Cvičení pro rozvoj a používání vlastního psi-pole

 

Každý má kolem sebe psi-pole (bio-pole, energetické pole člověka), které se u každého jedince liší ve struktuře, hustotě a potenciálu. Existují vlastnosti společné pro všechna psi-pole, stejně jako individuální odlišnosti. Nejdůležitější věcí pro pro každého je – naučit se, jak generovat a manipulovat vlastní psi-pole. Každý si potřebuje vyvinout na podvědomé úrovni vlastnost takové pole vytvářet. Jak toho lze dosáhnout?

Nejprve se soutřeďte na následující myšlenku: “Vytvářím si kolem sebe ze své vlastní energie ochranný obal (skořápku), která mě chrání před negativní energií.”

Opakujte prohlášení každý volný moment, dokud si mozek nevyvine podmíněný reflex pro ochranu.

Následně čas od času zkontrolujte stav a sílu svého štítu. Jestliže jste v davu, vaše ochrana by měla být maximální. Doma stačí minimální. Je také důležité, abyste před ulehnutí k spánku chránili své fyzické tělo a těla ducha. Pro to je nutné vytvořit energetickou ochranu (obal) jak pro fyzické tělo, tak pro těla ducha.

Správně vytvoření štít minimalizuje možnost poškození ducha. Pro plnou ochranu je zásadním faktorem absence negativních emocí. Negativní emoce vytváří energetické kanály kvalitativně shodné s nižší astrální úrovní a způsobí prolomení štítu zevnitř. Toto vás učiní náchylným k působení astrálních stvoření a také jakýchkoliv jiných psi-energetických vlivů.

Ježíš nás také nabádal vyhnout se negativním emocem, ačkoliv on vždy cítil nutnost se zlem bojovat a nepodlehnout rezignaci “nastavením druhé tváře”. Věděl až příliš dobře, že pokud se v boji mezi dobrem a zlem dopustíme negativních emocí – i když jsou namířeny proti zdroji zla – staneme se oním zdrojem a padneme v porážce. Přesně v tomto spočívá síla zla. Pro boj s ním musíme zachovat emocionální čistotu, což je prvořadý předpoklad pro rozvoj naší duše, stejně jako pro boj se zlem.

Navíc k ochranným funkcím může být energie také používána na čištění jídla, vody, šťáv a dalších tekutin jež konzumujeme pro normální fungování organismu.

Ale každá potravina – živočišného nebo rostlinného původu – obsahuje přirozené organické toxiny, jež zrychlují destrukci organismu a zpomalují evoluční proces. Je proto zásadní, abychom tyto toxiny neutralizovali a rozložili.

Soustřeďte se na nastartování aktivního proudění energie skrze vaše tělesné energetické kanály. Poté – mentálně nasměrujte energii skrze vaše dlaně do jídla, jež chcete vyčistit. Když tak činíte, představte si, jak energie rozkládá všechny toxiny v jídle. Jak energie prochází vašimi dlaněmi, ucítíte nějaké vibrace, teplo nebo příležitostný pocit jehliček. Čím je proces rozkládání jedů aktivnější, tím silněji budete energii vnímat. Stejnou metodu můžete aplikovat na čištění vody, šťáv nebo jakýchkoliv jiných tekutin.

Navíc k neutralizaci jedů v poživatinách, můžete být také schopni vylepšit pozitivní kvality těchto substancí, stejně jako vytvořit a zavést nové kvality a vlastnosti. Jestliže jste při tom schopni vizualizovat pracující proudy energie, jste obdařeni zvýšenou vnímavostí a potenciálem – podmíněným správným vývojem – k dosažení vyšší úrovně vědomí duše. Každý má schopnost strhnout si pásku z očí a, nalézajíc pravou evoluční cestu, spatřit transcendentální krásu přírody, světa a vesmíru...

 

(z knihy "Poslední apel Lidstvu")

 

Diskuse:

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek