Jurij Žukov o úlohe „spojencov“ a význame dohody o nenapadnutí Nemeckom

Jurij Žukov o úlohe „spojencov“ a význame dohody o nenapadnutí Nemeckom

14.5.2015

zakonvremeni.ru

 

Dostali sme vojnu o rok skorej – "vďaka" Anglicku.

Dostali sme front o stovky kilometrov ďalej (východnejšie)* – vďaka Stalinovi.

 

V predvečer osláv 70-výročia Veľkého Víťazstva, sa objavil nový „kritik“ sovietskeho systému a Veľkej Vlasteneckej vojny, a nie len tak z hocikadiaľ, ale rovno z postu riaditeľa Štátneho archívu RF. Sergej Mironenko dal interview o veľkých strategických chybách sovietskeho vedenia v prvých dňoch vojny. O tom, že „pakt Molotova-Ribbentropa“ bol obrovskou, a o tom ako ZSSR „ukľudnil“ Hitlera. Pri tom sa odkazoval buď na spomienky Chruščova, alebo na dokumenty, ktoré sa nenachádzajú v správe Rosarchívu (archívu RF, ktorého je riaditeľom)*. My sme sa porozprávali s expertom, doktorom histórie, hlavným vedeckým spolupracovníkom Inštitútu ruskej histórie RAN Jurijom Žukovom – o mýtoch, ktoré z nejakého dôvodu znova začínajú byť tlmočené štátnymi úradníkmi.

Otázka: Jurij Nikolajevič, poďme, začnime témou o pakte Molotov-Ribbentrop, ktorý bol riaditeľom Štátneho archívu Sergejom Mironenko označený ako chyba. Vraj tak ZSSR posilnil armádu svojho nepriateľa, posielajúc transporty s palivom, poľnohospodárskou produkciou. Čo na to hovoríte vy?

Jurij Žukov: Mironenko – on je vo všeobecnosti dobrý človek, iba nehľadal nič nové. Zopakoval len to, čo nám rozpráva Západ posledných 30 - 40 rokov. V týchto historkách nie je nič nové a je to všetko lož. Problém je v tom, že u nás stále hovoria o uzavretí dohody o nenapadnutí s Nemeckom, ktorú nazývajú „paktom Molotova-Ribbentropa“, zabúdajúc na to, že samotný Západ nás k tomu donútil.

Otázka: Môžete sa tu zastaviť a opísať to podrobnejšie?

Jurij Žukov: Objasním to: Ešte v roku 1935 boli u nás podpísané dohody s Francúzskom a Československom o spoločnom odrazení nemeckej agresie proti hociktorému z troch účastníkov tejto dohody. Toto nám dávalo určitú, aj keď neveľkú garanciu, že nebudeme bojovať proti Nemecku osamote. Nanešťastie, Paríž sám seba zapredal. Za prvé, v marci 1938 ani Londýn, ani Paríž nijako nezareagovali na „Anschluss“ (pripojenie) Rakúska, čo bolo zakázané hneď dvoma dohovormi z roku 1919: Versailleská zmluva s Nemeckom a Saintgermainská zmluva s Rakúskom. Pripojenie (Anschluss) bolo kategoricky zakázané jednej aj druhej strane – teda spojenie dvoch germánskych území bolo nemožné. Pritom Veľká Británia a Francúzsko boli garantmi týchto dohovorov. Oni však nijako nezareagovali na tento krok agresie zo strany Nemecka, pripojenie Rakúska.

Otázka: Tu bude asi vhodné pripomenúť rozdelenie Československa?!

Jurij Žukov: Áno, v septembri toho istého roku (1938) premiér Veľkej Británie Neville Chamberlain a premiér Francúzska Pierre Laval spoločne s Hitlerom a Mussollinim uzavreli Mníchovskú dohodu, podľa ktorej Československo bolo prakticky odovzdané do rúk Nemecka. Ide hlavne o to, že Hitler touto Mníchovskou dohodou získal Sudetskú oblasť, kde sa nachádzali mocné Československé opevnenia. Keby tieto zostali v rukách Prahy – Hitler by nikdy nedokázal tadiaľto vojsť do Československa. A to nie je všetko – Londýn a Paríž nezareagovali ani na to, keď Hitler náhle porušil aj tieto záväzky (Mníchovskú dohodu)*, úplne obsadil Česko aj Moravu a Slovensko vyhlásil akoby za nezávislý štát.

Každopádne, my sme sa pokúšali naďalej obnoviť spoločnú obrannú stratégiu s Parížom a Londýnom. Bez ohľadu na to, že v apríli 1939 Nemecko obsadilo Klaipédsku (Memel) oblasť (Litva) a Varšava pod hrozbou obsadenia celej Litvy prinútila Kaunas (vtedajšie hlavné mesto Litvy) uznať pripojenie Vilniuskej (Vilénskej po poľsky) oblasti k Poľskui. Toto boli priame kroky Nemecka a jeho satelitov Maďarska a Poľska, ktoré sa zúčastnili aj deľby Československa.

Bez ohľadu na to všetko, s vedomím, že veľmi skoro sa môže začať vojna, Sovietsky Zväz navrhol Londýnu a Parížu poslať do Moskvy predstaviteľov kvôli podpisu novej trojstrannej dohody o spoločnom odrazení agresie zo strany Nemecka, ak taká vznikne. Čo sa stalo? V júli 1939 k nám parníkom vycestovali predstavitelia z Londýna a Paríža, a ako sa ukázalo, boli zbavení akýchkoľvek právomocí – oni mohli iba hovoriť, diskutovať, no nemali mandát na podpis. A toto, prepáčte, bolo mesiac a pol pred začiatkom Druhej svetovej vojny.

 

Otázka: Takže chápajúc, že všetky kroky Západu smerujú k rozviazaniu vojny, boli sme vynútení podpísať túto dohodu, aby sme sa aspoň trocha ochránili?

Jurij Žukov: Áno, aj tieto okolnosti prinútili Sovietsky zväz (ak nechcel zostať s agresívnym Nemeckom jeden na jedného), aby s ním podpísal dohodu o nenapadnutí. To za prvé. Čiže Londýn a Paríž nás dohnali svojim správaním, hlavne Mníchovskou dohodou, pristúpiť k podpísaniu dohody s Nemeckom.

Za druhé – Mironenko povedal, že sme do Nemecka posielali rôzne suroviny – on zabudol povedať, že výmena tovarov bola obojstranná: nie iba my sme posielali do Nemecka obilie a rudu, čo robili napríklad aj USA prakticky do konca roku 1941. No my sme navyše dostávali z Nemecka to, čo sme potrebovali. Uvediem jednoduchý príklad: hociktorý archívny dokumentárny film z jesene roku 1941 (naše sovietske archívy) ukazuje, ako bystro do neba hľadia naše zenitné (protilietadlové) delá. A pritom tieto delá sme si kúpili ešte v nezávislom Československu, no získať sa nám ich nepodarilo, nakoľko Nemci zachvátili Čechy, vrátane závodov Škoda, kde sa tieto delá vyrábali. A tak sme boli nútení predávať obilie a rudu kvôli tomu, aby sme získali tieto už svojho času zakúpené v Československu delá, ktoré nám neskôr veľmi pomohli.

 

Otázka: Takže v podstate, nie my sme posilňovali armádu Nemecka, ale naopak – Nemecko nám výmenou dodalo rozličné delá, ktoré boli pre nás nevyhnutné?

