Děje říše velkomoravské, od počátku až do rozpadu jejího léta páně 907

Děje říše velkomoravské, od počátku až do rozpadu jejího léta páně 907

Nedávno se mi dostala do rukou tato perla, kniha F. Moravičanského z roku 1883. Je to zcela jiný pohled na historii Slovenů/Slávů na uzemí Evropy, než je byl tehdy obecně přijímán, a je ostatně dodnes, navíc autor vše staví na analýze prací dobových historiků (římských, germánských, gótských, atd.). Vysvětluje také, kde se vzal mýtus o příchodu Slávů až v 5-6. století a ukazuje, že před 16. stoletím všichni doboví učenci a historici věděli, že "Suebi" (=Slevi = Slévi = Slávové, viz také tento výborný článek) byli v Evropě odnepaměti.

Moravičanský je také ve svých názorech na Huny víceméněve shodě s tím, co píše o Hunech Sidorov (viz zde).

Stažení: www.tso.cz/f-s-p-moravicansky/

Následující ukázka je z článku "Trojčlennost v sociálním organizmu v tradici Velké Moravy":

...

Poddunajská Velká Morava byla nejvíce vystavena metastázím nenasytného, válčením posedlého Říma a prodělávala
tedy neustálé proměny. Nakonec to však byla přece jen velkomoravský vojvoda, který v tiché dohodě s byzantským císařem
existenci západořímské říše jednou pro vždy ukončil (viz například vědecky ignorovanou práci Františka Saleše Pluskala
Moravičanského z r. 1883: Děje říše velkomoravské, od počátku až do rozpadu 907 - www.TSO.cz/).
Krátce nato však Karel Veliký založil centralistickou říši Franckou, kterou, s požehnáním papeže pojal jako pokračovatele
římského císařství, a historie se opakovala. Tentokrát však koalice Franků a Maďarů Velkou Moravu udolala, neboť byla
současně nahlodána ze svého nitra, násilnou centralizací vojvodou Svatoplukem, jenž vydal svého strýce Rastislava
Frankům a od římského papeže se dal jmenovat císařem. V reakci na despotismus vojensky neporazitelného Svatopluka,
jenž málem zničil i říši Franků, se decentrální duch Velké Moravy prosadil naposledy po jeho smrti, a to konečným rozpadem
velkomoravského paktu. Fragmenty Velké Moravy byly Franky a Maďary snadno přemoženy a rozchváceny.
Vítězný centralismus se ovšem s pouhým vítězstvím nespokojil, ale přikročil k systematické likvidaci decentrálního ducha
Velké Moravy, včetně zahlazování veškerých stop (vzpomínek a památek) na existenci Velké Moravy vůbec.
Kultura Velké Moravy byla postupně latinizována, poněmčována, maďarizována, popolšťována a počešťována (Moravané
jsou prý jen hloupějšími Čechy). Moravané byli již od počátku nového letopočtu křesťany. Byli však latiníky násilně znovu
křtěni jako údajní pohané, takže nám slovutní historikové mohou namlouvat, že křesťanství na Velkou Moravu přišlo až
s tímto druhým křtem nebo v devátém století Konstantinem a Metodějem. Moravské písemnosti byly páleny jako heretické,
odváženy do ciziny (nejvíce za třicetileté války do Švédska) nebo prohlášeny za falza jejich znovu-objevitelů. Velkomoravské
stavby zpravidla byzantského slohu, byly do základů rozkotány, vč. negativů základů (v Olomouci např. oba děvínské hrady,
chrám sv. Petra, sv. Blažeje, sv. Ducha, kaple sv. Máři Magdalény aj.). Pokud byly tyto masivní stavby pouze přestavěny na
románské a později gotické (částečně olomoucký Malý hrad, chrám sv. Mořice aj.), dochovala se lidová vzpomínka na jejich
velkomoravský původ jako přídomek „pohanský“. Odtud téměř po celé Evropě frekventovaný název „pohanská věž“.

...

 

Diskusní téma: Děje říše velkomoravské, od počátku až do rozpadu jejího léta páně 907

strom a květ života

Jan Koňas | 28.06.2016

Díky přátelé za tento článek i za lidi, kteří starou historii SlovaNŮ převedli do e-verze.
Historie se vrací do současnosti, vychází mezi lidi úloha naší planety v prostředí galaxie.
Vím, zní to namyšleně, ale obě schemata v názvu příspěvku jsou velmi, velimi stará, nesená hebrejštinou a "samskritem" v Atlantidě. Naše etapa byla formovaná ale jen ze "stromu života" (nebo stromu poznání, jak kdo cítí), do dvou jazyků, které stály na počátku v "Babylonu". Latina a matematika formovaly náš vývoj včetně účelového vynechání 5508 let poatlantské historie asijského etnika dnešních Rusů. Jejich kalendář začíná nastavením míru s Čínou. Oni mají "v ruce" principy "květu života", které jsou nedílným výkladovým systémem pro kroky, které dělá řídící=bojovný proces pohybů ve stromu poznání. Oba systémy (schemata) jsou propojené s podvědomím - a to byl důvod, proč mocní tehdejšího světa vytvořili z jednoho jazyka (hebrejštiny) dva. prostým oddělením kategorie velikosti a nekolika pravidly pro matematiku a latinu. Dělo se to v Horových (Imhotepových) chrámech v Egyptě. ....hezky se nám ta historie skládá....
..jsem rád za podobné informace, dávám dohormady vrstvy "stromu života", které vedly k jeho anglické a dnes české verzi.
..asi to mnozí nespolknete, ale jeví se mi čeština jako program pro tuhle sluneční soustaavu - včetně rozbití první civilizace na Maldeku a bojů nás (atlanťanů) s rodiči na Marsu - který vyústil do převedení vody z Marsu na Zem. Globální řídící strukturu vždy tvoří dva jazyky - jeden řídící, druhý výkladový. Tak funguje i sama matematika, bez výkladu v etnických jazycíck je k ničemu. Takhle se dlouhodobě formuje lidské myšlení - s cílem zakázat lidem vstup do hlavního=staršího řídícího systému - do podvědomí. Dnešní technologie toto umožňují, ale jsou v majetku opet podobné, malé skupinky moci, která se znalostí kabaly a astrologie řídí tuhle planetu víte kam .....ano, do prdele.
Bohužel tato část historie se asi zatím dá "načíst" jen přímým vstupem (rezonancí vědomí - viz práce S. Grofa a transpersonální psychologie).
..takže si počkejme, co se ještě objeví z dávné a ještě starší historie, kterou si lidstvo v galaxii vytvořilo a stále vytváří.

Má žena Amále!

Interbulo | 12.04.2015

Ono sa to zdá, že sranda, ale Čas veci ukazuje!!!

YLNMVeet07

assitineMiz | 02.12.2013KIRNVmyw23

assitineMiz | 02.12.2013OGZRPric57

assitineMiz | 02.12.2013HOKXVqdx89

assitineMiz | 01.12.2013IZGHJkcd60

assitineMiz | 01.12.2013Pluskal Moravičanský

Vašek | 02.05.2013

Mám asi deset okopírovaných knih Františka Pluskala Moravičanského a několik dalších pokladů (František Přikryl - Bavorský geograf a C+M cesty, a další) které dnes nenajdete už ani v univerzitních knihovnáh. Bohužel jsem jen uživatlem internetu a neumím nic jiného, než to naskenovat. Pokud se tu najde někdo, kdo by to všechno chtěl zpracovat do vhodného formátu a umístit na internet, tak bych se s ním do toho s radostí pustil. Tato verze s chybějící 100 a 101 stránkou byla také ode mne, takže to můžeme doplnit.
napište mi: lukes.vacl@seznam.cz

Re: Pluskal Moravičanský

Katka | 08.09.2014

Dobrý deň,
boli by ste ochotný zaslať mi knihu na e-mail? Nedarí sa mi ju zohnať na webe a odkaz tu nefunguje.
ďakujem, Katka

kniha: "Země Morava, její zamlčená vznešenost a krása"

Jaroslava Grobcová email : jaru.grobcova @seznam.cz | 20.07.2012

Píši knihy o předkřesťanské Moravě. Vydala jsem zatím tři. První "K pramenům života" je rozebraná. Druhá vydaná v r. 2010 pod názvem "Od Velké Moravy svítá" je poetické vyprávění o životě našich předků, jejich víře, posvátných hájích, jejich dovednostech, vysoké kultuře, jazyku a písmu. Třetí, právě vyšla pod názvem "Země Morava, její zamlčená vznešenost a krása" popisuje nejen vznešenost a krásu jejich života v duchů védské víry Cesty Světla, ale také tragedii a utrpení, které okolo roku 1 000 ji zahubilo.

Nazory na Slovanov zo zverejneneho clanku.......

Luboslava | 23.04.2012

Tacitus: Oni jediní mezi barbary se spokojují s jednou chotí. Žijí v cudnosti, nesváděni vábením divadel či drážděním
kvasů. Nemanželskou ztrátu panenství neomlouvají ani pro sličnost, mládí či bohatství. Omezování počtu dětí a usmrcování
předčasně narozených mají za ukrutenství. Dítě vždy odkojí jeho matka...
Byzantský císař Mauricius (582-602): Ženy zachovávají takovou věrnost mužům, že mnohá svého manžela i ve smrti
následuje, nechtějíc zůstat vdovou...

Hej! xyz

Aien | 22.03.2012

Chybí tam strany 100, 101

Re: Hej! xyz

sylva | 24.03.2012

bohužel, i v originále na webu TSO je místo strany 100-101 2x strana 102-103.

Štúr bol Slovák !

interbulo | 21.03.2012

A keby sa dalo ísť podľa jeho myšlienok, tak by Svet dnes celkom ináč vyzeral! Bol by spravodlivejší, nezávisel by tak na úroku a ľudia by sa mali určite medzi sebou viac radi!! No, zatiaľ víťazia Chazariti, ale už kopú, znamená, že cítia, že je im koniec!

Štúr, ako vodca a buditeľ..

interbulo | 21.03.2012

štúr ešte vo svojej dobe nebol skazený Masarykom a podobnými pseudoslovanmi, chápal identitu Slovákov, Čechov, Rusov, Ukrajincov a aj Poliakov, aj keď ich moc v láske nemal, skrátka chápal Slovanov, ako jednu Svetovú silu,ktorá veci zvládne! Len bohužiaľ, Slováci po vyrovnaní RU rezignovali a preto to dopadlo, ako dopadlo! Museli sme si pretrpieť I. a aj II.sv. vojnu a dokonca neprávom, ešte aj Chazari nám doteraz holocaust
o hlavy obíjajú a pritom, my Slovania sme najväčšiu genocídu našich národov prežili! Je veľkou hanbou našich politikov, že sa za naše národy nevedia vo Svete postaviť a vyjaviť pravdu o Slovanskom Holokauste pred svetom a pritom Chazari si z toho urobili priemysel!!!

pozdrav

Sueiawmannaswáspor Rassí | 18.03.2012

Blahoželám k úspešnému projektu Démon Slovanstva.
len aby sa vám nerozbil ten Matrix, keď toho prezradíte príliš veľa, jaj vlastne máte pravdu na to sú ľudia príliš hlúpi...

Re: pozdrav

Hox | 19.03.2012

a "Démon Slovanstva" má s touhle knihou souvislost jakou?

