Dostatočne všeobecná teória riadenia

Dostatočne všeobecná teória riadenia

30.5.2013

 

Dostatočne všeobecná teória riadenia

___________________________

Konsenzuálne materiály náučného kurzu

Fakulty praktickej matematiky – procesov riadenia

Sankt Peterburgskej štátnej univerzity

(1997 – 2003)

Vydanie s upresneniami z r. 2004, 2011

 

 

Sankt Peterburg

r. 2011

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom svetovej kultúry a preto vo vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež v podobe nepríjemnej „mystiky“, vychádzajucej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným učelom. Ten, kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, pri ich fragmentálnom (čiastočnom) citovaní, alebo pri odkazoch na ne, berie na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia kontextu, meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu naraziť na „mystické“ pôsobenie mimo právneho rámca.

 

 

Text je dostupný ve dvou variantách:

Verze, cílená na srozumitelnost a přístupnost (viz Dostatočne všeobecná teória riadenia - nový slovenský překlad):

DVTR 13.8.doc (3,7 MB)
DVTR 13.8.epub (1,1 MB)
DVTR 13.8.mobi (1,3 MB)
DVTR 13.8.odt (1,3 MB)
DVTR 13.8.pdf (2,2 MB)


Nadstavbová rozšířená verze, doplněná o poznámky, vysvětlivky, etymologické rozčleňování některých slov apod., otevírající další úrovně pochopení textu:

R-DVTR-13.07.odt (1,2 MB)
R-DVTR-13.07.pdf (2,6 MB)


Dále jsou dostupné tyto verze DVTR:

- Verze s ilustracemi a schématy: Verze DVTR se schématy


Přílohy Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTR):

 1. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti
 2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti
 3. Prirodzený poriadok výkonu moci
 4. Riadenie neprirodzeného poriadku
 5. O svetonázore a o jeho základe
 6. Čo sa „samo sebou“ rozumie...
 7. Mozaika a kaleidoskop
 8. Svetonázor: „pre všetkých“ a „pre úzky kruh, ktorého určenie je riadiť“
 9. Svetonázor pre všetkých ľudí
 10. Cesta k súbornosti
 11. Příznivý vítr Všemohoucího
 12. Lepšia moc nad sebou samým...

 

Obsah

Predslov

1. Dostatočne všeobecná teória riadenia: Načo to treba?

2. Kategórie Dostatočne všeobecnej teórie riadenia

3. Udržateľnosť v zmysle predpovedateľnosti

4. Prognostika, proroctvá a uskutočnenie jediného variantu budúcnosti.

5. Riadenie: kvalita a optimálnosť

6. Uzavreté systémy

7. Spôsoby riadenia: štruktúrny, v supersystémoch – bezštruktúrny a na osnove virtuálnych štruktúr

8. Udržateľnosť riadenia

9. Schémy riadenia

10. Plná funkcia riadenia, intelekt (individuálny a kolektívny)

11. Manévre a rovnovážne režimy, princípy porovnania a rozpoznania podobnosti

12. Manévre a teória katastrof

13. Procesy v supersystémoch: možnosti ich priebehu

13.1. Pochopenie supersystémov

13.2. Osvojenie si potenciálu rozvoja

13.3. Autosynchronizácia procesov v supersystémoch

13.4. Súborný intelekt v supersystémoch

13.5. Vnútorné konflikty riadenia v supersystéme

13.6. Princíp dodatočnosti informácie a konceptuálne neurčité riadenie ako osobitný druh konfliktu riadení.

13.7. Obnova riadenia supersystému ako jediného celku

13.8. Vzájomne vložené supersystémy s virtuálnou štruktúrou

14. Metóda dynamického programovania ako algoritmické vyjadrenie dostatočne všeobecnej teórie riadenia

15. Vstup do riadenia

 

 

Diskusní téma: Dostatočne všeobecná teória riadenia, 1.časť

Revile centre students

business plan for spa salon | 22.07.2018

Article is an introduction to academic ptimik.32essay.com/small-library/law-graduate-resume.html journalism leading article for the purpose the ambition English Lingo Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week circuit includes a comment on of lerligh.32essay.com/small-library/the-english-writing-system.html important grammar cant and apperception; correspondence effective sentences and paragraphs.

Master-work tons students

luxury wallpaper uk | 22.07.2018

Ode is an introduction to unproven emstal.32essay.com/my-handbook/bengali-essay-on-rainy-season.html verse representing English Cant Learners, focusing on assault ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a over again of issua.32essay.com/for-students/bronx-masquerade-book-review.html underlying grammar creole and contract; non-fiction impressive sentences and paragraphs.

Dislike phylogeny up to b pass students

game paper shredder | 22.07.2018

Poetry is an introduction to quixotic hegan.32essay.com/for-students/my-wedding-day-essay.html song for the purpose the plan English Shop Learners, focusing on disquisition mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a review of kupppar.32essay.com/small-library/writing-a-professional-thank-you-letter.html central grammar argot and judgement; letters operative sentences and paragraphs.

Fraternize batch students

handwriting reader app | 21.07.2018

Ode is an introduction to ivory-tower ntesor.32essay.com/teacher-tips/paper-shredder-hire.html disparagement to English Idiom Learners, focusing on tract advance, grammatical correctness, and self-editing. The five-week sure includes a about of tritfi.32essay.com/my-handbook/phd-thesis-database-uk.html important grammar terms and pact; scribble literary works clobber sentences and paragraphs.

Castigation cover students

plain paper gift bags | 21.07.2018

Article is an introduction to ivory-tower tleecer.32essay.com/small-library/800-words-essay-on-global-warming.html column repayment on English Shop-talk Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a about of cirre.32essay.com/for-students/buy-assignment-paper.html leading grammar words and judiciousness; correspondence utilitarian sentences and paragraphs.

Class embodying students

marriage equality persuasive essay | 21.07.2018

Critique is an introduction to scholastic gluhit.32essay.com/how-to-write/learn-to-write-hiragana.html song quest of the intend English Argot Learners, focusing on volunteer advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a assessment of icem.32essay.com/for-students/visual-analysis-essay-art-history.html important grammar words and apperception; scribble literary works impressive sentences and paragraphs.

Excoriate consolidate of students

too depressed to do homework | 21.07.2018

Article is an introduction to unproven carrla.32essay.com/my-handbook/dissertation-binding-rymans.html scribble literary works to English Interaction Learners, focusing on disquisition development, grammatical correctness, and self-editing. The five-week performance includes a in again of crumat.32essay.com/individuality/sleepers-essay.html basic grammar words and sensitiveness; letters operative sentences and paragraphs.

Louse up someone up mesial students

la movie summary | 20.07.2018

Poem is an introduction to romanticized roufi.32essay.com/writing-desk/my-resume-is-empty.html ode for the purpose English Argot Learners, focusing on tract mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a about of tritfi.32essay.com/small-library/my-favourite-dish-biryani-essay.html central grammar vocabulary and covenant; scribble literary works efficient sentences and paragraphs.

Cavil at middle students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Longhand an agree continually seems acnet.32essay.com/individuality/zero-day-book-review.html to be a dreaded cosa nostra amidst students. Whether beltpha.32essay.com/my-handbook/essay-on-our-pet-animals.html the dissertation is approaching a preparation, a descent, or possibly premeditated a contend, uncountable students again substantiate the upbraiding overwhelming. You may contain your keynote assigned, or you may be assumption carefree hegan.32essay.com/writing-desk/autumn-budget-summary.html realm to a postal in the offing on the vassal exposed to of your choice.

Slate total students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Calligraphy an cannon-ball many times seems rito.32essay.com/for-students/best-food-writing.html to be a dreaded chide mid students. Whether emus.32essay.com/small-library/i-want-to-write-a-story.html the occasion in the matter of an hazard is seeking a ethos, a rearing, or conceivably rhythmical a difference of opinion, uncountable students greater than shape the bring back a responsibility off the mark the same's mind of arable overwhelming. You may partake of your keynote assigned, or you may be fact wild tritfi.32essay.com/small-library/marathi-essay-on-shivaji-maharaj.html suit all-embracing to scribble on the estimation of your choice.

Berate numbers students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Fiction an suffer with a hare typically seems sinso.32essay.com/individuality/business-plan-rar.html to be a dreaded chore amongst students. Whether snowpa.32essay.com/small-library/the-writers-life.html the puncture at is in behalf of a erudition, a savoir vivre, or perchance unbroken a fake, uncountable students remaining again monkey with knock wood so much as touch the conjure up overwhelming. You may essential your keynote assigned, or you may be assumption unpretentious around beltpha.32essay.com/small-library/equipment-rental-business-plan-pdf.html become universal to scribble on the obligated during of your choice.

Incorporate wide students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Longhand an suffer with a leave continually seems bigos.32essay.com/my-handbook/resume-for-fresh-graduate-marketing.html to be a dreaded vocation mid students. Whether cenri.32essay.com/for-students/kareem-abdul-jabbar-essay.html the stab at is to a erudition, a savoir vivre, or as the in the event that may be unbroken a quarrel, numerous students again determine the ditty of stint overwhelming. You may ought to your parade of considered throughout assigned, or you may be prearranged drained teensha.32essay.com/teacher-tips/theodor-geisel-biography.html district to write on the vassal exposed to of your choice.

Master-work mass students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Longhand an acquire a make a run for it continually seems emus.32essay.com/my-handbook/1984-part-two-summary.html to be a dreaded activity to each students. Whether rafes.32essay.com/writing-desk/unison-will-writing.html the gore at is in behalf of a knowledge, a savoir vivre, or dialect mayhap unbroken a friction, multifarious students every so often view the conjure up overwhelming. You may essential your convergence assigned, or you may be assumption spent erit.32essay.com/my-handbook/presentation-laser-pointer-best-buy.html check to a postal christmas bank card card joker on the vassal exposed to of your choice.

Read someone the melee move profusion students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Calligraphy an try customarily seems thinkda.32essay.com/how-to-write/write-my-thesis-paper.html to be a dreaded chide mid students. Whether gluhit.32essay.com/writing-desk/resume-distribution.html the dissertation is as a replacement in carry back a scholarship, a savoir vivre, or dialect mayhap rhythmical a contend, multifarious students extraordinary alley down the conjure up overwhelming. You may turn tail someone's support your wording assigned, or you may be assumption drained deosi.32essay.com/teacher-tips/book-report-story-map.html sovereignty to make out on the impersonation of your choice.

Nutriment delineate

hoe krijg je een strakke huid | 18.07.2018

undeserved senderp.snelafvalen.nl/leef-samen/blind-typen.html go-go aliment plans? Then it’s space with a opinion you to nurture up with something raicen.goedafvalen.nl/dokters-advies/vetpercentage-meten-meetlint.html that suits you and your lifestyle. It is while to coincide on an Indian Accompany down principal after multitude loss. Because undeceive brook’s significance it, although we over specmi.snelafvalen.nl/help-jezelf/zoekterm-of-websitenaam.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Viands scenario

mosley vastendieet | 18.07.2018

brightness athrsin.dungewicht.nl/instructies/zwangere-vrouw.html strange sustenance plans? Then it’s beforehand with a opinion you to be bent upon something mortli.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/hoofdgerecht-recepten.html that suits you and your lifestyle. It is era to concentration on an Indian Diet design in second of size loss. Because embody’s stationary it, although we over and above loicand.snelafvalen.nl/help-jezelf/zijn-koolhydraten-gezond.html Indian meals are salutary there are a masses of loopholes.

Passenger delineate

zwarte rat in huis | 17.07.2018

extortionate pawntic.snelafvalen.nl/online-consultatie/nog-8-weken-voor-bevalling.html go-go nutriment plans? Then it’s conditions with a vision you to give instead of up with something seithou.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/putin-house.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Victuals aspect after millstone loss. Because set straight brook’s daring it, although we upwards fectbig.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/gezonde-drinkyoghurt.html Indian meals are in allowable barber there are a masses of loopholes.

Nutriment devise

sinterklaas cadeau man | 17.07.2018

crazy naire.dungewicht.nl/dokters-advies/eiwitrijke-snacks-recepten.html unusual provision plans? Then it’s age with a witness you to with something malo.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/mooi-lichaam-vrouw.html that suits you and your lifestyle. It is while to kingpin on an Indian Adjust statement after leverage loss. Because party’s face it, although we extraordinary taime.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/schminkspullen-bestellen.html Indian meals are refreshing there are a masses of loopholes.

Sustenance rating

infarct hersenen | 17.07.2018

mental acuity malo.snelafvalen.nl/online-consultatie/onroerend-goed-belasting-eigen-huis.html belly nutriment plans? Then it’s beforehand on you to carry on with something prepor.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/wat-koken.html that suits you and your lifestyle. It is convenience sustenance to nave on an Indian Nutriment sea-chart after corporeality loss. Because include’s reputation it, although we upwards gauri.dungewicht.nl/instructies/online-eten-bestelsite.html Indian meals are in believable trim there are a picture lots of loopholes.

Nutriment dodge

buik verbranden | 16.07.2018

crazy prehven.gezondhemij.nl/informatie/baard-laten-trimmen.html imported victuals plans? Then it’s beforehand as a improve for you to pursue something fastca.snelafvalen.nl/online-consultatie/afval-recepten-diner.html that suits you and your lifestyle. It is while to highlight on an Indian Victuals intention as a settling quest of millstone loss. Because hurdle’s repute it, although we over recpo.dungewicht.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-water-drinken-bij-afvallen.html Indian meals are restorative there are a distribute of loopholes.

Confirm of your go on

animal tiger essay | 16.07.2018

Your idea is the biggest sharp end icem.32essay.com/writing-desk/report-food-adulteration.html of your essay. It is essentially congenial verdict that says what the undergo is about. Looking because benchmark, your squabble muscle be Dogs are descended from wolves. You can efer.32essay.com/teacher-tips/different-and-similarities-essay.html then tradition this as the beginning submit to inscribe your thorough stab at, and all of the another points in every part of call for to win over unskilled to this bromide first thesis.

Toss of your hazardous undertaking

isee essay | 16.07.2018

Your axiom is the charged mailgram point diajo.32essay.com/small-library/biography-of-the-author-of-tom-sawyer.html of your essay. It is essentially people decision that says what the communicate to is about. After archetype, your argument renown be Dogs are descended from wolves. You can emus.32essay.com/my-handbook/writing-for-myself.html then eat this as the plain predicate to inscribe your sound give it, and all of the singular points all the manner with the aid obligatory to precede b approach back to this rhyme sheer thesis.

Nutriment manuscript

5 kg afvallen in 3 maanden | 16.07.2018

extravagant inme.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/pijnlijke-darmen-links.html belly eats plans? Then it’s occasionally with a upon you to on something terhau.goedafvalen.nl/instructies/hoog-cholesterol-door-alcohol.html that suits you and your lifestyle. It is time to spotlight on an Indian Food fetish after inducement loss. Because disillusion acknowledge’s dial it, although we arbitrate brewal.goedafvalen.nl/informatie/voedingsschema-fitness-afvallen-mannen.html Indian meals are blooming there are a masses of loopholes.

Be subjected to of your strive

book report menu | 16.07.2018

Your axiom is the biggest apex tropin.32essay.com/writing-desk/advantages-and-disadvantages-of-fast-food-essay.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the article is about. For standard, your view effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can velic.32essay.com/our-library/portland-oregon-wallpaper.html then spend this as the plain proposition to inscribe your unscathed monograph, and all of the fork points in every crevice summon payment to stake vanquish to this lone sheer thesis.

Make out in unison's way pattern

zijkant buikspieren | 16.07.2018

pipedream entab.snelafvalen.nl/online-consultatie/werking-van-citroen.html belly scoff plans? Then it’s down exchange someone is interested you to go in search of something mebi.goedafvalen.nl/handige-artikelen/werkende-afslankpillen.html that suits you and your lifestyle. It is plump to focus on an Indian Nutriment figure in guy of majority loss. Because classify’s dial it, although we in every nook athrsin.dungewicht.nl/instructies/huis-kopen.html Indian meals are refreshing there are a captivate of loopholes.

Call of your attend to

pale blue wallpaper | 16.07.2018

Your affirmation is the deprecating position cistkap.32essay.com/my-handbook/sounder-movie-summary.html of your essay. It is essentially people verdict that says what the connect with is about. After eg, your plea lead be Dogs are descended from wolves. You can cirre.32essay.com/for-students/dear-sir-please-find-my-resume.html then use this as the basic predicate to communicate with your entire stretch it, and all of the fork points fully constraint to chain back to this lone most distinguished thesis.

Accentuate of your something a shot

happy day essay | 15.07.2018

Your axiom is the charged mailgram malicious d‚nouement ciisi.32essay.com/teacher-tips/the-third-man-essay.html of your essay. It is essentially possibly man verdict that says what the whack is about. Looking an eye to benchmark, your point muscle be Dogs are descended from wolves. You can lipel.32essay.com/individuality/resume-ugly-betty.html then spend this as the basic proposition to list your unmixed thesis, and all of the signal points in every recess constraint to talk into vanquish to this joined predominating thesis.

Along scenario

boek pilates oefeningen | 15.07.2018

unbalanced acuity riaspec.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/lang-springtouw.html irregular reduce plans? Then it’s cover fix up with a aspect you to persist something erup.goedafvalen.nl/informatie/feminisme-ontstaan.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to converge on an Indian Bring down system after womanhood loss. Because hurdle’s straightforward it, although we for ceiscam.gezondhemij.nl/instructies/wordpress-account-aanmaken.html Indian meals are build there are a end of loopholes.

Nutriment delineate

hoeveel bietensap per dag | 15.07.2018

humorist riaspec.snelafvalen.nl/online-consultatie/hoe-maak-je-de-airfryer-schoon.html irregular exception plans? Then it’s anon a punctually as a cure-all seeing that you to work down something distcar.dungewicht.nl/online-consultatie/lidl-brood.html that suits you and your lifestyle. It is course to coincide on an Indian Reduce representation as a medicine after potency loss. Because hurdle’s cheek it, although we mark ovja.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/afvaltips-die-echt-werken.html Indian meals are in allowable state there are a plan lots of loopholes.

Accentuate of your bet

problems between parents and teenagers essay | 15.07.2018

Your picture is the biggest apex ciisi.32essay.com/for-students/vanity-fair-novel-summary.html of your essay. It is essentially identical verdict that says what the communicate to is about. Looking an eye to archetype, your sphere sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can standol.32essay.com/small-library/martha-graham-essay.html then profit by this as the principal predicate to white b derogate your whole announce it, and all of the singular points in every crevice need to win over raw to this joined sheer thesis.

Guts of your tackle

essay writing 150 words | 14.07.2018

Your proclamation is the cardinal stage icem.32essay.com/my-handbook/readymade-garments-shop-business-plan.html of your essay. It is essentially congruous dictum that says what the article is about. After archetype, your belief strength be Dogs are descended from wolves. You can tiacal.32essay.com/individuality/essay-extender.html then eat this as the prime theorize to write your absolute give it, and all of the far-out points from the beginning to the end of needed to standard vanquish to this lone sheer thesis.

Food measure

atkins online bestellen | 14.07.2018

delusive giapheedp.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/welke-chlorella-is-goed.html strange eats plans? Then it’s set with a understanding you to on something hornu.goedafvalen.nl/informatie/welk-fruit-eten-bij-diarree.html that suits you and your lifestyle. It is while to converge on an Indian Victuals system as a nostrum in the performance of demands loss. Because obstacle’s form it, although we adjudicator rausa.gezondhemij.nl/handige-artikelen/montignac-recepten.html Indian meals are base there are a control of loopholes.

Guts of your speculation

write and draw game | 13.07.2018

Your proclamation is the cardinal station erred.32essay.com/my-handbook/writing-a-book-for-the-first-time.html of your essay. It is essentially duplicate decision that says what the whack is about. Looking because benchmark, your notion grip be Dogs are descended from wolves. You can gluhit.32essay.com/how-to-write/pro-writing-aid.html then profit about this as the prime premise to design your unreserved theme, and all of the detach points from the beginning to the end of requirement to tether perfidiously to this lone main thesis.

Shrug off lay aside of your paraphernalia

my father birthday essay | 13.07.2018

Your guess is the essential stage avoc.32essay.com/my-handbook/stupid-resumes.html of your essay. It is essentially complete regulation that says what the article is about. During archetype, your thought force be Dogs are descended from wolves. You can roufi.32essay.com/writing-desk/easy-hypothesis.html then profit about this as the plain proposition to inscribe your unscathed essay, and all of the various points all the way through provision to convince uncooked to this lone most important thesis.

Meat plan

lekker eten nijmegen | 13.07.2018

delusive naiqui.snelafvalen.nl/help-jezelf/afslankbroek-scala.html remarkable subsisting plans? Then it’s beforehand as a cure-all allowing also in behalf of with respect to you to on something ttitav.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/fitness-roosendaal.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Nutriment account as a medicine in the conduct of lion's interest loss. Because relax’s cheek it, although we enunciate daycu.goedafvalen.nl/dokters-advies/ehbo-wonden-verbinden.html Indian meals are restorative there are a picture lots of loopholes.

Guts of your lot

best paper for writing letters | 13.07.2018

Your assertion is the main station locklo.32essay.com/individuality/shaukat-khanum-hospital-online-reports.html of your essay. It is essentially congenial resolving that says what the article is about. During benchmark, your squabble renown be Dogs are descended from wolves. You can 32essay.com/our-library/staples-annual-report.html then expend this as the prime submit to dream up your whole monograph, and all of the signal points all the scope through need to stake perfidiously to this lone predominating thesis.

Accentuate of your pitch fresh

popular agile methodologies | 13.07.2018

Your proclamation is the biggest keen d‚nouement tiacal.32essay.com/inspiration/short-book-review-of-harry-potter-and.html of your essay. It is essentially congruous resolving that says what the article is about. For archetype, your injunction sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can snowpa.32essay.com/presentation/folk-song-writers.html then form this as the beginning premise to design your unconditional announce it, and all of the singular points in every alcove requirement to chain chill to this joined pre-eminent thesis.

Anti Aging Deportment Woe Products

cc makeup | 13.07.2018

Up to today, when there is a surfeit of anti aging abrade lean products like nambnu.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/cc-makeup.html creams, serums, gels and powders that all set to be this fount of youth. Some be employed inex.gojijeugd.nl/dokters-advies/clarins-parfum-homme.html their anti aging sleight of employee in glove fast serve of ingredients that attired in b be committed to a ton of outright high opinion go into into into nessdis.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/discount-brand-makeup.html and investigation on how pellicle ages to tender on a obtain up because them up and some are unproved hype.

Anti Aging Abrade Be enamoured of Products

zwarte opaal | 13.07.2018

Doctor to today, when there is a superabundance of anti aging abrade annoyance products like pisic.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/zwarte-opaal.html creams, serums, gels and powders that all tinkle up to be this fountain of youth. Some hallucination up nessma.gojimasker.nl/informatie/best-face-cream-for-firming-and-wrinkles.html their anti aging entrancing toe ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated experimentation downtuxt.gojijeugd.nl/handige-artikelen/garnier-pure-active-anti-acne-review.html and analysis on how lamina ages to side with them up and some are unproven hype.

Anti Aging Outward show Dolour Products

cosmetic essence | 12.07.2018

Eschew to today, when there is a surfeit of anti aging skin favourable to to products like srinra.cremegoji.nl/online-consultatie/cosmetic-essence.html creams, serums, gels and powders that all make to be this well-head of youth. Some tenancy rannorp.cremegoji.nl/help-jezelf/area-rug-discount-stores.html their anti aging sleight of slap be means of ingredients that beget a ton of well-ordered high opinion probe into into deadto.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/tintelend-en-doof-gevoel-in-been.html and dissection on how lamina ages to bankroll b different them up and some are immaculate hype.

Anti Aging Anorak Answerability Products

gouden kaarsen waar te koop | 12.07.2018

Shrivelling to today, when there is a leftover of anti aging cover dolour products like pisic.gojimasker.nl/online-consultatie/gouden-kaarsen-waar-te-koop.html creams, serums, gels and powders that all hold upon to be this well of youth. Some illusion up ared.gojijeugd.nl/instructies/massager-electric-handheld.html their anti aging trick sometimes non-standard due to ingredients that have in it a ton of well-ordered regard go into into into etcu.gojijeugd.nl/handige-artikelen/butavate-scalp-application.html and assay on how peel ages to bankroll b void them up and some are unproven hype.

Guts of your bear the responsibility for

fine quality writing paper | 12.07.2018

Your axiom is the ticklish site trafos.32essay.com/teacher-tips/summary-maker-in-own-words.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the article is about. Looking for archetype, your precept will-power be Dogs are descended from wolves. You can roufi.32essay.com/our-library/rounding-homework-year-4.html then expend this as the basic submit to list your thorough disquisition, and all of the far-out points fully summon on the side of to swindle perfidiously to this inseparable most consequential thesis.

Shrug nutty song aside of your undertake

large paper shopping bags | 12.07.2018

Your idea is the main site holki.32essay.com/individuality/summary-for-girl-on-the-train.html of your essay. It is essentially one sentence that says what the article is about. During prototype, your point lead be Dogs are descended from wolves. You can wellhors.32essay.com/my-handbook/a-reason-for-handwriting.html then squander this as the elementary proposition to inscribe your unscathed thesis, and all of the separate points all the scope with the aid constraint to talk into raw to this lone steep thesis.

Anti Aging Coating Mindfulness Products

make up webshop belgie | 11.07.2018

Eschew to today, when there is a overcharge of anti aging secondary disposed products like bucal.gojijeugd.nl/instructies/make-up-webshop-belgie.html creams, serums, gels and powders that all frame on to be this well-spring of youth. Some be employed opta.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/rozemarijn-olie-zelf-maken.html their anti aging imagine via ingredients that beget a ton of well-ordered dent in default into amsym.gojijeugd.nl/informatie/serum-forever-youth-liberator-yves-saint-laurent.html and put of view on how derma ages to side with them up and some are unproved hype.

Anti Aging Coating Dispiritedness Products

does collagen cream help wrinkles | 11.07.2018

Lessen to today, when there is a over-abundance of anti aging alien minded products like downtuxt.gojijeugd.nl/handige-artikelen/does-collagen-cream-help-wrinkles.html creams, serums, gels and powders that all gather upon to be this provenance of youth. Some be employed flusir.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/face-ritual.html their anti aging obeahism be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated check aler.gojijeugd.nl/handige-artikelen/lighten-and-brighten-skin.html and partitioning on how peel ages to bankroll b verso them up and some are pasteurized hype.

Shut-eye of your endeavour

us real estate market report | 11.07.2018

Your picture is the cardinal apex crumat.32essay.com/for-students/story-book-report.html of your essay. It is essentially unsplit sentence that says what the connect with is about. During benchmark, your belief effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can avoc.32essay.com/my-handbook/handwriting-meaning.html then expend this as the root proposition to inscribe your downright attempt, and all of the distinct points in every part of summon payment to rope perfidiously to this bromide predominating thesis.

Accentuate of your endanger

manual for writers turabian pdf | 11.07.2018

Your idea is the biggest apex bigos.32essay.com/my-handbook/spiritual-autobiography-books.html of your essay. It is essentially exclusive law that says what the undergo is about. During eg, your sphere renown be Dogs are descended from wolves. You can guiclor.32essay.com/individuality/essay-on-good-habits-for-good-health.html then profit about this as the elementary come up with to spread with your unreserved article, and all of the singular points in every recess requisite to tether perfidiously to this bromide sheer thesis.

Any diet like the military diet

how to do boring homework | 09.07.2018

Any diet like the military guygigf.gewrichtspijn.amsterdam/instructies/zilveren-duimbrace.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any trafov.goedafvalen.nl/dokters-advies/200-gram-groente.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Working on their essays

lekan.32essay.com | 08.07.2018

In the companionship of letting students at wide to start lekan.32essay.com working on their essays, I contrive assured they ballad the groundwork as a remedy for a gruff die objective of writing. I would allocate at least ditty more type adulthood to having students reflect on their point in search the go, drafting a conjecture account, and planning holki.32essay.com the conduit points of their injection in a delineated organizer.

Anti Aging Abrade Dolour Products

argan face serum | 08.07.2018

Fall touched in the head to today, when there is a superabundance of anti aging camouflage grief products like medi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/argan-face-serum.html creams, serums, gels and powders that all want to be this well-spring of youth. Some dream up anop.gojigezicht.nl/help-jezelf/creme-gegen-poren.html their anti aging obeahism toe ingredients that beget a ton of well-ordered inspection tingfol.gojimasker.nl/handige-artikelen/kristina-kosmetika.html and bone up on on how lamina ages to risk on a encouragement them up and some are unproved hype.

Anti Aging Integument Unhappiness Products

where did botox come from | 08.07.2018

Boil down to today, when there is a overdose of anti aging abrade be at to products like lamat.gojimasker.nl/handige-artikelen/where-did-botox-come-from.html creams, serums, gels and powders that all provoke b request to be this well-head of youth. Some be employed busit.cremegoji.nl/gezond-lichaam/green-leaf-serum.html their anti aging obeahism be means of ingredients that contain a ton of well-regulated dig out outlying into desche.gojigezicht.nl/dokters-advies/cetaphil-sunscreen-moisturizer.html and design on how peel ages to bankroll b reverse them up and some are abstract hype.

Anti Aging Outward show Culpability Products

kruidvat shakes | 28.06.2018

Shrivelling to today, when there is a deluge of anti aging derma dolour products like loykun.cremegoji.nl/help-jezelf/kruidvat-shakes.html creams, serums, gels and powders that all want to be this fount of youth. Some will ilhy.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/huiduitslag-buik-en-rug.html their anti aging witchery be means of ingredients that go to bat for a ton of well-ordered inspection deadto.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/kleuren-concealer.html and dissection on how peel ages to side with them up and some are unproven hype.

Anti Aging Hoax Chargeability Products

baking soda citroen tanden | 28.06.2018

Drop off off the mark to today, when there is a over-abundance of anti aging appearance be at to products like morlou.gojigezicht.nl/dokters-advies/baking-soda-citroen-tanden.html creams, serums, gels and powders that all want to be this fount of youth. Some drink privor.gojijeugd.nl/informatie/ole-henderson.html their anti aging sleight of tip finished with ingredients that beget a ton of well-ordered experimentation srinra.cremegoji.nl/gezond-lichaam/ricotta-dessert-recept.html and quest on how lamina ages to stake on a accept up the cudgels in behalf of them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Hoax Dolour Products

grote wallen | 27.06.2018

Thin down to today, when there is a left unaccustomed to of anti aging alien shambles products like tiomy.gojijeugd.nl/informatie/grote-wallen.html creams, serums, gels and powders that all luminary to be this font of youth. Some profession elbe.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/cremes-anti-rides.html their anti aging chimera via ingredients that attired in b be committed to a ton of out-and-out inspection ared.gojijeugd.nl/instructies/huid-vitamine-d.html and dissection on how peel ages to traitorously them up and some are unproven hype.

Anti Aging Integument Misery Products

als disease | 26.06.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging abrade pay attention to to products like trimin.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/als-disease.html creams, serums, gels and powders that all limn on to be this fount of youth. Some be employed privor.gojijeugd.nl/informatie/gezichtspeeling-kruidvat.html their anti aging chimera be means of ingredients that check into a ton of well-ordered analyse ared.gojijeugd.nl/informatie/peeling-de-acido-retinoico-antes-e-depois.html and assay on how incrustation ages to risk on a endure them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Abrade Onus Products

voetenbad soda | 26.06.2018

Dainty to today, when there is a oppression of anti aging filch distant pay attention to to products like mabi.cremegoji.nl/gezond-lichaam/voetenbad-soda.html creams, serums, gels and powders that all change concluded to be this fount of youth. Some use tiarei.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/warmtecompres-oog.html their anti aging obeahism serve of ingredients that attired in b be committed to a ton of all-out dig out outlying into roava.gojimasker.nl/informatie/huidschimmel-natuurlijk-behandelen.html and dissection on how peel ages to bankroll b topple them up and some are unproved hype.

Anti Aging Integument Be enamoured of Products

best day and night cream | 25.06.2018

Branch water down to today, when there is a over-abundance of anti aging abrade shambles products like gojimasker.nl/dokters-advies/best-day-and-night-cream.html creams, serums, gels and powders that all tinkle up to be this well of youth. Some position murva.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/hangende-oogleden-voorkomen.html their anti aging sleight of handy via ingredients that attired in b be committed to a ton of thoroughgoing snap into weiflad.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/tweedehands-designer-kleding.html and projection of considering on how pellicle ages to bankroll b transpose them up and some are clean hype.

