Čas probuzení!

Čas probuzení!

Kiril Gulevskij, 9.8.2011

Na internetu se objevují otázky „Jak bojovat se systémem?“, „Co konkrétního dělat?“, „ Když ne fyzicky, tak jak?“Myslím, že jednoznačné řešení není, ale je jedna podmínka, bez které jsou všechna řešení uřčena k neúspěchu, a to je probuzení okolí (okolních lidí).

Všeobecný obrázek.

Světová finanční vláda si je dobře vědoma toho, že moc (vláda) bude již zanedlouho v jejích rukou. Ale místo toho, aby změnila svoje chování, kvůli strachu před reakcí společnosti na dovršení zločinu proti celému lidstvu, která bude následovat, dopouštějí se dalších zločinů proti lidstvu.

Primitivní hloupost a vrozená zbabělost neumožňuje těmto lidem poznat jednoduchý princip, že jejich potrestání by bylo výrazně menší, když by přestali žít parazitickým životem. Kdyby ti, kteří stojí na straně sionistické mafie, začali aktivně bojovat proti svým dnešním pánům, vyhnuli by se fyzickému potrestání za své minulé činy.

Většina přisluhovačů parazitů je natolik paralyzována svým strachem z odpovědnosti, že i pokud by jim byla zaručena plná amnestie výměnou za veřejné přiznání své viny, stále pokračují ve svém způsobu života. Paraziti posuzují druhé podle sebe, sami nikdy nikoho nelitovali, pokud mohli, vysávali své oběti až do konce.

V tomto společenském klimatu se zformovala vrstva lidí vedoucích temný způsob života a vrstva světlých bytostí, kterým se nedostávalo odvahy a síly vůle k opuštění špatné cesty a odporu (dokázání charakteru) vůči svým pánům. Například Eduard Chodos je vysoce postavený představitel služebníků židovského boha-hermafrodita Jahveho (Jehovy), protože jeho rod je v přímé linii k tomuto šedému mimozemšťanovi.

Přesto v sobě Chodos našel dostatek síly k otevřenému odporu proti radikální židovské sektě „Chabad“ a členům „Rady 300“. Začal šířit informaci, kterou disponoval jako rabín levitského původu, zaujímající jedno z důležitých postavení v židovské hierarchii. Podstatná část této informace byla známá už z jiných zdrojů, ale její cena je v tom, že ji potvrdil žid a k tomu navíc levita. Zdá se mi, že mnozí skeptikové nenajdou odpověď na otázku: proč Chodos šíří informaci, kterou podle vašeho názoru využívají antisemité proti židům, když sám je žid?

V každé skupině lidí a každé sociální vrstvě s nízkým evolučním koeficientem (podle teorie evoluce objevené N.V. Levašovem v knihách Poslední apel k lidstvu, Podstata a rozum-1. Podstata a rozum-2, Anizotropní vesmír) se i v parazitické skupině může najít silná osobnost, a ne jedna, která opustí život podle ne-lidských principů.

Když se takové bytosti objeví samy nebo ve větším počtu, mohou narušit psí-pole systému vlivu na lidské masy.V takovém případě se civilizace, která byla brzděna ve vývoji vlivem temných sil, ocitne v situaci vyrovnání sil mezi temnými a světlými. To však ještě není pro světlé důvod k velké radosti.

Zaprvé-během doby působení generátorů blokujících rozvoj a kradoucích potenciál zaujali temní výhodné postavení pro své vítězství. Zadruhé-nahromadili nepostradatelné zdroje (zásoby) pro svůj triumf.Zatřetí- většina obyčejných lidí se nachází v situaci, kdy je pro ně těžké se vzdát obvyklého chápání principů a smyslu událostí. Ze setrvačnosti pokračují v práci pro parazitický systém. Mnozí to dělají vědomě a hájí se tím, že ve skutečnosti slouží národu a státu. Vnucuje se otázka: „ Tak komu, národu nebo státu (vládě)?“

V současnosti se u nás vláda (paraziti) snaží ovlivňovat občany pomocí medií a jiných podvodů. Domnívají se, že mají stádo (lidské) v moci, pod kontrolou. Jenom Levašov a ještě hrstka pro ně nedůležitých gójů jim ničí nervy a brání v dokončení započatého vyhlazení bílého obyvatelstva na našem území. Ale tito pánové jsou na omylu a přeceňují svůj vliv na národ.

Jak už jsem řekl, lidé pokračují ze setrvačnosti v práci pro parazity a tím vzniká dojem , že národ je „hlupák“. V podstatě už většina lidí dávno nikomu nedůvěřuje v existenční situaci každodenního boje o zajištění potravy, proto většina nemá čas ani vůli se dozvědět, že civilizace bílé rasy obývá Zemi víc než 600 000 let.

Ale to nebude navždy. Existuje pojem řetězová reakce (pozn. překl. U nás spíš princip „sté opice“). Každým dnem se mentálně probouzí víc a víc lidí. Brzy se dosáhne „kritického množství“ světlých bytostí, společné psí-pole dostanou pod kontrolu a přeruší vliv parazitů.