Re: pozdrav

Daniela I. | 19.03.2012

Ľudia nie sú príliš hlúpi, len sú leniví hýbať rozumom.
A čí sa prezradí príliš veľa? Každý si zoberie len toľko, koľko je schopný prijať a spracovať. Mimochodom, existujú určité poistky, ktoré nepustia, nech by človek robil čokoľvek, pokiaľ "na to nemá" :)
Takže tvoja obava je v tomto smere zbytočná :)

Nalievanie!

Interbulo | 18.03.2012

Nuž, Chazariti nám nalievali na borg a bohatli z toho, boli sme z toho opití, ale ráno sme si vždy pamätali, čí sme!!! Zmenu urobil Peter I.Romanov, zapredal Slovanov západu a tým zapredal Slovanstvo! Viem, je to paradox, ale bohužiaľ je to tak!Najslávnejší a najživotaschopnejší Nadnárod Slovanský pochoval a zapredal Angličanom, ktorí, ani vlastný jazyk nemajú, pretože je vyfabrikovaný Iluminátmi...na Ostrove UK je podstatne viac prirodzených jazykov!!! Teraz čelíme chazaritskému NWO, toto zvládneme, oni to vedia, ale kopú, no čo, laná máme!!!Boja sa a majú porečo, ale ľudskosť je na našej strane!!!

ludskosť

dusan | 21.03.2012

dopadli sme tak ako sme dopadli preto lebo sme boli ľudský aj k nepriatelovi, keď k nám prišli nepriatelia, zabili aj ženy aj deti, my sme zabíjali len vojakov, takže keď sme zvítazili - cudzinci schovali zbrane a obracali sa na nás že sú običajný ľudia - takto sme museli prehrať, a je to tak aj teraz keď niekto nemôže byť ani len národný pretože by ho obvinily z ... , nemôže uplatnovať kolektívnu vinu voči niekomu a ten niekto môže byť aj "pronárodný aj obviňovať kolektívne", mali by sme sa riadiť zásadou "merci was sold out", du

tak toto vyzerá naozaj ako jeden z príspevkov ktorý si treba pozorne prečítať

dusan | 17.03.2012

vždy dom si kládol otázku, prečo štáty slovienov - dúfam že som dobre nazval naších predkov - odolali a zvíťazili - slováci vraj majú geneticky doloženú 8000 ročnú prítomnosť tu na tomto území a ak to majú slováci tak potom aj moravania ...a čo mohlo spôsobiť že zrazu prestali, strata životnej vitality ? alebo vplyv katolicizmu, rozkol ... no a samozrejme celkové rozhádanie oblastí, lebo tak ako aj teraz aj vtedy boli ludia trochu iný v rôznych lokalitách, tú genetickú štúdiu robili angličania na sk a na hu - na hu podľa materiálu zo staromaďarských hrobov je to tak že maďarské gény prakticky neexistujú a sú najviac zhodné ... s našimi - vela krát mám pocit že sme jeden národ iba že slováci sú slovieni ktorí boli donútený prijať katolicizmus, madari slovieni ktorí majú katolicizmus či čo + sa naučili dobrovolne nedobrovolne maďarsky ... du

Slnečné lúče osvetlujúce tmu

ján K | 17.03.2012

Žiadne slová Vám nemôžu vyjadriť vďaku za šírenie svetla, pre všetkých,ktorý sa prebúdzajú,sú zobudenníatí,ktorí sa už zobudili.
Týmto Vám chcem osobne poďakovať za Vaše úsilie, ktoré venujete
duchovnému zobudeniu nás všetkých, vrátane mňa.Som Vašim žiakom, ale aj šíriteľom týchto informácii, ktoré rozbíjajú "Matrix"

Re: Slnečné lúče osvetlujúce tmu

Hox | 19.03.2012

díky, ale na tomhle nemám žádnou zásluhu, jen jsem upozornil na to, na co jsem byl sám upozorněn :)..

kniha

xyz | 17.03.2012

Převedl jsem ty pdf do jpg (líp se to prohlíží), takže kdo má zájem, je to tady:
http://www.uloz.to/x5Q59zP/f-s-p-moravicansky-deje-rise-velkomoravske-kniha-zip

Re: kniha

Aien | 21.03.2012

Chybí tam strana 100-101

Tak to je úžasné počteníčko, to potvrzuje mnohé!

Aleš Krejčí / Brno | 16.03.2012

Cha, chá! Staženo, uloženo, zazálohováno! Uff, stihl jsem to.. :o)
Děkuji za zveřejnění, tohle je skutečná perla! Trvám na tom, že předprvorepublikové zdroje jsou pro poznání dějin hodnotnější, než prvorepublikové, zkreslené propagandou Masarykovské lobby. Kéž bych jen měl víc času se do těchto zdrojů také ponořit..

Re: Tak to je úžasné počteníčko, to potvrzuje mnohé!

Hox | 16.03.2012

vidím to podobně, nemůžu se ale i zbavit dojmu, že i někteří nebo všichni národní buditelé (Dobrovský, Palacký, ..) pracovali taky na nějakou zakázku, ukotvit "tu správnou" verzi minulosti..

Re: Re: Tak to je úžasné počteníčko, to potvrzuje mnohé!

Aleš Krejčí / Brno | 16.03.2012

"Někteří všichni". :o) No, ano, cítím to stejně. Ale je radost si tu mozaiku skládat sám a nenechat to na "uznávaných" sračkometech. Obávám se, že opravdu nejdůvěryhodnější zdroje budou ty ještě trochu starší než národně-obrozenecké, ale ty jsou samozřejmě nejvíc "postrácené".

Re: Re: Tak to je úžasné počteníčko, to potvrzuje mnohé!

Daniela I. | 17.03.2012

No, nehádzala by som všetkých do jedného vreca. Našli by sa aj jedinci, ktorí neboli poplatní svojej dobe, u nás napr. Ľudovít Štúr a jeho skupina.
Ale väčšina určite pracovala na "objednávku", tak ako aj dnes. Až je to smiešne ako tupohlavo zotrvávajú na svojich názoroch, ktoré sa dajú hravo skonfrontovať s inými zdrojmi. Ale to by museli chcieť:)

Re: Re: Re: Tak to je úžasné počteníčko, to potvrzuje mnohé!

Aleš Krejčí / Brno | 17.03.2012

Zase ten Štůr, já vím, že ten borec stojí také za nastudování. Co nám to jen do té hlavy v dějepisu "učitelé" nalévali?!

Re: Re: Tak to je úžasné počteníčko, to potvrzuje mnohé!

intebulo | 22.03.2012

Môžem povedať Palacký bol po vašom jednička ! To bol,múdry. len sa trošku mýlil s vývojom...ono, vždy bololi Češi mantinelisti! Mám rád bývalé Čedskoslovensko, ale nemám rád Čecháčkov, ktorí okradli pri delení republiky Slovensko o ťažké miiardy! Nám už Slovenom, vážne nejde o To! Nám ide o to, aby ste pochopili, že ste ne rovnakej úrovni s nami a môžeme si pomôcť!!!

Re: Re: Re: Tak to je úžasné počteníčko, to potvrzuje mnohé!

Aien | 28.03.2012

Nevím, jestli to ještě budeš číst, ale zrovna tady je pořád Československo. Rozdělení byla věc Klause a Mečiara, to jsou vlastizrádci. Zvlášť tady na Moravě to lidem pod nos nejde a rozdělení v podstatě ignorují. Nevím jak v Čechách, ale většinou národ nemá s vládními rozhodnutími noc společného.To vlastenecký trojčení na Slovensku před rozdělením byla nejspíš vyprovokovaná akce, si myslím.

ČSR

Interbulo | 23.01.2014

Ahoj Aien! Tentokrát, fakt neviem, či toto budeš čítať, lebo ubehla dosť dlhá doba, ale aj tak! Skúsim vysvetliť určité veci, tak polopate!U nás sa to tak vraví. Klaus, zástupca Zion party, tzv.Kabaly vedel čo robí! Bol dávno kabalou pripravovaný na účel rozbitia a rozkradnutia národného majetku Slovákov a Čechov.Mečiar, síce rétoricky vzdelaný, čistokrvný Slovák, len bohužiaľ retard! Retard v tom, že bažil len po moci a nie po pomoci Národu! Sčasti pomohol Slovensku, že dokázal ustáť ziona Klausa a napriek obrovskému psychickému nátlaku, ustál samostatné Slovensko. Bohužiaľ mal aj chyby charakteru, nedokázal si udržať čistotu v politike! Chápem, mámení, vyšších dôchodú! Odišiel z politiky, ako zlomený starec, ja mu aspoň na rozlúčku naozaj zamávam, lebo nie som si istý, keby som bol na jeho mieste, či by som to s Klausom ustál. Klaus bol školený Sionista, napriek tomu to Mečár, po ďaľšom sion-Havlom nátlakom, udržal Slovensko! Viem, z českej strany sa to zdá celkom ináč. Ale treba sa pozrieť na vznik ČSR. Tam sa treba pozrieť na plány iluminátov a ich vrchnosti Sionistov začiatkom 20.storočia. Prvoplánovo, aj keď Marx to ináč interpretoval, bolo zrušenie pokračovania Rímskej ríše, ktoré sa jednoducho, dejinne muselo presunúť do Moskvy!,,Ináč, zatiaľ tam je sídlo Rímskej ríše doteraz,, Preto musel na rozdiel od teórie, vzniknúť prvý soc-kom štát na území praslovanskom, na Rusi, pretože, tam mali, síce nie praví Židia, ale vierou, ktorú prijali Chazari, ktorí mali kedysi svoju koristnícku ríšu a povahou boli až takí, že pravých Židov obrali, nielen o náboženstvo, ale ako pozorní žiaci aj o vedenie, ako manipulovať s úrokom, ako kradnúť a lúpiť národy bez zbraní a tváriť sa...akože, my nič my muzikanti! Lenže, toto by Zem utiahla, ale nedá sa utiahnuť Sionská špička! Degeneráti, talmudskou vierou vychovaní o nadradenosti židovského národa idú do dôsledkou, z ich zvrhlej teórie plynúcej. Snažia sa Svet dotiahnuť k NWO!!! Ono, vyvolený Národ to mal vždy v programe, lenže cudzí chazaritský Element to dotiahol sociálnym inžinierstvom, t.j. aj obetovaním miliónov svojich ľudí kvôli výhovorke, že holokaust, aby sme sa furt len my hanbili a dávali im zelenú pri holokauste Palestínčanov? NWO pod ich réžiou je na postupe, lenže, nie je to také jednoduché...oni to vedia a vie to čím ďalej, tým viac, prebúdzajúcich sa patriotov! Netreba byť prehnane skeptickí, treba si uvedomiť, že nás sú miliardy, ich je pár tisícok, majú síce peniaze Sveta, ale len v číslach, my robíme gro reálnych vecí a tvoríme kultúru! Len kultúru treba OČLOVEČIŤ, zbaviť sa tej hoollyvoodskej temnoty a vrátiť sa k našim vlastným koreňom, na ktoré už mnohí z Nás zabudli!!! Nech sa každému darí, nech sme slobodní!

Re: ČSR

Interbulo | 02.04.2014

dPrečo na tento moj,článok nebolo odpovedané, ja vim , ste zradci SLAVJANOV!

Re: Re: ČSR

Aien | 14.02.2018

Ahoj! Dnes je 14.2.2018, dnes jsem si přečetla tento tvůj příspěvek. Hledala jsem nějaký článek a náhodou na toto narazila. Souhlasím s Tebou na 100%, i když nevím, jestli bych souhlasila i v době kdy jsi to napsal. Měj se krásně.

Přidat nový příspěvek