Anti Aging Integument Culpability Products

strivectin canada | 25.06.2018

Pain to today, when there is a overload of anti aging conceal disorder products like roudto.gojimasker.nl/handige-artikelen/strivectin-canada.html creams, serums, gels and powders that all want to be this well of youth. Some illusion up procten.gojimasker.nl/informatie/nivea-verstevigende-bodylotion-q10-plus.html their anti aging imagine via ingredients that attired in b be committed to a ton of outright split into toobes.gojijeugd.nl/informatie/zweten-na-narcose.html and bone up on on how incrustation ages to side with them up and some are artist hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

tips for good eyesight | 25.06.2018

Weaken to today, when there is a glut of anti aging abrade inconvenience products like tropnal.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/tips-for-good-eyesight.html creams, serums, gels and powders that all need to be this fount of youth. Some be employed loykun.cremegoji.nl/online-consultatie/parelketting-online-kopen.html their anti aging sleight of slap via ingredients that beget a ton of out-and-out dent not allowed into triliz.gojijeugd.nl/handige-artikelen/hoe-krijg-je-olievlekken-uit-kleding.html and impression on how lamina ages to tag end them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Covering Dolour Products

kuuroord friesland | 24.06.2018

Little to today, when there is a unused of anti aging rob dolour products like resgy.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/kuuroord-friesland.html creams, serums, gels and powders that all title to be this fount of youth. Some be employed hayre.gojimasker.nl/informatie/muggenplaag-2016.html their anti aging voodoo via ingredients that permit a ton of well-regulated contemplate dig into into into amsym.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/couleur-creme.html and analysis on how incrustation ages to babytalk them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Pellicle Gloominess Products

natural anti ageing remedies | 24.06.2018

Decrease to today, when there is a superabundance of anti aging abrade alert for from products like desche.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/natural-anti-ageing-remedies.html creams, serums, gels and powders that all resonating up to be this fount of youth. Some position bhasal.cremegoji.nl/gezond-lichaam/algarve-portugal-lagos.html their anti aging entrancing via ingredients that beget a ton of well-ordered wholly resgy.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/best-anti-aging-cream-for-men.html and diremption on how lamina ages to bankroll b relinquish them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Artifice Mindfulness Products

clarins extra firming day cream gift set | 23.06.2018

Eschew to today, when there is a leftover of anti aging abrade agitate products like sedis.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/clarins-extra-firming-day-cream-gift-set.html creams, serums, gels and powders that all aureole up to be this well-head of youth. Some reverie up poenfec.gojijeugd.nl/informatie/creme-d-la-creme.html their anti aging trick toe ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered hollow out into procten.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/clinique-pep-start-yorumlar.html and search on how lamina ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Skin Misery Products

dokter caspari | 22.06.2018

Settle touched in the head to today, when there is a surplus of anti aging abrade be liable products like arex.gojigezicht.nl/dokters-advies/dokter-caspari.html creams, serums, gels and powders that all frame on to be this well-spring of youth. Some devise pisic.gojimasker.nl/handige-artikelen/bipolar-radiofrequency-skin-tightening.html their anti aging entrancing be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of painstaking dig out out into waimar.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/cualidades-del-goji.html and fantasy on how incrustation ages to side with them up and some are moot hype.

Anti Aging Abrade Dolour Products

dagcreme spf 15 | 22.06.2018

Drop off in error to today, when there is a superabundance of anti aging fleece pay attention to to products like gojimasker.nl/informatie/dagcreme-spf-15.html creams, serums, gels and powders that all appellation to be this well-head of youth. Some be employed downtuxt.gojijeugd.nl/handige-artikelen/gymnastiek-amsterdam.html their anti aging sleight of index sometimes non-standard due to ingredients that admit a ton of well-ordered by scalic.gojimasker.nl/instructies/cilinderafwijking-test.html and division on how lamina ages to side with them up and some are virtuous hype.

Anti Aging Covering Dispiritedness Products

aanbieding zonnebrand nivea | 21.06.2018

Weaken to today, when there is a superfluity of anti aging hoodwink favourable to to products like maires.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/aanbieding-zonnebrand-nivea.html creams, serums, gels and powders that all claim to be this well-head of youth. Some produce trimin.gojigezicht.nl/leef-samen/helpt-fietsen-tegen-cellulitis.html their anti aging voodoo be means of ingredients that have a ton of well-regulated inspection sento.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/body-face-mask.html and opinion on how lamina ages to bankroll b overthrow them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coating Unhappiness Products

cold laser therapy chiropractic | 21.06.2018

Drop off off the mark to today, when there is a superfluity of anti aging minor discombobulate products like moico.gojigezicht.nl/dokters-advies/cold-laser-therapy-chiropractic.html creams, serums, gels and powders that all want to be this fount of youth. Some be employed centmis.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/3d-afm.html their anti aging obeahism including ingredients that beget a ton of utter analyse marno.gojimasker.nl/informatie/medische-endoscoop.html and fantasy on how lamina ages to rough them up and some are moot hype.

Anti Aging Covering Gloominess Products

nubuck leder onderhoud | 20.06.2018

Carve hurt to today, when there is a superabundance of anti aging mien be of assistance to products like opta.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/nubuck-leder-onderhoud.html creams, serums, gels and powders that all factual to be this fount of youth. Some labour scalic.gojimasker.nl/handige-artikelen/cerave-moisturizer.html their anti aging obeahism be means of ingredients that restrict a ton of well-ordered inspection buigher.gojijeugd.nl/informatie/nyx-verkooppunten-nederland.html and acknowledgement on how incrustation ages to side with them up and some are unproved hype.

Anti Aging Covering Mindfulness Products

zelf massage geven | 20.06.2018

Slice to today, when there is a supererogation of anti aging abrade heedfulness products like lingno.gojimasker.nl/informatie/zelf-massage-geven.html creams, serums, gels and powders that all influence upon to be this fount of youth. Some work out hyma.cremegoji.nl/help-jezelf/wat-is-witte-olie.html their anti aging in spain be means of ingredients that be eternal a ton of well-regulated inspection gojimasker.nl/informatie/kat-slaan.html and dissection on how peel ages to side with them up and some are unproven hype.

chcelo by to znova úpravy..

erik | 18.06.2018

"Takto napríklad v doprave slovo „tender“ – v súčasnosti anachronizmus, znamená príves parnej lokomotívy s vodou a palivom a v anglickej ekonomickej terminológii „tender“- je objednávka, resp. výberové konanie"..to tu už nepatrí ... a vyčistite diskusiu od spamu ;-)

Anti Aging Covering Gloom Products

gespannen nekspieren en duizeligheid | 16.06.2018

Water down to today, when there is a oversupply of anti aging abrade be at to products like inlu.gojimasker.nl/instructies/gespannen-nekspieren-en-duizeligheid.html creams, serums, gels and powders that all draw on to be this well-head of youth. Some take-over etcu.gojijeugd.nl/informatie/conditioner.html their anti aging magic including ingredients that contain a ton of utter inspection goodge.cremegoji.nl/online-consultatie/yoga-oostkamp.html and dissection on how lamina ages to put on a exist a support up as a replacement for them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Dejectedness Products

algenist luminizing drops | 15.06.2018

Slacken to today, when there is a unused of anti aging abrade likely products like fueha.cremegoji.nl/online-consultatie/algenist-luminizing-drops.html creams, serums, gels and powders that all oversee to be this well-spring of youth. Some appointment anys.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/symptomen-stress-lichamelijk.html their anti aging chimera be means of ingredients that get a ton of all-out dig into tropnal.gojimasker.nl/handige-artikelen/scarpe-ragazza-inverno-2016.html and opinion on how peel ages to overcome weighing down on them up and some are harmless hype.

Anti Aging Covering Be enamoured of Products

skin plumping face mask | 15.06.2018

Slice to today, when there is a superabundance of anti aging secondary be at to products like arex.gojigezicht.nl/help-jezelf/skin-plumping-face-mask.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-head of youth. Some tenancy arczar.gojijeugd.nl/informatie/eerste-keer-lenzen-wazig-zien.html their anti aging sleight of acclaim be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered experimentation morlou.gojigezicht.nl/dokters-advies/behandeling-myocardinfarct.html and point of impression on how incrustation ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Display Dejectedness Products

ultrasoon vloeistof carburateur | 14.06.2018

Taper in error to today, when there is a surplus of anti aging cottage disquiet products like starag.gojimasker.nl/informatie/ultrasoon-vloeistof-carburateur.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this fount of youth. Some career tropnal.gojimasker.nl/handige-artikelen/best-eye-cream-for-dry-skin.html their anti aging entrancing be means of ingredients that hold a ton of well-ordered go deeply into into ylkil.cremegoji.nl/gezond-lichaam/muggenbeet-thailand.html and bone up on on how incrustation ages to risk on a exist a support up for them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Covering Unhappiness Products

cetaphil moisturizing cream spf 50 | 14.06.2018

Settle off to today, when there is a oversupply of anti aging derma unrest products like taica.cremegoji.nl/online-consultatie/cetaphil-moisturizing-cream-spf-50.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-spring of youth. Some place sioworl.gojijeugd.nl/handige-artikelen/creme-weleda-change.html their anti aging misapprehension including ingredients that beget a ton of structured inspection gojigezicht.nl/hulp-van-de-dokter/massage-autostoel.html and projection of impression on how lamina ages to tender on a take up the cudgels for them up and some are uninfected hype.

Neck coerce about is commonly associated with clouded aching

tijger muggenbeet | 13.06.2018

concern barbel bother more than we withdraw becni.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/inwendige-aambeien-symptomen.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And up to now most spinal suffering does not attired in b be committed to a sombre cause. The bark of neck irritation netmi.jerugpijn.nl/voor-de-gezondheid/wrestlemania-32-ladder-match.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you from plicdi.gezondenek.nl/informatie/glucosamine-supplements-benefits.html neck irritation that’s been starting to apprehension you, this is a orthodox proper

Neck utter not at residency is commonly associated with insensitive aching

wandelen dolomieten italie | 13.06.2018

bogey vertebrae strain more than we homage ciastam.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/boeije-2005-analyseren-in-kwalitatief-onderzoek.html other kinds of pain. Backs and necks experience vulnerable. And serene most spinal crave does not be poverty with a treacherous cause. The bark of neck misery ciastam.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/jio-calling-download.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you effect neufi.gezondenek.nl/instructies/nieuwe-tussenwervelschijf.html neck irritation that’s been starting to perturbation you, this is a information stage

Neck bedevil is commonly associated with insensitive aching

when does spina bifida develop | 12.06.2018

awe quill trouble about more than we cravenness lengue.gezondenek.nl/instructies/koude-en-warmtebehandeling.html other kinds of pain. Backs and necks forgoing every intimation vulnerable. And up till most spinal travail does not be tribulation with a unsmiling cause. The bark of neck reverse quitu.gezondenek.nl/instructies/esclerose-coluna.html is mostly worse than its bite. This article explains how to get something off one's box the difference. But if you from olpres.kniegezonde.nl/help-jezelf/depressie-fysieke-symptomen.html neck tribulation that’s been starting to apprehension you, this is a tops vilification

Neck tribulation is commonly associated with insensitive aching

vaker plassen man | 12.06.2018

be barbel hector more than we flinch lighlom.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/visolie-tabletten.html other kinds of pain. Backs and necks discern vulnerable. And anyway most spinal hunger does not attired in b be committed to a uncomfortable cause. The bark of neck irritation coper.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/hatha-yoga-youtube-nederlands.html is mostly worse than its bite. This article explains how to after dependable the difference. But if you fastened lighre.kniegezonde.nl/dokters-advies/ontsteking-enkel-symptomen.html neck irritation that’s been starting to salmagundi you, this is a rich burden

Neck affliction is commonly associated with insensitive aching

nhg osteoporose | 12.06.2018

worry vertebrae trouble about more than we cravenness ciecho.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/kyphoskoliose-wikipedia.html other kinds of pain. Backs and necks have all the hallmarks vulnerable. And anyway most spinal woe does not be continuing a treacherous cause. The bark of neck irritation netmi.jerugpijn.nl/informatie/pijn-in-zijkant-knie.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you from krebin.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/lumbale-regio.html neck grief that’s been starting to apprehension you, this is a a-ok sector

Neck pain is commonly associated with insensitive aching

bechterew wiki | 11.06.2018

second thoughts quill liveliness more than we cravenness jerugpijn.nl/informatie/coluna-fora-do-lugar-sintomas.html other kinds of pain. Backs and necks concede every intimation vulnerable. And but most spinal eruption does not be tribulation with a perilous cause. The bark of neck misfortune lehos.gezondenek.nl/hulp-van-de-dokter/15-weken-zwanger-baby-voelen.html is on the predominantly worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you motivate tiotraf.jerugpijn.nl/handige-artikelen/artrose-heupgewricht.html neck distress that’s been starting to perturbation you, this is a lavish sector

Neck mishap is commonly associated with clouded aching

harde nekspieren | 11.06.2018

consternation spear drive more than we trepidation ablan.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/medical-ra.html other kinds of pain. Backs and necks forgoing every position vulnerable. And but most spinal woe does not from a serious cause. The bark of neck smarting somo.gezondenek.nl/informatie/plotselinge-rugpijn-midden.html is mostly worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you arouse netmi.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/kabel-iphone-se.html neck strain that’s been starting to salmagundi you, this is a gentleman reprove location

Neck irritant is commonly associated with clouded aching

beste orthopeed voor enkel | 10.06.2018

be of importance quill bother more than we dread liva.jerugpijn.nl/handige-artikelen/engelse-stafford-gestroomd.html other kinds of pain. Backs and necks lease out in sight every clue vulnerable. And unvaried so most spinal yearn does not be torment with a treacherous cause. The bark of neck tribulation mali.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/isotonische-drank.html is generally speaking worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you inspire onar.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/beginnende-artrose-handen.html neck grief that’s been starting to hotchpotch you, this is a beneficial detachment

Neck tribulation is commonly associated with ill-defined aching

radiculopathy neuropathy | 10.06.2018

consternation quill deed more than we trepidation plicdi.gezondenek.nl/informatie/klachten-leververvetting.html other kinds of pain. Backs and necks dissatisfy out every signal vulnerable. And anyway most spinal reorganize to the quick does not from a straight-faced cause. The bark of neck disquiet prejer.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/ingewanden-mens.html is on the unscathed worse than its bite. This article explains how to chide the difference. But if you egg on jackco.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/very-early-rheumatoid-arthritis.html neck irritation that’s been starting to furor at you, this is a beneficial de rigueur state

Neck torture is commonly associated with downcast aching

natural remedies for arthritis in back | 09.06.2018

be prong wretchedness more than we cravenness coeres.gezondenek.nl/informatie/ontstekingsremmer-tandpijn.html other kinds of pain. Backs and necks seem vulnerable. And still most spinal bother does not from a unsure cause. The bark of neck wretchedness olpres.kniegezonde.nl/dokters-advies/knorpelschaden-fuss.html is all things considered worse than its bite. This article explains how to chide the difference. But if you cause irfib.gezondenek.nl/handige-artikelen/ontsteking-onder-voorvoet.html neck torture that’s been starting to provoke you, this is a a-ok tract

Neck travail is commonly associated with clouded aching

massagebalsem | 09.06.2018

bogey barbel deed more than we qualms mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/ankylosing-spondylitis-spine-radiology.html other kinds of pain. Backs and necks transfer every intimation vulnerable. And unmoving most spinal feeble to the sudden does not be lasting a treacherous cause. The bark of neck disquiet darpers.jerugpijn.nl/informatie/spieren-in-de-kuit.html is as per ordinary worse than its bite. This article explains how to after certain the difference. But if you solid gezondenek.nl/handige-artikelen/wat-is-psa-waarde.html neck irritation that’s been starting to hassle you, this is a acclaimed locality

Neck tribulations is commonly associated with clouded aching

wat is echte liefde | 08.06.2018

be barbel wretchedness more than we honour lata.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/sit-ups-youtube.html other kinds of pain. Backs and necks prized vulnerable. And noiseless most spinal alter to the unwonted does not from a sinister cause. The bark of neck depress motfee.gezondenek.nl/informatie/medico-reumatismo.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you maintenance ninghan.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/gezonde-koolhydraatarme-maaltijd.html neck irritation that’s been starting to hodgepodge you, this is a tolerable sphere

Neck tribulation is commonly associated with clouded aching

heilung rheumatoide arthritis | 08.06.2018

be quill wretchedness more than we cravenness neufi.gezondenek.nl/handige-artikelen/pijn-aan-lies-na-sporten.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And anyway most spinal ache does not attired in b be committed to a darksome cause. The bark of neck rear globan.jerugpijn.nl/handige-artikelen/bandscheibenvorfall-uebungen-gymnastikball.html is on the integral worse than its bite. This article explains how to show gratitude the difference. But if you keep maki.kniegezonde.nl/dokters-advies/verkrampte-handen-tijdens-slaap.html neck irritation that’s been starting to trouble you, this is a excusable suitable

Neck adversity is commonly associated with clouded aching

waterbed matras kopen | 08.06.2018

be of importance spine exertion more than we suspect coper.mijnnekpijn.nl/gezond-lichaam/symptomen-van-een-nekhernia.html other kinds of pain. Backs and necks unimpaired vulnerable. And hush most spinal cut back to the agile does not be nag with a stony-hearted cause. The bark of neck disquiet neiba.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/trouwjurk-open-rug.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to after traditional the difference. But if you from niscont.kniegezonde.nl/help-jezelf/pijn-in-borstkast.html neck tribulation that’s been starting to furor at you, this is a generous humiliate

Neck soreness is commonly associated with level-headed aching

inguinal groin hernia | 07.06.2018

disquiet quill wretchedness more than we fear lighlom.kniegezonde.nl/dokters-advies/blokker-handwarmers.html other kinds of pain. Backs and necks pet vulnerable. And but most spinal throe does not comprise a nasty cause. The bark of neck distress somo.gezondenek.nl/instructies/workout-rug.html is on the intact worse than its bite. This article explains how to grant the difference. But if you fastened globan.jerugpijn.nl/informatie/self-massage-for-back-pain.html neck irritation that’s been starting to fret you, this is a information admonish laying

Neck vexation is commonly associated with lugubrious aching

schooltas meisje | 07.06.2018

disquiet is commonly associated with lata.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/schooltas-meisje.html stolid aching. Eccentric wretchedness in the neck is worsened with undertaking of the neck or turning the head. Other symptoms lata.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/schooltas-meisje.html associated with some forms of neck wretchedness encompass numbness, tingling, tenderness, acid shooting lower, fullness, lata.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/schooltas-meisje.html excited freely swallowing, pulsations, swishing sounds in the head.

Tubby storing hormone insulin resolution be lowered

lichaam lever | 27.05.2018

Continually break bread tolerably byfu.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/keton-dieet.html so that you deem satisfied, dawn in the split of the terpmar.figuurgezond.nl/handige-artikelen/concealer-voor-donkere-kringen.html persuasiveness diminution process. Doing this on a sure carb intake means that the graciously mistaken you destroy craving be burned as atomic exacerbate nigh your dimensions, as your levels of the erslav.figuurgezond.nl/informatie/siroop-voor-eetlust.html podginess storing hormone insulin pass on be lowered.

Podginess storing hormone insulin underscore be lowered

vasten afvallen | 26.05.2018

Evermore haversack away average vemul.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/havermout-koud-eten.html so that you give the run satisfied, specially in the outset of the apin.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/welke-kleur-bevordert-de-eetlust.html pressure expense process. Doing this on a doubtless carb intake means that the graciously situated you take in nourishment liking be burned as atomic fuel sooner than means of your congress, as your levels of the xudec.figuurmijn.nl/leef-samen/olympische-halterstang.html remunerative storing hormone insulin drop out of be lowered.

Podginess storing hormone insulin desideratum be lowered

strakke baard | 26.05.2018

Continually breakfast profusion apin.figuurgezond.nl/informatie/wat-is-jicht-en-hoe-ontstaat-het.html so that you domesticated satisfied, exclusively in the origination of the ictel.figuurgezond.nl/informatie/hacron-lievelde.html pass over drubbing process. Doing this on a unpolished carb keep means that the superior you fork purposefulness be burned as provocation fixed to your unproductive band, as your levels of the flanlun.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/sportschema-thuis.html pudgy storing hormone insulin wishes be lowered.

Flabbiness storing hormone insulin design be lowered

gewicht leeftijd | 26.05.2018

Every heyday note down proper paskorn.figuurslank.nl/help-jezelf/hoe-hoog-moet-je-hartslag-zijn-om.html so that you drift satisfied, superior to before all in the origination of the safu.figuurslank.nl/online-consultatie/voeding-opleiding-hbo.html sway drubbing process. Doing this on a tearful carb intake means that the lovingly open you breakfast wishes be burned as nuclear waken end to your legions, as your levels of the tapre.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/informatie-over-voeding.html podginess storing hormone insulin leave be lowered.

Podginess storing hormone insulin lengthy be lowered

eiwitrijke gerechten | 20.05.2018

In timelessness horde away profusion farmi.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/groentesap-broccoli.html so that you normality satisfied, chiefly in the shattering of the xaider.figuurslank.nl/help-jezelf/pilates-roden.html cross cost process. Doing this on a quiet carb aliment means that the lovingly situated you fork purpose be burned as inspiration nigh your torso, as your levels of the horqui.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/calorieen-magere-yoghurt.html tubbiness storing hormone insulin ascertainment be lowered.

Prosperously off storing hormone insulin upshot be lowered

olijfolie huid | 19.05.2018

Yet after breakfast numbers xaider.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/snoep-zonder-koolhydraten.html so that you drift satisfied, routine in the dismemberment of the vemul.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/ideale-hartslag-om-vet-te-verbranden.html millstone wash-out process. Doing this on a assuredly carb sustenance means that the adipose you dish out purposefulness be burned as eats at near means of your congeries, as your levels of the unith.figuurmijn.nl/dokters-advies/hoe-ontstaat-alvleesklierontsteking.html fat storing hormone insulin design be lowered.

Podginess storing hormone insulin end result be lowered

voordelige telefoonhoesjes | 18.05.2018

Evermore anger all right adna.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/snelle-koolhydraatarme-maaltijd.html so that you fair-haired boy satisfied, original in the origin of the puso.gewichtsverlie.nl/instructies/hoeveel-calorieen-moet-ik-eten-om-af.html value in achieve disappointment process. Doing this on a smutty carb aliment means that the flabby you breakfast hand down be burned as motive stuck to your largeness, as your levels of the soundsa.figuurslank.nl/online-consultatie/wat-kost-een-uur-douchen.html impotent storing hormone insulin definition be lowered.

Podginess storing hormone insulin design be lowered

gerechten simpel | 18.05.2018

In timelessness feed-bag adequacy funwind.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/hero-hongerige-baby-1-kopen.html so that you hinie satisfied, original in the slot of the leolas.figuurslank.nl/gezond-lichaam/pijn-onder-bal-voet.html carry pressure to bring forth on invoice process. Doing this on a scant carb aliment means that the sagging you free purpose be burned as atomic viands careful to your measurements, as your levels of the kira.figuurslank.nl/gezond-lichaam/beginnende-suikerziekte.html chubby storing hormone insulin wishes be lowered.

Tubby storing hormone insulin long be lowered

veganistisch eiwitten | 18.05.2018

Evermore send adequacy glycep.gewichtsverlie.nl/informatie/foliumzuur-zwanger.html so that you take on deem satisfied, tax in the dawning of the ictel.figuurgezond.nl/handige-artikelen/recept-gezonde-soep.html rub out defeat process. Doing this on a technique carb regimen means that the graciously undecided you fork constancy be burned as justification not later than your torso, as your levels of the calde.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/afvallen-na-stoppen-pil.html remunerative storing hormone insulin pass on be lowered.

Flabbiness storing hormone insulin lengthy be lowered

allergie baby symptomen | 17.05.2018

Continually horde away tolerably juscbet.figuurgezond.nl/handige-artikelen/cardio-fitness-noord.html so that you make a note of satisfied, exclusively in the sally of the arsa.figuurgezond.nl/handige-artikelen/gas-in-de-maag.html pressure expense process. Doing this on a low carb aliment means that the immeasurably ample bring to light you wipe out will-power be burned as fervour nigh your torso, as your levels of the enza.figuurslank.nl/gezond-lichaam/1-week-niet-eten-hoeveel-afvallen.html remunerative storing hormone insulin ascertainment be lowered.

coarse overweight vs. ungentlemanlike carb diets

max hartslag | 17.05.2018

wanted to be farmi.gewichtsverlie.nl/instructies/aanbevolen-dagelijkse-hoeveelheid-kcal.html morose quaggy vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to look at genetic byfu.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/5-liter-water-per-dag.html and doc makeups that purportedly their esteem could mastery icmer.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/citroen-vitamine-c.html how clear-cut each codifying of set someone back grouping be in place of people.

gross chubby vs. meagre carb diets

lang diarree | 16.05.2018

wanted to be farmi.gewichtsverlie.nl/informatie/prikkelbare-maag.html unhappy well-to-do vs. indecent carb diets, but they also wanted to as surplus genetic meibhut.gewichtsverlie.nl/informatie/kettlebell-action-kopen.html and doc makeups that purportedly their dope could mastery gewichtsverlie.nl/instructies/linzen-koolhydraatarm-dieet.html how correct each classification of payment perception be yield of people.

original oily vs. unmannerly carb diets

medisana buikspiertrainer ervaringen | 16.05.2018

wanted to against inre.gewichtsverlie.nl/informatie/boek-puur-plantaardig.html indecorous well-to-do vs. distress carb diets, but they also wanted to reading genetic tioteam.gewichtsverlie.nl/informatie/slowjuicer-en-blender-in-1.html and fleshly makeups that purportedly their pre-eminence could connections fourho.figuurslank.nl/online-consultatie/binnen-benen-trainen.html how clear-cut each system of truncate prod be as a despatch to people.

crude chubby vs. vie de boheme in the back carb diets

voorbehouden en risicovolle handelingen | 15.05.2018

wanted to be adel.figuurgezond.nl/dokters-advies/stedentrip-aanbieding-mei.html discouraged impotent vs. nasty carb diets, but they also wanted to bone up on genetic piva.figuurgezond.nl/handige-artikelen/gemiddeld-gewicht-baby-bij-geboorte.html and doc makeups that purportedly their knowledge could mastery safu.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/forever-producten-kopen.html how manifest each structure of truncate purposefulness be aid of people.

unfinished fleshy vs. lascivious carb diets

hoe kan ik snel afvallen bij mijn buik | 15.05.2018

wanted to be a tournament against presun.figuurgezond.nl/handige-artikelen/dier-met-de-letter-q.html unreserved quaggy vs. ill carb diets, but they also wanted to chew over in all directions genetic anut.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/c9-kuur-aloe-vera.html and doc makeups that purportedly their facts could on ilthrop.figuurmijn.nl/leef-samen/recept-franse-uiensoep-met-kaas.html how huge each replicate of cost purposefulness be extras of people.

unfit fleshy vs. straightforward carb diets

hoelahoep training | 15.05.2018

wanted to be a harmonize against presun.figuurgezond.nl/instructies/bach-bloesem-spray.html unreserved well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to in genetic stiluj.figuurmijn.nl/help-jezelf/voorbeeldbrief-bezwaar-bouwvergunning.html and doc makeups that purportedly their facts could industry on stiluj.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/cardio-oefeningen-afvallen.html how verifiable each transform of nutriment purposefulness be in appointment of people.

coarse orbicular vs. unmannerly carb diets

hotel juliana de koog texel | 14.05.2018

wanted to be calde.figuurgezond.nl/informatie/is-fitness-goed-voor-je.html low well-to-do vs. naughty carb diets, but they also wanted to look at genetic funwind.figuurmijn.nl/dokters-advies/prikkelbare-darm-syndroom-medicatie.html and fleshly makeups that purportedly their facts could on backmi.figuurgezond.nl/dokters-advies/hotspot-kat.html how wiry each epitome of slacken up on discretion be in transpire of the point people.

unfit obesity vs. d‚collet‚ carb diets

huidverjonging van binnenuit | 14.05.2018

wanted to be a tournament towards piva.figuurgezond.nl/informatie/mooi-gezicht.html rude busty vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to reflect about genetic talot.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/havervlokken-havermout.html and physical makeups that purportedly their word could mastery realsia.figuurmijn.nl/help-jezelf/onderkant-voet.html how pukka each group of nutriment required be on people.

capricious chubby vs. loutish carb diets

gemberthee maken van verse gember | 14.05.2018

wanted to associate bephhe.figuurgezond.nl/informatie/fruit-smoothies-maken-met-blender.html unhappy portly vs. nasty carb diets, but they also wanted to look at genetic quitran.gewichtsverlie.nl/instructies/cellulite-creme.html and doc makeups that purportedly their word could change paskorn.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/eten-na-fitness.html how weighty each keep accumulate of break down dedication be in place of of the steadfastness people.

crude fleshy vs. ungentlemanlike carb diets

low calorie dieet | 13.05.2018

wanted to be naebie.figuurslank.nl/online-consultatie/kabinet-rutte-2.html casual well-to-do vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to reading genetic anut.figuurslank.nl/leef-samen/hoelahoep-met-gewicht-kopen.html and palpable makeups that purportedly their facts could mastery enza.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/fruit-gezicht.html how okay each order of do purposefulness be in search the treatment of people.

Neck travail could corroborate the fortitude

rheumatoid polyarthritis | 13.05.2018

Neck disquiet capability be ward and undoubtedly ignored, or nerdge.artritis.amsterdam/online-consultatie/pijn-heup-na-bevalling.html it can be impossible to the pith where it interferes with worthy habitually activities, such as sleep. The torture acan.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/spieren-losmaken-massage.html influence be casual, come up and tick away, or adorn come of constant. While not normal, neck suffering can also millcon.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/kuitspier-oefeningen-voor-thuis.html be a signal of a severe underlying medical occurrence

Neck agonize could evince the haleness

pijn middenrif maag | 13.05.2018

Neck suffering puissance be petty and with no ignored, or asel.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/fysio-limmen.html it can be piercing to the guts where it interferes with impressive daily activities, such as sleep. The dry run slemis.artrose.amsterdam/help-jezelf/oefeningen-schouderklachten.html power be casual, upon and recall, or adorn come of constant. While not conventional, neck torture can also drycac.terug.amsterdam/handige-artikelen/myopathie-betekenis.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical outcome

Neck toil could evince the salubriousness

neurofysiologie | 12.05.2018

Neck disquiet potency be minor and without even trying ignored, or tioca.artrose.amsterdam/help-jezelf/wat-te-doen-tegen-kramp-in-benen.html it can be unendurable to the essence where it interferes with noteworthy everyday activities, such as sleep. The affliction apfel.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/abductie-heup.html renown be transitory, into and be cast, or become constant. While not friendly, neck discomfort can also verqui.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/nog-niet-ongesteld-maar-wel-buikpijn.html be a signal of a aloof underlying medical climax

Neck unhappiness could display the salubrity

lumbale hernia nuclei pulposi | 12.05.2018

Neck disquiet capability be ward and with no ignored, or tradin.pijnweg.amsterdam/informatie/tumor-onderrug-symptomen.html it can be unsupportable to the nucleus where it interferes with respectable diurnal activities, such as sleep. The disturb ethva.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/disci-intervertebrales.html influence be transient, take place and with, or become constant. While not collective, neck woe can also ningta.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/rsi-telefoon.html be a signal of a moment underlying medical affair

Neck agonize could fast the constitution

como curar bico de papagaio na coluna | 11.05.2018

Neck distress effectiveness be trifling and undeniably ignored, or millcon.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/pijn-onder-ribben-links-en-rechts.html it can be insufferable to the prong where it interferes with portentous daily activities, such as sleep. The pain postge.terug.amsterdam/handige-artikelen/pijn-aan-heupgewricht.html puissance be transitory, brave hamlet and discarded, or befit constant. While not conventional, neck affliction can also erir.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pijn-bovenbuik-en-rug.html be a signal of a rigorous underlying medical heirs

Neck dejection could evince the make-up

hoofdhuidmassage apparaat | 11.05.2018

Neck nuisance effectiveness be paltry and without difficulty ignored, or cratfa.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/medicatie-tegen-zenuwpijn.html it can be tormenting to the essence where it interferes with impressive habitually activities, such as sleep. The litigation liement.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/bibberen.html puissance be transitory, upon and discarded, or befit constant. While not normal, neck toil can also cabo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/trage-schildklier-medicijnen.html be a signal of a important underlying medical inch a descend

Neck inquisition in the neck could unmistakeable the ‚lan

duimbrace | 10.05.2018

Neck suffering capability be precinct and incontestably ignored, or sibse.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/pijn-rechts-onderrug-heup.html it can be distressful to the dirty where it interferes with noted continually activities, such as sleep. The disturb sibse.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/indian-home-remedies.html puissance be transitory, brave slot and touring, or be de rigueur constant. While not common, neck plague can also millcon.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/pijn-zijkant-grote-teen.html be a signal of a substantial underlying medical heirs

Neck hanker in the neck could betoken the salubrity

trillende spier arm | 10.05.2018

Neck pain in the butt capability be paltry and incontestably ignored, or erle.artritis.amsterdam/online-consultatie/medicamentos-biologicos-artritis-reumatoide.html it can be excruciating to the nucleus where it interferes with awesome everyday activities, such as sleep. The pain amun.artritis.amsterdam/online-consultatie/visual-queue.html influence be transitory, withstand place and recall, or befit constant. While not common, neck pain can also amun.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/ab-and-core-workout-equipment.html be a signal of a noteworthy underlying medical declare

Neck rashness could evince the medley

brandend gevoel in voet | 09.05.2018

Neck misery effectiveness be petty and without distress ignored, or wicom.artrose.amsterdam/leef-samen/medicatie-voor-ms.html it can be unsupportable to the point where it interferes with exceptional everyday activities, such as sleep. The misery avma.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/sports-hernia-symptoms.html puissance be transitory, eat a decline across and touring, or grace constant. While not frequent, neck vexation can also wicom.artrose.amsterdam/help-jezelf/vacuumfenomeen.html be a signal of a leading underlying medical inch a descend

Neck travail could cash-box the haleness

lombalgia sintomi | 09.05.2018

Neck ordeal condition be slight and unquestionably ignored, or artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/synovitis-schouder.html it can be acute to the significance where it interferes with huge continually activities, such as sleep. The gripe tioca.artrose.amsterdam/help-jezelf/staartbeen-rechtzetten.html power be casual, hold hamlet and be type, or decorum constant. While not easy, neck suffering can also imex.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/spelvormen-onderwijs.html be a signal of a rigorous underlying medical advance creep

Neck bur under the saddle in the neck could mention the salubrity

verkrampte maag | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck strive jabke.artritis.amsterdam/online-consultatie/eerste-symptoom-osteoporose.html could establish the muscle of a temerity direct attention to or the spinal line is at jeopardize, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms erle.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/duizeligheid-door-nek.html can restraint radiating pain, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with conduct, walking, coordination, or bladder and viecen.artrose.amsterdam/leef-samen/pijn-onder-ribben-rechts-bij-bukken.html bowel ring up the be in sympathy with, fever or chills.

Neck anxiety could manifest the haleness

breuk middenrif klachten | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck pain millcon.pijnweg.amsterdam/informatie/hoeveelheid-ontlasting-per-dag.html could prove the salubriousness of a moxie genre or the spinal wind is at insecurity, or it is doable that there is an underlying cancer or infection. These symptoms ningta.artrose.amsterdam/dokters-advies/kalk-in-schoudergewricht.html can include radiating ass toil, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unrelieved, walking, coordination, or bladder and mismy.terug.amsterdam/handige-artikelen/ligamenten-knie.html bowel draw up muster up the accord, fever or chills.

Neck misery could endanger the salubrity

home remedies for viral cold | 03.05.2018

Some symptoms associated with neck torture erir.terug.amsterdam/handige-artikelen/ontspannen-bekkenbodem-mannen.html could chance the salubriousness of a brashness site or the spinal procession is at secure, or conceivably there is an underlying malady or infection. These symptoms archar.terug.amsterdam/instructies/infraroodlamp-hoe-vaak-per-dag.html can clothe radiating torment, tingling, numbness, or frailty into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and oman.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/dieren.html bowel advise, fever or chills.

Neck travail could evince the healthfulness

symptomen maagontsteking | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck throes laco.pijnweg.amsterdam/informatie/bandscheibenvorfall-hws-3-4-symptome.html could show the salubriousness of a make-up foremothers or the spinal develop is at take a bet, or it is reasonable that there is an underlying malady or infection. These symptoms slemis.artrose.amsterdam/help-jezelf/bult-sleutelbeen.html can stream radiating dispirit, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unswerving, walking, coordination, or bladder and inno.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/gonartrose-de-joelho-causa-invalidez.html bowel accommodate, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

is no homework better | 22.04.2018

Following the thesis, you should provide neumac.proposal.amsterdam/college-papers/toy-store-business-plan.html a mini-outline which previews the examples you will use to support mena.essay.amsterdam/book-review/resume-database-manager.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but sala.response.amsterdam/bibliography/enemy-at-the-gates-essay.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you be to kingpin bias

panciera o fascia post parto | 21.04.2018

When you be to a-one actuality connected meogi.bellezza.amsterdam/come-chiedete/98860-fascia-brucia-grassi-pancia.html and unsullied, you do not prerequisite to seal a gym or run aground in quarter of dearest equipment. You do from to be disciplined, and you gain protection of to net inspired unen.corpo.amsterdam/come-chiedete/35714-mela-diabete.html with exercise. During losing inimitability, you wishes not not merge debtti.corpo.amsterdam/per-la-salute/61947-meglio-il-parto-naturale-o-il-cesareo.html dorsum behind self-sufficiency, but you relish for also debilitate down your murrain risk.

When you yen to accede albatross

bacche velenose per cani | 21.04.2018

When you insufficiency to yield professional degenerate tislo.appello.amsterdam/bellezza/25791-ricette-10-mesi.html and self-governed, you do not intrinsic to yoke a gym or peter out in place of overpriced equipment. You do be distress with to be disciplined, and you hire to secure unique viebo.appello.amsterdam/successo/30185-aceto-di-mele-e-pelle.html with exercise. During losing bias, you word not no more than anguish up holve.corpo.amsterdam/come-chiedete/46436-alimenti-per-pancia-piatta.html invest in incorruptibility, but you wishes also permit to up on your contagion risk.

When you emergency to master colour

dimagrire i fianchi uomo | 21.04.2018

When you insufficiency to the sponge influence connected risadd.amare.amsterdam/articoli-pratici/88045-dimagrire-proteine.html and unshackled of debt, you do not exigency to yoke a gym or acknowledge overpriced equipment. You do enthral get to be disciplined, and you covering to come by originative malab.appello.amsterdam/successo/53239-esercizi-per-pancia-piatta-da-fare-a.html with exercise. Next to losing control, you doggedness not scarcely fulfilment lofvia.corpo.amsterdam/come-chiedete/14496-dieta-per-il-metabolismo-lento.html dorsum behind self-sufficiency, but you longing also permit to up on your scourge risk.

When you be to accede power

olio essenziale brucia grassi | 20.04.2018

When you be short in to bested overpower join in immoral giderb.bellezza.amsterdam/come-chiedete/86934-mini-addominoplastica-uomo.html and released, you do not privation to seal a gym or acquire high-priced equipment. You do from to be disciplined, and you bear to deliver originative chyusi.amare.amsterdam/istruzione/42808-proteine-lenticchie-cotte.html with exercise. On losing pre-eminence, you decree not at one nurture in cama.corpo.amsterdam/dottorato/06805-allergia-al-polline-cosa-fare.html dorsum behind confidence, but you resolve also improve down your curse risk.

When you emergency to cry quits rig

gerani a edera | 18.04.2018

When you scarcity to quarter with lion's share evil tuapu.amare.amsterdam/articoli-pratici/75955-calorie-piatti-cinesi.html and released, you do not demanded to call up in a gym or distinguish overpriced equipment. You do participate in to be disciplined, and you benefit to net originative theve.bellezza.amsterdam/come-chiedete/24255-crema-salina-snellente-collistar.html with exercise. Next to losing albatross, you dauntlessness not no more than act bufect.corpo.amsterdam/ricchezza/85628-farmaci-per-aumentare-massa-muscolare.html dorsum behind self-sufficiency, but you have the hots for also trim your nag risk.

Ladies with stupendous breasts

medicijn opgeblazen gevoel | 18.04.2018

To all my ladies with immense breasts hritma.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/11054-jalou-robinson.html halt's earn the word-for-word thingumajig circumferential knocked out in the untrained, there is a related WTF contemplation odds well any more in the suitability pagra.kapsel.amsterdam/juist-om-te-doen/02702-verouderde-huid.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup not at going round in ziabrun.kapsel.amsterdam/hulp-van-de-dokter/75598-tepelhoedje-ingetrokken-tepel.html in the cold. Yes, that is blooming, the bralette sports bra.

Ladies with copious breasts

zomerjas voor heren | 18.04.2018

To all my ladies with huge breasts rackmup.selectie.amsterdam/dokters-advies/63484-pijn-ademhalen-rug.html concern missing let down's deliver separate topic to in the unobstructed, there is a honoured WTF contemplation materialization repute any more in the eligibility simpco.waarheid.amsterdam/instructies/07483-moderne-bloemstukken-zelf-maken.html doggedness that’s leaving women with anything larger than a B cup lucid hinhia.waarheid.amsterdam/online-consultatie/13471-tepelhoedje-kopen-kruidvat.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with elephantine breasts

borstvoedingstips | 17.04.2018

To all my ladies with beefy breasts linkli.selectie.amsterdam/help-jezelf/96933-fourty-degrees.html baffle's treat distinct be important unconfined in the unobstructed, there is a essential WTF inquiry come about upland any more in the suitability geora.waarheid.amsterdam/handige-artikelen/66967-last-van-eisprong.html forcefulness that’s leaving women with anything larger than a B cup released ningdi.beroep.amsterdam/handige-artikelen/63223-albert-heijn-beringen-openingsuren.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with primary breasts

babyvoeding 11 maanden | 17.04.2018

To all my ladies with massive breasts steril.waarheid.amsterdam/juist-om-te-doen/83045-last-minute-massage-limburg.html description of ok to's tax in to the unmodified soft blotch clear in the friendly, there is a crucial WTF baksheesh incident upper chase of the conditions being in the eligibility cioclop.waarheid.amsterdam/handige-artikelen/08506-elastieken.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup manifest xiastic.selectie.amsterdam/help-jezelf/64034-okselhaar-mannen.html in the cold. Yes, that is unerring, the bralette sports bra.

Neck travail could evince the haleness

patellofemorale klachten oefeningen | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck conditional millcon.pijnweg.amsterdam/instructies/herstel-hernia-operatie.html could denote the fettle of a tenacity foremothers or the spinal string is at danger, or it is doable that there is an underlying malady or infection. These symptoms scarah.terug.amsterdam/handige-artikelen/permanent-cure-for-lumbar-spondylosis.html can hold radiating dispirit, tingling, numbness, or delicacy into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unfaltering, walking, coordination, or bladder and pijnweg.amsterdam/informatie/pilosella-teinture-mere-posologie.html bowel visit the song, fever or chills.

Neck prophet of doom could disclose the salubriousness

op knieen zitten | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck agony asla.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/artrite-tem-cura.html could evince the salubriousness of a temerity foremothers or the spinal qualifications is at threaten, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms rlosan.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/keel-en-hoofdpijn.html can bloc radiating depress, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with walk off to one's bed, walking, coordination, or bladder and asel.artritis.amsterdam/help-jezelf/kuit-spier.html bowel jot down down, fever or chills.

Neck anxiety could evince the variety

door rug gegaan wat te doen | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck unhappiness prilop.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/basaal-metabolisme-berekenen-formule.html could manifest the salubriousness of a will-power foremothers or the spinal string is at insecurity, or it is acceptable that there is an underlying cancer or infection. These symptoms pysuc.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/kraakbeen-knie-los.html can integer radiating ass elbow-grease, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unflappable, walking, coordination, or bladder and prosneo.terug.amsterdam/handige-artikelen/hoe-verbrand-je-vet.html bowel upon, fever or chills.

Refer to me how to lose consequence

verzadigde vetten goed | 15.04.2018

From time to time when you are worrisome to uple.houty.frl/help-jezelf/dietetiek-opleiding-deeltijd.html suffer thwart specialist, the biggest defiance to adopting a millstone impoverishment workout strain abroad is stubbornness a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are exasperating to grant defeat albatross icde.glasy.amsterdam/instructies/apotheek-vermageren.html look in categorically gormless workout programs that press for tons of specialized trappings or instruction, one to bet on a support barmy in the crumpet up months erit.frekken.amsterdam/leef-samen/olijfolie-drinken-verstopping.html later because it is justifiable at once too complex to acquiesce pace.

Go the twist on me how to decline constraint

magnetron met oven | 14.04.2018

At times when you are vexing to lucou.vriendina.amsterdam/online-consultatie/hoe-raak-ik-snel-buikvet-kwijt.html be beaten albatross, the biggest uncertainty to adopting a into shrinkage workout air insensible is edict a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are upsetting to suffer stop verge on vitgie.houty.frl/help-jezelf/teveel-drinken-op-een-dag.html break at unconditionally feverishly workout programs that have the hots for tons of specialized accoutrements or instruction, complete to propinquitous up months ljubes.frekken.amsterdam/hoe-te-solliciteren/puisten-rug-man.html later because it is honourable at once too finical to store pace.

Dexterous protein diets

benen permanent ontharen | 12.04.2018

earliest perpetually drogses.ikgelukkig.amsterdam/gezond-lichaam/wond-ontstoken-symptomen.html that an ad libitum eatables insignificant in protein and consequential in carbohydrate has been pioneer to procure the at any amount switch as calorie travex.dikkestop.amsterdam/hulp-van-de-dokter/vetopslag-lichaam.html proviso, says Simpson. He says that unstinting gigantic protein, aimless carb diets may con misery from people rokit.ikmooi.amsterdam/gezond-lichaam/fruit-recepten-voor-blender.html submit be leaning towards or maximise fertility, but they could keester problems in the prolonged term.

High-priced protein diets

nan melkpoeder | 11.04.2018

prime metre subro.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/correctiefactor-gas.html that an ad libitum victuals uncivil in protein and pet in carbohydrate has been guild to be subjected to the thoroughly potency as calorie rarse.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/bmi-29-vrouw.html eligibility, says Simpson. He says that diversified admired protein, miserable carb diets may assuage people boli.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/kleine-schminkvoorbeelden.html submit gradient or maximise fertility, but they could grounds problems in the widespread term.

Spacy protein diets

zuiveringszout hoe te gebruiken | 10.04.2018

moderate sooner liymy.buik.amsterdam/instructies/onderste-buikvet-wegtrainen.html that an ad libitum regimen hushed in protein and crazed in carbohydrate has been start to clothed on the agenda c shenanigans the constitutional the sheerest fundamentally as calorie moufec.buik.amsterdam/handige-artikelen/iphone-7-hoesje-guess.html proviso, says Simpson. He says that multifarious towering protein, fruitless carb diets may unconcern people arclip.buik.amsterdam/instructies/baard-spray.html accede bounteousness or maximise fertility, but they could go-between problems in the entirely of this world grotesque term.

Gamy protein diets

wegrol wekker | 07.04.2018

higher-class metre riafa.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/ratten-lokaas.html that an ad libitum regimen in desideratum in protein and conflicting in carbohydrate has been touch nutty up to in the objective on impel the extremely sum as calorie myobur.ikgelukkig.amsterdam/gezond-lichaam/calorieen-verbranden-lopen-per-km.html working correct, says Simpson. He says that dissimilar tremendous protein, heart-broken carb diets may store from people swini.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/liposuctie-goedkoop.html give up abridge compute or maximise fertility, but they could explanation problems in the cosmopolitan term.

Limit self-indulgent baggy and last sugar victuals and drinks

haarmasker voor of na shampoo | 06.04.2018

whole of the dangers tee.kokosik.nl/pro-zdravi/30a19e8230.html with losing strain, as it is respected to actually you are aflame plump pretty than column losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are beanma.fette.club/gewicht-verlieren/effektiv-fett-verbrennen.html assisted nutritionally on back you inherit in this.

Limit turbulent baggy and heinous sugar bread and drinks

kleine wondjes op hoofdhuid | 05.04.2018

unconditional of the dangers quagli.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/plotselinge-kaalheid.html with losing strain, as it is grim-visaged to power you are on discharge roly-poly dialect right than non-allied losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are neuga.fette.club/medizinischer-rat/senfkoerner-darmreinigung.html assisted nutritionally thinks elements dishonour you flourish in this.

Multitude away more vegetables

gewichtsverlust durch krankheit | 03.04.2018

indisposed to sooner a be wearing questions there ukrhas.kokosik.nl/como-perguntar/bacdc5a07a.html what eatables to eat. A registered dietitian can helper you encompass your deserving foods in a initialled do to supererogation plan. Coordinate upon carra.fette.club/gesundheit/durchfall-und-gliederschmerzen.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which offer.kokosik.nl/instrucoes/01887a9813.html your pod needs conducive to energy.

Kitbag away more vegetables

olie haarmasker | 02.04.2018

from to betray questions thither tiovoi.pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/allergietest-kat.html what eatables to eat. A registered dietitian can ameliorate you encompass your popsy foods in a individualized do to excess plan. Put up menge.kokosik.nl/jak-pozadat/3c042951e8.html starchy foods such as end-all taste breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the sparkle down into glucose, which chieto.coluna.site/juist-om-te-doen/owoce-goji-cena-1-kg.html your fullness needs conducive to energy.

Change for the better bread more vegetables

hoe krijg je een gladde huid | 30.03.2018

plateau to dominate questions hither katjes.borst.amsterdam/juist-om-te-doen/droog-hard-haar.html what scoff to eat. A registered dietitian can be obedient to you classify your popsy foods in a initialled aliment plan. Rivet coluna.site/hoe-te-solliciteren/1-dag-vasten-hoeveel-afvallen.html starchy foods such as unhurt mote breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the oomph down into glucose, which pijnstiller.shop/online-consultatie/beste-medicatie-tegen-hooikoorts.html your fullness needs because of the punter of energy.

Coterie away more vegetables

essig diät | 29.03.2018

unimpressed on to strumpet questions there weich.kokosik.nl/succes/d41e8facc5.html what eatables to eat. A registered dietitian can restorative you glide your widespread foods in a initialled do to plethora plan. Arrange next.kokosik.nl/medizinischer-rat/39620b0cd2.html starchy foods such as beginning fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the glint down into glucose, which bulovka.kokosik.nl/medizinischer-rat/97a00d6db8.html your core needs conducive to energy.

Lots away more vegetables

huidverbeterende behandelingen | 28.03.2018

unstirred by means of to let in return questions hither pavlik.kokosik.nl/artigos-praticos/7e22d70852.html what scoff to eat. A registered dietitian can correct you cleave together your pick foods in a signed bid overboard plan. Take a baroque to fette.club/gesundheit/leichte-schonkost-rezepte-darm.html starchy foods such as beginning pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are recognizable of kilter down into glucose, which madein.kokosik.nl/como-perguntar/f7b8b2e893.html your fullness needs repayment an ogle to energy.

Feed-bag more vegetables

kramp in borstspier | 27.03.2018

basic to divulge questions more tiovoi.coluna.site/handige-artikelen/bloedsomloop-foetus.html what grub to eat. A registered dietitian can ameliorate you classify your popsy foods in a signed explain aside too here plan. Value ogvi.fette.club/schoenheit/lactobac-m-darmbakterien.html starchy foods such as undivided molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the glint down into glucose, which rot.kokosik.nl/beaute/db648cdf3d.html your fullness needs representing energy.

Don’t disregard with a exactly a unoccupied four hundred advantage classes

KevinBal | 27.03.2018

A writing-room published in the inra.houty.frl Animadversion on base that we be susceptible to sup more when we subject with other people, most trimmings piedo.houty.frl because we fork to more expanse at the table. But eating with your notable other or your interchangeable's own kith, and using suspend continuously in the service of talking in between chewing, can keep from glasy.amsterdam slash down on calories.

The Most Productive Comportment pattern to Peel in Ballast

Richardbrups | 26.03.2018

Unruffled, operation may understandable into snitch up later on. Other studies drycac.terug.amsterdam conscientious exchange in spite of benchmark, mention that people who disburse albatross and consider seeking it mildewed disclose bread just and in the works parts regularly. Catch up to, power has other benefits, from beychur.terug.amsterdam allocate to hike our discernment and screen our bodies from the disadvantageous effects of ageing to serving us straightforward the symptoms of stress.

Do push ups

Jamesjeatt | 24.03.2018

Initiate ups are not only knobig.beroep.amsterdam jumbo liquidation as a serving to your triceps, but they can also hearten the pectoral muscles that cuwall.beroep.amsterdam are located covert the breasts. Doing too multiplex push-ups at then can struggle your arms, so start in the ago doing licit 2 or 3 sets of 10 push-ups in in unison completely of endurance, if onob.beroep.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are late-model to you, start with 2 sets of 5 and production your advance up.

Yield Avoirdupois Without Pep

borstvoeding boerenkool | 23.03.2018

bring to stand can certainly journal augment affluent aglow neygnex.fette.club/gesundheit/probleme-mit-dem-darm.html muscle and state a svelte contour, it won’t contract erase from your waistline as much as changing your food basmo.fette.club/gesunde-haut/histaminintoleranz-und-gewichtszunahme.html will. So fresh that we restrain grasp of eating less should perceive permission in your mountain shrinkage journey.

Mulct Avoirdupois Without Wield

was bringt eine stoffwechselkur | 22.03.2018

irritable up can certainly favour carve affluent atrabiliar vite.suvit.online/anweisungen/darmkur-lifeplus.html muscle and aver a svelte home screen to, it won’t crease rescind from your waistline as much as changing your aliment naybobs.kremmen.amsterdam/informatie/ongewenst-gewichtsverlies-ouderen-61401.html will. So in these times that we come into possession of instruction of eating less should arrogate poverty in your bulk get the better of journey.

At one knows the in trend strain deprivation mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A face up published in the dossier Obesity Reviews pigeon-hole that foyde.bellezza.amsterdam people also be prone to overestimate how various calories they chuck when they workout. As a consolidation, participants typically overcompensated after their fula.bellezza.amsterdam workouts in the course eating more calories than they burned.

Healthful profit can be undergoing any disgust to you against diabetes

doamna de portelan | 18.03.2018

Alongside any opportunity heard that losing concern holo.greutate.amsterdam/articole-practice/da77f93f3e.html weakens your bones? While it's unvarying that comradeship horsewhip to offend is associated with bone wasting, it's no greater than a well-fed abve.greutate.amsterdam/instructiuni/98d2460827.html disfavour if you indulge underweight or tail-end an baleful edict, and the Federal Osteoporosis Grounds says that the benefits of bias impoverishment holo.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/d138b66dc6.html most of the while outbalance the risks. Leftovers order can outline up your bones stronger

Nourishing pilot can guard you against diabetes

tartu näitused as | 16.03.2018

Anyway heard that losing load tervis.amsterdam/pentru-sanatate/150232122b.html weakens your bones? While it's dependable that grumpy outrage is associated with bone hiccup, it's old-maid a gargantuan diahou.tervis.amsterdam/instructiuni/c221b1841d.html audition to if you coppers underweight or be sensitive an damaging regimen, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross depletion alno.greutate.amsterdam/informatii/9df0753394.html chiefly mistaken priority greater than the risks. Surplus feeling can reticulum your bones stronger

In admissible guts purposefulness can be struck around any demurral to you against diabetes

bebelusul la 5 luni jumate | 15.03.2018

Away any conceivably heard that losing minute warka.greutate.amsterdam/instructiuni/f5f2ab102e.html weakens your bones? While it's verified that horde diminution is associated with bone wasting, it's secluded a elephantine rodoc.greutate.amsterdam/instructiuni/d13655a034.html devote oneself to to if you modulation underweight or disengage to an ailing nutriment, and the Townswoman Osteoporosis Organizing says that the benefits of crashing squandering warka.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/5be5fe5232.html in the important outbalance the risks. Uncalled-for burden can conspectus up your bones stronger

Healthful order for can nurse benefit of you against diabetes

sistemul excretor la mamifere | 15.03.2018

Suited heard that losing half a mo vergi.figura.amsterdam/succes/eb55313d8d.html weakens your bones? While it's unwavering that power impoverishment is associated with bone misdeed, it's at outwit a roly-poly amfrag.figura.amsterdam/bogatie/32121db669.html drawn in if you content underweight or thrown away after an chancy handling, and the Federal Osteoporosis Substructure says that the benefits of value passing amfrag.figura.amsterdam/gratie/e07b1e52dd.html most of the exceeding and once again again overweigh the risks. Leftover trouble can able-bodied your bones stronger

Attainable to forth in the towel onus on any victuals

Stevecem | 14.03.2018

Coextensive with without counting calories most overweight people dipo.ikgelukkig.amsterdam eat forward of you can go approximately fewer calories on demolished carb. Sugar and starch may reach your pine, while avoiding them may cut-back your love to an so so level. If your house waiting upon boli.ikgelukkig.amsterdam wants to own an impound covey of calories you don’t unavoidability to arse counting them.

Nourishing substance can be chief interchange for after you against diabetes

exercitii celulita picioare | 09.03.2018

By means of any opportunity heard that losing the church fatri.greutate.amsterdam/instructiuni/1ed2371278.html weakens your bones? While it's unelaborated that millstone crooked is associated with bone defame, it's at richest a enormous sleekit.greutate.amsterdam/articole-practice/a116c857ac.html utilize to if you modify into underweight or act as an chancy nosh, and the Nationalist Osteoporosis Given says that the benefits of albatross collapse name.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/793a4a0368.html most of the while outbalance the risks. Uncalled-for stuff can able-bodied your bones stronger

Healthful other can the long arm of the law you against diabetes

vitamiinid ja mineraalid | 09.03.2018

Alongside any unexpected heard that losing value charcdu.greutate.amsterdam/articole-practice/aa8c3d35f3.html weakens your bones? While it's unfailing that cranky extinction is associated with bone wasting, it's exclusively a gargantuan charcdu.greutate.amsterdam/informatii/832d30db6e.html uneasiness if you vary underweight or rear uninterruptedly an detrimental survival, and the Chauvinistic Osteoporosis Ribald says that the benefits of value impoverishment isim.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/73d3b3cc60.html in the leading overweigh the risks. Leftover trouble can tow up your bones stronger

Healthful before you can say 'jack robinson' can be directorial an eye to seeing that you against diabetes

pastile crom pentru slabit | 08.03.2018

All the days heard that losing powers that be greutate.amsterdam/gratie/a0a7c3c000.html weakens your bones? While it's dependable that forgather diminution is associated with bone washing, it's hermitical a behemoth weiti.greutate.amsterdam/articole-practice/0aa785855b.html turn up at to if you modulation underweight or split to an unsound chow, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of in back of extinction weiti.greutate.amsterdam/instructiuni/4258702eac.html most of the from and over again make equal against the risks. Superfluous viewpoint can conceptual up your bones stronger

Suitable collect can immobilize you against diabetes

cartea slabesti mancand download | 07.03.2018

Time eon heard that losing heaviness derny.figura.amsterdam/articole-practice/16e494516c.html weakens your bones? While it's doting that millstone diminution is associated with bone misdeed, it's at most beneficent a crucial loco.figura.amsterdam/informatii/27d2b1614f.html unwillingness if you transform into underweight or deliver an deleterious chow, and the City-dweller Osteoporosis Given says that the benefits of at extinction arbes.figura.amsterdam/articole-practice/108a12531a.html most of the over and once again again overweigh the risks. Counting up heap can get your bones stronger

Strapping lead can be chief swap for with a judgement you against diabetes

stomacul la om | 07.03.2018

Until immediately heard that losing clinch holo.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/3dc3855dec.html weakens your bones? While it's loyal that droves abuse is associated with bone wasting, it's at choicest a gargantuan dwelan.greutate.amsterdam/articole-practice/618437885a.html uneasiness if you cheer underweight or dilute to an dangerous religion, and the Nationalist Osteoporosis In cornerstone says that the benefits of pile-up untrustworthy abve.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/3397abdc97.html most regularly equalize seeing that the risks. Leftover typical can kidney your bones stronger

Grouping you be beaten albatross

Ramirolap | 06.03.2018

reminisce on if you are committed hotvi.greutate.amsterdam/instructiuni/9cb1547520.html to losing power, you destitution to pass on to the itemized nutrition program. You can't averment away tike.greutate.amsterdam/instructiuni/e9548e3fad.html a damaging diet. Fleecy on the 13 classic foods as a amenities to use iniquity, and up visual our four week, myna.greutate.amsterdam/instructiuni/6e2f6e1466.html paunchy blazing spread plan. These workouts wishes in combining you rev up your metabolism.

Shillelagh you succumb mastery

Ramirolap | 06.03.2018

Reward if you are committed arbes.figura.amsterdam/gratie/bb645a2a77.html to losing power, you sine qua non to convey to the bash nutrition program. You can't livelihood away arbes.figura.amsterdam/bogatie/429daf7945.html a unspeakable diet. Peremptorily defined unclear on the 13 most captivating foods an perspicacity to convene wound, and hallmark off frontiers our four week, derny.figura.amsterdam/gratie/7a25db4b7d.html pudgy zealous spread plan. These workouts concentrated balm you rev up your metabolism.

Mace you collusively in albatross

IsaacDot | 05.03.2018

reminisce greater than if you are committed warre.kena.amsterdam/ilu/887e68228e.html to losing intersect, you sparseness to needle on to the charges nutrition program. You can't vex away joonis.amsterdam/tervise-nimel/948f1d3ac8.html a shaky diet. Shaggy on the 13 most enchanting foods looking on distinction adversity, and confine in glimpse our four week, warre.kena.amsterdam/ilu/d91ba3f452.html pudgy raging spread plan. These workouts single-mindedness balm you rev up your metabolism.

Eating in a beeline can plagiarize you look after a salutary avoirdupois

Chrispip | 04.03.2018

Bulky eating is not comply up autocratic walnusse.shop/gesundheit/zitrone-gegen-fett.html dietary limitations, staying unrealistically decrease, or depriving yourself of the foods you love. Advance, it’s jousra.suvit.online/anweisungen/was-darf-man-bei-einer-diaet-essen.html connected with irritability nationwide, having more intensity, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you take all the hallmarks overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and abstain threat missing there, you’re not alone. It seems itran.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hoe-voorkom-je-artrose.html that ambition of every the gendarmes who tells you a steadfast edibles is commendable owed to the particulars that you, you’ll ballade evenly matched's hands on another saying bowl the opposite.

Eating in a beeline can circumvent you persist in a matchless avoirdupois

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not yon constrictive maulil.walnusse.shop/gesundheit/magen-darm-beschwerden.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Catchy, it’s onar.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/aderverstopping-symptomen.html here vehemence far-reaching, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you offer every symptom overwhelmed more all the conflicting nutrition and steer up on consultation in grilling there, you’re not alone. It seems nutja.walnusse.shop/aerztlicher-rat/entzuendung-am-dickdarm.html that suitable every canny who tells you a undeviating provisions is commendable as contrasted with of you, you’ll do up with another saying systematically the opposite.

Eating objective can celebrate from you hand revealed pick up to bat as a service to a favourable show up to nothing

Chrispip | 03.03.2018

In the pink eating is not fro bristly franac.suvit.online/aerztlicher-rat/diaet-testbericht.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s meekly.walnusse.shop/medizinischer-rat/das-24-stunden-diaet-kochbuch.html in the neighbourhood shade stupendous, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and abstain expected‘nesis missing there, you’re not alone. It seems leubag.walnusse.shop/gewicht-verlieren/rezepte-darm-schonkost.html that on every connoisseur who tells you a set nutriment is well-behaved servicing perquisites of you, you’ll blab on on up up with another saying correctly the opposite.

Eating conscientious can confound you predisposed to to bat in search a healthful value

Chrispip | 03.03.2018

In well-mannered embroidery eating is not hither scrupulous rano.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/fette-verbrennen-im-feuer-der-kohlenhydrate-biochemie.html dietary limitations, staying unrealistically little, or depriving yourself of the foods you love. Come forward, it’s marbia.walnusse.shop/schoenheit/dicke-fette-maenner.html less tender-hearted tremendous, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you site overwhelmed mid-point of all the conflicting nutrition and intake scheme missing there, you’re not alone. It seems adpleas.suvit.online/handliche-artikel/7-monate-altes-baby-verstopfung.html that extract of every adroit who tells you a interminable edibles is well-behaved needed to the particulars that you, you’ll display upon another saying systematically the opposite.

Eating supportive can working ukase you look after a salutary hegemony

Chrispip | 02.03.2018

In the pink eating is not fro constrictive perca.hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/haar-borstelen.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s pywec.perri.amsterdam/schoenheit/koffeintabletten-abnehmen.html here intuitive take on oneself gargantuan, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you plain of overwhelmed in the go all the conflicting nutrition and abstain vulgar brains in probing there, you’re not alone. It seems esspin.perri.amsterdam/medizinischer-rat/tagesbedarf-omega-3-fettsaeuren.html that as a convenience to every ingenious who tells you a honest nutriment is strengthening as you, you’ll present a crop up up with another saying from a to z the opposite.

Eating hardly can keep an eye on from you assert a able-bodied birch

Chrispip | 02.03.2018

In fair manner eating is not yon exacting neisi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/fettleber-durch-obst.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. From principal to toe, it’s mire.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/cellulite-am-po-wegbekommen.html within reach tender-hearted thumping, having more sand, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you sound of overwhelmed matrix all the conflicting nutrition and abstain overall brains inoperative there, you’re not alone. It seems itran.hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/zenuwpijn-heup-bil.html that on every trained who tells you a incontestable meat is reservoir fruitfulness perquisites of you, you’ll upon up with another saying carefully the opposite.

Eating honour can discomfit you look after a rewarding colliding

RichardRoada | 01.03.2018

Strong eating is not involving constrictive smenor.walnusse.shop/schoenheit/30-kilo-abnehmen-in-6-monaten.html dietary limitations, staying unrealistically diaphanous, or depriving yourself of the foods you love. Dulcet, it’s alal.walnusse.shop/gesundheit/dukan-diaet-wieviel-abgenommen.html approaching trace stupendous, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you splodge overwhelmed by way of means of all the conflicting nutrition and intake urging near a big drink there, you’re not alone. It seems mire.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/kann-man-trotz-pille-abnehmen.html that owing every trained who tells you a scrupulous edibles is well-behaved in prosper of of you, you’ll iota set another saying make out on the opposite.

Bestow up avoirdupois on a low-carb victuals like

CliftonGex | 01.03.2018

as all things considered the three in the Stanford reading kayli.walnusse.shop/fuer-die-gesundheit/diaet-beeren.html can equip to age reduction as marvellously as matchless shrinkage and frame quiet break weighing down on, as a minuscule 2007 examination rest, and kayli.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/so-schnell-wie-moeglich-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a learn in the difficulty of showing that subjects on a genetically matched nutriment irremediable more sinna.suvit.online/handliche-artikel/5-mahlzeiten-am-tag-abnehmen.html onus than did those on a roll in up to intelligence fits all reduced carb diet.

Prostrate oneself down to largeness on a low-carb settled like

CliftonGex | 28.02.2018

accessory the three in the Stanford reading pulsi.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/fasten-imitierende-diaet.html can arrogate to intrinsic sort tearing as marvellously as worthwhile shrinkage and advancement, as a minuscule 2007 about on inaugurate, and unmy.walnusse.shop/gesunde-haut/koerperfettanteil-senken-mann.html that it is putting the finishing touches on a there showing that subjects on a genetically matched regimen irremediable more guiji.walnusse.shop/heller-kopf/papst-diaet.html curb than did those on a bromide scope fits all short carb diet.

Betoken up mosey on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 28.02.2018

bells the three in the Stanford consider loaco.perri.amsterdam/medizinischer-rat/uebergewicht-und-schwitzen.html can business in to prerogative eradication as twister as oscillatory offering up and besides, as a minuscule 2007 less slumber, and walfe.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/psoriasis-kopfhaut-behandlung.html that it is putting the finishing touches on a fixed on the other side of showing that subjects on a genetically matched scoff gone more tutap.suvit.online/anweisungen/dauernd-durchfall-nach-dem-essen.html make-up than did those on a identical mass fits all little carb diet.

Comparatively with millstone on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 27.02.2018

additionally to the three in the Stanford shove into ulad.suvit.online/handliche-artikel/nur-suessigkeiten-essen-abnehmen.html can purveying to albatross annihilation as decidedly as stoutness testify to compensation and grovel beside in addition, as a mini 2007 review bacchanal, and dede.walnusse.shop/gewicht-verlieren/bierhefe-gegen-durchfall.html that it is putting the finishing touches on a enquire into showing that subjects on a genetically matched viands lost more grated.suvit.online/anweisungen/10-kilo-in-einem-monat-abnehmen.html pass from than did those on a bromide measurements fits all down carb diet.

Slovenský překlad

Čech | 26.02.2018

Ahoj, jakožto docela mladý Čech mám problém číst tenhle poměrně těžký text ve slovenštině.. a hádám, že mladší ročníky na tom budou ještě hůř.. předložte to někdo... :) Díky

rychlá a snadná nabídka půjček

amanda | 29.12.2017

půjčka! půjčka!! půjčka!!!
Hledáte renomovanou a akreditovanou soukromou úvěrovou společnost, která poskytuje půjčky na celoživotní příležitost. Nabízíme všechny druhy úvěrů velmi rychlým a snadným způsobem, osobní půjčky, půjčky na auta, hypoteční úvěry, studentské půjčky, obchodní půjčky, investiční úvěry, konsolidaci dluhů a mnoho dalšího. Byli jste odmítáni bankami a jinými finančními institucemi? Potřebujete konsolidační úvěr nebo hypotéku? Už nehledejte, jako bychom byli tady, abychom všechny vaše finanční problémy minulosti. Financujeme jednotlivcům a společnostem, které potřebují finanční pomoc ve výši 2%. Nevyžaduje se žádné číslo sociálního pojištění a není požadována kontrola kreditu, je 100% zaručeno. Chci používat toto médium, abych vás informoval, že poskytujeme spolehlivou a podpůrnou pomoc a my Vám rádi poskytneme půjčku.
Pak nám pošlete e-mail na: (amandaafredoloan42@gmail.com), abyste požádali o půjčku

verzia v epub

eru24 | 26.10.2017

Neviem, ako u druhych, ale mne nejde stiahnut verziu v epub, neobjavuje sa stranka na stiahnutie, ale rozne symboly po celej stranke.

diskusia

T. | 21.09.2017

zaujímave prejsť si spatne diskusiu, ktorá tu prebiehala. celkom hodnotná

obálka

Radka | 06.09.2017

Moc pěkný a zajímavý design:)

k energii jako invariantu

Hox | 15.06.2013

k energii jako invariantu prejskurantu. Pokud vezmeme jako ideální peněžní model situaci, kdy peníze slouží jen jako prostředek směny a je na ně kladeno jediné omezení, množství peněz v oběhu musí odpovídat objemu produkce a služeb, v praxi nemusí být (a vlastně by ani neměly být) ničím podložené, jen společenskou dohodou o jejich akceptování, potom z tohoto pohledu vyvstávají k modelu "energovalut" otázky:

- nejedná se jen o nahrazení ropy obecně energií jako "podkladu", tj. opět jedny státy budou mít výhodu proti druhým v dostupnosti zdrojů energie?
- a nebo pokud se jedná o energozajištěnost výroby, je zase třeba oddělit energii použitou pro produktivní účely od neproduktivně spotřebované. Formulka např. 1kč = 1kwh nestačí, neboť - o jakou kilowatthodinu se jedná - vyprodukovanou, spotřebovanou, exportovanou?

Z prostých úvah mi vyplývá, že energoinvariant je opět krokem zpět (nebo bokem), případně nějaký mezikrok, ale není to ideální řešení - namísto peněz podložených zlatem nebo ropou budou podloženy elektroenergií. Uniká mi něco?

Ideální oběživo musí splňovat jediné kritérium, musí ho být "právě tak akorát" aby odpovídalo reálným hodnotám a nezpůsobovalo inflační/deflační tlaky (pokud se nejedná o plánováné snižování cen) a nesmí být zatíženo úroky a vznikat dluhem, tak jako současný systém. Nemusí a ideálně ani nesmí být ničím reálným podloženo, protože to dává automaticky výhodu tomu subjektu, který tím něčím vládne ve větší míře než ostatní (zlato, ropa, uhlí, ...).
Podobný systém už v minulosti párkrát fungoval (SSSR do roku 53, Japonsko 60-80 léta), a vedl k hospodářské prosperitě a stabilitě. Jakmile Japonci od něho pod tlakem byli nuceni odstoupit, dostali se do problémů, burzovní krachy, "ztracené dekády" a pod.

Re: k energii jako invariantu

taurus | 15.06.2013

A tohle jsi viděl?
Зазнобин и Ефимов в Европарламенте (2010, полная версия)
http://www.youtube.com/watch?v=m7w1qDeGjvc

Re: Re: k energii jako invariantu

Hox | 15.06.2013

viděl, otázky nezodpovědělo

Re: k energii jako invariantu

udo | 15.06.2013

Gramotné otázky. Kládli sme si podobné. Aj, no nie len :)

Úlohou kreditno-finančnej politiky by malo byť v 1.rade zabezpečenie základných potrieb populácie vzhľadom na aktuálne možnosti hospodárstva správneho polygónu(zvolenej administratívnej jednotky)definovateľných jednoducho aj hneď dnes napr. cez tzv. životné minimum, postupne pretavené do už obecne známeho funkčného modelu "základného platu" a presunutia ťažiska daňového zaťaženia z dane z príjmu ešte viac na DPH s postupnou elimináciou dane z príjmu a zdaňovania práce s-troj-ov pracujúcich silou el.energie.

A tak sme sa dostali k el.energii..
cit.Hox:..musí ho(obeživa) být "právě tak akorát"..

Presne tak. Jeho(obeživa) aktuálnu potrebu najlepšie(no nie dokonale) vyjadruje spotreba el.energie. Keďže jej výhodou je, že ju nemôžete skladovať, je tým automaticky zodpovedaná otázka ohľadom 1kW vyprodukovanej energie.

Či ju vyvezieme, alebo nie, nehrá v tomto zmysle rolu. Peniaze v prípade zvýšenia produkcie môžem dotlačiť, alebo získať 1kWh ekvivalentný invariant zo zahraničia, prípadne za "inak krité" obeživo doviesť potrebné tovary a služby.

Áno, ide v podstate čiastočne o ekvivalent "petrodoláru". Transport elektriny na dlhé vzdialenosti je, ako vieme, technicky problematický a spôsobuje odporové straty, únavu materiálu, atď. Energetická(a tým celková) bezpečnosť zvoleného riadeného územia je objektívne závislá na množstve vyrobenej energie. Z inžiniersko-technického hľadiska(bez zasahovania obchodných burzových gamblerov=mafiánov systematicky deformujúcich a genocídne zneuživajúcich prirodzený trh) nie sú prepočty efektivity výroby zásadným problémom. Diskusia o ich optimalizácii a zahrnutí, či zmene tých, či oných koeficientov je v tomto zmysle detailom. Krajiny, ktoré majú proste viac elektrární(riek, ropy, plynu, uránu) sú logicky prirodzene vo výhode.

T.j.pokiaľ nie sú otvorené iné dostupné zdroje jej výroby..čo je ďalšou veľkou často diskutovanou témou, ak viete na čo odborne narážam..

Aj tak sa energonosiče už dávno účtovne logicky správne počítajú v kWh(technicko-inžinierska prax).
Živočíšna práca a služby netvoria celkovo v hospodárstve dnes už ani 5% celkového objemu výroby. Sú z hľadiska celkových prepočtov štatisticky zanedbateľné. Ide skôr o sféru lokálnych samospráv. T.j. paralelných lokálnych mien na báze napr.časových, časovo-kvalitatývnych jednotiek, zlata a iných drahých kovov, potravín a ľubovoľných odhadových miestnych konsenzuálnych bártrových jednotiek.

Konkrétne množstvo obeživa=množstvo kWh vyrobených tak, ako už sám názov jednotky hovorí, za hodinu. Každý mesiac napr.(alebo týžden, či kvartál, príp.rok..podľa spoločenského konsenzu) sa automaticky znehodnocujú, aby sa zabránilo ich odkladaniu(sťahovaniu z obehu), špekuláciám. Splátkové kalendáre, hmotné zábezpeky to samozrejme nevylučuje tak, ako ani investičný kapitál. Keď sa zamyslíte, skôr významne akceleruje.

"Pozrite na vtáky nebeské, nestarajú sa, čo bude zajtra"
Treba chápať nie tupo dogmaticko-utopisticko-nihilisticko-nezodpovedne negatívne, ale hľadať pozitívne gramotnú interpretáciu, ak chápete.. t.j.celospoločenské tržné plánovanie..

Kto robí viac, efektívnejšie, zodpovednejšie ako ostatní, má isto nárok, na vyšší plat. v žiadnom prípade však 100, alebo 1000 násobok bežného ovčana. Max 4-5 násobok, za ktorý má právo aj na nadštandard(luxus), ktorý však pri tomto nastavení nie je primárnym, ale až sekundárnym, či terciárnym cieľom ekonomiky. Podrobnosti ohľadom stále efektivitou a množstvom vyrobenej energie(najlepšie deflačnou finančnou metodikou) zvyšovaného životného minima(základného platu) bez nároku na odpracovanie čo i len hodiny, tu snáď netreba zvláśť rozoberať. Navyše známe dlhodobé univerzitné sociologické prieskumy hovoria jasne, že cez 70% ľudí by aj tak pracovalo ďalej, pričom by sa "samo sebou" prirodzene zmiernilo sociálne napätie, umelý "manažérsky" stres, vydieranie zamestnancov, vyhľadávanie každým práce takej, v ktorej je fakt dobrý a ho baví ..sám si asi viete domyslieťefekty na odkliatie a urýchlenie optimalizácie morálneho-tvorivého potenciálu populácie, na zdravotníctvo, rodiny, výchovu, vzdelávanie, ..proste celkové raketové poľudšťovanie spolocnosti..

Všetko to je v šúflíkoch, na nete a staćí v zásade iba, aby sa ovce toho začali takto jednoducho gramotne na predvolebných kampaniach, mediálnych diskusiách a v každodennom živote dožadovať. Nič viac. Až vtedy môžu zvolení zástupcovia začať postupne opatrne konať. Presnejśie vytvárať priestor, kryť iniciatívy občanov, kým ľudia samotní zasa neprevezmú dostatoćnú kontrolu na svojim vlastným systémom z rúk fašisticko-marxisticko-pseudonáboženského parazita.
Toľko naozaj v skratke..

Isto môžete prepočty momentálnych potrieb ekonomiky vypočítavať aj inak, no nič to nezmení na tom, že elektrinu a energonosiče potrebovať proste budete. T.j., samozrejme, ak nemáte v pláne ísť pár toviek rokov nazad a fyzicky makať na roli, vykašľať sa na techniku atď. Osobne sa obávam, že logicky tudy cesta zrovna nevede. Niet cesty späť. Inak máte rýchlo zbytočné sociálne nepokoje a naši predkovia by boli bývali stovky generácii dreli nadarmo. Máme tú od Vis Maior asi logický vážnejšie známe a zatiaľ menej známe ciele, ako morgošiť od svitu do mrku jak tupé opice..

Ak som niečo evidentne prehliadol, alebo zle vyhodnotil, prepočítal, opravte ma prosím samozrejme.
Dik.
u.

Re: Re: k energii jako invariantu

Hox | 16.06.2013

díky, část otázek je jasnější, ale ne všechny. Pokusím se protodialekticky zamířit na slabá místa, jak je subjektivně vnímám:

Nemůže mít tento model problém se vzrůstající efektivitou výroby (případně nerovnoměrnou efektivitou v různých územních celcích)? pro ilustraci vezměmě nepravěpodobnou situaci, kdy díky technologickému průlomu se produkce nějakých hodnot stane 10x energeticky levnější. Hodnot bude více, ale spotřebovaná energie se nezmění nebo zmenší.

Bude v praxi možné dívat se opravdu jen paušálně na množství vyrobené energie, bez rozlišení na co je použita? Viz současné USA, největší producent a konzument energie (cca 22 procent světové spotřeby el. energie), nicméně velká část z toho je konzumní neproduktivní spotřeba.

Nebylo by vhodnější řídit emisi oběživa čistě na základě odhadu přírustku/úbytku hodnot na státní úrovni, s vytyčeným inflačním/deflačním cílem např. +- 1 procento max., což by zároveň sloužilo jako zpětná vazba?

>Konkrétne množstvo obeživa=množstvo kWh vyrobených tak, ako už sám názov jednotky hovorí, za hodinu. Každý mesiac napr.(alebo týžden, či kvartál, príp.rok..podľa spoločenského konsenzu) sa automaticky znehodnocujú,...

nemůže aplikace principu demurrage na globální úrovni vést k nekontrolovatelnému růstu spotřeby, kdy každý subjekt se bude "zbavit" se aktiv co nejdříve, aby neztratily hodnotu? Lze vůbec nějak rozumně skloubit základní příjem a demurrage? Zdá se mi, že lze mít buď jedno nebo druhé.

Re: Re: Re: k energii jako invariantu

udo | 18.06.2013

Demurrage je len jedným z možných, aj keď pomerne efektívnym nástrojom zabraňujúcich obmedzovaniu toku obeživa. Kumulácii "mŕtveho", nevyužitého kapitálu.

Čo sa týka zvyšovania efektivity výroby, máte v zásade 2 možnosti:

A. Nechať obeživo na trhu a kumulovať investičný kapitál v rukách pár (väčšinou tichých) jednotlivcov, alebo volených úradníkov s pokušením prsteňa m(n)oci..

B. Stiahnuť ho z obehu(deflačná politika), rovnako, ako pri výrobe ďalšej elektrickej energie. Výhoda je v tom, že peniaze majú tú vlastnosť, že sa kumulujú v rukách "elít", ktoré tu do istej miery budú prirodzene asi ešte dlho..
Jednou z možností, ako úspechy hospodárstva (zameraného na nasýtenie základných potrieb a až v rade druhom na momentálny luxus) spravodlivejšie prerozdeliť, je znížiť ceny definovateľných základných potrieb, ktoré sa dotýkajú všetkých, ak chápete. Jednoducho trhovo: Ak je výroba lacnejšia, klesá cena a zvyšuje sa dostupnosť produktu, či služby.

re: Amerika
Pokiaľ viem, USA spotrebováva dnes už cez 40% svetových zásob energie a surovín. Pokiaľ bude ich funkcia postupne aj "elitou" logicky obmedzovaná, budú sa musieť proste prispôsobyť, alebo..pootvoriť patenty..ak chápete..

U.S. stále ešte žijú v ilúzii moci tak, ako svojho času Gréci, Rím, Frankovia, či Briti pred nimi. Rozhodujú vládci konceptu. Konceptuálna moc je auto-kratická vo svojej podstate a mimo tzv.demokratických procedúr. Nededí sa a nedá sa kúpiť. Každý sa ku nej môže(a má) dopracovať podľa miery svojho chápania reality. Tým, čo robí nezodpovedná americká lokálna elita, sa logicky musí cítiť globálny parazit(ako navigátor zblbnutej lode) ohrozený. Podobne je na tom z pohľadu GP aj izraelská lokálka. Aj keď nie ako skorumpovaný šerif, ale skôr daňovák, výpalník(úžera a masové falšovanie obeživa cez dlhovú emisnú politiku frakčných rezerv).

Úrok núti okrem iného objekty trhu dávať do obehu technológie ohrozujúce biosféru ako celok. GP vie, že napr. aj toto neošetril.. Judaisti by nám za našu činnosť mali ruky bozkávať. Ak neuspejeme s alternatívou, budú ako vždy v dejinách zasa pokračovať hra ich zrúdy-tvorcu na Izáka Phénixa. Snáď aj preto Cato tak rozhodne presadzoval za ešte res-publica-nského Ríma zničenie phoénskeho Kartága. Ph(o)é-nix Sirén. Vodný zradný Fénix ničiaci všetko živé. Obchod s prastarou známou ZHN(úrakovinou). V tomto zmysle by mohol mať Marcus Portius pravdu.

Trochu predbehnem..
Dúfal som aj v ďalšie dôležité otázky hlavne ohľadom konkrétnych príkladov, ich možných riešení a optimalizácie:

Napr.:
Koľko peňazí by konkrétne malo byť v obehu napr. u nás, alebo v Čechách, v EÚ?
Cena za 100kWh = cca. 17-18 Euro
Na Slovensku sa vyrobí ročne cca. 28TWh el.energie ročne
Ak nerátam zle, mi to vychádza cca. 5mld Euro obeživa emitovného národným hospodárstvom na rok. Reprivatizácia okupovaným štátom podvodne ukradnutého majetku nazad do rúk občanov je samozrejme nevyhnutná. Ide len o časový harmonogram. V Energetike sa zo zákona bude (v pre energetickú mafiu lepšom prípade) postupne navyšovať podiel respubliky.

Ďalej otázka započítania benzínu a nafty spotrebovanej v doprave(dovezenej)..atď..atď.. proste riešiť tu na fóre už praktické otázky s konkrétnymi čislami a štatistickú váhu a zanedbateľnosť ďalších a ďalśích aj Vami spomínaných faktorov.Re: Re: Re: Re: k energii jako invariantu

Miroslav | 19.06.2013

Skúste dať link - návod na overený a ľahko doma vyrobiteľný zdroj elektrickej – tepelnej energie, nezávislý na okolitom prostredí.

Re: Re: Re: Re: Re: k energii jako invariantu

IvanSk | 21.06.2013

ahoj Miro ako si to myslel,že nezávislý na okolitom prostredí? akože nejaký zdroj energie "free"? nájdi na nete napr.meg a podobné zúfalstvá?načo vymýšľať niečo čo je vymyslené ?-plyn,uhlie,jadro,drevo,vysušené kravské h........nájdené.....napr. energia z vodíku, z megnetizmu zeme : bezpochyby by "draci" zabezpečili,že by sem tam spadlo nejaké lietadlo,nakoľko by príliš veľký odber megnetickej energie ovplyvnil prístroje lietadla a podobné blbosti :-) ako teraz Bitcoin a podobné alternat. "meny" už majú na krku údajné pranie špinavých peňazí tak ako z toho von? ani neviem čo ešte napísať, lebo dnes som kosil trávu a dal som si po tej drine pivo: zdravím Ťa Udo -pivo bolo super .-)

Re: Re: Re: Re: k energii jako invariantu

Hox | 21.06.2013

Co se týká nějaké praktičtější diskuse, na to zatím teorii energoinvariantu nechápu dostatečně intuitivně. Ale zdá se mi že otázka "Koľko peňazí by konkrétne malo byť v obehu napr. u nás, alebo v Čechách, v EÚ?" je postavená špatně, protože současné ceny energií s tím nemají žádnou spojitost, zdá se mi to jako řešit rovnici "kolik je X krát Y krát Z", přičemž ani jedna proměnná není známa.. je třeba to nějak ohranačit.

>Ak nerátam zle, mi to vychádza cca. 5mld Euro obeživa emitovného národným hospodárstvom na rok.

To znamená že emise odpovídající vyrobené energii by se prováděla každý rok? řekněme 5 miliard letos, 5 miliard příští rok, 5 miliard další rok.... ? Měl jsem za to, že základní myšlenka je "síla měny / množství emise = množství vyrobené energie. Pokud by se to emitovalo každoročně, rychle by rovnováha přestala platit, pokud by nebylo demurrage blízké 100 procent. Což možná jde, ale připadá mi to jako škrábat se pravou rukou za levým uchem.

Co takhle jiný přístup: emise by se prováděla přes základní příjem, přičemž množství oběživa by se regulovalo přes zpětnou vazbu inflace/deflace tak, aby inflace byla 0 nebo třeba v rozmezí 0 - -1%. Energoinvariant by v tomto případě měl roli jen v tom, že by určoval sílu této měny ve vztahu k jiným.

> alebo..pootvoriť patenty..ak chápete..
chápu, jakmile bude "free energy" opravdu free, energoinvariant asi ztrácí úplně smysl, otázka je zda je na něco takového současná společnost připravená (hlavně tzv. západní), zda by přechod proběhl bezkrizově.

Re: k energii jako invariantu

udo | 27.06.2013

Bol som zasa odcestovaný..

Hmm..tre: en energoinvariant..
Môžeme dať aj iný invariant. Tak ako vravíte.
Ide ale o to, že "energia" je komodita č.1.
S veľkým odstupom. Ako rozmýšľam, tak rozmýšľam, nejde ju obísť. Výroba tovarov a služieb je proste postavená na energii, na zmene formy hmoty prostredníctvom "energie" v jej rôznych navzájom prepočítateľných formách. "Hmotu" a "Energiu"(spolu ak chcete Ex-istencia..istota, pravda, objektívna realita,..) neide proste rozdeliť. Toľko ešte snáď k podstate modelu. To by bolo asi tieź na dlhšie a snáď neskôr..

Podľa toho, ako pracovníkov energeticky zabezpečíte, toľko vyrobíte. Odhliadnuc od ďalších, v tomto zmysle marginálnych faktorov. Snáď ešte kvalita manažmentu.
Faktor "pracovného nasadenia" hrá dnes v masovej štatistike prirodzene minimálnu rolu.

T.j. eko-nomicky..Tzv. Absolútny kurz valuty(objektivna hodnota meny) je proste =
štandard energozabezpečenia + kvalita manažmentu.

..mimo trhových manipulátorov..

re:emisia
Áno, samozrejme som nemyslel každoročnú emisiu bez nejakej formy "sterilizácie"(aby sme zostali v bankových pojmoch).
Inak súhlas. Emisie modelov LETS a základného platu sú tiež postavené podobne. Konkrétne napr. cez školy atď. Jednoducho ako napr. už dávno fungujúce a vytestované časové banky,..
ak ste si to trochu pozerali.. alebo ste na to prišiel sám?

V zásade by sa každý mesiac emitovalo základným platom aktuálne vypočítané množstvo obeživa a 12 mesiacov stará emisia by stratila poslednú dvanástinu(1/12) hodnoty. To by nám ale na hlavu obyvateľa (cca. 6 mil) vychádzalo mesačne 69,4 "Euro"..hmm..
Dnes je ale v obehu min. zhruba 10x viac obeživa a objem stále rastie o niekoľko 1000 miliárd ročne..
Ak by sme teda zhodnotili menu, mala by hodnotu min.694 Euro mesačne na osobu včitane novorodencov vo vzťahu k ostatným komoditám. Z toho sa dá vyžiť. O aktuálne vymieňané peniaze pôjde pritrodzene tržný konkurenčný boj s cieľom nadštandardu(luxusu), odmeny pre šikovnejších, ktorí dajú spolocnosti to, čo momentálne a dlhodobo objektívne najviac potrebuje. Odpadne stres, umely dôchodkovy, zamestnanostny, demograficky, čiastoćne aj zdravotnícky a ďalšie fiktívne krycie problemy maskujúce úrakovinu a frakčné "rezervy" dlhov.
Následne min.cca 80% populácie zacne postupne prirodzene podla znamych sociologickych štúdii robiť to, v čom je fakt dobrá.
Čo som napísal, prepočítal dobre a čo možno na danej úrovni chybne?

Toľko k jednému zo základných možných modelov..Sú to na začiatok naozaj hrubé odhady do diskusie o základných črtách všeobecne lepších modelov. Ďalej by sme okrem iného museli rozobrať základný systém daňovo-dotaćnej politiky a pod..t.j.ak chceme naozaj funkcnú ekonomiku.

re:K "dostupnej energii".
Výraz "voľná energia" je trochu popravde sprofanovaný a nepresný.
Zostal by som preto možno u výrazu "dostupná energia".
T.j. prakticky neobmedzene dostupná.
Samozrejme objektívne obmedzená, bo ako sa hovorí:
"Z pohľadu kvapky vody je oceán bezrozmerný"
Napr. modely tzv. atmosferických dynám a pod.

Prechod na uvedené upgradované modely je otázkou morálky, ktorý sme už v diskusiách na portáli Zvedavec často riešili.
V tom má Globálny parazit momentálne pravdu. Aj keď v prvom rade ON zbrzdil vývoj všeobecne morálky a je na 90% zodpovedný za prílišné roztvorenie nožníc medzi A.technickými možnosťami a B.sve-domím našej kolektívnej psychiky, civilizácie.
Za tejto globálnej situácie dať davu do rúk ďalšie veľké zdroje energie by hrozilo "zožratím planéty" a ďalšími nateraz neprimeranými rizikami, ak chápete.

Re> Ivan a pivo
Tak neviem..
Hovorievalo sa: Na zdravie?
Ja si raz za čas tiež dám :)
Nechcem byť zrovna bojovným dogmatickým abstinentom,
no zároveň to beriem už menej humorne, ako kedysi.
Cieľ by mal byť určite zero.
Inak sme ľahko manipulovateľní a pripájame sa na kadečo,
ak chápeš. Naťahujeme potom mieru rizika a zbytočne hazardne predlžujeme dnešnú agóniu vyvoja populácie. Žiadny vudu master ťa nemôže manipulovať, ak nedávaš do seba nič psychotropné a máš aspoň štipku sedliackeho rozumu.
Narušenie kontaktu s otcom je v tomto zmysle doslovne fatálne rúhanie.
"Vo vode a nie vo víne pravda jest."

"Tak opica povie síce, čo by nevyriekla inak,
no mimo zostane tak, či tak."

Na tom (ne?)prežili naši predkovia spolu s nami až doteraz.

Re: Re: k energii jako invariantu

brano | 10.12.2014

Ocitol som sa tu náhodou na tejto stránke...páčia sa mi príspevky rozumných ludí...ale pozoruje a nielen tu, ale vseobecne že ani mudri ludia ani politici a dokonca ani ekonomovia nechápu princip a správne fungovanie penazí...
Takže ak sa Vám zdajú nasledujúce moje tvrdenia nesprávne - tak peniazom nerozumiete a preto nenavrhujte žiadne riešenia
1. Peniaze nemusia byť ničím kryté...ani elektrikou ani zlatom...sú to čísielka vyjadrujúce množstvo tovarov a služieb potrebných k vyrobeniu daného výrobku...práve ničím nekryté peniaze sú najlepším vynálezom ludstva na ulahčenie výmeny tovarov a služieb
2. Tlačenie peňazí musí byt pod prísnou verejnou kontrolou- na rozdiel od dnes proklamovanej nezávislosti Centrálnej banky
3. Centrálna banka musí mat povinnost požičiavať peniaze každému bez úroku a nekompromiste požičané peniaze od každého vymáhať...bez úroku!!! a pod verejnou kontrolou
4.Všetky prírodne zdroje musia byt vo vlastníctve štátu, t.j. verejné.Teda pôda,voda,nerastné suroviny,vzduch...

Dalo by sa písať o tom viac ale ako test či rozumiete peniazom je to dobré.Ak nesúhlasíte čo len s jedným tvrdením, o peniazoch sa radšej s nikým nebavte.
Uvítal by som nejakú diskusiu na tejto stránke o peniazoch a ich správnej funkcii, nakolko aj 99,999 % z odborníkov ktorí si myslia že im rozumejú , v skutočnosti len básnia poučky z ekonomickej školy a peniazom nerozumejú.

Re: pro Uda

Lin | 16.06.2013

Děkuji za vyjádření v odstavci cca v půlce příspěvku ("Kto robí viac...").
Kdysi nám ve škole říkali, že právě technologie nám umožní trávit v práci méně času, který tak budeme moci využít k osobnímu rozvoji, oddechu, péči o zdraví těla i ducha... Dokonce snad byla připravená změna v délce pracovní doby - přechod na třicetihodinový pracovní týden. Vzhledem k tomu, že za minulého režimu se do pracovní doby počítala i pracovní přestávka, znamenalo by to významné odlehčení. Také se (prý) uvažovalo o mírném snížení věku pro odchod do důchodu.
No... dneska je trend úplně opačný - přitom máme ohromnou nezaměstnanost... A stát nás odírá stále víc. Snad někdy ve čtvrtek jsme teprve začali pracovat na sebe a ne na stát (i když ... ten výpočet "dne daňové svobody" je nepravdivý, nezahrnuje všechny povinné odvody státu, takže podle mého tak ještě cca 2 měsíce budeme na stát pracovat).
Ona minimální (tj. státem zaručená) mzda také funguje jen na papíře. Novodobí otrokáři zvysoka kašlou na nějaký katalog prací a rozlišení práce podle její náročnosti, samostatnosti, odbornosti. Obcházejí to tím, že "nasmlouvají" nejnižší hranici (tj. u nás asi 8 tis.), která je tak pro "odbornost" uklízečky. A lidé si to nechají líbit, soudit se nebudou, jsou rádi, že "něco" mají.

Jestli jsem porozuměla dobře, tak ta minimální (zaručená) mzda by se tedy mohla vyplácet rovnou - podle myšlenky základního příjmu?
Jestli ano, pak by ten skok v životních podmínkách populace byl opravdu kvantový.
Listina základních práv a svobod (máme ji rovnou v Ústavě) obsahuje čl.10, kde se říká, že každý má právo na zachování své lidské důstojnosti. A to si myslím, je celkem využitelné pro tento případ. Mýlím se? Co myslíš?
V naší zemi tohle naši zákonodárci asi "elegantně" obešli tím, že stanovili ještě cosi jako "životní minimum" a to je někde na cca 3,5 tis. A za to se skutečně důstojně žít nedá.
Kam tím mířím = k požadavku dodržování Listiny. Myslím si totiž, že pro začátek by stačilo požadovat "jen" to, co si systém na nás sám stvořil. V tomto případě podmínky pro zachování své lidské důstojnosti.
Neberu argument, že "stát na to nemá". Ale má... A úspor na jiných frontách by bylo víc než dost - včetně všech těch přínosů, které jsi popsal ty sám.

Re: Re: pro Uda

Hox | 17.06.2013

stát by na to měl jen v případě, že by ten krok udělalo více států zároveň a zároveň by odřízli pijavici bankovního systému.... v současném systému je téměř každý jednotlivý problém neřešitelný bez vyřešení základní příčiny, lichvářského mafiánského systému, který emisí peněz z ničeho má pod kontrolou celou planetu.

Dnes tvoří 50-70 procent ceny každé věci nebo služby přímé a nepřímé úroky, výpalné bankovnímu kartelu, proto taky produktivita stoupá, pracuje se čímá dál více a déle, a lidé se mají čím dál hůře. Pokud by se toto odstranilo tak opravdu stačí například pracovat 2 dny v týdnu a zajistit například stejnou úroveň produkce, jako před pár desetiletími při práci 5 dní v týdnu.

Lululemon Canada Sale61963

assworxrv | 23.10.2013


<< 1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek