Děje říše velkomoravské, od počátku až do rozpadu jejího léta páně 907

Děje říše velkomoravské, od počátku až do rozpadu jejího léta páně 907

Nedávno se mi dostala do rukou tato perla, kniha F. Moravičanského z roku 1883. Je to zcela jiný pohled na historii Slovenů/Slávů na uzemí Evropy, než je byl tehdy obecně přijímán, a je ostatně dodnes, navíc autor vše staví na analýze prací dobových historiků (římských, germánských, gótských, atd.). Vysvětluje také, kde se vzal mýtus o příchodu Slávů až v 5-6. století a ukazuje, že před 16. stoletím všichni doboví učenci a historici věděli, že "Suebi" (=Slevi = Slévi = Slávové, viz také tento výborný článek) byli v Evropě odnepaměti.

Moravičanský je také ve svých názorech na Huny víceméněve shodě s tím, co píše o Hunech Sidorov (viz zde).

Stažení: www.tso.cz/f-s-p-moravicansky/

Následující ukázka je z článku "Trojčlennost v sociálním organizmu v tradici Velké Moravy":

...

Poddunajská Velká Morava byla nejvíce vystavena metastázím nenasytného, válčením posedlého Říma a prodělávala
tedy neustálé proměny. Nakonec to však byla přece jen velkomoravský vojvoda, který v tiché dohodě s byzantským císařem
existenci západořímské říše jednou pro vždy ukončil (viz například vědecky ignorovanou práci Františka Saleše Pluskala
Moravičanského z r. 1883: Děje říše velkomoravské, od počátku až do rozpadu 907 - www.TSO.cz/).
Krátce nato však Karel Veliký založil centralistickou říši Franckou, kterou, s požehnáním papeže pojal jako pokračovatele
římského císařství, a historie se opakovala. Tentokrát však koalice Franků a Maďarů Velkou Moravu udolala, neboť byla
současně nahlodána ze svého nitra, násilnou centralizací vojvodou Svatoplukem, jenž vydal svého strýce Rastislava
Frankům a od římského papeže se dal jmenovat císařem. V reakci na despotismus vojensky neporazitelného Svatopluka,
jenž málem zničil i říši Franků, se decentrální duch Velké Moravy prosadil naposledy po jeho smrti, a to konečným rozpadem
velkomoravského paktu. Fragmenty Velké Moravy byly Franky a Maďary snadno přemoženy a rozchváceny.
Vítězný centralismus se ovšem s pouhým vítězstvím nespokojil, ale přikročil k systematické likvidaci decentrálního ducha
Velké Moravy, včetně zahlazování veškerých stop (vzpomínek a památek) na existenci Velké Moravy vůbec.
Kultura Velké Moravy byla postupně latinizována, poněmčována, maďarizována, popolšťována a počešťována (Moravané
jsou prý jen hloupějšími Čechy). Moravané byli již od počátku nového letopočtu křesťany. Byli však latiníky násilně znovu
křtěni jako údajní pohané, takže nám slovutní historikové mohou namlouvat, že křesťanství na Velkou Moravu přišlo až
s tímto druhým křtem nebo v devátém století Konstantinem a Metodějem. Moravské písemnosti byly páleny jako heretické,
odváženy do ciziny (nejvíce za třicetileté války do Švédska) nebo prohlášeny za falza jejich znovu-objevitelů. Velkomoravské
stavby zpravidla byzantského slohu, byly do základů rozkotány, vč. negativů základů (v Olomouci např. oba děvínské hrady,
chrám sv. Petra, sv. Blažeje, sv. Ducha, kaple sv. Máři Magdalény aj.). Pokud byly tyto masivní stavby pouze přestavěny na
románské a později gotické (částečně olomoucký Malý hrad, chrám sv. Mořice aj.), dochovala se lidová vzpomínka na jejich
velkomoravský původ jako přídomek „pohanský“. Odtud téměř po celé Evropě frekventovaný název „pohanská věž“.

...

 

Diskusní téma: Děje říše velkomoravské, od počátku až do rozpadu jejího léta páně 907

strom a květ života

Jan Koňas | 28.06.2016

Díky přátelé za tento článek i za lidi, kteří starou historii SlovaNŮ převedli do e-verze.
Historie se vrací do současnosti, vychází mezi lidi úloha naší planety v prostředí galaxie.
Vím, zní to namyšleně, ale obě schemata v názvu příspěvku jsou velmi, velimi stará, nesená hebrejštinou a "samskritem" v Atlantidě. Naše etapa byla formovaná ale jen ze "stromu života" (nebo stromu poznání, jak kdo cítí), do dvou jazyků, které stály na počátku v "Babylonu". Latina a matematika formovaly náš vývoj včetně účelového vynechání 5508 let poatlantské historie asijského etnika dnešních Rusů. Jejich kalendář začíná nastavením míru s Čínou. Oni mají "v ruce" principy "květu života", které jsou nedílným výkladovým systémem pro kroky, které dělá řídící=bojovný proces pohybů ve stromu poznání. Oba systémy (schemata) jsou propojené s podvědomím - a to byl důvod, proč mocní tehdejšího světa vytvořili z jednoho jazyka (hebrejštiny) dva. prostým oddělením kategorie velikosti a nekolika pravidly pro matematiku a latinu. Dělo se to v Horových (Imhotepových) chrámech v Egyptě. ....hezky se nám ta historie skládá....
..jsem rád za podobné informace, dávám dohormady vrstvy "stromu života", které vedly k jeho anglické a dnes české verzi.
..asi to mnozí nespolknete, ale jeví se mi čeština jako program pro tuhle sluneční soustaavu - včetně rozbití první civilizace na Maldeku a bojů nás (atlanťanů) s rodiči na Marsu - který vyústil do převedení vody z Marsu na Zem. Globální řídící strukturu vždy tvoří dva jazyky - jeden řídící, druhý výkladový. Tak funguje i sama matematika, bez výkladu v etnických jazycíck je k ničemu. Takhle se dlouhodobě formuje lidské myšlení - s cílem zakázat lidem vstup do hlavního=staršího řídícího systému - do podvědomí. Dnešní technologie toto umožňují, ale jsou v majetku opet podobné, malé skupinky moci, která se znalostí kabaly a astrologie řídí tuhle planetu víte kam .....ano, do prdele.
Bohužel tato část historie se asi zatím dá "načíst" jen přímým vstupem (rezonancí vědomí - viz práce S. Grofa a transpersonální psychologie).
..takže si počkejme, co se ještě objeví z dávné a ještě starší historie, kterou si lidstvo v galaxii vytvořilo a stále vytváří.

Má žena Amále!

Interbulo | 12.04.2015

Ono sa to zdá, že sranda, ale Čas veci ukazuje!!!

YLNMVeet07

assitineMiz | 02.12.2013KIRNVmyw23

assitineMiz | 02.12.2013OGZRPric57

assitineMiz | 02.12.2013HOKXVqdx89

assitineMiz | 01.12.2013IZGHJkcd60

assitineMiz | 01.12.2013Pluskal Moravičanský

Vašek | 02.05.2013

Mám asi deset okopírovaných knih Františka Pluskala Moravičanského a několik dalších pokladů (František Přikryl - Bavorský geograf a C+M cesty, a další) které dnes nenajdete už ani v univerzitních knihovnáh. Bohužel jsem jen uživatlem internetu a neumím nic jiného, než to naskenovat. Pokud se tu najde někdo, kdo by to všechno chtěl zpracovat do vhodného formátu a umístit na internet, tak bych se s ním do toho s radostí pustil. Tato verze s chybějící 100 a 101 stránkou byla také ode mne, takže to můžeme doplnit.
napište mi: lukes.vacl@seznam.cz

Re: Pluskal Moravičanský

Katka | 08.09.2014

Dobrý deň,
boli by ste ochotný zaslať mi knihu na e-mail? Nedarí sa mi ju zohnať na webe a odkaz tu nefunguje.
ďakujem, Katka

kniha: "Země Morava, její zamlčená vznešenost a krása"

Jaroslava Grobcová email : jaru.grobcova @seznam.cz | 20.07.2012

Píši knihy o předkřesťanské Moravě. Vydala jsem zatím tři. První "K pramenům života" je rozebraná. Druhá vydaná v r. 2010 pod názvem "Od Velké Moravy svítá" je poetické vyprávění o životě našich předků, jejich víře, posvátných hájích, jejich dovednostech, vysoké kultuře, jazyku a písmu. Třetí, právě vyšla pod názvem "Země Morava, její zamlčená vznešenost a krása" popisuje nejen vznešenost a krásu jejich života v duchů védské víry Cesty Světla, ale také tragedii a utrpení, které okolo roku 1 000 ji zahubilo.

Přidat nový příspěvek