Co říkali v „hlásné troubě“

Co říkali v „hlásné troubě“

21.8.2014

Michail Krasov

 

Řeč Vladimíra Volfoviče Žirinovského (VVŽ) na setkání s prezidentem na Krymu opět ukázala, jakou roli Žirinovský plní.

Některé teze projevu: Rusko – impérium, Putin – imperátor, na pořadu stojící otázky (Ukrajina, Evropa…) je nutné rozhodnout buď vojenskou silou, nebo hrozbou vojenské síly.

Reálné zvláštnosti stranického systému RF jsou takové, že funkce jednotlivých stran a jejich výrazných představitelů jsou rozdílné. Například, přes „Jednotné Rusko“ se řeší korporátní otázky ekonomického charakteru (proto se rozšířilo označení „strana podvodníků a zlodějů“, má reálný základ).

V případě Žirinovského se používají jeho objektivní schopnosti, tedy to, čemu se dnes říká výmluvnost.

Funkce VVŽ se za roky pobytu v Dumě scvrkla k následujícímu: ústy Žirinovského se prezentují informace, která uzrály v kruzích okolokremelských seskupení.

Tj. Žirinovský je „hlásná trouba“ určitých klanů, ohlašování uzrálých myšlenek těchto elitních kruhů je jeho základní funkce, a všechny ostatní „šlehy“ a útoky na komunisty jsou osobním dílem Žirinovského a jeho imagemakerů, kteří, nutno přiznat, pracují obstojně, protože na pozadí nesmyslných, ale zapamatovatelných vtipů a výpadů, se obyčejným lidem ztrácí opravdový obsah jeho vystoupení, ale zato tato poselství dojdou k adresátům.

Všechna tato svého druhu preventivní oznámení ústy Žirinovského tak vyvolávají iluzi „prozření“ LDPR (Liberálně-demokratická strana Ruska, ЛДПР – pozn. přek.). V praxi je to tak, že přes Žirinovského přichází předem připravená informace, a následně se dle zpětné reakce společnosti na jeho vyjádření hodnotí, stojí-li za to ohlášený manévr realizovat nebo zda je nutné ho zkorigovat, či úplně zahodit.

Od momentu defilé Žirinovského ve vojenské uniformě na zasedání Státní dumy 15. dubna, nálada elity zůstala stejná, tedy vojensko-silový scénář. Nakolik si to uvědomuje sama elita, je jiná otázka, ale hlavní, k čemu vede její snažení, je stáhnout Rusko v jeho civilizačním projektu dolů na úroveň USA, na úroveň agresivního národa-dobyvatele. A otevřeně katastrofický scénář „Moskva – třetí Řím“, který úspěšně odpravil do nebytí Byzantskou i Římskou říši, přivádí takové „patrioty“ Ruska k nepochopitelnému vzrušení.

Tento potenciál na mezinárodní scéně, který umožnil VVŽ začít nahlas říkat podobné věci, nevypracoval on, ale Putin.

Rusko se skutečně dostává do čela civilizačního pokroku. A státy, manévrujíc na mezinárodní scéně, se tázavě dívají hlavně na něj: jak bude budovat svou politiku?

Žirinovský vylíčil pozici elity, absolutně cizí civilizačním specifikům Ruska. Rusko nebude nikoho udržovat ve strachu, Rusko nabízí a bude nabízet rovnoprávnou spolupráci na základě společného vektoru cílů, a pokud nepotřebujete vyvolat válku pro záchranu vlastní ekonomiky nebo zakládat pseudochalifát, vektory se ve skutečnosti až tak neliší: všichni chtějí žít v míru a normálně se rozvíjet.

Proto vnutit Rusku jemu nepřirozenou roli hegemona selže, bez ohledu na to, kolikatery hlasivky by si Žirinovský vymluvil.

A orientace jiných států na Rusko bude zabezpečena ne „řinčením zbraněmi“ (jak to ve skutečnosti nabízí Žirinovský), ale realizací idejí vyššího řádu, které staletími nesla Rus-SSSR-Rusko.

Řečem Žirinovského přidaly na ostrosti některé spekulace, založené na jednostranném chápání historie, k opakování jejíž chyb Žirinovský vyzývá.

Například, dle názoru VVŽ se nedostatkem jeví, že Rusko nevstoupilo do válek minulého století jako „první“. Přitom otázky, „s jakým cílem a kdo rozpoutal války“, Žirinovský nechává nezodpovězeny.

Pozoruhodné je, že rozhodnutí Mikuláše II. poslat vojska do Srbska považuje VVŽ za chybu (a historická realita to dokazuje), ale přesto takové chování dává Žirinovský za příklad, srovnávaje ho se současným rozhodnutím poslat humanitární pomoc na Ukrajinu. Proto se nabízí otázka, z čeho pramení takové nelogické odhodlání šlápnout si na stejné „historické hrábě“?

Pokud by Žirinovský přemýšlel ne krátkodobými kategoriemi „týden-měsíc“, nýbrž alespoň „rok a více“, pak by pochopil, že díky této „nerozhodnosti“ SSSR a Stalina, na straně Třetí říše nebojovaly USA, Británie a další státy, a původní plán „vyprovokovat SSSR a udeřit na něj všemi silami“ se rozpadl.

[Podrobněji viz. Martirosjan, A.B. „Spiknutí maršálů. Britská rozvědka proti SSSR“, „Kdo přivedl válku do SSSR?“; Starikov, N.V. „Stalin. Vpozmínáme spolu“, „Kdo přinutil Hitlera napadnout Stalina“; Golovanov, A.J. „Vzpomínky hlavního maršála letectva 1941-1945“]1

 

A vždyť ÚPLNĚ STEJNÁ situace se v současnosti vyvíjela kolem Ruska: Oděsa, Mariupol, dělostřelecké granáty dopadající v Rostově a jinde, to vše jsou pokusy vtáhnout Rusko do pozice agresora. A Putin, dle vlastního přiznání zajímající se ruskou historii, nemůže nechápat, že ztráty prvních měsíců Velké vlastenecké války byly velké ne proto, že SSSR nevstoupil do války jako „první“, ale proto, že „ELITA“ PRODALA a ZRADILA svou zemi.

[Podrobněji viz Muchin, J.I. „Jestli by ne generálové“; Martirosjan, A.B. „Tragédie 22. června: blitzkrieg nebo Zrada?“]2

A může mít Putin jistotu, že v případě vypuknutí války dnešní elita zaujme státní pozici, a nebude kolaborovat s protivníkem, v důsledku čehož by stejně jako v prvních měsících 2. světové války byly prostě a tupě semílány lidské zdroje?

Dále se Žirinovský kochal rozhodnutím Alexandra III. vstoupit do války („pěstí do stolu/ celou pokladnu na válku“). Vláda Alexandra III. opravdu byla samoděržavím, ale samoděržaví se projevovalo nikoliv v síle úderu pěstí do stolu, ale v orientaci na zájmy státu a v absenci podřízenosti systému manipulace státem zvenčí. A vybízeje řešit problémy Ukrajiny cestou vojenských akcí, Žirinovský pracuje na uskutečnění plánů vnějších oponentů Ruska. A kde je tady, ptám se, samoděržaví? Jemu, jako představiteli vládnoucí moci, je nesporně známo, že bojové akce na Jihovýchodě se vedou prostřednictvím soukromých vojenských společností (SVS), a že s takovým rozložením by vstup armády znamenal krach uskutečňovaných plánů.

Ohledně nezbytnosti růstu vojensko-ekonomické moci je možné s Žirinovským souhlasit, je to potřeba jako prevence konfliktů. Vraceje se k Alexandru III., stojí za zmínku, že realizace jeho politického kursu, podepřeného růstem vojensko-ekonomické moci a kulturním rozvojem Ruska, by mohla znemožnit obě světové války XX. století v důsledku fungování principu „nepřijatelných škod“.

Na konci svého řečnění Žirinovský zahýbal emocemi verši z básně „Borodino“(autor M. J. Lermontov – pozn. přek.): „Neodváží se již cizí velitelé rozervat si mundůry o ruské bajonety“.

Tento moment z básně Borodino stojí chronologicky před řádky „… a přísahu věrnosti jsme dodrželi v bitvě u Borodina…“, které Putin zarecitoval během vystoupení na mítinku v Lužnikách již v r. 2012. Vklínit se se svou válkou (v klasickém slova smyslu) se už těm, za které mluvil Žirinovský, nepodaří; válka běží už dávno, ale na jiných prioritách.

Podle úrovně přitažlivého populismu a náklonnosti silovým způsobům řešení problémů jsou Žirinovského vystoupení podobná na kopii obamovského „yes, we can“ (ano, můžeme/jsme schopni), a na pozadí mnohaměsíčního mediálního pumpování emocí jistě nalezne příznivce, přející si jako on „v každé nejasné situaci máchat šavlí“. Ale ti, jež se upřímně nadchli řečí Žirinovského, nechť se zamyslí, čeká-li Rusko při takovém scénáři opravdu samoděržavný osud nebo zda „ozbrojené a valící se“ impérium chtějí použít jako „jateční maso“ ve prospěch nadnárodních zájmů.

Putinova reakce na řeč Žirinovského byla zcela adekvátní: „vše, co řekl VVŽ, je jeho osobní názor, který se ne vždy shoduje s oficiálním stanoviskem RF … ale rozpaluje krásně“.

V překladu do prostého jazyka slova Putina znamenají: „vystoupení VVŽ neodrážejí zájmy státu, ale vypravěč je z něj velkolepý“.

Celkově setkání v Jaltě proběhlo pozitivně, nastoleny byly mnohé skutečně důležité otázky: obchodování v rublech, alkohol/tabáková genocida, daňové ráje (offshory), ústava … celkově, liberální projekt, budovaný posledních 20 let, byl odsouzen.

Imperiální scénář se rýsuje stále jasněji (což potvrzuje Oleg Carjov, který přivezl „novou vlajku Novorossie“ , bílo-žluto-černou z Moskvy na Jihovýchod), ale představy o principech „imperiálnosti“, jak dosvědčilo vystoupení „hlásné trouby“ ruských elit, mají zatím k jednotě daleko.

 

převzato odtud

 

 

Diskusní téma: Co říkali přes „hlásnou troubu“

Rozum a cit alebo Sense and Sensibility

ushiro | 23.08.2014

Svetlo v hlave je studenej povahy, vrúcnosť citov prameniacich v srdci (od čoho je odvodené slovo srdečnosť) sa vyjadruje ako vrelá, horúca kvalita. Ale obvykle je tam tma.

Ezotericky povedané je žiadúce svetlom hlavy presvetliť temnotu v srdci a vrelým teplom srdca prehriať chladnú hlavu.

Pretože HARMÓNIA je to najdôležitejšie v živote. Inak povedané vyváženosť.

emoce

Gita | 23.08.2014

Emoce jsou na povrchu. Jsou bouřlivé a přemáhající jako vlny v rozbouřeném oceánu. Zachvátí nás jako živly. Na rozdíl od citu, který je "kultivovaný", je hlouběji než emoce a vyrůstá z něj pochopení a emoční inteligence. Je rozdíl mít cit /pro něco, někoho/ a mít emoci, tedy něco . co se nás z-mocní bez naši vůle.
Takže rozlišit intuici a emoci je lehké.
Emoce se šíří vzhedem ke své "nakažlivé" povaze do okolí rychle. Dost těžko se ovládá /davová emoce/. Šíříme je i podprahově.
Můžeme být i zeslabovači emocí. Vlny citú a emocí se šíří všemi směry. Od nás i k nám. To jestli někdo bude spíš přijímačem nebo vysílačem či zesilovačem je individuální podle jeho vnitřní osobnosti a proměnlivé v každé situaci.
Intuice je dost těžké rozlišit od pocitů a předtuch. "předtím a potom" není měřítko, to nelze takto zjednodušit. Všeobecně se má zato, že pokud je spojená s pocity, např. strachu, obav ap. nejde o intuici. V určitém rozvinutějším stadiu osobnosti je už intuice jasně rozeznatelná. Jak se říká, cvik dělá mistra.

emoce

Gita | 23.08.2014

Emoce jsou na povrchu. Jsou bouřlivé a přemáhající jako vlny v rozbouřeném oceánu. Zachvátí nás jako živly. Na rozdíl od citu, který je "kultivovaný", je hlouběji než emoce a vyrůstá z něj pochopení a emoční inteligence. Je rozdíl mít cit /pro něco, někoho/ a mít emoci, tedy něco . co se nás z-mocní bez naši vůle.
Takže rozlišit intuici a emoci je lehké.
Emoce se šíří vzhedem ke své "nakažlivé" povaze do okolí rychle. Dost těžko se ovládá /davová emoce/. Šíříme je i podprahově.
Můžeme být i zeslabovači emocí. Vlny citú a emocí se šíří všemi směry. Od nás i k nám. To jestli někdo bude spíš přijímačem nebo vysílačem či zesilovačem je individuální podle jeho vnitřní osobnosti a proměnlivé v každé situaci.
Intuice je dost těžké rozlišit od pocitů a předtuch. "předtím a potom" není měřítko, to nelze takto zjednodušit. Všeobecně se má zato, že pokud je spojená s pocity, např. strachu, obav ap. nejde o intuici. V určitém rozvinutějším stadiu osobnosti je už intuice jasně rozeznatelná. Jak se říká, cvik dělá mistra.

EQ

Gita | 23.08.2014

C.G.Jung rozlišuje 4 funkce: myšlení, cítění, vnímání a intuice /rácio, cit, percepci a intuici/, přičemž dvě, t.j. myšlení a cítění považuje za hlavní a další dvě za doplňkové.
Podle něj jsou to jakési vstupní brány, kterými vnímáme tento svět. Přitom platí, že vždy jedna funkce u jedince převládá, je nejvíc rozvinutá a určující pro jeho způsob vnímání i komunikaci s okolím. U mužů to bývá zpravidla myšlení /rozum/ - vše potřebují zdůvodňovat, racionálně odvozovat, pochopit, přesně definovat - viz. výše. Přistupovat k světu i jiným způsobem / z hlediska např. intuice nebo emocí/ může být pro ně i ohrožující /např. příspěvek Pe-tri, ve kterém varuje před svévolným nakládáním s pojmy /obava/ a možnostmi nechat druhé domýšlet cosi, co nebylo vyjádřeno zcela precízně./
Ale právě tak jak si dobře rozumí lidé rácia používající definice, vzorce ap., rozumí si dobře mezi sebou i lidé emočně založení - tedy ti, co mají cítění nejvíce diferencované a je jejich hlavní funkcí. Tito lidé si rozumí i bez zcela jasně definovaných pojmů právě proto, že i oni mají svůj společný "jazyk" a tím je rozvinuté cítění.
Chci ještě dodat Jungův poznatek, že žádná z těchto funkcí není objektivně nadřazená a moudrý člověk směřuje k rozvoji a vyváženému způsobu vnímání pomocí všech čtyř.
V praxi to znamená, že ne všechno lze převádět do řeči rozumu, neb půlka světa je nedefinovatelná. Je to ta druhá polovina /světa, mozku, tvoření, všeho.../ a dnešní doba směřuje právě tam. Rozvinout to nepoznané, dosud méněcenné, podceňované. Uchopit svět ještě jinými nástroji než je rozum, aby byl harmoničtější. Např, EQ /emoční inteligenci, citlivost a cit, intuici, která není ráciem/ a postavit jí do rovnováhy s racionální složkou, která, bohužel, řídí tento svět /bez citu a bez intuice-vyšší moudrosti/. A jak to dopadá, vidíme. Jen myšlení nestačí. Nejvíce se tomu přiblížila Veronika. Rozum rozděluje - analyzuje - rozebírá, je tedy destrukční. Cit spojuje, slučuje, sou-cítí, sou-náleží, tvoří celky.
Cit by nám měl vždy ukázat směr a rozum by nám měl pak definovat jasný záměr a cíl. Nestačí si pouze myslet, že náš záměr je dobrý. Musíme to cítit, že je dobrý a to, že dobrý pro všechny. Kdo však nemá rozvinutý cit /neb celý život brousil rozum/ nemůže to pochopit. Rozum nám může namluvit cokoli a my tomu uvěříme. To je to slabé místo dnešní doby /a rozumu vůbec/, že si něco myslíme , vymyslíme, nebo "je nám vmyšleno" a začneme tomu věřit. Tady se ale začneme rozcházet s realitou tohoto světa, aniž bychom si toho všimli, protože, jak uvádím výše, rozum je specialista na analýzu, ale "nevidí vše naráz" tak jako cit. Cit prostě ví CO a rozum nám řekne JAK - zjednodušeně.
Cit je hlouběji než rozum, je blíž kořenům života. A právě tam se teď potřebujeme všichni vrátit.

Re: EQ

Pe-tri | 23.08.2014

Jen stručně bych úvahu bych doplnil v tom smyslu, že 1.je vhodné neztrácet ze zřetele odkud podněty k našim reakcím přicházejí, tj. jestli z okolí nebo z nitra a 2. jakékoliv hodnocení je namístě vztahovat k osobnímu sebepoznání a rozvoji. Z těchto hledisek je potom možné místo slov emoce, pocit či cit používat pojem dojmy, jakými na nás to či ono působí a podle toho poznávat sebe a i druhé.
P.

DÍKY

veronika | 21.08.2014

já si to jen myslela, tady je to podloženo...cítím z něj velkou zápornost.., ale nevěděla jsem, že má - nebo může mít takový rozsah...ale jestliže jej podpořil putin, tak to udělal proto, aby jej odstranil - tedy aby se žir znemožnil sám...

Re: DÍKY

Zdeněk | 22.08.2014

Nebude to snadné. Tito lidé nejsou žádní hlupáci. Mají obrovské zkušenosti. Již dávno zvládli procesy davové manipulace a matení. Jak řekl velký demokrat Churchil: Nic se neděje náhodně. Vše je dopředu pečlivě naplánované. Je však pravda, že probuzené Rusko má dostatek vyjímečných lidí kteří díky politice Putina a jeho lidí, získávají v této psychologické bitvě mírnou převahu.

Re: Re: DÍKY

veronika | 22.08.2014

já vím, že nejsou hlupáky, mají i několik vš, jsou prostě vzdělaní...ale chybí jim eq..., nedokážou se vcítit..., proto jsou omezení a v podstatě jednostranní, zahledění na úspěšnost svého vlastního ega, nikoli společnosti jako nedělitelného, nedílného celku..jehož jsou všichni součástí a zároven i hlavní složkou...
a k čemu jsou rozvíjející se společnosti takoví lidé????, kteří v konečném důsledku zpúsobují destrukci celé společensti??myslíce na co nejlepší kredit jen a jen pro svý ego??
myslím, že takoví lidé, jako žir se odpraví sami, protože nedokáží zvládnout vyšší vibrace - jako je pravda, láska, pomoc slabšímu atd... náš pan prezident havel je zářným příkladem....ještě 10 let,možná že jen pár měsíců... a bude jej obdivovat jen pár zbylých blázínků - p. zaorálek chce opět přitvrdit sankce vůči rusku...

DÍKY

veronika | 22.08.2014

........společnosti jako nedělitelného, nedílného celku..jehož jsou všichni součástí a zároven i hlavní složkou...

Re: Re: Re: DÍKY

udo | 22.08.2014

..isto, VŠ nie je patent na múdrosť..
Osoba môže mať aj 5 titulov a zostať zombi.

Myslíš emocnú inteligenciu vs. opíjanie sa intelektom?
..alebo som ťa zle pochopil?
Čo chápeš Veronika pod tzv. "emočnou iteligenciou"?

R = I - E
Racio = intuícia - emócie
Je ten vzorec v zásade dobrý?
Ako by ste ho rozšírili, upravili?

Re: Re: Re: Re: DÍKY

veronika | 22.08.2014

ano, přesně to..
lidé, kteří mají nadprůměrnou eq, obvykle nemají vystudováno x škol, ale v praktickém životě mnohem lépe obstojí, než ti s jen vysokým iq...,
musíme najít lidi, kteří maj iq na stejný rovině jako eq - to jsou ti praví leadeři
- emoce slouží k rozvoji osobnosti, jedince.., rozhodujícím způsobem
- intuice by měla řídit tvůj život, nebo by se měla výrazně podílet..
ted jsme tlačeni do toho, abychom emoce vytěsnili-např. jak můžeš i po tom- jako podnikatel - pronajímat dům s vidinou zisku rodině, která přišla o příjem??? - tohle je tah na branku, na mohutnost tvýho ega...
- jenže ta transformace - dle mě - znamená, že dochází k přiblížení intuice k emocem...- tzn-že víš, předpokládáš (intuice) a následně - téměř okamžitě cítíš + či - (emoce) a tím se následně řídíš..
- ted jdeme do stavu, kdy budeme dávat větší důraz na emoce, než v minulosti...

Re: Re: Re: Re: DÍKY

Hоx | 22.08.2014

ad vzorec, co takhle
R + (I - E) = ∞
?

Re: Re: Re: Re: DÍKY

Pe-tri | 22.08.2014

Nic ve zlém, ale docela by mě zajímalo v jakých kontextech není tenhle vzorec vzorcem pro sčítání hrušek s jabkama.
V mém světě jsou racio/rozumnost, emoce/cítění a intuice/vhledy tři samostatně se vyvíjející a účinkující aspekty psychického stroje jedince pro které určitě neplatí, že Intuice rovná se součet racionality a emocionality. To by tu muselo být v provozu něco jako Hegelův mýtický přechod kvantity v kvalitu:)Ale možná máte na mysli formu účinku mechanismu sTrojování MIM, jehož podstata by mi však v tomto případě unikala.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: DÍKY

Hоx | 22.08.2014

jistě, tady matematické operace s rovnice neplatí, tedy intuice nerovná se součet R + E :), ale Racio = Intuice, pokud se nezaměňuje za emoce, už má něco do sebe, ale "ono" to není, proto jsem navrhl vylepšení, neboť
Rozum + (intuice - emoce) = ok (optimální stav),
udo chtěl myslím svým vzorcem jen opět upozornit na nebezpečí zaměňování emocí za intuici...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: DÍKY

Pe-tri | 22.08.2014

Ok, jen nevím je vůbec šťastné takto (trochu svévolně) s těmito pojmy nakládat. Sám víš určitě dobře, že ne vždy je namístě nechat druhé domýšlet věci, zejména když jsou abstraktní povahy a u příjemce informací lze oprávněně očekávat subjektivismu v míře větší než běžné.
P.

Emócie

J. | 23.08.2014

K čomu by vlastne mali byť "za ideálnych podmienok" využívané emócie? Ako okamžitá spätná väzba - forma výchovného, smerovacieho prostriedku? Alebo skôr ako hnací motor, motivácia niekam sa posúvať? Nehmotná odmena, prípadne nehmotný trest? Nehmotné platidlo?

Alebo nie sme konzumenti emócií - ich prijímače ale skôr producenti - vysielače? Zmysel mi skôr dáva, že oboje, alebo ešte lepšie povedané - zosilňovače.

Je možné rozlíšenie intuície a emócie jednoducho na základe toho, kedy daný "pocit" prišiel? Ak pocit prišiel pred činom, je to intuícia, ak po čine - je to emócia, v zmysle urobil si to správne, tu máš dobrý pocit ako odmenu, rob si s ním čo chceš - odmietni ho ak chceš, skonzumuj alebo máš aj možnosť ho zosilniť a poslať ďalej - "nakaziť" ním iných ľudí vo svojom okolí.

Teda toto rozlíšenie I a E by platilo len za predpokladu, že človek nie je naočkovaný emočným šumom (čo väčšina populácie je permanentne z médií) ktoré ho ovplyvnia už pred začatím samotného činu a nie je teda schopný rozlíšiť čo a kedy vlastne zachytil.

Re: Re: Re: Re: DÍKY

ushiro | 23.08.2014

Skôr než vzorec (forma viac výhodná, resp. príznačná pre jedincov viac orientovaných a orientujúcich sa podľa ROZUMU) by som radšej použil porovnanie viac obraznejšie - konkrétne VÁHY.

V jednej miske VÁH si predstavte rozum, rozumovú schopnosť, racionalitu, prepočítavanie - teda akúsi kalkulačku v hlave - kalkul je chladný, ako sa zvykne tvrdiť, v hlave nám svitne, ak nám niečo je zrazu jasné - ale je to ...

... a v druhej miske si môžme predstaviť neracionálne schopnosti - cítenie (sympatie, antipatie k ľuďom, veciam, udalostiam, estetické vnímanie), intuíciu, teda vlastnosti prisudzované "ľudovo" povedané k srdcu.

Ideálom je VYVÁŽENÝ ČLOVEK, pretože jedinci s vyšľachtenou jednou hemisférou (či už pravou, alebo ľavou) takmer s matematickou pravidelnosťou zlyhávajú v situáciách, keď sú konfrontovaní s nejakým problémom vo svojom živote a sú nútení ho riešiťtou "druhou" hemisférou, kde nie sú doma.

K tomu dodám - rácio aj intuícia môžu mať kladný alebo záporný morálny potenciál - a potom nám z toho môže vychádzať rôznorodá kombinácia týchto veličín, ktorá sa prejaví v konečnej KVALITE jedinca.

Re: Re: Re: Re: Re: DÍKY

xxx | 23.08.2014

lépe "syn člověka"=člověk vědomý si sám sebe t.j."Já jsem vědomí" s nástroji-tělo a mysl a pracující v poli jednoty Skutečnosti "Já jsem vědomé vědomí"= plnohodnotný jedinec z pohledu Stvoření

Přidat nový příspěvek