Cesta bojovníka

Cesta bojovníka

Současné Rusko se stává více a více podobné bojišti: rozbité, jako po bombardování, silnice, jedna osoba slovanského vzhledu na padesát cizinců, nápisy v cizím jazyce jako v okupovaném státě. A není to iluze. Rusko je opravdu bitevní pole. Nepřátel bylo vždy hodně, ale oni trpělivě čekali na svou příležitost. A ona přišla - díky partě demokratů a "liberiodů", drancujících již nemocnou zemi, se Rusko stalo lákadlem pro všechny okolní šakaly. Ale koupená vláda dosud ještě neposkytuje plnou moc nad zemí – k tomu je potřeba zotročit lidi a proměnit je na stádo. Proto válka proti Rusku teprve začala.

Bitvy nyní jsou vedeny na všech frontách. Lidstvo vstoupilo do nové éry - éry informací a masové manipulace vědomím. Je to nová epocha a jsou to ty nejhroznější zbraně. Manipulace se provádí nejen na státní, ale i na mezinárodní úrovni. Hlavním cílem nepřítele je zničení ruského národa, který zamezuje přístup k obrovskému nalezišti přírodních zdrojů a rozsáhlým pozemkům. Nemusí zničit všechny lidi - stačí je podřídit své vůli. Politika hromadného zavedení kultu konzumu, individualizmu, humanismu, liberalismu, kosmopolitismu a globalismu je zaměřena na zničení ruské občanské mentality, což usnadní manipulaci s vědomím lidí. Podporování etnických menšin provokuje separatismus a usnadňuje manipulaci oslabenou zemí zvenčí. Politika otevřených hranic, spojená s ekonomickou genocidou (tím máme na mysli minimální mzdy a nedostatek zájmu o mateřství na státní úrovni – jinak než genocida národa to nelze nazvat) vede ke snížení počtu původních obyvatel a současně růstu různých diaspor. Ruský člověk je nyní ve stálém nebezpečí. Hrozí nebezpečí jak jeho tělu, tak jeho duši. Rostoucí kriminalita a nelegální přistěhovalectví vzala lidem pocit bezpečí. Nedostatek důvěry v budoucnost vede k duchovní nerovnováze, čímž se zvyšuje celkový duchovní úpadek v zemi. Existuje cesta ven z této rozsáhlé, složité a důmyslné pasti?

Ano! Východisko je vždy. Mnoho lidí ho ale prostě nevidí. A mnozí nechtějí. Někteří jednoduše chtějí nechat věci tak, jak jsou, podřizují se systému a žijí podle zákonů trhu, opustiv ruské světové vědomí. Lidé, kteří mají ještě krůpěje národní identity, ale nemají odvahu, aby tyto kapky proměnily v potok a pak v mohutný proud, upřednostňují postoj: ano, dělají na našem území, co si chtějí, ale co s tím můžu já dělat? Je na čase si uvědomit, že v tvém domě nikdo nedělá to, co se mu zachce. Dělá jen to, co jsi mu dovolil.

Ale systém dosáhl jeden z hlavních cílů: málem zabil u lidí vůli k protestu. Téměř. Většina lidí se spokojí s tím, co mají, ze strachu, aby nebylo ještě hůře. Je čas pochopit - bude to horší a horší, pokud my sami neuděláme nic. V novém uspořádání světa pro nás nemají místo. Proč ne? Ano, protože my jsme Rusiči. Jen my představujeme pro nepřátele hrozbu. Kabala usilující o světovládu se nebojí blízkovýchodních fanatiků, protože je ovládá. Nebojí se ani Číny, bojí se nás, protože v ruské duši je vždy jiskra, připravena vzplanout jasným plamenem. Tu jiskru by měl nést každý. Je na čase svrhnout jařmo duchovního nepřítele a zakřičet dost nahlas, aby se nepřítel třásl při slově: "Rus!"

Určitě můžeme říci, že jeden voják v poli není armádou. Ale je to bojovník! Už jsem řekl, že časy se mění. Nyní je éra mysli. Čistý rozum a vůle jednotlivce představuje sílu mnohých. Protože řeka je vytvořená z malých potůčků. A tyto potůčky nevtékají všechny najednou, postupně přecházejí v řeky. Tak i ruská armáda se tvoří z jednotlivých bojovníků. Ale co vy můžete dát armádě, pokud nevíte, jak bojovat? Každý by se měl stát vojákem v poli, takže pak vojáci vytvoří mohutnou armádu.

 

Cesta Rusiče - Tvoje cesta - Cesta bojovníka.

Co je to bojovník? Voják - vyslanec lidí- náRODa, obránce vlasti-RODiny a příRODy. Bojovník, to je stav ducha, v němž nikdy nezemře. V nové éře - éře informační války, kdy zbraní a cílem je lidská mysl, se musí bojovník stát nejen vojákem ve zbrani, ale i bojovníkem ducha. Bojovník musí mít silný štít pro tělo a ducha, a být ostrým mečem pro nepřátele jak fyzické tak ideologické.

Podstata bojovníka by měla být založena na vytváření hodnot. Co zmůže destruktivní bojovník? Nepřítel, který stál před ním fyzicky, bude zničen, ale na ideologického nepřítele, který je daleko, bude bezmocný. Ideu nelze vykořenit zbraní, ale je možno zvítězit nad ní tvořením. Prací na sobě můžeš zničit nepřítele, který chtěl zabít tvoje tělo. Prací na sobě můžeš porazit nepřátele, kteří chtějí zabít tvoji duši. Takže být bojovníkem znamená tvořit.

Začátek je v první řadě u sebe. Nedívejte se na ostatní – oni by neměli zasahovat do tvé kreativity. Společně můžete vytvořit něco víc, ale nejdříve je třeba pěstovat v sobě bojovníka. Ostatní vám mohou pomoci na cestě, ale odvést z vaší cesty-nikdy, pokud to sami nedovolíte. Naše poslání - vytvářet, a společně jsme - Rusiči – jsme schopní velké kreativity. Ale každý by měl probudit v sobě tyto schopnosti, které měli naši Předkové.


Každý Rusič má vše, co potřebuje ke tvoření. Pamatujte to, co vaši Předkové vytvořili, a následujte je. Pamatujte si, co vytvořili Předkové, ale potomci to nezachovali, a snažte se to oživit. Naučte se dílo svých Předků a snažte se budovat vlastní, nové, ale na základě staré moudrosti. Pamatujte si: máte nejlepší materiál k zahájení tvůrčí cesty a to jste vy sami. Vaše povinnost je vytvořit ze sebe bojovníka.

Základem bojovníka je rovnováha mezi tvorbou a ničením, tj. PRAV. Tyto základy nejsou dobré nebo špatné, ony jsou, a každý je stejně nepostradatelný. Špatná je jen absence jedné složky. Destruktivní složka bojovníka je jeho tělo. Tělo se živí ničením - potřebuje vodu a jídlo. Tvořivá složka bojovníka – je jeho duch. Duch se živí tvorbou, pokud osoba nevytváří a o nic neusiluje, jeho duše pomalu umírá, až ze člověka se stává dvounohé zvíře, jen spotřebitel. Potřeba kreativity je založena v ruské duši. Bojovník musí být schopen dosáhnout rovnováhy. Také je třeba připomenout, že oba jsou ve vzájemném vztahu a změna jedné z nich bude mít vliv na jinou složku. Rovnováha je nejdůležitějším uměním válečníka.

Ničení jakož i tvorba jsou bojovníkovi potřebné. Nástrojem ničení je tělo, proto ho musí trénovat. Je důležité si uvědomit, že při tréninku těla se posiluje i duch. Bojovník musí být vždy připraven odrazit útok - ať už je to podvratný útok hostů z jihu nebo ideologický útok "obhájců univerzálních hodnot". Bojovník může mít potíže jak předejít útoku, ale je vždy povinen oplatit úder. Pamatujte si, že život je ničení těla, a tak válečník nesmí usilovat o zajištění pohodlí svému tělu. Pohovka, TV a chipsy jsou pro bojovníka smrt. Ztráta jak pro tělo tak i ducha. Jednou z nejhorších zbraní mazaného nepřítele je, že spíše než vás zabíjet, vám dává možnost vlastního zničení. Možností pro to je mnoho. Nezapomeňte - Bojovník ničí jen v případě potřeby, ale nesnaží se ničit. Nejhroznější ničení je ničení ruského ducha, o které se snaží nepřítel. Ničíš sám sebe, znamená ničíš i částečku tohoto ducha. Nesmíte se ničit, ale tvořit sebe jak fyzicky, tak duchovně. Pamatujte - radosti z "civilizovaného světa", jako je vodka, tabák a drogy, to je pro Bojovníka smrt. Ničení začíná z malého přestupku. Nedělejte nic jen proto, že to chce vaše tělo. Musíte být pánem svého těla ze samého začátku. Tryzna - duchovní nutností, slavnost po bitvě – zasloužená, ale pivo z kiosku – pokleslý požitek. Vaši předkové pivo pokládali za posvátný dar a slavnostní nápoj. Plastový falus s obsahem moče, který jste si koupili v kiosku, žádný vztah ke slovanskému pivu nemá. Musíte vědět, co vás ničí. Pokud jste to už poznali, jste blízko k tomu stát se bojovníkem. Odpočinek před bojem je nutnost, po bitvě - odměna, mimo boj – pokleslý požitek. Boj může být ničením, ale také budováním. Oba tyto činy, jsou-li spáchány ve prospěch, vám dávají nárok na požitek. Pokud nechcete nic dělat, také jste si nic nezasloužili. Musíte něco udělat každý den, ať už fyzickou nebo duševní prací. Nemusíte věnovat všechen svůj volný čas tréninku. Ale nesmíte dát odpočinout svému duchu. Pokud jste pochopili, co se děje a přemýšlíte o tom, co můžete udělat pro Rus, už budujete sami sebe.

Svatá povinnost válečníka - tvořit a chránit to, co vytvořil. Tvořivost je hlavním základem válečníka, všechno ostatní je odvozené. Co můžeme postavit proti prohnilé liberální takzvané kultuře? Pouze naše RODové dědictví, tradice a zvyky našich Předků. Vytvoření znovu skoro pohřbeného starověku a toto je i způsob k znovuzrození Světlé Rusi. Tvořivá síla všech bojovníků tvoří sílu národa. Takovým způsobem, síla národa je dána jeho kreativní schopností. A každý národ, který vytvořil jedinečnou kulturu, je hoden úcty. Ne méně, ale ne více. Respekt je tvorba, obdiv a imitace cizího je ničením. Při hledání inspirace by se bojovník neměl dívat na své sousedy. Bojovník se nesmí dívat kolem sebe, ale dívat se hluboko do sebe a spatřit světlo své jasné ruské duše. Ale tvorba není ničím, pokud je nakonec přerušena a nebude mít žádného nástupce. Pamatujte si, že duch může nasměrovat na cestu budování těla. To je důležité zejména nyní, kdy kult ničení útočí prakticky ze všech stran. Výzvou pro všechny děti dnešního Ruska je toto: každý má vychovávat syna-válečníka a dceru -ochránkyni. Můžete se stát bojovníkem, ale jste smrtelní. Pokud chcete pomoci Rusku, musíte nejen Obrodit vlast–RODinu a příRODu, ale i náROD. Neženatý moc nepomůže oživit naši zemi, ačkoliv je třeba třikrát patriot a vlastenec. Ale základem pokračujícího života náRODa je tvorba. Zvířecí instinkty při hledání potěšení, prosazované naplno mládežnickou popkulturou, to je o ničení. Ve snaze oživit národ, takové tvoření má jméno - Láska. Ona je nejkreativnější ze všech smyslů. Berte to jako požehnání Předků, a ochraňujte to, jako poslední světylko ve tmě.

Ochranu celého tvoření je povinnosti každého vojáka, protože nechráněné vytvoření se navrátí do prachu. Pokud vyvíjíš své tělo, budeš mít schopnost se bránit v boji o a bránit bezpečnost své rodiny. Jestliže rozvíjíš svého ducha, budeš moci bránit nově s takovou obtížnosti vytvořené dědictví daleké minulosti. Pokud jsi vyvinul tělo a ducha, pak jdeš cestou válečníka - cestou, která vede k Vítězství. Cesta bojovníka, to je způsob, jak vládnout (PRAVI), a pouze v jeho silách je rozdrtit všechny nepřátele Světlé Rusi. Chůze cestou pořádku (PRAVI) dovede k Ruskému Vítězství. Směruješ li jiné na cestu PRAVI , ty přibližuješ Ruské Vítězství. Vychováváš li své děti a vedeš je cestou PRAVI, přibližuješ Ruské Obrození. Jako nejsou zapomenuty naši slavní Předkové, tak nebudou zapomenuti všichni bojovníci Pravdy, kteří zasvětili život Rusi. Cesta bojovníka je povinností každého Rusiče. Touto cestou může jít kdokoli. Pamatuj si to. Ochraňuj Rus!

Sláva Rodu! Sláva Rusi! Sláva Vítězství!

 

Překlad Nina, zdroj

 

Diskusní téma: Cesta bojovníka

poradte,

Aien | 17.05.2012

jak pozvednout národní hrdost u těch lidí, kteří furt melou-my češi jsme děsnej národ, každýmu lezem do zadku, na nic se nezmůžeme atd., jak jsme zničili tuto zemi atd. Prostě oběti propagandy k udušení národa.Včera jsem se snažila mezi starýma čundrákama , ale marně, je mi z toho smutno.

Re: poradte,

Matrix | 17.05.2012

Chybí bohužel jakýkoliv veřejně činný vzor, konkrétní člověk, který by tyto otázky srozumitelně a uchopitelně veřejně komunikoval. Mám obavy, že by byl velmi rychle označen za nacionalistu, anti-semitu a bůhví co všechno ještě jiného. Poslední dobou se velmi často setkávám u mladých lidí kolem věku 20-25 let s jinačím trendem - nechtějí v této zemi žít a volí si život jinde. Poslední dva případy se natrvalo odstěhovaly do Finska a Švýcarska. Oba dva si vyzkoušeli jaké to je žít v cizině, poté se po cca 2 letech vrátili zpět do ČR (asi tak na rok) a jsou těžce rozčarováni (korupce, nevymahatelnost práva, nefungující státní správa, všemožné klacky pod nohama a hlavně absence jakékoliv vize pro tuto zemi). Po velmi pečlivém zvážení a vyhodnocení se rozhodli, že v této zemi za stávající situace ani v nejbližší budoucnosti nechtějí žít. Proč ? Právě pro tu absenci perspektivní budoucnosti. Bylo mi z toho smutno, ale já je naprosto chápu. Mít jejich věk ale dnešní rozum a vyzrálost, tak bych neváhal ani minutu a následoval je. Je to Aien obecný problém a upřímně mě v tuto chvíli ani nikdo konkrétní nenapadá, kdo by se této role mohl důstojně a seriózně zhostit.

Re: Re: poradte,

Marek | 17.05.2012

mi kdo jiný nikdo to za nás neudělá, pro naše děti, pro nás .....

Re: Re: poradte,

Aien | 17.05.2012

Když se cinkalo klíčema, tak mne napadlo:teď je nejvyšší čas na emigraci! To bude bordel! A je! (jenomže jsem měla malé dítě a nemocnou mámu, tolik sobectví ve mně nebylo, abych to uskutečnila). Teď bych mohla, ale už nechci a ani není celkem kam.Zbývá jen to zlepšit tady a o to se snažím.

Re: Re: Re: poradte,

Matrix | 17.05.2012

Vidím to Aien stejně :0) mě už se taky nechce, navíc tu mám stárnoucí rodiče, kterým bych na podzim jejich života rád vrátil péči a pozornost, kterou oni mě věnovali od narození do vylétnutí z hnízda. Poslední dobou mám čím dál intenzivnější pocit, jako by kolem mě chodili letargičtí a apatičtí lidé. Zdá se mi, jako by je už vůbec nic nedokázalo vyburcovat z jejich letargie, necítí potřebu za cokoliv bojovat, cokoliv ovlivňovat, k čemukoliv se vyjadřovat, cokoliv změnit...ničemu nevěří, ti nahoře si to stejně zase udělají po svém a podobně...cítím, že jsme jako společnost klesli snad na absolutní dno. Úplně jsme rezignovali na cokoliv. Život se zmrsknul na nikoliv žít, ale přežít. Přežít každý další den, nic víc není třeba. Pokud se pak s těmito lidmi začnu bavit, jsem naivní blázen, měl bych to přestat hulit a podobně...prostě jim to připadá jako čirá utopie. Každého zajímá jenom jeho hypotéka, leasing, zda ho zítra ve firmě nevyhodí, ostatní je nedůležité. To jsme to dopracovali po dvaceti letech. Karel Kryl se musí obracet v hrobě, přesně toto totiž předpovídal. Teď ta kauza s Rathem a jeho třiceti miliony pod podlahou a sedmi miliony coby víno...lidé nevědí, jestli už mají začít plakat nebo se bezdůvodně smát. Často se musím ptát sám sebe, co se asi honí hlavou všem těm mladým lidem, když se podívají na atmosféru a celkové společenské klima v naší zemi. Co je tu ještě drží ? Jakou tu vidí budoucnost a perspektivu ? Vidí tu vůbec nějakou budoucnost a perspektivu ? Velmi těžko, ale jak teď z toho ven ? Co všechno se ještě musí stát, než se tento národ probere, dojde mu trpělivost a vyjde masově do ulic jako v roce 1989 ? Na tuto otázku neznám odpověď, bohužel...

Re: Re: Re: Re: poradte,

Hox | 18.05.2012

ad letargie a apatie, poslední dobou mě podobné pocity přepadají taky. Když si to uvědomím, dá určitou mentální práci se sebe tu "letargickou deku" shodit a jakoby zase "zakotvit" v reálném světě, uvědomit si co se kolem děje a o co se hraje v perspektivě do budoucna a o co je třeba bojovat. Zajímavé je, že to přichází i odchází naráz, jako by někdo začal pražit haarpem nebo něčím podobným a vyvolávat tenhle stav. Možná to není haarp, ale něco spojeného se současným rokem.

Re: Re: Re: Re: Re: poradte,

Aien | 18.05.2012

Jo, Hoxíku, popisuješ to přesně. Stalo se mi to včera.Celý den jsem chodila s mrakem v hlavě, sotva jsem lezla a nemohla se soustředit. Zapomněla jsem nakrmit kocoura (ještěže je samoživitel). Pak jako když někdo zmačne knoflík a dobrý. Třeba jsou to nějaký vlny z věží (neogiftovaných opetátorů) :)

Re: Re: Re: Re: poradte,

Marek | 18.05.2012

Asi je to trochu účel nás takhle dostat, obrnit se zařvat nasrat se nadýchnout vydýchnout usmát se a bojovat dál, myslím, že o tom píší o kousek vejš

Držte se přátelé :-))

sice trochu mimo téma, ale na zas tak moc

m | 14.05.2012

http://1.bp.blogspot.com/-Q7d5l26e_Mk/T7D4H_Fn9-I/AAAAAAAAHwg/4tptABrGc58/s1600/st%25C3%25A1tn%25C3%25AD%2Bdluh.jpg

je dobře vidět, proč je Rusko v očích obřezané finanční internacionály Říše Zla

Re: sice trochu mimo téma, ale na zas tak moc

Hox | 18.05.2012

výstižné..

Bude Eurázia?

Rajka | 14.05.2012

http://dolezite.sk/Miesto_Slovenska_v_koncepciach_vytvarania_eurazijskej_j_245.html

Re: Bude Eurázia?

sylva | 16.05.2012

díky za odkaz ! Už jen porovnání těch dvou map unipolárního temného a škodlivého US světa s rozumným multipolárním světem dle RF mluví samo za sebe. I když ten koncept jednotného politického, hospodářskeho, vojenského, celního, humanitárního a kultúrního prostoru Eurasijské unie bude asi nutný, pokud má vytvořit protiváhu strukturám EÚ. Ale několikrát je tam zdůrazněno, že projekt je stavěn na základech dobrovolnosti, a proto musí být pro případné zájemce "přitažlivý".
Mimochodem - to je trochu o něčem jiném, ale možná, že je to taky jeden z prvních kroků ke skutečné transformaci RF: V.Putin prohlásil možnost vzniku soukromých vojenských společností v Rusku a návrh zákona o jejich regulaci už je předložen státní dumě ke schválení: http://czech.ruvr.ru/2012_05_04/73804506/)

nádhera

Hox | 13.05.2012

http://www.youtube.com/watch?v=iLnVcONW18Q

Re: nádhera

m | 14.05.2012

http://www.youtube.com/watch?v=llS6p4YzsaY&feature=related

Velký dík

Radomír | 13.05.2012

Děkuji Nině za zprostředkování nádherného a silného textu. Přesně o tom to všechno je.
Vzpomenuli jsme tu velkého vítězství ruských zemí nad nacisty. Jak se jim to podařilo? A vůbec - jak se jim v průběhu dějin dařilo odolávat několikanásobné útočné přesile? Odpověď je v tomhle článku.
Ještě jednou děkuji za článek, moc mě potěšil. Je tu odpověď pro mnohé mladé muže, kteří se dnes ptají "kudy jít, co dělat".
Kdo ještě ženatý (vdaná) není, vybírejte své protějšky s rozmyslem. I vy již dneska můžete jít "cestou světlého bojovníka" , protože už do nějaké rodiny (rodu) patříte.
Vlast, národ, rod, rodina - to je to jediné na světě, pro co má smysl obětovat svůj život. A ne lacino. To je ona pověstná "jiskra", která uvádí v úžas ty, kdo ji nemají a neumějí v sobě zažehnout.
Zde naleznete i důvod, proč je dneska strhávané vlastenectví, láska k vlasti, národní hrdost. Proč se "shrnuje" pod nicneříkající a hanlivý (dokonce i trestný) nacionalismus.
Češi (vlastně i Rusi) jsou často "západem" obviňováni ze šovinismu (=nemají rádi cizince). Jde ale o skutečnou nenávist? Jestli se stáváš sluhou ve vlastním domě a uvědomíš si to, bráníš se proti tomu, jsi proto nenávistný šovinista?
Když se vám usadí v domě nějaká ta "teta" a začne vaši domácnosti velet, jakoby byla její vlastní, musíte ji nutně nenávidět, když ji vykážete ze svého domu? K čemu povede, když uplatníte ono křesťanské "kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem"? Host je host, bude mít mou úctu i pohostinnost, když se jako host bude chovat.
Ruské země jsou lákavou kořistí. Hlavně pro svou nezničenou, stále ještě rodící půdu. Druhým důvodem jsou velké zásoby čisté pitné vody. Nerostné bohatství je až v druhé řadě.
Kadáfí svého času pronajal na Ukrajině velké výměry úrodné černozemě, aby tu pěstovali pro Libyjce kvalitní potravu. A platil zlatem a ropnými produkty.

Re: Velký dík

nina | 13.05.2012

:-) asi před půlrokem jsem narazila na názor vojáka amerického na ruského. Bohužel jsem ten článek už nemohla najít. Takže doslovný překlad to nebude.V jedné africké zemi,kde jsou pořád nepokoje a jsou tam umístěné mezinárodní vojenské jednotky.V přístavu čekaly běženci na loď. Amicí je měly chránit z blízko ležící kopce a měly plno nahnáno,protože se blížily povstalce a ohrožovaly také i je.Situace byla velmi napjatá a hrozilo masakrem.Najednou, kde se vzaly tu se vzaly, hnali se po ulicích tanky a v nich byly ruské vojáci.Jeden z tanku bravurně spěchal na pomoc k ním na kopec.Prý napětí rázem opadlo,ale ostřelovače jen tak se nevzdávaly.Při vší radosti ze setkání u ruského tankisty neochabla pozornost a bleskově zareagoval na ostřelovače a tím zachránil tomuto amíku život.Závěrem tento ocenil nejen techniku a bojové umění,ale i tu naprostou jistotu,že rusové jsou neohrožení bojovnici beze strachu.A jeho závěr byl:Nechtěl by s rusami bojovat jako s nepřítelem. I v přístavu se odehrávaly scény radosti a vděčnosti.Viděl i ve skutečnosti,jak ruské tankisty objímaly s OTCOVSKOU něhou CIZÍ děti běženců.A podotkl, že takovým fotografiím ze 2sv dříve nevěřil.Taková je nevyzpytatelná samAPItanská Slovanská duše. :-)

Re: Re: Velký dík

Matrix | 13.05.2012

Zdravím Tě Ninočko :0)

děkuji za nádherný a podnětný článek, více takových. Lehce navážu na Tvůj příspěvek - nedávno mi kamarádka z Ruska poslala zajímavou prezentaci, která mě nesmírně pobavila. Když to řeknu velmi zjednodušeně, jednalo se o fotografie, které popisovaly zažité představy Západu o současném Rusku a reálnou skutečnost, tedy jaké Rusko skutečně je. Na jedné fotografii byly dřevěné polorozpadlé chaty a vedle nich standardní moderní ruské činžovní domy. U toho byl text "My skutečně nežijeme v zemljankách, jak si stále myslíte". Na dalších fotografiích byly nějaké staré ruské letouny a vedle nich supermoderní stíhačky Suchoj a Mig. Těch srovnávacích fotek bylo asi patnáct nebo dvacet a neskutečně jsem se u nich pobavil (obsahovaly výjevy z běžného života, techniku, vojenství, kulturu, rodinu). Je neuvěřitelné, jaké předsudky díky dlouhodobé mediální masáži mají obyvatelé západní Evropy včetně nás o současném Rusku a jeho obyvatelích. Abychom jednoho dne nebyli rádi, že nějaké Rusko vůbec existuje (ekonomicky, vojensky, kulturně i jako národ). Jinak ten příběh s ruskými tankisty pohladil na duši a hodně vypovídá o charakteru ruské duše.

Re: Re: Re: Velký dík

nina | 13.05.2012

:-) Ano, Rus se změnila a mění se a má mnoho problému.
Já teď hodně brouzdám po ruských webech a také čtu i diskusi.
Nejčastěji bývám na http://nstarikov.ru/blog/ (17941),v odkazech narazím na velmi zajímavé diskuse a rozhovory,analýzy i informace.
Ohromuje mě skutečná svoboda názoru bez cenzury,také hloubka a detaily a objem informace s následnou vědeckou analýzou.Rusové se probudily. Fandím jím! :o)

Re: Re: Re: Re: Velký dík

Matrix | 13.05.2012

Tedy se Tě Nino zeptám, když brouzdáš po ruských webech a diskuzních fórech...jak sebe sama a současné Rusko vidí sami Rusové ? V čem se cítí nejvíce silní ? Jsou si vědomi a vědí, o co Západu a sionistům jde ? Pokud ano, co pro to dělají ? Daří se jim opětovně probouzet národní hrdost, odkaz k předkům, ke svojí slavné a dlouho utajované historii ? Máš pocit, že chtějí spíše z Ruska pryč za pozlátkem Západu nebo to cítí jinak ? Omlouvám se za to množství otázek, ale Ty coby rodilá mluvčí budeš mít jistě větší přehled díky pročítání diskuzních fór než třeba já :0) těším se na Tvoje odpovědi a jsem s poděkováním :0)

Re: Re: Re: Re: Re: Velký dík

nina | 14.05.2012

chce se mi říct,ty jsi milý citlivý upřimný otevřený zvědavý a zvídavý Matrixi, ale moc přeceňuješ mé možnosti a schopnosti.
V diskusních příspěvcích se snažím o stručné vyjádřeni svého postoje,ale to vůbec neznamená,že je objektivní a správný.Situace je složitá a Rusko je velikánské co do rozlohy,počtů obyvatel a různých názorů.
Teď jen zopakují, že Rusko se probudilo a já fandím a věřím v světlou budoucnost Ruska a celého lidstva,pokud si to budeme všichni přát. :O)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Velký dík

Marek | 14.05.2012

Jojo,velká pravda:-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Velký dík

Marek | 14.05.2012

Ale mám pocit, že je nás málo žalostně málo ... ale bude líp

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Velký dík

Matrix | 14.05.2012

Děkuji Ninočko za odpověď :0)

povedené

Petr H. | 13.05.2012

I ten nejposlednější a nejmenší článek ve společnosti může svým činem zvrátit další události... vzpoměňme třeba na pohádku Pán prstenů a Froda, jak JENOM nesl prsten. Nebyl to válečník, neměl ani vzrůst, ale měl odhodlání.

.....

Jarka | 13.05.2012

Hluboká poklona za tenhle článek.

Přidat nový příspěvek