačiť, aj vedia že najprv sa začnú zobúdzať biely, preto im pridávajú rôznych kamošov do okolia, pretože niektoré typy sa nezobudia nikdy
du

Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

| 09.06.2013

Jak píše LIN, všichni zde už máme své "adresáře" na sledovacích počítačích a vedou si o nás záznamy, o tom nepochybujte.. A pokud oni-zlo zvíteží, budeme jako první či druzí na řadě.. Takže se moc neradujte a pamatujte "COKOLIV ŘEKNETE - NAPÍŠETE, MŮŽE BÝT (BUDE) POUŽITO PROTI VÁM".. Ale nemá smysl se tím trápit, určitě bude líp..

Re: Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

udo | 10.06.2013

No..hej..bu-bu-bu!..to redšej ani do lesa nechodiť:D

Nie som si vedomý nejakeho priestupku voči nášmu, či nejakému inému štátu, organizácii. Mám iba vážne právne výhrady voči fašistickým a rasistickým organizáciám fungujúcim dlhodobo(stovky a snáď tisíce rokov) na úkor našej spoločnosti formou organizovanej úmyslenej trestnej činnosti.

Úprimne nezávidím funkciu vyšetrujúcim dôstojníkom a sudcom, na ktorých je známymi globálnymi mafiánsko-teroristickými organizáciami vyvýjaný hrubý nepriamy a niekedy dokonca priamy nátlak. Pritom sú povinní z oficiálneho titulu svojej funkcie bezodkladne konať. T.j.chrániť populáciu pred bankovým terorizmom, diktatúrou. Nekonanie zodpovedných orgánov nie je iba porušením pracovnej disciplíny, no aj obzvlášť závažným trestným činom pri už obecne známych príčinno-dôsledkových vzťahoch. Čaká azda prokuratúra na Godota. Vidia snáď vyznavači fašistickej idológie dnešného judaizmu alternatívu okrem vzívaného eposukalypsó? Ani zviera nepácha samovraždu, ak nemusí.
Musia oni azda, proradníci na postoch kľúčových,
systému nevoľných, zrobiť sepuku hromadnú?
Kto im to prikázal..byť zveri bez viery?
Komu to stale veria..keď v obraze ich "boha" je diera?
Tak, ako oni samy v kluboch vravia,
že obete svoje právo na život neobhája,
ani psy démonov šialených nemajú právo žiadne..
z pohľadu samo-vyvôlených raz aj tak padne.

10-15 rokov dozadu ešte mohli teoreticky žiť v ilúzii, že "by sa na to nemuselo prísť". No dnes, v dobe poistky internetu, uverí "ubezpečeniam" tzv.osobitne (ne)dôveryhodných osôb iba rodinný samovrah, ktorému je jedno, či budú zajtra jeho blízky "be-bez-patchovateľmi" v pude sebazáchovy podľa potreby s kľudom(a úsmevom) angličana predhodení linčujúcemu davu,
ktorý v dobe temna sám začne facky dávať.

Mená a tváre "dôverníkov" nadBanksterských Überuntenohnemenschov totiž meédiam prestitútov
"nemôžu" byť známy.

Z klubového večierku, kde "Havanu húlila" ..a whiskey pila..:
"Veď kde by sme prišli, keby vojaci prestojníkov picli?"

Prosím poučte ma teda,
ak vidíte v mojej činnosti(prípadne niekoho tu prítomného)
čo i len náznak hypotézy o napĺňaní skutkovej podstaty
trestného činu..ó beda.
Čo i len potenciálne..

Som zástancom zachovania a rozvoja otvorenej demokratickej spolocnosti
a práve preto mám isté obavy z momentálneho vývoja niektorých bývalých demokratických krajín nectností.
No mýliť sa môže samozrejme každý,
no v týchto veciach ťažko dvaždy.

Inak ďakujem.

<< 1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek