Cyril a Metod, aneb vše je (opět) jinak

Cyril a Metod, aneb vše je (opět) jinak

Při příležitosti dnešního "svátku" by si neškodilo připomenout, jak to s tím Cyrilem a Metodem ve skutečnosti bylo a za koho "kopali"..

Základní přehled najdete zde - http://www.vedy.sk/sk/hladanie_pravdy.php#cyril_metod , níže uvádím další článek k tématu.

 

 

O tom, jak Řekové ukradli Rusům písemnictví.

 

Alexander Novak, 09 června 2011  http://ru-an.info/news_content.php?id=873

 

Ubohá, přesto obrovská lež o tom, jak písemnictví (písmo, psaní) na Matičku Rus přinesli nějací Cyril s Metodějem, nás začíná přivádět k podrážděnosti. Dokonce studium zveřejněných dokumentů hovoří zcela o něčem jiném: písemnictví bylo na Rusi STATISÍCE roků !!!

 

 

Starověké knihy vylévají světlo na ten fakt, že  písemnictví na Rusi bylo zavedeno již dlouho před Cyrilem a Metodějem a krom toho, Řekové jej ukradli našim Předkům, Rusům.  Podvržení řecké "abecedy" mělo být cílem  k totálnímu zapomnění starých Rusů, ale tento plán jim nevyšel, čímže nelze hovořit o násilném pokřesťanšťování Rusů.

Ze školních lavic je každému dobře známo, že písmo se v Rusi objevilo zásluhou řeckých mnichů Cyrila a Metoděje. To je stejné, jakoby "údajně" naučili negramotný Ruský národ číst, dali mu "abecedu" (azbuku) a naučili gramotnosti. A navíc, "jakoby" naši Předkové byli "tupí" v případě písemnictví a neuměli číst a psát.

Zvláštním jevem , v naší době se objevily  nápisy na kamenech,  předměty denního užívání, šperky a mince, na kterých lze lehce najít ruské písmo (bukvy) a přestavují celistvé, významové důkazy.

Profesionálně se tímto dekódováním zabývá profesor Valerij Čudinov. Doporučuji přečíst si jeho knihy, nebo alespoň  články na jeho webových stránkách, abyste porozuměli a na vlastní oči viděli tyto starodávné artefakty. Sami se přesvědčte, jak naši Předkové, až do poslední doby"neuměli" číst a psát!!

 

V odhalení tohoto nechutného mýtu nám pomohou naši dávní Předkové, kteří nám zanechali současnou pravdu o tom, jak to ve skutečnosti bylo. Přitom, vše zapsali písmem (bukvami) velice blízkým současné ruské abecedě (azbuce). Tyto texty byli zapsány na dřevěné destičky Volchvy - Ochránci a byly zachovány až do našich dnů, aby na nás vylévaly světlo pravdy o dávném věku naší civilizace.

 

Zmínky o tom, jak naši Předkové "spolupracovali" s Řeky, můžeme číst ve "Velesově knize", která popisuje dění za posledních 20.000 roků do pokřesťanšťování Kyjevské Rusi, na Řeckou víru, v roce 988 n.l.

 

Abychom pochopili, v jakých vztazích žili Rusové s Řeky, podívejme se na několik citátů z Velesovy knihy:

 

"Avšak Řekové přepadávají Rus a páchají zlo ve jménu svých Bohů. A my už sami ani nevíme, kam bychom měli utéci a co si počít. Neboť nám není známo, co je předurčeno Dažbogem v Pravi.   (destička 1)

 

"..a tam na nás Řekové zaútočili s přáním obsadit naši zem. A seč (bitva) byla veliká, trvala několik měsíců"  (destička 2 )

 

"..Bělojar Krivorog byl v tu dobu ruským knížetem  a vypouštěl bílou holubici. Šlo se tam, kam letěla. I  zamířila k Řekům, a Krivorog je přepadl a porazil. Nato Řekové, jak lišáci vrtíce ocasem, začali Krivorogovi dávat zlaté rouno a stříbrné koně. I zůstal ten Krivorog v Suroži. Řekové však byli v Goluni. A Krivorog souhlasil, aby tam byla Rus otevřená. A tehdy Řekové na nás poslali bojovníky v železné zbroji a pobili nás. Mnoho krve Rusů (Rusičů) se vylilo dolů na zem, a ruské sténání nebralo konce."  ( destička 4 )

.

Jak vidno, z uvedených úryvků, Rusi se s Řeky neustále zabíjeli. Přitom Řekové lezli k našim Předkům se svým náboženstvím a ve jménu svých bohů činili hanebné skutky. Cílem dané "práce" bylo písemnictví a celkové pozadí nám pomůže přesněji pochopit, jak naši Předkové zanášeli k Řekům a v jakých vztazích s nimi přebývali.

 

O náboženství, mimochodem, jsou též přímé svědectví ve Velesově knize:

"..A Řekové nás chtějí pokřtít, abychom zapomněli na své bohy a přiklonili se tak k nim, aby z nás stříhali daně, podobně jako pastýři,

obírající Skytské království."  ( destička 6 ) 

 

Toto se Řekům výborně povedlo a jak vidíme, současné řecké náboženství a následně křesťanství se stali základními a dominantními náboženstvími, na celém území Ruska.

 

A ještě jeden zábavný citát o řeckém náboženství a našich Bozích na destičce 22:

"Avšak ti je zbořili a chtěli Rusy pobít, a proto jsme proti nim podnikali výpravy a bořili řecké vesnice. Totiž  ti Heléni jsou nepřáteli Rusů a nepřáteli našich Bohů. Vždyť v Řecku neuctívají Bohy, nýbrž lidi vytesané z kamene, kteří se podobají mužům, kdežto naši Bohové jsou obrazy"

 

O mazanosti i podlosti řeků se hovoří i na destičce 18:  A měli jsme tenkrát dalšího knížete Bravlina, který   byl   pravnukem  svého   děda ,   jenž   říkal :

— Vydejte se na jih, na Řecko! Neboť Řekové jsou mezi Helény zvláštní plémě, i obchodovali s námi ve stepích, a chtěli si náš dobytek brát zadarmo. A my je musíme setřást do moře a hnát je do jejich krajů, jelikož ta země je ruská, tam zkrápěla ruská krev zemi, a zem ta pila naši krev. Spolehněte se na

nás!  A my ji budeme bránit po všechny dny a  zachováme ji.

 

Čtením destičky 8, najdeme zmínku o tom, jak nám Řekové chtěli podstrčit své písmo. Cílem takového počínání může být pouze nahrazení jedné podoby písma - našeho rodného, za jiné - cizí.

 

" Říkají (Řekové), že nám určí své písmo, abychom jej přijali a zatratili svoje. Vzpomeň co Ilara (možná Slatina, mluví se i o Cyrilovi, dříve asi Ilar, a ještě dříve Illarion) jak chtěl učit děti  - ty naše a schovávaje se jemu, když přišel do domu jejich, což jsme nevěděli,..a učil se našim písmenům a jak Bohům našim slavnostní obřad uspořádat."

 

Hle, ukazuje se, s jakou mazaností se Řekové pokoušeli zmocnit našeho písma!!

 

Existuje ještě jeden zajímavý zdroj – svědectví Bulharů, Pomaků.. Záznam z rozhovoru Pomaka z obce Lakavica u Dospat, zapsaný v listopadu roku 1869  (mimochodem, tato zápis byl odeslán císaři Alexandrovi II v únoru roku 1871 ) připomíná Řecko v následujícím kontextu:

 

" Měli jsme mnoho nepřátel. Hle – Řekové – což oni nejsou nepřátelé? Ano! vždyť byl čas, kdy nic neměli, jen  trávu jedli, od nás i pluh dostali, a řemeslům jsme je naučili, také čtení a psaní.  A poté si přivedli krále a stali se nám nepřáteli … "

 

Na otázku I. Golovanova o textech a knihách našich Předků,  Pomak Chasim z obce Čavdrli, odpověděl následující:

"Příteli můj, milostpane, na co se mě ještě ptáš? Vždyť jsem ti již říkal, že oni v té době byli velmi vzdělaní. Můj děd mi vyprávěl, že měli učitele, kteří je učili přinášení obětí a obřadům a předpovídali  budoucnost. O té víře bylo mnoho knih, ale ve větší úctě drželi písně, které zpívali,  když odcházeli do bitvy, pokud je napadli nepřátelé... Jak chceš, milostpane, a už uvěř tomu, že naši dědové v té době byli nejvzdělanější na Zemi, a všichni ostatní se jich, jako učitelů,přicházeli zeptat, co a jak dělat."

 

Není lehké přiznat, ale fakta zůstanou fakta, když naši nepřátelé tvrdě utlačovali naše Předky za jejich víru a množství starých knih bylo spáleno.

"Je (knihy) naházeli do ohně naši nepřátelé, tehdy i naši králové hořeli a to dělali jinověrci gjauři (mahomedáni, mohamedáni), a nic nezůstalo od těch zlatých časů, kdy jsme byli sami sebou.."  (z hovoru Pomaka z obce Lakavica u Dospat).

 

Tento malý citát výborně potvrzuje reálný obraz minulosti, který je přesně popsaný v  knize Světlany Levašov "Odhalení"

Mnozí upřednostnili opustit otčinu, vlast, ale ne víru. Rozešli se do různých zemí. A jiní tajně chránili starou víru a knihy, které dnes mohou vylít světlo pravdy o velké minulosti našich slavných Předků a obnovit v naší paměti jejich velké hrdinské činy a skutky.    

 

Velké díky těm ochráncům, kteří z pokolení na pokolení, předávali vědomosti o minulosti Slovanů (Rusů, Rusičů), které se úspěšně zachovaly do našich časů. Jednou  z takových knih je i "Velesova kniha" doporučuji číst v překladu N. Slatina.  http://www.uloz.to/6592169/gan-j-velesova-kniha-dobra-praha-2002-zip

 

Na dovršení použiji jedno přísloví, které se doposud zachovalo na Ukrajině. Toto přísloví má též vztah ke starým časům, k těm časům, kdy naši Předkové bojovali v bitvách s Řeky. Komu je známá fráze "Хай тобi грець!" ??

 

Po staru toto přísloví znamená  "nechej nebo nesahej na tebe Řek!" ( Nechej tě Řek! pozn.př), bylo to blahopřáním nebo oberegem!

 

Zajisté, Řekové byli silně dotěrní, proto náš národ na ně vymyslel Obereg.( amulet, talisman pozn.př.)

 

A ještě jeden zábavný postřeh: nadávka není řecký, ale  řecký!  (орех не греческий, а грецкий!) Všechny tato slova vymysleli naši Předkové a úspěšně přežívají do našich časů a jsou často užívána ve Velesově knize greci, grec, grce, grceva, grk, grk, Řek, greckolane. (грецi, грець, грьце, гьрцева, грк, грьк, грек, грецколане.

( tato pasáž s ruským slovo obratem je těžko přeložitelná, resp. nepřeložitelná a neasociuje s češtinou - pozn.př.)

 

Nechci se vás dotknout, Řekové !

 

Zdroj

 

překlad Prince

 

Diskusní téma: Cyril a Metod, aneb vše je (opět) jinak

kelti

stanislav | 07.07.2011

aj ja dakujem pekne za preklad. len by som sa chcel spytat co levasov vravi o keltoch, ktori ze vraj zili na nasom uzemi a ktori su oficialni prvy narod ktori zil na uzemi slovenska...

Re: kelti

erddyst | 08.07.2011

Z toho čo som zatiaľ prečítal, tak keltov "nerozoberá" ale pozri sa na Cyrila Hromníka:
http://www.youtube.com/watch?v=WVL0lv5FS64&feature=related
-celkom 8× video ...
Alebo aj stránky:
http://www.veda-technika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/CoHovoriDNAoGenetickychKorenochSlovenskejPopulacie.html
http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=1
http://www.outsidermedia.cz/Svet-ruskyma-ocima-71-1.aspx
Ti dosť napovedajú
....
Zaujímavý je článok - "Rekordmani genetickej dlhovekosti" -

Maj sa krásne !!!

Re: Re: kelti

stanislav | 09.07.2011

dakujem. no tieto spravy som uz cital. z toho vyplyva, ze spravna je ta druha mensinova teoria o slovanoch, ktora nadvezuje na ruskeho kronikara Nestora, ktora je tiez popisana aj vo wikipedii. preto asi hovorit o keltoch na slovensku je dost odvazne. by som rad vedel, aky bol hlavny rozdiel medzi keltami a slovanmi, bo napr. v tescu na zlatych pieskoch archeologovia vykopali nejaku keramiku a hned ju oznacili ako za keltsku, co mne prislo vcelku divne...

Re: Re: Re: kelti

Chiron | 13.07.2011

Celtoi - Veltoi - Baltoi (Veletové byli i svými pobratimy ze Skandinávie bráni nejen jako příslušníci velké kmenové skupiny kolem Baltiku a vůbec západního slovanstva, a le i synonymem obra. Byli prý vysocí, a světlovlasí. CH)

Re: poděkování

Prince | 05.07.2011

Nino, Slovanko naše, já ti také děkuji za čas, který trávíš překlady.
Píšeš, "díky za píli", ono je to opravdu od slova pilovat, jelikož v ruštině jsou takové slovosledy, že to mnohdy musím uhladit tak, aby z toho nebyla strojová hnusárna. Ljubimova píše ale pěkně, to se musí nechat, horší je to se slangem, s tím mám problémy, na to je expert Dimitrij :D
Nicméně, ve sledu dnešního dění, je třaba veřejnosti předložit co nejvíce podnětů k zamyšlení. Mám rozpracovaný další článek o černokněžnících, je na co se těšit.
Vážím si Nino toho, jak jsi to pojala (viz. tvé komentáře a práci).
Velké díky :)

Re: Re: poděkování

nina | 06.07.2011

Princi,máš pravdu,že z překladače vypadne něco,co není k pochopení. A také Bílou a i jinou rasu,přeloží na celé stránce správně, a pak koukám jako blázen ,proč jsou tam zuby hor?
Květnatost stavby vět a "slang" a novotvary i u Levašova mne občas nutí vyhledat současný termín nebo uhnout do opisu. Mnoho krát bych to tak ráda zkrátila. Asi jsme překladatele, měly by brát na zřetel,že pracující lid nemá moc času na čtení velkého textu u kterého navíc musí i přemýšlet a psychický se vyrovnat s šokovou informaci.
Děkují Ti, žes mně zahrnul mezi "naše Slovanky" a povzbuzení ke komentářům.Už jsem zaregistrovala i tvoje upřímné a rozsáhlé a hluboké komentáře-příspěvky,každého pohladíš po duši,Slovane!
.

Přidat nový příspěvek