Ale i naši nepřátelé jsou si toho dobře vědomi a všemožně se snaží zabránit probuzení lidí. Pozemští paraziti ztratili spojení se svými kosmickými pány na fyzické úrovni a i dalších úrovních, ale dál pokračují v ničení civilizace. Všemi možnými způsoby se snaží udržovat svou kontrolu nad vším a všemi.

Způsobují přírodní katastrofy, vyvolávají války, osnují teroristické akce, způsobují hlad, chudobu a nemoci, snaží se řídit přírodní procesy (Protiruská anticyklona 1 a 2) – a to vše proto, aby si udrželi získanou moc a taky, aby se vyhnuli zodpovědnosti (trestu) za vykonané zločiny.

Strach natolik zatemnil mozek parazitům (skutečné židovské vládě) a jejich posluhovačům (vlády téměř všech zemí),že dělají jednu chybu za druhou a tím přibližují čas k sesbírání „plodů“ své práce. Jsou tak vyděšeni, že v případě prohry jsou ochotni sami odejít (spáchat sebevraždu), ale spolu se všemi obyvateli planety, prostě zničit Zemi, např. jadernými výbuchy.

Je možné zvítězit, pokud má nepřítel v moci všechny finance, hromadné sdělovací prostředky a všechny zbraně?

Ano, je to možné.sami pozemští parazité svýma rukama nic dělat nemohou. Umějí jen vydávat rozkazy, k rozpoutání světové jaderné katastrofy je nutné při nejmenším disponovat několika věcmi: mít odpovídající znalosti a dovednosti k rozpoutání této události a mít přístup k jaderným objektům.

Toto naštěstí neovládají hlavní parazité, a není jisté, že vojáci, kteří toto ovládají, uposlechnou rozkaz k rozpoutání jaderné války.

Hlavní podmínka, která umožní světové vládě uskutečnit jejich plány jsou lidé-sluhové. Naše šance zvítězit je v probuzení co největšího množství lidí a zvláště těch, kteří jim slouží, protože skrze jejich ruce parazité provádějí genocidu všeho obyvatelstva planety.

Uvědomme si toto vše a vraťme se k současné situaci v Rusku. Máme:

-státní orgány a všechny silové složky v RF(ruské federaci) kontroluje světová finanční vláda

-vládnoucí vrstva v zemi je určována zvnějšku-volby jsou fikce, účastní se jich představitelé jen jednoho směru.

-úředníci, soudci a příslušníci orgánů zákonodárné moci se řídí vlastními zájmy a příkazy svých pánů. Dvojí metr v zákonodárství znemožňuje obyčejnému člověku užívat svá práva a domoci se spravedlnosti.

-vláda v zemi se chová jako okupant. Nepřátelští agenti zaujímají klíčové posty a mají pravomoc rozkazovat a řídit

-většina lidí nikomu nevěří, nechce nic dělat: ani pracovat pro parazity ani proti nim bojovat

Existuje skupina lidí, kteří se jeví jako potenciální spolupracovníci světlých sil, ale v současnosti pracují většinou pro uskutečnění úmyslů nepřátel všeho lidstva. Myslím tím řadové příslušníky armády, státních orgánů moci, nižší úředníky a novináře. Pánové, jste nemyslící zbraní, která ničí vás, vaše rodiny a vaše přátele! Vzpamatujte se, pokud není příliš pozdě, pokud jste ještě osobně nezničili všechny možnosti ( příležitosti) normální existence.¨

Za další skupinu lze považovat tu část obyvatelstva, která si myslí , že ví o smlouvě židů a svobodných zednářů, o slovansko-arijských védách a ještě o některých věcech, celou pravdu, ale ve skutečnosti zná zkreslenou a jednostrannou pravdu. Tito lidé si myslí, že pracují pro dobro Ruska, ale ve skutečnosti dělají jen to, co je jim dovoleno a nic více. A časem vystupují přímo proti zájmům Ruska. K nim můžeme počítat vědce různých specializací, nacionalisty (vlastence ), kteří v důsledku straní židům, a mnohé jiné.

Zvláštní vrstvu tvoří skupina, kterou můžeme rozdělit na dvě podskupiny:

První – lidé, kteří dosáhli osvícení věděním a štědře se dělí o své poznání s ostatními a tím vedou aktivní boj proti světovému parazitickému systému. Za příklad takového hrdiny může sloužit akademik Nikolaj Viktorovič Levašov, jehož činy způsobily nynější paniku v řadách světové finanční vlády. Ve svých knihách vysvětluje komplexně současné problémy a bez tohoto pochopení je boj proti sociálním parazitům nemožný.

Druhá – lidé, kteří se začali probouzet z mentálního spánku a nepadli do pastí nastražených parazity-ve formě jógy, religie, esoteriky a jiných lákavých nabídek, které odvádějí pozornost, a začali se rozvíjet potřebným směrem, buď díky náhodě nebo tomu, že našli zdroj pravdivých informací. K těmto lze počítat většinu členů hnutí „Vzkříšení-zlatý věk“. Činnost těchto lidí leží v žaludku nynější ruské vládě.

Hlavním úkolem všech lidí, kteří se považují za probuzené nebo probouzející se, je stát se katalyzátorem, který přiměje podstatnou většinu Rusů narovnat záda (přestat být bezpáteřnými amébami) a účastnit se aktivně práce v obecném zájmu. Pokud je člověku zatěžko se učit nové věci, může aspoň jednou za čtyři roky zvednout tělo a přijít do volební místnosti, aby zabránil narušení voleb (falšování) a zvolit si tu vládu, kterou považuje za potřebnou (vhodnou)!

Překlad Aien, zdroj: http://ru-an.info/news_content.php?id=997

 

Diskusní téma: Čas probuzení!

oakley

miwepkz | 11.11.2013
VBxhb17Ao

PypeJedeLem | 15.10.2013


ignorovat židovské vše

slav | 12.03.2012

Přemnožení židů je dobré víte co to znamená požerou se a my je dorazíme ale to chce čas výdrž víru duchovno probouzet se a ignorovat vše co je jejich

pro: HOX; PRINCE; JEDNÉNO-onesového; 6-tého_sixtového; NINU a BRANA ....

erddyst | 12.08.2011

Dotaz: - není náhodou základ všeho ..........
naučít se, mít rád sám sebe ??????????
.
.
.
Proč asi ???

Omluva za "Prpvokaci" - ale do BLB bych si nerejpnul ....

DÍÍÍÍÍK - !!!!!

Re: pro: HOX; PRINCE; JEDNÉNO-onesového; 6-tého_sixtového; NINU a BRANA ....

Hox | 12.08.2011

já teda vůbec nerozumím, cos tímhle příspěvkem chtěl říct :)

Re: pro: HOX; PRINCE; JEDNÉNO-onesového; 6-tého_sixtového; NINU a BRANA ....

nina | 14.08.2011

erddyst, jsi ten ,co je uveden jako člen redakce a ty se hlásíš k tomu to příspěvku? Co jsi tím bráško,chtěl říct?

voliť_?

Brano | 11.08.2011

A čo by sa stalo keby nešiel voliť nikto?

Re: voliť_?

nina | 11.08.2011

Tato varianta není pravděpodobna,jelikož stranící volit půjdou! Je otázkou kolik jích je a při jakém % účasti voličů ve volbách,volby ještě jsou platné.

Re: Re: voliť_?

Brano | 11.08.2011

No tak potom asi voliť. ,ale niet takého programu žiadnej strany, čo by niečo riešil. Všetci si musia na seba najprv požičať a potom musia vracať. Tým čo im požičajú..

poděkování

nina | 11.08.2011

Aien,děkuji za rychlý překlad aktuálních zprav.
Pokud se jedná o neúčast ve volbách,tak to je pravě jeden ze záměru parazitů,otupit okleštit naši občanskou aktivitu. Uspali nás řečičkami,že máme úžasně demokratickou vládu,a ty občane spí my to všechno zařídíme. Zařídili,ale proti nám občanům. Proč není zákon o referendu,prima volba presidenta,proč chtějí zakázat stávky. Není koho volit? Já jich znám už dost. a nejsou to profláknuté obličeje z obrazovek nebo billbordu.NE politikům,ale ANO odborníkům se svědomím,a přesto i je kontrolovat systematicky.

....

six | 11.08.2011

Stále mě dostávají duchovňáci řečmi, že oni k volbám ze zásady nechodí - přeci neodevzdají svůj hlas/duši někomu jinému, ale nedochází jim, že se svojí nevolbou souhlasí s daným výsledkem volby. A že následky voleb padají stejně i na ně...... Defacto si pak opravdu nemají na co stěžovat, protože následky svojí nevolbou podpořili.

vdaka za info a preklad

Ones | 11.08.2011

no ta posledna veta.....neviem, neviem. U nas na SK a asi aj v CR nemame zatial koho volit, ci nepozname ich. Zatial.

Re: vdaka za info a preklad

six | 11.08.2011

btw. a co brání volit i zcela novou stranu, kde není ani jeden man z bývalých polit. stran? Min. jedna s dobrým programem se vždy najde.
Strach, že ztratíš svůj hlas? Svůj hlas ztratíš na 100% především tím, že volíš(nebo nejdeš k volbám) současný systém - především parlamentní strany.
Strach že nová strana bude stejná? A jak to víte?

Re: Re: vdaka za info a preklad

Ones | 12.08.2011

stalo sa, no celkovy vysledok bol vzdy rovnaky.....(:o((

Orgonit s klíšťákama

Prince | 10.08.2011

Ano, tak to je. Už víme kdo, víme proč, víme jak na to :) Nejsme sami, ale o to máme težší. (milosrdná to nevědomost)
Čelt jsem to již ráno a díky, Aien, za práci na překladu :)

Přidat nový příspěvek