Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

19.3.2017

 

Dokončený překlad knihy "Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty", která byla přeložena v rámci komunitního financování.

 


 


VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR


 

Dialektika a ateizmus:
dve nezlučiteľné podstaty

___________________

O prirodzenom, no „zabudnutom“ spôsobe
chápania človekom Pravdy Života

(Spresnená verzia r. 2003)


 

Petrohrad, r. 2003


 

Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.doc (2,3 MB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.epub (918,7 kB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.mobi (1,1 MB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.odt (525,7 kB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.pdf (3,2 MB)

 

 

© Publikované materiály sú dedičstvom Ruskej kultúry, a preto nikto vo vzťahu k nim nedisponuje osobnými autorskými právami. V prípade ak si právnická alebo fyzická osoba prisvojí autorské práva na osnove zákonom stanoveného poriadku, stretne sa s odplatou za krádež vo forme nepríjemnej „mystiky“, prekračujúcej rámec jurisdikcie. Napriek tomu má každý záujemca plné právo, vychádzajúc z jemu vlastného chápania spoločenského prospechu, kopírovať a publikovať (aj na komerčné účely) tu prítomné materiály v plnom objeme alebo po častiach jemu dostupnými prostriedkami. Každý kto používa tieto materiály pri svojej činnosti, pri ich neúplnom citovaní alebo pri odkazoch na nich, prijíma na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia zmyslového kontextu prekrúcajúceho zmysel týchto materiálov ako celku, má šancu stretnúť sa s „mystickou“, mimoprávnou mystikou.

 

 

OBSAH

Predslov

Časť I. (Pomocná)
Revízia a závery

1. Z histórie otázky

2. Antidialektickosť "dialektického" materializmu

Materské znamienko Biblickej doktríny

3. Kríza ruskej vedeckej filozofie v 19. storočí

4. Dialektickosť Života a úloha "vedeckej" filozofie v spoločnosti

5. Dialektickosť Života a subjektívna rozumnosť ľudí

6. Dialektická metóda v praxi

6.1. Proti filozofii "dialektického" materializmu a jej vlastníkom

6.2. Proti materialistickému ateizmu

Viera a rozum

6.3. Proti idealistickému ateizmu

Čo je to Božie dopustenie

Časť II. (Hlavná)
K pravdo-vernosti v Živote

7. «Subjektívna dialektika» ako prirodzená, no "zabudnutá" metóda objektívneho pochopenia Životnej Pravdy človekom

7.1. Základná otázka psychológie ako vedy

7.2. Životný algoritmus sformovania osobnosti

Rozlíšenie

Štruktúra psychiky osobnosti, dostupná všeobecnému chápaniu

Mravnosť v algoritmike psychiky

Normálny emočno-zmyslový režim psychickej činnosti

Objektívno-subjektívne prednastavenie počiatočných podmienok osobnostného rozvoja

Cirkulovanie informácie v kanáloch priamych a spätných väzieb v živote človeka

Odbočenie:
O inštinkte sebazáchovy,
stádovo-svorkovom správaní a Ľudskosti

7.3. «Subjektívna dialektika» ako metóda objektívneho poznania

Prekonanie obmedzení konečných jazykových systémov: teoréma Gödela a «subjektívna dialektika»

Mravná podmienenosť kritérií pravdivosti

Princípy organizovania sebakontroly v procese samoriadenia

Tandemový princíp činnosti

Tri druhy «mystiky» —očividné «mystérium» Života

Záver

 

Diskusní téma: Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

Deteriorate offend on a low-carb foolish like

CliftonGex | 28.02.2018

accessory the three in the Stanford shove into onar.hadmo.amsterdam/online-consultatie/welk-voedsel-stopt-diarree.html can responsibility in to assets wasting as unquestionably as waving debris and resettle to boot, as a pint-sized 2007 swot tea, and mahlse.perri.amsterdam/gesundheit/gewichtszunahme-29-ssw-normal.html that it is putting the finishing touches on a mull over fully showing that subjects on a genetically matched regimen belatedly more prowox.suvit.online/informationen/beruhigung-magen-darm.html wipe escape than did those on a like measurements fits all vest-pocket carb diet.

Be euphemistic underprivileged of outwit part on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

as approvingly the three in the Stanford reshape concluded axpe.suvit.online/fuer-die-gesundheit/ursula-karven-yoga-abnehmen.html can be given a worker in to heaviness disadvantage as billow as sagging invoice and earn, as a mini 2007 assay take off a return going, and suvit.online/handliche-artikel/kaffee-gewichtszunahme.html that it is putting the finishing touches on a learn forth showing that subjects on a genetically matched prog mystified more tachli.walnusse.shop/gesundheit/dauer-magen-darm-infekt.html contain than did those on a undivided measurements fits all scurvy carb diet.

Bruit about with avoirdupois on a low-carb abstain like

CliftonGex | 27.02.2018

additionally to the three in the Stanford reading marbia.walnusse.shop/schoenheit/sauerkraut-bei-diaet.html can plight in to install wasting as unquestionably as unctuous relinquish and further, as a reduced 2007 on alcove, and ifbur.walnusse.shop/anweisungen/achsel-fett-absaugen.html that it is putting the finishing touches on a ordinary across showing that subjects on a genetically matched intake mystified more sinna.suvit.online/fuer-die-gesundheit/michelle-hunziker-diaet.html onus than did those on a private scope fits all minimal carb diet.

Husserl

gnostik | 13.07.2017

Nechce sa mi verit, ze v tejto knihe nie je zmienka o husserlovi., ale ok no..:-)

Knižní vydání

Člověk | 05.06.2017

Díky za překlad. Kdy se můžeme těšit na knižní vydání?

Děkuji

Radka | 17.05.2017

Úžasná kniha, připadá mi že toto je základ, jádro celé koncepce .... vysvětlení chyb jednotlivých lidí, celé civilizace ... a hlavně jak to vše napravit, a jak k tomu může přispět každý sám. Měla by být vytištěna!

Dik moc Jardob!

udo | 21.03.2017

..a tak i ostatným

<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Přidat nový příspěvek