Cyril a Metod, aneb vše je (opět) jinak

Cyril a Metod, aneb vše je (opět) jinak

Při příležitosti dnešního "svátku" by si neškodilo připomenout, jak to s tím Cyrilem a Metodem ve skutečnosti bylo a za koho "kopali"..

Základní přehled najdete zde - http://www.vedy.sk/sk/hladanie_pravdy.php#cyril_metod , níže uvádím další článek k tématu.

 

 

O tom, jak Řekové ukradli Rusům písemnictví.

 

Alexander Novak, 09 června 2011  http://ru-an.info/news_content.php?id=873

 

Ubohá, přesto obrovská lež o tom, jak písemnictví (písmo, psaní) na Matičku Rus přinesli nějací Cyril s Metodějem, nás začíná přivádět k podrážděnosti. Dokonce studium zveřejněných dokumentů hovoří zcela o něčem jiném: písemnictví bylo na Rusi STATISÍCE roků !!!

 

 

Starověké knihy vylévají světlo na ten fakt, že  písemnictví na Rusi bylo zavedeno již dlouho před Cyrilem a Metodějem a krom toho, Řekové jej ukradli našim Předkům, Rusům.  Podvržení řecké "abecedy" mělo být cílem  k totálnímu zapomnění starých Rusů, ale tento plán jim nevyšel, čímže nelze hovořit o násilném pokřesťanšťování Rusů.

Ze školních lavic je každému dobře známo, že písmo se v Rusi objevilo zásluhou řeckých mnichů Cyrila a Metoděje. To je stejné, jakoby "údajně" naučili negramotný Ruský národ číst, dali mu "abecedu" (azbuku) a naučili gramotnosti. A navíc, "jakoby" naši Předkové byli "tupí" v případě písemnictví a neuměli číst a psát.

Zvláštním jevem , v naší době se objevily  nápisy na kamenech,  předměty denního užívání, šperky a mince, na kterých lze lehce najít ruské písmo (bukvy) a přestavují celistvé, významové důkazy.

Profesionálně se tímto dekódováním zabývá profesor Valerij Čudinov. Doporučuji přečíst si jeho knihy, nebo alespoň  články na jeho webových stránkách, abyste porozuměli a na vlastní oči viděli tyto starodávné artefakty. Sami se přesvědčte, jak naši Předkové, až do poslední doby"neuměli" číst a psát!!

 

V odhalení tohoto nechutného mýtu nám pomohou naši dávní Předkové, kteří nám zanechali současnou pravdu o tom, jak to ve skutečnosti bylo. Přitom, vše zapsali písmem (bukvami) velice blízkým současné ruské abecedě (azbuce). Tyto texty byli zapsány na dřevěné destičky Volchvy - Ochránci a byly zachovány až do našich dnů, aby na nás vylévaly světlo pravdy o dávném věku naší civilizace.

 

Zmínky o tom, jak naši Předkové "spolupracovali" s Řeky, můžeme číst ve "Velesově knize", která popisuje dění za posledních 20.000 roků do pokřesťanšťování Kyjevské Rusi, na Řeckou víru, v roce 988 n.l.

 

Abychom pochopili, v jakých vztazích žili Rusové s Řeky, podívejme se na několik citátů z Velesovy knihy:

 

"Avšak Řekové přepadávají Rus a páchají zlo ve jménu svých Bohů. A my už sami ani nevíme, kam bychom měli utéci a co si počít. Neboť nám není známo, co je předurčeno Dažbogem v Pravi.   (destička 1)

 

"..a tam na nás Řekové zaútočili s přáním obsadit naši zem. A seč (bitva) byla veliká, trvala několik měsíců"  (destička 2 )

 

"..Bělojar Krivorog byl v tu dobu ruským knížetem  a vypouštěl bílou holubici. Šlo se tam, kam letěla. I  zamířila k Řekům, a Krivorog je přepadl a porazil. Nato Řekové, jak lišáci vrtíce ocasem, začali Krivorogovi dávat zlaté rouno a stříbrné koně. I zůstal ten Krivorog v Suroži. Řekové však byli v Goluni. A Krivorog souhlasil, aby tam byla Rus otevřená. A tehdy Řekové na nás poslali bojovníky v železné zbroji a pobili nás. Mnoho krve Rusů (Rusičů) se vylilo dolů na zem, a ruské sténání nebralo konce."  ( destička 4 )

.

Jak vidno, z uvedených úryvků, Rusi se s Řeky neustále zabíjeli. Přitom Řekové lezli k našim Předkům se svým náboženstvím a ve jménu svých bohů činili hanebné skutky. Cílem dané "práce" bylo písemnictví a celkové pozadí nám pomůže přesněji pochopit, jak naši Předkové zanášeli k Řekům a v jakých vztazích s nimi přebývali.

 

O náboženství, mimochodem, jsou též přímé svědectví ve Velesově knize:

"..A Řekové nás chtějí pokřtít, abychom zapomněli na své bohy a přiklonili se tak k nim, aby z nás stříhali daně, podobně jako pastýři,

obírající Skytské království."  ( destička 6 ) 

 

Toto se Řekům výborně povedlo a jak vidíme, současné řecké náboženství a následně křesťanství se stali základními a dominantními náboženstvími, na celém území Ruska.

 

A ještě jeden zábavný citát o řeckém náboženství a našich Bozích na destičce 22:

"Avšak ti je zbořili a chtěli Rusy pobít, a proto jsme proti nim podnikali výpravy a bořili řecké vesnice. Totiž  ti Heléni jsou nepřáteli Rusů a nepřáteli našich Bohů. Vždyť v Řecku neuctívají Bohy, nýbrž lidi vytesané z kamene, kteří se podobají mužům, kdežto naši Bohové jsou obrazy"

 

O mazanosti i podlosti řeků se hovoří i na destičce 18:  A měli jsme tenkrát dalšího knížete Bravlina, který   byl   pravnukem  svého   děda ,   jenž   říkal :

— Vydejte se na jih, na Řecko! Neboť Řekové jsou mezi Helény zvláštní plémě, i obchodovali s námi ve stepích, a chtěli si náš dobytek brát zadarmo. A my je musíme setřást do moře a hnát je do jejich krajů, jelikož ta země je ruská, tam zkrápěla ruská krev zemi, a zem ta pila naši krev. Spolehněte se na

nás!  A my ji budeme bránit po všechny dny a  zachováme ji.

 

Čtením destičky 8, najdeme zmínku o tom, jak nám Řekové chtěli podstrčit své písmo. Cílem takového počínání může být pouze nahrazení jedné podoby písma - našeho rodného, za jiné - cizí.

 

" Říkají (Řekové), že nám určí své písmo, abychom jej přijali a zatratili svoje. Vzpomeň co Ilara (možná Slatina, mluví se i o Cyrilovi, dříve asi Ilar, a ještě dříve Illarion) jak chtěl učit děti  - ty naše a schovávaje se jemu, když přišel do domu jejich, což jsme nevěděli,..a učil se našim písmenům a jak Bohům našim slavnostní obřad uspořádat."

 

Hle, ukazuje se, s jakou mazaností se Řekové pokoušeli zmocnit našeho písma!!

 

Existuje ještě jeden zajímavý zdroj – svědectví Bulharů, Pomaků.. Záznam z rozhovoru Pomaka z obce Lakavica u Dospat, zapsaný v listopadu roku 1869  (mimochodem, tato zápis byl odeslán císaři Alexandrovi II v únoru roku 1871 ) připomíná Řecko v následujícím kontextu:

 

" Měli jsme mnoho nepřátel. Hle – Řekové – což oni nejsou nepřátelé? Ano! vždyť byl čas, kdy nic neměli, jen  trávu jedli, od nás i pluh dostali, a řemeslům jsme je naučili, také čtení a psaní.  A poté si přivedli krále a stali se nám nepřáteli … "

 

Na otázku I. Golovanova o textech a knihách našich Předků,  Pomak Chasim z obce Čavdrli, odpověděl následující:

"Příteli můj, milostpane, na co se mě ještě ptáš? Vždyť jsem ti již říkal, že oni v té době byli velmi vzdělaní. Můj děd mi vyprávěl, že měli učitele, kteří je učili přinášení obětí a obřadům a předpovídali  budoucnost. O té víře bylo mnoho knih, ale ve větší úctě drželi písně, které zpívali,  když odcházeli do bitvy, pokud je napadli nepřátelé... Jak chceš, milostpane, a už uvěř tomu, že naši dědové v té době byli nejvzdělanější na Zemi, a všichni ostatní se jich, jako učitelů,přicházeli zeptat, co a jak dělat."

 

Není lehké přiznat, ale fakta zůstanou fakta, když naši nepřátelé tvrdě utlačovali naše Předky za jejich víru a množství starých knih bylo spáleno.

"Je (knihy) naházeli do ohně naši nepřátelé, tehdy i naši králové hořeli a to dělali jinověrci gjauři (mahomedáni, mohamedáni), a nic nezůstalo od těch zlatých časů, kdy jsme byli sami sebou.."  (z hovoru Pomaka z obce Lakavica u Dospat).

 

Tento malý citát výborně potvrzuje reálný obraz minulosti, který je přesně popsaný v  knize Světlany Levašov "Odhalení"

Mnozí upřednostnili opustit otčinu, vlast, ale ne víru. Rozešli se do různých zemí. A jiní tajně chránili starou víru a knihy, které dnes mohou vylít světlo pravdy o velké minulosti našich slavných Předků a obnovit v naší paměti jejich velké hrdinské činy a skutky.    

 

Velké díky těm ochráncům, kteří z pokolení na pokolení, předávali vědomosti o minulosti Slovanů (Rusů, Rusičů), které se úspěšně zachovaly do našich časů. Jednou  z takových knih je i "Velesova kniha" doporučuji číst v překladu N. Slatina.  http://www.uloz.to/6592169/gan-j-velesova-kniha-dobra-praha-2002-zip

 

Na dovršení použiji jedno přísloví, které se doposud zachovalo na Ukrajině. Toto přísloví má též vztah ke starým časům, k těm časům, kdy naši Předkové bojovali v bitvách s Řeky. Komu je známá fráze "Хай тобi грець!" ??

 

Po staru toto přísloví znamená  "nechej nebo nesahej na tebe Řek!" ( Nechej tě Řek! pozn.př), bylo to blahopřáním nebo oberegem!

 

Zajisté, Řekové byli silně dotěrní, proto náš národ na ně vymyslel Obereg.( amulet, talisman pozn.př.)

 

A ještě jeden zábavný postřeh: nadávka není řecký, ale  řecký!  (орех не греческий, а грецкий!) Všechny tato slova vymysleli naši Předkové a úspěšně přežívají do našich časů a jsou často užívána ve Velesově knize greci, grec, grce, grceva, grk, grk, Řek, greckolane. (грецi, грець, грьце, гьрцева, грк, грьк, грек, грецколане.

( tato pasáž s ruským slovo obratem je těžko přeložitelná, resp. nepřeložitelná a neasociuje s češtinou - pozn.př.)

 

Nechci se vás dotknout, Řekové !

 

Zdroj

 

překlad Prince

 

Diskusní téma: Cyril a Metod, aneb vše je (opět) jinak

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek