Cesta jak zachránit Evropu, co je třeba konkrétně dělat a proč

Cesta jak zachránit Evropu, co je třeba konkrétně dělat a proč

28.6.2015

Václav Kytička

 

Tento článek již ve velké míře koluje minimálně na Facebooku. Jeho původní jednodušší verze, byla zveřejněno zde:

http://svobodnenoviny.eu/cesta-jak-zachranit-evropu-obcane-sirte/

Z reakcí řady jeho čitatelů vyplývá, že minimálně souhlasí s v článku uvedeným krokem 2. (viz níže). Avšak ne všem čitatelům docházejí veškeré souvislosti, kdo je za celou situaci zodpovědný a že ti, co jsou skutečnou příčinou imigrantského Armagedonu, který se na nás z jihu řítí, na nás ještě chystají další minimálně dvě pohromy. Dále z reakcí na původní text článku vyplývá, že by řada čitatelů ráda věci pomohla (krok 1.), ale neví jak. Na tuto otázku naleznete odpověď v závěru textu, který zahrnuje původní obsah, který je však doplněn o řadu dalších závažných informací, ve kterých jsem se pokusil analyzovat současnou situaci tak, aby i neznalým problematiky bylo zřejmé, proč jsem v původním textu, kromě prvních dvou velmi akutních kroků, dále definoval ještě kroky 3., 4. a 5. 

Nejprve však, aby měli všichni řádnou motivaci si celý tento aktualizovaný článek pečlivě přečíst, a to i s tím, že je oproti původnímu delší a složitější, a to včetně těch, kteří se již s původním textem seznámili, zejména současní rodiče, předkládám úvodem krátké video, kde je zachyceno, co již u nás v Evropě žijící imigranti předvádějí, tedy přesně to, co čeká naše vlastní děti!  (Jinak takových videí je na internetu k nalezení tisíce)

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJrVIC2hUek

 

Původní článek vznikl z diskuse pod jiným článkem, který popisoval jak Itálie dnešních dnů vře. Vše odstartoval incident v milánském metru, kde se dostal kontrolor jízdenek do kontaktu s cestujícími, kteří nejenže neměli jízdenku, ani doklady, ale vytáhli mačetu a usekli tomu kontrolorovi ruku!! V metru! 

To, že občanská společnost v řadě zemí již pod tíhou arogance, hlouposti a ignorantství těch z vyšších pater vře, je dobře. I u nás si již uvědomuje stále více lidí, kam se Evropa řítí, byť to v televizi tak nevypadá. Pokud však společnost vře, ale zároveň nemá jasno, jak příčinu své naštvanosti napravit, hrozí obrovské nebezpečí, že se vše nakonec propadne ve vzájemné masakrování, teror a občanskou válku. Z tohoto důvodu jsem si dovolil sestavit koncept jednotlivých kroků, které je třeba udělat, aby bylo možno katastrofu, která se na  Evropu řítí ze všech stran, přijatelnými metodami ještě zavčasu zastavit. 

Podstatné je bezprostředně zahájit krok první, ale s tím, že chceme dosáhnou i kroku druhého, třetího až pátého. První krok je na nás všech Evropanech. Pokud se podaří, aby se dostatečný počet Čechů, Slováků, Maďarů, ale i Poláků, Rakušanů, Belgičanů..., zkrátka občanů všech států Evropy,  probudilo v dostatečné míře, stanou se silou, které se bude bát každý národní politik. Potom je naděje, že se i oni probudí a odváží, za každý svůj jednotlivý evropský stát Bruselu nekompromisně postavit. Všechny evropské vlády, pak společnými níže uvedenými kroky mohou dosáhnout nápravy tak, aby nám společný evropský domov zůstal, byl zdrojem prosperity a žilo se nám zde vzájemně šťastně. Čeho chceme dosáhnout a jakou cestou jít je níže popsáno. Nejprve však musíme našim politickým špičkám velmi razantně naznačit, že to my občané Evropy myslíme vážně a co od nich konkrétně chceme. Pak je to již na současných politicích. Ty však nesmíme pustit z velmi pečlivého dohledu, protože nápravu nebude možno sjednat ze dne na den a bude vyžadovat spoustu práce a osobní statečnosti.

 

Krok 1.: VZPOURA OBČANŮ: Všeobecným osvícením a ostrým plně uvědomělým protestem většinové občanské společnosti donutit politiky jednotlivých států (S bruselskými euro-komisaři, kteří nejsou voleni, ale formálně na přímo dosazováni, jednotlivými národními vládami, ve valné většině však fakticky dosazeni korporacemi a neevropskými zájmovými skupinami, kdy jsou prakticky vykonavateli vůle majitelů FEDu, nelze v tuto chvíli vůbec počítat. Nikoli až tak s euro-poslanci, které dosazují lidé jednotlivých evropských zemí v euro-volbách.), aby bezprostředně zasáhli, a to takto:

Krok 2.: ZASTAVENÍ POHROMY VALÍCÍ SE NA EVROPU Z JIHU
a. Policie a armády evropských států - pochytat všechny utečence, co tady v EU již jsou.
b. Naložit do nákladového prostoru obřího kontejnerového trajektu.
c. Dovézt k břehům Libye a zde vysadit do nafukovacích člunů.
d. Armády pobřežních států za vojenské i finanční pomoci ostatních států Evropy - každou loď s utečenci, co se přiblíží ke břehům Evropy, vojensky obsadit. Posádku a pasažéry naložit viz bod "b." a provést s nimi bod "c.". Vyklizenou pašeráckou loď poslat ke dnu.
e. Výše uvedené body opakovat do doby, dokud pašeráci i jejich pasažéři nepochopí, že jim pšenka nepokvete a zůstanou pěkně doma.

Krok 3.: ZASTAVENÍ POHROMY ROZVRACEJÍCÍ ŘADU LET NAŠI SPOLEČNOST SKRZE V EVROPĚ PŮSOBÍCÍ PÁTÉ KOLONY - Každá vláda, každého evropského státu, zreviduje na svém území působící zahraniční nevládní organizace. Následně vydá nařízení (zákonodárci jednotlivých zemí schválí zákon), že tyto organizace musí mít za svým názvem uveden dovětek (identifikátor) "... cizí agent (název země která ji financuje)", a to bez ohledu na to, čím budou evropští komisaři jednotlivým státům vyhrožovat, potažmo čím budou vyhrožovat média, zejména agentury jako je centrála propagandy FED-sio-USA - Reuters. 


Krok 4.: ZBAVENÍ SE ZÁMOŘSKÉ PIJAVICE - Všechny evropské státy bezprostředně vystoupí z NATO. Současně každý stát ze svého území vypakuje US army. Evropské státy vytvoří nový Evropský obranný armádní pakt (stejně jako když se v minulosti spojily víceméně nepřátelské armády protestantů a katolíků aby zahnaly tehdy agresivního Turka od Vídně.)

Krok 5.: ZAHÁJENÍ NÁPRAVY OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI NA EVROPĚ VLASTNÍCH - KŘESŤANSKÝCH ZÁKLADECH

a. Jednotlivé evropské vlády personálně nahradí všechny zaprodance placené z FEDu a všechny kované fanatiky "pseudohumanity-politické korektnosti-multi-kulti-buzi-pravdo-lásky" za jednotlivce, kteří jsou schopni nazývat věci pravým jménem a racionální demokratické diskuse, na těchto nejdůležitějších postech:
- úředníci Evropské komise, která v Bruselu skutečně vládne a vydává nařízení (případná výměna euro-poslanců Evropského parlamentu, který Evropskou komisi s velmi omezenými pravomocemi pouze kontroluje, je v rukou evropských občanů, kteří je volí)
- vysoce postavení pedagogové školských systémů
- vysoce postavení soudci, prokurátoři a policisté
- vysoce posazení členové štábů jednotlivých armád 
- vysoce postavení úředníci ministerstev kultury
- vysoce postavení zástupci národních bank

 

b. nově dosazení vrcholní akademici humanitárních oborů škol, zejména pedagogických, filosofických, kulturních a žurnalistických, ve spolupráci s tradičními evropskými křesťanskými církvemi zahájí práci na revizi výkladu naší evropské historie a na základě této vypracují schéma hodnotového systému, který vychází z antických a křesťanských kořenů Evropy v takové podobě, aby odpovídal současné moderní době. V tomto duchu bude potom jejich úkolem šířit v naší občanské společnosti, ale zejména u nastupujících mladých generací, takové hodnoty, které:
- jsou v souladu s obecnými přírodními zákony
- vychází z tradice již výše zmíněných historických kořenů naší kultury


c. Plně se otevřít spolupráci s našimi evropskými sousedy, zejména z východu, a to na základě spravedlivých a rovných partnerských podmínek, spolu s nalezením vhodných způsobů pomoci, zejména USA-FED teroristy rozvráceným zemím Blízkého východu a severní Afriky tak, aby se z nich staly opět prosperující země, ze kterých nebude nikdo chtít nikam utíkat, nebo se někomu mstít.

d. Pokud možno aktivně podpořit občanskou společnost v USA, aby dokázala něco podobného i ve vztahu ke svým současným asociálním vládcům!

TOTO JE V HRUBÝCH RYSECH CESTA, JAK ODVRÁTIT ZKÁZU, DO KTERÉ SE ŘÍTÍME A JAK PŘETVOŘIT SOUČASNOU EVROPSKOU UNII V JEDNOTNÝ, VŠEM PROSPĚŠNÝ DOMOV.

 

Pokud někdo pochybuje o tom, že za všemi válkami za demokracii, proti teroristům a za osvobození z otroctví od nelidským diktátorů, které současnou imigrační vlnu rozpoutaly, je ke všemu odhodlaná mafie, která kdysi svobodné USA plně ovládla, a že tyto války byly hned od počátku od prvopočátku plně vylhané, poslechněte přímo z první ruky slova Jana Kavana o tom, co se dělo v OSN roku 2003, když tito američtí asociálové zahajovali rozvrat Blízkého východu a Afriky zločinným napadením Iráku. Tam to všechno začalo! Respektive to začalo teroristickými útoky 11.9.2001. Příčiny rozpadu obou věží na jemný prášek, který vítr rozvál po celém New Yorku, jakož i sousedící, letadly nezasažené třetí budovy, spolu s úplným vypařením se letadla, které narazilo do Pentagonu, však vláda USA dodnes uspokojivě nevysvětlila. Její oficiální zpráva byla naopak velmi významně zpochybněna množstvím renomovanými stavebních inženýrů a leteckých specialistů. Minimálně z předloženého seznamu teroristů, neměl ani jeden nic společného ani s Irákem, ani se Saddámem Husajnem. 

Poslechněte, jakým nehorázným tlakům ze strany zástupců USA museli čelit jak naši političtí představitelé, tak i představitelé celého světa. Poslechněte co zástupci USA tehdy na půdě OSN předváděli, jak lhali, manipulovali, vydírali a všem vyhrožovali. Pan Kavan tam tehdy náš stát zastupoval ve funkci předsedy Valného shromáždění, tedy seděl přímo u toho! Potom se může každý zamyslet nad tím, jakého charakteru musí být ti, kteří  v USA doopravdy vládnou a zda-li tito lidé mohou být našimi skutečnými přáteli. Ze slov pana Kavana vám rovněž jednoznačně vyplyne, kdo z našich tehdejších představitelů byl zřetelným americkým zaprodancem, kdo vším proplouval jako typický Švejk, kdo se naopak za naše zájmy snažil bojovat a k jakým kličkám byli někteří donuceni, aby nebyli ze svých postů ve velmi krátkém čase sesazeni a nahrazeni nějakými, našim zámořským „přátelům“, lépe vyhovujícími jedinci. Potom nechť se každý zamyslí, co jsou zač ti, co vehementně prosazovali humanitární bombardování Jugoslávie, kdo jsou ti, co u nás prosazovali americký radar a kdo z těchto „našich“ zástupců nadále v našem státě zastávají důležité posty a skrze ně šíří názory a provádí kroky, které vedou k naší zkáze.

 

http://www.mojevideo.sk/video/24139/ako_sa_schvalovala_invazia_do_iraku.html

Ako sa schvaľovala invázia do Iraku. Rozpráva Jan Kavan, bývalý československý disident a emigrant vo Veľkej Británii, po 89 politik za Občianske fórum, vo vláde Miloša Zemana minister zahraničných vecí Česka (1998-2002), v rokoch 2002-2003 predseda Valného zhromaždenia OSN takže je priamy účastník udalosti ,,schvaľovania´´ invázie do Iraku cez OSN a prináša jedinečné svedectvo ako to všetko tragikomedicky prebiehalo. Ako povedal, bola to fraška (část byla fraška presnejšie). Video je vystrihnuté z diskusie ktorú organizoval Eduard Chmelár s časopisom Noveslovo k jeho nedávnej iniciatíve Zjednotení za mier.

 

Ze slov pana Kavana je sice zřetelně patrné, kdo je co zač, ale nikterak z nich nevyplývá, proč by měla mít ta americká vláda zájem tak vehementně válčit a to i za cenu všem na první pohled tak průhledných lží. Mafie, nemafie, vždyť mají dost, tak proč by si měli komplikovat život nějakými válkami proti diktátorům z druhého konce světa? Skutečnost je taková, že jim velice zatéká do bot a aby toto odvrátili válčit musí. Vysvětlím.

 

Hned v úvodu jsem psal, že ti, co jsou skutečnou příčinou imigrantského Armagedonu, který se na nás z jihu řítí, chystají pro všechny Evropany ještě minimálně dvě další pohromy, které však prozatím nejsou až tak patrné.

 

První chystaná katastrofa spočívá v tom, že na nás spolu s vrcholnými euro-komisaři připravují mezinárodní smlouvu TTIP, která v důsledku zkrachuje každou Evropskou firmu. Pokud se snad někdo při nějakém obchodním sporu bude chtít obrátit na soud, tak žaloba se bude podávat v USA! (tak to alespoň vyplývá z toho mála, co proniklo na veřejnost). Veškerá jednání probíhají mezi zástupci USA a Evropskou komisí v naprostém utajení, kdy neexistuje možnost, aby do nich nahlédl byť jediný Europoslanec. 

Ta druhá je, že nás Evropany štvou do války z Ruskem, kdy stejně jako Blízký východ a sever Afriky rozvrátili i Ukrajinu, a to jako pastičku na Rusko, aby na utrpení ruskojazyčných Ukrajinců Rusko otevřeně vojensky zareagovalo a pak aby na něj bylo možno následně ukázat jako na zřetelného agresora, který napadl sousední stát, a kterého je třeba napravit ze strany Evropy válečným útokem. 

Účelem toho všeho je zachránit krachující dolar, od kterého již začala odcházet, jako od povinné rezervní měny a platidla za ropu, velká část světa. Všichni od něj odcházejí zejména proto, že kdykoli zadlužené USA potřebují nakoupit jakékoli zboží (samy už prakticky nic přímo v USA nevyrábějí, pouze nakupují z okolního světa), nebo kdykoli potřebují smáznout nějaký dluh, jako se to stalo v roce 2008, zahájí FED (jediný vydavatel dolaru, který je ve vlastnictví pouze několika finančně-mafiánských rodin, a to již od 23.12.1913) takzvané "kvantitativní uvolňování", což ve skutečnosti znamená, že jsou dolary naprosto ničím nepodloženě FEDem pro potřeby ekonomiky USA dotisknuty!

Protože však tento dolar je (pod hrozbou vojenské invaze, barevné revoluce nebo odstranění nevhodného politika znemožněním, případně regulérní vraždou) používán celým světem jako platidlo za ropu, na které jsme všichni závislí jako na základní surovině prakticky všeho, co v současném moderním světě využíváme a zároveň musí všechny s USA spřátelené země (tedy zejména státy EU) tento dolar používat jako svou rezervní měnu, dotisk dolarů, výhradně pro potřeby USA, se vždy v dostatečné míře rozpustí do jeho obrovského celosvětového objemu, čímž se neprojeví jeho znehodnocením. 

Pokud by se dolar ve světě přestal používat jako světová rezervní měna, v tu chvíli by se USA propadly do mohutných ekonomických problémů. Vše začalo napadením Iráku v roce 2003, kdy tento jeden z nejvýznamnějších vývozců ropy odmítl platby v dolarech a začal prodávat ropu za euro. Zničení Libye mělo ten samý důvod. Do té doby "kamarád" Evropy a USA Kaddáfí, chystal jako měnu za jím vyváženou ropu zlatý dinár a chtěl zejména po Francii, aby za libyjskou ropu zaplatila veškeré dosavadní dluhy. Proto se tak v kampani proti Libyi angažovala.

Pokud by byla podepsána smlouva TTIP, o které běžná veřejnost ani netuší, že se připravuje, americký i evropský trh by byl vzájemně plně otevřen. Veškeré vzájemné platby se však budou provádět v dolarech. Toto přímo navozuje situaci, že kdykoli se americké korporace, jejichž skutečnými vlastníky jsou v řadě případů ti samí co ovládají FED, dostanou do potíží, vždy budou schopny obdržet dolarovou injekci ve formě výhodné půjčky, která se za tímto účelem vyčaruje v nikým nekontrolované tiskárně FEDu. Evropské firmy však takovou možnost mít budou velmi omezenou, zejména ty, které jsou v rukou evropských majitelů. Evropa se takto potom postupem doby stane plně podřízena Americe.

Z výše uvedeného, musí být řadě čtenářů již patrné, proč jsme tlačeni i do další a to nejzávažnější pohromy, války proti „agresivnímu“ Rusku a zlému „diktátorovi“ Putinovi, který chce zcela jistě Evropu při první možné příležitosti napadnout. Právě Putin krátce po svém nástupu k moci znemožnil, aby veškeré ruské  přírodní zdroje byly skoupeny těmi ruskými oligarchy, kteří je za dolary nakupovali de-fakto přímo pro s majitele FEDu. Dále postupem doby vypoklonkoval všechny úředníky, které v jelcinovské době, Američané dosadili do ruské státní správy. Jako vrchol „neposlušnosti“ právě on zorganizoval mezinárodní organizaci BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika), kdy tyto země mezi sebou začaly obchodovat nikoli v dolarech, ale ve svých národních měnách. Od tohoto léta přestává Rusko prodávat naftu za dolary, ale pouze za Ruble. To samé postupně činní Čína, která se zeměmi mimo BRICS již v minulosti začala uzavírat obchodní smlouvy v národních měnách. Jako jeden z posledních hřebíčků do rakve dolaru zatloukla vytvořením mezinárodní banky AIIB, do které vstoupilo hned při jejím založení v dubnu tohoto roku 57 států, včetně řady zemí EU, a to i přes ostré protesty ze strany USA. USA se členy AIIB přirozeně nestaly, protože se jedná o přímého konkurenta plně dolarem kontrolovaného MMF.

 

Nyní co je si třeba uvědomit a proč jsem definoval právě kroky 3., 4. a 5.

Za falešné, kdykoli je třeba dotištěné, dolary financují skuteční vládci USA již dlouhá léta veškeré po světě působící, vznešeně se jmenující, nevládní organizace, kterých jsou jen v Evropě tisíce. Dále za tyto dolary uplácí skrze různé výhody, někdy i na přímo, řadu vrcholných politiků (někdy celé politické strany), jakož i řadu významných úředníků státní správy všech spřátelených i znepřátelených států. Z těchto dolarů rovněž skrze různé granty financují řadu pedagogů, zástupců kultury a tisku, aby skrze jimi zadaná témata, šířili v občanské společnosti zhoubné ideologie, lživé výklady proběhnuvších událostí, případně aby bylo před širokou veřejností pomlčeno o všech jim se do krámu nehodících faktech. Z těchto dolarů, skrze jimi kontrolované firmy, již skoupili po světě celá strategická odvětví, kdy jejich významnou část tvoří ty, jejichž náplní je ovlivňovat veřejné mínění a celospolečenský hodnotový systém. Jsou to zejména významné světové deníky, rozhlasové stanice, televizní a filmová studia a vydavatelství. Pomocí těchto falešných dolarů rovněž financovali "mírumilovné" demonstranty veškerých, v poslední době proběhnuvších barevných revolucí, které v řadě případů k tomuto účelu militantně vycvičili ve speciálních výcvikových táborech.

Z těchto falešných dolarů s největší pravděpodobností financují i současnou obrovskou imigrační vlnu z jimi rozvrácených zemí, kdy toto činí v utajené spolupráci s vůdci radikálů, které sami dříve pro jejich arabská jara vycvičili a vyzbrojili. Účelem tohoto je nás oslabit jednak jako jejich ekonomického konkurenta, ale z největší pravděpodobností proto, aby se současní mírumilovní a demilitarizovaní Evropané dostali do takové situace, aby měli motiv pozvednout zbraně. Nejprve proti dovezeným imigrantům a když už v tom bojovém duchu budeme, hodlají s námi jako se šachovou figurkou táhnout proti těm zemím, které jejich dolar již zřetelně odmítly používat, ale na které si sami netroufnou. A jak se jim realizace takovéhoto krkolomného scénáře může podařit? Právě skrze jejich nevládní organizace, koupené politiky, média a pedagogy, kteří nám nyní podsouvají, jak máme uprchlíky z jihu v duchu humanity s otevřenou náručí přijímat a dokonce si je nechat rozlézt po celé Evropě. Až nastane čas, právě tyto instituce budou tvrdit, vnitřně nejednotným, ale zradikalizovaným Evropanům, že je třeba právě nyní zaútočit na ty, kteří za vším ve „skutečnosti“ stáli, minimálně na Rusko a Čínu. To co naši zámořští „přátelé“ z USA hrají, je obrovská celosvětová šachová partie, ve které jsme jim my Evropané naprosto ukradení. Je to partie tak rozsáhlá a složitá, že prostý občan, ale i průměrný politik, je schopen jen velmi obtížně jí porozumět.

Pomocí těchto dolarů se v současnosti snaží omezit pro ně krajně nebezpečný internet, protože se zde celosvětově šíří informace, které ostatní média, která již řadu let plně kontrolují, zatajují. Současná situace je naprosto stejná, jako když kdysi knihtisk odstavil od moci církev, která v té době hlásala jedinou povolenou „pravdu“ skrze kazatelny kostelů, jejichž navštěvování bylo všem povinné, a které byly takto monopolním zdrojem všech informací. „Pravdu“, která však v té době již byla prospěšná výhradně nejvyšší šlechtě a církvi samotné. Právě knihtisk tehdy umožnil, stejně jako nyní internet, aby se tehdejší společnost v široké míře seznámila se skutečnostmi, o kterých kněží mlčeli, nebo je vykládaly zcela v rozporu s realitou.


My Čechové, Moravané a Slezané, jako kdysi první v Evropě, na základě kázání mistra Jana Husa, který se rovněž nebál nazývat věci pravým jménem, jsme se dokázali vzepřít, v té době do morku kostí prohnilé a rozvrácené katolické církvi.
Jako kdysi nás občansky ničila prohnilá morálka vrcholných představitelů katolíků, kteří v té době ani nevěděli, kterého papeže by vlastně měli ctít, tak i dnes nás rozvrací Brusel skrze dosazené komisaře, kdy naprosto není zřetelné, čí zájmy hájí, zda-li sionistických bankéřů, amerických korporátníků nebo jednotlivých evropských vlád-zájmových skupin.
Dějiny se opakují a jako tenkrát i nyní jsou u nás osobnosti, které svou vzdělaností a úrovní morálky, dokážou nadchnout srdce jak věřících, tak i ateistů. Právě v této těžké době se u nás v ČR našla osobnost, o které by se bez nadsázky dalo říci, že je novým Janem Husem. Stejně jako on je profesorem vysokého učení a stejně jako on je knězem katolické církve. Nyní však není proč kázat proti Papeži a kléru, ale proti Bruselským ničitelům Evropy. Tehdy bylo rozvraceno zejména české království, nyní je rozvracena celá Evropa.
Poslechněte slova profesora Petra Piťhy (pro netrpělivé uvádím, že úvod jeho kázání má obecnější rovinu, ale asi ve třetině jeho projevu to začne a rozhodně to není žádná náboženská modlitbička). Opravdu to stojí za to. 

https://youtu.be/MwRYpmWolWQ

Jako tenkrát, buďme i nyní my, občané české kotliny, první v Evropě, kteří se vzbouří zlu. Buďme však nyní zejména inspirací ostatním národům Evropy, takovou, aby nyní nedošlo, jako tehdy, ke krvavým husitským válkám, aby se zmar zastavil dostatečně včas, opravdu v pravém slova smyslu humánně, demokraticky a v lásce tak, aby tato tři slova opět nabyla svého původního významu a nebyla pro již takřka celou občanskou společnost hlavními znaky pokrytectví - prakticky sprostou nadávkou. 

 

Nyní k výše uvedenému kroku 1. Co každý z čtenářů může pro odvrácení katastrofy, která se na nás žene, udělat.

Je třeba si uvědomit, že řada takzvaných pravdo-láskařů, někdy méně hanlivě označovaných jako sluníčkáři, jsou v převážné míře slušní a poctiví lidé, kteří pouze nevidí veškeré souvislosti, kdy svou snahu, poctivě pomoci, směřují z neznalosti všech faktů zcela naivně naprosto špatným směrem. To samé platí o řadě současných politiků, a to včetně těch, kteří jsou různými úsluhami upláceni, aniž tuší, že je tak vůči nim činěno, kdy naslouchají líbivým řečem jejich manipulátorů o tom, jak je vše OK. Dále je zde celá generace těch, co zažili rok 1968, kdy v řadě případů pocítili, přímo na nich uplatněný teror tehdejších komunistů, kteří ve stínu těchto svých traumat, stále spojují současné Rusko s tehdejším bolševismem a současné USA se zemí amerického snu té doby. Rovněž zde máme mladou generaci, které byly, skrze výhradně proamericky překoncipovaný školský systém po roce 1989, přes 20 let vymývány mozky. Právě tito mladí jsou nejčastějšími, velmi aktivními, spolupracovníky různých nevládních organizací, kdy vše co v těchto pátých kolonách činí, činí v dobré víře, že vykonají správnou a smysluplnou činnost. Dále zde máme velkou skupinu žurnalistů a jiných veřejnost ovlivňujících, zpravidla zaměstnanců, kteří ve velké míře velice pečlivě sledují veškeré dění ve společnosti i ve světě, ale kteří se bojí o svá zaměstnání a o své hypotéky, jakož se bojí i toho, co by na to řekli jejich kolegové, kdyby napsali skutečně to co si myslí, přičemž v řadě případů netuší, čeho by se měli bát doopravdy. Obrovskou skupinu tvoří lidé, kteří se o politiku naprosto nezajímají, kdy zajati ve svém světě běžných starostí, naprosto netuší, co se na nás žene.

 

Co je třeba tedy v kroku 1. učinit? Je třeba veškerými prostředky, jak kdo může, tento text, ve kterém jsem se pokusil celou problematiku srozumitelnou formou analyzovat a vysvětlit, ve kterém jsem se zároveň pokusil alespoň v základních bodech naznačit postup, kterým by bylo možno veškerou zkázu, v hodině dvanácté zastavit, co nejvíce šířit. Pokud většina národa pochopí veškeré souvislosti, z čí strany, proč a kam je Evropa již nejméně 15 let směrována, staneme se občanskou společností, kde může reálně fungovat i takový nástroj, jako je přímá demokracie. Pouze uvědomělá společnost (národ) je schopna se k věcem veřejným vyjadřovat kompetentně, nikoli podle toho, která strana vydala do volební kampaně více peněz za billboardy. Nakonec projevem přímé demokracie je právě všeobecné rozšíření tohoto textu, kde jsem se pokusil nastínit konstruktivní řešení kudy dál, kdy jde prakticky o politický program, který může každý jednotlivec buď přijmout za vlastní a šířit dál, nebo odmítnout a ponechat v zapomnění.

 

Tento text není výzvou k nějaké občanské neposlušnosti, nebo revoluci, která by měla odstranit naše stávající politiky. Takových názorů jsem zachytil v diskusích pod původním zněním tohoto článku velmi mnoho. Ptáte se proč? Protože v tuto hektickou dobu žádné jiné, lepší politiky než ty, co právě sedí v parlamentu a ve vládě nemáme! A i kdyby jsme je snad někde měli, jak je k moci chcete hned teď dosadit? Státním převratem? Chceme tu snad po sobě na ulicích střílet? Stejně jako se to stalo na Ukrajině, kdy zloděje krvavý Majdan sice svrhl, ale k moci se dostali zloději ještě větší a navíc vrazi, kteří rozpoutali krvavý teror proti části vlastních obyvatel? 

Navíc na nějaké střídání našich vůdců není čas. Právě v tuto chvíli, kdy čtete tyto řádky, u břehů Afriky nasedají další imigranti na pašerácké lodě směr Evropa, kdy jiné tyto lodě právě připlouvají k našemu pobřeží. Právě v tuto chvíli se již finišuje znění textu zločinné proamerické smlouvy TTIP a zástupy lobbistů, řízených skutečnými vládci USA, placených jejich falešným dolarem, tlačí na každého z euro-poslanců, aby hlasovali „pro“ a jak je pro nás "výhodná". Právě v tuto chvíli US army vykládá na našem kontinentě ze svých lodí děla a tanky, se kterými si u nás v Evropě hodlají zaválčit s jejich ekonomickými konkurenty Ruskem, potažmo Čínou. Stejně jako již přes rok válčí u našeho východní souseda pod heslem "S Ruským agresorem budeme bojovat statečně, s nejvyšším nasazením a do posledního Ukrajince.".  

Ne vážení spoluobčané, tudy cesta nevede. Naše jediná šance je, aby pro naše současné politiky, které jsme si sami zvolili, se tento text stal mohutnou občanskou výzvou, od pokud možno co největšího počtu obyvatel naší země. Aby se ve svých výšinách probrali ze snu, rozhlédli se a také prozřeli. Naše úloha v tuto chvíli spočívá v tom, aby každý kdo uzná za vhodné tento text šířit dále mezi svými přáteli, aby jej též podle svých možností odeslal e-mailem například na úřad vlády, aby jej takto odeslal všem poslancům, které volil, aby odkaz na něj zveřejnil ve všech diskusních fórech, která navštěvuje a aby se pokusil jeho znění pověsit na každý web, ke kterému má přístup. Jde o to, aby každý náš současný politik ze všech stran slyšel, že je nás velice mnoho, kteří v navržených krocích vidíme cestu, jak nás zachránit. Minimálně, že požadujeme bezodkladně řešit nyní vysoce akutní problém s invazí imigrantů způsobem, který je popsán výše v kroku 2. Že ale rovněž požadujeme, aby všichni naši současní politici velmi svědomitě vyhodnotili skutečný stav věcí a skutečné jeho příčiny, a aby s největší vážností rozpracovali konkrétní způsoby realizace kroku 3. až 5. 

 

Při šíření tohoto textu přitom může každý, kdo se tak rozhodne učinit, zcela svobodně přidat svůj názor, se kterými v textu uvedenými kroky se ztotožňuje zcela, se kterými méně a jaké jiné vlastní návrhy má. Rovněž se každý může svobodně vyjádřit k tomu, která z mnou popsaných nebezpečí a příčin se mu zdají nepravděpodobná a proč, a u kterých požaduje, aby ti kteří mají příslušné kompetence, velmi zodpovědně prověřili, zda-li jsou či nejsou pravdivá.

Jste student nebo studentka? Vytiskněte odkazovaný článek a přineste jej na seminář se svým profesorem, třeba podobným jako je pan Kohout, co v ČT u paní Jílkové zcela správně označil viníky celé situace, ale zcela nelogicky chtěl, aby špinavé prádlo co natropili, vyprala každá rodina osobním zaopatřením nejméně jednoho imigranta. Otevřete s kolegy studenty konstruktivní diskusi na v článku uvedená témata.

Pokud se nám podaří přesvědčit naše stávající zákonné zástupce, aby stav a směřováním současné naší společnosti opravdu zodpovědně zanalyzovali, umožníme jim rovněž získat dostatečnou baterii fakty podložených argumentů, aby jimi byli schopni napomoci k prozření i u svým kolegům z jiných zemí. Aby se pak dokázali společně postavit všem těm úředníkům Evropské komise, kteří již zcela zřetelně nehájí EU, ale zájmy bankéřských a korporárních asociálů ze zámoří.

Potom se možná proberou i redaktoři zejména našich státních televizních kanálů, kdy z těchto novodobých středověkých kazatelen, které si většina našich spoluobčanů každý den dobrovolně zapíná přímo ve svých domovech, přestanou hlásat pouze jejich loutkovodiči nařízenou "pravdu", ale začnou se poctivě pídit po skutečně reálném stavu současného světa a začnou veřejnost v tomto duchu konečně zcela otevřeně informovat.

Pokud se tento článek dostatečně rozšíří a většina bývalých Čechoslováků pochopí o co v současných dnech opravdu jde, bude jednotný hlas od nás z Čech, ale věřím že i ze Slovenska, dostatečně silný, aby byl zřetelně slyšet i v zahraničí. Potom se možná najdou i tací, kteří tento text přeloží do Maďarštiny, Němčiny, Polštiny a dalších jazyků a pošlou jej dále do Evropy. Pakliže se toto podaří, je krok 1. splněn.

 

Závěrem všem těm, kteří prohlašují, že jsme příliš malí, že stejně nic neovlivníme a že něco učinit jako jednotlivec stejně nemá žádnou cenu, tak těm bych rád vzkázal, že cenu nemá se o to alespoň nepokusit. Mnou výše uvedené návrhy takovým pokusem jsou. Osobně jsem přesvědčen, že myšlenka jednotné Evropy je úžasná. Nechat si ji rozvrátit, nebo ji znovu rozbít na mnoho malých a tím pádem slabých států, není nikterak perspektivní počin. Svět se mění, na východě se rodí významné ekonomické celky a jedině jednotná Evropa jim může být rovnoprávným partnerem. Náš úkol spočívá v tom, pokusit se, aby vše v Bruselu špatně fungující bylo odmítnuto a opraveno, ale zároveň, aby vše, co je na Bruselu dobré, bylo dále konstruktivně rozvíjeno.
A úplně nakonec, proto, aby byl každý v obraze, jak to vypadalo v Libyi v době vlády Muammara Kaddáfího, kterého bylo třeba podle USA svrhnout, protože byl nenáviděným diktátorem, co svůj lid krvavě utiskoval, přes kterou se nyní na nás valí vlna islámských radikálů původem kdoví odkud, přikládám reportáž České televize z té doby. Je třeba, aby si všichni plně uvědomili, že dalším obdobným „diktátorem“ je Vladimír Putin, který má však ve výzbroji arzenál jaderných zbraní.

https://www.youtube.com/watch?v=AGl7MUxs0jA

 

Odkazy:

 

článek s informací o milánském incidentu: 

http://www.novarepublika.cz/2015/06/italie-zazila-opravdu-sok.html?showComment=1434385412459#c4148616549543308815

 

USA mají poslední šanci donutit Evropu jít do války s Ruskem:

http://cz.sputniknews.com/svet/20150622/585394.html

 

Jak fungují americké výzvědné služby v Česku? Jak Američané získávají spolupracovníky v naší zemi? Proč má BIS svázané ruce? Svědectví bývalého příslušníka vojenské kontrarozvědky

http://aeronet.cz/news/jak-funguji-americke-vyzvedne-sluzby-v-cesku-jak-americane-ziskavaji-spolupracovniky-v-nasi-zemi-proc-ma-bis-svazane-ruce-svedectvi-byvaleho-prislusnika-vojenske-kontrarozvedky-vkr-exkluzivne-pro/

 

Evropa mlčela, když USA popravovaly Kaddáfího

http://aeronet.cz/news/libye-zakonne-pravo-na-bydleni-i-na-lekarskou-peci-nejvetsi-demonstrace-v-historii-evropa-mlcela-kdyz-usa-popravovaly-kaddafiho-svet-mlcel-kdyz-byl-likvidovan-chavez-putin-je-dalsim-di/

 

USA umístí na území EU další tanky, obrněná vozidla a těžkou techniku

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/6153-usa-umisti-na-uzemi-eu-dalsi-tanky-obrnena-vozidla-a-tezkou-techniku

 

Dolar, respektive USA, může zachránit pouze 3 světová válka 

http://petrfojtik3.webnode.cz/news/dolar-respektive-usa-muze-zachranit-pouze-3-svetova-valka/

 

Ta válka proti nám Evropanům se vede více prostředky a to už přes 100 let

http://svobodnenoviny.eu/ta-valka-proti-nam-evropanum-se-vede-vice-prostredky-a-to-uz-pres-100-let/

 

Máte slovo s M. Jílkovou - Máme přijmout kvóty na uprchlíky?

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/215411030520022/video/

 

Co tam sakra ti Američani dělají? (reakce našich politiků na plán USA rozmístit v Evropě další jejich vojáky)

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Co-tam-sakra-ti-Americani-delaji-Potrebujeme-klacek-na-Putina-Zaoralek-knize-Belobradek-i-Okamura-o-rozmistovani-americkych-zbrani-v-Evrope-379724

 

Diskusní téma: Cesta jak zachránit Evropu, co je třeba konkrétně dělat a proč

.

Cico Ciciak | 30.06.2015

Jediné riešenie momentálne je tlačiť čo najviac cez kadejaké petície, štrajky a demonštrácie na volených zástupcov štátu, aby sa ich kroky čo najviac zhodovali s požiadavkami väčšiny národa. To je už ale na väčšine. Revolúcia na Slovensku nemá zmysel, pretože chýbajú vhodné riadiace kádre, ktoré by týchto hajzlov, čo sú dnes pri moci, nahradili. Ale nemyslím si, že všetci sú zase hajzli a mnohí, keď pocítia skutočnú podporu od ľudu akú má dnes napríklad Putin v Rusku, tak sa viacej osmelia. Predsa aj dnešný fico a jeho vláda vystupuje voči imigrantom. Veci sa vždy dajú riešiť iba postupnými zmenami a žiadna revolúcia nikdy nič dobrého nepriniesla, ani skutočnú zmenu. Tiež by som najradšej urobil revolúciu a vyčistil tento chliev ako Rudo Vasky, ale treba sa na to pozrieť reálne a nie robiť niečo len tak bezrozmyslu a ako on tvrdí, že: "Najprv urobíme revolúciu a potom sa uvidí.". Hovno sa uvidí a skončili by sme ešte horšie ako možno dnes. On to tiež zrejme moc dobre nechápe, alebo len vedome/nevedome robí na scenár určitých mocichtivých psychopatov. Ale to si nemyslím. Podľa mňa to chápe a pružne zareagoval na súčasné problémy, pretože revolúciu (zatiaľ) odsunul nabok a venuje sa dnešným pálčivým problémom s imigrantami a myslím si, že celkom trefne aj pre obyčajných ľudí ozrejmuje situáciu. Ale myslím si, že nakoniec je dobré, že uložil do podvedomia hodne ľuďom myšlienku spoločného ČS, vrátenia všetkého narabovaného od 89. a bezúročnej politiky, kedže v nejakej bližšie nešpecifikovanej budúcnosti by sa to mohlo ľuďom hodiť! Všetko je to o svetanázore a zmena musí prísť zdola od samotných ľudí. Vzdelanie je základ spoločnosti a musí sa začať práve tam! Ale to nakoniec zase len vyznieva ako také prázdne keci. Spolieham sa na "levákov" a spol, že vstúpia do príslušných štátnych a korporátnych štruktúr, kde budú môcť po trošíčke začať veci meniť k lepšiemu.

Re: .

Slovan | 02.07.2015

Ak si to myslel úprimne, tak musím konštatovať, že si ma milo prekvapil :)

Re: .

Dido Didiak | 08.07.2015

na "levákov" sa bude dat spolahnut len ak si vytrú prdel s tými nezmyslami DVTR a KOB a začnú normálne rozmýšlat a riešit problémy ako zdraví ludia, nie básničkári a verklíkari na 35. priorite so stoporeným vektorom poznania:-)))))))))))))

Re: Re: .

vargovič | 08.07.2015

dido, odpusť Cicovi, ten svoje tlachy len opisuje z diskusií, a preposiela do ďalších. Je to slamový diskutér.Plno viet a nič! O minulosti nevie nič, je to sopliak.

nejhorší jsou vysokoškolští pedagogové

Ara | 29.06.2015

... stávající vysokoškolští pedagogové (obzvlášť humanističtí a od docentů výš) jsou jedni z největších USA a EU zaprodanců!!! Jak je proboha???!!! někdo v současné situaci může navrhovat do role spasitelů? Vždyť přece světová elita má v každé zemi "zajištěny" dvě skupiny lidí - ty z neziskovek + ty z akademického prostředí - tam je líheň"... navíc speciálně Jan Kavan je dnes pro imigraci! Takže - POZOR pánové!

Re: nejhorší jsou vysokoškolští pedagogové

student | 11.07.2015

Jednoho znám. Jmenuje se Libor Grubhoffer a je pořád ještě rektorem Jihočeské univerzity. Koukněte po netu co je to za člověka a co ze sebe chrlí za perly. Hlavně, že v areálu školy nechal za těžké peníze zbudovat lavičku toho, který propagoval bombardování Jugoslávie.

Pro ty, kdo se rozhodnou poslat článek politikům

jan | 29.06.2015

Ani mně nevoní církve. Přesto si myslím, že jako první počin je tenhle postup dobrý. Korigovat se může v průběhu děje tak, jak to dělají v Rusku.

Pomůže to zapojit i věřící, kteří jsou dosud manipulovaní z kazatelen v tom smyslu, že oni nemusí nic dělat, že všechno zařídí bůh, jim stačí se jen modlit.

Adresy: posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, eppraha@europarl.europa.eu; vyhledávání eu poslanců: http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/map.html

Pokud se rozhodnete pro tuhle hromadnou poštu, dejte do mailu text: Přepošlete prosím všem poslancům (senátorům), nebo Žádám o přeposlání všem poslancům atd,. Z jedné adresy to tak dostanou všichni, které chcete oslovit.

Ještě poznámku: takovéhle akce se už děly, jenže to nám zatím nešlo doopravdy o krk. Teď už jde a je to opravdu vážné. Kdo sledujete dění - stačí Pjakinovy Otázky..,- tak to víte.

Re: Pro ty, kdo se rozhodnou poslat článek politikům

jan | 29.06.2015

A ještě něco - nenechme se vyprovokovat k demontracím. Odbory byly dřív masírované za to, že lidi demontrovali za zvýšení platů, dnes jsou masírované za to, že lidi nestávkujou.

Někdo (kdo asi) nás chce za každou cenu dostat do ulic, aby se mohl rozjet masakr.

Připomeňte to kamarádům i známým.

Re: Re: Pro ty, kdo se rozhodnou poslat článek politikům

Aleš Krejčí / Brno | 29.06.2015

Shoda. V ČR je zhruba 3.000.000 křesťanů. Jo, GP se nám sem cpe přes křesťany. Je ale rozumné si tuto masu znepřátelit?
Demonstrace jsou zde, např. v pátek u nás. Projížděla kolem kolona policejních vozidel a byla skoro nekonečná, při zásahu byl jenom jejich zlomek: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/policie-v-brne-oddelila-dve-demonstrace-proti-a-prouprchlickou/1232151
Aneb náckové národní proti náckům mezinárodním za účasti nácků státních. Uměle vydržovaná DSSS s teploušem Vandasem proti stoupencům brněnských "neziskovek" jako Nesehnutí, apod.. Všechny 3 zúčastněné strany vydržované penězi poplatníků..

Re: Re: Pro ty, kdo se rozhodnou poslat článek politikům

nazdar | 29.06.2015

Jedna se koná tuto středu. Organizuje to hromada neparlamentních stran. Zasílám úvodní část textu z letáku:
„Přestaňme mlčet! Pojďte říct vládě a EU hlasité NE imigrantům, NE islámu v České republice, NE současnému jednání Evropské unie, která dlouhodobě nejedná v zájmu našich občanů. Přijďte společně s Tomiem Okamurou tuto středu 1. července v 17 hodin na demonstraci na Václavské náměstí v Praze ve spodní části na Můstku.“
Řekl bych, že je účast žádoucí.

Re: Re: Re: Pro ty, kdo se rozhodnou poslat článek politikům

Aleš Krejčí / Brno | 01.07.2015

Demonstrovat proti přistěhovalcům je stejné, jako rozbíjení strojů dělníky na počátku průmyslové revoluce, že jim berou práci. Je vidět, že Majdan je pro vyšší primáty vysoce přitažlivý. Hlavně to chce barvičky, nějaké mávátko a skákat a křičet: "Kdo neskáče není čech!". Když se blíží nepřátelské stádo popoběhnout, a když je nás víc, tak nepřátelské stádo napadat, hrozit mu a ukazovat se před opačným pohlavím svého stáda. K dokonalému sebenaplnění pak už jenom zbývá vydařené počasí..

Re: Re: Re: Re: Pro ty, kdo se rozhodnou poslat článek politikům

Hana | 02.07.2015

Máte návrh na jiné řešení nebo budete "trpělivě" čekat v hospodě u piva, jak to dopadne? Že by ti Rusové Evropu nakonec opět přišli zachránit, aby se poté na ně zase mohlo začít nadávat a špinit je?

Re: Re: Re: Re: Re: Pro ty, kdo se rozhodnou poslat článek politikům

Aleš Krejčí / Brno | 02.07.2015

Přečtětě si výše příspevek Jana, ten řešení popisuje jasně: Je nutné důsledně vyžadovat činnost od těch zastupitelů, které jsme si právě pro tento účel zvolili. Slovy KSB využít stávající struktury, protože jinou nemáme a nemáme ani čas jí vybudovat. Budeme-li to "řešit" za zastupitele pobíháním po ulicích kvůli každému nesmyslu co z vlády vypadne, skutečně nás nakonec bude muset zase někdo zachraňovat..

názor

Petr H. | 29.06.2015

S většnou souhlasím, ale s tím, že jsme křesťanská společnost už ne. Jsme převážně ateistická společnost, které je podsouváno, aby se alespoň v nouzi chovala křesťansky. Tento text by měl být nejspíš zrevidován a samozřejmě zkrácen, mnoho myšlenek je zbytečně rozváděno a čtenář pak ztrácí kontinuitu a celkový zájem dočíst až do konce.

Re: názor

Cico Ciciak | 30.06.2015

A práve v západnom materiálnom a idealistickom ateizme je najväčší problém atlantickej "kresťanskej" kultúry/civilizácie! Ty asi moc nechápeš, že západný materialistický ateizmus vznikol práve na osnove biblického projektu globalizácie globálneho prediktora a je teda chorý a zvrátený? Vieš že starodávni Slovania boli pohania - verili v mnohoBohov? Pozri si zopár videí s Veličkom. Začni napríklad s týmito:

Michail Veličko - Může naše civilizace přežít? Titulky CZ
----------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=baQrsy5lOiI


M.V.Veličko - Rozmluvy o životě 10 - Úvod do principů Koncepce společné bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení
--------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/m-v-velicko-rozmluvy-o-zivote-10/

https://www.youtube.com/watch?v=jSOewjGQyNM


Rozmluvy o živote 11 Vzdělávací TV, Michail Veličko Titulky CZ - Kopec informácii o všetkom možnom, aj o náboženstvách (islam)!!!
------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/m-v-velicko-rozmluvy-o-zivote-11/

https://www.youtube.com/watch?v=HhLhvrM8vnU

Re: názor

Arnold Grega | 20.07.2015

Toto je velmi přesné vyjádření mých pocitů při čtení tohoto článku a některých následných diskusních reakcí ! Je to opět jenom pokus začlenit "křesťanství" do státně -mocenských struktur a zvýšit možnost ovládání celých národů ! Pokaždé v historií se v případě občanského vření a hrozící revoluce předem připravuje skupina jedinců, kteří budou mít jediný zájem : Jak ovlivnit vývoj situace, aby směřovala především k naplnění jejich mocenských zájmů, stoupnout si do čela nespokojených mas lidí a tyto posice pokud možno zabetonovat ! Až dosud se výsledků všech světových revolucí zmocnili darebáci, kteří s původními myšlenkami revoluce neměli nic společného ! Jako pojistka proti takovému vývoji je reálná demokratická politická strana s jasným politickým programem, jehož dodržování musí celá veřejnost NEUSTÁLE kontrolovat a to po zbytek své existence ! Naše poslední špatná zkušenost pochází z roku 1989 !

.

Cico Ciciak | 29.06.2015

Dejiny neexistujú, existuje len subjektívny výklad objektívnych dejín - história!

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hus-byl-bludar-a-husiti-sadiste-rika-historik-hajici-inkvizici-krizove-vypravy-i-Bilou-horu-302488

kresranstvo

tulo | 29.06.2015

Krestansky zaklad? Miluj nepriatela a ak on doteba kamenom ty chlebom? Uz sa spametajme, najprv upratat bordel v hlave az potom okolo seba

Re: kresranstvo

nazdar | 29.06.2015

Ano, to se píše, jako Ježíšova slova. Ale řídí se tím také vysocí církevní představitelé? Dříve, dokonce papežové vedli války. I mezi sebou, když v jednu dobu byli dva a poté dokonce, tři papežové. Tito představitelé mají všechny znaky politiků a ne svatých mužů, kteří by měli právo někomu kázat morálku. To platí i pro současnost, pro praxi vatikánské banky, kde perou špinavé peníze. V Česku se na základě „restitučního zákona“, jejich advokáti přou se státem o každý kus lesa a pole, který byl údajně jejich, i když to měli původně jenom v užívání. Rozšířená homosexualita mezi vysokými vatikánskými představiteli, i když to je podle Ježíše odpornost.
Prostě mi to připadá, že čím výše je někdo ve vatikánské hierarchii, tím to je u něj s vírou podle Bible, horší. Nevědí něco, co prostí věřící nevědí? Např. že Bible byla sepsána pro snadnější ovládání lidí?

Re: Re: kresranstvo

Cico Ciciak | 30.06.2015

Celý nový zákon aj učenie JK je jedna obrovská blbosť a bohvie, čo je na ňom vôbec pravdivé.

Re: kresranstvo

Fantom | 04.07.2015

Ježíšova slova On do tebe kamenem Ty na něho chlebem byly nejspíš instrukcí pro podvědomí. Vidět v každém svého bližního a v tom, kdo Ti škodí, nalézat, že prospívá Tvé karmě. Ježíš se myslím nevyjadřival proti trestům vězení nebo smrti. Ježíš se zřejmě snažil změnit naturel, niterné naladění lidí a předpokladem proto, aby se taková změna dostavila, je změna chování.
Proto si myslím, že obdpověď chlebem je myšlena obrazně nebo je to nepřesný překlad.
Stále to zůstává inspirací!

Dobrý základ

nazdar | 29.06.2015

Souhlasím s autorem, že naši politici nepodniknou nic v zájmu občanů, pokud k tomu nebudou těmito dotlačeni. Ještě se rozhodnout, jaký tlak vyvinout. Nejlepší akce jsou, občané v ulicích, tedy veřejné protesty a požadavky. Je potřeba, aby to organizoval dostatečný počet osob, aby nepřevzala iniciativu, dobře organizovaná skupina provokatérů. Ti potom racionální požadavky nahradí iracionálními a extrémními, čímž celé vzedmutí vystaví riziku veřejného odsouzení, případně rozehnání.
Všemu by mohly předcházet požadavky, ve formě veřejných petic, aby se tyto požadavky dostaly do povědomí lidí.

O hlúposti.

Definitiva | 28.06.2015

...revizi výkladu naší evropské historie a na základě této vypracují schéma hodnotového systému, který vychází z antických a křesťanských kořenů Evropy...

Kto si myslí, že kresťanstvo je riešením, ten nevie čo hovorí. Kresťanstvo je ideológia biblického projektu, ktoré doviedlo ľudského ducha do dnešného stavu!!!

Štáty nevyriešia nič, štáty sú vazalmi finančnej oligarchie. Ľudia sú nevzdelaní a nechcú tento stav zlepšiť. Obrat nastane, až budú nezainteresovaní zabíjaní a znásilňovaní, keď budú biediť a hladovať, keď budú hubou drhnúť o beton.

Zoologicky, homo sapiens je nesprávny názov, homo sapiens patrí patrí do skupiny hlupákov, hlúpy sa narodí a hlúpy zomrie, genetika nepustí. Žiaľ vždy ten hlúpejší má viac detí, ako ten menej hlúpy, v "demokracii" platí právo väčšiny a teror menšiny, preto sú vlády stále hlúpejšie, preto ľudstvo speje do svojho finále.

Ľudstvo má geneticky fixované stádové správanie, dejinami overené a funkčné pre duchovný rozvoj spoločnosti. Stádo potrebuje svojho vodcu a nie demokraciu. Vodcov poznáme: Stalina, Putina...a púšť, prázdno. Západní Slovania nikdy vodcu nemali, inak by nezanikla Veľká Morava a nemajú ani dnes, ani v SR, ani v ČR. Iba samí hlupáci poslúchajúci EÚ a USA, tak ako za čias Veľkej Moravy.

Kresťanstvo a demokracia, ideologické nástroje minulosti a súčasnosti. A hlupáci si pochvaľujú, ako sa im dobre žije. Hlupáci bez ľudskej duše.

Re: O hlúposti.

ADM | 28.06.2015

Vskutku, článku lze mnohé vytknout...

... ale vzhledem k současné mravnosti populace ČR (SR?) se pořád jedná o mnohem lepší koncepci řešení této problematiky, než ta varianta, která se realizuje SAMA sebou.

Re: O hlúposti.

Cico Ciciak | 29.06.2015

"Obrat nastane, až budú nezainteresovaní zabíjaní a znásilňovaní, keď budú biediť a hladovať, keď budú hubou drhnúť o beton." Presne po tejto konštelácii všetci manipulátori vlhnú nedočkavosťou!!! Ľudia sú tupí kreténi, vravím to odjakživa a preto sa už dnes výlučne okrem najbližšej rodiny s nikým nestretávam!!! Ale aj tí sú blbí, možno nie až tak blbí ako nečinní a ľahostajní!!! Nie je to skôr celkovo tým???!!! Ako mohol niekto stvoriť takýto kreténsky živočíšny druh???!!!

Re: Re: O hlúposti.

ph4rmy | 29.06.2015

pozri sa na to tak, že sme zatiaľ len nejaký "medziprodukt" v procese evolúcie

Re: Re: Re: O hlúposti.

Cico Ciciak | 30.06.2015

Evolúcia je blbosť! Nepoužívaj slovo evolúcia, bo to znie tak hodne darvinisticky, čo je tiež blbosť!

Re: Re: O hlúposti.

BES | 29.06.2015

"Ako mohol niekto stvoriť takýto kreténsky živočíšny druh?" Ty do neho snad nepatris? Narodil si sa mudrym? Vsimol som si tvoje reakcie aj v inych diskusiach, napr. na HS, ako sa spravas k diskutujucim. Len urazky a vykricniky. Nebolo by rozumnejsie naucit sa kontrolovat svoje emocie a spravat sa ako clovek?

Re: Re: Re: O hlúposti.

Cico Ciciak | 30.06.2015

Nie! Ja cítim k ľuďom odpor!

Re: Re: Re: O hlúposti.

Cico Ciciak | 30.06.2015

Inak to si ešte nevidel môj blog!

http://cicociciak.blogspot.sk/

Re: Re: Re: Re: O hlúposti.

Kolodej | 30.06.2015

Rado ty si? :)

Re: Re O hlúposti.

Cico Ciciak | 08.07.2015

No ja, a čo?

Re: Re: O hlúposti.

nazdar | 01.07.2015

Jsme stvořeni k obrazu Božímu, nejsme kreténský druh.

Re: O hlúposti.

Fantom | 04.07.2015

Lidé mají právo na to být hloupí. Jsou tak naprogramováni. Jako vše živé na světe jsme řízení pudem pro přežití a rozmnožování a jeko jediní z živých máme boha a jeho lásku (chápej tvůrčí energii).
Ve stavu nedospělosti není láska rozvinuta, ale pudy jedou na maximum. Chceme hodně holek, domy, auta, exotické dovolené. A všechno hned! To jsou všechno pudy a žádná láska.
Ke stáru se to obrací. Už nebudeme ani potápěči, ani parašutisti. Ti, kdo dosud nedospěl jezdí na Harleji v rohatých helmách a mají radost, že ostatní mají vztek na jimi produkovaný hluk.
Teprve po potlačení pudů, když už všechno máme, je tu šance (naděje, nikoliv pravidlo) že človek zmoudří a důležité od nesmyslného začne odlišovat pohledem lásky. Takový kmet, má-li za sebou nějakou profesionální kariéru, může potom hlasovat, volit, rozhodovat.

A to je v podstatě důvod zavedení demokracie. Chcete, manipulovat společnost, vydělávat na strachu? Dejte hlas nesvéprávným pitomcům co si nevidí ani na špičku nosu (hlavně když ne/budou regisrační pokladny) a máte jistotu, že to bude každé 4 roky, nejdéle za 8 zase jinak a pokaždé si dají něco nabulíkovat, pokaždé budou utrácet a volit (prý menší zlo). A zůstanou hloupí.

Kdyby byli všichni láskyplně moudří, volby by byly zbytečné, protože by všichni volili stejně.

Homo sapienc bude hoden svého označení, jakmile toto pochopí.

Re: O hlúposti.

Fantom | 04.07.2015

Lidé mají právo na to být hloupí. Jsou tak naprogramováni. Jako vše živé na světe jsme řízení pudem pro přežití a rozmnožování a jeko jediní z živých máme boha a jeho lásku (chápej tvůrčí energii).
Ve stavu nedospělosti není láska rozvinuta, ale pudy jedou na maximum. Chceme hodně holek, domy, auta, exotické dovolené. A všechno hned! To jsou všechno pudy a žádná láska.
Ke stáru se to obrací. Už nebudeme ani potápěči, ani parašutisti. Ti, kdo dosud nedospěl jezdí na Harleji v rohatých helmách a mají radost, že ostatní mají vztek na jimi produkovaný hluk.
Teprve po potlačení pudů, když už všechno máme, je tu šance (naděje, nikoliv pravidlo) že človek zmoudří a důležité od nesmyslného začne odlišovat pohledem lásky. Takový kmet, má-li za sebou nějakou profesionální kariéru, může potom hlasovat, volit, rozhodovat.

A to je v podstatě důvod zavedení demokracie. Chcete, manipulovat společnost, vydělávat na strachu? Dejte hlas nesvéprávným pitomcům co si nevidí ani na špičku nosu (hlavně když ne/budou regisrační pokladny) a máte jistotu, že to bude každé 4 roky, nejdéle za 8 zase jinak a pokaždé si dají něco nabulíkovat, pokaždé budou utrácet a volit (prý menší zlo). A zůstanou hloupí.

Kdyby byli všichni láskyplně moudří, volby by byly zbytečné, protože by všichni volili stejně.

Homo sapienc bude hoden svého označení, jakmile toto pochopí.

Přidat nový příspěvek