Jurij Žukov: Všeličo sme podostávali z Nemecka, čo sa nám v čase vojny zišlo. Nemci nám to predávali, mysliac si, že to všetko nikdy nestihneme použiť. Že oni skrátka rýchlo zaútočia a zdolajú nás behom dvoch mesiacov. V skutočnosti sa Nemci prerátali – nie behom dvoch mesiacov, ale za štyri roky; a nie my, ale oni utrpeli úplnú porážku. Preto pripomínať dnes znova pakt o nenapadnutí je prinajmenšom hlúpe a dokonca protiprávne, keďže to bol náš vynútený krok, spôsobený zmierlivou, kompromisnou politikou Londýna a Paríža k nacistickému Nemecku.

Otázka: A aký postoj mali USA?

Jurij Žukov: Kým Francúzsko a Veľká Británia „obetujúc východ“ chceli ochrániť sami seba a nefigurovať v žiadnej vojne (tým, že Nemecko poštvú na Sovietsky Zväz), tak USA pri Rooseveltovi dlhý čas zastávali izolacionistickú pozíciu. Nechystali sa vmiešavať do žiadnych konfliktov v Európe a Nemecku predávali strategické materiály, v čase keď už bojovalo so Sovietskym Zväzom.

Otázka: A čo môžete povedať ohľadom pripojenia Pobaltia a teritória Poľska k ZSSR? Sergej Mironenko to nazýva chybou, pretože ako samostatné územia – by tieto dokázali zadržať nepriateľa na týždeň, dva. Takto sme nadobudli spoločnú hranicu s Nemeckom. Nejde tu o zámenu pojmov?

Jurij Žukov: Mironenko sa znova mýli. Alebo hrá proti vlastnej krajine. Ide o to, že pobaltské krajiny sú všetkými politikmi a historikmi Európy, vrátane Nemecka, vnímané ako polofašistické krajiny. Veď tam, – v Estónsku, Lotyšsku aj Litve – boli zlikvidované všetky politické strany. A diktátori – K.Päts v Estónsku, A.Smetona v Litve, K.Ulmanis v Lotyšsku – boli diktátormi celých 20 medzivojnových rokov. Prakticky boli pripravení k spolupráci s Nemeckom, a nielenže by s ním nebojovali, ale by aj púšťali jeho vojsko.

Čo sa týka Poľska – prepáčte, ale mali sme dve varianty riešenia otázky: Prvý – nechať Nemecko okupovať celé územie Poľska, a to znamená nechať armádu Wermachtu objaviť sa rovno pod Minskom, niekoľko kilometrov od neho. Druhý – urobiť to, čo sme mali urobiť, ale nedokázali sme, ešte v roku 1919. Práve vtedy rada Antanty určila východnú etnografickú hranicu Poľska. Antanta predpokladala, že ďalej na východ Poľsko ísť nemôže a nemá právo. A my sme vyšli práve na túto Curzonovu líniu, vytýčenú, opakujem, v roku 1919 ministrom zahraničných vecí Veľkej Británie. A to je všetko.

Preto je to opačne – my sme sa posunuli na západ, dajúc tak možnosť Červenej Armáde chrániť územie našej krajiny o niekoľko sto kilometrov západnejšie.
 

Otázka: Takže správne sa hovorí, že ak by nebolo tohoto kroku, hrubo povedané, bombardovali by rovno Moskvu?

Jurij Žukov: Pravdaže, pritom Nemci by kľudne vošli do Litvy, Lotyšska, Estónska – a z Estónska do Leningradu je to koľko kilometrov? Prešli by to celé doslova za pár dní. A taktiež pri útoku od Minska by získali výhodu pri postupe na východ smerom k Moskve. To vám vysvetlí hociktorý vojak, sú to elementárne veci stratégie.

Otázka: Chápem, špeciálne sme posunuli hranicu frontu, no aj tak existujú obľúbené frázy, že Stalin a Sovietske vedenie vojnu vôbec neočakávali.

Jurij Žukov: Nie, vojna nebola neočakávaná. To, že nás Nemecko napadne, bolo známe Moskve, Kremľu, vyššiemu vedeniu našej krajiny už od roku 1924 – hneď ako Hitler napísal a opublikoval svoj „Mein Kampf“, kde vôbec neskrýval svoj hlavý cieľ – pochod na východ, zničenie Sovietskeho Zväzu, boľševizmu a Rusov. Hlavný problém bol v tom, že u nás sa industrializácia začala iba v roku 1929. Nemecko bolo industrializované ešte pred prvou svetovou vojnou, a už vtedy stálo na druhom mieste hneď po USA v priemyselnom rozvoji. My sme začali budovať náš ťažký priemysel a na jeho základe tankové, letecké a iné závody len od roku 1929. To znamená, že sme ich len začínali budovať. A najprv boli potrebné metalurgické kombináty, ktoré by nám dávali oceľ, liatinu a valcovaný kov. Potom na ich základe bolo potrebné vybudovať závody na stavbu tankov, a až potom sme mohli pristúpiť k výrobe vojenskej techniky. A túto techniku bolo tiež treba ešte skonštruovať.

 

Otázka: A čo technika, ktorú sme získali na lend-lease?

Jurij Žukov: Hociktorý veterán-tankista vám porozpráva, že anglické tanky horeli ako preglejka, tie, čo sme dostávali na lend-lease. Horeli ako zápalkové škatuľky. A tanky T-34, IS, KV boli neskôr uznané, ako jedny z najlepších tankov sveta. No na ich výrobu bol potrebný čas. A nielen to, bolo treba dať dokopy konštruktérov a tanky, lietadlá IL, JAK začať sériovo vyrábať. Preto naša ekonomika mohla byť podľa jednoduchých inžinierskych kalkulácií pripravená k vojne až koncom roku 1942. K tomuto dátumu sme mali byť náležite pripravení k vojne.

Avšak Hitler nám zobral rok a pol času. Nie preto, žeby sme nevedeli, nepripravovali sa, alebo nechceli, ale preto, že sa nedá vytvoriť všetko naraz, veď ešte aj cárske Rusko bolo zaostalé.

Mali sme málo času, okrem iného aj preto, lebo Churchill urýchlil napadnutie Nemecka na Sovietsky Zväz. Ako viete, zima rokov 1940/41 sa v anglickej histórií nazýva „Boj za Britániu“ – Nemci deň čo deň vykonávali nálety na Londýn a ďalšie mestá Veľkej Británie. Časť ministrov Churchillovej vlády bola pripravená uzavrieť s Nemeckom mierovú zmluvu. Churchill si to neželal (teraz vám poviem to, čo vie každý školák v USA a Británii) a namiesto toho poslal Hitlerovi list, ktorý za neho pripravila zahraničná rozviedka MI6, s ponukou uzavrieť mierovú zmluvu, len pod jednou podmienkou – že Nemecko najprv napadne Sovietsky Zväz.

Práve za účelom prerokovania tejto ponuky od Churchilla, vyletel v máji 1941 z Nemeckého Mníchova Rudolf Hess. Známy Hessov let. A hoci Hitler od Hessa nedostal už žiadne správy – tak či tak predpokladal, že ak napadne Sovietsky Zväz, tým samotným prinúti Churchilla stiahnuť obranu a uzavrieť s ním mier. Nebyť tohoto, možno by k nám vojna prišla o rok neskôr, v roku 1942 namiesto 1941.

Otázka: A toto vie vážne každý školák v USA a Británii?

Jurij Žukov: Veru, a aj Mironenko by mal vedieť to, že vyžadujú aby vedel, možno nie bežný žiak, ale študent fakulty histórie Veľkej Británie. A on už dávno nie je študent, ale riaditeľ Archívu, a je povinný to vedieť. A ak to nevie, nemal by sa púšťať do takýchto komentárov a hovoriť, že dva krát dva sú päť, a tri krát tri sú pätnásť.

Otázka: A znova ohľadom neočakávanosti vojny – nie je to tak dávno, čo Ministerstvo Obrany odtajnilo unikátne dokumenty o prvých dňoch Veľkej Vlasteneckej. Ich obsah dosvedčuje, že bez ohľadu na náhlosť útoku Nemcov sa časti a oddiely Červenej Armády dokázali rýchlo zmobilizovať a položiť dôstojný odpor nepriateľovi.

Jurij Žukov: Isteže, prvá tvrdá tanková zrážka prebehla behom dvoch dní od vtrhnutia Nemcov na naše územie. Prebehlo to v oblasti dnešnej Litovsko-bieloruskej hranice.
 

Otázka: Ako to bolo teda potom s príbehmi „o nečakanosti“? Že vraj prišli za Stalinom so správou od rozviedky a on tomu neuveril?

Jurij Žukov: Nečakaným bol presný dátum, a celé to vyplýva z jednej strašnej veci: u nás bolo niekoľko zahraničných rozviedok. A ich velitelia, zo strachu aby sa nedostali do problémov a v snahe vyhnúť sa priamej zodpovednosti, tie správy, ktoré dostávali od agentov z Európy, neanalyzovali, neporovnávali, nepreverovali, ale rovno ich kládli na stôl Stalinovi. Nech ich sám posúdi a sám sa aj rozhodne, za čo bude aj zodpovedať. A tu prebiehala aj hra zo strany Veľkej Británie a tiež zo strany Nemecka – permanentná dezinformácia: bude vojna, nebude, kedy bude. Rozumiete, je to veľmi zložitá vec, a ňou sa mali zaoberať tam na Lubianke a v oblasti Gogoľského bulváru, kde mala sídlo naša rozviedka.

Toto nebola kompetencia Stalina, aby vedel, ktorá informácia je pravá a ktorá falošná – nemohol sa tým zaoberať, veď na to je predsa rozviedka. A jemu nosili správy – bude vojna a ďalšia správa – nebude vojna, a ak bude, tak vtedy, a možno nie vtedy. Ale to, že bude – sme každopádne vedeli. Nebola to náhoda, že predtým ako nás Nemci napadli, naše politbyro už zasadalo nonstop. A Kuznecov – národný komisár vojensko-morskej flotily – vydal lodiam príkaz aby boli pripravené k napadnutiu. Chápali sme, že čoskoro to príde, no aj tak sme nemohli nič zmeniť – za niekoľko dní nie je možné odročiť napadnutie alebo dokázať zostrojiť lode a vyrobiť nevyhnutné množstvo techniky.

Otázka: Dobre, potom je tu ešte ďalší „argument expertov“ o tom, že keď padol Minsk, Stalin úplne prepadol zúfalstvu: „Existuje kniha tých, čo navštevovali Stalinov kabinet v Kremli (kniha príchodov/odchodov)*, kde je uvedené, že Vodca nie je celý deň v Kremli, ani na ďalší deň, 28 júna...“

Jurij Žukov: Nič také! Môžete sami zájsť do „Leninky“ (štátna knižnica v Moskve)*, otvoriť si túto knihu – knihu návštevníkov Stalinovho kabinetu v Kremli –, bola publikovaná pred niekoľkými rokmi a sami uvidíte, že len jeden deň v jeho kabinete nikto nebol, a to vtedy, keď sa Stalin pohádal na komisariáte s Žukovom. Vynadal im všetkým za to, že nevedia, čo sa deje na fronte a kde je línia frontu a v hneve odišiel na „blízku chatu“ (neoficiálny názov jeho rezidencie č.2), kam zakrátko za ním prišli Molotov a Malenkov a spoločne vytvorili štátny výbor obrany.

Otázka: A tu je k pokračovaniu jazdy na „blízku chatu“: „A vtedy najbližší spolubojovníci – Klim Vorošilov, Malenkov, Bulganin sa rozhodujú... ísť na „blízku chatu“, čo sa kategoricky nesmelo robiť bez výzvy „pána“. Stalina tam nakoniec našli bledého, skľúčeného a začuli jeho neobyčajné slová: „Lenin nám zanechal veľkú ríšu, a my sme ju presrali“.

Jurij Žukov: To sú lži! Chruščovové výmysly! Pretože ani Vorošilov, ani Bulganin v ten deň nikde nejazdili a nikdy nehovorili, ako našli Stalina. Pretože by ich ihneď usvedčili zo lži. Navyše – dokumenty ohľadom tohoto sa chránia v druhom archíve - RGASPI! (Ruský štátny archív sociálno-politickej histórie), ktorý nespadá pod kompetenciu Mironenka. Všetky dokumenty, spojené s touto udalosťou sú iba v tomto jednom archíve, a nie u Mironenka! A všeobecne povedané, je trochu od veci, aby chemik hovoril o fyzike, alebo fyzik sa plietol do biológie. Mironenko sa zachoval približne takto.

 

Otázka: Jurij Nikolajevič, a Vám sa nezdá neadekvátne, aby sa historik všeobecne odkazoval na spomienky Chruščova?

Jurij Žukov: To nie je potrebné – nehovorte mi o „spomienkach Chruščova“ – je to všetko lož od začiatku do konca.

Otázka: Jurij Nikolajevič, vďaka že ste pomohli rozptýliť tieto mýty.

Jurij Žukov: Nech sa páči. To o čom som si myslel, že vedia všetci, ako sa zdá, už všetci stihli zabudnúť. Pre mňa je toto, o čom som rozprával, bežnou axiómou. A myslím si, že by to malo byť napísané vo všetkých školských učebniciach. Aj v univerzitných tiež.

 

i * tu doplním, že to prebehlo ešte v marci 1938, súbežne s Hitlerovým zachvátením Rakúska, kde tieto plány Poľsku napokon prekazil Sovietsky zväz. http://www.kulakoff.org/mystati/polsha.htm

 

překlad: jardob

 

Diskusní téma: Jurij Žukov o úlohe „spojencov“ a význame dohody o nenapadnutí Nemeckom

Zaujímavý komentár od Žukova

jardob | 15.05.2015

Otázka:
Konštantin 04:35 11/08/2014
Akú mal ZSSR alternatívu? Čo by sa stalo, ak by pakt s Nemeckom v auguste 1939 nebol podpísaný?

Odpovede:
Žukov Jurij Nikolajevič 15:07 15/08/2014
Potom by nasledovalo obsadenie Nemcami Litvy (z ktorej v tom čase ostala iba Kaunaska oblasť), Lotyšska, Estonska, Fínska. Pretože všetky tieto krajiny podpísali s Nemeckom dohody o garancií nedotknuteľnosti. A ZSSR by pokračoval v čelení Japonsku, ktoré by prerástlo do vojny.Problém je v tom, že ked spomínajú sovietsko-nemeckú dohodu o nenapadnutí, zabúdajú že koncom mája 1939 Japonsko vtrhlo na územie Mongolska, snažiac sa ho zachvátiť. A boje sa stupňovali, koncom mája, celý júl, august. A počas podpísania dohody v Moskve o nenapadnutí s Nemeckom sme nástojili na tom, aby zapôsobili na svojho spojenca Tokio, aby títo ukončili vojnu. Povedali sme že v opačnom prípade nebudeme vyplnať tento dohovor. Pozrite sa, 23 augusta bol podpísaný dohovor s Nemcami. Boje na Chalchin Gole skončili, 16.septembra oficiálne. A až 17.semptembra, na ďalší deň, Červená Armáda vošla na západné teriroria Bieloruska a Ukrajiny a prišla po líniu ktorá bola stanovená ešte v 1919 roku ako východná etnografická hranica Poľska, takzvaná línia Curzona. Stačí si len pozrieť v ruskom jazyku vydané memoáre "pravda o mierových dohovoroch", autora Lloyd Georga. To nie sú moje výmysli, Antanta stanovila líniu Curzona ako východnú hranicu Poľska. A vtedy 17.9.1939 sme prišli po túto líniu a zastavili sa, pretože sme dodržiavali medzinárodné zákony.

http://www.aif.ru/onlineconf/1392959

Laval ?

Miro | 15.05.2015

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mn%C3%ADchovsk%C3%A1_dohoda

V dňoch 29. - 30. septembra 1938 zvolali v Mníchove Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko a Taliansko konferenciu, kde sa rozhodlo o osude Česko-Slovenska. Na rokovaní sa priamo nezúčastnili predstavitelia Česko-Slovenska, iba čakali vo vestibule budovy na výsledky.

Rokovania sa zúčastnili:

Arthur Neville Chamberlain - Spojené kráľovstvo
Édouard Daladier - Francúzsko
Adolf Hitler - Nemecko
Benito Mussolini - Taliansko

Re: Laval ?

jardob | 15.05.2015

Buď tam urobila chybu redakcia (nakanune), alebo sa Žukov pomýlil..(vo videu sú len fragmenty rozhovoru a táto časť chýba) Pohľadal som jeho výroky z iných zdrojov, a na inom mieste zostavu Mnichovskej zrady vymenoval presne, napr tu:

Жуков Юрий Николаевич 15:10 15/08/2014
(...) Вот есть Мюнхенское соглашение — ну никто же не говорит, что это пакт Муссолини, Гитлера, Даладье и Чемберлена.
http://www.aif.ru/onlineconf/1392959

- čo sa týka Laval-a, bol premierom ešte pred Daladier-om, a podpisoval určité zmluvy so Sovietskym zväzom, v predchádzajúcich rokoch.

pripravený - nepripravený?

popolvár | 14.05.2015

ono to s tým pociatkom napadnutia ZSSR a následnou katastrofou sovietských ozbrojených síl - obrovské straty, zajatia a ústup az k Moskve v smere hlavného úderu - to nie je tak jednoznacne vysvetlitelné, ani, ako to podáva v tomto clánku Zukov, ani ako to je vysvetlované v spúste iných analýz.
Ak si porovnáme tabulky stavov a poctu divízií, techniky, jak v kvalite tak poctoch, tak neporovnatelne lepsie bol na tom ZSSR. Takisto Pavlov zodpovedný za redislokáciu bojových jednotiek v smere hlavného úderu nebol zodpovedný za juznejsie vojenské okruhy. A tam sovieti tiez dostávali na frak, vlastne po celej sírke frontu. Natrafil som na knihu "Vymývaní mozku" Marka Solonina a aj ked z neho srsí nenávist k Stalinovi, a nie so vsetkými jeho názormi súhlasím, nacrtol tam zaujímavý pohlad na katastrofu úvodných dní vojny: ZSSR vediac, ze vojna s Hitlerom je nevyhnutná a nevyhne sa jej, stavil na myslienku "Najlepsia obrana je útok" - avsak Hitler ho predbehol a jeho úspech bol spôsobený tým, ze sov. armáda bola nie v obranných pozíciách, alebo v pozíciach pre rozvinutie obrany a v pozíciach presunu na predpolia k zahájeniu útoku, kedy je najzranitelnejsia. Stojí to za úvahu.

Re: pripravený - nepripravený?

jardob | 14.05.2015

Ono autori často prenášajú do svojich úvah aj svoju morálku. Ako si povedal autor nenávidel Stalina. Samotná nenávisť je určitý defekt morálky. Je to dosť vidno v komentároch pod videami na YT hlavne zo strany ukropov (viac emocii ako faktov).
Hoci stopercentná istota u človeka neexistuje, ale osobne pochybujem že by Stalin hodlal urobiť zo ZSSR agresora.. "Iniciátora" 2.svetovej.. Dobre zvolene prostriedky sú kľuč, inak by pochoval celú ideu ktorú od mladosti budoval.. Pre západniara nie je ťažké si predstaviť takúto možnosť a uvažovanie, ale typujem že ruská a špeciálne Stalinská idea funguje inak..

Ono nebolo by takého hrdinstva na strane sovietského ľudu, ak by tam už roky pred vojnou nebolo vhodne formované informačné pole... Ľudí tam skrátka museli pripravovať k možnej vojne, k patriotizmu, ku kolektívnemu duchu...
Podobne aj v Europe, pochybujem že by Hitler za tak kratky čas od zachvátenia československa, po začiatok vojny dokázal naverbovať toľko miestnych ľudí (čo sa odrazilo v desaťtisícoch až stotisícoch zajatých červenou armádou europanov, vratane čechov a slovákov), ak by v dostatočnom predstihu pred Mnichovskou zradou nebolo formované informačné pole v Československu..
Podobne ako proces rusofobie a banderizácie nezačal na Ukrajine v okamih Majdanu koncom roku 2013. Informačné pole sa formuje v dostatočnom predstihu..

Tiež ma udivuje, prečo vôbec Británia, za predpokladu že komplot vychádzal odtial, vôbec kládla Hitlerovy odpor.. Ako možná odpoved sa mi javí to, že napadnutie Británie pôvodne nebolo v pláne a nebolo tam formované ani nacionalistické informačné pole. Čiže vláda UK sa nemohla zachovať inak než sa zachovala, a musela klásť odpor, v súlade s naladením psychiky svojich ľudí, národa.

Re: pripravený - nepripravený?

Hоx | 14.05.2015

Ohledně těch ztrát, zkus mrknout na knihy Muchina, konkrétně "Почему Врут Учебники Истории". Hlavní důvody jsou dva, chybějící čas na dokončení přezbrojení, ale hlavně masivní zrada části velení RA (trockistů), která je zdokumentovaná v knihách Muchina. Nevědět o té zradě, Hitler by nikdy nenapadl... nebýt jí, neměl by nejmenší šanci a válka skončila o několik let dříve.

Re: pripravený - nepripravený?

Hоx | 14.05.2015

Stalin nemohl mít v plánu napadnout jako první, v tom případě by se "veškerý civilizovaný svět" semkl do jednotné fronty proti SSSR, válku proti hitlerovské Evropě, Americe a Kanadě, Anglii a Austráli, Japonsku atd. by SSSR neměl šanci vyhrát a i by to zdiskreditovalo všechno, o co se Stalin snažil...

Re: Re: pripravený - nepripravený?

janko hrasko | 15.05.2015

niekedy ma fascinuje, ako vy tu vsetko beriete ako zarucenu vec. vec sa ma tak, ze sssr sa mal oslabit s nemeckom a nemecko so sssr. tym by konecne anglosasi a zabozruti vyriesili na vecne casy 2 mega superov. hlavne vyjebanec churchill si medlil ruky, ze to takto dopadne. sssr sa vsak rozhodlo to vyriesit po svojom. zhromazdilo skoro vsetko na svojich hraniciach a chceli spravit utok na nemcov a zrazit im hrebienok. fakt je ten, ze nemci ich predbehli a kedze neboli vybudovane ziadne obranne linie a celkova bojaschopnost cervenej armady v tej dobe bol vobec diskutabilna (vid finsko), samotna technika sice v poctoch ok, kvalitou myslim, ze nie az tak dobra ako nemecka, plus nemci uz mali dost vymakane velenie napr tankovych brigad, tak proste sssr dostal poriadne na budku. toto mi prosim pekne povedal dejepisar v 1990-tom, o ktorom sa na skole vedelo, ze bol pocas komancov "pro sovietsky zmyslajuci" a vyucoval x rokov nieco uplne ine. vtedy som na neho vypliestal oci, ze ci nahodou nie je opity.. sam som si to potom este preveroval a fakt vela veci svedci o tom, ze to takto jednoducho bolo. a potom niet divu, ze stalinovi stislo ritku, ked prisiel za par tyzdnov a komplet vyzbroj. takze v niecom ma asi pravdu aj ten prvy historik. ten druhy pan mi naramne pripomina starikova, ktory tiez rad vyklada deijiny stylom, ze povie kopu pravdu a zamiesa do toho nieco pro narodne, ale bohuzial to az taka pravda nie je.

Re: Re: Re: pripravený - nepripravený?

Hоx | 15.05.2015

Vivat Rezun-"Suvorov"?
To, že Stalin přinutil zapřisáhlé nepřátelel SSSR zapojit na jeho straně nebo minimálně být neutrální, bylo jeho obrovským diplomatickým vítězstvím, pokud si přečíst například paměti diplomata Berežkova, který byl v Berlíně a účastnil se jednání, vyjde najevo, že SSSR udělal vše pro to, aby nebyl považován za agresora, i za cenu velkých problémů pro sebe... bajky rezuna-suvorova o plánu útoku jsou právě to, bajky, i když nakonec sehrály pozitivní roli v tom, že se lidé začali masově zajímat a dokopali se k pravdě...

Re: Re: Re: Re: pripravený - nepripravený?

janko hrasko | 16.05.2015

tak uz ti iba zostava vysvetlit, preco teda dostali totalne na budku na zaciatku vojny? ano, kazdy chcel len mier, podla starikova ho chcel aj hitler, len chcel od polska, nech mu bud da koridor do pruska, alebo rovno ho pripoji aj s spolskym uzemim. uz sa tu zobudte, kazdy si bude hovorit, ze ja som ten dobry a ty si ten zly. okrem na hovno velenia na zaciatku vojny, prisli aj o komplet vyzbroj, nie nadarmo potom bojovali sposobom, ze jedna puska a 5 vojakov k nej + tie nenormalne dodavky od usa.. napr. king kobra vobec nelietala v usa, hoci ju tam vyvinuli, ale bola dodana len sssr, v poctoch nejako 6000-7000 kusov. proste nemali cim bojovat, taka bola holt pravda. hoci vyzbroj mohla byt aj na zaciatku vojny porovnatelna (nakoniec rusi a nemci spolu v 30-tych rokoch vyvijali spolu tanky a obrnenu techniku), tak o nu jednoducho prisli. niekedy staci aj ten zdravy selsky rozum a nie len verit bachorkam, ktore si kazdy prispobuje podla svojho.

Re: Re: Re: Re: Re: pripravený - nepripravený?

Hоx | 17.05.2015

V podstatě nestojí za to reagovat, pokud ubrat emoce a nálepky, tak v tom cos napsal nic nezbude, protože žádný argument, který by vydržel bližší zkoumání, jsi neuvedl... napsal jsem verzi, která mi dává největší smysl, dle mého není nic složitého se k tomu dostat, leží to na povrchu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: pripravený - nepripravený?

janko hrasko | 18.05.2015

ano, ja som tiez napisal verziu, ktora mi dava najvacsi zmysel a tiez to lezi na povrchu podla mna. boze, to je uz len argumentacia. sorry za tu emociu v predchadzajucom prispevku, no ty hox odpovedas len na to, co sa ti hodi, robis axiomy a si s nimi spokojnucky a nedaj boze aby ti ich niekto narusil. podla mna sa tymto svojim postojom pripravujes o dalsie nahlady. no, je to tvoja vec.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pripravený - nepripravený?

Hоx | 18.05.2015

Opět "psychoanalýza" z tvojí strany. Děkuji, nemám zájem.
Nemáš ponětí o tom, co mám o tomto tématu nastudováno, nebo ano? Napiš, rád se přesvědčím. Na to, čím byla způsobena katastrofa roku 41 už jsem ti odpověděl, podrobnější odpověď by byla na několikahodinovou přednášku.

> ano, ja som tiez napisal verziu, ktora mi dava najvacsi zmysel
do které nezapadají základní fakta, jako například mnohaletá snaha SSSR uzavřít kolektivní bezpečnostní dohodu v Evropě. Opakuji, pro SSSR bylo principiální, ať Hitler napadne první a nemůže být označen za agresora, pokud ti není jasná tahle základní věc a co z toho plyne, není moc o čem mluvit.

Re: Re: Re: pripravený - nepripravený?

Maros | 17.05.2015

USA dali jasne najavo ze podporia toho kto bude napadnuty. To si najdes tiez vsade. Je toho viac aj ked napadly nemci rusko cercil povedal vyhrali sme to sedi nato co tvrdis ty ze chcu nechat bojovat nemecko a rusko nech sa rozbiju. podstatne je ze ludia aj ked malo zacinaju chapat ze nepriatel nieje rusko ci nemecko ale ssa a anglicko.

Re: pripravený - nepripravený?

Pavel | 14.05.2015

Tohle mi nesedí. Už se tady probíralo, že technika se porovnávala do počtu kusů, ale kvalita nesrovnatelná - SSSR většina lehkých velmi slabě pancéřovaných tanků. Co mi sedí, že SSSR potřebovalo čas a hrálo o čas tento boj prohrálo. Znám ze strategických her - vsadíte na jednu "kartu" (možnost) a nestihnete to a vše se sesype jako domek z karet.
Takové situace se často vyskytují jedna strana stihne něco o chviličku dříve (třeba obsadit kopec) a druhá strana se okamžitě ocitne v zoufalé nevýhodě.

SSSR modernizovalo techniku a zároveň obnovovalo řídící strukturu velení armády. Byl to asi nutný risk bylo by nešikovné vyzbrojovat a modernizovat a až pak si zajišťovat loajalitu velení. Minimálně by přeskupení trvalo dvakrát tak dlouho.

Re: pripravený - nepripravený?

legionar | 15.05.2015

http://www.litmir.info/br/?b=112878

Re: pripravený - nepripravený?

ZID | 15.05.2015

Pavlov bol destruktor vykvet 5 kolony musim niekde pohladat knihu o jeho zaskonickej cinnosti

Od Mnichova k válce

Ala | 14.05.2015

Četla jsem knihu Od Mnichova k válce, kterou napsal v roce 1945 novinář, jehož jméno si nepamatuji, tu knížku navíc brožovanou, jsem někam založila. Přesně tam popisuje jednání SSSR se Západem, Francií a Velkou Bitánií i Polskem o společné koalici proti Hitlerovi a po jejich zpochybňování této sovětské iniciativy a po marných jednáních SSSR s těmito zeměmi nakonec SSSR přistoupil k podpisu paktu s Hitlerem, protože jinou možnost Západ Sovětskému svazu nedal, takže ty stokrát opakované žvásty o tom, že se Stalin spojil s Hitlerem jsem vůbec nechápala, myslela jsem , že tyto informace jsou všeobecně známy. I o Iniciativách Polska a Maďarska, které uháměly Hitlera, aby jim požehnal společnou hranici, o žalobách Polska Hitlerovi na čs. občany, jak hodně ubližují Polákům a aby už se konečně Hitler rouzhoupal a daroval Polsku kus Československa. V té knize jsou uvěřejněny dobové dokumenty, novinové články a nejvíce mně pobavilo, jak Poláci odmítali jít do nějaké protiněmecké koalice s tím, že když tak Němce dokáží zvládnout sami. Také reakce pobaltských států na Mnichov a na Československo jako na umělý slepenec. A najednou koukám, že vlastně Sovětský svaz mohl za všechno? Musím se po té knížce podívat, má datum vydání rok 1945 a autorem byl lidovecký novinář, takže jej těžko mohl někdo soudit z podpory tehdejšího Sovětského svazu.

Re: Od Mnichova k válce

jardob | 14.05.2015

Ano, autor je Zdeněk Smetáček. Špeciálne som si ju zohnal z antikvariatu, ale ešte som si ju nestihol celú prečítať:-)

Re: Od Mnichova k válce

popolvár | 14.05.2015

troska odbocím k Mníchovu a k otázke: Mala CSR opustit Sudety a pohranicné opevnenia, alebo vzdorovat? Myslím si, ze v tej dobe pre záchranu ludského potenciálu národov sa vláda rozhodla správne. Vzdy sa uvazuje a hypoteticky rozvíja mozný priebeh bojov s nacistickým Nemeckom... Aké pozície, pevnosti, technika a pod. bola k tomu redislokovaná... Dobové obrazy pochodujúcich zmobilizovaných brannách síl na západ. Ale nikde som sa nestretol s úvahou o nekrytých hraniciach s Pilsudského Polskom a Hortyovským Madarskom - fasistami ako remen. Verím tomu, ze nepristúpiac na Mníchovsku dohodu, zacnúc ozbrojený konflikt - v tu ranu by Slovensko a Moravu prevalcovali polskí a madarskí fasisti. A Slovenska i Slovákov, minimálne v casti dobytej Polskom, by viac nebolo - este pred zidami by skoncili bud v hromadných hroboch, alebo v lágroch na polskom území... Ze sa to nenaplnilo, za to môzme dakovat len tomu, ze J.Tisovi bolo umoznené vyhlásit Slovenskú republiku.

Re: Re: Od Mnichova k válce

Maros | 14.05.2015

Zachrana ludskeho potencialu v akom casovom horizonte. Pozri sa okolo seba. To bol krok zly. Maly bojovat. Vtedajsie vedenie bolo omnoho slabsie ako narod ktory viedli a ktory podrazili. Preto si snas robia kto chce a kedy chce rohozku.Kam vsetci utekali ty vodcovia ci cesko slovensky alebo polsky po zrade naroda ku zamestnavatelovi ci ako sa tomu hovori. Nemecko malo dostat vyrobny a ludsky potecial to bolo vsetko a to aj dostalo jediny stat narod ktory bojoval proti hitlerovi lepsie povedane eu boli Srbi. Aj to teraz dostali ci nie. To iste bolo aj pocas napoleona a dalsich tutmakov pred nim. Vzdy bol a bude iba jeden ciel.

Re:Od Mnichova k válce - pro Popolvára

Lin | 15.05.2015

Ohledně obrany Československa se razí ten názor, který píšeš. Já jsem si nikdy nebyla jistá, ale dneska (po tom, co se děje a s ohledem na další fakta, která vylézají) se spíš domnívám, že šlo o krok chybný. V dobách blíže konci války se mnoho vojensky vzdělaných vyjadřovalo, že bychom Hitlera pokořit mohli, že jsme na to měli. Tehdy jsme armádu modernizovanou, dobře vybavenou. Nutné k tomu připočítat i "národního ducha", který v té době byl podobný, jako vidíme dnes na Donbasu= pro muže bylo ctí jít bránit vlast proti nepříteli. Čím dále od války, tím více názorů "nemělo to cenu, byli jsme malí a slabí".
Jednak - vyklizení pozic nám bylo přikázané a to po Mnichovu. Myslím si, že právě naše mobilizace byla důvodem pro "urychlený" Mnichov, kde se "spojenci rozhodli" - o nás a bez nás. Pokud z naší strany padaly otázky "a co když neposlechneme" - odpovědi byly velmi tvrdé, ve smyslu "budete mít na triku další světovou válku a bude s vámi nakládané jako s tím, kdo válku vyprovokoval".
Hitler nejdříve získal naše nová obranná opevnění a část výzbroje, ale v obsazení celého Československa mu nikdo ze "spojenců" nebránil. Získal nejen suroviny, ale hlavně náš průmysl a také vojenskou techniku (včetně výrobních plánů), která nebyla zanedbatelná. Významná je i strategická poloha naší země, včetně tehdejší velmi dobré dopravní infrastruktury. Nová železnice vedla z Prahy až do Podkarpatí - do Jasini se bylo možné dostat za cca 18 hodin.
Myslím si, že teprve pak se mohl Hitler vydat bojovat na východ, Československo pro něj bylo nutné, proto mu i "spojenci" k jeho získání pomohli.
Za druhé - myslím si, že se v "plánech" GP nepočítalo s tím, že Češi (Moravani, Slezani, Slováci) ještě nejsou po staletích cizí nadvády natolik "opracovaní" a že budou ochotní jít umírat za vlast. Myslím si to proto, že Beneš byl k mobilizaci vlastně dotlačený a to "zdola" (ve vládě byli jen jedinci, kteří byli ochotní nad obranou uvažovat). O to silněji pak probíhala "přesvědčovací kampaň", že bychom stejně nevyhráli.
A ještě zamyšlení... Protektorát pro nás stejně stál mrtvé a podmínky v něm nebyli nijak příznivé, pokud nešlo o kolaboranty. Morální a psychické následky byly a jsou mnohem horší, než kdybychom bojovali a prohráli. Ti nejlepší stejně šli bojovat - nebo je v protektorátu stříleli - nebo hynuli v koncentrácích nebo na nuceném nasazení- a v zemi po válce převažovalo množství "ohebných", kteří se přizpůsobí každému "pánovi" (tady narážím na fakt, že v každé genocidě, válce, první hynou ti nejlepší).
A jen na okraj:
Nad odtajněnými dokumenty z Jalty jsem viděla diskusi a z té vyplynulo, že schůzku chtěl Churchill a to kdesi ve Středzemním moři a počítal s tím, že Stalin v tak rozhodující době nepřijede (a on by opravdu nepřijel). Roosevelt zas nechtěl jednat bez Stalina, takže tehdejší americký velvyslanec dohodl schůzku na sovětském území. Churchillovi se tam nechtělo, prý tam "nebude jeho whisky". Stejně se při cestě na Jaltu setkal s Rooseveltem sám (na lodi) a hučel do něj, že musí společně na Stalina tlačit, aby válka pokračovala aspoň do příštího roku - prý "při tomhle tempu dojdou Rusové až do Francie". Roosevelt odmítl. Tak si nejsem jistá, kdo vlastně tak moc stál o rozdělení "sféry vlivu"...

https://www.youtube.com/watch?v=JPrWqSERKaM

Re: Re:Od Mnichova k válce - pro Popolvára

popolvár | 15.05.2015

Lin, prepác, ale zase len spekulujes na ceskom území a upriamujes pozornost len na Hitlerov wehrmacht. Áno, súhlasím, odhodlanie, kvalita výzbroje, obranné línie CSR - to vsetko mohlo rozhodnút v nás prospech a odysea Tretej ríse mohla skoncit hned v 1938. Ale ani ty neberies do úvahy to, co som nacrtol v príspevku: nekrytý chrbát pred Polskom a Madarskom. Svojho casu (pár týzdnov) na zvedavci na pokracovanie boli clánky o vzájomných vztahoch a spolupráci Polska a Nemecka v medzivojnovom období, ktoré boli dost intenzívne aj vo vojenskej oblasti. A aj v hlavnom clánku je spomínané, ze Madarsko a Polsko tlacili po Mníchove na Hitlera, aby ich vzájomné hranice sa stretli na území Slovenska. Nemeckú porázku urýchlilo otvorenie druhého frontu. Vies si predstavit, ze CSR by bojovala na troch frontoch? (a stvrtom, v inej rovine, kvôli prekazeniu globálnych plánov zúctovania so ZSSR?) A to nehovorím o tom, ze Hitler by mohol elegantne obíst obranné línie CSR a vpadnút do tyla cez polské územie, ako to neskôr cez Belgicko urobil s francúzskou Maginotovou líniou. Isto by sa s Polskom za nejaký územný lup dohodli (ved aj teraz si robia zálusk na spisský záloh zo stredoveku). Poukazujes na obete protektorátu, ktorý dosiahli bez bojov. A zamýslala si sa, co by sa dialo, aké besnenie za padlých nemeckých vojakoch pri zúctovaní s porazeným nepriatelom? (vid. Polsko, Bielorusko, Ukrajina... a potlacenie SNP).

Re: Re: Re:Od Mnichova k válce - pro Popolvára

Rony | 16.05.2015

Zomreli by najlepsi synovia cechov a slovakov globalny plan napadnutia ZSSR by to neodvratilo mozno pozdrzalo. Dnes by sme chodili k pamatniku hrdinov obrany CSR. Hodnotit dnesnym pohladom zlozitost tej doby a kto co mal mohol urobit je diskutabilne lebo historia sa udiala presne jednym z variantov a nie je jasny vysledok ineho variantu. Nie je mozny dokaz ineho lepsieho riesenia. Odstup casu umoznuje nazriet do zakulisia (odtajnene listiny, v case internetu videjka na YT napr. prof Sutton mne dost pomohol pozriet sa na veci inak) Ja sa priklanam k Popolvarovi, ze by to bolo zbytocne bojovat. Mimochodom Benes bol murar nejakeho stupna a bolo ich tam viacej takze asi mali info co sa deje. Ja pokladam rozhodnutie nebojovat za spravne, tak isto pokladam rozhodnutie vyhlasit I. Slovensky stat za spravne vzhladom na to co pise popo a co v skutku hrozilo od Polska a Madarska.

Re: Re: Re: Re:Od Mnichova k válce - pro Popolvára

Lin | 16.05.2015

Děkuju oběma.
Popolváre, souhlasím s tím, že spekuluju. Události se staly tak, jak se staly a všechno bádání "coby kdyby" jsou skutečně jen spekulace, protože nikdo neví, jakým směrem by pak šel vývoj (jak napsal Rony - uskutečnila se jedna z variant). Takže i to, o čem nyní píšu, jsou jen spekulace.
Poláky a Maďary v potaz beru. Hitler by se možná i o útok pokusil, ale obrannou linií by prošel s velkými ztrátami nebo vůbec. Jak sám řekl po prohlídce obsazených pevností - "s tímhle jsem nepočítal, naše rozvědka špatně pracovala". Pevnosti navíc pokrývaly i valnou část hranice s Polskem, včetně Ostravska. S obchvatem přes Polsko se počítalo už při stavění pevností, takže všechna strategická místa (= kudy se dalo projít přes hory) byla pokrytá.
Samozřejmě - pokud by se Hitler k útoku rozhodl, Polsko a Maďarsko by se s největší pravděpodobností přidalo. Ale i s tím bylo při mobilizaci počítané.
Souhlas s Ronym, že naše obrana by neodvrátila plán na zničení SSSR. Dost možná, že by se "civilizovaný svět" obrátil proti nám jako k těm, kdo válku vyprovokovali (však už při souhlasu se založením Československa se s námi počítalo jako s "nástrojem" - budoucí obětí). V tom videjku, co jsem dával v prvním příspěvku, je to i dobře viditelné - viz titulek tehdejších novin - o tom, že nám "spojenci" (bez SSSR) diktovali jako poraženým.
Spekulovat o jiných variantách tehdejšího řešení nevidím jako marné, protože je dobré si připomínat. Jednak zradu = že ze "západu" k nám nikdy nic dobrého nepřišlo, zrazovali vždycky a vždycky uskutečňovali jen své vlastní plány. Jednak pro současné "snahy" vykreslovat náš národ jako ten, kdo vždycky všem "ubližoval", vždycky zrazoval a vždycky se přidával na stranu silnějšího, sám zbabělý. Je dobré si připomínat, že jsme chtěli bojovat a bránit se, ti "dole" byli připravení a odhodlaní bez ohledu na výsledek. A že to mnichovské trauma bylo co do následků na psychice (genofondem předávané dále) stejně hrozné, jako byla kdysi Bílá Hora. Proto zastávám (spekulativní) názor, že za pokus to stálo.
A jen poznámka:
Aien mi v diskusi dávala odkaz na tento ruský dokument k osvobození Prahy:
https://www.youtube.com/watch?v=Ja4uVipr7nA
Také v něm vypovídají sovětští vojáci, jak byli šokovaní z pražského vítání - že žádné jiné město je tak nevítalo. V jiném dokumentu se vzpomínalo, jak byl Žukov velmi znepokojený vývojem v Praze, protože od velení operace po nějaký čas nepřicházely žádné zprávy. Nakonec se vyjasnilo, že velitelé se nemohli dostat z "obležení" Pražanů, šli z náruče do náruče. Bez ohledu na to, že jisté politické kruhy z příjezdu RA moc nadšené nebyly...
Proč asi takové vítání "davu"? Z devotnosti snad? Ne - ti "dole" si moc dobře pamatovali, že SSSR jako jediný spojenec vyplnil svou přísahu spojenectví. A také proto pak komunisté vyhráli volby v r. 1946.

Re: Re: Re: Re: Re:Od Mnichova k válce - pro Popolvára

popolvár | 16.05.2015

chápem Ta a chápem aj traumu z "o nás bez nás... a nakoniec bez boja". Samému mi napadnú myslienky: "a co keby..., keby sme sa vtedy nevzdali bez boja", najmä pri sledovaní filmov, ako ten, kde ako prví celili sudetským Nemcom colníci a na záver nabehla CSA a sudetákov pekne vyprásila (názov si uz nepamätám), alebo pri archívnych záberoch z mobilizácie... Vám vasu hrdinnú históriu ponechali aspon do Bielej hory. Nás Slovákov vymazali hned po Svätoplukovi... este sem tam preblesne Cierny pluk z dôb Mateja Korvína a Matús Cák Trenciansky, ale inác uz len Horné Uhorsko...

Re: Re: Re: Re: Re: Re:Od Mnichova k válce - pro Popolvára

Maros | 17.05.2015

Treba brat v uvahu aj to ze bola zmluva francusko ceskoslovenko ruska. Utok polska by Rusko iba uvitalo nemalo by problem prejst cez hranice.Vsetko su to spekulacie ale jedno je asi vsetkym jasne. Nemecku to nechavali prechadzat iba preto aby mali vyrobny a ludsky potencial. V Rusku bolo vyse 60 divizii legionarov ci dobrovolnikov alebo jednoducho inych ako nemcov co je cca tretina nemeckej armady. Nechapem nazore typu dobre ze sme nebojovali. Fakt to nepochopim.Asi by som mal studovat teoriu submisivizmu. To nas ma stale niekto viest za rucicku zachranovat ako ...... jaj. Dufam ze sa nechystate na riadiace funkcie ci dokonca tam nieste :-) . Bo to bude radsej im dame to a to a secko a zadarmo lebo co ked to alebo to a budeme robit ako . . . . . . . NaRod buduje sila a mudrost nie slabost a tupost. V priamom prenose mas ukazku budovania naroda podla slabosti a tuposti pozri z okna na tu masu zachranenych Benesovich a jeho vlady potomkov :-). Sudruhovia idem si pozret tu sprostost kde sa za strasne prachy nahanaju za ciernou plastovou somarinou a pritom zaspim.

Re: Re: Re: Re:Od Mnichova k válce - pro Popolvára

Bynk | 21.05.2015

Správne? Ale len stým že vieme ako nakoniec druhá svetová vojna dopadla. Ale vtedy nebolo jasné ako sa veci vyvinú. Ak by Rusi nebodaj z Nemcami prehrali, tak sme mohli velmi trpko olutovať že sme sa nemcom nepostavili zo zbranou v ruke už na našich hraniciach. Lebo po 70 rokoch nemeckej nadvlády by sme tu už neboli a nemali o čom filozofovať. Tam by sme už všetci dávno leteli hore komínom. Bodka. Mali sme bojovať. Spoliehat sa na to že možno to za nás vybojuje niekto lepší a silnejší je dosť slabošská nátura bojovať za to čo skutočne za to stojí. Vlastný živoť a prežitie a toho sme sa vtedy dobrovolne vzdali.

Trošku som na pochybách

Kolodej | 14.05.2015

špeciálne tu som zbystril:
Mali sme málo času, okrem iného aj preto, lebo Churchill urýchlil napadnutie Nemecka na Sovietsky Zväz.
Dáva to ako fakt a podporí to fámou (nepotvrdenou správou)
Práve za účelom prerokovania tejto ponuky od Churchilla, vyletel v máji 1941 z Nemeckého Mníchova Rudolf Hess. Známy Hessov let. A hoci Hitler od Hessa nedostal už žiadne správy – tak či tak predpokladal, že ak napadne Sovietsky Zväz, tým samotným prinúti Churchilla stiahnuť obranu a uzavrieť s ním mier. Nebyť tohoto, možno by k nám vojna prišla o rok neskôr, v roku 1942 namiesto 1941.

Ešte aj v názve článku to je. Vydáva sa za historika, mal by narábať s faktami a nie hypotézami. Ten REN inštitút mi je taký zvláštny.
Tým samozrejme nespochybňujem možnosť, že Mironov je 5. kolóna. Presne na takých miestach by som ju očakával. Ale mne to vyzerá, že tam patria obaja.

Re: Trošku som na pochybách

Kolodej | 14.05.2015

Aha, tak priamo v názve nie, ale v linku:
http://leva-net.webnode.cz/products/dostali-sme-vojnu-o-rok-skorej-vdaka-anglicku/
Správne:
Možno sme dostali vojnu o rok skôr vďaka Anglicku.

Re: Re: Trošku som na pochybách

jardob | 14.05.2015

Prvozdroj je web nakanune.ru:
http://www.nakanune.ru/articles/110362

Názov článku aj otázky moderoval redaktor "nakanune". Možno keby sa bol Žukov podrobnejšie rozhovoril na danú temu, lepšie by to vysvetlil a podložil s tym čerčilom. Každopádne je známe že Sovieti bol Hitlerov hlavný cieľ. No ísťbojovať na dva fronty bol risk, chcelo to riadnu dávku "sebadôvery", na druhú stranu ani Sovieti nespali a pripravovali sa na vojnu a boli stále silnejší.. (podľa wikipedie niektoré tanky boli testovane v španielskej občianskej vojne, možno im čosi predali) Možno preto to Hitler riskol skorej.. Chcelo by to poznať viacej indícií, podľa čoho šlo vtedy rozhodovanie.

Re: Re: Re: Trošku som na pochybách

Kolodej | 15.05.2015

to v žiadnom prípade nebola kritika na teba :) ...
A s tým záverom sa plne stotožňujem. Viac informácií :)

Re: Trošku som na pochybách

Hоx | 14.05.2015

Anglie pracovala na projektu "EU-1" (vybudování Hitlera a sjednocení Evropy + drang nach osten) mnoho let, pokud si projít chronologii kroků Anglie, kroků Hitlera a reakcí Anglie je na ně, ukáže se jasně, že Anglie nejenže nebránila Hitlerovi, ale udělala všechno pro to, aby hitlerovské Německo rozpoutalo válku, následně sjednotilo Evropu a napadlo na SSSR. To, že se snažila o napadení SSSR co nejdřív je zcela logické. Stačil například jeden banální krok, aby 2. sv. válka nebyla z principu možná: nesabotovat smlouvu o kolektivní bezpečnosti v Evropě, o kterou SSSR usiloval mnoho let, díky sabotáži ze strany Anglie byl nucen uzavírat dvoustranné dohody, následně i s Hitlerem v r.1939, aby vůbec měl v následující válce šanci o oddálil začátek.
Druhý triviální krok, který by znemožnil 2. sv. v. už v zárodku, pokud by to bylo cílem, by byla reakce Anglie a Francie na to, že Hitler obsadil demilitarizované průmyslové pásmo porúří, což měl zakázáno versailesskou dohodou. Reakce - nula. V té době přitom měly mocnosti možnost dělat si s německem cokoliv, bez jakéhokoliv nebezpečí pro sebe. Dobře je to vše ukázané v knize "Kdo přiměl Hitlera napadnout Stalina" od Starikova - http://leva-net.webnode.cz/products/nikolaj-starikov-kdo-primel-hitlera-k-napadeni-stalina/

Re: Re: Trošku som na pochybách

Kolodej | 15.05.2015

Ja nie som na pochybách, čo sa týka spúšťača IISV. Len sa mi nepáči, že historik narába s hypotézami a na základe hypotéz stavia fakty.

Přidat nový příspěvek